Avainsana-arkisto: sota

Amerikan militarismi tuhoaa ihmiskunnan tulevaisuuden

“Rauhan kulttuuri on universaali. Se on yhteinen ihmisille ja kansakunnille ympäri maailman. Nykypäivän “sodan kulttuuri” on USA:n hegemoninen projekti, joka perustuu konfliktin ja vastakkainasettelun luomiseen maitten välille. Se on tämä (yksisuuntainen) globaalin sodankäynnin projekti jonka aikeena on tuhota ihmiskunta.”

— Prof. Michel Chossudovsky, “Towards a Culture of World Peace”

Sodanlietsonta on ihmiskunnan vastainen impulssi

22.5.2019 – Aggressiivisten sotien ankara raivokkuus jatkuu meidän katsellessamme epäoikeutettujen aggressiivisten tapahtumien tapahtumista Irania vastaan Persianlahdella. Tässä näkee kontrastin todellisen ongelman ja kuvitteellisen ongelman välillä. Motivoiva tekijä signaloi yhtä asiaa, mikä on amerikkalaisen eliitin mielessä: “me olemme kaikkein voimakkain kansakunta maailmassa” eikä kenenkään muun tulisi haastaa ylivaltaamme — naiivi pahantahtoinen Amerikan nykyjohdon ajattelutapa. 21. vuosisadalla kehittyneessä teknologisessa sodankäynnissä merkittävät lopputulokset eivät jätä mitään koskemattomaksi, poislukien kaikkien elävien olentojen kuolleet ruumiit. Olipa kyseessä sitten Bolton, Pompeo tai Trump, heillä ei ole loogista ymmärrystä siitä miten heidän tekonsa voisivat vaarantaa kaiken muun ihmiskunnan. Kaikkien todennäköisyyksien vallitessa sotahysteria on harhautus kotimaan ongelmista, jotka ovat Trumpin hallinnolla vastassa. Rauhaa haluava rationaalisuus vaatii objektiivista arvostelukykyä. Voisimmeko me, tietonen ihmiskunta, pitää näitä naiiveja ihmisiä poissa aikaansaamasta jälleen yhtä ydinkatastrofia Lähi-Idän arabialueilla? Ongelmien ratkaisu järkeilemällä ja dialogilla öykkäröinnin ja aggression sijaan. Ihmiselämän pyhyys perustuu moraaliseen ja intellektuaaliseen johtajuuteen ja siihen, että ollaan avoimia kuuntelemaan ja oppimaan JÄRJEN ääniä. Jos Iranin johto olisi välkky, sen olisi pitänyt reagoida nopeasti etsiessään ykseyttä lähinaapuriensa kanssa (Turkki, Pakistan, Saudi-Arabia) ja kaikkien arabien ja muslimien valtioiden kanssa voimakkaan moraaliseksi vastavoimaksi USA:n suunnitelmille. Maailmasta on nopeasti tulossa väkivaltainen paikka tienhaarassa. Kaikki ihmiselämän tavat vaativat suojaa ja turvaa suurilta pahuuksilta. Ben Tarnoff (“Weaponised AI is Coming. Are Algorithmic Forever Wars our Future?” ICH: 10/13/18)  panee merkille nopean sotaisuuden:

9/11-sodat jatkuvat, eikä loppua näy. Nyt Pentagon investoi paljon teknologioihin, jotka tehostavat niitä. Ottamalla käyttöön viimeisimmät työkalut joita teknologiateollisuudella on tarjota USA:n asevoimat on luomassa enemmän automatisoidun sodankäynnin muodon — sellaisen joka suuresti kasvattaa kykyään käydä sotaa kaikkialla ikuisesti.

