Avainsana-arkisto: Keith Basterfield

ECHO: Euroopan UFO-tieteiden kongressi

kirjoittanut Keith Basterfield

Tuleva tapahtuma

Muistutus siitä, että UAP-tutkimus on globaalia toimintaa, on tuleva ”ECHO European Congress for UAP Studies and Research”, joka pidetään Pariisissa, Ranskassa 4.-5. marraskuuta 2023.

ECHO-säätiö

Säätiön tavoitteet sellaisina kuin ne heidän verkkosivuillaan ovat:

* Demokratisaatio: edesauttaa UFO-ilmiön demokratisointia tieteellisen tutkimuksen ja tutkivan journalismin keinoin.

* Dokumentaatio: tarjota dokumentoituja uutisia UFO-ilmiöstä keskittämällä tiedostot ja levittämällä niitä ympäri maailman ja tuomalla ne saataville omalla alustalla usealla eri kielellä.

* Kommunikaatio: mahdollistaa UFO-ilmiötä käsittelevän viestinnän laajempi levittäminen.

* Uudet hypoteesit: avata ovi uusille paradigmoille ja tieteellisille hypoteeseille liittyen universumin ihmeisiin (multiversumi/teknologia).

* Koota yhteen: tuoda yhteen asiantuntijoita ympäri maailman eri taustoista (tiede, historia, entiset valtion työntekijät ja sotilaat, poliitikot jne.) kansainväliseen kongressiin.

* Eurooppalainen tapahtuma: tapahtuma esitetään sarjana konferensseja ja videokonferensseja, jotka alleviivaavat tuoreita uutisia UFO-ilmiöstä. Esimerkiksi:

”Eri hallitusten toimenpiteet, jotka ottavat ilmiön vakavasti. Tieteen tuore kehitys, joka sallii uudet hypoteesit.”

Esiintyjät

Kongressissa esiintyvät seuraavat puhujat:

Chris Mellon – ”UAP:t ja avaruusolentohypoteesi.”

Luc Dini – Ranska – 3AF SIGMA2:n johtaja – ”Tunnistamattomat ilmailmiöt:

Unidentified Aerospace Phenomena: viittaukset ja fysikaaliset havaintomuuttujat.”

Fabrice Bonvin – Sveitsi – kirjailija – ”Debunkkauksesta UFO-paljastukseen.”

Phillipe Guillemant – Ranska – CNRS:n tutkimusinsinööri – ”Hypoteeseja UAP-teknologiasta.”

Avi Loeb – ”Galileo-hankkeessa etsitään teknologisia tähtienvälisiä kohteita.”

Jacques Vallee – ”UFO-ilmiöt, aito tieteellinen aihe.”

Eric Zurcher – Historioitsija – ”Lähikohtaamiset, eräänlainen metakieli?”

Dominique Filhol – Ranska – kirjailija ja ohjaaja – Valensole-elokuvan 15mm-näytös ja keskustelu Jacques Valleen ja ohjaajan kanssa.

Kutsuvieraat

Kutsuvieraita ovat:

Michael Vaillant (Ranska) – UAP-konsultti.

Jack Krine (Ranska) – Entinen Ranskan ilmavoimien pilotti.

Christian van Heijst (Alankomaat) – Boeing 747 pilotti.

Vinnie Adams (Britannia) – UAP-tutkija ja podcast-juontaja.

Nagib Kary (Ranska) – Vertical Project Median perustaja.

 

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

NASA julkaisi UFO-raporttinsa

kirjoittanut Keith Basterfield

9. heinäkuuta 2022, NASAn mediatiedote ilmoitti, että virasto aikoo perustaa riippumattoman tutkimustiimin tutkimaan UFOja. Tiimin vetäjäksi valittiin astrofyysikko David Spergel. Tiimi on tutkinut seuraavia kysymyksiä:

 ”…saatavilla olevan datan identifiointi, kuinka parhaiten kerätä dataa tulevaisuudessa ja miten NASA voi käyttää tätä dataa viemään eteenpäin ymmärrystä UAP:sta.”

Heti alusta lähtien tehtiin selväksi, että tämä tutkimus ei tulisi tarkastelemaan nykyisiä tai menneitä havaintoja.

UAP | Science Mission Directorate (nasa.gov)

 

NASAn mediatiedote

NASAn mediatiedote M23-115, päivätty 12- syyskuuta 2023, oli otsikoitu ”NASA aikoo julkaista ja käsitellä tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden raporttia report.”

Siinä sanottiin, että torstaina 14.9.2023 pidettäisiin tiedotustilaisuus, jossa keskusteltaisiin tutkimustiimin raportin löydöksistä. Raportista tultaisiin julkaisemaan verkkoon versio puolta tuntia ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden osanottajat

* NASAn hallintojohtaja Bill Nelson

* Nicola Fox, tiedeosaston apulaispäällikkö

* Dan Evans, apulaishallintojohtajan sijainen, NASAn tiedeosaston tutkimusosasto

* David Spergel, Simons-säätiön puheenjohtaja ja NASAn riippumattoman UAP-tutkimusryhmän puheenjohtaja.

Tilaisuuden videotallenne on nähtävissä täällä.

Mitä raportissa sanotaan?

Raportti on 34 sivua pitkä, ja siinä on seuraavat seitsemän osiota:

1. Tiivistelmä

2. Esipuhe

3. Johdanto

4. Vastaus tehtävänantoon

5. Johtopäätökset ja suositukset

6. Kiitokset

7. Keskustelua työn tuotoksista

Vastaus tehtävänantoon

Raportin ydin on osio ”Vastaus tehtävänantoon”. Siitä löydämme kahdeksan kysymystä, jotka tutkimusryhmälle oli annettu vastattavaksi, heidän ”löydöksensä” ja perustelut löydöksille.

K1. Minkä tyyppistä tieteellistä dataa, jota tällä hetkellä NASA ja muut siviilitahot keräävät ja arkistoivat, tulisi ottaa syntetisoitavaksi ja analysoitavaksi, millä potentiaalisesti valaistaisiin tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden (UAP) luonnetta ja alkuperää?

LÖYDÖS: NASAn maata kiertävien satelliittien laivasto tulisi olla keskeisemmässä roolissa UAP-ilmiöihin liittyvien ympäristöolosuhteiden määrittämisessä.

LÖYDÖS: On olennaista huomata strukturoidun datan keräämisen keskeinen rooli kattavassa ja näyttöön perustuvassa viitekehyksessä, jotta voisimme paremmin ymmärtää UAP:ita.

K2. Minkä tyyppistä tieteellistä dataa, jota tällä hetkellä kolmas sektori ja yritykset keräävät, tulisi syntetisoida ja analysoida, millä potentiaalisesti valaistaisiin UAP:iden alkuperää ja luonnetta?

LÖYDÖS: USA:n kaupallinen kaukokartoitusteollisuus tarjoaa potentiaalisen yhdistelmän Maata tarkkailevia sensoreita, joilla on kollektiivinen potentiaali suoraan ratkaista UAP-tapahtumia.

LÖYDÖS: Kerätyn informaation standardointi hyvin suunnitellulla kalibroinnilla tekee mahdolliseksi toteuttaa kattavan tieteellisen tutkimuksen UAP:sta. NASAn kokemus tällä alalla on elintärkeää.

K3. Minkä tyyppistä tieteellistä dataa NASAn tulisi kerätä, jolla parannettaisiin potentiaalia jolla kehittää ymmärrystä UAP:iden luonteesta ja alkuperästä?

LÖYDÖS: NASAn tulisi hyödyntää sen merkittävää kokemusta tällä alalla ja potentiaalisesti käyttää monispektristä tai hyperspektristä dataa osana perusteellista kampanjaa.

LÖYDÖS: NASAn asiantuntijuutta pitäisi kattavasti hyödyntää osana robustia ja systemaattista datastrategiaa koko valtionhallinnon kattavassa viitekehyksessä.

K4. Minkä tyyppisiä tieteellisiä analyysitekniikoita, joita tällä hetkellä kehitetään, voitaisiin käyttää arvioimaan UAP:iden luonnetta ja alkuperää? Minkä tyyppisiä analyysitekniikoita tulisi kehittää?

LÖYDÖS: Tekoäly ja koneoppiminen, yhdessä NASAn kattavan asiantuntijuuden kanssa, tulisi ottaa käyttöön UAP:iden alkuperän ja luonteen tutkimuksiin.

LÖYDÖS:  NASA sen omalla tietämyksellä datan kalibroinnista, tiedonhallinnasta ja kehittyneestä analyysista on hyvässä asemassa ottamaan keskeisen roolin näissä pyrkimyksissä.

K5. Yllämainittuja tekijöitä tarkasteltaessa, mitä fyysisiä perusrajoitteita voidaan asettaa UAP:iden luonteelle ja alkuperälle?

LÖYDÖS: Paneeli pitää fyysisten rajoitteiden asettamista UAP:ille, sekä niiden eri uskottaville selityksille niiden luonteesta ja alkuperästä, toteutettavissa olevana.

K6. Mitä UAP:hin liittyvää siviili-ilmatilan dataa valtion virastot ovat keränneet ja onko sitä saatavilla analyysoitavaksi a) paremmin informoimaan UAP:den luonteen ja alkuperän ymmärrtämistä, ja b) määrittämään UAP:den riskit kansalliselle ilmatilalle?

LÖYDÖS: NASA maailman johtavana datan keräämisen ja järjestelemisen asiantuntijana on hyvässä asemassa antamaan neuvoja parhaista menetelmistä perustaa siviili-ilmatilan tietovarastoja.

K7. Mitä tämän hetken raportointiprotokollia ja ilmatilanhallinnoinnin datankeruujärjestelmiä (ATM) voidaan muokata keräämään lisädataa UAP:den menneisyydestä ja tulevaisuudesta?

LÖYDÖS: Ilmailun turvallisuusraportointijärjestelmän hyödyntäminen reittilentojen pilottien UAP-raportoinnissa tarjoaisi kriittisen tietokannan.

K8. Mitä potentiaalisia parannuksia tulevaisuuden ATM:iin voidaan suositella hankkimaan tulevien UAP-raporttien dataa, millä autetaan paremmin ymmärtämään UAP:iden luonnetta ja alkuperää?

LÖYDÖS: NASAn vahva kumppanuus FAA:n kanssa on keskeinen suunniteltaessa tulevaisuuden lennonjohtojärjestelmiä, joilla kerätä UAP-dataa.

UAP-tutkimuksen johtaja

Mitä seuraavaksi? NASA joutuu nyt sulattelemaan riippumattoman tutkijatiimin löydöksiä ja suosituksia. Eräs välitön toimi, jota raportissa suositeltiin NASAn tehtäväksi on ”nimittää UAP-tutkimuksen johtaja”. NASAn päivitetty mediatiedote päivämäärällä 14.9.2023 nimesi johtajaksi Mark McInerneyn. Mediatiedotteessa sanottiin:

”McInerney on aiemmin toiminut NASAn yhteyshenkilönä puolustusministeriön suuntaan, ja hänen vastuullaan on ollut viraston UAP-toiminta. Johtajan roolissa hän keskittää viestinnän, resurssit ja data-analyysikyvyt ja luo robustin tietokannan, jonka avulla arvioidaan tulevia UAP-havaintoja. Lisäksi hän hyödyntää NASAn tekoälyn, koneoppimisen ja avaruuden tarkkailutyökalujen osaamista tukemaan ja parantamaan muun valtionhallinnon UAP-aloitteita. Hän on toiminut vuodesta 1996 NASAn eri tehtävissä Goddard Space Flight Centerissa Greenbeltissä, Marylandissa; National Oceanic and Atmospheric Administrationissa sekä National Hurricane Centerissa.”

Kommentteja

1. NASAn UAP:tä käsittelevä riippumaton tutkimusryhmä oli suuri edistysaskel UAP:n tieteellisessä tutkimuksessa, ja raportissa tunnustettiin, että NASAn siviiliponnistelut kuuluvat AARO:n laajempaan, koko valtionhallinnon kattavaan UAP-rooliin.

2. NASA on historiallisesti suhtautunut varauksellisesti UAP-aiheeseen, vaikka useat NASAn työntekijät ovatkin vuosien mittaan osallistuneet aktiivisesti UAP-tutkimukseen. Sen vuoksi NASA:n UAP-tutkimuksesta vastaavan johtajan nimittäminen on myös osoitus siitä, että virasto suhtautuu nyt vakavasti UAP-tutkimukseen.

