NSA:n UFO-tutkimusten salamyhkäinen historia

Viime päivinä The Debrief -julkaisussa tarkasteltiin ilmavoimien 1940-luvun lopusta lähtien esittämiä muuttuvia näkemyksiä tunnistamattomista ilmailmiöistä. Ilmavoimien vaikeneminen tämän aiheen käsittelyssä oli myös Christopher Mellonin hiljattain tekemän analyysin aiheena, ja se näyttää jatkuvan nykypäivään asti.

Vaikka monien Yhdysvaltojen liittovaltion ja armeijan virastojen näkemykset UFOihin liittyen ovat kehittyneet huomattavasti ajan myötä, entä NSA, joka on kiistatta yksi Amerikan sotilas- ja turvallisuuskoneiston salaisimmista ryhmistä?

Historiallisten asiakirjojen irrottaminen NSA:lta ja sen päätösten kyseenalaistaminen mitä tahansa aihetta, myös ufoja, koskevien tietojen luokittelusta on parhaimmillaan pelottava tehtävä. Tähän tosiasiaan törmäävät säännöllisesti tutkijat, jotka yrittävät kerätä tämäntyyppistä tietoa, kuten John Greenewald Black Vaultista. Kun Greenewald yritti saada vahvasti sensuroituja UFO-aiheisia NSA:n asiakirjoja tarkistettavaksi osana pakollista turvaluokituksen poistamista koskevaa tarkastelua (Mandatory Declassification Review, MDR), hänelle ilmoitettiin lopulta, että alkuperäisiä, sensuroimattomia asiakirjoja ei voitu löytää. NSA on ilmeisesti niin taitava suojelemaan kansakunnan syvimpiä ja kriittisimpiä salaisuuksia, että se pystyy piilottamaan ne jopa itseltään.

Muutama UFOja käsittelevä NSA:n asiakirja on kuitenkin säilynyt. Yksi niistä on vuoden 1968 raportti tunnistamattomien lentävien esineiden ilmiöstä, niiden alkuperää koskevista yleisimmistä teorioista ja siitä, mitä vaikutuksia niillä saattaa olla niinkin tärkeisiin asioihin kuin ihmissivilisaation selviytymiseen. Asiakirjan, jonka laatija, jonka nimi on edelleen salattu, otsikko oli ”UFO-hypoteesi ja selviytymiskysymykset”. NSA tarkasteli kysymystä vakavasti ja pohti UFOjen mahdollisen olemassaolon pitkän aikavälin vaikutuksia ja sitä, miten kansakunta voisi parhaiten valmistautua siihen, mitä tällaiset kohtaamiset voisivat aiheuttaa.

Monia eri selityksiä UFOille pohdittiin

Asiakirja on luonnosversio oletettavasti lopullisesta versiosta, mutta se tekee siitä mahdollisesti vieläkin mielenkiintoisemman, koska se sisältää lukuisia alaviitteitä ja kirjoittajan raapustettuja kommentteja. Asiakirjassa eritellään viisi erilaista yleistä hypoteesia tunnistamattomien lentävien esineiden ilmiön yleiseksi ”selitykseksi”. Potentiaalisesti mielenkiintoinen on asiakirjan ensimmäinen alaviite, joka on liitetty lyhenteen ”UFO” ensimmäiseen käyttöön. Alaviite kuuluu seuraavasti: ”Kaikki lentävät, purjehtivat tai manööveröivät ilmassa olevat esineet, riippumatta siitä, ovatko ne hehkuvia, sykkiviä tai metalliväriltään pysyviä, ja joiden muoto on jokseenkin pyöreä tai sikarimainen.” Huomaa adjektiivin ”sikarimainen” käyttö. Se kuulostaa melkoisesti muistuttavan nykyään surullisen kuuluisaa tic-tacia.

