Kortti maaliskuulle 2024: Maskuliiniperiaate

Kuukauden kortti – maaliskuu 2024

Kortti #12 | Lyra (mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Maskuliiniperiaate

Me olemme puhuneet monta kertaa 26 000 -vuotisesta syklistä ja sen kahdesta 13 000 -vuotisesta päähaarasta. Viimeisin 13 000 -vuotinen aikakausi on päättynyt, ja olette nyt aloittamassa uutta. Tämä ei ole pelkkä abstraktio tai metaforinen idea. Fyysisen universumin kaksinainen luonne ilmaistaan niinkutsutun tietoisuuden aikakausien läpi. Jokaisella aikakaudella on tiettyjä energeettisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sillä hetkellä inkarnoituneisiin olentoihin, perustuen siihen miten energia virtaa donitsin muotoisessa kentässä (kuten galaksissa).

Aikakausi, josta olette nyt siirtymässä pois on sellainen, jonka ominaisuudet ovat luonteeltaan maskuliinisia. Niihin kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Positiivisiin piirteisiin kuuluu keksimisen ja löytämisen intohimo, tahto tehdä kovasti töitä tuloksien saavuttamiseksi sekä syvä tarve suojella rakkaita. Negatiivisiin piirteisiin kuuluu ne, jotka todennäköisesti tunnette varsin hyvin — jäykkyys, järjen asettaminen etusijalle tunteista, muutosvastaisuus ja aggressio, vain muuta mainitaksemme. Aikakausi, johon olette nyt siirtymässä on luonteeltaan feminiinisempi ja se sisältää enemmän virtaavuutta, järjen ja tunteiden tasapainon, vähemmän vastustusta ja enemmän hyväksyntää ja myötätuntoa, ja paljon muuta.

Älkää ymmärtäkö väärin, kun puhumme näistä dualistisista sykleistä. Me emme tarkoita, että teidän tulisi pomppia edestakaisin näiden välillä loputtomasti. Evoluutio on enemmänkin spiraali, ja joka syklin aikana integroitte dualistisia energioita enemmän ja enemmän kunnes ne on molemmat tasapainossa olemuksessanne. Tämä evoluutiopolku tarkoittaa, että on olennaista, että syleilette molempia puolia dualistisessa luonteessanne. Maskuliini- ja feminiinienergiat muuttuvat toksisiksi vain, kun niiden olemassaolo kiistetään tai vastustatte niitä.

Tämä kortti tulee esiin nykyisessä evoluution syklissänne muistuttamaan teitä tästä totuudesta. Teidän siirtyessänne arkketyyppisempään feminiiniseen sykliin seuraavaksi 13 000 vuodeksi, on olennaista, että ette tuomitse tai kiistä tervettä maskuliinienergiaa menneisyyden traumojen verukkeella. Me näemme tämänkaltaista tuomitsemista tapahtuvan maailmassanne. Kyllä, on totta, että epätasapainoinen maskuliinienergia on aiheuttanut paljon tuskaa maailmassanne, mutta se kokemus ei syntynyt maskuliinienergiasta itsestään; se syntyi terveen ja tasapainoisen maskuliinienergian väärinkäytöstä ja/tai väärinymmärtämisestä. Maskuliinienergia on osa itse luomakuntaa. Väärinkäyttö ja väärinymmärtäminen syntyy pääosin pelon seurauksena.

Siksi tämän kortin energia tänä aikana pyytää teitä katsomaan sisään itseenne ja etsimään alueita, joissa tuomitsette maskunliinisen energian itsessänne. Ehkäpä teillä on ollut traumaattinen tai epämiellytävä kokemus maskuliinista menneisyydessänne, ja sitten projisoitte tuskaa omaan sisäiseen mies/naismaailmaanne. Kun näin tapahtuu, silloin yleensä vastustaa ja demonisoi omaa sisäistä maskuliiniuttaan, mikä luo energeettisen epätasapainon. Tämän sisäisen dynamiikan näkeminen ja rakkauden ja myötätunnon oppiminen omaa sisäistä haavoittunutta miestä kohtaan on jättiharppaus parantamisessa. (Sama pätee koskien suhdettanne sisäiseen haavoittuneeseen naiseen.) Planeettanne siirtyessä feminiinisempään energiaan tulee olennaiseksi alkaa parantaa tämä haavoittuneen maskuliinin dynamiikka henkilökohtaisella tasolla. Parantamisen alettua sisältäpäin tulee kollektiiviselle maskuliinienergialle paljon helpommaksi parantua.

Galaktinen perheenne on matkannut maskuliinin ja feminiinin integroinnin polkua. Jokainen sivilisaatio on joutunut oppimaan oman sisäisen maskuliinin rakastamisen ja kunnioittamisen. Jotkut sivilisaatiot ovat (kuten Plejadit) pitäneet sitä helpompana, kun taas toisilla on ollut suuria vaikeuksia (kuten Orionissa ja Zeta Reticulissa). Lopulta jokainen sivilisaatio integroi nämä energiat, koska integraatio on tietoisuuden luonnontila. Jos tunnette tarvetta energia-avulle, tietäkää, että esi-isänne tähdistä ovat halukkaita auttamaan, vaikka he eivät voikaan tehdä työtä puolestanne. Tämä on pyhää aikaa Maapallolla, silloinkin vaikka se ei siltä tunnu. Tämä pyhä aika on täynnä valtavaa muutosvoimaa. Joskus tämän muutoksen laukaisee yksinkertainen sisällä tekemänne työ itsenne parissa. Älkää pelätkö sisäistä arkketyyppistä maastoanne. Lopulta kun päästätte irti vastarinnasta, kaikki on olemassa sisällänne vastustamattomina virtauksina, jotka palauttavat teidät todelliseen luontoonne — puhtaaseen rakkauteen.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.