Avainsana-arkisto: tartuntataudit

Eurolääkärit varoittavat COVID-rokotteen ongelmista

Tämä kirje kuvaa vakavia potentiaalisia COVID-19 -rokoteteknologian vaikutuksia ja varoittaa mahdollisista autoimmuunireaktioista, veritupista, infrakrteista ja sisäisestä verenvuodosta, “muunmuassa aivoissa, selkäytimessä ja sydämessä”. Kirjoittajat pyytävät tutkimusnäyttöä siitä, että tässä esitetty jokainen lääketieteellinen vaara “olisi esikliinisten eläinkokeiden avulla suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMA:n hyväksyntää ihmiskäyttöön.”

“Mikäli tällaista näyttöä ei ole saatavilla”, kirjoittajat kirjoittavat, “me vaadimme, että geenipohjaisten rokotteiden käyttöluvat perutaan siihen asti kunnes kaikkiin niiden ongelmiin on EMAn asianmukaisella huolellisuudella vastattu.”

Kirje on osoitettu Emer Cookelle, EMAn johtajalle, päivämäärällä maaliskuun 1. 2021. Kirjeestä on sinikopio Euroopan neuvoston presidentille ja Euroopan komission presidentille.

Siinä lukee: “Me tuemme uusien lääketieteellisten innovaatioiden käyttöönottoa interventioissa.” Kuitenkin, “niissä on vakavia ongelmia, joihin kuuluu mutta jotka eivät rajoitu yllämainittuihin, mm. EMAn COVID-19 -rokotteelle antaman hyväksynnän ennenaikaisuus ja harkitsemattomuus, ja että rokotteiden antaminen oli ja on edelleen ‘ihmiskoe’, joka rikkoi ja edelleen rikkoo Nubembergin säännöstöä.”

Ryhmä tieteilijöitä on kirjelmöinyt Euroopan lääkevirastolle (European Medicines Agency, EMA) vastatakseen kiireellisiin turvallisuuskysymyksiin koskien COVID-19 -rokotetta tai saadakseen rokotteen hyväksynnän kumotuksi. 

Julkisessa lausunnossa ryhmä sanoi…

“Ei aikaakaan sen jälkeen kun toimitimme kirjeen, kun Norjan lääkevirasto varoitti että COVID-19 -rokotteet voivat olla pian liian riskaabeleja vanhuksille, sille ryhmälle jolle tämä rokote oli alunperin suunniteltu suojaksi. Me lisäisimme, että rokotteiden toimintamekanismin johdosta, piikkiproteiinin tuotannon stimuloimiseksi, jolla on negatiivisia patofysiologisia ominaisuuksia, voi löytyä myös vaarassa olevia ihmisiä jotka eivät ole vanhoja tai valmiiksi jo sairaita. Uusi data kertoo, että rokotteen sivuvaikutukset ovat kolme kertaa niin yleisiä kuin niillä, jotka ovat aiemmin sairastaneet koronavirusinfektion, esimerkiksi. Mikään rokote ei ole käynyt läpi kliinistä testausta enempää kuin muutaman kuukauden, mikä on yksinkertaisesti liian lyhyt aika turvallisuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi.

“Siksipä, lähtökohtana, me uskomme, että on tärkeää numeroida ja arvioida kaikki kuolemat, jotka on tapahtuneet 28 päivän sisällä rokotuksen antamisesta, ja verrata näitä lukuja kliiniseen kuvaan niistä ihmisistä, joita ei ole rokotettu.

“Samoin, mitä tulee COVID-19 -rokotteen kehittämiseen, Euroopan parlamentti on ilmoittanut lauselmassa 2361 tammikuun 27. päivä 2021, että jäsenvaltioiden tulee varmistaa kaikkien COVID-19 -rokotteiden laatu korkealuokkaisilla kokeilla, jotka ovat laajoja ja eettisesti toteutettuja. EMAn viranomaiset, ja muut sääntelyelimet EU-valtioissa ovat näiden kriteerien velvoittamia. Niiden tulisi tehdä kaikkensa soveltaakseen päätöslauselmaa 2361 kolmannen vaiheen lääketuotteisiin.

“Päätöslauselman 2361 mukaan jäsenvaltioiden tulee informoida kansalaisiaan siitä, että rokottaminen EI OLE pakollista ja varmistaa, että kukaan ei tule poliittisesti, sosiaalisesti tai muutenkaan painostetuksi ottamaan rokotusta. Valtioita velvoitetaan lisäksi varmistamaan, että ketään ei syrjitä rokotteen ottamatta jättämisestä.”

Kirje on kansalaisaloitteen muodossa Britannian hallituksen aikeita vastaan ottaa käyttöön rokotepassi, ja aloitteen on kirjoittanut 270,000 henkilöä, yli tuplasti sen verran mitä vaaditaan aloitteen käsittelyyn ottamiseksi. Kansalaisaloitteesta keskusteltiin Britannian parlamentissa maaliskuun 15. päivä 2021.

Seuraava on videolausunto Doctors for COVID Ethicsin jäseneltä, professori Sucharit Bhakdi LT, lääketieteen mikrobiologian ja immunologian emeritusprofessorilta, sekä entiseltä Institute of Medical Microbiology and Hygienen johtajalta, Johannes Gutenbergilta University of Mainzista Saksassa. Katso tästä:

Doctors for COVID Ethics julkaisi seuraavan kirjeen:

Emer Cooke Executive Director, European Medicines Agency Amsterdam, The Netherlands

28. helmikuuta 2021

Hyvä rouva/herra,

KIIREELLISESTI TIEDOKSI: EMER COOKE, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE EUROPEAN MEDICINES AGENCY

Lääkäreinä ja tieteentekijöinä me tuemme uusien lääketieteellisten innovaatioiden käyttöönottoa interventioissa, jotka on asianmukaisesti kehitetty ja otettu käyttöön, potilaan suostumuksella. Tämä kanta käsittää rokotteet samoin kuin hoitomuodot.

Me huomautamme, että aiemmin terveiden nuorten ihmisten otettua COVID-19 -geenirokotteen, useita erilaisia sivuvaikutuksia on raportoitu. Lisäksi mediassa on raportoitu ympäri maailman vanhainkotien COVID-19 -tartunnoista muutama päivä rokotteen saamisen jälkeen. Vaikka me tunnustamme, että nämä tapaukset, jokaikinen niistä, on saattanut olla epäonninen sattuma, me olemme huolissamme siitä että näiden olosuhteiden alla sattuneiden kuolemien ja sairastumisten syistä on ollut ja edelleen on varsin riittämättömät tutkimukset, erityisesti ruumiinavauksien tapauksessa.

Erityisesti me kyseenalaistamme onko rokotteiden turvallisuuden keskeisimmät ongelmat riittävästi käsitelty ennen Euroopan lääkeviraston (EMA) niille antamaa hyväksyntää.

Me kiireellisesti pyydämme, että EMA antaa meille selvityksen seuraaviin ongelmiin:

1. Lihasinjektion jälkeen on odotettavissa, että geenirokote pääsee verenkiertoon ja leviää ympäri kehoa [1]. Me pyydämme näyttöä siitä, että mahdollisuus tälle olisi esikliinisten eläinkokeiden avulla suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMA:n hyväksyntää ihmiskäyttöön.

2. Mikäli sellaista näyttöä ei ole saatavilla, on odotettavissa että rokotteet pysyvät verenkierrossa ja endoteeliset solut sieppaavat ne. Silloin on syytä olettaa, että tämä tapahtuu kohdissa, joissa verta virtaa vähän, eli ohutsuonissa ja kapillaareissa [2]. Me pyydämme näyttöä siitä, että mahdollisuus tälle olisi esikliinisten eläinkokeiden avulla suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMA:n hyväksyntää ihmiskäyttöön.

3. Mikäli sellaista näyttöä ei ole saatavilla, on odotettavissa että rokotteiden nukleiinihappojen ilmentyessä, proteiinipiikistä johdetut peptidit näkyvät solujen MHC I -luminaalipintojen tiellä. Monilla terveillä ihmisillä on CD8-lymfosyyttejä, jotka tunnistavat sellaiset peptidit, mikä voi johtua aiemmasta COVID-infektiosta, mutta se voi johtua myös muiden koronavirusten ristireaktioista [3; 4] [5]. Meidän tulee olettaa, että nämä lymfosyytit hyökkäävät näiden solujen kimppuun. Me pyydämme näyttöä siitä, että mahdollisuus tälle olisi esikliinisten eläinkokeiden avulla suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMA:n hyväksyntää ihmiskäyttöön.

4. Mikäli sellaista näyttöä ei ole saatavilla, on odotettavissa että syntyy endoteelista vahinkoa, mitä seuraa veren koaguloituminen verihiutaleiden aktivoituessa lukemattomissa paikoissa eri puolilla kehoa. Me pyydämme näyttöä siitä, että mahdollisuus tälle olisi esikliinisten eläinkokeiden avulla suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMA:n hyväksyntää ihmiskäyttöön.

5. Mikäli sellaista näyttöä ei ole saatavilla, on odotettavissa että tämä johtaa verihiutalemäärien laskuun, D-dimeerien ilmaantumiseen vereen ja moniin iskeemisiin vammoihin ympäri kehoa, mm. aivoissa, selkäytimessä ja sydämessä. Verenvuotoa voi esiintyä tämän tyyppisen DIC-syndrooman esiintyessä, mm. sisäistä ylenpalttista verenvuotoa ja verenvuodon aiheuttama halvaus. Me pyydämme näyttöä siitä, että mahdollisuus tälle olisi esikliinisten eläinkokeiden avulla suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMA:n hyväksyntää ihmiskäyttöön.

6. SARS-CoV-2 -piikkiproteiini sitoutuu verihiutaleiden ACE2-reseptoreihin, mikä johtaa niiden aktivaatioon [6]. Trombosytopeniaa on raportoitu pahojen SARS-CoV-2 -infektiotapausten yhteydessä [7]. Trombosytopeniaa on raportoitu myös rokotetuilla ihmisillä [8]. Me pyydämme näyttöä siitä, että verihiutaleiden potentiaalisen aktivaation vaara, joka johtaisi myös suonensisäisiin koagulaatioihin (disseminated intravascular coagulation, DIC) on suljettu pois kaikista kolmesta rokotteesta ennen niiden EMAn hyväksyntää ihmiskäyttöön.

7. Ympäri maailmaa pyyhkivä SARS-CoV-2 on luonut pandemian sairauksia, jotka liittyvät moniin kuolemiin. Kuitenkin rokotteiden hyväksynnän aikaan terveydenhuolto monissa maissa ei ollut enää välittömässä ylikuormittumisen vaarassa, koska yhä suurempi osuus ihmisistä ympäri maailman oli jo saanut infektion ja pandemian huippu oli mennyt jo ohi. Tämän seurauksena me vaadimme ratkaisevaa näyttöä siitä, että EMAn antaessa ehdollisen markkinointiluvan kaikille kolmelle rokotteelle maailmassa oli oikeasti hätätila, millä EMA oikeutti rokotteiden ihmiskäytön, tarkoituksella vedoten sellaiseen hätätilaan.

Mikäli kaikkiin yllämainittuihin kohtiin ei löydy todisteita, me vaadimme, että geenipohjaisten rokotteiden käyttöluvat perutaan siihen asti kunnes kaikkiin niiden ongelmiin on EMAn asianmukaisella huolellisuudella vastattu.

Rokotteissa on vakavia ongelmia, joihin kuuluu mutta jotka eivät rajoitu yllämainittuihin, mm. EMAn COVID-19 -rokotteelle antaman hyväksynnän ennenaikaisuus ja harkitsemattomuus, ja että rokotteiden antaminen oli ja on edelleen ‘ihmiskoe’, joka rikkoi ja edelleen rikkoo Nubembergin säännöstöä.

Tilanteen vakavuudesta johtuen me pyydämme, että vastaatte tähän sähköpostiin seitsemän päivän kuluessa ja otatte syväluotaavasti kantaa kaikkiin huolenaiheisiin. Mikäli ette noudata tätä kohtuullista pyyntöä, me teemme tästä kirjeestä julkisen.

Kopio kirjeestä on lähetetty:

Charles Michel, President of the Council of Europe Ursula von der Leyen, President of the European Commission.

Lääkärit ja tieteentekijät voivat allekirjoittaa kirjeen lähettämällä sähköpostilla nimensä, asiantuntemuksensa, pätevyytensä ja kaikki mainittavat kytköksensä muihin tahoihin osoitteeseen Doctors4CovidEthics@protonmail.com

Lähdeviitteet

[1] Hassett, K. J.; Benenato, K. E.; Jacquinet, E.; Lee, A.; Woods, A.; Yuzhakov, O.; Himansu, S.; Deterling, J.; Geilich, B. M.; Ketova, T.; Mihai, C.; Lynn, A.; McFadyen, I.; Moore, M. J.; Senn, J. J.; Stanton, M. G.; Almarsson, Ö.; Ciaramella, G. and Brito, L. A.(2019).Optimization of Lipid Nanoparticles for Intramuscular Administration of mRNA Vaccines, Molecular therapy. Nucleic acids 15 : 1–11.

[2] Chen, Y. Y.; Syed, A. M.; MacMillan, P.; Rocheleau, J. V. and Chan, W. C. W.(2020). Flow Rate Affects Nanoparticle Uptake into Endothelial Cells, Advanced materials 32 : 1906274.

[3] Grifoni, A.; Weiskopf, D.; Ramirez, S. I.; Mateus, J.; Dan, J. M.; Moderbacher, C. R.; Rawlings, S. A.; Sutherland, A.; Premkumar, L.; Jadi, R. S. and et al.(2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Cell 181 : 1489–1501.e15.

[4] Nelde, A.; Bilich, T.; Heitmann, J. S.; Maringer, Y.; Salih, H. R.; Roerden, M.; Lübke, M.; Bauer, J.; Rieth, J.; Wacker, M.; Peter, A.; Hörber, S.; Traenkle, B.; Kaiser, P. D.; Rothbauer, U.; Becker, M.; Junker, D.; Krause, G.; Strengert, M.; Schneiderhan-Marra, N.; Templin, M. F.; Joos, T. O.; Kowalewski, D. J.; Stos-Zweifel, V.; Fehr, M.; Rabsteyn, A.; Mirakaj, V.; Karbach, J.; Jäger, E.; Graf, M.; Gruber, L.-C.; Rachfalski, D.; Preuß, B.; Hagelstein, I.; Märklin, M.; Bakchoul, T.; Gouttefangeas, C.; Kohlbacher, O.; Klein, R.; Stevanović, S.; Rammensee, H.-G. and Walz, J. S.(2020). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition, Nature immunology.

[5] Sekine, T.; Perez-Potti, A.; Rivera-Ballesteros, O.; Strålin, K.; Gorin, J.-B.; Olsson, A.; Llewellyn-Lacey, S.; Kamal, H.; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. and et al.(2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell 183 : 158–168.e14.

[6] Zhang, S.; Liu, Y.; Wang, X.; Yang, L.; Li, H.; Wang, Y.; Liu, M.; Zhao, X.; Xie, Y.; Yang, Y.; Zhang, S.; Fan, Z.; Dong, J.; Yuan, Z.; Ding, Z.; Zhang, Y. and Hu, L.(2020). SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19, Journal of hematology & oncology 13 : 120.

[7] Lippi, G.; Plebani, M. and Henry, B. M.(2020).Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A meta-analysis, Clin. Chim. Acta 506 : 145–148.

[8] Grady, D. (2021). A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder, The New York Times, Feb. 8, 2021.

Yours faithfully,

Professor Sucharit Bhakdi MD, Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology, Former Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, Johannes Gutenberg University of Mainz (Medical Doctor and Scientist) (Germany and Thailand)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College London (Medical Doctor) (United Kingdom and Italy)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology, Stockholm, Sweden (Medical Doctor) (United Kingdom and Sweden)

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, Consultant Neurologist and Neurophysiologist (studied Medicine in Freiburg, Germany, speciality training for Neurology at New York University, Fellowship in Neurophysiology at Mount Sinai Medical Centre, New York City; PhD in Pharmacology with special interest in chronic low level neurotoxicology and effects of environmental factors on brain health), Medical Director, The London Neurology and Pain Clinic (Medical Doctor and Scientist) (Germany and United Kingdom)

Professor Martin Haditsch MD PhD, Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist (Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology/Infectious Diseases, Specialist (Austria) in Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, Medical Director, Labor Hannover MVZ GmbH (Medical Doctor and Scientist) (Austria and Germany)

Professor Stefan Hockertz, Professor of Toxicology and Pharmacologym, European registered Toxicologist, Specialist in Immunology and Immunotoxicology, CEO tpi consult GmbH. (Scientist) (Germany)

Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD, Clinical Psychologist and Behavioural Psychologist, Expertise in the social psychology of torture, atrocity, collective violence and fear propaganda, Former member Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group (Clinical Psychologist and Behavioural Scientist) (Australia)

Professor Ulrike Kämmerer PhD, Associate Professor of Experimental Reproductive Immunology and Tumor Biology at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital of Würzburg, Germany, Trained molecular virologist (Diploma, PhD-Thesis) and Immunologist (Habilitation), Remains engaged in active laboratory research (Molecular Biology, Cell Biology (Scientist) (Germany)

Associate Professor Michael Palmer MD, Department of Chemistry (studied Medicine and Medical Microbiology in Germany, has taught Biochemistry since 2001 in present university in Canada; focus on Pharmacology, metabolism, biological membranes, computer programming; experimental research focus on bacterial toxins and antibiotics (Daptomycin); has written a textbook on Biochemical Pharmacology, University of Waterloo, Ontario, Canada (Medical Doctor and Scientist) (Canada and Germany)

Professor Karina Reiss PhD, Professor of Biochemistry, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Germany)

Professor Andreas Sönnichsen MD, Professor of General Practice and Family Medicine, Department of General Practice and Family Medicine, Center of Public Health, Medical University of Vienna, Vienna (Medical Doctor) (Austria)

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), Formerly Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; Co-founder & CEO, Ziarco Pharma Ltd.; Independent Consultant (Scientist) (United Kingdom)

Doctors and scientists can sign the open letter by emailing their name, qualifications, areas of expertise, country and any affiliations they would like to cite, to Doctors4CovidEthics@protonmail.com

***

Artikkelin julkaissut 21st Century Wire

Glyfosaatti + biopolttoaineet = COVID-19

Liittyykö COVID glyfosaattiin? Onko glyfosaatin ja COVID-19 epidemian välillä yhteys?

Glyfosaatti, yksi maailman myrkyllisimmistä kemikaaleista, voi olla syy siihen miksi ihmiset sairastuvat vakavasti COVID-19:n. MIT:n vanhempi tutkija tri. Stephanie Seneff raportoi.

Kauan odotettu pandemia on valitettavasti saapunut, minkä saapumista meille on tuputettu jo pitkään. Uusi koronaviruksen muoto nimeltään SARS-CoV-2, joka aiheuttaa taudin nimeltään COVID-19, on ottanut maailman myrskyisästi haltuun ja käytännössä pysäyttänyt globaalin talouden ja rasittanut terveydenhuoltojärjestelmää.

Minä olen vanhempi tutkija MIT:lla. Olen omistanut yli 12 vuotta sen ymmärtämiselle mikä on myrkyllisten kemikaalien rooli ihmisten terveyden romahtamisessa. Olen erityisen paljon keskittynyt selvittämään sitä mikä on ollut syynä autismin räjähtäneeseen kasvuun Amerikassa ja muualla maailmassa. Tutkimukseni vahvasti näyttää sen, että glyfosaatti (kasvimyrkky Roundupin aktiivinen ainesosa) on saanut aikaan autismin epidemian USA:ssa. Kun COVID-19 pandemia alkoi pyöriä ympäri maailmaa, aloin tarkastella sitä mikä rooli glyfosaatilla voisi olla tässä.

Mikäli glyfosaatin ja COVID-19:n välillä on jokin yhteys, sen ymmärtäminen miksi ja miten ne ovat yhteydessä voisi olla kriittisessä asemassa tämän pandemian taistelussa.

Koronavirukset aiheuttavat nuhakuumeen, joka on varmasti häiritsevä tauti, mutta yleensä niitä ei voida pitää vaarallisina. Jollain tavalla tämä on erilainen. Ilmeisesti se hyökkää todella vahvasti keuhkoihin, mikä saa aikaan immuunijärjestelmävasteen nimeltä “sytokiinimyrsky”, joka on immuunijärjestelmän vastaus tulehdukseen joka voi johtaa pysyviin vaurioihin keuhkon kudoksissa.

Vapautuvat molekyylit aiheuttavat laajaa oksidatiivista vauriota ja ne hyökkäävät antioksidanttipuolustuksen kimppuun. Kehon oma immuunijärjestelmä tuhoaa keuhkot, ja prosessi voi päättyä joko riittämättömästä hapesta aiheutuvaan tukehtumiseen, tai verisolujen täyteen romahtamiseen, jossa verisuonet tukkeutuvat muodostuvista massiivisista tukoksista, mihin usein liittyy sepsis ja/tai monen sisäelimen yhtäaikainen toiminnan lakkaaminen.

Me olemme kaikki lukeneet ihmisistä jotka ovat kuolleet hengityselinten toiminnan lakkaamisesta, mikä joillekin voi olla tuhoisa infektiosairaus.

Mutta sellaiset tuhoisat tilanteet sattuvat vain pienelle osalle tartunnan saajista. Muut kokevat vain pahan flunssan, tai jopa vain vähäisen flunssan, tai ei yhtään mitään oireita. Kollegani 20-vuotias tytär oli CDC:n varmistama tautitapaus. Mutta hänellä oli vain kaksi oiretta: väsymys ja hajuaistin menetys.

Mikä erottaa ihmiset, jotka nopeasti joutuvat taudin kouriin ja kuolevat traagisesti, niinkuin tämä opettajaisä New Yorkista, niistä kuten kollegani tytär, jolla oli tuskin havaittavia oireita?

