Avainsana-arkisto: AOIMSG

Alustava katsaus Amerikan vuoden 2023 puolustusbudjetin UAP-kohtiin

Kirjoittanut Douglas Dean Johnson (@ddeanjohnson)

Tämä PDF-dokumentti sisältää kaikki UAP-asioihin liittyvät budjetoinnit rahoitusvuodelle 2023 NDAA:ssa (National Defense Authorization Act), jotka kongressin neuvottelijat jättivät tiistaina 6. joulukuuta 2022 (H.R. 7776, House Rules Committee Print 117-70). Edustajainhuone välitti sen eteenpäin joulukuun 8. päivä 2022 äänin 350-80. Senaatin odotetaan tekevän asialle jotain muutaman päivän sisään. Uskon, että kongressin lopullinen hyväksyntä ja lain voimaansaattaminen ovat todennäköisiä ennen vuoden loppua. Lakiesitykseen tuskin esitetään lisäyksiä, ja siihen ei todellakaan esitetä lisäbudjettiesityksiä.

Lakiehdotuksen kolmessa numeroidussa jaksossa (1673 ja 6802-6803 §) on kaksi tärkeintä UAP:hen liittyvää säännöstä. Ne ovat monin tavoin samankaltaisia kuin NDAA:n aiemmissa versioissa ja tiedusteluvaltuutuslakiehdotuksissa (jotka on nyt sisällytetty NDAA:han), kuten käsittelin tässä 14. heinäkuuta 2022 julkaistussa yksityiskohtaisessa artikkelissa. Seuraavien kuukausien aikana kongressin turvallisuuskomiteoiden (asevoimien ja tiedustelupalvelun komiteoiden) jäsenet ovat kuitenkin tehneet suljetuin ovin käydyissä neuvotteluissa joitakin merkittäviä hienosäätöjä, jotka heijastuvat lopulliseen tekstiin, joka on julkaistu yllä olevassa linkissä.

Saatan tutustua uuteen kieleen tarkemmin tulevina päivinä. Jos haluat saada sähköposti-ilmoituksia tämän blogin tulevista artikkeleista, klikkaa ”Tilaa” -painiketta ja anna sähköpostiosoitteesi (se on ilmainen ja pysyy sellaisena).

Toistaiseksi teen lyhyen yhteenvedon eräistä keskeisistä säännöksistä ja korostan joitakin muutoksia aiempiin versioihin verrattuna, jotka pistävät silmään.

Lakiehdotuksen kohta 1673:
Turvallinen menetelmä valtuutettujen ilmoitusten tekemistä varten (”safe harbor” tai ”UAP whistleblower” -säännökset).

Tässä pykälässä (joka löytyy sääntövaliokunnan tulosteen 117-70 sivuilta 1425-1434) luodaan ”turvallinen menetelmä”, jonka avulla nykyiset tai entiset hallituksen työntekijät tai urakoitsijat voivat toimittaa UAP:hen liittyviä tietoja Pentagonin UAP-toimistolle ja sen kautta myös kongressin asevoimien ja tiedustelukomiteoille. Pentagonin UAP-toimisto sai lakisääteisen perustan 7. joulukuuta 2021 annetuilla laajoilla UAP-säännöksillä, jotka olivat osa varainhoitovuoden 2022 NDAA:ta. (Niille, jotka eivät tunne vuoden 2021 lain säännöksiä, joita kutsutaan joskus nimellä ”Gillibrand-Rubio-Gallego” ja jotka on kodifioitu 50 U.S. Code § 3373:een, suosittelen tutustumaan 7. joulukuuta 2021 julkaistuun yksityiskohtaiseen artikkeliini täällä). Uuden lakiehdotuksen mukaan kyseinen virasto säilyttää nykyisen nimensä All-domain Anomalies Resolution Office (AARO), jonka se otti käyttöön hallinnollisella päätöksellä aiemmin tänä vuonna.

Turvallista raportointia koskeva säännös sai alkunsa Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean (SSCI) suljetuin ovin pidetyssä äänestyskokouksessa (”mark up”), jossa käsiteltiin vuoden 2023 tiedusteluvaltuutuslakia (S. 4503) 22. kesäkuuta 2022. Se esitettiin osana SSCI:n puheenjohtajan senaattori Mark Warnerin (D-VA) ja SSCI:n tärkeimmällä sijalla olevan republikaanin Marco Rubion (R-FL) esittämää korvaavaa tarkistusta.

Sivuja senaatin tiedustelukomitean (SSCI) raportista S. 4503, tiedusteluvaltuutuslaki (julkaistu 20. heinäkuuta 2022).

S. 4503 ei päässyt senaatin käsittelyyn, mutta myöhemmin Yhdysvaltain edustajainhuoneessa esitettiin samanlainen tarkistus edustajainhuoneen versioon NDAA:sta (H.R. 7900). Mike Gallagher (R-WI) ja Ruben Gallego (D-AZ); se hyväksyttiin, ja lakiesitys hyväksyttiin edustajainhuoneessa 14. heinäkuuta 2022.

Lakiehdotuksen 1673 §:n ydin on sama kuin aiemmissa versioissa. Erityisesti 1673(a)(1)(B) §:ssä on uusi kieli, jossa kiinnostuksen kohde määritellään nimenomaisesti ja laajasti ”kaikeksi toiminnaksi tai ohjelmaksi…, joka liittyy tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, mukaan lukien materiaalin haku, materiaalianalyysi, käänteinen insinöörityöskentely, tutkimus ja kehittäminen, havaitseminen ja jäljittäminen, kehitys- tai toimintatestaukset sekä turvasuojaukset ja täytäntöönpano”.

Pykälän 1673(b)(1) kohdassa säädetään, että ne, jotka toimittavat tietoja uuteen järjestelmään, eivät siten riko turvaluokiteltuja kansallisia turvallisuustietoja koskevia lakeja ja toimeenpanomääräyksiä, eikä mikään aiemmin sovellettu salassapitosopimus estä heitä luovuttamasta tietoja. Nämä suojatoimet koskevat turvalliseen järjestelmään syötettyjä tietoja, eivätkä ne oikeuta turvaluokiteltujen tietojen julkistamiseen.

Pykälän 1673(b)(2)(A) on laaja-alainen koston vastainen lauseke, jota sovelletaan sekä hallituksen työntekijöihin että alihankkijoihin. SSCI:n raportoiman lakiehdotuksen säännös, jonka mukaan henkilöille, jotka katsovat kärsineensä kostotoimista, olisi voitu myöntää yksityinen kanneperuste, on jätetty pois syistä, jotka eivät ole täysin selviä, mutta se on korvattu Sec. 1673(b)(2)(B), jossa säädetään, että puolustusministerin ja kansallisen tiedustelupalvelun johtajan ”on vahvistettava täytäntöönpanomenettelyt”, jotka ovat ”yhdenmukaisia” kahden voimassa olevan lain kanssa, joissa säädetään menettelyistä, joilla suojellaan mahdollisia väärinkäytöksiä raportoivia armeijan ja tiedustelupalvelun jäseniä (10 U.S. Code § 1034 ja 50 U.S. Code § 32343).

Pykälän 1673(a)(4)(B) sisältää merkittävän vaatimuksen, jota ei ole esitetty aiemmissa versioissa: Jos AARO saa suojatun järjestelmän kautta ilmoituksen UAP:hen liittyvästä rajoitetun pääsyn ohjelmasta, jota ei ole aiemmin ilmoitettu kongressin puolustus- tai tiedusteluvaliokunnille, ”puolustusministerin [puolustusministeri] on ilmoitettava tällaisesta ilmoituksesta kyseisille valiokunnille ja kongressin johdolle” 72 tunnin kuluessa.

Herää kysymys, onko 1673 pykälää asianmukaisesti kuvattu ”ilmiantajien suojelua” koskevaksi lainsäädännöksi? Sanoisin, että kyllä, siinä merkityksessä, jossa tätä termiä yleisesti käytetään, sillä se viittaa siihen, että joku hallituksessa ilmoittautuu ja saattaa mahdolliset väärinkäytökset asianmukaisten ylempien viranomaisten tietoon. Jos joku, jolla on tietoa hypoteettisesta hallituksen rahoittamasta ufo-ohjelmasta, josta ei koskaan ilmoitettu kongressille lain edellyttämällä tavalla, käyttäisi uutta suojattua järjestelmää tuodakseen tiedon AARO:n ja kongressin tietoon, niin mielestäni kyseistä henkilöä kuvailtaisiin asianmukaisesti ”ilmiantajaksi”, vaikka termi ei esiinnykään pykälässä 1673 (jossa puhutaan ”luvallisesta paljastamisesta”). Lakiehdotuksessa tarjotaan tällaiselle henkilölle vankka koston vastainen suoja.

Saattaa olla muitakin tapauksia, joissa todistaja saa tietää uudesta järjestelmästä ja käyttää sitä antaakseen hämärää mutta hyödyllistä tietoa, joka oli yksinkertaisesti kadonnut, lokeroitu tai unohdettu, ilman että kyseessä olisi epäasianmukainen aktiivinen salailu, jolloin termi ”ilmiantaja” ei sopisi hyvin – mutta ”turvallinen menetelmä” olisi silti hyödyllinen.

