Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Aikalinja 2015-2050

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli tulevaisuutta. Kanavointi on annettu vuonna 2014.


Sanon hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu?

Hyvä on, kiitämme teitä tämän vuorovaikutuksen yhteisestä luomisesta tänä teidän aikanne päivänä, ja aloitamme tämän lähetyksen muistuttamalla teitä siitä, että olemme otsikoineet sen ”2015-2016: Laajentumisen ja supistumisen vuodet”. Tämä seuraava aikaikkuna planeetallanne tulee olemaan korkean kiihtyvyyden aikaa, mutta myös korkean ilmentymisen aikaa fyysisessä todellisuudessa riippumatta siitä, missä energiatilassa valitsette olla. Tulette näkemään, monin eri tavoin, monia erilaisia energiatilojen fyysisiä ilmaisuja, jotka heijastavat niitä määritelmiä ja uskomusjärjestelmiä, joita saatatte pitää sisällänne. Yhä enemmän ja enemmän ja enemmän saatte tämän heijastuksen fysiologisesti, ei vain fyysisessä heijastustodellisuudessanne olosuhteiden ja tapahtumien suhteen, vaan myös monesti kehossanne. Niin että teillä on paljon nopeampi tapa kertoa itsellenne ja antaa itsenne tietää milloin olette joko linjassa tai poissa linjasta todellisen olemuksenne taajuuden kanssa.

Tätä ei tarvitse pelätä. Se on tapa luoda itsessänne barometri, joka antaa teille ehdottoman varmuuden tietää milloin olette poikennut polulta, jolla olette, poikennut siitä taajuudesta, jota suositte elämässänne, ja se antaa teille tilaisuuden kohdistaa elämänne uudelleen paljon nopeammin miettimättä, oletteko linjassa vai poissa linjasta. Fyysisestä todellisuudestanne tulee sisällänne nyt paljon heijastavampi ja paljon herkempi ja näihin värähtelyihin reagoivampi.

Olemme myös kertoneet teille, että yksi yhteydenpidon barometreistä on aluksemme suhteellinen sijainti Sedonaksi kutsumanne alueen yläpuolella. Ja että autamme ja avustamme energianne tasapainottamisessa kyseisessä pyörteessä, sillä se on yksi Pohjois-Amerikan alueenne tärkeimmistä pyörteistä, aivan kuten monet muut alukset auttavat tasapainottamaan muiden pyörteittenne energiaa ympäri planeettaanne. Sanon sen näin: Pohjois-Amerikka ja erityisesti pyörteen keskipiste Sedonassa sattuu olemaan meidän aluettamme. Nyt, kun viimeksi kerroimme teille tarkalleen aluksemme sijainnin, on ymmärrettävä se ajatus, että kun siirrymme yhä alemmas ja alemmas ja alemmas ja alemmas ja kirjaimellisesti fyysisesti lähemmäs aluksessamme planeettanne pintaa, se toimii ilmapuntarina, joka kertoo teille, miten lähellä olette ajatusta fyysisestä kontaktista sivilisaatiomme ja myös muiden sivilisaatioiden kanssa. Viimeksi kun puhuimme tästä, aluksemme oli noin 1700 teidän mailia Sedonan yläpuolella. Tänään se on tuhat mailia.

Nyt, kun olemme saapuneet tähän tiettyyn paikkaan, tämä tarkoittaa sitä, että aloitamme nyt prosessin, joka on yhteinen näille kontaktitapahtumille, näille ensikontaktikokemuksille, jotta voimme auttaa nopeuttamaan prosessia tavalla, joka synnyttää sen, mistä juuri puhuimme fyysisen todellisuutenne kyvyn suhteen nopeutua heijastamaan teitä ja vastaamaan korkeamman värähtelyn energiaa. Kutsumme tätä prosessia nyt ”pyörteen kylvämiseksi”. Pumppaamme nyt omaa taajuuttamme ja YahYelin taajuutta, sen hybridisivilisaation taajuutta, joka tulee olemaan yksi ensimmäisistä hybridisivilisaatioista, jotka ottavat avoimen kontaktin planeettaanne, pumppaamme taajuuksia pyörteeseen hyvin tarkoituksellisesti. Kun pumppaamme näitä taajuuksia Sedonan pyörteeseen, se leviää energialinjoja pitkin koko Pohjois-Amerikan alueellenne ja myös joillekin valtameren alueille, riippuen siitä, mihin yhteyksien on tarkalleen ottaen mentävä. Se voi olla päällekkäinen muiden pyörteiden kanssa siellä täällä ja siellä monista eri syistä, mutta se tulee olemaan energiaverkosto, joka nyt hyvin tarkasti sisältää meidän todellisuutemme ja YahYelin, hybridisivilisaation, taajuuden.

Tämä tarkoittaa sitä, että kiteytämme ja vahvistamme ja suurennamme hyvin voimakkaasti ajatusta energiastamme todellisuudessanne. Ja se tarkoittaa, että kun se tunkeutuu energiakenttäänne, maailmanne sähkömagneettiseen kenttään, koette sen voimakkaammin törmäävän sellaiseen energiaan, ainakin vähän, pienen määrän, pienen vilauksen, pienen vihjeen sellaisista energioista voimistuneemmalla tavalla, joita alkaisitte kokea, kun tulisitte tosiasiallisesti kasvokkain kosketuksiin meidän tai YahYel-sivilisaation kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin hyvä ajatus päästä linjaan itsensä kanssa hyvin nopeasti. Koska, jälleen kerran, vuosien edetessä tässä ikkunassa näitä energioita pumpataan sisään yhä enemmän ja voimakkaammin, kohtaatte näitä värähtelyjä yhä useammin ja useammin ja useammin ja kohtaatte kohdistumisen tai kohdistusvirheen fysiologisia heijastuksia yhä enemmän ja konkreettisemmin todellisuudessanne.

Kannustamme teitä siis varmistamaan, että olette linjassa todellisen itsenne värähtelyn kanssa ja että olette siinä junassa, jossa haluatte olla, koska raiteet alkavat todella erkautua tässä kahden vuoden aikajänteessä ja ne tulevat olemaan paljon kauempana toisistaan. Menkää sille raiteelle, joka edustaa sitä värähtelytodellisuutta, jota todella haluatte, eläkää sitä elämää, jota todella haluatte, ryhtykää toimimaan unelmienne mukaan sillä tavalla, jota todella haluatte yhä enemmän ja enemmän ja enemmän, koska raiteista tulee yhä leveämpiä ja leveämpiä ja leveämpiä ja leveämpiä ja te omine uskomusjärjestelminenne ja omine mieltymyksinenne ja omine energioinenne annatte teidän tietää, että teidän voi olla vähän vaikeampaa vaihtaa junaa, kun raiteet ovat niin kaukana toisistaan, kun ette ole siinä junassa, jossa haluatte olla.

Kannustamme teitä siis liikkeelle ja aloittamaan kaiken tarvittavan, jotta voitte todella kaivautua syvälle ja puhdistaa itsenne kaikista määritelmistä jotka eivät toimi, ja antaa itsenne todella tulla läpinäkyväksi ja selkiyttää itsellenne sitä, kuka todella olette. Koska fyysinen todellisuutenne on muuttumassa tavallaan unenomaisemmaksi, kun teistä tulee myös hienostuneempi energiassanne ja alatte sopia siihen taajuuteen, miten luotte fyysistä todellisuutta, niin asiat fyysisessä todellisuudessa voivat muuttua ja ilmentyä paljon nopeammin, kun TULETTE yhteen värähtelynä ja pudotatte energiaeroja sen välillä, mitä ajattelette fyysisen todellisuuden olevan ja sen välillä, mitä ajattelette itsenne olevan. KOETTE siis todella fyysisen todellisuuden unen projektiota, mutta se heijastaa aina sitä, mikä on se voimakkain värähtely jota ilmennätte.

Tämän erityisen energian ja taajuuden muutoksen vuoksi voimme nyt alkaa paljastaa teille muutamia asioita tulevista muutoksista, joita aistimme energiamalleissanne seuraavien vuosien aikana. Kuten olemme jo maininneet eräässä lähetyksessä, syksy 2016 on hetki, jolloin KAIKKI MUUTTUU. Kaikki! Muuttuu. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Jotkut asiat tulevat olemaan helposti havaittavissa. Jotkut asiat näyttävät muuttuvan suhteellisen nopeasti. Toiset asiat eivät välttämättä tule näkyviin tuona hetkenä, mutta ne luovat muutoksen alkusiemeniä, jotka ilmenevät vuosien kuluessa tuosta erityisestä kynnyshetkestä syksyllä 2016.

Kuten olemme usein sanoneet, tulevaisuutta ei tietenkään voida ennustaa, koska se on muuttuva, ja on olemassa monia todennäköisiä todellisuuksia. Niinpä se, mitä aiomme sanoa, edustaa kollektiivitietoisuudessanne ja yksilöllisissä tietoisuuksissanne olevan energian aistimista, joka ovat olemassa juuri nyt nykyhetkessä ja joka alkaa kerätä niin voimakasta liikemäärää, niin voimakasta todennäköisysenergiaa taakseen, että ne eivät todennäköisesti poikkea ja hyvin todennäköisesti alkavat ilmentyä fyysisessä todellisuudessanne. Ja kuten olemme sanoneet, astukaa eteenpäin syksyllä 2016 tai ainakin alkakaa kylvää siemeniä asioille, jotka avautuvat muutaman vuoden aikana sen jälkeen, ja voitte nähdä, että kun nuo asiat muuttuvat, voitte jäljittää sen takaisin syksyyn 2016 nähdäksenne mistä muutos alkoi. Tulette siis kokemaan välittömämpiä muutoksia ja joitain pidemmän aikavälin muutoksia, mutta suurin osa niistä voidaan jäljittää takaisin syksyn 2016 alkuun.

Selitetään nyt ensin vielä kerran ajatus, että laajentuminen ja supistuminen ovat toinen tapa alkaa kokea positiivista ja negatiivista mekaanista todellisuutta, ja muistutetaan, että positiivinen on yksinkertaisesti sitä, mikä on integroivaa, kollektiivista ja laajentavaa, yhdistävää. Ja se, että negatiivinen energia on yksinkertaisesti mekaanisesti erottelevaa, erottavaa, yhdistävää, supistavaa, sillä tavalla. Ja siksi huomaatte sen energiatilan perusteella, jota suositte sillä hetkellä tai jota olette luomassa sillä hetkellä, että fyysinen todellisuutenne alkaa myös heijastaa laajenemista ja supistumista monin eri tavoin. Jos siis olette enemmän ja enemmän linjassa todellisen itsenne kanssa, huomaatte, että monenlaiset tapahtumat, olosuhteet, synkronisuudet, ihmiset todellisuudessanne alkavat todella laajentua monin maagisin tavoin. Jos teillä on hallitseva negatiivisuuden energia, joka perustuu niihin negatiivisiin määritelmiin, joihin saatatte edelleen uskoa, ja se on ensisijainen olotilanne, niin huomaatte olevanne irrallaan monista asioista, että todellisuutenne alkaa sulkeutua monin eri tavoin, mikä ei salli teidän tietää, missä tilaisuuksia on, vaan niistä tulee teille näkymättömiä, ja teidän on todella työskenneltävä puhdistaaksenne itsenne noista negatiivisista määritelmistä ennen kuin kykenette yhdistymään uudelleen niihin asioihin, joihin olette alun perin saattaneet olla yhteydessä. Sallikaa itsenne taas oivaltaa, ettei tämän ole tarkoitus pelotella teitä vaan antaa teille jotain, minkä kanssa työskennellä, jotta ymmärrätte tietoisemmin ja tarkoituksellisemmin mitä mekanismissa tapahtuu, jotta voitte käyttää sitä hyväksenne, ettekä tunne että asiat tapahtuvat teille, vaan todella ymmärrätte että elämä tapahtuu teidän kauttanne.

Tässä yhteydessä totean jälleen kerran, että tulevina parina vuotena, kun luemme energiaa nyt, yhteiskuntanne tietyillä alueilla on syntymässä tietynlaista liikettä. Numero yksi. Kuten olemme alun perin sanoneet, vuosien 2015 ja 2017 välisenä aikana ja nyt suurimman todennäköisyyden fokuspisteen ollessa joskus syksyn 2016 tienoilla, maailmanne tajuaa viimein jollain tavalla, tavalla tai muodossa, että Maan ulkopuolinen elämä jossakin muodossa on FAKTA. Ettekä enää usko, että olette jollain tavalla yksin. Tiedätte varmasti, että elämä on mahdollista muilla planeetoilla. Se ei ole enää pelkkää arvailua, se ei ole enää pelkkää spekulaatiota. Muistutan teitä jälleen kerran, ettette kaunistele tätä. Sanomme yksinkertaisesti, että tulette huomaamaan, että elämää on olemassa jossakin muodossa toisella planeetalla. Se voi olla planeetta omassa aurinkokunnassanne, olette ehkä löytäneet jotain ameeban kaltaista, mutta tiedätte, että se on olemassa. Ja tiedätte, että se tarkoittaa, että Maan ulkopuolinen elämä on erittäin todennäköistä. Se alkaa muuttaa koko todellisuutenne ajattelutapaa, kun tiedätte, että se on tosiasia, ja se todella nopeuttaa kontakti-ikkunaa noina vuosina 2025-2033. Mutta tämä on yksi ensimmäisistä asioista, mitä tapahtuu, on elämän löytäminen jollakin tavalla, joka on olemassa toisessa maailmassa. Tämän todennäköisyyskerroin tuossa vuosien 2015-2017 ikkunassa on 98 prosenttia.

