Lyra: Kaiken alku

Germanea kanavoinut Lyssa Royal

Selvä, tervehdys kaikille teille. Tässä on Germane. Ilmiselvästikään emme voi käsitellä kaikkea Maapallon historiaa tässä. Joten tämä on silmäys, tarkastelu, katselmus. Mutta siinä on tarpeeksi informaatiota, jotta te voitte alkaa ajatella ja katsella toisiin suuntiin, ehkäpä, kuin ennen. Humanoiditietoisuuden alkuperä on tähtikuviossa, jonka te tunnette nimellä Lyra. Lopulta tietoisuus sai muodon ruumiissa (humanoidiolentojen muodossa), ja Lyran järjestelmän sivilisaatiot alkoivat levitä joka suuntaan. He alkaoivat polarisoitua, mikä on todellisuutenne luonnollinen malli — sillä polarisoitunut todellisuus antaa kipinän kohti integraatiota.

Lyran vaaleaihoiset ja Vegan tummaihoiset humanoidit

Silloin oli niinkutsuttuja lyralaisia sivilisaatioita, jotka olivat, yleisesti ottaen, teidänkaltaisianne humanoideja, yleensä vaaleaihoisia. Toinen alkuperäinen sivilisaatio oli Vegan järjestelmässä. Lyran järjestelmässä on Vega-niminen tähti. Valovuosissa mitattuna se on paljon lähempänä teitä kuin Lyraa, mutta omasta mielestään kuuluvat Lyran järjestelmään. Vegan sivilisaatiot ovat myös tiettyä geenilinjaa, mutta vähemmän vaaleaihoisia. Edelleen humanoideja, mutta he edustavat enemmän tummaihoisia rotuja planeetallanne, Amerikan alkuperäiskansoista itäisen Intian alkuperäiskansoihin. Jotkut tietyt Afrikan rotutyypit planeetallanne on erityisesti geenimuokattu Maapalloa varten, joten ette löydä vastaavuutta Vegalta. Nämä kaksi polariteettia käynnistivät ihmisrodun sivilisaatioiden levittämisen galaksiin, kunnes he lopulta päätyivät Maapallolle. Kerromme pienen perhehistorian. Me aloitamme Alkulähteestä. Me olemme puhuneet ulottuvuuksien sulauttamisesta, räjähdyksestä tähän ulottuvuustodellisuuteen (mikä ei tietenkään tapahtunut räjähtämällä), ja siitä miten Lyran ja Vegan rodut polarisoituivat.

Kaksi geenilajiketta

Tässä on nyt yksinkertaistettu kovasti. Mainitsematta jää sadat eri sivilisaatiot, joihin emme keskity nyt. Mutta tämä on kuitenkin peruskaava. Kuten Raamatussanne sanotaan (me lainaamme sitä huumorilla), Lyra siitti Terran, Lyra siitti Plejadit, Vega siitti Orionin, Vega siitti Siriuksen. Voitte nähdä tässä perimän leviämisen. Terralaiset (eli siis te Maan ihmiset) ja Plejadit ovat vaaleaihoisempia (Lyra). Orion ja Sirius ovat enemmän vegalaisia. On myös lukemattomia muita sivilisaatioita: esim. Vegan perimälinja jatkuu Alpha Centauriin ja Altairille, eri Dracon järjestelmän planeetoille ja joihinkin Ison Karhun järjestelmiin. Nuo ovat sivuroolissa. Me puhumme tämän draaman pääroolissa olijoista. Kuulette meidän puhuvan Lyran ja Siriuksen ryhmistä enemmän kuin Lyra/Vegasta [polariteetin tasolla]. Vegalaiset olivat ensimmäinen sivilisaatio Maapallolla, ennen lyralaisten tuloa. Tämä tapahtui silloin kun planeetallanne oli esihistoriallisia olentoja. Maapalloa pidettiin silloin Vegan siirtokuntana; kun planeetta asutettaisiin, siitä tulisi Vegan siirtokunta. Koska Vega on Maapalloa lähellä valovuosissa mitattuna, tämä on erittäin luonnollista.

Rettelöivät lyralaiset

Mutta Lyralta saavuttiin tänne ja he aiheuttivat paljon mekkalaa (tästä heidät tunnetaan). Jossain kohtaa vegalaiset lähtivät menemään ja planeetasta tuli Lyran planeetta. Sukupolvia myöhemmin siriuslaiset, jotka Vegalta tulleet olivat siittäneet, palasivat takaisin vaatimaan Maapallon itselleen. Joten konflikti on tässä Siriuksen ja Lyran järjestelmistä tulleiden välillä. Ne teistä jotka ovat lukeneet kirjan The Gods of Eden löytävät viitteen Veljeskuntaan joka vastusti huoltajuutta puolustavia jumalia. Tämä Veljeskunnan, huoltajajumalten, lyralaisten ja siriuslaisten dynamiikka on ollut käynnissä planeetallanne sen syntymästä lähtien. Teillä on kaksi ryhmää, jotka uskovat, tai uskoivat, että te olitte heidän aluetta.

Te olitte esi-isiänne

Ennen kuin menemme tähän syvemmälle, me emme halua vihjailla sitä, että te olisitte kaikki jotain nukketeatterin nukkeja naruissa. Idea ymmärtää, reinkarnaation mielessä, on että nykypäivän ihmiset ovat näitä esi-isiä, jotka taistelivat teidän itsenne puolesta. Se on sisäinen perheriita; te taistelette itseänne vastaan. Kukaan ei tee mitään teille. Te yritätte parantua menneisyydestä tuomalla pintaan näitä menneiden aikojen ongelmia nykyhetkeen. Siksi planeetallanne on niin paljon eripuraa. Arkkityyppisessä mielessä Veljeskunta, Siriuksen ryhmä, oli ryhmä jolla oli tietoa, ryhmä joka piti huolta ihmiskunnasta — he välittävät tarpeeksi, jotta he antoivat aina välillä porkkanaa teitä miellyttääkseen, tiedonjyviä niin että voisitte kasvaa ihmisinä. Lyralaiset olivat enemmän huoltajajumalia, tai auktoriteettihahmoja, ehkäpä uskonnollisia hahmoja, joita kiinnosti ainoastaan saada teidät kukistetuiksi.

Joten tämä dynamiikka, joka teillä on ollut käynnissä, on ollut käynnissä planeetallanne vuosituhansia. On ryhmä, joka yrittää valaista teitä (omalla tavallaan) ja ryhmä joka yrittää alistaa teitä. Mutta te teette tämän kaiken itsellenne. Polariteetit itsenne sisällä käyvät sotaa. Tämä historia on ainoastaan kaiken tapahtuneen ulkoista dynamiikkaa.

Ihmiskunnan luominen oli periaatteessa Lyran ja Siriuksen yhteisprojekti, vaikkakin vastahankaisesti, joista molemmat halusivat luoda Maapallolle rodun heidän omia tarkoituksiaan varten. Joten Homo Sapiensin muututtua täysin autonomiseksi planeetalla ja alettuaan lisääntymään, voitiin sotia hienovaraisempia sotia siitä kuka saisi hallita teitä.

Avaruusolentoherrojen aika

Varhaisen ihmiskunnan aikoina (esim. Sumeriassa) planeetta jaettiin eri alueisiin, joissa kussakin hallitsi oma yliherransa. Kun te käytte läpi planeettanne mytologioita, löydätte sieltä viitteitä erilaisiin jumaliin eri sivilisaatioisssa, joilla on eri nimet mutta huomattavan samankaltaiset ominaisuudet — esim. Innana Sumeriassa, Kuan Yin Aasiassa, Isis Egyptissä. Nuo kaikki esittävät samaa tietoisuutta, ”yliherraa”, tiettynä aikana. Kuitenkaan se tietoisuus minkä monet teistä ovat oppineet tuntemaan ja rakastamaan, Isis/Quan Yin, ei ole se mistä me puhumme. (Kuan Yin, Isis, on nyt paljon arkketyyppisempi, se on kehittyneempi versio tietoisuudesta, joka on integroitunut kaikkeen ja palvelee nyt evoluution rakastavana voimana.) Me puhumme menneestä fyysisestä historiasta, joka on liitetty näihin nimiin. Me puhumme näiden yliherrojen, näiden jumalten personifikaatioista. Monet saattavat ihmetellä, miksi Jumalaan joskus viitataan henkilönä, oikeana henkilönä. Monet erittäin, erittäin vanhoista kirjoituksista ovat säilyneet sellaisinaan, ja ne puhuvat Jumalasta fyysisenä henkilönä. Nämä avaruusolennot eivät olleet sen enempää Jumalia kuin mitä te olette toisillenne, he olivat fyysisiä olentoja. Ajan mittaan heidän todellinen luonteensa on joko tahallaan muokattu ja manipuloitu pitämään ihmiset kontrollissa, tai tieto on vain vääristynyt. Se mitä me sanomme teille edustaa yhtä aspektia. On myös paljon muuta teille välitettävää viestintää toisilla tietoisuuden tasoilla, joten teistä saattaa tuntua siltä kuin pää täyttyisi tiedosta. Teillä voi olla paljon oivalluksia myöhemmin, asioita joista edes me emme ole puhuneet tässä. Niin paljon tästä historiasta on mutkikasta ja epälineaarista viestintää, eikä niinkään puhekielen sanoja. Onko tähän mennessä jotain kysymyksiä?

Tämän historian oppikoulu

Tuleeko koskaan olemaan jonkinlaista koulua tai oppijärjestelmää, joka totuttaisi meidät näihin ideoihin ja konsepteihin?

Meidän ymmärryksemme mukaan kyllä, jossain vaiheessa tulee olemaan, mutta se ei tule tapahtumaan lähivuosina. Paljon asioiden purkamista ja paljastamista tulee tapahtua ennen kuin tämä informaatio voidaan teille välittää. Kun me sanomme ”purkamista ja paljastamista”, me puhumme uskonnollisten instituutioiden otteesta, joka niillä on teidän yhteiskunnallisesta kehityksestänne. Se on kuin kasvi, jonka juuret ovat syvällä; jos yrität kaivaa kasvin ylös maasta, myös ympärillä oleva maa myllääntyy. Yhteiskunta ei välttämättä ole valmis tämän tyyppiseen massiiviseen muutokseen. Tämä informaatio tullaan jossain vaiheessa tunnustamaan, koska meidän puhessamme jo on olemassa asiantuntijoita, jotka kääntävät sumeriankielisiä tekstejä ja monia muita tekstejä, joita Lähi-Idästä on löydetty. Suurin osa — kolme neljännestä — tästä informaatiosta on pidetty piilossa, koska sitä ei ole ymmärretty. Osaa siitä ei ole julkaistu, koska se on suoraan ristiriidassa planeettanne asioiden kanssa. Joten nyt, ainakin tällä erää, te ette saa kuulla tästä kouluissanne. Mutta tulevaisuudessa kyllä.

Salaiset agendat ja ydinuskomusten periminen

Haluan kysyä ydinuskomuksista, jotka olemme perineet aiemmilta ajoilta, kuten yksiavioisuuden ideasta tai kirkon vaikutusvallasta, valtarakenteista, sellaisesta. Ilmeisesti nykyaikanammekin jatkuu edelleen jotkut salaiset agendat.

”Salaiset agendat” on niin hieno ilmaus. Planeetallanne on käynnissä monia salaisia agendoja. Itse asiassa, ne ovat niin salaisia, että niiden alkuperäiset piilottajat eivät enää muista miksi he ovat ne piilottaneet. Se on teidän haasteenne. Kaaoksen idea on osa sitä. Nämä agendat ovat niin piilossa, että joudutte menemään totaaliseen kaaokseen, jotta voisitte edes tajuta, että on olemassa salainen agenda, ennen kuin voitte selvittää mikä se on. Koska toit esiin yksiavioisuuden idean, me vastaamme siihen. Me aiomme napata kysymyksestä kiinni ja heittää mukaan joitain tiedonjyviä, jotka auttavat teitä kasaamaan palapelin yhteen. Kun kasaatte palapeliä, älkää odottako ja tehkö sitä järjestyksessä. Tehkää se siten kuin palaset toisiinsa sopivat.

Yksiavioisuus, geneettinen koodi

Yksiavioisuuden idea on arkaluonteinen, koska se menee aroille alueille. Mutta me sanomme, että varhaisina aikoina planeetallanne, kun oli käynnissä risteytysohjelma jolla luoda tarkasti määritellyt verilinjat, joita avaruusolennot halusivat, työ geneettisen rakenteen parissa kohdistui pääosin naisiin. Naisillanne on edelleen latentteja geenejä, jotka altistavat heidät yksiavioisuuden idealle. Tämä tehtiin verilinjojen puhtaana pitämiseksi. Ei ollut väliä jos miehet kävivät vieraissa, mutta naisille oli tärkeää, että he eivät tehneet niin, jotta lapsen perimä olisi puhdas.

