Avainsana-arkisto: Australia

Australian avaruusvirasto ja UFOt

kirjoittanut Keith Basterfield

Kaikista Australian hallituksen ministeriöistä ja virastoista, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita UAP:istä, tärkeimmät ovat mielestäni puolustusministeriö (DOD), Kansainyhteisön tieteellinen ja teollinen tutkimusorganisaatio (CSIRO) ja Australian avaruusvirasto (ASA).

Puolustusministeriö

In response to any queries about the subject of UAP, the DOD has for many years consistently stated:

”Puolustusvoimilla ei ole protokollaa, joka kattaisi ufohavaintojen kirjaamisen ja raportoinnin” (kesäkuu 2019).

”Puolustuksella ei ole protokollaa, joka kattaisi tunnistamattomien ilmailmiöiden kirjaamisen tai raportoinnin…” (kesäkuu 2019)

Ilmavoimien entinen päällikkö, ilmamarsalkka Mel Hupfield sanoi, että ”…hän ei ollut nähnyt yhtään raporttia tunnistamattomista ilmailmiöistä tai UAP:ista — Australian ilmatilassa” (Lokakuu 2021).

Senaatin arviointikomitean kuulemistilaisuuksissa käytetty sisäinen DOD:n tiedotusasiakirja sisälsi seuraavaa:

”…Yhdysvallat tai mikään muu valtio tai liittolainen ei ole pyytänyt tai tarjoutunut tekemään yhteistyötä UAP:n raportoinnissa tai tutkinnassa” (vuoden 2022 alussa).

CSIRO

CSIRO on Australian kansallinen tiedevirasto. CSIRO vastasi elokuussa 2022 tietovapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) mukaiseen pyyntöön vastaamalla UAP:itä koskeviin kyselyihin. Se oli päivätty kesäkuussa 2021 ja kuului osittain seuraavasti:

”Odotamme saavamme tiedotusvälineiden tiedusteluja siitä, onko CSIRO tutkinut UAP:itä…CSIRO ei tutki UAP:itä…CSIRO ei kommentoi raportin julkaisemista (KB-ODNI kesäkuun 2021 UAP-raportti).

ASA

Puolustusministeriöllä tai CSIRO:lla ei siis ole mitään virallista etua UAP:n raportoinnista, tallentamisesta tai tutkimisesta tai tutkimisesta. Entä ASA?

Kirjoitin 27. elokuuta 2022 artikkelin otsikolla ”Kaksi tiedonvapauspyyntöä ja Australian avaruusjärjestö”. Kyseisessä artikkelissa kerroin ASA:n vastauksesta kahteen FOIA-pyyntöön. Yhden nimeltä mainitsemattoman yksityishenkilön huhtikuussa 2019 ja toisen nimeltä mainitsemattoman yksityishenkilön syyskuussa 2021. Toimitin myös oman FOIA-pyyntöni ASA:lle elokuussa 2022, eikä siitä löytynyt yhtään asiaankuuluvaa asiakirjaa.

Toimitin 25. helmikuuta 2024 ASA:lle uuden FOIA-pyynnön luettuani Defence FOI 386/23/24 -pyynnön tulokset, jotka sisälsivät kopion 16. lokakuuta 2023 päivätystä sähköpostiviestistä, jonka puolustusalueen avaruusjohto oli lähettänyt Australian kuninkaallisten ilmavoimien ministeriön yhteystoimistolle ja jossa luki osittain:

”Etsin tietoja yksityiskohdista, jotka liittyvät tunnistamattomiin ilmailmiöihin, jotka ilmavoimat mainitsivat senaatin arviossa. En ole varma kuinka kauan sitten. Australian avaruusvirasto pyytää näitä tietoja tiedotetta varten.”

Koska en ollut koskaan nähnyt tai kuullut, että ASA:lla olisi ollut UAP:tä koskevaa tiedotusasiakirjaa, esitin toisen FOIA-pyyntöni, jossa pyysin kopiota kyseisestä tiedotteesta.

Sain 15. huhtikuuta 2024 ASA:lta vastauksen, joka sisälsi kaksi versiota ASA:n tiedotusasiakirjasta. Vastauksen allekirjoitti avaruusalan sääntelyviranomaisen toimiston pääjohtaja Christopher DeLuis, ja se oli päivätty 9. huhtikuuta 2024. FOIA-pyynnön numero LEX74644. Löydettiin kaksi yksittäistä asiakirjaa, joiden otsikot olivat ”Briefing EC23-002464-Unidentified Aerial Phenomena-23 October 2023” ja ”Briefing EC24-00131-Unidentified Aerial Phenomena-1 February 2024”.

Kommentteja

1. ”Avaruussääntelyvirasto vastaa Australian avaruus- ja suurrakettitoiminnan sääntelystä ja valvonnasta turvallisuuden, varmuuden ja kansallisten etujen vuoksi.”