Heidän määrittelemänsä yleiset luokat olivat seuraavat:

  1. Kaikki UFOt ovat huijauksia
  2. Kaikki UFOt ovat harhoja
  3. Kaikki UFOt ovat luonnonilmiöitä
  4. Jotkut UFOt ovat salaisia Maan projekteja
  5. Jotkut UFOt liittyvät maan ulkopuoliseen älykkyyteen…
kuva: “NASA/MEO”

Tämän asiakirjan asettamiseksi historialliseen kontekstiin UAP:tä koskevan keskustelun kannalta on syytä pysähtyä ja tarkastella laajalti julkisuutta saanutta UAP-toimikunnan raporttia 25. kesäkuuta 2001. Kuten ehkä muistatte, kyseisessä asiakirjassa jaoteltiin myös hallituksen arviot eri ”lokeroista”, joissa oli erilaisia mahdollisia selityksiä havainnoille. Ehkäpä ei ole sattumaa, että tällaisten ”lokeroiden” lukumäärä oli tuossa raportissa myös viisi. Ne olivat:

Ne olivat:

  1. Ilmassa oleva sotku
  2. Luonnolliset ilmakehän ilmiöt
  3. Yhdysvaltain hallituksen tai teollisuuden kehitysohjelmat
  4. Ulkomaiset vihollisjärjestelmät
  5. ”Muut”

Vuoden 2021 raportissa ei pyritä pitämään yhtäkään ilmoitetuista havainnoista huijauksena tai hallusinaationa, mutta tämä selittyy helposti kyseisen luettelon johdanto-osassa, jossa täsmennetään, että tarkastelun kohteena olevat raportit olivat koulutettujen sotilastarkkailijoiden antamia. Useimpien kuvattiin sisältävän myös ”havaintoja useilla antureilla”. Tämä seikka lähes poistaisi huijausten mahdollisuuden, eikä varmasti haluttaisi antaa ymmärtää, että heidän Top-Gun-lentäjänsä olisivat hulluja.

Muut kategoriat sopivat hämmästyttävän hyvin yhteen vuoden 1968 kertomuksen kohtien 3-5 kanssa. ”Luonnonilmiöt” kattaa selvästi jonkin verran ilmassa olevia häiriöitä ja ilmakehän luonnonilmiöitä. ”Salaiset maapallohankkeet” sopii täydellisesti Yhdysvaltain hallituksen ja teollisuuden kehitysohjelmiin ja ulkomaisiin vastapuolen järjestelmiin. Ja ”muut”-lokero avaa ilmeisesti oven muun muassa esineille, jotka ”liittyvät Maan ulkopuoliseen älykkyyteen”. Kuten muissakin hallituksen UAP-asiakirjoja koskevissa tutkimuksissa, joita The Debrief on tutkinut tässä, on kiehtovaa, miten vähän keskustelu näyttää muuttuneen yli seitsemän vuosikymmenen aikana.

NSA:n mielipide huijauksista, hallusinaatioista ja luonnonilmiöistä

NSA:n raportissa käsitellään suhteellisen vähän ajatusta siitä, että kaikki tai suurin osa UFO-havainnoista olisi huijauksia, ja siinä suhtaudutaan teoriaan skeptisesti. Siinä puhutaan siitä, että on harvinaista, että ”tiedemiehet” syyllistyvät tällaiseen huijaukseen toimiessaan ammatissaan, sotilasammattilaiset mukaan luettuina. Lisäksi todetaan, että tällaiset ilmoitukset ovat yleistyneet tarkastelujakson aikana. Lopuksi todetaan, että jos tämä määrä raportteja olisi todellakin kaikki fiktiivisiä, ”silloin näyttäisi olevan kehittymässä hälyttävien mittasuhteiden inhimillinen henkinen poikkeama”, ja ”tällaisella poikkeamalla näyttäisi olevan vakavia seurauksia ydinkäyttöisillä leluilla varustetuille kansakunnille”.

Raportissa käsitellään hallusinaatioita samalla tavalla. Vaikka kirjoittaja on samaa mieltä siitä, että jotkut ihmiset kokevat hallusinaatioita, toisinaan jopa sellaisten ihmisryhmien keskuudessa, joilla on yhteinen näky, hän panee merkille niiden raporttien lukumäärän, jotka sisältävät tietoja, jotka eivät rajoitu ihmisen aistihavaintoihin. Hän huomauttaa, että monet havainnot saavat tukea tutkatiedoista ja asekameroiden videomateriaalista. Tekstissä viitataan myös raportteihin, joissa ”aihetodisteiden luonteiset fyysiset todisteet” näyttivät tukevan havaintoraportteja. ”Fyysisten todisteiden” viittaus liittyy Jacques Valleen julkaisemiin teoksiin. Jos kaikki tällaiset havainnot olisivat hallusinaatioita, raportissa päädytään siihen, että ihmiskunnan kyky ”erottaa todellisuus fantasiasta” saattaisi ”kyseenalaistua”, mikä vaikuttaisi kielteisesti ihmisen kykyyn selviytyä yhä monimutkaisemmassa maailmassa.

