Operation Majority

OPERATION MAJORITY
1989 kirjoittanut Milton William Cooper

Tämä tiedosto sisältää absoluuttisen totuuden koskien avaruusolentojen läsnäoloa Maapallolla ja Yhdysvaltain tekemisiä avaruusolentojen kanssa. Tämä tiedosto sisältää ainoastaan informaation siten kuin minä sen näin ja vain minun informaatiotani. Se ei sisällä mitään informaatiota muista lähteistä. Minun oli tarpeen antaa tätä edeltäneet tietoni tavalla, joka petkuttaisi valtiota siihen saakka, kunnes joku kykenisi riippumattomasti varmistamaan henkilöllisyyteni, työpaikkani, palvelustietoni, tiedustelutaustani, sen henkilön identiteetin jolle annoin tietoja 1972, hänen hyväksyntänsä tästä tiedosta jonka hänelle annoin, että informaatio on oikeaa, että en ole nähnyt häntä vuoden 1974 jälkeen, että en ole kommunikoinut hänen kanssaan millään muotoa vuoden 1976 jälkeen. Tämä oli tarpeen, koska tämä tiedosto on kuolintodistukseni jos MJ-12 jatkaa operointia samalla tavalla kuin se on historiassaan toiminut.

Kaikki viimeisessä kappaleessa on kahden toisistaan riippumattoman henkilön varmistamaa, jotka eivät tiedä toisistaan mitään. Listaan tähän vain yhden itsestäänselvästä syystä.

Tony Pelham, Journalisti
Las Vegas Bullet, (sanomalehti)
300 West Boston
Las Vegas, Nevada 89102

Ensiksi julkaisemani alkuperäinen informaatio ei eronnut paljoakaan siitä mitä tästä löytyy. Vain jotkut nimet ovat muuttuneet ja vain sen verran (toivoakseni) että vakuutan MJ-12:n tai MAJIn siitä, että en ole uhka, sen aikaa että olen saanut faktoille riippumattoman vahvistuksen ennen kuin saatan kuolla. Toivon, että teen tämän aivan absoluuttisen selväksi, että en pidä itseäni sankarina. Uskon, että useimmat teistä tekisivät samoin jos tietäisitte totuuden. Annoin vakuutuksen että suojelisin Yhdysvaltain perustuslakia, ja vannoin sen valan vakavissani. En tee enempää kuin mitä tein silloin kun taistelin Vietnamissa. Teen sen mikä pitää.

Kopioikaa tätä tiedostoa ja lähettäkää kongressiedustajallenne, senaattorillenne, Yhdysvaltain oikeusasiamiehelle ja korkeimmalle oikeudelle. Lähettäkää se myös kaikille jotka tiedätte henkilökohtaisesti. Liittäkää mukaan Bill Englishin ja John Learin tiedot. Lähettäkää myös kaikki muu mikä saattaisi tätä informaatiota tukea.

Minä, Milton William Cooper, 1311 S. Highland #205, Fullerton, California, 92632, (714) 680-9537, vilpittömästi vakuutan että tässä tiedostossa esitetyt tiedot ovat oikein ja totta parhaan tietoni mukaan. Vannon, että näin ensi kertaa nämä tiedot vuonna 1972 suorittaessani palvelustehtävääni Tyynen valtameren laivaston komentajan tiedustelubriiffaustiimissä minun toimiessani laivaston upseerina. Vannon, että kävin hypnoottisessa regressiossa saadakseni tästä tiedosta mahdollisimman tarkkaa. Vannon, että voin ja tulen käymään valheenpaljastuskokeessa ja muissakin kokeissa kaikkien hyvämaineisten henkilöiden luona tämän informaation varmistamiseksi. Vannon, että voin ja tulen menemään hypnoottiseen regressioon hyvämaineisten kansalaisten luokse vahvistaakseni tämän informaation. En tule kuitenkaan menemään mihinkään kokeisiin tai hypnooseihin kenenkään luokse, joka on nyt tai on koskaan ollut töissä valtiolle, ilmiselvistä syistä.

