Yksilölliset ja globaalit valinnat

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli valintoja.

Sallikaa minun sanoa teidän kokoontuessanne mihinkä tahansa paikkaan, minä tahansa aikana niinkuin te aikaa luotte, että sallitte itsenne tunnustaa kasvun omassa liikevoimanne sekä monien muiden eri ideoiden kiihtyvyydessä. Sillä te tulette kokemaan tunteiden vyöryn jos sallitte itsenne tuntea, että olette samassa tahdissa monien muiden ihmisten kanssa tällä hetkellä. Koette erittäin paljon liikevoimaa ja kiihtyvyyttä ja muutosta elämässänne.

Tunnustakaa, että tänä aikana massatietoisuus — eli jokaisen yhteiskunnassanne olevan yksilön kollektiivinen tietoisuus tällä hetkellä — alkaa tunnustaa, että kyseessä on jotain joka on yhteydessä kaikkiin muihin tietoisuuksiin. Ja tunnustakaa, että on olemassa massatietoisuuden keskittymiä, jotka kaikki tuntevat että on olemassa liikevoimaa ja kiihtyvyyttä, tällä tavoin, uudelle alulle antaa teidän sisäisen olemuksenne olla ulkoinen olemuksenne. Sallia unienne olla todellisuuttanne. Sallia mielikuvituksenne olla todellisuutta, tällä tavoin.

Sallikaa minun sanoa tänä hetkenä, että saatatte tietää että voitte nyt alkaa ymmärtää sitä, että siinä mitä kutsutte päivästä päivään -kokemukseksi yhteiskunnassanne, sivilisaationa, olette alkaneet ja lähitulevaisuudessa jatkatte tiettyjen tapahtumien todistamista, jotka tulevat tapahtumaan globaalilla skaalalla, niinkuin te sanotte.

Ja se sallii jokaisen teistä tunnustaa, että JOKAIKINEN YKSILÖ sivilisaatiossanne, jota kutsutte Maapalloksi, tulee ottamaan osaa päätöksentekoon siinä pisteessä, missä he tällä hetkellä ovat suhteessa mihin tahansa ongelmaan, joka koskettaa planeettaanne.

Tunnustakaa, että vetäydytte lähemmäksi ja lähemmäksi toisianne kohti, joten huolimatta siitä mitä päätätte omalta kohdaltanne, jokaikinen yksilö tulee silti olemaan mukana asennoitumisessa, valinnan tekemisessä, ja valinnan tekeminen jokaisessa ongelmatilanteessa jotka koskettavat KOKO GLOBAALIA YHTEISKUNTAANNE.

Tällä tavoin, kuten olemme kertoneet, voitte tunnustaa että tämä energian liikevoima, kuten me nyt havaitsemme massatietoisuudessanne tänä aikana, tulee luomaan itselleen monia eri ideoita… sivilisaationne tulee antamaan itselleen mahdollisuuden tehdä valinnan tietää tasan tarkkaan minkä tyyppisen todellisuuden se haluaa kokea, sen sisällä mitä te nimitätte Uuden Ajan tietoisuudeksi. Joka on transformaatio kolmannesta tiheydestä neljänteen — idea liikevoimanne kiihtyvyydestä kohti hienostuneempaa tilaa, jossa annatte itsellenne, yhteiskunnassanne, tilaisuuksia valita tasan tarkkaan sen todellisuuden, jonka haluatte kokea tämän transformationaalisen tilan sisällä.

Ja te annatte itsellenne tämän tilaisuuden, tunnustamalla tämän idean, tietää tietoisesti tiedostamattoman sijaan — kuten on ollut asian laita historiassanne — olla TIETOISESTI selvillä siitä, että tekemänne valinnat LUOVAT kokemanne todellisuuden.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.