3. Joillekin nämä tutkimusryhmän vaiheet, raportin laatiminen ja NASAn UAP-tutkimusjohtajan nimittäminen eivät riitä. Osa UAP-yhteisöstä on aina ollut sitä mieltä, että NASA ei ole paljastanut sitä, mitä se todella tietää UAP:ista, nimittäin että UAP:t ovat Maan ulkopuolisia avaruusaluksia, joita on havaittu avaruudessa ja Kuussa.

4. Vastauksena tehtävänkuvauksen kysymykseen 5 mietinnössä on kohta, joka kuuluu seuraavasti:

”Jos UAP:den ymmärtämiseen tähtäävässä koko hallituksen kattavassa viitekehyksessä — jossa NASA:lla on ratkaiseva rooli — toteutettaisiin suurin osa edellä esitetyistä toimista, paneeli pitää fyysisten rajoitteiden asettamista UAP:ille, sekä niiden eri uskottaville selityksille niiden luonteesta ja alkuperästä, toteutettavissa olevana.”

Erittäin mielenkiintoinen lausunto. Antakaa meille pyytämämme resurssit, niin me annamme teille UAP:den luonteen ja alkuperän. Sisältyykö tähän myös mahdollisuus Maan ulkopuoliseen alkuperään? Sivulla 25 lukee:

”Toistaiseksi vertaisarvioidussa tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole mitään vakuuttavia todisteita, jotka viittaisivat UAP:den Maan ulkopuoliseen alkuperään.”

Jälleen sivulla 25 lukee:

”Tämä koskee myös kysymystä siitä, onko UAP:illa Maan ulkopuolinen alkuperä. On olemassa älyllinen jatkumo sen hypoteesin välillä, että kaukana olevat Maan ulkopuoliset sivilisaatiot voisivat tuottaa havaittavissa olevaa teknologiaa, ja sen välillä, että etsitään kyseistä teknologiaa lähempänä kotia. Maan ulkopuolisen elämän etsimisessä Maan ulkopuolisen elämän on kuitenkin oltava viimeinen vaihtoehto — vastaus, johon turvaudumme vasta, kun kaikki muut mahdollisuudet on suljettu pois. Kuten Sherlock Holmes sanoi: ”Kun mahdoton on suljettu pois, kaiken jäljelle jäävän, oli se sitten kuinka epätodennäköistä tahansa, on oltava totta.”

5. Odotan innolla, mitä uusi NASAn UAP-tutkimusjohtaja saa aikaan.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Zodiac-ryhmä

kirjoittanut Keith Basterfield

Johdanto

Aika ajoin joku ottaa esille ”Zodiac”-teeman. Tällä he tarkoittavat joko sitä, että ”Zodiac” on yksi nimi MJ-12-peiteryhmälle, tai että ”Zodiac” on maahansyöksyneiden UAP:den nouto-ohjelman nimi. Tietoa on hajallaan useissa eri paikoissa, joten ajattelin, että olisi hyödyllistä koota yhteen ne tietolangat, joihin olen törmännyt tutkiessani ”Zodiacia”.

1998 UFO Magazine

”UFO Magazine” -lehden touko-kesäkuun 1998 numerossa (Vol.13 No.3) ilmestyi kiehtova artikkeli. Sen otsikko on ”Deep files Trans ’X’ Communique: Letter to a UFO Recruit”, ja se on osoitettu ”Greg Halifaxille”. Lehden päätoimittaja johdatteli artikkelin seuraavasti:

Sedge-Masters.pdf (richarddolanmembers.com)

 

”Se, mitä aiot lukea, on suurelta osin vahvistamatonta… Mutta se ei tarkoita, etteikö se olisi totta. Se on sen tyyppistä ufotietoa, joka tyypillisesti haudataan syvälle, sitten tutkitaan huolellisesti ja lokeroidaan pienen ryhmän toimesta tiedusteluyhteisössä, kuten on soveliasta mille tahansa arkaluontoiselle mustalle operaatiolle. Sellaisenaan suoraviivainen vahvistus on parhaimmillaankin vaikeaa. UFO Magazinen etuna on kuitenkin yli vuosikymmenen ajan kerättyjen tietojen ja laaja-alaisten tosiasioiden määrä, jonka perusteella voidaan tehdä joitakin tasapuolisia ekstrapolaatioita, jotka on saatu useista eri lähteistä. Seuraava tapaus pohtii yhtä Yhdysvaltain mustimmista salaisista operaatioista – joka liittyy suoraan UFO-ilmiöön.

Artikkeli

Artikkelissa kerrotaan hahmosta nimeltä ”Sedge Masters”, jonka CIA oli rekrytoinut ja joka sai tiedon tehtävästä Wright Pattersonin ilmavoimien tukikohdassa. Kirjeessä kerrottiin kahdesta Roswellissa vuonna 1947 löydetystä aluksesta, joissa oli sekä kuolleita että eläviä olentoja.

Yhdysvaltain silloinen presidentti määräsi erikoisryhmän, Majestic-12:n tai lyhyesti MJ-12:n, perustamisen. Suurimman osan aikaa ryhmälle ja ohjelmalle annettu koodinimi oli kuitenkin ”Zodiac”.

”1980-luvun alusta lähtien virasto piti Zodiacia täysin hallinnassaan…Vuodesta 1947 1980-luvun alkuun Zodiac löysi yksitoista muuta avaruusalusta…Ystävällismieliset valtiot, erityisesti Tanska, luovuttivat joitakin aluksia hallituksellemme…. Jatkuvia pyrkimyksiä oli löytää talteen otettujen alusten teknologisia salaisuuksia ja kehittää niitä tai niiden osajärjestelmiä, mutta toistaiseksi nämä pyrkimykset ovat tuottaneet vain vähän menestystä… 1960-luvun lopulla Zodiac on kyennyt rekrytoimaan jäseniä elitistiseen talteenottoryhmään kuusikymmentäseitsemän hyvin koulutettua miestä… Sinut on valittu osaksi vastaperustettua jälkipuintiryhmää…”

Tämä on siis yhteenveto artikkelista. Artikkelissa oli lehden huomautus — kirjoittaja Greg Halifaxin lyhyt elämäkerta. ”Greg Halifax on ollut kirjailija-tutkija yli 20 vuotta ja asuu Etelä-Kaliforniassa.”

Seuraava numero

UFO Magazine -lehden syyskuun 1998 numerossa (Vol. 13 No.5) kerrottiin Sedge Mastersin tarinasta ja siitä miten hän kuulusteli pelastustiimin jäseniä, jotka kaikki olivat menettäneet puolitoista tuntia pelastustehtävän aikana. Artikkelin lopussa oli huomautus:

”Yli 20 vuotta kirjailijana ja tutkijana toiminut Greg Halifax asuu Etelä-Kaliforniassa. Hänellä on useita hyviä ystäviä sotateollisuudessa.”

Kolmas numero

Joulukuussa 1998 ilmestyneen ”UFO Magazine” -lehden 13. vuosikerran numerossa 8 Masters kertoo pomolleen Mastersin havainnoista. Siinä kerrotaan kahden miehen, Mike Castillonin ja Bob Earnestin, tekemistä ufohavainnoista, jotka olivat muun muassa raportoineet ”suuresta USO:sta (vedenalainen upotettu esine) Palos Verdesin rannikolla lähellä Catalina Islandia”. Masters ja naispuolinen psykologi haastattelivat näitä kahta miestä. On olemassa erillinen tarina kahdesta muusta miehestä, jotka elokuussa 1971, ja joiden nimet olivat John Hodges ja Peter Rodriguez, ilmoittivat nähneensä kaksi ”aivoa” keskellä tietä edessään.

Sedge Mastersille näytetään myöhemmin WPAFB:ssä esine, ”ohjattu alus”. Noin vuonna 1972 Yhdysvaltain Keskilännestä löydetty alus. Sitten hänelle näytettiin suurempi ”soikea kiekko…”, joka löydettiin Tanskan rannikolta.

No, niin sanotaan ”UFO Magazine” -lehden artikkeleissa. Kukaan silloisessa ufoyhteisössä ei näyttänyt kiinnittävän huomiota artikkeleihin, ja niin tarina näytti kuolevan vuoden 1998 lopulla.

1999

Kuitenkin eräs, nimittäin Hal Puthoff, oli huomannut sen, mutta saimme tietää sen vasta, kun NIDSin sisäinen muistio julkaistiin vuonna 2019.

Tohtori Eric W. Davisin 23. maaliskuuta 2001 päivätty muistio Bob Bigelowille sisälsi kopion sähköpostiviestiketjusta. Yksi näistä sähköpostiviesteistä, 31. heinäkuuta 1999 päivätty, oli Puthoffilta Kit Greenille ja hänen kumppanilleen Kristin Zimmermanille.

Siinä luki:

”Halusin vain tarkistaa. Enkö lähettänytkin sinulle paketillisen UFO-lehden artikkeleita, jotka on kirjoittanut pseudonyymi (sp?) kirjoittaja ”Sedge Masters” ja jotka koskevat Zodiac-nimisen ryhmän tekemiä maahansyöksyjen noutoja. Jos näin on, toivon edelleen, että voisit lukea tästä, koska meillä on syytä uskoa, että artikkelit (muistaakseni 3) ovat vain hieman fiktiivisiä versioita erään lähteen kokemuksista, jotka hän on saanut WPAFB:n arkistoon, ja erityisesti, että hän on koskaan kuullut Zodiacista, jonka oletetaan olevan oikea nimi?”

Sähköpostiviestiketjussa ei ole merkintöjä vastauksesta.

2000/2001

Jacques Valleen kirja ”Fordbidden Science: Volume 5” valottaa Zodiacia lisää.

FS5 sivu 28, 22.3.2000

”Eric on hiljattain puhunut avoimesti CIPA:ssa NIDS:stä ja pyrkimyksistään jäljittää nainen, joka työskenteli TRW:llä Roswellin aikoina ja joka saattaa pystyä vahvistamaan UFO-maahansyöksytiedot.

Huomioita:

1. CIPA on lyhenne sanoista California institute of Physics and Astrophysics.

2. NIDS on lyhenne sanoista National Institute for Discovery Science.

3. Northrop-Grumman omistaa vanhan TRW:n tällä hetkellä.

FS5 page 35 8 May 2000

Hal Puthoffin, tohtori Eric W. Davisin ja Jacques Valleen keskustelu.

”Ensimmäinen aihe koski TRW:n entisen työntekijän paljastusta. Hänen asianajajaystävänsä on kerännyt hänen todistuksensa. Hän oli mukana salaisessa takaisinmallinnusprojektissa nimeltä Zodiac. Eric on koonnut oman kansionsa, mutta se ei johda tarvitsemiimme todennettavissa oleviin, koviin faktoihin.”

FS5 sivu 77 3.3.2001

Yhdeksän hengen kokous Joe Firmagen luona.

”Eric Davis kertoi uudelleen Zodiacin tarinan, jossa on mukana oikeita ihmisiä, kuten Jerry Rosenberg, joka työskentelee tällä hetkellä IDA:ssa, ja Dale Graf, joka oli mukana Wright-Pattersonissa tehdyissä kaukokatselukokeiluissa. Ericille on kerrottu, että Wright-Pattersonissa on kymmenen Velobind-nidettä, joissa on Roswellin tietoja kahdesta maahan syöksyneestä Mantra Rayn muotoisesta aluksesta, talteen otetuista ruumiista, kalvotyyppisestä materiaalista ja TRW:n tekemästä erityistutkimuksesta.

2002

Vuonna 2019 entisen astronautin Edgar Mitchellin kuolinpesästä löytyi kaksi asiakirjaa, nimittäin aiemmin mainittu Davis 2001 -muistio ja 16. lokakuuta 2002 päivätty asiakirja, joka tuli tunnetuksi nimellä Wilson/Davis -muistio. Muistiinpanojen joukosta löytyy viittaus mm:

”EWD…kertoi Wilsonille Mary Elizabeth Elliotista — TRW-tarina

TW: Palaute — Mary Elliot kuulostaa aidolta hänen tietojensa ja asianajajan (Jeffrey W. Griffith) kanssa käyttäytymisen perusteella.

– Todennäköisesti paljastaa kaiken vasta kuolinvuoteellaan 30 vuoden kuluttua.”

2020/2021

21. marraskuuta 2020 yhdysvaltalainen tutkija Richard Dolan julkaisi verkkosivustollaan artikkelin ”Zodiacista”.

Elokuun 5. päivänä 2021 yhdysvaltalainen tutkija James Iandoli haastatteli Richard Dolania Iandolin ”Engaging the Phenomenon” -podcastiin. Alla on joitakin Zodiacista esitettyjä huomioita.