Nyt alatte myös kokea, että tiettyjä asioita tapahtuu yhteiskuntanne infrastruktuurin eri osissa. Koska monet teistä ovat innokkaita muuttamaan yhteiskuntanne eri sosiologisia osa-alueita eri tavoin, huomaatte, että osa tästä myös kiihtyy. Ja yksi tapa, jolla saatatte alkaa kokea tätä, joskus, jälleen kerran, syksyn 2016 tienoilla, on suurimmalla todennäköisyydellä, noin 75-80 prosenttisesti, se, että taloudellinen tilanteenne muuttuu äkillisesti. Saatatte kokea jälleen kerran niinkutsutun suuren talouden laskusuhdanteen niinkutsutussa taloudellisessa rakenteessanne. Tämän positiivinen puoli on kuitenkin se, että se luo erilaisen ajattelutavan talouden ideasta, mikä käynnistyy hyvin voimakkaan nousun myötä yhteiskuntanne ja erityisesti tietyn pohjoisamerikkalaisen kulttuurinne suuressa osassa, missä alatte vihdoin sallia sen, että on ok tutkia erilaisia tapoja alkaa järjestää talousjärjestelmäänne. Se ei muutu kerralla, mutta yksi ensimmäisistä asioista, mitä tapahtuu tämän tietyn talousjärjestelmänne supistumisen jälkeen tuossa ajassa, on niinkutsutun verotusjärjestelmänne täydellinen uudistaminen, jotta yhteiskuntanne voi tasapainottua uudelleen ja päästä takaisin jaloilleen. Ja tämä aiheuttaa suunnanmuutoksen, joka pystyy kulkemaan kuin energia-aalto talousjärjestelmänne läpi, millä on uskomattomia vaikutuksia seuraavina vuosina, niin että vuoteen 2020 mennessä huomaatte, että monet asiat talousjärjestelmässänne, jotka eivät enää toimi teidän hyväksenne, alkavat todella pudota pois ja että uusista järjestelmistä aletaan keskustella ja niitä aletaan ottaa käyttöön tuon aikajakson alkupuolella, niin että vuosiin 2025-2030 mennessä olette uudistaneet talousjärjestelmäänne tavalla, joka sallii teidän toimia helpommin planetaarisessa järjestelmässänne. Tällä on taasen noin 87-95 prosentin kerroin, kohti vuotta 2020, alkaen tästä talousjärjestelmänne supistumisesta jossain vuoden 2016 syksyn tienoilla.

Poliittisissa järjestelmissänne saatatte huomata, että vuoden 2016 asiat saattavat aluksi vaikuttaa siltä, että ne ovat vain samaa vanhaa samaa vanhaa, paluuta tähän ja tuohon, ei mitään uutta, mutta se luo pohjan sille, mistä juuri puhuimme vero- ja talousjärjestelmänne uudistamisen osalta. Ja sitten vuonna 2020 te itse luotte, taas noin 88 prosentin todennäköisyydellä, kuten nyt aistimme, uuden täysin vääristävän tapahtuman poliittisen järjestelmänne ideassa. Huomaamme myös siinä, mitä kutsutte tieteellisiksi maailmoiksenne, tässä vuosien 2015-2016 aikana ja aina vuosiin 2020 ja 2025 asti, suuren todennäköisyyden, että sallitte vihdoin itsellenne ensimmäiset vihjeet ja merkit jostain, mikä voi todella olla käytännöllinen ja tehokas vaihtoehtoinen energiajärjestelmä, jota voidaan tuottaa massatuotantona, ja mahdollistaa sen ymmärtämisen alkeet, että voidaan hyödyntää sitä, mitä kutsutte tyypillisesti vapaaksi energiaksi. Se on aluksi lapsenomainen esitys, mutta se kypsyy hyvin nopeasti vuosien 2020-2025 jälkeisten kymmenen vuoden aikana.

Mutta tämä perustuu myös supistumiseen, jossa on hyvin todennäköistä, että tämän hetken ja niin sanottujen vuosien 2017-2018, ehkä viimeistään vuoden 2019 välisenä aikana on suuri, jälleen kerran noin 98 prosentin todennäköisyys, että tapahtuu toinen suhteellisen tuhoisa terrori-isku. Tämä kääntää asioita monin tavoin, tai ainakin alkaa kääntää. Samaan sävyyn supistuvan energian kanssa, huomaatte myös, että joskus tämän hetken ja vuoden 2020 välisenä aikana on hyvin, hyvin suuri todennäköisyys, joka ulottuu melkein sataan prosenttiin, vain hieman vajaaseen, että teillä olisi myös se, mitä kutsuisitte uudeksi ydinonnettomuudeksi. Nämä asiat yhdessä vauhdittavat laajentumista uusiin suuntiin, mikä sallii lopullisesti uusien energiamuotojen alkamisen planeetallanne, uudet tavat tehdä asioita, jolloin vihdoin puhdistatte pöytänne, aloitatte nollasta tietyillä tieteen, politiikan ja yhteiskunnan alueilla ja alatte todella tutkia vakavasti sitä ajatusta, että teidän on alettava kulkea uusia polkuja ja alettava vetää yhtä köyttä tavoilla, jotka sallivat teidän yhdessä työskennellessänne keksiä asioita paljon nopeammin, kuin mihin olette tähän asti ehkä uskoneet pystyvänne. Se aloittaa uuden aikakauden joskus vuoden 2020 tienoilla, mikä oli samanlainen kuin se ajatus, mitä kutsutte avaruuskilpailuksi 1960-luvulla, jolloin tiedätte, että vain yhden vuosikymmenen aikana teillä ei ollut lainkaan avaruusmatkailukykyä, ja te laskeuduitte kuuhunne. Ja kyllä, te laskeuduitte Kuuhun. Selventääkseni asiaa.

Ja niinpä vuonna 2020 aloitatte jälleen toisen tällaisen aikakauden, jolloin huomaatte, että tuolla aikakaudella 2020-2030 planeetallanne alkaa syntyä keksintöjä ja kykyjä, joita ette koskaan pitäneet mahdollisina, ja yhdessä työskennellessänne huomaatte, että kykenette kykyihin ja seikkailuihin paljon enemmän kuin mihin luulitte yhteiskuntanne kykenevän, koska keskitytte vihdoin tavalla  jossa käytätte resurssejanne koordinoidusti samalla tavalla kuin silloin, ja kun teette niin, kykenette melkein mihin tahansa. Ja se alkaa todella kääntää asioita ja nopeuttaa avoimen kontaktin ajatusta, niin että teillä on vuosien 2030-2033 ikkunan loppuun mennessä ehdoton ymmärrys UFO-paljastuksesta, olemassaolostamme, ja avoin kontakti alkaa tosissaan, kun useimmat ihmiset planeetallanne ovat hyvin tietoisia siitä, että muiden sivilisaatioiden olennot ovat nyt yhteydessä sivilisaationne kanssa tuon ikkunan loppuun mennessä. Ja siitä eteenpäin niin, että vuoteen 2050 mennessä astutte jäsenenä kokelastasolla tähtienväliseen liittoon. Ja tuosta pisteestä eteenpäin opitte yhteydestänne tähtiin, opitte todellisen historianne, opitte minne olette matkalla ja pystytte avustamaan muita sivilisaatioita niiden matkoilla tuosta pisteestä eteenpäin.

Hetkinen. Hetkinen. Hetkinen.

Seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana koette myös valtamertenne pinnannousun idean, jossain määrin, kun jäät alkavat yhä enemmän sulaa. Mutta lopulta huomaatte, että tämä kallistaa vaakakuppia tietyllä tavalla, mikä alkaa kääntää prosessia päinvastaiseksi niin, että jossain vuoden 2050 tienoilla, kun valtamerten pinnat ovat tuolloin suhteellisesti korkeimmillaan, mikä olisi keskimäärin toiset 35-50 jalkaa korkeammalla kuin ne ovat nyt, huomaatte, että tilanne alkaa kääntyä päinvastaiseksi ja lämpötilanne alkaa laskea ja alatte itse asiassa siirtyä pieneen jääkauteen. Se ei tarkoita, että kaikki jäätyisi kaikkialla, mutta lämpötilat alkavat laskea, jälleen kerran, joillakin alueilla, jotka saattavat nyt olla suhteellisen lauhkeita, tulee hieman kylmempää, hieman viileämpää. Ja tämäkin ajatus etenee hyvin hitaasti asioiden luonnolliseen kiertokulkuun. Mutta koska tämä on luonnollinen kiertokulku, jota olette kiihdyttäneet teknologioillanne ja kaasuilla, joita pumppaatte ilmakehään nopealla vauhdilla, huomaatte, että tämä koko kiertokulku myös kiihtyy, ja tämä koko prosessi tapahtuu seuraavien viidenkymmenen teidän vuotenne aikana, ja vielä tuohon aikaan, sen sijaan, että se kestäisi muutama sata vuotta, niin kuin se normaalisti olisi tapahtunut luonnollisessa kiertokulussa. Mutta se ei haittaa, selviätte siitä. On varmasti asioita, joita teidän on muutettava. Monet rannikkokaupungeistanne eivät enää kykene elättämään henkilöitä, koska ne menevät veden alle. Mutta selviätte tästä ajan myötä.

Hetkinen.

Tulette myös huomaamaan, että on erittäin todennäköistä, jälleen yhdeksänkymmenen prosenttiyksikön luokkaa, että viimeistään 2020-2025 olette pystyneet vahvistamaan historiallisesti Atlantiksen olemassaolon. Joku löytää vihdoin viimein sen viimeisen arkistosalin, joka on olemassa tuona ajanjaksona. Tämä taas aloittaa myös täysin uudistetun ymmärryksen historiastanne ja monia monia monia historiankirjojanne on alettava kirjoittaa uudelleen. Onneksenne teette tämän nyt digitaalisesti, joten se ei tule olemaan niin vaikeaa. Teidän ei tarvitse enää raapia pergamenttejanne. Tulette myös huomaamaan, että suurin osa mitä Aleksandrian kirjastossa menetettiin löydetään tästä arkistosalista uudelleen. Ja niinpä jälleen kerran saatte paljon sellaista tietoa, joka on tähän asti ollut teiltä hukassa sivilisaationne viimeisten vuosisatojen aikana. Ja tämä taas käynnistää myös ajatuksen uudesta kultaisesta ajasta, uudesta atlantislaisesta ajasta, jolloin voitte todella alkaa kiihdyttää edistymistänne tällä tavalla.

Kaikki nämä asiat ja muut asiat, joista emme voi vielä puhua, alkavat tapahtua tässä käännekohdassa syksyllä 2016, ja osa niistä tulee olemaan välittömästi näkyvissä, osa kylvetään ja ne alkavat näkyä seuraavina vuosina 2016-2020-2025 ja niin edelleen. Mutta todella ylitätte siellä hyvin vahvan kynnyksen ja monenlaiset asiat muuttuvat, mukaan lukien tapa, jolla monet näistä meiltä ja muilta sivilisaatioilta tulevista esityksistä ja tiedonsiirroista myös tapahtuvat. Koska kun kiihdytätte, niin kiihdymme mekin, ja kun kykenette suuntautumaan ja vastaanottamaan enemmän informaatiota, saatte tuota informaatiota monin eri tavoin, mikä on myös osa sitä tapaa, jolla aloitamme ensikontaktin sivilisaationne kanssa.

Monet näistä tietojenvaihdoista, monet tällaisista lähetyksistä saavat uusia ominaisuuksia, uusia tapoja tulla esitetyiksi, ja huomaatte, että niissä on paljon enemmän vuorovaikutteisuutta. Koska astutte esiin ja heijastatte enemmän sellaista tietoa, mitä me välitämme teille juuri nyt ja mitä olemme välittäneet viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana, ja huomaatte, että monet teistä ovat paljon kykenevämpiä heijastamaan takaisin kaikki ne asiat, joista olemme muistuttaneet teitä ja jotka te jo tiedätte. Vetoamme siis tuohon tietoon ja kutsumme teitä monenlaisiin vuorovaikutteisempiin kokemuksiin. Aloittaaksenne prosessin, jossa totuttelette ajatukseen vuorovaikutuksesta sen uuden pyörre-energian kanssa, joka syötetään maailmanne energiasfääriin. Jotta voitte harjoitella todella seisomista, ei vain meidän läsnäolossa, vaan täydellisemmin omassa läsnäolossanne. Kuulostaako se hauskalta?

