Pentagonin uusin UFO-raportti julkaistu

Pentagonin uusi toimisto, joka tutkii mahdollisia UFO-havaintoja, sai satoja uusia raportteja vuonna 2022, ja vaikka se pystyy selittämään yli puolet näistä tapahtumista, suuri osa on edelleen mysteeri.

Uuden havaintoerän sisällä All-Domain Anomaly Resolution Office ja Office of the Director of the National Intelligence sanovat keskittyvänsä noin 171 tapaukseen, joissa kohteet ”näyttävät osoittaneen epätavallisia lento-ominaisuuksia tai suorituskykyjä ja vaativat lisäanalyysiä”.

Kansallisen tiedustelupalvelun johtajan toimisto julkaisi torstaina salaamattoman version hallituksen uudesta UFO-raportista. Vuosittainen raportti perustuu lakiin, jonka mukaan ODNI:n on myös lähetettävä kongressille vuosittain salaiseksi luokiteltu versio raportista.

Lue raportti: https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2023/item/2354-2022-annual-report-on-unidentified-aerial-phenomena

The Pentagon released this image of an Unidentified Aerial Phenomena (UAP) that was later determined to be a drone last year. The U.S. office that investigates UAP received hundreds of reports in 2022. This image was captured through night vision goggles during naval exercises off the U.S. East Coast in early 2022.
Pentagon julkaisi tämän kuvan tunnistamattomasta ilmailmiöstä, joka myöhemmin todettiin lennokiksi viime vuonna. UAP:tä tutkiva Yhdysvaltain toimisto sai satoja ilmoituksia vuonna 2022. Tämä kuva otettiin yönäkölasien avulla merivoimien harjoituksissa Yhdysvaltain itärannikon edustalla alkuvuodesta 2022.

Ilmoitukset tunnistamattomista esineistä lisääntyivät jyrkästi

Viime kesänä perustetun toimiston perustamisen jälkeen se on saanut 366 ilmoitusta tunnistamattomista ilmailmiöistä (UAP, joka on lähinnä armeijan termi UFOille).

Tämä kokonaismäärä heijastaa 247 uutta UAP-raporttia ja 119 uutta raporttia, jotka tapahtuivat ennen maaliskuuta 2021, mutta joita ei ollut sisällytetty aiempaan alustavaan raporttiin.

Uudet luvut osoittavat UAP-havaintojen jyrkkää kasvua: Kesäkuussa 2021 julkaistussa alustavassa raportissa lueteltiin vain 144 ilmoitusta 17 vuoden ajalta. Myöhempien lisäysten myötä AARO:n (All-Domain Anomaly Resolution Office) tiedostoissa oli elokuun 2022 lopussa 510 UAP-raporttia.

Viranomaiset sanovat uskovansa, että UAP-ilmoitusten lisääntyminen johtuu Yhdysvaltojen hallituksen pyrkimyksistä ”poistaa UAP-ilmoitusten leimautuminen ja tunnustaa sen sijaan ilmiön potentiaaliset riskit”, joita ilmiö aiheuttaa sekä ilmailun vaarana että ”potentiaalisena vihollistoimintana”, kuten ulkomaisten tarkkailupyrkimysten muodossa.

Monet ilmassa olevista esineistä osoittautuivat ilmapalloiksi…

366 raportista All-Domain Anomaly Resolution Officen alustavassa analyysissä todettiin, että 195 kohteella oli ”merkitsemättömiä piirteitä”, ja todettiin, että ne liittyivät tavanomaiseen toimintaan.

Hallituksen mukaan suurin osa näistä ilmoituksista, 163,  liittyi ilmapalloihin tai ilmapallon kaltaisiin yksiköihin. Toiset 26 todettiin erilaisiksi lennokeiksi (raportissa todetaan, että dronejen siviilikäyttö on lisääntynyt). Kuusi ilmoitusta liittyi ”sotkuun”, johon kuuluvat muovipussit, sääilmiöt ja linnut (sori linnut).

Alien-päivitys: toistaiseksi ei avaruusolentoja

Mietinnössä ei mainita sanaa ”alien”. Mutta viikkoja ennen raportin julkaisemista toimittajat kysyivät kahdelta korkea-arvoiselta virkamieheltä, oliko heidän työssään havaittu poikkeamia, jotka saattaisivat viitata siihen, että Maahan olisi vieraillut olentoja ulkoavaruudesta.