* Dolan/Elizondo-podcastin aikana — kun häneltä kysyttiin Zodiacista, Elizondo vastais sanomalla ettei voi puhua siitä

* Dolan sanoo Zodiacin olevan kutakuinkin MJ-12:n verrattava salailuryhmä

* Vuoden 2001 muistio, jossa sähköpostikeskustelu esitettiin, oli sekä Davisin että Greenin mukaan aito

* Kolme artikkelia oli kirjoitettu fiktioksi

* Kun Iandoli kysyi siitä kuka Greg Halifx oli, Dolan sanoi ettei hän tiedä 100% varmasti. Ihmiset, jotka yrittävät tavoitella Halifaxia, saavat luurin korvaan. Hän on aika vanha nykyään. Hän on ”melkein varmasti TRW:n yritysasianajaja.” Varmasti ilmailualalla

* Dolan: Epäilen hänen viettäneen aikaa Kanadan Halifaxissa

* USOsta puhuttaessa: Edesmennyt Ann Druffel ilmeisesti tutki tuota tapausta ja kirjoitti löydöksistään MUFONille. Dolan ilmaisi uskomuksensa, että ”kirjoittaja Greg Halifax on joko suora todistaja tuolle kyseiselle UFO-tapaukselle, tai erittäin läheinen naiselle, jonka nimi oli mainittu Wilsonin muistiinpanoissa, joka oli mahdollisesti suora todistaja”

* Kirjoittaja oli ollut kiinnostunut UFOista ’70-luvulla tehdyn havaintonsa jälkeen

* Kolmen artikkelin jälkeen ei ole kirjoitettu mitään

* Zodiac: ”En ole saanut edes epävirallisesti, ja minun tulee painottaa tätä, yhtään mitään, minkäänlaista konkreettista myöntöä siitä mitä tämä on”

* Majestic-paperit, toisin kuin alkuperäiset MJ-12 -paperit, siirtyivät  Timothy Cooperin haltuun

* Dolan: En usko, että Majestic-papereissa viitataan Zodiaciin.

important_memo.pdf (majesticdocuments.com)

 

Huom: Siitä on itse asiassa yksi maininta. Seitsemänsivuisessa kirjeessä, joka on päivätty 7. heinäkuuta 1999 ja lähetetty Timothy Cooperille, nimettömänä pysyttelevä kirjoittaja kirjoittaa peittelyryhmästä:

”Ryhmää on kutsuttu monilla nimillä. Viimeisintä käytettiin vuonna 1992, ja se tunnettiin nimellä JEHOVAH. Aikoinaan sitä kutsuttiin ZODIACiksi, ja se on saattanut muuttua vuonna 1995.”

* Dolan: ”Se on turhauttavaa, rehellisesti sanottuna, kaiken tämän ajan jälkeen. Mikään tästä ei todista, että kyseessä on todellinen Zodiac-ohjelma, ja meidän on vain todettava rehellisesti se”

* Dolan: ”Minulla ei ole todisteita siitä, että Zodiac on todellinen. Tarkoitan, että teillä on paljon savua, joka näyttää siltä, että siellä on tulipalo… ja teillä on varmasti ihmisiä, jotka uskovat, ihmisiä, joilla on enemmän tietoa kuin meillä on, jotka uskovat, että se on totta. Se on minulle täysin selvää”

2023

Zodiac-aihe kiinnostaa edelleen monia ihmisiä. Redditissä oli keskusteluketjuja Eräässä Reddit-ketjussa oli linkki David Gruschista kertovaan videoon. Videota koskevien kommenttien joukossa oli yksi, jonka väitetään tulleen ”USAF:n nykyiseltä ilmailuinsinööriltä”, joka kommentoi: ”…tämä nouto-ohjelma on TODELLINEN ja Yhdysvaltojen kaikkein salaisimmaksi luokiteltu ohjelma. Ohjelman nimi on ZODIAC.”

Kommentteja

1. Jos kaikki Eric Davisin Zodiacia koskevat maininnat kootaan yhteen, käy ilmi, että Mary Elizabeth Elliot -niminen nainen kertoi tarinansa asianajaja Jeffrey W. Griffithille. Elliot työskenteli TRW Inc:ssä, yhdysvaltalaisessa yrityksessä, joka toimi eri aikoina elektroniikan ja ilmailu- ja avaruusalan alalla. Kertomus näyttää keskittyneen vuoden 1947 Roswellin onnettomuuteen.

2. Dolan toteaa uskovansa, että ”Greg Halifax” on ollut TRW:n yritysasianajaja. Tämä sopii yhteen Davisin tutkimuksen kanssa.

3. Kaliforniassa toimii tällä hetkellä asianajaja Jeffrey W. Griffith, joka on syntynyt vuonna 1950. Hänen elämäkerrassaan on maininta, että ”hän toimi Hughes Aircraft Companyn lakimiehenä ja toisen Etelä-Kaliforniassa sijaitsevan yrityksen lakimiehenä”. Tietääkseni hän ei ole koskaan myöntänyt olleensa Mary Elizabeth Elliotin asianajaja eikä ole koskaan ilmoittanut olevansa kirjailija ”Greg Halifax”.

4. Entä Mary Elizabeth Elliot? Eräs Twitter-käyttäjä @inf3rence uskoi löytäneensä oikean Mary Elizabeth Elliotin. Eräässä Joe Murgian Zodiacia käsittelevässä twiitissä oli mukana @inf3rencen video, jossa hän perusteli, miksi hän uskoi löytäneensä oikean Mary Elizabeth Elliotin seuraamalla ilmailu- ja avaruusalalla työskentelevän Mary Ann Elliot -nimisen naisen jalanjälkiä. Tietääkseni kukaan ei kuitenkaan ole koskaan fyysisesti paikantanut ja haastatellut Mary Elizabeth Elliotia.

5. Kaiken kaikkiaan meillä ei ole vieläkään mitään lopullista todistetta siitä, että olisi ollut olemassa ”Zodiac” -niminen yksikkö — joko peittelyryhmänä tai onnettomuuden etsintäohjelmana. Palaan vielä Valleen 8. toukokuuta 2000 antamaan lausuntoon:

”Eric on koonnut oman kansionsa, mutta se ei johda tarvittaviin todennettavissa oleviin, koviin faktoihin.”

Kiitokset

Haluan kiittää walesilaista tutkijaa Jonathan Daviesia siitä, että hän on jakanut tietonsa ”Zodiacista” ja että hän on käynyt aiheesta innostavia keskusteluja.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Robert Bigelow’n toinen ’UFO’-ranch

Johdanto

Blogin lukijat ovat tietoisia siitä, että lasvegasilainen miljardööri Robert Thomas Bigelow osti ranchin Utahista USA:ssa, josta tuli kuuluisa ”Skinwalker” ranch. Kuitenkin harvat tietävät, että hän on ostanut myös toisen ranchin, Mount Wilson ranch, Nevadassa. Tämän toisen ranchin tarina paljastettiin Jacques Valleen uudessa kirjassa Forbidden Science – Volume Four. Tässä postauksessa kerron mitä Valleen kirjassa kerrotaan, sekä lisäksi jotain muita tietoja henkilöistä jotka ovat tarinassa mukana.

Las Vegas, perjantai 16. elokuuta 1996

Me olimme päivän verran tutkimassa Mount Wilsonin ranchia (19). Tohtori Tim Rynne SARAsta otti mukaan paikannuslaitteen. Me ajoimme Piochen kautta jossa me tapasimme Shelley Wadsworthin, blondin isoäidin, joka on yksi Bobin paikallsista kontakteista, ja kolme miestä hänen rakennusfirmastaan jotka mittasivat ja tutkivat kiinteistöä.

Me pääsimme paikalle aamulla. Ensimmäinen asia minkä näimme, oli rivi puisia rakennuksia jotka muistuttivat minua elokuvien Dodge Citysta, rapistuvat maalit julkisivuissa. Porstuan kaiteet tuntuivat odottavan väsyneiden cowboyden saapumista ratsailla.

Porstuan takaosaan oli tuotu sarvi Bostonista asti: sen veistoksellinen panelointi oli vierailun arvoinen. Siellä oli piano ja sähköurut sekä rivi hienoja pöytiä, joihin oli katettu lautasia ja laseja, aivan kuin odottamaan kovakouraisia kaivostyöläisiä, jotka olivat antaneet Piochelle ja Calientelle niiden mielenkiintoiset eurooppalaiset nimet. Pitkien amerikkalaisintiaanien huhuttiin käyvän eräissä huoneista.

Matkalla saimme tietää, että vuonna 1993 nähtiin siniset valot ja x:n muotoista valkoista hehkua, mutta Shelleyn tarinat autoja seurailevista aluksista, valonsäteitä ampuvasta UFOsta tai leijailevasta mustasta delta-aluksesta eivät vakuuttaneet minua.

Jacques Vallee, kuva https://www.jacquesvallee.net/

 

Kaikki tämä on raportoitu ”naapurustosta”, joka on nevadalainen termi, joka voi tarkoittaa satoja maileja pusikkoa ja kivikkoa.

Paikallinen mies oli vannonut Shellylle, että onnettomuus sattui Area 51:n alueella arviolta 1972, jossa ”avaruusolennot, jotka olivat rakentamassa alusta amerikkalaisille, tapettiin samoin kuin meidänkin tiedemiehet”. Hän väitti, että hän oli joutunut viemään ruumiita ruumishuoneelle.

Samalla kun me pohdimme näitä tarinoita, saapui myrsky, joka rymisi hiljalleen Mount Wilsonin rinteiltä…”

Merkintöjä kirjassa

Merkintä (19) sivulla 501 kirjassa kuuluu:

”Mount Wilsonin ranch sijaitsee 114 astetta 27 minuuttia länteen ja 38 astetta 15 minuuttia pohjoiseen, lähellä Williamin laskukiitotietä, alueella nimeltään Schoolmarm Basin, Nevada.”

Symboli kertoo Piochen sijainnin Nevadassa

 

Toinen merkintä (27) sivulla 502 lukee:

”14 kuukauden aikana instituutti oli käyttänyt lähes $1.5 million…Also under Operations were the Mount Wilson ranch ($350, 970)…”

Lisätietoja

Kuka on tohtori Tim Rynne?

SARA tulee sanoista Scientific Applications and Research Associates. Nykyään heidän LinkedIn-sivulla lukee:

’SARA Inc. luo räätälöityjä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin puolustus- ja sisäisen turvallisuuden alalla. Olemme erikoistuneet suunnattuun ja havaittuun aaltoenergiaan EMP:stä ja ELF:stä laservaloon, HPM:ään ja ääneen. Teknologiamme hyödyntävät sähkömagnetismia, plasmaa, akustiikkaa, elektroniikkaa ja prosessointia rakentaakseen käytännöllisiä sovelluksia voimien turvallisuussuojaukseen, uusiutuvaan energiaan, UAV:hen, pieniin robotteihin ja erityisiin testaushaasteisiin.”

Vuonna 1991 hän sai palkinnon Yhdysvaltain armeijalta ja vuonna 1992 DARPA:lta, jossa hän toimi SARA:ssa ollessaan hankkeiden päätutkijana.

kuva: https://sbirsource.com/sbir/people/20142-dr-timothy-m-rynne

 

Vuonna 1994 tohtori Timothy M Rynne ja John P Dering julkaisivat artikkelin ”Experimental Investigation of an Electromagnetic-Gravitational Interaction” (Sähköisen avaruusaluksen vuorovaikutuksen kokeellinen tutkiminen) ”Electric Spacecraft Journal” -lehden tammi-maaliskuun 1994 numerossa.

kuva: https://caylibrary.com/products/copy-of-esj-13

Kuka on Shelley Wadsworth?

Independent-sanomalehden kesäkuun 2. päivän 1996 numerossa oli toimittaja Tessa Souterin artikkeli otsikolla ”A town like Rachel”. Rachel, Nevada on tietenkin kuuluisan highway 375:n varrella ja se liittyy Area 51:n tarustoon. Artikkelissa luki:

En tiedä, uskonko ufoihin vai en, mutta kaikkien näkemieni asioiden ja ihmisten, joiden kanssa olen puhunut, perusteella uskon, että siellä on oltava jotain, joka ei ole meitä”, sanoo Shelley Wadsworth, keski-ikäinen Rachel-vaimo ja -äiti, joka työskentelee kokopäiväisesti Las Vegasissa toimivan liikemiehen palveluksessa UFO-ilmiöiden tutkijana.

Wadsworth on nähnyt useita ufoja 50-luvulta lähtien, mutta pelottavin tapaus tapahtui hänen mukaansa vuonna 1993… kolme UFOa, joista jokainen oli noin 100 jalan levyinen… Hänen pelkonsa herätti uudelleen muiston toisesta salaperäisestä ilmiöstä, hän sanoo. Hänen perheensä viljeli miljoona hehtaaria käsittävää maatilaa, joka sijaitsi sadan mailin päässä Rachelista aavikon toisella puolella… Se oli kuollut sonni… Sen sukupuolielimet oli poistettu… se oli radioaktiivinen… Wadsworthin mukaan heidän perheensä ei ollut ainoa silpominen alueella…”

Huomaa maininta siitä, että hän on kokopäiväisesti Las Vegasin liikemiehen palveluksessa. Tämä on lähes varmasti viittaus Robert Bigelowiin. Itse asiassa löysin myöhemmin vahvistuksen tälle Valleen kirjan sivulta 324, jossa puhutaan NIDSin henkilökunnasta ja todetaan: ”…ja Shelley Wadsworth, joka tekee kenttätyötä Pohjois-Nevadassa.”

Mount Wilsonin ranchin ”aktiviteetit”

Löysin lyhyen videon Youtubesta, joka on julkaistu 17.10.2010, jossa ”The othersidez Inc ”:n Michael Boatright esittelee videoraporttia Mount Wilsonin ”aktiviteeteista”, joihin kuuluu  poltergeistin ”raapimista” sekä kummitus huoneessa 4.

George Knapp Twitterissa

Kun olin maininnut Robert Bigelow’n ja Mount Wilsonin tilan välisen yhteyden, eräs Twitter-käyttäjä viittasi Las Vegasin toimittajaan George Knappiin ja kysyi, käytettiinkö tilaa positiivisena vai negatiivisena kontrollina. Knapp vastasi 11. maaliskuuta 2019 päivätyssä vastaustwiitissä:

”Se oli positiivinen kontrolli. Bigelow osti Mount Wilsonin, koska sillä oli pitkä historia sekä poltergeist/haunting-silminnäkijäraportteja että ufohavaintoja kiinteistöllä ja sen lähialueella (samanlaisia kuin Skinwalkerilla, vaikkakaan ei samassa laajuudessa raportoituja ilmiöitä).”” Myöhemmin Knapp lisäsi, ettei hän ollut koskaan käynyt kyseisellä tilalla.

Kuva 12 kirjassa ”Forbidden Science – Volume Four”: Bigelowin Mount Wilson -tilalla Nevadassa tohtori Hal Puthoffin ja tohtori Tim Rynnen kanssa SARA:sta. Elokuu 1996.”

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Four pillars

Australian senaatissa kysyttiin kysymyksiä UAP:sta

Kirjoittanut Keith Basterfield

Australian senaatin tuoreessa kuulemisessa senaattori Peter Whish-Wilson kysyi useita kysymyksiä liittyen tunnistamattomiin ilmailmiöihin. Tämä on toinen vuosi putkeen, kun senaattori on ottanut asian puheeksi. Kysymykset kysyttiin marraskuun yhdeksännen päivän 2022 kuulemisessa, jossa käsiteltin ulkomaan asioita, puolustusasioita ja ulkomaankauppaa.

Melbournelainen tutkija Grant Lavac on seurannut senaattorin edesottamuksia tarkasti UAP-asioissa; ja näiden kysymyksten tultua esiin hän twiittasi siitä useamman twiiti, jotka on luettavissa täältä, mukana oli myös videoklippejä kysymyksistä ja vastauksista.

https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=195565

 

Transkriptio

18. päivänä marraskuuta 2022, Austarlian parlamentin virallinen istuntopöytäkirja marraskuun 9. päivän 2022 julkaistiin senaatin ulko- ja puolustusasiain sekä ulkomaankaupan valiokunnan kuulemisesta. Tämä on se valiokunta, jossa senaattori Whish-Wilson istuu. Alla olevaan transkriptioon olen kerännyt kaikki UAP-relevantit kohdat.

Marsalkka Chipman: Aloitin ADFAssa vuonna 1989.

Senaattori WHISH-WILSON: Valmistuin sieltä vuonna 1988, joten minua kiinnosti tietää olitteko siellä kun itse olin.

Arviolta vuosi sitten, kysyin aiemmalta ilmavoimien komentajalta, marsalkka Hupfeldilta, Amerikan puolustustiedusteluraportin julkaisusta, alustavasta UAP-raportista, tunnistamattomista ilmailmiöistä. Minulla on muutama jatkokysymys teille. Tällä alalla on selvästikin tapahtunut paljon viime 12 kuukauden aikana, ja toki, olette ottaneet johtajan roolin. Nopea kertaus: ODNIn alustavan arvion julkaisun jälkeen joulukuussa 2021 puolustuslainsäädäntöä laajennettiin, ja lisäyksessä vaadittiin ODNIn organisaatiolta raporttia kongressille joka vuosi UAP-asian edistymisestä. Tämän vuoden toukokuussa oli sarja kongressin kuulemisia, ja silloin, joka oli itse asiassa muutama viikko takaperin, NASA perusti oman UAP-tutkimustiiminsä. Toivoin, että tuohon mennessä saisin tilaisuuden kysyä teiltä nämä kysymykset, he ovat saattaneet julkaista jo ensimmäiset alustavat arvionsa kongressille, jonka piti olla annettu jo viime viikolla, mutta me odotamme nyt sitä. Kun tuollaista raaka-arviota käytetään kontekstina, voisinko tiedustella teiltä: koska olette aloittaneet ilmavoimien komentajana, missä määrin, jos missään, olette saaneet briiffausta UAP-ilmiöistä heinäkuisen virkaan astumisenne jälkeen?

Marsalkka Chipman: En ole saanut mitään briiffausta UAP:sta sen jälkeen kun aloitin virassani.

Senaattori WHISH-WILSON: Oletteko seuranneet asiaa henkilökohtaisella tasolla, omasta kiinnostuksestanne?

Marsalkka Chipman: En seuraa sitä henkilökohtaisella tasolla.

Senaattori WHISH-WILSON: Yhdysvaltain kongressin UAP-kuulemisessa toukokuussa laivastotiedustelun varajohtaja Scott Bray vahvisti, että alustavan arvioraportin julkaisemisen jälkeen vuonna 2021 heillä on sen jälkeen tullut lisää 400 tapausraporttia, joita he tarkastelivat. Useimmat niistä olivat peräisin piloteilta kuin te. Häntä lainattiin noissa kuulemisissa, että hän oli sanonut, että Yhdysvallat olivat ottaneet keskusteluun mukaan useita liittolaisia ja kansainvälisiä kumppaneita UAP-asiassa. Kun otetaan huomioon miten läheisiä me olemme Yhdysvaltojen kanssa, onko Australian tiedustelupalveluilla tai ilmavoimilla ollut keskusteluja liittyen heidän lähestymistapaan—-

Marsalkka Chipman: En ole tietoinen mistään virallisista keskusteluista, joita meillä olisi ollut Yhdysvaltain kanssa.

Senaattori WHISH-WILSON: Te ’ette ole tietoinen’; tarkoittaako se, että asia ei ole pyörähtänyt pöydällänne, vai kiellättekö kategorisesti, että mitään olisi ollut?

Marsalkka Chipman: Kuvittelisin, että se olisi pyörähtänyt pöydälläni mikäli noita keskusteluja olisi ollut viimeisen neljän kuukauden aikana, mutta voin käydä ne vielä läpi ja katsoa mikäli jotain keskusteluja on ollut.

Senaattori WHISH-WILSON: Kiitos. Te olette itsekin pilotti. Kun lentäjämme tai sotilaamme havatsevat jotain, mitä he eivät ymmärrä tai osaa identifioida ilmatilassamme, minkälaista rohkaisua ja raportointimekanismeja olette antaneet ADF:n miehistölle tässä asiassa?

Marsalkka Chipman: Meillä on tällä hetkellä vahva raportointikulttuuri. Jos jotain turvallisuuteen tai ilmailukysymyksiin liittyvää tulee, silloin me rohkaisemme vahvasti pilottejamme raportoimaan niistä. On myös olemassa standarditoimintamekanismeja: ilmailuvalvonta sekä myös sotilashenkilökuntamme, jotka tarkkailevat jatkuvasti ilmatilaamme.

Senaattori WHISH-WILSON: Kongressin UAP-kuulemisissa toukokuussa samainen laivastotiedustelun varajohtaja sanoi, että laivaston ja ilmavoimien miehistöillä on nyt toimintaprosessit UAP:den raportointiin heidän ohjaamojen polvilaudoissa ja lennonjälkeiseen purkutilaisuudessa asiasta keskusteluun. Yllättääkö tämä teitä?

Marsalkka Chipman: Me emme näe mitään syytä sille miksi ottaisimme käyttöön nuo Australiassa.

Senaattori WHISH-WILSON: Ymmärrättekö miksi he nyt ottavat käyttöön—-

Marsalkka Chipman: En.

Senaattori WHISH-WILSON: Onko olemassa mitään syytä sille miksi ette ole keskustelleet suurimman liittolaisemme kanssa siitä miksi he ottavat näitä menettelytapoja käyttöön?

Marsalkka Chipman: En ollut tietoinen näistä menettelytavoista.

Senaattori WHISH-WILSON: Ilmavoimien komentajana, eikö samanlaisten raportointimenettelyjen käyttöönotto olisi suhteellisen suoraviivaista Australiassa?

Marsalkka Chipman: Luulisin niin, jos me näemme sellaiselle tarvetta. Jos olisi jotain ongelmia, joista me tulisimme tietoisiksi, jotka vaikuttaisivat turvallisuuteemme tai operaatioidemme turvallisuuteen ilmatilassamme, silloin kyllä, se olisi meille yksinkertaista ottaa nuo menettelyt käyttöön.

keskiviikkona, 9. marraskuuta 2022 Senaatin sivu 56

ULKOASIAIN, PUOLUSTUSASIAIN JA ULKOMAANKAUPAN LAINSÄÄDÄNTÖVALIOKUNTA

Senaattori WHISH-WILSON: Viimeisenä, puhuttaessa Yhdysvaltain vahvasta liittolaisuudesta kanssamme, tuoreesta Yhdysvaltain ilmavoimien lausunnosta, jossa kerrottiin heidän visiostaan, olisitteko valmis sitoutumaan samanlaisten raportointimenettelyjen käyttöönottoon, ja mitä prosesseja vaadittaisiin sellaisen tapahtumiseksi?

Vara-amiraali Johnston: Meillä on rutiininomaiset käytännöt kaikilla puolustusaloilla. Jos operationaalisesti merkittävä tapahtuma sattuu, myös sellainen jonka me kykenemme selittämään tai sitten ei, on olemassa raportointikäytänteet, jotka eivät rajoitu UAP:hin vaan kaikkeen mitä saattaakin tapahtua, oli kyseessä sitten alus, lentokone, kentällä, joka saattaa havaita jotain, silloin on velvollisuus raportoida siitä.

Senaattori WHISH-WILSON: Selvästikin tunnistamattomat kohteet, tunnistamattomat lentokoneet tai muut alukset, niiden tunkeutuminen alueillemme olisi vakava riski lentoturvallisuudelle ja myös potentiaalinen uhka operaatioidemme turvallisuudelle. Teillä selvästikin on strategioita tehdä nuo asiat täällä. Otin tämän esiin aiemman marsalkan kanssa myös, mutta te olette tietoinen raporteista, joissa Yhdysvaltain armeijan harjoituksia on peruttu ilmaturvallisuushuolien ja UAP-havaintojen takia?

Senaattori Wong: Onko tämä UFO-kysymys?

Senaattori WHISH-WILSON: Voitte kutsua niitä UFOiksi, jos haluatte, senaattori Wong. Ne ovat teknisesti tunnistamattomia ilmailmiöitä.

Senaattori Wong: Halusin vain selkoa käsitteestä.

Senaattori WHISH-WILSON: Onko tämä teidän mielestänne hauskaa?

Senaattori Wong: En ole ollut täällä aiemmin. Minulta ei ole kysytty tästä asiasta aiemmin. Voimmeko me auttaa senaattoria mitenkään tällaisilla kysymyksillä?

Marsalkka Chipman: Sanoisin, että en ole tietoinen tuosta. Olen tietoinen siitä, että Yhdysvalloista on tullut raportteja. Jos jotain sellaista esiintyy ilmatilassamme, joka aiheuttaisi meille huolta, silloin me ottaisimme sen vakavasti.

Senaattori WHISH-WILSON: Kiitos siitä. Ehkäpä tämä on minun viimeinen kysymys, ja jätän muut kysymykset lepäämään. Ymmärrän, että vuonna 1996 ilmavoimat lopetti UAP-raporttine käsittelyn. Se päätti, että ei ollut mitään tieteellistä tai uskottavaa syytä jatkaa resurssien panostusta tutkimuksiin. Tarkoitan, että osasyy sille miksi Yhdysvaltain rakenteet on pystytetty tarjoamaan näyttöön pohjautuvaa tai dataan perustuvaa lähestymistapaa kysymyksiin: Voimmeko me eliminoida tämän potentiaalisen uhan kansalliselle turvallisuudelle? Ovatko nämä vieraat lentävät kohteet muista maailmoista? Kuka tietää? Oletteko tietoinen mistään dokumentaatiosta koskien prosessia, joka sai ilmavoimat siirtämään pois resursseja tutkimuksista?

Marsalkka Chipman: Sille on oma historiansa. Me luotamme raportointimekanismeihin, jotka vara-amiraali mainitsi aiemmin niin, että jos jotain ongelmia tulee, silloin niistä voidaan raportoida.

Senaattori WHISH-WILSON: Mutta jos olisi uutta dataa, joka muuttaisi päätöstänne tutkia tätä potentiaalisena uhkana, niinkuin Yhdysvallat raportoi?

Marsalkka Chipman: Jos on ongelmia, joita me pidämme relevantteina operaatioidemme turvallisuudelle ilmatilassamme, silloin me ottaisimme ne vakavasti.

Puolustusministeriön kiinnostus UAP-ilmiöihin

Minun tiivistelmäni Australian puolustusministeriön UAP-kiinnostuksesta löytyy artikkelista tästä linkistä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Uusi peluri UAP-tutkimuksissa: Enigma Labs

Kirjoittanut Keith Basterfield

Tänä vuonna useat yritykset ovat perustaneet UAP-tietokantoja. Näihin yrityksiin lukeutuu PhenomAInon; UPDB; sekä Enigma Labs.

PhenomAInon

7. toukokuuta 2022 OtoAI-yhtiö lanseerasi uuden  PhenomAInon-verkkosivun. Tämän  yrityksen perustamispaperit on jätetty 28. toukokuuta 2021, diaarinumero 2021-001008746, mistä käy ilmi kotipaikka: Sheridan, Wyoming. Sen rekisteröinyt taho on nimeltään Cloud Peak Law LLC. Niiden kotisivut kertovat:

”PhenomAInon on maailman ensimmäinen pilvinatiivi data- ja tekoälyalusta ilmiöperustaiselle data-analyysille. Me olemme rakentamassa yhtenäistä viitekehystä ja avoimen lähdekoodin alustaa (Open Source Phenomenon Platform, OSPP), jolla tarjotaan datan syöttöä, data- ja tekoälyanalyysia sekä oivalluspipelinea tutkimukseen, yhteistyöhön ja yhteisötoimintaan.”

Blogipostauksessa päivämäärällä 8. toukokuuta 2022 kirjoitin, että yksittäiset eri tietokannat, jotka näkyvät PhenomAInon-verkkosivuilla, ovat huomattavan samankaltaisia kuin Jacques Valleen perustamat hänen CAPELLA-tietovarantoon, jotka hän itse oli valmistellut Bigelow Aerospace Advanced Space Studiesin (BAASS) puolesta  puolustustiedustelupalvelu DIA:n Advanced Aerospace Weapon System Applications Programissa (AAWSAP). Myöhemmin monet BAASSiin liittyvät yksittäiset tietokannat vedettiin pois PhenomAInon-sivuilta, vaikka mitään syytä tälle toimelle ei annettu.

Yritettäessä määrittää sitä miten nämä DIA / AAWSAP / BAASS -tietokannat tulivat kansan tietoon, huomasin että James T. Lacatskin ja muiden kirjassa ”Skinwalkers at the Pentagon” on seuraava lainaus:

”Kirjoittajat ovat tietoisia siitä, että AAWSAP / BAASS -datavarastointi on aktivoitu hiljattain ja tällä hetkellä se on käytössä eri sijainneissa liittyen valtion UAP-tutkimuksiin.”

https://www.linkedin.com/in/jschurman/

 

Kuka on PhenomAInon-tietokannan taustalla? Joe Schurman. Schurman piti esityksen otsikolla ”Tekoäly ja UAP:t” vuoden 2021 AI Expossa, joka tarjoaa loistavan luonnehdinnan hänen alustansa toiminnasta, jonka hän on pystyttänyt UAP-työtään varten. Esityksen videotallenteella Schurman mainitsee hänen yhteyksistään sellaisiin henkilöihin kuten Chris Mellow, Lue Elizondo ja muut aseteollisuuden hahmot, joita hän ei voi mainita.

UPDB

Toinen PhenomAInonin jälkeen ilmestynyt tietokanta oli UPDB.  Kuten PhenomAInon-tietokantojenkin kanssa, monet yksittäiset UPDB:n tietokannat olivat hämmästyttävän samanlaisia CAPELLA-datavarastoon verrattuna. Verkkosivut kertovat:

”UPDB on selittämättömistä ilmiöistä kertovien raporttien ja dokumenttien metatietokanta. Data on aiemmin tallennettu hajanaisiin dokumentteihin, taulukoihin, PDF:iin ja kauan sitten alas ajetuihin verkkosivuihin, joita nyt voi tarkastella yhtenäisen päivämäärä- ja lokaatioformaatin läpi. Publiuksen filosofia on, että uudet oivallukset paljastetaan, kun on saatu analysoitua korkeammalla tasolla tätä vuosikymmenet kestänyttä työtä.”

Kuka on  UPDB:n perustamisen taustalla? Twitter-käyttäjä @uapublius, joka haluaa pysytellä anonyymina.

Enigma Labs LLC

Viimeisin markkinoille tulo UAP-tietokantoihin liittyen on taho nimeltä Enigma Labs LLC, josta kirjoitettiin artikkeli bloomberg.comiin päivämäärällä 12. heinäkuuta 2022, kirjoittajina Roxane Tiron ja Mia McCarthy. Pieni tarkistus kaikista korporaatioista, jotka on rekisteröity Delawaren osavaltioon toi esiin Enigma Labsin rekisteröintipäivämääräksi 1. joulukuuta 2020, diaarinumerolla 4272722. Rekisteröijänä toimi Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castlen piirkunta, Delawaren osavaltio.

Enigma Labsin verkkosivuilla lukee:

* ”Tervetuloa ensimmäiselle tunnistamattomien ilmailmiöiden (UAP) tutkimiseen erikoistuneelle data- ja yhteisöalustalle”

* ”Enigma on suurin haettava ja pisteytetty UAP-tietokanta maailmassa. Me pyöritämme koneoppimisella yli 400 tuhatta siviili- ja sotilasraporttia, medioista kerättyjä tietoja ja sensoridataa. Me ratkaisemme aiheutuneet ristiriidat identifioitavien muuttujien ja havaintojen välillä…”

Enigma Labs löytyy twitteristä: https://twitter.com/EnigmaLabs

2. maaliskuuta 2022 yhtiö twiittasi itsestään, mainostaen itseään ”…ensimmäisenä hyvin resursoituna teknologiatiiminä, joka rakentaa UAP/UFOjen ympärille dataa, yhteisöä ja tutkimusalustaa. Perustajamme ovat insinöörejä, tutkivia journalisteja, datatieteilijöitä ja fyysikkoja” Vaikka tili on ollut twitterissä marraskuusta 2020 lähtien, ensimmäinen twiitti oli maaliskuun 2. päivältä  2022, jossa ilmoitettiin Engima Labsin lanseerauksesta. Twiitissä oli linkki Enigman bloggaukseen.

Kuka on Enigman taustalla? Bloombergin artikkeli paljastaa, että perustaja on nainen nimeltä Alex Smith. Internet-haku jäi kovin tyhjäksi hänen nimellään haettaessa, mitään infoja ei löytynyt. Mitä jos Alex Smith on pseudonyymi? Mutta kuka silloin olisi oikea henkilö Enigman taustalla?

Alex Smithin LinkedIn-sivulla lukee, että Alex Smith on perustanut  Enigma Labsin marraskuussa 2020. Twitteristä etsittäessä piti käyttää haun lisäominaisuuksia. Haku piti ajoittua ajalle ennen joulukuun 1. päivää 2020, ja kyseessä olevan henkilön tuli olla joku joka on kiinnostunut UFOista, joku sellainen joka ei olisi yksi kymmenistä twitterin UAP-tileistä ja tili joka olisi perustettu joskus marraskuussa 2020. Hakujen tuloksena tuli esiin yksi ainoa tulos. Potentiaalinen kandidaatti ”Alex Smithiksi” twiittasi seuraavaa 15. lokakuuta 2020 twitter-tililtä @alice_LG

”…ihmisten pitää ottaa hengähdystauko kaikesta paskanjauhannasta ja kiinnittää huomio suureen määrään todisteita _UFOista_

menkää katsomaan @PhenomenonMovie — se on iTunes-listan kärjessä. 70 vuotta uskottavia havaintoja globaalisti, senaattoreita ja astronautteja jotka todistavat asian puolesta.”

@alice_LG on Alixe Lloyd George.

”Alex Smith” — amerikkalainen nainen, New York Cityn alueella, jolla on kokemusta startup-yrityksistä ja jolla on kiinnostusta avaruus/ilmailualaan, datatieteisiin ja UFOihin ja joka olisi aloitellut joskus marraskuun 2020 aikoihin.

Alice Lloyd George — amerikkalainen nainen, New York Cityssa, jolla on pitkä kokemus startupeista, jolla on kiinnostusta teknoalaan, tieteeseen, avaruuteen, joka 15. lokakuuta 2020 twiittasi ”…ihmisten pitää ottaa hengähdystauko kaikesta paskanjauhannasta ja kiinnittää huomio suureen määrään todisteita _UFOista_”.

Lisätietoja Alicesta löytyy LinkedIn-sivuiltaTwitter-tililtä sekä tästä artikkelista.

Lopuksi

Kun ottaa huomioon miten kolme uutta peluria on tullut UAP-tietokantojen alalle lyhyessä ajassa, on syytä uskoa että alalle tulee vielä muitakin.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Tutkiiko Kiina UFOja?

Kirjoittanut Keith Basterfield

South China Morning Postin artikkeli

Viime vuonna 4. kesäkuuta 2021 julkaistiin “South China Morning Postissa” artikkeli Kiinan valtion kiinnostuksesta UAP-ilmiöihin. Artikkelin oli kirjoittanut Stephen Chen Pekingistä. Koska emme ole saaneet kuulla sen enempää Kiinan valtion kiinnostuksesta aiheeseen, ajattelin laittaa tekstin tähän.

“Kiinan puolustusvoimat käyttävät tekoälyä seuraamaan nopeasti lisääntyviä UFO-havaintoja.

* Kiinan armeijalle (PLA) nämä ovat ‘tunnistamattomia ilmaolosuhteita’ ja tekoäly on paras keino pitää niistä kirjaa

* Kiinalaiset tutkijat vahvistavat, että havaintoraporttien määrä eri puolilta maata on kasvussa, mutta avaruusolennot eivät todennäköisesti ole niistä vastuussa.

Pentagonin valmistellessa UFO-raporttejaan, Kiinan armeijan tutkijat ovat ottaneet tekoälyn käyttöön seuraamaan ja analysoimaan lisääntyviä havaintoja tunnistamattomista esineistä Kiinan ilmatilassa.

Kiinan armeijalle nämä ovat ‘tunnistamattomia ilmaolosuhteita’ — fraasi joka kuulostaa hieman Yhdysvaltain armeijan “tunnistamattomilta ilmailmiöiltä” (UAP), mutta kansa tuntee nämä paremmin tuntemattomina lentävinä esineinä, eli UFOina.

Air Force Early Warning Academyn wuhanilaisen tutkijan Chen Li:n mukaan, ihmisanalyytikot ovat olleet hämmentyneitä viime vuosina yhä vain kasvavasta havaintoraporttien määrästä, joita armeijan ja siviilien eri lähteet ovat raportoineet eri puolilta maata.

“Tunnistamattomien ilmaolosuhteiden toistuva esiintyminen viime vuosina tuo mukanaan vakavia haasteita maamme ilmapuolustukselle”, sanoi Chen vuonna 2019 julkaistussa raportissa, joka oli osoitettu vanhemmille teknologiatiedemiehille Pekingissä.

PLA:n tunnistamattomien esineiden tutkimustoimikunta luottaa yhä enemmän tekoälytekniikoihin datan analysoinnissa, Chenin raportti kertoo. Tämä lausunto on linjassa useiden muiden armeijan tutkimusten kanssa, joita on julkaistu siviilijournaaleissa, joista tuorein on viime vuoden elokuulta.

Chenin mukaan tekoälyn eräs etu on, että se kykenee “miettimään laatikon ulkopuolisesti” — tarkastamaan informaationmuruja, joita on hajallaan useissa eri dataseteissä, ja se pystyy yhdistämään ihmissilmälle näkymättömiä asioita toisiinsa, mikä auttaa määrittämään olivatko havainnot jonkun vihamielisen valtion aiheuttamia, amatööri-ilmailijoita, luonnonilmiöitä tai “muu syy”, hän sanoi.

UFO-kysymys kuitenkin on, ovatko nämä havainnot Maan ulkopuolisten olentojen avaruusaluksia. Yhdysvaltain armeija on jokin aika sitten vahvistanut joidenkin vuodettujen videoiden autenttisuuden, joita laivaston pilotit ovat kuvanneet. Näillä videoilla lentävät kohteet näyttävät liikkuvan tavalla, jota ei voida selittää nykyisen teknologian tai fysiikan lakien avulla.

Pentagonin raportti, jota kongressi vaatii näistä havainnoista, odotetaan tulevan osittain kansan luettavaksi, ja se saattaisi olla ensimmäinen kerta kun armeija on avoimesti puhunut aiheesta.

UFOt ovat herkkä aihe jokaiselle puolustusvoimalle, ei ainoastaan siksi koska ne saattavat liittyä ulkoavaruuden älykkäisiin elämänmuotoihin, vaan myös siksi koska ne saattavat olla toisen maan armeijan tunkeutumisia.

Tunkeutuva drone tai lentokone, jolla on kehittynyttä häirintäteknologiaa, esimerkiksi, voisi huijata tutkaa tai muita sensoreita luomalla haamukuvia, joita näkyy eri puolilla selittämättömällä tavalla eri sensoreissa, ja tällaiset tapahtumat yleensä ovat turvaluokiteltuja maanpuolustuksellisista syistä, tai joskus nöyryytyksen välttämiseksi.

Kiinan ainoa viranomainen on vahvistanut UFO-havainnon, joka tehtiin sotilastukikohdan yllä Cangzhoussa, Hebein provinssissa, lokakuun 19. päivänä 1998. Pekingin naapurissa olevan provinssin oman Hebei Daily -sanomalehden mukaan kaksi armeijan hävittäjää saivat komennon mennä matalalla lentävän kohteen väliin, joka ilmestyi yhtäkkisesti ilmatilaan. Kohde näytti “lyhytvartiselta sieneltä”, josta ampui alas kaksi valonsädettä. Kun hävittäjät lähestyivät kohdetta, se kiisi “kummitusnopeudella” ylös 20 kilometrin korkeuteen ennen tutkasta ja näköyhteydestä katoamistaan.

Chen ja hänen kollegansa sanovat, että PLA:lla on kolmitasoinen raportointijärjestelmä, jolla tunnistamattomia ilmakohteita käsitellään. Perustasoon kuuluvat armeijan tutka-asemat, ilmavoimien pilotit, poliisiasemat, sääasemat ja Kiinan tiedeakatemian vastuuhenkilöt, jotka kaikki keräävät niin paljon raakadataa kuin mahdollista.

Raakadata annetaan eteenpäin PLA:n keskivaiheen alueelliselle esikunnalle, joka tekee alustavat analyysit ja välittää datan eteenpäin kansallisen tason tietokantaan.

Tekoälyn avulla PLA:n pääesikunta antaa jokaiselle kohteelle “uhkaluvun” perustuen sen käytökseen, esiintymistaajuuteeen, aerodynaamiseen designiin, radioaktiivisuuteen, arvioon siitä mistä materiaalista se koostuu, sekä muihin tietoihin perustuen.

Tekoäly osaa koostaa informaatiota, joka voi auttaa määrittämään kohteen tarkoituksen. Esimerkiksi, jos samanlaisilla tunnistamattomilla kohteilla on taipumus ilmaantua suurten poliittisten tapahtumien tai armeijan harjoitusten aikaan, niitä voidaan pitää todennäköisemmin ihmisten kehitteleminä laitteina, jotka toinen maa on lähettänyt keräämään tiedustelutietoa.

Luonto on vastuussa merkittävästä määrästä epäilyttävää aktiviteettia, jota armeija havaitsee. Ionisoidut hiukkaset syntyvät ilmakehän sähköisissä ilmiöissä, jotka saavat aikaan selittämättömiä kuvia tutkiin tai sähkölaitteisiin, esimerkiksi.

Näiden tapahtumien manuaalinen tarkistaminen vie aikaa, mutta tekoäly voi nopeasti identifioida kaikkein luonnollisimmat selitykset vertaamalla ristiin eri tietoja — kuten säätietoja ja satelliittidataa — armeijan tutkijat kertovat.

Tutkatieteilijä Xi’anista, joka on Koillis-Kiinan Shanxi:n provinssissa, sanoo, että tunnistamattomien kohteiden havainnot Kiinan ilmatilassa ovat “todennäköisemmin ihmisten kuin avaruusolentojen aiheuttamia”.

Kiinan viranomaiset ovat pikkuhiljaa hellittäneet kontrolliaan matalalla korkeudella lentävistä asioista viimeisen viiden vuoden aikana, ja droneista on tullut suhteellisen halpoja ja suosittuja, hän sanoo.

Samaan aikaan Yhdysvaltain armeijan lisääntynyt aktiviteetti Etelä-Kiinan merellä ja muilla arkaluonteisilla vesillä Kiinan lähellä voi myös selittää lisääntyneet havainnot, joita ei heti osata selittää, tutkija sanoo. Tutka-asiantuntija on pyytänyt ettei hänen nimeään tuotaisi julkisuuteen aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Kommentit:

1. Mitään tilastolukuja ei anneta aiemmista eikä nykyhetken havaintomääristä.

2. Mitään linkkejä tai lainauksia Kiinan tiedejulkaisuihin ei mainita artikkelissa.

3. Vaikka monet kansainväliset mediaraportit uutisoivatkin artikkelista, en löydä yhtäkään riippumatonta lähdettä, joka kykenisi vahvistamaan artikkelissa kuvatut eri tiedot.

4. Löysin yhden Chen Li:n ja muiden tutkielman otsikolla “Research on the optimization strategy of phased array radar multi-area search performance,” kirjoittanut Yiming Liu; Wen Sheng; Shihua Liu; Chen Li, joka on julkaistu 11-13. joulukuuta 2019 pidetyssä IEEE: kansainvälisessä datan- ja signaalinkäsittelyn konferenssissa. Konferenssin sijainniksi on merkattu Chongqing, Kiina.

Päivitys: 31. heinäkuuta 2022

The Liberation Times julkaisi hienon läpikäynnin Kiinan ja YK:n toimista.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Kanada haluaa USA:lta tietoja UFOista ja droneista

Kirjoittanut Keith Basterfield

”Five Eyes”

”Five Eyes” on nimi, joka on annettu moniportaiselle sopimukselle signaalitiedustelutiedon jakamisesta. ”Five Eyes”-maat ovat Australia, Uusi Seelanti, Kanada, Britannia ja Yhdysvallat. Allianssi on perua toisen maailmansodan ajoilta. Se alkoi Britannian ja Yhdysvaltain välisenä tiedonvaihtona vuonna 1941; Kanada liittyi mukaan vuonna 1948; ja Australia sekä Uusi Seelanti vuonna 1956.

Yhdysvaltain rahoituskauden 2022 Defense Authorization Act sisältää budjettivarat perustaa virasto Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuuteen tutkimaan tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP). Tätä varten perustettiin Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) (toim. huom. uudelleennimetty AAROksi).

Uuden viraston eräs mandaatti on:

”Asianmukaisella tavalla koordinoida Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppaneiden toimintaa, jotta ymmärrettäisiin paremmin tunnistamattomien ilmailmiöiden luonnetta ja laajuutta.”

Kanada

Tuoreessa blogipostauksessani Kanadasta ja UAP:sta käsiteltiin UAP-briiffausta, joka annettiin Kanadan puolustusministerille, sekä sen parlamentin konservatiiviedustaja Larry Maguiren sitä kohtaan osoittamaa kiinnostusta. Pohdin olisiko AOIMSG ottanut yhteyttä Kanadan hallintoon?

Maaliskuun 2. päivänä 2022 National Resources Canada (NRC) oli parlamenttiedustajien luonnonvarakomitean kuultavana luonnonvara-arvioista. Edustaja Larry Maguire kysyi kysymyksen drone- ja UAP-tapausten raportoinnista Kanadan ydinteknisten laitosten lähellä.

NRC vastasi 14. maaliskuuta 2022 luonnonvarakomitealle. Vastauksen oli allekirjoittanut turvallisuudesta vastaavan osaston johtaja. Vastine sanoi, että Kanadan ydinturvakomissio (CNSC), joka on Kanadan riippumaton ydinvoiman valvoja, oli ilmoittanut, että ”…mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu.”

Jatkoa kirjeenvaihdolle

Kaksi kirjettä päivämäärillä 6. kesäkuuta 2022 liittyvät tähän asiaan. Ne ovat:

1. John Hannafordin, Kanadan apulaisluonnonvaraministerin, kirje edustaja Maguirelle.

”Kirjoitan jatkoa toukokuun 18. päivän esiintymiselleni parlamentin luonnonvarakomitean kuulemisen edessä, jossa te otitte esiin turvallisuuskysymykset koskien Kanadan valtion kantaa droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) Pohjois-Amerikan ydinvoimaloiden läheisyydessä.

Tämä on tärkeä asia, jonka minä ja kollegani luonnonvarakomiteassa otamme erittäin vakavasti. Haluaisin kertoa tässä joitain toimia, joita olemme tehneet viime aikoina.

Tavanomaisen yhteistyön lisäksi viime viikkoina ministeriö on tehnyt yhteistyötä Kanadan ydinturvakomission (CNSC), Kanadan liikenneministeriön ja Kanadan väestönsuojelun kanssa tässä asiassa. Kanadan luonnonvaraministeriö ja CNSC työskentelevät liikenneministeriön tukena kehittämässä strategiaa droneturvallisuuskysymyksiin.

Tähän päivään mennessä mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu. On kuitenkin esitetty pyyntö lentää dronea ydinvoimalan yllä vuoden 2021 alkupuoliskolla, jonka CSNC epäsi.

Kun otetaan huomioon yhteinen huoli ydinvoimaturvallisuudesta, sekä kasvava kiinnostus UAP:ta kohtaan sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, CNSC sitoutuu ottamaan asian esiin Yhdysvaltain sisarorganisaationsa kanssa ja jakaa asiaan liittyvää informaatiota tulevaisuudessa.

Me olemme tavoitelleet sisarorganisaatiotamme Yhdysvaltain energiaministeriössä koskien kansallisen tiedustelun johtajan toimiston alustavaa UAP-raporttia saadaksemme tietää enemmän heidän perspektiivistään, jotta voisimme tehdä informoituja analyyseja ja toimia Kanadassa.

Kanadan luonnonvaraministeriöllä on pitkät suhteet energiasektoriin, ja jamme valtion ja energiasektorin kriittisen infrastruktuurin toimijoiden kesken tietoja uhkista. Me jatkamme tätä tiedustelutiedon keräämiseksi kehittyvistä uhista, mm. droneista ja UAP:sta.

Kathleen Heppell-Masys, CSNC:n johtaja, vastaa kirjeessä kuuteen kysymäänne kysymykseen, jotka esititte toukokuun tilaisuudessa.

Kiitos kiinnostuksestanne tätä tärkeää turvallisuusasiaa kohtaan.

2. Tri Kathleen Heppell-Masys, turvallisuusjohtaja, Kanadan ydinturvakomissiosta Larry Maguirelle.

 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/RNNR/WebDoc/WD11637088/11637088/LetterDeputyMinisterJohnF.G.Hannaford-e.pdf

 

”Oli ilo tavata teidät toukokuun 17. 2022. Maaliskuun 4. päivän kirjeessänne antamanne tiedot auttoivat meitä ymmärtämään paremmin kiinnostuksienne, huolienne ja kysymyksienne kontekstia ja luonnetta koskien droneja ja tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP) ja ymmärsin, että otitte esille useita siihen liittyviä ongelmia seuraanava päivänä esiintymisessänne parlamentin luonnonvarakomitean (RNNR) edessä.

Ennen kuin vastaan kysymyksiinne, haluaisin selventää, että CNSC on Kanadan riippumaton ydinvoiman sääntelyviranomainen. CSNC on näennäisoikeudellinen hallintotuomioistuin, joka raportoi parlamentille luonnonvaraministerin kautta, ei ministerille. Sellaisenaan me kykenemme ottamaan kantaa huoliinne ja kysymyksiinne laajemmin tulevaisuudessa jos otatte meihin yhteyttä suoraan. Avoimena ja läpinäkyvänä sääntelyviranomaisena me mieluusti otamme vastaan mahdollisuuden työskennellä parlamenttiedustajien kanssa varmistaaksemme, että heidän informaationtarpeensa on tyydytetty.

Niinkuin puhuimme toukokuun 17. päivä, CSNC:n ydinturvallisuusvaatimukset, mm. raportointivaatimukset, kattavat kaikki ydinturvauhat, joihin liittyy yritetty tai toteutunut turvallisuusrikkomus, tai yritetty tai toteutunut sabotaasi, mm. ydinvoimalaa kohtaan esitetyt uskottavat uhkaukset. Näihin kuuluu myös droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) liittyvät tapahtumat. Nuclear Safety and Control Act, ydinturvasäännökset, sekä aiheeseen liittyvät säädösdokumentit ja lupavaatimukset vaativat luvanhaltijalta valmiutta lieventää, estää ja vastata ydintekniikan laitoksia uhkaaviin uskottaviin uhkiin.

CNSC tiedustelee luvanhaltijoilta kaikista mahdollisista raportoiduista droneista ja UAP-havainnoista ja varmistaa, että ydinturvallisuus ei näitten havaintojen johdosta vaarannu. Tähän liittyy myös kirje, jonka olen lähettänyt luvan saaneille huipputurvallisten ydintekniikan laitoksille.

Me olemme myös lähestyneet kollegojamme Yhdysvaltain ydinvoiman valvontakomissiossa (US NRC) koskien heidän ydinturvavaatimustensa luonnetta droneille ja UAP:lle sekä koskien potentiaalisesti tulevia sääntöjä. Me keskustelemme heidän näkökulmastaan enemmän tilanteen kehittyessä. Nyt, olemassaolevat ydinturvavaatimukset molemmissa maissa ovat hyvin linjassa.

Teillä oli kolme erityiskysymystä toukokuun 17. päivän kokoukseen liittyen:

1. CNSC:n valvomien eri laitosten kirjon tuntemus;

2. Kuinka pitkään Kanadan ydintekniikan laitosten turvallisuustietoja, mm. turvakamerakuvaa, säilytetään:

3. Varmistaa CNSC:ltä luvan saaneilta, että mitään drone- tai UAP-tapauksia ei ole esiintynyt ydinteknisten laitosten yllä maaliskuun 2. päivän RNNR-kokouksen jälkeen.

Ensimmäisestä kysymyksestä. Kanadalla on maailman monimuotoisimpia ydinvoimasektoreita maailmassa. Säänneltyihin laitoksiin kuuluu uraanikaivostoimintaa, uraanin rikastusta, ydinpolttoaineen prosessointia, ydinpolttoaineen tuotantoa, ydinvoimaa tuottavia ja ydinteknisiä tutkimusreaktoreita sekä ydinpolttoaineen jälkikäsittelyä.

Toisesta kysymyksestä, toimiluvan saaneet huipputurvalliset laitokset on velvoitettu säilyttämään kaikki relevantit turvallisuustallenteet toimiluvan voimassaolon ajan. Ellei esiinny jotain selkkausta, luvanhaltijat voivat poistaa datan joka ei liity tiettyihin tapahtumiin heidän turvallisuus- ja johtamisohjelmiensa mukaisesti.

Kolmanteen kysymykseen, CNSC ei ole tietoinen mistään raportoiduista drone- tai UAP-tapauksista Kanadan ydintekniikan laitoksien lähellä. Ydinturvallisuutta erityisesti silmällä pitäen, me olemme tehneet toimia varmistaaksemme luvanhaltijoilta, että sellaisia tapahtumia ei esiinny.

Kysyitte kuusi asiaan liittyvää kysymystä NRCanin apulaisministeri Hannafordilta toukokuun 18. päivän RNNR-kokouksessa. Haluaisin vastata viiteen näistä kuudesta kysymyksestä. Kuudes kysymys liittyy CNSC:n saamaan maaliskuun 4. päivän kirjeeseenne, josta voin vahvistaa saaneemme sen ja olemme keskustelleet näistä asioista NRCanin kanssa.

1. Puuttuuko luvanhaltijoilta standardoidut raportointivaatimukset UAP- ja dronetapausten raportointiin, eikä mitään virallisia ohjeistuksia ole annettu niiden alkuperän ja/tai aikeiden tutkimiseksi tai ymmärtämiseksi; ja

2. Pyysitte ohjata ydinlaitosten luvanhaltijoita pyytämään työntekijöitä ja turvahenkilöstöä varmistamaan, että kaikista drone- ja UAP-tapauksista ilmoitetaan asianmukaisesti.

Kuten puhuimme toukokuun 17. päivä, sääntöviitekehyksemme on suurimmaksi osaksi suoritusperustainen eikä se määritä sitä miten luvanhaltijoiden tulee täyttää turvallisuustavoitteet ja -vaatimukset. Luvanhaltijoita velvoitetaan raportoimaan uskottavista uhista. Kuten mainittua, olen lähettänyt kirjeen huipputurvallisten ydintekniikan laitosten luvanhaltijoille ja pyytänyt heiltä relevanttia informaatiota. Mielelläni palaan asiaan kun olen saanut jotain uutta relevanttia informaatiota.

Luvanhaltijoita velvoitetaan valmistautumaan ja vastaamaan kaikkiin uskottaviin heidän laitoksiaan uhkaaviin uhkiin. Ydinturvallisuushäiriön tapauksessa tutkinta tyypillisesti olisi poliisiviranomaisen hoidossa, ja CNSC avustaa tutkimuksia.

3. Tukeeko NRCan tieteellisen pääneuvonantajan työtä, jos valtio määrää, että hän joutuisi standardoimaan tunnistamattomista ilmailmiöistä tai droneista tehtyjen havaintoraporttien keruun ja analysoinnin koko valtionhallinnon laajuisesti.

Vaikka tämä kysymys oli osoitettu NRCanille, CSNC teknisenä ja tieteellisenä organisaationa tarjoaa täyden tukensa neuvonantajalle, jos hän saa määräyksen ryhtyä sellaiseen työhön.

4. Onko CNSC halukas avaamaan keskustelukanavan US NRC:n kanssa tunnistamattomista droneista ja UAP:sta.

Kuten mainittua, olen tavoitellut US NRC:a ja olemme todenneet, että molempien tahoilla ydinturvallisuuden raportointivaatimukset ovat linjassa. Kuten mainittua, me puhumme heidän näkökulmastaan lisää sen kehittyessä.

5. Onko CNSC:n viranomaiset tietoisia UAP-havainnoista Kanadan ydintekniikan laitosten läheisyydessä.

CNSC ei ole saanut mitään raportteja droneista tai UAP-havainnoista minkään ydintekniikan laitoksen läheisyydessä. Keskustelumme jälkeen me olemme myös varmistaneet, että ei dronet eikä UAP:t ole aiheuttaneet ydinturvallisuuden turvallisuusrikkeitä, eivätkä ne ole yrittäneet sabotoida tai sabotoineet ydintekniikan laitosten turvallisuutta.

Mielelläni toimitan teille tulokset luvanhaltijoillemme esittämästämme tietopyynnöstä. Olkaa yhteydessä CNSC:n suoraan tulevaisuudessa ydinturvakysymyksissä, älkääkä epäröikä ottaa minuun yhteyttä mikäli teillä on kysyttävää.”

AOIMSG-yhteistyö?

Edustaja Maguiren toiminta on tuonut kysymyksiä keskustelun aiheeksi Kanadan ja Yhdysvaltain välillä, eli dronejen ja UAP:den potentiaaliset ja aktuaaliset tunkeutumiset ydintekniikan laitosten alueille.

Ei ole viitteitä siitä, että AOIMSG:n viranomaiset olisivat olleet yhteydessä Kanadan valtioon yhteistyön tiimoilta ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”.

Mieleeni juolahti yksi kysymys. Onko Yhdysvaltain hallitus lähestynyt Australian valtiota yhteistyön nimissä ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”? Australian puolustusministeriölle tullaan jättämään FOIA-tietopyyntö tästä kysymyksestä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Tiedonlouhintaa AAWSAPin tietokannoista DIAn dokumentteihin liittyen

kirjoittanut Keith Basterfield

Skinwalkers at the Pentagon

Eräs vuonna 2021 julkaistun kirjan Skinwalkers at the Pentagon (kirjoittanut James T. Lacatski et al) ensimmäisessä liitteessä mainituista asioista oli raportti paranormaaleista ilmiöistä otsikolla ”#4 BAASS Project Management Plan Addendum Report: Paranormal Activity – Tennyson, IN.” BAASS 12/3-18/3/10. 174 sivua yhteensä. Tämä dokumentti on yksi Bigelow Aerospace Advanced Space Studiesin (BAASS) Advanced Aerospace Weapon System Applications Programin (AAWSAP) documenteista, joita BAASS lähetti puolustustiedustelulle (DIA). Meillä ei ole pääsyä alkuperäiseen 174-sivuiseen dokumenttiin, koska ei DIA eikä BAASS ole julkaissut sitä.

BAASSin tietokanta

Kuitenkin voimme saada hieman esimakua siitä mitä tutkimus tarkasteli BAASSin omasta tietokannasta phenomainon.com-sivustolla (vaikkakin 12. toukokuusta 2022 eteenpäin verkkosivu näyttää poistaneen  BAASSin tietokannan sivuilta). Kun tietokanta oli toiminnassa, yksinkertaisesti kirjoitin hakuun ”Tennyson” , ja esiin tuli  11 erillistä BAASSin paranormaalien ilmiöiden raporttia. Tässä on relevantteja  yksityiskohtia niistä.

Tapaukset

1. 14. maaliskuuta 2010

Muovinen lelu lensi ilmassa ja laskeutui. Esine näkyi hetken aikaa sen jälkeen kun Kyle oli kävellyt rappuset ylös yksin. Sen nähtiin kääntyvän ilmassa oikealle portaitten yläpäässä ja lelu istahti perheen huoneeseen. Kyle sanoi ettei hänellä ollut mitään tekemistä lelun kanssa.

2. 7. maaliskuuta 2010

Benjaminista tuntui kuin joku olisi napannut häntä jalasta ja suurella voimalla vetänyt hänet sohvalle, ja jättänyt punaisia jälkiä hänen jalkaansa. Fyysinen vaikutus: Benjamin ’lensi’ sohvalta ja laskeutui parin metrin päähän sohvasta.

3. 6. maaliskuuta 2010

Olento vetäisi 14-vuotiaan veljenpojan pois sohvalta ja jätti jälkiä pojan jalkoihin.

4. 28. helmikuuta 2010

Olento otti kaksi kokkiveistä talon toisesta kerroksesta ja iski ne seinään. Joka kerta se tekee juttuja kun kaksi poikaa ovat läsnä. Se vaikuttaa pyörivän poikien ympärillä, ja jos pojat tulevat alakertaan, sekin tulee alas. Jos he menevät ylös, se menee takaisin ylös. Se puhuu kaikille talossa. Usein se puhuttelee ihmisiä heidän etunimillään.

5. 28. helmikuuta 2010

Auton avaimet katosivat. Ne näyttivät leijailevan ilmassa ja ihan kuin näkymätön naru olisi pitänyt niitä paikallaan. 28. helmikuuta 2010 Nancyn auton avaimia etsittiin, mutta ei löydetty. He kuulivat kilisevän äänen ja näkivät avaimien lentävän ilmassa portaiden yläpäässä. Nancy näki sen kädet tuolloin. Hän otti kameransa ja se oli laittanut yhden käsistään sukkaan ja törrötti sitä ulospäin seinästä. He näkivät sukan pullistuvan, niinkuin se olisi avannut kämmeniään se päällä. Yhdessä kohtaa se nosti keskisormen ylös sukan sisällä.