Seuraavassa on lyhyt listaus kaikesta, jonka minä henkilökohtaisesti näin ja tiedän vuodesta 1972 lähtien, eikä se sisällä minkään muun tietolähteen tietoja.

”MAJESTY” on listattu Yhdysvaltain presidentin koodisanaksi tämän informaation viestintää varten.

”OPERATION MAJORITY” on sen operaation nimi, joka on vastuussa jokaisesta avaruusolentojen läsnäolon aspektista, projektista ja seuraamuksesta.

GRUDGE” sisältää 16 kirjaa dokumentoitua informaatiota, jota on kerätty Yhdysvaltain UFO- ja IAC-tutkimuksien (Identified Alien Craft) alkuvaiheilta lähtien. CIA rahoitti projektia salaisesta budjetista ja rahaa oltiin saatu laittomasta huumekaupasta. Osallistuminen laittomaan huumekauppaan oikeutettiin siten, että se identifioisi ja eliminoisi yhteiskuntamme heikkoa ainesta. GRUDGE-projektin tarkoitus oli kerätä kaikki tieteelliset, teknologiset, lääketieteelliset ja tiedustelutiedot UFO/IAC-havainnoista sekä kontakteista Maan ulkopuolisiin elämänmuotoihin. Tämä järjestelty kerätty tietomassa on ollut käytössä Yhdysvaltain avaruusohjelman edistämisessä.

MJ-12” on salaisen ryhmän nimi. Presidentti Dwight D. Eisenhower perusti salaseuran nimeltä JASON SOCIETY (JASON SCHOLARS) käymään läpi kaikki faktat, todisteet, teknologian, valheet ja petkutuksen ja löytämään totuuden avaruusolentokysymykseen. Seura koostui 32:sta kaikkein nimekkäimmästä miehestä maassa vuonna 1972, ja MJ-12:n 12:sta korkeimmasta jäsenestä. MJ-12:lla on kaikki kontrolli. Heidät tunnetaan koodinimillä J-1, J-2, J-3, jne. JASON SOCIETYssa. J-1 on nimittänyt CIA:n johtajan ja hän on MJ-12:n johtaja. MJ-12 vastaa ainoastaan presidentille.

MJ-12 pyörittää suurinta osaa maailman laittomasta huumekaupasta. Tämä on tehty rahaliikenteen piilottamiseksi ja näin se pysyy kongressilta ja USA:n kansalaisilta salassa. Sitä oikeutetaan sanomalla, että tällä identifioitaisiin ja eliminoitaisiin heikko aines yhteiskunnasta. Avaruusolentoihin liittyvien projektien rahoitus on suurempi kuin mitään mitä voit kuvitellakaan. MJ-12 salamurhasi presidentti Kennedyn kun hän informoi heitä, että hän aikoisi kertoa kansalle kaikki faktat avaruusolentojen läsnäolosta. Salainen palvelu tappoi hänet hänen istuessaan autossa ja se näkyy selvästi filmiltä. MJ-12:lle rakennettiin salainen tapaamispaikka Marylandiin ja sitä kuvataan paikkana jonne pääsee ainoastaan ilmateitse. Siellä on tilat MJ-12:lle ja JASON SOCIETYlle elää ja harrastaa sekä tehdä muutakin, Sen koodinimi on ”THE COUNTRY CLUB”. Ainoastaan TOP SECRET/MAJIC -turvaluokituksilla pääsee sinne.

”MAJI” tulee sanoista MAJORITY AGENCY FOR JOINT INTELLIGENCE. Kaikki informaatio, disinformaatio ja tiedustelutieto kerätään tämän laitoksen analysoitavaksi ja säilytettäväksi. Tämä laitos on vastuussa kaikesta disinformaatiosta ja se toimii yhdessä CIA:n, NSA:n ja DIA:n kanssa. Tämä on erittäin voimakas organisaatio ja kaikki avaruusolentoprojektit ovat sen kontrollissa. MAJI vastaa ainoastaan MJ-12:lle.