Tässä artikkelissa en käsittele lakiehdotuksen H.R. 7776 5204 ja 6609 §:ää, joissa tehdään useita tarkistuksia nykyisiin tiedusteluyhteisöä koskeviin ”ilmiantajia” koskeviin lakeihin. Nämä pykälät ovat kongressin vastaus tiettyihin tapahtumiin, jotka tapahtuivat toimeenpanovallan sisällä Trumpin hallinnon aikana. Ne eivät liity suoraan lakiehdotuksen UAP-jaksoihin, joista tässä keskustelen. On kuitenkin ajateltavissa, että yksi tai useampi näistä laajemmista ilmiantolakeista voisi tulla kyseeseen myös jossakin tulevassa UAP:hen liittyvässä skenaariossa, riippuen siitä, kenellä on asiaankuuluvat tiedot ja muista tekijöistä. Pykälän 1673 §:n mukainen ”valtuutettu tiedonantoprosessi” on virtaviivaisempi ja optimoidumpi prosessi, joka on suunniteltu erityisesti UAP:hen liittyvien tietojen paljastamiseen AARO:lle ja kongressille.

Lakiehdotuksen kohdat 6802 ja 6803:
Yleiset tarkistukset, jotka koskevat Pentagonin UAP-toimistoa (AARO) ja sen toimintaa sekä AARO:n laatimaa ”historiaraporttia” hallituksen osallistumisesta UAP:hen

Näissä kohdissa, jotka löytyvät sääntövaliokunnan tulosteen 117-70 sivuilta 2881-2903, tehdään useita muutoksia UAP-lainsäädännön uraauurtavaan lakiin, joka annettiin 27. joulukuuta 2021 (”Gillibrand-Rubio-Gallego”), 50 U.S. Code § 3373. Lakiehdotuksen 6802 §:ssä toistetaan käytännössä koko vuoden 2021 säädös, ja siinä säilytetään suurin osa alkuperäisestä kielestä mutta tehdään myös monia muutoksia. Kuten luin, lakiehdotuksen sisältämät muutokset ovat parannuksia ja hienosäätöjä, joiden tarkoituksena on edistää vuoden 2021 lain tarkoituksia. En näe, että säännöksillä heikennettäisiin mitään vuoden 2021 lain keskeistä säännöstä.

Tämä uudelleenkirjoitus sai alkunsa senaattori Roy Bluntin (R-MO) esittämästä tarkistuksesta senaatin tiedustelukomitean (SSCI) suljetussa äänestyksessä 22. kesäkuuta 2022. (Ne, jotka eivät tunne joulukuun 2021 lakia, johon nämä muutokset tehdään, voivat tutustua aiempiin artikkeleihini 7. joulukuuta 2021 ja 14. heinäkuuta 2022.)

Uudessa lakiehdotuksessa AARO-ohjelman asemaa nostetaan merkittävästi säätämällä 1683(b)(3)(A) pykälässä, että sen pääjohtaja ”raportoi suoraan apulaispuolustusministerille ja kansallisen tiedustelupalvelun johtavalle apulaisjohtajalle”. Apulaispuolustusministeri on Pentagonin valtavan byrokratian toiseksi korkein virkamies, jota joskus kutsutaan puolustusministerin ”alter egoksi”. Tämän lausekkeen tarkoituksena näyttää olevan selvästi antaa AARO:lle enemmän vaikutusvaltaa sen vuorovaikutuksessa laajan sotilasbyrokratian muiden osien kanssa.

SSCI:n hyväksymään lakiehdotukseen (S. 4503) sisältyi ehdotettu muutos määritelmään, jonka mukaan tutkittavien ilmiöiden ulkopuolelle jätettäisiin ”tilapäiset esineet, joita ei voida luokitella tai jotka on positiivisesti tunnistettu ihmisen tekemiksi”. Tämä kieli on aiheuttanut jyrkästi ristiriitaisia tulkintoja lausunnonantajien keskuudessa viimeisten kuuden kuukauden aikana. Olipa sen tarkoitus mitä tahansa, se on poistettu lopullisesta lakiehdotuksesta.

Lakiehdotuksessa muutetaan kohteena olevien ilmiöiden lakisääteinen yleisnimitys ”tunnistamattomista ilmailmiöistä” ”tunnistamattomiksi poikkeaviksi ilmiöiksi”. Uusi termi on kuitenkin määritelty samalla tavalla kuin vanha termi oli määritelty vuoden 2021 laissa, sisältäen ”(A) ilmassa olevat kohteet, jotka eivät ole välittömästi tunnistettavissa; (B) transmediaaliset kohteet tai laitteet; ja (C) vedenalaiset kohteet tai laitteet, jotka eivät ole välittömästi tunnistettavissa ja joissa on käyttäytymis- tai suorituskykyominaisuuksia, jotka viittaavat siihen, että kohteet tai laitteet saattavat liittyä kohdassa (A) kuvattuihin kohteisiin.”. Termi ”transmediaaliset esineet tai laitteet” määritellään jälleen siten, että niillä tarkoitetaan esineitä tai laitteita, joiden ”havaitaan siirtyvän avaruuden ja ilmakehän sekä vesistöjen välillä” ja jotka ”eivät ole välittömästi tunnistettavissa”.

[Jotkut kommentoijat ovat päätyneet siihen, että muutos ”ilmasta” ”poikkeavaksi” laajentaa huomattavasti niiden ilmiöiden piiriä, joita AARO:n tehtävänä olisi tutkia – esimerkiksi ”poltergeistit” tai ”ihmissudet”. Tällaisissa väitteissä ei oteta huomioon, että vanha ja uusi termi viittaavat toiminnallisesti identtisiin määritelmiin.]

”Tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden” määritelmä varainhoitovuoden 2023 kansallisen puolustuksen valtuutuslaissa.

SSCI:n raportoimassa lakiehdotuksessa annettiin kongressin alaisuudessa toimivalle Government Accountability Officelle (GAO) tehtäväksi tehdä historiallinen tutkimus tiedusteluyhteisön osallistumisesta UAP-asioihin 1. tammikuuta 1947 lähtien. Ehdotus oli peräisin senaatin tiedustelukomitean 22. kesäkuuta 2022 pidetyssä äänestyskokouksessa senaattori Roy Bluntin (R-MO) esittämästä toisesta tarkistuksesta. Myöhemmin edustajainhuoneen pysyvä tiedustelukomitea (HPSCI) hyväksyi hieman muutetun version tiedusteluvaltuutuslain (H.R. 8367) versiossaan, jonka HPSCI hyväksyi 20. kesäkuuta 2022. Kyseinen lakiehdotus ei koskaan päässyt edustajainhuoneen käsittelyyn.

Molemmissa tiedustelukomiteoiden hyväksymissä ehdotusten versioissa historiallisen tutkimuksen toimeksianto annettiin GAO:lle (Government Accountability Office), joka on kongressin alainen elin. Uudessa lakiehdotuksen versiossa vastuu historiallisesta tutkimuksesta ja siitä laadittavasta raportista on kuitenkin annettu AARO:lle, ja GAO:n tehtävänä on suorittaa vain myöhempi ”tarkastus” ja tiedotustehtävät kongressille.”Historiallista raporttia” koskevan raportin soveltamisalaa on laajennettu siten, että se käsittää nyt ”Yhdysvaltojen hallituksen historialliset tiedot tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä…” 1. tammikuuta 1945 asti. Kertomukseen on sisällytettävä ”kooste ja erittely tärkeimmistä historiallisista tiedustelupalvelun osallisuudesta tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, mukaan lukien (I) kaikki ohjelmat tai toimet, joita suojattiin rajoitetulla käyttöoikeudella ja joista ei ole nimenomaisesti ja selkeästi raportoitu kongressille; (II) onnistuneet tai epäonnistuneet pyrkimykset tunnistaa ja jäljittää tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä; ja (III) kaikki pyrkimykset hämätä, manipuloida yleistä mielipidettä, salata tai muuten antaa virheellistä, luokittelematonta tai turvaluokiteltua tietoa tuntemattomista poikkeavista ilmiöistä tai niihin liittyvästä toiminnasta”.AARO:n on määrä esitellä tutkimuksen tulokset kongressin puolustus- ja tiedustelukomiteoille sekä korkeimmalle johdolle noin puolentoista vuoden kuluttua. Pelkästään tarkistetun lakiehdotuksen lukemisen perusteella minulle ei ole heti selvää, kuinka paljon tästä raportista (jos mitään) lopulta saatetaan julkistaa, mutta näyttää riittävän selvältä, että tutkimuksessa on perehdyttävä melkoiseen määrään salaista materiaalia.– Douglas Dean Johnson(Gmail-osoitteeni on koko nimeni. Twitter-tunnukseni on @ddeanjohnson.)