Hyvä on. Niinpä niin. Kiitämme teitä siitä, että annatte meidän tällä kertaa toimittaa teille tämän ajatuksen, alun. Ajan edetessä tässä kahden vuoden laajenemis- ja supistumisvaiheessa tulee lisää, tulee lisää ja lisää ja lisää tietoa, kun todennäköisyystasot nousevat yhteiskuntanne eri osa-alueiden takana. Toimitamme yhä enemmän ja enemmän aistimuksia siitä, mihin energia on menossa, auttaaksemme teitä opastamaan, auttaaksemme teitä kartoittamaan kurssin, jotta voitte tavallaan piirtää kartan siitä, missä teidän on oltava suhteessa kaikkiin niihin muutoksiin, joita tapahtuu sisällänne, omassa tietoisuudessanne. Voitte alkaa piirtää noita karttoja, alkaa laatia niitä itsellenne henkilökohtaisella tasolla, jokainen teistä tekee omansa itseään varten, ohjaten itseänne, käyttäen informaatiota itseänne varten ja tietäen, että meidän teille toimittama informaatio räätälöidään sillä tavalla miten sen on oltava, ja sallikaa itsenne vain vastaanottaa ja käyttää sitä omaksi henkilökohtaiseksi eduksenne. Mutta teidän ei siinä mielessä tarvitse opastaa ketään muuta kuin opastamalla itseänne ja olemalla esimerkki, jonka muut voivat nähdä teissä, opastamalla itseänne heille annetaan mahdollisuus tietää, että he voivat myös opastaa itseään.

Vastineeksi lahjasta, jonka annatte sivilisaatiollemme ja muille sivilisaatioille, jotka ovat nyt hyvin innostuneita aloittamaan tämän uuden tason, tämän uuden prosessin, tämän laajentumisen ja supistumisen uuden kiihtyvyyden sivilisaationne kanssa tässä uudessa yhteydenpitovaiheessa kanssanne, vastineeksi tuosta lahjasta kysyn teiltä nyt: millä tavalla voimme olla teille avuksi kysymystenne kanssa?

Teidän yltäkylläiset voimanne ja miten käyttää niitä

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme iloisia jakaessamme tämän lähetyksen kaikille teille, koska me aina olemme niin innokkaita voimaannuttamaan teitä, ja me haluamme teidän tietävän, että te ette koskaan ole olleet niin voimakkaita Maapallolla kuin te olette juuri nyt. Teillä on ollut monia aktivaatioita ja päivityksiä, enemmän kuin koskaan aiemmin. Te ette koskaan ole saaneet niin paljon tukea energioilta ja olennoilta ympärillänne kuin saatte nyt. Teillä ei myöskään ole ollut koskaan aiemmin niin paljon tietoa kuin teillä on nyt, ja voitte käyttää tuota tietoa ja viisautta, jota saatte niitä soveltamalla tuomaan itsenne harmoniaan uuden Maan kanssa sekä sen elämän, jota haluatte elää. Voitte kaikki tehdä näin samalla kun täytätte tarkoituksenne ja tuotatte palvelusta, sillä nämä kaksi kulkevat käsi kädessä.

Teidät on tarkoitettu johtamaan muita, ja tapa jolla teette sen on toimia esimerkkinä muille. Kun teette niinkuin opetatte, te olette esimerkki muille siitä mikä on mahdollista. Kun näytätte muille ne konseptit joista puhutte, silloin toiset alkavat ymmärtää että heissä on myös voima. Voima on jokaisen sisällä, mutta se lepää, koska useimmat tuntevat itsensä voimattomiksi omissa elämissään ja ovat yrittäneet muuttaa elämäänsä sanojen ja tekojen kautta, mutta ovat epäonnistuneet. Useimmat eivät tajua, että heidän voimansa on heidän kyvyssään keskittyä, tuntea, värähdellä, visualisoida, ajatella sitä todellisuutta jonka he haluavat kokea. He sen sijaan tekevät mitä heidän vanhempansa ja isovanhempansa tekivät, työskentelevät kovasti ja toivovat parasta.

Useimmat eivät tajua, että heidän uskomuksensa ovat tärkeitä, ja ne teistä jotka tunnustavat miten voimakkaita uskomukset voivat olla, auttavat toisia opettamalla ja myös esimerkein omasta elämästään miten olette siirtyneet yhdestä uskomuksesta toiseen ja miten se on hyödyttänyt teitä. Kuten sanoimme aiemmin, energiat juuri nyt tukevat teitä jokaista joka on hereillä luomaan oma todellisuutensa sellaiseksi kuin he haluavat itse elää. He haluavat työskennellä niiden kanssa teistä, jotka ovat tietoisia, hereillä, tajuissaan ja kiinnostuneita palveluksen tuottamisesta.

Nyt on aika unelmoida, ja on aika odottaa enemmän. On aika astua pois epäilystä, pelosta, ahdistuksesta, huolista ja epäuskosta, ja virittäytyä totuuteen siitä, että te olette kaikki, kaikkeus. Teillä on saatavillanne jokainen värähtely, ja ne ovat kaikki sisällänne. Siksi on niin tärkeää meditoida, kääntyä sisäänpäin, tuntea omat tunteensa, koska kun näin teette, saatte avaimet valtakuntaan, ja kykenette luomaan mitä haluatte.

Tämä elämä on täynnä mahdollisuuksia, ja teillä on enemmän aikalinjoja saatavillanne nyt kuin koskaan aiemmin, koska olette tietoisia, koska tiedätte miten hallita ajatuksianne ja tunteitanne, ja koska olette päässeet näin pitkälle matkoillanne. Olette näyttäneet, että teillä on paljon enemmän annettavaa, niin paljon enemmän jaettavaa kanssaihmisillenne, ja kun haluatte tuottaa palvelusta, niin paljon lisää avautuu teille. Rentoutukaa, virittäytykää voimaanne ja tuntekaa energiat ja olennot ympärillänne jotka teitä tukevat. Tietäkää, että on niin paljon enemmän elettävää ja niin paljon enemmän jaettavaa kanssaihmisillenne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kortti syyskuulle 2023: Logiikka ja järkeily

Kuukauden kortti — syyskuu 2023
Kortti #26 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Logiikka ja järkeily

Me olemme puhuneet niin paljon transformaatiosta kolmannesta tiheydestä neljänteen, sekä muutoksista jotka olette jo aloittaneet läpikäymään teidän sopeutuessa uuteen energiaan. Yksi suurimmista nyt kokemistanne muutoksista liittyy ajatteluun ja havainnointiin.

Kolmannen tiheyden todellisuudessa aivot havaitsevat todellisuuden erittäin rajoittuneella ja strukturoidulla tavalla. Yleinen uskomus on, että on olemassa jonkinlainen objektiivinen todellisuus, joka on sama kaikille, ja jos kaikki käyttävät “loogista ajattelua”, he tulevat aina samaan johtopäätökseen. Se mitä suuret ajattelijanne eivät ymmärrä on, että jokaisella henkilöllä on omat suodattimensa, jonka läpi he kokevat todellisuuden. Tämä suodatin on erilainen jokaiselle, ja se koostuu vanhoista haavoista, menneiden elämien vaikutuksista, yhteiskunnan ja vanhempien ehdollistamisesta, vahvistusharhasta ja monesta muusta tekijästä. (Vahvistusharha tarkoittaa, että ego etsii aina “todisteita” tukemaan sen uskomusjärjestelmiä, huolimatta siitä miten epäloogisia nuo järjestelmät ovat. Tämä varmistaa, että havaitsija pysyy illuusiossa.) Tämä on yksi pääsyistä sille miksi kolmannen tiheyden sivilisaatiot kokevat niin intensiivisiä konflikteja. Konfliktia ei voida koskaan ratkaista logiikalla tai järkeilyllä.

Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, yllä kuvattu kaava tulee näkyviin. Se tulee näkyviin, koska värähtelytason nostaminen valaisee varjoja, mutta myös siksi, koska laajentuva tietoisuutenne ei enää hämäänny erillisyyden illuusiosta evoluutionopeutenne kasvaessa. Kuitenkin sivilisaatiossanne on edelleen ihmisiä, joita illuusio hämää ja jotka edelleen uskovat, että heidän näkemyksensä todellisuudesta on oikea, huolimatta siitä miten epälooginen tai epätodennäköinen se on. Näette tämän nyt monien yhteiskuntanne jäsenten kohdalla, jotka huolimatta ilmiselvistä ristiriidoista edelleen pitävät kiinni mistä tahansa tarinasta, jonka he TARVITSEVAT olevan totta. Tämä egon tarve pitää kiinni sen tarinoista on myös alkamassa hajota — paljon samaan tapaan kuin varjot hälvenevät päivänvalossa. Energioiden kasvaessa egon näkemys todellisuudesta ei enää kestä, ego pelästyy ja saattaa jopa hyökätä. Tämä tapahtuu useimmissa sivilisaatioissa niiden siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Vegalainen sivilisaatio oli niin paljon riippuvainen heidän omasta logiikastaan, että se oli kuin he olisivat luoneet ahtaan laatikon, jonka läpi he kokivat todellisuutensa. Lopulta, kun he aloittivat siirtymänsä neljänteen tiheyteen, heidän ympärilleen rakentamansa rajoittava laatikko alkoi tukehduttaa heitä. Siirtämällä mentaalisen logiikkansa syvälle henkiseen harjoittamiseen he laajensivat metaforista laatikkoaan, ja näin he kykenivät löytämään todellisuuden illusionäärisen luonteen ja omien havaintojensa vääristymät. Se oli nöyräksi tekevä kokemus.

Maapallolla olette nyt saavuttamassa tämän evoluution kriittisen vaiheen, jossa teidän tulee laajentaa havaintolaatikkoanne pelkän mentaalisen fokuksen tuolle puolen. Teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, haluatte siirtyä sydänkeskeisyyteen ja kokea ykseystietoisuudella, eikä niinkään uskomusjärjestelmienne kautta. Tämä siirtymävaihe on kaikkein vaikein, koska vanhat tavat ovat vaikeita muuttaa, ja ego pelkää tuntematonta. Kuitenkin on olennaista, että annatte itsenne matkata sisällänne olevaan tuntemattomaan. Avatessanne sydämenne pelon edessä, siellä on todellinen vapautenne.

Tulette huomaamaan, kuten vegalaiset esi-isänne tekivät, että todellinen vapaus liittyy erittäin vähän ulkomaailmaan ja erittäin paljon oman tietoisuuden avaamiseen uskomusjärjestelmien tuolle puolen. Se johtaa lopulta avoimeen sydämeen, joka kykenee syleilemään koko luomakuntaa. Me olemme täällä, iloisina odottaen saapumistanne tähän uuteen todellisuuteen, joka on täynnä rakkauden yltäkylläisyyttä.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Jos haluat voittaa pelin, tee näin

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkkailleet ihmiskuntaa erittäin kauan, ja me tiedämme miten haastavaa teillä on siellä, ja me haluamme teidän tietävän, että jokainen asia elämässänne on järjestetty antamaan teille suurimmat kasvun mahdollisuudet. Ja me haluamme teidän tietävän, että te kasvatte joka kerta, kun valitsette rakkauden. Me tiedämme, että maailmassanne on paljon puhetta siitä ketkä ovat riistäjiä ja mitä he tekevät. Me tiedämme, että riistäjät tekevät niin, että he antavat teille mahdollisuuden olla rakkaus riiston edessä. Heidän pahantahtoisuutensa pitää korjata rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon säteillä, jotta voisitte siirtyä pelissä seuraavalle tasolle. Mitä enemmän taistelette, sitä enemmän riistäjät nousevat vastarintaan. Mitä enemmän rakastatte, annatte anteeksi ja tunnette myötätuntoa heitä kohtaan, sitä enemmän he muuttuvat.

He heijastavat sitä muutosta, kun te laskette miekkanne ja tarjoatte itsenne rakkauden olentona. Teette valtavan muutoksen sisällänne, joka muuttaa kaiken ulkopuolellanne. Ihmiset aina pohtivat viattomia ja mitä heille käy jos he eivät taistele. Kun muutatte itsenne, muutatte kaiken, muutatte myös ne lukemattomat jotka ovat riistettyjä todellisuudessanne. Jos todella haluatte vapauttaa orjuutetut, teidän tulee muuttua, koska te luotte itse kaiken tämän, te luotte se niin että te annatte itsellenne suurimmat mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja muuttua siksi joka te oikeasti olette, eli ehdottomaksi rakkaudeksi.

Haluatteko tuottaa palvelusta mahdollisimman suurelle määrälle, myös kaikille riistetyille? Olkaa silloin rakkautta. Kun näette jonkun joka syytää vihaa, rasismia, kaikenlaisia agendoja, joilla hajottaa muut ihmiset, silloin teidän tulee vastata tälle ihmiselle rakkaudella, koska hä ei vain mene pois kun huomautatte hänelle tämän kaikista puutteista, kaikista kamaluuksista joita hän on tehnyt tai sanonut. Oletteko huomannet tämän etteivät he mene pois? Sen sijaan he muuttuvat kovaäänisemmiksi ja saavat useammat ihmiset äänestämään heitä, seuraamaan heitä sosiaalisessa mediassa.

