fbpx

Project Aquariuksen dokumentteja

Toukokuun 21. päivänä 2014 me vastaanotimme kasan huippusalaisia dokumentteja liittyen Projekti Aquariukseen, oletettuun Majestic 12:n (MJ-12) salaiseen UFO/ET-projektiin.

Aiemmin tiivistelmiä näistä dokumenteista on ilmaantunut internetiin. Kuitenkin me vastaanotimme nämä varsinaiset dokumentit. Meidän tietojemme mukaan tämä on ensimmäinen kerta kun VIRALLISET (ei vain tiivistelmät) dokumentit on julkaistu. Nämä dokumentit, sekä niiden tiivistelmät, on luettavissa alta.

Ei ole tiedossa ovatko nämä aitoja USA:n valtion dokumentteja. Me huomaamme useita kirjoitusvirheitä ja muita virheitä. Nämä virheet eivät, itsessään, laske dokumenttien arvoa, sillä kirjoitusvirheitä on aina, erityisesti valtion dokumenteissa.

Tulisi huomata, että näiden dokumenttien informaatio vahvistaa muut tunnetut tiedot ja tapahtumat ja näin nämä ovat tietosisällöltään oikeassa.

Me etsimme kaikkia joilla on ENSIKÄDEN TIETOA näiden dokumenttien tuotannosta, tai ketä tahansa ketä olisi henkilökohtaisesti yhteydessä Aquarius-projektiin sekä muihin koodinimiprojekteihin, joita näissä dokumenteissa mainitaan.

Toisen käden mielipiteet ovat vähemmän arvokkaita, vaikka kaikki ovat oikeutettuja mielipiteisiinsä. Se mikä olisi avuliainta olisi ensikäden lähteet.

Henkilö, joka lähetti dokumentit meille, on useissa virallisissa yhteyksissä salaisiin ilmailualan ja armeijan projekteihin liittyen UFOihin, ja hän on luotettava lähde.

Julkaisemme dokumentit nopeasti turvallisuussyistä, ja meidän mielestä ei ole viisasta antaa ajan kulua siitä kun olemme saaneet dokumentit käsiimme siihen kun ne julkaistaan. Jos ne ovat aitoja, ne ovat mahdollisesti historiallisia ja räjähdysherkkiä.

Kiitos avustasi auttaessasi paikallistamaan kaikki ensikäden lähteet näille dokumenteille sekä kaikelle vahvistukselle toisista koodinimiprojekteista, tapahtumista ja operaatioista, jotka dokumenteissa kuvataan.

-Tohtori Greer

LUE TÄMÄ PÄIVITYS koskien dokumenttien aitoutta

Klikkaa tästä jos haluat lukea dokumentit PDF-muodossa.

Klikkaa tästä jos haluat lukea dokumentit Word-muodssa .

HUIPPUSALAINEN
YLIMMÄN JOHDON KESKUSTELUA
JOHDON TIIVISTELMÄ
AIHE:
PROJECT AQUARIUS {TS}
HUOMIO
TÄMÄ DOKUMENTTI ON MJ-12:N VALMISTELEMA. MJ-12 ON YKSINÄÄN VASTUUSSA SISÄLLÖSTÄ
DOKUMENTIN HALLINTA: ECN 0001
LUOKITELLUT: MJ12-EO-34012
JULKAISTAAN: POIKKEUSTAPAUKSESSA
CAT 1 REC/770614
TOP SECRET

LUOKITUS HUIPPUSALAINEN JA JULKAISUOHJEET {TS/ORCON}

Tässä dokumentissa kuvattu informaatio on HUIPPUSALAISEKSI luokiteltu ORCONin avulla. {Ainoastaan alkuperäinen kirjoittaja voi julkaista informaation.} Ainoastaan MJ12:lla on pääsy Project Aquariukseen. Millään muulla valtion virastolla, mukaanlukien armeijalla, ei ole pääsyä informaatioon joka tässä muistiossa on esitetty. Project Aquariuksesta on vain kaksi kopiota ja sijainti on ainoastaan MJ12:n tiedossa. Tämä dokumentti tuhotaan selonteon jälkeen. Mitään muistiinpanoja, valokuvia tai ääninauhoitteita ei saa tehdä tästä selonteosta.