TÄHÄN ARTIKKELIIN ALKUPERÄISEN JULKAISUN JÄLKEEN TEHDYT MERKITTÄVÄT TARKISTUKSET

 1. 7. joulukuuta 2022, 8 AM EST. Grafiikan lisääminen lakiehdotuksen yhteisistä perusteluista (julkaistu 7. joulukuuta 2022) ja senaatin tiedustelukomitean raportista S. 4503, FY 2023 Intelligence Authorization Act (raportti 117-132, julkaistu 20. heinäkuuta 2022). Useita pieniä muokkauksia selkeyden vuoksi.
 2. 8. joulukuuta 2022, 10 AM EST. Laajennettu ja selkeytetty kohtia, jotka koskevat lakiehdotuksen säännöksiä, jotka koskevat ”turvallisen menetelmän” käyttöä UAP:hen liittyvien tietojen ilmoittamisessa AARO:lle/kongressille, termin ”ilmiantaja” tarkoituksenmukaisuutta jne. Lisätty kappale ja grafiikka, joissa verrataan ”tunnistamattomien ilmailmiöiden” nykyistä määritelmää ehdotettuun ”tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden” määritelmään. Lisätty kohta, jossa käsitellään poikkeamien selvittämisestä vastaavan toimiston (AARO) johtajan korottamista siten, että hän raportoi nyt suoraan puolustusministeriön toiseksi korkeimmalle virkamiehelle, apulaispuolustusministerille.
 3. 8. joulukuuta 2022, 2 PM EST: Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi NDAA:n (H.R. 7776) nimenhuutoäänestyksellä 350-80 torstaina 8. joulukuuta 2022 klo 13.39 EST.

 

Artikkelin julkaissut douglasjohnson.ghost.io

DoD kieltäytyy julkistamasta tuoreeseen UFO-virastoon liittyviä dokumentteja

kirjoittanut John Greenewald

Haluatko tietää enemmän Pentagonin UFO-lafkasta? No, mitä tulee tärkeisiin tietoihin, puolustusministeriö (DoD) ei halua sinun tietävän paljoakaan.

Itse asiassa, he ovat kieltäneet keskeisten sivujen julkaisun puhuttaessa virastosta nimeltä Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, eli AOIMSG, sekä sensuroineet useita muita sivuja kriittisiä tietoja.

Vaikka virasto on perustamisensa jälkeen uudelleenstrukturoitu ja uudelleennimetty, marraskuussa 2021, apulaispuolustusministeri ilmoitti AOIMSG:n perustamisesta.

“Tunnistamattomien ilmailmiöiden (UAP) läsnäolo erikoiskäyttöilmatilassa (Special Use Airspace, SUA), jotka on määritelty dokumentissa 14 CFR osa 73 tiettyyn käyttöön, ovat potentiaalinen uhka lentoturvallisuudelle ja ne tuovat esiin potentiaalisia kansallisen turvallisuuden huolia”, luki apulaispuolustusministeri Kathleen Hicksin muistiossa päivämäärällä 23. marraskuuta 2021. “Tämän myötä minä ohjeistan puolustustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministeriä (Under Secretary of Defense for Intelligence and Security, USD(I&S)) perustamaan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnoinnin Synkronisaatioryhmän ( Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) synkronoimaan pyrkimykset koko ministeriön alalla ja muiden liittovaltion laitosten ja virastojen kanssa havaitsemaan, identifioimaan ja määrittämään kiinnostuksen kohteita Erikoiskäyttöilmatilassa, sekä arvioimaan, sekä silloin kun asianmukaista, lieventämään kaikkia turvallisuutta ja kansallista turvallisuutta uhkaavia turvallisuusuhkia.”


AOIMSG:n perustamismuistio

Tällä muistiolla AOIMSG perustettiin, sekä Airborne Object Identification and Management Executive Council (AOIMEXEC) valvomaan ja ohjaamaan sen toimintaa.

Samana päivänä kun muistio tuli julki, The Black Vault jätti FOIA-tietopyynnön tapauksesta 22-F-0224, joka pyysi julkistamaan kaikki AOIMSG:hen tai AOIMEXECiin liittyvät dokumentit, jotka siihen hetkeen asti oli saatavilla, mukaanlukien molempien ryhmien perustaminen.

Erityisesti siinä pyydettiin “kaikkia Airborne Object Identification and Management Synchronization Groupiin (AOIMSG) ja Airborne Object Identification and Management Executive Counciliin (AOIMEXEC) liittyviä dokumentteja.” Pyynnössä pyydettiin “…ottamaan mukaan kirjeet, muistiot, lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostit, tehtävänmäärittelyt, PowerPoint-esitykset, dokumenttiluonnokset näiden ryhmien perustamisesta jne. ”.

Tulos DoD:n mukaan oli, että 50 sivua löydettiin vastineeksi ylläolevaan, joista kuitenkin 23 sivua oli “…tällä hetkellä turvaluokiteltuja kansallisen turvallisuuden nimissä”, ja niiden julkaisu kiellettiin täysin. FOIA-kirje, jonka on allekirjoittanut DoD:n FOIA-vastaava, kertoi miksi tuo osuus oli evätty:

“Tämä turvaluokiteltu informaatio on vapautettu Toimeenpanomääräys 13526:n nojalla, vedoten kohtiin
1.4 (a), sotasuunnitelmat, aseet, järjestelmät tai operaatiot; 1.4 (c), tiedustelutoiminta (mukaanlukien erikoistoiminta), tiedustelulähteet tai -menetelmät; sekä 1.4 (g), kansalliseen turvallisuuteen liittyvien järjestelmien, laitosten, infrastruktuurin, projektien, suunnitelmien tai suojapalvelujen haavoittuvaisuudet tai kyvykkyydet.”

Jäljelle jääneet 27 sivua julkistettiin, mutta suurin osa varsinaisista tiedoista on sensuroitu.

Julkaistujen tietojen keskeinen ydinasia on yhdenmukainen AOIMSG:n perustamiseen liittyvien julkistettujen sähköpostien kanssa, joihin viitataan “AOIMSG-pakettina USD(I&S):lle.” Suurin osa nimistä oli sensuroitu yksityisyyssyistä, vaikkakin muutama ei ollut, joista yksi vaikuttaa olevan ensimmäinen kerta kun DoD:n viranomaisen nimi on liitetty UAP-keskusteluihin.

Mark Elliott, teknisen kokoelman johtaja

Mark R. Elliot, joka toimii teknisen kokoelman johtajana tiedustelusta vastaavan puolustusministerin alivaltiosihteerin toimistolla, paljastettiin nimien joukossa eikä sitä oltu sensuroitu julkaisuun.

Elliotin LinkedIn-profiilin mukaan, hän on “Innovatiivinen ylempi johtaja, jolla on pitkä kokemus monimutkaisten ja dynaamisten tiedustelu- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden johtamisesta.”

Toinen nimi on ollut aiemmin mainittu samoissa yhteyksissä, vaikka hän on jäänyt huomiotta. Matthew Cummings, joka Potomac Officer’s Clubin bionsa mukaan toimii vanhempana neuvonantajana MASINT-, GEOINT- ja erikoisohjelmissa Yhdysvaltain puolustusministerin kansliassa.

Cummingsin nimi tuli ensi kertaa julki Black Vaultin FOIA-tapauksessa elokuussa 2021.

FOIA-tapauksissa  DODOIG-2021-000805 ja DODOIG-2021-000811, Cummingsin nimi on yhdessä sähköpostilistan nimistä, mutta häntä ei identifioitu sen enempää ja oli mahdotonta määrittää oliko hänellä mitään roolia UAP-ohjelmissa, vai oliko hän listalla vain tiedotustarkoituksissa.

Hänen nimensä tulee esiin myöhemmin, mutta tällä kertaa enemmän tietoa on saatavilla.

Cummingsin koko nimi ja titteli näkyy uudemmassa FOIA-tietopyynnön vastauksessa, jossa turvaluokittelukohdassa yleensä nimi on sensuroitu.

Matthew Cummingsin on mainittu olevan apulaisjohtaja, tekninen kokoelma, eräässä julkistetussa dokumentissa turvaluokittelun kohdalla
Matthew Cummings, vanhempi neuvonantaja MASINT-, GEOINT-, ja erikoisohjelmissa puolustusministerin kansliassa

Kaikesta päätellen Cummings toimi Elliotin varamiehenä “teknisessä kokoelmassa”.

Tämän lisäksi Cummingsin nimi vilahtaa useita kertoja sähköposteissa, vaikkakin tiedot näistä ovat vähäiset.

Cummings todennäköisesti oli jossain roolissa AOIMSG:n alkuvaiheen toteutuksessa yhdessä Elliotin kanssa, mutta millaisessa, se ei ole tiedossa.

Eräs toinenkin sivu julkistettiin, joka ei vaikuta olleen kansan nähtävillä aiemmin.

FOIA-julkaisussa oli mukana kesäkuun 24. päivän 2021 sekä marraskuun 23. päivän 2021 muistiot apulaispuolustusministeriltä, kuten aiemmin mainittua, mutta jälkimmäisen mukana tuli “henkilöstön tiivistelmä”, jossa avattiin viraston eri komponenttien toimintaa DoD:lla, jotka ovat olleet roolissa ja tarjonneet koordinaatiota ja palautetta AOIMSG:tä perustettaessa.

