Avainsana-arkisto: bioterrorismi

Pentagonin globaali bioaseteollisuus

Yhdysvaltain armeija tuottaa tasaisesti kuolettavia viruksia, bakteereja ja toksiineja, jotka rikkovat suoraan YK:n biologiset aseet kieltävää sopimusta.

Tämän johdosta monet sadat tuhannet ihmiset ovat tahtomattaan systeemisesti altistettu vaarallisille patogeeneille ja muille mahdollisesti parantumattomille taudeille. Tähän erittäin salaiseen tutkimus & kehitystyöhön ja tuotantolaitoksiin kuuluu liuta Yhdysvaltain yksityisia sopimuksia, mitkä herättävät lisäkysymyksiä yksityisistä komentoketjuista ja julkisesta tilivelvollisuudesta.

Vaikka iso osa tämän aiheen käsittelyä keskittyy asymmetriseen uhkaan, jonka ei-valtiolliset toimijat aiheuttavat käyttämällä ja tuottamalla biologisia taudinaiheuttajia ‘bioterrorismin’ iskuihin, varsin vähän tai ei yhtään tutkimusta ole tehty todellisesta uhasta, joka aiheutuu valtioista ja yksityisistä firmoista, jotka ovat mukana tässä erittäin läpinäkyvässä teollisuudessa.

Osa yksi: Yhdysvaltain muiden maiden biolaboratorioiden verkosto

Biosodankäynnin tieteentekijät käyttävät diplomaattisuojaa testatakseen ihmisten Pentagonin biotehtaissa luomia viruksia yyli 25 maailman maassa.

Nämä biotehtaat saavat rahaa Defense Threat Reduction Agencyn (DTRA), joka on $ 2.1 miljardin kokoinen ohjelma – Cooperative Biological Engagement Programin (CBEP), alaisuudessa ja niitä sijaitsee entisissä Neuvostoliiton maissa kuten Georgia, Ukraina,  Lähi-Idässä, Etelä-Aasoassa ja Afrikassa.

Kuva: Lugar-keskus, Georgian tasavalta

Yhdysvaltain armeija on vienyt joukot Vazianin ilmatukikohtaan, 17 km päässä Pentagonin biolaboratoriosta Lygarin keskuksessa.

Georgia on bioaseiden testipaikka

Lugarin keskus on Pentagonin bioaselaboratorio Georgiassa. Se sijaitsee vain 17 kilometrin päässä amerikkalaisesta Vazianin ilmatukikohdasta pääkaupungin Tbilisin lähellä. Yhdysvaltain armeijan lääketieteellisen tutkimusyksikön (USAMRU-G) biologit tekevät töitä yksityisten sopimustyöntekijöiden kanssa. Tason 3 bioturvalliseen laboratorioon pääsee vain Yhdysvaltain kansalaiset, joilla on turvaluokitus. Heillä on diplomaattinen koskemattomuus vuoden 2002 Yhdysvaltain ja Georgian välisen puolustussopimuksen nojalla.

USA-Georgia sopimus antaa diplomaattistatuksen USA:n armeijalle ja siviilihenkilöille (mm. diplomaattiajoneuvot), jotka työskentelevät Pentagonin ohjelmassa Georgiassa.

Liittovaltion kontaktirekisteristä saatu informaatio selventää joitain armeijan toimia Lugarin keskuksessa — yksi niistä on biologisten taudinaiheuttajien (pernarutto, tularemia) ja virustautien tutkimus (esim. Krimi-Kongon aivoverenvuotokuume), ja biologisten näytteiden kerääminen tulevia kokeita varten.

Pentagonin alihankkijat tuottavat bioagentteja diplomaattitoiminnan nimissä

Defense Threat Reduction Agency (DTRA) on ulkoistanut ison osan armeijan ohjelmien työstä yksityisille yrityksille, joita ei pidetä kongressille tilivelvollisina, ja jotka voivat operoida vapaammin ja liikkua lain tuolle puolen. Yhdysvaltain siviilihenkilöstö, joka työskentelee Lugarin keskuksessa, on myös saanut diplomaattisen koskemattomuuden, vaikka he eivät ole diplomaatteja. Näin yksityiset firmat voivat tehdä työtä diplomaattisuojan alaisuudessa Yhdysvaltain hallitukselle ilman, että isäntämaa mitenkään erikseen niitä valvoo — tässä tapauksessa Georgian tasavalta. Tämä käytäntö on käytössä usein CIA:lla sen agenteille.

Kolme amerikkalaisfirmaa työskentelevät Tbilisin bioaselaboratoriossa -- CH2M Hill, Battelle ja Metabiota.
Kolme amerikkalaisfirmaa työskentelevät Tbilisin bioaselaboratoriossa — CH2M Hill, Battelle ja Metabiota.

Pentagonin lisäksi nämä yksityiset alihankkijat tekevät biologista tutkimusta CIA:lle ja muille valtion virastoille.

CH2M Hill on saanut $341.5 miljoonan sopimuksen DTRA:lta Pentagonin biolaboratorio-ohjelmaan Georgiassa, Ugandassa, Tansaniassa, Irakissa, Afganistanissa ja Kaakkois-Aasiassa. Puolet tästä summasta ($161.1 miljoonaa) on allokoitu Lugarin keskukseen Georgian sopimuksen alaisuuteen.

CH2M Hillin mukaan amerikkalaisfirma on saanut talteen biologisia taudinaiheuttajia ja käyttänyt biosodankäynnin tieteentekijöitä Lugarin keskuksessa. Nämä tieteentekijät työskentelevät toiselle amerikkalaisfirmalle, joka on mukana Georgian ohjelmassa — Battelle Memorial Institutelle.

Battelle $59 miljoonan alihankkijana Lugarin keskuksessa tutkii biologisia taudinaiheuttajia laajasti, firma on jo työskennellyt Yhdysvaltain bioaseohjelmassa 11 aiemman armeijan kanssa tehdyn sopimuksen alaisuudessa (1952-1966). Lähde: US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs, vol. II, 1977, p. 82

Yksityiset yrityksen tekevät työtä DTRA:n biolaboratorioille maissa kuten Armenia, Georgia, Uganda, Tansania, Irak, Afghanistan ja Vietnam. Battelle tekee tutkimusta, kehitystä, testausta ja arviointia käyttäen erittäin toksisia kemikaaleja ja erittäin patogeenisia biologisia taudinaiheuttajia monenmonille Yhdysvaltain virastoille. Se on saanut noin $2 miljardin edestä sopimuksia liittovaltiolta yhteensä ja se on 23. Yhdysvaltain alihankkijoiden top100-listalla.

CIA-Battellen Project Clear Vision

Project Clear Vision (1997 ja 2000), CIAn ja Battelle Memorial Instituten yhteistutkimusprojekti, CIA:n sopimuksen alainen, on rekonstruoinut ja testannut Neuvostoliiton ajan pernaruttopommeja testatakseen sen leviämisominaisuuksia.

Projektin tavoitteena oli arvioida pommien biologisten taudinaiheuttajien leviämisominaisuuksia. Salainen CIA:n ja Battellen operaatio jätettiin listaamatta Yhdysvaltain biologisen sodankäynnin konventin julkistuksista, joka annettiin YK:lle.

Salaisia kokeita

Battelle on pyörittänyt huippusalaista biolaboratoriota (National Biodefense Analysis and Countermeasures Center, NBACC) Fort Detrickissa, Marylandissa, US Department of Homeland Securityn (DHS) sopimuksella viime vuosikymmenen. Yritys on saanut $344.4 miljoonan liittovaltion sopimuksen (2006 – 2016) ja toisen $17.3 miljoonan sopimuksen (2015 – 2026) DHS:ltä.

NBACC on viralisesti luokiteltu US Top Secret -laitokseksi (Kuva: DHS)

Näiden salaisten kokeiden joukossa, joita Battelle teki NBACC:ssa, oli:

Puuterilevitysteknologian arviointi; Aerosolitoksiinien aiheuttamien vaarojen arviointi ja B. Pseudomallein (Meliodosis) virulenssin arviointi aerosolipartikkelien funktiona kädellisissä eläimissä.

Melioidosis on potentiaalisesti kehitettävissä bioaseeksi, siksi se on luokiteltu kategorian B. Bioterrorismitaudinaiheuttajaksi. B. Pseudomallei oli tutkimuskohteena bioaseeksi aiemmin.

Lugarin keskuksen kokeiden lisäksi Battelle on jo tuottanut taudinaiheuttajia ‘bioterrorismikäyttöön’ tason 4 bioturvallisessa NBACC:n huippusalaisessa laboratoriossa Fort Detrickissa Yhdysvalloissa.

Tieteilijät suunnittelevat patogeeneja NBACC:n laboratoriossa (Lähde: NBACC)

NBACC:n esitys listaa 16 tutkimuskohdetta laboratoriolle. Niiden joukossa on luokitella klassisia, tulevia ja geneettisesti manipuloituja patogeeneja niiden biologisten uhkien potentiaalin perusteella; arvioida epätavallisten, uusien ja ei-endeemisten tautien levittämiskeinoja biologisten uhkien potentiaalin perusteella ja laajentaa aerosolitestauskykyä kädellisiin eläimiin.

Pentagonin biolabrat ebolakriisin ytimessä

Amerikkalaisfirma Metabiota Inc. on saanut $18.4 miljoonan sopimuksen liittovaltiolta Pentagonin DTRA-ohjelman alaisuudessa Georgiassa ja Ukrainassa tieteelliseen tutkimukseen ja konsultointipalveluihin.

Metabiotan palveluihin kuuluu globaali kenttätutkimus patogeenien biologisista uhista, patogeenien etsimisestä, epidemiaresponsseista ja kliinisistä kokeista.

Metabiota Inc. on ollut Pentagonin alihankkijana tekemässä työtä DTRA:lle ebolakriisiä ennen ja sen jälkeen Länsi-Afrikassa, ja se sai $3.1 miljoonaa (2012-2015) Sierra Leonessa tehtävään työhön — yksi ebolaepidemian keskittymistä.

Kuva: Metabiota työskenteli Pentagonin projektissa ebolakriisin ytimessä, jossa kolme amerikkalaista biolabraa sijaitsi.

Heinäkuun 17. päivän 2014 raportti, jonka oli luonnostellut Viral Hemorrhagic Fever Consortium, syytti Metabiota Inc:ia epäonnistumisesta pysyä solmitussa sopimuksessa siitä miten raportoida testitulokset ja sierraleonelaisten tieteentekijöiden sivuuttamisesta. Raportti toi esiin mahdollisuuden, että Metabiota viljeli verisoluja laboratoriossa, mitä raportti piti vaarallisena, sekä väärindiagnosoi terveitä potilaita. Metabiota on kiistänyt kaikki nämä väitteet.

(vasen kuva) Vuonna 2011 Lugarin keskuksen Andrew C. Weber, Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri (2009-2014), puolustusministeriön ebolahoitokoordinaattori (2014-2015), on nykyään Metabiotan (amerikkalainen alihankkija) työntekijä.

Armeijan kokeet hyönteisillä

Entomologinen sodankäynti on tyypillistä biologista sotaa, joka käyttää hyönteisiä levittämään tauteja.

Pentagonin väitetään tehneen sellaisia entomologisia kokeita Georgialla ja Venäjällä.

Purevat kärpäset Georgiassa

Vuonna 2014 Lugarin keskus sai hyönteislaitoksen ja käynnisti projektin “Kasvattamaan tietoisuutta hietakärpästen viivakoodaamisesta Georgiassa ja Kaukasuksella”.  Projekti käsitti suuremman maantieteellisen aluen Georgian ulkopuolella — Kaukasuksella.

Vuonna 2014-2015 verenimijähietakärpäsiä kerättiin toiseen projektiin “Akuutin kuumetaudin valvonta” ja kaikki (naaras) kärpäset testattiin niiden infektiivisyyden määritämiseksi.

Kolmas projekti, johon myös kuului hietakärpästen keräämistä, tutki niiden sylkirauhasten ominaisuuksia.

Hietakärpäsiä Georgiassa

Tämän seurauksena Tbilisissä on ollut riesaksi asti hietakärpäsiä vuodesta 2015. Nämä purevat hyönteiset elävät sisällä, vessoissa, kaiken päivät, mikä ei ole ollut tälle lajille ominaista Georgiassa aiemmin (normaalisti hietakärpästen kausi Georgiassa on poikkeuksellisen lyhyt — kesäkuusta syyskuuhun). Paikalliset valittavat näiden tuoreeltaan ilmaantuneiden kärpästen puremista, kun he ovat alasti vessassa. Ne selviävät myös hyvin kylmässä ja voivat selvitä jopa pakksesta vuorilla.

Hietakärpäsiä Dagestanissa, Venäjällä

Pentagon-projektin aloittamisen jälkeen vuonna 2014 Georgian kaltaisia kärpäsiä on ilmaantunut naapurimaahan Dagestaniin (Venäjällä). Paikallisten mukaan ne purevat ja aiheuttavat ihottumaa. Ne lisääntyvät talojen viemäreissä.

Kärpäsiä Georgiassa (vasemmalla). Samaa sorttia Dagestanissa (oikealla)

Phlebotomine-perheen kärpästen syljessä on vaarallisia parasiitteja, joita ne välittävät ihmisiin niiden pureman avulla. Kärpästen kantama tauti kiinnostaa Pentagonia kovasti. Vuonna 2003 USA:n hyökätessä Irakiin amerikkalaissotilaita purivat hietakärpäset pahoin ja he saivat Leishmoniaasin. Tautia esiintyy luonnostaan Irakissa ja Afganistanissa ja hoitamattomana Leishmoniaasin akuutti muoto voi olla kuolettava.

Vuoden 1967 USA:n armeijan raportti “Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR” listaa kaikki paikalliset hyönteiset, niiden esiintymisen ja niiden mukana kulkeutuvat taudit. Puremakärpäset, jotka elävät viemäreissä, ovat myös listalla. Niiden luonnollinen elinympäristö on Filippiineillä, ei Georgiassa tai Venäjällä.

Lähde: “Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR”, USA:n armeijan raportti, 1967

Operation Whitecoat: Infektoituja kärpäsiä testattiin ihmisten puremisen varalta

Vuosina 1970 ja 1972 hietakärpäskuumetestejä suoritettiin ihmisillä, kertoo julkiseksi tehty USA:n armeijan raportti USA:n armeijan toiminta biologisen sodankäynnin ohjelmissa, 1977, vol. II, p. 203. Operation Whitecoatin vapaaehtoiset altistettiin infektoitujen hietakärpästen puremille. Operation Whitecoat oli lääketieteellisen bioaseilta puolustautumisen tutkimusohjelma, jota Yhdysvallat pyöritti Fort Detrickissa, Marylandissa vuosina 1954-1973.

Huolimatta USA:n virallisen bioaseohjelman lakkauttamisesta, vuonna 1982 USAMRIID teki kokeen jossa selvitettiin voisivatko hietakärpäset ja hyttyset olla vektoreita erilaisille viruksille, joita USA:n armeija tutki potentiaalisina bioaseina.

Tappajahyönteiset

A. Aegupti hyttynen

Pentagonilla on pitkä historia hyönteisten käytössä tautivektoreina. Osittain julkiseksi tehdyn vuoden 1981 USA:n armeijan raportin mukaan amerikkalaiset bioasetieteilijät tekivät useita kokeita hyönteisillä. Nämä operaatiot olivat osa entomologisen sodankäynnin ohjelmaa USA:n bioaseohjelmassa.

USA:n armeijan raportti vuonna 1981 vertaili kahta skenaariota — 16 yhtäaikaista hyökkäystä kaupunkiin keltakuumeella infektoiduilla A. Aegupti -hyttysillä sekä Tularemia-kaasuhyökkäyksellä, ja arvioi niiden tehokkuutta kustannusten ja kuolonuhrien suhteen.

‘Operation Big Itch’: Kenttäkokeita tehtiin trooppisen rotalla esiintyvän Xenopsylla cheopis -kirpun selviämisen ja peittoalueiden määrittämiseksi biosodankäynnin tautivektorina.

‘Operation Big Buzz’: 1 miljoonaa A. Aeugupti hyttystä tuotettiin, 1/3 sijoitettiin ruokavarantoihin ja tiputettiin lentokoneesta tai levitettiin maahan. Hyttyset selvisivät lentokonepudotuksesta ja aktiivisesti etsivät ihmisverta.

Lähde: Evaluation of Entomological Warfare as a potential Danger to the US and European NATO nations, US Army, March 1981 Report.

Operation May Day: Aedes Aegupti hyttysiä levitettiin maanpinnalla eri menetelmin Georgiassa, USA:ssa, armeijan operaatiossa koodinimellä “May Day.”

