Keskitysleiriltä selvinneiden vetoomus: Lopettakaa koronarokotukset

We For Humanity

Me olemme kansainvälinen juristien, lääkärien, tieteentekijöiden, journalistien sekä muiden alojen edustajien järjestö. Me edustamme niiden ihmisten intressejä koko maailmassa, jotka haluavat elää vapaudessa, itsemääräämisoikeudessa, kunniassa ja totuudessa.

We For Humanity, trust-in-humanity@pm.me 
The International Criminal Court 
Office of the Prosecutor 
Post Office Box 19519 2500CM 
The Hague 
The Netherlands 
E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

syyskuun 20. päivä 2021

Tukea osoittava kirje Britannian, Slovakian, Ranskan ja Tsekin esittämälle tutkintapyynnölle

Parahin kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä Karim Khan,

Me allekirjoittaneet, natsien keskitysleirit toisessa maailmansodassa ihmiskuntaa vastaan tekemien epäinhimillisyyksien kokeneina, tunnemme olevamme velvoitettuja toimimaan omantuntomme mukaan ja kirjoittamaan tämän kirjeen UK:n (143.21), Slovakian (133.21), Ranskan (271/21) ja Tsekin (326/21) 12. elokuuta 2021 kansainväliselle rikostuomioistuimelle esittämän tutkintapyynnön tukemiseksi. Pyyntö sisältää asiantuntijatodistajien tri. Richard Fleming, professori Luc Montagnier ja tri. Kevin McCairn valaehtoiset todistukset.

Meille on ilmiselvää, että jälleen kammottavien tapahtumien sarja, joka tällä kertaa vaikuttaa kaikkiin ihmisiin ympäri maailman, on käynnissä silmiemme alla. Kuitenkin suurin osa maailman kansasta ei vielä tajua mitä on tapahtumassa, sillä tämän tyylisen järjestäytyneen rikollisuuden laajuus on heidän kokemusmaailmansa tuolla puolen. Me, kuitenkin, tiedämme. Me muistamme Josef Mengelen nimen. Joillain meistä on henkilökohtaisia muistoja. Me koimme déjà vun joka on niin kammottava, että me nousemme suojaamaan kanssaihmisiämme. Viattomiin uhan alla oleviin kuuluu lapsia ja jopa vauvoja.

Vain neljässä kuukaudessa COVID-19 ’rokotteet’ ovat tappaneet enemmän ihmisiä kuin kaikki rokotteet yhteensä vuodesta 1997 vuoden 2013 loppuun — 15.5 vuoden pituinen aika. Ja 18-64 ikäiset ihmiset, joille tuskin koituu riskiä COVID-19:sta, ja tämän johdosta tuskin näkyvät COVID-kuolleisuustilastoissa, ovat 80% näiden ’rokotusten’ uhreista. EudraVigilance-tietokanta raportoi, että syyskuun 18. päivään mennessä 2021 on ollut 14,863 kuolemantapausta ja 3,691,366 rokotevammaa neljästä kokeellisesta COVID-19 injektiosta, niinkutsutusta rokotteesta. Todelliset luvut ovat kuuluisan vuoden 2009 Harvard Pilgrim Health Care inc.:n Lazarus-raportin mukaan ainoastaan 1% kaikista raportoiduista negatiivisista haitoista:

“Negatiiviset vaikutukset lääkkeistä ja rokotteista ovat yleisiä, mutta niitä aliraportoidaan. Vaikka 25% polikliinisistä potilaista kokee haittavaikutuksen lääkkeistä, alle 0.3% kaikista lääkkeiden haittavaikutuksista ja 1-13% vakavista haittavaikutuksista raportoidaan Food and Drug Administrationille (FDA). Samoin, alle 1% rokotteiden haittavaikutuksista raportoidaan.”

Me pyydämme teitä auttamaan tämän ihmiskuntaa uhkaavan jumalattoman ja rikollisen lääketieteellisen kokeen pysäyttämisessä välittömästi.