2. Asiakirjojen nimissä oleva EY osoittaa, että molemmat asiakirjat on laadittu Australian parlamentin senaatin arviointikomiteaan osallistuville ASA:n jäsenille. Melbournessa asuvan tutkijan Grant Lavacin ansiosta meillä on jo kopiot samanlaisista tiedotusasiakirjoista, jotka on laadittu puolustusministeriön henkilöille, jotka osallistuvat senaatin arviointikomitean kuulemistilaisuuksiin.

Mitä ASAn briiffauspaperit kertovat?

Molemmat asiakirjat ovat hyvin samankaltaisia. Ensin EC23.

Enrico Palermo

 

”Johtaja Enrico Palermo, viraston päällikkö.

”Ministeriö on pannut merkille Yhdysvaltojen kongressin äskettäisen kyselyn tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä (UAP), jotka tunnetaan myös nimellä tunnistamattomat lentävät esineet (UFO). Ministeriöllä ei ole tästä tietoa, ja kaikki tiedustelut on osoitettava Yhdysvaltojen hallituksen edustajille.”

”Ministeriö totesi myös, että NASA julkaisi hiljattain loppuraportin riippumattomasta tutkimuksestaan, joka koski UAP-järjestelmiä. Ministeriö tai virasto ei osallistunut tutkimukseen. Mahdolliset tiedustelut olisi osoitettava NASA:lle.”

”Virasto ei valvo UAP:ita tai UFOja Australiassa eikä pyri ratkaisemaan näitä kysymyksiä.”

 ”Virastolla ei ole tietoja UAP:ista tai UFOista Australiassa, vaikka olemme saaneet niitä koskevia tiedusteluja ja FOI-pyyntöjä.”

”UAP:itä ja UFOja koskeva sotilasraportointi. Kysymykset, jotka liittyvät sotilaalliseen raportointiin UAP:ista ja UFO:ista, kuuluvat puolustusministeriön toimivaltaan.”

Sitten EC24.

”Australian avaruusjärjestö (jäljempänä ’avaruusjärjestö’) ei seuraa tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (UAP), jotka tunnetaan myös nimellä tunnistamattomat lentävät esineet (UFO), eikä pyri ratkaisemaan näitä kysymyksiä.”

”Virastolla ei ole rekisteriä UAP:ista tai UFO:ista Australiassa, eikä se tue UAP-tutkimusta.”

”Virastolla ei ole tietoja vuonna 2023 järjestettävistä Yhdysvaltain kongressin kuulemistilaisuuksista, jotka koskevat UAP:ita, eikä se osallistunut vuonna 2023 laadittavaan NASAn UAP:ita koskevaan raporttiin.”

Tässä ovat siis Australian puolustusministeriön, CSIRO:n ja ASA:n viralliset kannat.

Kommentteja

1. Vaikka joku ASA:n jäsenistä on sanonut, ettei heitä kiinnosta UAP:t, jonkun on täytynyt käyttää aikaa UAP:den tutkimiseen näitä tiedotteita valmistellessaan. Sama pätee myös puolustusministeriössä (avaruushallinto?).

2. Huhtikuuhun 2024 mennessä emme ole vieläkään löytäneet sitä Australian puolustusministeriön henkilöä, joka osallistui toukokuussa 2023 Five Eyesin UAP:tä koskevaan tiedotustilaisuuteen, jonka järjesti entinen johtaja, tohtori Sean Kirkpatrick, All-Domain Anomaly Resolution Office -yksiköstä, emmekä tiedä, mitä he tekivät kyseisessä tiedotustilaisuudessa saaduilla tiedoilla. Voisi kuvitella, että Australian puolustusministeriölle olisi raportoitu tiedotustilaisuuden sisällöstä. Australialaiset UAP-tutkijat eivät kuitenkaan tiedä asiasta mitään varmuutta, vaikka voidaankin olettaa, että kyseessä oli joku puolustusministeriön puolustusministeriön tiedusteluorganisaation (DIO) työntekijä. Valitettavasti DIO on yksi monista tiedusteluvirastoista, jotka on vapautettu Australian FOIA:n soveltamisalasta.

