Pentagonin tiedottaja kommentoi Corbellin avaruusalusväitteitä

kirjoittanut Christopher Sharp

Tutkiva journalisti ja elokuvantekijä Jeremy Corbell on kertonut Liberation Times -lehdelle, että Yhdysvalloilla ja puolustusalan urakoitsijoilla on hallussaan useita vahingoittumattomia ja toimivia ei-ihmisten aluksia.

Corbell kommentoi:

”Voin vahvistaa teille suorien tietojeni perusteella, että meillä on useita tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä koskevia ohjelmia käynnissä. Osa niistä on periytynyt aiemmista perintöyrityksistä, ja jokaisella on erikoistunut toimeksianto, joka liittyy ei-ihmisälyihin.

“Nämä ovat tällä hetkellä puolustusministeriön, useiden amerikkalaisten ja liittolaisten yhteisten tiedustelupalvelujen sekä puolustusalan alihankkijoiden, kuten Lockheed Martinin ja Northrop Grummanin, alaisuudessa.

“Näillä organisaatioilla on hallussaan useita vahingoittumattomia, toimivia ei-ihmisten aluksia, ja ne ovat olleet niillä jo pitkään. Ne ovat hyötyneet niistä johdannaisteknologioiden muodossa ja ne ovat asettaneet etusijalle Yhdysvaltain asekehityksen.”

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Corbell viittaa Northrop Grummaniin tällaisten väitettyjen ohjelmien yhteydessä. Liberation Times on ottanut yhteyttä yhtiöön kolmeen eri otteeseen sen mahdollisesta tietämyksestä tällaisista ohjelmista, mutta vastausta ei ole saatu.

Vastauksena väitteisiin Pentagonin ja sen UAP-toimiston, joka tunnetaan nimellä All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), tiedottaja Susan Gough toisti ministeriön aiemman linjan:

“Tähän mennessä AARO ei ole löytänyt mitään todennettavissa olevia tietoja, jotka tukisivat väitteitä siitä, että Maan ulkopuolisten materiaalien hallussapitoa tai takaisinmallinnusta koskevia ohjelmia olisi ollut aiemmin tai että niitä olisi tällä hetkellä olemassa.”

Liberation Timesin lähteet ovat todenneet, että AARO on ”koordinoinut tuntemattomasta lähteestä peräisin olevan materiaalin keräämistä ja analysointia”.

Puolustusministeriö ei pysty kiistämään tätä Liberation Timesin toistuvista pyynnöistä huolimatta.

Liberation Times kysyi Pentagonilta myös, onko puolustusministeriössä tai jossakin sotilashaarassa tai taistelua tukevassa virastossa käytössä mitään tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin (UAP) liittyviä ohjelmia.

Susan Gough kommentoi:AARO hyödyntää tietoja koko puolustusministeriöstä ja sen yksiköistä.

“Monet organisaatiot ja joukko-osastot tukevat suoraan tai epäsuorasti AAROn pyrkimyksiä havaita, tunnistaa ja ratkaista väärinkäytökset.”

Kuten Gough totesi, muut organisaatiot tukevat AAROa epäsuorasti tai suoraan, vaikka ei ehkä tiedetä, onko jokin sotilashaara tai tukivirasto perustanut erityisen UAP-ohjelman.

Liberation Times ymmärtää, että Gough ei viitannut väitettyihin salaisiin ja laittomiin ohjelmiin, jotka liittyvät muihin kuin ihmismateriaaleihin.

On myös tärkeää korostaa, että sekä AARO että tiedusteluyhteisön ylitarkastaja tutkivat parhaillaan väitteitä salaisista ja laittomista talteenotto- ja takaisinmallinnusohjelmista, jotka koskevat muita kuin ihmisperäisiä aluksia ja biologisia materiaaleja. Viime viikolla tiedusteluyhteisön ylitarkastaja Thomas Monheimin kanssa pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen edustajainhuoneen valvontavaliokunnan jäsenet keskittyvät parhaillaan ottamaan asiat omiin käsiinsä.

Sen sijaan, että valiokunta luottaisi siihen, että AARO antaa tietoja väitetyistä UAP-ohjelmista, se pyrkii itsenäisiin toimiin ja järjestää esityslistalla mahdollisia julkisia kuulemistilaisuuksia, myös kenttäkuulemisia, joissa UAP:n todistajia kuullaan.

AARO on tällä hetkellä ilman johtajaa tohtori Sean Kirkpatrickin lähdettyä. Gough kuitenkin vahvisti, että entinen johtaja jatkaa toimintaansa palkattomana konsulttina.

“Virasto hyödyntää jatkossakin tohtori Kirkpatrickin asiantuntemusta (tarpeen ja saatavuuden mukaan) palkattomana konsulttina.”

Vaikka Kirkpatrickin korvaajasta ei ole saatu virallista vahvistusta, Liberation Times on ymmärtänyt, että virkaatekevä johtaja Timothy Phillips on valmis keskustelemaan enemmän UAP-uskovaisten kanssa, ehkä vastauksena laajalle levinneeseen kritiikkiin, joka kohdistui tohtori Kirkpatrickiin ja hänen suhtautumiseensa ilmiantajiin.

Liberation Times on saanut tietää, että lukuisat ilmiantajat, joilla on tietoa väitetyistä laittomista nouto- ja takaisinmallinnusohjelmista, joihin liittyy ei-ihmisolentoja, epäröivät tulla AARO:lle kertomaan todistuksistaan.

Heidän varauksensa johtuivat epäluottamuksesta tohtori Kirkpatrickia ja hänen esimiehiään kohtaan, huolista koskien muiden UAP-todistajien kohtelua ja luottamuksen puutteesta AARO:n salamyhkäisen teknisen neuvoa-antavan ryhmän (Senior Technical Advisory Group, STAG) jäseniä kohtaan.

On raportoitu, että STAG:n jäsenten epäillään suhtautuvan vihamielisesti UAP-ilmiantajiin. Liberation Times pyysi puolustusvoimille osoittamassaan tiedustelussa vahvistusta STAG:n jäsenten lukumäärälle sekä organisaatioiden ja virastojen edustukselle. Puolustusministeriö kuitenkin kieltäytyi pyynnöstä vedoten turvallisuus- ja yksityisyydensuojasyihin. Gough kertoi Liberation Timesille:

“Perustamisestaan lähtien yksi AAROn tärkeimmistä tavoitteista on ollut tiukan, tieteellisen ja tietoon perustuvan analyyttisen kehyksen luominen UAP-tapausten ratkaisemiseksi, mukaan lukien tulosten vertaisarviointi.

“Tekninen neuvoa-antava asiantuntijaryhmä (STAG) on teknisten ja analyyttisten asiantuntijoiden ryhmä, joka tukee tätä tavoitetta tarkastelemalla AAROn työtä ja siihen liittyviä puolustus-, tiedustelu- ja siviilikysymyksiä.

“Ryhmä suorittaa myös AAROn analyyttisen kehyksen vertaisarviointiprosessin analyyttisen luotettavuuden varmistamiseksi. Henkilöstön turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä emme kommentoi STAG-ryhmään osallistuvia henkilöitä.”  

Useat tietovuotajat ovat valinneet kantelun tiedusteluyhteisön päätarkastajalle ja ohittaneet AARO:n, ja jotkut ovat tehneet niin STAGiin kohdistuvan epäluottamuksensa vuoksi.

Kun Goughia pyydettiin vastaamaan näihin huolenaiheisiin, hän totesi, että STAGilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että entiset ja nykyiset hallituksen työntekijät toimittavat tietoja AARO:lle.

Gough sanoi:

“STAG ei osallistu prosessiin, jossa nykyiset tai entiset valtion työntekijät toimittavat tietoja AARO:lle. AARO valvoo henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja liittovaltion lainsäädännön ja puolustusministeriön politiikan mukaisesti. AAROlle tietoja luovuttavien henkilöiden henkilöllisyys on suojattu.”

Gough vahvisti myös, että AARO:n toimeenpaneva neuvosto korvattiin varainhoitovuoden 2023 kansallista puolustusta koskevan valtuutuslain hyväksymisen jälkeen. Gough lisäsi, että AAROa valvova apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks ja kansallisen tiedustelupalvelun päävarajohtaja Stacey Dixon tapaavat rutiininomaisesti keskustellakseen AAROsta ja tapaavat myös ”muita UAP-sidosryhmiä tarpeen mukaan”.

Pentagonin edustaja kommentoi:

“Heinäkuussa 2022 perustettu AARO:n toimeenpaneva neuvosto korvattiin joulukuussa 2022 budjettikauden 2023 kansallisen puolustuksen valtuutuslain 1673 §:llä, jossa edellytetään AARO:n suoraa valvontaa apulaispuolustusministeriltä ja kansallisen tiedustelupalvelun varajohtajalta.

“Apulaissihteeri Hicks ja johtava apulaissihteeri Dixon tapaavat rutiininomaisesti AAROa ja tarvittaessa muita UAP:n sidosryhmiä.”

AAROn odotetaan joutuvan tänä vuonna kohtaamaan kasvavia paineita.

Edustajainhuoneen valvontakomitean tulevien julkisten kuulemisten ohella David Grusch on valmis julkaisemaan mahdollisesti räjähdysherkän mielipidekirjoituksen. Myös senaatin keskeisten UFO-uskovaisten uskotaan olevan päättäväisempiä kuin koskaan UAP-salaisuuksien paljastamisen puolesta.

 

Artikkelin julkaissut Liberation Times

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.