Osia vuoden 1981 USA:n armeijan raportista kuten “Mass production of Aedes Aegypti” ei ole julkistettu, mikä mahdollisesti tarkoittaa sitä että projekti on edelleenkin käynnissä.

Aedes Aegypti, joka tunnetaan myös keltakuumehyttysenä, on ollut laajalti käytössä USA:n armeijan operaatioissa. Saman hyttyslajin väitetään olevan olleen käytössä levitettäessä denguekuumetta ja zika-virusta, joka aiheuttaa geneettisiä epämuodostumia vastasyntyneille lapsille.

Operation Bellweather: US Army Chemical Research and Development Commandin bioaseiden haara tutki hyttysten puremista useissa kenttäkokeissa Utahissa vuonna 1960. Aedes aegypti naarashyttysiä oltiin nälkiinnytetty, ja niitä testattiin sotilaisiin ulkoilmassa.

Lue lisää: Outdoor Mosquito Biting Activity Studies, Project Bellweather I, 1960, Technical Report, US Army, Dugway Proving Ground

Armeijan kokeet trooppisilla hyttysillä ja punkeilla Georgiassa

Sellaisia hyttysten ja kirppujen lajeja (joita on tutkittu entomologisen sodankäynnin ohjelmassa) on myös kerätty Georgiasta ja testattu Lugarin keskuksessa.

DTRA-projektissa “Virus and Other Arboviruses in Georgia” vuonna 2014 ennennäkemätön trooppinen hyttynen Aedes albopictus löydettiin ensi kerran ja vuosikymmenten jälkseen (60 vuotta) Aedes Aegypti hyttysen olemassaolo vahvistettiin Länsi-Georgiassa.

Aedes Albopictus on monien viruspatogeenien vektori, mm. keltakuume, dengue, Chikungunya ja Zika. Näitä trooppisia Aedes Albopictus -hyttysiä ei ole koskaan aiemmin esiintynyt Georgiassa, ja niitä on havaittu myös naapurimaissa Venäjällä (Krasnodar) ja Turkissa, kertoo European Centre for Disease Prevention and Controlin data. Niiden leviäminen tänne osaan maailmaa on omituista.

Aedes Aegupti -hyttysiä on levitetty ainoastaan Georgiaan, Etelä-Venäjälle ja Pohjois-Turkkiin. Niitä löydettiin ensi kertaa vuonna 2014 Pentagonin aloitettua ohjelmansa Lugarin keskuksessa.

Toisen DTRA:n projektin “Epidemiology and Ecology of Tularemia in Georgia” (2013-2016) alaisuudessa kerättiin 6148 punkkia; 5871 kerättiin karjasta ja 1310 kirppua ja 731 punkkia otettiin talteen. Vuonna 2016 21 590 punkkia kerättiin ja tutkittiin Lugarin keskuksessa.

Pernaruttoa Georgiassa ja NATOn ihmiskokeet

Vuonna 2007 Georgia lakkautti politiikkansa pakollisesta karjan rokottamisesta pernaruton varalle. Sen seurauksena kuolleisuus nousi huippuunsa vuonna 2013. Samana vuonna NATO aloitti ihmiskokeet pernaruttorokotteella Lugarin keskuksessa Georgiassa.

(Yllä) Vuonna 2007, huolimatta Georgiassa tapahtuneesta pernaruttoepidemiasta, Georgian valtio päätti lopettaa pakollisen rokottamisen 7 vuodeksi, vuonna 2013 NATO aloitti ihmiskokeet uudella pernaruttorokotteella Georgiassa.

Pentagon tutkii venäläistä pernaruttoa

Pernarutto on ollut yksi Yhdysvaltain armeijan käytössä olleista biologisista taudinaiheuttajista. Huolimatta Pentagonin väitteistä, että ohjelma olisi pelkkää puolustamista varten, on esittää näyttöä päinvastaisesta. Vuonna 2016 Lugarin keskuksen amerikkalaistieteentekijät tutkivat “Genomisekvenssiä venäläisellä Bacillus anthracis -rokotelajikkeella 55-VNIIVViM”, jota Yhdysvaltain Defense Threat Reduction Agencyn (DTRA) Cooperative Biological Engagement Program rahoitti Tbilisissa, ja jota pyöritti Metabiota (amerikkalainen alihankkija Pentagonin Georgian ohjelmassa). Vuonna 2017 DTRA rahoitti lisätutkimuksia — Kymmenen genomisekvenssiä Georgiassa ihmisistä ja karjasta eristetyllä Bacillus anthracis:lla — jota tehtiin Lugarin keskuksen USAMRU-G:ssa.

34 ihmistä tartutettiin tahallaan Krimi-Kongon aivokuumeella (CCHF) Georgiassa

Krimi-Kongon aivokuume (Crimean-Congo hemorrhagic fever, CCHF) aiheutuu punkkien levittämästä viruksesta (Nairovirus). Tauti määritettiin ensi kerran Krimillä vuonna 1944 ja se sai nimen Krimin aivokuume. Myöhemmin 1969 se löydettiin uudelleen Kongosta, mikä johti taudin nykyiseen nimeen.

Vuonna 2014 34 ihmistä sai CCHF-infektion (heidän joukossaan 4-vuotias lapsi). Heistä 3 kuoli.

Samana vuonna Pentagonin biologit tutkivat virusta Georgiassa DTRA:n projektissa “Epidemiology of febrile illnesses caused by Dengue viruses and other Arboviruses in Georgia”. Projektiin kuului potilaskokeet, joilla oli kuumeoireita, ja punkkien keräämistä mahdollisina CCHV:n vektoreina laboratorioanalyysia varten.

CCHF-epidemia Georgiassa, 3 heistä kuoli. Lähde: NCDC-Georgia

CCFH-epidemian aiheuttaja Georgiassa on edelleen epäselvä. Paikallisen eläinlääketieteellisen osaston raportin mukaan vain yksi punkki kaikista infektion saaneista kyläläisistä kerätyistä punkeista oli positiivinen tautia testattaessa. Huolimatta paikallisten viranomaisten väitteistä siitä, että virus siirtyi ihmisiin eläimistä, kaikki eläinveren näytteet olivat myös negatiivisia. Infektoitujen punkkien puute on selittämätön ottaen huomioon CCHF-tapausten määrän nopean kasvun vuonna 2014, mikä tarkoittaa sitä että epidemia ei ollut luonnollinen ja virusta oltiin levitetty tahallaan.

Kuva: CCHF-oireet.

Vuonna 2016 uudet 21 590 punkkia kerättiin DNA-tietokantaan Lugarin keskuksen tulevaisuuden tutkimuksia varten Pentagonin projektissa “Assessing the Seroprevalence and Genetic Diversity of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) and Hantaviruses in Georgia”.

Armeijan biolabraa syytetään kuolettavasta CCHF-epidemiasta Afganistanissa

237 Krimi-Kongon aivokuumetapausta (CCHF) on raportoitu myös Afganistanissa, joista 41 oli kuolettavia, joulukuussa 2017. Afganistanin terveysministeriön mukaan useimmat tapaukset sattuivat pääkaupungissa Kabulissa, jossa 71 tapausta ja 13 kuolonuhria on raportoitu. Heratissa Iranin rajalla on raportoitu 67 tapausta.

Afghanistan on yksi 25 maasta ympäri maailman, jossa on Pentagonin biolaboratorioita maan alueella. Afganistanin projekti on osa amerikkalaista biotorjuntaohjelmaa Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), jota DTRA rahoittaa. DTRA:n alihankkijat CH2M Hill and Battelle, jotka työskentelevät Lugarin keskuksessa Georgiassa, ovat saaneet Afganistanin ohjelman itselleen. CH2M Hill on saanut $10.4 miljoonan sopimuksen (2013-2017).

Pentagonin alihankkijat Afganistanissa ja Georgiassa ovat samat, ja niin ovat paikallispopulaatioiden keskuuteen levitetyt tauditkin.

Miksi Pentagon kerää ja tutkii lepakoita

Lepakot ovat väitettyjä lähteitä Ebola-virukselle, Lähi-Idän hengitystiesyndroomalle (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ja muille kuolettaville taudeille. Kuitenkaan tarkka tapa miten nämä virukset siirtyvät ihmisiin ei tällä hetkellä ole tiedossa.

DTRA:n Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) on tehnyt useita tutkimuksia etsiessään sotilaskäyttöön kuolettavia patogeeneja lepakoista.

221 lepakkoa eutanisoitiin Lugarin keskuksessa tutkimustarkoituksiin vuonna 2014. Lepakoita on syytetty kuolettavasta Ebolavirusepidemiasta Afrikassa (2014-2016). Kuitenkaan mitään pitävää näyttöä siitä miten virus on “hypännyt” ihmisiin ei ole annettu, mikä herättää epäilyä tahallisesta ja epäluonnollisesta infektiosta.

Tappavien virusten tehtailu on laillista Yhdysvalloissa

MERS-CoV:n ajatellaan olevan peräisin lepakoista ja levinneen suoraa ihmisiin ja/tai kameleihin. Kuitenkaan tarkkoja viruksen leviämisreittejä ei tunneta, niinkuin ei tunneta Ebolankaan tapauksessa. 1980 tapausta ja 699 kuolemaa on raportoitu 15 maassa ympäri maailman (kesäkuuhun 2017 mennessä) MERS-CoV:n aiheuttamiksi.

Kuva: 3-4 jokaista 10 potilasta kohti, joilla on ollut MERS, on kuollut (Lähde: WHO)

MERS-CoV on yksi viruksista, joka on tehtailtu USA:ssa ja ollut Pentagonin tutkimusprojekti, niinkuin on ollut influenssa ja SARS. Vahvistus tästä tuli Obaman vuoden 2014 väliaikaisen kiellon aikaan rahoittaa sellaista “kahden tarkoituksen” tutkimusta. Kielto lakkautettiin vuonna 2017 ja kokeiluja on jatkettu. Kokeet ehostetuilla Potentiaalisilla Pandemiapatogeeneilla (PPP:t) ovat laillisia Yhdysvalloissa.

Sellaiset kokeet haluavat lisätä patogeenien leviävyyttä ja/tai virulenssia.

Tularemia bioaseena

Tularemia, tunnetaan myös nimellä jäniskuume, on lukiteltu bioaseeksi ja sitä on kehitetty USA:ssa. Kuitenkin Pentagonin tularemia-tutkimus jatkuu, kuten jatkuu myös mahdollisten bakteerivektoreiden kuten punkkien ja jyrsijöiden käyttö, joiden levittäjiä nämä ovat. F. Tularensis on erittäin tarttuva bakteeri ja sillä on potentiaalia olla käytössä aerosolimuotoisessa hyökkäyksessä.

F. Tularensis

DTRA on aloittanut useita projekteja tularemiasta muiden erittäin vaarallisten patogeenien kanssa Georgiassa. Erityisen vaaralliset patogeenit (Especially Dangerous Pathogens, EDP:t), tai valitut taudinaiheuttajat, ovat suuri huoli kansanterveydelle globaalisti.

Nämä erittäin patogeeniset taudinaiheuttajat ovat potentiaalisia aseita, joiden sotilastärkeydestä on todisteita seuraavien projektien myötä:

Tularemian epidemiologia ja ekologia Georgiassa (2013-2016) (60 000 vektoria kerättiin lajikeisolaatteihin ja genomitutkimukseen); Ihmistularemian epidemiologia Georgiassa ja Ihmistautien epidemiologia ja erityisen vaarallisten patogeenien valvonta Georgiassa (tiettyjen taudinaiheuttajien tutkimus potilailla, joilla on tunnistamaton kuume ja aivokuume/septinen shokki).

Tularemia on yksi bioaseista, joita USA:n armeija on kehittänyt aiemmin. Lähde: 1981 US Army Report

Pentagonin biolaboratoriot levittävät tauteja Ukrainassa

Puolustusministeriön uhkien vähentämisvirasto (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) on rahoittanut 11 biolabraa entisen Neuvostoliiton maassa Ukrainassa, joka on Venäjän rajalla.

USA:n armeijan ohjelma on arkaluonteista informaatiota

Ukrainalla ei ole kontrollia armeijan biolaboratorioista sen omilla maillaan. Vuoden 2005 Yhdysvaltain puolustusministeriön ja Ukrainan terveysministeriön välisen sopimuksen mukaan Ukrainan hallitukselta on kielletty arkaluonteisen informaation paljastaminen koskien ohjelmaa, ja Ukraina on velvoitettu siirtämään puolustusministeriölle vaaralliset patogeenit biologista tutkimusta varten. Pentagonille on annettu pääsy tiettyihin Ukrainan valtionsalaisuuksiin liittyen sopimuksen alaisiin projekteihin.

Biosodankäynnin tieteentekijöillä on diplomaattisuoja

USA:n ja Ukrainan välillä olevien bilateraalisten sopimusten nojalla on perustettu Ukrainaan tiede- ja teknologiakeskus (STCU) — kansainvälinen organisaatio, jotka rahoittaa pääosin Yhdysvaltojen hallitus, jolle on annettu diplomaattistatus.

STCU virallisesti tukee aiempia Neuvostoliiton biologisen sodankäynnin ohjelmissa mukana olleita tieteentekijöitä. Viimeisen 20 vuoden ajan STCU on investoinut yli $285 miljoonaa rahoittamaan ja pyörittämään noin 1850 projektia tieteentekijöille, jotka aiemmin ovat olleet kehittämässä biologisia massatuhoaseita.

Amerikkalaishenkilöstöä Ukrainassa työskentelemässä diplomaattisuojan alaisuudessa.

364 ukrainalaista kuoli sikainfluenssaan

Eräs Pentagonin laboratorioista sijaitsee Kharkivissa, jossa tammikuussa 2016 ainakin 20 ukrainalaista sotilasta kuoli flunssankaltaiseen virukseen vain parissa päivässä, ja yli 200 sotilasta joutui sairaalaan. Ukrainan hallitus ei raportoinut Kharkivissa kuolleiden sotilaiden määrästä.

Maaliskuuhun 2016 mennessä 364 kuolemaa oltiin raportoitu ympäri Ukrainaa (niistä 81.3% oli sikainfluenssa A:n (H1N1) pdm09 aiheuttama — sama lajike joka aiheutti pandemian vuonna 2009).

DPR:n tiedustelutiedon mukaan amerikkalainen biolaboratorio Kharkivissa on vuotanut tappavan viruksen (kuvassa).

Poliisi tutkii sairastuttamista taudeilla, joihin ei ole hoitoa

Erittäin epäilyttävä Hepatitis A -infektio levisi nopeasti vain muutamassa kuukaudessa Kaakkois-Ukrainassa, joissa useimmat Pentagonin biolabrat sijaitsevat.

37 ihmistä joutui sairaalaan Hepatitis A:n takia ukrainalaisessa Mykolaiv’n kaupungissa tammikuussa 2018. Paikalliset poliisit ovat aloittaneet tutkimuksen “ihmisten sairastuttamisesta immuunipuutevirukseen ja muihin tauteihin, joihin ei ole hoitoa”.

Lisäksi kolme vuotta sitten yli 100 ihmistä samassa kaupungissa sairastui koleraan. Molemmat taudit levisivät väittämän mukaan saastuneesta juomavedestä.

Kesällä 2017 60 ihmistä, joilla oli Hepatitis A, otettiin sairaalaan Zaporizhian kaupungissa. Epidemian syy on edelleen tuntematon.

Odessan alueella 19 orpokodin lasta joutui sairaalaan hepatiitti A:n takia kesäkuussa 2017. 29 tapausta Hepatiitti A:ta raportoitiin Kharkivissa marraskuussa 2017. Virus eristettiin kontaminoidusta juomavedestä.

Eräs Pentagonin biolabroista sijaitsee Kharkivissa, jota syytettyyn kuolettavasta flunssaepidemiasta, joka tappoi 364 ukrainalaista.

Ukraina ja Venäjä uuden virulentin kolerainfektion kourissa

Vuonna 2011 Ukraina koki koleraepidemian33 potilasta raportoitiin joutuneen sairaalaan vakavan ripulin takia.

Toinen epidemia iski maahan vuonna 2014 jolloin yli 800 ihmistä ympäri Ukrainaa raportoitiin sairastuneen tautiin.

Vuonna 2015 ainakin 100 uutta tapausta rekisteröitiin yksistään Mykolaivissa.

Uusi virulentti koleran variantti Vibrio cholera, jolla on geneettinen samankaltaisuus ukrainalaisten varianttien kanssa, iski Moskovaan vuonna 2014. Vuonna 2014 tehty venäläinen geenitutkimus kolerasta eristi variantin Moskovasta, ja se oli samanlainen kuin naapurimaassa Ukrainassa esiintyvän epidemian aiheuttanut bakteeri.