Amerikka ja sen liittolaiset Lähi-Idässä eivät kohtaa muuta suurta vastustajaa kuin itsensä, joka on vastassa omien naiivien sotateollisen ylemmyyden designien kanssa. Millekkään havaittavalle ongelmalle tai Amerikkaa kohtaavalle sotilaalliselle uhalle Iranista ei ole perusteita. Joten miksi puskea armaada Persianlahdelle? Se ei ole rauhaa varten, eikä ihmiskunnan suojelemista varten miltään sitä uhkaavalta välittömältä uhalta minkään strategisen pelipöydän alueelta. Rationaalisesti ottaen, Amerikan johtajiston mielenlaatu tuntuu olevan täysin vailla järkeä ja tilivelvollisuutta. Sodat eivät tuo erilaista yhteiskuntaa rauhanneuvottelujen ääreen, vaan yksinkertaisesti tuhoavat kaikki mahdollisuudet dialogille ja rauhalliselle ongelmanratkaisulle. Epäilemättä USA:n nykyinen hallinto tarvitsee vahvaa haastamista tehdäkseen navigoinnissaan muutoksen. Kuvittele jos Venäjä tai Kiina toisivat armaadan joukkojaan Atlantin yli tai Tyynelle valtamerelle, eikö se olisi rationaalista ja rauhaa rakenta strategia globaaleille tarkkailijoille tai Amerikan johtajistolle? Nykyään noin 62 amerikkalaista organisaatiota on pyytänyt USA:n kongressia harkitsemaan ratkaisuna lopettaa Iranin uhkaileminen sodalla. Amerikka pakottaa sadistista sotastrategiaansa muun ihmiskunnan niskoille.

UNO ja sen muut suuret globaalista rauhasta ja turvallisuudesta vastuussa olevat jäsenet ovat osoittautuneet seremoniallisiksi väittelykerhoiksi ja ne toimivat vastoin niiden peruskirjassa ilmoitettua olemusta ja tarkoitusta. Globaali ihmiskunta tuntee piinaavan tuskan ja haluaa nähdä ennalta systeemin muutokset ja uuden globaalin organisaation synnyn, joka on vastuussa globaalille yhteisölle, eikä abstrakteille kansallisvaltioille. Kuten entisaikoina, jälleen kerran muutama läntinen egoistinen johtaja on manipuloinut aikaa ja mahdollisuuksia sanella ja sabotoida ihmiskunnan intressejä. Globaali ihmiskunta on nettosumma kaikista heidän pohdiskeluistaan, mutta ilman merkittävää roolia uusien globaalien sotapäälliköiden haastamisessa.

Presidentti Trumpin epätoivoisesti tarvitsee miettiä uudelleen rooliaan Amerikan johtajana. Vastuullisena johtajana ei voi tahdonvaraisesti johdattaa harkittua suunnitelmaa typerästä vihamielisyydestä ja ihmiskunnan tuhosta. Joskus aikoinaan kerran Amerikka oli rikastunut intellektuaalisilla kyvyillä nähdä miten suojella muuta maailmaa. Mutta sen nykyiset johtajat ja suurinstituutiot tuntuvat uhmaavan yhteiselon logiikkaa muun globaalin yhteisön kanssa. Todellakin, Amerikan johtajilta puuttuu edes vähäinen olemus Thomas Painen historiallisesta ”Maalaisjärjestä” muutokseen, mutta historiallinen muutos tulee korvaamaan Amerikan globaalin johdon kuvan muilla, muulle ihmiskunnalle paljon ymmärtäväisemmillä ja relevanteilla kuvilla. Amerikan poliitikot ovat tottuneet jättämään huomiotta globaalin rauhallisen yhteiselon imperatiivit.

Egoistiset poliitikot tavoittelevat sotataloutta, mutta USA:n sotilaat ovat sotakulttuuria vastaan

Amerikka tuntuu olevan väistämättömän moraalisen ja intellektuaalisen järjenkäytön siirtymän reunalla, mutta se ei toteuta tätä rationaalisen muutosprosessin tai tulevaisuuden luonnin avulla. Washingtonilainen sotakulttuuri on lamaannuttanut USA:n lainsäätäjät, eivätkä he ajattele rationaalisesti tai toimi vastuullisesti globaalien asioiden hoidossa. Niin omituista kuin se onkin, presidentti Trump ja John Bolton eivät osaa selittää miksi joka päivä 18-25 USA:n sotaveteraania tekee itsemurhan. (“Why Do Soldiers Commit Suicide and Global Warlords.” Uncommon Thought Journal, USA).

