fbpx

Avainsana-arkisto: henkisyys

Kuinka tulla henkiseksi mestariksi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme täysin tyytyväisiä edistykseenne Maapallolla, emmekä me ole ainoita joka on tätä mieltä. Ne meistä, jotka näkevät ihmiskunnan kaikkein positiivisimmassa valossa, liittyvät yhteen ja puhuvat vahvuuksistanne, tavoista joilla olette voittaneet haasteenne, esteistänne, ja me puhumme myös kaikista niistä eri tavoista, joilla voimme teitä palvella. Koemme, että olet johtanut siellä monia menestyksekkäitä kampanjoita, jotka ovat johtaneet sinut hyvin erityisiin kokemuksiin, ja näemme teidän kasvavan henkisesti joka kerta, teittepä niin tai ette. Me teemme tilaa teille, ja me tiedämme että voitte tehdä samoin myös muille.

Tiedämme, että voitte nähdä toistenne elämän kehittyvän täydellisesti, koska olette henkisesti hereillä ja tiedätte, että näette muutakin kuin pelkkiä ihmisiä. Kiinnitätte huomionne sieluun, tietoisuuteen, joka päätti saada tietynlaisen kokemuksen, joka ei aina vastaa sitä, mitä halusitte tälle henkilölle. Ehkäpä näitte jonkun ihmisen kasvavan aikuiseksi ja teillä oli kaikki nämä toiveet ja unelmat hänen kohdallaan, ja sitten hän lähti elämään omaa elämäänsä, teki omia juttujaan, eikä se vastannut lainkaan sitä, mitä olitte toivoneet hänen elämänsä olevan. Teidän on päästettävä siitä irti ja tehtävä rauha sen henkilön kanssa, missä hän on elämässään, mutta myös nähtävä kaikki potentiaalit, kaikki mahdollisuudet, jotka ovat nyt hänen edessään.

Ja näihin mahdollisuuksiin sisältyy valtava määrä henkistä kasvua ja kehitystä. Teillä on kyky tehdä tämä, koska meillä on kyky tehdä se, ja koska olette aika ajoin yhteydessä meihin, jotkut teistä enemmän kuin toiset, tiedämme, että voitte löytää saman värähtelyn itsestänne. Se on värähtelyä, joka on korkeammalla taajuudella kuin vain toivoa parasta ja varmasti korkeammalla taajuudella kuin yrittää selvittää, miten henkilö pääsee takaisin sille tielle, jonka olitte hänelle kuvitelleet. Ja tietysti tämä visioiminen, jota teette, sisältää myös oman elämänkokemuksenne. Kerrotte itsellenne nuorena, mitä haluatte olla, kun kasvatte isoksi, ja sitten kun tulette vanhemmaksi, teillä on tiettyjä tavoitteita itsellenne henkilönä, jolla on ura, tai vanhempana tai henkilönä, joka yksinkertaisesti auttaa toisia.

Ja kun elämä ei mene siihen suuntaan, johon olitte kuvitellut sen menevän, on aika alkaa olla uteliaampi luomakuntanne suhteen. Silloin on aika, jolloin haluatte nähdä sen täydellisenä juuri sellaisena kuin se on, vaikka kukaan muu lähipiirissänne ei näkisikään sitä niin. Teidän on ymmärrettävä, että olette voimakkaita luojia ja että luotte olemisenne monilla eri tasoilla. Kun jokin asia ei mene suunnitelmien mukaan, teidän on tunnustettava, että on olemassa parempi suunnitelma, ja teidän on vastustettava tarvetta masentaa itseänne siitä, ettei se, mitä piditte parhaana skenaariona itsellenne, toteudu. Luottakaa siihen, että elätte aina parasta mahdollista skenaariota. Ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on, ja niistä mahdollisuuksista, joita tiellesi avautuu, ja rentoudu kaiken muun suhteen.

Rentoutukaa ja päästäkää irti, antaudu ja menkää virran mukana. Näistä käsitteistä kuulee koko ajan, mutta kun on kyse omasta elämästä, ajattelette usein, että on työskenneltävä kovemmin, yritettävä kovemmin tai visualisoitava kovemmin. Mutta teidän on päästettävä irti ja luotettava ja tiedettävä, että parempaa on aina tulossa, koska luotte sitä Alkulähteen energian aspektina, ettekä koskaan kieltäisi itseltänne yhtä luomustanne. Joskus nämä luomukset eivät tule siinä ajoituksessa, mitä haluaisitte, ja se vain tarkoittaa, että teidän on vain rentouduttava vielä enemmän, avauduttava, hyväksyttävä ja keskityttävä olemaan se versio itsestänne, mikä haluatte eniten olla noissa elämäntilanteissa, ja se on tapa elää henkisen mestaruuden elämää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Opas Yhden Lakiin, osa 5

Tässä osassa on on oppaan seitsemäs osio.

Aiemmat osat:

osa 4

osa 3

osa 2

osa 1


SEITSEMÄS OSIO – PLANEETTAMME ULKOPUOLELTA TULEVAT LIIKKEET

40. LIITTO

I. LIITTO PALVELEE YHTÄ LUOJAA

RA: Minä olen jäsen Ääretöntä Luojaa Palvelevien Planeettojen Liitossa. Liittoon kuuluu arviolta 53 sivilisaatiota, ja se käsittää arviolta viitisensataa planeettatietoisuuskompleksia.

Tämä liitto sisältää teidän planeetaltanne ne, jotka ovat saavuttaneet kolmannen ulottuvuuden tuonpuoleisen ulottuvuustietoisuuden. Se sisältää planetaarisia olentoja aurinkokunnastanne sekä planetaarisia olentoja muista galakseista (huom. Ra käyttää aurinkokunnista termiä galaksi).

Se on todellinen Liitto siinä mielessä, että sen jäsenet eivät ole toistensa kaltaisia, mutta liitossa Yhden Lain mukaisesti… Liiton jäsenet ovat saatavillanne ajatuksen kautta.

II. KUINKA MONTA TÄLTÄ PLANEETALTA PYYTÄÄ PALVELUKSIANNE?

RA: Henkilökohtaisesti minua kutsuu 352 000. (B1, 97)

III. MITÄ SEURAA NELIÖIDEN LAIN SOVELTAMISESTA TÄHÄN?

[Huom: Johtuen Yhden Luojan ennakkoasenteesta suosia positiivista polariteettia, mikä tahansa avunpyyntö, joka liittyy toisten palveluun, kasvaa huomattavasti voimakkuudeltaan: tästä tulee nimitys “neliöiden laki”. Jatkuvasti “fraktaalisesti” marginaalivoimakkuutta kasvattamalla, jokaisen kutsuvan olennon “ääni” vahvistuu uudella olennolla, joka sen jälkeen kutsuu, ja voimakkuus nopeasti kasvaa moninkertaiseksi vastaamaan suurta määrää olentoja. Tuo lukumäärä vastaa sitä kuinka moni olento pyytää apua.]

RA: Lukumäärä on arviona merkityksetön, sillä se on monen monta numeroa pitkä. Se on suuri kutsuhuuto, jonka me kaikki kuulemme koko luomakunnassa aivan kuin omat olentomme olisivat vääristyneet kohti suurta ja ylitsepääsemätöntä surua. Se vaatii meidän palvelustamme. (B1, 97)

LAUSUNTO: Jos Liitto laskeutuisi Maapallolle, heitä pidettäisiin jumalina, mikä rikkoisi Vapaan Tahdon Lakia ja näin pienentäisi heidän polarisaatiotaan kohti kaikkien palvelusta.

[Ra oli samaa mieltä] (B1, 150)

IV. MIKSI LIITTO PERUSTETTIIN?

RA: HALU PALVELLA ALKAA RAKKAUDEN TAI YMMÄRRYKSEN ULOTTUVUUDESSA (NELJÄS TIHEYS) OLLA MUSERTAVAN SUURI TAVOITE SOSIAALISELLE MUISTIKOMPLEKSILLE. (B1, 155)

V. AJATUSSODAT

RA: [Ajatussodassa] negatiivisuus kuluttaa itsensä loppuun sillä, että se ei kykene menipuloimaan, ja positiivinen kuluttaa itsensä loppuun sillä, että se ei kykene hyväksymään sitä mitä annetaan. (B1, 214)

KYSYMYS: Mitä tarkoitetaan sillä, “että se ei kykene hyväksymään sitä mitä annetaan”?

RA: Kaikkein hyväksyvin ja rakastavin energia olisi rakastaa niitä jotka manipuloiva niin, että positiiviset energiat ympäröisivät, nielaisisivat sisäänsä ja transformoisivat nuo olennot.

Tämä on kuitenkin samanveroisten taistelua, Liitto tietää ettei se voi tasavertaisesti sallia itsensä tulla manipuloiduksi pysyäkseen puhtaan positiivisena, sillä vaikka se olisi miten puhdas, sillä ei olisi mitään vaikutusta, sillä niinkutsutut pimeyden voimat olisivat asettaneet sen niskaotteeseen, niinsanotusti.

Siispä ne jotka ovat mukana tässä ajatussodassa joutuvat puolustustamaan itseään eivätkä he voi olla hyväksyviä, jotta he säilyttäisivät hyödyllisyytensä toisten palvelussa. Näin he eivät voi täysin hyväksyä sitä mitä Orionin ryhmä haluaa antaa, joka on orjuutta.

Näin jonkin verran polariteettia menetetään tässä kitkassa, ja molempien osapuolten pitää sitten järjestää rivinsä uudestaan. (B1, 214)

RA: Tämä on Liiton kaikkein vaikein työ. Ainoastaan neljää olentoa kunakin hetkenä pyydetään ottamaan osaa tähän konfliktiin. (B1, 214)

KYSYMYS: Mitä tiheyttä nämä neljä planetaarista olentoa ovat?