Southern Research Institute, yksi Ukrainan biolaboratorioissa toimivista amerikkalaisista alihankkijoista, työskentelee koleraprojektin parissa, sekä influenssan ja Zikan parissa — jotka kaikki ovat Pentagonille sotilaskäytössä tärkeitä patogeeneja.

Southern Research Instituten lisäksi kaksi muuta yksityistä amerikkalaisyritystä toimii Ukrainan biolaboratorioissa — Black&Veatch sekä Metabiota.

Black & Veatch Special Project Corp. sai $198.7 miljoonan edestä DTRA-sopimuksia joiden puitteissa rakentaa ja pyörittää bio-laboratorioita Ukrainassa (kahden 5-vuotissopimuksen alaisuudessa vuosina 2008 ja 2012, yhteensä $128.5 miljoonan arvosta), sekä Saksassa, Azerbaidjanissa, Kamerunissa, Thaimaassa, Etiopiassa, Vietnamissa ja Armeniassa.

Metabiota on saanut $18.4 miljoonan liittovaltion sopimuksen Georgiassa ja Ukrainassa toteutetun ohjelman alaisuudessa. Tämä amerikkalaisyritys on saanut sopimuksen myös tehdä DTRA-työtä Ebola-kriisin aikaan Länsi-Afrikassa, yritys sai $3.1 miljoonan (2012-2015) sopimuksen Sierra Leoneen.

Southern Research Institute on ollut pääalihankkija DTRA-ohjelman alaisuudessa Ukrainassa vuodesta 2008 lähtien. Yritys oli myös Pentagonin pääalihjankkija aiemmassa US Biological Weapons Programissa tutkimassa biologisten taudinaiheuttajien kehitystä 16 sopimuksen alaisuudessa vuosina 1951-1962.

Lähde: US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs, vol. II, 1977, p. 82

Neuvostoloikkari tuotti pernaruttoa Pentagonille

Southern Research Institute oli myös alihankkija Pentagonin pernarutto-ohjelmassa vuonna 2001. Pääalihankkija oli Advanced Biosystems, jonka johtaja tuohon aikaan oli  Ken Alibek (entinen neuvostoliittolainen mikrobiologi ja biologisen sodankäynnin asiantuntija Kazakhstanista, joka loikkasi USA:an vuonna 1992).

Ken Alibek oli Biopreparatin ensimmäinen apulaisjohtaja, jossa hän valvoi biologisten asetuotantolaitosten ohjelmaa, ja hän oli myös Neuvostoliiton johtava pernaruttoasiantuntija. Hänen loikkaamisensa jälkeen hän meni mukaan Pentagonin tutkimusprojekteihin.

$250 000 Jeff Sessionsin lobbaamiseen “amerikkalaistiedustelun tutkimukseen”

Southern Research Institute lobbasi USA:n kongressia ja USA:n ulkoministeriötä “amerikkalaistiedustelun tutkimus- ja kehityskohteista” ja “maanpuolustukseen liittyvissä tutkimus- ja kehitysasioissa”. Lobbaustoimet alkoivat samaan aikaan kun Pentagonin projektit Ukrainan ja entisten neuvostovaltioiden biolabroissa.

Yritys maksoi $250 000 lobatakseen silloista senaattoria Jeff Sessionsia vuosina 2008-2009 (sittemmin Trumpin nimittämä oikeusministeri), kun instituutti sai palkinnoksi useita liittovaltion sopimuksia.

oikeusministeri Jeff Sessions, amerikkalaissenaattori Alabamasta (1997-2017)

Kymmenen vuoden periodin aikana (2006-2016) Southern Research Institute lobbasi $1.28 miljardilla senaattia, USA:n edustajainhuonetta, ulkoministeriötä ja puolustusministeriötä (DoD). Senaattori Jeff Sessionsin avustaja Valkoisessa talossa – Watson Donald, on nyt vanhempi johtaja Southern Research Institutella.

Poliisi tutkii Botulinum-myrkytystä Ukrainassa

115 Botulismitapausta, ja 12 kuolemaa raportoitiin Ukrainassa vuonna 2016. Vuonna 2017 Ukrainan terveysministeriö vahvisti vielä 90 uutta tapausta ja 8 kuolemaa botuliinimyrkytyksestä (yksi maailman myrkyllisimmistä tiedossa olevista aineista).

Terveysviranomaisten mukaan epidemian syy oli ruokamyrkytys, jolloin poliisi käynnisti tutkimukset . Pentagonin biolaboratoriot Ukrainassa olivat pääepäilty, sillä botuliinia käytetään bioterrorismissa, ja sitä oli jo tuotettu Pentagonin bioaselaboratoriossa USA:ssa (katso alempaa).

Ukrainan hallitus lopetti botuliinin vastamyrkyn tuottamisen vuonna 2014 eikä botulismirokotteita ollut saatavilla vuosien 2016-2017 epidemian aikaan.

Botulismi on harvinainen ja äärimmäisen vaarallinen sairaus, jonka on synnyttänyt Clostridium botulinum -bakteeri.

‘1 gramma myrkkyä voi tappaa miljoona ihmisiä’

Botulinum-neurotoksiini on bioaseuhka sen äärimmäisen vahvuuden, helpon tuotettavuuden ja kuljetettavuuden takia. Se aiheuttaa lihasten halvaantumista, hengityksen salpautumista ja lopulta kuoleman mikäli sitä ei hoideta kunnolla. Yksi gramma kiteistä myrkkyä, jos se on tasaisesti levitetty ja hengitetty, voi tappaa yli miljoona ihmistä.

Kriittistä kyllä, sitä voidaan levittää aerosolina, tai kaatamalla vesivarantoihin ja/tai ruokatarvikkeisiin.

Pentagon tuottaa eläviä viruksia, bakteereja ja toksiineja

USA:n armeija kokeili Botulinum-toksiinia bioaseena aiemmin, kuten myöskin pernaruttoa, Brucellaa ja Tularemiaa. Vaikka Yhdysvaltain bioaseohjelma virallisesti lakkautettiin vuonna 1969, dokumenteista käy ilmi ettei se koskaan loppunut. Tällä hetkellä Pentagon tuottaa eläviä taudinaiheuttajia samoissa armeijan laitoksissa kuin se teki aiemminkin – Dugway Proving Groundissa.

Tämänhetkisiä kenttäkokeita:

Lähde: Capabilities Report 2012, West Desert Test Center

Aiempia kenttäkokeita: Lähde: 1977 US Army Report, p. 135

Osa Kaksi: Kotona ja muualla – Amerikan bioasetehtaiden verkosto

Yhdysvaltain armeija tuottaa ja testaa biologisia taudinaiheuttajia erityisessä testilaitoksessa Dugway Proving Groundissa (West Desert Test Center, Utah), kuten osoitettiin vuoden 2012 USA:n armeijan raportissa. Laitosta valvoo Army Test and Evaluation Command.

Life Sciences Division (LSD) Dugway Proving Groundissa on saanut tehtäväkseen tuottaa biologisia taudinaiheuttajia. Armeijan raportin mukaan tieteentekijät tässä divisioonassa tuottavat ja kokeilevat aerosolisilla bioagenteilla Lothar Saloman Life Sciences Test Facilityssa (LSTF).

Lothar Saloman Life Sciences Test Facility (LSTF) jossa bio-terrorismin taudinaiheuttajia tuotetaan ja aerosolisoidaan (Kuva: Dugway Proving Ground) Biologisia taudinaiheuttajia tuotetaan USA:n armeijan Dugway Proving Groundissa, Utahissa, USA:ssa (Lähde: Capabilities Report 2012, West Desert Test Center)

Life Sciences Divisioniin kuuluu aerosoliteknologian haara ja mikrobiologian haara. Aerosoliteknologiahaara kehittää ja aerosolisoi biologisia taudinaiheuttajia ja stimulantteja. Mikrobiologian haara tuottaa toksiineja, bakteereja, viruksia ja taudinaiheuttajan kaltaisia organismeja, joita käytetään kamari- ja kenttäkokeissa.

Life Sciences Test Facilityn fermentaatiolaboratorio kasvattaa bakteereja pienistä 2 L:n järjestelmistä suuriin 1500 L:n järjestelmiin. Fermentoijat on kustomoitu erityisesti kehitettävien mikro-organismien vaatimuksiin – pH, lämpötila, valaistus, paine ja ravinnekonsentraatiot, jotka antavat mikro-organismille optimaaliset kasvuolot. KUVA: Suuri 1500 L fermentoija.

Laitoksessa on myös jälkituotantoa sen laboratorioissa, testimateriaalien kuivausta ja mittausta. Biologisten taudinaiheuttajien tuotannon jälkeen tieteentekijät koettelevat niitä aerosolikammioissa.

Teknikot levittävät eläviä biologisia taudinaiheuttajia herkkyyskokeita varten. Kuva: Dugway Proving Ground

Aerosolikokeita Botulinum-neurotoksiinilla ja pernarutolla

Dokumentit näyttävät, että Yhdysvaltain armeija tuottaa, pitää hallussaan ja testaa aerosoleja maailman kaikkein tappavimmilla myrkyillä – Botulinum-neurotoksiinilla. Vuonna 2014 armeija osti 100 mg Botulinumia Metabiologicsilta kokeita varten Dugway Proving Groundiin.

Kokeet ulottuvat vuoteen 2007 jolloin sama yritys — Metabiologics — tuotti tuntemattoman määrän toksiinia armeijalle. Vuoden 2012 West Desert Test Center Reportin mukaan armeijan laitos tekee kokeita Botulinum-neurotoksiiniaerosolilla sekä aerosolisoidulla pernarutolla, rutolla ja Venezuelan hevosaivokuumeella.

LähdeCapabilities Report 2012, West Desert Test Center

Ulkoilmatestejä Dugway Proving Groundissa

USA:n armeijan dokumentit ja valokuvat näyttävät, että Pentagon on kehittänyt erilaisia välitysmekanismeja bioterrorismihyökkäyksille, mm. räjähteitä.

LähdeCapabilities Report 2012, West Desert Test Center

Kontaminaattien levitystä biologisiin/kemiallisiin kokeisiin.

Simulanttien välittäminen räjähteillä (Kuva: Dugway Proving Ground)

Nestemäinen välitysjärjestelmä (helikopterista)

Biologisten taudinaiheuttajien levittäminen savulla.

Testialueella tapahtuvaa levityskokeilua (Kuva: Dugway Proving Ground)

Armeijan raportti listaa useita levitystekniikoita, mm. taudinaiheuttajien levittämienn aerosolimuodossa. Sellaiset sprayt, nimeltään Micronair, on kehitetty ja niitä on kokeiltu Dugway Proving Groundissa.

Dokumenttien mukaan ne voidaan lastata kulkuvälineisiin, tai niitä voidaan kantaa selkärepussa, jossa mukana on pumppujärjestelmä jolla ruiskuttaa ainetta kohteeseen. Micronair voi vapauttaa 50:sta 500:n millilitraa biosimulanttia minuutissa 12 litran tankeista.

Yhdysvallat varasti bakteereita Saddam Husseinin bioasetehtaasta

Bacillus thuringiensis on hyönteispatogeeni, jota käytetään laajalti biologisena hyönteismyrkkynä. Yhdysvaltain johtama YK:n saatue nouti Irakista B. Thuringiensis (BT) Al Hakamin vuonna 2003. Se on saanu nimensä Al Hakamin mukaan – Irakin bioasetuotantolaitos.

Pentagonin kenttäkokeiden lisäksi tätä bakteeria käytetään myös USA:ssa geenimanipuloidun maissin tuottamiseen, joka sietää tuholaisia. CIA:n julkaisemat kuvat osoittavat, että bakteeria on kerätty Irakista. CIA:n mukaan tuholaismyrkkyä sisältäviä näytepulloja saatiin haltuun Al Hakamin työntekijän kotoa.

CIA: Yhteensä 97 näytepulloa saatiin Al Hakam -tieteilijän kotoa Irakissa vuonna 2003 — mm. ne joiden merkinnät ovat johdonmukaisia yksisoluproteiinipeitetarinan kanssa, sekä variantteja joita voidaan käyttää tuottamaan BW-taudinaiheuttajia (Kuva: CIA)

Informaatio liittovaltion sopimustietokannasta paljastaa, että Pentagon tekee Saddam Husseinin bioaselaboratorioista varastetuilla bakteereilla erilaisia kokeita. The Defense Threat Reduction Agencyn (DTRA) liittovaltiotason projekti jolla analysoida ja kokeilla bakteereita kentällä. Lähde: govtribe.com

Testejä tehtiin Kirtlandin ilmatukikohdassa (Kirtlandissa sijaitsee ilmavoimien varusvaraston ydinasekeskus). Täällä aseita testataan, mikä tarkoittaa kenttäkokeita biologisilla simulanteilla (bakteerit).

DTRA-alihankkija tässä projektissa — Lovelace Biomedical and Environmental Research Institute (LBERI) — pyörittää tason 3 eläinbioturvalaboratoriota (Animal Bio-safety 3 Level, ABSL-3), jonne on valittu tiettyjä taudinaiheuttajia. Laboratorio tekee kokeita bioaerosoleilla.

Yritys on saanut  5-vuotisen sopimuksen kenttäkokeille Kirtlandin ilmatukikohdassa (kuva).

Jotkut kokeista tehdään tuulitunnelissa (Kuva: Dugway Proving Ground)

Kenttäkokeita biologisilla simulanteilla (bakteerit)

Pentagon tekee nyt tasan tarkkaan sitä mitä se on tehnyt aiemminkin, eli sen bioaseohjelmaa ei koskaan lakkautettu. Yhdysvaltain armeija teki 27 kenttäkoetta biologisilla simulanteilla, mm. kansalaisilla, vuosina 1949-1968, kun presidentti Nixon virallisesti julisti ohjelman lakkautetuksi.

Lähde: US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs, vol. II, 1977, p. 125-126

Kenttäkokeita Tsetseniassa

Defense Threat Reduction Agency (DTRA), joka pyörittää Yhdysvaltain armeijan testikeskusta Lugarissa, Georgiassa, väitetään tehneen kenttäkokeita tuntemattomalla aineella Tsetseniassa, Venäjällä. Keväällä 2017 paikalliset asukkaat raportoivat dronen, joka levitti valkoista pulveria Venäjän ja Georgian rajalla. Kumpikaan rajalla työskennellyt taho, ei Georgian rajavartiosto eikä amerikkalaiset, antaneet kommenttia informaatiosta.

USA:n armeijan $9.2 miljoonan projekti Venäjän ja Georgian rajalla

DTRA:lla on täysi pääsy Venäjän ja Georgian väliselle rajalle, mikä on annettu sille armeijan ohjelmassa nimeltä “Georgia Land Border Security Project”. Projektiin liittyvät aktiviteetit on ulkoistettu yksityiselle amerikkalaisyritykselle — Parsons Government Services International.

DTRA on aiemmin antanut toimeksi samanlaisen rajavalvontaprojektin Libanonissa, Jordaniassa, Libyassa ja Syyriassa. Parsons on saanut $9.2 miljoonan sopimuksen Pentagonin rajaturvallisuusprojektissa Venäjän ja Georgian välisellä rajalla.

Kansalaiset Tsetseniassa havaitsivat UAV-sprayruiskutusta Venäjän ja Georgian välisellä rajalla vuonna 2017.

Amerikkalaisvirasto testaa geenimanipuloituja hyönteisiä geenimanipuloitujen virusten levittämiskeinona

Pentagon on investoinut ainakin $65 miljoonaa geenimanipulaatioon. US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) on palkannut 7 tutkimustiimiä kehittämään työkaluja hyönteisten, jyrsijöiden ja bakteerien geenimanipuloimiseksi DARPAn Safe Gene -ohjelman alaisuudessa, käyttäen uutta CRISPR-Cas9 -teknologiaa.

Toisen armeijan ohjelman alaisuudessa — Insect Allies — suunnitellaan geenimuokattuja hyönteisiä joilla siirretään muokattuja geenejä kasveihin. DARPAn $10.3 miljoonan projekti sisältää sekä hyönteisten geenimanipulaation että niiden kuljettamien virusten muokkauksen. Ecological Niche-preference Engineering on kolmas armeijan ohjelma, jolla manipuloidaan hyönteisten geenejä. Pentagon on sanonut, että sen tavoite on geenimuokata organismeja niin, että ne kestävät tiettyjä lämpötiloja, muuttavat elinolosuhteitaan ja ruoanlähteitään.