Ja mikä ero on geografisella sijainnilla jossa virus aiheuttaa suuren kriisin verrattuna paikkoihin jossa tuskin huomataan eroa normaaliin meininkiin?

Luontainen ja adaptiivinen immuniteetti

Uskon, että vastaus on henkilön luontaisen immuunijärjestelmän terveydentilassa.

Ihmisen immuunijärjestelmä koostuu “luontaisesta” komponentista, joka on aina aktiivinen ja normaalisti erittäin kykenevä selviämään suurimmasta osasta vastaan tulevia infektioita, sekä “adaptiivisesta” komponentista joka on varajärjestelmä, mikä kutsutaan apuun kun luontainen järjestelmä on ylikuormittunut.

Luontainen komponentti tuottaa useita eri erikoisproteiineja, jotka voivat metsästää ja siepata viruksia, ja viedän ne makrofaageille puhdistettavaksi.

Adaptiivisella immunijärjestelmällä on periaatteessa kaksi haaraa, yksi joka tuottaa “sytokiinimyrskyn” pyrkimyksenään “ampua alas” nopeasti lisääntyvät virukset myrkkymolekyyleillä. Toinen haara tuotaa vasta-aineita jotka ovat tehokkaita tiettyihin infektoiviin taudinaiheuttajiin, mutta tämä voi johtaa autoimmuunisairauteen prosessissa, jota kutsutaan molekyylin jäljittelemiseksi (molecylar mimicry).

Jos luontainen immuunijärjestelmä on rikki, adaptiivinen järjestelmä lähtee ylikierroksille. Kun tämä tapahtuu, voi aiheutua niin paljon vahinkoa, että se on lopulta kuolemaksi (esim. allergiat).

Miksi Robert & Elizabeth Mar molemmat kuolivat? Yllättävä hypoteesi glyfosaatista ja COVID-19:sta

Robert ja Elizabeth Mar olivat Seattlessa elävä pariskunta. He pyörittivät suosittua ravintolaa kaupunginosassa nimeltä Maple Leaf [1]. Traagisesti he molemmat saivat COVID-19:n ja kuolivat kahden päivän sisällä toisistaan.

Marit olivat molemmat 7-kymppisiä, joten he sopivat suuremman altistuneisuuden profiiliin johtuen korkeammasta iästä. Mutta mahdollisesti merkittävämpi tekijä oli se seikka, että ravintola sijaitsi vain muutaman korttelin päässä valtatie 5:stä, kahdeksankaistaisesta valtatiestä jossa bussit, rekat ja autot ajavat päivät pitkät, ja syytävät ilmaan myrkyllisiä pakokaasuja.

Miksi ravintolan sijainti olisi merkitsevä? Hypoteesini on, että biopolttoaineteollisuus on varomattomasti ottanut käyttöön glyfosaattia autojen, rekkojen, lentokoneiden ja laivojen polttoaineisiin. Vaikka on pitkään tiedetty, että pakokaasut ovat toksisia keuhkoille, polttoaineteollisuudessa on ollut käynnissä muutos joka on voinut johtaa kriittiseen lisääntymiseen pakokaasujen myrkyllisyydessä. Erityisesti aerosolimuotoinen glyfosaatti voi aiheuttaa vaurioita keuhkoihin, mikä tekee flunssan tarttumisesta vakavan terveysvaaran.

Glyfosaatti on Roudupin aktiivinen ainesosa. Se on käytössä laajalti sekä geenimanipuloitujen että luonnollisten kasvien kasvatuksessa, joissa molemmissa sitä käytetään pääsemään eroon rikkakasveista, sekä myös tuleennuttamaan viljaa. Näiden kasvien jäteosat menevät polttoaineteollisuuden käyttöön biopolttoaineiksi.

Kuva 1: Queens, New York. Kartta: Google Maps.

Vesireittien, valtateiden ja lentokenttien välinen linkki

Seattle on rannikkokaupunki, joka sijaitsee Washington-järven ja Elliot-lahden välissä, jonka pohjoispuolella on Union-järvi. Seattlen ympäristöstä 41% on vettä. Wuhan, Kiina on kaupunki jossa COVID-19 epidemia sai alkunsa. Keltainen joki halkoo Wuhania. Keltainen joki on erittäin saastunut, jossa teollisuuden jätevedet virtaavat, ja jonne lannoitteet ja hyönteis- ja kasvimyrkyt valuvat viereisiltä pelloilta.

Kaksi suurinta koronaviruksen keskittymää USA:ssa ovat New York City ja New Orleans. New York City on Hudson-joen suulla, ja New Orleans on mahtavan Mississippi-joenn suulla. Yhteys glyfosaatin ja COVID-19:n välillä voidaan nähdä näistä paikoista, joissa myrkylliset valumat ovat kaikkein yleisimpiä.

Jos katsot karttaa viruskeskittymistä maaliskuun 26. päivältä 2020, näet suuren alueen joka kulkee Mississippiä alas New Orleansiin, sekä sarjan keskittymiä Pohjois-Dakotassa, Etelä-Dakotassa, Nebraskassa ja Iowassa, jotka kaikki seurailevat Missouri-jokea, joka laskee Mississippiin.

Toinen rypäs COVID-19 epidemioita löytyy Minneapoliksen, Minnesotan ja Chicagon väliltä Illinoisista, sekä Michigan-järven rannalta. Hudson-joki on periaatteessa suora virta pohjoisesta etelään, mikä saa alkunsa Adirondack-vuorilla New Yorkin osalvation ylämailla ja päättyy New Yorkin satamaan. Koko joen pituudelta on pesäkkeitä kartalla, ja suurin keskittymä on New Yorkissa.

Queens, New York on mahdollisesti USA:n kaikkein eniten tartunnan saanut alue. Voidaan esittää tapaus New Yorkista, että se on haavoittuvainen suuresta määrästä ulkomailta tulleita vierailijoita ja metropolialueen suuresta väestötiheydestä johtuen.

Kuitenkin, kuten kartta näyttää, Queens on lähestulkoon veden ympäröimä, ja La Guardian lentokenttä on sen pohjoispuolella ja JFK-lentokenttä eteläpuolella. Sen halkaisee kolme suurta valtaväylää I-278, I-495 ja I-678.

Ilmailuteollisuus on tutkinut mahdollisuutta käyttää lentokoneissa biopolttoaineita ainakin vuodesta 2009 lähtien. United Airlines oli ensimmäinen joka otti käyttöön biopolttoaineet lentokoneissaan, ja ensimmäinen biopolttoaineita lentokoneisiin tarjoava kaupunki maailmassa oli Kalifornian Los Angeles.

Los Angeles on Kalifornian COVID-19 keskittymä. United lentää monia lentoja New Yorkin eteläpuoleiselle Newark Liberty International -lentokentälle.

Hollantiin epidemia on iskenyt pahemmin kuin muihin maihin. Vuonna 2011 KLM oli ensimmäinen lentoyhtiö maailmassa, joka lensi reittilennon lentokoneiden biopolttoaineilla [2]. Polttoaineet olivat biokerosiinia, joka oli valmistettu käytetystä paistinrasvasta.

United Airlines, American Airlines, Virgin Atlantic ja Air France nyt lentävät koneitaan sekoituksella perinteistä polttoainetta ja lentokäyttöön tarkoitettua biopolttoainetta. Kaikki edellämainitut yhtiöt lentävät New York Cityyn. Toiset suuret lentokentät USA:ssa, New York Cityn ja Los Angelesin lisäksi, jotka ovat keskittymiä, ovat Denver ja Salt Lake City.

Kuva 2: Kartta COVID-19 infektion keskittymistä USA:ssa, joissa tartuntoja on eniten, maaliskuun 26. päivään 2020 mennessä. Tässä kohtaa USA:ssa on eniten varmennettuja COVID-19 tapauksia kaikista maailman maista. Katso tämä CNBC:n artikkeli [3] jos haluat lisätietoja.

Glyfosaatti ja COVID-19: kontaminoituneet biopolttoaineet

Fossiilipäästöt ovat muuttuneet keskeiseksi ongelmaksi jonka ratkaisemalla voidaan ratkaista ilmastonmuutos. Eräs lupaava tulokulma on ollut muuttaa biojäte öljypohjaiseksi polttoaineeksi jolla leikata dieselpolttoainetta [4].

Eurooppa on ollut johtaja biopolttoaineiden käyttöönotossa, jotka on valmistettu jäteöljyistä kuten oliiviöljy [5].

USA:saa on ollut menestyneitä yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu “puubiomassan” (puuteollisuuden jäte), maissintähkien ja sadonkorjuun jälkeisen vehnän muuttamiseen biopolttoaineiksi [6].

Kaikki nämä lähteet voidaan olettaa olevan kontaminoituja glyfosaatilla.

Huolimatta siitä, että maailman suurin biodieselin tuottaja on Eurooppa, se on silti riippuvainen suuresti ulkopuolisesta tuonnista tyydyttääkseen biodieselin kysynnän [7]. Tuonti on kaksinkertaistunut vuosien 2016 ja 2017 aikana, ja jälleen kolminkertaistunut vuosien 2017 ja 2018 aikana. Vuonna 2018 lähes miljardi gallonaa biodieseliä tuotiin muualta Eurooppaan, ja suuri osa siitä tuli Argentiinasta. Argentiina, vuorostaan, vie maasta lähes puolet sen tuotannosta ympäri maailman, ja suurin lähde sen biodieselille on geenimanipuloitu Roundup-soijapapu.

Italia on kehittänyt teknologian, jossa oliiviöljyä kerätään ravintoloista ja se muutetaan biopolttoaineeksi. Vaikka Italiassa satokasvien geenimanipulointi ei ole sallittua, glyfosaattia käytetään rikkakasvien hallintaan oliivipuiden ympärillä.

Lombardia, Italia on ollut COVID-19 tapausten eskittymä jopa ennen epidemian alkua USA:ssa. Lombardialla on ollut vakavia ongelmia ilmansaasteiden kanssa, erityisesti dieselpolttoaineisiin liittyen [8].

Kolme johtavaa kaupunkia USA:ssa biopolttoaineiden käytössä autoissa sekä kodin lämmittämisessä ovat:

 • New York City
 • New Orleans
 • Washington, D.C. [9]

New York City käyttää biodieseliä 11 tuhannen auton polttoaineena, ja käyttää myös biodieseliä, jota sekoitetaan lämmitysöljyyn, rakennusten lämmittämiseen. Vuonna 2018 35 miljoonaa gallonaa biodieseliä käytettiin rakennusten lämmittämiseen. New Orleansin aluehallintokeskus pyörittää kaupunkibusseja sähkön ja biodieselin hybridisekoituksella. Kaikki nämä kolme kaupunkia ovat vesialueiden suulla. Kaikkein halvin ja kätevin tapa siirtää metsäteollisuuden ja ruoantuotannon tuotantojätteitä on jokea pitkin.

Maaliskuun 28. päivänä Venäjä oli vahvistanut yhteensä 1,264 COVID-19 infektiotapausta. Tätä voidaan verrata yli 2000 kuolemaan COVID-19:sta USA:ssa samaan aikaan [10].

Miksi näin suuri ero? Ovatko venäläiset terveempiä kuin amerikkalaiset? Mieti tätä: Venäjä on ollut vastahakoinen osallistumaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen biopolttoaineita käyttämällä [11]. Vahva öljy- ja kaasuteollisuuden lobbaus on estänyt sitä kehittämästä biopolttoainealaa Venäjälle.

Krooninen keuhkoahtaumatauti

Krooninen keuhkoahtaumatauti (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) on maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy [12]. Vaikka tupakointi on pääasiallinen riskitekijä COPD:n kehittymisessä, maanviljelijät ja maatalouden työntekijät tunnetaan kasvaneesta keuhkotaudin riskistä.

Populaatiotutkimus, joka on julkaistu vuonna 2017, näytti että ammattialtistuminen kasvimyrkyille oltiin liitetty yli 2-kertaiseen riskiin saada COPD [13].

Vuoden 2020 tutkimuksessa, joka on julkaistu Lancetissa, “COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression”, esittää että “hengityksen pysähtyminen akuutissa hengitystiesyndroomassa (ARDS) on COVID-19 infektion johtava kuolinsyy” [14].

Muut tutkijat ovat auttaneet kokonaiskuvan selvittämisessä: Tämä Kumar et al.:n fiksusti suunnittelema tutkimus, joka on julkaistu vuonna 2014, keräsi ilmanäytteitä maatiloilta glyfosaatin ruiskuttamisen aikaan, ja altisti hiiriä näille näytteille.

Kirjoittajat huomasivat, että glyfosaattialtistus stimuloi hengitystieinfektioita ja tuotti astmasytokiineja. He tiivistivät asian näin:

Kollektiivisesti tuloksemme näyttävät, että hiiret, jotka jatkuvasti oli altistettu glyfosaatille, tuottivat suurempia määriä eosinfiilejä, neutrofiilejä ja astmaan liittyviä sytokiineja (IL-5, IL-10, IL-13, IL-33, TSLP) verrattuna kontrolliryhmiin. Altistus glyfosaatille johtaa hengitystievaurioihin.” [15, tummennus omani]

Suurissa annoksissa on selvää, että glyfosaatilla on huomattava vaurioittava vaikutus keuhkoihin, jopa silloin kun se menee suusta alas. Me tiedämme, että maanviljelijälle, joka yritti itsemurhaa juomalla kupin glyfosaattia sisältänyttä myrkkyä, aiheutui verenpaineen huomattava lasku, hypoksia, hengitystiestressi ja akuutti keuhkoödeema nopeasti sen jälkeen kun hänet vietiin sairaalaan [16].

Meta-analyysi seitsemästä tutkimuksesta, joissa tutkittiin 1813 COVID-19 potilasta, raportoi useita tilastollisia yhteyksiä tehohoitoon päässeiden ja eri riskitekijöiden välillä [17]. Hengityksen ahdistus oli vahvin oire, joka liitettiin infektioon. COPD on kaikkein vahvin ennuste taudin kuolettavuudesta sekä vakavan taudin tapauksessa että tehohoitoon joutumisessa.

Tässä tutkimuksessa ihmiset, jotka kärsivät COPD:sta, olivat 18-kertaisessa vaarassa päätyä teho-osastolle. Sydän- ja verisuonitauti sekä korkea verenpaine olivat myös riskitekijöitä vakavalle sairaudelle, joissa tupakointi on yleinen tekijä molemmissa.

Sähkötupakka ja vaporisoitunut glyfosaatti

Sähkötupakka on pattereilla toimiva laite, joka lämmittää nestettä ja välittää aerosolituotteen käyttäjälle. Viime aikoina USA:ssa on ollut omituisen keuhkotaudin epidemia, joka selvästi on liitetty sähkötupakan käyttöön.

Tämä uusi tauti on saanut nimen E-cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury (EVALI).

Vuonna 2020 julkaistu tutkimus New England Journal of Medicinessa kuvaa tämän uuden sairauden tyypillisiä oireita:

“Kaikkein yleisimmät hengitystieoireet olivat hapenottokyvyttömyys (85%), yskä (85%) ja rintakipu (52%). Vatsalaukun oireisiin kuului pahoinvointi (66%), oksentelu (61%), ripuli (44%) ja vatsakivut (34%). Jokaisella potilaalla oli yksi tai useampi oire, joista kaikkein yleisin oli kuume (84%). Ylähengitysteiden oireita kuten nenän vuotamista, aivastelua tai liman eritystä ei yleensä raportoitu.” [18, tummennus minun].

Kaikkein tunnetuimmat COVID-19 infektion oireet ovat kuiva yskä, kuume ja hapenottokyvyn puute, mutta voi olla myös ruoansulatuksen oireita kuten ripuli ja oksentelu [19]. Normaaliin flunssaan liittyvät oireet kuten vuotava nenä olivat yleensä poissa. COVID-19:n oireet ovat huomattavan samanlaiset kuin EVALIn oireet.

Propyleeniglykoli tai glyseroli ovat tärkeitä sähkötupakan lisäaineita. Näitä tuotetaan yleensä biodieselin valmistamisen sivuvirroista [20].

Lisäksi E-vitamiiniasetaattia käytetään joskus sähkötupakan tuotannossa, ja se on identifioitu kandidaatiksi sähkötupakan käyttöön liittyviin keuhko-ongelmiin, vaikka minkäänlaista biologista mekanismia ei ole esitetty [21].

Tieteentekijöiltä jää tässä huomaamatta, että E-vitamiini tuotetaan yleensä soijapapujen öljystä, todennäköisesti GMO “Roundup-ready” soijapavuista, sillä soijapapumarkkinat suurimmaksi osaksi ovat tuollaisia papuja. Ja biopolttoaineteollisuus käyttää hyväksi GMO Roundup-maissipeltojen tai -vehnäpeltojen sivutuotteita, kun niille ruiskutetaan glyfosaattia juuri ennen sadonkorjuuta.

Joska sähkötupakan polttamiseen kuuluu lämmitys, vapautuva höyry todennäköisesti sisältää vaporisoitua glyfosaattia, jota sitten hengitetään keuhkoon ja se suoraan vaikuttaa keuhkokudoksiin.

Sähkötupakan aiheuttamien keuhkovaurioiden tiede

Elegantti tutkimus joka tutki sähkötupakan höyryn vaikutuksia keuhkoihin hiirillä paljastaa juuri sen mitä keuhkoille käy niiden altistuessa höyrylle [22]. Hiiret saivat sähköisen nikotiiniannostelujärjestelmän (Electronic Nicotine Delivery Systems, ENDS) höyryä 4 kuukauden ajan, ja sen jälkeen ne altistettiin flunssavirukselle. Niiden reaktio verrattuna kontrolliryhmän hiirien reaktioon on monimutkainen tarina, mutta yritän tässä käydä läpi loogisen deduktion siitä millaisia vaurioita näiden hiirien keuhkoissa havaittiin ja miten se voidaan liittää glyfosaattiin.

Ryhmä tutkijoita aloitti selittämällä mikä on keuhkojen rakkula-aine, koska he olivat huomanneet että aine häiriintyi pahasti sähkötupakan höyrystä. He selittävät:

Keuhkorakkuloiden neste, joka on monimutkainen sekoitus lipidejä ja proteiineja, joita keuhkojen tyypin II pneumosyytit tuottavat (alveolar type II pneumocytes, ATII:t), muodostavat kriittisen osan keuhkorakkulanesteestä… Pinta-aktiiviset aineet (tensidit) vähentävät keuhkorakkuloiden nesteen pintajännitystä, mikä näin estää keuhkojen atelektaasin (keuhkon romahtamisen), ilman läpivirtauksen sopimattomuuden ja hypoksemian… Tensidiproteiini A (SP-A) ja tensidiproteiini D (SP-D), 2 komponenttia tensidikompleksissa, ovat keskeisessä roolissa sisäisen immuunijärjestelmän toiminnassa fasilitoimassa mikrobien opsonisaatiossa ja puhdistuksessa.”

Toisin sanoen, nämä kaksi proteiinia, SP-A ja SP-D, ovat olennaisia ilman sisäänhengityksessä ja virusinfektioita vastaan taistelemisessa. Jos ne häiriintyvät, voidaan ennustaa että virusinfektio tulee aiheuttamaan keuhkojen vajaatoimintaa ja hengityksen äärimmäistä vaikeutumista.

Yksi ENDSin saaneiden hiirien piirre oli merkittävästi pienentynyt SP-D:n konsentraatio keuhkoputken puhdistusnesteessä [22].

Toinen tutkimus on näyttänyt, että hiiret, joilla on SP-D:n vajaus, ovat puhdistaneet heikommin influenssavirus A:ta [23].

Astmasta kärsivillä ihmisillä on vakava SP-D:n vajaus [24]. Kaikki tämä käy ilmi Kumar et al. vuoden 2014 tutkimuksesta, jossa hiiret altistettiin glyfosaattinäytteille, jotka on kerätty maatilojen ilmasta, ja ne vapauttivat monia sytokiineja ja kokivat astman kaltaisia oireita, kuten voitaisiinkin odottaa silloin kun SP-D ei toimi [15].

Sähkötupakkatutkimuksen kirjoittajat tiivistivät löydöksensä seuraavasti: “Yhteenvetona datamme näyttää, että altistus ENDS-höyrylle vähentää sisäisen immuunijärjestelmän reagointia, ja pitkäaikainen altistus heikentää hiirten kykyä kontrolloida influenssan aiheuttamaa keuhkoinfektiota.”

Toisin sanoen, ENDS-höyry heikentää sisäistä immuunijärjestelmää, mikä saa aikaan adaptiivisen immuunijärjestelmän ylireaktion infektioon.

Kollektiinit: sisäiselle immuunijärjestelmälle olennaisen tärkeät proteiinit

SP-A ja SP-D kuuluvat molemmat tärkeiden proteiinien ryhmään nimeltä kollektiinit.

Kollektiinit ovat olennaisia sisäisen immuunijärjestelmän asianmukaiselle toiminnalle. Ne kiinnittyvät viruksiin, bakteereihin, matoihin, allergeeniproteiineihin ja apoptoottisiin soluihin, ja sitten ne opsonisoivat ne (ja näin helpottavat fagosyyttien puhdistustoimintaa).

Kollektiinit keräävät myös viruksia ja tuovat niitä immuunisoluille puhdistettavaksi. Niitä voi pitää pölynimureina: kollektiinit siivoavat roskia ja infektion aiheuttajia kehossa [23].

Tässä luokassa on useita erilaisia kollektiineja, jotka ovat sisäiselle immuunijärjestelmälle tärkeitä, mm. mannooseihin kiinnittyvät lektiinit (MBL), niiden komplementtiproteiinit C1q ja makrofaagien kerääjäreseptoriproteiini. In vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että MBL kiinnittyy SARS-koronavirukseen ja estää viruksen infektion viljellyissä soluissa [25].