RA: 4. tiheyttä. 4. tiheys on ainoa tiheys omanne lisäksi, joka, koska siltä puuttuu viisautta jättäytyä pois taistelusta, näkee tarpeen taistelulle. (B1, 214)

41. UFOt

I. LIITON UFOT

RA: Me emme käytä aluksia, joita te kutsutte UFOiksi, teidän nykyisessä avaruus/aikamuistikompleksissa. (B1, 94)

A. TULEEKO KETÄÄN LIITON JÄSENIÄ TÄNNE AVARUUSALUKSILLA?

RA: Meidän tulee sanoa, että tämä informaatio ei ole tärkeää. Jos ymmärrätte tämän, silloin informaatio voidaan antaa. Jokainen planetaarinen olento, joka haluaa näyttäytyä kolmannessa avaruus/ajan vääristymässänne, joutuu pyytämään lupaa rikkoa niinkutsuttu karanteeni.

Tällä hetkellä teidän tiheydessänne on seitsemän, jotka ajavat aluksella. Heidän tavoitteensa on erittäin yksinkertainen: sallia niiden planeettanne olentojen tulla tietoiseksi äärettömyydestä, joka tietämättömille parhaiten ilmaistaan mystisenä tuntemattomana. (B1, 95)

Kaikki pyynnöt viedään Saturnuksen Neuvoston eteen.

B. KEITÄ SATURNUKSEN NEUVOSTON JÄSENET OVAT?

RA: He ovat edustajia Liitosta sekä niiltä sisäisiltä tasoiltanne, jotka ovat vastuussa kolmannesta tiheydestänne. Nimet eivät ole tärkeitä, koska nimiä ei ole.

Nimien käsite ei kuulu Neuvostoon. Jos nimiä pyydetään, me yritämme sellaista. Kuitenkaan kaikilla heillä ei ole valittua nimeä. Tämän neuvoston varasijalla on kaksikymmentä neljä olentoa, jotka tarjoavat palveluksia, heitä kutsutaan nimellä Holhoojat. (B1, 98)

Neuvosto ei ole antanut lupaa rikkoa karanteenia tässä aika/avaruusjatkumossa. Mutta lupa on annettu ilmestyä ajatusmuodossa niiden eteen, joilla on silmiä nähdä.

Kuitenkin, jonkin verran laskeutumisia tapahtuu. Jotkut näistä olennoista te tunnette Orionin ryhmänä. (B1, 99)

II. TAPAAMINEN PRESIDENTTI EISENHOWERIN KANSSA

KYSYMYS: Tapasiko Dwight Eisenhower joko Liiton tai Orionin ryhmän kanssa 1950-luvulla?

RA: Se josta puhut tapasi ajatusmuotoja, joita ei voi erottaa kolmannesta tiheydestä. Tämä oli testi. Me Liitossa halusimme nähdä mitä tapahtuisi jos tämä äärimmäisen positiivisesti suuntautunut ja yksinkertaisen nerokas henkilö, jolla ei ollut mitään merkittävää vääristymää vallan suuntaan, olisi saanut rauhanomaista informaatiota Liitolta.

Me saimme tietää, että tämä olento ei ollut sitä mieltä, että hänen alaisensa olisivat osanneet käsitellä toisten olentojen ja filosofioiden käsitteitä. Päästiin siis sopimukseen, jolla hän sai mennä omaa polkuaan ja me voisimme mennä omaamme, ja tämä mahdollisti hiljaisen kampanjan, jolla edelleen voisimme kertoa ihmisillenne meidän olemassaolostamme pikkuhiljaa. Tietyt tapahtumat ovat puuttuneet tämän suunnitelman kulkuun.

(B5, 46)

III. UFOT ORIONILTA

RA: Monet taivaillanne näkyvistä UFOista ovat Orionin ryhmästä. He lähettävät viestejä. Jotkut toisia palvelemaan suuntautuneet vastaanottavat niitä.

NÄITÄ VIESTEJÄ MUOKATAAN NIIN, ETTÄ NUO (POSITIIVISET) OLENNOT PITÄVÄT NIITÄ HYVÄKSYTTÄVINÄ, JA VIESTEISSÄ VAROITELLAAN TULEVAISUUDEN VAIKEUKSISTA.

Tämä on se mitä itseään palvelevat olennot voivat enimmillään tehdä, kun heillä on vastassaan niitä, jotka haluavat palvella toisia.

Kontaktit, joita Orionin ryhmä pitää eniten hyödyksi agendalleen ovat niitä (Maapallon olentoja), jotka ovat suuntautuneet palvelemaan itseään. (B1, 124)

IV. MIKSI ORIONIN UFOT EIVÄT LASKEUDU SUURENA JOUKKONA MAAPALLOLLE?

KYSYMYS: Olisiko Orionille parempi toimia kulisseissa ja saada värvättyä henkilöitä seuraamaan Orionin Ristiretkeläisiä omasta tahdostaan, vai onko Orionin ryhmälle yhtä hyvä laskeutua planeetallemme ja näyttää uskomattomat voimansa ja saada ihmiset sitä kautta? (B1, 151)

RA: Kulisseissa työskentely on parempi Orionin ryhmälle, sillä se ei riko Yhden Lakia niinkuin laskeutuminen. Massalaskeutuminen vähentäisi [Orionin ryhmän] polarisaatiota johtuen planeettanne vapaan tahdon rikkomuksesta. Kuitenkin se olisi uhkapeliä.

[HUOM: Oletettavasti se on uhkapeliä, eikä niinkään varmuus, johtuen siitä, että karanteenin läpi pääsisi niin harva.]

Jos planeetta vallattaisiin ja siitä tulisi Imperiumin jäsen, vapaa tahto voitaisiin sen jälkeen antaa takaisin. Tätä ei kuitenkaan tehdä johtuen Orionin ryhmän halusta edistyä kohti Yhtä Luojaa. Tämä halu mennä eteenpäin estää ryhmää rikkomasta Hämmennyksen Lakia (B1, 151)

V. MISSÄ TIHEYKSISSÄ TARVITAAN AVARUUSALUKSIA?

A. KOLMANNEN TIHEYDEN OLENNOT

RA: Kaukaisista paikoista tulevat suurimmaksi osaksi eivät tarvitse niinkutsuttuja avaruusaluksia. Kysymys vaatii ymmärrystä jota teillä ei ole. Me yritämme kertoa mitä on kerrottavana. On vain vähän kolmannen tiheyden olentoja (esimerkiksi Siriukselta), jotka ovat oppineet miten käyttää alusta tähtijärjestelmien välillä matkaamiseen, silloin kun heillä on rajoitteita joista itsekin olette tietoisia, eli erittäin pitkistä lentomatkojen kestoista. (B3, 7)

B. 4., 5. ja 6. TIHEYDEN OLENNOT

RA: 4., 5. ja 6. tiheyden olennot käyttävät kahta muuta keinoa.

(1) Eräänlainen alus, joka voi kulkea ilman minkäänlaista aikaviivettä, käyttäen gravitaatiovalon kuminauhavaikutusta. (B3, 7)

(2) Toinen tyyppi on eräänlainen kokemus (eikä niinkään avaruusalus).

Nämä olennot ovat oppineet tarpeelliset oppiaineet, jotka mahdollistavat heidän kulkea universumissa yhtenä olentona, ja täten kyetä menemään yhdestä sijainnista toiseen pelkästään ajatuksen voimalla, materialisoimaan aluksen, niinkutsutusti, sulkemalla se sisään olennon valokehoon. (B3, 7)

C. 6. TIHEYDEN OLENNOT

RA: Kuudennessa tiheydessä ei ole käytännössä yhtään olentoja, jotka enää käyttäisivät ulkoista teknologiaa matkustamiseen tai kommunikaatioon. (B3, 13)

VI. TAPAHTUUKO LÄHIKOHTAAMISIA?

RA: Niitä on tapahtunut. Me voimme huomauttaa, että lakkaamattoman ykseyden universumissa käsite “Lähikohtaaminen” on humoristinen, sillä emmekö me kaikki kohtaa itsemme jatkuvasti? Siksi, miten mikään kohtaaminen voisi olla muuta kuin erittäin, erittäin läheinen? (B3, 19)

VII. MITEN RA RAKENSI OMAN AVARUUSALUKSENSA?

KYSYMYS: Kun tulitte tänne planeetalle aluksella 18 000 ja 11 000 vuotta sitten, näitä aluksia on kutsuttu kelloaluksiksi ja ne näyttivät jonkin verran kelloilta. Pitääkö tämä paikkansa? [- George Adamski valokuvasi ne.] (B3, 153)

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Olivatko nämä aika/avaruuden vai avaruus/ajan rakenteita?

RA: Me pyydämme pitkää pinnaa, sillä vastauksemme on pakostakin monimutkainen. Ajatusrakenne muodostettiin aika/avaruudessa. Tämä aika/avaruuden osio on se, joka lähestyy valonnopeutta.

Aika/avaruudessa, tässä mallissa, olosuhteet ovat sellaisia, että aika muuttuu äärettömäksi ja massa lakkaa olemasta niin, että se, joka kykenee ylittämään tämän niinkutsutun aika/avaruuden rajapyykin, kykenee sijoittumaan haluamaansa paikkaan (avaruus/ajassa).