Lähde: fbo.gov

DARPAn genomiprojekti

Sen lisäksi että he muokkaavat hyönteisiä ja niiden kuljettamia viruksia, Pentagon tavoittelee myös ihmisiin käytettäviä geenimanipuloituja sovelluksia. DARPAn Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering -projekti haluaa luoda biologisen alustan ihmiskehoon, käyttää sitä välittämään uudenlaista geneettistä informaatiota, ja näin muokata ihmisen DNA-pohjaa. DARPA haluaa syöttä ihmissoluihin 47:nnen keinotekoisen kromosomin. Tmä kromosomi välittää uusia geenejä, joita käytetään muokkaamaan ihmiskehoa.

SynPloid Biotek LLC on saanut kaksi sopimusta ohjelman alaisuudessa, yhteensä $1.1 miljoonan arvosta (2015-2016 – $ 100,600 ensivaiheen tutkimukseen; 2015-2017 – $ 999,300 työhön jota ei ole eritelty liittovaltion sopimusrekisterissä. Yhtiöllä on ainoastaan kaksi työntekijää eikä historiaa biotutkimuksessa.

Huippusalaista tutkimusta synteettisistä viruksista

Vuosina 2008-2014 Yhdysvallat on investoinut arviolta $820 miljoonaa synteettisen biologian tutkimukseen, josta aseteollisuus on suuri sijoittaja. Useimmat armeijan projektit synteettisestä biologiasta ovat salaisia, niihin kuuluu mm. salamyhkäisen JASON-ryhmittymän salaiset tutkimukset — Pentagonin tutkimukset tulevista viruksista ja geenimuokkauksesta sekä National Counterterrorism Centerin tutkimukset synteettisistä viruksista.

JASON on riippumaton tieteellinen neuvonantoryhmä, joka konsultoi Yhdysvaltain hallitusta maanpuolustustieteen ja -teknologian saralla. Se perustettiin vuonna 1960 ja useimmat JASONin raporteista ovat salaisia. JASONin projekteja pyörittää hallinnollisista syistä MITRE Corporation, jolla on sopimuksensa puolustusministeriön, CIA:n ja FBI:n kanssa. Vuodesta 2014 lähtien MITRE on saanut toimeksiantoja yhteensä $27.4 miljoonan arvosta DoD:lta.

Vaikka JASON-raportit ovat salaisia, toinen USA:n ilmavoimien tutkimus otsikolla Biotechnology: Genetically Engineered Pathogens valaisee hieman salamyhkäistä JASON-ryhmittymää ja sen tutkimuksia — 5 ryhmää geenimuokattuja patogeeneja joita voidaan käyttää bioaseina. Nämä ovat binäärisiä bioaseita (kahden viruksen tappavia kombinaatioita), isäntää vaihtavia viruksia (eläinviruksia, jotka “hyppäävät” ihmisiin kuten Ebola), näkymättömiä viruksia ja designer-viruksia. Designer-taudit voidaan suunnitella ottamaan kohteekseen tietty etninen ryhmä, eli niitä voidaan käyttää etnisinä bioaseina.

Etniset bioaseet

Etniset bioaseet (biogeneettiset aseet) on teoreettinen käsite, joka pyrkii pääosin vahingoittamaan tietyn etnisen taustan, tai genotyypin, omaavia ihmisiä.

Vaikka virallinen etnisten bioaseiden tutkimus ja kehitys ei koskaan ole julkisesti myönnetty, dokumentit näyttävät, että Yhdysvallat kerää biologista materiaalia tietyiltä etnisiltä ryhmiltä: venäläisiltä ja kiinalaisilta.

Ilmavoimat on erityisesti kerännyt venäläistä RNA:ta ja kudosnäytteitä, mikä herättää pelkoja Moskovassa amerikkalaisten etnisestä bioaseesta.Lähde: fbo.gov

Venäläisten lisäksi Yhdysvallat on kerännyt biologista materiaalia sekä terveiltä ihmisiltä että syöpää sairastavilta Kiinassa. National Cancer Institute on kerännyt biologisia näytteitä 300 henkilöltä paikoista kuten Linxian, Zhengzhou, ja Chengdu Kiinassa. Toinen liittovaltion projekti Serum Metabolic biomarkers tutki 349 seeruminäytettä kiinalaispotilaita etsien solukarsinoomaa Kiinassa.

Kiinalaista biologista materiaalia on kerätty useissa projekteissa, mm. sylki- ja syöpäsolunäytteitä. Niiden joukossa on DNA-genotyypitysnäytteitä lymfoomatapauksista ja kontrollihenkilöiltä (terveet), rintasyöpäkudospalasia rintasyöpäpotilailta, sylkinäytteitä 50 eri perheeltä joilla on kolmea tai useampaa UGI-syöpää, genotyypin 50 SNP:t DNA-näytteisiin Pekingin syöpäsairaalasta, vatsasyövän genotyyppejä 3000 tapauksesta sekä 3000 kontrollitapausta (terveitä ihmisiä) Pekingissä. Kuva: US National Cancer Institute on kerännyt biologista materiaalia kiinalaispotilailta Pekingissä.

Tupakkarokote: Kuinka Pentagon auttoi tupakkayhtiöitä hyötymään Ebolasta

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) on investoinut $100 miljoonaa tupakkakasvista kehitettävien rokotteiden tuotantoon.

Projektissa mukanaolleet yritykset ovat suurimpien tupakkayhtiöiden omistuksessa — Mediacago Inc. on Philip Morrisin yhteisomistuksessa ja Kentucky BioProcessing Reynolds Americanin tytäryhtiö, jonka omistaa British American Tobacco. Tällä hetkellä he tuottavat influenssa- ja ebolarokotteita tupakkakasveista.

$100 miljoonan Blue Angel -ohjelma käynnistettiin vasteena H1N1-pandemiaan vuonna 2009. Medicago on saanut $21 miljoonaa 10, 000 miljoonan influenssarokotteen tuottamiseen yhdessä kuukaudessa.

Blue Angelin ohjelmajohtaja tri. John Julias selittää: “Vaikka useita eri kasvilajikkeita ja muita organismeja tutkitaan vaihtoehtona proteiinin kasvatusalustoille, Yhdysvaltain hallitus on jatkanut tupakkapohjaiseen tuotantoon investoimista.” (kuva: DARPA)

Kasvipohjainen rokotetuotantomenetelmä toimii eristämällä tietyn proteiini antigeenin, joka laukaisee immuunijärjestelmävasteen kohdevirusta vastaan. Proteiinista otettu geeni siirretään bakteereihin, mitä käytetään infektoimaan kasveja. Kasvit sitten alkavat tuottaa proteiinia, jota käytetään rokotteissa.

Ei ole selvää miksi Pentagon on valinnut investoida kaikista kasveista juuri tupakkakasvista tuotettuihin rokotteisiin. Medicago, jonka Philip Morris osaksi omistaa, maksoi $495,000 lobatakseen puolustusministeriötä, kongressia ja terveysviranomaisia “rahoittamaan kehittynyttä teknologiaa tukemaan julkisterveydenhuollon valmiussovelluksia”. Pentagon rahoitti tupakkayhtiöitä kehittääkseen uuden teknologian ja hyötyäkseen rokotteista.

Biologiset kokeet ovat sotarikoksia

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman asetuksen (ICC) kahdeksas artikla määrittelee biologiset kokeet sotarikoksiksi. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole mukana kansainvälisessä sopimuksessa, eikä sitä voida vaatia tilille sotarikoksistaan.

***

Kirjoittaja Dilyana Gaytandzhieva on bulgarialainen tutkiva journalisti, joka on erikoistunut Lähi-iDän ja Aasian konflikteihin ja kansainvälisiin aseiden salakuljetusoperaatioihin.

Artikkelin julkaissut South Front.

SARS ja kemikaalivanat — miten rakentaa immuniteetti

Tämä artikkeli on kirjoitettu aiemman SARS-epidemian aikaan 2000-luvun alussa.

Johtuen kansojen syvien rivien pienentyneestä keskittymiskyvystä ja kyynisestä luonteesta, muodin ja musiikin trendit menevät äkkiä pois muodista. Sama tuntuu koskevan median huomiota tiettyjä tauteja kohtaan. Jokaisella kaudella on oma tähtensä, oli kyseessä sitten Hong Kongin influenssa, hullun lehmän tauti, suu- ja sorkkatauti, kirjekuoripernarutto, lihansyöjäbakteerit tai Länsi-Niilin virus.

Jokaista hypetetään uutena tautina joka tuhoaa terveyden ellei pese käsiä ja katso uutisia, ja jokainen unohtuu yhtä nopeasti kun seuraava tauti pääsee otsikoihin.

Ei ole siis yllätys nähdä SARS viimeisimpänä virusten supertähtenä.

Ei ole epäilystäkään — tuhannet ihmiset ovat sairastuneet pahaan flunssankaltaiseen saurauteen ja sadat ovat kuolleet. Mutta median reaktio on ylihypetetty suhteessa SARSin tartuntanopeuteen ja kuolleiden prosenttiosuuteen. Ainoat joiden tulisi olla huolissaan taudista ovat vanhukset, joiden immuunijärjestelmä ei enää toimi kunnolla, sillä he ovat reippaasti suurin osa ihmisiä jotka SARSiin ovat kuolleet.

Tottakai, media yrittää pelotella kaikkia valokuvilla terveistä aasialaisista hengityssuojaimet naamassa. Lisäksi on epäilyttävää nähdä kuolleitten prosenttiosuuden kasvavan; tohtorit yleensä määräävät lääkkeitä suhteessa taudin havaittuun vakavuuteen.

Kaikki lisääntyvä hysteria SARSista on mahdollisesti aiheuttanut tilastollisen piikin määrättyjen antiviruslääkkeiden vahvuudessa ja määrässä, joiden sivuvaikutukset ovat saattanet tappaa enemmän ihmisiä kuin itse tauti. AZT:n ja AIDSin tapauksessa kuvio toistuu usein perinteisessä lääketeollisuudessa; “lääke” tuppaa olemaan pahempi kuin itse tauti, koska se estää oireita mutta monesti katalysoi oireiden syytä.

On mahdollista, että SARS on geneettisesti manipuloitu, mutta miksi?

Jos se on totta, sen suhteellisen vähäinen kuolettavuus ja ylenpalttisen suuri mediahuomio viittaa siihen, että se on tahallaan suunniteltu pelottelemaan maksimimäärä ihmisiä minimimäärällä kuolonuhreja. Media, joka mahdollisesti toimii ahneudessaan kuluttajien energiasta ja huomiosta, on jokatapauksessa auttamassa tahalliselta näyttävää tiettyjen ‘voimien’ yritystä terrorisoida lisää kansaa alistumaan.

Epätoivoiset ihmiset hyväksyvät epätoivoisia keinoja, jopa silloinkin kun heidän pelkonsa on suurimmaksi osaksi tyhjästä nyhjäisty.

Vaikka SARSin tiedetään eläneen kuukausia hiljaiseloa ennen epidemian puhkeamista, viimeisimmän epidemian käynnistävä tapahtuma oli erittäin epäilyttävä: se levisi nopeasti kerroksesta toiseen hotellissa Kiinassa, jossa asui rikkaita ulkomaalaisia, jotka pian lentäisivät kotimaihinsa. Jotkut ovat pohtineet miten se olisi voinut levitä niin nopeasti rakennuksen lävitse, ja hypotetisoivat että tauti olisi voinut siirtyä jätevesiputkista puhtaan veden varantoihin hotellissa.

Tämä jos mikä on ad hoc -selitys.

Ottaen huomioon SARSin luonteen ja sen selvät poliittiset seuraamukset, on enemmän todennäköistä että tauti oli tahallaan ihmisagenttien levittämä kerroksesta toiseen, infektoiden valikoidut kohdehenkilöt, tai mahdollisesti kaasun avulla pisaratartutettu ilmastointikanavia pitkin. Ei voi muuta kuin muistella elokuvan 12 Apinaa viimeisiä minuutteja. Valtion on helppo tehtailla geneettisesti viruksia, kun sillä on resurssit tehdä niin, ja on vieläkin helpompaa levittää sellaista geenimanipuloitua virusta.

Yleinen metodi on levittää yhtä tautia toisten tartuntoina.

Joten mitä tästä on seurannut?

Yleisesti kansa on herkistetty hyväksymään yhä suuremmat rajoitteet heidän vapauksilleen, ja yhä suurempi voimaantuminen auktoriteeteille, joilla ei oikeasti ole parhaat etumme mielessään. SARS-potilaat sairaaloissa ovat nyt karanteenissa, niin että sukulaisilla on vaikeaa vierailla heidän luonaan — mikä tarkoittaa, että heidät pumpataan täyteen lääkkeitä jotka voivat tappaa heidät eivätkä heidän sukulaisensa voi tehdä mitään asialle.

Bush on allekirjoittanut käskyn, joka sallii pakkokaranteenin mahdollisesti infektoituneille ihmisryhmille.

Vaikka SARS voi kadota piakkoin, käsky tulee jäämään voimaan, ja vaatii ainoastaan uudelleen jonkin tehtaillun taudin välkyn mediahypen pakottaa mikä tahansa kaupunki kansakunnassa karanteeniin. Toronto on esimerkki kaupungista, joka joutui kohteeksi taloudellisen tuhon kokeelle yksinkertaisella viranomaisten lausunnolla (WHO), jota tuettiin median propagandan avulla. Lisäksi vaikuttaa siltä kuin tämä olisi testiajo oikealle epidemialle, jotta saadaan infrastruktuuri paikalleen perustaudin oireita paisuttelemalla.

Mitä tautiin itseensä tulee, ilmeisesti muut tekijät voivat olla taudin leviämisestä vastuussa kuin henkilöstä toiseen levittyminen. Se onko patogeenilla mitään vaikutusta potentiaaliseen uhriin riippuu paljolti hänen immuunijärjestelmästään.

Immuunijärjestelmä ei ole pelkästään biologinen, se on myös sähkömagneettinen ja metafyysinen. Toisin sanoen, sähkömagneettiset ja metafyysiset tekijät suuresti vaikuttavat siihen kuinka vakava vaste syntyy mistään patogeenista. Virukset ovat passiivisia olentoja, niillä ei ole energiaa tai liikkuvuutta itsessään millä pakottaa itsensä infektoitumaan mihinkään tai keneenkään. Ainoastaan isännän omien solujen avulla se voi tunkeutua, replikoitua ja tuhota. Ne ovat enemmänkin pieniä koputuksia kuin portinmurtajan oven särkemisiä mita tulee oven avaamiseen sairaudelle.

Jopa biologisella tasolla tarvitaan isännältä jonkinlainen lupa taudille astua sisään ja kukoistaa. Metafyysisesti kehon sielu sallii taudin tulla täyteen kukoistukseensa jos se potentiaalisesti tarjoaa joillekin oppitunnin.

Esimerkiksi, kun eksyy elämänpolulta ja ottaa omakseen stressaavan ja kyynisen kuvan elämään, voi syntyä tauteja jotka ovat sekä mentaalisesti että emotionaalisesti oireita epätasapainosta, ja ne auttavat opettamaan hyväksymään terveemmän olotilan. Kyllä, on olemassa biologisia prosesseja jotka näitä heijastelevat, kuten kortisolin lisääntyminen (stressihormoni), mutta nämä toimivat samaan aikaan, tai ovat seurausta allaolevista metafyysisistä prosesseista.

Ylläolevan kappaleen asia on itsestään selvää, mutta myös muissa lähteissä on mainittu metafysiikan ja terveyden välinen linkki. Yhden Laki puhuu siitä miten tauti tarjoaa valitun oppitunnin infektoituneelle henkilölle. Se on syy sille miksi nauru ja positiivisempia asenne voivat johtaa nopeampaan paranemiseen ja miksi, kuten mainittua, stressi pahentaa tautia.

Immuunijärjestelmän fyysinen komponentti on suuressa roolissa myös. Yllämainitussa ovianalogiassa sanottiin, että virukset ovat kuin pieniä koputuksia. No, jopa pieni koputus voi mennä läpi paperiovesta — ja pahasti heikentynyt immuunijärjestelmä ei suojaa taudilta, huolimatta metafyysisistä ja sähkömagneetisista tekijöistä.

SARSiin sairastuneet selvästikin ovat immuunijärjestelmiltään heikempiä, mutta kommentin pointti oli painottaa, että heidän haavoittuvaisuutensa SARSille ei ole pelkästään fyysistä, vaan siinä on mukana myös metafyysisiä tekijöitä. Toisin sanoen, terve olotila mentaalisesti, henkisesti ja emotionaalisesti on suureksi suojaksi taudilta, erityisesti useimpia viruksia vastaan.

Kuvataksemme taudin fyysistä ja metafyysistä luonnetta, tässä on tiivistelmä niistä, jotka ovat haavoittuvaisempia.