SIGMA” on projekti, joka ensimmäisenä sai yhteyden avaruusolentoihin ja on edelleen vastuussa kommunikaatiosta.

”PLATO” on projekti, joka on vastuussa diplomaattisuhteista avaruusolentoihin. Tämä projekti on saanut solmittua muodollisen sopimuksen (joka on perustuslaillisesti laiton) avaruusolentojen kanssa. Ehdot olivat, että avaruusolennot antaisivat meille teknologiaa. Vastineeksi ”me” suostuimme pitämään heidän läsnäolonsa Maapallolla salaisuutena, olemaan puuttumatta heidän toimintaansa ja antamaan heidän siepata ihmisiä ja eläimiä. Avaruusolennot lupautuivat antamaan MJ-12:lle listan siepatuista tasaisin väliajoin.

”MAJIC” turvallisuusluokitus kaikelle avaruusolentoihin liittyvälle materiaalille, projekteille ja informaatiolle. ”MAJIC” tulee sanoista MAJI Controlled.

AQUARIUS” on projekti, joka koosti historiikkia avaruusolentojen läsnäolosta ja niiden interaktioista Homo Sapiensin kanssa planeetallamme viimeisen 25 tuhannen vuoden aikana, mikä on kulminoitunut syyrialaisiin sekä Baskimaan ihmisiin, jotka elävät Ranskan ja Espanjan rajalla.

”GARNET” on projekti, joka on vastuussa kaiken informaation ja dokumenttien kontrolloinnista tähän aiheeseen liittyen sekä tämän informaation ja dokumenttien oikeellisuudesta.

”PLUTO” on projekti, joka arvioi kaikkea UFO/IAC-informaatiota, joka liittyy avaruusteknologiaan.

POUNCE” on projekti, joka on perustettu noutamaan haltuun kaikki maahansyöksyneet alukset ja avaruusolennot.

REDLIGHT” on projekti, jolla koelennetään haltuun saatuja avaruusolentojen aluksia. Se on käynnissä AREA 51:ssä (DREAMLAND) Nevadassa. Se on saanut apua, kun avaruusolennot antoivat meille aluksia ja opettivat meitä lentämään niillä. Alkuvaiheen projekti oli jonkin verran menestys, sillä me lensimme haltuun saatua alusta, mutta se räjähti ilmassa ja pilotit kuolivat. Projekti pantiin jäihin siksi aikaa kunnes avaruusolennot suostuisivat auttamaan meitä.

SNOWBIRD” perustettiin peiteprojektiksi REDLIGHTille. Useita lentävien lautasten näköisiä aluksia rakennettiin käyttäen perinteistä teknologiaa. Ne paljastettiin lehdistölle ja niitä lennettiin lehdistön silmien edessä. Tarkoitus oli selittää vahinkohavainnot tai REDLIGHTin paljastuminen sillä, että ne olivat SNOWBIRDin aluksia.

”LUNA” on avaruusolentojen tukikohta Kuun pimeällä puolella. Apollo-astronautit näkivät ja kuvasivat sen. Erinäisissä raporteissa on kuvattu nähdyn tukikohta, kaivosoperaatio käyttäen erittäin suuria koneita sekä erittäin suuri avaruusolentojen alus. Monissa raporteissa alusta on kuvattu siellä olevaksi EMOALUKSEKSI.

”NRO” eli National Reconnaissance Organization sijaitsee Fort Carsonissa, Coloradossa. Se on vastuussa kaikkien avaruusolentoihin ja heidän aluksiinsa liittyvien projektien turvallisuudesta.

”DELTA” on aivan erityinen NRO:n haara, jossa on erikoiskoulutettua turvallisuushenkilöstöä näihin projekteihin. (Valtio on nimittänyt niinkutsuttua ”Delta Forcea” terrorismin vastaiseksi erikoisyksiköksi. Ilmeisesti sillä on muitakin, salaisia, vastuualueita. Tämä näyttäisi sopivan mukavasti alla esitettyihin ”jatkuvuussuunnitelmiin”. =CSW.)

