Kaukokatselu paljastaa: Manipuloivatko avaruusolennot Putinin hyökkäämään Ukrainaan?

Kirjoittanut Michael Salla

Huhtikuun 16. päivä Farsight Institute julkaisi kaukokatseluprojektin, jossa katseltiin presidentti Vladimir Putinia ja hänen sisäpiiriään koskien heidän päätöstä aseellisesti lähteä Ukrainaan. “Vladimir Putin and His Inner Circle”-projektissa neljä koulutettua kaukokatselijaa kävivät läpi avaruusolentojen manipulointia presidentti Putinin ja hänen neuvonantajiensa toimiin. Farsight Instituten johtajan tri. Courtney Brownin mukaan avaruusolentojen väliintulo on osa suunnitelmaa, jolla vietellään ihmisjohtajia uusiin sopimuksiin, jotka pitkittävät salailua ja mahdollistavat manipuloinnin tulevaisuudessakin ilman, että avaruusolennot paljastuvat.

Johdannossaan kaukokatseluprojektiin tri. Brown sanoi:

Tämä projekti sai alkunsa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Se vain ei tuntunut rationaaliselta missään logiikkaan liittyvässä sanan merkityksessä. Ukraina ei uhannut Venäjää, ja Venäjän hyökkäyksen kustannukset ovat valtaisat, hintana on kansainvälinen maine, maan talous, jopa NATO-huolet, puolustusliiton joka aiemmin kamppaili koko olemassaolostaan. Aika moni ihminen on kysynyt onko Putin tullut hulluksi. Periaatteessa koko Ukrainan sota on ollut kaikin puolin sekava tilanne.

Kysymys siitä uhkaako Ukraina aidosti Venäjää sen aikeilla liittyä NATOon on ristiriitainen. Toki massamedian uutisten narratiivien mukaan Ukraina on viaton uhri, jonka kimppuun suurempi naapuri on hyökännyt brutaalisti. Kuten tulen näyttämään, kuitenkin, tilanne on paljon monimutkaisempi kuin mitä valtavirran media kertoo meille.

Kaukokatseluprojekti näytti vaarat, jotka aiheutuvat siitä kun maailman johtajiin vaikutetaan salaa manipuloivien avaruusolentojen ‘hermostollisella kytkennällä’, jotka operoivat kulisseissa. Kaukokatseluprojektin loppukaneetissa tri. Brown huomautti vaaroista, joita tämän skenaarion lakkaamaton jatkuminen aiheuttaa globaalille turvallisuusjärjestelmälle, joka tehokkaasti estää hyväntahtoisempien avaruusolentojen väliintulon ihmiskunnan puolesta sellaisen manipulaation lopettamiseksi.

Vladimir Putinia ja hänen sisäpiiriään käsittelevässä projektissa neljä kaukokatselijaa — Intysam, Aziz Brown, PrinCess Jeanee ja Shantae — saivat listan, jossa kohteet oli annettu kirjain- ja numerosarjoina. Vain tri. Brown tiesi, että kohde oli “Venäjän presidentti Vladimir Putin sinä hetkenä kun hän teki lopullisen päätöksen hyökätä Ukrainaan vuonna 2022.”

Sessiot tehtiin erikseen ja toisistaan riippumatta. Kaukokatselijatiimi huomattavan yhdenmukaisesti osasi identifioida presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä olevansa eri avaruusolentojen vaikutuksen alaisena eräänlaisen “hermostollisen kytkennän” kautta. Avaruusolennot kykenivät, eri määrissä, pääsemään Putinin ja hänen sisäpiirinsä (Sergei Shoigu, Venäjän puolustusministeri, Alexander Bortnikov, Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB/FSS) johtaja, sekä Valery Gerasimov, pääesikunnan päällikkö) mieliin.

Neljä kaukokatselijaa kuvasi kuinka manipuloivat avaruusolennot onnistuivat enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi, riippuen siitä miten stressaantunut, huolissaan tai kiihtynyt presidentti Putin ja hänen sisäpiirinsä oli Venäjän Ukrainaan kohdistuvasta “erikoisoperaatiosta” päättämisen aikaan, vaikuttamaan heihin. Ainoastaan Bortnikov suurelta osin kykeni välttämään manipuloivien avaruusolentojen vaikutuksen johtuen hänen rauhallisesta olemuksesta ja järjestelmällisestä suhtautumisestaan käsiteltäviin aiheisiin.