Raportissa todetaan, että mahdollisuus, että kaikki UFOt voisivat olla luonnonilmiöitä, on huolestuttava monella tavalla, erityisesti kun on kyse Yhdysvaltojen kyvystä ylläpitää ennakkovaroitusjärjestelmiä mahdollisia Venäjän ydinohjushyökkäyksiä vastaan. Tämä ei ole huoli siitä mahdollisuudesta, että ihmiset voisivat tulkita väärin jonkinlaisen säämallin tai muun luonnossa esiintyvän biologisen tai meteorologisen toiminnan, mikä on aina mahdollista. Suurempi vaara tässä on se, että ihmiset, jotka miehittävät Amerikan puolustuskehää, saattavat kehittää ”sokean pisteen” legitiimeille UFOjen hyökkäyksille ja pitää niitä luonnonilmiöinä. Vielä pahempaa on se, että Venäjä saattaa käyttää tätä sokeaa pistettä hyväkseen ja rakentaa hyökkäysjärjestelmiä, jotka jäljittelevät UAP:tä ja houkuttelevat meidät omahyväisyyteen.

Raportin viimeinen huolenaihe vaikuttaa paljon vakavammalta, ja siinä viitataan kirjauksiin todella merkittävästä UFOjen käyttäytymisestä. Siinä viitataan kohteisiin, jotka ”näyttävät uhmaavan tutkan havaitsemista ja aiheuttavat massiivisia sähkömagneettisia häiriöitä”. Kirjoittaja korostaa edelleen tarvetta selvittää ”näiden esineiden tai plasmojen luonne, ennen kuin mahdollinen vihollinen voi käyttää niiden ominaisuuksia rakentaakseen laitteen tai järjestelmän, jolla voidaan kiertää tai häiritä ilma- ja spektrihavaintojärjestelmiämme”. Tämäkin muistuttaa karmivasti AATIP:n 25. kesäkuuta 2021 julkaistuun raporttiin sisältyviä suosituksia. Valitettavasti ainoa alaviite, joka sisältyy tähän raportin osaan, lähettää lukijan Encyclopedia Brittanican artikkeliin, jossa kuvataan Project Grudge -hanketta.

Salaisia projekteja Maapallolla vaiko Maan ulkopuolinen äly?

Raportissa käsitellään vain yhdessä kappaleessa ”salaisia hankkeita Maassa”. Kirjoittaja toteaa luottavaisesti, että ”tämän hypoteesin paikkansapitävyydestä on vain vähän epäilyjä”. He varoittavat, että kaikki UFOt olisi ”tutkittava huolellisesti tällaisten vihollisen tai ystävällismielisten hankkeiden selvittämiseksi”. Jos näin ei tehdä, kansakunta voi jäädä alttiiksi uudelle, salaiselle tuomiopäivän aseelle.”

Tästä pääsemmekin raportin kiehtovimpaan osaan, joka käsittelee mahdollisuutta, että näiden ufohavaintojen lähteenä olisi maan ulkopuolinen älykkyys. Mielenkiintoista on, että lukua edeltää käsinkirjoitettu huomautus, jossa todetaan, että hypoteesia ”ei voida jättää huomiotta”. Muistiinpanossa viitataan Washingtonin yllä vuonna 1952 nähtyyn UFO-aaltoon. Tähän lisäykseen liittyvä käsinkirjoitettu alaviite viittaa professori James E. McDonaldin, J. Allen Hynekin ja (jälleen) Jacques Valleen työhön. McDonaldin nimi on kirjoitettu käsinkirjoitetussa huomautuksessa väärin ”MacDonald”, mutta on vähän epäselvää, keneen kirjoittaja tarkoitti viitata. McDonald oli legendaarinen UFO-tutkija, joka kuoli joidenkin tutkijoiden mielestä kyseenalaisissa olosuhteissa. McDonaldista ylläpidettyyn FBI:n tiedostoon voi tutustua täällä.