”JOSHUA” on projekti, jossa kehitetään matalataajuuksista pulssiääntä tuottavaa asetta. Sanotaan, että tämä ase olisi tehokas avaruusolentojen aluksia ja sädeaseita vastaan.

(HUOM: On tunnettua, että kokeellinen erikoisprojekti perustettiin joitain vuosia sitten laivaston alaisuuteen tutkimaan erittäin matalia ääni- ja radioaaltoja. Antenni sellaiselle järjestelmälle koostuisi maahan haudatuista kaapeleista, jotka ulottuvat säteittäisesti useita maileja kaikkiin suuntiin generaattoripisteestä. Näiden kokeiden tarkoitukseksi on kerrottu kommunikaatiojärjestelmän kehittäminen, jota voitaisiin käyttää sukellusveneiden kanssa ympäri maailman, jota ei voisi havaita tai häiritä millään perinteisillä nykytietämyksen menetelmillä. Tämä on mahdollisesti ”peitetarina”. On yhtä kiinnostavaa huomata, että vaikka tämä ”kansallinen salaisuus” oli päässyt muutamiin ”suosittuihin” kuukausittain ilmestyviin mekaniikan ja tieteen julkaisuihin, useissa vakavammissa tiedejournaleissa ilmestyi artikkeleita koskien kokeita ääniaaltoja tuottavalla aseella, joka toimii 4-13Hz:n alueella. =CSW.)
”EXCALIBUR” on ase avaruusolentojen maanalaisten tukikohtien tuhoamiseksi. Se on ohjus, joka kykenee penetroitumaan 1000 metriä maan sisään Tufaan tai kovaan maaperään, jollaista löytyy New Mexicon alueelta, joka ei tuota yhtään operationaalista vahinkoa. Ohjuksen lakipiste saa ylittää kymmentä kilometriä ja impakti ei saa olla mennä ohi yli 50 metriä kohdepisteestä. Laite kuljettaa mukanaan 1 megatonnin ydinkärkeä.

”AVARUUSOLENNOT”: Papereissa mainittiin neljän tyyppisiä avaruusolentoja. SUURINENÄINEN HARMAA, joiden kanssa ”me” olemme solmineet sopimuksen, abduktiotapauksissa raportoidut HARMAAT, jotka työskentelevät SUURINENÄISILLE HARMAILLE, vaalea ihmiseltä näyttävä POHJOISMAINEN tyyppi, sekä punatukkainen, ihmisen näköinen tyyppi nimeltään ORANSSI. Näiden avaruusolentojen kotiplaneetat kuvataan olevan Orionin tähtikuviossa, Barnardin tähdessä ja Zeta Reticuli 1&2:ssa. En muista edes hypnoosissa mitkä avaruusolennot olivat mistäkin tähdestä.

”EBE” oli nimi tai kuvaus, joka annettiin vuoden 1949 Roswellin maahansyöksystä siepatulle avaruusolennolle. Se kuoli vankeudessa.

”KRLL” TAI ”KRLLL” TAI ”CRLL” TAI ”CRLLL” (äännetään Krill) oli panttivanki, joka jätettiin meille ensimmäisen Holloman-laskeutumisen seurauksena lupaukseksi, että avaruusolennot tekisivät osansa sopimuksesta, johon he pääsivät tuossa tapaamisessa. KRLL antoi meille pohjan keltaiseen kirjaan, jonka vieraat saivat valmiiksi myöhempänä ajankohtana. KRLL sairastui ja tri. G. Mendoza hoiti häntä, josta tuli asiantuntija avaruusolentojen biologiassa ja lääketieteessä. Myöhemmin KRLL kuoli. Hänen informaatiotaan levitettiin pseudonyymeillä O.H. Cril tai Crill.

”VIERAAT” olivat avaruusolentoja, joita vaihdettiin ihmisiin, jotka antoivat meille keltaisen kirjan tasapainon. Silloin kun näin tämän informaation, ainoastaan kolme oli enää hengissä. Niitä kutsuttiin ALFeiksi (Alien Life Forms).