Moraalinen ja älyllinen pimeys uusiutuu nykyisen USA:n puolustusvoimain komentajan johdolla. Kiinnostaako johtajia suojella kallisarvoista ihmiselämää? Useimmat nykypäivän poliitikot eivät ole vastuullisia johtajia vaan näyttelijöitä, jotka esittävät edustavansa kansallisia intressejä. He oppivat nostamaan valitsijamiesten tunteita pintaan voittaakseen vaalit, mutta epäonnistuvat käyttäytymään kuin vastuulliset johtajat. He näkevät ihmiskunnan pelkästään numeroin, eivät kallisarvoisen elämän kohteena ja arvosta suurempaa universaalia kontekstia. Useasti nämä ovat irtaantuneet normaalista ihmisajattelusta ja heidän ongelmistaan, ovat epäileväisiä ja paranoideja ja pitävät menestystä vihan, rappion, häikäilemättömyyden ja julmuuden hinnalla saavutettavana asiana — nämä kaikki ovat osa heidän sisäistä arvojärjestystään, mikä tekee politiikasta egomaanisen mielen, petkutuksen ja strategisten prioriteettien kammottavaa peliä. Tämä vaatii älykästä omistautumista kansainvälisen rauhan ja kaikkien turvallisuuden periaatteille, ei-aggressiota globaalien järjestelmien toiminnassa, elämän suojelua ja tasapainoista ekologista yhteiselon kulttuuria koko Universumissa. Amerikka, johtava teollisuusvalta on välinpitämätön näitä asiaankuuluvia elämän tekijöitä kohtaan.

We, the People — Ihmiskunta on kykeneväinen haastamaan sodan kammottavan kurjuuden

Ihmisten onnellisuuden ja solidaarisuuden tarkoitus ei ole väkivalta, sodat ja aggressio. Kaikki sodat jatkavat väkivaltaa, pelkoa ja kostonhimoa ikuisuuksiin ihmiskuntaa vastaan, ja niiden tarkoitus on sivilisaation tuho sekä ihmisarvon riisto seuraavilta sukupolvilta.  Bruce Gambrill Foster (“The Scourge Of War: The Shameless Marketing of Violence” Information Clearing House), havainnoi: Yhteys järjestäytyneen rikollisuuden väkivaltaa vastaan taistelun, esimerkiksi, sekä sotien välillä voidaan helposti saada selville. Molemmissa valuu veri… Jos yksinkertaisimmatkin ilomme ovat kiedottuja konfliktiin, kuolemaan ja alistamiseen, mitä toivoa on silloin erottaa ja kammoksua sekä lopulta lopettaa todellinen aseellisen konfliktin pahuus, sodankäynnin vitsaus?”

Globaali ihmiskunta on nettouhri muutaman sotaloordin katastrofiselle hulluudelle. Oppiko presidentti Trump mitään menneisyydestä, jotta hän olisi voinut muuttaa jotain hänen tiedoillaan, historiallaan ja elämänfaktoillaan, tietääkseen hänen visionsa heikkoudet ja vahvuudet, ja muuttaakseen ja uudistaakseen mieltään ja käyttäytymistään, kun tosiasiat edellyttävät muutosta, olipa kyse sitten päätöksenteosta tai globaalista käyttäytymisestä? Loppujen lopuksi, kuuntelu ja oppiminen ovat kriittisiä tekijöitä kun halutaan muuttaa 21. vuosisadan poliittisen johtajuuden roolia, ja niin on myös joustavuusmekanismi, joka rakennetaan toimivaan johtajuuteen. Mutta ei ole olemassa älykkäitä ja proaktiivisia johtajia, joilla olisi tulevaisuudenvisio nähdä imperatiivi Yhdelle Ihmiskunnalle, poislukien naiivi ja itsekeskeinen egomaani, joka on täynnä vallantunnetta, joka on peräisin trivialiteeteista ja julmuudesta, jolla kiduttaa ja tappaa ihmiskunta ja tuhota ekologinen elinympäristö. Mutta vastoin entisten eurooppalaisten, nykyisten amerikkalaisten, brutaaleja mielikuvia ja toimia, kansainvälinen yhteisö on perillä asioista, kypsä ja sillä on moraalinen sekä intellektuaalinen kyky tietää ja ymmärtää elämän faktat ja haastaa poliittisesti vaarassa oleva tunteettomuus ja ihmiskunnan ykseys sotien terrorismin brutaaliutta vastaan, joka yhdistää heidät yhteisen kohtalon alle enemmän kuin jakaa heitä millään vastoinkäymisellä tai erillisillä kansallisidentiteeteillä.