Kaikkia näitä proteiineja karakterisoi “kollageeninkaltainen” tähkä, joka sisältää peptidisekvenssin joka sopii kollageenia kuvaavaan peptidiin.

Kollageeni on kaikkein yleisin proteiini kehossa. Koko kehon proteiinimassasta on kollageeneja 25%. Ne olennaisesti muodostavat sen “liiman” joka pitää niveliä, luita, ihoa ja sisäelimiä yhdessä.

Kollageenissa on suuria määriä glysiiniä, kaikkein pienintä aminohappoa, ja glysiini on olennainen sen kristalli-kolmoisheeliksirakenteen muodostuksessa. Pitkän kollageenisekvenssit kollageeneissa ja kollektiineissa muodostat niitä määrittävän “GxyGxyGxy…”-aihion, jossa G on glysiini ja x ja y voivat olla mikä tahansa aminohappo, myös glysiini.

Monissa geneettisissa sairauksissa luustossa ja nivelissä on osallisena mutaatioita, joissa yksittäinen glysiinijäämä kollageenissa korvautuu jollain muulla. Tämä häiritsee kolmois-heeliksin muodostamista ja estää proteiinin toimintaa.

Kollektiinin SP-D:llä on kollektiinin kaltainen sekvenssi, ja se näyttää tältä:

GLPGR DGRDGREGPR GEKGDPGLPG AAGQAGMPGQ AGPVGPKGDN GSVGEPGPKG DTGPSGPPGP PGVPGPAGRE GPLGKQGNIG PQGKPGPKGE AGPKGEVGAP GMQGSAGARG LAGPKGERGV PGERGVPGNT GAAGSAGAMG PQGSPGARGP PGLKGDKGIP GDKGAKGESG … [26]

Useassa muiden tutkijoiden kanssa julkaistussa tutkimuksessa olen esittänyt vahvan argumentin sen idean puolesta, että glyfosaatti voi korvata vahingossa glysiinin proteiinisynteesissä. Glyfosaatti on aminohappojen vastinen glyseriinille — itse asiassa, se on täysi glysiinimolekyyli paitsi että siinä on ylimääräistä materiaalia kiinnittyneenä sen typpiatomiin. Sellaisenaan muuttuu uskottavaksi, että se voisi sekoittaa proteiineja korvaamalla glysiinin proteiineja koottaessa.

Tämä idea analogi luontaisen aminohapon korvaamisesta ei ole uusi. On useita tunnettuja esimerkkejä muiden aminohappojen aminohappoanalogeista, jotka aiheuttavat sairauksia kuten ALS, multippeliskleroosi ja aineenvaihduntasairaudet.

Tärkeää on, että suuri osa todisteista siitä että glyfosaatti korvaa glysiinin tulee Monsanton omista varhaisista glyfosaattitutkimuksista.

Mutta ehkäpä kaikkein paras lähde josta voit oppia yksityiskohtia on minun tuorein tutkimukseni koskien tuntemattoman alkuperän kroonista munuaistautia (chronic kidney disease of unknown origin, CKDu), uusi tauti joka piinaa maataloustyöntekijöitä Keski-Amerikassa ja Sri Lankassa [27].

Uskon, että glyfosaatin kollageenihäirintä on suuri myötävaikuttaja tähän epidemiaan, joka meillä on vastassamme monissa tilanteissa kuten selkäkivuissa, lonkankorvaushoidossa, polvikirurgiassa, niskakivuissa ja olkapäiden kivuissa.

Kaikki nämä proteiinit, joita luontainen immuunijärjestelmä käyttää vangitsemaan ja siivoamaan viruksia voidaan ennustaa yhtälailla olevan alttiita glyfosaattisubstituutiolle, johtuen niiden erittäin alttiista pitkästä ketjusta, jossa on erittäin paljon glysiiniä. Tämä johtaisi heikentyneeseen luontaiseen immuunireaktioon kuten COVID-19:n tapauksessa.

Mitä yritän sanoa tässä? Että yhä kasvava määrä tieteellistä kirjallisuutta, mukaanlukien eri sekä ihmisillä että hiirillä tehdyt tutkimukset, voidaan tulkita kokonaisuutena sanovan, että glyfosaatti voi vahingoittaa keuhkojamme sellaisella tavalla, että se saa aikaan akuutin reaktion uuteen flunssavirukseen, mikä johtaa äärimmäisiin keuhkovaurioihin, vaikeuksiin hengittää sekä kyvyttömyyteen tehokkaasti siivota virus kehosta joillain ihmisillä. Lisäksi glyfosaatin voidaan odottaa löytyvän biodieselpolttoaineista sekä sähkötupakasta, ja sellaisille lähteille altistuminen voi olla yksi päätekijöistä kun sairastutaan vakavasti tai jopa kuollaan COVID-19 -sairauteen.

Rasvamaksa

Yksi hämmentävä piirre keuhkoissa, joita sähkötupakan höyryille altistetuilla hiirillä oli, on epänormaali rasvan määrä, joka oli akkumuloitunut keuhkojen makrofaageihin:

“Laajat lipidomiset ja rakenteelliset keuhkoanalyysit paljastivat tavallisuudesta poikkeavia fosfolipidejä keuhkomakrofaageissa ja lisäsivät tensideihin liittyvien fosfolipidien määrää ilmakäytävässä”, tutkijat selittävät [22].

Maksasairaus on yksi COVID-19 infektion akuuttiin reaktioon liitetyistä ennakkoehdoista.

Uusi tutkimus COVID-19 potilaista Kiinassa raportoi, että 14-53% tapauksista, jotka on raportoiti eri tutkimuksissa, sisälsivät epätavallisia alaniiniaminotransferaasitasoja (ALT) sekä aspartaattiaminotransferaasitasoja (AST), jotka ovat yleisiä maksasairauden indikaattoreita [28].

Rasvamaksa on yksi monista kroonisista taudeista, joiden yleisyys on hälyttävästi kasvanut populaatiossa yhdessä nopean glyfosaatin käytön yleistymisen kanssa tavallisimmille satokasveille.

Tuore tutkimus näytti, että ihmisillä, joilla on rasvamaksa, oli tilastollisesti merkittävämpiä määriä glyfosaattia virtsassaan, ja ne joilla oli kehittynyt maksakirroosi oli vieläkin suurempia määriä kuin vähemmän pitkälle menneessä maksasairaudessa [29].

Toinen tutkimus näytti, että rotat jotka altistettiin säännösten mukaisille määrille glyfosaattia, kehittivät rasvamaksan, huolimatta erittäin matalista altistustasoista [30].

Lisätutkimukset ovat näyttäneet, että rasvamaksan ominaispiirre on lipidien akkumulaatio sekä maksassa sijaitseviin makrofaageihin, nimeltään Kupffer-solut, sekä tunkeutuviin makrofaageihin jotka menevät maksaan kun maksa vapauttaa stressisignaaleja [31].

Sähkötupakan höyrylle altistetut hiiret reagoivat akkumuloimalla rasvaa keuhkon makrofaageihin, aivan samalla tavoin kuten rotat, jotka altistetaan suun kautta annetulle glyfosaatille, akkumuloivat rasvaa maksan makrofaageihin. On loogista, että suun kautta hengitetty glyfosaatti olisi välittömämmin vaikuttamassa keuhkoihin (eikä niinkään maksaan), mutta vaikutus (rasvan akkumulaatio) oli sama molemmissa elimissä.

Laajempi näkökulma glyfosaattiin ja COVID-19:n

Glyfosaatti on kaikkialla: se ei ole ainoastaan suuri ruoan kontaminaatti, sitä on löytynyt myös maaperästä, joista, järvistä, virroista ja pohjavedestä, verestä, virtsasta ja äidin rintamaidosta. Sitä on sateessa ja ilmassa ja keuhkokudoksissa.

Glyfosaatin kaikkialla oleva läsnäolo on ihmisterveydelle suuri uhka.

Swanson et al. julkaisu paperin vuonna 2014, joka näytti graafeja useista kroonisista sairauksista joiden määrä oli lisääntymissä, joiden päälle oli laitettu glyfosaatin käyttö perussatokasveissa [32]. Korrelaatiot olivat huikeat, johdonmukaisesti pienemmillä kuin 0.00001 p-arvo sille todennäköisyydelle, että tämä löydös olisi sattumaa.

Analyysi niistä jotka ovat kuolleet Lombardiassa COVID-19 viruksen johdosta osoitti, että 99% kuolleista kärsi ainakin yhdestä kroonisesta sairaudesta, ja melkein puolet kärsivät kolmesta tai yli kolmesta sairaudesta [33].

Näihin kuului sydäntaudit, verenpainetauti, diabetes, COPD, krooninen maksasairaus, krooninen munuaisten vajaatoiminta, sydämen kammiovärinä, aivohalvaus, dementia ja syöpä.

Monet näistä sairauksista ovat mukana Swanson et al. paperin kuvaajissa.

Onko tämä kaikki pelkkää yhteensattumaa? En usko. Sen sijaan vahvasti epäilen, että se kuinka paljon henkilö on altis COVID-19:lle on suoraan verrannollinen siihen miten paljon hän on altistunut glyfosaatille. Luomuruoan syöminen ja suurimmilta tieväyliltä poissa pysyminen voi olla paras keino suojautua akuutilta reaktiolta COVID-19:n.

Tutkijat Wuhanissa, Kiinassa ovat huolellisesti analysoineet neljä potilasta jotka kärsivät COVID-19:n akuuteista reaktioista ja lopulta kuolivat [34]. Näillä potilailla oli kaikilla vaikeita ongelmia hapensaannin kanssa johtuen keuhkokuumeesta. Heillä oli myös immuunijärjestelmän toiminnan vajausta eri tyyppisten immuunisolujen määrien vähäisyyden muodossa.

Huomattavimpana he kaikki kärsivät mahalaukun dysbioosista, ja heidän mahassaan oli liian pieniä määriä bifidus- ja laktobasillusbakteereita, ja huomattavan suuri yliedustus patogeeneja kuten Corynebakteeria ja Ruthenibakteeria. Heillä oli myös sieni-infektio ja Aspergilluksen liikakasvua. Tämä vatsan dysbioottinen epäkunto on sopusoinnussa minun ja kollegoideni havaitsemaan yhteyteen glyfosaattialtistukselle eläinkokeissa [35].

Kiinalaistutkijat selittävät:

“Hypoksemian vakavuus liittyy läheisesti isännän immuunisolujen tasoihin, sekä noidankehään immuunijärjestelmän häiriön ja vatsan mikrobiston epätasapaino voi olla erittäin suuresti altistava tekijä kuolettavalle keuhkokuumeelle.”

Tutkimus ilma- ja sadenäytteistä, jotka oli kerätty Mississippistä, Iowasta ja Indianasta, löysi laajalti levinnyttä glyfosaattikontaminaatiota, mikä näytti että se akkumuloituu ilmakehään [36].

Koska maamme on ollut karanteenissa, autojen määrä teillä on romahtanut. Tämä vähentää altistusta glyfosaatille. Kun teillä on vähemmän autoja, tulee hengittäneeksi vähemmän pakokaasuja, mikä vähentää todennäköisyyttä akuutille reaktiolle COVID-19 sairauteen, joka johtaisi tehohoidon tarpeeseen.

Ehkäpä se ei olekaan ihmisten välinen etäisyys vaan altistuksen vähentäminen aerosolimuotoiselle glyfosaatille, joka vähentää infektion leviämistä? [37].

Miksi Bhutanissa ei ole COVID-19:n sairastuneita?

Bhutan on sisämaavaltio Itäisellä Himalajalla, jonka naapurimaita ovat Tiibet ja Intia. Bhutanin populaatio on vähän yli 807 tuhatta.

Tätä kirjoitettaessa huhtikuussa 2020 Bhutanissa on raportoitu ainoastaan neljä COVID-19 tapausta. Näistä kaksi olivat vierailevia ulkomaalaisia.

Bhutan on ottanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen 100% luomuvaltio [38]. Olisiko mahdollista, että siellä on niin vähän COVID-19 tapauksia, koska Bhutanissa ihmiset eivät altistu glyfosaatille?

Glyfosaatti ja COVID-19: kokonaiskuvan parsiminen kasaan

USA on pistänyt silmiin tilastoissa maana, johon COVID-19 on osunut pahiten. Me kulutamme myös enemmän glyfosaattia per capita kuin mikään muu maa maailmassa. Se on traaginen ironia mikäli osoittautuu, että yrityksemme vähentää hiilidioksidipäästöjä käyttämällä glyfosaatille altistettuja satokasveja ja puita polttoaineeksi autoihin, rekkoihin, busseihin, laivoihin ja lentokoneisiin — sekä myös rakennusten lämmitysöljyyn — osoittautuu erääksi COVID-19 epidemian pääsyyksi.

En voi väittää, että olen osoittanut että glyfosaatti aiheuttaa immuunijärjestelmän heikkenemisen ja keuhkovauriot, jotka saavat aikaan herkistymisen akuutille reaktiolle COVID-19:n. Tiede on tutkimusprosessi ja meidän tulee jatkaa tutkimuksia. Kuitenkin, aiheeseen liittyvät näytöt ovat vakuuttavia ja lisää tutkimusta tarvitaan. Toivon, että inspiroin tiedeyhteisön tutkijoita, joilla on vaadittu osaaminen, tarkastelemaan tätä hypoteesia laajemmin.

Stephanie Seneff, Ph.D., is a senior research scientist at MIT. She believes glyphosate and COVID-19 may be connected. | Jennifer Margulis, Ph.D.

Stephanie Seneff, Ph.D., on vanhempi tutkivat tieteentekijä MIT:ssa. Hän uskoo, että glyfosaatti ja COVID-19 voivat olla yhteydessä toisiinsa.

About Stephanie Seneff: Dr. Stephanie Seneff, Ph.D., is a Senior Research Scientist at MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory in Cambridge, Massachusetts, USA. She has a B.S. degree from MIT in biology and M.S., E.E., and Ph.D. degrees from MIT in electrical engineering and computer science. Dr. Seneff has published over 200 peer-reviewed papers in scientific journals and conference proceedings. Her recent interests have focused on the role of toxic chemicals and micronutrient deficiencies in health and disease, with a special emphasis on the pervasive herbicide, Roundup, and the mineral, sulfur. Her investigations have led to a strong hypothesis that glyphosate, the active ingredient in Roundup, is the key factor in the autism epidemic and in many other neurological, metabolic, oncological and autoimmune diseases. She has authored over thirty peer-reviewed journal papers over the past few years on these topics, and has delivered numerous presentations around the world.

Lähdeviitteet

[1] Marika Malaea. Kona Kitchen Owner Elizabeth Mar and Her Husband, Robert, Have Died from COVID-19. Eater Seattle. Mar 30, 2020. https://seattle.eater.com/2020/3/30/21200149/kona-kitchen-elizabeth-mar-husband-robert-die-from-covid-19.

[2] Jim Lane. Aviation Biofuels: Which Airlines are Doing what, with whom? Biofuels Digest, June 5, 2012. http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2012/06/05/aviation-biofuels-which-airlines-are-doing-what-with-whom/.

[3] W Feuer, N Higgins-Dunn, and B Lovelace, Jr. US Now has More Coronavirus Cases than Either China or Italy. CNBC. Mar 26, 2020. https://www.cnbc.com/2020/03/26/usa-now-has-more-coronavirus-cases-than-either-china-or-italy.html.

[4] R Righelato and DV Spracklen. Policy Forum Environment: Carbon Mitigation by Biofuels or by Saving and Restoring Forests? Science 17 August 2007; 317(5840) 902.

[5] T Tsoutsos, S Tournaki, Z Gkouskos et al. Quality Characteristics of Biodiesel Produced from Used Cooking Oil in Southern Europe. ChemEngineering 2019; 3: 19.

[6] MA Buford and DG Neary. Sustainable Biofuels from Forests: Meeting the Challenge. ESA. February 2010. https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2010_buford_m001.pdf.

[7] UFOP. EU Biodiesel Imports Double 2016-’17, Nearly Triple 2017-’18. Biodiesel Magazine. February 28, 2019. http://www.biodieselmagazine.com/articles/2516599/eubiodiesel-imports-double-2016-undefined17-nearly-triple-2017-undefined18.

[8] Lombardy: Red Light for Diesels until March 2019. Wanted In Milan. April 3, 2020. https://www.wantedinmilan.com/news/lombardy-red-light-for-diesels-until-march-2019.html.

[9] D.C., New York, New Orleans Lead the Way on Biodiesel. Environmental and Energy Study Institute. https://www.eesi.org/articles/view/d.c-new-york-new-orleans-lead-the-way-on-biodiesel.

[10] Elena Teslova. COVID-19: Russia Confirms 228 New Cases, 1 More Death. March 28, 2020. https://www.aa.com.tr/en/health/covid-19-russia-confirms-228-new-cases-1-more-death/1783007.

[11] K Janda and E Stankus. Biofuels Markets and Policies in Russia. MPRA Paper 76729, University Library of Munich, Germany. Feb 12, 2017. https://mpra.ub.unimuenchen.de/76729/.

[12] R Lozano, M Naghavi, K Foreman et al. Global and Regional Mortality from 235 Causes of Death for 20 Age Groups in 1990 and 2010: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2095-128.

[13] SM Alif, SC Dharmage, G Benke et al. Occupational Exposure to Pesticides are Associated with Fixed Airflow Obstruction in Middle-age. Thorax 2017; 72(11): 990-997.

[14] P Mehta, DF McAuley, M Brown et al. COVID-19: Consider Cytokine Storm Syndromes and Immunosuppression. Lancet 2020; 395: 1033-134.

[15] S Kumar, M Khodoun, EM Kettleson et al. Glyphosate-rich Air Samples Induce IL-33, TSLP and Generate IL-13 Dependent Airway Inflammation. Toxicology. 2014; 0: 42-51.

[16] DS Thakur, R Khot, PP Joshi et al. Glyphosate Poisoning with Acute Pulmonary Edema. Toxicol Int. 2014; 21(3): 328-330.

[17] V Jain and J-M Yuan. Systematic Review and Meta-analysis of Predictive Symptoms and Comorbidities for Severe COVID-19 Infection. medRxiv preprint. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.15.20035360.

[18] JE Layden, I Ghinai, I Pray et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin Final Report. N Engl J Med 2020; 382: 903-916. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911614.

[19] G Landsverk. 10 Coronavirus Symptoms you may not be Aware of, from Malaise and Dizziness to Digestive Issues. Business Insider. Mar 31, 2020. https://www.businessinsider.com/rare-uncommon-symptoms-of-covid-19-coronavirus-2020-3.

[20] Independent Commodity Intelligence Services. Propylene Glycol (PG) Production and Manufacturing Process. Independent Commodity Inteligence Services. February 13, 2009. https://www.icis.com/explore/resources/news/2007/11/06/9076444/propylene- glycol-pg-production-and-manufacturing-process/.

[21] Centers for Disease Control. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html.

[22] MC Madison, CT Landers, BH Gu et al. Electronic Cigarettes Disrupt Lung Lipid Homeostasis and Innate Immunity Independent of Nicotine. J Clin Invest. 2019; 129(10): 4290-4304.

[23] A Watson, MJS Phipps, HW Clark et al. Surfactant Proteins A and D: Trimerized Innate Immunity Proteins with an Affinity for Viral Fusion Proteins. J Innate Immun 2019; 11:13-28.

[24] R-M A Mackay, CL Grainge, LC Lau, et al. Airway Surfactant Protein D Deficiency in Adults With Severe Asthma. Chest. 2016 May; 149(5): 1165–1172.

[25] WK Ip, KH Chan, HK Law et al. Mannose-binding Lectin in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Infection. J Infect Dis 2005; 191: 1697-1704.

[26] PulmonarySurfactant-associatedProteinD. https://www.uniprot.org/uniprot/P35247.

[27] S Gunatilake, S. Seneff and L. Orlando. Glyphosate’s Synergistic Toxicity in Combination with Other Factors as a Cause of Chronic Kidney Disease of Unknown Origin. Int J Environ Res Public Health 2019; 16(15): 2734.

[28] C Zhang, L Shi, F-S Wang. Liver Injury in COVID-19: Management and Challenges. Lancet Gastroenterol Hepatol March 4, 2020 [Epub Ahead of Print].

[29] PJ Mills, C Caussy, R Loomba. PJ Mills et al. Glyphosate Excretion is Associated with Steatohepatitis and Advanced Liver Fibrosis in Patients with Fatty Liver Disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2020; 18(3): 741-743.

[30] R Mesnage, G Renney, G-E Séralini et al. Multiomics Reveal Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Rats Following Chronic Exposure to an Ultra-low Dose of Roundup Herbicide. Sci Rep 2017; 7: 39328.

[31] T Houben, Y Oligschlaeger, AV Bitorina et al. Blood-derived Macrophages Prone to Accumulate Lysosomal Lipids Trigger oxLDL-Dependent Murine Hepatic Inflammation. Scientific Reports 2917; 7: 12550.

[32] NL Swanson, A Leu, J Abrahamson, et al. Genetically Engineered Crops, Glyphosate and the Deterioration of Health in the United States of America. J Org Syst 2014; 9: 6-37.

[33] Istituto Superiore di Sanita. Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia Il presente report è basato sui dati aggiornati al 17 Marzo 2020. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID- 2019 17 marzo-v2.pdf.

[34] L Yu, Y Tong, G Shen et al. Immunodepletion with Hypoxemia: A Potential High Risk Subtype of Coronavirus Disease 2019. medRxiv preprint. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20030650.

[35] A Samsel and S Seneff. Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy 2013; 15: 1416-1463.

[36] FC Chang, MF Simcik, PD Capel. Occurrence and Fate of the Herbicide Glyphosate and its Degradate Aminomethylphosphonic Acid in the Atmosphere. Environ Toxicol Chem. 2011; 30(3): 548-55.