6. 28. helmikuuta 2010

Se oli käyttänyt huulipunaa kirjoittamaan rivoja tekstejä peiliin.

7. 1. joulukuuta 2009

Hän käveli huoneeseen ja tunsi äärimmäisen ’surun’ ja ’avuttomuuden’ tunnetta ja alkoi itkeä. Hän meni pois huoneesta ja tunne lakkasi. Pian tämän jälkeen hän meni yläkerran makuuhuoneeseen. Hän tunsi samoja tunteita ja alkoi itkeä. Kun hän näki valopallon liikkuvan itsekseen hän panikoi ja juoksi alakertaan. Kyseessä oli orbi (kuin saippuakupla).

8. 1. toukokuuta 2009

Charles Stout Sr leikkasi nurmikkoa ruohonleikkurillaan. Hänen tapanaan on ottaa kyytiin 6-vuotias lapsenlapsi Charly hänen syliinsä. Charly alkoi valittaa, että jokin tökki häntä selkään ja veti häntä tukasta. Stout laittoi kätensä hänen selälleen. Hän kykeni tuntemaan paineen, vaikka hän ei nähnyt yhtään mitään joka olisi painetta voinut aiheuttaa. Samaan aikaan hän tunsi jonkin nipistävän hänen käsivarrestaan ja yrittävän siirtää hänen kätensä pois Charlyn selältä.

9. 1. joulukuuta 2008

Valopallo, kirkkaan kellertävän valoinen, ohitti takapihan oven Charlyn tuolin vierestä. Se lensi itäänpäin ja tuli pääoven eteen samaan aikaan kuin Zoiss. Zoiss ei saanut ovea avatuksi ja sanoi että aivan kuin ovi olisi teljetty kiinni. Hänen sulkiessaan ovea mikään ei ollut pielessä. Hän pyysi apua Baconilta, joka kykeni saamaan oven auki normaalisti.

10. Tuntematon päivämäärä

Olento kommunikoi heille kirjoittamalla viestejä televisioon ja vandalisoimalla omaisuutta. Kun viestit telkkarin kautta alkoivat, he katsoivat sitä ensin kuin heidän poikansa Charles Jr olisi ne kirjoittanut. Hän kysyi miksi pojalla kesti niin kauan puhua heille, ja hän sanoi ettei tiedä. Jonkin ajan kuluttua he tajusivat, että se ei ollutkaan heidän poikansa ja he kysyivät ketä se oli. Olento kertoi nimekseen Bob Horn. Nyt he kutsuvat sitä nimellä Se. Stout sanoi, että Se käyttäytyi kuin teini-ikäinen.

11. Tuntematon päivämäärä

Eräänä iltana silminnäkijä tunsi kuin joku tai jokin olisi pitänyt hänestä (Charles Jr) kiinni ja paikallaan sängyllä. Nancy Clutter, Charles Jr:n sisko sanoi, että Charles Jr:lla oli punaisia jälkiä hänen rinnassaan tapausta seuranneena aamuna.

Kommentteja:

1. 174-sivuinen dokumentti, johon  Lacatski viittasi, vaikuttaa olleen BAASSin tutkimusraportti Indianan Tennysonissa asuvasta perheestä. Tutkimukset tehtiin 12-18. maaliskuuta 2010.

2. Miksi nämä tapaukset kiinnostivat BAASSia? Bigelow pyörittää National Institute for Discovery Sciencea (NIDS) sekä BAASSia, jotka ovat tutkineet sekä UAP:ta että paranormaaleja ilmiöitä.

3. Paranormaalin perspektiivistä 11 tapauksen sarja, joka yllä on kuvailtu, sopisi poltergeistin kategoriaan. Lacatskin vuonna 2021 julkaistusta kirjasta saamme lukea, että BAASS tutki omituisia paranormaaleja ilmiöitä, joita  Skinwalker Ranchilla esiintyi Utahissa; sekä ranchia ympäröivillä alueilla sekä muualla USA:ssa ja Kanadassa.

4. Tulisi myös panna merkille, että ”Skinwalkers at the Pentagon” puhui paljon niinkutsutusta ”Liftarivaikutuksesta”. Ihmiset vierailivat ranchilla ja heidän mukanaan tuli ”jotain” heidän kotiinsa, vaikka he olisivat asuneet pitkänkin matkan päässä ranchilta. Monet kirjassa kuvatut vaikutukset, jotka liittyivät ’liftarivaikutukseen’, olivat luonteeltaan poltergeistmaisia.

5. Haku termillä ”Charles Stout Sr” tuli esiin muistokirjoitus, jossa nimettyjen henkilöiden nimet sopivat kirjoituksen nimiin.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

FOIA-sivuille ladattu 15 uutta asiakirjaa

kirjoittanut Keith Basterfield

Yhdysvaltain laivastoministeri

Yhdysvaltain puolustusministeriön laivastoministerin (SecNav) FOIA-sivustolla oli useita vastauksia FOIA-pyyntöihin. Monet tutkijat kuitenkin, minä mukaanlukien, ovat lähettäneet monia FOIA-pyyntöjä jonoon laivastolle, jotka ovat pysyneet avonaisina. Pidän tapana käydä kurkkaamassa onko sivuille julkaistu uutta materiaalia. Yksi syy tälle on, että laivasto oli jokin aika sitten ohjeistanut vastineessaan, että he olivat löytäneet vastausdokumentin pyyntööni lähettää kopio UAP-raportoinnin turvaluokitusohjeistuksesta. Suurella mielenkiinnolla huomasin, että 15 uutta dokumenttia oli ladattu sivuille, mm. vastausdokumentti jota itse olin haikaillut.

Mitä kaikkea oli ladattu?

1. 155-sivuinen USS America -aluksen lokikirja päiviltä 13.-31.7.2019.

 

2. 237-sivuinen USS John Finn -aluksen loki päiviltä 13.-31.7.2019.

3. Useamman sivun  USS Ralph Johnson -aluksen lokikirja päiviltä 13.-31.7.2019 (en saanut itse ladattua tätä)

4. 273-sivuinen USS Russell -aluksen lokikirja päiviltä 13.-31.7.2019.

5. 147-sivuinen USS Spruance -aluksen lokikirja päiviltä 13.-31.7.2019

6. 20-sivuinen USS Rafael Peralta -aluksen CIC-lokikirja päiviltä 14.-16.7.2019.

7. 27-sivuinen USS Spruance -aluksen CIC-lokikirja päiviltä 15.-19.7.2019.

8. 50-sivuinen USS Comstock -aluksen lokikirja päiviltä 29.-31.7.2019.

9. 167-sivuinen USS Russell -aluksen lokikirja päiviltä 1.-16.7.2019.

10. 214-sivuinen USS Russell -aluksen lokikirja päiviltä 17.-31.7.2019.

Kommentti

Yllämainitut 10 julkaisua olivat varmasti usean nimettömän tutkijan kohteena, jotka ovat etsineet Kalifornian rannikolla heinäkuussa 2019 tapahtuneen ”droneparvitapauksen” tietoja.

11. 10-sivuinen turvallisuusluokitusopas laivaston tiedusteluaktiviteetista koskien UAP:ta.

 

Kommentti

Joulukuussa John Greenewald kertoi, että FOIA-tietopyynnön vastauksena hän oli saanut kopion UAP-turvallisuusluokitusoppaasta. Siksi on kiinnostavaa vertailla näitä kahta dokumenttia ja määrittää ovatko ne yksi ja sama.

12. 2-sivuinen PDF otsikolla ”FLIR Photo brief”, joka käsittelee 17.7.2019 USS Paul Hamiltonin UAS-kohtaamista.

 

Kommentti

10. helmikuuta 2022, The Driven Adam Keyhoe ja Marc Cecotti julkaisivat artikkelin heinäkuun 17. päivän 2019 tapauksesta, jossa mukana oli USS Paul Hamilton, joka näkyy samalla briiffauksen slaidilla. Heidän kopionsa sisälsi tapahtumien kulun ”aikajanan”, jota ei ollut sensuroitu. Juuri julkaistu PDF ei sisällä tällaista.

13. 27-sivuinen PDF otsikolla ”Valitusvastaus Khanille”.

14.1-sivuinen dokumentti otsikolla ”RANGEFOULERDeflatedballoon.”

Kommentti

13. Tämä dokumentti sisältää useita niinkutsuttuja ”Range Foulerin raportointilomakkeita”. Jokainen niistä näyttää olevan sähköisesti lähetetty kopio, jossa kuvataan kohtaaminen ”jonkin” kanssa. Lomakkeiden kokonaislukumäärä on 19. Kun etsii tietoa siitä mikä ihmeen ”range fouler”, sain selville että termi löytyi lokakuun 2020 dokumentista ”Opiskelijan opas/MCS.n käyttöohjeet”, jonka on tuottanut Yhdysvaltain merivoimien lentokoulutuskomento. Siinä puhutaan, että ”range fouler” on jotain minkä ei pitäisi olla siinä missä se havaitaan, joka voi aiheuttaa ongelmia alueella toimiville lentokoneille.

 

En muista koskaan nähneeni tällaisia lomakkeita aiemmin. SecNavin sivuilla on kopioita merivoimien ”vaaratekijäraporteista”, joista tutkijat puhuivat niiden julkaisun aikaan mahdollisina UAP-havaintoina.  Kuitenkin näitä ”vaaratekijäraportteja” on kahdeksan kappaletta tällä hetkellä SecNavin FOIA-sivustolla. Joten meidän kannattaisi kiinnittää erityist huomiota näihin ”range fouler”-lomakkeisiin. Vaikka ne ovatkin rankalla kädellä sensuroituja, jotain niistä voidaan kuitenkin saada irti.

14. Otsikko viittaa siihen, että tämä ”range fouler” olisi ollut tyhjentynyt ilmapallo. Tarkkasilmäinen lukija epäilemättä muistaa, että yksi tunnistettu UAP, joka mainitaan kesäkuun 2021 kansallisen tiedustelun johtajan UAP-raportissa luki ”Me emme kyenneet identifioimaan yhtä raportoitua UAP:a suurella luotettavuudella. Kyseisessä tapauksessa me identifioimme kappaleeksi suuren tyhjentyneen ilmapallon.”

15. 146 sivua sähköposteja eri Yhdysvaltain merivoimien ja muiden osapuolien välillä, jotka liittyivät eri briiffauksiin, joita laivaston tiedustelupalvelu on pitänyt kongressille ja muille tahoille.

Kommentti

En taaskaan muista nähneeni näitä aiemmin, joten lähempi tarkastelu on aiheen.

Päivitys: 5. maaliskuuta 2022

1. Maaliskuun neljännen 2022 twiitissä amerikkalaistutkija Dave Beaty kertoi, että hän oli jättänyt FOIA-tietopyynnön ”Range Fouler ja Whiskey Alert”-dokumenteista merivoimille. Kuitenkin hän myös sanoi, että  ”…omani evättiin melkein täysin” ja että ”FOIA-sivuilla julkaistu on jonkin toisen tutkijan eikä minun.” Vastaustiedoston otsikko on ”Valitusvastaus Khanille”, ja vaikuttaa järkevältä päätellä että toisen tutkijan sukunimi on ”Khan.”

2. Lisätutkimuksissa selvisi, että ”Range Fouler” mainitaan kesäkuun 25. päivän 2021 ODNIn UAP-raportissa. Sivulla 8 — kohdassa ”Keskeisten termien määritelmät”, lukee:

”UAP-raportti: UAP-tapahtuman dokumentaatio, johon sisältyy oikeaksi vahvistetut alkuperäketjut ja perustiedot kuten aika, paikka, sijainti ja kuvaus UAP:sta. UAP-raportteihin kuuluu Range Fouler (1) -raportit ja muu raportointi.”

Alaviitteessä (1) lukee:

”Yhdysvaltain merivoiman lentäjät määrittelevät ”range foulerin” aktiviteetiksi tai kappaleeksi, joka häiritsee ennalta suunniteltua koulutusta tai muuta sotilastoimintaa armeijan toiminta-alueella tai rajatussa ilmatilassa.”

3. Myöhemmässä twiitissä Dave Beaty kertoi yksityiskohtia hänen maaliskuun 30. päivän 2021 FOIA-tietopyynnöstään, jossa oli mukana termi ”range fouler.” Dave sanoi,  ”minulle annettiin 4 sivua, jotka aiemmin oli annetti käyttäjälle @MC05A. Mitään Range Fouler -dokumentteja ei ole koskaan julkaistu ja 90 sivua oli ’luokiteltu vapautetuiksi FOIAn alaisuudesta’.”

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com