USKONTO: Avaruusolennot väittivät luoneensa Homo Sapiensin risteyttämällä. Papereissa luki, että RH-negatiivinen veri oli tästä todiste. Lisäksi he väittivät, että he ovat luoneet suurimman osan valtauskonnoista. He näyttivät valtion filmaamaa hologrammia, jossa Kristus ristiinnaulittiin. He väittivät luoneensa JEESUS KRISTUKSEN.

AVARUUSOLENTOJEN TUKIKOHTIA on Utahin, Coloradon, New Mexicon ja Nevadan muodostaman suorakulmion sisällä. Kuusi tukikohtaa kuvattiin vuoden 1972 papereissa, jotka kaikki sijaitsevat intiaanireservaatin mailla ja kaikki tuon alueen sisäpuolella. Dulcen tukikohta on yksi niistä.

MURHA: Dokumentissa luki, että monia armeijan ja valtion henkilöitä oli terminoitu (murhattu; teloitettu ilman oikeudenkäyntiä) kun he olivat yrittäneet paljastaa totuuden avaruusolennoista, JASON SOCIETYsta ja MJ-12:sta. (HUOM: Kuka tahansa aikuinen, joka elää nykypäivän yhteiskunnassa ja joka edelleen ei usko että valtiomme ei kykenisi kylmäveriseen murhaan säilyttääkseen heidän idean hyväksyttävästä ”status quosta”…. sellainen henkilö pitäisi laittaa pehmustettuun selliin eikä antaa leikkiä terävillä esineillä. Hän on sekä älyllisesti että moraalisesti aivokuollut. Esimerkkinä, uskooko kukaan järjissään oleva, että Karen Silkwood kuoli auto-onnettomuudessa? =CSW)

ALUSTEN NOUDOT: Dokumentissa luki, että monia aluksia oltiin saatu talteen. Varhaisimmat olivat Roswellista, Aztecista, jälleen Roswellista, Teksasista, Meksikosta ja muista paikoista.

KENRAALI DOOLITTLE teki ennustuksen, että jonain päivänä me joutuisimme tekemisiin avaruusolentojen kanssa, ja dokumentissa luki että vaikuttaa siltä, että kenraali Doolittle oli oikeassa.

SIEPPAUKSIA tehtiin kauan ennen vuotta 1972. Dokumentissa luki, että ihmisiä ja eläimiä siepattiin ja/tai silvottiin. Monet katosivat jälkiä jättämättä. He ottivat sperma- ja munasolunäytteitä, kudoksia, tekivät kirurgisia operaatioita, implantoivat pyöreitä 40-80 mikronin kokoisia laitteita näköhermon viereen aivoissa ja kaikki yritykset niiden poistamiseksi johtivat potilaan kuolemaan. Dokumentti arvioi, että joka 40:s ihminen on implantoitu. Tämän implantin sanotaan antavan avaruusolennoille täyden hallinnan tästä ihmisestä.

JATKUVUUSSUUNNITELMA MIKÄLI INFORMAATIO TULEE JULKI TAI JOS AVARUUSOLENNOT YRITTÄVÄT VALLOITTAA: Tässä suunnitelmassa haluttiin julkisesti ilmoittaa, että terroristiryhmä oli saapunut USA:an mukanaan ydinase. Ilmoitettaisiin, että terroristien suunnitelmissa on räjäyttää ase suurkaupungissa. Sotatila julistettaisiin ja kaikki implantoidut henkilöt ja väärinajattelijat noudettaisiin ja vietäisiin keskitysleireille. Lehdistö, radio ja TV kansallistettaisiin ja niitä kontrolloitaisiin. Kaikki jotka yrittäisivät vastustaa tätä pidätettäisiin ja/tai tapettaisiin.