[37] Channel News Asia. Air Pollution Clears in Northern Italy after Coronavirus Lockdown, Satellite Shows. March 14, 2020. https://www.channelnewsasia.com/news/world/air-pollution-clears-in-northern-italy-after-coronavirus-lockdown–satellite-shows-12537284.

[38] A Feuerbacher, J Luckmann, O Boysen et al. Is Bhutan Destined for 100% Organic? Assessing the Economy-wide Effects of a Large-scale Conversion Policy. PLOS ONE June 13, 2018 [Epub Ahead of Print] DOI; 10.1371/journal.pone.0199025.

Julkaistu: huhtikuun 7.  2020
Viimeisin päivitys: huhtikuun 10. 2020

 

Artikkelin julkaissut jennifermargulis.net

Mikrobiologin viesti: COVID-19:n salaisuus paljastettu

Hei! Kiitos kun luet artikkelin ja olet kiinnostunut koronaviruksen hoidosta. Luethan myös tämän rokotteiden ongelmia käsittelevän tekstin:

http://eksopolitiikka.fi/tiede/eurolaakarit-varoittavat-covid-rokotteen-ongelmista/


Viimeisen 3-5 päivän aikana on tullut esiin suuri määrä anekdoottitodisteita New Yorkista, Italiasta, Espanjasta jne. COVID-19:sta ja potilaiden ominaisuuksista, jotka sairastuvat vakavasti. Todisteita ei ainoastaan kasaannu huomattava määrä, vaan ne myös johtavat yleisen tason konsensukseen, jota tukee aiemmat vähän tunnetut tutkimukset siitä, että me olemme olleet väärässä koko ajan. No, muutama asia on hämmentävän tarkasti oikein, erityisesti atsitromysiinin hydroksiklorokiini, mutta mennään siihen kohta.

Mitään ‘keuhkokuumetta’ tai äkillistä hengitysoireyhtymää (ARDS) ei ole. Ainakaan sellaista ARDSia, johon olisi olemassa hoitoa, jota me tunnemme. Hengityskoneet eivät ole ainoa väärä ratkaisu, vaan korkean paineen intubointi voi itse asiassa saada aikaan enemmän vahinkoa kuin ilman sitä, puhumattakaan komplikaatioista, jotka aiheutuvat henkitorven naarmuuntumisesta ja intubaation aikaisista haavoista, joita se aiheuttaa… Kuitenkin voi olla käyttöä sellaiselle välittömässä lähitulevaisuudessa mikäli potilaita ei ole mahdollisuus saada takaisin uudella juuri saamallamme tiedolla, mutta uuden hoitoprotokollan kehittäminen on tarpeen, jotta me voisimme lakata hoitamasta väärän taudin potilaita.

Sairaalan hoito-ohje koronatapauksissa (lähde: FB)
Sairaalan hoito-ohje koronatapauksissa (lähde: FB)

Viimeiset 48 tuntia ovat olleet valtava paljastus: COVID-19 aiheuttaa pitkittynyttä ja asteittaista hypoksiaa (kehon happivajausta) kiinnittymällä hemoglobiinin hemiryhmiin veren punasoluissa. Ihmiset yksinkertaisesti desaturoituvat (menettävät O2:a veressään), ja se on se mikä lopulta tulee johtamaan heidät tappavaan elinten toiminnan lakkaamiseen, eikä mihinkään ARDSiin tai keuhkokuumeeseen. Kaikki keuhkoille aiheutuvat vauriot, jotka näkyvät tietokonetomografiakuvissa, johtuvat oksidatiivisen raudan vapautumisesta hemeistä. Tämä sekoittaa luonnollisia puolustusmekanismeja keuhkojen happistressiä vastaan ja aiheuttaa sen mukavan, aina kaksisuuntaisen keuhkojen lasittuneisuuden. Potilaat, jotka palaavat sairaalaan uudestaan päiviä tai viikkoja parantumisensa jälkeen, kärsivät pitkittyneestä post-hypoksisesta aivosairaudesta, mikä vahvistaa kuvaa siitä, että COVID-19 -potilaat sairastavat hypoksiaa huolimatta siitä, että heillä ei ole minkäänlaisia merkkejä hengityselinten ‘väsymisestä’.

Tässä on koko prosessin yksityiskohtainen kuvaus. Mukana on myös joitain ELI5-tason muistiinpanoja. Paljon on jätetty pois yksinkertaistamisen vuoksi, ja jotta pidettäisiin teksti maallikolle sopivana.

Sinun verisolusi kuljettavat happea keuhkoista kaikkiin elimiisi ja muualle kehoosi. Punaverisolusi voivat tehdä tämän hemoglobiinin ansiosta, joka on neljästä “hemistä” koostuva proteiini. Hemeillä on erityistyypin rautaioneita, jotka ovat varsin myrkyllisiä niiden vapaassa muodossa, jotka ovat kiinni sen keskuksessa porfyriinin toimiessa sen ‘astiana’. Tällä tavoin hemoglobiini voi ‘häkittää’ rautaionin ja kuljettaa turvallisesti sitä ympäri kehoa, ja sitä voidaan käyttää sitomaan happea kun se pääsee keuhkoihin.

Kun veren punasolut pääsevät keuhkorakkulaan jossa kaikki kaasunvaihdanta tapahtuu, tuo pieni rautaioni voi vaihtaa tilaansa FE2+ ja FE3+ välillä elektronia vaihtamalla ja sitoa happea. Sitten se kiitää pois toimittamaan O2:a muualle.

Tässä on se missä kohtaa COVID-19 astuu mukaan kuvioihin. Sen glykoproteiinit kiinnittyvät hemiin, ja näin tekemällä tuo erikoinen ja myrkyllinen oksidatiivinen rautaioni vapautuu. Se vapautuu häkistään ja nyt se voi vapaasti kiitää ympäriinsä itsekseen. Tämä on pahasta kahdesta syystä:

1) Ilman rautaionia hemoglobiini ei voi enää sitoa happea. Kun kaikki hemoglobiini on rikki, veren punasolut muuttuvat periaatteessa lastia kuljettavaksi rekaksi jolla ei ole perävaunua eikä kykyä varastoida sen lastia. Se on hyödytön ja pyörii ympäriinsä COVID-19 -viruksen kiinnittyessä sen porfyriiniin. Kaikki nämä hyödyttömät rekat pyörivät ympyrää eivätkä ne välitä happea, mikä johtaa desaturaatioon, eli potilaan SPO2-happisaturaatiotasojen laskuun. EI PIDÄ PAIKKAANSA olettaa, että kyseessä olisi perinteinen ARDS, koska niin tekemällä hoidetaan VÄÄRÄÄ SAIRAUTTA. Voit pitää tätä samana kuin häkämyrkytys, jossa hiilimonoksidi sitoutuu hemoglobiiniin, mikä ei enää mahdollista hapen kuljettamista. Näissä tapauksissa hengityskone ei hoida juurisyytä; potilaan keuhkot eivät ole ‘väsymässä’, ne pumppaavat ihan hyvin. Veren punasolut eivät vain kuljeta O2:a, piste. Tässä tapauksessa, toisin kuin CO-myrkytyksessä jossa CO voi lopulta irrota, vaikutuksen alainen hemoglobiini menettää lopullisesti kyvyn kuljettaa O2:a koska se on menettänyt rautansa. Keho kompensoi tätä hapen kuljetuksen puutetta vapauttamalla munuaisista hormoneja kuten erytropoietiini, mikä kertoo luuytimen tuottajille että lisätkää tuotantoa uusia veren punasoluja varten, jotta saataisiin lisää toimivaa hemoglobiinia. Tämä on yksi syistä sille miksi hemoglobiinia löytyy suuria määriä verestä, ja madaltunut happisaturaatio on yksi kolmesta indikaattorista sille osuuko paska tuulettimeen potilaan tapauksessa vaiko ei.

2) Se pikkuinen rautaioni, sekä sen miljoonat kaverit joita vapautuu muista hemeistä, leijailevat nyt veressä vapaina. Kuten mainittua aiemmin, tämän tyyppinen rautaioni on erittäin reaktiivinen ja aiheuttaa oksidatiivista vahinkoa. Osoittautuu, että tämä tapahtuu pienissä määrin luonnostaan kehoissamme, ja meillä on siivous- ja puolustusmekanismit joilla pitää se tasapainossa. Keuhkoilla, erityisesti, on kolme pääasiallista puolustusmekanismia pitää yllä “rautahomeostaasia”, joista kaksi ovat keuhkorakkuloissa. Ensimmäinen kahdesta on pienet makrofaagit, jotka pyörivät ympäriinsä ja keräävät kaikki vapaat radikaalit kuten tämän oksidatiivisen raudan. Toinen mekanismi on epiteelikudoksen seinämiin kertyminen, mikä on ohut nestekerros täynnä antioksidanttimolekyylejä… molekyylejä kuten askorbiinihappo (eli C-vitamiini) muiden muassa. Tämä yleensä riittää luonnostaan esiintyvien rautaionien keräämiseen, mutta COVID-19 pyörii kehossa vapaana ja nyt se on periaatteessa asteittain päästämässä vapaaksi kaikki vangit vankilastaan…. se on liian paljon rautaa, mikä alkaa rasittaa keuhkojen vastatoimenpiteitä, ja näin alkaa keuhkojen oksidatiivinen stressi. Tämä johtaa vaurioihin ja tulehdukseen, mikä johtaa kaikkiin niihin kauheisiin juttuihin joita näkee COVID-19 -potilaiden keuhkotomografiakuvissa. Oletko koskaan pannut merkille, että se on aina kaksisuuntainen (molemmat keuhkot samaan aikaan)? Keuhkokuume harvoin tekee noin, mutta COVID-19 tekee…. JOKA. IKINEN. KERTA.


Kun kehosi on lähtemässä lapasesta, ja kaikki happirekat pyörivät ympäriinsä ilman lastia, ja suuret määrät tätä toksista rautaa liikkuu ympäriinsä verenkierrossasi, muut puolustusmekanismit käynnistyvät. Kun keuhkosi ovat oksidatiivisen stressin kourissa, jonka kanssa sillä on vaikeaa, ja sisäelimiltäsi loppuu happi koska hemoglobiini ei sitä enää toimita, ja maksasi yrittää tehdä parhaansa poistaakseen rautaa kehosta ja säilöäkseen sitä ‘rautasäilöön’, se myös alkaa mennä sekaisin. Siltä puuttuu happi ja se taistelee hävittyä taistelua kun kaikki hemoglobiini päästää rautansa vapaaksi, ja alkaa huutaa ”apua, nyt tulee vahinkoa!” vapauttamalla entsyymiä nimeltä alaniiniaminotransferaasi. PAM, siinä on toinen kolmesta indikaattorista sille käykö potilaalle kylmät vaiko ei.

Lopulta, jos potilaan immuunijärjestelmä ei taistele virusta vastaan ajoissa ennen kuin hänen verensä happisaturaatio tippuu liian alas, joko hengityskoneella tai ilman, elimet alkavat lakata toimimasta. Ei polttoainetta, ei työtä. Ainoa tapa edes yrittää pitää niitä käynnissä on maksimoida happi, jopa ylipainehappihoito jos sellainen on mahdollista 100% hapella useassa ilmakehässä, jotta vain saataisiin annetuksi sitä mikä on jäljellä hemoglobiinista niin että O2:ta liikkuisi edes vähän elimille pitääkseen ne elossa. Niitä kammioita meillä ei ole tarpeeksi, joten jonkin verran tuoreita veren punasoluja, joissa on normaalisti hemoglobiinia, verensiirron muodossa on tarpeen.

Pointti on, että potilaiden, joilta puuttuu rauta heidän hemoglobiinistaan (mikä tekee siitä epänormaalisti toimivan), hoitaminen hengityskoneella intuboimalla on turhaa, ellei sitten toivo että potilaan immuunijärjestelmä toimii maagisesti ajoissa. Koko sairauden juurisyyhyn pitää tarttua.

Optimiskenaario? Hoitaa oireita ajoissa ennen kuin ne edistyvät liian pitkälle. Hydroksiklorokiini (siitä lisää ihan kohta) atsitromysiinissä on osoittautunut fantastiseksi, huolimatta kriitikoiden jatkuvasta ‘anekdoottien’ maininnasta kun kuvataan suurta määrää todisteita. Mutta unohdetaan puhdas veriplasma jossa on vasta-aineita, se saattaa toimia alkuvaiheessa jos potilas ei ole edistynyt liian pitkälle. He tarvitsevat kaiken veren: vasta-aineet ja veren punasolut. Ei ole avuksi lähettää ammuksia sotilaalle, joka on jo tajuton ja vuotaa verta kentällä, pitää lähettää ammukset joiden mukana on hemoglobiinia stimuloivaa magiaa, niin että me voimme herättää sotilaan ja ampua vihollisia.

Hydroksiklorokiinin tarina

Kaikki tuo hassun pihalla oleva ja täysin haitallinen kritiikki, jota media on suoltanut klorokiinin niskoille (puhtaasti poliittisista syistä) kelvollisena hoitona, kaatuu nyt Fake Newsin niskaan. Media aktiivisesti on mukana poliittisessa presidenttipelissä.

Miten klorokiini toimii? Samalla tavoin kuin se toimii malariaan. Nimittäin, malaria on pieni parasiitti, joka tunkeutuu veren punasoluihin ja alkaa syödä hemoglobiinia ruoaksi. Syy sille miksi klorokiini toimii malariaan on sama syy kuin miksi se toimii COVID-19:n — vaikka sitä ei täysin ymmärretä, oletetaan että se sitoutuu DNA:han ja häiritsee sen kykyä hyökätä hemoglobiinin kimppuun. Sama mekanismi, joka estää malariaa saamasta käsiinsä hemoglobiinia ja syömästä sitä, näyttää toimivan myös COVID-19:n (joka on olennaisesti pieniä DNA-palasia taskussa) ja estää sitä kiinnittymästä hemoglobiiniin. Sen lisäksi hydroksiklorokiini (joka on tavallisen klorokiinin johdannainen) madaltaa veren pH:ta, mikä voi häiritä viruksen replikaatiota. Vaikka kaikki yksityiskohdat eivät ole täysin tiedossa, koko oletus tälle mahdollisesti ‘vallankumoukselliselle’ hoidolle on estää hemoglobiinin toiminnan häirintä, oli kyseessä sitten malaria tai COVID-19.

Media ja nojatuolilääkärit eivät voi enää istua pienissä norsunluutorneissaan ja huudella “DURRRR niin tyhmää, malaria on bakteeri, COVID-19 on virus, bakteerilääkkeet eivät toimi viruksiin!” He eivät koskaan lukeneet muistiota, jossa sanottiin että lääkkeen ei tarvitse suoraan toimia patogeeniin ollakseen toimiva. Joskus riittää, että se vain pysäyttää sen mitä se tekee hemoglobiinille, huolimatta mekanismista.

Jokatapauksessa avautuminen saa nyt riittää. Mikä on kaiken lopputulos? Ensinnäkin, hengityskonehoito tarvitsee miettiä uusiksi. Jos laitat potilaan hengityskoneeseen, koska he vaipuvat koomaan ja tarvitsevat mekaanista hengitysapua pysyäkseen hengissä, okei selvä. Anna heille aikaa että heidän immuunijärjestelmänsä selviävät. Mutta jos he ovat tietoisia, valppaana, mukana hommassa — pidä heidät lisähapella. Laita se vaikka maksimiin jos on tarpeen. Jos sinun on PAKKO jossain kohtaa ventiloida, tee se pienellä paineella mutta maksimoi hapensaanti. Älä tuhoa heidän keuhkojaan maksimipaineella, teet enemmän harmia potilaalle koska hoidat väärää sairautta.

Ideaalisesti joitain hoitomuotoja tarvitaan:

 1. Estämään viruksen kasvu ja replikaatio. Tässä CHQ+ZPAK+SINKKI tai muu retrovirushoito auttaa. Mitä vähemmän virusta, sitä vähemmän hemoglobiinia joka menettää rautaa, ja sitä vähemmän vahinkoa ja sen vähemmän vakava tilanne.
 2. Hoidot, joita keneen tahansa voi soveltaa, joiden hemoglobiini on epänormaali tai ei veren punasolut eivät toimi. Verensiirrot. Mitä tahansa, en tiedä koko hoitovalikoiman laajuutta koska en ole lääkäri. Mutta jotain tuonsuuntaista, ja hoitaa todellista sairautta. Jos mietit antaa plasmaa missä on vasta-aineita, ehkä jos he ovat tosi huonossa kunnossa kannattaisi miettiä uudelleen ja antaa VERTA missä on vasta-aineita, tai ainakin verta ensin ja plasmaa sitten missä on vasta-aineita.
 3. Nyt kun tiedämme miten virus toimii ja miten se vaikuttaa kehoomme, kokonainen vaihtoehtojen määrä pitäisi avautua eteemme.

 

Artikkelin julkaissut medium.com


Koska tämä artikkeli on selvästi luetuin koko sivustolla, suositus on että käyttää omaa harkintakykyään ja tutkii myös muita selityksiä. Yksi selitys taudille on kehon myrkytystila, joka aiheutuu geenimuunneltujen elintarvikkeiden glyfosaatista. Kannattaa tsekata: http://eksopolitiikka.fi/tiede/glyfosaatti-biopolttoaineet-covid-19/

Katso myös:

Facts about Covid-19

&

Tappavatko virukset ja bakteerit?

&

12 Experts Questioning the Coronavirus Panic

 

5G, 60 GHz, happiabsorptio, sinä ja koronavirus

Kaikkien tulee ottaa täysi vastuu omasta terveydestään ja suojalla lähimmäisiään

Kirjoitin tämän videon avaustekstin puhtaaksi sinulle, jotta voisit tietää mitä 60gigahertsiä tekee ihmiskeholle.

Dana Ashley kertoo [seuraava ei ole sanasta sanaan]

60 gigahertsin vaikutukset eivät ole laajalti julkistettu, mutta tässä on se mitä voin kertoa teille, ja se on osaltaan, ironista kyllä, suurten telealan yritysten mainosmateriaaleista itsestään peräisin. Siinä lukee “60 gigahertsillä on erittäin suora vaikutus happeen itsessään.”

Kyllä, on olemassa artikkeleita, joita nämä yritykset ovat julkaisseet, joissa puhutaan 60 gigahertsin eduista. He avoimesti myöntävät, että 60 GHz on hapen absorptiotaajuus.

Voit katsoa tästä graafista miten säteily vaikuttaa happeen.

60 GHz:n taajuutta alempiin taajuuksiin ei vaikuteta. Kun taajuuskaista osuu 60 GHz:n kohdalle, se piikkaa ja happi absorboi säteilyä suuret määrät.

Tässä 60 gigahertsin taajuudella toimivien laitteiden valmistajien artikkelissa he sanovat, että se tulee auttamaan interferenssitasoissa.

https://www.60ghz-wireless.com/60ghz-technology/60ghz-technology-v-band-carrier-class-radios-for-p2p-p2mp-wireless-networks/

Eikö ole kiva? He eivät halua, että videopelin kuva tökkii, ja suurin osa meistä tietää 5G:tä mainostavista massamedian julkaisuista, että asiat kuten vesi ja puut tulevat olemaan tämän taajuuskaistan tiellä. Joten miten ihmeessä tämä voi olla järkevää, että me käytämme tätä kaistaa, ellei kyseessä ole jokin muu syy kuin nopeammat nopeudet?

02:13 minuuttia Jokatapauksessa, tietäen sen että tämä taajuus vaikuttaa happeen, eikö olekin järkevää että kun lähdetään leikkimään hapen ihmiskehoon absorboitumisen kanssa… annan sinulle yhden arvauksen mikä elin ihmiskehosta alkaa kärsiä ensimmäisenä.

Se tapa jolla 60 gigahertsiä vaikuttaa happeen on tämä.

Kirjasta Magnetobiology’, Underlying Physical Problems. Effects of electromagnetic fields on living organisms:

Happiatomi on O. Happimolekyyli on O2, kaksi atomia yhdessä.

Nämä kaksi atomia muodostavat happimolekyylin ja niillä on yhteisiä elektroneja. 60 GHz saa aikaan happimolekyylin ympärillä olevien elektronien pyörimisen (spin), samalla tavalla kuin korkeatehoiset mikroaallot, jotka vaikuttavat vesimolekyyleihin ruoassa. Ne kuumenevat, osittain siksi että molekyylit pyörivät tai oskilloivat jokaisen aallon johdosta. Pyörimisliikkeen energia näissä superpienissä vesimolekyyleissä saa aikaan muun ruoan lämpenemisen.

Samalla tavallaa kuin 2.4 GHz saa H2O:n oskilloimaan, 5G/60 GHz jopa pienillä tehoilla saa aikaan happimolekyylien pyörimistä; happielektronien spin-taajuuksien muutokset vaikuttavat ihmisen biologiaan.

Kun hengität ilmaa keuhkoihisi, se tuo happea vereesi, aivoihisi, kudoksiisi jne. ja keuhkoihisi tuleva happi tarttuu erittäin tärkeään veren proteiiniin nimeltä hemoglobiini.

Happimolekyylien pyörivien elektronien vaikutus on, että se estää hemoglobiinin toimintaa. Hemoglobiini ei kykene tarttumaan happeen ja viemään sitä muualle kehoosi.

Eikö se, että teleyhtiöt myöntävät, että 60 gigahertsiä on se taajuus jolla happi absorboituu, olekin huikea tieto, ja eikö sen faktan että happi edes jollain tavalla reagoi 60 gigahertsin taajuudella, joka on kaikkein runsaimmin ympärillämme ja varmasti kaikkein tärkein biologisen elämän alkuaine, tulisi olla uutisotsikoissa joilla pysäyttää kaikki 5G:hen liittyvä toiminta ennen kuin me olemme läpikotaisesti testanneet tämän teknologian aikaansaamat vaikutukset?