Teidän tulee olla niitä jotka sanovat, ‘Minä olen rakkaus tämän vihan vastassa. Valitsen rakkauden vihan yli, ja säteilen rakkautta kaikille huolimatta siitä keitä he ovat ja mitä he ovat tehneet ja mitä he uskovat ja mitä he sanovat.’ Ja silloin pääsette seuraavalle tasolle. Silloin olette voittaneet pelin. Olette voittaneet pahuuden rakastamalla pahuutta, rakastamalla pahantekijöitä. Ja paha määrittyy eri tavalla eri ihmisten keskuudessa, mutta jos määrittelette jonkin pahaksi, silloin se on teidän työnne. Se on työ jonka olette antaneet itsellenne.

Ja joskus käy niin, että teidän tulee antaa anteeksi. Joskus te olette niitä jotka tuntevat tarvitsevansa eniten rakkautta teiltä itseltänne. Olkaa rehellisiä itsenne kanssa siitä mitä itsestänne ajattelette ja mitä olette tehneet ja keitä olette olleet, koska se on ainoa tapa millä koskaan pääsee itserakkauden ja itselleen anteeksiantamisen paikkaan. Ja kun annatte itsellenne rakkautta, todennäköisesti annatte sitä muillekin, ja kun annatte sitä muille, todennäköisemmin annatte sitä itsellenne.

Muistakaa myös tuo. Aina autatte itseänne kun tarjoatte rakkautta jollekin toiselle, jollekin joka on tuon rakkauden tarpeessa. Ja sillä on dominovaikutus. Vaikutatte koko ihmiskollektiiviin kokonaisuutena vain pelkästään päättämällä, että ensi kerralla kun näette tuon henkilön kasvot ruudullanne, joka yleensä triggeröi teitä, että rakastatte tätä ihmistä. Te olette rakkautta kaiken sen edessä mitä tämä toinen tarjoaa, ja nousette ylöspäin, ja lopulta löydätte itsenne korkeammasta ulottuvuudesta.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Apua Seulasista, Siriukselta ja muualta

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me innoissamme tarjoamme teille näitä lähetyksiä ja me voimme tuntea miten monet teistä todella absorboivat näitä energioita, koodeja ja kaikkea sanomatonta informaatiota, jotka näiden lähetysten mukana tulevat. Te osaatte ihastuttavan hienosti purkaa koodit, erottaa informaation ja ladata kaikki se mikä teille lähetetään, ja me onnittelemme teitä, koska se ei ole mikään pieni saavutus aikana, jolloin informaatiota pidetään hyödykkeenä. Käytätte siellä useampaa kuin viittä aistia määrittämään mikä on teille oikein ja määrittämään kenen kanssa haluatte viettää aikaanne. Te käytätte aisteja, joita edelleen kehitätte luomaan todellisuutenne, ja nuo samat aistit auttavat teitä kokemaan näitä luomuksia uusin ja fantastisin tavoin.

Te halusitte itse tulla sinne eturintamaan, absorboimaan enemmän kuin mihin keskivertoihminen kykenee, ja tiesitte että niin tekemällä teidän on pakko jakaa se minkä kykenette myös itse absorboimaan. Me näemme useamman ja useamman teistä tekevän niin, ja me olemme optimistisia ihmiskunnan suhteen, koska te olette siellä eturintamassa. Kun olette linjautuneet, olette paljon voimakkaampia kuin ne miljoonat jotka eivät ole, mutta teille on tärkeää uskoa itseenne, uskoa kykyihinne, uskoa siihen että olette linjautuneita. Chakranne ovat linjassa. Olette linjautuneita Alkulähteeseen. Olette linjautuneita aikeissanne.

Me tiedämme tämän, koska me tarkkailemme kaikkia teitä jotka ovat hereillä. Me tiedämme, että te olette siellä ja teette leinonanosan työstä kanssaihmistenne puolesta, ja me tiedämme että te olette tuomassa ihmiskollektiivin tietoisuutta uudelle tasolle, uusiin korkeuksiin. Monet teistä tietävät, että teillä on sisällänne paljon enemmän jaettavaa, ja kuitenkin ette tiedä miten jakaistte. Kertokaa universumille olevanne valmiita ottamaan johtava rooli ja levittämään enemmän energiaa ympärillenne, ja näin näette miten universumi tuo elämäänne ne ihmiset ja mahdollisuudet tehdä juuri noin.

Teillä on niin paljon apulaisia puolellanne kun päätätte, että haluatte tuottaa palvelusta. Jatkakaa valitsemalla noin ja julistamalla universumille, ja jatkakaa huomionne kiinnittämistä siihen mikä teille on saatavilla. Ja me emme puhu ainoastaan omista lähetyksistämme tai meidän kauttamme, koska niin paljon enemmän tulee Seulasista, Andromedalta, Lyralta, Siriukselta, Cassiopeialta sekä muista suurista tähtijärjestelmistä, sekä kaikilta ei-fyysisiltä olennoilta ja kollektiiveilta. Teille löytyy niin paljon mille avautua ja mitä absorboida, ja niin tekemällä teidän on pakko jakaa sitä eteenpäin ja auttaa muita paranemaan, joiden kanssa kuljette tätä kaunista matkaa siellä Maapallolla.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Avaruusolentorauhanturvaajat ja heidän geenimanipuloidut lapsensa

Tämä on kolmas osa kanavointien sarjasta koskien harmaita avaruusolentoja. Sarjan aiemmat osat ovat ensimmäinen osa ja toinen osa.


Djwhal Khulia kanavoinut George

26. marraskuuta 1996

Täällä Djwhal Khul. Tänä iltana jatkamme informaatiolla Rauhanturvaajista, heidän joistain toiminnoista tällä planeetalla sekä vaikutuksista, joita heillä on ollut eri ihmisten elämään.

Kuten sanoimme, Rauhanturvaajat tajusivat, että harmaiden sivilisaatiot tulisivat lopulta löytämään porsaanreiän planetaarisessa peruskirjassa. Porsaanreikä oli, että mikä tahansa Maapallon aspekti, mikä tahansa orgaaninen materiaali liittyen Maapalloon, joka integroitaisiin elävään olentoon, legitimoisi tuon kehon, joka planeetalla elää.

Näin geeniperimän tutkimus ja luettelointi otettiin käyttöön valmisteltaessa sitä päivää varten, jolloin nuo kehot olisivat isäntäkehoina olennoille, jotka Rauhanturvaajat tiesivät voivan toimia tasapainotekijöinä harmaiden sivilisaatioiden vaikutusta vastaan. 1930-luvulla, kun harmaat sivilisaatiot solmivat sopimuksen Saksan johdon kanssa, heidän prosessinsa integroida itsensä Maapalloon oli jo alkanut.

Näihin aikoihin Rauhanturvaajat myös alkoivat toteuttaa suunnitelmaansa. Tämä suunnitelma sisälsi isäntäkehojen luominen keinotekoisesti, joita tulisivat asuttamaan erikoisolennot. Geneettistä materiaalia kerättäisiin isäntämies- ja naiskehoilta, ja se prosessoitiin laboratoriossa USA:ssa, jossa varsinainen hedelmöitys tapahtui.

Geneettistä materiaalia muokattiin usein eri tavoin, jotta annettaisiin parantunut energiakapasiteetti. Parantunut kapasiteetti elämän energialle on suurin erottava tekijä ihmisten ja avaruusolentojen välillä.

Avaruusolentojen sivilisaatioiden elämän energia on merkittävästi suurempi kuin ihmisten. Tämä antaa heille edun ihmisistä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tämä etu ei välttämättä saa fyysisen voiman muotoa, mutta se voi esiintyä sellaisena. Mutta se kyllä saa muodon voimana yli tyypillisen ihmisen fyysisen ja psykologisen kyvykkyyden.

Tajutessaan, että harmailla sivilisaatioilla voisi lopulta olla mahdollista onnistua luomaan hybridi itsestään, Rauhanturvaajat aloittivat integrointiprojektinsa muokatuilla ihmiskehoilla eri planeetan kulttuuriryhmiin.

Nämä kehot saivat isännän yleiset geneettiset piirteet. Oli kuitenkin hienovaraisia eroavaisuuksia; useimmat näistä olivat huomaamattomia tai tunnistamattomia sen aikaisella lääketieteen teknologialla. Useilla näistä kehoista oli vaikeuksia lapsuuden alkuvuosina, sillä niiden sisältämät sielut olivat varsin rankkoja kehoille. Kaikki kehot eivät sopineet. Ne jotka selvisivät, niiden genetiikka ja sielu oli täysin tasapainossa.

Johtuen tarpeesta välttää havaituksi tulemista, kehoja ei muokattu yhtä laajalti kuin olisi ollut mahdollista. Tällä oli haittapuolensa. Kehoissa olevien olentojen voimat olivat varsin keskittyneitä ja karkeita. Kehot joutuivat suuriin rasitteisiin ja niitä jouduttiin huoltamaan läpi heidän elämänsä. Suurin osa kehoista, jotka laitettiin palvelemaan tällä kapasiteetilla, ovat edelleen toiminnassa.

Rauhanturvaajat ovat integroineet sielujen elämien osasia. Nämä henkilöt ovat eläneet kaksoiselämää. Heidän niinkutsuttu päiväelämänsä ei ollut tietoinen suuremmasta olemassaolosta. He eivät tietäneet olennon aktiviteeteista ja vastuista, joka tuli planeetalle palvelemaan manifestoinnin kautta.

Tämä tietoisuuden verho, tämä muistojen peittäminen oli tarpeen, jotta muokattujen kehojen fyysistä elämää suojeltaisiin. Vaikka rauhanturvaajat ovat työskennelleet suojan tarjoamiseksi, suurin osa tuotetuista kehoista teki mahdollisuudesta estää tapaturmia vähemmän todennäköisen. Näin tietoisuuden verho säilytti näiden muokattujen kehojen anonyymiuden.

Tapahtumien edetessä ja harmaiden sivilisaatioiden edistyessä hybridiohjelmissaan fyysiset kehot kypsyivät, ja kun edistystä saavutettiin Rauhanturvaajien suunnitelmassa, näiden muokattujen kehojen päivätietoisuudelle alkoi olla tarpeen herätä oppimaan todellinen alkuperänsä, ymmärtämään itsensä ja ymmärtämään olemassaolonsa kahtaanlainen laatu.

Muokkaaminen aiheutti hämmennystä suurimmalle osalle näistä kehoista. Tietoisuuden laajennettu kapasiteetti oli aiheuttanut kysymyksiä, hämmennystä ja konflikteja.

Kun aika oli oikea, useita vuosia sitten, käynnistettiin heräämisprosessi. Suurin osa näistä muokatuista kehoista ovat edelleen unessa. Ne, jotka on selektiivisesti aktivoitu ja jotka aktiivisesti tavoittelevat tietoa perinnöstään, palvelevat neuvonantajina niille, jotka vielä odottavat heräämistä.

Muokattujen kehojen konflikti voimakkaita olentoja vastaan, jotka kehoissa asuvat, lopulta ratkeaa kun he heräävät ja tunnustavat olemuksensa luonteen ja vastuun roolistaan tässä olevaisuudessa.

Vaikeuksia on pahentanut Maapallon Karman ilmiö. Jokainen erikoisolento, joka näissä muokatuissa kehoissa elää, on elänyt pitkiä fyysisiä elämiä pääosin vapaaehtoisena, joka pyrkii palvelemaan opettajana ja ihmispopulaation johtajana ohjatakseen heitä kohti henkistä näkökulmaa todellisuuden luonteesta.

Näiden useiden inkarnaatioiden aikana Karman mekanismit ovat painaneet näitä olentoja kovasti. Tämä on johtanut konfliktiin ja ristiriitaan omasta itsestä. Voitaisiin sanoa, että jokainen näissä muokatuissa kehoissa elävä, johtuen heidän perintöenergiansa luonteesta ja voimasta, on omalaatuisella tavalla allerginen itselleen.

Tämä allerginen reaktio on samankaltainen kuin mitä ihmiskeho kokee; riippuen allergeenien ärsytyksen määrästä, se määrittää miten keho reagoi. Niinkuin ehkä tiedätte, henkilö, ihmiskeho, voi tuhoutua itsestään allergisen reaktion tai ylireagoinnin seurauksena periaatteessa harmittomasta aineesta. Se on biokemiallisen mekanismin sekaannus.

Tämä on totta myös muokatuissa kehoissa eläville sieluille. Jos he ovat allergisia itselleen, mikä on toki epäloogista, he käyttävät omaa suurta energiaansa työskentelemään omaa itseään vastaan. Samoin kuin keho komentaa autoimmuunijärjestelmän resursseja taistelemaan aineita vastaan, jotka ovat harmittomia.