Edistysmielinen kehitys on uusi informaatioajan uskottava globaali Yhden Ihmiskunnan Ajattelutavan kulttuuri ja uusi proaktiivinen vahvojen siteiden sivilisaatio ja kansojen välinen kulttuurillinenhengenheimolaisuus — globaali kansalaisten osallistuminen sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen ajatteluun ja globalisaatioon — ihminen yhdessä kolkassa maailmaa tuntee, miettii ja ajattelee-reagoi siihen mitä tapahtuu ihmiselle toisessa kolkassa. Ihmiskunta ei ole sokea eikä kyvytön, se määrittelee oman tarkoituksensa, merkityksensä ja identiteettinsä rauhalle ja harmonialle, jonka systeemin valtainstituutiot — olivatpa ne sitten Amerikassa, Lähi-Idässä, Euroopassa tai muualla — surkeasti epäonnistuivat  tunnustamaan tai pitämään arvossa niiden tärkeyttä globaaleissa poliittisissa suhteissa.

Paul Craig Roberts (The Next War on Washington’s Agenda”) ajatteli rationaalisesti kysyessään seuraavan kysymyksen: Me, amerikkalaisina, joudumme kysymään itseltämme mitä tämä kaikki tarkoittaa? Miksi valtiomme on niin provokatiivinen kohti islamia, Venäjää, Kiinaa, Irania? Mitä tarkoitusta, kenen tarkoitusta tässä palvellaan? Ei ainakaan meidän…….. Mihin me menemme tästä? Jos ei ydintuhoon, amerikkalaisten tulee herätä. Jalkapallopelit, porno ja ostoskeskukset ovat yksi juttu. Ihmiselämän selviäminen on toinen. Washington, eli ”kansan edustajisto” koostuu ainoastaan muutamasta vallassa olevasta omasta lehmästä ojassa. Nämä yksityiset lehmät, ei Amerikan kansa, kontrolloi USA:n valtiota. Tämän takia mikään mitä USA:n valtio tekee ei hyödytä amerikkalaisia.

 

Artikkelin julkaissut transcend.org

Corey Gooden haastattelu — täysin uutta tietoa Kuusta

Tervetuloa Ninety Degree Turnsin pariin, jossa me laajennamme mieliä, uskomuksia ja perspektiivejä kollektiivista ja herätämme nukkujat unistaan. Tänään vieraanamme on Corey Goode, ja syvennymme kiinnostavaan uuteen informaatioon koskien salaista avaruusohjelmaa, MILABia , galaktista orjakauppaa, Maapallon keskustaa ja tottakai myös saamme kuulla mitä Kuussa oikeasti on. Tämä on ensimmäinen osa kaksiosaisesta haastattelusta.

 • MILAB: Armeijan ohjelma lapsille (1:07)
 • SSP Intro + ’20 & Back’ -ohjelma (1:39)
 • Ikäregressioteknologia (1:55)
 • ’20 & Back’ -ohjelman alkuperä (2:50)
 • Armeijan DNA:ta muokkaavat rokotteet (4:53)
 • Interaktio avaruusolentojen kanssa (5:58)
 • Nouda, Sieppaa & Kuulustele -ohjelma (6:55)
 • Parvimielikuulustelut (9:00)
 • Galaktinen orjakauppa (9:58)
 • Salaisen avaruusohjelman alkuperä (11:05)
 • YKSINOIKEUDELLA: Mitä oikein on Kuussa?? (11:32)
 • Vastarinta on turhaa (17:47)
 • Miksi ihmisiä halutaan galaktiseen orjakauppaan? (20:00)
 • “Hot Dog” -tutkimusalus (24: 58)
 • Yhteys avaruusolentoihin (30:13)
 • Ensikohtaaminen Mayojen kanssa (35:05)
 • Ovatko Corey Gooden muistot aitoja? (36:28)
 • Aikalinjojen välinen sota (39:00)
 • Minne Mayat menivät? (40:02)

 

 

 

Artikkelin julkaissut Galactic Connection

Avaruuden aseistamisen on loputtava

Alla olevalla videolla kuulet Carol Rosinin kertovan sopimuksesta, vanhalta nimeltään Outer Space Security and Development Treaty, nyt päivitettynä nimeltään: The Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space.