Jos uskot, että he ovat jo testanneet 60 gigahertsin taajuuksien turvallisuuden ja vaikutukset terveydelle, kuuntele erittäin tarkasti mitä suuren telealan yrityksen edustaja sanoo kun häneltä kysytään tämä sama kysymys.

04:49 min, Blumenthal

Flunssa ja mikroaaltosairaus ovat oireiltaan erittäin samankaltaiset

Lähdeartikkelin kirjoittanut B.N. Frank
“The Flu” and “Microwave Sickness” Share Many of the Same Symptoms
https://www.activistpost.com/2018/01/flu-microwave-sickness-share-many-

Artikkelin julkaissut Our Greater Destiny

SARS ja kemikaalivanat — miten rakentaa immuniteetti

Tämä artikkeli on kirjoitettu aiemman SARS-epidemian aikaan 2000-luvun alussa.

Johtuen kansojen syvien rivien pienentyneestä keskittymiskyvystä ja kyynisestä luonteesta, muodin ja musiikin trendit menevät äkkiä pois muodista. Sama tuntuu koskevan median huomiota tiettyjä tauteja kohtaan. Jokaisella kaudella on oma tähtensä, oli kyseessä sitten Hong Kongin influenssa, hullun lehmän tauti, suu- ja sorkkatauti, kirjekuoripernarutto, lihansyöjäbakteerit tai Länsi-Niilin virus.

Jokaista hypetetään uutena tautina joka tuhoaa terveyden ellei pese käsiä ja katso uutisia, ja jokainen unohtuu yhtä nopeasti kun seuraava tauti pääsee otsikoihin.

Ei ole siis yllätys nähdä SARS viimeisimpänä virusten supertähtenä.

Ei ole epäilystäkään — tuhannet ihmiset ovat sairastuneet pahaan flunssankaltaiseen saurauteen ja sadat ovat kuolleet. Mutta median reaktio on ylihypetetty suhteessa SARSin tartuntanopeuteen ja kuolleiden prosenttiosuuteen. Ainoat joiden tulisi olla huolissaan taudista ovat vanhukset, joiden immuunijärjestelmä ei enää toimi kunnolla, sillä he ovat reippaasti suurin osa ihmisiä jotka SARSiin ovat kuolleet.

Tottakai, media yrittää pelotella kaikkia valokuvilla terveistä aasialaisista hengityssuojaimet naamassa. Lisäksi on epäilyttävää nähdä kuolleitten prosenttiosuuden kasvavan; tohtorit yleensä määräävät lääkkeitä suhteessa taudin havaittuun vakavuuteen.

Kaikki lisääntyvä hysteria SARSista on mahdollisesti aiheuttanut tilastollisen piikin määrättyjen antiviruslääkkeiden vahvuudessa ja määrässä, joiden sivuvaikutukset ovat saattanet tappaa enemmän ihmisiä kuin itse tauti. AZT:n ja AIDSin tapauksessa kuvio toistuu usein perinteisessä lääketeollisuudessa; “lääke” tuppaa olemaan pahempi kuin itse tauti, koska se estää oireita mutta monesti katalysoi oireiden syytä.

On mahdollista, että SARS on geneettisesti manipuloitu, mutta miksi?

Jos se on totta, sen suhteellisen vähäinen kuolettavuus ja ylenpalttisen suuri mediahuomio viittaa siihen, että se on tahallaan suunniteltu pelottelemaan maksimimäärä ihmisiä minimimäärällä kuolonuhreja. Media, joka mahdollisesti toimii ahneudessaan kuluttajien energiasta ja huomiosta, on jokatapauksessa auttamassa tahalliselta näyttävää tiettyjen ‘voimien’ yritystä terrorisoida lisää kansaa alistumaan.

Epätoivoiset ihmiset hyväksyvät epätoivoisia keinoja, jopa silloinkin kun heidän pelkonsa on suurimmaksi osaksi tyhjästä nyhjäisty.

Vaikka SARSin tiedetään eläneen kuukausia hiljaiseloa ennen epidemian puhkeamista, viimeisimmän epidemian käynnistävä tapahtuma oli erittäin epäilyttävä: se levisi nopeasti kerroksesta toiseen hotellissa Kiinassa, jossa asui rikkaita ulkomaalaisia, jotka pian lentäisivät kotimaihinsa. Jotkut ovat pohtineet miten se olisi voinut levitä niin nopeasti rakennuksen lävitse, ja hypotetisoivat että tauti olisi voinut siirtyä jätevesiputkista puhtaan veden varantoihin hotellissa.

Tämä jos mikä on ad hoc -selitys.

Ottaen huomioon SARSin luonteen ja sen selvät poliittiset seuraamukset, on enemmän todennäköistä että tauti oli tahallaan ihmisagenttien levittämä kerroksesta toiseen, infektoiden valikoidut kohdehenkilöt, tai mahdollisesti kaasun avulla pisaratartutettu ilmastointikanavia pitkin. Ei voi muuta kuin muistella elokuvan 12 Apinaa viimeisiä minuutteja. Valtion on helppo tehtailla geneettisesti viruksia, kun sillä on resurssit tehdä niin, ja on vieläkin helpompaa levittää sellaista geenimanipuloitua virusta.

Yleinen metodi on levittää yhtä tautia toisten tartuntoina.

Joten mitä tästä on seurannut?

Yleisesti kansa on herkistetty hyväksymään yhä suuremmat rajoitteet heidän vapauksilleen, ja yhä suurempi voimaantuminen auktoriteeteille, joilla ei oikeasti ole parhaat etumme mielessään. SARS-potilaat sairaaloissa ovat nyt karanteenissa, niin että sukulaisilla on vaikeaa vierailla heidän luonaan — mikä tarkoittaa, että heidät pumpataan täyteen lääkkeitä jotka voivat tappaa heidät eivätkä heidän sukulaisensa voi tehdä mitään asialle.

Bush on allekirjoittanut käskyn, joka sallii pakkokaranteenin mahdollisesti infektoituneille ihmisryhmille.

Vaikka SARS voi kadota piakkoin, käsky tulee jäämään voimaan, ja vaatii ainoastaan uudelleen jonkin tehtaillun taudin välkyn mediahypen pakottaa mikä tahansa kaupunki kansakunnassa karanteeniin. Toronto on esimerkki kaupungista, joka joutui kohteeksi taloudellisen tuhon kokeelle yksinkertaisella viranomaisten lausunnolla (WHO), jota tuettiin median propagandan avulla. Lisäksi vaikuttaa siltä kuin tämä olisi testiajo oikealle epidemialle, jotta saadaan infrastruktuuri paikalleen perustaudin oireita paisuttelemalla.

Mitä tautiin itseensä tulee, ilmeisesti muut tekijät voivat olla taudin leviämisestä vastuussa kuin henkilöstä toiseen levittyminen. Se onko patogeenilla mitään vaikutusta potentiaaliseen uhriin riippuu paljolti hänen immuunijärjestelmästään.

Immuunijärjestelmä ei ole pelkästään biologinen, se on myös sähkömagneettinen ja metafyysinen. Toisin sanoen, sähkömagneettiset ja metafyysiset tekijät suuresti vaikuttavat siihen kuinka vakava vaste syntyy mistään patogeenista. Virukset ovat passiivisia olentoja, niillä ei ole energiaa tai liikkuvuutta itsessään millä pakottaa itsensä infektoitumaan mihinkään tai keneenkään. Ainoastaan isännän omien solujen avulla se voi tunkeutua, replikoitua ja tuhota. Ne ovat enemmänkin pieniä koputuksia kuin portinmurtajan oven särkemisiä mita tulee oven avaamiseen sairaudelle.

Jopa biologisella tasolla tarvitaan isännältä jonkinlainen lupa taudille astua sisään ja kukoistaa. Metafyysisesti kehon sielu sallii taudin tulla täyteen kukoistukseensa jos se potentiaalisesti tarjoaa joillekin oppitunnin.

Esimerkiksi, kun eksyy elämänpolulta ja ottaa omakseen stressaavan ja kyynisen kuvan elämään, voi syntyä tauteja jotka ovat sekä mentaalisesti että emotionaalisesti oireita epätasapainosta, ja ne auttavat opettamaan hyväksymään terveemmän olotilan. Kyllä, on olemassa biologisia prosesseja jotka näitä heijastelevat, kuten kortisolin lisääntyminen (stressihormoni), mutta nämä toimivat samaan aikaan, tai ovat seurausta allaolevista metafyysisistä prosesseista.

Ylläolevan kappaleen asia on itsestään selvää, mutta myös muissa lähteissä on mainittu metafysiikan ja terveyden välinen linkki. Yhden Laki puhuu siitä miten tauti tarjoaa valitun oppitunnin infektoituneelle henkilölle. Se on syy sille miksi nauru ja positiivisempia asenne voivat johtaa nopeampaan paranemiseen ja miksi, kuten mainittua, stressi pahentaa tautia.

Immuunijärjestelmän fyysinen komponentti on suuressa roolissa myös. Yllämainitussa ovianalogiassa sanottiin, että virukset ovat kuin pieniä koputuksia. No, jopa pieni koputus voi mennä läpi paperiovesta — ja pahasti heikentynyt immuunijärjestelmä ei suojaa taudilta, huolimatta metafyysisistä ja sähkömagneetisista tekijöistä.

SARSiin sairastuneet selvästikin ovat immuunijärjestelmiltään heikempiä, mutta kommentin pointti oli painottaa, että heidän haavoittuvaisuutensa SARSille ei ole pelkästään fyysistä, vaan siinä on mukana myös metafyysisiä tekijöitä. Toisin sanoen, terve olotila mentaalisesti, henkisesti ja emotionaalisesti on suureksi suojaksi taudilta, erityisesti useimpia viruksia vastaan.

Kuvataksemme taudin fyysistä ja metafyysistä luonnetta, tässä on tiivistelmä niistä, jotka ovat haavoittuvaisempia.

Lapset ovat haavoittuvaisia kahdesta syystä:

 • ensinnäkin, poislukien perintönä saatu immuniteetti, heillä ei ole vasta-aineiden varastoa aiemmista altistuksista viruksille, ja täten he ovat fyysisesti haavoittuvaisia monille viruksille;
 • toiseksi, heidän keho-sielu -yhteytensä kehittyy ajan kanssa ja niin sielu (korkeampi itse) ei voi kontrolloida sitä mitä heille tapahtuu yhtä kehittyneesti kuin vanhempina.

Toinen haavoittuvainen ryhmä on ihmiset ilman yksilöllistä sielua, sillä heidän infektionsa ovat suurimmaksi osaksi satunnaisia koska ei ole syytä joko kieltää tai sallia mitään tiettyä sairautta, eikä ole korkeampaa metafyysista agenttia jolla kontrolloida sellaisia kuvioita.

Näistä olennoista voit lukea lisää teoksessa Matrix Agents: Profiles and Analysis.

Avaruusolennot Cassiopeialta ovat ehdottaneet kasvattaa ihmisten tietämystä asioista, millä sallia sulkea aukot joilla virukset tulevat sisään. Tämä on järkeenkäypää, sillä lisääntynyt tietoisuus tuo mukanaan vähemmän tarvetta oppia maallisia oppitunteja. Olen tutkinut läheisesti todellisuuden luonnetta viimeisen vuosikymmenen ajan, jatkuvasti kasvattaen tietoisuuttani, ja ei ole mitenkään yhteensattumaa että en ole sairastunut flunssaan seitsemään vuoteen.

Muutamat kerrat olen saanut taudin pitkän altistumisen jälkeen stressille ja negatiiviselle ajattelulle. Terveet emootiot ja tietoinen mieli tuntuvat kykenevän ehkäisemään sairauksia. Yhdistä tämä hyvään fyysiseen kuntoon ja kunnolliseen ruokavalioon tarpeellisilla lisäravinteilla, ja olet erittäin terve.

Jotkut voivat kysyä mitä järkeä terveydessä? Eikö se ole ruumiiseen keskittymistä?

No, kuten kaiken kanssa kyse on tasapainosta. Jos on liian sairas, silloin keskittyy liikaa sairauteen ja sen tuomiin tuskiin eikä voi tehdä muuta. Jos on liian keskittynyt terveyteen, silloin ei oikein tee muuta kuin huolehtii terveydestään.

Oppitunteja voidaan oppia helposti tai vaikeasti. Helppo tapa on oppia muiden mokista. Taudit ovat vaikea tapa oppia — joten ne jotka väittävät että sairastumattomuus ei mahdollista oppituntien oppimista ovat samaan aikaan oikeassa ja väärässä. He ovat väärässä siinä mielessä että oppitunteja voidaan oppia myös helposti; esimerkiksi on mahdollista oppia näkemään asiat tasapainoisemmalla, positiivisemmalla tavalla sen sijaan että olisi vihoissaan ja kyyninen, mikä estää joitain sairauksia jotka muuten istkisivät negatiivisuuden myötä.

Mutta he ovat myös oikeassa silloin, kun tauti pakotetaan pois ilman vastaavaa korjausta metafyysisella tasolla. Esimerkiksi, elinikäisestä emotionaalisesta tukoksesta seuraava syöpä, joka on vihaa tai katkeruutta, voidaan leikata pois kirurgisesti, mutta tämä ei tee mitään sille syövän aikaansaaneelle syylle, ja syöpä usein palaa toteuttamaan tarkoituksensa.

Terveyden tarkoitus on optimoida biologinen kone niin, että elämäntehtävä voidaan saavuttaa jouhevimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

On tapauksia, joissa on epäreilu epätasapaino fyysisessä immuniteetissa, ja on täysin ookoo korjata tuo epätasapaino fyysisellä tasapainottajalla kuten kolloidihopea, Zapper, Rife-säde tai luonnollisilla lisäravinteilla kunte melatoniini tai spirulina tai alfalfa, tai mikä tahansa lisäravinne sopiikin henkilökohtaisesti. On satunnaisia esimerkkejä siitä miten ihmiset ovat käyttäneet niitä ja anekdotaalisesti raportoineet positiivisia tuloksia.

Jos sinua kiinnostaa, tee tutkimuksesi ja koita varoa väärää informaatiota.

Jokatapauksessa epäreilut fyysiset epätasapainot voivat seurata ympäristön aiheuttamista pakotetuista (vapaata tahtoa rikkovista) vaikutteista: kemikaalit kuten fluori ja aspartaami, ionisoiva säteily, ja sähkömagneettinen säteily kuten ELFt ja mikroaallot muutama mainitakseni. Vaikka vahva sielu voi ylittää nämä vaikutteet, ne silti rasittavat fyysisesti.

Tämä tuo meidät immuniteetin sähköiseen komponenttiin. Seuraavat kappaleet ovat teknisiä, mutta kirjoitan tätä kaikille kiinnostuneille.

Kvanttimekaanisten prosessien ja sähkömagnetiikan avulla sielu on yhteydessä neuroneihin ja DNA:han fyysisessä kehossa.

Näin on siis mahdollista teknologisesti luoda sähkömagneettinen signaali, joka häiritsee tätä prosessia. Niitä voidaan käyttää myös parannukseen (kuten Rife-säteitä), mutta tätä maailmaa pyörittävä teknokratia haluaa käyttää mieluummin manipuloivaa ja kuolettavaa teknologiaa. Kvanttimekaniikan ja sähködynaamisten vaikutusten yhdistelmä johtaa holografiseen resonanssiperiaatteeseen, jota on käytetty radionisissa ja psionisissa teknologioissa.

Siinä yhden kappaleen värähtelymerkki voidaan siirtää ja sekoittaa toiseen. Esimerkiksi radionialla on mahdollista sekoittaa kasvimyrkyn värähtely hyönteisten täyteiseen nurmikkoon radionisessa laitteessa, ja pian nurmikolla ei ole enää hyönteisiä ilman, että yhtään myrkkyä on ruiskutettu siihen.

Ihmissielu projisoi oman kvantti-EM-kenttänsä (aura) eetterikehon lävitse, joka pitää kehon solut järjestyksessä ja toiminnassa. Meediot voivat aistia tämän kentän ja se voidaan kuvata Kirlian-kuvauksella.

Kirlian-kuvaus kuvaa itseasiassa sähköstaattisen purkauksen kappaleesta, joka elektrodin eteen on laitettu, mutta aura muuttaa avaruuden vakioita (permittivisyyttä) joka muuttaa sähkövakiota ja näin madaltaa vakuumin/ilman resistanssia avaruudessa kulkevia säteitä pitkin, jota sähköpurkaukset näin kulkevat. Eetterikehon aura on vahvempi kuin ympäristön sähkömagneettiset signaalit, mutta nämä signaalit kuitenkin aiheuttavat stressiä fyysiseen kehoon.

On mahdollista lähettää signaaleja, jotka sisältävät jonkin tietyn sairauden värähtelytaajuuden, niin että lisätään sen mahdollisuutta levitä kohdepopulaatiossa. Helpompi menetelmä on lähettää subliminaalisia viestejä ääni- tai mikroaaltoina, jotka on suunniteltu heikentämään kansan immuunijärjestelmää. Koska mentaali- tai emotionaaliset tilat ovat suuressa roolissa immuniteetissa, nämä subliminaaliset viestit joutuisivat ainoastaan lähettämään negatiivisia ajatuksia ja emootioita avatakseen henkilön tietoisuuteen aukon viruksille, jotka sitten tulisivat sieltä läpi.

Lisäksi pelkällä hysterialla on mahdollista aikaansaada psykosomaattisia sairauksia, ilmiö josta minulla ei ole epäilystäkään etteikö se olisi ollut mukana Aasian SARS-tapauksissa. Massojen psyykkinen energia kasattuna yhteen konseptiin luo eteerisen ajatusmuodon, pseudoälyn joka toimii sairaudelle altistumisen todennäköisyysaihiona populaation sille resonanteissa sektoreissa — mikä on taas yksi negatiivinen mediahypen seuraus lisää.

Tämän kommentaarin yksi pointeista on sanoa, että elektromagneettisia signaaleita esiintyy, jotka ovat erityisesti tiettyjen sairauksien edistämiseen suunniteltu.

Kirjassa Bringers of the Dawn sanotaan:

Moderni teknologia on yksi suurimmista taajuuskontrolloinnin aseista. Teille on myyty viihde- ja hyötylaitteita, ja ne liittyvät kaikki taajuuskontrollointiin. Me suosittelemme vahvasti, että heitätte televisionne menemään. Ne ovat pääosin työkalu joilla manipuloida tietoisuuttanne päivittäin. Tämä kokeilu on niin hienosäädetty, että te vastaatte television subliminaalisiin viesteihin tauteja muodostamalla. Joten kokonainen sukupolvi on tappamassa itseään katsomalla televisiota ja tukemalla lääketiedettä samalla kun he tekevät niin. […] Joskus sieltä lähetetään vapauttavaa informaatiota, mahdollisesti jopa New Age -ohjelma. Kuitenkin voitte havaita sellaisen televisiolähetyksen siitä miten kevyeksi ja rajoittamattomaksi itsenne tunnette, samalla teitä ammutaan subliminaalisella taajuudella joka riistää teiltä omat ajatuksenne. Tämä subliminaalinen viesti pitää teidät paikallaan ja eräänlaisessa “selviydy, tule-ajoissa, ole-hiljaa, mene-töihin” -yhteiskunnassa. Televisio edistää epäaktiivisuutta ja lihavaa, rauhoitettua elämää. Katsokaa ympärillenne. Herätkää, ihmiset! Suurin osa subliminaaleista televisiossa tehdään teknologialla, joka on kehitetty yhdessä planeetan ulkopuolisten olentojen kanssa. Subliminaalien käyttö ihmistietoisuuden ärsyttämiseen on muuttunut maailmanlaajuiseksi ohjelmaksi. Jos mietit koteja joissa on kaksi, kolme tai neljä televisiota, sinun täytyy myöntää että se on ollut erittäin menestyksekäs markkinointiohjelma. Jotkut ihmiset, jotka ovat tietoisia subliminaaleista televisio-ohjelmissa luulevat olevansa niille immuuneja. Kuitenkin, television vaikutukset ovat niin läpikotaisia, että aivan sama mitä sanot tekeväsi, et voi kumota sitä mitä teknologia tällä hetkellä saa aikaan värähtelytaajuudellesi.

Televisio voisi olla yksi kaikkein tehokkaimmista laitteista joilla lähettää tautisignaaleja koska lähes kaikilla Amerikassa on ainakin yksi. Verrattuna vaikka Rife-sädelaitteeseen, jota käytetään parantamiseen, joka koostuu lasiputkista täynnä jalokaasua, joka on varattu sähköllä pulssivalon tuottamiseksi.

Televisiot emittoivat sähköisiä ja magneettisia kenttiä, röntgensäteitä ja pulssivaloaaltoja, joita kaikkia moduloidaan sillä ohjelmalla jota TV ottaa vastaan. Jos Rife-putki voi parantaa, silloin televisio voi mahdollisesti heikentää tai sairastuttaa (Rife-periaatteen väitetään toimivan resonoimalla ja hajottamalla patogeeneja, mutta se on portinmurtajalähestymistapa tauteihin. Hienosäädetty valosignaali voi lähettää informaatiota, mahdollisesti taudin värähtelykuvion, jos niin halutaan).

Todisteet vahvasti viittaavat siihen, että televisiolla on negatiivinen vaikutus ihmisen mieleen. Tämä menee pidemmälle kuin yksinkertainen ajanhaaskaus ja kulttuurillinen tai poliittinen indoktrinaatio. Näin ole varuillasi sen suhteen mitä katsot, erityisesti siihen mitä tulee uutisiin. Miten monta SARS-tapausta on katalysoitu niiden signaalien avulla, jotka on lähetetty uutisten avulla, joita kaikki katsovat pysyäkseen ajan tasalla SARS-tilanteesta? Ehkä tämä on pieni tekijä, mutta uskon sen olevan teknisesti mahdollista.