3. Jos jollakin lukijalla on ehdotus Australian hallituksen jostakin muusta alasta, jota UAP:n osalta pitäisi tutkia, olisin iloinen kuullessani teistä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Hehkuva kohde Adelaidessa

Havaintopäivämäärä: 22.3.2023
Havaintopaikka: Adelaide, Etelä-Australia

Tämä UFO näkyi vain muutaman sekunnin, mutta valokuvaaja kykeni nopeasti nappaamaan siitä kuvan kaikille. Tässä me näemme kohteen vasemmassa yläreunassa ja lentokoneen oikeassa alareunassa. UFO oli niin kirkas, että se näytti melkein pilveltä, mutta mikään pilvi ei kykene liikkumaan niin nopeasti laidalta toiselle neljässä sekunnissa. Nopeus, väri ja se että se on niin lähellä kaikki puhuvat sen puolesta, että tämä on avaruusolentojen partioalus, keräämässä dataa lähettääkseen sen kotiplaneetalleen. Tämä UFO on erittäin kirkas, se ei ole drone vaan alus, jota ohjaa pilotti.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

22.3.2023 kello 11.17 kuvasin lentokoneita, jotka lensivät Adelaiden yllä Etelä-Australiassa. Erittäin kirkas kohde tuli näkyviin. Kohde näytti olevan kameran etsimessä, tulevan luoteesta ja laskevan nopeasti etsimen alaosaan, kulkien itään. Se näkyi arviolta neljän sekunnin ajan.

 

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Kaksi UFOa seuraa matkustajakonetta Australiassa

Havaintopäivämäärä: tammikuun 11. 2023

Havaintopaikka: Adelaide, Etelä-Australia

Lähde: MUFON #127859

Henkilö kuvasi matkustajakoneita, jotka lensivät hänen yläpuoleltaan, kun hän vahingossa kuvasi kaksi UFOa. Kohteet ovat ovaalinmuotoisia levyjä, joilla ei ole siipiä, ei mitää pakokaasujälkiä, ei valoja…. ei mitään mikä sanoisi niiden olevan muita kuin UFOja.

Australian aavikko on täydellinen paikka avaruusolentojen tukikohdalle, jotka ovat yleensä 5km maan sisässä. Siellä kaukana harvat kestävät kuumaa ilmaa ja reittejä joissa on huonot tiet, pelkkiä kiviä ja pölyä silmänkantamattomiin. Ja kuitenkin UFOja nähdään usein sekä yöllä että päivällä tällaisilla alueilla, ilman selitystä sille miksi ne ovat siellä. 100-prosenttista näyttöä siitä, että avaruusolennot seurailevat matkustajakoneita.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

Kuvatessani Virgin Boeingia, joka oli matkalla Queenslandin Coolangattaan Adelaidesta, näin kaksi suurta lautasalusta lähestyvän lentokoneita lännestä niiden alapuolelta. Kohteet ohittivat Boeingin uskomattomalla nopeudella ja ne näkyivät menevän itään samaan suuntaan kuin koneet. Havainnon kesto oli arviolta minuutin, ja tuossa ajassa minun onnistui kuvata neljä valokuvaa tapauksesta. Adelaidessa on ollut tammikuussa paljon UFO-havaintoja. Tässä on valokuva tapauksesta.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Mystinen kappale Australiassa

Havaintopäivämäärä: 2. kesäkuuta 2022
Havaintopaikka: New South Wales, Australia

Kiiltävä kappale taivaalla onkin lautanen, joka on kääntynyt kantilleen. Kappaletta on vaikeaa nähdä ellei se ole kääntynyt oikeansuuntaiseen kulmaan, ja silloinkin se on aina valkoinen tai metallinvärinen.

UFO näyttää samanlaiselta kuin Kalliovuorilla ja Denverissä näkyneet UFOt. Nämä UFOt ovat kaikkein yleisintä tyyppiä maailmassa ja vaikka ne ovat yksinkertaisia designiltaan, ne ovat 100-prosenttisesti avaruusolentojen aluksia ja ne voivat matkata valon nopeudella.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Pastilli-UFO Sydneyssä

Havaintopäivämäärä: 28. huhtikuuta 2022
Havaintopaikka: Sydney, Australia

Tämä pastillin muotoinen UFO havaittiin Sydneyssä. Kohde näkyy kiitämässä taivaalla ja se oli jättiläismäisen pinkin pastillin näköinen. Kohde jätti suuren vanan, minkä tarkoitus oli hämätä kansaa ja saada näyttämään se lentokoneelta. Kuitenkaan kohteella ei ole siipiä, peräsintä, ikkunoita tai mitään merkkejä tai edes lentovaloja. Tämä on tunnistamaton lentävä esine.

Ausralia on UFO-aktiviteetin keskus, ja syrjäiset autiomaat eivät ole poikkeus sääntöön. Havaintoja tehdään jopa enemmän syrjäseuduilla… ja paikalliset alkuperäiskansat muistavat tarinoita, jotka menevät historiassa tuhansia vuosia taaksepäin, jumalankaltaisista olennoista, jotka matkaavat taivaalla. Alkuperäiskansojen piirrokset autiomaan kiviin ja luoliin todistavat tästä.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

UFO Australian Queenslandissa

Havaintopäivämäärä: maaliskuun 12, 2022 17:54
Havaintopaikka: Gold Coast, Australia

Tällä huikealla videolla tumma lautanen ilmestyy taivaalle tuulisena päivänä Australiassa. Lautasen näki moni ihminen ja kuvaaja sai kuvattua sen, mutta ainoastaan 18 sekunnin ajan. Hän sanoi, että hänellä olisi enemmänkin videomateriaalia, mutta hän ei painanut tallennusnappia kunnolla, ja video ei tallentunut. Sitten hän painoi stopnappia, ja puhelin alkoi kuvata hänen jalkojaan. Minullekin on käynyt muutamaan otteeseen näin, joten tiedän. Hän vahingossa kuvasi jalkojaan ja unohti laittaa tallennusta pois päältä. He puhuivat videolla näkevänsä aluksen ikkunat.

 

Lautasella on hyvä kontrolli, koska tuulisena päivänä se pysyy paikallaan, ja ainoastaan hieman kääntyilee. Kiistämätöntä näyttöä klassisten UFOjen olemassaolosta! Australia on UFO-aktiviteetin keskus ja tämä video vahvistaa mielikuvaa.

Scott C. Waring,  Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

Kävelin perheeni kanssa kun näimme tämän huikean kohteen taivaalla Broadbeachin llä. Se oli suuri ja näytti pysyvän hyvin hanskassa tuulisena päivänä.  Minulla on yksi toinenkin video, lähinnä jaloistani, jossa se näkyy parin sekunnin ajan. Luulin kuvaavani sitä, mutta olin painanut tallennusnappia lopussa, kun luulin painaneeni alussa ja aloittavani kuvauksen. Jos tämä selittää yhtään.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Four pillars

Australian senaatissa kysyttiin kysymyksiä UAP:sta

Kirjoittanut Keith Basterfield

Australian senaatin tuoreessa kuulemisessa senaattori Peter Whish-Wilson kysyi useita kysymyksiä liittyen tunnistamattomiin ilmailmiöihin. Tämä on toinen vuosi putkeen, kun senaattori on ottanut asian puheeksi. Kysymykset kysyttiin marraskuun yhdeksännen päivän 2022 kuulemisessa, jossa käsiteltin ulkomaan asioita, puolustusasioita ja ulkomaankauppaa.

Melbournelainen tutkija Grant Lavac on seurannut senaattorin edesottamuksia tarkasti UAP-asioissa; ja näiden kysymyksten tultua esiin hän twiittasi siitä useamman twiiti, jotka on luettavissa täältä, mukana oli myös videoklippejä kysymyksistä ja vastauksista.

https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=195565

 

Transkriptio

18. päivänä marraskuuta 2022, Austarlian parlamentin virallinen istuntopöytäkirja marraskuun 9. päivän 2022 julkaistiin senaatin ulko- ja puolustusasiain sekä ulkomaankaupan valiokunnan kuulemisesta. Tämä on se valiokunta, jossa senaattori Whish-Wilson istuu. Alla olevaan transkriptioon olen kerännyt kaikki UAP-relevantit kohdat.

Marsalkka Chipman: Aloitin ADFAssa vuonna 1989.

Senaattori WHISH-WILSON: Valmistuin sieltä vuonna 1988, joten minua kiinnosti tietää olitteko siellä kun itse olin.

Arviolta vuosi sitten, kysyin aiemmalta ilmavoimien komentajalta, marsalkka Hupfeldilta, Amerikan puolustustiedusteluraportin julkaisusta, alustavasta UAP-raportista, tunnistamattomista ilmailmiöistä. Minulla on muutama jatkokysymys teille. Tällä alalla on selvästikin tapahtunut paljon viime 12 kuukauden aikana, ja toki, olette ottaneet johtajan roolin. Nopea kertaus: ODNIn alustavan arvion julkaisun jälkeen joulukuussa 2021 puolustuslainsäädäntöä laajennettiin, ja lisäyksessä vaadittiin ODNIn organisaatiolta raporttia kongressille joka vuosi UAP-asian edistymisestä. Tämän vuoden toukokuussa oli sarja kongressin kuulemisia, ja silloin, joka oli itse asiassa muutama viikko takaperin, NASA perusti oman UAP-tutkimustiiminsä. Toivoin, että tuohon mennessä saisin tilaisuuden kysyä teiltä nämä kysymykset, he ovat saattaneet julkaista jo ensimmäiset alustavat arvionsa kongressille, jonka piti olla annettu jo viime viikolla, mutta me odotamme nyt sitä. Kun tuollaista raaka-arviota käytetään kontekstina, voisinko tiedustella teiltä: koska olette aloittaneet ilmavoimien komentajana, missä määrin, jos missään, olette saaneet briiffausta UAP-ilmiöistä heinäkuisen virkaan astumisenne jälkeen?

Marsalkka Chipman: En ole saanut mitään briiffausta UAP:sta sen jälkeen kun aloitin virassani.

Senaattori WHISH-WILSON: Oletteko seuranneet asiaa henkilökohtaisella tasolla, omasta kiinnostuksestanne?

Marsalkka Chipman: En seuraa sitä henkilökohtaisella tasolla.

Senaattori WHISH-WILSON: Yhdysvaltain kongressin UAP-kuulemisessa toukokuussa laivastotiedustelun varajohtaja Scott Bray vahvisti, että alustavan arvioraportin julkaisemisen jälkeen vuonna 2021 heillä on sen jälkeen tullut lisää 400 tapausraporttia, joita he tarkastelivat. Useimmat niistä olivat peräisin piloteilta kuin te. Häntä lainattiin noissa kuulemisissa, että hän oli sanonut, että Yhdysvallat olivat ottaneet keskusteluun mukaan useita liittolaisia ja kansainvälisiä kumppaneita UAP-asiassa. Kun otetaan huomioon miten läheisiä me olemme Yhdysvaltojen kanssa, onko Australian tiedustelupalveluilla tai ilmavoimilla ollut keskusteluja liittyen heidän lähestymistapaan—-

Marsalkka Chipman: En ole tietoinen mistään virallisista keskusteluista, joita meillä olisi ollut Yhdysvaltain kanssa.

Senaattori WHISH-WILSON: Te ’ette ole tietoinen’; tarkoittaako se, että asia ei ole pyörähtänyt pöydällänne, vai kiellättekö kategorisesti, että mitään olisi ollut?

Marsalkka Chipman: Kuvittelisin, että se olisi pyörähtänyt pöydälläni mikäli noita keskusteluja olisi ollut viimeisen neljän kuukauden aikana, mutta voin käydä ne vielä läpi ja katsoa mikäli jotain keskusteluja on ollut.

Senaattori WHISH-WILSON: Kiitos. Te olette itsekin pilotti. Kun lentäjämme tai sotilaamme havatsevat jotain, mitä he eivät ymmärrä tai osaa identifioida ilmatilassamme, minkälaista rohkaisua ja raportointimekanismeja olette antaneet ADF:n miehistölle tässä asiassa?

Marsalkka Chipman: Meillä on tällä hetkellä vahva raportointikulttuuri. Jos jotain turvallisuuteen tai ilmailukysymyksiin liittyvää tulee, silloin me rohkaisemme vahvasti pilottejamme raportoimaan niistä. On myös olemassa standarditoimintamekanismeja: ilmailuvalvonta sekä myös sotilashenkilökuntamme, jotka tarkkailevat jatkuvasti ilmatilaamme.

Senaattori WHISH-WILSON: Kongressin UAP-kuulemisissa toukokuussa samainen laivastotiedustelun varajohtaja sanoi, että laivaston ja ilmavoimien miehistöillä on nyt toimintaprosessit UAP:den raportointiin heidän ohjaamojen polvilaudoissa ja lennonjälkeiseen purkutilaisuudessa asiasta keskusteluun. Yllättääkö tämä teitä?

Marsalkka Chipman: Me emme näe mitään syytä sille miksi ottaisimme käyttöön nuo Australiassa.

Senaattori WHISH-WILSON: Ymmärrättekö miksi he nyt ottavat käyttöön—-

Marsalkka Chipman: En.

Senaattori WHISH-WILSON: Onko olemassa mitään syytä sille miksi ette ole keskustelleet suurimman liittolaisemme kanssa siitä miksi he ottavat näitä menettelytapoja käyttöön?

Marsalkka Chipman: En ollut tietoinen näistä menettelytavoista.

Senaattori WHISH-WILSON: Ilmavoimien komentajana, eikö samanlaisten raportointimenettelyjen käyttöönotto olisi suhteellisen suoraviivaista Australiassa?

Marsalkka Chipman: Luulisin niin, jos me näemme sellaiselle tarvetta. Jos olisi jotain ongelmia, joista me tulisimme tietoisiksi, jotka vaikuttaisivat turvallisuuteemme tai operaatioidemme turvallisuuteen ilmatilassamme, silloin kyllä, se olisi meille yksinkertaista ottaa nuo menettelyt käyttöön.

keskiviikkona, 9. marraskuuta 2022 Senaatin sivu 56

ULKOASIAIN, PUOLUSTUSASIAIN JA ULKOMAANKAUPAN LAINSÄÄDÄNTÖVALIOKUNTA

Senaattori WHISH-WILSON: Viimeisenä, puhuttaessa Yhdysvaltain vahvasta liittolaisuudesta kanssamme, tuoreesta Yhdysvaltain ilmavoimien lausunnosta, jossa kerrottiin heidän visiostaan, olisitteko valmis sitoutumaan samanlaisten raportointimenettelyjen käyttöönottoon, ja mitä prosesseja vaadittaisiin sellaisen tapahtumiseksi?

