Ylösnousemuksen Avaimet

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsiteli ilmentämistä ja värähtelyn kohottamista.

”Ylösnousemuksen Avaimet” ovat niitä mitä me kutsumme kollektiivisiksi työkaluiksi, joilla nostaa värähtelyänne, niin että voitte käyttää kaikkia muita työkaluja paljon voimakkaammin — ”Ylösnousemuksen Avaimia”.

Selvä, noniin, tämä antaa teille yleisen ymmärryksen eri avaimien tasoista tässä prosessissa. Sinun ei tarvitse muistaa niitä kaikkia juuri nyt; se on vain sinulle informaatiota niin, että ymmärrät perusrakenteen siitä mitä tapahtuu. Ja ymmärrät, että tämä on todellinen fysiologinen prosessi, jota te käytte läpi kun me teemme meditaation, myöhemmin tämän interaktion lopussa.

Juuri nyt, tämä on sinun ”älylliselle suodatukselle” — kaikki tämä informaatio, juuri nyt. Me viemme teidät kaiken tämän läpi, kerralla, informaatiomoodissa, ja sitten myöhemmin me sallimme teidän todella tuntea värähtelyn nousemisen, kun me käymme läpi meditaatiota, ja me LUKITSEMME prosessin teihin teille käytettäväksenne silloin kun haluatte, ennen kuin käytätte mitään muita työkaluja, joista olemme aiemmin puhuneet. Te nostatte itsenne ylös; sitten käytätte työkalua; sitten saatte vaikutuksen. Se on sitä varten. Nostakaa itsenne korkeammalle, käyttäkää työkaluja sieltä, ja nähkää välitön muutos. Sitä varten ne ovat. Mutta vain teidän intellektuaalisen kiitollisuudentunteen takia, ensinnäkin, te tulette tajuamaan että AVAIMET, niinkuin me niitä kutsumme, ovat tietyissä kategorioissa.

Me aloitamme muodottomuuden ideasta; pelkkä pimeyden idea, tyhjyys, se mitä te kutsutte tyhjiöksi. Ei-mitään, oletettavasti, josta kaikki tulee, muodottomuus. Sitten se muuttuu puoli-muotoon, puoli-muoto. Se mitä te ymmärrätte yksittäisenä avaruuden pisteenä, lineaarisena ulottuvuutena, ja tasoulottuvuutena. Sitten proto-muodot; jotka te ymmärtäisitte kolmantena ulottuvuutena, joka liikkuu neljänteen ulottuvuuteen. Sitten hyper-muodot, kun mennään neljänteen ulottuvuuteen, jonne te olette nyt menossa. Sitten omni-muodot; korkeammille ulottuvuuksien tasoille meno, viides ulottuvuus, ei-fysikaalinen todellisuus. Sitten transformatiivit, jotka sallivat teidän mennä ulottuvuuksien käsitteiden tuolle puolen kokonaan, ja joka tuo teidät takaisin, täyden ympyrän, sinne mitä te pitäisitte yleisenä muodottomuutena, mutta joka itse asiassa muuttuu muodon tai informaation käsitteeksi, tai puhtaaksi informaatioksi itsessään.

Tämä ei koskaan kulje täyttä kierrosta takaisin muodottomuuteen, se aina palaa takaisin ensimmäiseen puoli-muotoon, joka sallii teidän nähdä, että tämä ei itse asiassa ole täysi kiertoidea, vaan itse asiassa spiraali-idea. Se ei koskaan palaa takaisin, vaan aina hieman siihen suuntaan, ja sitten hieman tähän suuntaan, ja hieman tuohon suuntaan, ja mahdollistaa teidän luoda kasvun spiraalin ja kiihtyvyyden spiraalin. Ei koskaan takaisin täyteen muodottomuuteen, koska kun te olette menneet kaiken tämän läpi, vaikka te joutuisitte palaamaan takaisin muodottumuudeksi luulemaanne tilaan, se on silti eri tavalla muodotonta koska se on jo käynyt koko kokemuksen läpi, ja se sisältää hippusen tai siemenen informaatiota, mikä sallii teidän rakentaa seuraavaa tasoa.

Ensimmäinen puoli-muoto muodottomuudesta on piste. Yksinkertaisesti se mikä ilmaisee itsensä ei oikeastaan miksikään kunnon todelliseksi ulottuvuudeksi — ei-ulottuvuudeksi, kaikki asiat yhdessä pisteessä, niinkutsutussa tiivistetyssä tilassa, jota edeltää äärettömän tiivistetty tila, mikä teidän todellisuudesanne on tulkittu Alkuräjähdykseksi.

Seuraavaksi, niinkuin te ymmärrätte ulottuvuuksia, se muuttuu suoraksi. Puoli-muoto numero kaksi, suora. Tämä on toinen ulottuvuus, joka tulee olla olemassa universumissa, ja se laajenee lineaarisesti.

Ja sitten puoli-muoto numero kolme; taso. Siirrytään pois suorasta, sillä tai tällä tavoin, se ei haittaa, vaan ainoastaan tasolla. Se luo rakenteen, se luo kaavan, luo muodot jotka jakautuvat kaikki eri ulottuvuuksiin, rajapinnat ulottuvuuksien välille, värähtelylliset rajapinnat. Tämä kaikki edeltää, edeltää sitä mitä te ymmärrätte kolmannen ulottuvuuden todellisuudeksi.

Nyt me siirrymme puoli-muodoista proto-muotoihin; joista ensimmäinen on kuutio. Me käsittelemme tässä myös, nyt kun me olemme kolmiulotteisessa todellisuudessa, me käsittelemme myös neljää erilaista rinnakkaisuutta: muotoa itsessään joka esitetään tässä tietyssä tapauksessa kuutiona, se chakra kehossa joka on juurichakra, väri tälle idealle on punainen, ja lisäksi, me alamme tutkia myös kaikkia aisteja joita teillä on.

Muuten, aisteja on seitsemän, ei viisi; ensimmäinen aisti tässä on kosketus; perusvärähtelyn mielessä. Joten, kun me käymme läpi tätä ja seuraavaa kuutta, yhteensä seitsemää aistia, nämä vastaavat toisiaan, värit, chakrat ja aistit. Kaikki nämä neljä rinnakkaisreittiä tullaan nostamaan värähtelyssä aina vain ylemmäs.

Joten me aloitamme kuutiolla, ja sitten siirrymme neliökantaiseen pyramidiin. Tämä on nyt kuin kuutio olisi alkanut romahtaa, te ymmärrätte, että ensimmäiset kolme protomuotoa itse asiassa vähenevät. Te tulette, tavallaan, päästämään irti massan ideasta kun nostatte omaa värähtelyänne. Joten muoto itse asiassa muuttuu kompaktimmaksi kuten tulemme näkemään, kuutiosta tähän nelisivuiseen pyramidiin sekä sen oranssiin väriin, sen kuuloaistiin ja ideaan vatsan chakrasta, navan chakrasta. Ja sitten seuraava, kolmas, ja viimeinen protomuoto: tetraedri, kolmikantainen pyramidi. Jälleen kerran romahtaen, päästäen lisää irti massasta, muuttuen yhä keskittyneemmäksi; näette myös värin ja chakran ja aistin.

Ja nyt siirrymme hypermuotoihin ottamalla tämän tetraedrin ja tuplaamalla sen, nyt teillä on heijastus, nyt saatte polarisaation, nyt saatte astraali- ja eetterikaksoiskappaleet näistä ja ne alkavat kasautua takaisin.

Seuraavaksi meillä on oktaedrirakennelma. Tämä on erittäin kriittinen myös. Tämä esittää myös tasapainopistettä ja kääntöpistettä fyysisen muotonne elättämisessä, tämä liittyy hengittämiseen ja happeen. Happi on kahdeksas alkuaine. Erittäin keskeinen, ja tämä liittyy paljon sairauden transformoimisen ideaan ja itsensä sallimiseen olla tasapainossa ja keskitettynä elämässä.

Ylöspäin jatkettaessa seuraava muoto on periaatteessa nimeltään tesserakti tai hyperkuutio. Ja se mitä tässä nähdään on, niille jotka eivät ole tämän tietyn muodon kanssa tuttuja, itse asiassa kolmiulotteinen varjo neliulotteisesta muodosta. Näkemäsi ei ole ainoastaan kirjaimellisesti kuutio kuution sisällä, vaan se on kuin sinulla olisi kuutio ja aina kun katsoisit jokaista kuution sivua, näkisit eri kuution. Joten tämä kuutio sisältää päällekkäisiä täysin eri kuutioita, mutta ainoa tapa jolla esittää se on seuraava diagrammi, joka on yksinkertaisesti varjo, kolmiulotteisessa mielessä, todellisesta neliulotteisesta rakenteesta, jossa yksi asia voi esiintyä monen muun asian kanssa rinnakkain samaan aikaan, tai läpäistä jonkin toisen.

Tämä on eteerinen tai astraalinen tila, ja se kytkeytyy kolmanteen silmään, mikä on kytkeytynyt myös todelliseen kuudenteen aistiin, suuntavaistoon, mikä sallii teidän havaita eri ulottuvuuksia. Tämä on todellinen kuudes aistinne ja sitä hallinnoi alkunaine nimeltään magnetiitti, teidän poskionteloissanne. Tämä on yksinkertaisesti suunnan aisti, planeettanne sähkömagneettisia linjoja pitkin, joita eläimet käyttävät navigoimaan ympäri planeettaanne; ja se mikä antaa teille aistimuksen suunnasta, kun sallitte itsellenne sellaisen. (Yleisö nauraa)

Nyt siirrymme ylöspäin omnimuotoihin. Tämä on todellinen esitys kruunuchakran avaimesta. Se on pyörivä torus, donitsimuoto joka pyörii, ei ainoastaan tällä tavoin ja tuolla tavoin, vaan myös donitsin sisällä, tällä tavoin ja tuolla tavoin. Se on todellinen portti, jonka läpi kulkee fyysinen ja ei-fyysinen toisiin liittyäkseen. Haluan että tajuatte jotain. Miltä tämä näyttää? Se leijailee pään yläpuolella ja olette nähneet sen monissa uskonnollisissa maalauksissanne. Se on haloefekti, tämän takia valaistuneilla ihmisillä sanotaan olevan halo päänsä ympärillä. Se on todellinen kruunuchakraportin muoto. Nyt ymmärrätte, että teillä kaikilla on halot. Te olette kaikki enkeleitä, jotka odottavat vain sellaiseksi muutumista.

Selvä, selvä… kun liikutte tämän seitsemännen ja ylimmän läpi, sitten siirrytte ylöspäin valkean ja kirkkaan valon ei-fyysisiin todellisuuksiin. Ensimmäinen tämän yläpuolella on niinkutsuttu litistynyt pallo, oblaatti, joka käsittää monenlaisia moniulotteisia kokemuksia, mutta ei kaikkia, ei kaikkea. Ja sitten siitä edistyttäessä on puhdas pallo, Kaikki Se Mikä On, korkea värähtely, joka käsittää kaiken, tietää kaiken, on yksi.

Tällä on kuitenkin edelleen kyky kulkea täysi ympyrä, tai kuten me olemme sanoneet, täysi spiraali. Jos käydään nopeasti läpi kaikki transformatiivit, tämän kaikkeuden transformoiminen takaisin yksittäiseen tilaan keskelle, romahtaa levyksi, romahtaa suoraksi, romahtaa pisteeksi, ja takaisin. Tuossa kohtaa saavutaan puhtaaseen informaatioon. Se mitä me sanomme on, että kun sallitte nostaa värähtelytasoanne pallon asteelle, siinä pisteessä käyttämällä työkalujamme manifestoitte mitä haluatte. Kun olette tehneet niin, kun olette käyttäneet sitä, kun olette laittaneet sen maailmaan, teidän tulee päästää siitä irti.

Irtipäästäminen tapahtuu transformatiiveilla — ota pallo ja romauta se takaisin puhtaan informaation pisteeksi, puhtaan informaation, niin että voit aloittaa seuraavan sarjan, seuraavan spiraalin, mitä muuta se onkin mitä haluat tehdä. Sinun tulee siinä pisteessä suunnata itsesi uudelleen, ja sinun tulee silloin tietää se mitä olet tehnyt, olet viestinyt Kaikkeudelle sen mitä tarvitset… olet käyttänyt työkalua kaikkein vahvimmalla tavalla miten voit, ja sinun tulee luottaa, siinä kohtaa, että se tekee sen mitä sen tarvitsee tehdä tuodakseen sinulle erittäin nopeasti ne asiat joita sinun tulee nähdä, tietää että tuo työkalu on tekemässä asioita hyväksesi. Ja sitten voit päästää siitä irti romauttamalla sen, ja mennä takaisin informaation pisteeseen.

Ja sitten seuraava asia minkä haluat tehdä, seuraavan kerran kun sinun tarvitsee käyttää työkalua — nostat itsesi takaisin ylös, käytä sitä, romauta, päästä irti, lähetä se kaikkialle, energian purkaus, luovuuden räjähdys. Se mitä teet on itse asiassa luot koko luomakunnan uudelleen, Alkuräjähdyksen, kaikki alusta, joka kerta kun teet näin omassa henkilökohtaisessa todellisuudessasi. Jokainen teistä on Alkuräjähdys omassa itsessänne. Räjähtävä, laajentuva, oleva, romahtava, räjähtävä, laajentuva, oleva, romahtava.

Kun oppii käyttämään tätä työkalua niinkuin tahtoo, kun me käymme sen läpi meditaatiossa, se tulee muuttamaan koko värähtelyäsi, tulee muuttamaan lopulta koko solurakenteesi, se tulee muuttamaan lopulta koko geneettisen rakenteesi, kaiken. Uskokaa pois, tämä on vahvempaa kuin luulisitte. Se lopulta alkaa transformoida kirjaimellisesti teidän fysiologianne, ja sen takia me olemme odottaneet tähän asti välittääksemme tämän viestin, koska se on eristämätön sähköpiuha. Ja teidän tulee asentaa sähköt asianmukaisesti, toisilla työkaluilla, ennen kuin kestätte tämän käyttöä, koska se muuttaa teissä kaiken. Mikään ei tule jäämään samaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.