Sähkömagneettisten aaltojen vaikutus immunijärjestelmään liittyy suoraan kemikaalivanoihin. Vuonna 2000 kirjoitin tekstin Chemtrails: Suppressing Human Evolution, jossa hypotetisoitiin sitä miten kemikaalivanat sisältävät virusvektoreita, joiden tarkoitus on infektoida ja geneettisesti vaikuttaa kohdepopulaatioon estääkseen heidän DNA:nsa aktivoitumasta korkeammin kehittyneeksi muodoksi. Tämä voi kuulostaa tieteiskirjallisuudelta sinusta, mutta lue artikkeli ja päätä itse. Seison silti hypoteesini takana, sillä mikään ei ole sitä vielä kumonnut.

Artikkelin julkaisun aikaan ei ollut mitään näytteitä siitä, että barium- tai alumiinisuolojen kemikaalivanat puskisivat koneista ulos, sillä kukaan ei ollut testannut niit, ja pian tuon jälkeen ensimmäisistä näytteistä löydettiin barium-titanaattia.

Barium-titanaatilla on uskomaton sähkönvarauskyky. Tuohon aikaan minusta tuntui, että tätä ainetta käytettiin varaamaan kemikaalivanojen kuituja niin, että ne eivät kasautuisi yhteen vaan hylkisivät toisiaan ja levittäytyisivät. Nykyään tiedetään, että erilaisia barium- ja alumiinisuoloja ja partikkeleita löytyy kemikaalivanoista, joista jotkut heijastavat tutka- ja mikroaaltosäteitä paremmin ja toiset taas parempia varaamaan sähköä. Tämä viittaisi siihen, että niille on enemmän syitä kuin pelkästään kemikaalivanojen peitteen homogenisointi.

On noussut esiin erilaisia selityksiä joilla selittää kemikaalivanat hyväntahtoisena valtion ilmiönä. Olen kumonnut kolme pääteoriaa jo vuonna 2000 siitä, että kemikaalivanat olisivat osa massarokotusohjelmaa, vakavaa populaation harventamisen projektia tai säämuokkausta, mutta pari uutta on noussut pinnalle sen jälkeen. Yksi esimerkki on raportti, joka postattiin anonyymisti carnicom.comiin. Se ehdotti kahta uutta teoriaa, että kemikaalivanat sisältäisivät metallipartikkeleja, jotka heijastavat auringonvaloa pois Maapallolta ilmaston lämpenemistä vastaan taistelemiseksi, ja että ne myös luovat ilmakehään johtavia kanavia, joita käytetään armeijan maaston 3D-kartoitusprojektissa.

Ilmastonlämpenemisteoria on selvästikin valheellinen, koska biologista materiaalia kuten erilaisia patogeeneja ja kuivuneita ihmisten verisoluja on löydetty vanajäämistä, ja lisäksi koska kemikaalivanoja nähdää tavallisesti myös illalla. Missä se auringonvalo on illalla? William Thomas on ottanut tämän teorian ja popularisoinut sen, ja minun tulee kyseenalaistaa hänen lähteensä ja aikeensa.

Toinen teoria on oikea teknologinen sovellutus armeijassa nimeltään Radio Frequency Mission Planner (RFMP) ja Variable Terrain Radio Parabolic Equation (VTRPE). Näistä voit lukea lisää sivulla carnicom.com.

Näitä käytetään kartoittamaan vihollismaaperää ja helpommin monitoroimaan heidän kommunikaatiotaan. Vaikka tämä voi olla totta, tutkan ja mikroaaltojen heijastavat hiukkaset kuten barium- ja titaanisuolot voivat olla käytössä paljon pahantahtoisemmissa tarkoituksissa. Lisäksi tämä teoria ei selitä sitä miksi kemikaalivanoista löytyy biologisia komponentteja, tai niiden immuunijärjestelmän sammuttavaa luonnetta, tai sitä miksi tuhansissa kaupungeissa Amerikassa viikottain on ruiskutettu kemikaalivanoja vuodesta 1998 lähtien — jos tämä on armeijan projekti, miten paljon testausta tarvitaan ja miksi ainoastaan erittäin kansoitetuilla alueilla?

Selvästikin tämä teoria on väärää informaatiota.

On absoluuttinen fakta, että tautien esiintyvyys piikkaa usean päivän minkään kemikaalivanan ruiskuttamisen jälkeen missä tahansa yhteisössä. Patogeenistä materiaalia on löydetty useista kemikaalivananäytteistä useista sijainneista. Ihmiset tuppaavat sairastumaan samanlaisiin oireisiin samaan aikaan eri kaupungeissa, joissa yhteinen selittävä tekijä on, että samana päivänä on ruiskutettu kemikaalivanoja.

Tässä on lista ainesosista, joita vahvasti uskon olevan kemikaalivanoissa:

 • immuunijärjestelmää sammuttavia kemikaaleja kuten etyleenidibromidia (EDB)
 • tutka- ja mikroaaltoja heijastavia metalliaineita, kuten barium tai alumiini
 • dielektrisiä onttoja polymeerikuituja
 • bakteeri- ja virusvektoreita
 • jäänteitä geenimanipuloinnista ja replikaatioproseduureista, joita on käytetty rakentamaan patogeenivektoreita

Pitäen yllämainitun informaation mielessä, tässä on asiantunteva arvaus miksi kemikaalivanoissa on metallihiukkasia:

Kemikaalivanaprojektin tarkoitus on kuin onkin estää ihmisten evoluutio fyysisellä, mentaalisella ja henkisellä tasolla. Sen pääasiallinen tavoite on suorittaa aerosoli-‘geeniterapiaa’ kohdepopulaatioihin ruiskuttamalla niiden päälle virusvektoreita, jotka kykenevät sammuttamaan DNA-aktivaatioprosessin infektoiduissa.

Mutta johtuen viruksien itsensä heikkoudesta, tarvitaan useita ehosteita:

 1. virusvektorien säilyttäminen ontossa polymeerikuidussa, joka suojaa niitä Auringon UV-säteilyn tuhoisilta vaikutuksilta ja auttaa välittäjäaineita levittäytymään varattujen kuitujen sähköstaattisen hylkimisvoiman avulla
 2. mukanaolevat kemialliset immuunijärjestelmään vaikuttavat aineet heikentävät ja valmistelevat kehoa viruksen vastaanottamiseen
 3. mikroaaltoja heijastavien aineiden käyttö auttaa vahvistamaan populaatioon sädetettyjä mielenhallintasignaaleja ja tautisignaaleja, jotta metafyysinen immuniteettimekanismi heikkenisi
 4. toisen tason tavoitteisiin kuuluu mielenhallintaohjelma ja heidän kollektiiviseen käyttäytymiseensä vaikuttaminen jollain agendalla.

HAARPin käyttö yhdessä sähkömagneettisten ‘kanavien’ avulla, jotka koostuvat metallisista kemikaalivanahiukkasista, keskittää mielenhallintamikroaallot populaatioon.

Kemikaalivanakerrostuman ja ionosfäärin väliin muodostunut resonanssionkalo voi tukea ELF-taajuudella indusoituja värähtelyjä. Televisiot ja kännyköiden mikroaaltotornit, kaksi muuta kontrollimekanismia, eivät kykene saamaan aikaan ELF-aaltoja yhtä helposti kuin kemikaalivanat yhdessä HAARPin kanssa.

Joten tiivistyksenä, koska virukset usein eivät pääse läpi metafyysisestä suojamekanismista, vaaditaan sähkömagneettinen menetelmä joka vaikuttaisi tuohon suojamekanismiin, ja siksi käytetään mikroaaltoja. Tämä ei ole ainoa syy sähkömagneettisten signaalien manipuloinnille — sellaiset signaalit turruttavat myös mieltä, välittävät ajatuksia mieleen, vahvistavat emootioita ja saavat aikaan lammasmaista tottelevaisuutta.

Vaikka nämä kontrollimetodit ovat yksityiskohtaisia, ne silti epäonnistuvat saamaan aikaan niiden aiotun tavoitteen yksittäisten terveiden henkilöiden tapauksissa, joilla on korkea tietoisuuden taso, hyvä henkinen hyvinvointi ja suhteellisen hyväkuntoinen immuunijärjestelmä. SARS on hyvä esimerkki siitä miten taudit toimivat poliittisessa, biologisessa, psykologisessa, kaupallisessa ja metafyysisessa kontekstissa.

Sekä SARS että kemikaalivanat ovat yksinkertaisesti osa vihamielistä agendaa, jota ajavat maailman poliittinen ja sotilaallinen eliitti pitääkseen Maapallon populaation aisoissa ja kontrollissa. Onneksi heidän metodinsa ovat epätäydellisiä ja jokainen päivä yksittäisiä ihmisiä herää ja voimaannuttaa itsensä.

Tämän artikkelin aikomus oli auttaa kontribuoimaan tuohon heräämiseen ja voimaantumiseen.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Virukset ovat herkkiä alkalitasapainolle

On tiettyjä tärkeitä aihepiirejä, joista lääkärit ja maailman terveysviranomaiset eivät halua sinun olevan tietoinen.

Se seikka, että useimmat virukset ja kaikki fysiologiset prosessit kehossa ovat pH-herkkiä, on yksi näistä.

Huolimatta siitä, että pH-lääketiede tarjoaa meille keinon käsitellä virusinfektioita helposti, turvallisesti ja halvalla, viranomaiset ja jopa vaihtoehtolääketieteen tahot eivät vain kykene käsittämään sitä miten ruokasooda on yksi tärkeimmistä hoitokeinoista joilla me voimme taistella koronavirusta vastaan.

Tutkijat Massachusetts General Hospitalissa (MGH) USA:ssa ovat löytäneet useimpien ihmiskuntaa piinaavien tartuntatautien ’Akilleen kantapään’ ja on totta, että on olemassa heikkouksia joita voidaan hyödyntää. Mutta he eivät ole tarkastelemassa käytännöllistä tai hyödyllistä keinoa taistelussamme viruksia vastaan.

Useimpien virusten ’Akilleen kantapää’ (tai heikko kohta) on vetää niiden jalkojen alta alkalitasapainon matto.

Influenssaviruksen kyky vapauttaa sen genomi eri happamuusolosuhteissa kytkeytyy koko influenssaviruksen leviämiseen.

pH:n raja jolloin havaitaan fuusio ensi kerran voi vaihdella riippuen eri kalvoproteiini hemagglutiinin (HA) serotyypeista, ja se voi korreloida virulenssin kanssa.

HA:n happoemästasapaino kytkeytyy viruksen onnistuneeseen leviämiseen linnusta ihmiseen.

Koronaviruksen leviävyys on erittäin herkkä pH-tasapainolle.

Esimerkiksi koronaviruksen MHV-A59 -lajike on varsin vakaa pH-arvolla 6.0 (hapan) mutta muuttuu nopeasti ja peruuttamattomasti inaktivoiduksi lyhyesti hoitamalla pH:lla 8.0 (emäksinen). Ihmisen koronaviruslajike 229E on maksimaalisen infektiivinen pH-arvolla 6.0. Solujen infektoiminen koronaviruslajilla A59 pH-arvolla 6.0 (hapan) pH-arvon 7.0 sijaan (neutraali) lisää viruksen tartuttavuutta kymmenkertaisesti.

Data viittaa siihen, että koronavirus IBV käyttää suoraa, matalasta pH-arvosta riippuvaa viruksen ja solun fuusion aktivaatioreaktiota.

”Koronavirus IBV:n fuusio isäntäsoluun ei tapahdu neutraalissa pH:ssa ja tuo fuusion aktivaatio riippuu prosessin matalasta pH-arvosta, puolimaksimaalinen fuusionopeus on pH-arvolla 5.5. Fuusiota ei tapahtunut paljoakaan tai melkein yhtään yli 6.0:n pH-arvoilla.”

pH:n nostaminen (emäksiseen tilaan) kasvattaa immuunijärjestelmän kykyä tappaa bakteereja, sanoo The Royal Free Hospital and School of Medicine in London.

Virukset ja bakteerit, jotka aiheuttavat nuhakuumetta menestyvät happamissa olosuhteissa. Jos pidämme pH:mme hieman liian emäksisenä välillä 6.8-7.2, voimme vähentää riskiä ja pienentää flunssan, kurkkukivun ja nuhakuumeen vakavuutta.

Emäksisyyttä kasvattamalla meillä kyllä on laimeita virusinfektioita ja sama pätee myös bakteeri- ja sieni-infektioihin.

Bakteerien ja sienien etäpesäkkeiden muodostus keuhkoissa keuhkokuumepotilailla vähenee merkittävästi kun natriumbikarbonaatin toimivuutta verrataan suolaveteen.

Lääketieteen tutkijat ovat jo tullet tulokseen, että 8.4%:n liuos natriumbikarbonaattia on turvallinen ehkäisevä hoito hengitysteiden bakteeri-, sieni- ja mykobakteeri-infektioille.

Hitaasti liuottamalla NaHCO3 (bikarbonaattia) voidaan myös hoitaa aineenvaihdunnan metabolista ei-anionivälihappamuutta sekä joitain kasvaneen anionivälihappamuuden muotoja, jotka ovat yleinen ongelma teho-osastoilla vakavissa keuhkoinfektiotapauksissa.

Virukset tartuttavat isäntäsoluja fuusioitumalla solukalvoille matalassa pH:ssa. Näin ne luokitellaan ”pH-riippuviksi viruksiksi.”

Lääkkeiden, jotka kasvattavat solujen välistä pH:ta (emäksisyyttä solujen välillä), on näytetty vähentävän pH-riippuvien virusten tartuttavuutta. Koska sellaiset lääkkeet voivat saada aikaan negatiivisia sivuvaikutuksia, selvä vastaus tähän on luonnolliset tekniikat jotka voivat saada aikaan samoja tuloksia.

Ei ole olemassa teollisuuslääkettä, joka voisi kilpailla natriumbikarbonaatin kanssa kehon nesteiden pH:n muuttamisessa.

Virus- ja solukalvojen fuusio riippuu pH:sta.

Fuusio riippuu tumansisäisestä happamuudesta. Tumansisäinen fuusio käynnistyy viruksen glykoproteiinien rakennemuutoksista, jonka saa aikaan tämän solun osan matala pH.” [1]

Solubiologiassa fuusio on prosessi, jolla alunperin kaksi erillistä lipidikerrosta sulauttavat yhteen hydrofobiset ytimensä, minkä seurauksena syntyy yksi eheä rakenne.

On ehdotettu, että hepatiitti C -virus (HCV) infektoi isäntäsolut pH:sta riippuvalla sisäistysmekanismilla. Tämä HCVpp:n avulla tapahtuva fuusio on riippuvainen matalasta pH-tasosta, jonka raja-arvo on 6.3, ja optimitaso noin 5.5. [2]

Kun pH putoaa tasolle 6 tai alle, tapahtuu viruksen kalvojen ja liposomien välinen nopea fuusio. Takeda Pharmaceutical on tekemässä yhteistyötä Gilead Sciencesin ja AbbVien kanssa koronavirusrokotteen kehittämiseksi.

Kokeellinen lääke tuotettaisiin koronaviruksen saaneiden potilaiden verestä, jotka ovat selvinneet taudista.

”Vaikka me emme tiedä varmaksi tuleeko se toimimaan, meidän mielestämme tämä on varmasti relevantti asia joka voi olla avuksi,” sanoo tri. Rajeev Venkayya, Takeda rokotebisneksen johtaja.

pH-hoito tulee varmasti toimimaan, koska virukset ovat pH-riippuvaisia ja natriumbikarbonaattia on saatavilla kaikkialla ja se ei maksa käytännössä mitään. Sairaaloissa bikarbonaattia on helposti annettavissa suonensisäisesti.

Vesicular stomatitis -viruksen (VSV) replikaation estäminen LB-soluissa interferonilla (IFN) on herkkä pH:lle.

Käyttäen herkkiä solujenvälisiä pH-indikaattoreita (pHi), tutkijat ovat havainneet, että IFN-hoito merkittävästi nosti pHi:tä. pHi:n nousu korreloi IFN:n primääriamiinien antivirustoiminnan kanssa.

Nämä tulokset indikoivat, että IFN:n aikaansaama pHi:n kasvu voi olla tekijä, joka akkumuloi TGN:n G:tä, ja näin tuottaa viruspartikkeleita ilman G:tä, joiden tarttuvuus on heikompi. [3]

Auringonvalo

on toinen tärkeä tekijä

joka kytkee virukset pois päältä

UV-säteilyn avulla.

Virukset selviävät paremmin pimeässä

kuin auringonvalolle altistuneena.

Suu- ja sorkkatautiviruksen (FMDV) kuori on erittäin happolabiili ja hajoaa pentameerisiksi aliyksiköiksi happamissa olosuhteissa vapauttaakseen virus-RNA:ta viruksen replikoinnin aloittamiseksi..

Solujännite, pH ja happitasot

Aina kun kehon jännite on matala, soluilla alkaa esiintyä ongelmia, jotka vain pahenevat mitä matalammaksi solujännite (pH) laskee.

Mitä matalammaksi solujännite laskee, sitä matalammaksi pH laskee, ja sitä matalammaksi hapen määrä kehossa laskee, mikä tarkoittaa CO2 -tasojen madaltumista. Krooniset sairaudet liittyvät jännitteen laskemiseen, matalampiin pH-tasoihin (happamat olosuhteet) sekä mataliin O2 ja CO2 tasoihin. Tämä tarkoittaa, että emäksisissä kudoksissa on enemmän happea. Aina kun keho muuttuu happamaksi, jännite putoaa ja niin tekee myös kudoksen happitasot. Mikä pH on? Se on mitta kehon hapetuspotentiaalista. Hapetuspotentiaali on sen mittari onko elektroneja ylijäämäisesti (ja näin ne ovat ”elektronin luovuttajia”) vai onko elektroneista vajausta (ja näin ne ovat ”elektronin ottajia”).

Elektronit ovat elämälle välttämättömiä ja tarpeellisia terveyden ylläpidossa ja parantamisessa ja uusien solujen kasvattamisessa.

Tri. David Brownstein kirjoittaa,

”Ihmiskeho jatkuvasti poistaa vanhoja ja vahingoittuneita soluja ja korvaa ne uusilla terveillä soluilla. Tämä prosessi tapahtuu vain jos solujännitettä pidetään optimaalisella tasolla. Tämä prosessi toimii tehokkaammin kun me olemme nuoria verrattuna siihen kun olemme vanhoja. Kehossa (tai liuoksessa), jännite on suora kuvaus pH:sta, joka on suora mittari liuoksen happamuudelle tai emäksisyydelle, mitattuna asteikolla 1:stä 14:n. Ihmiskehon pH-arvo on suora heijastus sen jännitteestä. Matala pH (erittäin hapan) kertoo matalasta jännitteestä. Korkea pH (erittäin emäksinen) tarkoittaa korkeaa jännitettä.”

Se miten paljon happea solut saavat määrittyy jännitteestä.

Jos solulla on riittävästi jännitettä, se tulee myös saamaan riittävästi happea. Jos solun jännite on matala, se määrä happea mikä imeytyy kudoksiin tulee olemaan matala. Tämä pätee myös aineenvaihduntaan.

Kun jännite ja happitasot ovat matalat, aineenvaihdunta muuttuu anaerobikseksi, mikä tarkoittaa ettei happea ole saatavilla…

Viitteet

 1. Viral membrane fusion: is glycoprotein G of rhabdoviruses a representative of a new class of viral fusion proteins? – Braz J Med Biol Res ;vol.38 no.6; Ribeirão Preto June 2005; http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2005000600002
 2. Hepatitis C virus glycoproteins mediate low pH-dependent membrane fusion with liposomes – Lavillette D et al; J Biol Chem. 2006 Feb 17;281(7):3909-17. Epub 2005 Dec 15; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356932
 3. Primary amines enhance the antiviral activity of interferon against a membrane virus: role of intracellular pH – Maheshwari RK et al; J Gen Virol.; 1991 Sep;72 ( Pt 9):2143-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1654374

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

SARS: Globaali KUSETUS

Tämä artikkeli on kirjoitettu aiemman SARS-epidemian aikaan 2000-luvun alussa.

Johdanto

Kansanterveyskriisin sijaan ”Severe Acute Respiratory Syndrome,” yleisesti tunnetaan nimellä SARS, on paremminkin ”Sairas ja Raivostuttava kusetuS.”

Tämä artikkeli esittää, että ennennäkemätön virushyökkäys on, vaihtoehtoisesti, yhteiskunnallinen kokeilu, jossa institutionaalinen bioterrorismi on käytössä psykososiaalisessa kontrollissa.

Tämän kokeilun lopputulos, johtipa se sitten populaation vähenemiseen tai ei, riippuu sinusta.

Taustaa

Saat lukea paljon sivuutettuja totuuksia tästä uudesta keuhkokuumeen kaltaisesta sairaudesta nimeltä SARS.

Viranomaiset selittävät tämän akronyymin, Severe Acute Respiratory Syndrome (suom. vakava akuutti hengitystiesyndrooma) yksinkertaisesti viimeisimmäksi uhaksi käynnissä olevien hyökkäysten sarjassa, jotka on suunnattu ihmiskuntaa vastaan mystisesti mutatoituvilla ”superpöpöillä”. Kuitenkin harkittu syventyminen tähän monialaiseen aiheeseen paljastaa jotain, mikä on paljon enemmän päin persettä, paljon pahempaa ja kuolettavampaa kuin SARS.

SARSin nykyinen vaiva, joka on lähtenyt Aasiasta ja levinnyt Pohjois-Amerikkaan, on selvästi kaikkine merkkeineen suuri yhteiskuntakokeilu populaation manipuloinnissa, joka on tähdätty ehdollistamaan massamieli ”Sen Ison Jutun” saapumiselle — biologinen agentti joka auttaa tuhoamaan arviolta kolmanneksesta puoleen maailman populaatiosta, mikäli uskoo nykyisiä virallisia populaation harvennuksen tavoitteita.

Luonnollisesti olet valmis kiistämään yllä esitetyt asiat.