“henkilöstön tiivistelmä”

Näihin kuuluu puolustustiedustelun johtaja (vastatiedustelu, lainvalvonta & turvallisuus), puolustustiedustelun johtaja (tiedustelu & turvallisuusohjelmat & resurssit), puolustustiedustelun johtaja (sodankävijän tuki), kokoelmista ja erikoisohjelmista vastaava puolustustiedustelun johtaja (DDI-C&SP), johdon sihteeri sekä muita.

(Huom: “OGCI”-akronyymi on tuntematon tätä artikkelia kirjoitettaessa. “OGC” on DoD:n Office of General Counsel, kuitenkin  “OGCI” vaikuttaa olevan akronyymi jota ei ole listattu minnekään, joten sitä ei voida määritellä tässä.)

“Tiivistelmässä” on “Tarkoitus” ja “Taustat” AOIMSG:n perustamiselle, mutta kokonaan sensuroituja ovat “Keskustelu” ja “Suositukset” -osiot.

Alareunassa on mainittu myös liitteet, jotka kuvaavat muutamat dokumentit, jotka myös Black Vault on saanut, mutta siinä siteerataan “Toteutusohjeiden luonnostelmaa (vain referenssiksi)”-dokumenttia, mikä vaikuttaa olevan yksi julkistamatta jätetyistä dokumenteista.

Vaikka Black Vault olikin pyytänyt DoD:lta lisätietoja siitä miten paljon tietoja oli jätetty julkistamatta, mitään vastausta ei ole saatu tämän artikkelin julkistamiseen mennessä, vaikka tiedostojen nimet saattavat antaa jotain osviittaa.

FOIA-tietopyyntövastauspaketti koostui 7:stä PDF-tiedostosta, joista yksi oli FOIA-julkistuskirje (toinen oli alkuperäinen pyyntö, joka ei näy allaolevassa kuvakaappauksessa), kun taas loput olivat dokumentteja, jotka on ladattavissa alta.

Tiedostojen nimet:

Kuten näet, julkistetut tiedot on numeroitu — 1, 2, 3, 5 ja 10. Tämän perusteella, tiedostot 4, 6, 7, 8 ja 9 puuttuvat, todennäköisesti näiden sivumäärä on yhteensä 23 sivua.

The Black Vault on jättänyt valituksen tarkoituksenaan saada julkistamatta jätetyt paperit julkaistuksi, ja ne tullaan julkaisemaan kun ne on saatavilla. Lisäksi uusi tapaus jätettiin 24.11.2021-17.12.2021 väliseltä ajalta (DoD korjasi päivämäärät pian tämän julkaisun jälkeen).

###

Dokumentit

22-F-0224.pdf [29 sivua, 6.6MB]

 

Artikkelin julkaissut The Black Vault

Kanada haluaa USA:lta tietoja UFOista ja droneista

Kirjoittanut Keith Basterfield

”Five Eyes”

”Five Eyes” on nimi, joka on annettu moniportaiselle sopimukselle signaalitiedustelutiedon jakamisesta. ”Five Eyes”-maat ovat Australia, Uusi Seelanti, Kanada, Britannia ja Yhdysvallat. Allianssi on perua toisen maailmansodan ajoilta. Se alkoi Britannian ja Yhdysvaltain välisenä tiedonvaihtona vuonna 1941; Kanada liittyi mukaan vuonna 1948; ja Australia sekä Uusi Seelanti vuonna 1956.

Yhdysvaltain rahoituskauden 2022 Defense Authorization Act sisältää budjettivarat perustaa virasto Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuuteen tutkimaan tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP). Tätä varten perustettiin Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) (toim. huom. uudelleennimetty AAROksi).

Uuden viraston eräs mandaatti on:

”Asianmukaisella tavalla koordinoida Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppaneiden toimintaa, jotta ymmärrettäisiin paremmin tunnistamattomien ilmailmiöiden luonnetta ja laajuutta.”

Kanada

Tuoreessa blogipostauksessani Kanadasta ja UAP:sta käsiteltiin UAP-briiffausta, joka annettiin Kanadan puolustusministerille, sekä sen parlamentin konservatiiviedustaja Larry Maguiren sitä kohtaan osoittamaa kiinnostusta. Pohdin olisiko AOIMSG ottanut yhteyttä Kanadan hallintoon?

Maaliskuun 2. päivänä 2022 National Resources Canada (NRC) oli parlamenttiedustajien luonnonvarakomitean kuultavana luonnonvara-arvioista. Edustaja Larry Maguire kysyi kysymyksen drone- ja UAP-tapausten raportoinnista Kanadan ydinteknisten laitosten lähellä.

NRC vastasi 14. maaliskuuta 2022 luonnonvarakomitealle. Vastauksen oli allekirjoittanut turvallisuudesta vastaavan osaston johtaja. Vastine sanoi, että Kanadan ydinturvakomissio (CNSC), joka on Kanadan riippumaton ydinvoiman valvoja, oli ilmoittanut, että ”…mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu.”

Jatkoa kirjeenvaihdolle

Kaksi kirjettä päivämäärillä 6. kesäkuuta 2022 liittyvät tähän asiaan. Ne ovat:

1. John Hannafordin, Kanadan apulaisluonnonvaraministerin, kirje edustaja Maguirelle.

”Kirjoitan jatkoa toukokuun 18. päivän esiintymiselleni parlamentin luonnonvarakomitean kuulemisen edessä, jossa te otitte esiin turvallisuuskysymykset koskien Kanadan valtion kantaa droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) Pohjois-Amerikan ydinvoimaloiden läheisyydessä.

Tämä on tärkeä asia, jonka minä ja kollegani luonnonvarakomiteassa otamme erittäin vakavasti. Haluaisin kertoa tässä joitain toimia, joita olemme tehneet viime aikoina.

Tavanomaisen yhteistyön lisäksi viime viikkoina ministeriö on tehnyt yhteistyötä Kanadan ydinturvakomission (CNSC), Kanadan liikenneministeriön ja Kanadan väestönsuojelun kanssa tässä asiassa. Kanadan luonnonvaraministeriö ja CNSC työskentelevät liikenneministeriön tukena kehittämässä strategiaa droneturvallisuuskysymyksiin.

Tähän päivään mennessä mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu. On kuitenkin esitetty pyyntö lentää dronea ydinvoimalan yllä vuoden 2021 alkupuoliskolla, jonka CSNC epäsi.

Kun otetaan huomioon yhteinen huoli ydinvoimaturvallisuudesta, sekä kasvava kiinnostus UAP:ta kohtaan sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, CNSC sitoutuu ottamaan asian esiin Yhdysvaltain sisarorganisaationsa kanssa ja jakaa asiaan liittyvää informaatiota tulevaisuudessa.

Me olemme tavoitelleet sisarorganisaatiotamme Yhdysvaltain energiaministeriössä koskien kansallisen tiedustelun johtajan toimiston alustavaa UAP-raporttia saadaksemme tietää enemmän heidän perspektiivistään, jotta voisimme tehdä informoituja analyyseja ja toimia Kanadassa.

Kanadan luonnonvaraministeriöllä on pitkät suhteet energiasektoriin, ja jamme valtion ja energiasektorin kriittisen infrastruktuurin toimijoiden kesken tietoja uhkista. Me jatkamme tätä tiedustelutiedon keräämiseksi kehittyvistä uhista, mm. droneista ja UAP:sta.

Kathleen Heppell-Masys, CSNC:n johtaja, vastaa kirjeessä kuuteen kysymäänne kysymykseen, jotka esititte toukokuun tilaisuudessa.

Kiitos kiinnostuksestanne tätä tärkeää turvallisuusasiaa kohtaan.

2. Tri Kathleen Heppell-Masys, turvallisuusjohtaja, Kanadan ydinturvakomissiosta Larry Maguirelle.

 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/RNNR/WebDoc/WD11637088/11637088/LetterDeputyMinisterJohnF.G.Hannaford-e.pdf

 

”Oli ilo tavata teidät toukokuun 17. 2022. Maaliskuun 4. päivän kirjeessänne antamanne tiedot auttoivat meitä ymmärtämään paremmin kiinnostuksienne, huolienne ja kysymyksienne kontekstia ja luonnetta koskien droneja ja tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP) ja ymmärsin, että otitte esille useita siihen liittyviä ongelmia seuraanava päivänä esiintymisessänne parlamentin luonnonvarakomitean (RNNR) edessä.

Ennen kuin vastaan kysymyksiinne, haluaisin selventää, että CNSC on Kanadan riippumaton ydinvoiman sääntelyviranomainen. CSNC on näennäisoikeudellinen hallintotuomioistuin, joka raportoi parlamentille luonnonvaraministerin kautta, ei ministerille. Sellaisenaan me kykenemme ottamaan kantaa huoliinne ja kysymyksiinne laajemmin tulevaisuudessa jos otatte meihin yhteyttä suoraan. Avoimena ja läpinäkyvänä sääntelyviranomaisena me mieluusti otamme vastaan mahdollisuuden työskennellä parlamenttiedustajien kanssa varmistaaksemme, että heidän informaationtarpeensa on tyydytetty.

Niinkuin puhuimme toukokuun 17. päivä, CSNC:n ydinturvallisuusvaatimukset, mm. raportointivaatimukset, kattavat kaikki ydinturvauhat, joihin liittyy yritetty tai toteutunut turvallisuusrikkomus, tai yritetty tai toteutunut sabotaasi, mm. ydinvoimalaa kohtaan esitetyt uskottavat uhkaukset. Näihin kuuluu myös droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) liittyvät tapahtumat. Nuclear Safety and Control Act, ydinturvasäännökset, sekä aiheeseen liittyvät säädösdokumentit ja lupavaatimukset vaativat luvanhaltijalta valmiutta lieventää, estää ja vastata ydintekniikan laitoksia uhkaaviin uskottaviin uhkiin.

CNSC tiedustelee luvanhaltijoilta kaikista mahdollisista raportoiduista droneista ja UAP-havainnoista ja varmistaa, että ydinturvallisuus ei näitten havaintojen johdosta vaarannu. Tähän liittyy myös kirje, jonka olen lähettänyt luvan saaneille huipputurvallisten ydintekniikan laitoksille.

Me olemme myös lähestyneet kollegojamme Yhdysvaltain ydinvoiman valvontakomissiossa (US NRC) koskien heidän ydinturvavaatimustensa luonnetta droneille ja UAP:lle sekä koskien potentiaalisesti tulevia sääntöjä. Me keskustelemme heidän näkökulmastaan enemmän tilanteen kehittyessä. Nyt, olemassaolevat ydinturvavaatimukset molemmissa maissa ovat hyvin linjassa.

Teillä oli kolme erityiskysymystä toukokuun 17. päivän kokoukseen liittyen:

1. CNSC:n valvomien eri laitosten kirjon tuntemus;

2. Kuinka pitkään Kanadan ydintekniikan laitosten turvallisuustietoja, mm. turvakamerakuvaa, säilytetään:

3. Varmistaa CNSC:ltä luvan saaneilta, että mitään drone- tai UAP-tapauksia ei ole esiintynyt ydinteknisten laitosten yllä maaliskuun 2. päivän RNNR-kokouksen jälkeen.

Ensimmäisestä kysymyksestä. Kanadalla on maailman monimuotoisimpia ydinvoimasektoreita maailmassa. Säänneltyihin laitoksiin kuuluu uraanikaivostoimintaa, uraanin rikastusta, ydinpolttoaineen prosessointia, ydinpolttoaineen tuotantoa, ydinvoimaa tuottavia ja ydinteknisiä tutkimusreaktoreita sekä ydinpolttoaineen jälkikäsittelyä.

Toisesta kysymyksestä, toimiluvan saaneet huipputurvalliset laitokset on velvoitettu säilyttämään kaikki relevantit turvallisuustallenteet toimiluvan voimassaolon ajan. Ellei esiinny jotain selkkausta, luvanhaltijat voivat poistaa datan joka ei liity tiettyihin tapahtumiin heidän turvallisuus- ja johtamisohjelmiensa mukaisesti.

Kolmanteen kysymykseen, CNSC ei ole tietoinen mistään raportoiduista drone- tai UAP-tapauksista Kanadan ydintekniikan laitoksien lähellä. Ydinturvallisuutta erityisesti silmällä pitäen, me olemme tehneet toimia varmistaaksemme luvanhaltijoilta, että sellaisia tapahtumia ei esiinny.

Kysyitte kuusi asiaan liittyvää kysymystä NRCanin apulaisministeri Hannafordilta toukokuun 18. päivän RNNR-kokouksessa. Haluaisin vastata viiteen näistä kuudesta kysymyksestä. Kuudes kysymys liittyy CNSC:n saamaan maaliskuun 4. päivän kirjeeseenne, josta voin vahvistaa saaneemme sen ja olemme keskustelleet näistä asioista NRCanin kanssa.

1. Puuttuuko luvanhaltijoilta standardoidut raportointivaatimukset UAP- ja dronetapausten raportointiin, eikä mitään virallisia ohjeistuksia ole annettu niiden alkuperän ja/tai aikeiden tutkimiseksi tai ymmärtämiseksi; ja

2. Pyysitte ohjata ydinlaitosten luvanhaltijoita pyytämään työntekijöitä ja turvahenkilöstöä varmistamaan, että kaikista drone- ja UAP-tapauksista ilmoitetaan asianmukaisesti.

Kuten puhuimme toukokuun 17. päivä, sääntöviitekehyksemme on suurimmaksi osaksi suoritusperustainen eikä se määritä sitä miten luvanhaltijoiden tulee täyttää turvallisuustavoitteet ja -vaatimukset. Luvanhaltijoita velvoitetaan raportoimaan uskottavista uhista. Kuten mainittua, olen lähettänyt kirjeen huipputurvallisten ydintekniikan laitosten luvanhaltijoille ja pyytänyt heiltä relevanttia informaatiota. Mielelläni palaan asiaan kun olen saanut jotain uutta relevanttia informaatiota.

Luvanhaltijoita velvoitetaan valmistautumaan ja vastaamaan kaikkiin uskottaviin heidän laitoksiaan uhkaaviin uhkiin. Ydinturvallisuushäiriön tapauksessa tutkinta tyypillisesti olisi poliisiviranomaisen hoidossa, ja CNSC avustaa tutkimuksia.

3. Tukeeko NRCan tieteellisen pääneuvonantajan työtä, jos valtio määrää, että hän joutuisi standardoimaan tunnistamattomista ilmailmiöistä tai droneista tehtyjen havaintoraporttien keruun ja analysoinnin koko valtionhallinnon laajuisesti.

Vaikka tämä kysymys oli osoitettu NRCanille, CSNC teknisenä ja tieteellisenä organisaationa tarjoaa täyden tukensa neuvonantajalle, jos hän saa määräyksen ryhtyä sellaiseen työhön.

4. Onko CNSC halukas avaamaan keskustelukanavan US NRC:n kanssa tunnistamattomista droneista ja UAP:sta.

Kuten mainittua, olen tavoitellut US NRC:a ja olemme todenneet, että molempien tahoilla ydinturvallisuuden raportointivaatimukset ovat linjassa. Kuten mainittua, me puhumme heidän näkökulmastaan lisää sen kehittyessä.

5. Onko CNSC:n viranomaiset tietoisia UAP-havainnoista Kanadan ydintekniikan laitosten läheisyydessä.

CNSC ei ole saanut mitään raportteja droneista tai UAP-havainnoista minkään ydintekniikan laitoksen läheisyydessä. Keskustelumme jälkeen me olemme myös varmistaneet, että ei dronet eikä UAP:t ole aiheuttaneet ydinturvallisuuden turvallisuusrikkeitä, eivätkä ne ole yrittäneet sabotoida tai sabotoineet ydintekniikan laitosten turvallisuutta.

Mielelläni toimitan teille tulokset luvanhaltijoillemme esittämästämme tietopyynnöstä. Olkaa yhteydessä CNSC:n suoraan tulevaisuudessa ydinturvakysymyksissä, älkääkä epäröikä ottaa minuun yhteyttä mikäli teillä on kysyttävää.”

AOIMSG-yhteistyö?

Edustaja Maguiren toiminta on tuonut kysymyksiä keskustelun aiheeksi Kanadan ja Yhdysvaltain välillä, eli dronejen ja UAP:den potentiaaliset ja aktuaaliset tunkeutumiset ydintekniikan laitosten alueille.

Ei ole viitteitä siitä, että AOIMSG:n viranomaiset olisivat olleet yhteydessä Kanadan valtioon yhteistyön tiimoilta ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”.

Mieleeni juolahti yksi kysymys. Onko Yhdysvaltain hallitus lähestynyt Australian valtiota yhteistyön nimissä ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”? Australian puolustusministeriölle tullaan jättämään FOIA-tietopyyntö tästä kysymyksestä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Pentagonin tiedote: uusi UFO-virasto AARO perustettu

Heinäkuun 15. päivänä 2022 apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks, yhdessä kansallisen tiedustelun johtajan (DNI) kanssa, muutti hänen tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaavalle puolustusministerin alivaltiosihteerille esitettyä  alkuperäistä säädöstään laajentamalla Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnoinnin Synkronisaatioryhmän (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) toimivaltuuksia ja nimeämällä sen Yleishallinnolliseksi Anomalioiden Ratkaisuvirastoksi (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO), johtuen National Defense Authorization Actin voimaantulosta rahoituskaudelle 2022, jossa oli mukana budjettivarat perustaa virasto, yhteistyössä DNI:n kanssa, jonka vastuut olivat laajemmat kuin alkuperäiset AOIMSG:n vastuut.

Nyt USD(I&S) Ronald S. Moultrie on informoinut AAROn perustamisesta vastaavaa, tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaavan puolustusministerin alivaltiosihteerin toimiston alaisuudessa toimivaa ministeriötä, ja nimittänyt tri. Sean M. Kirkpatrickin AAROn johtoon. Kirkpatrick tunnetaan puolustustiedusteluvirasto DIA:n ohjus- ja avaruustiedustelukeskuksen johtavana tiedemiehenä.

AAROn tehtävä tulee olemaan synkronoida puolustusministeriön eri puolilla ja muiden liittovaltion virastojen tahoilla tehtävää työtä havaita, identifioida ja nimetä kiinnostavia kohteita armeijan rakennusten, toiminta-alueiden, koulutusalueiden, erikoiskäyttöilmatilan ja muiden alueiden lähellä, yllä ja sisällä, ja tarpeen mukaan lieventää kaikkia niihin liittyviä operaatioille ja kansalliselle turvallisuudelle aiheutuvia turvallisuusuhkia. Näihin kuuluu anomaaliset, tunnistamattoman kohteet avaruudessa, ilmatilassa, veden alla ja väliaineesta toiseen siirryttäessä.

AAROn hallintoneuvosto (AAROEXEC), jota johtaa tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaavan puolustusministerin alivaltiosihteeri (USD(I&S)) Ronald Moultrie, valvoo ja ohjaa AAROn toimintaa seuraavissa pyrkimyksissä:

1. Valvonta, tiedonkeruu ja raportointi
2. Systeemikyvykkyydet ja design
3. Tiedusteluoperaatiot ja analyysit
4. Uhkien lievittäminen ja kukistaminen
5. Hallinto
6. Tiede ja teknologia

Lue apulaispuolustusministeri Hicksin muistio AAROn perustamisesta täältä.

Lue USD(I&S) Moultrien muistio AAROn perustamisesta täältä.

Lue tri. Kirkpatrickin CV täältä.

Seuraa twitterissä:

 

Artikkelin julkaissut defense.gov

2022 on UFOjen vuosi Valkoisessa talossa

Kirjoittanut Christopher Sharp

 • Jos OUSD(I&S) aikoo (kongressin ja johtajien siunauksella) sitoa resursseja uuteen UAP-virastoon, nimeltään Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), silloin Valkoisessa talossa istuville koittaa kovat ajat muutamaksi vuodeksi
 • National Defense Authorization Actin mukaan AOIMSG täytyy tarjota puolivuosittain salaisia briiffauksia ja vuosiraportti kerran vuodessa UAP:sta
 • Intelligence Authorization Act vaatii lisäksi neljä salaista kvartaaliraporttia UAP:sta
 • Yhteensä ainakin kuusi UAP-raporttia ja briiffausta on odotettavissa tälle vuodelle — jos esiintyy jokin hälyttävä tapahtuma joka vaatii välitöntä toimintaa, silloin briiffausten määrää tulee lisätä
 • Vuodesta 2022 tämä lukema nousee seitsemään
 • Poliitikot, jotka tuppaavat olemaan varovaisia, voivat puhdistaa omatuntoaan kiinnostuksella UAP-aihetta kohtaan ja näin sivuuttaa kaikki heitä kohtaan kohdistetut hyökkäykset ennen vuoden 2022 välivaaleja marraskuussa
 • Kulissien takana puolustusministeriön lähteet ovat puhuneet siitä, että tällaiste poliitikot saattavat saada tahtonsa läpi.

Jos sinun duunisi on vaikeaa, kuvittele tuntemattoman virkamiehen elämä Tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaavan puolustusministerin alivaltiosihteerin toimistossa (OUSD(I&S)).

Virastolta puuttuu resursseja toimia valvontavirastona, ja sen työ on muuttunut vieläkin raskaammaksi, kun odotettavissa on kuusi vuositttaista kongressin briiffausta ja yksi vuosittainen julkinen raportti.

Se syynäys, jonka alle OUSD(I&S):n joutuu läpinäkyvyyden ja todellisten tulosten nimissä, on ankara.

Joten käydään hieman läpi mitä kongressi vaatii AOIMSG:ltä, jotta saatte idean siitä mitä kaikkea odottaa.

NDAA:n vaatimukset

Joulukuussa 2021 saatettiin voimaan vuoden 2022 National Defense Authorization Act (NDAA) presidentti Joe Bidenin allekirjoituksella.

NDAA:n alaisuudessa AOIMSG:n pitää tarjota puolivuosittaisia salaisia briiffauksia ja yksi vuosittainen raportti UAP:sta seuraaville komiteoille:

 • Edustajainhuoneen ja senaatin asevoimakomiteat
 • Edustajainhuoneen ja senaatin budjettikomiteat: vuosittainen raportti, ei puolivuosittaisia briiffauksia
 • Edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunta sekä sekä senaatin ulkomaansuhteiden valiokunta: vuosittainen raportti, ei puolivuosittaisia briiffauksia
 • Edustajainhuoneen pysyvä tiedusteluvaliokunta sekä senaatin tiedustelukomitea

Kyllä, luit oikein — budjettikomitea (jolla on rahat hallussaan) on myös nyt mukana — ja se tarkoittaa että paine ei ole ainoastaan  OUSD(I&S):lla vaan kaikilla muillakin virastoilla puolustusministeriön sisällä, sekä myös valtion virastoilla joiden odotetaan tekevän yhteistyötä AOIMSG:n kanssa.

Intelligence Authorization Actin vaatimukset

OUSD(I&S):lla on jo edessään NDAA:n vaatimukset, puhumattakaan siitä että käynnissä on aktiivinen ylitarkastajan auditointi. Voisiko asia olla vielä pahemmin?

Kyllä.

Tässä kuussa Joe Biden allekirjoitti Yhdysvaltain budjettilain, mikä tarkoittaa, että OUSD(I&S):n pitää allokoida rahaa AOIMSG:lle ja paljastaa suunnitelmansa miten se aikoo panna kongressin velvoitteeet täytäntöön — joita kongressi vahtaa silmä kovana.

Mutta asia on vieläkin pahemmin.

Budjettilain sisään on leivottu vuoden 2022 Intelligence Authorization Act (IAA), joka on ollut viivästyneenä.

Mitä IAA tarkoittaa OUSD(I&S):lle ja AOIMSG:lle?

Kaikki puolustusministeriön tiedusteluyhteisön virastot joutuvat tarjoamaan UAP-datan  ”välittömästi” AOIMSG:lle ja kansalliselle ilma- ja avaruustiedustelukeskukselle (National Air and Space Intelligence Center, NASIC).

Ja tässä kohtaa homma muuttuu pahaksi kun OUSD(I&S):lla on jo kädet täynnä NDAA:n hommia. IAA vaatii lisäksi neljä salaista kvartaaliraporttia UAP:sta seuraaville komiteoille:

 • Edustajainhuoneen ja senaatin asevoimakomiteat
  • Edustajainhuoneen pysyvä tiedusteluvaliokunta sekä senaatin tiedustelukomitea.

Jos et ole pysynyt mukana, tässä on ne jutut jotka pitävät OUSD(I&S):n työntekijöitä hereillä öisin:

 • Kaksi puolivuosittaista salaista briiffausta
 • Neljä salaista kvartaaliraporttia
 • Yksi vuosittainen julkinen raportti, jossa voi olla salaisia liitteitä.

Kongressi toivoo saavansa lisää vastauksia, kun se pyrkii sulkemaan pois mahdolliset höpöhöpöselitykset UFOille. Poliitikot, jotka toivovat puhdistavansa oman maineensa, saattavat myös tuoda julki uskottavaa dataa kansalle.

Kaikkein tärkeimpänä, kongressi saa käsityksen tilanteesta ja niskaotteen virkamiehistä vuosikymmenten vääristelyn ja sumutuksen jälkeen.

Niille jotka haluavat tietää keskeisiä virstanpylväitä vuodelle 2022, kaikki päivämäärät eri raporteille on listattu alla:

 • Maaliskuu 2022:  Ensimmäinen puolivuosittainen salainen briiffaus, jonka NDAA-laki on velvoittanut
 • Kesäkuu 2022: Ensimmäinen salainen kvartaaliraportti, jonka IAA-laki on velvoittanut
 • Syyskuu 2022: Toinen salainen kvartaaliraportti, jonka IAA-laki on velvoittanut
 • Syyskuu 2022: Toinen salainen puolivuosittainen briiffaus, jonka NDAA-laki on velvoittanut
 • Lokakuu 2022: Ensimmäinen vuosittainen julkinen raportti, jonka NDAA-laki on velvoittanut
 • Joulukuu 2022: Kolmas salainen kvartaaliraportti, jonka IAA-laki on velvoittanut

Yhteensä ainakin kuusi UAP-raporttia ja briiffausta voidaan odottaa tänä vuonna. Jos olisi jokin hälyyttävä tapaus, joka vaatii välitöntä huomiota, silloin briiffausten määrä kasvaa.

Kun näin monta briiffausta ja raporttia vaaditaan, tulisi olla jokin toiminta-alue jolle kongressin komiteat voisivat epämuodollisesti keskittää NDAA:n ja IAA:n vaatimukset, jotta toiminta voisi olla tehokasta ja käytännöllistä.

Me voimme odottaa vuoden 2022 olevan UAP-vuosi, ainakin kongressin piireissä.

Poliitikot, jotka tuppaavat olemaan varovaisia, voivat puhdistaa maineensa esittämällä kiinnostustaan UAP-asiaa kohtaan, ja näin väistää kaikki poliittiset hyökkäykset heitä kohtaan ennen vuoden 2022 marraskuun välivaaleja.

Kulisseissa puolustusministeriön lähteet ovat vihjailleet, että sellaiset poliitikot saattavat saada tahtonsa läpi.

 

Artikkelin julkaissut Liberation Times

Kongressi aikoo järjestää ensimmäisen kuulemisen UFOista 50 vuoteen 17.5.2022

Valkoisen talon tiedustelukomitean alakomitea tulee kuulemaan kahden Pentagonin virkamiehen todistuksen ensi viikolla.

Video player loading
Kuva: U.S. Department of Defense

Edustajainhuoneen tiedustelukomitean terrorismin, vastavakoilun ja aseiden leviämisen estämisen alakomitea on buukattu pitämään ensi viikolla ensimmäinen avoin kongressin kuuleminen tunnistamattomista lentävistä esineistä yli 50 vuoteen, ja todistajina on kaksi korkea-arvoista tiedustelu-upseeria.

Kuuleminen on seurausta viime kesäkuussa julkaistusta kongressin pyytämästä  raportista koskien “tunnistamattomia ilmailmiöitä”. Yhdeksänsivuinen kansallisen tiedustelun johtajan “alustava arvio” keskittyi  144 tapaukseen vuodesta 2004 tähän päivään asti, joista kyettiin selittämään ainoastaan yksi.

Raportti kieltäytyy tekemästä johtopäätöksiä, ja siinä todetaan, että saatavilla olevat tiedot olivat “suurelta osin tuloksettomia” ja että rajoittunut ja epäyhdenmukainen data asetti haasteita ilmiön arvioinnille. Mutta raportti toteaa myös, että suurin osa raportoiduista ilmiöistä “kylläkin esittää fyysisiä kappaleita”.

Arviointi totesi, että kappaleet eivät olleet amerikkalaista salaista teknologiaa, ja että “meiltä tällä hetkellä puuttuu dataa, jonka perusteella voitaisiin sanoa minkään UAP:n olevan osa ulkovaltojen ohjelmaa tai viittaus suureen potentiaalisen vihollisen teknologiseen edistysaskeleeseen.”

Kuuleminen, joka on buukattu ensi tiistaiksi, on aikeissa keskittyä Pentagonissa toimivan ryhmän työhön, joka suorittaa jatkotoimenpiteitä raportin herättämien kansallisen turvallisuuden ja lentoturvallisuuden kysymyksissä.

“Koska tämä on erittäin suuren julkisen kiinnostuksen aihe, kaikki kohtuuton salailu voi olla esteenä mysteerin ratkaisemiselle, tai se voi estää meitä löytämästä ratkaisuja potentiaalisiin haavoittuvaisuuksiin”, indianalainen demokraattiedustaja André Carson sanoo, joka toimii edustajainhuoneen tiedustelukomitean terrorismin, vastavakoilun ja aseiden leviämisen estämisen alakomitean puheenjohtajana, joka myös kuulemisen aikoo pitää.

“Tämä kuuleminen tarkastelee niitä toimia, joita Pentagon voi tehdä vähentääkseen armeijan pilottien ja siviilipilottien UAP-ilmiöiden raportoinnista aiheutuvaa stigmaa.”

Sovittuihin todistajiin kuuluu Ronald S. Moultrie, tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaava puolustusministeri, sekä Scott W. Bray, merivoimien tiedustelun apulaisjohtaja.

“Liittovaltion hallitus ja tiedusteluyhteisö ovat kriittisessä roolissa raporttien kontekstualisoinnissa ja analysoinnissa”, sanoo edustaja Adam B. Schiff, kalifornialainen demokraatti, joka on edustajainhuoneen tiedustelukomitean puheenjohtaja. Hän sanoi, että kuulemisen tarkoituksena oli valaista “yhtä aikamme suurimmista mysteereistä ja rikkoa ylenpalttisen salailun ja spekuloinnin kierre totuudella ja läpinäkyvyydellä.”

Viime kesäkuussa raportin kongressille toimitti tiedusteluyhteisö yhdessä Pentagonin UAP-toimikunnan kanssa, jonka Pentagon marraskuussa korvasi uudella virastolla, ilmassaolevien kohteiden tunnistus- ja hallintaryhmällä AOIMSG:lla (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group). Ryhmän tehtävä on “havaita, identifioida ja nimetä kiinnostavia kohteita erikoiskäyttöilmatilassa ja arvioida ja lieventää kaikkia niihin liittyviä uhkia, joita niistä aiheutuu lentoturvallisuudelle ja kansalliselle turvallisuudelle.”

Moultrie valvoo uutta ryhmää, joka tulee olemaan tulevien kuulemisten keskiössä.

Viime joulukuussa senaattori Kirsten Gillibrand, newyorkilainen demokraatti, sekä edustaja Ruben Gallego, arizonalainen demokraatti, onnistuivat saamaan molempien puolueiden tuen tehdä lakimuutos vuosittaiseen National Defense Authorization Actiin, joka ohjaa Pentagonin työtä tiedusteluyhteisön parissa, jossa ohjeistettiin tekemään raporttien löydöksistä julkisia. Lakimuutos laajensi tutkimuksen skooppia Pentagonin jo tekemästä.

Kongressi ei vielä ole pitänyt UFO-asiassa avoimia kuulemisia sen jälkeen, kun ilmavoimat sulki julkisen Project Blue Bookina tunnetun tutkimusprojektin 1970-luvun alussa.

Vuonna 1966 Gerald R. Ford, silloinen edustajainhuoneen republikaanivähemmistön johtaja Michiganista, järjesti kuulemisen vastauksena UFO-raportteihin, joita yli 40 ihmistä, joista 12 poliisia, oli tehnyt. Ilmavoimat selittivät havainnot “suokaasuna”, mitä Ford piti “kevytmielisenä”.

“Uskon Amerikan kansalaisten olevan oikeutettuja läpikotaisempaan selitykseen kuin mitä ilmavoimat on tähän päivään asti antanut”, Ford sanoi kirjeessään kahdelle edustajainhuoneen komitealle maaliskuun 28. päivä 1966. Ilmavoimien upseerit todistivat havainnoista.

Kaksi vuotta myöhemmin kongressi piti toisen kuulemisen, jossa tieteentekijät ilmavoimien ulkopuolelta esittivät oman tutkimukset ilmiöstä, ja pyysivät jatkamaan tunnistamattomien lentävien esineiden tutkimuksia.

Ilmavoimat totesivat vuonna 1969, että mikään UFO ei ollut koskaan ollut uhka kansalliselle turvallisuudelle, että esineet eivät edustaneet minkäänlaista teknologiaa, joka olisi nykypäivän tietojen tuolla puolen, ja että ei ollut mitään näyttöä siitä, että esineet olisivat tulleet Maapallon ulkopuolelta. Ilmavoimat totesivat, että lisätutkimukset eivät olleet tarpeen.

Viime vuosina tiedusteluraportit ja lausunnot upseereilta ovat viitanneet UFOista aiheutuviin kansallisen turvallisuuden uhkien huoliin, jotka aiheutuisivat niiden kehittyneestä teknologiasta. Pilotit esimerkiksi ovat raportoineet aluksista, jotka ovat kulkeneet äärimmäisillä nopeuksilla ilman minkäänlaista näkyvää voimanlähdettä. Viranomaiset ovat esittäneet huolensa, että nämä saattaisivat liittyä vihollisten toimiin.

“Minulle on naureskeltu, mutta se on jotain mistä minä olen intohimoinen ja mielestäni kestän loanheittoa”, Carson sanoi. “Tämä voi olla se asia, joka tuo republikaanit ja demokraatit yhteen, ainakin tunniksi tai pariksi.”

Katso tästä livenä tiistaina:

 

Artikkelin julkaissut New York Times

Päivämääriä ensi vuoden budjetin UAP-osuudelle

Kirjoittanut Keith Basterfield

Nyt kun Yhdysvaltain senaatti sai hyväksyttyä NDAA:n fiskaaliselle vuodelle 2022, haluan käydä läpi päivämääriä tuossa laissa.

Salaiset briiffaukset

”Viimeistään 90 päivää tämän lakiesityksen hyväksymisestä eikä harvemmin kuin puolivuosittain, tästä eteenpäin joulukuun 31. päivään 2026 asti, alakohdan (a) mukaisesti perustettu virasto tulee antamaan kongressin komiteoille… salaisia briiffauksia tunnistamattomista ilmailmiöistä.”

Joten, arviolta maaliskuun lopusta 2022 joulukuun loppuun 2026 tullaan pitämään salainen briiffaus kerran kuudessa kuukaudessa. Tämä, tottakai, riippuu siitä onko uusi virasto perustettu siihen mennessä (katso aikataulu perustamiselle alta).

Viraston perustaminen

”Viimeistään 180 päivän sisään tämän lakiesityksen hyväksymisestä, puolustusministeri yhdessä kansallisen tiedustelun johtajan kanssa, tulee perustamaan viraston… suorittamaan UATP:n tehtäviä…”

Joten, viimeistään kesäkuun 2022 loppuun mennessä on perustettava uusi UAP-virasto.

Raportointi

”Viimeistään lokakuun 31. päivään 2022 mennessä ja vuosittain siitä eteenpäin lokakuun 31. päivään 2026 asti Johtaja yhdessä Ministerin kanssa jättävät asianmukaiselle kongressin komitealle raportin tunnistamattomista ilmailmiöistä… Jokainen raportti tulaan jättämään julkisena, muttta niihin voi kuulua salainen liite.”

Vaadittu sisältö tälle raportille kerrotaan laissa.

Joten viimeistään lokakuun 31. päivään 2022 mennessä kongressin komiteat saavat ensimmäisen julkisen raporttinsa.

Deadlinet

The Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG)

Kuten lukijat tietävät, kesäkuun 25. päivänä 2021 apulaispuolustusministeri antoi muistion, jossa ohjeistettiin puolustusasioiden alivaltiosihteeriä ”…kehittämään suunnitelma jolla muodollistetaan UAPTF:n nykyiset tehtävät”.

Marraskuun 23. päivänä 2021 AOIMSG perustettiin UAPTF:n seuraajaksi. Valvova komitea tulee välittömästi ”…johtamaan siirtymää UAP-toimikunnasta AOIMSG:n”. Lisätietoja tästä ryhmästä tulee antamaan puolustusministeriö.

Seuraava vaihe

Puolustusministerin pitää nyt tarkastella NDAA:n UAP-kohdan sisältöä ja päättää aikooko se mennä eteenpäin AOIMSG:n kanssa kuten on ilmoitettu, vai aikooko se muuttaa ajatteluaan ottamaan mukaan lain kohdan 1683 paljon laajemmat vaatimukset UAP:ta koskien.

Odotan suurella mielenkiinnolla Yhdysvaltain puolustusministeriön ilmoituksia.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG)

Kirjoittanut Keith Basterfield

Taustaa

Kesäkuun 25. päivänä 2021 apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks julkaisi muistion, osittain puolustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministerin ohjauksessa ”…kehittämään suunnitelma jolla muodollistetaan UAPTF:n nykyiset tehtävät”.   Päivämäärällä 23. marraskuuta 2021 löytyy Yhdysvaltain puolustusministeriön lehdistötiedote, joka kertoo yksityiskohtia uudesta UFO-tahosta. Tässä on lehdistötiedotteen tekstisisältö.

Lehdistötiedote

”DoD ilmoittaa Airborne Object Identification and Management Synchronization Groupin (AOIMSG) perustamisesta.

Tänään apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks, läheisessä yhteistyössä kansallisen turvallisuuden johtajan kanssa, ohjeistivat puolustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministeriä perustamaan Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisen Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnoinnin Synkronisaatioryhmän ( Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) jatkajaksi Yhdysvaltain laivaston UAP-toimikunnalle (Unidentified Aerial phenomena Task Force).

AOIMSG synkronoi puolustusministeriön ja laajemmalti Yhdysvaltain hallinnon pyrkimykset havaita, identifioida ja määrittää kiinnostuksen kohteita Erikoiskäyttöilmatilassa (Special Use Airspace, SUA), ja arvioida ja lieventää kaikkia mahdollisia lentämiselle ja kansalliselle turvallisuudelle niistä aiheutuvia uhkia.

AOIMSG:n valvovaksi elimeksi puolustusministeriö on myös ohjeistanut puolustusvoimia perustamaan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnointineuvoston (Airborne Object Identification and Management Executive Council, AOIMEXEC), joka koostuu puolustusministeriön ja tiedusteluyhteisön jäsenistä, ja joka tarjoaa keinon Yhdysvaltain hallitukselle toimia eri virastojen kesken.

Kaikkien lentävien esineiden tunkeutumiset ilmatilaamme ovat turvallisuusriski lennoille ja operaatioiden turvallisuudelle, ja ne voivat olla myös haaste kansalliselle turvallisuudelle. DoD ottaa raportit — minkä tahansa lentävän esineen, tunnistamattoman tai tunnistetun — erittäin vakavasti ja tutkii jokaisen. Tämä päätös on suoraa seurausta OUSD:n ja muiden DoD-elementtien suunnittelutoimista ja yhteistyöstä apulaispuolustusministeri Hicksin valvonnan alaisuudessa, jolla vastataan UAP:den arvioinnin haasteisiin, joita esiintyy DoD-harjoitusalueilla tai niiden lähellä sekä DNI:n alustavan raportin kuvaamissa paikoissa, joka annettiin kongressille luettavaksi kesäkuussa 2021. Raportti identifoi myös tarpeen tehdä parannuksia prosesseihin, käytänteisiin, teknologioihin ja koulutukseen, joilla parannetaan kykyämme ymmärtää UAP-ilmiötä.

Tulevina viikkoina ministeriö tulee antamaan toteutukseen ohjeistusta, joka tulee sisältämään lisää yksityiskohtia AOIMSG:n johdosta, organisaatiorakenteesta, viranomaisista ja resursseista.”

Direktiivi

Laitan tähän kaksi sivua ohjeistusta, joka on julkaistu päivämäärällä 23. marraskuuta 2021.

Direktiivin koko teksti:

”Tunnistamattomien ilmailmiöiden (unidentified aerial phenomena, UAP) ollessa läsnä Erikoiskäyttöilmatilassa (Special Use Airspace, SUA), joka on määritelty 14CFR:n osassa 73, on potentiaalisesti lentoturvariski lennon miehistölle ja se herättää myös kansallisen turvallisuuden huolia. Tämän myötä minä ohjeistan puolustustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministeriä (Under Secretary of Defense for Intelligence and Security, USD(I&S)) perustamaan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnoinnin Synkronisaatioryhmän ( Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) synkronoimaan pyrkimykset koko ministeriön alalla ja muiden liittovaltion laitosten ja virastojen kanssa havaitsemaan, identifioimaan ja määrittämään kiinnostuksen kohteita Erikoiskäyttöilmatilassa, sekä arvioimaan, sekä silloin kun asianmukaista, lieventämään kaikkia turvallisuutta ja kansallista turvallisuutta uhkaavia turvallisuusuhkia. AOIMSG:n ohjaavaksi ja valvovaksi elimeksi perustan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnointineuvoston (Airborne Object Identification and Management Executive Council, AOIMEXEC). Yhdysvaltain puolustusministeriö tulee toimimaan DoD:n virallisena vastuutahona tässä prosessissa, tulee toimimaan AOIMEXECin johdossa yhdessä operaatiojohdon ja pääesikunnan kanssa, ja tulee kutsumaan johtajatason osallistujia ODNIsta. Resurssit tälle vaatimukselle tullaan määrittämään ohjelman budjettia läpikäytäessä.

Johtaja. AOIMSG (tästä eteenpäin ”Johtaja”) tulee synkronoimaan toiminnan puolustusministerin kanslian (OSD) ja puolustusministeriön komponenttien välillä, sekä muiden Yhdysvaltain hallinnon laitosten ja virastojen välillä, jolla minimoidaan UAP:ien ja muiden Erikoiskäyttöilmatilassa lentävien esineiden lentoturvallisuudelle ja kansalliselle turvallisuudelle aiheuttavat turvallisuushuolet. Johtaja, OSD:n ja DoD:n komponenttien johdon tuella, tulee puuttumaan tähän ongelmaan standardoimalla UAP-tapausraportoinnin eri ministeriöiden välillä; identifioimalla ja kuromalla umpeen aukkoja operationaalisen ja tiedusteluhavaitsemisen kyvykkyyksien välillä; keräämällä ja analysoimalla operationaalista, tiedustelu- ja vastatiedusteludataa; suosittelemalla muutoksia käytänteisiin, lainsäädäntöön tai asetuksiin, kun tämä on asianmukaista; identifioimalla lähestymistapoja, joilla ehkäistään tai lievennetään kaikkia  kiinostuksen kohteina olevienlentävien esineiden aiheuttamia riskejä; sekä muita aktiviteetteja joita Johtaja katsoo tarpeellisiksi. Lisäksi Johtaja, yhdessä OSD:n ja DoD:n johdon komponenttien kanssa, identifioi vaatimukset ja suosittelee muutoksia doktriineihin, organisaatioon, koulutukseen, materiaaleihin, johtoon, henkilöstöön, työvoimaan, laitoksiin ja resursseihin joita DoD:n asianmukaisen komponentin johtaja tuo AOIMEXECille arvioitavaksi, tarkasteltavaksi ja toteutettavaksi, tarpeen vaatiessa.

Tästä hetkestä eteenpäin AOIMEXEC, yhdessä OSD:n ja DoD:n johdon komponenttien kanssa tulee johtamaan siirtymää UAP-toimikunnasta AOIMSG:n. AOIMEXEC tulee nimittämään vastaavan johtajan AOIMSG:lle, ja tulee antamaan toteutusohjeet minun käskystäni. Tämä ohjeistus tulee määrittelemään organisaation jäsenet, roolit, vastuut ja viranomaiset AOIMSG:ssa, AOIMEXEC:ssa sekä OSD:n ja DoD:n komponenteissa.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com