JATKUVUSSUUNNITELMA INFORMAATION JULKAISUN ESTÄMISEKSI TAI VIIVÄSTYTTÄMISEKSI: Tässä suunnitelmassa haluttiin käyttää MAJESTIC TWELVEa disinformaation välineenä, jolla viivästytettäisiin ja sekoitettaisiin informaation paljastamista mikäli kukaan pääsisi totuuteen käsiksi. Se [nimi ”MAJESTIC TWELVE”] valittiin johtuen sen samankaltaisuudesta MJ-12:n. Se on suunniteltu sekoittamaan muistia ja johtamaan turhiin olemattoman materiaalin etsintöihin.

NÄKEMIENI DOKUMENTTIEN MATERIAALIN LÄHDE: Materiaalin lähde oli ONIn vastatiedustelu MJ-12:a vastaan, jolla laivasto pyrki selvittämään totuuden siitä mitä oikeasti oli tapahtumassa. Laivasto (tai ainakin tuonaikainen laivasto jolle työskentelin) ei ollut mukana tässä. Eri aselajit ja valtio tekivät tämäntyyppisiä operaatioita toisiaan vastaan koko ajan. Tämän operaation tulos oli, että laivasto hankki itselleen toimintaa (teknologiaa) ja kontrolliinsa joitain projekteja.

Kuten voit nähdä, tämä tiedosto eroaa vain vähän aiemmasta. Ainoastaan muutama nimi on muutettu, jotta hämmennettäisiin valtiota tarpeeksi pitkän aikaa, jotta joku voisi varmistaa sen mitä olen sanonut olevan totta. Olen lisännyt informaatiota tähän tiedostoon, joka asettaa henkeni absoluuttiseen vaaraan. Olen lähettänyt kopion tästä tiedostosta ihmisille ympäri maata ja jatkan sen tekemistä. Lähettäkää tämä tiedosto niin monelle kuin mahdollista, ja ehkäpä se suojelee minua, mutta epäilen kuitenkin.

HISTORIA TUOMITSEE MINUT JA TÄMÄN INFORMAATION EIKÄ MINULLA OLE PELKOA SIITÄ TUOMIOSTA. VANNON ETTÄ TÄMÄ INFORMAATIO ON TOTTA JA OIKEIN PARHAAN TIETONI MUKAAN.

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet minua tutkimuksissani, heidän kärsivällisyydestään ja ymmärryksestään. Olen teille velkaa enemmän kuin voin koskaan maksaa takaisin.

Lopuksi, ei ole väliä kuka on oikeassa ja kuka väärässä tai onko projektin nimi oikein tai väärin. Sillä on väliä kuka työskentelee kenelle ja mikä on mitäkin. Se tulisi olla nyt jo ilmiselvää, että jotain karmaisevaa ja hirvittävän väärää on käynnissä, johon liittyy valtio ja UFO-ilmiö. Meidän tulee kaikkien liittyä yhteen ja paljastaa se nyt.

Olen tehnyt osuuteni parhaan kykyni mukaan. En voi lisätä enempää paitsi todistukseni kongressissa tai oikeusistuimessa, että sen mitä näin ja olen tähän tiedostoon kirjoittanut on kaikki totta ja näin sen omin silmin.

Kaikki aiemmassa tiedostossa, joka ei ole tämän kanssa ristiriidassa, on totta ja oikein parhaan tietoni mukaan, ja osa siitä on peräisin tutkimuksesta ja lähteistä. Voit yhdistää tiedostot ja saada näin kokonaiskuvan. Heitä menemään se informaatio joka on ristiriidassa sen kanssa mitä tässä tiedostossa lukee.

Tähän informaatioon ei tulla tekemään lisäyksiä tai korjauksia. Tiedosto on kokonainen ja historia sen tuomitsee. Joskus tulevaisuudessa tarkat näkemäni paperit tulevat esiin, ja näette itse tarkan informaation mitä niissä lukee.

Milton William Cooper

Huom: Viranomaiset tappoivat William Cooperin marraskuun 5. päivä 2001

 

Artikkelin julkaissut The Watcher Files

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.