Pentagonin ylitarkastajan UFO-raportti

kirjoittanut Keith Basterfield

Toukokuun 3. päivänä 2021 Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastaja ilmoitti uudesta projektista,DOD:n toimien arviointi koskien tunnistamattomia ilmailmiöitä” (toim. huom. 2021 puhe oli ilmailmiöistä [Aerial], joka sittemmin raportin julkaisun jälkeen muuttui poikkeaviksi ilmiöiksi [Anomalous]).

”Tämän arvioinnin tavoitteena on määrittää millaisia toimia DOD on tehnyt koskien tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP)…”

Turvaluokiteltu raportti julkaistiin 15.8.2023, ja siitä tehty kaikkien luettavissa oleva tiivistelmä julkaistiin 25. tammikuuta 2024.

Vuoden 2024 16-sivuisessa asiakirjassa esitetään lyhyt historiallinen taustoitus Pentagonin kiinnostuksesta UFOihin vuodesta 1947 eteenpäin. Sitten esitellään kongressin toimia vuosina 2019-2023 erilaisten kansallista turvallisuutta koskevien lakien voimaansaattamisen kautta.

Turvaluokittelematon tiivistelmä raportista numero DODIG-2023-109, “Evaluation of the DoD’s Actions Regarding Unidentified Anomalous Phenomena,” August 15, 2023 (defense.gov)

 

Arviointi

Arvioinnissa todettiin muunmuassa, että:

1. ”DOD:lla ei ole kattavaa, koordinoitua lähestymistapaa UAP:den käsittelyyn.”

2. ”DOD ei ole laatinut kattavaa UAP-toimintasuunnitelmaa.”

3. ”DOD:n komponentit ovat suurelta osin sulkeneet maantieteelliset taistelujoukko-osastot UAP-prosessien ulkopuolelle.”

4. ”DOD:n komponentit ovat kehittäneet erilaisia prosesseja havaitsemaan ja raportoimaan UAP-tapauksista.”

5. ”DOD:lta puuttuu kattava, koordinoitu lähestymistapa UAP-ongelmaan, mikä voi olla uhka asevoimille ja Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle.”

Suositukset

Raportissa annettiin useita suosituksia:

1. Turvallisuudesta ja tiedustelusta vastaava puolustusministeriön alipäällikkö ja All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) koordinoivat toimiaan, jotta voidaan laatia puolustusministeriön politiikka, jonka tarkoituksena on ”integroida tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden roolit, vastuualueet, vaatimukset ja koordinointimenettelyt…”

2. Odotettaessa edellä mainittua toimenpidettä 1, maavoimaministeri antaa väliaikaiset ohjeet tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä.

3. Samoin merivoimien ministeri antaa väliaikaiset ohjeet tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä.

4. Samoin Yhdysvaltain ilmavoimat.

5, ”Suosittelemme, että yhteisesikunnan päällikkö antaa maantieteellisille taisteluosastoille ohjeet tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden havaitsemisesta, raportoinnista, keräämisestä, analysoinnista ja tunnistamisesta niiden vastuualueella. Ohjeisiin olisi sisällyttävä vähintään välineet, joiden avulla joukko-osastot voivat määrittää tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden aiheuttaman uhan.”

Pentagonin briiffaus

Tammikuun 25. päivänä 2024 Pentagonin lehdistösihteerin sijaiselle Sabrina Singhille esitettiin tiedotustilaisuudessa UAP:hen liittyvä kysymys. Kysymys kuului:

”Ja sitten toisesta asiasta, DOD:n ylitarkastajan raportti UAP:sta kertoi, että UAP-asialle ei oltu laadittu kattavaa suunnitelmaa ja että se voisi olla turvallisuusuhka. Onko siihen mitään sanottavaa?”

Vastaus kuului:

”UAP-raportista puhuttaessa, olen pahoillani, joudun vain vastaanottamaan kysymyksen.”

Mikä tarkoittaa, että vastaus ilmoitetaan myöhemmin henkilölle, joka kysymyksen esitti.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.