SIVU 0 / 0 TOP SECRET

PROJECT AQUARIUS {TS/ORCON} {SALASANA:DANCE} Sisältää 16 nidettä informaatiodokumentteja, jotka on kerätty USA:n UFO-tutkimuksen sekä tunnistettujen avaruusolentojen alusten (IAC)  alkuvaiheilta. Projekti oli alunperin aloitettu vuonna 1953 presidentti Eisenhowein käskystä, NSC:n ja MJ12:n alaisuudessa. Vuonna 1966 projektin nimi vaihdettiin Project Gleem:sta Project Aquariukseksi. CIA rahoitti salaisilla varoillaan projektia {ei-asianmukaista}. Projekti oli alunperin luokiteltu SALAISEKSI mutta se korotettiin nykyiseen salausluokitukseen joulukuussa 1969 Project Blue Bookin sulkemisen jälkeen. Project Aquariuksen tarkoitus oli kerätä kaikki tieteellinen, teknologinen, lääketieteellinen ja tiedustelutieto UFO/IAC-havainnoista ja Maan ulkopuolisista elämänmuodoista. Tämä järjestelmällisesti kerätty tieto on ollut USA:n avaruusohjelman käytössä. {TS/ORCON} Seuraava selonteko on historiallinen kuvaus USA:n valtion ilmailmiöistä, haltuun saaduista avaruusolentojen aluksista sekä kohtaamisista Maan ulkopuolisten elämänmuotojen kanssa.

SIVU 1 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN SELONTEKO {TS/ORCON} Heinäkuussa 1947 siviilipilotti Washingonin osavaltion Cascade-vuorten yli lentäessään havaitsi yhdeksän lentävää lautasta {joihin tämän jälkeen viitataan UFOina}. Komentokeskus, armeijan ilmavoimien ilmatekninen tiedustelukeskus, huolestui ja määräsi tutkimuksen. Tämä oli alkua USA:n mukanaololle UFO-tutkimuksissa. Vuonna 1947 Maan ulkopuolelta tullut ilma-alus törmäsi New Mexicon autiomaahan. Armeija haki tämän aluksen talteen. Neljä Maan ulkopuolista {ei homo sapiens} ruumista saatiin haltuun romusta. Avaruusolennot myöhemmin havaittiin olennoiksi, jotka eivät liity ihmisiin {Liite 1}. Vuoden 1949 lopulla toinen Maan ulkopuolinen alus törmäsi USA:n ja se saatiin osittain yhtenä palasena talteen armeijan voimin. Yksi avaruusolento selvisi törmäyksestä. Selvinnyt olento oli miespuolinen ja hän kutsui itseään termillä ”EBE”. Avaruusolentoa kuulusteltiin läpikotaisin armeijan tiedusteluhenkilöstön voimin New Mexicon tukikohdassa. Avaruusolennon kieli tulkattiin kuvien avulla. Saatiin tietää, että avaruusolento oli tullut Zeta Reticulin järjestelmästä, noin 40 valovuoden päästä Maasta. EBE eli heinäkuun 18. päivään 1952 asti, jolloin se kuoli selittämättömään sairauteen. Tuona aikana EBE oli elossa, ja tarjosi arvokasta tietoa avaruusteknologiasta, universumin alkuperästä ja eksobiologisista aiheista. Lisädataa on liitteessä 2.

