Kronologia AAROn toiminnasta 2023-2024

kirjoittanut Keith Basterfield

Heinäkuun 27. päivänä 2022 päivätyssä blogiartikkelissa kerroin AARO:n (All-domain Anomaly Resolution Office) perustamisesta. Sen johtajaksi nimettiin tohtori Sean Kirkpatrick. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota avoimista lähteistä poimittua päivitystä AARO:n työstä sen perustamisen jälkeen.

12. tammikuuta 2023

Puolustusministeriö ilmoitti, että AARO:n johtaja Sean Kirkpatrick puhuu Transportation Research Boardin vuosikokouksessa Washingtonissa 12. tammikuuta 2023. Hänen puheensa otsikko oli ”The Defense Department’s UAP Mission & Civil Aviation”. Kirkpatrick puhui puheessaan aiheesta ”Mikä on AARO?” ja siitä, miten AARO:n missio oli sovellettavissa Transportation Research Boardiin. Hänen koko esityksensä on nähtävissä täällä.

19. tammikuuta 2023

19. tammikuuta 2023 päivätyssä twiitissä toimittaja Bryan Bender totesi seuraavaa:

”AARO tekee yhteistyötä Enigma Labsin kanssa arvioidakseen sen sovellus-, tietovirta- ja suodatusvalmiuksia, jotta voidaan määrittää sen avoimen lähdekoodin tietojen hyödyllisyys kansallisiin turvallisuusalueisiin keskittyvien keräysponnistelujen täydentämiseksi. Pentagonin tiedottaja Susan Gough kertoo.”

19. helmikuuta 2023

AAROn tehtävänä oli kuulla niiden henkilöiden kertomuksia ja havaintokokemuksia, jotka halusivat välittää AAROlle UAP:hen liittyviä tietoja. Yhdysvaltalainen tutkija Robert Hastings ilmoitti 19. helmikuuta 2023 ilmestyneessä artikkelissa, että AARO oli ollut häneen yhteydessä ydinlaitosten UAP-tapahtumia ja silminnäkijöitä koskevien tietojensa osalta. Tämän seurauksena useat yhdysvaltalaiset veteraanit, joilla oli kertomuksia UAP-tapahtumista sotilaallisten ydinaselaitosten läheisyydessä, olivat puhuneet AARO:lle.

Helmikuussa 2023 Yhdysvaltain senaattori Kirsten Gillibrand ja senaattori Marco Rubio johtivat 16 senaattorin ryhmää, jotka allekirjoittivat kirjeen puolustusministeri Kathleen H. Hicksille ja kansallisen tiedustelupalvelun apulaisjohtajalle Stacey Dixonille.

Kathleen H. Hicks > U.S. Department of Defense > Biography

 

Kirjeessä luki:

”…pyydämme kunnioittavasti apuanne tarvittavan rahoituksen ja organisatorisen tuen turvaamisessa AAROn menestyksen ja pitkäjänteisyyden varmistamiseksi.”

Kirjeessä puhuttiin edelleen ”…vakavasta rahoitusvajeesta…”. Lisäksi siinä muistutettiin kahta vastaanottajaa siitä, että:

 ”FY23 Intelligence Authorization Act (IAA) edellyttää, että AARO:n johtaja raportoi suoraan apulaispuolustusministerille ja kansallisen tiedustelupalvelun apulaisjohtajalle”,

mitä ei ollut tapahtunut tämän kirjeen päivämäärään mennessä.

7. maaliskuuta

Avi Loeb | Department of Astronomy (harvard.edu)

 

Tohtori Kirkpatrickin ja Galileo-hankkeen Avi Loebin yhdessä laatima kuusisivuinen luonnos ”Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena” asetettiin saataville. Sen tiivistelmä kuului seuraavasti:

”Johdamme fysikaalisia rajoitteita ’erittäin ketterien’ tunnistamattomien ilmailmiöiden tulkinnoille, jotka perustuvat standardifysiikkaan sekä tunnettujen aineen ja säteilyn muotojen perusteella. Erityisesti osoitamme, että UAP:n kitkan ympäröivään ilmaan tai veteen odotetaan synnyttävän kirkkaan optisen tulipallon, ionisaatiokuoren ja pyrstön – mikä viittaa radiosignaaleihin. Tulipallon luminositeetti skaalautuu etäisyyden kanssa 5. potenssiin. Tutkapoikkileikkaus skaalautuu meteoripään kaikujen tavoin kohdetta ympäröivän pallon efektiivisen säteen neliönä, kun taas syntyvän ionisaatiohännän tutkapoikkileikkaus skaalautuu lineaarisesti ionisaatiosylinterin säteen kanssa. Kaikkien näiden merkkien puuttuminen voi merkitä epätarkkoja etäisyysmittauksia (ja siten johdettua nopeutta) yhden paikan antureille.”

19. huhtikuuta 2023

Kirkpatrick oli ainoa esitelmöitsijä senaatin asevoimien alakomiteassa, joka käsitteli uusia uhkia ja voimavaroja. Esityksen aikana hänen lausuntonsa sisälsi muun muassa seuraavaa:

”Haluan tänään korostaa, että vain hyvin pieni osa UAP-raporteista on sellaisia, joita voidaan perustellusti kutsua ’poikkeaviksi’. ”

Kysymykseen joidenkin UAP:iden Maan ulkopuolisesta alkuperästä Kirkpatrick sanoi:

”Minun on myös todettava selvästi, että tutkimuksissamme AARO ei ole tähän mennessä löytänyt uskottavia todisteita Maan ulkopuolisesta toiminnasta, Maan ulkopuolisesta teknologiasta tai esineistä, jotka uhmaavat tunnettuja fysiikan lakeja. Jos joskus saadaan riittävästi tieteellistä tietoa, jonka mukaan havaittu UAP voidaan selittää vain Maan ulkopuolisella alkuperällä, olemme sitoutuneet työskentelemään virastojen välisten kumppaniemme kanssa NASA:lla, jotta voimme asianmukaisesti tiedottaa havainnoistamme Yhdysvaltain hallituksen johdolle.”

Video koko kuulemistilaisuudesta on saatavilla täällä.

Toukokuu 2023

Viraston verkkosivustolla julkaistiin äskettäin ilmoitus AAROn apulaisjohtajan viran täyttämisestä. Suora linkki tähän ilmoitukseen ei enää toimi.

NASA järjesti 31. toukokuuta 2023 tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä tutkivan riippumattoman tutkimusryhmän julkisen kokouksen. Myös tohtori Kirkpatrick piti esitelmän. Siinä hän kertoi yksityiskohtia UAP-ilmoitusten raportointisuuntauksista ja antoi esimerkkejä sekä tunnistetuista että tuntemattomista UAP-tapauksista, joista joihinkin liittyi myös videotodisteita. Lopuksi hän esitti NASAlle useita suosituksia, joihin kuuluivat muun muassa seuraavat:

– Matkapuhelimista peräisin olevan joukkoresursoidun metatiedon arviointi

– Laajamittainen tieteellisten välineiden käyttö

– Maan tiedesatelliittien käyttö

– Arkistoitujen tietojen tarkastelu.

Julkisen kokouksen aikana Kirkpatrick totesi, että hän oli hiljattain pitänyt UAP:tä koskevan kokouksen ”Five Eyes” -kumppanien (Yhdysvallat, Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta, Australia ja Uusi-Seelanti) kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

– Millaisissa analyyseissä he voivat auttaa meitä?

– Millaisessa kalibroinnissa ne voivat auttaa meitä?

– Tietojen jakaminen.

– Missä me voimme auttaa heitä?

– Kirkpatrick totesi, että nämä muut maat lähettäisivät tietonsa ja tietonsa AARO:lle, jotta ne voitaisiin integroida AARO:n prosesseihin.

23. kesäkuuta 2023

Senaattori Gillibrandin verkkosivustolla julkaistussa lehdistötiedotteessa kerrottiin, että hän oli varmistanut AARO:n täyden rahoituksen senaatin asevoimien komitean kokouksessa, jossa käsiteltiin FY24 National Defense Authorization Act -lakia.

6. heinäkuuta 2023

US Aerospace Corporation on ilmoittanut AAROa tukevista avoimista työpaikoista. (Linkki ei ole aktiivinen.)

20. heinäkuuta 2023

Artikkelissa, joka käsitteli kasvokkain tapahtuvaa haastattelua yhdysvaltalaisen ABC Networkin Devin Dwyerin kanssa, Kirkpatrickin kerrotaan sanoneen, että älykkään tai Maan ulkopuolisen teknisen yllätyksen yllättäminen on edelleen yksi suurimmista huolenaiheista. Muita hänen esittämiään huomioita olivat mm:

– AARO oli nyt saanut noin 800 ilmoitusta

– ”Seuraamme tietoja”

– Valtaosa tapauksista on helposti selitettävissä.

– Pieni määrä ilmoituksia koski poikkeamia.

30. elokuuta 2023

Defencescoopin Brandi Vincent kertoi , 30. elokuuta 2023 päivätyssä artikkelissa, että:

”Apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks siirtyi hiljattain henkilökohtaisesti valvomaan Pentagonin UAP-tutkintaa, joka aiemmin tunnettiin nimellä All-domain Anomaly Resolution Office….Hicks pitää nyt säännöllisiä tapaamisia AARO:n virkaanastuvan johtajan Sean Kirkpatrickin kanssa, jonka hän on myös siirtänyt raportoimaan suoraan hänelle…AARO ei ole vielä täydessä operatiivisessa toimintakyvyssään ja odotan innolla, että AARO saavuttaa sen verovuonna 2024.”

31. elokuuta 2023

Pentagonin lehdistösihteeri, ilmavoimien prikaatikenraali Pat Ryder ilmoitti 31. elokuuta 2023 pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että AARO:n verkkosivusto, jota oli luvattu jo pitkään, käynnistetään. Verkkosivustolla esitetään yksityiskohtaisesti AARO:n tehtävä ja visio, määritellään UAP:n käsitys UAP:stä ja on osioita, jotka sisältävät UAP-raportointitietoja:

– UAP:den ilmoitetut korkeudet

– Tyypillisesti raportoidut UAP:den ominaisuudet

– Ilmoitettujen UAP:den morfologia

– Keskeisimmät UAP-havaintopaikat

Otsikon ”Coming soon” alla on tämä:

”AARO ottaa vastaan ilmoituksia Yhdysvaltain hallituksen nykyisiltä tai entisiltä työntekijöiltä, palveluksessa olevilta tai urakoitsijoilta, joilla on suoraa tietoa Yhdysvaltain hallituksen ohjelmista tai toimista, jotka liittyvät UAP:hen vuodesta 1945 lähtien.”

Tulossa on myös ”Nykyinen operatiivinen UAP-raportointi”:

– Sotilashenkilöstölle äskettäinen GENADMIN-prosessi, jonka nimi on ”Unidentified Anomalous Phenomena Reporting and Material Disposition”.

– Lentäjät, ilmoittakaa FAA:n kautta.

Verkkosivustolla on useita sekä tunnistettuja että tuntemattomia UAP-videoita. Tämän jälkeen on osio ”Tietoa meistä” ja ”Lisätietoja AAROsta”. Yleisön tekemien havaintojen ilmoittamisesta sivustolla todetaan, että ”…ilmoitamme, kun ilmoitusmekanismi on käytettävissä muiden käyttöön.”

Mielenkiintoista on, että kohdassa ”AARO Mission Overview” on AARO:n 12-diainen esitys. Kuudennella dialla on kohta ”UAP-esineiden talteenotto”, jossa todetaan seuraavaa:

”Johtaa UAP:n elpymisen suunnittelua ja toteutusta tiiviissä yhteistyössä AARO S & T -ryhmän kanssa”.

Neuvoo komentokeskuksia UAP-esineiden ja -materiaalin etsinnässä ja turvallisessa käsittelyssä, varastoinnissa, kuljetuksessa ja siirrossa AARO:n tieteellistä ja teknologista hyödyntämistä varten.”

 

Kahdeksannella dialla lukee ”UAP:den hyödyntäminen”:

”Ohjaa talteen otettujen arvoituksellisten teknologioiden käyttöä hyödyntämällä monialaisia kumppanuuksia ja teoreettisen ja soveltavan fysiikan, tekniikan ja tekniikan viimeisintä kehitystä”.

Johtaa signaalien ja materiaalianalyysien rakenteellista kirjaamista, synteesiä ja tallennusta tietojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi operatiivisten, analyyttisten ja tutkimuskumppanuuksien välillä.”

31. lokakuuta 2023

1. AARO julkaisi konsolidoidun vuosikertomuksensa.

2. Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi 31. lokakuuta 2023 lehdistötiedotteen, jossa se ilmoitti AARO:n suojatusta mekanismista, jonka avulla UAP-ohjelmia koskevat tiedot voidaan raportoida aaro.mil-sivuston kautta.

3. AAROn johtaja Sean Kirkpatrick piti 31. lokakuuta 2023 lehdistötilaisuuden UAP:ista. Tässä on istunnon pöytäkirja.

4. Lokakuun 31. päivänä AAROn nykyinen johtaja Sean Kirkpatrick piti kameran ulkopuolella tiedotusvälineiden pyöreän pöydän keskustelun. Tässä on linkki istunnon pöytäkirjaan. Tilaisuudessa kuvailtiin uutta AARO:n raportointijärjestelmää, jonka avulla USG:n työntekijät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti tietonsa USG:n UAP:hen liittyvistä toimista.

8. marraskuuta 2023

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti 8. marraskuuta 2023 AARO:n apulaisjohtajan nimittämisestä. Timothy A. Phillips nimitettiin.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti myös 8. marraskuuta 2023, että nykyinen AARO:n johtaja Sean Kirkpatrick jättää tehtävänsä.

2. joulukuuta 2023

Kolme tapauksen ratkaisuraporttia lähetettiin:

Lähi-Itä ja Välimeri 2022 ja 2023.

Kaakkois-Aasia 2017.

Länsi-USA 2021.

8. maaliskuuta 2024

AARO on julistanut haettavaksi kaksi tiede- ja teknologiajohtajan virkaa. Tehtävät:

Tyypillisiin työtehtäviin voivat kuulua seuraavat:

  • AAROn tiede- ja teknologiapäällikkö valvoo ja ohjaa AAROn tiede- ja teknologiatoimintaa. Tiede- ja teknologiapäällikkö toimii AAROn johtajan ja apulaisjohtajan pääasiallisena asiantuntijana.
  • Edistää ja kehittää strategisia liittoutumia ja ammatillisia verkostoja virastojen välisten kumppaneiden, valtion virastojen, kansallisten laboratorioiden sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, jotta yrityksen tiede- ja teknologiakapasiteetit voidaan sovittaa yhteen ja integroida tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP) vaatimuksiin.
  • Ohjaus ja opastus operaation johtajille UAP-toimien osalta ja yhteydenpito AARO:n sisällä sekä ulkoisiin kumppaneihin.
  • Toimii tiede- ja teknologiaryhmän johtavana jäsenenä ja osoittaa johtamiskokemusta, mukaan lukien kyky kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita, asettaa tavoitteita, laatia mittareita ja valvoa hankkeita ja aloitteita. Toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja yksityiseen teollisuuteen AAROn tehtävän toteuttamiseksi.

Maaliskuu 2024

Paikkatietoyhteisön vuotuinen konferenssi järjestetään tänä vuonna Lontoossa 12.-13. maaliskuuta 2024. DGI 2024 -verkkosivustolla AARO:n johtajana mainittu Tim Phillips puhuu siellä.

8. maaliskuuta 2024

Maaliskuun 8. päivänä 2024 Defense Scoopin toimittaja Brandi Vincent raportoi osallistumisestaan AAROn virkaatekevän johtajan Tim Phillipsin kanssa järjestettyyn tiedotustilaisuuteen, johon oli kutsuttu vain kutsuvieraat ja joka pidettiin kameran ulkopuolella. Paljastui, että AARO oli kehittämässä ja ottamassa käyttöön uutta Gremlin-nimistä valvontajärjestelmää. Mediatapaamisessa oli pohjimmiltaan kyse AARO:n raportin ensimmäisen osan julkaisemisesta, joka koskee Yhdysvaltain hallituksen sitoutumista UAP:n toimintaan. AARO:n historiallisen raportin salaamaton versio on luettavissa täällä.

17. huhtikuuta 2024

AARO:n kerrotaan antavan tiedotustilaisuuden joillekin Yhdysvaltain kongressin jäsenille 17. huhtikuuta 2024 kello 13.00 EST välisenä aikana SCIF-tiloissa.

22. huhtikuuta 2024

AARO:n verkkosivustolla julkaistiin äskettäin tietoa Kona Blue -ohjelmasta, jota ehdotettiin sisäisen turvallisuuden ministeriölle vuonna 2011 ja joka olisi jatkanut ja laajentanut AAWSAP:n työtä. Sitä ei koskaan virallisesti perustettu, ja sen työ päättyi joulukuussa 2011. AARO itse antoi yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten se oli saanut tietää Kona Blue -ohjelmasta.

Sivuston nykyinen versio löytyy täältä.

Lisäys: 1. toukokuuta 2024

AARO julkaisi Eglinin lentotukikohdan vuoden 2023 tapausta koskevan päätöksensä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.