Kaikkien maailman kansalaisten toimintasuunnitelma:

 1. Välittömästi lähetä tämä kirje, tai oma ”Hyvä Tasavallan Presidentti”-kirjeesi. Pointit Plan of Action -sivulla voivat antaa sinulle idoita mitä esittää omassa kirjeessäsi. Lähetä kaikki kirjeet myös osoitteeseen spacetreaty@gmail.com omalla nimelläsi ja yhteystiedoillasi. Me laitamme kirjeesi mukaan pakettiin joka osoitetaan kaikkien valtioiden presidenteille. (Henkilötietojasi ei anneta kenellekään muulle.)
 2. AUTA tekemään tämä mahdolliseksi. Tämä on se hetki historiassamme kun me voimme saada tämän tehtyä. Ota osaa miten vain pystyt.

Sopimus aseiden ulkoavaruuteen sijoittamisen kieltämisestä luo viitekehyksen ja proseduurit, joilla varmistetaan yläpuolisen avaruutemme neutraali rauha kaikilta aseluokilta kieltämällä ne ja jossa yhtäkään vihamielistä tointa ei saa tehdä Maata tai ympäröivää Kosmosta kohtaan.

Tämä sopimus kutsuu kansallisvaltioiden johtajia allekirjoittamaan tämän sopimuksen jolla osapuolet, mukaanlukien alkuperäiskansat ja kosmiset kulttuurit, voivat sitoutua suunnittelemaan ja toteuttamaan viitekehyksiä ja proseduureja asianmukaisesti, niin että varmistetaan avaruuden pysyvän rauhallisena paikkana ja neutraalina alueena jossa kaikki avaruuspohjaiset aseet ovat lainvoimaisesti kiellettyjä ikuisesti.

Tämä askel, sopimuksen allekirjoittaminen ja ratifiointi, saa aikaan sotateollisuuden ja vanhan maailman maailmankuvan radikaalin muutoksen meidän kehittyessämme yhä pidemmälle Avaruusaikaan…. sodat voivat viimeinkin loppua! Tämä sopimus johtaa parempaan elämän säilyttämiseen ympäristössämme. Se tunnustaa, että avaruustutkimuksen avulla saatu informaatio ja data tarjoaa rajattomat hyödyt ja mahdollisuudet Maapallolla.  Se nostaa ja yhtenäistää tietoisuuden. Vapauttaa aivot ja budjetit tutkimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja haasteisiin kaikilla aloilla, mm. terveys, koulutus, talous, turvallisuus, vaihtoehtoiset energiamuodot sekä puhdas ja turvallinen ympäristö. Se tunnustaa, että me emme ole yksin universumissa ja että on olemassa kosmisia kulttuureita, joiden on osoitettu olevan ystävällisiä ihmiskuntaa kohtaan, jotka tulevat olemaan tärkeitä liittolaisia todellisen turvallisuutemme ja kehityksemme parissa, ja että kansalliset ja kansainväliset päätöksemme täytyy virallisesti tehdä julkisiksi ja heijastella tätä todellisuutta.

Yhdessä me voimme saada tämän sopimuksen allekirjoitettua ja ratifioitua maailmaan laiksi! Rauha pysyy ja tämä on aikaa jolloin voimme saada tämän mullistavan sopimusprojektin, tämän avaruusaseiden kiellon, valmiiksi! Se riippuu enää meistä. Meidän tulee tehdä tämä nyt!