Avomielisyys tällä alueella uhkaa altistaa tiedon ”Hämärille Rajamaille”, joilla todellisuus on paljon hämärämpää kuin fiktio. Vaistosi, täten, voi olla sulkea tämä sivu ja mennä mieluummin seuraavalle SARS-sivustolle joka lupaa kaikille enemmän sitä standardihoitoa, mitä hehkutetaan jokaisella uutissivustolla ja valtion raporteissa tästä aiheesta.

Mutta jos valitset hajoittaa maailmankuvasi miettimällä sitä miten vähän tiedämmekään SARSista, jatka siis vain lukemista…

”Yksikään suuri epidemia ei ole koskaan kehittynyt ilman sen mukana seuraavaa yhteiskuntapoliittista sekasortoa” Leonard G. Horowitz, D.M.D., M.A., M.P.H. Emerging Viruses -esitys, 1996

Johdanto

Minun nimeni on tri. Leonard Horowitz, ja minä olen SARS-oppaanne tämän raportin ajan.

Harvardista valmistuneena julkisen terveydenhuollon ja lääketieteellisen sosiologian, käyttäytymistieteen ja tautiepidemioiden ammattilaisena minut parhaiten tunnetaan työstäni HIV/AIDSin ihmisen tekosia olevan alkuperän paljastamisessa kirjassani Emerging Viruses: AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional?

Tämä oli kymmenes kirjani, jonka amerikkalaiset ruohonjuuritason aktivistit, lääkärit ja tieteentekijät muuttivat menestykseksi. USA:n valtion dokumentit, jotka olen uudelleenprintannut kirjaan ensi kertaa maailmalle nähtäviksi, olivat vahva todiste tästä työstä.

Tässä on mukana huikeita ja traagisia sopimuksia, joiden alaisuudessa useita AIDSin ja Ebolan kaltaisia viruksia manipuloitiin geneettisesti USA:n armeijan kuudenneksi suurimman biologisten aseiden alihankkijan laitoksissa — Litton Bionetics — jättiläis-asetehdas Litton Industriesin tytärytiö. Voit saada ilmaista tietoa teoriasta koskien ihmisten luomaa ja rokotteiden avulla levitettyä AIDSia osoitteessa http://www.originofAIDS.com.

Tässä minä suuntaan huomionne SARSiin, ja siihen mitä valtavirran informaatiolähteet jättävät kertomatta tästä uudesta pandemiasta.

Tämä narratiivi on kirjoitettu välittömästi sen jälkeen kun palasin Total Health 2003:sta — vaihtoehtoisen lääketieteen konferenssista Kanadan Torontossa, joka pidettiin maaliskuun 27-30. päivänä 2003. Laskeuduin Torontoon sinä päivänä kun SARS alkoi dominoida uutisotsikoita jokaisessa suuressa uutislähteessä tässä maassa.

Viiden peräkkäisen päivän kestäneen ennennäkemättömän mediavouhkauksen jälkeen Kanadan suurimmassa kaupungissa SARS oli jättänyt kaikki asukkaat pelon ja hämmennyksen valtaan.

Koska minut on hyvin koulutettu median käsittelyyn terveystiedossa ja propagandamenetelmissä käyttäytymistieteen tutkimuksissani Harvardin yliopistossa, tulin siihen johtopäätelmään että jonkinlainen yhteiskunnallinen kokeilu oli käynnissä. SARSin myötä ihmisiä pelotti aivan turhan paljon, tajusin. Klassinen fobian määritelmä ilmeni yhteiskunnallisella, jos nyt ei globaalilla, skaalalla.

SARSin 3%:n kuolettavuus oli riittämätön aikaansaamaan sellaista laajamittaista paniikkia. Media menestyksekkäästi ruoski kanadalaisia vapisevaksi naamioitujen ja karanteeniin suljettujen ”lampaiden” massaksi. Viranomaiset pakotettiin johtamaan sairaaloiden, ravintoloiden, koulujen ja työpaikkojen sulkemista, vaikka ainoastaan kaksi kuolonuhria oli raportoitu mediassa.

Muutaman päivän sisään useat tuhannet terveysalan työntekijät suostuivat vapaaehtoisina kotikaranteeniin SARSin johdosta. Muutoin he olisivat joutuneet pidätetyiksi ja vangituiksi, kuten WHO oli ehdottanut.

Tulette lukemaan monista näistä raporteista Kanadan päivittäisissä sanomalehdissä, jotka dokumentoivat nämä faktat, sekä myös tulevista Amerikan lehdistötiedotteista, tämän verkkosivun arkisto-osiosta.

Missio

Olen omistanut tämän raportin tutkiakseni tämän uuden SARS-epidemian yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia, sekä korrelaatteja (eli siihen liittyviä asioita) että sitä edeltäneitä tekijöitä.

Tutkimalla tämän sairauden etiologiaa, joka sijaitsee enemmän globaalin politiikan, korporaatioiden liikevoiton ja populaation kontrolloinnin maailmassa kuin missään muualla, tämä informaatio tarjoaa korkeastikoulutetulle ihmiselle vaihtoehdon kaikkeen pelon täyttämään ja irrationaaliseen käytökseen, joita ”valtavirran” propagandistit ajavat, mm. uutislähteet ja terveysviranomaiset, joita paremmin voitaisiin nimittää ”spin doctoreiksi”.

Kaikkein älykkäimmät ihmiset tulevat päätelmään seuraavasta informaatiosta, että tällä uudella mikrobihyökkäyksellä on edeltäjänsä ja alkuolosuhteensa. Toisin sanoen, SARS on hyvin järjestetty ihmiskoe.

Mutta kuka tämän SARS-hulluuden taustalla on?

Hyväksyn sen riskin, että painelen ”salaliittoteoria”-nappejanne identifioimalla laajalti tunnustetun ”globaalin sotateollisen-lääketieteellisen-petrokemiallisen-terveysalan kartellin” ainoaksi syylliseksi, jolla on tarpeeksi valtaa saada aikaan tällaisia ilmiöitä.

Vaikka saatat pitää lohduttavana yksinkertaisesti miettiä tätä salaliittoteoriaa, minusta SARS on yksi iso salaliitto, jossa on muutama pääpiru taustalla.

Selvästikin se mitä näet on hyvin organisoitu terroristikampanja, jonka on toteuttanut kaikkein hyvää tarkoittavimmat, ja kuitenkin räikeän asioista tietämättömät ”viranomaiset” — lääketieteellisesti indoktrinoidut ja käytännössä hypnotisoidut ”Mantsurian kandidaatit”, mikäli sallitte minun näin postuloida.

Todellakin ihmisiä kuolee SARSiin. Kuitenkin minä diagnosoin tämän sairauden lääketieteellis-sosiologisin parametrein groteskiksi kusetukseksi jota ajetaan suuremman tarkoituksen nimissä kuin pelkkä monen miljardin dollarin ”terveysala”, niinkuin jotkut analyytikot ovat kirjoittaneet.

Vaihtoehtoisesti esitän, että vakava akuutti hengitystiesyndrooma voidaan parhaiten diagnosoida SARSin riippuvuudesta siihen propagandaan jolla sitä ajetaan, avoimesta hysteriasta, sekä myös sen yhteiskunnallisten ja taloudellisten resurssien vaatimuksista. Sotilastiedustelussa tällaista nimitetään standardiksi ”psykologiseksi operaatioksi” (PSYOP).

Lisäksi esitän, että tämän pelon todennäköisin tarkoitus on avittaa edistämään taloudellisia ja poliittisia agendoja, jotka lopulta johtavat arviolta puolen maailman nykyisen populaation eliminointipyrkimyksiin.

Paljon tästä tullaan saavuttamaan, jos nyt ei SARSilla, niin varsin tehokkaasti laajalti odotetulla ”Sillä Isolla Jutulla”, josta puhutaan myöhemmin tämän verkkosivun artikkelissa, jonka AP:lle on kirjoittanut Emma Ross.

”[P]aljon mainetta, kunniaa ja isoja budjetteja on siinä kun soittaa ’syntyvän infektion’ hälytyskelloja ja varoittelee kauheasta sekamelskasta, joka seuraa siitä ettei ole valmistautunut.” Michael Fumento National Post, March 28, 2003

Tämä mikrobiologisen Armageddonin konsepti ei ole uusi suurimmalle osalle lukijoista.

”Asiantuntijat” ovat odottaneet superruton saapumista vuosikymmeniä. Se mikä oli ERITTÄIN EPÄILYTTÄVÄÄ mystisessä ja kammottavassa SARSin saapumisessa oli sen ajoitus. Se saapui käytännössä samaan aikaan globaalin terrorismin vastaisen sodan ja Irakin sodan kanssa.

Tämä on patognomonista (eli ominaista ja sen piirteisiin kuuluvaa) sille mikä ennustetaan ja selitetään kirjassa Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare, profeetallisesti otsikoidussa tekstissä joka edelsi 9-11 -hyökkäyksiä Amerikkaan useilla kuukausilla, ja se tarjoaa kontekstuaalisen analyysin nykytilasta ja fobiakusetuksen ruton levityksestä.

Tämä teos, ja tämä SARS-verkkosivu, tarjoavat oivalluksia niihin laajoihin uudenlaisiin institutionalisoidun ”bioterrorsimin” muotoihin, jotka ovat yhdenmukaisia valtion sponsoroiman biologisen sodankäynnin kanssa.

Saddam Husseinin on sanottu altistaneen kansansa hänen maillaan ja ympäröivillä mailla biologisille ja kemiallisille massatuhoaseille. Nämä infektiotautien iskut Pohjois-Amerikkaan ovat lääketieteellis-terveysalan ja heidän kanssa liitossa olevien sotateollisuuden edustajien käynnistämiä.

He täydentävät globaalia ”Terrorisminvastaista Sotaa” ja bioterrorin manipuloimaa kulttuuria mahdollisesti tuottoisina populaatiokontrolliuhkina.

Kovan todellisuuden havainnointi vs. yleisesti levitetyt myytit

Maallikkojen näkökylma yhä lisääntyvään hulluuteen maailmassa heidän ympärillään on hämärän yhdenmukainen varhaisten globalistithinktankkien suosituksiin kehittää ja ottaa käyttöön ”konfliktit ilman sotaa” ja ”standardimilitarisaation taloudelliset korvikkeet” uudella vuosituhannella.

Nämä kehityskulut on riittävän yksityiskohtaisesti kuvattu kirjassa Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare.

Verrattuna ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan nämä pienemmät, paljon hallittavammat konfliktit, järjestetyt tapahtumat ja valtion sponsoroimat uhat ovat johdonmukaisesti toteutettuja vaihtoehtoja ulkopolitiikan toteuttajille ja valtion viranomaisille 1960-luvun lopulta eteenpäin.

Henry Kissinger esimerkiksi Nixonin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana valvoi ulkopolitiikkaa samalla kun hän piti kolmannen maailman populaation vähentämistä ”tarpeellisena” USA:lle, Briannialle, Saksalle ja muille liittolaisille.

Tämä Bushin nimittämä 9-11 salaliittotutkimuksen vetäjä, tunnettu sotarikollinen, sitten valitsi antaa Central Intelligence Agencyn (CIA) kehittää biologisia aseita, mikä käy ilmi kongressin pöytäkirjoista vuodelta 1975.

Näiden biologisten aseiden joukossa oli bakteereja, jotka ovat paljon tappavampia kuin SARS (joka välittyy koronaviruksen avulla). Kissingerin valvonnan alaisena influenssa ja parainfluenssa yhdistettiin nopeasti toimiviin leukemiaviruksiin (akuutti lymfosyyttinen leukemia) kehittämään ase joka potentiaalisesti levittäisi syöpää niinkuin flunssaa (tästä lisää myöhemmin).

Nämä uskomattomat realiteetit on yleisesti sivuutettu, vaikkakaan ei virallisesti salattu.

Tällaiset asevalikoimat nykyään ovat radikaaliterroristien ryhmittymien lisäksi myös kourallisella sotateollisen kartellin jäseniä, jotka jatkavat massatuhoaseiden myymistä niille joilla niitä on varaa ostaa.

Nämä konfliktit ilman sotia, ja sotatalouden korvikkeet kuten ”AIDSin vastainen sota”, ”rikollisuuden vastainen sota”, ”huumeiden vastainen sota”, ”terrorismin vastainen sota”, ”syövän vastainen sota”, ympäristönsuojeluliike ja ”Tähtien Sota” Strategic Defense Initiative, kaikki vaativat sofistikoituneita propagandaohjelmia, jotka käyttävät hyväkseen pelkoa kampanjoissaan saadakseen yhteiskunnan hyväksynnän ja julkisen tuen.

Nämä komentosodankäynnin (command and control warfare, C2W) PSYOPit, niinkuin sotilas- ja käyttäytymisasiantuntijat aivan oikein ohjeistavat, parhaiten tukevat hyvin määriteltyä ”sotilasasioiden vallankumousta” (Revolution in Military Affairs, RMA), joka on synonyymi ”ihmisorjuuden” muodon kehittämiselle jossa siepatut — koko maailman populaatio, sinä ja minä ja kaikki rakkaamme — eivät näe tätä orjuuttamista.

RMA:han kuulu lamaannuttavien biologisten aseiden ja kemikaalien käyttö, samanlaisten kuin toksiset, karsinogeeniset organofosfaattimyrkyt, joita käytetään hyttysiä vastaan ”sodassa Länsi-Niilin virusta vastaan”.

Näitä usein nimitetään ”ei-tappavan sodankäynnin” agenteiksi, ja kuitenkin ne ovat tappavia.

Kuolema seuraa hitaasti ja kuolleisuus kasvaa sellaiselle myrkylle altistumisesta. Lisää rahaa voidaan tehdä lääketeollisuudelle, kun ”ei-tappaville” asioille altistuneet kuolevat hitaasti, jotka monesti ovat kalliissa sairaaloissa ja pitkäaikaisen hoidon laitoksissa kroonisen lamaannuttavan taudin johdosta. Useimmat näistä sairauksista sisältävät monenlaisia sairauksia, mm. liudan autoimmuunisairauksia ja uudempia syöpiä, joita ei käytännössä ollut olemassa vielä 50 vuotta sitten.

Yksistään tämä seikka vahvasti viittaa moderniin sosioekonomiseen ja poliittiseen salaliittoon. Ellet yksinkertaisesti halua uskoa, että Jumalan tahto ja ihmisen ahneus ovat synnyttäeet nämä olosuhteet meidän niskoillemme.

”Ihmiset ovat liian valmiita luopumaan siviilioikeuksistaan ja henkilökohtaisista vapauksistaan sellaisten tekaistujen pelkojen läsnäollessa.”

Viime vuosikymmeninä sotilasthinktankit ovat kuvailleet vaihtoehtoja ”konflikteille ilman sotaa”, joihin kuului uudenlaisia populaationkontrollin käytänteitä ja metodologioita.

Nämä mahdollistavat:

1. uudenlaisten liikevoiton tuottamisen keskusten perustamisen perinteisen ison mittakaavan sodankäynnin vanhentuessa uudella vuosituhannella. Esimerkkeihin kuuluu monen miljardin dollarin ”kansallisen turvallisuuden” ohjelmat, jotka syntyivät 9/11-iskujen jälkeisellä lainsäädännöllä, kuten lentomatkailun ja postinkuljetuksen turvallisuuden varmistaminen. Nämä ovat vain pari esimerkkiä useista kehityvistä liikevoiton keskuksista, joita pelko ja institutionalisoidut terrorikampanjat ruokkivat.

2. kehittyneiden mielenhallinta- ja populaation kontrolliohjelmien kehittämisen, joita tuetaan korkean teknologian menetelmin, joilla fasilitoidaan ”orjuuden muotoa”, jossa ihmiskunta ei tajuaisi sen tulleen ehdollistetuksi lakkauttamaan omat henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset vapautensa terveyden ja turvallisuuden nimissä. Nämä ovat tarjonneet muita liikevoiton keskittämisen ja populaation kontrollin mahdollisuuksia. Kun ihmiset totutetaan modernin elämäntyylin rajoitteisiin, kuten pakollisiin terveyden ja matkailun rajoitteisiin, populaatio suuressa mittakaavassa voi muuttua käytännössä ”orjiksi” vähäisellä vastarinnalla, laajamitaisella lääkeriippuvuudella (erityisesti masennuslääkkeitä käyttämällä), PSYOPeja käyttämällä. Median harhautukset ja manipulaatiot ovat olennaisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

3. tuottoisien populaation vähentämisen metodien käyttämisen, joihin kuuluu olosuhteet ja resurssit, joita tarvitaan ”ylijäämäpopulaatioiden” harventamiseksi.

SARS, kun sitä tarkastellaan näiden yhteiskunnallisten ja poliittisten pakotteiden kautta, voidaan ymmärtää selkeästi.

SARSia rahasta

Maaliskuun 28. päivään 2003 mennessä vanhempi Hudson Instituten mies Michael Fumento julkaisi teesinsä Torontossa, joka on samanlainen kuin mitä olen tässä edistänyt.

Tämä tunnettu kirjan The Myth of Heterosexual AIDS – How a Tragedy Has Been Distorted by the Media and Partisan Politics (1990) kirjoittaja julkaisi pääkirjoituksen otsikolla ”Superpöpö vai Superpelote” National Postissa (s. A16.).

Siinä luki:

Se on ”ennennäkemättömän laajuinen ja vakava tapaus”, sanovat Toronton terveysviranomaiset, jotka kehottavat kanadalaisia ”menemään karanteeniin”, pitämään maskeja ja joissain tapauksissa pysymään kotona. Ontarion terveysministeri Tony Clement on julistanut ”terveyshätätilan”. Media on kutsunut sitä ”mystiseksi tappajakeuhkokuumeeksi” tai ”superkeuhkokuumeeksi”.

Mutta pienellä määrällä tietoa ja perspektiiviä tämä paniikki kuolee.

Aloitetaan noista pelottavista nimikkeistä. ”Mystinen” modernin lääketieteen kannalta usein tarkoittaa sitä, että me emme vielä ole identifioineet syytä, vaikkakin me olemme jo tässä tehneet niin. Se mitä virallisesti on nimitetty akuutiksi vakavaksi hengitysoireyhtymäksi (SARS) on vain yksi tai useampi koronaviruslaji, joka liittyy normaaliin nuhakuumeeseen.

”Tappajakeuhkokuume” on käytännöllisesti katsoen redundanssi, koska niin monen tyyppiset keuhkokuumeet (niitä on yli 50 erilaista) tappavat oikeasti.

Todelliset kysymykset ovat:

Miten tappava, miten helposti leviävä, ja miten helppohoitoinen tämä laatu on?

Vastaus ei jätä paljoakaan sijaa innostukselle, eikä varsinkaan paniikille.

Super? Tätä kirjoitettaessa SARS on ilmeisesti tappanut 54 ihmistä 1400 tartunnan saaneesta, kerto WHO. Tappavuus on alle 4%. Mutta koska täm huomioi ainoastaan ne, jotka hakeutuvat hoitoon, oikea kuolemien määrä infektioista on vieläkin pienempi. (Tämä on ilmaistu todella alakanttiin.) Sitä vastoin vuoden 1918-1919 flunssapandemia tappoi arviolta kolmanneksen 60 miljonasta tartunnan saaneesta. Lisäksi käytännössä kaikki kuolonuhrit ovat olleet maissa, joiden terveydenhoito on todella retuperällä, erityisesti manner-Kiinassa. Tässä maassa kolme ihmstä on kuollut 28 tartunnan saaneesta Health Canadan mukaan, mutta se voi kertoa enemmän Kanadan terveydenhuoltojärjestelmästä kuin SARSista. USA:ssa 40 ihmistä on sairaalassa SARSin takia eikä kukaan ole kuollut. Sitä vastoin muut keuhkokuumeen lajit tappavat yli 40 tuhatta pohjoisamerikkalaista vuosittain. Leviävyys? Joka vuosi miljoonat pohjoisamerikkalaiset saavat flunssan. Vertaa sitä niihin 64 SARS-tapaukseen, jotka tähän asti on todettu, ja, no, et voi verrata niitä. Lisätodisteita siitä, että SARS on vaikeaa saada, on että terveydenhuollon työntekijät ja uhrien perheenjäsenet ovat kaikkein todennäköisimmin tartunnan saajia. Hoidettavuus? ”On vain vähän lääkkeitä eikä minkäänlaisia rokotteita tätä patogeenia vastaan”, eräs tietopalvelu puuskutti lakkaamatta. Mutta on myös vain vähän lääkkeitä joilla taistella yhtään minkään tyypin keuhkokuumetta vastaan, koska viruksia vastaan on olemassa todella vähän lääkkeitä… Mieti, että arviolta 97% tapauksista luonnollisesti taistelee tätä ruttoa vastaan menestyksellä. Mitä he, tai heidän immuunijärjestelmänsä tekivät oikein? Miksi tämä on harvoin, tai jos koskaan, mainittu tai tutkittu missään valtavirran lähteessä? Vaihtoehtona Fumento mainitsee, että ”Ribovirin” … ”vaikuttaa olevan tehokas SARSia vastaan.”

(Onko tämä jälleen yhden tyyppinen lääketieteellisesti aiheutettu vinouma, jonka hyvää tarkoittava Fumento ilmaisee?

Mieti stä, että SARS on ollut olemassa vain muutaman viikon ajan ennen Fumenton tekstiä. Itse asiassa, koronavirus on kyseenalaisesti saatu määritettyä SARS-potilailta ainoastan muutama päivä ennen Fumenton kirjoittamaa tekstiä.

Yhtään kliinistä koetta, jossa Ribovirin on yhdistetty SARSiin, ei ole koskaan tehty. Parhaimmillaankin tämä lausunto kertoo joko lääkeyhtiön propagandasta ja/tai terveysviranomaisten spekulaatioista.)