Vara-amiraali Johnston: Meillä on rutiininomaiset käytännöt kaikilla puolustusaloilla. Jos operationaalisesti merkittävä tapahtuma sattuu, myös sellainen jonka me kykenemme selittämään tai sitten ei, on olemassa raportointikäytänteet, jotka eivät rajoitu UAP:hin vaan kaikkeen mitä saattaakin tapahtua, oli kyseessä sitten alus, lentokone, kentällä, joka saattaa havaita jotain, silloin on velvollisuus raportoida siitä.

Senaattori WHISH-WILSON: Selvästikin tunnistamattomat kohteet, tunnistamattomat lentokoneet tai muut alukset, niiden tunkeutuminen alueillemme olisi vakava riski lentoturvallisuudelle ja myös potentiaalinen uhka operaatioidemme turvallisuudelle. Teillä selvästikin on strategioita tehdä nuo asiat täällä. Otin tämän esiin aiemman marsalkan kanssa myös, mutta te olette tietoinen raporteista, joissa Yhdysvaltain armeijan harjoituksia on peruttu ilmaturvallisuushuolien ja UAP-havaintojen takia?

Senaattori Wong: Onko tämä UFO-kysymys?

Senaattori WHISH-WILSON: Voitte kutsua niitä UFOiksi, jos haluatte, senaattori Wong. Ne ovat teknisesti tunnistamattomia ilmailmiöitä.

Senaattori Wong: Halusin vain selkoa käsitteestä.

Senaattori WHISH-WILSON: Onko tämä teidän mielestänne hauskaa?

Senaattori Wong: En ole ollut täällä aiemmin. Minulta ei ole kysytty tästä asiasta aiemmin. Voimmeko me auttaa senaattoria mitenkään tällaisilla kysymyksillä?

Marsalkka Chipman: Sanoisin, että en ole tietoinen tuosta. Olen tietoinen siitä, että Yhdysvalloista on tullut raportteja. Jos jotain sellaista esiintyy ilmatilassamme, joka aiheuttaisi meille huolta, silloin me ottaisimme sen vakavasti.

Senaattori WHISH-WILSON: Kiitos siitä. Ehkäpä tämä on minun viimeinen kysymys, ja jätän muut kysymykset lepäämään. Ymmärrän, että vuonna 1996 ilmavoimat lopetti UAP-raporttine käsittelyn. Se päätti, että ei ollut mitään tieteellistä tai uskottavaa syytä jatkaa resurssien panostusta tutkimuksiin. Tarkoitan, että osasyy sille miksi Yhdysvaltain rakenteet on pystytetty tarjoamaan näyttöön pohjautuvaa tai dataan perustuvaa lähestymistapaa kysymyksiin: Voimmeko me eliminoida tämän potentiaalisen uhan kansalliselle turvallisuudelle? Ovatko nämä vieraat lentävät kohteet muista maailmoista? Kuka tietää? Oletteko tietoinen mistään dokumentaatiosta koskien prosessia, joka sai ilmavoimat siirtämään pois resursseja tutkimuksista?

Marsalkka Chipman: Sille on oma historiansa. Me luotamme raportointimekanismeihin, jotka vara-amiraali mainitsi aiemmin niin, että jos jotain ongelmia tulee, silloin niistä voidaan raportoida.

Senaattori WHISH-WILSON: Mutta jos olisi uutta dataa, joka muuttaisi päätöstänne tutkia tätä potentiaalisena uhkana, niinkuin Yhdysvallat raportoi?

Marsalkka Chipman: Jos on ongelmia, joita me pidämme relevantteina operaatioidemme turvallisuudelle ilmatilassamme, silloin me ottaisimme ne vakavasti.

Puolustusministeriön kiinnostus UAP-ilmiöihin

Minun tiivistelmäni Australian puolustusministeriön UAP-kiinnostuksesta löytyy artikkelista tästä linkistä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Sienen muotoinen kappale Sydneyssä

Havaintopäivämäärä: 7-27-2018
Havaintopaikka: Sydney, Australia
Lähde: MUFON

Tämä on erittäin lyhyt video, mutta mielestäni jopa parin sekunnin video antaa meille idean siitä mitä silminnäkijät ja muut ovat tuona päivänä nähneet. Tämä raportti on ilmoitettu vasta paljon myöhemmin, kuitenkin video on kuvattu vuonna 2018. Zoomasin UFOa ja hidastin sitä 10-kertaisesti jotta me voimme nähdä UFOn muodon, värin ja koon. En ole koskaan nähnyt tämän muotoista UFOa ennen, ja tämä on selkeä. Hieno video aluksesta.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

Olin puistossa lasteni kanssa, näen silmäkulmastani puiden takana jotain, käännyin nopeasti ja se liikkui puiden taakse. Katsoin poispäin ja se tuli eteeni, leijaili pari sekuntia ja kun otin puhelintani esiin ja aloin kuvata, se kääntyi ja lähti pois. Videolla kuulette minun huutavan tyttärelleni, jolloin se hidastuu ja lähtee kiitämään pois.