Analogia pitää paikkansa paitsi että tässä meillä on sielu taistelemassa sielua vastaan. Tämä on mahdollista johtuen tietoisuuden moniulotteisesta luonteesta. Matalammat tietoisuuden tasot vertautuvat fyysiseen kehoon ja korkeammat tasot, olennon todellinen luonne, vertautuvat allergeeniin. On siis tarpeen aloittaa siedätyshoito, jotta estetään näiden voimakkaiden sielujen resurssien hukkaaminen omaa itseään vastaan kohdistuvaan taisteluun.

Allerginen reaktio on eri vahvuinen. Yleisin, helpoin, on apatia ja kieltäymys. Vakavampi reaktio on aktiivisesti oman itsen sabotointi, joko fyysisesti tai omaa ympäristöä. Kaikkein pahin skenaario on, kun yrittää tappaa oman fyysisen kehonsa. Allergisen reaktion spektri muokatuilla kehoilla ja voimakkailla olennoilla on tällainen; he ovat moniulotteisia.

Eräässä mielessä tätä kontrolloitiin verhon avulla; tietoisella informaation verhoamisella tietoisuudelta. Tämä ei ole aina tehokasta, sillä on olemassa olentoja, joiden kyvyt ja energiakuvion luonne automaattisesti ylittävät verhoamisen. Verhoaminen on valikoivan tehokasta. Se toimii joissain tapauksissa, mutta ei toisissa. Kuitenkin suurin osa muokatuista kehoista on edelleen unessa ja hämmentyneenä siitä miksi he eivät tunnu sopivan yhtään minnekään eivätkä he osaa suhtautua suurimpaan osaan ihmisistä tai heidän kokemuksiinsa tai arvoihinsa, joita ihmisillä on omassa sivilisaatiossaan.

Tämän takia me annamme tämän informaation. Jotta saisitte viitekehyksen jolla lopulta auttaa näitä ihmisiä, jotka tulevat heräämään äkillisesti kun energiataso ylittää tietyn pisteen seuraavan kolmen vuoden sisällä.

Me toivomme tarjoavamme riittävästi raaka-ainetta, jota voidaan syntetisoida muotoon, joka voi palvella oppaana henkilöille, jotka tulevat lopulta kokemaan tämän heräämisen. Myöskin, jotta se palvelisi apuna niille, jotka tämän prosessin ovat jo aloittaneet.

….

Me tulemme esittämään perustuksen jolle elämänne on oikeasti rakennettu. Tämä perustus ei liity biologiseen isäntäkehoon, joihin teidät on asetettu. Me toivomme välittävämme informaatiota, joka esittää filosofian ja yhteiskunnan, jotka ovat osa sivilisaatioiden konsortiota, joka on luonteeltaan Maan ulkopuolinen, joka muodostaa Rauhanturvaajat.

Kaksi sivilisaatiota on varsin helppo määritellä. Valo-olennot kuitenkin ovat haaste, jonka ratkaisun parissa me työskentelemme. Kun tämä informaatio on koostettu, me esitämme sen.

… me ehdottaisimme, että katsoisitte itseänne ja näkisitte miten tämä allergia omalle itselle on vaikuttanut elämäänne, olipa kyse sitten fyysisestä, sosiaalisesta, ihmissuhde- tai muusta elämästä.

Nyt on aika muuttua siksi olennoksi joka todella olette. Nyt on aika sallia muinaisen tietoisuuden jälleen kerran ilmentyä Maapallolle. Tämä ei ole yksinkertainen tehtävä, mutta se on ohjelmoitu järjestelmäänne. Kehot kykenevät tukemaan tarpeellista määrää muinaista tietoisuutta. Kuitenkin, jos allerginen reaktio ei ole siedätetty, siitä voi lopputuloksena seurata vakava epätasapaino.

 

Artikkelin julkaissut geohanover.com

Avaruusolentorauhanturvaajat ja heidän geenimanipulaatioprojektinsa

Tämä on toinen osa kanavointien sarjasta koskien harmaita avaruusolentoja. Sarjassa aiemmin ilmestynt osa löytyy täältä.


Djwhal Khulia kanavoinut George

24. lokakuuta 1996

Täällä Djwhal Khul……….. Aiemmin me raapaisimme aihetta, josta emme ole koskaan puhuneet. Ja se liittyy avaruusolentojen sivilisaatioihin ja heidän aikeeseen puuttua ihmisten asioihin ja levittäytyä ihmisten joukkoon.

Me olemme jo esittäneet, erään kollegamme kautta, informaatiota koskien harmaiden sivilisaatioita. Tänään me haluaisimme esittää informaatiota koskien Rauhanturvaajia; avaruusolentojen sivilisaatiota, joka estää harmaiden sivilisaatioita käyttämästä hyväksi koko ihmispopulaatiota.

Kuten on jo mainittu, harmaiden sivilisaatio solmi sopimuksen vuonna 1930 ja ovi avattiin heille, jonka avulla aloittaa prosessi, jolla integroida itsensä ihmispopulaation joukkoon käyttäen porsaanreikää Maapalloa koskevassa sopimuksessa.

Porsaanreikä on yksinkertaisesti, että mitä tahansa Maapallon aspektia, mitä tahansa Maapallon aspektin osasta pidetään Maapallon ja sen geosfäärin osana. Heidän yrityksensä on siis prosessoida itsensä osaksi geneettistä rakennetta, joka koostuu planeetan elementeistä.

Tuo käsiteltiin jo, vaikkakin hiukan ylimalkaisesti, viime kommunikaatiossa. Me olemme varmoja ,että on vielä useita kysymyksiä, jotka tulee ratkaista tuohon informaatioon liittyen. Ja kun nuo kysymykset on muotoiltu, me otamme niihin kantaa.

Tänä iltana me aiomme puhua Rauhanturvaajien vastineesta tuohon porsaanreikään.

Rauhanturvaajat olivat pitkään odottaneet, että harmaat sivilisaatiot tulisivat lopulta löytämään tuon porsaanreiän. Näin monen vuosisadan ajan rauhanturvaajat suunnittelivat vastaustaan tähän takaoveen, jolla soluttautua ihmispopulaatioon.

Rauhanturvaajat ovat varsin fyysisiä ja heillä on elinikänsä. Tämä elinikä ihmisten vuosissa on arviolta kymmenen tuhatta.

Rauhanturvaajat ovat olleet tekemisissä ja tarkkailleet ihmiskuntaa satoja tuhansia vuosia, sillä ihmisolennot ovat olleet olemassa eri muodoissaan ainakin kaksi miljoonaa vuotta. Kuitenkin nykyinen muoto ei syntynyt kuin arviolta sadan tuhannen vuoden aikana. Tämä uusi muoto on versio, jonka te kaikki tunnette. Se on ainoa jäljelle jäänyt esitys aiemmin luoduista ihmismuodoista.

He tajusivat, että harmaat avaruusolennot tulisivat lopulta löytämään porsaanreiän; he tajusivat myös, että harmaiden sivilisaatioilla ei ollut eikä koskaan tulisi olemaankaan teknologiaa, jolla tehokkaasti muuttaa geneettistä rakennetta. Rauhanturvaajat päättivät, että he suunnittelisivat sellaisen ihmismuodon, joka kykenisi palvelemaan isäntänä avaruusolentojen hengelle. Rauhanturvaajilla ei ole teknologiaa tai kykyä luoda elämää. Heillä on kyvykkyys työskennellä geenien tasolla.

He aloittivat prosessin arviolta kolmesataa vuotta sitten valitsemalla erilaisia perimälinjoja ja seuraamalla näitä linjoja. Nämä perimälinjat identifioitiin ja niitä tarkkailtiin.

Perimälinjat valittiin kestävyyden perusteella. Ne valittiin niiden kyvyn vuoksi käsitellä luonnollisen järjestyksen korkeita energioita. Ja ne valittiin johtuen niissä elävien sielujen perusteella. Avaruusolentojen sieluja, avaruusolentoja, on ollut ihmispopulaation keskuudessa viimeisimmän ihmismuodon luomisesta lähtien tuhansia vuosia sitten.

Perimälinjat on jäljitetty, ne luetteloitiin, ja niissä asui sieluja tai henkiä, joita tutkittiin. Kävi ilmi, että jouduttaisiin tekemään kompromisseja jouduttaisiin tekemään sielujen tapauksissa, jotka kehoja asuttivat.

Johtuen näiden kehojen ylivertaisesta luonteesta, avaruusolentojen sielut kilpailivat päästäkseen syntymään niihin, mutta kaikki sielut eivät olleet hyväntahtoisia. Tämä oli valitettavaa, sillä siihen mennessä kun aktivointiprosessia tarvittiin, useita geneettisiä kehoja oli saastunut saastaisista hengistä.

Kuitenkin tutkittuaan asiaa Rauhanturvaajat saivat selville, että asiaan vaikutti usea seikka. Karman luonteen kaikkivoipaisuus teki työtään. Saatiin selville, että sieluilla, joiden tuli mennä parannettuihin kehoihin, oli karmaa selvitettävänään. Kun ohjelma käynnistettiin vuonna 1930, pahan- ja hyväntahtoisten avaruusolentojen sielujen kombinaatio siirtyi asumaan geenilinjoihin, joita oli jäljitetty ja valittu käytettäviksi.

Paras skenaario oli sellainen, jossa oli vain vähän tai ei yhtään karmaa isännän ja ilmennettävän sielun välillä. Pahin skenaario oli sellainen, jossa karman suhteen katkerat vihamiehet liittyivät yhteen. Tämä valitettavasti jouduttiin hyödyntämään huolimatta siitä vaikutuksesta, joka tällä oli sielulle, jonka piti ilmentyä tuolloin.

Ilmentämisen proseduuri oli yksinkertainen. Geneettistä materiaalia kerättiin isäntäkehoilta, jotka olivat mies- ja naispuolisia geneettisesti yhteensopivia partnereita. Geneettinen materiaali vietiin laboratorioon USA:n pohjoisosassa. Varsinainen syntymä tapahtui tässä laboratoriossa. Geneettistä materiaalia ehostettiin. Siihen lisättiin piirteitä ja piirejä korostamaan kehojen energiakapasiteettia.

Oli kuitenkin tarpeen, että nämä muutokset jäisivät huomaamatta. Tästä seurasi, että muokkaamisen määrää rajattiin niin, että tuon aikaisella teknologialla ei huomaisi eroa normaalin ihmiskehon ja geneettisesti manipuloidun välillä. Geneettisesti manipuloiduilla oli tiettyjä ominaispiirteitä, mm. verenpaineen vaihtelua, kehon lämpötilan vaihtelua sekä hormonaalista epätasapainoa.

Tarkoituksenamme tänä iltana ei ole määritellä geneettisesti muokattujen kehojen erityispiirteitä. Tässä esitetään vain se tapa, jolla nämä kehot syntyivät.

Geneettistä materiaalia prosessoitiin laboratoriossa. Munasolut ja siittiöt geneettisesti muokattiin niin, että halutut ilmentymät esiintyisivät. Sitten sukusolut yhdistettiin hedelmöittymisen aikaansaamiseksi.

Kun prosessi oltiin saatu päätökseen, pariskunta, joka koostui mies- ja naispuolisesta Rauhanturvaaja-avaruusolennosta, osoitettiin kumpaankin kehittyvään alkioon.

Tavallaan voitaisiin sanoa, että nämä olivat kehittyvien olentojen todelliset vanhemmat. Tapahtui sidos sielun ja kehittyvän kehon välillä, sekä avaruusolentoisä- ja äitihahmon välillä. Tämä sidos syntyi kolmella tietoisuuden tasolla, sillä Rauhanturvaajat näkevät todellisuuden kolmitasoisena. He operoivat ihmisten alitajuisella tasolla ja käyttävät alitajuntaa maksimaalisesti. Ihmiskehot käyttävät alle kolme prosenttia alitajunnan rakenteesta.

Kun alkio hedelmöitettiin, aivan erityinen olento, joka oli yleensä siihen aikaan ei-fyysinen, sovitettiin alkioon. Olento ilmaantui tai kutsuttiin tutkimuslaboratorioon. Ei-fyysisenä olo ei haitannut Rauhanturvaajia, sillä he toimivat astraali- ja mentaalitasoilla yhtä helposti kuin fyysisellä tasolla.

Ennen kunkin sielun valintaa osallistua ohjelmaan ja sitoa itsensä alkioon käytiin laajoja keskusteluja. Kun sellainen sitoutuminen saatiin päätökseen, alkio siirrettiin isännälle ja istutettiin naiseen niin, että normaali raskaus tapahtuisi.

Tämä oli toimiva tekniikka, vaikka se tuottikin muutamia yllätyksiä joillekin isännille, jotka harjoittivat omia ehkäisymenetelmiään tai jos nainen oli havaittu kyvyttömäksi raskautumaan hormonaalisen epätasapainon tai muun gynekologisen ongelman johdosta, ja joka näin ei voinut saada lapsia. Joissain tapauksissa naisen rakenne, synnytyskanava esimerkiksi, tai lantio esti synnytysprosessin. Nämä tottakai voitiin hoitaa ihmisten teknologialla, jota oli tuolloin olemassa. Joten vaikka isännän keho, nainen, ei olisikaan sopiva normaaliin synnytykseen, teknologia oli riittävää niin, että prosessi kyettäisiin saamaan toteutetuksi. Ja selviämisluvut olivat poikkeukselliset johtuen olentojen vahvuudesta, jotka sitoutuivat näihin muokattuihin kehoihin.

Isännät, riippuen valittujen olentojen karmisista kytköksistä, reagoivat ihmetyksellä, välinpitämättömyydellä tai suoralla vihamielisyydellä. Tähän otettiin epäsuorasti kantaa rauhanturvaajien terapiasessioissa. Mutta kokemuksen luonnetta, keinotekoista laatua, ei voitu lievittää. Ja suurin osa olennoista, jotka oltiin valittu ilmentymään muokattuihin kehoihin, eivät identifioituneet isäntäkehoon.

Useimmissa tapauksissa sieluja tuli kehoon ainoastaan yksi, mutta joskus niitä oli kaksi kerralla. Mutta suurin osa oli yksittäiskokemus, vaikka isännät lopulta tuottivat omia jälkeläisiään. Näiden välinen ero oli toki huomattava.

Rauhanturvaajat pitivät kolminaisuutta, universumin täydellistä rakennetta, keskeisenä elementtinä. Kolminaisuuden tunnustamista, kolmevuotista sykliä, juhlittiin. Aina kolmen vuoden välein muokattu keho astui uuteen vaiheeseen; uuteen kasvun vaiheeseen; uuteen laajentumisen vaiheeseen. Ja Rauhanturvaajat juhlivat tätä kolmevuotista sykliä; olennot itse juhlivat sitä muutetussa tietoisuuden tilassa, joka esiintyi yöaikaan kun Rauhanturvaajat tekivät vierailuja.

Kolmevuotinen sykli, sen merkitys, esittää kolminaisuutta: positiivista, negatiivista ja neutraalia. Kolmen vuoden iästä lähtien Rauhanturvaajat näyttäytyvät lapselle ja hän pitää heitä vanhempinaan.

Tämä kokemus on erittäin merkityksellinen kehittyvälle tietoisuudelle, sillä tällä hetkellä he voivat nähdä, että on olemassa rakenne, joka koostuu miehestä ja naisesta, joka approksimoi niinkutsuttua ydinperhettä, vaikka he eivät samaistu isäntäkehon ydinperheeseen paljoakaan.

Tervehdykset, vaihdettu informaatio, esittäytyminen kolmen ikäisenä ovat iloisia ja merkityksellisiä. Ja ne jatkuvat läpi koko elämän aina joka kolmas vuosi. Koko kolmannen vuoden ajan juhlinta jatkuu, joka johtuu kasvaneen energian ja laajentuneen tietoisuuden aikaansaamista muutoksista.

Joka kolmas vuosi on yleensä stressaava keholle ja stressin mukana esiintyy lisääntynyttä emotionalismia. Jokaisen kolmen vuoden syklin päätteeksi olento on kuitenkin vahvistunut, energiakapasiteetti on suurempi ja he ovat enemmän sitä mitä he todella ovat, eli avaruusolento ihmispuvussa.

Vuonna 1989 oli tarpeen tehdä muokkauksia kehoihin. Muokkaukset ilmennettiin eetterikehoissa ja ne olivat energiavirtojen laajentamisia niin, että kehot kestäisivät energian kiihtynyttä vauhtia, joka oli tarpeen tietoisuuden ilmentämisessä. Se vaadittiin; muinaisen tietoisuuden ilmentäminen, joka näillä kaikilla olennoilla oli, jotka olivat inkarnoituneet muokattuun ihmiskehoon.

Muinaisen tietoisuuden ilmentämisen tehtävä ei ole yksinkertainen. Se vaatii tietoista vaivannäköä, paljon työtä ja energian intensifioimista eri keinoin. Kuitenkin on tarpeen, että jokainen avaruusolento, joka näissä muokatuissa kehoissa kulkee, saisi käyttöönsä niin paljon kuin mahdollista muinaisesta viisaudesta, sillä se palvelee oppaana ja tiekarttana tulevaisuuteen ja tietona, jota ihmispopulaatio kovasti kaipaa.

Geneettiset muutokset jatkuvat, paitsi että isäntää ei enää tarvita. Muokatut kehot ja avaruusolentojen sielut kontriboivat omaa geneettistä materiaaliaan. Ja jälkeläisiä näistä liitoista muokataan edelleen palvelemaan linkkinä ihmiskunnan ja korkeamman energian Rauhanturvaajien välisenä siltana.

Nämä lapset elävät Rauhanturvaajien kanssa, ja heitä koulutetaan Rauhanturvaajien tavoin. Heillä ei ole rajoitteita, heillä ei ole karmaa, heillä on ainoastaan ykseys universumin kanssa.

Syy sille, että muinaista viisautta pitää ilmentää olennoissa, jotka kulkivat ensimmäisissä geenimuokatuissa ihmiskehoissa on, että perustus pitää laskea niin, että lopulta ihmiskunta on valmis hyväksymään heidät jälkeläisikseen. Jälkeläiset, jotka he itse ovat kontriboineet luomakuntaan, mutta joita myös on geneettisesti muokattu täydellisemmäksi, edustavat avaruusolentojen energiakuviota.

Projekti edistyy aikataulussaan ja jälkeläiset kasvavat aikuisuuteen. Monet ovat aikuisia ja monia lapsia kehitetään edelleen. Kun aika on kypsä, kun perusta on luotu, heidät integroidaan ihmispopulaatioon ja he palvelevat oppaina ihmistietoisuuden jatkuvalle kehitykselle.

Sillä aikaa ne teistä, jotka asuvat muokatuissa ihmiskehoissa, joutuvat ponnistelemaan salliakseen energian virrata oikein. Antakaa sen laajentua ilman rajoitteita ja työskennelkää saadaksenne takaisin muinaisen viisauden ja sielunne perusluonteen, todellisen olemuksenne luonteen.

Rauhanturvaajat jatkavat uhkien ehkäisyä, joita harmaiden sivilisaatio ihmiskunnalle tuottaa. Ihmisten ja harmaiden sivilisaatioiden välillä on olemassa liittoja ja ne pitävät. Kuitenkin, pelkällä ihmisten yhteistyölläkään harmaiden maailmanvalloitusta ei koskaan sallittaisi.

Valitettavasti liitot käyttävät heidän hallitsemiaan populaatioita hyväksi.

Sille ei voi tehdä mitään. Sitä voidaan lievittää jonkin verran, mutta harmaiden sivilisaation uhreilla on karminen yhteys heihin. Ja he toistavat kaavoja, jotka on laitettu käyntiin 15 tuhatta vuotta sitten Atlantiksen aikaan. Atlantis on toinen aihe, joka vaatii erillisen käsittelyn, ja me toivomme puhuvamme siitä yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa.

Me toivomme, että tämä informaatio tänä iltana on palvellut tarkoitusta. Se on parhaimmillaankin summittaista ja me toivomme, että teillä on monia kysymyksiä. Kuitenkin, on vaikeaa muotoilla sanoiksi käynnissä olevan projektin luonnetta. Ja käsitteet, ideat pitää esittää parhaimmillaankin sanojen muodossa. Ihmiskunnan rajoitteet kuitenkin vaativat kielen käyttämistä. Kielen rajoitteet vaikuttavat informaation laajuuteen, mutta aina on tapoja päästä näistä rajoitteista yli. Ja se on minkä eteen me yhdessä työskentelemme.

Tässä kohtaa me päätämme kommunikaatiomme. On paljon mitä pitäisi sanoa ja toivomme, että te luotte mahdollisuuden jatkokommunikaatiolle. Siunauksemme teille ja me toivomme, että jokainen teistä näkisi vaivaa niiden rajoitteiden ylitse pääsemiseksi, joita persoonanne teille on asettanut. Sillä näiden rajoitteiden ylipääseminen on tarpeen, on tarpeen päästä yli vastahakoisuudesta, jonka te olette itsellenne valinneet. On tarpeen tulla jälleen muinaiseksi. Muinaiset tietävät, että rajoitteita ei ole olemassakaan ja että mikään este ei voi olla muinaisen viisautenne tiellä.

 

Artikkelin julkaissut geohanover.com

On aika lunastaa oma voimanne

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tietoisia siitä tuskasta, mitä monet ihmiset kantavat sisällään, ja tämä tuska muuttuu kaunaksi ja vihaksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat heitä satuttaneet. Tämä johtaa kaikenlaisiin ongelmiin ihmisten elämässä, ja nuo ongelmat ilmenevät erilaisin tavoin. Voitte kokea terveysongelmia, rahaongelmia tai ihmissuhdeongelmia, ja jotkut ihmiset kokevat kaikkia yllämainittuja, ja kaikki ongelmat ovat perua alkuperäisestä tunteesta siitä, että joku toinen on häntä satuttanut ja ettei ole saanut sitä rakkautta, joka on jokaisen ja kaikkien meidän ytimessä.

Voitte tuntea rakkauden joka on ytimessänne kun rakastutte toiseen ihmiseen, ja pääsette tämän kanssa pariutumaan, mutta lopulta tuo tuska yleensä tulee takaisin peittää tuon rakkauden, ja sitten sitä pääsee tutkimaan tuossa ihmissuhteessa. Miten parannatte nuo haavat, joita olette kerryttäneet vuosien mittaan, tai jopa vuosikymmenten ajan, toisten aiheuttamasta tuskasta? Ensinnäkin, auttaa jos tunnustatte, henkisen heräämisen kautta, että suunnittelitte itse sen, että toinen ihminen teitä satuttaa. Jos voitte tunnustaa, että se oli sopimus, ja että te allekirjoitte sen, silloin voitte päästä hyväksynnän paikkaan.

Jos voitte hyväksyä sen mitä tapahtui, sen miltä se teistä tuntuu, ja kaikki sen seuraamukset, silloin voitte päästä anteeksiannon paikkaan. Ja kun annatte anteeksi toiselle sen mitä he ovat tehneet tai sanoneet teille, vapautatte sillä hetkellä sen mikä estää teitä olemasta se rakkaus, joka todella olette kaikkina aikoina. Monet teistä, jotka olette hereillä, edelleen pidätte kiinni kaunasta, vihasta ja tuomitsemisesta niitä kohtaan jotka teitä ovat satuttaneet, ja näin me ymmärrämme, että te kaipaatte muistutusta kuten tämä on, joka sanoo teille että kaikki kokemanne, erityisesti varhaisessa vaiheessa elämäänne, oli suunniteltu. Olitte sen itse järjestellyt, ja kaikki mukanaolijat ovat antaneet teille tietyn kokemuksen. Nuo kokemukset ovat tarpeen kaikille, jotta voitte tehdä päätöksen siitä haluatteko päästää irti siitä mikä on raskasta, siitä mikä painaa teitä alas.

Ensin teillä tulee olla rikos, joka vaaditaan että hyväksytte ja annatte anteeksi, ja se voi olla erittäin vaikeaa henkilölle tajuta. On vaikeaa muistaa suunnitelmanne tätä elämää varten, ja niin te joudutte hyväksymään muiden tahojen sanan, muiden olentojen ja kollektiivien kuten me olemme, jotka sanovat teille että kaikki teille tapahtunut oli sovittu etukäteen ja että te olitte osa tätä sopimusta. Kun tuo hyväksytään, sitten teillä on valinta siitä aiotteko jatkaa nähdä itsenne uhrina, vai hyväksyttekö osanne tilanteen luojana. Kun olette luoja, voitte antaa anteeksi itsellenne ja kaikille mukanaolijoille tapahtuman luomisesta, joka johti siihen, että kannatte mukananne tuota tuskaa, niin pitkään sisällänne.

Anteeksianto vapauttaa, se mahdollistaa uuden alun omassa elämässänne. Kun aloitatte puhtaalta pöydältä ilman kaikkea tuota traumaa ja noita haavoja, kuvitelkaa mitä teistä voi tulla. Kuvitelkaa miten paljon rakkautta voitte saada ja miten paljon rakkautta levittää ympärillenne. Ja tietäkää, että kun te teette niin, silloin pääsette kiinni todelliseen valtaanne. Asetatte itsenne asemaan, jossa voitte luoda kauniin elämän itsellenne ja kaikille muille, jotka ovat osa elämäänne.

Tätä me toivomme kaikilta teiltä, ja tämän takia me annamme teille tämän muistutuksen anteeksiannon voimasta ja totuudesta keitä te olette ikuisina ja äärettöminä olentoina, jotka ovat olleet olemassa ennen tätä inkarnaatiota ja jotka jatkavat olemassaoloaan ikuisesti. Ainoastaan erittäin voimakkaat olennot suostuisivat olemaan niin haavoittuvaisia kuin te olette ja sallia itsensä olla minkäänlaisen kaltoinkohtelun uhreja. On aika ottaa voima takaisin, polku tähän voimaan on irtipäästäminen ja kaikille niille anteeksiantaminen, jotka ovat elämässänne tähän asti teitä vahingoittaneet. Kun niin teette, kuvitelkaa vain mitä te voitte olla ja luoda.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kortti elokuulle 2023: Syyllisyys

Kuukauden kortti – elokuu 2023

Kortti #41 | Pleiades (mennyt, 1. aikakausi) | Syyllisyys

Me olemme puhuneet monta kertaa vääristymistä, joita syntyy kun laji inkarnoituu erillisyystodellisuuteen. Nämä vääristymät usein näkyvät emotionaalisella tasolla ja niitä voidaan pitää taustalla olevina emotionaalisina kaavoina, jotka tuntuvat siltä kuin ne olisivat läsnä kaikkialla ihmiskokemuksessa. Jotkut tietyt emotionaaliset kaavat ovat olemassa fraktaalimuodossa — eli että ne toistavat itseään alkuperäisestä holografisesta fragmentaatiosta. Tarkastelkaamme esimerkkiä.

Tietoisuuden sirpaloituessa Ykseydestä, se hajautuu tietoisuuden ilmaisun spektriksi. Jotkut näistä ilmaisuista ovat enemmän integroituneita, toiset taas enemmän erillisiä. (Tämä on tiheyksien spektri, josta olemme puhuneet monet kerrat.) Seurataan äärimmäisen sirpaloitumisen kulkua ja sen emotionaalista tulkintaa. Tietoisuuden alkaessa inkarnoitua fyysiseen todellisuuteen, sen tietoinen muisto kokonaisuudesta unohtuu, ja yleensä on esiintyy tunne, että jotakin puuttuu. Usein tämä sirpaloitumisen prosessi alkaa tunteella, että universumi on hyljännyt — aivan kuin vanhempi olisi hyljännyt lapsen. Samoin kuin ihmislapsen hylkäämisen tapauksessa, tietoisuus sitten kääntää tuskan sisäänpäin, alkaen muodostaa uskomusjärjestelmää, joka sanoo kutakuinkin “Jos minut on hyljätty, minun on ollut pakko tehdä jotain väärin. En ole rakkauden arvoinen.”

Tämä taustalla oleva tunne väärinteosta muuttuu toistuvaksi kaavaksi, jonka sielu kokee reinkarnaatiosyklissä (ellei se tarkoituksella näe vaivaa sen parantamiseksi). Jos koko elämän kokemuksiin kuuluu olosuhteet, jotka vahvistavat tätä kaavaa (kuten fyysisen vanhemman hylkääminen), silloin tämä syvälle juurtunut “alkuperäinen sirpaloitumiskaava” uppoaa syvemmälle tietoisuuden energeettiseen merkkiin. Tuloksena syntyy elämä toisensa jälkeen, jossa tunnetaan syyllisyyttä, mutta ei nähdä kuitenkaan sitä selvästi, ollaan hämmentyneitä sen alkuperästä, tai ollaan halvaantuneita sen parantamisessa.

Lajin siirtyessä kolmannesta neljänteen tiheyteen (kuten teet juuri nyt), tämä taustalla pyörivä kaava tulee pinnalle puhdistettavaksi. Jos se jätetään sikseen, se lopulta luonnollisesti puhdistuu siirtymää tehdessä, mutta tämä voi olla pitkä ja epämukava prosessi. Tämän siirtymän helpottamiseksi voit alkaa työskennellä suoraan tämän syyllisyyden parissa. Jokainen voi työskennellä eri tavoin, mutta eräs tapa työskennellä tämän kanssa on ensin työstää syyllisyyden tunteita, jotka liittyvät tähän elämään. Vaikka olisikin oikeasti jotain, jonka takia tunnet syyllisyyttä, tiedä että tämä on oikeasti vain yksi iteraatio toistuvassa syyllisyyden kaavassa. Jos jäljität sen taaksepäin, voit alkaa tuntea saman kaavan toistuvan muissakin elämissä. Kun tulet hyväksi tällaisessa työssä, voit jäljittää sen alkuperäiseen sirpaloitumiseen Ykseydestä asti.

Meidän tulee olla selkeitä ja sanoa, että tämä ei ole mentaalinen prosessi. Me tiedämme, että ihmiset tykkäävät tehdä tällaista työtä mentaalisesti (ja jättää tuntemisen väliin), mutta sellaisenaan se on epätehokasta eikä se puhdista sitä. Tämä on todella EMOTIONAALINEN prosessi ja sellaisenaan se tarkoittaa, että sinun tulee antaa itsesi tuntea jokainen iteraatio (sen luonnollisesti noustessa pintaan omalla ajallaan), olla sen kanssa läsnä, rakastaa ja kunnioittaa itseäsi sen aikana, antaa itsellesi anteeksi ja olla avoin näkemään oma lopullinen viattomuutesi ja sirpaloitumiskokemuksen väärintulkinta. Et voi pakottaa itseäsi tämän läpi — sen sijaan sinun on annettava itsellesi tilaa istua sen kanssa, tuntea se kaikki ja antaa Korkeamman Itsesi navigoida sen läpi. Ainoa mitä sinun tulee tehdä on sallia tämän tapahtua. Tämä prosessi rankasti kasvattaa kykyä olla todistajana kokemuksille, jotka ovat egon tuolla puolen.

Monet teistä ovat kuulleet plejadilaisesta lajikriisistä muinaisilta ajoilta, joka liittyi kollektiivisen syyllisyyden ongelmaan. (Katso Golden Lake -kirja jos et ole kuullut asiasta.) Heiltä vaadittiin paljon sisäistä työtä päästä yli tästä haavasta, mutta kun he niin tekivät, he tekivät merkittävän loikan lajinsa evoluutiossa. Tämä on se piste missä olette nyt Maapallolla. On aika tehdä tämä sisäinen työ valmistelemaan tietä väistämättömälle loikalle korkeampaan tietoisuuteen. Olette niin lähellä! Ja tottakai, galaktinen perheenne on verhon takana hurraamassa teille. Teidän päästäessä irti, kykynne tuntea meidät paranee. Valmistautukaa!

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Hitlerin ja natsien salainen liitto harmaiden avaruusolentojen kanssa

Sir Arthur Conan Doylea kanavoinut George

22. lokakuuta 1996

Toivotan teille hyvää iltaa. Täällä on Doyle. Ilta on hiukan väsynyt, sillä osallistujia on vähän. Kuitenkin me yritämme välittää tarpeellista informaatiota. Me ainakin yritämme saattaa prosessin käyntiin.

Olen valinnut puhua ensin siitä yksinkertaisesta syystä, että viitaten geenimanipuloinnin historialliseen perustaan viime vuosina, keskeinen vuosi on minun poistumisvuoteni maatasolta, eli 1930.

Informaatio, jota minun tulee teille antaa, on että vuonna 1930 harmaat avaruusolennot lähetyivät Adolf Hitleriä ja tekivät esityksen, jolla he lupasivat hänelle maailman hallitsijuuden, ja tarjosivat hänelle teknologisia apuja, teknologisen ylivallan.

On ilmiselvää, että avaruusolentojen teknologia, avaruusolentojen kulttuuri, erityisesti sellaisten kuin harmaat, olisi mitä vaikuttavin. Heidän teknologiset näyttönsä, jotka ovat paljon pidemmällä kuin ihmiskunnalla oli silloin tai on nyt, olivat mitä viekottelevimpia.

Hitlerillä oli karismaa ja alkuvaiheessa huoli Saksan kansasta, jota oltiin kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ensimmäisen maaimansodan jälkimainingeissa; siinä sodassa jonka piti lopettaa kaikki sodat.

Tämä Saksan kansan kaltoinkohtelu avasi ovet harmaille avaruusolennoille. He näkivät sen mahdollisuutena saavuttaa tavoitteensa, jolla saataisiin aikaan legitiimi läsnäolo Maapallolla. He tiesivät, että lainvalvojat, rauhanturvaajat, estäisivät heidän hyökkäämisensä tai ihmiskunnan alistamisensa. Mutta porsaanreikä, jota he tavoittelivat, koostui ylivertaisen ihmismuodon luomisesta, mutta joka olisi osa heitä niin, että he voisivat väittää että heillä on legitiimi saamaoikeus Maapalloon.

Hitler oli vaikuttunut teknologioista ja hänet johdateltiin uskomaan, että hänellä olisi vapaa pääsy tähän teknologiaan. Hän oli välkky, vaikkakin epävakaa yksilö, ja näin hän näki potentiaalin. Tämä sai hänet rakentamaan verkostonsa.

Hän puhui vallassaolijat ympäri seuraamaan häntä, mikä oli suhteellisen helppoa kun hän esitti todisteet avaruusolennoista sekä näiden teknologioista. Vaikeammin suostuteltaville pidettiin tapaamisia kasvotusten harmaiden avaruusolentojen kanssa; ilmiselvästi sellainen oli vaikutusvaltainen esitys. Hänen syrjäinen vuoristomökkinsä oli tapaamispaikka, jossa otettiin yhteyttä näihin harmaisiin avaruusolentoihin.

Tämä oli alkua hänen valtaannousulleen. Ja käyttämällä keskeisissä asemissa olevia henkilöitä, jotka olivat vaikuttuneita teknologiasta, sekä pelkkää harmaiden avaruusolentojen olemassaoloa hänen onnistui saavuttaa valta ja lopulta diktaattorin asema Saksan kansasta.

Saksan maahan poljettu kansa oli liian halukas seuraamaan ketä tahansa, joka tarjosi heille ruokaa syötäväksi, sillä he olivat nälissään, ja joka tarjosi heille takaisin ylpeytensä, sillä Saksan kansa on ylpeää kansaa. Toiselle maailmansodalle ei oltaisi kylvetty siemeniä jos Saksan kansan arvokkuutta oltaisiin kunnioitettu.

Hän uskoi saaneensa täyden tuen, täyden pääsyn teknologiaan ja jopa lupauksen suorasta interventiosta, jos niikseen tulisi, ja näin Hitler lähti panemaan täytäntöön suunnitelmaansa eliminoida esteitä sille, että hänestä voisi tulla maailman valtias.

Harmaiden avaruusolentojen inspiroima usko kaikkivoipaisuuteen imeytettiin myös Saksan kansaan. Liike, valta, karisma, tuo kaikki oli osa tätä välkkyä mutta epävakaata persoonaa, ja tuo kaikki pumpattiin vielä sitäkin ennennäkemättömämpiin suuruuksiin harmaiden kaikkitietävyydellä.

Kun hän puhui Saksan kansalle, hän puhui vakaumuksella. Hän puhui siinä uskossa, että Saksan kansa, liitossaan harmaiden avaruusolentojen kanssa, olivat voittamattomia. Hitler valitsi kaveripiirinsä, ihmiset jotka eivät epäröineet. Hän tarvitsi ihmisiä, jotka tekisivät mitä tahansa tarpeen olikin eliminoidakseen kaikki esteet maailmanherruuden tieltä. Tähän toki vaadittiin tuhansien ihmisten murhaamista, tuhansien hänen omienkin kansalaistensa tappamista, jota toteutettiin systemaattisesti ja tehokkaasti. Niin tehokkaasti, että maailma ei tunnistanut mitä oli tapahtumassa. Jopa Saksan oma kansa oli täysin pihalla siitä, että heidän oman maansa johtajia katosi tai kuoli mystisissä olosuhteissa.

Keskusteluissaan harmaiden avaruusolentojen kanssa he kertoivat hänelle, että heidän oli pakko jatkaa rotunsa olemassaoloa. He sanoivat hänelle, että johtuen eräästä sairaudesta, josta kaikki heidän rotunsa jäsenet kärsivät, he olivat tällä hetkellä kuolemassa, ja että heidän piti luoda olento, joka oli osittain ihminen ja osittain avaruusolento, jotta he voisivat jatkaa heidän sivilisaationsa olemassaoloa ja hänen auttamistaan Kolmannen Valtakunnan rakentamiseksi.

Heillä ei ollut mitään myötätuntoa tai kiinnostusta ihmiskunnan hyvinvointiin, ja he käyttivät teknologisia resurssejaan identifioimaan henkilöitä, jotka vastustivat Hitlerin suunnitelmia. Eräs keskeisistä ryhmistä, jotka he ottivat kohteikseen, olivat Hitleriä vastustavat psyykikot, ihmiset joilla oli paranormaaleja kykyjä. Nämä henkilöt otettiin kohteiksi ensimmäisenä rekrytointiprojektiin, ja ne jotka eivät suostuneet tekemään yhteistyötä, ne jotka kykenivät näkemään mitä tulevaisuudessa tuli tapahtumaan, kaiken sen pahan, heidät tuhottiin sen jälkeen kun heiltä oltiin imetty kaikki tieto heidän psyykestään ennen kehon kuolemaa.

Suurin osa valitsi tämän reitin. Ainoastaan pieni osuus psyykikoista teki yhteistyötä natsien kanssa. Kuitenkin, se oli riittävä määrä jotta kaikki muut saataisiin löydettyä. Ja ne jotka pysyivät maassa kun Hitler tuli valtaan ja eivät kyenneet pakenemaan, heidät lopulta napattiin kiinni ja tuhottiin. Tässä prosessissa saatiin selville paljon tietoa menneistä elämistä, muunlaisesta teknologiasta ja kyvykkyyksistä. Tämä informaatio ei ollut saatavilla edes harmaille avaruusolennoille. Harmaat olivat yhtä kiinnostuneita siitä kuin natsitkin.

Gestapolla, SS:llä oli suora kontakti harmaisiin. Heidän häijyytensä oli suoraan verrannollinen siihen intoon, jonka he olivat saaneet omasta voittamattomuudestaan.

Päätettiin, että jotta voitaisiin luoda hybridirotu, sillä harmailla avaruusolennoilla ei ollut minkäänlaista käsitystä ihmisfysiologiasta, tulisi suorittaa kokeita.

Lääketieteen kehitys oli 1930-luvulla varsin rajoittunutta. Geenimanipulointi ei ollut mahdollista. Tarvittavaa laitteistoa ei ollut olemassa. He tarvitsivat suuren populaation; he tarvitsivat suhteellisen puhdasperimäisen populaation tutkittavakseen. Harmaiden tavoittelemaan hybridirotua luotaessa Hitlerille tuli mieleen, että ehkäpä he sittenkin voisivat luoda myös ylivertaisen ihmisen. Tämän he ottivat tavoitteekseen.

Etsiessään sopivaa populaatiota, jonka perimä olisi suhteellisen puhdas, juutalaiset valittiin, joita löytyi Euroopasta suhteellisen laajalta alalta. Juutalaista rotua kohtaan ylläpidetyt ennakkoluulot; johtuen heidän itsensä vaalimasta rodullisesta puhtaudesta; sekä heidän kykynsä menestyä talousasioissa ja manipuloida muita, tekivat heistä ideaalisen kohteen.

Kun Saksan kansa oli nälkiintynyt, juutalaiset jatkoivat kukoistusta johtuen heidän omasta vaivannäöstään; johtuen heidän omista kyvyistään, epäilemättä. Mutta kun ihminen näkee nälkää, hän tuppaa kantamaan kaunaa niitä kohtaan jotka eivät näe nälkää. Näin oli helppoa sanoa, että juutalaispopulaatio oli uhka; sanoa heistä että heidän rotunsa oli epäpuhdas, pitää heitä Saksan kansan orjuuttajina.

Saksan kansa, joka oli kärsinyt vuodesta 1919 lähtien, ei antanut anteeksi, mikä tietysti oli ymmärrettävää heidän nälkiintyessään. Heitä ei haitannut nähdä juutalaisilta takavarikoitavan heidän omaisuutensa, jotka elivät hyvää elämää ja söivät enemmän kuin hyvin. Saksan kansa ei koskaan käsittänyt juutalaisen kansan kohteeksi ottamisen todellista tarkoitusta.

Tämän tapahtuessa otettiin käyttöön luokittelujärjestelmä, joka jakoi juutalaisvangit eri kategorioihin. Ne, joilla oli aivan erityisiä kykyjä, joita natsit voisivat käyttää hyväksi, heitä käytettiin hyväksi sillä tavoin. Ne, jotka natsien arviointiin perustuen eivät palvelleet minkäänlaista hyödyllistä tarkoitusta, lähetettiin keskitysleireille koekaniineiksi. Näiden kokeiden luonne oli raaka ja epäinhimillinen. Ruumiit altistettiin kaikenlaisille kuviteltavissaoleville kauheuksille. Tätä käytettiin oppimistyökaluna. Harmaat avaruusolennot halusivat tietää ihmiskehon luonteen ja toiminnan, mitä keho teki, miten se reagoi. Purkaminen oli osa tätä oppimisprosessia. Valitettavasti se oli pääasiassa tietoista purkamista.

Kidutusta käytettiin paljon arvioimaan kehon luonnetta. Nälkiinnyttämistä käytettiin monilla uhreilla keinona selvittää ihmiskehon kestävyyttä. Hyvin nälkiinnyttämistä sietävät sitten otettiin jatkokokeisiin, laajempiin ja tuhoisampiin.

Harmaat avaruusolennot eivät tienneet geneettisen koodin luonteesta, eikä heitä auttavilla ihmisillä ollut mitään käsitystä siitä mitä he tekivät. Harmaat avaruusolennot yksinkertaisesti tuhosivat ihmisiä määrittääkseen kehojen vahvuuden ja kestävyyden.

Heitä auttavilla ihmisillä oli idea yrittää geenimanipulaatiota käyttäen kemikaaleja. Saksan kansa on aina ollut etevä insinöörityössä, oli kyse sitten kemiallisesta tai mekaanisesta työstä. Looginen valinta oli etsiä kemikaaleja, jotka parantaisivat tai loisivat superolennon, jollaisen luomisen mahdollisuudesta Hitler oltiin saatu vakuuttuneeksi. Tässä ei onnistuttu.

Geenirakenteen muuttamispyrkimyksissä tehtiin erilaisia ihmisruumiin leikkelyjä, ja näitä tehdessä kävi ilmi, että kemikaalit olivat tehottomia. Mutta he saivat selville, että ihmisen geneettinen materiaali kiinosti harmaita mitä suurimmin: ihmisen munasolut ja sperma näkyivät tuon ajan mikroskoopeilla. Ja fokus lopulta siirtyi siihen, että luotaisiin järjestelmä jolla sukusoluja voitaisiin säilyttää. Sellaista yritettiin juutalaisuhrilla. He olivat kehittäneet tekniikoita ennen oman populaation uhraamista. Tämä saatiin aikaan käyttämällä Saksan kansa kemiallisen insinööritaidon osaamista.

Tänä aikana nestemäisen typen jäähdyttäminen keksittiin keinoksi säilyttää geneettistä materiaalia. Lisäksi Saksalaisella insinööritaidolla keksittiin erottaa erilaiset sukusoluja kantavat organismit toisistaan.

Tätä informaatiota hyväksikäyttäen he aloittivat ohjelman keskitysleirillä, jossa he keinotekoisesti hedelmöittivät naisia selvittääkseen voisivatko he määrittää suoraan lapsen sukupuolen. Tässä he onnistuivat ja keksivät samalla millaisella spermalla saadaan mikin sukupuoli lapselle.

He myös tutkivat mahdollisuutta halkaista tsygootti, eli siis tarkoituksella luoda tsygootista identtisiä kaksoiskappaleita. He saivat tämän aikaan teknologisesti, vahingossa. He lähestyivät ongelmaa yritys-ja-erehdys -menetelmällä. Harmaat avaruusolennot eivät olleet tässä avuksi, paitsi silloin kun he auttoivat kontrolloimaan vankeja käyttämällä heidän teknologiaansa. Tämän takia juutalaisvangit vaikuttivat niin välinpitämättömiltä omista olosuhteistaan eivätkä he yrittäneet kaapata valtaa kouralliselta natseja, jotka olivat näennäisesti heidän holhoajiaan. He olivat harmaiden avaruusolentojen vaikutuksen alaisina. He eivät edes tajunneet sitä, niin karmaisevaa heidän teknologiansa oli. Mutta kirjaimellisesti tuhannet heistä jättivät tekemättä vastarintaa heidän piinaajiaan kohtaan. Jos he olisivat niin tehneet, he olisivat lopulta onnistuneet. Tämän takia heitä tuhoutui kuusi miljoonaa.

Natsien geeniohjelman mekaniikka oli yksinkertainen. He yrittivät hyödyntää teknologiaa, joka oli olemassa heidän tuon aikaisen kemiallisen ja mekaanisen insinööritaidon piirissä. Mekaaninen aspekti johti tsygoottien halkomiseen ja siittiöiden erotteluun. Kemiallinen aspekti satojen tuhansien epäonnistumisten jälkeen lopulta johti kykyyn injektoida solumateriaalia tsygoottiin ja luoda isännän geneettisestä materiaalista kaksoisolento.

Natseilla ei ollut käsitystä mitä he tekivät DNA-rakenteen tasolla. He yksinkertaisesti yrityksen ja erehdyksen kautta saivat selville, että huolella ja oikealla kemiallisella ympäristöllä ja oikeilla mekaanisilla työkaluilla he kykenisivät injektoimaan ihmisen solumateriaalia alkoon, ja näin tuottamaan isännän geenimateriaalia. He eivät ymmärtäneet, koska he eivät nähneet muuta kuin solun makrorakenteet. Ja he vain yksinkertaisesti injektoivat kaiken materiaalin alkioon. Heillä ei ollut ideaa siitä mitkä komponentit oikeasti toimivat. Mutta satojen tuhansien epäonnistuneiden kokeiden tuloksena he lopulta selvittivät oikean kemiallisen tasapainon, oikean mekaanisen tekniikan ja laitteet, ja onnistuivat luomaan klooneja.

Harmaat avaruusolennot silläaikaa olivat saaneet selville, että heidän geneettinen materiaalinsa, sellaisenaan, ei ollut yhteensopiva ihmiskudosten kanssa. Toisin sanoen, he eivät kyenneet injektoimaan solumateriaalia solusta ihmisen alkioon ja näin saada aikaan elävää organismia. He päättivät, että he joutuisivat kehittelemään hybridiohjelmaa perinteisemmin menetelmin.

He käyttivät saksalaisen tieteen kemiallisia edistysaskelia luomaan sopivamman ympäristön isäntäorgnismille, paljon samaan tapaan kuin nykypäivän tieteessä immuunijärjestelmän lamauttajia käytetään elinten siirroissa. Periaatteet olivat samankaltaiset ja ne olivat harmailla käytössä. Harmailta on ottanut vuosia keksiä oikea immuunilamauttajien kombinaatio niin, että geneettinen materiaali sitoutuu ihmisiin.

Oikeilla kemiallisilla materiaaleilla tämä kuitenkin tapahtuu ja kun geenimateriaalit sulautuvat, epäyhteensopivuudet neutralisoidaan tai ne kumoutuvat. Vain normaaleissa olosuhteissa harmaan avaruusolennon siittiö ei voi olla olemassa ihmisnaisen munasolun kanssa ja ihmismiehen siittiö ei voi olla olemassa harmaan munasolun kanssa. Teknologia kehitettiin suurella kärsimyksellä: monet menettivät henkensä.

Hitler muuttui pelokkaammaksi ajan myötä harmaita avaruusolentoja kohtaan, sillä he eivät antaneet hänelle hänen kaipaamaansa tukea. He eivät antaneet hänelle lupaamaansa teknologiaa. Tottakai näin sen piti mennäkin, sillä jos se olisi mennyt toisin, rauhanturvaajat olisivat hyökänneet heidän kimppuunsa ja tuhonneet heidät. He olisivat tuhonneet jokaisen harmaiden avaruusolentojen ryhmän, jos he olisivat puuttuneet tahallisesti ihmispopulaation asioihin.

Harmaat avaruusolennot, kun he olivat keksineet toimivan, vaikkakin karkean ratkaisun hybridisaatioon, kokivat että ihmispopulaation vähentäminen palvelisi heidän asiaansa. Tämän takia he esittelivät ydinaseteknologian sekä Saksalle että Amerikalle.

He eivät voineet luoda teknologiaa heidän puolestaan. Heidän piti välittää informaatio parhaansa mukaan ja antaa ihmisten itse tehdä se. Jälleen kerran, välttääkseen rauhanpuolustajien vihan heidän niskassaan.

He eivät maininneet ihmisille aseen myrkyllistä luonnetta. Se ei merkinnyt heille paljoakaan, sillä harmaiden avaruusolentojen sivilisaatio ei ole sen vaikutuksen kohteena johtuen heidän geneettisestä rakenteestaan ja fysiologiastaan. Heidän taajuutensa on sellainen, että Maan elämälle fataali radioaktiivisuus ei vaikuta heihin mitenkään.

Tämä oli heidän suunnitelmansa planeetan populaation vähentämiseksi, pitäen samalla itsellään tietyn määrän ihmisiä, joita käyttää hybridiensä luomiseen.

Tämä on se missä harmaat avaruusolennot ovat nykyään. He edelleen pyrkivät hiomaan täydelliseksi hybridisaatio-ohjelmaansa käyttäen kemikaaleja ja keinotekoista hedelmöitystä, tai jopa mahdollisuuksien rajoissa mekaanista yhdyntää.

Tähän päättyy esitykseni. Asiasta voitaisiin sanoa vielä paljonkin. Tämä oli pelkkä yleiskatsaus. Nyt me otamme yhteyden toiseen olentoon ja puhumme rauhanturvaajien roolista geenimanipulointiprosessissa.

Toivotan teille hyvää iltaa.

Artikkelin julkaissut geohanover.com