Lapset ovat haavoittuvaisia kahdesta syystä:

 • ensinnäkin, poislukien perintönä saatu immuniteetti, heillä ei ole vasta-aineiden varastoa aiemmista altistuksista viruksille, ja täten he ovat fyysisesti haavoittuvaisia monille viruksille;
 • toiseksi, heidän keho-sielu -yhteytensä kehittyy ajan kanssa ja niin sielu (korkeampi itse) ei voi kontrolloida sitä mitä heille tapahtuu yhtä kehittyneesti kuin vanhempina.

Toinen haavoittuvainen ryhmä on ihmiset ilman yksilöllistä sielua, sillä heidän infektionsa ovat suurimmaksi osaksi satunnaisia koska ei ole syytä joko kieltää tai sallia mitään tiettyä sairautta, eikä ole korkeampaa metafyysista agenttia jolla kontrolloida sellaisia kuvioita.

Näistä olennoista voit lukea lisää teoksessa Matrix Agents: Profiles and Analysis.

Avaruusolennot Cassiopeialta ovat ehdottaneet kasvattaa ihmisten tietämystä asioista, millä sallia sulkea aukot joilla virukset tulevat sisään. Tämä on järkeenkäypää, sillä lisääntynyt tietoisuus tuo mukanaan vähemmän tarvetta oppia maallisia oppitunteja. Olen tutkinut läheisesti todellisuuden luonnetta viimeisen vuosikymmenen ajan, jatkuvasti kasvattaen tietoisuuttani, ja ei ole mitenkään yhteensattumaa että en ole sairastunut flunssaan seitsemään vuoteen.

Muutamat kerrat olen saanut taudin pitkän altistumisen jälkeen stressille ja negatiiviselle ajattelulle. Terveet emootiot ja tietoinen mieli tuntuvat kykenevän ehkäisemään sairauksia. Yhdistä tämä hyvään fyysiseen kuntoon ja kunnolliseen ruokavalioon tarpeellisilla lisäravinteilla, ja olet erittäin terve.

Jotkut voivat kysyä mitä järkeä terveydessä? Eikö se ole ruumiiseen keskittymistä?

No, kuten kaiken kanssa kyse on tasapainosta. Jos on liian sairas, silloin keskittyy liikaa sairauteen ja sen tuomiin tuskiin eikä voi tehdä muuta. Jos on liian keskittynyt terveyteen, silloin ei oikein tee muuta kuin huolehtii terveydestään.

Oppitunteja voidaan oppia helposti tai vaikeasti. Helppo tapa on oppia muiden mokista. Taudit ovat vaikea tapa oppia — joten ne jotka väittävät että sairastumattomuus ei mahdollista oppituntien oppimista ovat samaan aikaan oikeassa ja väärässä. He ovat väärässä siinä mielessä että oppitunteja voidaan oppia myös helposti; esimerkiksi on mahdollista oppia näkemään asiat tasapainoisemmalla, positiivisemmalla tavalla sen sijaan että olisi vihoissaan ja kyyninen, mikä estää joitain sairauksia jotka muuten istkisivät negatiivisuuden myötä.

Mutta he ovat myös oikeassa silloin, kun tauti pakotetaan pois ilman vastaavaa korjausta metafyysisella tasolla. Esimerkiksi, elinikäisestä emotionaalisesta tukoksesta seuraava syöpä, joka on vihaa tai katkeruutta, voidaan leikata pois kirurgisesti, mutta tämä ei tee mitään sille syövän aikaansaaneelle syylle, ja syöpä usein palaa toteuttamaan tarkoituksensa.

Terveyden tarkoitus on optimoida biologinen kone niin, että elämäntehtävä voidaan saavuttaa jouhevimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

On tapauksia, joissa on epäreilu epätasapaino fyysisessä immuniteetissa, ja on täysin ookoo korjata tuo epätasapaino fyysisellä tasapainottajalla kuten kolloidihopea, Zapper, Rife-säde tai luonnollisilla lisäravinteilla kunte melatoniini tai spirulina tai alfalfa, tai mikä tahansa lisäravinne sopiikin henkilökohtaisesti. On satunnaisia esimerkkejä siitä miten ihmiset ovat käyttäneet niitä ja anekdotaalisesti raportoineet positiivisia tuloksia.

Jos sinua kiinnostaa, tee tutkimuksesi ja koita varoa väärää informaatiota.

Jokatapauksessa epäreilut fyysiset epätasapainot voivat seurata ympäristön aiheuttamista pakotetuista (vapaata tahtoa rikkovista) vaikutteista: kemikaalit kuten fluori ja aspartaami, ionisoiva säteily, ja sähkömagneettinen säteily kuten ELFt ja mikroaallot muutama mainitakseni. Vaikka vahva sielu voi ylittää nämä vaikutteet, ne silti rasittavat fyysisesti.

Tämä tuo meidät immuniteetin sähköiseen komponenttiin. Seuraavat kappaleet ovat teknisiä, mutta kirjoitan tätä kaikille kiinnostuneille.

Kvanttimekaanisten prosessien ja sähkömagnetiikan avulla sielu on yhteydessä neuroneihin ja DNA:han fyysisessä kehossa.

Näin on siis mahdollista teknologisesti luoda sähkömagneettinen signaali, joka häiritsee tätä prosessia. Niitä voidaan käyttää myös parannukseen (kuten Rife-säteitä), mutta tätä maailmaa pyörittävä teknokratia haluaa käyttää mieluummin manipuloivaa ja kuolettavaa teknologiaa. Kvanttimekaniikan ja sähködynaamisten vaikutusten yhdistelmä johtaa holografiseen resonanssiperiaatteeseen, jota on käytetty radionisissa ja psionisissa teknologioissa.

Siinä yhden kappaleen värähtelymerkki voidaan siirtää ja sekoittaa toiseen. Esimerkiksi radionialla on mahdollista sekoittaa kasvimyrkyn värähtely hyönteisten täyteiseen nurmikkoon radionisessa laitteessa, ja pian nurmikolla ei ole enää hyönteisiä ilman, että yhtään myrkkyä on ruiskutettu siihen.

Ihmissielu projisoi oman kvantti-EM-kenttänsä (aura) eetterikehon lävitse, joka pitää kehon solut järjestyksessä ja toiminnassa. Meediot voivat aistia tämän kentän ja se voidaan kuvata Kirlian-kuvauksella.

Kirlian-kuvaus kuvaa itseasiassa sähköstaattisen purkauksen kappaleesta, joka elektrodin eteen on laitettu, mutta aura muuttaa avaruuden vakioita (permittivisyyttä) joka muuttaa sähkövakiota ja näin madaltaa vakuumin/ilman resistanssia avaruudessa kulkevia säteitä pitkin, jota sähköpurkaukset näin kulkevat. Eetterikehon aura on vahvempi kuin ympäristön sähkömagneettiset signaalit, mutta nämä signaalit kuitenkin aiheuttavat stressiä fyysiseen kehoon.

On mahdollista lähettää signaaleja, jotka sisältävät jonkin tietyn sairauden värähtelytaajuuden, niin että lisätään sen mahdollisuutta levitä kohdepopulaatiossa. Helpompi menetelmä on lähettää subliminaalisia viestejä ääni- tai mikroaaltoina, jotka on suunniteltu heikentämään kansan immuunijärjestelmää. Koska mentaali- tai emotionaaliset tilat ovat suuressa roolissa immuniteetissa, nämä subliminaaliset viestit joutuisivat ainoastaan lähettämään negatiivisia ajatuksia ja emootioita avatakseen henkilön tietoisuuteen aukon viruksille, jotka sitten tulisivat sieltä läpi.

Lisäksi pelkällä hysterialla on mahdollista aikaansaada psykosomaattisia sairauksia, ilmiö josta minulla ei ole epäilystäkään etteikö se olisi ollut mukana Aasian SARS-tapauksissa. Massojen psyykkinen energia kasattuna yhteen konseptiin luo eteerisen ajatusmuodon, pseudoälyn joka toimii sairaudelle altistumisen todennäköisyysaihiona populaation sille resonanteissa sektoreissa — mikä on taas yksi negatiivinen mediahypen seuraus lisää.

Tämän kommentaarin yksi pointeista on sanoa, että elektromagneettisia signaaleita esiintyy, jotka ovat erityisesti tiettyjen sairauksien edistämiseen suunniteltu.

Kirjassa Bringers of the Dawn sanotaan:

Moderni teknologia on yksi suurimmista taajuuskontrolloinnin aseista. Teille on myyty viihde- ja hyötylaitteita, ja ne liittyvät kaikki taajuuskontrollointiin. Me suosittelemme vahvasti, että heitätte televisionne menemään. Ne ovat pääosin työkalu joilla manipuloida tietoisuuttanne päivittäin. Tämä kokeilu on niin hienosäädetty, että te vastaatte television subliminaalisiin viesteihin tauteja muodostamalla. Joten kokonainen sukupolvi on tappamassa itseään katsomalla televisiota ja tukemalla lääketiedettä samalla kun he tekevät niin. […] Joskus sieltä lähetetään vapauttavaa informaatiota, mahdollisesti jopa New Age -ohjelma. Kuitenkin voitte havaita sellaisen televisiolähetyksen siitä miten kevyeksi ja rajoittamattomaksi itsenne tunnette, samalla teitä ammutaan subliminaalisella taajuudella joka riistää teiltä omat ajatuksenne. Tämä subliminaalinen viesti pitää teidät paikallaan ja eräänlaisessa “selviydy, tule-ajoissa, ole-hiljaa, mene-töihin” -yhteiskunnassa. Televisio edistää epäaktiivisuutta ja lihavaa, rauhoitettua elämää. Katsokaa ympärillenne. Herätkää, ihmiset! Suurin osa subliminaaleista televisiossa tehdään teknologialla, joka on kehitetty yhdessä planeetan ulkopuolisten olentojen kanssa. Subliminaalien käyttö ihmistietoisuuden ärsyttämiseen on muuttunut maailmanlaajuiseksi ohjelmaksi. Jos mietit koteja joissa on kaksi, kolme tai neljä televisiota, sinun täytyy myöntää että se on ollut erittäin menestyksekäs markkinointiohjelma. Jotkut ihmiset, jotka ovat tietoisia subliminaaleista televisio-ohjelmissa luulevat olevansa niille immuuneja. Kuitenkin, television vaikutukset ovat niin läpikotaisia, että aivan sama mitä sanot tekeväsi, et voi kumota sitä mitä teknologia tällä hetkellä saa aikaan värähtelytaajuudellesi.

Televisio voisi olla yksi kaikkein tehokkaimmista laitteista joilla lähettää tautisignaaleja koska lähes kaikilla Amerikassa on ainakin yksi. Verrattuna vaikka Rife-sädelaitteeseen, jota käytetään parantamiseen, joka koostuu lasiputkista täynnä jalokaasua, joka on varattu sähköllä pulssivalon tuottamiseksi.

Televisiot emittoivat sähköisiä ja magneettisia kenttiä, röntgensäteitä ja pulssivaloaaltoja, joita kaikkia moduloidaan sillä ohjelmalla jota TV ottaa vastaan. Jos Rife-putki voi parantaa, silloin televisio voi mahdollisesti heikentää tai sairastuttaa (Rife-periaatteen väitetään toimivan resonoimalla ja hajottamalla patogeeneja, mutta se on portinmurtajalähestymistapa tauteihin. Hienosäädetty valosignaali voi lähettää informaatiota, mahdollisesti taudin värähtelykuvion, jos niin halutaan).

Todisteet vahvasti viittaavat siihen, että televisiolla on negatiivinen vaikutus ihmisen mieleen. Tämä menee pidemmälle kuin yksinkertainen ajanhaaskaus ja kulttuurillinen tai poliittinen indoktrinaatio. Näin ole varuillasi sen suhteen mitä katsot, erityisesti siihen mitä tulee uutisiin. Miten monta SARS-tapausta on katalysoitu niiden signaalien avulla, jotka on lähetetty uutisten avulla, joita kaikki katsovat pysyäkseen ajan tasalla SARS-tilanteesta? Ehkä tämä on pieni tekijä, mutta uskon sen olevan teknisesti mahdollista.

Sähkömagneettisten aaltojen vaikutus immunijärjestelmään liittyy suoraan kemikaalivanoihin. Vuonna 2000 kirjoitin tekstin Chemtrails: Suppressing Human Evolution, jossa hypotetisoitiin sitä miten kemikaalivanat sisältävät virusvektoreita, joiden tarkoitus on infektoida ja geneettisesti vaikuttaa kohdepopulaatioon estääkseen heidän DNA:nsa aktivoitumasta korkeammin kehittyneeksi muodoksi. Tämä voi kuulostaa tieteiskirjallisuudelta sinusta, mutta lue artikkeli ja päätä itse. Seison silti hypoteesini takana, sillä mikään ei ole sitä vielä kumonnut.

Artikkelin julkaisun aikaan ei ollut mitään näytteitä siitä, että barium- tai alumiinisuolojen kemikaalivanat puskisivat koneista ulos, sillä kukaan ei ollut testannut niit, ja pian tuon jälkeen ensimmäisistä näytteistä löydettiin barium-titanaattia.

Barium-titanaatilla on uskomaton sähkönvarauskyky. Tuohon aikaan minusta tuntui, että tätä ainetta käytettiin varaamaan kemikaalivanojen kuituja niin, että ne eivät kasautuisi yhteen vaan hylkisivät toisiaan ja levittäytyisivät. Nykyään tiedetään, että erilaisia barium- ja alumiinisuoloja ja partikkeleita löytyy kemikaalivanoista, joista jotkut heijastavat tutka- ja mikroaaltosäteitä paremmin ja toiset taas parempia varaamaan sähköä. Tämä viittaisi siihen, että niille on enemmän syitä kuin pelkästään kemikaalivanojen peitteen homogenisointi.

On noussut esiin erilaisia selityksiä joilla selittää kemikaalivanat hyväntahtoisena valtion ilmiönä. Olen kumonnut kolme pääteoriaa jo vuonna 2000 siitä, että kemikaalivanat olisivat osa massarokotusohjelmaa, vakavaa populaation harventamisen projektia tai säämuokkausta, mutta pari uutta on noussut pinnalle sen jälkeen. Yksi esimerkki on raportti, joka postattiin anonyymisti carnicom.comiin. Se ehdotti kahta uutta teoriaa, että kemikaalivanat sisältäisivät metallipartikkeleja, jotka heijastavat auringonvaloa pois Maapallolta ilmaston lämpenemistä vastaan taistelemiseksi, ja että ne myös luovat ilmakehään johtavia kanavia, joita käytetään armeijan maaston 3D-kartoitusprojektissa.

Ilmastonlämpenemisteoria on selvästikin valheellinen, koska biologista materiaalia kuten erilaisia patogeeneja ja kuivuneita ihmisten verisoluja on löydetty vanajäämistä, ja lisäksi koska kemikaalivanoja nähdää tavallisesti myös illalla. Missä se auringonvalo on illalla? William Thomas on ottanut tämän teorian ja popularisoinut sen, ja minun tulee kyseenalaistaa hänen lähteensä ja aikeensa.

Toinen teoria on oikea teknologinen sovellutus armeijassa nimeltään Radio Frequency Mission Planner (RFMP) ja Variable Terrain Radio Parabolic Equation (VTRPE). Näistä voit lukea lisää sivulla carnicom.com.

Näitä käytetään kartoittamaan vihollismaaperää ja helpommin monitoroimaan heidän kommunikaatiotaan. Vaikka tämä voi olla totta, tutkan ja mikroaaltojen heijastavat hiukkaset kuten barium- ja titaanisuolot voivat olla käytössä paljon pahantahtoisemmissa tarkoituksissa. Lisäksi tämä teoria ei selitä sitä miksi kemikaalivanoista löytyy biologisia komponentteja, tai niiden immuunijärjestelmän sammuttavaa luonnetta, tai sitä miksi tuhansissa kaupungeissa Amerikassa viikottain on ruiskutettu kemikaalivanoja vuodesta 1998 lähtien — jos tämä on armeijan projekti, miten paljon testausta tarvitaan ja miksi ainoastaan erittäin kansoitetuilla alueilla?

Selvästikin tämä teoria on väärää informaatiota.

On absoluuttinen fakta, että tautien esiintyvyys piikkaa usean päivän minkään kemikaalivanan ruiskuttamisen jälkeen missä tahansa yhteisössä. Patogeenistä materiaalia on löydetty useista kemikaalivananäytteistä useista sijainneista. Ihmiset tuppaavat sairastumaan samanlaisiin oireisiin samaan aikaan eri kaupungeissa, joissa yhteinen selittävä tekijä on, että samana päivänä on ruiskutettu kemikaalivanoja.