”Tällä hetkellä vastaus on ei, meillä ei ole mitään”, sanoi Ronald Moultrie, tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaava puolustusministeriön alivaltiosihteeri. Myöhemmin hän lisäsi: ”Emme ole nähneet mitään sellaista, joka … saisi meidät uskomaan, että jokin näkemämme esine olisi peräisin muukalaisilta.”

AARO:n johtaja Sean Kirkpatrick totesi: ”Analyysimme on hyvin perusteellinen ja tiukka. Käymme kaiken läpi. Fyysikkona minun on noudatettava tieteellistä menetelmää, ja aion seurata tietoja ja tiedettä minne tahansa.”

Kyse ei ole vain UFOista

AARO ei tutki vain ilmassa olevia kohteita. Armeijan UAP:n määritelmää laajennettiin hiljattain kattamaan ilmassa ja merellä olevat kohteet sekä ”transmediaaliset kohteet”.

AARO määrittelee viimeksi mainitun luokan seuraavasti: ”Esineet tai laitteet, joiden havaitaan siirtyvän avaruuden ja ilmakehän tai ilmakehän ja vesistöjen välillä ja jotka eivät ole välittömästi tunnistettavissa”.

Viime vuosina yksi vakuuttavimmista kertomuksista UAP-kohtaamisesta on peräisin Yhdysvaltain laivaston eläkkeellä olevalta hävittäjälentäjältä Alex Dietrichiltä, joka on kuvannut nähneensä erittäin epätavallisen esineen Etelä-Kalifornian rannikon edustalla vuonna 2004, kun kollegansa oli havainnut jotain, joka ”kuohui vedessä alapuolellamme”.

”Se oli muodoltaan pyöreähkö, pitkulainen, eikä siinä ollut mitään näkyviä ohjauspintoja”, Dietrich sanoi. ”Se näytti pomppivan ympäriinsä ja muuttavan kurssiaan hyvin nopeasti ja tavalla, jota emme olisi pystyneet ohjailemaan omilla koneillamme tai ainakaan pysymään perässä.”

AARO:n työn kautta Yhdysvallat haluaa erityisesti tietää, voivatko selittämättömät ilmiöt olla merkki ulkomaisen vihollisen yrityksistä kerätä tietoja. Ja ehkä, todetaan raportissa, se paljastaa todisteita siitä, että mahdollinen vihollinen on ”saavuttanut läpimurtokyvyn ilmailualalla”.

UFO-harrastajia saattaa ärsyttää tai vain ärsyttää, että uudessa raportissa todetaan: ”Lisätietoja on tämän raportin salaiseksi luokitellussa versiossa.”

 

Artikkelin julkaissut npr.org


Keskeisiä pointteja juuri julkaistusta raportista

Kirjoittanut Christopher Mellon

1. Niinkuin on käynyt selväksi Ukrainan sodasta ja tuoreista Armenian ja Jemenin konflikteista, dronet ovat nopeasti kasvavassa roolissa sotilaskonfliktien lopputuloksen määrittämisessä. Siksi kaikki kyvykkyydet, jotka auttavat vähentämään epäjärjestystä ja identifioimaan aitoja ilmauhkia on erittäin arvokasta armeijalle ja kansalliselle turvallisuudelle. Tässä mielessä kongressin UAP-aloitteet ovat jo tuottaneet jotain parantamalla kykyämme erottaa aidot uhat harmittomista ilmapalloista ja muusta ilmassa lentävästä roskasta. Alkuvaiheen edistysaskeleihin lukeutuu 173:n UAP:n tunnistaminen yhteensä 510:sta. Jos tämä on totta, se on valtava saavutus, millä on laajoja vaikutuksia Tyynen valtameren alueen turvallisuudelle. Nämä vaikuttavat edistysaskeleet saavutettiin sijoittamatta penniäkään lisää kansalliseen turvallisuuteen. Bravo kongressi siitä, että teette jotain UAP-asialle! 

2. Huolimatta UAP-tunnistamisen läpimurroista, havaittujen UAP-tapausten konaislukumäärä on lähes tuplaantunut kesäkuun 2021 143:sta elokuun 2022 314:n. Tuo lukumäärä jatkaa kasvuaan ja sen mukana jatkuu myös UAP-datan keruu ja analyysi.