SIVU 2 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN {TS/ORCON} Maan ulkopuolisten artefaktien haltuun saaminen johti USA:n laajaan tutkimusohjelmaan joilla määrittää olivatko avaruusolennot uhka kansalliselle turvallisuudelle. Vuonna 1947 juuri perustetut ilmavoimat aloittivat tutkimusohjelman jolla tutkia UFO-tapauksia. Ohjelma toimi kolmella koodinimellä: Grudge, Sign ja lopulta Blue Book. Alkuperäinen ilmavoimien ohjelman tehtävä oli kerätä ja analysoida raportoituja havaintoja tai tapauksia, jotka liittyivät UFOihin, ja määrittää oliko informaatio mitenkään kytköksissä USA:n turvallisuuteen. Osa informaatiosta arvioitiin käyttämällä saatua tietoa edistämään omaa avaruusohjelmaamme ja tulevia avaruusohjelmia. 90 prosenttia ilmavoimien arvioimasta 12 tuhannesta raportista tulkittiin huijauksiksi, mitkä selitettiin ilmailmiöinä tai luonnollisina astronomisina kappaleina. Loput 10 prosenttia tulkittiin aidoiksi havainnoiksi ja/tai kohtaamisiksi avaruusolennoista. Kuitenkaan kaikki UFO-havainnot tai kohtaamiset eivät tulleet raportoiduiksi ilmavoimien ohjelman aikana. Vuonna 1953 Project Gleem käynnistettiin presidentti Eisenhowerin käskystä, joka uskoi että UFOt olivat uhka USA:n kansalliselle turvallisuudelle. Project Gleem, josta tuli Project Aquarius vuonna 1966, oli rinnakkainen UFO-havaintojen ja kohtaamisten raportointiohjelma. Project Aquariuksen alaisuudessa kerätyt raportit tulkittiin aidoiksi Maan ulkopuolisten alusten ja elämänmuotojen kohtaamisiksi ja havainnoiksi. Suurin osa raporteista oli luotettavien armeijan ja puolustusvoimien siviilihenkilökunnan tekemiä havaintoja.

SIVU 3 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN {TS/ORCON} Vuonna 1958 USA sai haltuunsa kolmannen Maan ulkopuolisen avaruusaluksen Utahin aavikolta. Alus oli erinomaisessa lentokunnossa. Avaruusolennot olivat ilmeisesti hylänneet aluksen selittämättömästä syystä, sillä yhtään Maan ulkopuolista elämämnmuotoa ei löydetty aluksen ympäriltä. Alusta pidettiin teknologisena ihmeenä USA:n tiedemiesten keskuudessa. Kuitenkin aluksen toimiva laitteisto oli niin monimutkainen, että tiedemiehet eivät kyenneet käyttämään sitä. Alus vietiin säilöön huippusalaiselle alueelle ja sitä analysoivat vuosien aikana parhaat ilmailualan tiedemiehet. USA sai suuren määrän teknologista dataa talteen saadusta aluksesta. Yksityiskohtainen kuvaus ja lisätietoja aluksesta on liitteessä 3.

SIVU 4 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN {TS/ORCON} Useat riippumattomat tieteelliset tutkimukset ilmavoimien ja CIA:n pyynnöstä käynnistettiin Projetct Blue Bookin aikana. MJ12 päätti, että virallisesti ilmavoimien tulisi lopettaa UFO-tutkimuksensa. Tämä päätös syntyi  _ _ _ _ tapaamisen {liite 4} aikana vuonna 1966. Syy oli kahdenlainen. Ensinnäkin USA oli saanut aikaan keskusteluyhteyden avaruusolentoihin. USA:n mielestä oli suhteellisen varmaa, että avaruusolentojen tutkimus Maassa oli ei-aggressiivista eikä se ollut vihamielistä. Oltiin myös havaittu, että avaruusolentojen läsnäolo ei suoranaisesti uhannut USA:n kansallista turvallisuutta. Toiseksi, kansa alkoi uskoa, että UFOt olivat todellisia. NSC:n mielestä tämä kansan tuntemus johtaisi kansainväliseen paniikkiin. USA oli mukana useissa arkaluontoisissa projekteissa tänä aikana. Oli tunto siitä, että kansan tietoisuus näistä projekteista olisi voinut uhata USA:n tulevia avaruusohjelmia. Täten MJ12 päätti, että riippumattoman UFO-ilmiöiden tieteellisen tutkimuksen tulisi tyydyttää kansan tiedonjano. Lopullinen virallinen UFO-ilmiöiden tutkimus saatiin päätökseensä University of Coloradossa ilmavoimien sopimuksesta. Tutkimus tuli päätelmään, että ei ollut tarpeeksi dataa, joka osoittaisi UFOjen uhkaavan USA:n kansallista turvallisuutta. Lopullinen päätelmä tyydytti valtiota ja se mahdollisti ilmavoimien virallisesti lopettaa UFO-tutkimukset.