Tässä on lista ainesosista, joita vahvasti uskon olevan kemikaalivanoissa:

 • immuunijärjestelmää sammuttavia kemikaaleja kuten etyleenidibromidia (EDB)
 • tutka- ja mikroaaltoja heijastavia metalliaineita, kuten barium tai alumiini
 • dielektrisiä onttoja polymeerikuituja
 • bakteeri- ja virusvektoreita
 • jäänteitä geenimanipuloinnista ja replikaatioproseduureista, joita on käytetty rakentamaan patogeenivektoreita

Pitäen yllämainitun informaation mielessä, tässä on asiantunteva arvaus miksi kemikaalivanoissa on metallihiukkasia:

Kemikaalivanaprojektin tarkoitus on kuin onkin estää ihmisten evoluutio fyysisellä, mentaalisella ja henkisellä tasolla. Sen pääasiallinen tavoite on suorittaa aerosoli-‘geeniterapiaa’ kohdepopulaatioihin ruiskuttamalla niiden päälle virusvektoreita, jotka kykenevät sammuttamaan DNA-aktivaatioprosessin infektoiduissa.

Mutta johtuen viruksien itsensä heikkoudesta, tarvitaan useita ehosteita:

 1. virusvektorien säilyttäminen ontossa polymeerikuidussa, joka suojaa niitä Auringon UV-säteilyn tuhoisilta vaikutuksilta ja auttaa välittäjäaineita levittäytymään varattujen kuitujen sähköstaattisen hylkimisvoiman avulla
 2. mukanaolevat kemialliset immuunijärjestelmään vaikuttavat aineet heikentävät ja valmistelevat kehoa viruksen vastaanottamiseen
 3. mikroaaltoja heijastavien aineiden käyttö auttaa vahvistamaan populaatioon sädetettyjä mielenhallintasignaaleja ja tautisignaaleja, jotta metafyysinen immuniteettimekanismi heikkenisi
 4. toisen tason tavoitteisiin kuuluu mielenhallintaohjelma ja heidän kollektiiviseen käyttäytymiseensä vaikuttaminen jollain agendalla.

HAARPin käyttö yhdessä sähkömagneettisten ‘kanavien’ avulla, jotka koostuvat metallisista kemikaalivanahiukkasista, keskittää mielenhallintamikroaallot populaatioon.

Kemikaalivanakerrostuman ja ionosfäärin väliin muodostunut resonanssionkalo voi tukea ELF-taajuudella indusoituja värähtelyjä. Televisiot ja kännyköiden mikroaaltotornit, kaksi muuta kontrollimekanismia, eivät kykene saamaan aikaan ELF-aaltoja yhtä helposti kuin kemikaalivanat yhdessä HAARPin kanssa.

Joten tiivistyksenä, koska virukset usein eivät pääse läpi metafyysisestä suojamekanismista, vaaditaan sähkömagneettinen menetelmä joka vaikuttaisi tuohon suojamekanismiin, ja siksi käytetään mikroaaltoja. Tämä ei ole ainoa syy sähkömagneettisten signaalien manipuloinnille — sellaiset signaalit turruttavat myös mieltä, välittävät ajatuksia mieleen, vahvistavat emootioita ja saavat aikaan lammasmaista tottelevaisuutta.

Vaikka nämä kontrollimetodit ovat yksityiskohtaisia, ne silti epäonnistuvat saamaan aikaan niiden aiotun tavoitteen yksittäisten terveiden henkilöiden tapauksissa, joilla on korkea tietoisuuden taso, hyvä henkinen hyvinvointi ja suhteellisen hyväkuntoinen immuunijärjestelmä. SARS on hyvä esimerkki siitä miten taudit toimivat poliittisessa, biologisessa, psykologisessa, kaupallisessa ja metafyysisessa kontekstissa.

Sekä SARS että kemikaalivanat ovat yksinkertaisesti osa vihamielistä agendaa, jota ajavat maailman poliittinen ja sotilaallinen eliitti pitääkseen Maapallon populaation aisoissa ja kontrollissa. Onneksi heidän metodinsa ovat epätäydellisiä ja jokainen päivä yksittäisiä ihmisiä herää ja voimaannuttaa itsensä.

Tämän artikkelin aikomus oli auttaa kontribuoimaan tuohon heräämiseen ja voimaantumiseen.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

SARS: Globaali KUSETUS

Tämä artikkeli on kirjoitettu aiemman SARS-epidemian aikaan 2000-luvun alussa.

Johdanto

Kansanterveyskriisin sijaan ”Severe Acute Respiratory Syndrome,” yleisesti tunnetaan nimellä SARS, on paremminkin ”Sairas ja Raivostuttava kusetuS.”

Tämä artikkeli esittää, että ennennäkemätön virushyökkäys on, vaihtoehtoisesti, yhteiskunnallinen kokeilu, jossa institutionaalinen bioterrorismi on käytössä psykososiaalisessa kontrollissa.

Tämän kokeilun lopputulos, johtipa se sitten populaation vähenemiseen tai ei, riippuu sinusta.

Taustaa

Saat lukea paljon sivuutettuja totuuksia tästä uudesta keuhkokuumeen kaltaisesta sairaudesta nimeltä SARS.

Viranomaiset selittävät tämän akronyymin, Severe Acute Respiratory Syndrome (suom. vakava akuutti hengitystiesyndrooma) yksinkertaisesti viimeisimmäksi uhaksi käynnissä olevien hyökkäysten sarjassa, jotka on suunnattu ihmiskuntaa vastaan mystisesti mutatoituvilla ”superpöpöillä”. Kuitenkin harkittu syventyminen tähän monialaiseen aiheeseen paljastaa jotain, mikä on paljon enemmän päin persettä, paljon pahempaa ja kuolettavampaa kuin SARS.

SARSin nykyinen vaiva, joka on lähtenyt Aasiasta ja levinnyt Pohjois-Amerikkaan, on selvästi kaikkine merkkeineen suuri yhteiskuntakokeilu populaation manipuloinnissa, joka on tähdätty ehdollistamaan massamieli ”Sen Ison Jutun” saapumiselle — biologinen agentti joka auttaa tuhoamaan arviolta kolmanneksesta puoleen maailman populaatiosta, mikäli uskoo nykyisiä virallisia populaation harvennuksen tavoitteita.

Luonnollisesti olet valmis kiistämään yllä esitetyt asiat.

Avomielisyys tällä alueella uhkaa altistaa tiedon ”Hämärille Rajamaille”, joilla todellisuus on paljon hämärämpää kuin fiktio. Vaistosi, täten, voi olla sulkea tämä sivu ja mennä mieluummin seuraavalle SARS-sivustolle joka lupaa kaikille enemmän sitä standardihoitoa, mitä hehkutetaan jokaisella uutissivustolla ja valtion raporteissa tästä aiheesta.

Mutta jos valitset hajoittaa maailmankuvasi miettimällä sitä miten vähän tiedämmekään SARSista, jatka siis vain lukemista…

”Yksikään suuri epidemia ei ole koskaan kehittynyt ilman sen mukana seuraavaa yhteiskuntapoliittista sekasortoa” Leonard G. Horowitz, D.M.D., M.A., M.P.H. Emerging Viruses -esitys, 1996

Johdanto

Minun nimeni on tri. Leonard Horowitz, ja minä olen SARS-oppaanne tämän raportin ajan.

Harvardista valmistuneena julkisen terveydenhuollon ja lääketieteellisen sosiologian, käyttäytymistieteen ja tautiepidemioiden ammattilaisena minut parhaiten tunnetaan työstäni HIV/AIDSin ihmisen tekosia olevan alkuperän paljastamisessa kirjassani Emerging Viruses: AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional?

Tämä oli kymmenes kirjani, jonka amerikkalaiset ruohonjuuritason aktivistit, lääkärit ja tieteentekijät muuttivat menestykseksi. USA:n valtion dokumentit, jotka olen uudelleenprintannut kirjaan ensi kertaa maailmalle nähtäviksi, olivat vahva todiste tästä työstä.

Tässä on mukana huikeita ja traagisia sopimuksia, joiden alaisuudessa useita AIDSin ja Ebolan kaltaisia viruksia manipuloitiin geneettisesti USA:n armeijan kuudenneksi suurimman biologisten aseiden alihankkijan laitoksissa — Litton Bionetics — jättiläis-asetehdas Litton Industriesin tytärytiö. Voit saada ilmaista tietoa teoriasta koskien ihmisten luomaa ja rokotteiden avulla levitettyä AIDSia osoitteessa http://www.originofAIDS.com.

Tässä minä suuntaan huomionne SARSiin, ja siihen mitä valtavirran informaatiolähteet jättävät kertomatta tästä uudesta pandemiasta.

Tämä narratiivi on kirjoitettu välittömästi sen jälkeen kun palasin Total Health 2003:sta — vaihtoehtoisen lääketieteen konferenssista Kanadan Torontossa, joka pidettiin maaliskuun 27-30. päivänä 2003. Laskeuduin Torontoon sinä päivänä kun SARS alkoi dominoida uutisotsikoita jokaisessa suuressa uutislähteessä tässä maassa.

Viiden peräkkäisen päivän kestäneen ennennäkemättömän mediavouhkauksen jälkeen Kanadan suurimmassa kaupungissa SARS oli jättänyt kaikki asukkaat pelon ja hämmennyksen valtaan.

Koska minut on hyvin koulutettu median käsittelyyn terveystiedossa ja propagandamenetelmissä käyttäytymistieteen tutkimuksissani Harvardin yliopistossa, tulin siihen johtopäätelmään että jonkinlainen yhteiskunnallinen kokeilu oli käynnissä. SARSin myötä ihmisiä pelotti aivan turhan paljon, tajusin. Klassinen fobian määritelmä ilmeni yhteiskunnallisella, jos nyt ei globaalilla, skaalalla.

SARSin 3%:n kuolettavuus oli riittämätön aikaansaamaan sellaista laajamittaista paniikkia. Media menestyksekkäästi ruoski kanadalaisia vapisevaksi naamioitujen ja karanteeniin suljettujen ”lampaiden” massaksi. Viranomaiset pakotettiin johtamaan sairaaloiden, ravintoloiden, koulujen ja työpaikkojen sulkemista, vaikka ainoastaan kaksi kuolonuhria oli raportoitu mediassa.

Muutaman päivän sisään useat tuhannet terveysalan työntekijät suostuivat vapaaehtoisina kotikaranteeniin SARSin johdosta. Muutoin he olisivat joutuneet pidätetyiksi ja vangituiksi, kuten WHO oli ehdottanut.

Tulette lukemaan monista näistä raporteista Kanadan päivittäisissä sanomalehdissä, jotka dokumentoivat nämä faktat, sekä myös tulevista Amerikan lehdistötiedotteista, tämän verkkosivun arkisto-osiosta.

Missio

Olen omistanut tämän raportin tutkiakseni tämän uuden SARS-epidemian yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia, sekä korrelaatteja (eli siihen liittyviä asioita) että sitä edeltäneitä tekijöitä.

Tutkimalla tämän sairauden etiologiaa, joka sijaitsee enemmän globaalin politiikan, korporaatioiden liikevoiton ja populaation kontrolloinnin maailmassa kuin missään muualla, tämä informaatio tarjoaa korkeastikoulutetulle ihmiselle vaihtoehdon kaikkeen pelon täyttämään ja irrationaaliseen käytökseen, joita ”valtavirran” propagandistit ajavat, mm. uutislähteet ja terveysviranomaiset, joita paremmin voitaisiin nimittää ”spin doctoreiksi”.

Kaikkein älykkäimmät ihmiset tulevat päätelmään seuraavasta informaatiosta, että tällä uudella mikrobihyökkäyksellä on edeltäjänsä ja alkuolosuhteensa. Toisin sanoen, SARS on hyvin järjestetty ihmiskoe.

Mutta kuka tämän SARS-hulluuden taustalla on?

Hyväksyn sen riskin, että painelen ”salaliittoteoria”-nappejanne identifioimalla laajalti tunnustetun ”globaalin sotateollisen-lääketieteellisen-petrokemiallisen-terveysalan kartellin” ainoaksi syylliseksi, jolla on tarpeeksi valtaa saada aikaan tällaisia ilmiöitä.

Vaikka saatat pitää lohduttavana yksinkertaisesti miettiä tätä salaliittoteoriaa, minusta SARS on yksi iso salaliitto, jossa on muutama pääpiru taustalla.

Selvästikin se mitä näet on hyvin organisoitu terroristikampanja, jonka on toteuttanut kaikkein hyvää tarkoittavimmat, ja kuitenkin räikeän asioista tietämättömät ”viranomaiset” — lääketieteellisesti indoktrinoidut ja käytännössä hypnotisoidut ”Mantsurian kandidaatit”, mikäli sallitte minun näin postuloida.

Todellakin ihmisiä kuolee SARSiin. Kuitenkin minä diagnosoin tämän sairauden lääketieteellis-sosiologisin parametrein groteskiksi kusetukseksi jota ajetaan suuremman tarkoituksen nimissä kuin pelkkä monen miljardin dollarin ”terveysala”, niinkuin jotkut analyytikot ovat kirjoittaneet.

Vaihtoehtoisesti esitän, että vakava akuutti hengitystiesyndrooma voidaan parhaiten diagnosoida SARSin riippuvuudesta siihen propagandaan jolla sitä ajetaan, avoimesta hysteriasta, sekä myös sen yhteiskunnallisten ja taloudellisten resurssien vaatimuksista. Sotilastiedustelussa tällaista nimitetään standardiksi ”psykologiseksi operaatioksi” (PSYOP).

Lisäksi esitän, että tämän pelon todennäköisin tarkoitus on avittaa edistämään taloudellisia ja poliittisia agendoja, jotka lopulta johtavat arviolta puolen maailman nykyisen populaation eliminointipyrkimyksiin.

Paljon tästä tullaan saavuttamaan, jos nyt ei SARSilla, niin varsin tehokkaasti laajalti odotetulla ”Sillä Isolla Jutulla”, josta puhutaan myöhemmin tämän verkkosivun artikkelissa, jonka AP:lle on kirjoittanut Emma Ross.

”[P]aljon mainetta, kunniaa ja isoja budjetteja on siinä kun soittaa ’syntyvän infektion’ hälytyskelloja ja varoittelee kauheasta sekamelskasta, joka seuraa siitä ettei ole valmistautunut.” Michael Fumento National Post, March 28, 2003

Tämä mikrobiologisen Armageddonin konsepti ei ole uusi suurimmalle osalle lukijoista.

”Asiantuntijat” ovat odottaneet superruton saapumista vuosikymmeniä. Se mikä oli ERITTÄIN EPÄILYTTÄVÄÄ mystisessä ja kammottavassa SARSin saapumisessa oli sen ajoitus. Se saapui käytännössä samaan aikaan globaalin terrorismin vastaisen sodan ja Irakin sodan kanssa.

Tämä on patognomonista (eli ominaista ja sen piirteisiin kuuluvaa) sille mikä ennustetaan ja selitetään kirjassa Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare, profeetallisesti otsikoidussa tekstissä joka edelsi 9-11 -hyökkäyksiä Amerikkaan useilla kuukausilla, ja se tarjoaa kontekstuaalisen analyysin nykytilasta ja fobiakusetuksen ruton levityksestä.

Tämä teos, ja tämä SARS-verkkosivu, tarjoavat oivalluksia niihin laajoihin uudenlaisiin institutionalisoidun ”bioterrorsimin” muotoihin, jotka ovat yhdenmukaisia valtion sponsoroiman biologisen sodankäynnin kanssa.

Saddam Husseinin on sanottu altistaneen kansansa hänen maillaan ja ympäröivillä mailla biologisille ja kemiallisille massatuhoaseille. Nämä infektiotautien iskut Pohjois-Amerikkaan ovat lääketieteellis-terveysalan ja heidän kanssa liitossa olevien sotateollisuuden edustajien käynnistämiä.

He täydentävät globaalia ”Terrorisminvastaista Sotaa” ja bioterrorin manipuloimaa kulttuuria mahdollisesti tuottoisina populaatiokontrolliuhkina.

Kovan todellisuuden havainnointi vs. yleisesti levitetyt myytit

Maallikkojen näkökylma yhä lisääntyvään hulluuteen maailmassa heidän ympärillään on hämärän yhdenmukainen varhaisten globalistithinktankkien suosituksiin kehittää ja ottaa käyttöön ”konfliktit ilman sotaa” ja ”standardimilitarisaation taloudelliset korvikkeet” uudella vuosituhannella.

Nämä kehityskulut on riittävän yksityiskohtaisesti kuvattu kirjassa Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare.

Verrattuna ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan nämä pienemmät, paljon hallittavammat konfliktit, järjestetyt tapahtumat ja valtion sponsoroimat uhat ovat johdonmukaisesti toteutettuja vaihtoehtoja ulkopolitiikan toteuttajille ja valtion viranomaisille 1960-luvun lopulta eteenpäin.

Henry Kissinger esimerkiksi Nixonin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana valvoi ulkopolitiikkaa samalla kun hän piti kolmannen maailman populaation vähentämistä ”tarpeellisena” USA:lle, Briannialle, Saksalle ja muille liittolaisille.

Tämä Bushin nimittämä 9-11 salaliittotutkimuksen vetäjä, tunnettu sotarikollinen, sitten valitsi antaa Central Intelligence Agencyn (CIA) kehittää biologisia aseita, mikä käy ilmi kongressin pöytäkirjoista vuodelta 1975.

Näiden biologisten aseiden joukossa oli bakteereja, jotka ovat paljon tappavampia kuin SARS (joka välittyy koronaviruksen avulla). Kissingerin valvonnan alaisena influenssa ja parainfluenssa yhdistettiin nopeasti toimiviin leukemiaviruksiin (akuutti lymfosyyttinen leukemia) kehittämään ase joka potentiaalisesti levittäisi syöpää niinkuin flunssaa (tästä lisää myöhemmin).

Nämä uskomattomat realiteetit on yleisesti sivuutettu, vaikkakaan ei virallisesti salattu.

Tällaiset asevalikoimat nykyään ovat radikaaliterroristien ryhmittymien lisäksi myös kourallisella sotateollisen kartellin jäseniä, jotka jatkavat massatuhoaseiden myymistä niille joilla niitä on varaa ostaa.

Nämä konfliktit ilman sotia, ja sotatalouden korvikkeet kuten ”AIDSin vastainen sota”, ”rikollisuuden vastainen sota”, ”huumeiden vastainen sota”, ”terrorismin vastainen sota”, ”syövän vastainen sota”, ympäristönsuojeluliike ja ”Tähtien Sota” Strategic Defense Initiative, kaikki vaativat sofistikoituneita propagandaohjelmia, jotka käyttävät hyväkseen pelkoa kampanjoissaan saadakseen yhteiskunnan hyväksynnän ja julkisen tuen.

Nämä komentosodankäynnin (command and control warfare, C2W) PSYOPit, niinkuin sotilas- ja käyttäytymisasiantuntijat aivan oikein ohjeistavat, parhaiten tukevat hyvin määriteltyä ”sotilasasioiden vallankumousta” (Revolution in Military Affairs, RMA), joka on synonyymi ”ihmisorjuuden” muodon kehittämiselle jossa siepatut — koko maailman populaatio, sinä ja minä ja kaikki rakkaamme — eivät näe tätä orjuuttamista.

RMA:han kuulu lamaannuttavien biologisten aseiden ja kemikaalien käyttö, samanlaisten kuin toksiset, karsinogeeniset organofosfaattimyrkyt, joita käytetään hyttysiä vastaan ”sodassa Länsi-Niilin virusta vastaan”.

Näitä usein nimitetään ”ei-tappavan sodankäynnin” agenteiksi, ja kuitenkin ne ovat tappavia.

Kuolema seuraa hitaasti ja kuolleisuus kasvaa sellaiselle myrkylle altistumisesta. Lisää rahaa voidaan tehdä lääketeollisuudelle, kun ”ei-tappaville” asioille altistuneet kuolevat hitaasti, jotka monesti ovat kalliissa sairaaloissa ja pitkäaikaisen hoidon laitoksissa kroonisen lamaannuttavan taudin johdosta. Useimmat näistä sairauksista sisältävät monenlaisia sairauksia, mm. liudan autoimmuunisairauksia ja uudempia syöpiä, joita ei käytännössä ollut olemassa vielä 50 vuotta sitten.

Yksistään tämä seikka vahvasti viittaa moderniin sosioekonomiseen ja poliittiseen salaliittoon. Ellet yksinkertaisesti halua uskoa, että Jumalan tahto ja ihmisen ahneus ovat synnyttäeet nämä olosuhteet meidän niskoillemme.

”Ihmiset ovat liian valmiita luopumaan siviilioikeuksistaan ja henkilökohtaisista vapauksistaan sellaisten tekaistujen pelkojen läsnäollessa.”

Viime vuosikymmeninä sotilasthinktankit ovat kuvailleet vaihtoehtoja ”konflikteille ilman sotaa”, joihin kuului uudenlaisia populaationkontrollin käytänteitä ja metodologioita.

Nämä mahdollistavat:

1. uudenlaisten liikevoiton tuottamisen keskusten perustamisen perinteisen ison mittakaavan sodankäynnin vanhentuessa uudella vuosituhannella. Esimerkkeihin kuuluu monen miljardin dollarin ”kansallisen turvallisuuden” ohjelmat, jotka syntyivät 9/11-iskujen jälkeisellä lainsäädännöllä, kuten lentomatkailun ja postinkuljetuksen turvallisuuden varmistaminen. Nämä ovat vain pari esimerkkiä useista kehityvistä liikevoiton keskuksista, joita pelko ja institutionalisoidut terrorikampanjat ruokkivat.

2. kehittyneiden mielenhallinta- ja populaation kontrolliohjelmien kehittämisen, joita tuetaan korkean teknologian menetelmin, joilla fasilitoidaan ”orjuuden muotoa”, jossa ihmiskunta ei tajuaisi sen tulleen ehdollistetuksi lakkauttamaan omat henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset vapautensa terveyden ja turvallisuuden nimissä. Nämä ovat tarjonneet muita liikevoiton keskittämisen ja populaation kontrollin mahdollisuuksia. Kun ihmiset totutetaan modernin elämäntyylin rajoitteisiin, kuten pakollisiin terveyden ja matkailun rajoitteisiin, populaatio suuressa mittakaavassa voi muuttua käytännössä ”orjiksi” vähäisellä vastarinnalla, laajamitaisella lääkeriippuvuudella (erityisesti masennuslääkkeitä käyttämällä), PSYOPeja käyttämällä. Median harhautukset ja manipulaatiot ovat olennaisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

3. tuottoisien populaation vähentämisen metodien käyttämisen, joihin kuuluu olosuhteet ja resurssit, joita tarvitaan ”ylijäämäpopulaatioiden” harventamiseksi.

SARS, kun sitä tarkastellaan näiden yhteiskunnallisten ja poliittisten pakotteiden kautta, voidaan ymmärtää selkeästi.

SARSia rahasta

Maaliskuun 28. päivään 2003 mennessä vanhempi Hudson Instituten mies Michael Fumento julkaisi teesinsä Torontossa, joka on samanlainen kuin mitä olen tässä edistänyt.

Tämä tunnettu kirjan The Myth of Heterosexual AIDS – How a Tragedy Has Been Distorted by the Media and Partisan Politics (1990) kirjoittaja julkaisi pääkirjoituksen otsikolla ”Superpöpö vai Superpelote” National Postissa (s. A16.).

Siinä luki:

Se on ”ennennäkemättömän laajuinen ja vakava tapaus”, sanovat Toronton terveysviranomaiset, jotka kehottavat kanadalaisia ”menemään karanteeniin”, pitämään maskeja ja joissain tapauksissa pysymään kotona. Ontarion terveysministeri Tony Clement on julistanut ”terveyshätätilan”. Media on kutsunut sitä ”mystiseksi tappajakeuhkokuumeeksi” tai ”superkeuhkokuumeeksi”.

Mutta pienellä määrällä tietoa ja perspektiiviä tämä paniikki kuolee.

Aloitetaan noista pelottavista nimikkeistä. ”Mystinen” modernin lääketieteen kannalta usein tarkoittaa sitä, että me emme vielä ole identifioineet syytä, vaikkakin me olemme jo tässä tehneet niin. Se mitä virallisesti on nimitetty akuutiksi vakavaksi hengitysoireyhtymäksi (SARS) on vain yksi tai useampi koronaviruslaji, joka liittyy normaaliin nuhakuumeeseen.

”Tappajakeuhkokuume” on käytännöllisesti katsoen redundanssi, koska niin monen tyyppiset keuhkokuumeet (niitä on yli 50 erilaista) tappavat oikeasti.

Todelliset kysymykset ovat:

Miten tappava, miten helposti leviävä, ja miten helppohoitoinen tämä laatu on?

Vastaus ei jätä paljoakaan sijaa innostukselle, eikä varsinkaan paniikille.

Super? Tätä kirjoitettaessa SARS on ilmeisesti tappanut 54 ihmistä 1400 tartunnan saaneesta, kerto WHO. Tappavuus on alle 4%. Mutta koska täm huomioi ainoastaan ne, jotka hakeutuvat hoitoon, oikea kuolemien määrä infektioista on vieläkin pienempi. (Tämä on ilmaistu todella alakanttiin.) Sitä vastoin vuoden 1918-1919 flunssapandemia tappoi arviolta kolmanneksen 60 miljonasta tartunnan saaneesta. Lisäksi käytännössä kaikki kuolonuhrit ovat olleet maissa, joiden terveydenhoito on todella retuperällä, erityisesti manner-Kiinassa. Tässä maassa kolme ihmstä on kuollut 28 tartunnan saaneesta Health Canadan mukaan, mutta se voi kertoa enemmän Kanadan terveydenhuoltojärjestelmästä kuin SARSista. USA:ssa 40 ihmistä on sairaalassa SARSin takia eikä kukaan ole kuollut. Sitä vastoin muut keuhkokuumeen lajit tappavat yli 40 tuhatta pohjoisamerikkalaista vuosittain. Leviävyys? Joka vuosi miljoonat pohjoisamerikkalaiset saavat flunssan. Vertaa sitä niihin 64 SARS-tapaukseen, jotka tähän asti on todettu, ja, no, et voi verrata niitä. Lisätodisteita siitä, että SARS on vaikeaa saada, on että terveydenhuollon työntekijät ja uhrien perheenjäsenet ovat kaikkein todennäköisimmin tartunnan saajia. Hoidettavuus? ”On vain vähän lääkkeitä eikä minkäänlaisia rokotteita tätä patogeenia vastaan”, eräs tietopalvelu puuskutti lakkaamatta. Mutta on myös vain vähän lääkkeitä joilla taistella yhtään minkään tyypin keuhkokuumetta vastaan, koska viruksia vastaan on olemassa todella vähän lääkkeitä… Mieti, että arviolta 97% tapauksista luonnollisesti taistelee tätä ruttoa vastaan menestyksellä. Mitä he, tai heidän immuunijärjestelmänsä tekivät oikein? Miksi tämä on harvoin, tai jos koskaan, mainittu tai tutkittu missään valtavirran lähteessä? Vaihtoehtona Fumento mainitsee, että ”Ribovirin” … ”vaikuttaa olevan tehokas SARSia vastaan.”

(Onko tämä jälleen yhden tyyppinen lääketieteellisesti aiheutettu vinouma, jonka hyvää tarkoittava Fumento ilmaisee?

Mieti stä, että SARS on ollut olemassa vain muutaman viikon ajan ennen Fumenton tekstiä. Itse asiassa, koronavirus on kyseenalaisesti saatu määritettyä SARS-potilailta ainoastan muutama päivä ennen Fumenton kirjoittamaa tekstiä.

Yhtään kliinistä koetta, jossa Ribovirin on yhdistetty SARSiin, ei ole koskaan tehty. Parhaimmillaankin tämä lausunto kertoo joko lääkeyhtiön propagandasta ja/tai terveysviranomaisten spekulaatioista.)

Fumento jatkaa:

”Joten mistä tämä yhtäkkinen vouhkaus keuhkokuumeesta? Ensinnäkin, älä ummista silmiä kaikkein ilmiselvimmälle asialle: Sillä myydään otsikoita. Mutta lisäominaisuutena tähän pelotteeseen on teollisuudenala, joka on kasvanut niin paljon niinkutsuttujen ”tartuntatautien” ympärille. Jotkut taudit oikeasti muuttuvat kassamagneeteiksi, niinkuin esimerkiksi AIDS. Muut, kuten Länsi-Niilin virus Pohjois-Amerikassa, ovat uusia tuolla alueella. Mutta paljon mainetta, kunniaa ja isoja budjetteja on siinä kun soittaa ’syntyvän infektion’ hälytyskelloja ja varoittelee kauheasta sekamelskasta, joka seuraa siitä ettei ole valmistautunut. Klassinen esimerkki on Ebola… (Fumento laimentaa Ebolan uhkaa tässä.) Kuitenkin voisi vaikka vannoa, että jokainen Ebola-epidemia on itse asiassa sattunut Torontossa tai New Yorkissa… …USA:n valtio ja eri Pohjois-Amerikan yliopistot ovat myös nähneet nämä feikkirutot kassamagneetteina. USA:n tartuntatautien virasto julkaisee lehteä nimeltä Emerging Infectious Diseases, vaikka yhdestäkään numerosta on vaikeaa löytää sairautta, joka oikeasti sopisi tähän määritelmään. U.S. Institute of Medicine juuri julkaisi raportin, joka varoitti että USA on suuresti alivarautunut patogeenien uhkaan. Lohduttaen hän kuitenkin lisää, että ei ole mitään mitä verorahojen pöytään lyöminen ei korjaisi. Samaan aikaan ikuisuuksia sitten ilmaantunut tauti nimeltä malaria tappaa jopa 2.7 miljoonaa ihmistä vuosittain. Toinen nimeltä tuberkuloosi tappaa ehkä kolme miljonaa lisää. Molemmat vaikuttavat Pohjois-Amerikassa, vaikkakin varsin vähän. Niinkutsutuissa ’nousevissa taudeissa’ voi olla isot rahat ja otsikot, mutta katastrofaaliset sairaudet ovat silti samoja vanhoja tylsiä tappajia. Itse asiasa ei välttämättä ole mitään tappava tautia, joka aiheuttaa vähemmän kuolemia Pohjois-Amerikassa kuin SARS.”

Michael Fumento lopettaa kysymällä ja haastaa pohtimaan:

”Miten prioriteettimme menivät niin vinoon? Missä mysteeri on?”

SARSin ja muiden KUSETUSTEN talousuhrit RMA:ssa

Vastoin Fumenton hyvin mietittyä johtopäätöstä siitä, että SARS buustaa niiden budjettia, jotka varoittelevat suurimpaan ääneen, valtavirran media on jatkuvasti yrittänyt saada ihmisiä miettimään toisin.

Yksi artikeli Kanadan suurimmista talouslehdistä, Financial Post, maaliskuun 31. päivänä 2003 ilmoittaa,

”SARS-virus tulee rasittamaan globaalia taloutta.”

Ilman minkäänlaista mainintaa paljon suuremmasta määrästä ihmisiä ja teollisuudenaloja, jotka hyötyvät sellaisista taudeista ja sen ympärillä pyörivästä pelosta, toimittaja Jacqueline Thorpen pomo antoi hänelle tehtäväksi keskittyä ilmailu- ja matkailuteollisuuteen, jotka ”erityisesti kokevat kolhuja”.

Hän kirjoittaa:

”Firmat Singaporessa ovat sulkeneet ovensa, lentokoneet Hong Kongin yllä ovat tyhjiä ja tuhannet ihmiset Torontossa ovat pakotettuja karanteniin tappavan keuhkokuumeviruksen lisätessä jällen yhden variaation piestyyn globaaliin talouteen. Vaikka SARS ei vältämättä olekaan niin lamaannuttava kuin Irakin sota, romahtavat osakemarkkinat tai heikot USA:n työllisyysmarkkinat, se alkaa jo rasittaa joitain Aasian talouksia ja pitkään kärvistellyttä matkailualaa.. Hong Kongissa, jossa infektiot hyppäsivät 60:sta 530:n viikonlopun yli ja 13 on kuollut, ekonomistit JPMorgan Chasella arvioivat bruttokansantuotteen menettävän 0.2-0.5% joka kuukausi turismin ja yksityisen kulutuksen laantumisen johdosta… Monien kiinalaisten shoppailualueiden yritykset (Torontossa) ovat raportoineet huomattavaa laskua liiketoiminnassa. Dennis Yuent, kauppias Toronton Pacific Mallissa — Pohjois-Amerikan suurimmassa kauppakeskuksessa — sanoi hänen myyntinsä pudonneen arviolta 70% SARS-kuumotuksen alkamisen jälkeen.”

Huomaa miten ammttilaspankkiirit JPMorgan Chasella ja Thorpe jättävät mainitsematta sen huikean kasvun lääketieteen/turvallisuuden aloilla ja sen suuren lisäyksen BKT:n johtuen SARSista ja samanlaisista kusetuksista.

9/11-hyökkäysten jälkeisinä viikkoina ja kuukausina minä jäljitin laajalti julkiseksi tehdyn pernaruttolähetysten ”mysteerin” USA:n Central Intelligence Agencyn (CIA) biologisten aseiden alihankkijoihin, joilla on yhteyksiä Britannian MI6:n, Porton Downiin, anglamerikkalaiseen lääkeyritysten kartelliin (mm. Bayer, Hoecsht, Baxter ja Merck) ja lopulta George Sorokseen — globaalin pankkialan ja sijoittamisen pohattaan ja eurooppalaisten oligarkkien omistamaan Genomic Instituteen, joka suorittaa DNA-sekvensointia pernarutorokotteen valmistajan Porton Downin tytäryhtiön Bioportin puolesta.

Tästä aihesta täydellinen selvitys TÄÄLLÄ.

Kiinan uhka ja angloamerikkalainen RMA

On epäilyttävän kätevää, että matkailuala ja Aasian matkailu erityisesti olisivat suurimpia uhreja kun globalistit (eli globaalit teollisuuspohatat ja ultrarikkaat) ovat suunnanneet sotilaalliset ja poliittiset linjaukset yhdenmukaisiksi RMA:n ja ”konfliktit ilman sotaa”-agendan kanssa.

Matkailun vähentäminen auttaa turvaamaan laaja-alaisesti RMA:n (Revolution in Military Affairs) tavoiteet.

Mieti sitä.

Vähemmän liikkuvat populaatiot, ja vähemmän populaatiota yleisestikin, on helpompa kontrolloida, erityisesti kun heidät altistetaan televisiolle kun heidän on pakko haaskata aikaa kotonaan. Tämä on täysin yhdenmukaista Willis Harmonin ajaman ”Changing Images of Mankind”-touhun kanssa, jota hän tekee angloamerikkalaisten sotilas- ja bisnesetujen hyväksi. Tämän vaikutus on samanlainen kuin pakotettu ”karanteeni”.

Eikö tämä ole myös yhdenmukaista ”orjuuden muodon kanssa jossa ihmiskunta ei tiedä tulleensa orjuutetuksi?”

Ihmiset ovat liian halukkaita luopumaan kansalaisoikeuksistaan ja henkilökohtaisista vapauksistaan sellaisten tekaistujen pelkojen edessä. Kuuluisan ”Homeland Security Actin” läpimeno Amerikassa, ja sen vastinpari Kanadassa, ovat klassisia esimerkkejä tällaisesta yhteiskunnallisesta ohjailusta, pakotetusta lainsäädännöstä ja ruokottamasta manipuloinnista.

Miten kätevää, että Aasian, ja erityisesti Kiinan, sanotaan olevan tämän pohjoisamerikkalaisen vaivan lähde aikana, jolloin kiinalais-angloamerikkalaiset suhteet ovat vähintäänkin koetuksella.

Ensimmäisiä SARS-tapauksia edeltävinä päivinä amerikkalaiset riensivät Tyynen valtameren alueelle eskaloimaan aggressioita Korean niemimaalla. Kommunistinen Kiina, Amerikan ”kaikkein suosituin” kauppakumppani, on poliittisessa liitossa useiden Amerikan vihollisten kanssa, mukaanlukien niiden joiden sanotaan piilottelevan massatuhoaseita, mm. Irak.

Yhteensattumaa? Ei todennäköisesti kun suurempaa poliittista kuvaa katsoo angloamerikkalaisen oligarkian RMA:n ja heidän ajamiensa ”konfliktien ilman sotaa” näkökulmasta.

Loppujen lopuksi ”We the People” on muuttunut tämän pelotteen suurimmaksi uhriksi, ja sitä palvelevien suurempien poliittisten agendojen uhriksi.

Median rooli SARSissa — Ennakkotapaus

Mieti, että valtavirran mediaan on rankasti vaikuttanut, jos ei kokonaan haltuun ottanut, monikansalliset korporaatiosponsorit, jotka suojelevat ja ajavat suhteellisen pienen ja globaalin teollisuuspohattojen joukon etuja (olen kutsunut heitä ”globalisteiksi”; toiset puhuvat ”johtavasta eliitistä” tai ”eurooppalaisesta oligarkiasta”).

Muista myös, että uutislafkojen fokus, minä tahansa päivänä tai hetkenä, syntyy tiedustelupalveluiden direktiiveistä. Tästä ovat puhuneet monet kunnioitettavat auktoriteetit, mm. monet eläkkeelle lähteneet uutispäälliköt ja tiedusteluviranomaiset.

Joten kysy ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi amerikkalaiset sotilasviranomaiset, lähtien puolustusministeri William Cohenista Clintonin vuosina, ovat levitelleet Amerikan suurimman haavoittuvuuden valeita terroristien biologisten aseiden muodossa? Eikö tämä ole maanpetturuutta Yhdysvaltoja vastaan kertoa niin arkaluonteista tiedustelutietoa potentialisille vihollisille valtavirran lehdistössä? McCarthyn aikaan Hollywoodin tuottajat saivat syytteitä jos heillä oli vähänkään liberaaleja tai kommunistisympatioita. Mikä on muuttunut että sallitaan ”Black Hawk Down”-hollywoodtuotannon olla Saddamin ja hänen tiedustelu-upseeriensa käytössä kouluttamaan ja inspiroimaan hänen joukkojaan?
 • Miksi valtavirran media jatkaa sen ennustamista, että tulee ”Se Iso Juttu” — influenssavirus joka tuottaa miljardeja tappavan superflunssan, niinkuin ”Espanjantauti” teki vuosina 1918-19, vaikka täysin sivuutetaan henkilöt, organisaatiot ja laboratoriot, jotka ovat nähneet vaivaa tuottaakseen näitä massatuhoaseita? Jopa tuhoisa Espanjantauti oli, kirjaimellisesti, kaivettu lisätutkimuksia varten (sekä levittämistä?).
 •  Miksi ”Espanjantauti”-virus on nimeltään ”Espanjantauti”, vaikka se syntyi, historiallisten lähteiden mukaan, Tiibetissä vuonna 1917? Sanottiin, että espanjalaiset lehdet olivat ainoita, jotka raportoivat suuresta rutosta johtuen heidän neutraaliudestaan ensimmäisen maailmansodan politiikkaa koskien. Kuitenkin Espanja oli yhtä tärkeä amerikkalaisille silloin kuin kommunistinen Kiina on USA:lle nykyään. ”Espanjantauti” sai nimensä Amerikan ja Espanjan välisen kahden vuosikymmenen kiistan jälkeen koskien Karibian saaria, Hawaijia ja Filippiinejä, mikä alkoi Espanjan ja Amerikan välisellä sodalla, joka loppui Filippiineillä vuonna 1902. Toistaako historia itseään SARSin syntyessä, jonka väitetään olevan peräisin Kiinasta?
 • Jos tunnustettujen auktoriteettien legioona odottaa ”Sen Ison Jutun” saapumista, miksi samat henkilöt sivuuttavat tämän kirjoittajan julkistamat USA:n valtion, National Institutes of Healthin, sekä National Cancer Instituten dokumentit, joista käy ilmi, että USA:n armeijan kuudenneksi suurin bioaseiden alihankkija vuosina 1969-1970 valmisteli mutantti-influenssaa yhdistämällä sitä akuuttiin lymfosyyttiseen leukemiaan? Toisin sanoen, miltä sinusta tuntuisi saada flunssa, joka levittää syöpää aivastamalla? Voitko edes ajatellakaan kehittäväsi sellaista virusperäistä leukemiaa, joka tappaa suurimman osan tartunnan saaneista muutamassa viikossa pisaratartunnan saamisesta? Nämä on kaikki näytetty kirjassa Emerging Viruses – AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional vuodesta 1996 eteenpäin. Tämän tarttuvien asioiden, potentiaalisesti biologisten aseiden listan kopio, joka listaa useita flunssavirusmutanttirekombinantteja, on postattu alle tarkasteltavaksesi.
 • Miksi et ole aiemmin kuullut näistä kehityskuluista? Erityisesti kun nämä dokumentit ovat kiertäneet uutishuoneissa ja valtion virastoissa, varsinkin niiden jotka ovat mukana julkisessa terveydenhuollossa, vuodesta 1996 lähtien?
 • Viimeisenä, jos julkaisisin tämän informaation, ja sen vahvistavan dokumentaation, ja lähettäisin tämän kriittisen tiedon kiireellisten pyyntöjen liitteinä arviolta 8500 valtavirran median edustajalle (kuten olen tehnyt tällä viikolla ja kymmeninä kertoina aiemmin viimeisen seitsemän vuoden ajan), voitko laittaa telkkarin päälle ja saada jotain muutakin nähtäväksesi kuin ”sitä samaa ohjelmaa”?

Jos olet miettinyt ja vastannut ylläoleviin kysymyksiin, eikö ole selvää, että Amerikkaa manipuloidaan globaalin populaationharvennusagendan edistämiseksi?

Se Iso Juttu on tulossa

USA:n armeijan kuudenneksi tärkein biologisten aseiden alihankkija 1969-1970 valmisteli mutanttiviruksia influenssasta ja parainfluenssasta, joita oli yhdistelty akuuttiin lymfosyyttiseen leukemiaan. Miltä sinusta tuntuisi saada flunssa, joka levittää tappavaa syöpää pelkästään aivastamalla?

Epidemia-asiantuntijoiden ja valtion viranomaisten mukaan ”Se Iso Juttu” voi saapua koska tahansa.

Emma Ross Associated Pressista raportoi SARSista WHO:n julkistaessa sen SARS-kriisisuunnitelman.

WHO, kuten saatat muistaa, on YK:n sponsoroima organisaatio, jonka huhutaan auttaneen AIDSin levittämisessä Afrikkaan kontaminoitujen B-hepatiitti ja/tai poliorokotteiden avulla. Tätä väitettä tukee kohtuullinen määrä todisteita.

Vielä huolestuttavammin YK:n tiedetään olevan vahvasti Rockefeller-perheen jäsenten ja korporaatiointressien talutusnuorassa. Historia kertoo miten Rockefellerin fyrkat rakensivat YK:n päärakennuksen New York Cityyn. Toisen maailmansodan aikaan Rockefellerin perhe ja heidän Standard Oil Company tukivat Hitleriä enemmän kuin he tukivat liittoutuneita, oikeuden kirjanpidosta käy ilmi.

Eräs liittovaltion tuomari tuomitsi Rockefellerin syyllistyneen ”maanpetturuuteen” Yhdysvaltoja vastaan.

Toisen maailmansodan jälkeen, asianajaja John Loftusin mukaan — natsien sotarikostutkija — Nelson Rockefeller taivutteli YK:n Etelä-Amerikan äänestysblokin suosimaan Israelin luomista ainoastaan varmistamaan ettei hänen natsisympatiansa koskaan paljastuisi.

Aiemmin tuona vuosisatana John D. Rockefeller yhdessä Prescott Bushin ja Britannian kuningasperheen kanssa tukivat eugeniikka-aloitteita, jotka synnyttivät Hitlerin rotupuhtausohjelmat. Samaan aikaan Rockefellerin perhe käytännössä monopolisoi Amerikan lääketeollisuuden ja syöpä- sekä geeniteollisuuden.

Nykyään Rockefellerin perheen säätiö, YK ja WHO ovat ”populaatio-ohjelmien” eturintamassa, jotka on suunniteltu pienentämään maailman populaatiota hallittavammalle tasolle.

Foreign Affairs -lehden mainoksessa — lehti jota David Rockefellerin johtama Council on Foreign Relations julkaisee – USA:n populaatiota aiotaan vähentää puolella.

”Meillä ei ole koskaan ollut vastassamme tämän skaalan ongelmia globaalisti” sanoo tri. David Heymann WHO:sta koskien SARSia. ”Tämä on ensimmäinen kerta kun globaali laboratorioverkosto jakaa informaatiota, näytteitä, verta ja kuvia”, lisää tri. Klaus Stohr, WHO:n virologi, joka koordinoi laboratoriota kansainvälisesti. ”Periaatteessa yhdessä yössä kaikki salaisuudet, kaikki kateus, kaikki kilpailu ovat väistyneet globaalin terveyshätätilan tieltä. Tämä on ilmiömäinen verkosto.” AP raportoi, että yhdessä viikossa koko WHO:n laboratorioverkosto oli ”eristänyt SARS-viruksen, tuottanut alkuvaiheen diagnostiset testit, ja rajannut viruksen identiteetin kahteen kandidaattiin — joista kumpikaan ei ole uusi influenssan muoto. Seuraavalla viikolla antiviruslääkkeitä testattiin mahdollisina hoitoina. ”Samaan aikaan lääkärit jakoivat myös informaatiota… WHO koordinoi oireiden, tapauskuvausten ja mahdollisten hoitojen vaihdantaa… aasialaiset lääkärit puhuivat eri hoidoista, joita he kokeilivat; myöhemmin eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset tulivat mukaan. ”Itäisessä Aasiassa — valtion kutsusta — WHO:n asiantuntijatiimi lähetettiin Vietnamiin, Hong Kongiin ja Kiinaan selvittämään miten tauti leviää, ja auttamaan potilaiden hoidossa sekä taudin kontrolloinnin neuvonnassa. ”Aileen Plant, tartuntatautiepidemiologi Curtinin yliopistosta Australiasta, johti kymmeniä asiantuntijoita Hanoissa, joka on eräs pahiten kärsineistä alueista. Hänen kansainvälinen tiiminsä Hanoissa keskittyi ranskalaiseen sairaalaan, joka sulki ovaensa uusilta potilailta ja laittoi karanteeniin sisälläolijat. Monet sairastuneista olivat hoitajia ja lääkäreitä…. ”Kiinan uusien tartuntalukujen myötä on ollut yli 1500 tapausta ja hieman yli 50 kuolonuhria maailmanlaajuisesti, mukaanlukien kolme kanadalaista. WHO uskoo, etä tauti on yleisesti hallinnassa, mutta Hong Kong pysyy haasteena. Manner-Kiinassa kuva on hieman synkkä… ”Monet WHO:n sisällä, jotka pitävät SARS-operaatiota eräänlaisena kenraaliharjoituksena — ”hyvä käytäyntö”, Heymann sanoi — Sitä Isoa Juttua odotellen, väistämätöntä tappajaflunssapandemiaa, jonka asiantuntijat ennustavat tulevan milloin tahansa. ”’Tämä ei ole Se Iso Juttu, koska mielestäni tämä on halinnassa.'”

Mitä sinun tulisi tehdä

Ylläoleva informaatio on yksityiskohtaisesti dokumentoitu ja viitattu kirjoittajan aiemmissa kahdessa teoksessa, Emerging Viruses: AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional? sekä Death in the Air – Globalism, Terrorism and Toxic Warfare.

Herää kysymys mitä pitäisi tehdä? On henkilökohtaisia ja sosiopoliittisia suuntia rationaaliselle reaktiolle.

Tässä ovat minun suositukseni.

 1. Henkilökohtaisesti sinua ja rakkaitasi rohkaistaan tekemään kaikkenne kohottamaan luonnollista immuniteettia yli sen 3:nen persentiilin joka ilmeisesti on tarpeen SARS-kuoleman tai muiden patogeenisten agenttien ehkäisemiseksi. Suositan opiskelemaan vaihtoehtoisen lääketieteen verkkosivuja, mm. www.healingcelebrations.com.  Nämä ovat omistautuneet parantamaan terveyttä luonnollisesti.
 2. On viisi käytännön asiaa jotka voi tehdä, jotka on kuvattu kirjassani Healing Celebrations – Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture, Natural Medicine and Modern Science (Tetrahedron Publishing Group, 2000). Nämä ovat:
  1. detox/paasto,
  2. alkalisointi/happamuuden vähentäminen,
  3. immunitetin parantaminen,
  4. hapettaminen,
  5. biosähköiset/energeettiset menetelmät.
 3. Sosiaalisesti sinun tulisi kertoa perheellesi ja ystävillesi näistä asioista heidän uhriutumisen, median manipulaation ja jatkuvan sekaannuksen vähentämiseksi.
 4. Poliittisesti saatat haluta aktivoitua tuomaan kansalle enemmän tietoa näistä asioista. Me kansalaiset voimme saada aikaan paljon lääketieteen alaisuudessa tehtävien kansanmurhien pyäsyttämiseksi. Tämä osoitettiin viimeksi kun paljastimme riskit ja myytit vaaralliseen isorokkorokotteeseen liittyen. Ruohonjuuritason julkaisut kuten Smallpox Alert, jota Idaho Observer julkaisee, ja verkkosivu www.allaboutsmallpox.com, saivat aikaan koko ohjelman lopettamisen. Lähettämällä tätä artikkelia eteenpäin sekä tähän liittyvän nettisivun www.SARSscam.com osoitetta niin monelle ihmiselle kuin mahdollista, me voimme saada aikaan saman onnistuneen tuloksen.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades