Ihmisten asioihin puuttuu useita ’Galaktisia Liittoja’

Kirjoittanut tri. Michael Salla

Tämän sarjan ensimmäisessä osassa puhuin kaukokatselusessioista, joita Farsight Institute on pitänyt ‘Maailmojen Galaktisesta Liitosta’, jonka väitetään tehneen interventioita Maapallolla muinaisessa menneisyydessä ja jopa olleensa osassa ihmiskunnan geenimanipulaatiossa. Useiden sisäpiiriläisten ja ‘kontaktihenkilöiden’ työtä tarkastellessa, kuitenkin, käy selväksi että ihmisten kaltaisia planeettainvälisiä organisaatioita on useampia, jotka käyttävät samanlaisia nimiä kuin ‘Galaktinen Federaatio’ tai jotain sen muunnelmaa.

Esimerkiksi vuoden 1958 kirjassaan The Council of Seven Lights, George Van Tassel puhui Maapallolle ammoisina aikoina laskeutuneiden avaruusveljien “Adamisesta Valtioliitosta”, jotka olivat pariutuneet “Eeva-rodun” kanssa (primitiiviset ihmiset). Vuoden 1974 kirjassaan The Invitation, perulainen kontaktihenkilö Sixto Paz Wells puhui myös suuresta planeettainvälisestä järjestöstä nimeltä ‘Konfederaatio’, joka auttoi ihmiskuntaa sen evoluutiossa.

Vuonna 1981, kuuluisa Yhden Lain kanavointi esitteli meille kaksi pääasiallista avaruusolentojen faktiota, jotka ovat historian saatossa puuttuneet ihmisevoluutioon. Nämä olivat nimeltään  ‘Planeettojen Liitto’ ja ‘Orionin ristiretkeläiset’. Kanavoinnin tiedonlähteenä toiminut ryhmä, joka kutsui itseään nimellä Ra:n sosiaalinen muistikompleksi, kuului ensimmäiseen.

Liitto ja Orionin ristiretkeläiset olivat positiivisia ja negatiivisia vastaavasti orientaatioiltaan ja asenteiltaan ihmisevoluutiota kohtaan, tavoilla jotka ovat erittäin samanlaisia kuin mitä  Farsightin kaukokatselijat kertoivat, vastaavasti,  ‘Maailmojen Galaktisesta Liitosta’ ja Orionin Allianssista.

Ensimmäisenä kolmesta tai useammasta avaruusolentojen planeettainvälisestä liitosta puhunut oli kontaktihenkilö Alex Collier, joka julkisesti astui esiin vuoden 1991 aikoihin hänen luennoillaan hänen kokemuksistaan ihmisten näköisten avaruusolentojen liitosta, jonka nimi oli Andromedan Neuvosto. Hän sanoi, että siihen kuului 139 eri tähtijärjestelmää, ja että se oli kiinnostunut Maapallosta andromedalaisten havaittua galaktinen tyrannia 350 vuoden päässä meidän tulevaisuudessamme, jonka syntyminen voitaisiin jäljittää nykyaikamme Maapalloon, Kuuhun ja Marsiin.

Hänen luennoissaan, joista jotkut on kerätty kirjaan Defending Sacred Ground, hän kuvasi eri avaruusolentojen ryhmittymiä, jotka olivat jääneet pysyvästi Maahan. Näihin kuului Draconiksen imperiumi (Ciakharr), Orionin tähtikuviosta tulleiden ryhmä (Harmaita ja ihmisiä), kehittyvistä ihmissivilisaatioista koostuva  “Galaktinen Kansanyhteisö” sekä Andromedan Neuvosto. Samanlaisia on olemassa negatiivisille ryhmittymille kuin mitä tri. Brownin kaukokatselutiimi oli identifioinut: Draco-reptiliaanit, Harmaat, ja olennot Orionilta.

Jotkut Galaktisen Liiton jäsenet, Collierin mukaan, ovat olleet roolissa ihmisten geenimanipuloinnissa ja he ovat olleet kiinnostuneita ihmisten tekemisistä. Muut Liiton (eli Kansanyhteisön) jäsenet eivät kuitenkaan ole olleet missään roolissa ihmisten historiassa eikä heillä ole intressiä Maapalloa kohtaan. Aikamatkustusteknologian avulla Liitto on kuitenkin voinut tuoda toimijoitaan Maapallolle tai puuttua ihmisten menneisyyteen vaikuttaakseen nykytilaan ja estääkseen tuleva galaktinen tyrannia.

Kun kontekstina on Dracon ja Orionin ryhmittymien puuttuminen ihmisten asioihin, käy selväksi että nykyiset Maapallon tapahtumat ovat osa suurempaa ajallista sotaa kolmen avaruusolentojen pääliiton välillä meidän kohtalostamme.

Collier puhui 22 avaruusolentojen sivilisaatiosta, jotka olivat tehneet geneettisen intervention, ja jotka ovat vastuussa Maapallolla olevista eri roduista ja etnisistä ryhmistä, mikä ei ole normi galaksissamme. Nämä 22 ryhmää vaikuttavat olevan suurin osa ihmisiltä näyttäviä rotuja kolmesta kilpailevasta avaruusolentojen liitosta — eivät ainoastaan Galaktisen Federaation jäseniä.

Muihin merkittäviin henkilöihin, joilla on relevanttia informaatiota eri planeettainvälisistä liitoista, kuuluu tietovuotaja tri. Michael Kruvant Wolf. 1990-luvun lopulla Wolf antoi haastatteluja useille nimekkäille UFO-tutkijoille kuten Paola Harris ja tri. Richard Boylan hänen kirjan The Catchers of Heaven (1996) julkaisun jälkeen.

Tässä on tiivistelmä kolmesta avaruusolentojen pääliitosta, jotka Wolf oli paljastanut hänen haastatteluissaan ja kirjoissaan:

MAJESTIC-12 -organisaatio on tietoinen kaikista kolmesta SUURIMMASTA liitosta,

  • ihmisten ja reptiloidien yhteinen KORPORAATIO/ALLIANSSI
  • pääosin humanoidien MAAILMOJEN LIITTO
  • pääosin reptiliaanien ORIONIN YHDISTYNEET RODUT

“Pääosin humanoidien Maailmojen Liitto” vastaa tri. Brownin ja hänen kaukokatselijoidensa “Maailmojen Galaktista Liittoa”. Kaksi muuta ryhmää muodostavat merkittävän reptiliaanielementin. Nämä karkeasti kääntyvät  Draconiksen (reptiliaani) imperiumiksi ja Orionin Allianssiks joihin Farsightin kaukokatselijat viittasivat.

Vuonna 2015 Corey Goode alkoi puhua “Super Federaatiosta” jossa on arviolta 40-60 avaruusolentojen sivilisaatiota, jotka ovat vastuussa 22 geneettisestä kokeesta Maapallolla. Kyselytunnilla Goode teki eron Super Federaation ja Galaktisen Liiton välillä:

K2 Miten Galaktinen Liitto eroaa Super Federaatiosta?

Super Federaatio koostuu 4.-5. tiheyden olennoista, jotka ovat “Geneettisiä Viljelijärotuja” sekä sivilisaatioita, jotka olivat “suuren kokeen” tuotteita, jotka edistyivät niin pitkälle että niistä tuli osa kokeiden tekijöiden ryhmää. Meidän odotetaan valmistuvan piakkoin tälle samalle tasolle. Galaktinen Liitto, kuten yllä esitettiin, on enemmän vastuussa Universumin/Todellisuuden ylläpitämisestä Yhdelle Äärettömälle Luojalle, ja se on olemassa niinkutsutuissa Toisissa Tiheyksissä, tai jopa Enkelimaailmoissa. Eräs saamani viesti SBA:lta [Sphere Being Alliance] oli, “Me olemme Yhden Äärettömän Luojan viestintuojia ja fasilitaattoreita”.

Kun puhe siirtyi SPA:n ja Galaktisen Liiton väliseen suhteeseen, Goode kertoi näin:

K1: Mikä on Galaktinen Federaatio?  Keitä sen jäsenet ovat?

Olen viitannut siihen Galaktisena Federaationa, Tear Eirin sanoin [Gooden pääasiallinen ET-kontakti],  kun taas Ansharit [Maapallon sisällä asuva sivilisaatio] kutsuvat sitä “Galaktiseksi Liitoksi”. Jäsenet ovat erittäin pitkälle henkisesti ja teknologisesti kehittyneitä (kuudes tiheys), jotka tekevät yhteistyötä kosmisen lain ja eri kosmisten syklien fasilitoinnissa. Sphere Being Alliancen (Vartijat) jäsenet ovat tämän Federaation jäseniä.

Selvästikin ‘Galaktisen Federaation’ (eli Liiton) ja ‘Super Federaation’, joka hallinnoi Maapallon 22:a geneettistä kokeilua, välillä on eroja. Jotta vältettäisiin sekaannus ja pidettäisiin johdonmukaisuus aiempien lähteiden kuten George Van Tassel, Yhden Laki ja  Sixto Paz Wells kanssa, käytän termiä “Galaktinen Liitto” kuvaamaan tätä korkeamman tiheyden neuvoa antavaa elintä.

Vaikka Galaktinen Liitto operoi korkeamman tiheyden “kosmisen lain” valvontaelimenä, Super Federaatio on suora sidosryhmä Maapallon asioissa, jolla on erityinen agenda, ja he olivat kilpailijoita joilla oli konflikteja Draconiksen ja Orionin ryhmien välillä.

Galaktinen Liitto toimii näiden kiistojen välimiehenä Super Federaation jäsenten kesken, jotka alunperin ovat geneettisesti luoneet ihmiskunnan, ja tulleet väliin kosmista lakia rikottaessa. Tämä on yhdenmukaista Collierin väitteiden kanssa siitä, että Andromedan Neuvosto (6. tiheyden ja sitä korkeampien tiheyksien taho) on antanut neuvoja “Galaktiselle Valtioliitolle” (eli Liitolle) tulevasta galaktisesta tyranniasta.

Vuonna 2018 Goode kuvasi suuren läpimurron Super Federaation päätöksestä astua syrjään ja antaa ihmiskunnan määrittää oma kohtalonsa, mikä oli seurausta 6.-9. tiheyden SBA/Galaktisen Liiton olentojen interventiosta.

Vastauksena professori Haimin uraauurtaviin paljastuksiin Galaktisesta Liitosta, Goode toisti että on olemassa useita galaktisia ryhmittymiä, jotka ovat kiinnostuneita ihmiskunnan asioista, ja jälleen kerran painotti sitä, että pohjoismaisista avaruusolennoista koostuva ‘Super Federaatio’ on paikallinen elin, joka on erillään korkeamman tiheyden ‘Galaktisesta Liitosta’ johon Sphere Being Alliance kuuluu.

Goode täsmensi lisää näitä eri ryhmittymiä joulukuun 2020 haastattelussaan:

Kuulette “Galaktisesta Federaatiosta” paljon. No, sitä nimeä voidaan soveltaa moneen eri ryhmään, kuten Sphere Being Alliance. He ovat osa tätä, eräänlainen galaktinen vartioryhmä, joka valvoo korkeamman tiheyden maailmoja sekä alemman tiheyden maailmoja varmistuakseen siitä että kaikki tapahtuu Kosmisen Lain mukaisesti. Nämä ovat 6. ja 7. tiheyden olentoja — erittäin kehittyneitä olentoja.

Ja kun mennään 4. ja 5. tiheyden olentoihin, ja niihin kuuluu kaikenlaista reptiliaaneista pitkiin pohjoismaisiin olentoihin sekä olentoihin, jotka me niputamme yhteen termiin “Harmaat”.

Näitä olentoja on monen moisia… hyönteisolennot ovat äärimmäisen kiinnostuneita genetiikasta. Kaikki niiden teknologia on geneettistä manipulaatiota. Jopa niiden lentämät alukset.

Ne ovat näissä liitoissa yhdessä. Ne työskentelevät reptiliaanien kanssa ja joskus niillä on sopimuksia muiden kanssa, koska joillain näistä on geneettis-henkisiä agendoja, jotka ovat konfliktissa muiden Super Federaation jäsenten kanssa.

Tästä päästään kysymykseen onko “Maailmojen Galaktinen Liitto”, jonka Brownin kaukokatselijat kuvaavat, osa tätä korkeamman tiheyden valvontaryhmää, johon Gooden Sphere Being Alliance kuuluu —  ‘Galaktinen Valtioliitto’ — vai onko se yksi federaatioista, jotka ovat konfliktissa kilpailevien tahojen kuten Draconiksen imperiumin tai Orionin kollektiivin kanssa.

Kaukokatselusessioiden  perusteella vaikuttaa selvältä, että Maailmojen Galaktinen Liitto on suoraan osapuolena käynnissä olevissa konflikteissa Dracon ja Orionin ryhmien kanssa, eikä niinkään valvontaryhmittymä joka soveltaa kosmista lakia riippumattomana välimiehenä. Maailmojen Galaktinen Liitto on mukana sotilasoperaatioissa, sillä on tähtilaivastoja taistelemassa Draco/Orionia vastaan, sillä on peiteoperaatioita joissa soluttaudutaan ihmisyhteiskuntaan jne.

Farsight Instituten kuvaamat Maailmojen Galaktisen Liiton operaatiot ovat hyvin samanlaisia kuin mitä ranskalainen kontaktihenkilö ja entinen ammattiarkeologi Elena Danaan on paljastanut. Hän on julkaissut kommunikaationsa Maailmojen Galaktisen Liiton edustajien kanssa, jotka ovat vuodelta 2018, mikä on hänen mukaansa ajankohta jolloin hänet aktivoitiin ja hän päätti omistautua täysipäiväisesti uudelle uralleen.

Hän kuvasi Maailmojen Galaktisen Liiton päätöksen kasvattaa sotilastoimintaansa ja interventioita Maapallolle sekä läheisille taivaankappaleille kuten Kuu ja Mars, tukeakseen alkuperäiskansojen vastarintaa Dracon ja Orionin kontrolloinnille.

Tämä on yhdenmukaista Collierin aiempien havaintojen kanssa Andromedan Neuvoston yhteydenotosta Galaktiseen Liittoon ehkäisemään Maapallon muuttuminen tulevan galaktisen tyrannian keskukseksi. Lisäksi tämä on yhdenmukaista sen kanssa mitä Brownin kaukokatselutiimi oli nähnyt helmikuussa 2021, että Maailmojen Galaktinen Liitto olisi päättänyt tehdä varsin raskaan päätöksen puuttua ihmisten asioihin paljon rankemmalla kädellä.

On syytä painottaa, että Maailmojen Galaktinen Liitto vaikuttaa olevan enemmän aktivistijärjestö kuin korkeamman tiheyden “Galaktinen Valtioliitto” johon Goode sanoi Sphere Being Alliancen kuuluvan ja jonka viimeaikaisia aktiviteetteja hän on kuvannut yksityiskohtaisemmin vuodesta 2014 eteenpäin. Vaikka Gooden kuvaamissa SBA/Galaktisen Valtioliiton operaatioissa on joitain samankaltaisuuksia sen kanssa mitä Farsight ja Danaan ovat kertoneet Maailmojen Galaktisesta Liitosta, on myös merkittäviä eroja.

Tämä viittaa siihen, että Maailmojen Galaktinen Liitto työskentelee Galaktisen Valtioliiton kanssa tai alaisuudessa ylläpitääkseen kosmista lakia ihmisten asioissa. Tämä todennäköisesti tapahtuu erittäin kehittyneiden avaruusolentojen kuten andromedalaisten tai arcturuslaisten avustuksella, jotka ovat molempien ryhmien jäseniä. On myös syytä muitaa Edgar Cayce, tunnettu amerikkalaismeedio, piti arcturuslaisia kaikkein kehittyneimpinä sivilisaatioina galaksissamme, niinkuin kuvasin vuoden 2013 kirjassani Galactic Diplomacy.

On selvää, että ihmiskunnan luona on vieraillut useat Maan ulkopuoliset sivilisaatiot, joista monet kuuluvat ainakin joihinkin kolmesta kilpailevasta avaruusolentojen liitosta, jotka puuttuvat ihmisten asioihin. Nämä kilpailevat organisaatiot vaikuttavat olevan Maailmojen Galaktinen Liitto, Draconiksen imperiumi ja Orionin Allianssi.

Lisäksi vaikuttaa olevan ryhmä avaruusolentoja, jotka ovat suorittaneet 22 geneettistä koetta Maapallolla, jota aiemmin on kutsuttu nimellä Super Federaatio, jota ollaan muodostamassa uudelleen ihmiskunnan ottaessa haltuun omaa geneettistä evoluutiotaan. Viimeisenä on korkeamman tiheyden ryhmä nimeltään “Galaktinen Liitto” johon Sphere Being Alliance ja Andromedan Neuvosto kuuluvat, joka vaikuttaa olevan kosmisen lain sovittelija.

Nämä viisi eri avaruusolentojen tahoa vaikuttavat olevan Maapallon nykytapahtumissa keskeisiä pelureita. Maailmanlaajuinen peittely avaruusolentojen olemassaolosta on tehnyt vaikeaksi kansalle määrittää mitä tapahtuu. Yhtä kaikki, kiitos Farsight Instituten vaivannäön, sekä henkilöiden kuten Corey Goode ja Elena Danaan, Alex Collier sekä muut historialliset lähteet, me voimme saada tarkemman kuvan siitä mitä tapahtuu.

Linkki sarjan ensimmäiseen osaan.

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.