Avaruusolentorauhanturvaajat ja heidän geenimanipulaatioprojektinsa

Tämä on toinen osa kanavointien sarjasta koskien harmaita avaruusolentoja. Sarjassa aiemmin ilmestynt osa löytyy täältä.


Djwhal Khulia kanavoinut George

24. lokakuuta 1996

Täällä Djwhal Khul……….. Aiemmin me raapaisimme aihetta, josta emme ole koskaan puhuneet. Ja se liittyy avaruusolentojen sivilisaatioihin ja heidän aikeeseen puuttua ihmisten asioihin ja levittäytyä ihmisten joukkoon.

Me olemme jo esittäneet, erään kollegamme kautta, informaatiota koskien harmaiden sivilisaatioita. Tänään me haluaisimme esittää informaatiota koskien Rauhanturvaajia; avaruusolentojen sivilisaatiota, joka estää harmaiden sivilisaatioita käyttämästä hyväksi koko ihmispopulaatiota.

Kuten on jo mainittu, harmaiden sivilisaatio solmi sopimuksen vuonna 1930 ja ovi avattiin heille, jonka avulla aloittaa prosessi, jolla integroida itsensä ihmispopulaation joukkoon käyttäen porsaanreikää Maapalloa koskevassa sopimuksessa.

Porsaanreikä on yksinkertaisesti, että mitä tahansa Maapallon aspektia, mitä tahansa Maapallon aspektin osasta pidetään Maapallon ja sen geosfäärin osana. Heidän yrityksensä on siis prosessoida itsensä osaksi geneettistä rakennetta, joka koostuu planeetan elementeistä.

Tuo käsiteltiin jo, vaikkakin hiukan ylimalkaisesti, viime kommunikaatiossa. Me olemme varmoja ,että on vielä useita kysymyksiä, jotka tulee ratkaista tuohon informaatioon liittyen. Ja kun nuo kysymykset on muotoiltu, me otamme niihin kantaa.

Tänä iltana me aiomme puhua Rauhanturvaajien vastineesta tuohon porsaanreikään.

Rauhanturvaajat olivat pitkään odottaneet, että harmaat sivilisaatiot tulisivat lopulta löytämään tuon porsaanreiän. Näin monen vuosisadan ajan rauhanturvaajat suunnittelivat vastaustaan tähän takaoveen, jolla soluttautua ihmispopulaatioon.

Rauhanturvaajat ovat varsin fyysisiä ja heillä on elinikänsä. Tämä elinikä ihmisten vuosissa on arviolta kymmenen tuhatta.

Rauhanturvaajat ovat olleet tekemisissä ja tarkkailleet ihmiskuntaa satoja tuhansia vuosia, sillä ihmisolennot ovat olleet olemassa eri muodoissaan ainakin kaksi miljoonaa vuotta. Kuitenkin nykyinen muoto ei syntynyt kuin arviolta sadan tuhannen vuoden aikana. Tämä uusi muoto on versio, jonka te kaikki tunnette. Se on ainoa jäljelle jäänyt esitys aiemmin luoduista ihmismuodoista.

He tajusivat, että harmaat avaruusolennot tulisivat lopulta löytämään porsaanreiän; he tajusivat myös, että harmaiden sivilisaatioilla ei ollut eikä koskaan tulisi olemaankaan teknologiaa, jolla tehokkaasti muuttaa geneettistä rakennetta. Rauhanturvaajat päättivät, että he suunnittelisivat sellaisen ihmismuodon, joka kykenisi palvelemaan isäntänä avaruusolentojen hengelle. Rauhanturvaajilla ei ole teknologiaa tai kykyä luoda elämää. Heillä on kyvykkyys työskennellä geenien tasolla.

He aloittivat prosessin arviolta kolmesataa vuotta sitten valitsemalla erilaisia perimälinjoja ja seuraamalla näitä linjoja. Nämä perimälinjat identifioitiin ja niitä tarkkailtiin.

Perimälinjat valittiin kestävyyden perusteella. Ne valittiin niiden kyvyn vuoksi käsitellä luonnollisen järjestyksen korkeita energioita. Ja ne valittiin johtuen niissä elävien sielujen perusteella. Avaruusolentojen sieluja, avaruusolentoja, on ollut ihmispopulaation keskuudessa viimeisimmän ihmismuodon luomisesta lähtien tuhansia vuosia sitten.

Perimälinjat on jäljitetty, ne luetteloitiin, ja niissä asui sieluja tai henkiä, joita tutkittiin. Kävi ilmi, että jouduttaisiin tekemään kompromisseja jouduttaisiin tekemään sielujen tapauksissa, jotka kehoja asuttivat.