Fumento jatkaa:

”Joten mistä tämä yhtäkkinen vouhkaus keuhkokuumeesta? Ensinnäkin, älä ummista silmiä kaikkein ilmiselvimmälle asialle: Sillä myydään otsikoita. Mutta lisäominaisuutena tähän pelotteeseen on teollisuudenala, joka on kasvanut niin paljon niinkutsuttujen ”tartuntatautien” ympärille. Jotkut taudit oikeasti muuttuvat kassamagneeteiksi, niinkuin esimerkiksi AIDS. Muut, kuten Länsi-Niilin virus Pohjois-Amerikassa, ovat uusia tuolla alueella. Mutta paljon mainetta, kunniaa ja isoja budjetteja on siinä kun soittaa ’syntyvän infektion’ hälytyskelloja ja varoittelee kauheasta sekamelskasta, joka seuraa siitä ettei ole valmistautunut. Klassinen esimerkki on Ebola… (Fumento laimentaa Ebolan uhkaa tässä.) Kuitenkin voisi vaikka vannoa, että jokainen Ebola-epidemia on itse asiassa sattunut Torontossa tai New Yorkissa… …USA:n valtio ja eri Pohjois-Amerikan yliopistot ovat myös nähneet nämä feikkirutot kassamagneetteina. USA:n tartuntatautien virasto julkaisee lehteä nimeltä Emerging Infectious Diseases, vaikka yhdestäkään numerosta on vaikeaa löytää sairautta, joka oikeasti sopisi tähän määritelmään. U.S. Institute of Medicine juuri julkaisi raportin, joka varoitti että USA on suuresti alivarautunut patogeenien uhkaan. Lohduttaen hän kuitenkin lisää, että ei ole mitään mitä verorahojen pöytään lyöminen ei korjaisi. Samaan aikaan ikuisuuksia sitten ilmaantunut tauti nimeltä malaria tappaa jopa 2.7 miljoonaa ihmistä vuosittain. Toinen nimeltä tuberkuloosi tappaa ehkä kolme miljonaa lisää. Molemmat vaikuttavat Pohjois-Amerikassa, vaikkakin varsin vähän. Niinkutsutuissa ’nousevissa taudeissa’ voi olla isot rahat ja otsikot, mutta katastrofaaliset sairaudet ovat silti samoja vanhoja tylsiä tappajia. Itse asiasa ei välttämättä ole mitään tappava tautia, joka aiheuttaa vähemmän kuolemia Pohjois-Amerikassa kuin SARS.”

Michael Fumento lopettaa kysymällä ja haastaa pohtimaan:

”Miten prioriteettimme menivät niin vinoon? Missä mysteeri on?”

SARSin ja muiden KUSETUSTEN talousuhrit RMA:ssa

Vastoin Fumenton hyvin mietittyä johtopäätöstä siitä, että SARS buustaa niiden budjettia, jotka varoittelevat suurimpaan ääneen, valtavirran media on jatkuvasti yrittänyt saada ihmisiä miettimään toisin.

Yksi artikeli Kanadan suurimmista talouslehdistä, Financial Post, maaliskuun 31. päivänä 2003 ilmoittaa,

”SARS-virus tulee rasittamaan globaalia taloutta.”

Ilman minkäänlaista mainintaa paljon suuremmasta määrästä ihmisiä ja teollisuudenaloja, jotka hyötyvät sellaisista taudeista ja sen ympärillä pyörivästä pelosta, toimittaja Jacqueline Thorpen pomo antoi hänelle tehtäväksi keskittyä ilmailu- ja matkailuteollisuuteen, jotka ”erityisesti kokevat kolhuja”.

Hän kirjoittaa:

”Firmat Singaporessa ovat sulkeneet ovensa, lentokoneet Hong Kongin yllä ovat tyhjiä ja tuhannet ihmiset Torontossa ovat pakotettuja karanteniin tappavan keuhkokuumeviruksen lisätessä jällen yhden variaation piestyyn globaaliin talouteen. Vaikka SARS ei vältämättä olekaan niin lamaannuttava kuin Irakin sota, romahtavat osakemarkkinat tai heikot USA:n työllisyysmarkkinat, se alkaa jo rasittaa joitain Aasian talouksia ja pitkään kärvistellyttä matkailualaa.. Hong Kongissa, jossa infektiot hyppäsivät 60:sta 530:n viikonlopun yli ja 13 on kuollut, ekonomistit JPMorgan Chasella arvioivat bruttokansantuotteen menettävän 0.2-0.5% joka kuukausi turismin ja yksityisen kulutuksen laantumisen johdosta… Monien kiinalaisten shoppailualueiden yritykset (Torontossa) ovat raportoineet huomattavaa laskua liiketoiminnassa. Dennis Yuent, kauppias Toronton Pacific Mallissa — Pohjois-Amerikan suurimmassa kauppakeskuksessa — sanoi hänen myyntinsä pudonneen arviolta 70% SARS-kuumotuksen alkamisen jälkeen.”

Huomaa miten ammttilaspankkiirit JPMorgan Chasella ja Thorpe jättävät mainitsematta sen huikean kasvun lääketieteen/turvallisuuden aloilla ja sen suuren lisäyksen BKT:n johtuen SARSista ja samanlaisista kusetuksista.

9/11-hyökkäysten jälkeisinä viikkoina ja kuukausina minä jäljitin laajalti julkiseksi tehdyn pernaruttolähetysten ”mysteerin” USA:n Central Intelligence Agencyn (CIA) biologisten aseiden alihankkijoihin, joilla on yhteyksiä Britannian MI6:n, Porton Downiin, anglamerikkalaiseen lääkeyritysten kartelliin (mm. Bayer, Hoecsht, Baxter ja Merck) ja lopulta George Sorokseen — globaalin pankkialan ja sijoittamisen pohattaan ja eurooppalaisten oligarkkien omistamaan Genomic Instituteen, joka suorittaa DNA-sekvensointia pernarutorokotteen valmistajan Porton Downin tytäryhtiön Bioportin puolesta.

Tästä aihesta täydellinen selvitys TÄÄLLÄ.

Kiinan uhka ja angloamerikkalainen RMA

On epäilyttävän kätevää, että matkailuala ja Aasian matkailu erityisesti olisivat suurimpia uhreja kun globalistit (eli globaalit teollisuuspohatat ja ultrarikkaat) ovat suunnanneet sotilaalliset ja poliittiset linjaukset yhdenmukaisiksi RMA:n ja ”konfliktit ilman sotaa”-agendan kanssa.

Matkailun vähentäminen auttaa turvaamaan laaja-alaisesti RMA:n (Revolution in Military Affairs) tavoiteet.

Mieti sitä.

Vähemmän liikkuvat populaatiot, ja vähemmän populaatiota yleisestikin, on helpompa kontrolloida, erityisesti kun heidät altistetaan televisiolle kun heidän on pakko haaskata aikaa kotonaan. Tämä on täysin yhdenmukaista Willis Harmonin ajaman ”Changing Images of Mankind”-touhun kanssa, jota hän tekee angloamerikkalaisten sotilas- ja bisnesetujen hyväksi. Tämän vaikutus on samanlainen kuin pakotettu ”karanteeni”.

Eikö tämä ole myös yhdenmukaista ”orjuuden muodon kanssa jossa ihmiskunta ei tiedä tulleensa orjuutetuksi?”

Ihmiset ovat liian halukkaita luopumaan kansalaisoikeuksistaan ja henkilökohtaisista vapauksistaan sellaisten tekaistujen pelkojen edessä. Kuuluisan ”Homeland Security Actin” läpimeno Amerikassa, ja sen vastinpari Kanadassa, ovat klassisia esimerkkejä tällaisesta yhteiskunnallisesta ohjailusta, pakotetusta lainsäädännöstä ja ruokottamasta manipuloinnista.

Miten kätevää, että Aasian, ja erityisesti Kiinan, sanotaan olevan tämän pohjoisamerikkalaisen vaivan lähde aikana, jolloin kiinalais-angloamerikkalaiset suhteet ovat vähintäänkin koetuksella.

Ensimmäisiä SARS-tapauksia edeltävinä päivinä amerikkalaiset riensivät Tyynen valtameren alueelle eskaloimaan aggressioita Korean niemimaalla. Kommunistinen Kiina, Amerikan ”kaikkein suosituin” kauppakumppani, on poliittisessa liitossa useiden Amerikan vihollisten kanssa, mukaanlukien niiden joiden sanotaan piilottelevan massatuhoaseita, mm. Irak.

Yhteensattumaa? Ei todennäköisesti kun suurempaa poliittista kuvaa katsoo angloamerikkalaisen oligarkian RMA:n ja heidän ajamiensa ”konfliktien ilman sotaa” näkökulmasta.

Loppujen lopuksi ”We the People” on muuttunut tämän pelotteen suurimmaksi uhriksi, ja sitä palvelevien suurempien poliittisten agendojen uhriksi.

Median rooli SARSissa — Ennakkotapaus

Mieti, että valtavirran mediaan on rankasti vaikuttanut, jos ei kokonaan haltuun ottanut, monikansalliset korporaatiosponsorit, jotka suojelevat ja ajavat suhteellisen pienen ja globaalin teollisuuspohattojen joukon etuja (olen kutsunut heitä ”globalisteiksi”; toiset puhuvat ”johtavasta eliitistä” tai ”eurooppalaisesta oligarkiasta”).

Muista myös, että uutislafkojen fokus, minä tahansa päivänä tai hetkenä, syntyy tiedustelupalveluiden direktiiveistä. Tästä ovat puhuneet monet kunnioitettavat auktoriteetit, mm. monet eläkkeelle lähteneet uutispäälliköt ja tiedusteluviranomaiset.

Joten kysy ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi amerikkalaiset sotilasviranomaiset, lähtien puolustusministeri William Cohenista Clintonin vuosina, ovat levitelleet Amerikan suurimman haavoittuvuuden valeita terroristien biologisten aseiden muodossa? Eikö tämä ole maanpetturuutta Yhdysvaltoja vastaan kertoa niin arkaluonteista tiedustelutietoa potentialisille vihollisille valtavirran lehdistössä? McCarthyn aikaan Hollywoodin tuottajat saivat syytteitä jos heillä oli vähänkään liberaaleja tai kommunistisympatioita. Mikä on muuttunut että sallitaan ”Black Hawk Down”-hollywoodtuotannon olla Saddamin ja hänen tiedustelu-upseeriensa käytössä kouluttamaan ja inspiroimaan hänen joukkojaan?
 • Miksi valtavirran media jatkaa sen ennustamista, että tulee ”Se Iso Juttu” — influenssavirus joka tuottaa miljardeja tappavan superflunssan, niinkuin ”Espanjantauti” teki vuosina 1918-19, vaikka täysin sivuutetaan henkilöt, organisaatiot ja laboratoriot, jotka ovat nähneet vaivaa tuottaakseen näitä massatuhoaseita? Jopa tuhoisa Espanjantauti oli, kirjaimellisesti, kaivettu lisätutkimuksia varten (sekä levittämistä?).
 •  Miksi ”Espanjantauti”-virus on nimeltään ”Espanjantauti”, vaikka se syntyi, historiallisten lähteiden mukaan, Tiibetissä vuonna 1917? Sanottiin, että espanjalaiset lehdet olivat ainoita, jotka raportoivat suuresta rutosta johtuen heidän neutraaliudestaan ensimmäisen maailmansodan politiikkaa koskien. Kuitenkin Espanja oli yhtä tärkeä amerikkalaisille silloin kuin kommunistinen Kiina on USA:lle nykyään. ”Espanjantauti” sai nimensä Amerikan ja Espanjan välisen kahden vuosikymmenen kiistan jälkeen koskien Karibian saaria, Hawaijia ja Filippiinejä, mikä alkoi Espanjan ja Amerikan välisellä sodalla, joka loppui Filippiineillä vuonna 1902. Toistaako historia itseään SARSin syntyessä, jonka väitetään olevan peräisin Kiinasta?
 • Jos tunnustettujen auktoriteettien legioona odottaa ”Sen Ison Jutun” saapumista, miksi samat henkilöt sivuuttavat tämän kirjoittajan julkistamat USA:n valtion, National Institutes of Healthin, sekä National Cancer Instituten dokumentit, joista käy ilmi, että USA:n armeijan kuudenneksi suurin bioaseiden alihankkija vuosina 1969-1970 valmisteli mutantti-influenssaa yhdistämällä sitä akuuttiin lymfosyyttiseen leukemiaan? Toisin sanoen, miltä sinusta tuntuisi saada flunssa, joka levittää syöpää aivastamalla? Voitko edes ajatellakaan kehittäväsi sellaista virusperäistä leukemiaa, joka tappaa suurimman osan tartunnan saaneista muutamassa viikossa pisaratartunnan saamisesta? Nämä on kaikki näytetty kirjassa Emerging Viruses – AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional vuodesta 1996 eteenpäin. Tämän tarttuvien asioiden, potentiaalisesti biologisten aseiden listan kopio, joka listaa useita flunssavirusmutanttirekombinantteja, on postattu alle tarkasteltavaksesi.
 • Miksi et ole aiemmin kuullut näistä kehityskuluista? Erityisesti kun nämä dokumentit ovat kiertäneet uutishuoneissa ja valtion virastoissa, varsinkin niiden jotka ovat mukana julkisessa terveydenhuollossa, vuodesta 1996 lähtien?
 • Viimeisenä, jos julkaisisin tämän informaation, ja sen vahvistavan dokumentaation, ja lähettäisin tämän kriittisen tiedon kiireellisten pyyntöjen liitteinä arviolta 8500 valtavirran median edustajalle (kuten olen tehnyt tällä viikolla ja kymmeninä kertoina aiemmin viimeisen seitsemän vuoden ajan), voitko laittaa telkkarin päälle ja saada jotain muutakin nähtäväksesi kuin ”sitä samaa ohjelmaa”?

Jos olet miettinyt ja vastannut ylläoleviin kysymyksiin, eikö ole selvää, että Amerikkaa manipuloidaan globaalin populaationharvennusagendan edistämiseksi?

Se Iso Juttu on tulossa

USA:n armeijan kuudenneksi tärkein biologisten aseiden alihankkija 1969-1970 valmisteli mutanttiviruksia influenssasta ja parainfluenssasta, joita oli yhdistelty akuuttiin lymfosyyttiseen leukemiaan. Miltä sinusta tuntuisi saada flunssa, joka levittää tappavaa syöpää pelkästään aivastamalla?

Epidemia-asiantuntijoiden ja valtion viranomaisten mukaan ”Se Iso Juttu” voi saapua koska tahansa.

Emma Ross Associated Pressista raportoi SARSista WHO:n julkistaessa sen SARS-kriisisuunnitelman.

WHO, kuten saatat muistaa, on YK:n sponsoroima organisaatio, jonka huhutaan auttaneen AIDSin levittämisessä Afrikkaan kontaminoitujen B-hepatiitti ja/tai poliorokotteiden avulla. Tätä väitettä tukee kohtuullinen määrä todisteita.

Vielä huolestuttavammin YK:n tiedetään olevan vahvasti Rockefeller-perheen jäsenten ja korporaatiointressien talutusnuorassa. Historia kertoo miten Rockefellerin fyrkat rakensivat YK:n päärakennuksen New York Cityyn. Toisen maailmansodan aikaan Rockefellerin perhe ja heidän Standard Oil Company tukivat Hitleriä enemmän kuin he tukivat liittoutuneita, oikeuden kirjanpidosta käy ilmi.

Eräs liittovaltion tuomari tuomitsi Rockefellerin syyllistyneen ”maanpetturuuteen” Yhdysvaltoja vastaan.

Toisen maailmansodan jälkeen, asianajaja John Loftusin mukaan — natsien sotarikostutkija — Nelson Rockefeller taivutteli YK:n Etelä-Amerikan äänestysblokin suosimaan Israelin luomista ainoastaan varmistamaan ettei hänen natsisympatiansa koskaan paljastuisi.

Aiemmin tuona vuosisatana John D. Rockefeller yhdessä Prescott Bushin ja Britannian kuningasperheen kanssa tukivat eugeniikka-aloitteita, jotka synnyttivät Hitlerin rotupuhtausohjelmat. Samaan aikaan Rockefellerin perhe käytännössä monopolisoi Amerikan lääketeollisuuden ja syöpä- sekä geeniteollisuuden.

Nykyään Rockefellerin perheen säätiö, YK ja WHO ovat ”populaatio-ohjelmien” eturintamassa, jotka on suunniteltu pienentämään maailman populaatiota hallittavammalle tasolle.

Foreign Affairs -lehden mainoksessa — lehti jota David Rockefellerin johtama Council on Foreign Relations julkaisee – USA:n populaatiota aiotaan vähentää puolella.

”Meillä ei ole koskaan ollut vastassamme tämän skaalan ongelmia globaalisti” sanoo tri. David Heymann WHO:sta koskien SARSia. ”Tämä on ensimmäinen kerta kun globaali laboratorioverkosto jakaa informaatiota, näytteitä, verta ja kuvia”, lisää tri. Klaus Stohr, WHO:n virologi, joka koordinoi laboratoriota kansainvälisesti. ”Periaatteessa yhdessä yössä kaikki salaisuudet, kaikki kateus, kaikki kilpailu ovat väistyneet globaalin terveyshätätilan tieltä. Tämä on ilmiömäinen verkosto.” AP raportoi, että yhdessä viikossa koko WHO:n laboratorioverkosto oli ”eristänyt SARS-viruksen, tuottanut alkuvaiheen diagnostiset testit, ja rajannut viruksen identiteetin kahteen kandidaattiin — joista kumpikaan ei ole uusi influenssan muoto. Seuraavalla viikolla antiviruslääkkeitä testattiin mahdollisina hoitoina. ”Samaan aikaan lääkärit jakoivat myös informaatiota… WHO koordinoi oireiden, tapauskuvausten ja mahdollisten hoitojen vaihdantaa… aasialaiset lääkärit puhuivat eri hoidoista, joita he kokeilivat; myöhemmin eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset tulivat mukaan. ”Itäisessä Aasiassa — valtion kutsusta — WHO:n asiantuntijatiimi lähetettiin Vietnamiin, Hong Kongiin ja Kiinaan selvittämään miten tauti leviää, ja auttamaan potilaiden hoidossa sekä taudin kontrolloinnin neuvonnassa. ”Aileen Plant, tartuntatautiepidemiologi Curtinin yliopistosta Australiasta, johti kymmeniä asiantuntijoita Hanoissa, joka on eräs pahiten kärsineistä alueista. Hänen kansainvälinen tiiminsä Hanoissa keskittyi ranskalaiseen sairaalaan, joka sulki ovaensa uusilta potilailta ja laittoi karanteeniin sisälläolijat. Monet sairastuneista olivat hoitajia ja lääkäreitä…. ”Kiinan uusien tartuntalukujen myötä on ollut yli 1500 tapausta ja hieman yli 50 kuolonuhria maailmanlaajuisesti, mukaanlukien kolme kanadalaista. WHO uskoo, etä tauti on yleisesti hallinnassa, mutta Hong Kong pysyy haasteena. Manner-Kiinassa kuva on hieman synkkä… ”Monet WHO:n sisällä, jotka pitävät SARS-operaatiota eräänlaisena kenraaliharjoituksena — ”hyvä käytäyntö”, Heymann sanoi — Sitä Isoa Juttua odotellen, väistämätöntä tappajaflunssapandemiaa, jonka asiantuntijat ennustavat tulevan milloin tahansa. ”’Tämä ei ole Se Iso Juttu, koska mielestäni tämä on halinnassa.'”

Mitä sinun tulisi tehdä

Ylläoleva informaatio on yksityiskohtaisesti dokumentoitu ja viitattu kirjoittajan aiemmissa kahdessa teoksessa, Emerging Viruses: AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional? sekä Death in the Air – Globalism, Terrorism and Toxic Warfare.

Herää kysymys mitä pitäisi tehdä? On henkilökohtaisia ja sosiopoliittisia suuntia rationaaliselle reaktiolle.

Tässä ovat minun suositukseni.

 1. Henkilökohtaisesti sinua ja rakkaitasi rohkaistaan tekemään kaikkenne kohottamaan luonnollista immuniteettia yli sen 3:nen persentiilin joka ilmeisesti on tarpeen SARS-kuoleman tai muiden patogeenisten agenttien ehkäisemiseksi. Suositan opiskelemaan vaihtoehtoisen lääketieteen verkkosivuja, mm. www.healingcelebrations.com.  Nämä ovat omistautuneet parantamaan terveyttä luonnollisesti.
 2. On viisi käytännön asiaa jotka voi tehdä, jotka on kuvattu kirjassani Healing Celebrations – Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture, Natural Medicine and Modern Science (Tetrahedron Publishing Group, 2000). Nämä ovat:
  1. detox/paasto,
  2. alkalisointi/happamuuden vähentäminen,
  3. immunitetin parantaminen,
  4. hapettaminen,
  5. biosähköiset/energeettiset menetelmät.
 3. Sosiaalisesti sinun tulisi kertoa perheellesi ja ystävillesi näistä asioista heidän uhriutumisen, median manipulaation ja jatkuvan sekaannuksen vähentämiseksi.
 4. Poliittisesti saatat haluta aktivoitua tuomaan kansalle enemmän tietoa näistä asioista. Me kansalaiset voimme saada aikaan paljon lääketieteen alaisuudessa tehtävien kansanmurhien pyäsyttämiseksi. Tämä osoitettiin viimeksi kun paljastimme riskit ja myytit vaaralliseen isorokkorokotteeseen liittyen. Ruohonjuuritason julkaisut kuten Smallpox Alert, jota Idaho Observer julkaisee, ja verkkosivu www.allaboutsmallpox.com, saivat aikaan koko ohjelman lopettamisen. Lähettämällä tätä artikkelia eteenpäin sekä tähän liittyvän nettisivun www.SARSscam.com osoitetta niin monelle ihmiselle kuin mahdollista, me voimme saada aikaan saman onnistuneen tuloksen.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades