EU for UAP

Biden hyväksyi uuden puolustusbudjetin, samalla meni läpi UFO-lainsäädäntöä

Kirjoittanut Christopher Sharp – 26. joulukuuta 2022

Demokraattien ja republikaanien välillä käytyjen viikkoja kestäneiden neuvottelujen jälkeen, presidentti Biden on allekirjoittanut rahoitusvuoden 2023 National Defense Authorization Actin (NDAA) laiksi, mikä on UAP-mysteerin ratkaisun merkkipaalu.

NDAA:n lakiteksti tarjoaa suojaa mahdollisille ilmiantajille, jotka ovat osallisina salaisissa ohjelmissa, joista ei ole raportoitu ”selkeästi” ja ”yksiselitteisesti” asiaankuuluville kongressin valiokunnille ja jotka liittyvät väitettyyn ei-inhimillisten alusten palauttamiseen ja käänteiseen suunnitteluun.

 

Lainsäädäntö vapauttaa myös mahdolliset ilmiantajat paitsi presidentin toimeenpanomääräyksistä johtuvista salassapitosopimuksista myös ydinenergialain säännöksistä.

Mutta miten pääsimme tähän?

Kaikki on peräisin senaatin tiedustelukomitealta, joka alun perin laati ilmiantajia koskevan kielen osana tiedusteluvaltuutuslakia (IAA), joka sittemmin sisällytettiin hyväksyttyyn NDAA 2023 -lakiin.

Liberation Times on saanut puolustus- ja tiedustelulähteistä tietää, että henkilöt, joilla on tietoa mahdollisesti laittomista UAP-ohjelmiin liittyvistä erityisistä pääsyohjelmista (SAP) ja osastoituja pääsyä koskevista ohjelmista (CAP), ovat lähestyneet senaatin tiedustelukomiteaa antaakseen todennettavissa olevia tietoja tällaisista ohjelmista.

Nämä todennettavissa olevat tiedot saivat valiokunnan laatimaan kieliasun.

Tutkiva elokuvantekijä ja toimittaja Jeremy Corbell kertoi Liberation Timesille, että hänellä on myös suoraa tietoa ilmiantajista, jotka ovat ilmoittautuneet, ja kommentoi:

Minulla on suora tieto siitä, että näitä menettelyjä ja suojelua käyttävät henkilöt, jotka haluavat olla historian ja lain oikealla puolella. Ja että itse asiassa — henkilöitä on jo astunut esiin näissä kanavissa — paljastamaan, mitä he tietävät piilotetuista ja laittomista UFOjen hyväksikäyttöohjelmista.

Lisäksi entinen tiedusteluasiain apulaispuolustusministeri Christopher Mellon on kirjoittanut:

‘Jo ennen kuin tämä ilmiantolainsäädäntö allekirjoitettiin, uskottavat tahot toimittivat kongressille tietoja, joiden mukaan Yhdysvaltain hallitus on saanut haltuunsa maan ulkopuolista teknologiaa. Tämä prosessi alkoi vuonna 2019, kun toin astrofyysikko tohtori Eric Davisin Capitol Hillille tapaamaan senaatin tiedustelu- ja asevoimien komiteoiden henkilökuntaa.’

Jos tämä osoittautuu todeksi, se merkitsisi käännekohtaa, sillä kongressi joutuisi pohtimaan vuoden 1975 Church-komitean kaltaisen tapahtuman seurauksia, joka johti saman senaatin tiedustelukomitean perustamiseen, joka auttoi IAA:n lakitekstin laatimisessa.

Vuonna 1975 Yhdysvaltain hallituksen uudistukset saivat alkunsa Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen vallan väärinkäytöstä, joka johti järkyttäviin paljastuksiin, kuten operaatio MKULTRAan, jossa Yhdysvaltain kansalaisia huumattiin ja kidutettiin.

Saattaa olla väistämätöntä, että väitettyjen salassa pidettävien ja laittomien UAP-ohjelmien mahdollinen paljastuminen voi johtaa samanlaisiin merkittäviin uudistuksiin Yhdysvaltain hallituksessa.

UAP-ilmiantajia koskevan lakitekstin hyväksyminen on tärkeä hetki kongressin tutkimuksessa.

Jeremy Corbell kommentoi Liberation Timesille:

On tärkeää, että tämän hetken historiallinen merkitys ei jää amerikkalaiselle ja maailmanlaajuiselle yleisölle huomaamatta. UFOjen avoimuus on lisääntynyt sen jälkeen, kun hallituksemme myönsi ja tunnusti virallisesti, että puolustusministeriössämme on laajoja ja aktiivisia nykyaikaisia UFO-tutkimusohjelmia. Tämä oli ensimmäinen rehellinen tunnustus sitten vuoden 1969, kun Project Blue Book -hanke suljettiin.

”Yleisö on siitä lähtien vaatinut toimia ja UFOjen läpinäkyvyyttä, ja näemme nyt näiden ponnistelujen tulosten heijastuvan viralliseen lainsäädäntöön. Lainsäädäntö on hyväksytty korkeimmalla tasolla, ja siinä määritellään suoja ja menettelyt, joiden avulla UFO-ohjelmien ilmiantajat voivat kertoa osallistumisestaan UFOjen takaisinmallintamiseen ja hyödyntämisohjelmiin.

Kyse on virallisista — todennäköisesti laittomista — hallitusohjelmista, jotka ovat tutkineet UFOja perusteellisesti, fyysisesti ja tieteellisesti salassa.

Uusi ilmiantomekanismi

Mahdollisia ilmiantajia koskeviin määräyksiin kuuluu mahdollisuus luopua salassapitosopimuksista käyttämällä UAP-toimiston kautta toimivaa suojattua mekanismia, joka tunnetaan nimellä All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

Sen tarkoitus? Jakaa tietoja kongressin valiokunnille ja johdolle, joilla on lain mukaan oikeus tietää.

Ainoa poikkeus on SAP- ja CAP-tietoihin liittyvät tiedot, jotka on ”nimenomaisesti” ja ”selvästi” ilmoitettu kongressin puolustus- ja tiedusteluvaliokunnille, mukaan lukien Gang of Eightin jäsenet.

Toisin sanoen laki ei tarjoa mitään suojaa piilotetuille ja laittomille ohjelmille, jotka eivät ole noudattaneet raportointimenettelyjä.

Entä mitä tapahtuu, jos havaitaan, että UAP:hen liittyvästä SAP- tai CAP-ohjelmasta ei ole selkeästi ja nimenomaisesti raportoitu asianomaisille kongressin valiokunnille ja jäsenille?

Silloin AARO ilmoittaa asiasta puolustusministerille ja antaa 72 tuntia aikaa ilmoittaa yksityiskohdat kongressin johdolle ja sen puolustus- ja tiedusteluvaliokunnille.

On syytä huomata, että hyväksytty lakiteksti ei salli ainoastaan hallituksen henkilöstön, vaan myös huhuttujen UAP-ohjelmien parissa työskentelevien, yksityisten puolustusalan alihankkijoiden palveluksessa olevien henkilöiden ilmoittautua. Vuonna 2021 Yhdysvaltain senaatin entinen enemmistöjohtaja Harry Reid kertoi New Yorker -lehdelle: ”Minulle sanottiin vuosikymmeniä, että Lockheedilla oli joitakin näistä talteen otetuista materiaaleista.

Vaikka Reid oli korkea-arvoinen jäsen, hän ei kuitenkaan saanut etsiä tällaisia ohjelmia:

Yritin saada, muistaakseni, Pentagonilta salaisen hyväksynnän sille, että saisin mennä katsomaan tavaraa. He eivät hyväksyneet sitä. En tiedä, mitkä kaikki numerot olivat, minkälainen turvaluokitus se oli, mutta he eivät antaneet sitä minulle.

Kostotoimikielto

NDAA sisältää myös laajan kostonvastaisen lausekkeen niille, jotka pelkäävät mahdollisia seurauksia salassa pidettävien tietojen paljastamisesta.

Kuten laajempi ilmiantajia koskeva kieli ja UAP:n haku- ja käänteisohjelmia koskevat väitteet, myös kostotoimia koskeva lakiteksti ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan se on saanut vaikutteita meneillään olevista tilanteista.

Lopullisessa lainsäädännössä kielletään kostotoimet ilmiantajia vastaan ja todetaan seuraavaa:

Liittovaltion ministeriön tai viraston tai tällaisen ministeriön tai viraston urakoitsijan, aliurakoitsijan, avustuksen saajan, aliavustuksen saajan tai henkilökohtaisia palveluja tarjoavan urakoitsijan työntekijä, jolla on valtuudet ryhtyä mihinkään henkilöstöön liittyviin toimenpiteisiin, ohjata muita ryhtymään niihin, suositella tai hyväksyä niitä, ei saa tällaisen valtuuden osalta ryhtyä tai olla ryhtymättä [sic] tai uhata ryhtyä tai olla ryhtymättä [sic] mihinkään henkilöstöön liittyviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna luotettavuusselvitysten peruuttaminen tai pidättäminen, tai työsuhteen irtisanominen minkään yksilön osalta kostotoimena sallitusta tietojen paljastamisesta.

(toim. huom. lakitekstin kieli on tässä kohtaa harvinaisen epäselvä, miksi lakiteksti ottaa mukaan toisensa poissulkevat ilmaisut ’take or fail to take’,  ’ryhtyä tai olla ryhtymättä’?)

Puolustusministeri Lloyd Austin ja kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Avril Haines vastaavat tämän säännöksen täytäntöönpanomenettelyjen käyttöönotosta.

Tämä lisää vastuuvelvollisuutta, koska sekä Austin että Haines kuuluvat presidentin kabinettiin, toisin kuin Moultrie. Tosin voi vielä olla kysymyksiä siitä, miten sekä kansallisen tiedustelun johtajan toimisto (ODNI) että puolustusministeriö (DoD) ottavat erityisesti huomioon UAP:n ilmiantajat ja panevat täytäntöön nykyisiä lakeja laajemmat suoja- ja valitusmenettelyt.

Epäilyistä huolimatta Jeremy Corbell on kertonut yksinoikeudella Liberation Timesille, että prosessi on jo alkanut:

Minulla on suoraa tietoa siitä, että tämä prosessi on jo alkanut. Vastatoimiin suhtaudutaan vakavasti, ja useat henkilöt ovat hiljattain kertoneet UFOjen hyödyntämisohjelmista ja fyysisestä laitteistosta.

”Olen myös tietoinen tietyistä UFOihin liittyvistä hallussapitopaikoista — kuten Harry Reid — ja tiedän, että nekin on välitetty.

Lainsäädäntö velvoittaa puolustusministeriön (DoD) ja tiedusteluyhteisön tekemään täysimääräisesti yhteistyötä ja tukemaan AARO:n toimintaa.

Uuden lain mukaan AARO:n toimistoon voidaan nyt sijoittaa yhteyshenkilöstöä Yhdysvaltain hallituksen muista osista. Tällainen henkilöstö voi jakaa kaikki UAP:hen liittyvät salassapitosopimukset ja auttaa tieteellisessä ja teknisessä analyysissä ja jopa valmiuksissa vastata vaaratilanteisiin.

Liberation Times tietää, että julkiset kuulemiset ovat edelleen esillä ja että kongressin tiedustelu- ja puolustuskomiteat ovat kulissien takana tiiviisti mukana vuosikymmeniä vanhojen nouto- ja takaisinmallinnusohjelmien selvittämisessä.

Lisätietoja etsitään edelleen, ja viime kädessä kongressin johdon tehtäväksi jää päättää, mitä yleisöllä on oikeus tietää.

Jeremy Corbell totesi seurauksista seuraavaa:

Lain allekirjoittaminen avaa oven. Se on kutsu kohti UFOjen avoimuutta. Se käsittelee erityisesti UFOjen läsnäoloa ja fyysistä todellisuutta — toiminnallisesti — rohkaisemalla niitä, jotka ovat osallistuneet tai osallistuvat UFOjen hyödyntämisohjelmiin (tai mihin tahansa UFO-palapeliin liittyvään erityisohjelmaan)… tulemaan esiin; uutena oikeudellisena toimenpiteenä virallisen ilmiantajansuojan puitteissa.

”Elämme uudessa inhimillisen ymmärryksen maailmassa — joka sisältää UFO-todellisuuden. Tämä on historiallinen hetki ja monumentaalinen askel kohti avoimuutta UFOista ja mikä tärkeämpää… ihmisten löytämistä.

 

Artikkelin julkaissut liberationtimes.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.