Se mitä kutsutaan ’rokotteeksi’ SARS-Cov-2 -virusta vastaan on luonnonvastaista totuuden pilkkaa. Koskaan aikaisemmin koko planeetan immunisaatiota ei ole saavutettu kehoon tungetulla synteettisellä mRNA:lla. Se on lääketieteellinen koe, johon tulee soveltaa Nürnbergin säännöksiä. Tuon dokumentin 10 eettistä periaatetta esittävät sen perustan, jolle lääketieteen etiikka on laskettu Nürnbergin lääkärioikeudenkäyntien jälkeen, jolla varmistetaan se että ihmisolennot eivät enää koskaan joutuisi painostetuiksi vasten tahtoaan lääketieteellisiin kokeisiin ja proseduureihin, mutta kuitenkin tämä on juuri se mitä tällä hetkellä ympäri maailmaa tapahtuu.

Me muistutamme teitä seuraavista Nürnbergin säännöstön periaatteista:

(a) Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin, petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.

(c) Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on velvollinen varmistautumaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä velvollisuus ja vastuu on henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle.”

Vs. (a): Vapaassa päätöksessä ei ole mitään epäselvää. Valtiot ja valtamedia levittävät pelkoa ja paniikkia ja käyttävät Göbbelsin propagandan sääntöä: epätotuuksien toistamista niin kauan kunnes ne uskotaan. Viikkojen ajan he ovat suitsuttaneet rokottamattomien ulos sulkemisen puolesta. Jos 80 vuotta sitten se oli juutalaiset, joita demonisoitiin infektiotautien levittäjiksi, nykyään se on rokottamattomat joita syytetään viruksen levittämisestä. Fyysinen koskemattomuus, vapaus matkustaa, vapaus tehdä töitä, kaikki nämä ovat vaarassa kadota pakon uhalla ihmisiltä, jotka eivät ole ottaneet ’rokotetta’. Lapsia houkutellaan rokottautumaan vastoin heidän vanhempiensa tahtoa.

Vs (b): FDA:n jo nyt hätäkäyttöluvassa listaamat 22 kaameaa sivuvaikutusta jäivät paljastamatta koehenkilöille ennen kokeeseen ryhtymistä. Ne ovat seuraavat:

 1. Guillain-Barré -syndrooma
 2. Akuutti aivokalvontulehdus
 3. Poikittaismyeliitti
 4. Aivokuume/meningiitti
 5. Kouristelut
 6. Infarkti
 7. Narkolepsia ja katapleksia
 8. Anafylaksia
 9. Akuutti sydänlihasrepeämä
 10. Myokardiitti/perikardiitti
 11. Autoimmuunisairaus
 12. Kuolema
 13. Vaikutukset raskauteen ja sikiöön
 14. Muut akuutit aivokudossairaudet
 15. Ei-akuutti allerginen reaktio
 16. Trobosytopenia
 17. Vaskulaarinen koagulaatio
 18. Veritulppa
 19. Niveltulehdus, nivelkipu
 20. Kawasakin tauti
 21. LASTEN monielintulehdussairaus
 22. Rokotteen pahentama tauti

Määritelmän mukaisesti ei ole koskaan ollut tietoista suostumusta. Sillä aikaa tuhansia negatiivisia vaikutuksia on kirjattu eri tietokantoihin ympäri maailman. Vaikka niinkutsutut tapausluvut onkin valtamediassa päivitetty 30 minuutin välein, vakavista sivuvaikutuksista tai siitä miten ja missä raportoida sivuvaikutuksista ei ole ollut mainintaa. Sikäli kun tiedämme, jopa kuolemantapauksia ja negatiivisia vaikutuksia on poistettu joistain tietokannoista rankalla kädellä.

Nürnbergin säännöstön 6. periaate sanoo: ”Kokeesta aiheutuva riski ei koskaan saa olla suurempi kuin kokeella ratkaistavan ongelman humanitaarinen merkitys.”

COVID-19:a vastaan annettava ’rokote’ on osoittautunut vaarallisemmaksi kuin COVID-19 tauti arviolta 99% kaikkien ihmisten tapauksista. Kuten Johns Hopkins on dokumentoinut 48 tuhannen lapsen tutkimuksessa, lapsille viruksesta ei aiheudu mitään riskiä. Data näyttää, että lapset jotka eivät ole viruksen riskin uhan alaisia ovat kuitenkin saaneet sydänkohtauksia ’rokotteista’. Päivitys elokuulta 2021 kertoo, että yli 15 tuhatta haittavaikutusta on esiintynyt — mm. yli 900 vakavaa tapausta. Ainakin 16 nuorta on kuollut ’rokotteeseen’ USA:ssa. Ja numerot kasvavat nopeasti tätä kirjoitettaessa.