Johtuen näiden kehojen ylivertaisesta luonteesta, avaruusolentojen sielut kilpailivat päästäkseen syntymään niihin, mutta kaikki sielut eivät olleet hyväntahtoisia. Tämä oli valitettavaa, sillä siihen mennessä kun aktivointiprosessia tarvittiin, useita geneettisiä kehoja oli saastunut saastaisista hengistä.

Kuitenkin tutkittuaan asiaa Rauhanturvaajat saivat selville, että asiaan vaikutti usea seikka. Karman luonteen kaikkivoipaisuus teki työtään. Saatiin selville, että sieluilla, joiden tuli mennä parannettuihin kehoihin, oli karmaa selvitettävänään. Kun ohjelma käynnistettiin vuonna 1930, pahan- ja hyväntahtoisten avaruusolentojen sielujen kombinaatio siirtyi asumaan geenilinjoihin, joita oli jäljitetty ja valittu käytettäviksi.

Paras skenaario oli sellainen, jossa oli vain vähän tai ei yhtään karmaa isännän ja ilmennettävän sielun välillä. Pahin skenaario oli sellainen, jossa karman suhteen katkerat vihamiehet liittyivät yhteen. Tämä valitettavasti jouduttiin hyödyntämään huolimatta siitä vaikutuksesta, joka tällä oli sielulle, jonka piti ilmentyä tuolloin.

Ilmentämisen proseduuri oli yksinkertainen. Geneettistä materiaalia kerättiin isäntäkehoilta, jotka olivat mies- ja naispuolisia geneettisesti yhteensopivia partnereita. Geneettinen materiaali vietiin laboratorioon USA:n pohjoisosassa. Varsinainen syntymä tapahtui tässä laboratoriossa. Geneettistä materiaalia ehostettiin. Siihen lisättiin piirteitä ja piirejä korostamaan kehojen energiakapasiteettia.

Oli kuitenkin tarpeen, että nämä muutokset jäisivät huomaamatta. Tästä seurasi, että muokkaamisen määrää rajattiin niin, että tuon aikaisella teknologialla ei huomaisi eroa normaalin ihmiskehon ja geneettisesti manipuloidun välillä. Geneettisesti manipuloiduilla oli tiettyjä ominaispiirteitä, mm. verenpaineen vaihtelua, kehon lämpötilan vaihtelua sekä hormonaalista epätasapainoa.

Tarkoituksenamme tänä iltana ei ole määritellä geneettisesti muokattujen kehojen erityispiirteitä. Tässä esitetään vain se tapa, jolla nämä kehot syntyivät.

Geneettistä materiaalia prosessoitiin laboratoriossa. Munasolut ja siittiöt geneettisesti muokattiin niin, että halutut ilmentymät esiintyisivät. Sitten sukusolut yhdistettiin hedelmöittymisen aikaansaamiseksi.

Kun prosessi oltiin saatu päätökseen, pariskunta, joka koostui mies- ja naispuolisesta Rauhanturvaaja-avaruusolennosta, osoitettiin kumpaankin kehittyvään alkioon.

Tavallaan voitaisiin sanoa, että nämä olivat kehittyvien olentojen todelliset vanhemmat. Tapahtui sidos sielun ja kehittyvän kehon välillä, sekä avaruusolentoisä- ja äitihahmon välillä. Tämä sidos syntyi kolmella tietoisuuden tasolla, sillä Rauhanturvaajat näkevät todellisuuden kolmitasoisena. He operoivat ihmisten alitajuisella tasolla ja käyttävät alitajuntaa maksimaalisesti. Ihmiskehot käyttävät alle kolme prosenttia alitajunnan rakenteesta.

Kun alkio hedelmöitettiin, aivan erityinen olento, joka oli yleensä siihen aikaan ei-fyysinen, sovitettiin alkioon. Olento ilmaantui tai kutsuttiin tutkimuslaboratorioon. Ei-fyysisenä olo ei haitannut Rauhanturvaajia, sillä he toimivat astraali- ja mentaalitasoilla yhtä helposti kuin fyysisellä tasolla.

Ennen kunkin sielun valintaa osallistua ohjelmaan ja sitoa itsensä alkioon käytiin laajoja keskusteluja. Kun sellainen sitoutuminen saatiin päätökseen, alkio siirrettiin isännälle ja istutettiin naiseen niin, että normaali raskaus tapahtuisi.

Tämä oli toimiva tekniikka, vaikka se tuottikin muutamia yllätyksiä joillekin isännille, jotka harjoittivat omia ehkäisymenetelmiään tai jos nainen oli havaittu kyvyttömäksi raskautumaan hormonaalisen epätasapainon tai muun gynekologisen ongelman johdosta, ja joka näin ei voinut saada lapsia. Joissain tapauksissa naisen rakenne, synnytyskanava esimerkiksi, tai lantio esti synnytysprosessin. Nämä tottakai voitiin hoitaa ihmisten teknologialla, jota oli tuolloin olemassa. Joten vaikka isännän keho, nainen, ei olisikaan sopiva normaaliin synnytykseen, teknologia oli riittävää niin, että prosessi kyettäisiin saamaan toteutetuksi. Ja selviämisluvut olivat poikkeukselliset johtuen olentojen vahvuudesta, jotka sitoutuivat näihin muokattuihin kehoihin.

Isännät, riippuen valittujen olentojen karmisista kytköksistä, reagoivat ihmetyksellä, välinpitämättömyydellä tai suoralla vihamielisyydellä. Tähän otettiin epäsuorasti kantaa rauhanturvaajien terapiasessioissa. Mutta kokemuksen luonnetta, keinotekoista laatua, ei voitu lievittää. Ja suurin osa olennoista, jotka oltiin valittu ilmentymään muokattuihin kehoihin, eivät identifioituneet isäntäkehoon.

Useimmissa tapauksissa sieluja tuli kehoon ainoastaan yksi, mutta joskus niitä oli kaksi kerralla. Mutta suurin osa oli yksittäiskokemus, vaikka isännät lopulta tuottivat omia jälkeläisiään. Näiden välinen ero oli toki huomattava.

Rauhanturvaajat pitivät kolminaisuutta, universumin täydellistä rakennetta, keskeisenä elementtinä. Kolminaisuuden tunnustamista, kolmevuotista sykliä, juhlittiin. Aina kolmen vuoden välein muokattu keho astui uuteen vaiheeseen; uuteen kasvun vaiheeseen; uuteen laajentumisen vaiheeseen. Ja Rauhanturvaajat juhlivat tätä kolmevuotista sykliä; olennot itse juhlivat sitä muutetussa tietoisuuden tilassa, joka esiintyi yöaikaan kun Rauhanturvaajat tekivät vierailuja.

Kolmevuotinen sykli, sen merkitys, esittää kolminaisuutta: positiivista, negatiivista ja neutraalia. Kolmen vuoden iästä lähtien Rauhanturvaajat näyttäytyvät lapselle ja hän pitää heitä vanhempinaan.

Tämä kokemus on erittäin merkityksellinen kehittyvälle tietoisuudelle, sillä tällä hetkellä he voivat nähdä, että on olemassa rakenne, joka koostuu miehestä ja naisesta, joka approksimoi niinkutsuttua ydinperhettä, vaikka he eivät samaistu isäntäkehon ydinperheeseen paljoakaan.

Tervehdykset, vaihdettu informaatio, esittäytyminen kolmen ikäisenä ovat iloisia ja merkityksellisiä. Ja ne jatkuvat läpi koko elämän aina joka kolmas vuosi. Koko kolmannen vuoden ajan juhlinta jatkuu, joka johtuu kasvaneen energian ja laajentuneen tietoisuuden aikaansaamista muutoksista.

Joka kolmas vuosi on yleensä stressaava keholle ja stressin mukana esiintyy lisääntynyttä emotionalismia. Jokaisen kolmen vuoden syklin päätteeksi olento on kuitenkin vahvistunut, energiakapasiteetti on suurempi ja he ovat enemmän sitä mitä he todella ovat, eli avaruusolento ihmispuvussa.

Vuonna 1989 oli tarpeen tehdä muokkauksia kehoihin. Muokkaukset ilmennettiin eetterikehoissa ja ne olivat energiavirtojen laajentamisia niin, että kehot kestäisivät energian kiihtynyttä vauhtia, joka oli tarpeen tietoisuuden ilmentämisessä. Se vaadittiin; muinaisen tietoisuuden ilmentäminen, joka näillä kaikilla olennoilla oli, jotka olivat inkarnoituneet muokattuun ihmiskehoon.

Muinaisen tietoisuuden ilmentämisen tehtävä ei ole yksinkertainen. Se vaatii tietoista vaivannäköä, paljon työtä ja energian intensifioimista eri keinoin. Kuitenkin on tarpeen, että jokainen avaruusolento, joka näissä muokatuissa kehoissa kulkee, saisi käyttöönsä niin paljon kuin mahdollista muinaisesta viisaudesta, sillä se palvelee oppaana ja tiekarttana tulevaisuuteen ja tietona, jota ihmispopulaatio kovasti kaipaa.

Geneettiset muutokset jatkuvat, paitsi että isäntää ei enää tarvita. Muokatut kehot ja avaruusolentojen sielut kontriboivat omaa geneettistä materiaaliaan. Ja jälkeläisiä näistä liitoista muokataan edelleen palvelemaan linkkinä ihmiskunnan ja korkeamman energian Rauhanturvaajien välisenä siltana.

Nämä lapset elävät Rauhanturvaajien kanssa, ja heitä koulutetaan Rauhanturvaajien tavoin. Heillä ei ole rajoitteita, heillä ei ole karmaa, heillä on ainoastaan ykseys universumin kanssa.

Syy sille, että muinaista viisautta pitää ilmentää olennoissa, jotka kulkivat ensimmäisissä geenimuokatuissa ihmiskehoissa on, että perustus pitää laskea niin, että lopulta ihmiskunta on valmis hyväksymään heidät jälkeläisikseen. Jälkeläiset, jotka he itse ovat kontriboineet luomakuntaan, mutta joita myös on geneettisesti muokattu täydellisemmäksi, edustavat avaruusolentojen energiakuviota.

Projekti edistyy aikataulussaan ja jälkeläiset kasvavat aikuisuuteen. Monet ovat aikuisia ja monia lapsia kehitetään edelleen. Kun aika on kypsä, kun perusta on luotu, heidät integroidaan ihmispopulaatioon ja he palvelevat oppaina ihmistietoisuuden jatkuvalle kehitykselle.

Sillä aikaa ne teistä, jotka asuvat muokatuissa ihmiskehoissa, joutuvat ponnistelemaan salliakseen energian virrata oikein. Antakaa sen laajentua ilman rajoitteita ja työskennelkää saadaksenne takaisin muinaisen viisauden ja sielunne perusluonteen, todellisen olemuksenne luonteen.

Rauhanturvaajat jatkavat uhkien ehkäisyä, joita harmaiden sivilisaatio ihmiskunnalle tuottaa. Ihmisten ja harmaiden sivilisaatioiden välillä on olemassa liittoja ja ne pitävät. Kuitenkin, pelkällä ihmisten yhteistyölläkään harmaiden maailmanvalloitusta ei koskaan sallittaisi.

Valitettavasti liitot käyttävät heidän hallitsemiaan populaatioita hyväksi.

Sille ei voi tehdä mitään. Sitä voidaan lievittää jonkin verran, mutta harmaiden sivilisaation uhreilla on karminen yhteys heihin. Ja he toistavat kaavoja, jotka on laitettu käyntiin 15 tuhatta vuotta sitten Atlantiksen aikaan. Atlantis on toinen aihe, joka vaatii erillisen käsittelyn, ja me toivomme puhuvamme siitä yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa.

Me toivomme, että tämä informaatio tänä iltana on palvellut tarkoitusta. Se on parhaimmillaankin summittaista ja me toivomme, että teillä on monia kysymyksiä. Kuitenkin, on vaikeaa muotoilla sanoiksi käynnissä olevan projektin luonnetta. Ja käsitteet, ideat pitää esittää parhaimmillaankin sanojen muodossa. Ihmiskunnan rajoitteet kuitenkin vaativat kielen käyttämistä. Kielen rajoitteet vaikuttavat informaation laajuuteen, mutta aina on tapoja päästä näistä rajoitteista yli. Ja se on minkä eteen me yhdessä työskentelemme.

Tässä kohtaa me päätämme kommunikaatiomme. On paljon mitä pitäisi sanoa ja toivomme, että te luotte mahdollisuuden jatkokommunikaatiolle. Siunauksemme teille ja me toivomme, että jokainen teistä näkisi vaivaa niiden rajoitteiden ylitse pääsemiseksi, joita persoonanne teille on asettanut. Sillä näiden rajoitteiden ylipääseminen on tarpeen, on tarpeen päästä yli vastahakoisuudesta, jonka te olette itsellenne valinneet. On tarpeen tulla jälleen muinaiseksi. Muinaiset tietävät, että rajoitteita ei ole olemassakaan ja että mikään este ei voi olla muinaisen viisautenne tiellä.

 

Artikkelin julkaissut geohanover.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.