3. Onneksi raportti kertoo valtion suuresta edistyksestä sen kehittäessä kyvykkyyksiä UAP-mysteerin tutkimukseen sekä tietämättömyydestä aiheutuneiden muurien purkamisesta, jotka niin pitkään ovat estäneet kehityksen ilmiön ymmärtämisessä. Kongressi on tehnyt tämän mahdolliseksi ja kongressin tuki tulee olemaan kriittistä, kun uusi UAP-organisaatio kilpailee pääsystä tiedustelutiedon keruu- ja analyysikyvykkyyksiin. Tähän mennessä AARO tuntuu pärjänneen hyvin rakentaessaan yhteistyötä asevoimain haarojen ja tiedustelupalvelujen välillä. Suurin avoin kysymys tähän liittyen on ilmavoimien ja CIA:n välinen yhteistyö, jotain mitä kongressin tulee läheisesti monitoroida. Toivottavasti budjetointikomiteat panevat merkille valtuutuskomiteoiden loistavan työn ja antavat AAROlle resurssit, joita se tarvitsee toimiakseen tehokkaasti tulevaisuudessa.

4. Valitettavasti raportti esittää kongressin pyyntöön turvaluokittelemattoman raportin vaaditusta informaatiosta vain pelkän vähimmäismäärän. Jossain mielessä raportti on jopa vähemmän informatiivisempi kuin ensimmäinen alustava raportti, joka julkaistiin kesäkuussa 2021. Esimerkiksi alustava raportti paljasti tapausten lukumäärän, jotka useampi lähde (esim. tutka, visuaalinen, infrapuna) oli vahvistanut. Lisäksi New York Timesin kolumnisti Julian Barnes, joka lainaa nimetöntä ’amerikkalaisviranomaista’, väittää että jotkut tapauksista, joissa mukana oli Yhdysvaltain armeijan kalustoa, osoittautuivat kiinalaisiksi droneiksi. Tuo informaatio saattaa olla turvaluokitellussa raportissa, mutta sitä ei lue julkisessa versiossa. Raportissa ei ole viitteitä siitä, että yksikään 314:sta tapahtumastaolisi ollut avaruudessa tai veden alla tai yhdistettävissä ulkomaiden hallituksiin. Vastaamattomia kysymyksiä on jokapuolella.

5. Valtio jälleen kerran on näyttänyt sen uniikin ja oudon kyvyn muuttaa luontaisesti kiinnostava aihe ärsyttäväksi byrokraattiseksi kapulakieleksi. Jos aikomus oli tehdä raportista niin kädenlämpöinen, merkityksetön ja tylsä kuin mahdollista, kirjoittajat tekivät sen huomattavan onnistuneesti. Sanon tämän osittain vitsillä, mutta totta puhuen vaikuttaa siltä, että datan vaikutuksia on koitettu peitellä. Esimerkkinä, laivaston pilottien raportoimien UAP:den kyvykkyyksien (eli ”ne eivät ole tästä maailmasta”) ja UAP-raportin kielenkäytön välillä on erittäin vahva kontrasti: ”Joillain näistä luokittelemattomista UAP:sta vaikuttaa olevan epätavallisia lento-ominaisuuksia tai suorituskyvykkyyksiä, ja nämä vaativat jatkoanalyysia”.

Kokonaisuutena, hyvä uutinen on, että UAP-aihe saa lisää tuulta purjeisiin ja hyväksyntää hallituksen sisällä. Jotkut tapaukset on jo ratkaistu ja kansakuntamme voi tämän seurauksena olla jo hieman turvallisempi. Esimerkiksi, jos on totta, että jotkut Kalifornian rannikolla tapahtuineista tapauksista identifioitiin kiinalaisiksi droneiksi, se on jättimäinen läpimurta amerikkalaistiedustelulle, mikä ei olisi voinut tapahtua ilman uudenlaista UAP-raporttien keruuseen ja tutkimukseen painottunutta fokusta. Kongressin tuella on järkevää odottaa arvokasta uutta tietoa tästä. Me näemme päivittäin tämän Ukrainassa, että tehokas ilmatilan valvonta ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää tai haastavaa kuin nyt. Kansallinen turvallisuus varmasti hyötyy tästä. Pitäkäämme myös mielessä se seikka, että tiede voi hyötyä tästä myös. Useiden lentäjien ja tutkavalvojien briiffauksiin osallistuneena uskon tämän olevan aito mahdollisuus. Olen puhunut useille uskottaville ihmisille, jotka väittävät, että Yhdysvalloilla on avaruusolentojen teknologiaa hallussaan. Nämä ovat todellakin jännittäviä aikoja!

 

Artikkelin julkaissut christophermellon.net

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.