Geneettisten ohjelmien loputtua geneettinen koodi muuttui enemmän ja enemmän piileväksi. Naisten perimä, joka altisti heidät yksiavioisuudelle, kytketään päälle pelkotilojen avulla, joten se aktivoituu kun naiset tuntevat pelkoa, ja se menee pois päältä, kun naiset eivät pelkää. Avaruusolentojen varhainen kontrollimetodi oli pelko, tällä tavalla pelosta tuli liipaisin.

Nykyaikana teillä on eri asioita, jotka voivat saada aikaan pelkoa. Esimerkiksi, tautien pelkoa, pelkoa siitä ettei saa tarvitsemaansa tai haluamansa rakkautta jos antaa partnerin käydä vieraissa, pelko siitä että sinulta viedään jotain, pelko siitä että jos partneri ei ole yksiavioinen kanssasi oma tärkeytesi hänen silmissään vähentyy, identiteettisi romahtaa. Tämän triggeröimiseksi on monia eri tapoja, mutta perustriggeri on pelko. Kun pelon parantaa, koodi muuttuu toimimattomaksi. Planeetallanne geenit ovat sekoittuneet niin paljon, että miehillä voidaan sanoa olevan nykyään myös latenttikoodi. Se on enemmän pois päältä kuin naisilla, mutta se on olemassa sekä miehillä että naisilla. Mitä enemmän pelkäät, sitä enemmän koodi menee päälle.

Tämä on eräs varhaisen geenimanipuloinnin sivutuote. Mutta ette millään tavalla ole sen uhreja, koska itsenne parantamalla parannatte samalla suhteenne itseenne, itsenne rakastamisen ongelmat jne. ja pääsette pois pelon energiasta ja koodi menee pois päältä, niin paljon että siihen on vaikea päästä käsiksi enää sen jälkeen.

Tämä on esimerkki siitä miten varhainen geenimanipulointi on luonut nykyisen yhteiskuntanne tiettyjä aspekteja. Se tulee muuttumaan. Se oli tuolloin tarpeen, että teitä pitäisi kontrolloida. Ja tottakai myöhemmin kirkot ja muut hyppäsivät kyytiin, koska jos tietäisitte, että teidän olisi mahdollisuus rakastaa useampaa kuin yhtä ihmistä, ette eläisi pelossa. Te ette pelkäisi enää Jumalaa, ettekä kuuntelisi myöskään kirkkoa.

Jeesuksen ja hänen verilinjansa tarina

Onko kuninkaiden jumalallinen oikeus hallita samasta ideasta peräisin — jotta pidetään perimä tietynlaisena — ja liittyikö se valtaan ja kontrolliin?

Juuri niin. Planeetallanne on ollut monenlaisia salaisia geeniohjelmia aina nykypäivään saakka. Jotkut teistä ovat perillä Jeesuksen verilinjasta — Jeesuksella sanotaan olleen lapsia. Me emme ole puhuneet tästä paljoakaan. Me olemme vältelleet sitä kuin ruttoa.

Mitä tarvitaan siihen, että ihmisryhmän saa pysymään kasassa niin, ettei tarvitse vältellä…?

No, me voimme hieman mainita siitä tänään, riippuen ryhmädynamiikasta. Jeesus oli heprealainen, selvästikin, ja hän ei olisi voinut olla rabbi ellei hän mennyt naimisiin. Muinaiset puhuivat Jeesuksesta rabbina, ja rabbin oli pakko mennä naimisiin. Oli myös lapsia. Selvästikin Jeesuksen ympärillä on monenlaista kiistelyä, ja hänen lapsensa eivät voi puhua perimästään avoimesti. Jeesuksen katoamisen jälkeen perhe sirpaloitui, ja he menivät piiloon. Planeetallanne on niinkutsuttu Merovingien sukulinja; tämä oli aktiivisempi satoja vuosia sitten. He edustavat Jeesuksen perimää — näin he ovat väittäneet.

Pyhä Graali

Graalin idea esittää sitä mitä ihmiset ovat etsineet pitkään. Tarkatelkaa symbologiaa. Muistakaa, että me puhumme mytologisoidusta asiasta, tässä käsitellään symboleita. Se ei välttämättä ole sitä mitä luulette sen olevan. Myyttinen kuppi, jossa oli Jeesuksen verta — kupin symboli voidaan nähdä kohtuna; veri on geneettistä materiaalia, koodeja, se mikä tekee teistä teidät. Joten on kohtu, jossa on tämä geneettinen yhteys — Graalin malja. Tämä on se miten me tulkitsemme tämän. Se ei ole esine. Se ei ole materiaalisia rikkauksia. Se on idea, ja se on avain vapautumiseenne Maapallolla. Se on sen tunnustaminen keitä te olette olleet, keitä te olette ja keiksi te olette muuttumassa. Se on kokonainen perintönne geneettinen paketti. Ihmiset ovat uhranneet elämänsä Graalin löytääkseen, eivätkä he edes ole tienneet mitä he ovat etsineet. Se johtui siitä, että he aistivat sen tarkoittavan vapautta. Oli myös ihmisiä, jotka epätoivoisina etsivät Graalia piilottaakseen sen niin, ettei sitä koskaan löydettäisi.

Tämä dynamiikka on ollut käynnissä planeetallanne. Teillä on ryhmiä, jotka haluavat pitää teidät tietämättöminä ja pelossa. Ja on ryhmiä, jotka haluavat vapauttaa teidät. Nämä ovat lyöneet päätään vastakkain satojen vuosien ajan. Me muistutamme teitä jälleen siitä, että kyseessä on te itse. Te olette ainoat pelaajat. Kukaan ei tee tätä teille. Tämä on ainoa tapa, jolla voitte olla luovia ja purkaa tätä kaikkea menneisyyttä, löytää perimänne ja käyttää menneisyyttä edistyäksenne tulevaisuuteen. Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana tulee esiin paljon kaikkea — niin paljon tietoa, niin paljon paljastuksia, se on puhdistus. Se on tarpeen. Ja se tapahtuu kaikki kerroksittain. Huippukerros on valtion paljastukset. Voi herraisä! Se vain peittää yhden lisäkerroksen salailua! No, peittely ei ole se sana mitä käyttäisimme, mutta tiedätte mitä tarkoitamme — salaisia agendoja.

Teidän jumalallinen perimänne

Perustotuus kaikkien näiden fasaadien taustalla on jumalallinen perimänne, se keitä te olette. Se ei tarkoita että kaikki teistä olisi jumalia. Se tarkoittaa, että olette samanarvoisia kuin Jumala. Te olette tulleet taivaasta. Teillä on yhteys. Teillä kaikilla on henkilökohtainen yhteytenne Jumalaan, jota kukaan ei voi teille määritellä. Te olette kaikki massiivisen verkoston osasia, perheiden verkoston joka ulottuu planeetalta toiselle. Erittäin vapauttava idea, eikö? Siksi tästä ei paljoa puhuta — se on liian vapauttavaa. Mutta se on kaikkien fasaadien peruspalikka, jota valtiot, uskonnot, jne. muut koittavat piilotella. Graali on yksi avain kohti oman itsen ymmärrystä geneettisellä tasolla — keitä te olette, mistä te olette tulleet ja minne olette menossa.

Jeesus ja ristiinnaulitseminen

Yhdessä Seth-kirjassa puhutaan ideasta, että Jeesuksen oikea ristiinnaulittu ruumis ei ollut Kristuksen ruumis vaan jotain muuta. Voitko kommentoida tätä?

Arvasimme että joku kysyy tätä. Me olemme samaa mieltä. Me emme ole sanoneet tätä vielä, mutta Jeesus ei kuollut. Yhteiskuntaanne pilkkaava asia on sanoa, että Jeesus ei kuollut ristillä. Hänen arvonsa tunnustettiin, ja ristiinnaulitsemisesta vastuussa olleet tiesivät, että kuollut marttyyri on paljon voimakkaampi [symbolina]. Silloin oli käynnissä erilaisia poliittisia asioita. Hänen annettiin mennä piiloon ja joku toinen uhrattiin hänen tilallaan. Näin hän kykeni jatkamaan perimyslinjaansa. Entäpä sitten Torinon käärinliina?

Monet näistä tarinoista kuulostavat fantastisilta. Pitää katsoa kokonaiskuvaa fantastisten tarinoiden sijaan. Käärinliinaan kiedottu henkilö ei kuollut ristillä. Se oli Jeesuksen ruumis, mutta hän ei kuollut. Eikö hän ollutkaan transsissa tai muuttuneessa tietoisuuden tilassa?

Vähän kaikkea. Hänellä oli kyky mennä syvään transsitilaan, minkä hän oppi Intiassa. Ja hän kykeni siirtämään kehonsa paikasta toiseen, ja näin ilmestymään apostolien eteen. Hänelle apostolit eivät olleet isokaan juttu. Miksi hänet käärittiin liinaan? Miksi hänet haudattiin?

Se oli tarpeen, jotta ihmiset uskoisivat hänen kuolleen.

Mutta eivätkö he nähneet miestä ristillä ja haudattua miestä ja tajunneet näiden olevan eri henkilö? Tarkoitan, että lineaarisesti puhuttaessa tuon ihmisryhmän, uskomusjärjestelmien ja tiedustelun aikaan, eivätkö samat ihmiset tuolloin siirtyneet ristiltä haudalle?

Monet ihmiset, jotka olivat näreissään hänen olemassaolostaan eivät olleet koskaan todella nähneet häntä; se oli kaikki kuulopuhetta. Heillä ei ollut ideaa siitä kuka hän oli. Ainoastaan fariseukset ja saddukealaiset ja hänen ympärillään olleet ihmiset olivat oikeasti nähneet hänet. Ei ollut mitään televisioita, ei valokuvia, joten kansaa oli helppo petkuttaa. Ihmettelette nykypäivänä miten näitä asioita voidaan salata ja miten ne olisivat voineet tapahtua.

No nykyään television ja sanomalehtien ja kaiken tällaisen kanssa me emme siltikään ole saaneet kuulla totuutta Kennedyn murhasta.

On olemassa myös harhautuksen idea. Pidä tyyppi kiireisenä tässä kun joku toinen selän takana hiippailee — se on erittäin helppoa toteuttaa. Toki, jos joku muu olisi tiennyt totuuden, hänet joko teloitettiin tai häntä uhkailtiin tarpeeksi, jotta hän olisi hiljaa. Ihmiset pelkäsivät kovasti tuolloin. Sitten oli myös Jeesuksen perheen häätäminen Kreikan alueelle ja Eurooppaan, joten heistä tuntui siltä ettei heidän tarvitsisi koskaan enää olla tämän kanssa tekemisissä. Kaikki eri struktuurit, joista tuli kirkkoja, lähtivät myös pakoon. Mitä Jeesukselle tapahtui? Kuoliko hän luonnollisesti?

Hän kuoli luonnollisen kuoleman, kyllä. No…

Yliluonnollisen kuoleman?

Kiitos. Kyllä, se ei ollut tuskallista. Hän oli läsnä yhtenä hetkenä ja poissa seuraavana. Joten hän siirtyi pois nopeasti?

Se tuo meidät takaisin syntymään, koska se ei ollut täysin ihmismäinen luonteeltaan. Niin ajattelinkin.

Hänellä oli kykyjä, joita ihmiset tuohon aikaan eivät tunnistaneet; ne eivät olleet yleisiä.

Entäpä hänen elämänsä ristiinnaulitsemisen jälkeen? Jatkoiko hän normaalia elämää piilossa tai toisessa paikassa perheineen? Jättikö hän jälkeensä jonkinlaisen työn sen jälkeen mitä hän oli saanut aikaan massatietoisuuden parissa?

Hän jatkoi opettamista. Hän opetti eri identiteeteillä ja nimillä. Se ei ollut tuohon aikaan vaikeaa, koska maailma ei kommunikoinut keskenään. Hänelle se oli tarpeen vaihtaa paikkakuntaa, mutta hän oli keskeisessä roolissa salaseurojen perustajana (hän ei kuitenkaan ajatellut tekevänsä niin).

Monet hänen tekemänsä asiat muuttuivat muuksi kuin mitä hän oli aikonu.

Aivan. Mutta hänen jälkeensä tunnustettiin, että hän oli luonut vapauttavan opin. Se on kiinnostavaa miten planeettanne on ajatellut, että aina kun käsiinne on päätynyt oppi, joka on ollut vapauttava, alatte rajoittaa sitä! Pidätte sen salassa. Koitatte saada ihmiset maksamaan siitä rahaa, mitä tahansa. Se on eräänlainen paradoksi. Mutta se oli miltä ihmisistä tuntui että se piti tehdä näin.

Itse asiassa se voi olla salaseurojen alku, kuten ruusuristiläiset, temppeliritarit…

Kyllä. Temppeliritarit, vapaamuurarit, kyllä. Niiden perusta oli siinä mitä Jeesus opetti .

Miten pitkään hän eli?

Kiinnostava kysymys. Hän käytti paljon aikaa muualla kuin Maassa, joten hän eli oikeasti paljon pidempään. Mutta Maapallon ajanlaskun mukaan vuosissa hän eli ehkäpä 80-vuotiaaksi. Me emme voi antaa suoraa lukua, koska sitä ei lasketa tuolla tavoin. Mutta hän eli pitkään. Tällä hetkellä ollaan saamassa selville Etelä-Euroopasta löydetyistä teksteistä tarina hänen elämästään ristiinnaulitsemisen jälkeen. Kukaan ei halua, että te saatte tietää siitä mitään, joten se tulee olemaan aika kiistanalaista.

Jotain tuosta materiaalista vuotaa julkisuuteen nyt. Maailmassa on eri puolilla opettajia, jotka tulivat antamaan samanlaisia ideoita ihmisille, koittivat saada heidät tajuamaan että heillä on oma voimansa, ja he koittivat saada ihmiset rakastamaan toisiaan (vaikkakaan en ole kauhean perillä Muhamedin tarinasta).

Muhamed oli eri tilanteessa. Emme suitsuta häntä sen enempää, mutta hän oli johtaja, joten hän oli erilaisessa skenaariossa.

Maria ja neitseellinen hedelmöitys

Me haluaisimme palata neitseelliseen hedelmöitykseen. Se on kiinnostava tarina, koska nykyään teillä on ihmisiä jotka ovat kuulleet UFO-abduktioista, joissa naisia on siepattu, ja he havaitsevat olevansa raskaina ilman yhdyntää. No, tässä ei ole mitään uutta. Äiti Mariaa pidettiin neitsyenä, eikä? Jos teette lingvististä analyysia neitsyyden määritelmästä tuohon aikaanm se tarkoitti, että ei ole koskaan tullut raskaaksi, eikä niinkään sitä ettei ole koskaan harrastanut seksiä. Naisen esikoinen kantaa mukanaan geneettistä koodia. Siksi lapsen saanut ei ollut neitsyt, koska hän on jo saanut esikoisensa, jota pidetään hänen todellisena sielunsa lapsena. Myöhempi neitsyttulkinta oli tehty teidän kontrolloimiseksenne.

Se myös lisäsi mystisyyttä.

Kyllä. Mikä olisikaan parempi tapa kontrolloida populaatiota kuin kontrolloida kaikkein vaistomaisinta viettiä? Jos seksuaaliviettiä voi kontrolloida, silloin voi myös kaikkea muuta. Tähän te olette päätyneet, vapautuksen prosessin itsellenne luomalla.

Tarkoitatko, että tästä me pääsemme irti?

Kyllä, sitä myös. Tavallaan Maria tuolloin ei koskaan saanut lasta. Hän oli neitsyt vanhassa sanan merkityksessä. Siksi neitseellinen syntymä voidaan tulkita toisen tietoisuuden suorittamaksi keinosiementämiseksi. Tarinat kertovat enkelien vierailuista hänen luonaan. Ne olivat tietoisuuksia, jotka vierailivat hänen luonaan. Jotkut tarinan palaset lisättiin myöhemmin, mutta periaatteessa tietoisuus, josta kasvaisi myöhemmin Jeesus, siirrettiin häneen Maapallolle inkarnoitumisen tarkoitusta varten.

Eikö Maria ollut monien henkisten ihmisten suvusta? Valittiinko hänet?

Kyllä. No, ei valittu; hän valitsi itse sen. Hän oli valmistellut tätä monta, monta elämää.

Jeesuksen geeniperimä

Mikä rotu suoritti hedelmöityksen?

Kyse ei ollut yhdestä rodusta, vaan geneettisestä yhdistelmästä. Palaamme takaisin karttaamme. Pääasiallinen geneettinen koostumus oli Siriukselta ja Plejadeilta. Plejadit eivät halua puhua tästä. He ovat erittäin arkoja kaiken sen suhteen mitä he ovat tehneet Maapallolla, jota voitaisiin pitää väliintulona. Se on heille heikko kohta. Se edusti siriuslaista menneisyyttä, plejadilaista tulevaisuutta, näiden kahden energian integraatiota. Se oli tärkeää, että se tehtäisiin tällä tavalla. Nykypäivän kuvat Äiti Mariasta ovat mielenkiintoisia. Itä-Euroopassa on otettu valokuva. Jos vertaa kuvaa Billy Meierin ottamiin kuviin plejadilaisista, ne ovat lähestulkoon identtisiä.

Hännen piirteensä olivat erittäin sirot…

Erittäin sirot. Korvanlehdet ovat matalammalla, posket ovat terävät, suut erittäin pienet. Plejadilainen ei ilmestynyt Äiti Marian hahmossa Itä-Eurooppaan, vaan tuo alue, joka on erittäin katolista tai kristittyä, tulkitsi näkemänsä Äiti Mariaksi. Siinä on ero. Äiti Marialla oli paljon plejadilaista perimää. Siriuslainen perimä laitettiin häneen yhdistymään plejadilaiseen perimään. Tämä oli tietyssä mielessä poliittista, tuon aikaisten avaruusolentojen kesken, koska Lyran ja Siriuksen välillä taisteltiin, ja kamppailua on esiintynyt historiassa siellä täälä, ja kumpikin taho aina pyrki saamaan planeetan haltuunsa. Tämä oli se tapa, jolla siriuslaiset mahdollisesti saisivat paremman otteen. Se oli heidän eräänlainen viimeinen oljenkortensa.

Risteytys oli vain yhdellä Siriuksen toiminnan tasolla. Oli myös muita tasoja, joita voitaisiin pitää altruistisina. Teillä on todella mielenkiintoinen menneisyys, erittäin värikäs.

Nyt mennään keskiaikaan, hypätään taas hieman.

Ihmisen biogeneettisen rakenteen luominen

Miten biogeneettinen rakenne saatiin aikaan? Oliko se kemiallisesti? Oliko se vain kehon vai myös sielun tasolla? Mistä sielu koostuu? Onko sillä DNA-koodiin verrattavaa koodia?

Puhut nyt ihmisprototyypin geeniperimästä Maapallolla?

Kyllä, sekä keho että energia jota sanotaan sieluksi. Luotiinko ne molemmat myös?

Sieluja ei luoda, ei. Olennot, lyralaiset ja siriuslaiset, jotka olivat mukana Maapallon ihmisen geneettisessä luomistyössä, pyrkivät luomaan täydellisen kehon, johon he itse voisivat lopulta inkarnoitua. Se oli vähän kuin rakentaisi omaa autoa. He halusivat aloittaa alusta, rakentaa auton ja olla auton kuski. Sielut olivat jo olemassa. Tämän takia me sanomme, että te olette heitä, koska te olette heitä. Avaruusolennot, joista nyt puhutaan, jotka taistelivat keskenään, ovat reinkarnaation mielessä teitä. Tällä tavoin te tuotte transformaatiota ja inkarnaatiota planeetallenne. Olette saavuttaneet sen mitä lähditte tavoittelemaan — luomaan Terran rodun Maapallolle — ja sitten inkarnoitua siihen rotuun työstääksenne esi-isienne ongelmia.

Puhuttaessa varsinaisesta geneettisestä työstä, Maapallolla oli olemassa terralainen alkuperäislaji, kädelliset. Kädellisten kehittyessä oli aikoja, jolloin lajiin istutettiin geenejä kehityksen nopeuttamiseksi. Mutta vasta Neandertaalin aikaan asiat menivät sekaisin positiivisella tavalla. Tapahtui räjähdysmäistä kasvua, ja pian he olivat ohjanneet ihmiskunnan kehittymään Cro-Magnonin ihmiseksi. Puuttuva linkki oli aikaväli, jolloin kehityksenne oli erittäin kiihtynyttä. Antropologinne eivät osaa keksiä mitä tapahtui tuona aikana, koska se ei sovi heidän teorioihinsa. Kaikkein ilmiselvin asia on, että te saitte apua, mutta ette välttämättä ole valmiita kuulemaan totuutta siitä vielä.

Kehoa valmisteltiin tuolloin. Keholle annettiin avaruusolentojen geenejä. Vaikka se voi kuulostaa monista teistä fantastiselta, se on varsin yleistä universumissa. Te risteytätte kasveja planeetallanne, luotte uudenlaisia ruokakasveja. Tämä on osa luonnollista evoluutioprosessia. Ja joku päivä te olette tuolla jossain tekemässä tällaista. Te teette sen täysin eri tavalla kuin esi-isänne, me takaamme sen. Mutta se on osa evoluutiota. Evoluutio on usein määritelty tapahtuvan ilman ulkoista ärsykettä. Mutta ulkoset ärsykkeet kuuluvat evoluutioon, joten ehkäpä uudenlainen evoluution määritelmä voisi toimia teillä paremmin. Avaruusolentojen geenejä syötettiin Maapallolla kehittyvään kädellisten lajiin. Siitä tuli Homo Sapiens. Koko Eedenin puutarhan tarina on symbolinen kuvaus Terran lajien hyppäyksestä toisesta tiheydestä kolmanteen, tietoisuuteen omasta itsestä. (Me olemme tässä varsin ylimalkaisia, koska me olemme kertoneet tämän tarinan aiemminkin ja se on saatavilla jos haluatte kuulla.) Sillä tavoin rotu kehittyi prototyypiksi ja sitten ihmiset potkittiin pois Eedenin puutarjasta, ja he olivat sen jälkeen vastuussa itsestään.

Tuota esishistoriallista aikaa ennen ei ollut ulkopuolista ärsykettä? Se oli vain luonnollista edistystä täällä?

Kyllä. Se oli todella kauan kauan sitten kun vegalaiset olivat täällä. He tekivät hieman maanmuokkausta, mutta mitään suurempaa projektia ei ollut, sellaista kuin lyralaiset aloittivat myöhemmin.

Sielun koodaus

Mikä sitten reinkarnoituu? Se joka oli minä tuolloin ja joka tulee olemaan minä tulevaisuudessa on ehkäpä molemmat sieluni ja fyysisen genetiikan ilmentymä… mutta alkuperäisellä sielulla on oma koodauksensa. Mistä se tulee, ja miksi Terran koodaus vaikuttaisi siihen seuraavassa inkarnaatiossa?

Hyvä kysymys. Ensin hieman metafysiikkaa. Sanokaamme, että ylisielu vastaa kämmentä. Sormet ovat elämiä tai inkarnaatioita. Ylisielu tietää koko tarinan ja sanelee miten toimitaan. Se on alkulähteesi. Se on alkulähde, joka tekee sinusta lyralaisen, siriuslaiset ja terralaisen — miten se kehittyy. Genettiikkaa pidetään fyysisenä asiana. Se on geeneissäsi. Geeniperimäsi on DNA:ssasi. On olemassa eetteri-DNA (paremman termin puutteessa) joka on oman sielusi ja ylisielusi energian matriiseissa. Tämä edustaa mennyttä, tulevaa ja nykyhetkeä kaikki yhteen ideaan paketoituna. Se on koodattu valon taajuuksin. Se määrittää tai houkuttelee luoksesi tietyn tyyppisen kehon. Kun haluat inkarnoitua, on erilaisia yhteyksiä eri Maan kehojen välillä. Jos haluat inkarnoitua mustaihoiseksi, ehkä on joitain elämiä jolloin olet ollut musta ja haluat ratkaista ne. Se on yksi idea. Se on Maapallon taso.

Sitten on toisia tasoja, jotka edustavat identiteettiäsi Alkulähteessä eetteritason geeneissä. Tämä määrää kokemuksesi ja geneettisen evoluutiosi, ei tahtosi vastaisesti vaan sen mukaan, ja ei ainoastaan Maapallon geneettistä evoluutiota, vaan metageneettisen evoluutiosi, kehityksesi valo-olentona.

Oliko tämä eetteri-DNA jonkun energiamuodon luoma alunperin?

Ei, ei sinun ulkopuolella. Me olemme kuvanneet tämän koko idean ulottuvuuksien sulauttamisena, joka oli sinun saapumisesi tähän yhteiseen todellisuuteen. Tulitte integraation pisteestä erillisyyden todellisuuteen. Sirpaloiduitte kuin peili olisi rikottu säpäleiksi. Toitte mukananne alkuperäisen materiaalin, jonka osasia kaikki olitte, ja se on osa identiteettiänne. Kokemuksenne täällä muokkaavat identiteettiänne; ne muuttavat sitä, laajentavat sitä.

Joten joku muu ei luonut teitä, vaan teidät on luotu niiden koodien mukaan. Se on heijastusta itsestänne, eikä niinkään suunnitelma teitä varten.

Miten ihmeet syntyvät

Ihmiset palvovat jumalaa, tai rukoilevat jumalaa… he syventyvät ja saavat tuloksia. Jumala on vain jotain heidän keksimäänsä. Ovatko nuo kaikki jumalat vain yhdistäviä tekijöitä energiaan, johon me voimme saada yhteyden?

Kun rukoilee jumalaa — ja sanotaan että rukoukseen vastataan. Henkilö tarvitsee jonkinlaista kuvaa, koska tuohon aikaan hän ei ole selvillä mitä hän rukoilee, että se on pelkkä peili. He katsovat itseään. Joten se palvelee tiettyä funktiota tehdä niin. Mutta evoluutioprosessi on sellainen, että lopulta he tunnustavat, että he katselevat peilistä vain itseään. Tässä on mielenkintoinen ajatus: sanokaamme, että joku keksii jumalan ja antaa sille nimeksi Bob, Bob-jumala. Ja tarpeeksi moni ihminen alkaa uskoa Bobiin. Johtuen uskomuksesta Bobiin, Bob syntyy. Bobilla on valinta tulla itsetietoiseksi, mutta hänen ei ole pakko. Hän voi olla olemassa pelkkänä projektiona niistä ihmisistä, jotka häneen uskovat, jolloin se on kuin kaksiulotteinen kuva. Näille ihmisille, jotka häneen uskovat, Bob on erittäin todellinen, ja Bobin olemassaolo on jopa mahdollista todistaa. Evoluutiolla on aina ässät hihassa. Voit katsoa uuden olennon syntymistä, koska Bobin olemassaolon luonnollisen evoluution myötä Bob saattaa muuttua itsetietoiseksi. Jos näin käy, hänestä tulee oikea olento, eikä vain häneen uskovien projektio. Joten kaikki Bobiin uskovat tulevat tietämään, että Bob on olemassa, koska Bob on todellinen heille. Eikä ole väliä sillä onko hän projektio. Pysytkö kärryillä?

Olemmeko me kaikki jonkin sortin projektioita?

Me puhumme tässä ulottuvuuksien sulauttamisesta. Joskus ihmiset kysyvät, ”Mitä sitä ennen tapahtui?” Ennen ulottuvuuksien sulauttamista voit pitää sitä yhtenä isona Bobina. Bobista tuli itsetietoinen, ja itsetietoisuus oli niin innostavaa, että tästä innostuksesta hän meni sirpaleiksi. Se on yksi tapa katsoa tuota. Mutta sillä tavalla olennon luominen voi tapahtua.

Mutta kysytään sitten, että mistä Bob oikein tuli?

Niin.

Hän tuli itsestään. Se on tavallaan kuin piru, myös.

Pirulla on paljon voimaa koska olette antaneet sille sitä. Se on ainoa syy. Joten oma kirkkonne puhuu aivan totta kun he sanovat, että paholainen on olemassa. Mutta onko paholaisella muuta olomuotoa?

No, voisin sanoa, että sillä on voimaa niistä jotka uskovat tuohon voimaan. He antavat sitä sille. He antavat voimansa sen käsiin. Miten se liittyy ihmeisiin kuten Lourdesin vedet, Pyhä Teresa, Pyhä Fransiscus Assisilainen ja Bernadette?

Ihmeet syntyvät itsekseen. Ihmeitä esiintyy, koska etsijä uskoo tarvitsevansa jotain ja hän ei voi sallia itsensä antaa itselleen tarvitsemaansa. Siten ihme syntyy siinä muodossa joka on kaikkein sopivin. Tietyn uskonnon seuraajille ihmeet voivat tulla sopivassa muodossa. Fundamentalistisemmille kristityille se tulee uskon parannuksen muodossa. Se on se mihin sinä itse uskot. Ihmeet eivät synny itsen ulkopuolella. Sinä luot ne. Kyse on siitä mitä haluat luoda, ja se näyttää siltä kuin sinulla ei olisi mitään tekemistä sen kanssa.

Sanokaamme, että Bernadette tai Pyhä Fransisvus ei liittynyt mitenkään näihin ihmeisiin, muuten kuin että ne ovat peili…

Ne ovat peili. Ne ovat myös kanava, jonka läpi energia voi virrata. Ne, joille olette antaneet jumalallisia voimia, kykenevät kanavoimaan energiaa muiden kuin oman itsensä läpi. Mutta jos olet sairas ja koet ihmeen, se on enemmänkin sinulle itsellesi kuin kanavointia muille. No minä paransin itseni erittäin kiinnostavassa tilanteessa ja kun kysyin siitä, minulle sanottiin että se oli sieluni energia joka minut paransi.

Kyllä.

Selvästikin sielun energia parantaa kun ego katsoo toiseen suuntaan, koska ego ei halua uskoa sellaiseen.

Kyllä, aivan. Sanoit juuri sen. Mitään ei tapahdu oman itsesi ulkopuolella. Ei mitään.

Joten jos me otamme vastuun vaikka Bobin sirpaleista ja me haluamme olla katalyytteina tämän asian tekemiselle, silloin meidän prosessi on päästä egostamme irti niin, että me voimme sammuttaa tulipalot Kuwaitissa ja auttaa Bangladeshin ihmisiä ja lopettaa huumelasten syntymisen riippuvaisina — kaiken tuon. Jonkinlainen prosessi on jolla saada ego väistymään syrjään ja antaa itsemme olla kanava parannukselle.

Juuri nin.

Kaikkien näiden ihmisten fokuksen suuntaaminen, jotka uskovat ihmeisiin niin että energia voi virrata vapaasti ja voimme luoda…

Aivan. Eikä ihmeisiin uskomisessa ole mitään väärää. Voitte ihan hyvin olla harmonisesti olemassa fundamentalistikristittyjen kanssa, jotka uskovat ihmeisiin, jos molemmat sallivat egonsa väistyä. He luovat ihmeitä tyhjästä ja te luotte ihmeet itsellenne. Molemmat hyväksyvät toisensa. Se ei ole uskon asia; se on sallimisen asia. Sallimus on avain.

Tilaa riittää tarpeeksi kaikille roduille, kaikille energioille.

Voi kyllä.

Konfliktin alkuperä

Aina ihan alusta lähtien, miksi alettiin kamppailla vallasta? Oliko se aluekiista?

Se oli aluekiista. Me selitämme hieman sen dynaiikkaa. Kysyt miksi on olemassa konflikti, jos on tarpeeksi tilaa kaikille.

Polariteetin luonne universumissanne on sellainen, että se saa muiden palvelun tai itsen palvelun muodot, eli positiivisen tai negatiivisen. Negatiivinen voidaan liittää itsen palveluun; tämä johtuu energian dynamiikasta. Itsen palvelu on kasaan puristavaa, se puristuu itseensä. Toisten palvelu on laajentuvaa, se laajenee ulospäin. Pohditte kuitenkin miten yksi asia liittyy toiseen ja me selitämme.

Karitsan veri, karjan silvonta ja AIDS-virus

Tässä skenaariossa on paljon kuolleita egyptiläisiä esikoisia eikä yhtään kuollutta heprealaista esikoista, jotka olivat juoneet karitsan verta. Hypätään nykypäivään: teillä on planeetallanne AIDS-virus. Kaikki AIDS-virusta tutkineet ovat saaneet selville, että se on lampaan ja lehmän retroviruksen kombinaatio. Siinä on yhteys. (Virus pystyy kasvamaan näiden eläinten vatsoissa.) Lammas — karitsa. Mennään nyt 70-luvun skenaarioon: karjansilvonta. 1970-luvulla oli AIDS-viruksen epidemioita. 1970-luvulla oli myös paljon karjaa ja lampaita silvottu ja niiden veret imetty. Me sanoisimme, että tartuntatauti, joka egyptiläisiin iski tuolloin ja hyppäsi heprealaisten yli, oli samalla tavalla manipuloitu virus, mutta paljon tehokkaampi, koska se tarttui ja tappoi heti suorilta. (Kuten tiedätte, käärmeen pureman vastalääke on pieni määrä käärmeen myrkkyä.) Vastalääkkeen voi saada ymmärtämällä sen asian kemiallista koostumusta, joka teitä myrkyttää. Joten he joivat karitsan verta, joka oli valmisteltu tietyllä tavalla, joka toimi vastalääkkeenä tähän voimakkaaseen virukseen.

Takaisin nykypäivään: Tämä sairaus on edelleen käytössä biologisessa sodankäynnissä ja se edelleen on aktiivinen planeetallanne. Planeetallanne on voimia, jotka ovat yrittäneet löytää lääkkeen, sekä voimia jotka yrittävät löytää keinon luoda Egyptin aikojen voimakkaan viruksen uudelleen. Joten on kahdenlaista toisiaan vastaan taistelevaa voimaa: yksi yrittää löytää lääkkeen ja toinen yrittää löytää sairauden ja tuhota paljon ihmisiä.

Tämä on karjansilvonnan tarkoitus: tutkimusta jossa syntetisoidaan näitä kemikaaleja. Se ei liity avaruusolentoihin, jotka haluaisivat syödä teidät, tai imeä verta ravinnokseen tai jotain tuollaista. Ei. Se on enemmän symboli muinaisesta muistosta juoda verta, joka tuolloin oli tapana.

Tekeekö planeettamme Homo sapiens näin?

Tekee mitä? Silpomisia?

Niin. Kuka karjaa silpoo?

Me määrittelemme silpomisen: aina 1970-luvulta lähtien on ollut suurempi ja suurempi tietoisuus karjan silvonnasta, joka näyttää tapahtuneen laserin tarkoilla instrumenteilla, joita teillä ei ole planeetallanne. Erittäin tarkkoja viiltoja, ja veri on täysin imetty eläimestä. Me sanomme, että on eri ryhmiä, jotka näin tekevät. Jotkut ovat ihmisiä (Homo sapiens), toiset taas avaruusolentoja, joten se ei ole niin selvää.

Molempien puolten ihmiset ja avaruusolennot

Ovatko omaan planeettaamme liittyvät avaruusolentojen ryhmät kuin Harmaita, vai puhummeko me nyt planeetan ulkopuolisista?

Me puhumme planeetan ulkopuolisista, niiden jälkeläisistä joiden mielestä käynnissä edelleen on aluekiista. On avaruusolentoja sek äihmisiä, jotka pyrkivät löytämään vastalääkkeen. On avaruusolentoja sekä negatiivisesti suuntautuneita ihmisryhmiä, jotka yrittävät käyttää virusta. Joten heitä on molemmilla puolilla. Me emme näe, että te loisitte todellisuuden, jossa AIDS-virus pyyhkisi teidät pois. Kuten muistatte, aiemmassa keskustelussa puhuimme siitä miten emotionaaliset tilat kuten pelko voivat triggeröidä tiettyjä asioita, kuten yksiavioisuuden latentin DNA-koodin. Emiotionaaliset tilat voivat madaltaa immuunijärjestelmän vastetta. Tämä on muuttumassa faktaksi planeetallanne, mutta he eivät edelleenkään ymmärrä sen hienovaraisuuksia. Jos populaatiotanne pidetään pelon vallassa, saatatte triggeröidä immuunijärjestelmänne hyväksymään viruksen jäämisen sisällenne. Jos te populaationa transmutoitte pelkotilat, virus ei kykene koskettamaan teitä. Sillä selvä. Ei muttia, ei jaaritteluja. Tämän takia koko haaste tällä hetkellä on niin tärkeä teille. Koska te pelastatte oman nahkanne lisäksi planeettanne vapautumalla pelosta.

Vaikka tämä onkin turhaa, te itse teette sen itsellenne. Me emme koskaan, koskaan, koskaan anna valtaa ajatukselle, että joku jahtaa teitä. Te olette luoneet tämän skenaarion omia tarkoitusperiänne ja ymmärrystänne varten. Saatte näistä skenaarioista sen mitä niistä tavoittelette. Saatte ehkä sen nopeasti, tai se voi kestää kauan; se riippuu täysin teistä. Mutta kukaan, ei mikään paha voima laita päällenne mitään. Tämä on teidän pelinne ja te olette itse shakkinappuloita.

Yhdessä sessiossa puhuttiin sairaudesta ja siitä miten nopeasti voi parantua jos käsittelee sen syyn miksi sairauden on luonut. Kun kysyin kuuluiko siihen syöpä, vastaus oli kyllä. Kun kysyin kuuluiko siihen AIDS, vastaus oli ”jos käsittelet sen lähteen”. Kysyin mitä yleensäkään joku haluaa AIDSiilla kokea; vastaus oli ”Täydellinen haavoittuvaisuus”. Joten ne jotka haluavat kokea täydellisen haavoittuvaisuuden, voivat tehdä sen tällä tavoin?

Haavoittuvaisuuden läpikäynti

Kyllä. Katso haavoittuvaisuuden ideaa — immuunijärjestelmä. Kun immuunijärjestelmä on poissa päältä, olet täysin haavoittuvainen. Joten me olemme yhtä mieltä kanssasi. Se on luotu koska sille on syy. Se on tärkeä prosessi jota käytte läpi. Vaikka me ymmärrämme, että kaikki teistä arvostavat fyysistä elämäänsä jne., fyysisen elämän loppu ei ole olemassaolon loppu. Ne, jotka valitsevat poistua tältä tasolta tällä tavalla, saavat aikaan suurempaa hyvää. Ja tämä skenaario liittyy myös siihen mitä Mooses kävi läpi omana aikanaan, kuten me olemme kertoneet. Se mitä te teette nyt on koko skenaarion puhdistaminen — nuo sodat, idea siitä että joku tulee pelastaa ja toinen ei. Kaikki nuo skenaariot ovat tarpeen puhdistaa. Jos joku lääketieteen tai genetiikan alalla kuuntelee tätä nauhaa ja tekee tutkimusta, kaivaa esiin muinaisia raamatuntekstejä karitsan valmistelusta; jos he todella haluavat ottaa tuon kaiken vakavasti, he kyllä löytävät yhdistäviä tekijöitä — me takaamme sen. Saatatte itse asiassa löytää vastalääkkeen. Me ymmärrämme, että tämä informaatio voi olla monille mielikuvituksen rajojen venyttämistä. Mitä enemmän sitä mietit, sitä enemmän järkevää se on. Tämä skenaario on jotain mikä on ollut käynnissä pitkän aikaa, ja se on triggeröitynyt aina kun ihmiskunta on halunnut luoda rokotteen mistä tahansa syystä.

Todellinen syy: voimaantuminen ja helppous

Jos sillä on tarkoituksensa ja se on synkronististä kaikkien niiden kanssa, joiden se tulee kokea, silloin sillä on oma luonnollinen kulkunsa. Miksi kukaan edes yrittäisi keksiä vastalääkettä?

Lopullinen tavoite ei ole löytää vastalääke vaan olla sinut idean kanssa omasta voimaantumisesta ja tietää, että ei ole pakko luoda tuskallista keinoa oppia oppituntia. Voitte saada tämän kaiken selville itse keksimällä vastalääkkeen, minkä te teitte polion kanssa, esimerkiksi. Jotkut henkilöt valitsevat tehdä sen eri tavalla, ja se on myös ookoo. Se todellakin riippuu henkilöstä ja yhteiskunnasta millaisia valintoja he tekevät ja miten he haluavat sen ilmentää. Paljon AIDS-tutkimusta tehdään ääniaaltojen käytöstä — viruksen hajottamisesta ultraäänellä. Se sanomme, että te ehkä haluaisitte odottaa hieman, virus luonnollisesti mutatoituu nukkumamuotoonsa, jolloin se on muuttunut sellaiseksi mikä ei vaikuta teihin positiivisesti eikä negatiivisesti. Kuitenkaan monet teistä eivät halua odottaa mutatoitumista.

AIDS-ennusteet epätarkkoja

Prosenttiosuudet ja ennusteet AIDS-kuolemista tuleville vuosille ovat erittäin epätarkkoja. Kaikki tehdään mallien avulla, se on kaksiulotteista ajattelua. Liian suuria vai liian pieniä lukuja?

Aivan liian suuria.

Se ei tule olemaan niin paha kuin he luulevat?

Ei. Kun jotain tuollaista laskee malleilla, silloin pakottaa oman todellisuutensa laskelmiin yksittäisten sielujen puolesta, jotka tekevät omat päätöksensä. Se ei tule toimimaan. On monia muitakin tekijöitä, joita ei tarkastella ollenkaan. Me rohkaisemme teitä olemaan pelkäämättä ja tehkää voitavanne elämässänne vaaliaksenne rakkautta omaa itseänne kohtaan, paljastaen pelkonne ja integroiden ne olemukseenne. Se on parempaa kuin mikään vastalääke jonka koskaan voisitte ottaa.

AIDSin alkuperä

Kuka on ollut vastuussa AIDSin tuomisesta tähän todellisuuteen?

Kauan sitten eräät avaruusolentojen faktiot taistelivat. Mutta nykyhetkessä me sanoisimme, että tutkijat.

Tarkoituksella vai vahingossa?

He löysivät sen tarkoituksella, koska tutkijat etsivät jotain. Tietyt voimat saivat käsiinsä informaation tutkijoilta, ja käyttivät sitä omiin tarkoituksiinsa.

Onko totta, että laivasto tai maavoimat on käyttänyt sitä injektioissa? Sellainen teoria on liikkeellä, että sitä annettiin rokotuksissa.

Me sanoisimme, että ei niinkään armeija. Me puhumme erityisen salaisista varjoryhmistä.

Käytettiinkö sitä hepatiittirokotteessa ja sitten annettiin siinä muodossa?

Ennen tuota se annettiin myös tuossa muodossa.

Mitä sanoisit parikymppiselle opiskelijalle, joka harrastaa irtoseksiä?

Henkilökohtainen uskomusjärjestelmä on kriittinen tekijä

Harkintakyvyn ja pelkäämisen välillä on ero. Pelko vetää puoleensa sitä mitä pelkää. Harkintakyky on maalaisjärkeä, ja maalaisjärki sanoo, että mitä sitten haluatkin kokea elämässäsi, otat siitä täyden vastuun. Toki sinun tulee varautua kaikkeen. Me emme todellakaan sanoisi jollekulle ”Harrasta kenen tahansa kanssa mitä vain koska kyse on pelkästään uskomusjärjestelmästä.” Jos et todellakaan tiedä mikä uskomusjärjestelmäsi on, silloin olet menossa mustaan aukkoon valot pois päältä. Harkintakyvyssä tai varautumisessa ei ole mitään väärää. Mutta jos teet jotain koska pelkäät, silloin olisi suotavampaa, että ensin käsittelet pelkoa eikä sitä mitä pelkäät, ja sitten transmutoit pelon. Kaikki muu muuttuu sen mukana. Pysytkö kärryillä? Joten sanot, että jos on henkilö, joka oman haavoittuvaisuutensa hyväksymällä ja henkisen taustansa avulla on vakuuttunut, että hän ei ole haavoittuvainen eikä hän pelkää AIDSia, silloin hän ei ole sille haavoittuvainen?

Kyllä.

Hän vain vetäisi niitä ihmisiä puoleensa?

Juuri niin.

Hän ei ole haavoittumaton; hän vain vetäisi niitä puoleensa.

Aivan, kyllä.

Se muuttaa idean siit, että AIDS siirtyy ainoastaan seksuaalisessa kanssakäymisessä ja yhdynnässä; lapsetkin saavat sen.

Jos aiot saada sen, saat sen jopa vessanpöntöstä. Itsesi suojaaminen kasvomaskeilla joka kerta kun menee ulos ei tule sinua suojaamaan. Kondomin käyttö ei tule sinua suojaamaan.

Puhutko yleisestä pelosta (koska voi pelätä monia eri asioita)?

Se on pelkoa omasta haavoittuvaisuudesta, pelkoa siitä että joku tai jokin voi hyökätä kimppuun. Jos pelko hallitsee elämää, silloin olet pääasiallinen kohde.

Etkö ole kohteena jos olet varma siitä, että et ole haavoittumaton? Etkö voisi houkutella jotain tuollaista näyttääksesi että ”ei, et ole”?

Jos haavoittumattomuuden tunne on niin överi että se peittää kaiken epävarmuuden tunteen, kyllä. Jos tunnet itsesi haavoittumattomaksi, mutta se on väärinsuunnattua haavoittumattomuutta, silloin ainoastaan peität jotain muuta. Se kaikki liittyy (jottei sinun tarvitsisi arpoa ”no olenko nyt haavoittumaton?”) kokemuksen vastaanottamiseen sellaisena kuin se tulee. Ole tietoinen siitä miksi ja milloin vedät asioita elämääsi. Ja tee päätöksiä harkiten, joka on ainoa mitä voitte oikeasti elämässänne tehdä — kultainen keskitie tuo elämäänne iloa, innostusta ja kasvua.

AIDSin parantaminen holistisesti

Entinen ravintoterapeuttini sai ensimmäisen AIDS-potilaansa, joka oli kuolemassa ja halusi kokeilla tiettyä ruokavaliota, joka oli raakaruokaa. Hänellä oli ollut paljon menneitä sairauksia, ja hän oli täynnä lääkkeitä. Ruokavalio koostui raakalihasta, kananmunista, hunajasta ja appelsiineista. Hän sanoi, että se oli herkullista mutta toksiinien poistaminen kehosta oli niin vaikeaa, että hän ei meinannut päästä vessasta pois. Hän sanoi, että kaikki tuli ulos vihreänä. Joten ruokavalio toimi. Mutta hän oli niin pitkälle edistynyt ja heikko sairautensa kanssa että hän vain päätti luovuttaa ja meni sairaalaan. Hän tiesi, että sinä hetkenä hän olisi kuollut. Ravintoterapeutti oppi, että tuollainen prosessi puhdistaisi ja rakentaisi, mutta potilaalla ei ollut mitään keinoa noudattaa sitä loppuratkaisuun asti.

On ollut monia tapauksia, jolloin AIDSista on parannnuttu, mutta ette vain kuule niistä. Syy sille että ette kuule niistä on selvä, jos mietitte sitä; maailmassa syntyisi kaaos kun lääkäriliitot myllättäisiin uusiksi.

Se pudottaisi monet arvoasemastaan alas.

Lääkärien jalusta.

Luin jostain, että ei ole mitään mitä ei voisi parantaa jollain mitä Maapallolta löytyy. Maapallolla on kaikki mahdollinen joka meitä voi auttaa.

Me olemme samaa mieltä. Mutta joskus on puhdistettava keho, jotta voisi ottaa yrttiä. Monet syömänne ruoat myrkyttävät teitä niin pahoin, että ette hyödy yrteistä.

Jos koskaan keksitte rokotteen, se ei tule toimimaan ellette halua parantaa itseänne. Te kaikki tiedätte sen, ainakin teoriassa. Joten AIDS on iso haaste planeetallanne (ei sillä etteikö teillä olisi paljon muitakin haasteita).

Parantumattomuuden tarkoitus

Onko siinä jotain tarkoitusta kun ei halua parantua, haluaa kärsiä mieluummin kuin kulkea iloisempaa oppimisen polkua?

Kaikella on tarkoituksensa, ja tarkoitus vaihtelee yksilötasolla. Esimerkiksi, henkilö saattaa kokea, että hän ei hyödy kokemuksesta. Ehkä hän teki jotain toisessa elämässä ja tämä on hänen keinonsa oppia. Ja sitten on tarkoitus siinä mielessä miten henkilö suhtautuu toisiin ihmisiin ja nuo tarkoitukset voivat olla moninaiset. Jonkun tuskallisen kuoleman katselu triggeröi suuria parantamisen tunteita, ja suuret parantamisen tunteet ovat olleet sellainen asia yhteiskunnassanne, mitä ollaan vältelty. Joten se on erittäin puhdistavaa. Kaikella on tarkoituksensa. Mikään ei tapahdu ilman tarkoitusta.

Kysymys kuuluu sitten, miten paljon kommunikoida henkilölle, joka kärsii todella, jolle olisi olemassa toisenlainen ulospääsykeino? Vai pitääkö meidän vain jättää heidät rauhaan?

Voitte kommunikoida heille uusia ideoita, mutta on hiuksenhieno raja sen välillä hyväksyvätkö he sen vai puskevatko he vastaan. Jos näette, että joku haluaa saada kuulla uusista suunnista, silloin voitte tuntea olevanne avuksi. Jos hän vastustelee, silloin voitte aina välillä antaa hänelle ajatuksia. Jos hän ei imaise syötti, se ei ole teidän vastuullanne.

Eikö se kuulu evoluutioon, että voi viedä toisen henkilön seuraavalle tasolle, vai ovatko molemmat tavat yhtä käyttökelpoisia?

Molemmat ovat yhtä käyttökelpoisia. Yhteiskuntanne oppii pääsemään eroon marttyyrin tai uhrin kompleksista. Kyse ei ole niinkään siitä, että te vaihtaisitte yhden tavan kehittyneempään; kyse on siitä että vaihdatte vähemmän miellyttävän tavan miellyttävämpään.

Kun sanot ”yhteiskuntanne”, mihin viittaat?

Me viittaamme kaikkein suorimmalla tavalla Amerikan yhteiskuntaan ja epäsuorasti koko planeetan yhteiskuntaan, sillä me ymmärrämme että on olemassa poikkeuksia yhteiskunnastanne puhuttaessa.

Miksi viittaat amerikkalaiseen yhteiskuntaan?

Koska me puhumme amerikkalaisille ja useimmat näitä nauhoja kuuntelevat ovat amerikkalaisia. Lisäksi monet muut tunnustavat amerikkalaisten olevan suunnannäyttäjiä. Me emme eristä Amerikan kansaa erilliseksi muusta maailmasta, mutta me osoitamme puheemme suoraan teille, vaikka puhummekin uskomusjärjestelmistämme. Se voi olla eri asia puhua japanilaiselle tai australialaiselle tai ranskalaiselle yleisölle. Yleisesti ottaen, se mikä pitää sanoa tulee sanotuksi.

Uskomusjärjestelmät voivat neutraloida myrkkyjä

Uskomusjärjestelmistä: Tunnen henkilöitä, jotka jatkavat kehonsa puhdistamista — kokiksesta, kahvista, valkoisesta jauhosta, sokerista — ja itse asiassa he uskovat, että mitä enemmän he noita asioita kuluttavat, sitä immuunimpia he ovat. Voiko yksi uskomus neutraloida toisen, voivatko he jatkaa kehonsa myrkyttämistä tuolla tavoin ilman että se vaikuttaa heihin?

Kyllä. Se on kaikki uskomuksia. Jos otat ihmiskehon ilman sielua ja ruokit sitä, se reagoi aineisiin kuten levät, kasvit, hedelmät jne. Mutta heti kun otetaan sielu mukaan, sen mukana tulee uskomusjärjestelmä, ja sitten on valintoja joita sielu joutuu tekemään. Esimerkiksi, Bob ei välttämättä ole ollut päivääkään kipeä elämässään; mutta silti hänen ruokavalionsa on kauhea. Yhtenä päivänä Bob kuolee sydänkohtaukseen nuorella iällä, vaikka hän ei koskaan ole ollut sairas. Bob ei oikeastaan uskonut ruoasta yhtään mitään; hän söi vain sillä tavalla kuin hänen piti syödä, jotta hän voisi saavuttaa sen mitä hän halusi tehdä, eli kuolla nuorella iällä. Tavallaan kaikki tekevät mitä he haluavat jokaisena hetkenä. Kun ette enää tuomitse ihmisiä tämän perusteella, te lakkaatte samalla tuomitsemasta itseänne ja uskomusjärjestelmiänne. Silloin linjaudutte paremmin enemmän luonnollisten ruokamuotojen kanssa. Jos niin ei ole vielä käynyt, se on ookoo, koska se ei tule vaikuttamaan teihin. Näetkö mitä tarkoitamme? Kaikki on kiinni uskomuksistanne.

Voiko olla henkilöä, jolla on tehtävänään tiettyjä asioita, ja jonka tekeminen häiriintyy vastakkaisesta ohjelmasta joka sabotoi tai häiritsee tämän henkilön saavutuksia, koska se menisi vastoin niiden tahtoa, jotka haluavat sortaa muita?

Tämä voi tapahtua ainoastaan jos se on osa henkilön sielunsuunnitelmaa ja jotain minkä he ovat valinneet. Ei voi koskaan olla ketään joka vaikuttaa sinuun joka ei ole osa sitä prosessia, jonka olet hyväksynyt.

Joten egyptiläiset esikoiset, jotka huolivat, he valitsivat kokea tuon?

Kyllä. .se oli heidän kokemuksensa, heidän valintansa. Iso osa siitä perustuu uskomuksiin myös, mutta sielun tasolla oli muita syitä, riippuen henkilöstä.

Mooses ja kymmenen käskyä

Voitko valaista siiitä mitä kymmenen käskyä olivat? Mistä ne tulivat? En usko Jumalan antaneen Moosekselle näitä savitauluja. Hän koversi ne itse. Kaikki ”älä tee näin”, tiedätkö, kuuluu patriarkaaliseen yhteiskuntaan. On pakko olla ollut olla parempi sanamuoto näille ohjeille.

Hyvä kysymys, kiitos. Me aiemmin puhuimme yliherroista. Tuona aikana oli siriuslainen yliherra, joka on ollut historiassanne mukana jonkin aikaa. Tunnette tämän yliherran monella nimellä, joista yksi on Jehova. Monet kysyvät mitä eroa on Jehovalla ja Yahweh’lla. Aivan kuten teilläkin on Maapallolla epävakaita persoonia, ihmisiä joilla on useita persoonia, tämä oli myös tavallista avaruusolentojen keskuudessa. Jehova, joka tunnetaan vihaisena jumalana, hänellä oli myös kiltti ja myötätuntoinen puolensa: Yahweh. Se riippui täysin päivästä millä jalalla hän oli herännyt. Jehovalla on useita inkarnaatioita; jotkut niistä olivat erittäin rakastavia ja jotkut taas autoritäärisiä. Moosekselle annetut kymmenen käskyä tulivat yliherra Jehovalta. Tämä on kiinnostavaa, koska kun luet Raamattua, kun Jumala oli Siinai-vuorella, hänet kuvattiin savupilvenä. Ellei puhuta tulivuorista, mikä saa taivaan muuttumaan punaiseksi ja savua tulevan ja ryminää kuuluvan?

Tulivuori.

Kyllä, mutta se ei ollut tulivuori. Avaruusolennot tuohon aikaan lensivät rakettialuksilla. Heillä ei ollut kykyä taivuttaa aika-avaruutta, joten he matkasivat avaruudessa. Kun me puhumme rakettialuksista, sitä me tarkoitamme. Mooses meni vuorelle ja hän altistui aluksen säteilylle. Ja palavan puskan idea liittyi hänen altistukseensa säteilylle. Kun hän tuli alas sieltä, he kysyivät häneltä miksiä hän oli vanhentunut siellä niin paljon. Hän oli absorboinut säteilyä. Mooseksessa virtasi avaruusolentojen verta. Hän eli pitkään, jopa säteilyä saaneena.

Miten pitkään?

Useita satoja vuosia. Kymmenen käskyä olivat Jehovan viimeisin teko; hän oli yrittänyt vuosikausia saada lakia ja järjestystä iskostettua valvomaansa kansaan. ”Älä tee näin”-komennot olivat kaikki jäykkiä ja karskeja, vaikka niitä pehmennettiinkin hieman. Se kuvasti hänen persoonaansa. Katsokaa mitä nuo yksinkertaiset kymmenen käskyä ovat saaneet maailmassanne aikaan. Kuvitelkaa tämä yksi avaruusolentoherra vaikuttamassa planeettaanne vuosituhansien ajan. Se on tavallaan hassua, eikö? Oliko heillä laser-teknologiaa tuolloin?

Avaruusolennoilla oli. Kivitaulut kaiverrettiin.

Käyttivätkö he Mooseksen kieltä kaivertamaan kymmenen käskyä?

Kyllä.

Pitikö Mooses avaruusolentoa Jumalana vai sanansaattajana?

Tuohon aikaan uskottiin, että Jumalalla oli keho. Joten sen mitä näette Raamatussanne ei ole se miten sitä ajateltiin silloin. Jos menet jonkun luo kadulla ja kysyt ”Mikä on Jumala?”, ihmiset hämmentyvät. He eivät tiedä. Tuolloin herrat olivat jumalia. Sinä palvelit Jumalaa. Olit Jumalan sisäkkö-

Jumalaan kuului eri olentoja, ei vain yhtä ihmistä, eihän?

Aivan. Se oli joko yksi ihminen tai ryhmä.

Joten patriarkaalinen valtarakenne oli olemassa jo tuolloin. Eikö ollut naisjumalia?

Kyllä oli. Todellakin.

Idea yhdestä Jumalasta

Mistä idea yhdestä Jumalasta tuli?

Idea yhdestä Jumalasta on tunnustus siitä, että ihmiset olivat tekemisissä näiden yliherrojen kanssa, jotka eivät olleet Jumala, Korkeimman Luojan merkityksessä. He tiesivät, että he olivat ihmisiä, eivät Korkein Luoja. Silloin oli henkinen ymmärrys, joka tunnusti yhden Voiman. Joten nyt näitä uskomuksia oli kaksi: jotkut sanoivat Jumalan olevan voima; jotkut sanoivat sen olevan mies valtaistuimella. Mutta he ajattelivat, että ehkäpä nämä yliherrat olivat lähempänä Jumalaa ja että he eivät itse olleet saman arvoisia. Mitä Mooses näki heitä katsoessaan? Miltä he näyttivät? Oliko heillä avaruusasut?

Ei. Hänen silmissään he olivat kirkkaita. Meidän ymmärryksemme on, että hän katsoi heitä ainoastaan kerran tai kaksi. Joskus hän näki aluksen, joka oli savun tai pilvien peitossa, ja puska kuvasi sitä myös. Mutta ainoastaan kerran hän katsoi lähemmin heitä.  Se oli luotu kuva, se oli valoa; se oli kuin katsoisitte itseänne ja sokaistuisitte itsestänne.

Esikoisen genettiikka

Voinko puhua esikoisesta, jonka genetiikka eroaa muista lapsista samassa perheess Mikä oli syy esikoisen hieman erilaiselle perimälle?

Sen oli tarkoitus pitää heitä silmällä, jotta he voisivat pitää verilinjat puhtaina..

Onko tämä edelleen jotain minkä kanssa me olemme tekemisissä?

Kyllä, se on edelleenkin olemassa.

Perheen esikoinen on kovempi pala purtavaksi, koska he sanovat että vanhemmat eivät ole psykologisesti valmiita tai kokeneita vanhempina ja esikoinen koettelee vanhemman ja lasten välistä suhdetta. Onko tässä yhteys?

Rikkinäisten ihmissuhteiden alku

No, se on aika löyhä yhteys. Kaksi eri avaruusolentojen ryhmittymää, lyralaiset ja siriuslaiset, olivat malleina ihmissuhteillenne, mikä tarkoittaa että te olitte lapsen roolissa ja heistä tuli symbolisesti vanhempia. Teidän alkaessa lisääntyä, te aloitte kohdella perhettänne niinkuin he kohtelivat teitä. Se tarkoittaa, että lapsen ja vanhemman välillä ei ollut tasa-arvoa, että yleensä vanhempien välillä oli konflikti, ja että esikoinen joutui kantamaan suuremman vastuun. Melkein kaikki rikkinäisyyden muodot, joita teillä on nyt perhedynamiikassanne, ovat perua näiden varhaisten avaruusolentojen suhdekuvioista. Me ihmettelemme tätä. Me rakastamme teitä niin paljon. Mutta joskus se on hämmentävää kun me katsomme dynamiikkaa ja näemme mitä käytte läpi ja miten nykyiset ydinuskomuksenne ovat seurausta avaruusolentoesi-isienne käyttäytymismalleista. Se on huikeaa. Ja se ei ole valjennut teille vielä, massatietoisuudellenne. Voitte nähdä miten arvokasta tämä informaatio on. Miten arvokasta tämä voisi olla jos sitä levitettäisiin laajemmalti!

Arvokasta ainoastaan tiettyyn pisteeseen asti, koska ne jotka sen haluavat ottaa käyttöön kuulevat sen, ja muut taas eivät.

Tämän sorttinen informaatio on leviämässä ryhmiin eri puolille maailmaa.

Niin on. Ja kielenkäyttö tullaan muotoilemaan uskomusjärjestelmien avulla niin, että ihmiset ymmärtävät. Kyllä.

Mikä ero on meillä, jotka tämän informaation kuulevat, ja ihmisillä, jotka eivät vähänkään ole siitä kiinnostuneita? Onko sielun evoluutiolla jotain eri tasoja, vai olemmeko me vain erilaisia? Miksi meitä kiinnostaa se ja niin monia muita ei?

Kyse on enemmän siitä, että olette valinneet sen triggeriksi tälle elämälle; siksi teitä kiinnostaa se. Esimerkiksi, te kaikki tiedätte tarinan sadannesta apinasta. Koko yhteiskuntanne ei ole pakko muuttua yksitellen. Kun tarpeeksi moni muuttuu, koko yhteiskunta muuttuu. Ne teistä, joita tämä tieto houkuttelee, ovat niitä jotka tuovat uusia ideoita julki. Useita ihmisiä tarvitaan resonoimaan uuden informaation kanssa, mutta tietyn pisteen jälkeen siitä tulee turhaa, koska te kaikki pääsette toiselle puolelle huolimatta siitä onko joku lähtenyt mukaan vai ei. Ja me menemme kaikki sitä kohti?

Varmasti, ei epäilystäkään, kyllä!

Jehova ja ensimmäinen Jumala

Haluaisin palata Jehovaan. Olen jonkin verran tutkinut Raamatun kieltä, joten tiedän että Jehova ei ole heprealainen sana eikä sitä mainita ensimmäisessä heprealaisessa Raamatussa. Se on translitteraatio akronyymista, joka tarkoittaa Jumalaa. Se akronyymi on aina tulkittu ensimmäiseksi Jumalaksi. Nimeä Jehova ei ole olemassa hepreankielessä ollenkaan.

Aivan. Se on nimi jota te käytätte, mutta se ei ollut käytössä tuolloin. Kiitos tuon esiin tuomisesta. Näette miten koko idea ensimmäisestä Jumalasta energiana tai voimana sekoittuu ideaan henkilöstä; näin kun yritätte tarkastella sitä uskonnollisesta näkökulmasta, siitä tulee malli.

Joten sanot, että Raamatussa on kaksi viittausta, yksi ensimmäiselle Jumalalle ja toinen avaruusolennoille, näille yliherroille?

Se todella riippuu mistä tarinasta puhutaan. Esimerkiksi, Elohim on ryhmä eikä niinkään tietty persoona. Jehova voi olla yksi sielu, mutta monta inkarnaatiota.

Mutta Jehovaa ei ole Raamatussa — eikö se ole tarkka havainto?

Kyllä. Mutta nimeä käytetään kuvauksena. Ja on myös muita yhteyksiä. Sumerialaiset… no ei mennä nyt siihen. Enkin yhteys sumerialaisessa tekstissä Jehovaan ei ole suora yhteys. He eivät ole sama sielu, mutta samaa sieluperhettä. Pysytkö kärryillä? Me haluamme selventää tämän, joten kysy ihmeessä lisää.

Hepreankielinen nimi, joka on translitteroitu Jehovaksi, tarkoittaa sitä joka on aina ollut, on, ja tulee aina olemaan. Se on selvä viittaus ensimmäiseen Jumalaan, ei yliherraan.

Kyllä. Me sanomme, että Raamattu on sekoittanut monta eri asiaa. Jehova josta puhut ja viittaus siihen ei ole se mitä me tarkoitamme vihaisella jumalhahmolla.

Joten sanot, että Mooseksella oli eri kokemuksia eri aikoina ja hän välitti eri viestejä?

Kyllä.

Jotkut hänen kokemuksistaan ei tapahtuneet kommunikaatiossa kenenkään kanssa, vaan meditaatiossa, hän aisti värähtelyjä?

Aivan oikein. Toinen taktiikka oli kommunikoida joillekin näille ihmisille kuten Mooses naamioitujen lähteiden läpi, kaksoisagentteina. Se on toinen tapa aiheuttaa hämmennystä. Kun voit hämmentää, silloin voit myös kontrolloida.

Yliherrat nyt

Kuolivatko yliherrat, eivät lisääntyneet? En ymmärrä miten he vain katosivat ja miksi ja miten.

Oli eri aikoja, jolloin vallan tasapaino muuttui planeetallanne — esimerkiksi, Suuren Tulvan aika. Ennen Tulvaa lyralaiset olivat vallassa ja Tulvan jälkeen siriuslaiset. Vaikka tiettyinä aikoina jälkeläisiä tuli ja vaati esi-isiensä oikeuksia, ja silloin esiintyi kamppailua.

Me emme ole tässä rajoittuneita, mutta teidän tulee ymmärtää että meistä tuntuu järkevältä syyltä olla puhumatta tästä juuri nyt. Osa tästä liittyy siihen, että tämä ei ole teidän taistelunne. Koko idea riippuvaisuudesta näyttää, että se ei palvele teitä lähteä tähän osalliseksi. Se ei ole teidän asianne. He eivät voi vaikuttaa päivittäiseen elämäänne.

Yliherrat ovat siis olemassa edelleen?

He ovat edelleen olemassa, mutta heill äei ole valtaa koska tarpeeksi moni teistä on saanut kuulla heistä. (Esimerkkinä, Hitler oli yhteydessä erääseen Lyran yliherroista.) He ovat rajoittuneita siinä mitä he voivat tehdä planeetallanne.

Henkisesti monet meistä voat kehittyneempiä kuin mitä nämä yliherrat ovat, sikäli kun puhutaan ymmärryksestä siitä että kaikella on paikkansa ja voimansa…?

Siinä mielessä, että te olette halukkaita käsittelemään näitä aiheita, todellakin kyllä. Tavallaan voisi sanoa, että he katsovat asiaa menneisyyden näkökulmasta. Muistakaa mitä sanoimme: he ovat teitä. Se on teidän oma mennyt itsenne joka siellä huutelee. Kun me sanomme, että teidän ei pitäisi sotkeutua tähän, me emme tarkoita etteikö teidän tulisi ottaa vastuuta menneisyydestänne, koska se on tärkeää; me tarkoitamme, että läkää tuoko sitä nykyhetkeen ja pitkittäkö sitä. Antaa kahden lapsen tapella ja sitten kaikki on ohi. Jos menet vanhempana tai muuna henkilönä osoittamaan sormella ja huutamaan, pahennat vain asioita.

Perityt vanhemmuuden kaavat

Kerrotko lisää vanhemmuuden kaavoista, joita me olemme perineet?

Kyllä. Me puhumme enemmän tästä tulevaisuudessa, mutta me kerromme perusdynamiikan. Lyyran manifestaatio, enemmän autoritäärinen manifestaatio, olisi kuin isä. Siriuksen manifestaatio, vaikka autoritäärinen, ottaa enemmän äidin roolin, koska he ovat niitä jotka ovat aina pyrkineet suojelemaan teitä (vaikka samaan aikaan jotkut heistä puukottivat teitä selkään). Tässä on Isän ja Äidin dynamiikka, joilla molemmilla on omat agendansa teidän kanssanne. Joskus he ovat yhtä mieltä, mutta usein heillä on omat agendansa. Menneisyyden hierarkiassa siriuslaiset melkein aina alistuivat lyralaisille, äiti alistui isän tahtoon. ”Mene kysymään isältäsi”. Tuo dynamiikka istutettiin, että jollain tavalla isähahmo suhteessa olisi dominantti. Se ei liity yhteiskunnallisiin rooleihin millään tavalla — kuka tienaa enemmän rahaa tai menee töihin ja kuka jää kotiin. On ollut muinaisia sivilisaatioita, joissa roolit on vaihdettu, joten tämä ei ole kiveen hakattu, mutta se on planeetallanne vahva tekijä.

Sukusalaisuuden kaava: Laji-identiteetin muokkaus

Eräs kaavojen ilmentymistä on sukudynamiikan alalla. Suvut salailevat paljon, suvussa on yhtä paljon salaisuuksia kuin valtion tasolla on. Ja aina kun salaisuuksia ei kerrota toisille, syntyy kaaosta. Salailu on kuin magneetti ihmissuhteissa; magneetti vetää aina puoleensa. Ja magneetti on kuin musta aukko, koska joka kerta kun sinne katsoo, ei näe mitään. Joten aina kun esi-isänne olivat teidän kanssa tekemisissä, tunsitte vaistomaisesti heidän salaisuutensa, mitä he häpesivät, mitä he pelkäsivät, kaiken tuon. Koska he eivät halunneet paljastaa korttejaan, te pidätte heitä jotenkin teidän yläpuolella olevina — että heillä ei ole mitään ongelmia ja he ovat hyviä ja hurskaita. Tämä välittyy teilläkin kun te puhutte omille lapsillenne; vanhemmat pitävät yllä kulissia niinkuin mikään ei olisi huonosti. He ovat melkein yli-ihmisiä. Miten monet teistä muistavat katselleensa vanhempiaan ja miettineen miten heillä ei ole mitään ongelmia, eikö heillä ole salaisuuksia? Siinä on paradoksi; siinä on dynamiikka. Se on ilmiselvää monille, että heillä oli niitä, vaikka heillä ”ei pitäisi”. Paljon hämmennystä seurasi tästä varhaisesta kaavasta. Nyt on sellainen aika, jolloin kiinnitättäe paljon huomiota siihen miten olette päätyneet olemaan oma itsenne vanhempienne ansiosta ja miten he ovat päätyneet olemaan oma itsensä heidän vanhempiensa ansiosta ja niin edelleen. Mutta ette vielä ole käsittäneet kaikkea aina sen lähteille asti. Milloin tämä sai alkunsa? Se ei alkanut iso-isästä joka oli alkoholisti. Se menee paljon pidemmälle. Se menee aina lähteeseen asti. Se menee koko lajin identiteettiin. Kuka on vastuussa lajinne identiteetin muokkaamisesta? Kuka se oli? Vanhemmat, keitä he olivat. Iso vastuu. Joten kun laajennatte tietoisuuttanne, alatte nähdä taaksepäin siihen tyhjiöön ja miten pitkälle ketju menee. Kun katsotte esi-isiänne, teillä on esi-isienne kehitys tarkasteltavana. Mutta se ei ole ihan sellaista; me puhumme tässä koko planeetan dynamiikasta. Se on erittäin vapauttavaa teille.

Mieheyden/Naiseuden integraatio ja tasapainottaminen

Puhuisitko vähän tästä roolien kaavoittamisesta ja miten se liittyy naisasialiikkeeseen?

Varhaisen sivilisaation aikaan, erittäin varhain, te olitte kaikki riippuvaisia jumalista. He antoivat teille ruokaa, suojaa ja syyn elää. Kun te kasvatte, erityisesti ensimmäisenä muutamana vuotena, vanhempanne ovat maailmanne. Se on yksi aspekti. Vastauksena naisasialiikkeeseen liittyen, naiset ja miehet ovat vaihtaneet rooleja keskenään ajan mittaan. Jos menee ihmiskunnan alkulähteille, naisia arvostettiin koska he kykenivät lisääntymään. Me ymmärrämme, että se on tuskallista monille naisille. Jumalten mielissä miehiä arvostettiin, koska he tekivät raskasta fyysistä työtä, ja he kykenivät siittämään lajin. Mutta usein jumalat itse siittivät naisia — ja tästä tulee jumalattaren kuva.

Viimeisen sadan vuoden aikana, kun te nyt olette heräämässä, te joudutte selvittämään identiteettinne planeettana ja identiteettinne polariteetin heijastumana, miehenä/naisena, ja miten miehessä on naista ja naisessa miestä. Koko tämän vallankumouksen eräs idea on yritys, vaikkakin dramaattinen sellainen, tuoda tämä kaikki tasapainoon. Vain muutama vuosi sitten naisten henkisyys oli se juttu. Muutama vuosi siitä eteenpäin se oli miesten ryhmät. Te kaikki yritätte löytää keskipistettä, löytää miestä naisessa ja naista miehessä. Te tulette löytämään sen. Te tulette löytämään sen ja löytämään henkisyyden tästä kaikesta, koska identiteetti ei enää liity kehoonne tai siihen mitä jumalvanhempi pystyy teille antamaan. Se idea on jo mennyttä.

Raamattunne tai kristityt tai katoliset sanovat, että seksi on vain lisääntymistä varten. Tee näin, tee vain näin. Seksistä ei saa nauttia, jne. Tämä idea on kehon toimintojen kontrollointia, idea naisista lasten kantajina ja siitä että miehet kelpaavat vain yhteen asiaan. Nuo kaikki ovat muuttumassa.

Se johtuu siitä, että olemme kehittymissä integroiduiksi ihmisiksi nyt.

Te tulette näkemään tätä enemmän tulevina vuosina. Erityisesti kun katsotte lapsianne. Aikuiset oppivat kaavoittamaan lapsensa toisella tavalla miten heidät itse on kaavoitettu. Ja niin uuden paradigman idea muotoutuu. Meidän näkökulmastamme katsottuna, se kaikki on innostavaa.

Haluan kysyä siitä mikä on Raamatussa mainittujen uhrilahjojen esoteerinen merkitys?

Voitko antaa esimerkin?

No, Jerusalemin temppelin aikaan uhrattiin paljon eläimiä.

Se riippu ajasta, mitä silloin oli käynnissä, sekä eläimestä. Esimerkiksi lammas on erittäin haavoittuvainen. (Lammas, AIDS, haavoittuvaisuus — kaikki samaa ideaa.) Se riippuu ajanjaksosta, tapahtumasta ja eläimestä. Katso ympärillä olevia tapahtumia, katso symboliikkaa, ja näet sen. Käytä mielikuvitustasi.

Lasaruksen nostaminen kuolleista

Entäpä Lasarus, mitä hän oikeasti teki ja miten pitkään ennen kuin hänet nostettiin kuolleista? Hänen elämänsä ei ole voinut olla normaalia.

Me käymme läpi kanavan muistoja; ei ole viittausta, joten joudut kertomaan tarinan jotta voimme vastata kielelläsi.

Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Lasarus oli kuollut. Lasaruksen perhe etsi Jeesukselta apua, joten Jeesus meni haudalle ja kovaan ääneen käski Lasarusta tulemaan ulos haudasta. Oliko Lasarus vain koomassa ja Jeesus oli tarpeeksi viisas tunnistaakseen sen? Se on yksi teoria.

Meidän ymmärryksemme on, että ruumis ei ollut kuollut. Kyse oli kooman kaltaisesta tilasta, mutta niin että kun Lasarus heräsi, tapahtui sielunvaihto, walk-in.

Ja tottakai Jeesuksen sanottiin tehneen ihme.

Se oli hänen tekosiaan. Hän on sellainen joka on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Neuvottelut tulevaisuudesta helpommalla tavalla

Olen tajunnut, että monet asiat elämässäni ovat tapahtuneet koska olen suostunut niihin jollain tietoisuuden tasolla. Joten minulla on kokemus ja olen eri mieltä siitä, miten voin neuvotella?

Hyvä kysymys. Sopimuksesi eivät koskaan sido sinua, niin kuin avioliitto. Annamme analogian. Kun tulet inkarnaatioon, ylisielusi valitsee, että kuljet läpi tietyn polun. Ja sitä polkua sitten kuljet. Huolimatta siitä mitä muuta teet, kuljet kuitenkin tuota polkua. Se miten kuljet tuota polkua, voit aivan itse valita sen. Voit juosta, voit kävellä selkä edellä, voit heittää kärrynpyörää. Siinä on ylisielusi tekemän valinnan ja sinun vapaan tahdon valinnan ero. Ylisielusi luo polun, mutta sinä olet se joka valitsee sitä kulkea. Sanokaamme, että olet valinnut luoda kroonisen kivun jalkaasi. Tunnustat tämän olleen sopimus, jolla olet tullut tähän pisteeseen ja sinun tulisi siitä jotain oppia. Ensimmäinen asia olisi tunnustaa, että sinä olet tuon sopimuksen tehnyt. Seuraava askel on ymmärtää miksi olet tuon sopimuksen tehnyt. Joskus se on monille vaikeaa, se voi olla tuskallista koska se on jotain mitä et halua nähdä. Mitä yrität opettaa itsellesi? Miksi valitsit kivun jalkaasi?

Sitten kolmas askel on löytää tapa, jolla voit opettaa itsellesi saman asian mukavammalla tavalla. Kun käyt läpi tätä prosessia tietoisesti, siinä pääset uudelleenneuvottelemaan sopimuksesi. Kun tulet kolmanteen kohtaan, sanot ”Voin antaa itselleni saman viestin tekemällä näin, sen sijaan että tekisin noin.” Kun tajuat tuon, murrat negatiivisen kaavan, kaavan jota et halua kokea. Neljäs askel on aktiivisesti käyttäytyä uudella tavalla, uuden preferenssin mukaan. Ota askel kerrallaan. Ei ole kiire. Pysytkö kärryillä?

Kyllä. Onko mahdollista, että ylisieluni olisi tehnyt kaksi ristiriitaista sopimusta? Tai walk-in tilanteen?

Ylisielusi ei tee koskaan mitään sellaista mitä ei voida ratkaista. Harvoin ylisielu loisi jotain mitä ei voisi ratkaista sen takia, että sinun tulisi kokea ratkaisemattomuutta. Se ei ole asian laita tässä. Ylisielusi ei luo jotain sellaista mitä ei voida ratkaista. Walk-in -kokemus on paljon harvinaisempi kuin mitä ihmiset luulevat. Usein uusi saapuva energia on osa sinua, se tukee sinua eikä korvaa sinua.

Minulla on kysymys koskien astrologista suunnitelmaa. Onko se ylisielun suunnitelma vai se joka näyttää että tästä sinun pitää kulkea?

Se on ylisielu, joka auttaa rakentamaan polun. Esimerkkinä, kun kuljet polkua, se on kuin ala joka antaa sinulle suuntaa. Sanotaan, että sinulla on vaikka jokin asia astrologisessa kartassasi, joka sanoo että sinulla voisi olla hyviä ihmissuhteita. Se antaa sinulle suuntaa polulla niin, että mitä sitten valitsetkin tehdä, askeleesi ei luista. Mutta jos haluat, voit täysin sivuuttaa tuon. Se on jotain mikä on annettu sinulle työkaluksi jos haluat sitä käyttää. Astrologiassa, jos talosi ovat tyhjiä, voitko luoda syntymäkarttaasi tietoisesti?

Kyllä. Se ei muuta syntymätietojasi, mutta se antaa sinulle energiaa josta et välttämättä tiennyt sen olevan sinulle tarjolla. Se on kuin oman todellisuutesi muuttamista. Voitko kertoa lisää viimeisestä hieman? Haluan vain lisätietoa.

Se liittyy siihen mitä haluat luoda elämässäsi. Tähtikartan käyttäminen on yksi tapa tehdä niin, mutta ei ainoa tapa. Tuon tekemisen dynamiikka on sama käytätkö tähtikarttaa vai päätäsi vai mitä. Piirrä jotain ja leiki idealla että se muuttuu todeksi.

Hitlerin avaruusolentokontaktit

Voitko kertoa Hitlerin tapaamisesta yliherran kanssa?

Hitler oli älykäs mies; kuitenkin hän oli myös nukkehahmo. Hän oli tietoinen avaruusolentojen olemassaolosta. Hän oli tietoinen, ainakin abstraktisti, sen energian olemassaolosta johon hän sai yhteyden. Me emme aisti, että olisi ollut varsinaista kasvotusten tapaamista, mutta hän oli tietoinen ideasta, että hän vastaanotti opastusta toisesta maailmasta. Se oli luonteeltaan lyralaista, autoritääristä. Lyralaiset ovat myös valkoihoisia, arjalaisia. Eräs asia, josta emme puhuneet, oli se mistä ennakkoluulot tulevat planeetallenne. Ylimmät jumalat hierarkian huipulla olivat valkoihoisia. Siitä se tulee. Oli uskomus, että mitä vaaleampi iho, sitä kehittyneempiä he olivat. (Ku Klux Klanin jäsen voi sanoa samaa.)

Kun sanot, että heprealaiset olivat siriuslaisten alla, en tajunnut sitä koska luulin että heitä pidettiin valkoisina.

Antamassamme kaavakuvassa [kirjasta Prism of Lyra, kirjoittanut Lyssa Royal & Keith Priest, 1990] se on enemmän vegalainen yhteys. Siten kuin se planeetallanne esiintyy edelleen, he ovat edelleen valkoisia, mutta kyse on eri geneettisestä linjasta. Kun katsot Hitleriä, Lyran yliherra pyrki kostamaan siriuslaisille Hitlerin avulla.

Heprealaisista puhuttaessa en ole edelleenkään perillä miksi…

Yhteys Siriukseen. Siksi heprealaiset olivat hänen pääasiallinen kohteensa.

Mistä lyralaiset yrittävät kostaa siriuslaisille?

Se on ikuisuuksien vanha aluekiista, joka alkoi Lyran järjestelmässä ja se tuotiin Maapallolle. Maapallo nähtiin erittäin rikkaana ympäristönä, johon on osallistunut monet siirtokuntaryhmät.

Lyralaiset halusivat siis mineraaleja, luonnonvaroja, sellaista?

Sitä se oli alussa. Mutta sitten rotunne muuttui. Teistä tuli tosi vaikeita pitää kurissa.

Oman voimamme ja yhdistyneen identiteetin takaisin ottaminen

Jos me taistelemme pelkästään keskenämme, silloin kaikki ulkopuoliset ryhmät jotka vedämme puoleemme planeetallemme, jotka taistelisivat meitä vastaan, olisivat silti meidän itsemme luomia?

Ne ovat olemassa teidän ulkopuolellanne. Ne ovat teistä riippumattomia, mutta te olette houkutelleet ne luoksenne, koska se on jotain mikä teidän tulee ratkaista sisällänne.

Toisin sanoen, he peilaavat sitä mitä me edelleen työstämme. Joten idea jatkuvasta sodasta Maapallolla on edelleen olemassa ennenkuin me saamme tämän vietyä loppuun?

Kunnes otatte oman voimanne takaisin ja teillä on yhtenäinen planetaarinen identiteetti. Syy sille, että teidät nähdään edelleen valloitettavina on että ette ole ottaneet itseänne haltuun.

Miksi he eivät ole laskeutuneet suurena joukkona ja vain ottaneet tilannetta haltuun?

Koska heidän taktiikkansa, heidän filosofiansa, on hajoita ja hallitse. Jos he tulisivat joukolla maahan, te liittyisitte kaikki yhteen koska kyseessä on yhteinen vihollinen, ja te taistelisitte heitä vastaan.

Kuvauksesi kuulostaa siltä, kuin he olisivat voimakkaampia mutta me olisimme henkisempiä.

Sanoit sen mielenkiintoisesti. He ovat voimakkaampia fyysisesti, siten että heillä on enemmän teknologiaa kuin teillä. Mutta teillä on voimaa jota kenelläkään ei ole. Se on voimaa joka syntyy integratiivisessa prosessissa jota olette käyneet läpi, ei ainoastaan syntymästänne tälle planeetalle, vaan siitä että te olette heitä menneisyydessänne. Juuri nyt teillä on Maapallolla integraation historia sekä esi-isienne historia. Heillä on ainoastaan heidän historiansa.

Kuvauksissasi se kuulostaa siltä kuin he eivät tavoittelisi muuta kuin valtapelejä ja maa-alueita. Se ei vaikuta siltä että he tekisivät töitä itsensä kanssa siten kuin te sanotte että meidän pitäisi työstää omaa itseämme.

He tekevät sitä siinä mielessä, että heidän lukumääränsä on nopeasti pienenemässä. Ennen muinoin menneisyydessä heidän lukumääränsä oli suuri. Nyt heitä on vähemmän.

Aiotko sanoa keitä ”he” ovat, tiettynä ryhmänä?

Me emme tekisi oikeutta niin sanoessamme, sillä meidän antamat identiteetit, lyralaiset ja siriuslaiset, ovat muinaisia nimiä. Nykyään asia on eri. Meille selkeämpää on puhua dynamiikasta kuin käyttää nimiä.

Jos heidän lukumääränsä ovat vähenemässä, tarkoittaako se että useampi inkarnoituu tänne tätä kokemusta varten?

Ottamaan aktiivinen rooli integraatiossa, kyllä. Ylivaltaa tavoittelevat ovat kyllästyneitä tappioon tai ainakin pattitilanteeseen, ja he ovat menossa muualle, kuten ovat myös ne joita teidän kasvunne ei kiinnosta.

Onko jotain mitä me voisimme tai meidän tulisi tehdä, jos me kohtaamme jotain näitä energioita joita nyt inkarnoituu, jotka ovat pattitilassa? He ovat ystäviämme ja he ovat käymässä tätä prosessia läpi, mutta he ovat…

Ei ole paljoakaan mitä voisitte tehdä paitsi esittää heille uusia ideoita. Jos he hylkäävät ne, se on heidän vastuunsa. Mutta olkaa halukkaita antamaan heille uusia ideoita, jotka voivat saattaa jotkut oivallusten ääreen. Sen lisäksi ei ole mitään muuta vastuuta. Teillä on tarpeeksi tehtävää itsenne kanssa.

Näiden avaruusolentojen tapaaminen

Ymmärrän, että seuraavan kymmenen vuoden aikana planeetta tulee tietoiseksi siitä, että on UFOja, on avaruusolentoja, ja että luonamme on vierailtu vuosia. Miten se vaikuttaa tähän yliherrojen ideaan?

Heidät tullaan paljastamaan tapahtumasarjassa. Ensin paljastuu salailu. Vaikka monet teistä todella nauttivat draamasta, on silti mahdollisuus että salailu ei koskaan tule ilmi. Tälle on syynsä. Te solmitte suhteet heihin nykyhetkessä.

Onko se yllätys heillekin, vai tapahtuuko se vain?

Se voi olla sujuva tapa tehdä se, tapa heille piilottaa tukikohtansa ja tehdä suuri palvelus monille, niin että kaikki voivat työskennellä menneisyytensä parantamisen parissa ilman, että skandaalit ja tunteet sekoittavat asiaa. Se on mahdollisuus. Jos ”salailu” tuodaan esiin, silloin nuo reaktiot saattavat sekoittua tunteisiin, joita galaktisen perheen löytämisestä seuraa, ja silloin asiat saattavat lässähtää.

Luoko se idean tämän planeetan ihmisten mielissä siitä, että he eivät ole tarpeeksi kehittyneitä, ja näin he alkavat palvoa näitä jumalina?

Me emme näe, että näin tapahtuisi. Muistakaa, että te olette heitä, ja te kaikki olette halunneet heidän palvonta-ajoistaan lähtien lopettaa heidän palvomisensa. Planeetallanne saattaa olla joitain jotka näin haluavat tehdä; he ovat niitä jotka pelkäävät omaa voimaansa ja joiden pitää antaa se muille. Mutta kokonaisuutena me emme näe, että niin tapahtuu. Me usein tutkimme planetaaristen sivilisaatioiden luonnollista kehitystä, jotka käyvät läpi aikaa jota te juuri nyt käytte — globaalia yhteenliittymistä ja yhteyksienne luomista Maan ulkopuolisiin lähteisiin. Se vaihe missä olette nyt on luonnollinen tila, luonnollinen ajoitus, jolloin lopetatte palvomisen.

Olisiko tämä muutos, jos sitä ei käytettäisi salailuun ja jos olisi massavierailuja, lyhytaikainen; vai tapahtuisiko joku tietty tapahtuma?

Asiat tapahtuvat planeetallanne niin nopeasti nyt, että ymmärryksemme on että voi olla sekavuutta kun se alkaa, joka voi kestää vuoden tai ehkä vähemmän, ja sitten kaikki muuttuu normaaliksi.

Koskien ”vallassaolijoita”, ryhmää joka vaikuttaa olevan Maapallolla vallassa — pankkijärjestelmää — ja joka on ollut sitä jo jonkin aikaa: He ovat tehneet yhteistyötä avaruusolentojen kanssa; ovatko he tehneet lyralaisesta ideasta [autoritäärisyys] näkyvämpää?

Heidän agendansa (ei ehkä tietoisesti) on ollut parantaa lyralaiset yhteytensä niin, että he luovat sen uudelleen parantaakseen sen.

Vaikka heidän motiivinsa on saada lisää valtaa.

Kyllä, koska sillä tavalla he vievät itsensä siihen pisteeseen, ja siitä he voivat sitten parantaa sen. Se on parannuksen alkupiste. Sellaisena he sen näkevät.

Se on myös heidän tuhonsa, tavallaan, vallan idean romuttaminen, ja tämä liittyy koko muuhun planeettaan.

Ja on myös tärkeää muistaa, että tällä tavoin te olette sen luoneet.

 

Artikkelin julkaissut worldtrans.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.