Raakadataa maittain Euroopan UFO-havainnoista 2019-2023

kirjoittanut 

Alla oleva taulukko ja kaaviot edustavat seitsemälletoista UAP-organisaatiolle ilmoitettuja UFO/IFO-havaintoja yhdestätoista Euroopan maasta, joista tietoja on saatavilla.

Raakatiedot ovat peräisin seuraavilta taulukossa 1 luetelluilta organisaatioilta, jotka kuuluvat EURO UFO net -virtuaaliyhteisöön, sekä kansallisilta laitoksilta, kuten GEIPAN (Ranska) ja Italian ilmavoimat (Aeronautica Militare Italiana), jotka ovat julkaisseet tilastojaan verkossa.

TAULUKKO 1

Eurooppalaiset UAP-Organisaatiot

Näissä 11 valtiossa asuu noin 69 prosenttia Euroopan väestöstä, ja ne kattavat 49 prosenttia Euroopan pinta-alasta (lukuun ottamatta Venäjää ja Turkkia). Lukumääräisesti tarkasteltuna tietokokonaisuus käsittää yli 23 847 raportoitua tapausta vuosina 2019-2023.

Huolimatta siitä, että tiedot ovat epätäydellisiä, sillä ne eivät ehkä anna täydellistä kuvaa havaintojen kokonaismäärästä, koska niitä on ilmoitettu liian vähän, ne antavat arvokasta tietoa UAP-havaintojen (tunnistettujen tai tunnistamattomien) yleisyydestä eri puolilla Eurooppaa viimeisten viiden vuoden aikana.

Toivomme, että lähitulevaisuudessa myös muut maat, kuten Tšekki (joka lopetti tietojen keräämisen vuoden 2020 lopussa resurssipulan vuoksi), Espanja (tällä hetkellä ainoa aktiivinen organisaatio on CEI (Centre d’Estudis Interplanetaris), joka kattaa vain pienen osan alueesta (Katalonia)), Portugali, Kreikka ja Puola voivat osallistua tähän arvokkaaseen ”UFO/IFO European Barometeriin”.

TAULUKKO 2

Ilmoitettujen tapahtumien vuosittainen kokonaismäärä

Kaiken kaikkiaan ja hieman yllättäen raportoitujen tapahtumien määrä on pysynyt melko vakaana koko ajanjakson ajan, yhteensä noin 4 400 vuodessa. Tapahtumien määrä vuonna 2023 on verrattavissa vuoden 2019 tapahtumiin (ks. taulukko 2).

Huomattava huippu on kuitenkin vuonna 2020. Yksi hyvin todennäköinen syy tähän kasvuun voi olla SpaceX:n Starlink-satelliittien operatiivisten laukaisujen aloittaminen, jolloin 60 yksikköä laukaistaan kerralla. Kuten taulukossa 3 todetaan, vuonna 2020 tapahtuva jyrkkä kasvu johtuu kolmesta maasta: Belgia, Saksa ja Alankomaat. Lukuun ottamatta tätä kasvua vuonna 2020 luvut pysyvät kaiken kaikkiaan suhteellisen tasaisina maailmanlaajuisesti viiden vuoden jaksolla.

TAULUKKO 3

Ilmoitettujen tapahtumien vuosittainen kokonaismäärä maittain

Vuonna 2023 kirjattujen UFO-tapausten määrä vaihteli huomattavasti eri Euroopan maissa.
Alankomaat raportoi suurimman määrän, 1 418 tapausta, mikä osoittaa, että havaintoja on tehty huomattavan paljon. On kuitenkin tärkeää huomata, että Alankomaissa ilmoitusten kerääminen tapahtuu yksinomaan maan ainoan tällä hetkellä toimivan järjestön verkkosivuston kautta. Lisäksi Alankomaissa on yksi Länsi-Euroopan korkeimmista väestötiheyksistä, yli 500 ihmistä neliökilometrillä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Belgiassa asukastiheys on 380, Yhdistyneessä kuningaskunnassa 280, Saksassa 240, Italiassa 200 ja Ranskassa 120 ihmistä neliökilometrillä.

Seuraavaksi eniten ilmoituksia tuli Saksasta (1 146 tapausta) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta (564). Italiassa kirjattiin 439 ja Belgiassa 274 tapausta, mikä osoittaa huomattavaa aktiivisuutta. Ruotsi oli samansuuruinen kuin Belgia 274 tapauksella, mikä osoittaa, että havaintojen määrä on samankaltainen. Tanskassa (92 tapausta), Suomessa (75) ja Norjassa (101) tapausten määrä oli pienempi mutta silti merkittävä. Romaniassa ilmoitettiin 43 tapausta, kun taas Ranskassa, erityisesti pelkästään GEIPANin kautta, kirjattiin vähiten tapauksia, vain 19 tapausta, mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 2006. Tätä lukua on tulkittava varovaisesti, sillä on epäselvää, mitä verkkotilasto tarkalleen ottaen sisältää tai jättää pois; GEIPAN on myöntänyt saaneensa lukuisia puheluita tai sähköpostiviestejä, jotka eivät näy sen vuosittaisissa tiedoissa. On myös huomattava, että aiempina vuosina, jolloin aktiivisilla siviiliryhmillä oli vankat raportointimekanismit, GEIPAN ei koskaan saanut yhtä paljon ilmoituksia kuin nämä ryhmät.

Kaiken kaikkiaan taulukossa 3 esitetty jakauma osoittaa, että ufoaktiivisuus ja raportointimekanismit vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa.

Tutkijoiden keskuudessa kaikkialla Euroopassa tiedetään, että valtaosa ufotapauksista johtuu luonnon tai ihmisen tekemien ilmiöiden, kuten Starlink-satelliittien, kansainvälisen avaruusaseman, lentokoneiden ja taivaankappaleiden, kuten tähtien ja planeettojen, virheellisestä tunnistamisesta. Erityisen arvokas olisi erillinen analyysi, jossa keskityttäisiin kunkin maan tällä hetkellä selittämättömiin tapahtumiin viimeisten 5-10 vuoden ajalta.

Kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, eri Euroopan maissa vuosina 2019-2023 tehdyt ufohavainnot vaihtelevat huomattavasti.

TAULUKKO 4

Ilmoitettujen tapahtumien vuosittainen kokonaismäärä maittainTAULUKKO 5

Vuotuiset vaihtelut (maa/vuosi)

Vuonna 2023 ilmoitusten määrä pysyi Belgiassa tasaisena, eikä se muuttunut vuodesta 2022, mutta aiempina vuosina ilmoitusten määrä vaihteli huomattavasti: vuonna 2021 määrä väheni 54 prosenttia ja kasvoi 59 prosenttia vuonna 2020.

Tanskassa laskua oli hieman, 6 % vuonna 2023, mikä jatkaa vaihtelevaa suuntausta, jossa kokonaislasku on ollut 10 % vuodesta 2018 lähtien.

Suomessa, vaikka vuonna 2023 kasvu on 15 prosenttia, kokonaislasku on 18 prosenttia vuodesta 2018.

Ranskassa (GEIPAN) vuonna 2023 laskua oli 53 prosenttia, mikä merkitsee jatkuvaa laskua 61 prosenttiin vuoden 2018 tasosta. On tärkeää huomata, että monet Ranskan kansalaisten tekemät havainnot eivät näy GEIPANin tilastoissa. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monta puhelua ja tiedustelua GEIPAN käsittelee keskimäärin puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Saksassa kasvu oli 6 prosenttia vuonna 2023, mikä merkitsee merkittävää 108 prosentin kasvua vuodesta 2018, mikä on jyrkässä ristiriidassa muiden maiden kanssa.

Italian raportit laskivat 31 prosenttia vuonna 2023 sen jälkeen, kun ne olivat kasvaneet 128 prosenttia vuonna 2022.

Norjassa oli huomattava 63 prosentin kasvu vuonna 2023, mikä merkitsee 60 prosentin kasvua vuodesta 2018.

Romaniassa kasvu oli 59 prosenttia vuonna 2023, ja yleinen nouseva suuntaus jatkui 34 prosentin kasvulla vuodesta 2018.

Ruotsissa havainnot kasvoivat 14 % vuonna 2023, mutta pysyivät suhteellisen vakaina viiden vuoden aikana, ja vuodesta 2018 lähtien kasvua oli vain 1 %.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa havaittiin 19 prosentin lasku vuonna 2023, mikä vastaa yleistä 19 prosentin laskua vuodesta 2018.

Alankomaissa havaittiin 15 prosentin vähennys vuonna 2023, mutta silti 49 prosentin lisäys vuodesta 2018.

Kaiken kaikkiaan ufohavaintojen kokonaismäärä näissä 11 Euroopan maassa väheni 9 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna, mutta on kasvanut 30 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna, mikä osoittaa, että raportointitrendit ovat monimutkaisia koko alueella.

Varmasti suurimmalla osalla havaitsijoista ei ole kokemusta, jotta he voisivat tulkita taivasta tarkasti ja erottaa luonnolliset ja ihmisen tekemät ilmiöt toisistaan. Tämän vuoksi tutkijoiden on haastavaa eristää aidot poikkeamat ja kohdistaa rajalliset resurssinsa kaikkein monimutkaisimpiin tapauksiin.

Lopuksi on myös tärkeää tunnustaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkittävä rooli. Näillä pitkäaikaisilla kansallisilla ryhmillä, jotka ovat levittäytyneet eri puolille Eurooppaa, on ratkaiseva rooli kansalaisten palvelemisessa. Ne tarjoavat kansalaisille tärkeän väylän saada äänensä kuuluviin ja kokemuksensa tunnustetuksi tarjoamalla UAP:n todistajille foorumin, jossa he voivat jakaa todistuksiaan ja tutkimuksiaan. Niiden toiminta ulottuu todistuskertomusten keräämisestä, kenttätutkimuksista, analyyseistä, dokumentoinnista ja arkistoinnista, opiskelun ja tutkimuksen tukemisesta sekä yleisölle suunnatusta valistuksesta. UAP-ryhmät ovat esimerkki UAP-tietoihin sovelletusta kansalaistieteestä.

Tämän yhteisen toiminnan ansiosta nämä organisaatiot tuntevat kattavasti Euroopan tason yleissivistävän toimintamallin ja tuovat alalle runsaasti kokemusta. Toivottavasti useammat Euroopan maat ottavat tämän roolin joko virallisten kanavien tai siviiliryhmien kautta ja laajentavat UAP-tutkimustoimintaansa tulevaisuudessa, mikä parantaa kollektiivista tietämystämme ja tutkintavalmiuksiamme.

Artikkelin julkaissut euroufo.net

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.