SIVU 5 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN {TS/ORCON} Kun ilmavoimat virallisesti lopettu Project Blue Bookin joulukuussa 1969, Project Aquarius jatkoi toimintaa NSC:n ja MJ12:n alaisuudessa. NSC:n mielestä tutkimukset UFO-havainnoista ja kohtaamisista tuli jatkua salassa ilman kansan tietoa tästä. Syy tälle päätökselle oli: jos ilmavoimat olisivat jatkaneet sen UFO-tutkimuksia, lopulta jotkut ilmavoimien tai puolustusministeriön henkilökunnan jäsenet, joilla ei olisi turvallisuusluokitusta, saisivat käsiinsä Project Aquariuksen tietoja. Selvästikään {turvallisuussyistä} tätä ei voitaisi sallia. Jotta UFO-tutkimuksia voitaisiin jatkaa salassa, tutkijat CIA:n ja DCD:n sekä MJ12:n riveistä komennettaisiin armeijan ja muiden valtion laitosten riveihin tutkimaan kaikkia aitoja UFO/IAC-havaintoja ja kohtaamisia. Nämä agentit tällä hetkellä toimivat eri paikoissa ympäri USA:ta ja Kanadaa. Kaikki raportit suodatetaan joko suoraan tai epäsuorasti MJ12:n läpi. Nämä agentit keräävät raportteja UFO/IAC-havainnoista ja kohtaamisista, jotka tapahtuvat joko paikalla tai lähellä arkaluontoisia valtion tiloja. {HUOM: Avaruusolennot ovat olleet äärimmäisen kiinnostuneita ydinaseistamme ja ydintutkimuksestamme. Monet raportoidut armeijan havainnot ja kohtaamiset ovat tapahtuneet ydinasetukikohdissa. Avaruusolentojen kiinnostus ydinaseisiimme voi olla vain tulevia ydinsodan uhkia kohtaan Maapallolla. Ilmavoimat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaakseen ydinaseiden turvallisuuden avaruusolentojen varkauden tai tuhoamisen uhan varalta}. MJ12 on vakuuttunut, että avaruusolennot tutkivat aurinkokuntaamme rauhanomaisissa merkeissä. Kuitenkin, meidän tulee jatkaa avaruusolentojen liikkeiden tarkkailua ja seuraamista kunnes on määritetty, että avaruusolentojen tulevaisuudensuunnitelmat eivät sisällä uhkia kansalliselle turvallisuudellemme eikä Maapallon sivilisaatiolle.