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Muotoaan muuttava UFO Australiassa

Tässä on kiinnostava UFO-havaintovideo Figtreesta, Wollongongin lähiöstä New South Walesissa, Australiassa. Tämä on kuvattu 17. lokakuuta 2021.

Silminnäkijän raportti:

Kappale muutti muotoaan kuten voit videolta nähdä, mutta myös jos hidastat sitä tarpeeksi, näet että siellä oli muitakin kappaleita (mustia pisteitä) lentämässä pääkappaleen ympärillä…

Se näyttää elohopean kaltaiselta ja nestemäisesti muotoaan muuttavalta. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista ja en voi uskoa että sain sen kuvattua… Kappale muuttuu möykyn muotoisesta donitsin muotoon sekunneissa, sitten kun se lähestyy puuta, se muuttuu pallolta näyttäväksi jutuksi jonka jalat roikkuu ja se näytti aika kuumottavalta.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Pine Gap: Australian oma Area 51

Huippusalainen Keski-Australian Pine Gapin vakoilutukikohta on saanut suuremmat kyvyt kerätä tiedustelutietoa, kertoo usean tunnetun tiedusteluasiantuntijan raportti. Vuosikymmenten ajan USA:n ja Australian yhteinen laitos Pine Gap on ollut sekä Australian että Amerikan tiedustelupalvelujen käytössä tukikohtana CIA:n kehittämille signaalitiedustelusatelliiteille, jotka sieppaavat ballististen ohjusten koetelemetriaa ja mikroaaltokommunikaatiota. Pine Gapin laajentaminen “yleiskäyttöiseksi tiedustelun megakeskukseksi” kertoo Australian tiedusteluverkostojen ja henkilöstön tärkeydestä satelliitti- ja sähköisen viestinnän keräämisessä.

Pine_Gap_edited.jpg

Australian ’Area 51’

Pine Gap, 19 kilometriä lounaaseen Keski-Australian Alice Springsistä, on pitkään ollut mielenkiinnon ja väärän informaation kohde. Se on saanut lempinimen ‘Australian Area 51’, ja siitä kiertää vakoilu- ja UFO-havaintotarinoita. Vuonna 1970 valmistunut laitos on ollut maiden pakkolunastuksen ja rakentamisen johdosta monenmoisen kiistan kohteena. Sen rooli ja toimiala on muuttunut monta kertaa ja siitä on tullut keskeinen komponentti kotimaan ja kansainälisen satelliittidatan keräämisessä osana “Five Eyes”-allianssia (FEVY). “Five Eyes”-tiedusteluverkostoon kuuluu Australia, USA, Britannia, Kanada ja Uusi-Seelanti, ja se mahdollistaa yhteisen tiedonjakamisen jäsenvaltioiden kesken. Snowdenin vuotamien dokumenttien myötä paljastui, että jäsenvaltiot keräävät informaatiota omista kansalaisistaan ja jakavat dataa muiden FEVY-jäsenten kesken, näennäisesti kiertääkseen kotimaan reformeja, joiden tarkoitus on parantaa kansalaisten tietoturvan asemaa liialta valtion valvonnalta. Yhteinen Australian-Britannian-Kanadan raportti otsikolla ”Laajennettu kommunikaatiosatelliittien valvonta ja tiedustelutoiminta käyttäen monisädeantennijärjestelmiä”, jonka on kirjoittanut Desmond Ball, Duncan Campbell, Bill Robinson ja Richard Tanter, ilmaisee huolensa Pine Gapin laitoksen “perustavanlaatuisesta transformaatiosta”, jota heidän mukaansa  “ei ole uudelleenarvioitu julkisesti”. Pine Gapin laitos, vaikkakin yhteiskäytössä, on Yhdysvaltain National Reconnaissance Officen (NRO) hallinnoima ja siellä on National Security Agencyn (NSA) internet-servereitä. NSA:n servereillä säilyttämää dataa pidetään viraston omaisuutena, ja näin se on Yhdysvaltain lainsäädännön alaista, mm. Patriot Actin. Pine Gapin kaltaisten laitosten välinen yhteistoiminta,  verkkoviestinnän ‘troolaaminen’ ja tiedustelutietojen jakaminen  “Five Eyes”-allianssin kesken on sekä sopimatonta että huolestuttavaa. Vuonna 2013 silloinen varjoviestintäministeri Malcolm Turnbull huomautti PRISM-ohjelman ja “ulkomaan kansalaisten laajamittaisen valvonnan ja tietojen keruun ilman oikeuden lupaa” olevan erityisen huolestuttavaa suurten teknojättiläisten taholta.

Pine Gap: “CIA:n tärkein tekninen tiedustelutiedon keräämiskeskus maailmassa”

Pine Gapin laajentuminen  “erittäin erikoistuneesta”  “yleiskäyttöiseksi tiedustelun megakeskukseksi” ilman virallista Australian valtion puoltoa tulisi olla huolenaihe sekä kansalle että Australian lainsäätäjille. Erittäin salainen paikka on harvaan asutulla alueella Alice Springsin lounaisosassa, ja sen laitamilla näkyy suuria kylttejä joissa lukee “AUSTRALIAN LIITTOVALTION KIELLETTYÄ ALUETTA – EI LÄPIKULKUA, EI VALOKUVAAMISTA, EI ASEITA” ja joissa uhataan seitsemän vuoden vankeudella niitä, jotka tunkeutuvat turvallisen tilan viereiselle alueelle. Ballin, Campbellin, Robinsonin ja  Tanterin raportti käyttää Snowdenin vuotamaa julkisesti saatavilla olevaa informaatiota ja yksityiskohtia, sekä visuaalisia havaintoja, valokuvia ja graafeja selittämään Pine Gapin kapasiteetin ja koon kasvua. Raportti on täynnänsä epätarkkoja ilmaisuja kuten “tämä oli mahdollisesti”, “vaikuttaa olevan”, “mahdollisesti liittyy”. Nämä approksimaatiot eivät johdu huonoista tutkimusmenetelmistä tai räikeistä yleistyksistä, vaan tarkasti kuvaavat informaatiovakuumia, joka ympäröi laitosta ja siellä tapahtuvaa toimintaa. Kuten kaikkien huippusalaisten laitosten kanssa, rakennukset ja operaatiot ovat luottamuksellisia, mutta se miten paljon australialaiset kansana, edes Australian virkamiehet, pidetään pimennossa on yhä vain huolestuttavampaa. USA-Australian yhteispuolustuskeskus Pine Gapissa jatkaa erittäin erikoistuneiden funktioidensa kehittämistä, ja tarkempaa syynäystä tulisi suorittaa siitä väistämättä aiheutuvista lopputulemista ja seuraamuksista. Vuonna 2013 paljastui, että datankeruu Pine Gapin laitoksessa tapahtuu geopaikannustarkoituksiin ja dronen sotilaskäyttöä varten suvereeneja valtioita kuten Yemeniä ja Pakistania vastaan. Vaikka näennäisesti droneja käytetäänkin työkaluina terrorisminvastaisessa sodassa, amerikkalaisten drone-iskut ovat aiheuttaneet siviilikuolonuhreja ja johtaneet YK:n ihmisoikeustarkkailijoiden nuhteisiin dronenkäytön “läpinäkyvyyden esteistä”  ja patistaneet Yhdysvaltoja “selkiyttämään kantaansa juridisissa ja faktuaalisissa ongelmissa… paljastamaan… informaatiota, joka on relevanttia sen maan aluerajojen ulkopuolisille terrorismin vastaisille operaatioille; ja julkaisemaan omat datansa kauko-ohjattavilla aluksilla tuotetuista siviilikuolonuhrien määristä…”.

Muutoksen aikaansaaminen

Pine Gapin laitosten datankeruu mahdollistaa kyseenalaisen dronkenkäytön, datan säilömisen suuressa mittakaavassa ja satelliittikommunikaation keruun, joista mitään näistä ei valvota eikä kukaan ole vastuullinen oikeusistuimille, suvereeneille valtioille, journalisteille tai Australian kansalle. Ballin ym. luovuttama raportti alleviivaa Pine Gapin tärkeyttä Yhdysvaltain ympäri maailmaa kohdistuvien tiedusteluoperaatioiden keskuksena, Itä-Venäjältä Lähi-Itään ja Itä-Afrikkaan ottamalla käyttöön monikäyttöisiä kyvykkyyksiä. Vaikka Australian valtiolla on pitkäänjatkunut vaitiolon politiikka tiedusteluasioissa, entinen puolustusministeri Stephen Smith sanoi, että Pine Gap toimii Australian hallituksen ”täydellä tiedolla ja suostumuksella”, suostumus tarkoittaa että Australian valtio hyväksyy toiminnan läsnäolon tai tarkoituksen Australiassa mutta ”se ei tarkoita, että Australia hyväksyy kaiken tehdyn toiminnan”.

Pine Gapin tulevaisuus pysyy, paljon kuten sen olemassaolokin, mysteerinä. Sillä aikaa Australian sydämessä sijaitseva salamyhkäinen laitos jatkaa operaatioitaan Australian kansalaisten silmiltä piilossa ja aiheuttaen kaikenlaista Australian rajojen ulkopuolella.

 

Artikkelin julkaissut Young Australians in International Affairs