JOITAIN POINTTEJA:

Vaikka Sopimus Aseiden Ulkoavaruuteen Sijoittamisen Kieltämisestä kertoo meille kiehtovan tarinan siitä mitä tämä sopimus tekee, alla on joitain ideoita jotka voivat auttaa ymmärtämään syvemmin ja kertomaan sopimuksesta muille:

 • Me kansalaiset kutsumme kaikkia YK:n jäsenmaiden presidenttejä, kuninkaallisia, pääministereitä olemaan ensimmäisen YHDEKSÄN allekirjoittaneen joukossa, jotka jäävät kirjoitettuun historiaan ja joita kiittävät kaikki tulevat sukupolvet, koska he olivat ensimmäisiä Sopimuksen Aseiden Ulkoavaruuteen Sijoittamisen Kieltämisestä allekirjoittajia ja ratifioijia, mikä kieltää KAIKKI aseet avaruudessa… jotka rohkeasti ottivat mullistavat ensiaskeleet todellisen rauhan säilyttämiseksi. Tämä sopimus näyttää meille miten sotateollisuus ja sotamieliala voidaan helposti muuttaa Avaruusajan teollisuudeksi uudella taloudella ja uusilla markkinoilla, joissa on uusia työpaikkoja ja koulutusohjelmia ja liikevoittoja luovia tuotteita ja tarpeellisia palveluja tuottaville yrityksille. Näitä voidaan nyt soveltaa suoraan kiireellisten ja tulevien ongelmien ratkaisemiseksi planeetallamme (mm. ihmisten tai luonnon aikaansaamiin katastrofeihin), äärettömillä hyödyillä ja mahdollisuuksilla kaikille tänä kriittisenä aikana ihmiskunnan historiassa, jolloin peruuttamattomia päätöksiä tehdään (!) koskien sitä ”miten” ihmiset kehittyvät Maapallolla ja kohti avaruutta… päätöksiä jotka vaikuttavat kaikkeen. On aika sille muutokselle jonka tämä sopimus mahdollistaa.
 • Tämä sopimus on toteen näytettävissä ja valvottavissa. Teknologia ja yhteiset kansainväliset projektit avaruudessa ovat tehneet mahdolliseksi tietää sen mitä kukin tekee nyt, ja sen mitä avaruudessa tapahtuu. Sopimuksen valvominen ei tapahdu aseisiin tukeutumalla, valvominen perustuu yhteistyöhön avaruudessa.
 • Jokainen elementti ja projekti tämän sopimuksen kuvauksessa on teknologisesti, poliittisesti, psykologisesti ja yhteiskunnallisesti toteuttamiskelpoinen.
 • Tämä sopimus panee kirjaimellisesti korkin, kannen avaruusaseteollisuudelle ennen kuin se toimittaa aseita sinne. Aseteollisuuden tulee muuttaa itsensä ja vapauttaa aivot ja budjetit luomaan haluamamme ja tarvitsemamme todellisuus tälle planeetalle.
 • Monia kiinnostavia liiketoimia on avaruuden tutkimisessa. Sijoittajien ja yrittäjien etu on, että avaruusaseista ei aiheudu projekteille riskiä. Etu on myös että ylläpidetään ja rohkaistaan ainoastaan yhteistyötä ja ystävyyttä avaruudessa.
 • Koska tämä sopimus muuttuu maailman laiksi kun ensimmäiset yhdeksän maailman johtajaa allekirjoittavat ja ratifioivat sopimuksen, me kykenemme kutsumaan kosmiset kulttuurit turvallisesti planeetallemme vierailulle kertomaan omista kulttuureistaan. Korkea-arvoiset kansalaiset ovat todistaneet, että planeetallamme ON olemassa vierailijoita kosmoksesta ja heidän on osoitettu tulleen rauhanomaisin aikein.
 • On olemassa massiiviset määrät todistusaineistoa, että kosmiset kulttuurit ovat olemassa. Ne ovat kehittyneet ja ne ovat näyttäneet mihin ne pystyvät eri ihmisten kanssa jo nyt, eivätkä ne ole vihamielisiä. Ei ole pelättävää, sillä nämä olennot eivät ole vihollisiamme.
 • Kun heidät kutsutaan vierailemaan turvassa, kosmiset kulttuurit tarjoavat arvokasta informaatiota mm. TODELLISISTA ratkaisuista moniin kiireellisiin ja potentiaalisiin ihmisten tarpeiden, energian ja ympäristön ongelmiin, ja he näyttävät meille totuuden siitä keitä me todella olemme universumissa.