Mitä tulee kysymykseen ihmiskunnan mahdollisesta vuorovaikutuksesta Maan ulkopuolisen älyn kanssa, raportissa jaetaan mahdollisuudet luokkiin sen mukaan, löydämmekö ”me” ”ne” vai ”ne” ”meidät”. Raportissa tarjotaan useita selviytymisstrategioita. Kirjoittaja viittaa ihmisen vuorovaikutukseen teknologisesti kehittyneiden sivilisaatioiden ja alkuperäiskansojen välillä, jotka jäivät niiden jalkoihin, ja asettaa ihmiskunnan epäedullisessa asemassa olevan lajin rooliin, jos UFOjen luojilla on merkittävä tieteellinen etu ihmisiin nähden, jotka he ”löysivät” täältä Maasta. Raportissa ehdotetaan strategioita, kuten ”täydellistä ja rehellistä hyväksyntää sen huonommuuden luonteelle, joka erottaa teidät muiden kansojen eduista”. Siinä ehdotetaan kansallisen solidaarisuuden strategiaa tunkeutujakulttuurin käsittelyyn ja kanssakäymisen rajoittamista avaruusolentojen kanssa siinä määrin kuin se on mahdollista. Ihmisiä kehotetaan myös ottamaan oppia muukalaisten teknologiasta mahdollisimman nopeasti ja valmistautumaan epätavanomaiseen, epäsymmetriseen sodankäyntiin. Nämä strategiat olisivat helposti voineet olla inspiraationa useille tieteiselokuville Maailmojen sodasta Independence Dayyn.

NSA selvästi otti vakavasti potentiaalisen avaruusolentojen hyökkäyksen uhan

Mikään NSA:n raportissa ei viittaa siihen, että ei-inhimillisten älyjen läsnäoloa ilmatilassa olisi todistettu lopullisesti. Mutta samaan aikaan virasto ei millään tavalla pilkannut sitä. Se pyrki varautumaan mahdollisuuteen ja kehittämään strategioita, jotka parhaiten varustaisivat kansakunnan mahdollisen vihamielisen muukalaisinvaasion varalta. Raportti päättyy ehdotukseen, että ”UFO-ongelman käsittelyssä tarvitaan enemmän tällaista selviytymisasennetta”.

Kannattaa ehkä miettiä, kuinka usein termi ”UFO-ongelma” on esiintynyt The Debriefin tarkastelemissa toisen maailmansodan jälkeisen ajan armeijan ja hallituksen asiakirjoissa. Tällaisia viittauksia on löydetty armeijan, ilmavoimien ja turvallisuusviranomaisten asiakirjoista. Jos kysymystä olisi pidetty puhtaasti spekulatiivisena tai harhaisen salaliittoteorian tuotteena, viittaus ”UFO-kysymykseen” tai ”UFO-teoriaan” olisi ollut todennäköisempi. Mutta sana ”ongelma” viittaa siihen, että kansakuntamme salaisuuksien ja turvallisuuden vartijat tutkivat ilmiötä, jota he pitivät paitsi mahdollisena myös ehkä todennäköisenä, joskaan ei vahvistettuna. Ja suunnitelmista keskusteltiin ratkaisun löytämiseksi tähän ”ongelmaan”.

Jos tulevaisuudessa tulee esiin lisää virallisia asiakirjoja, vastauksia saadaan ehkä lisää. Mutta tässä vaiheessa se, mitä olemme saaneet tietää Yhdysvaltain varhaisista reaktioista ilmatilan selittämättömiä kohteita koskeviin raportteihin, se kuulostaa enemmänkin vakavalta pyrkimykseltä ymmärtää ja ehkä jopa kohdata hyvin todellinen tuntematon ilmiö kuin minkäänlaiselta valmistautumiselta vastata joukkohysterian puhkeamiseen.

 

Artikkelin julkaissut The Debrief

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.