SIVU 6 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN {TS/ORCON} Suurin osa valtion dokumenteista UFO-haviantoihin, kohtaamisiin ja valtion politiikkaan liittyen, mukaanlukien Project Blue Book, on tehty julkiseksi FOIA:n tietopyyntöjen tai vastaavien muiden julkistusohjelmien avulla. MJ12:n mielestä dokumentit ja informaatio koskien avaruusolentojen teknologiaa, lääketiedettä, sitä että avaruusolento on saatu haltuun elävänä ja se selvisi kolme vuotta salassa, ei pystytä tekemään julkiseksi siinä pelossa, että SHIS saisi tietää informaatiosta. EBEä koskien oli muuta informaatiota, joka oli arkaluonteista, eikä sitä julkistettu. Tunnetuimpana Project Aquariuksen yhdeksäs nide, joka liittyy avaruusolentojen ensimmäisen Maapallovierailun historiaan yli 5000 vuoden taakse. EBE raportoi, että 2000 vuotta sitten hänen esi-isänsä asettivat ihmisolennon Maapallolle avustamaan Maan asukkaita kehittämään sivilisaatiota. Tämä informaatio oli vain ympäripyöreätä ja tämän homo-sapiensin tarkka identiteetti tai tiedot taustoista jäivät saamatta. Epäilemättä, jos tämä informaatio julkaistaisiin kansalle, se saisi aikaan maailmanlaajuisen uskonnollisen paniikin. MJ3 on kehittänyt suunnitelman, joka sallii Project Aquariuksen julkaisun, niteet I-III. Tämä julkistusohjelma edellyttää informaation asteittaista julkistamista tietyn ajanjakson aikana, jotta ehdollistettaisiin kansaa tulevaisuuden paljastuksille. Liitteessä 5 on tiettyjä suuntaviivoja tulevaisuuden julkaisuille.
SIVU 7 / 9 TOP SECRET TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN {TS/ORCON} Vuoden 1976 MJ3 raportissa {Liite 6} arvioitiin, että avaruusolentojen teknologia olisi monia tuhansia vuosia USA:n teknologiaa edellä. Tiedemiehemme spekuloivat, että ennen kuin teknologiamme kehittyy samalle tasolle avaruusolentojen kanssa, me emme voi ymmärtää sitä suurta määrää tieteellistä informaatiota, jota USA on jo saanut avaruusolennoilta. Tämä USA:n teknologian kehitys voi viedä monia satoja vuosia.

SIVU 8 / 9 TOP SECRET

HUIPPUSALAINEN PROJECT AQUARIUS 1:N ALAINEN ALIPROJEKTI. {TS/ORCON} PROJECT BANDO: {SALASANA: RISK} Alunperin perustettu vuonna 1949.  Tämän tehtävä oli kerätä ja arvioida lääketieteellistä informaatiota selvinneistä avaruusolennoista ja haltuun saaduista niiden ruumiista. Tämä projekti tutki lääketieteellisesti EBEä ja se tarjosi USA:n lääketieteen tutkijoille vastauksia evoluutioteoriaan. {Toteuttaja: CIA} {Lakkautettu vuonna 1974}.

2. {TS/ORCON} PROJECT SIGMA: {SALASANA: MIDNIGHT}. Alunperin perustettu osana Project Gleemia vuonna 1954. Muuttui erilliseksi projektiksi vuonna 1976. Sen tehtävä oli saada kommunikaatioyhteys avaruusolentoihin. Tämä projekti onnistui positiivisesti vuonna 1959, kun USA sai primitiivisen kommunikaatioyhteyden avaruusolentoihin. Huhtikuun 25. päivänä 1964 ilmavoimien tiedustelu-upseeri tapasi kaksi avaruusolentoa etukäteen järjestetyssä sijainnissa New Mexicon autiomaassa. Kontakti kesti arviolta kolme tuntia. Perustuen avaruusolentojen kieleen, jonka EBE meille antoi, ilmavoimien upseerin onnistui vaihtaa perustason tietoa kahden avaruusolennon kanssa {Liite 7}. Tämä projekti jatkuu ilmavoimien tukikohdassa New Mexicossa. {Toteuttaja: MJ12/NSA}.

3. {TS/ORCON} PROJECT SNOWBIRD; {SALASANA:CETUS} Alunperin perustettu vuonna 1972. Sen tehtävä oli testilentää avaruusolennoilta talteen saatuja aluksia. Tämä projekti jatkuu Nevadassa. {Toteuttaja: USAF/NASA/CIA/MJ12}

4. {TS/ORCON} PROJECT POUNCE: {SALASANA:DIXIE} Alunperin perustettu vuonna 1968. Sen tarkoitus oli arvioida kaikkea UFO/IAC -informaatiota, joka liittyy avaruusteknologiaan. PROJECT POUNCE jatkuu. {OPR: NASA/USAF}

SIVU 9 / 9 TOP SECRET

Artikkelin julkaissut Sirius Disclosure

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Eksopolitiikka, UFOt, Paranormaalit ilmiöt, Tietoisuus

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com