 • NYT on jokaisen maailman johtajan aika luoda visio ratkaisuille kiireellisiin ongelmiin, ja luoda uuden kaltainen Avaruusaika, joka tarjoaa enemmän töitä ja liikevoittoa kuin mikään sota-aika, jonka ei anneta enää edistää aseistamista ja sotia vaan nyt saavuttaa turvallisuus suoraan avustamalla toisiamme paranemaan ja ratkaisemaan päivänpolttavat ongelmat ja tilanteet ihmisten kehittyessä kohti korkeampaa yhtenäistietoisuutta, joka oppii elämään harmoniassa luonnon ja kaiken elämän kanssa.
 • Kieltämällä kaikki avaruuspohjaiset aseet maailman johtajat luovat vahvan yhteistyöhön perustuvan turvallisuusjärjestelmän joka parantaa ymmärrystä jatkuvan epäterveellisen vastakkainasettelun, korruption, pelon ja valheiden sijaan, joilla on vain aikomus alistaa ja kontrolloida. Tämä avaruusaseiden kielto saa aikaan toisen asteen muutoksen, todellisen muutoksen.
 • Tämä on ensimmäinen sopimus historiassa joka virallisesti tunnustaa alkuperäiskansojen ja kosmoksen kulttuurit, jotka molemmat ovat tämän sopimuksen osapuolia. YK:n kansallisvaltioiden johtajat (presidentit, kuninkaalliset, pääministerit, muut nimenkirjoitusoikeudelliset) ovat allekirjoittajia, jotka jäävät historiaan järkevimpinä, älykkäimpinä, sydämellisimpinä ja rohkeimpina aikamme johtajina, jotka muuttivat historiankulun.
 • Tämä sopimus on kirjoitettu niin, että me tarvitsemme vain YHDEKSÄN maailman johtajaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan tämän sopimuksen, ja siitä tulee silloin laki. Se on jokaisen maan johtajan älykäs, järkevä vastuu, johtajan joka tietää olevansa maailmankansalainen tässä maailmassa.
 • Tämä sopimus ottaa mukaan aiempien relevanttien sopimusten parhaat sanamuodot ja aikeet, ja esittää uuden, äärimmäisen tärkeän totuuden ja toimintaohjeet.
 • Tämä on ainoa hetki historiassa, jolloin avaruusaseet voidaan kieltää, ennen kuin peruuttamaton rahoituksen ja ojassa olevien omien lehmien ajaminen alkaa, ja ennen kuin avaruusaseet ja -systeemit ovat peruuttamattomalla tavalla viety avaruuteen, taivaankappaleille, aluksille, asemille tai mille tahansa teknologialle joka avaruuteen sijoitetaan.
 • Tämän sopimuksen allekirjoittaminen on avain joka avaa ovet aseiden tutkimukseen aiemmin sitoutuneiden rahojen ja aivojen vapauttamiselle muihin tehtäviin. Tämä avaa ovia uudenlaisten työpaikkojen ja tutkimusohjelmien kehittämiselle ihmisille jotka työskentelevät monilla eri aloilla. Avaruuden tutkimus, siellä eläminen, työskentely ja matkailu ja sen tutkimus ja kehitys avaavat uudenlaisia tehtäviä jotka korvaavat sotateknologian. Nämä uudet roolit korporaatioissa ja armeijoissa kaikkialla näyttävät että työpaikkoja voidaan luoda parantamaan infrastruktuuria, parantamaan ja huolehtimaan köyhistä ja loukkaantuneista, siivoamaan ja entisöimään paikalliset ja muutkin ympäristöt.

ME OLEMME VALMIITA. ME TARVITSEMME VAIN SINUN APUASI. MEILLÄ ON SOPIMUS! MEILLÄ ON TÄRKEÄT IHMISET. AIKA ON NYT MATKATA JOHTAJIEN LUO KERTOMAAN TÄSTÄ JA SAADA SOPIMUS ALLEKIRJOITETTUA LAIKSI. ME EMME SAA TOISTA MAHDOLLISUUTTA. AIKA TEHDÄ TÄMÄ ON NYT.

RAUHA VALLITKOON MAASSA JA AVARUUDESSA

SE ON NYT MEISTÄ KIINNI!

 

Artikkelin julkaissut Peace In Space