Kaukokatselijoiden saamien tietojen tulokset ja yhdenmukaisuus koskien eri kohteita olivat merkittäviä, ottaen huomioon että kaikki neljä sessiota tehtiin sokkoprotokollan avulla. Tämä protokolla estää “kuormittamisen”, josta tri. Brown sanoo että sitä väistämättä tapahtuu kun kaukokatselijat tulevat tietoisiksi etukäteen siitä mitkä heidän kohteensa ovat. Tämä sokkoprotokolla on syy sille miksi Farsightin kaukokatselusessiot ovat tärkeä työkalu eksopolitiikan analyyseissa ja tutkimuksissa, joilla pyritään ymmärtämään avaruusolentojen intervention kokonaiskuvaa Maapallolla.

 

Kaukokatselusessiossa neljä kaukokatselijaa keskittyivät presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä mielentiloihin, sekä niihin vaikuttimiin jotka vaikuttivat Venäjän lopulliseen päätökseen hyökätä aseellisesti Ukrainaan. Oli selvää, että avaruusolennot käyttivät näitä Venäjän johtajia hyväkseen suurten jännitteiden aikaan, ja vaikuttivat heidän päätöksentekoonsa Ukrainan kriisissä. Ja kuitenkaan me emme vielä tiedä mitkä nämä ongelmat olivat ja miten lopulliseen päätökseen päädyttiin.

Tärkeimpänä, me emme tiedä onko tällainen prosessi käynnissä kulisseissa Ukrainan poliittisen ja sotilaallisen johdon keskuudessa, tai keskeisten NATO-maiden johdon keskuudessa, jotka ovat kärjistäneet jännitteitä välittömästi Venäjän sotilasoperaation alettua.

Tri. Brown loppukaneetissaan toi esiin useita pointteja:

Joten tässä kohtaa tulisi olla selvää, että kaukokatseludatamme viittaa siihen, että avaruusolennot ovat mentaalisesti manipuloineet Venäjän johtoa. He vaikuttavat investoineen paljon tähän projektiin, ja Ukrainan sota tuntuu olevan jotain missä he ovat mukana. Kysymys kuuluukin nyt, miksi? Miksi tietyt avaruusolennot haluaisivat käynnistää hyökkäyksen Ukrainaan? Onko tämä kaikki mitä jää jäljelle, sota yhdessä eurooppalaisessa maassa, vai onko käynnissä jotain suurempaa?

Ystävät, jos olette pidempään seuranneet Farsightin toimintaa, tiedätte että me olemme nähneet tilanteita joissa tietyt avaruusolennot ovat manipuloineet ihmisjohtoa aluksi luomalla kriisin, ja sitten tarjoamalla ratkaisua kriisiin…

Nämä sopimukset avaavat oven avaruusolentojen maanalaisten tukikohtien perustamiselle, jotka ovat olleet vahvasti mukana erittäin massiivisissa ja hyväksikäyttöön tähtäävissä kokeissa, joissa on ollut mukana miljoonia maanpäällisiä ihmisiä. Lisäksi tällaiset sopimukset avaruusolentojen kanssa eivät rajoittuneet vain Yhdysvaltojen johdon allekirjoittamiin sopimuksiin, kuten muut näyttävät ehdottaneen…

Katsokaas, kun on muitakin avaruusolentojen ryhmiä, jotka voivat tulla väliin ja pysäyttää reptiliaanit ja heidän liittolaisensa käyttämästä hyväksi ihmiskuntaa, mikäli salailu lopetettaisiin ja ihmiset pyytäisivät apua positiivisemmilta avaruusolennoilta. Positiivisemmat avaruusolennot vaativat, että vapaata tahtoa kunnioitetaan ja he edellyttävät että ihmisskunta avoimesti pyytää apua. Heidän näkökulmastaan, jos laji vapaaehtoisesti haluaa ryhtyä orjaroduksi niin se on OK niin kauan kuin kyseessä on vapaan tahdon ele, mutta kaikki hajoaa heti kun useampi ihminen tulee tietoiseksi siitä että heitä kusetetaan ja että valtion johtajat ovat solmineet petollisia sopimuksia sortavien avaruusolentojen kanssa.