Kuitenkin säännöstön 10. periaate sanoo: ”Kokeesta vastaavan tutkijan tulee kokeen aikana olla valmis keskeyttämään koe missä vaiheessa tahansa, jos hänellä on riittävät perusteet arvella – hyvässä uskossa, parasta mahdollista taitoa soveltaen ja huolellisesti harkiten kuten häneltä edellytetään – että kokeen jatkaminen todennäköisesti johtaa koehenkilön vahingoittumiseen, vammautumiseen tai kuolemaan.”

Väitetysti arviolta 52% maailman populaatiosta on saanut ainakin yhden injektion. Rehellinen todellisten haittavaikutusten, kuolettavasti vammautuneiden sekä kuolleiden lukumäärien paljastaminen on antanut odottaa itseään liian kauan. Me pelkäämme, että lukemat ovat jo nyt miljoonissa.

Me keskitysleirien selviytyjinä todistimme monia hirmutekoja, joita toisen maailmansodan aikaan tehtiin, ja meille sanottiin ettei tätä tapahtuisi enää koskaan uudestaan, mutta kuitenkin se on nyt tapahtumassa taas.

Mikä helvetillinen asia tajuta: Kuinka monta vanhusta on uhiteltu pelolla ottamaan ’rokote’ ja josta tämä ei ole selvinnyt? Kuinka moni selvisi holokaustista mutta ei selvinnyt COVID-19 injektiosta? Kuinka moni selvisi Auschwitzhin ja Birkenaun lääketieteellisistä kokeista, mutta ei selvinnyt nykyajan lääketieteellisistä kokeista?

Me täten vetoamme teihin, että hyväksyisitte UK:n, Slovakian, Ranskan ja Tsekin tutkintapyynnön ja välittömästi ilman viivyttelyä avaisitte tutkinnan useiden rikollisten tekemistä rikoksista ihmiskuntaa vastaan, massamurhasta sekä Nürnbergin säännöstön rikkeistä, mikä on johtanut niin moneen tarpeettomaan menehtymiseen ja vakavaan sairauteen ja jatkaa sen tekemistä päivittäin. Kansainvälinen rikostuomioistuin viimeisenä vaihtoehtona tuomioistuimelle on velvoitettu tutkimaan näitä mitä hirvittävimpiä rikoksia ja tuomaan rikolliset oikeuden eteen.

Teillä on valta pelastaa ihmishenkiä. Me olemme tietoisia useista rikosnimikkeistä, joita olette sivuuttaneet muodollisin perustein. Huolimatta teknisistä yksityiskohdista, te olette kuitenkin ne lukeneet. Me tiedämme, että te olette tietoisia tästä, että miljoonia ihmisiä satutetaan ja tapetaan niinkutsutuilla rokotteilla. Esimerkiksi Israelissa juristit ovat esittäneet kuolleisuuslukuja ja pääsyn EMA-sivuvaikutustietokantoihin. Tämä oli yli 3kk sitten. Sen jälkeen vieläkin useampi on kuollut, sairastunut kuolettavasti tai vammautunut (kts. yllä). Ja te ette ole tehneet mitään. Te painatte villasella sen seikan, että lapset ovat nyt enemmän ja enemmän ’rokotusten’ uhreja. On teidän tehtäväänne rankaista ihmisvihamielisiä tekoja, eikä tarkoituksella hyväksyä hyökkäyksiä ihmiselämää vastaan.

Jokainen päivä jolloin ette tee mitään, ihmiselämiä tuhoutuu, lasten elämiä. Me vaadimme välitöntä loppua rokotuskampanjalle ja välitöntä teille saatavilla olevien todisteiden tutkimista. Ihmiset antavat kyllä virheen anteeksi. Tarkoituksellista heidän lastensa murhaa he eivät anna anteeksi. Tehkää oikea valinta.

Historia ei tule katsomaan hyvällä teitä jos epäonnistutte velvollisuuksienne hoitamisessa. Tietäkää, että meidän ja koko muun maailman silmät katselevat teitä, vastuu on teidän. Te tiedätte mitä on tapahtumassa, teillä on todisteet ja nyt teidän tulee toimia.

Vilpittömästi,

  Artikkelin julkaissut Viruswaarheid

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.