Tähän pisteeseen asti olen samaa mieltä tri. Brownin kaukokatseludatasta tekemistä johtopäätelmistä. Kyllä, sortavat avaruusolentojen ryhmittymät käyttävät hermostollista kytkentää kontrolloidakseen ja manipuloidakseen ihmisjohtajia. Tätä manipulaatiota on tapahtunut pitkän aikaa, niinkuin useat tutkijat ovat sanoneet, mm. William Bramley Gods of Edenissa (1989) ja Jim Marrs Rule by Secrecyssa (2000).

Nyt päästäänkin Ukrainan kriisiin ja siihen miksi avaruusolennot tulivat väliin, tri. Brownin mukaan:

Joten sortavat avaruusolennot varmasti tarkkailevat mahdollisuutta solmia uusia sopimuksia, jotka viivästyttäisivät positiivisempien avaruusolentojen väliintuloa, ja tämä johtaa nykyiseen Ukrainan ja Venäjän väliseen kriisiin. Sillä, jos Venäjän johtoa on manipuloitu järjettömään sotaan Ukrainaa vastaan, on ainoastaan ajan kysymys milloin Venäjän armeijalla on vastassaan lopullinen tappio, kun muu maailma päättää auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään.

Idea siitä, että Venäjä olisi lähtenyt “järjettömään sotaan Ukrainaa vastaan” on ollut valtavirran median narratiiveissa vahvasti esillä, joissa Putin esitetään seuraavana Hitlerinä ja että samanlainen despoottinen, jopa demooninen impulssi ajaa häntä eteenpäin. Todellakin, idean siitä, että negatiiviset avaruusolennot olisivat vaikuttaneet presidentti Putiniin ja hänen sisäpiiriinsä jotta he olisivat lähteneet epäoikeutettuun ja brutaaliin hyökkäykseen, moni tulee näkymään valtavirran medioiden narratiivin vahvistuksena.

Kuitenkin syvempi analyysi Ukrainan kriisistä viittaa siihen, että negatiiviset avaruusolennot ovat vaikuttaneet paljon laajemmalti kuin pelkästään Putiniin ja hänen sisäpiiriinsä, vähintäänkin siitä lähtien kun Ukrainassa tapahtui viimeksi kaikkea sekavaa vuonna 2014.

Demokraattisesti valitun presidentti Viktor Janukovitsin savustaminen väkivalloin, joka yritti rakentaa siltaa Ukrainan vimmatun nationalistisen länsipuolen ja russofiilisen itäpuolen välille, sai aikaan tuhoisan poliittisen dynamiikan, joka johti sisällissotaan ja nykyiseen kriisiin.

Tämä tuhoisa prosessi on hyvin kuvattu Itä-Eurooppaa tutkivien historioitisijoiden poliittisissa analyyseissa, mm. professori John Meiersheimerin sekä professori Stephen Cohenin analyyseissa. Molemmat varoittivat sisällissodan uhasta mikäli Ukraina pakotettaisiin tekemään pakkovalinta joko idän tai lännen välillä.

Lisäksi Oliver Stonen dokumentissa Ukraine on Fire kuvataan raa’asti miten poliittinen dynamiikka on tähän päivään asti kehittynyt, ja miten pahantahtoiset voimat toimivat kulisseissa ja kärjistävät konfliktia.

Ennen Venäjän helmikuun 24. päivän 2022 “erikoisoperaatiota”, oli uskottavaa näyttöä siitä että Ukrainan armeija oli aikeissa valtaamaan takaisin kapinallisen Donbassin alueen salamahyökkäyksellä. Yhdysvallat ja keskeiset NATO-jäsenet auttoivat asiaa rohkaisemalla Ukrainan johtoa ottamaan tiukan asenteen kapinallisalueisiin, joille oli luvattu poliittista autonomiaa vuoden 2014 Minskin sopimuksessa — lupauksia ei kuitenkaan koskaan toteutettu.

USA/NATO rohkaisi siis Ukrainan johtoa välttämään minkäänlaista poliittista ratkaisua kapinallisalueiden tilanteeseen ja sen sijaan pyrittiin etsimään sotilaallista ratkaisua Donbassin ongelmaan. NATO antoi tarpeellista koulutusta ja aseita mahdollistaakseen Ukrainan sotilaallisen ratkaisun, joka oli samanlainen kuin Kroatian “Operation Storm”, joka menestyksekkäästi otti takaisin haltuun serbien hallussa pitämän Krajinan alueen elokuussa 1995.

Huolestuttavien uutisten lisäksi siitä, että Ukraina harkitsi sen ydinaseohjelman jatkamista, Ukrainalla oli myös useiden Pentagonin bioaselaboratorioiden ongelma. Amerikkalaisviranomaisten aluksi kiellettyä se, että Pentagon olisi rahoittanut biolaboratorioita, Bidenin hallinnon alivaltiosihteeri Victoria Nuland vahvisti, että näin tapahtuikin, vaikkakin vain puolustustarkoituksiin. Molemmat nämä tapahtumat olivat luonnollisesti suuri huolenaihe presidentti Putinille ja hänen sisäpiirilleen.

Viimeisenä, on myös näyttöä siitä, että uskomattoman kehittyneen avaruusolentojen lajin “avaruusarkki” on löydetty Etelä-Ukrainasta, Khersonin alueelta, kuten useat lähteet ovat esittäneet. Kherson oli ensimmäinen ukrainalaiskaupunki, jonka Venäjä otti haltuun. Avaruusarkin, jota NATO tavoitteli itselleen, lisääminen listaan ainoastaan pahensi vaarallista Ukrainan tilannetta.

Kaikki yllä esitetyt tekijät ennustettavasti ovat vaikuttaneet vahvasti presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä päätöksentekoon, mikä on johtanut heidän kohtalokkaaseen päätökseensä lähteä “erikoisoperaatioon”, näennäisesti demilitarisoimaan Ukraina ja puhdistamaan se natseista.

Tässä kohtaa haluan esittää, että olen eri mieltä presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä päätöksestä käynnistää “erikoisoperaatio” Ukrainaa vastaan. Hän antoi negatiivisille avaruusolennoille ja näiden Deep State -käsikassaroille sen mitä he kovasti kaipasivat ja mikä oli vaatinut vuosien kehittelyä — uuden sodan joka suoraan asettaisi NATOn ja Venäjän napit vastakkain.

Kaikesta huolimatta ymmärrän miksi Vladimir Putin ja hänen neuvonantajansa tunsivat huolta, stressiä, kostonhalua ja kiihtyneisyyttä; ja miksi he uskoivat että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämän takia Farsightin kaukokatselu on mitä avuliain, sillä se antaa tärkeitä vastauksia kysymyksiin mikä käänsi vaa’an Venäjän kohtalokkaan sotilasoperaation suuntaan. Sitä vastoin presidentti Putin oli aiemmin ollut paljon pidättyneempi hänen suhteissaan Ukrainaan, NATOon ja Amerikkaan.

Tässä tri. Brownin johtopäätökset antavat ratkaisun, joka ehkäisee skenaarion toteutumisen uudelleen tai taantumisen tulevaisuuden ydinsodaksi:

Saatatte pohtia sitä miksi ihmiset ja erityisesti ihmisten kansallinen johto on niin helposti vedettävissä höplästä. Vastaus on yksinkertainen: salailu. Niin kauan kun avaruusolentojen läsnäolo pidetään salassa kansalta, on ihmisjohdolla mahdollista tulla vedätetyksi kerta toisensa jälkeen hermostollisella kytkennällä tarpeen niin vaatiessa. Ainoa asia, joka tämän voi estää tapahtumasta on UFO-paljastus.

Salailun lopettaminen tarkoittaa paljastusta. Kissan pöydälle nostamista, niinsanotusti. Se on ainoa asia joka merkkaa, paljastus. Ihmisjohdon tulee ymmärtää, että se mitä Vladimir Putinille ja hänen sisäpiirilleen on tapahtunut todennäköisesti tapahtuu eri asteissa kaikille tärkeille ihmisjohtajille. Eli siis kaikille ihmisjohtajille, mukaanlukien presidentit ja pääministerit, kukaan heistä ei ole turvassa manipulaatiolta. Kukaan ei ole turvassa.

Olen samaa mieltä, että paljastus on tärkeää, jotta voitaisiin lopettaa avaruusolentojen maailman johtajien hermostollisella kytkennällä manipulointi, tarpeettomien sotien tekaiseminen, hyväksikäyttösopimusten pakottaminen ja salailujärjestelmän ylläpito. Täydellinen paljastus tulee lopettamaan sellaiset törkeät käytänteet, ja tärkeimpänä edistämään maailmanrauhaa ja avointa kontaktia avaruusolentoihin.

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.