Kun me olimme siellä missä me halusimme olla, sitten me puimme päällemme valorakenteen, joka näyttäisi kristalliselta kellolta. Tämä muodostettiin rajapyykin läpi avaruus/aikaan. Näin oli siis kaksi konstruktia, aika/avaruuden eli aineeton konstrukti, ja avaruus/ajan eli materiaalinen konstrukti. (B3, 153)

42. MAAPALLON KARANTEENI VAIKUTTAA VAPAASEEN TAHTOOMME

I. ESTÄÄKÖ LIITTO ORIONIN ALUKSIEN LASKEUTUMISEN TÄNNE?

RA: Jokainen pyrkimys eristää tämä planeetta on tehty. Kuitenkaan holhoojien verkosto ei estä jokaista olentoa tunkeutumasta karanteenin läpi. (B1, 123)

II. MITEN LIITTO PYSÄYTTÄÄ ORIONIN ALUKSET?

RA: Otetaan yhteys valomuodon tai valokehon tasolla, riippuen tasosta tai holhoojasta. Nämä holhoojat pyyhkivät Maapallon energiakenttiä saadakseen vihiä lähestyvistä olennoista. Lähestyvää olentoa tervehditään Yhden Luojan nimessä. Näin tervehtimällä olentoa kylvetetään rakkaus/valossa, ja olento omasta vapaasta tahdostaan tottelee karanteenia johtuen Yhden lain voimasta. (B1, 124)

KYSYMYS: Mitä tapahtuisi, jos olento näin tervehdittäessä ei tottelisi?

RA: Karanteenin tottelematta jättäminen sen jälkeen, kun ollaan tervehditty tällä tasolla josta me puhumme, olisi sama kuin ei pysähtyisi kiviseinän edessä sitä päin kävellessään. (B1, 124)

KYSYMYS: Mitä tapahtuisi jos he yrittäisivät?

RA: Luoja on yksi olemus. Karanteenin rajat rikkovien värähtelytaso on sellainen, että heidän nähdessä valo/rakkauden verkon, tätä lakia on mahdotonta rikkoa. Siispä mitään ei tapahdu. Kukaan ei yritä mitään. Ei ole mitään vastarintaa.

Ainoat olennot, jotka kykenevät tunkeutumaan karanteenin läpi, ovat niitä, jotka löytävät ikkunoita tai värähtelyjä planeettanne energiakenttiä ympäröivissä avaruus/aikajatkumoissa. Nämä ovat niitä ikkunoita, joiden läpi he tulevat. Tosin ikkunat ovat harvinaisia ja ennalta-arvaamattomia. (B1, 124)

KYSYMYS: Selittääkö tämä UFOjen suuren määrän vuonna 1973?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 124)

III. VAPAA TAHTO

KYSYMYS: Koskien Yhden Lain vapaan tahdon vääristymää, miten Holhoojat voivat laittaa Maapallon karanteeniin? Rikkooko se vapaata tahtoa?

RA: Holhoojat vahvitvat kolmannen tiheyden mieli/keho/kompleksien vapaan tahdon vääristymää Maapallolla. Tapahtumat, jotka vaativat karanteenin käyttöönottoa, olivat rikkomassa kansojenne vapaan tahdon vääristymää. (B1, 149)

KYSYMYS: Eikö tämä riko Orionin ryhmän vapaata tahtoa?

RA: Tasapainotus on ulottuvuudesta ulottuvuuteen. Orionin Ristiretkeläisten yritykset rikkoa vapaata tahtoa ovat hyväksyttäviä heidän oman ulottuvuutensa ymmärryksen mukaan. Kuitenkin, teidän ulottuvuuden ihmiset muodostavat vapaan tahdon, joka ei kykene tunnustamaan kokonaisuudessaan manipulaation kaikkia vääristymiä.

Näin tarvitaan karanteenia tasapainottamaan värähtelyjen ulottuvuuserot. (B1, 149)

IV. IKKUNAT KARANTEENISSA, LISÄÄ VAPAASTA TAHDOSTA

KYSYMYS: On ikkunoita, joista Orionin ryhmä voi tulla läpi aina silloin tällöin. Tarvitaanko ikkunoita, jotta voitaisiin tasapainottaa etteivät Holhoojat vähentäisi positiivista polariteettiaan eliminoimalla kokonaan Orionin kontakti eristämällä? (B1, 150)

RA: Tämä on osittain oikein.

Tasapainotus sallii yhtäläisen määrän positiivista ja negatiivista sisäänvirtausta. Teidän planeetallanne tarvitaan vähemmän negatiivista informaatiota tai stimulusta kuin positiivista johtuen sosiaalisen muistikompleksinne vääristymän jonkin verran negatiivisesta suuntautumisesta. (B1, 150)

LAUSUNTO: Tällä tavoin vapaa tahto kokonaisuudessaan tasapainotetaan niin, että henkilöillä voi olla yhtäläinen mahdollisuus valita palvella toisia tai palvella itseä? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 150)

LAUSUNTO: Tämä on uskoakseni perustavanlaatuinen paljastus Vapaan Tahdon Laista. (B1, 150)

43. SE SUURI VALINTA: PALVELLA MUITA VAIKO ITSEÄ

I. VALINTAA EI TEHDÄ TOISESSA TIHEYDESSÄ

KYSYMYS: Voiko olento alkaa toisessa tiheydessä palvella itseä ja pysyä polulla eikä koskaan päästä pois siltä? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Palvelun käsite toisessa tiheydessä tarkoittaa oman heimon tai lauman palvelemista. Tätä ei nähdä toisessa tiheydessä erona oman itsen ja toisen itsen välillä. Kaikki nähdään omana itsenä. Jos lauma heikentyy, silloin heikentyy myös olento laumassa.

Alkuvaiheen kolmannella tiheydellä on viaton bias nähdä perhe, yhteiskunta tai maa omana itsenä. Tällä vääristymällä, vaikka se ei olekaan käyttökelpoinen kolmannessa tiheydessä edistymiselle, ei ole polariteettia.

ERO KÄY SELVÄKSI KUN OLENTO HAVAITSEE MUUT ITSET JA TIETOISESTI PÄÄTTÄÄ MANIPULOIDA TOISIA ITSEJÄ OMAN ITSEN EDUKSI. TÄMÄ ON NEGATIIVISEN POLUN ALKU. (B1, 180-181)

II. ONKO SE TIETOINEN VALINTA?

KYSYMYS: Valitseeko olento tietoisesti mille polulle (toisten palvelu tai itsen palvelu) se lähtee?

RA: Suurin osa kolmannen tiheyden olennoista on jo pitkällä valitsemallaan polulla ennen kuin käsitys polusta on tietoinen. (B1, 181)

III. MIKÄ LUO ENNAKKOASENTEEN VALITTUA POLKUA KOHTAAN?

RA: Me voimme puhua vain metaforin. Jotkut rakastavat valoa. Jotkut rakastavat pimeyttä. Kyse on uniikista ja äärettömän moninaisesta Luojasta, joka valitsee ja leikkii kokemuksillaan kuin lapsi piknikillä.

Jotkut nauttivat piknikistä ja pitävät aurinkoa kauniina, ruokaa maukkaana ja he hehkuvat luomakunnan iloa.

Jotkut pitävät yötä herkullisena, heidän piknikkinsä on toisten tuska, vaikeudet, kärsimykset ja kaikenlaisten luonnon perversioiden tutkiminen. Nämä nauttivat toisenlaisesta piknikistä.

Kaikki nämä kokemukset ovat saatavilla. Jokaisella olennolla on vapaa tahto valita leikkinsä muoto. (B1, 181)

RA: Teidän kolmannen tiheyden kokemus on vääristynyt tai vinoutunut niin, että positiiviselle suuntautumiselle annetaan enemmän apua kuin niinkutsutulle negatiiviselle. (B4, 204)

IV. MOLEMPIEN POLARITEETTIEN RIIPPUVUUS VERHOAMISESTA

KYSYMYS: Oman itsen palvelun vääristymien koko luonne, joka negatiivisen polun luo, on verhoamisen funktio ja riippuu ainakin osittain siitä, että verho pysyy jatkuvasti. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, 204)

RA: MOLEMPIEN POLKUJEN POLARITEETIT RIIPPUVAT RAJOITETUSTA NÄKÖKULMASTA.

(1) Negatiivinen Polariteetti

Negatiivinen polariteetti riippuu vahvasti erillisyyden illuusiosta oman itsen ja kaikkien muiden mieli/keho/henki-kompleksien välillä. (B4, 204)

(2) Positiivinen Polariteetti

Positiivinen polariteetti pyrkii näkemään Luojan illuusion läpi jokaisessa mieli/keho/henki-kompleksissa, mutta suurimmaksi osaksi tämä liittyy toisten palveluun suuntautuneisiin ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Tämä asenne jo itsessään on täynnä kolmannen tiheyden illuusion sisältöä. (B4, 204)

V. POLUN MUUTTAMINEN

KYSYMYS: Oletan, että olento jommalla kummalla polulla voi päättää vaihtaa polkua milloin hyvänsä, ja polun vaihtaminen on sitä vaikeampaa mitä pidemmällä polkua vaihtamispäätös tehdään. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Mitä pidemmälle olento on polarisoitunut, sitä helpompaa sille on vaihtaa polariteettia, sillä olennolla on sitä enemmän voimaa ja tietoisuutta. (B1, 181)

VI. VALITSEMINEN HIENOVARAISEMMISSA TILANTEISSA

KYSYMYS: Keskimääräinen elinikä lyheni johtuen toisten palvelun puuttumisen aiheuttamasta kiihtymisestä? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää osittain paikkansa.

Toisen syklin loppuun mennessä Vastuun laki oltiin otettu käyttöön. Olennot olivat keksineet monia tapoja ilmaista riidanhaluista luonnetta, ei ainoastaan heimoina tai kansakuntina vaan myös ihmissuhteissa. Vaihtokauppa oli korvautunut rahan konseptilla.

Omistamisen konsepti oli voittanut valta-aseman ei-omistamisesta. Jokaiselle olennolle sitten tarjottiin yhä hienovaraisempia keinoja ilmaista joko toisten palvelua tai itsen palvelua manipuloimalla toisia. (B1, 197)

44. NEGATIIVISEN POLARISAATION OLENNOT

I. ELIITTIRYHMÄ PYRKII ORJUUTTAMAAN KAIKKI MUUT

RA: Tarkastellaan yksinkertaista esimerkkiä hyvistä ja pahoista aikeista, eli Adolf Hitleriä. Aikeena oletettavasti oli yhdistää kansa valitsemalla “eliittinä” tunnettu vääristymäkompleksi (natsit) sosiaalisesta muistikompleksista (Saksan kansa) ja sitten orjuuttaa eri tavoin ne, joita vääristymän tulkinnassa pidettiin eliittiin kuulumattomina.

Orionin ryhmä lisäsi tuohon vääristymään ajatuksen imperiumista (eli muiden maiden valloittamisesta). (B1, 100)

KYSYMYS: Mikä on Orionin ryhmän tarkoitus?

RA: Heidän tarkoituksensa on valloittaminen. (B1, 102)

RA: Negatiivista polarisaatiota edistää suuresti muiden alistaminen tai orjuuttaminen. Olento, joka orjuuttaa toisen tai kykenee dominoimaan toisia saa lisää negatiivista polariteettia. Toinen itse menettää negatiivista polariteettia mutta saa lisää halua polarisoitua negatiivisesti. (B3, 33)

RA: Negatiivisessa ajattelussa on aina nokkimisjärjestys, ja erillisyydessä valta valtaa vastaan. (B3, 82-83)

KYSYMYS: Olettaen, että yksittäinen negatiivisesti suuntautunut olento on vastuussa kolmannesta tiheydestä ylösnousseen olennon sadonkorjuusta ja lisää tämän polariteetin omaan negatiiviseen polariteettiin ja valtaansa, minkälaista hyötyä tämä on ja miten olento käyttää sitä? (B4, 108)

RA: Negatiivisen ryhmän niinkutsuttu nokkimisjärjestys haastetaan heti. Olento, jolla on enemmän voimaa, käyttää voimaansa kontrolloimaan enemmän toisia itsejä.

KYSYMYS: Miten tuota voimaa mitataan?

RA: IJoissain tapauksissa se on eräänlainen taistelu, tahtojen mittelö. Aseena on se valo, mitä kukin osanottaja kykenee tuottamaan.

Useimmissa tapauksissa vallan siirtymä on ilmiselvä ja se yksinkertaisesti tunnustetaan. (B4, 108)

II. HE OHJELMOIVAT INKARNAATIOONSA TERVEYTTÄ, VAURAUTTA, VALTAA JA KONTROLLIA

RA: Negatiivisesti suuntautunut olento ohjelmoi maksimaalisen erillisyyden ja kontrollin kaikista niistä asioista ja tietoisista olennoista, jotka se havaitsee oman itsen ulkopuolisina. (B3, 28)

RA: Negatiivisesti suuntautunut yksittäinen mieli/keho/henki-kompleksi normaalisti ohjelmoi (seuraavaan inkarnaatioonsa) vaurautta, olemassaolon helppoutta ja äärimmäisen mahdollisuuden valtaan. Näin

monet negatiiviset olennot ovat pullollaan terveytenä tunnettua fyysisen kompleksin värähtelyä. Kuitenkin, se voi valita polarisaation olosuhteet parantaakseen vääristymää kohti negatiivisia tiloja kuten raivoa, vihaa ja turhautumista.

Sellainen olento voi valita käyttävänsä koko inkarnaatiokokemuksensa hiomalla vihan tai raivon tylsää terää niin, että se voisi polarisoitua kohti negatiivista tai erillistä napaa. (B3, 28)

III. HEITÄ SUOJELLAAN TOISILTA HEIDÄN TASONSA MUKAAN

RA: On olemassa negatiivisen polun kulkijoita, jotka näkevät suurta vaivaa säilyttääkseen kelvollisuuden/rumuuden vääristymän. Tätä kelvollisuutta (eli kauneutta) sitten käytetään manipuloimaan muita itsejä. (B4, 103)

RA: Niitä, jotka valitsevat erillisyyden, joka on laatu, joka on negatiiviselle polulle kaikkein tyypillisin, suojellaan toisilta itseiltä voimakkuudella, joka vastaa heidän transformaationsa suuruutta, jonka mieli on negatiivisessa merkityksessä kokenut. Positiivisen polun kulkijoilla ei ole sellaista suojaa toisilta itseiltä, koska sillä polulla kulkijat kohtaavat peilejä, jotka heijastavat kuvan omasta itsestä jokaisessa kohtaamisessa. (B4, 201)

IV. NEGATIIVINEN SÄDEKUVIO SIVUUTTAA VIHREÄN SÄTEEN (RAKKAUS)

RA: Negatiivinen sädekuvio on punainen/oranssi/keltainen, joka siirtyy suoraan siniseen, jota (sinistä) käytetään ainoastaan saamaan yhteys älykkääseen äärettömyyteen. (B2, 78)

RA: Neljännen tiheyden olento on tietoinen mahdollisten menetelmien koko kirjosta nähdä universumi Yhtenä Luojana ja se on vakuuttunut siitä, että vihreän säteen sivuuttaminen ja käyttämättä jättäminen tulee olemaan menetelmä, joka on kaikkein tehokkain neljännen tiheyden sadonkorjuukelpoisuuden saavuttamiseksi. (B4, 107)

RA: Itseä palveleva valinta on sellainen, joka kiistää koko spektrin keskiosan, joka on universaali rakkaus. Siksi kaikki perustuu sen poisjättämiseen. Tämä poisjättö ilmenee neljännessä tiheydessä oman itsen rakastamisena; eli, kaikkein täydellisimpänä oranssin ja keltaisen energiakeskuksen ilmaisuna, mitä sitten käytetään voimistamaan adeptiutta.

Kun viides tiheys on saavutettu, viisauden tiheyttä tutkivat olennot, joilla ei ole myötätuntoa, ei universaalia rakkautta.

HE KOKEVAT SEN OMASTA VAPAASTA TAHDOSTAAN, JA OVAT AIDOSTI SITÄ MIELTÄ, ETTÄ VIHREÄN SÄTEEN ENERGIA ON TYPERYYTTÄ. (B4, 91)

RA: Se mikä ei ole voidaan nähdä itseaiheutettuna pimeytenä, jossa harmonia muutetaan jatkuvaksi epäharmoniaksi.

Se mikä ei ole ei voi kestää läpi koko oktaavin, ja pimeys lopulta kutsuu valoa, ja näin se mikä ei ole kutsuu lopulta sitä mikä on. (B4, 92)

V. HE KÄYTTÄVÄT RAIVOA

KYSYMYS: Jos olento polarisoituu kohti itsen palvelua, olisiko raivolla sama fyysinen vaikutus, joka sillä olisi olennolle, joka polarisoituu toisten palvelun polulle? Aiheuttaisiko se esimerkiksi syöpää?

RA: Katalyyttiset mekanismit eivät riipu siitä mikä polariteetti on valittu, vaan siitä miten katalyyttiä käytetään. Olento, joka käyttää raivoa polarisoitumaan tietoisesti positiiviselle tai negatiiviselle polulle ei koe kehokatalyyttia, vaan käyttää katalyyttia psyykkiseen kokoonpanoon. (B2, 108)

RA: Negatiivisesti suuntautunut olento kanavoi tämän energian käytännön keinoiksi tuulettaa tunteen negatiivinen aspekti niin, että se saa kontrollin toisesta itsestä tai muuten kontrolloitua tilannetta, joka raivoa aiheuttaa.

KONTROLLI ON AVAIN NEGATIIVISEEN KATALYYTIN KÄYTTÖÖN. HYVÄKSYNTÄ ON AVAIN POSITIIVISEEN KATALYYTIN KÄYTTÖÖN. NÄIDEN NAPOJEN VÄLISSÄ ON POTENTIAALI SYÖPÄISELLE KUDOSKASVULLE. (B2, 108)

KYSYMYS: Silloin jos negatiivisesti polarisoitunut olento ei kykene kontrolloimaan omaa raivoaan, hän voi saada syövän. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa.

Negatiivinen polarisaatio sisältää suuren vaatimuksen kontrollille ja tukahduttamiselle.

Tunne, joka itsessään on epäjärjestyksessä, tulee tukahduttaa ja sitten tuoda pintaan järjestelmälliseen käyttöön, jotta se voisi olla hyödyksi negatiivisesti polarisoituneelle olennolle. Esimerkiksi, negatiiviset olennot voivat kontrolloida ja tukahduttaa seksuaalista halua, jotta sitten harjoituksessa olento voi käyttää tahdonvoimaa pakottamaan itseänsä toiselle itselle suuremmalla tehokkuudella silloin kun seksuaalinen käyttäytyminen sallitaan. (B2, 109)

VI. HEILLÄ ON ONGELMA ERILLISYYDEN JA HENKISEN ENTROPIAN KANSSA

RA: Orionin ryhmässä on erittäin vähän kolmannen tiheyden, suuri määrä neljännen tiheyden, samalla tavalla suuri määrä viidennen tiheyden ja erittäin vähän kuudennen tiheyden olentoja.

Heidän lukumääränsä on ehkäpä yksi kymmenesosa meidän omastamme, sillä henkisen entropian ongelma aiheuttaa sen, että he kokevat jatkuvaa sosiaalisten muistikompleksiensa hajoamista. Heidän voimansa on sama kuin meillä.

YHDEN LAKI EI SUOSI VALOA EIKÄ PIMEYTTÄ, VAAN SE ON SAATAVILLA SEKÄ OMAA ITSEÄÄN PALVELEVILLE ETTÄ TOISIA PALVELEVILLE. (B1, 100)

Ne jotka etsivät älykästä äärettömyyttä itseään palvelemalla luovat saman verran voimaa, mutta heillä on jatkuvia vaikeuksia johtuen erillisyyden käsitteestä, joka on implisiittinen pyrkimys etsittäessä valtaa toisiin nähden. (B1, 100)

RA: Ainoastaan erittäin harvoin negatiivisen polariteetin sosiaalinen muistikompleksi kykenee toimimaan täysin kokonaisuudessaan yhtenä olentona. Henkisen entropian aiheuttama polariteetin menetys on varsin suuri. (B4, 108)

VII. YHDEN LAKI ON SAATAVILLA KUMMALLEKIN POLULLE

RA: Tulisi huomioida, ja huolellisesti pohtia ja hyväksyä, että Yhden Laki on saatavilla mille tahansa sosiaaliselle muistikompleksille, joka pyrkii yhdessä tavoittelemaan tiettyä tavoitetta, oli se sitten toisten palvelua tai oman itsen palvelua.

Käytössä olevat lait ja avaruus/ajan illuusio ovat väliaine vapaasta tahdosta tehtyjen valintojen tuloksille. Näin kaikki olennot oppivat, huolimatta siitä mitä he etsivät. (B1, 100)

RA: NE JOTKA OVAT VALINNEET ITSENSÄ PALVELUN POLUN OVAT YKSINKERTAISESTI KÄYTTÄNEET VERHOAMISPROSESSIA TEHOSTAMAAN SITÄ MIKÄ EI OLE. TÄMÄ ON TÄYSIN HYVÄKSYTTÄVÄ METODI ITSETUNTEMUKSEN HANKKIMISEKSI LUOJASTA JA LUOJAN KÄYTTÄMÄNÄ. (B4, 91)

VIII. NEGATIIVISEN OLENNON HENKINEN VOIMA

KYSYMYS: Kun negatiivinen olento kasvaa voimassaan, esimerkiksi vähentämällä valoa, minkälaista voimaa se on?

RA: Voima josta puhut on henkistä voimaa. Mielen voimat eivät ulotu tällaisiin töihin. Tarkastellaan kuunvalon mahdollisuuksia. Olet tietoinen, että me olemme kuvanneet Hengen Matriksin Yönä. (B4, 49)

– Aiemmasta kohdasta: RA: Hengen Matriksi on niinkutsuttu Sielun Yö tai Alkupimeys. Hengen Potentiaattori on valoa sen yhtäkkisessä ja tulisessa muodossa; eli salaman välähdys. (B4, 27)

Kuunvalo silloin tarjoaa joko todellisen kuvan, joka nähdään varjossa, tai khimairan ja valheellisuuden. Voima väärentää on yhtä syvällä kuin voima erottaa totuus varjoista. Piilotettujen asioiden varjo on äärettömän syvä, siihen on säilötty Yhden Äärettömän Luojan voima.

Negatiivinen adepti työskentelee piilotettujen ja (ainoastaan osittain) valaistujen asioiden (jotka nähdään sellaisina) kanssa, jotka voivat olla joko totta tai valetta. Valheen syleileminen, sen tunteminen, sen etsiminen ja sen käyttäminen antaa voiman, joka on kaikkein suurin.

Tämä on vierailijan voiman luonne. Tämä saattaa valaista sellaisen voimaa, joka pyrkii palvelemaan muita, sillä harha-askeleet yössä ovat voi! niin helppoja. (B4, 49)

RA: Negatiivisen viidennen tiheyden suhde neljänteen tiheyteen on voimakkaamman suhde heikompaan. Näin neljännen tiheyden olennot ovat halukkaita orjia sellaiselle viidennen tiheyden olennolle, eikä kummankaan voimasta ole epäilystäkään. (B4, 106)

RA: JOKAINEN ORGANISAATIO, JOKA VAATII TOTTELEMAAN ILMAN KYSEENALAISTUSTA, JOKA PERUSTUU SUHTEELLISEEN VOIMAAN, TOIMII YLLÄ KUVATULLA TAVALLA. (B4, 106)

IX. NEGATIIVISEN KOLMANNEN TIHEYDEN PLANEETALLA OLEVIEN SAIRAUKSIEN MÄÄRÄ

KYSYMYS: Ovatko fyysiset sairaudet laajalle levinneitä negatiivisella kolmannen tiheyden planeetalla ennen sadonkorjuuta neljänteen negatiiviseen tiheyteen?

RA: Niitä esiintyy vähemmän todennäköisesti, kun negatiivinen neljäs tiheys alkaa olla todennäköinen sadonkorjuun vaihtoehto. Omasta fyysisestä kehosta pidetään paljon enemmän huolta, ja itselle tarjotaan mentaalista itsekuria. Tämä on suuren oman edun tavoittelun ja itsekurin suuntaus. (B3, 123)

X. NEGATIIVISTEN OLENTOJEN EDISTYMINEN NELJÄNTEEN TIHEYTEEN

RA: Negatiivisesti polarisoituneet olennot saavuttavat sadonkorjuun johtuen äärimmäisen tehokkaasta punaisen ja keltaisen/oranssin (energiakeskuksen) käytöstä, siirtyen suoraan indigon väriseen (kolmannen silmän) porttiin. Tämä tuo mukanaan älykkään äärettömyyden sisäänvirtaukset tämän älykkään energian kanavan läpi. (B2, 112)

KYSYMYS: Syklimme loppuessa ja ylösnousemuksen tapahtuessa, onko jolle kulle mahdollista nousta kolmannesta tiheydestä neljänteen planeetalle, joka on itseään palvelevaa tai negatiivista tyyppiä?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 117)

KYSYMYS: Has this happened to anyone well known in our history?

RA: Tällä tavoin korjattujen olentojen sadon lukumäärä on pieni. Kuitenkin, muutamat ovat läpäisseet kahdeksannen tason. Kahdeksannen tason tai älykkään äärettömyyden tason läpäiseminen mahdollistaa olennon sadonkorjuun jos tämä niin toivoo minä tahansa hetkenä syklin kuluessa. Esimerkkejä ovat Taras Bulba, Tsingis Khan ja Rasputin. (B1, 117-118)

KYSYMYS: Miten nämä negatiiviset olennot pääsevät neljänteen tiheyteen?

RA: Heillä oli muistin kautta tieto Atlantiksen aikaisesta ymmärryksestä miten käyttää eri mieli/keho/henki-kompleksin energiakeskusten sisäänvirtauksia saavuttamaan yhdyskäytävä älykkääseen äärettömyyteen. (B1, 118)

KYSYMYS: Kykenivätkö he paranormaaleihin asioihin eläessään?

RA: Tämä pitää paikkansa. Kaksi ensimmäistä eivät käyttäneet paljoakaan näitä kykyjä, mutta he olivat määrätietoisesti keskittyneet palvelemaan itseään. Kaikki kolme heistä ovat nyt neljännessä tiheydessä. Jokainen valitsi neljännen tiheyden planeetan, joka on omistautunut tavoittelemaan Yhden Lain ymmärrystä itseä palvelemalla. Yksi heistä on Orionin ryhmässä. (B1, 118)

RA: Tsingis Khanina tuntemanne henkilö on inkarnoitunut fyysisenä valokehona, ja hän levittää ajatuskontrolliin keskittyvää materiaalia niille, joita te nimittäisitte ristiretkeläisiksi, eli hän on laivuri. Nämä ristiretkeläiset kulkevat vankkureissaan valloittaakseen planetaarisia sosiaalisia muistikomplekseja ennen kuin ne saavuttavat sosiaalisen muistin asteen. (B1, 119)

XI. MITEN NEGATIIVISET OLENNOT EDISTYVÄT NELJÄNNESTÄ VIIDENTEEN TIHEYTEEN?

RA: Ylösnousemuksen negatiiviseen neljänteen tiheyteen saavuttavat sellaiset olennot, jotka ovat tietoisesti saaneet yhteyden älykkääseen äärettömyyteen käyttämällä punaista, oranssia ja keltaista energiasädettä. (B2, 73)

RA: Viidenteen tiheyteen korjataan sato neljännestä tiheydestä, jonne vuorostaan on korjattu sato kolmannesta tiheydestä. Ne, jotka eivät ole suuntautuneet palvelemaan toisia, voivat käyttää yhdyskäytävää älykkääseen äärettömyyteen. Olentojen sadonkorjuu on, koska ne voivat nähdä ja nauttia asianmukaisen tiheyden valo/rakkautta.

Niillä, jotka eivät näe hyötyä toisten palvelemisessa, on tästä huolimatta Vapaan Tahdon lain mukaisesti oikeus käyttää tuota valo/rakkautta mihin tahansa tarkoitukseen. On olemassa opiskelujärjestelmiä, jotka mahdollistavat erillisyyden etsijän saada pääsy näihin yhdyskäytäviin. Vääristymä seuraa siitä vaikutuksesta, että

NE JOTKA HALUAVAT PALVELLA ITSEÄ NÄHDÄÄN YHDEN LAIN MUKAISESTI TARKALLEEN SAMOINA KUIN NE JOTKA PYRKIVÄT PALVELEMAAN TOISIA, SILLÄ EMMEKÖ ME OLE KAIKKI YHTÄ? ITSEN PALVELU JA TOISTEN PALVELU ON KAKSINAINEN TAPA SANOA SAMA ASIA, JOS VOIT YMMÄRTÄÄ YHDEN LAIN OLEMUKSEN. (B1, 101)

Kyky rakastaa, hyväksyä ja käyttää tiettyjä valon voimakkuuksia luo vaatimuksen molemmille sekä positiiviselle että negatiiviselle tiheydelle sadonkorjuussa neljännestä viidenteen. (B2, 113)

XII. NEGATIIVISET OLENNOT VIIDENNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Viides tiheys on valon tai viisauden tiheys. Niinkutsutut negatiiviset itseään palvelevat olennot ovat korkealla tietoisuuden ja viisauden tasolla, ja ovat lopettaneet kaiken aktiviteetin, paitsi ajattelun.

Negatiivinen viides tiheys on poikkeuksellisen tiivis ja erillään kaikesta muusta. (B1, 215)

RA: Orionin jäsenet eivät näe yhtään hyvää muissa itseissä.

Siksipä on erittäin vähän viidennen tiheyden Orionin jäseniä. (B2, 120)

KYSYMYS: Miltä negatiivisen viidennen tiheyden olento näyttää?

RA: 5nen tiheyden olennot ovat erittäin kevyitä olentoja, vaikka heillä kuitenkin on fyysinen keho, siten kuin te ymmärtäisitte.

Negatiivisen viidennen tiheyden olennot ovat ilo silmälle katsella teidän kauneuskäsitteiden mukaisesti. Mutta sellaista olentoa ei ole mahdollista nähdä. (B3, 84)

XIII. ONKO HISTORIASSAMME OLLUT YHTÄÄN KUUDENNEN TIHEYDEN NEGATIIVISESTI POLARISOITUNUTTA VAELTAJAA?

RA: Tämä informaatio voi olla haitaksi. Me pidätämme sen. Yrittäkää nähdä teitä ympäröivät olennot osana Luojaa. (B2, 67)

XIV. EI OLE OLEMASSA NEGATIIVISTA KORKEAMPAA ITSEÄ

RA: Ei ole olemassa negatiivisia olentoja, jotka olisivat saavutteet Korkeamman Itsen ilmentymän. (B2, 66)

XV. NEGATIIVISEN KUUDENNEN TIHEYDEN OLENNOT VAIHTAVAT POSITIIVISELLE POLULLE

RA: Kun kuudes tiheys lähestyy, negatiivinen suuntautuminen joutuu hämmennykseen ja avaruusmatkailua ei yritetä juurikaan. (B3, 13)

RA: Näillä negatiivisesti suuntautuneilla mieli/keho/henki-komplekseilla on vaikeus, jota meidän tietojemme mukaan ei koskaan ole voitettu, sillä

5. tiheyden sadonkorjuun jälkeen viisautta on saatavilla, mutta se pitää sovittaa yhteen samalla määrällä rakkautta. Tämä on negatiivisesti suuntautuneille olennoille vaikeaa, joten ne valitsevat päästää irti negatiivisuudesta ja hypätä kuudenteen positiiviseen tiheyteen. (B2, 66)

RA: Negatiivisen kuudennen tiheyden olento on äärimmäisen viisas. Se havaitsee henkisen entropian tapahtuvan johtuen sen kyvyttömyydestä ilmaista ykseyttä kuudennessa tiheydessä.

NÄIN, KOSKA OLENTO RAKASTAA LUOJAA JA TAJUAA, ETTÄ JOSSAIN KOHTAA LUOJA ON SEKÄ ITSE ETTÄ TOINEN ITSE, OLENTO TIETOISESTI VALITSEE VÄLITTÖMÄN ENERGIAN UUDELLEENSUUNTAAMISEN NIIN, ETTÄ SE VOI JATKAA EVOLUUTIOTAAN. (B2, 66)

XVI. ORIONIN ENSIMMÄINEN VAKAVA VÄYLÄ IHMISTIETOISUUTEEN

RA: Yahweh-ryhmä työskenteli Marsissa asuvien parissa 75 000 vuotta sitten tehdäkseen heidän kehoistaan suurempia ja vahvempia uudella geneettisellä koodauksella. (B1, 174)

RA: Kuitenkin, Orionin ryhmä kykeni käyttämään tätä vääristymää (suurempi keho) opettamaan ajatuksia eliitistä. Orionin ryhmäläiset kykenivät ensimmäistä kertaa saamaan vakavan väylän planetaarisen kompleksin tietoisuuteen. (B1, 175)

KYSYMYS: Mikä mahdollisti Orionin ryhmän onnistua tässä?

RA: Niillä jotka ovat vahvoja, älykkäitä jne. on houkutus tuntea itsensä erilaiseksi verrattuna niihin jotka ovat vähemmän älykkäitä ja vahvoja. Tämä mahdollisti Orionin ryhmän muotoilla niinkutsutun pyhän sodan käsite. Tämä on vakavasti vääristynyt käsitys. Näitä tuhoisan luonteisia sotia oli monia. (B1, 175)

XVII. MITEN ORION KÄYTTÄÄ MIELENHALLINTAA ORJUUTTAMAAN POPULAATIOITA?

RA: Kaikkein tyypillisin lähestymistapa Orionin olennoilla on valita niinkutsuttu heikkomielinen johtaja, jolle se voisi ehdotella levitettäväksi suurempaa määrää Orionin filosofiaa. (B3, 21)

RA: Erittäin positiivisesti polarisoituneiden olentojen erehdyksessä saatu kontakti Orionin sotilaisiin voi tehdä tuhoa, elleivät nämä Ristiretkeläiset onnistu depolarisoimaan tahoa, johon virheellisesti on otettu yhteyttä. Tällaisesta tapauksesta ei ole kuultu.

SITEN ORIONIN RYHMÄ SUOSII OTTAA YHTEYTTÄ AINOASTAAN HEIKKOMIELISIIN OLENTOIHIN. (B3, 21)

RA: He noudattavat yhden lakia, vapaan tahdon mukaisesti. Yhteys otetaan niihin, jotka pyytävät yhteyttä. Kontaktin saaneille levitetään heidän erityistä ymmärrystään Yhden laista, joka on oman itsen palvelua. Näistä tulee eliittiä.

HE (ELIITTI) ALKAA LUODA OLOSUHTEITA, JOISSA MUU POPULAATIO ORJUUTETAAN HEIDÄN OMASTA VAPAASTA TAHDOSTAAN.

Tämä ryhmä antaa teknologiaa erilaisten kontrollimenetelmien muodossa, joilla muut manipuloidaan palvelemaan itseään. (B1, 119-120)

KYSYMYS: Tarkoitatko, että jotkut tieteentekijät ovat saaneet teknistä informaatiota telepatialla, mikä on johtanut käyttökelpoisten laitteiden luomiseen? (B1, 120)

RA: Tämä pitää paikkansa.

[Huom: Tutkimukset sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista ihmistietoisuuteen ovat tiedossa, mutta niistä harvoin puhutaan.]

KYSYMYS: Mitä ei-teknistä informaatiota he antavat?

RA: Yhden Lain itsen palvelemisen vääristynyttä filosofiaa välitetään telepatialla. Edistyneille ryhmille annetaan harjoituksia ja rituaaleja. (B1, 125)

XVIII. ENTÄPÄ ABDUKTIOT JA TERVEYSTARKASTUKSET?

RA: Orionin ryhmä käyttää terveystarkastuksia keinona pelotella henkilöä, ja se saa henkilön tuntemaan edistyneen toisen tiheyden olennon tunteita, kuten esimerkiksi laboratorioeläimen. Seksuaaliset kokemukset ovat tällaisen kokemuksen alatyyppi.

AIKEENA ON ESITELLÄ ORIONIN OLENTOJEN KONTROLLIA MAAPALLON ASUKKAASTA.

Kokemukset ajatusmuodoista ovat subjektiivisia, ja suurimmaksi osaksi niitä ei tapahdu tässä tiheydessä (B3, 21)

XIX. ORIONIN MENETELMÄT ENSIMMÄISESSÄ SYKLISSÄ

KYSYMYS: Mitkä ovat esimerkkejä Orionin varhaisista menetelmistä?

RA: Ensimmäisessä 25 000-vuotisessa syklissä Orionin ryhmä yritti (epäonnistuneesti) käyttää Tyynen valtameren ja Keski-Amerikan alueillanne löytyviä kivipatsaita. (B1, 189)

KYSYMYS: Pääsiäissaarten kiviset päät?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Laskeutuivatko Orionin olennot vai tekivätkä he sen mentaalisilta tasoilta? (B1, 189)

RA: Ne rakennettiin ajatuksen avulla etäältä.

KYSYMYS: Miten nämä päät vaikuttaisivat ihmisiin valitsemaan oman itsen palvelun? {B1, 189)

RA: Kuvittele olentojen elävän sellaisella tavalla, että niiden mieli/keho/henki-kompleksit tuntuvat olevan sellaisten voimien armoilla, joita he eivät voi kontrolloida. Kun kivipatsas tai kivimuodostelma ladataan voimalla, on mahdollista että tällaista kivirakennetta katselevat yhdistävät tähän voimaan luonnonvoiman, silloin tällä on potentiaalia vääristyä lisää vallaksi toisten yli. (B1, 189-190)

XX. ELÄÄKÖ MAAPALLOLLA TÄLLÄ HETKELLÄ ORIONIN OLENTOJA?

RA: Ei. Kuitenkin, ristiretkeläiset Orionista käyttävät kahden tyyppisiä olentoja tekemään heidän tahtonsa mukaan. Ensimmäinen on ajatusmuoto; toinen on eräänlainen robotti. (B1, 126)

KYSYMYS: Onko robotti se mitä normaalisti kutsutaan ‘Miehiksi Mustissa’?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Miehet Mustissa ovat eräänlainen ajatusmuodon tyyppinen olento, jolla on jonkin verran olemusta pintapuolisesti. Niillä on joitain niille annettuja fyysisiä piirteitä. Ne kykenevät materialisoitumaan ja dematerialisoitumaan tarpeen mukaan. (B1, 126)

XXI. NEGATIIVISET OLENNOT KOLMANNEN TIHEYDEN SISÄISILLÄ TASOILLA

RA: Niinkutsutuilla sisäisillä tasoillanne olevat negatiiviset olennot tarjoavat houkutuksia. Nämä niinkutsutut pimeyden enkelit olivat vaikuttuneet itsen palvelun polusta, jonka niille tarjosi ne, jotka ovat tulleet muinaisina aikoina karanteenin läpi. (B1, 135)

XXII. KUTSUVATKO POSITIIVISET OLENNOT KOSKAAN ORIONILAISIA?

KYSYMYS: Onko henkilölle mahdollista hämmentyä ja kutsua samaan aikaan Liittoa ja Orionin ryhmää?

RA: Se on täysin mahdollista. Monet niinkutsutut kontaktit ihmistenne keskuudessa ovat olleet hämmentyneitä ja itsetuhoisia, koska

KANAVAT OLIVAT SUUNTAUTUNEET PALVELEMAAN TOISIA, MUTTA TOIVOESSAAN TODISTEITA HE OLIVAT AVOIMIA ORIONIN RISTIRETKELÄISTEN VALHEELLISELLE INFORMAATIOLLE, JOTKA KYKENIVÄT SITTEN NEUTRALOIMAAN KANAVAN TEHOKKUUDEN (B1, 125)

XXII. PÄIVÄUNET

KYSYMYS: Jos näkisin tosi voimakasta päiväunta, jossa rakennan aluksen, tapahtuisiko tämä muissakin tiheyksissä? (B1, 158)

RA: Tämä tapahtuisi, tai olisi tapahtunut, tai tulee tapahtumaan. (B1, 158)

KYSYMYS: Käyttääkö Orionin ryhmä tätä periaatetta luomaan heille suotuisat olosuhteet?

RA: Orionin ryhmä käyttää vihamielisiä tai muuten negatiivisluonteisia päiväunia vahvistamaan näitä ajatusmuotoja. (B1, 159)

XXIII. MIKSI ORIONIN RISTIRETKELÄISET TEKEVÄT NÄIN?

RA: Itsen palvelu on kaikkeuden palvelua. Mutta oman itsen palvelu, kun se nähdään tästä perspektiivistä, vaatii aina vain laajenevaa muitten energian käyttöä manipuloimaan muita, joilla on valtaanmeneviä vääristymiä, oman itsen hyödyksi. (B1, 122)

RA: NEGATIIVISESTI SUUNTAUTUNUT OLENTO ON SE JOKA KOKEE, ETTÄ SE ON LÖYTÄNYT VOIMAN, JOKA ANTAA TÄLLE OLEMASSAOLON TARKOITUKSEN TARKALLEEN SAMALLA TAVALLA KUIN POSITIIVINEN POLARISAATIOKIN KOKEE. (B2, 130)

RA: Tämä negatiivinen olento pyrkii tarjoamaan näitä ymmärryksiä toisille itseille, yleensä muodostamalla eliitin, opetuslapset, ja opettamalla tarvetta ja oikeutta orjuuttaa muut itset heidän omaksi parhaakseen.

Nämä muut itset (eli siis eliittiryhmä) on suunniteltu riippuvaisiksi oman itsen viisaudesta ja opastuksesta. (B2, 130)

45. NEGATIIVISESTI SUUNTAUTUNEIDEN OLENTOJEN PSYYKKISET TERVEHDYKSET

(Carla oli psyykkisen hyökkäyksen kohteena suurimman osan transsikanavointinsa ajasta)

I. PROSESSI

RA. Negatiivinen viides tiheys tulee tietoiseksi voimasta, joka on syntymässä kolmannessa tiheydessä. Voimalla on kyky energisoida kolmannen tiheyden olentoja, jotka saattavat olla sadonkorjuukelpoisia. Tämä negatiivinen olento haluaa tukahduttaa voimanlähteen. Se lähettää neljännen tiheyden legioonansa. Houkutuksia tarjoillaan egolle. Jos ne sivuutetaan, olento päättää, että se joutuu suorittamaan tukahduttamisen itse.

ENSIMMÄINEN VÄÄRISTYMÄ SITOO SITÄ, MUTTA SE VOI KÄYTTÄÄ HYVÄKSI MITÄ TAHANSA VAPAAN TAHDON VÄÄRISTYMÄÄ. VAPAASTA TAHDOSTA ENNEN INKARNAATIOTA VALITTU FYYSISEN KEHON VÄÄRISTYMÄ VAIKUTTAA OLEVAN KAIKKEIN LUPAAVIN KOHDE. (B3, 140)

II. NEGATIIVISEN NELJÄNNEN JA VIIDENNEN TIHEYDEN “HYÖKKÄYKSET” TULEE NÄHDÄ PSYYKKISINÄ TERVEHDYKSINÄ

A. NÄE LUOJA KAIKISSA OLENNOISSA

JIM MCCARTY: ‘Jos haluaa nähdä sellaisen tervehdyksen vaikeana hyökkäyksenä, silloin kokemus on sellainen. Kuitenkin voi valita nähdä Luojan kaikissa olennoissa ja tapahtumissa, ja myös kiittää ja etsiä valoa kaikista tilanteista. Silloin kokemus muuttuu tuollaiseksi. (B5, 47)

B. NELJÄNNEN TIHEYDEN OLENNOT VOIVAT KÄYTTÄÄ AINOASTAAN EGOA MEIHIN VAIKUTTAAKSEEN

RA: Viides tiheys näkee valon (eli tämän ryhmän, joka kanavoi Ra:ta) aiheuttaman vaikeuden ja ohjaa negatiivisen neljännen tiheyden olentoja etsimään mahdollisia hyökkäyksen kohteita ryhmästä. Jos neljännen tiheyden houkutukset kohti egon vääristymiä eivät ole onnistuneita, silloin viidennen tiheyden olento ajattelee poistavansa valon (eli tekevänsä Carlan kehon käyttökelvottomaksi). (B3, 84)

RA: Neljännen tiheyden olennoilta puuttuu hienovaraisuus ja maaginen harjoitus, jonka viidennen tiheyden kokemus tarjoaa. (B1, 106)

C. VIIDENNEN TIHEYDEN OLENTOJEN TERVEHDYKSET OVAT HARVINAISIA

KYSYMYS: Eikö se ole epätavallista, että negatiivisen viidennen tiheyden olento tekisi näin (hyökkäisiä Carlan kimppuun) sen sijaan, että lähettäisi neljännen tiheyden palvelijan? (B3, 85)

RA: Tämä pitää paikkansa.

LÄHES KAIKKIEN POSITIIVISTEN KANAVIEN JA RYHMIEN POSITIIVISUUTTA ON MAHDOLLISTA HEIKENTÄÄ, TAI NE ON MAHDOLLISTA TEHDÄ KÄYTTÖKELVOTTOMIKSI TARJOAMALLA HOUKUTUKSIA NEGATIIVISEN NELJÄNNEN TIHEYDEN AJATUSMUODOILTA.

He voivat ehdottaa monenlaisia vääristymiä.

HE EHDOTTAVAT VÄÄRISTYMIÄ OMAN ITSENSÄ YLENTÄMISEKSI TAI ORGANISAATION VIEMISTÄ KOHTI POLIITTISTA, SOSIAALISTA TAI FISKAALISTA TAI MUUNLAISTA SUUNTAA. NÄMÄ VÄÄRISTYMÄT VIEVÄT FOKUKSEN POIS YHDEN ÄÄRETTÖMÄN RAKKAUDEN JA VALON ALKULÄHTEESTÄ

joiden viestintuojia me kaikki olemme; nöyriä ja tietäen, että me itse olemme pelkkä pienenpieni palanen Luojaa, pieni palanen valtavaa äärettömän älyn kokonaisuutta. (B3, 85)

D. 5:NNEN TIHEYDEN OLENNOT KYKENEVÄT PAREMMIN LÄPÄISEMÄÄN KARANTEENIN

RA: Tämä viidennen tiheyden olento kykenee läpäisemään aika/avaruuden kokoonpanonsa avulla tämän tietyn olennon (Carla) kentän. Se on siirtynyt karanteenin läpi ilman kulkuneuvoa ja näin kykenee paremmin jäämään havaitsematta Holhoojien verkolta. (B3, 130)

E. VIIDENNEN TIHEYDEN TIETOISUUS VOI KÄYTTÄÄ SUGGESTOIN VOIMAA SUORAAN MIELEEN

RA: Tietoisuus lähetetään eteenpäin ilman kulkuneuvoa valona. Valo työstää välittömästi virittäytymätöntä henkilöä suggestion avulla, joka on liikenteen eteen astumista koska suggestio sanoo, että mitään liikennettä ei ole.

Tämä olento (Carla), niinkuin ryhmän jokainen jäsen, on tarpeeksi kurinalainen hänen rakkauden ja valon tavoissaan, että tätä ei juurikaan kyetä suggeroimaan.

Kuitenkin Carlan fyysisellä keholla on alttius, jota tämä negatiivinen olento käyttää maksimaalisesti hyödykseen toivoen, että esimerkiksi huimauksen keinoin se aiheuttaisi Carlan kaatumisen tai että hän kävelisi huonontuneen näkökykynsä johdosta auton alle. (B3, 130)

[Huom: Wilcockin ex-tyttöystävä Sabrina käveli auton alle ja hän melkein kuoli vuonna 2001. Hän lopulta oli ihan OK, kykeni kävelemään, mutta oli kovasti shokissa. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen kun he olivat ottaneet osaa Disclosure Projectin tilaisuuteen vuonna 2001, jossa 39 silminnäkijää todistivat omasta mukanaolostaan UFOjen parissa median ja kutsun saaneiden kongressiedustajien edessä.]

F. HE VOIVAT “HYÖKÄTÄ” VAIN ENNALTA OLEMASSA OLEVIEN VÄÄRISTYMIEN KAUTTA

RA: Voit odottaa tällaisen psyykkisen hyökkäyksen olevan jatkuvaa, sillä tämä instrumentti on ollut negatiivisesti suuntautuneiden olentojen tarkkailun kohteena jo jonkin aikaa. Hyökkäys kohdistuu nyt munuaisten ja virtsaputken alueille. On myös vääristymää niveltulehduksen muodossa. (B3, 87)

KYSYMYS: Voimmeko lievittää tätä hyökkäystä mitenkään?

RA: Ei, mutta mekanismin ymmärtäminen saattaa olla avuksi.

Orionin ryhmä ei voi suoraan tulla väliin, vaan toimia ainoastaan jo olemassaolevien mieli/keho/henki-kompleksien vääristymien kautta. (B3, 42)

G. ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ CARLAAN KOHDISTETTUJEN ‘HYÖKKÄYSTEN’ INTENSITEETTI KASVOI

KYSYMYS: Voitko kertoa minulle syyn tämän psyykkisen hyökkäyksen voimistumiselle?

RA: Syy on niinkutsutun valaistumisen intensiivinen etsintä. Etsintä teidän osaltanne ei ole laantunut, vaan voimistunut. (B3, 148)

KYSYMYS: Mikä oli Orionin olennon tavoite tämän olennon (Carla) suhteen?

RA: Orionin olento haluaa poistaa instrumentin (Carla). (B3, 187)

KYSYMYS: Onko tämä neljännen vai viidennen tiheyden olento?

RA: Viidennen tiheyden Orionin olento tervehtii instrumenttia, ja se on menettänyt jonkin verran polariteettia johtuen sen kyvyttömyydestä toimia välikappaleen kehon diktaattorina. (B3, 187)

RA: CARLA ON SAANUT ORIONIN VALON HUOMION. TÄMÄ ON ÄÄRIMMÄISEN HARVINAISTA. (B3, 186-187)

III. ÄÄRIMMÄISEN HARVINAINEN MAHDOLLISUUS: VAIHTAA NEGATIIVISEN POLARITEETIN PUOLELLE

A. SE ON SATTUNUT AINOASTAAN KERRAN TÄSSÄ MESTARISYKLISSÄ

RA: Suunnitelmana on ottaa mieli/keho/sielu-kompleksi, kun se on erillään sen keltaisessa kehokompleksin kuoressa, ja sitten asettaa se negatiiviseen aika/avaruuteen (metafyysinen maailma). Kuori (fyysinen keho) kuolee ja Korkeampi Itse saa valinnan joko jättää mieli/keho/sielu-kompleksi negatiiviseen aika/avaruuteen tai sallia inkarnoituminen negatiiviseen polariteettiin.

Näin olento polarisoituisi negatiivisesti ilman, että sillä on luontaisen negatiivisen polarisaation etua. Sillä olisi edessään pitkä tie kohti Luojaa näissä olosuhteissa, vaikka lopulta kaikki päättyykin hyvin. (B3, 137-138)

RA: Kun tämä instrumentti jättää fyysisen kehonsa, se tekee sen omasta vapaasta tahdostaan. Näin mielen virheellinen sijoittaminen ei olisi vapaan tahdon rikkomus jos instrumentti seuraisi negatiivista olentoa omasta vapaasta tahdostaan. (B3, 140)

KYSYMYS: Miksi instrumentti seuraisi negatiivisesti polarisoitunutta olentoa vapaasta tahdostaan negatiiviseen aika/avaruuteen?

Miksi kukaan meistä haluaisi omasta vapaasta tahdostan seurata negatiivista olentoa?

RA: Positiivinen polariteetti näkee rakkauden kaikissa asioissa. Negatiivinen polariteetti on fiksu. (B3, 140)

KYSYMYS: Kuinka monta Vaeltajaa on kokenut syrjäyttämisen negatiiviseen aika/avaruuteen?

RA: Heitä on ollut ainoastaan yksi. (B3, 145)

KYSYMYS: JOS NEGATIIVINEN POLARITEETTI KÄYTTÄISI MITÄ TAHANSA MUUTA LÄHESTYMISTAPAA, JOKA EI KÄYTTÄISI TOISEN ITSEN VAPAATA TAHTOA, HÄN MENETTÄISI POLARISAATIOTA JA MAAGISTA VOIMAANSA. PITÄÄKÖ TÄMÄ PAIKKANSA?

RA: TÄMÄ PITÄÄ PAIKKANSA. (B3, 140-141)

B. SE VAATII TRANSSITILAYHTEYDEN SOSIAALISEEN MUISTIKOMPLEKSIIN

RA: Kysyt miksi negatiiviset ystävät eivät kykene siirtämään olentoa negatiiviseen aika/avaruuteen kuoleman kokemuksessa. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että

olento ilman kiintymystä avaruus/ajan fyysiseen kompleksiin (keho) on paljon enemmän tietoisempi eikä ole niin hyväuskoinen, joka on jonkin verran niiden, jotka rakastavat täydellä sydämellä, tunnusmerkki.

KYSYMYS: Miksi transsitila on erilainen? Miksei suojelevia olentoja ole saatavilla tässä tietyssä tilassa?

RA: Tässä uniikki piirre on mieli/keho/henki-kompleksin halukkuus kolmannen tiheyden fyysisen kompleksin ulkopuolella palvella toisia. (B3, 143)

RA: Tämän tilanteen uniikkius ei ole ystävien, oppaiden, enkeliolentojen jne. puute.

Sen työn uniikki piirre, jonka Ra on sosiaalisen muistikompleksinne ja ryhmänne kanssa aloittanut, on aikomus palvella toisia kaikkein suurimmalla puhtaudella, jonka me tovereina voimme saavuttaa.

Tämä on hälyttänyt paljon määrätietoisemman negatiivisen polariteetin olennon, jonka intresseissä on poistaa tämä tietty mahdollisuus (eli tämä ryhmä). (B3, 132)

[Huom: Yhden Lain kontakti päättyi Don Elkinsin traagiseen kuolemaan.]

IV. CARLA ON ENITEN ALTIS HYÖKKÄYKSELLE TRANSSITILASSA

KYSYMYS: Kun kuudennen tiheyden Vaeltaja on niinkutsutussa transsitilassa, poistuen kolmannen tiheyden fyysisyydestä, hänellä ei ole täyttä kykyä maagisesti puoluestaa itseään. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Carlan välikappaleen tapauksessa tämä pitää paikkansa. Pitää myös paikkansa, kun sitä sovelletaan lähes poikkeuksetta niihin instrumentteihin, jotka työskentelevät transsitilassa, jotka eivät ole saaneet tietoista maagista koulutusta aika/avaruudessa nykyisessä inkarnaatiossa.

Teidän tiheyden olennot, jotka kykenevät maagisesti puolustamaan itseään tässä tilanteessa, ovat äärimmäisen harvinaisia. (B3, 139)

V. HYÖKKÄYKSET TOISIA VASTAAN RYHMÄSSÄ OLIVAT EPÄONNISTUNEITA

KYSYMYS: Onko tämä niinkutsuttu hyökkäys tarjottu myös minulle ja Jimille Carlan lisäksi?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: En henkilökohtaisesti ole tuntenut mitään vaikutusta, josta olisin tietoinen.

RA: Kysyjälle on tarjottu oman itsen epäilemisen ja erilaisten henkilökohtaisista vääristymistä suuttumisen palvelusta.

Kysyjä on valinnut olla käyttämättä näitä mahdollisuuksia, ja Orionin olento on käytännössä lakannut olemasta kiinnostunut valvomaan jatkuvasti tätä olentoa (kysyjää). (B3, 132)

VI. MIKSI CARLAA TERVEHDITTIIN NIIN USEIN?

KYSYMYS: Negatiivisen viidennen tiheyden vierailija on umpikujassa Ra:n kanssa tapahtuvan kommunikaatiomme kanssa. Voitko kertoa minulle miksi tämä on sille niin tärkeää, kun sillä on niin rajoittunut vaikutus, arvelisin, tämän planeetan sadonkorjuuseen. (B4, 48)

RA: Ra:n täsmällisyys poistaa vääristymiä on totaalinen. Välikappaleen, jonka avulla puhumme, sekä sen tukiryhmän täsmällisyys on samanlainen. Kysymykset ovat johtaneet nopeasti kommentoinnin vaikeaselkoisille alueille. Sisältö ei vähennä taustalla olevaa puhtautta. Sellainen puhtaus on valoa. Sellainen valon intensiivisyys houkuttelee muiden huomiota. (B4, 48)

KYSYMYS: Mitä negatiivisen viidennen tiheyden vierailija toivoo saavansa kaikesta tästä?

RA: Olento toivoo saavansa osan valosta, eli mieli/keho/hengen, välikappaleen, valosta. Tämän saamiseksi olento joutuu sammuttamaan valon. (B4, 48)

RA: Negatiivisen olennon ansio on sen negatiivisen polariteetin kasvu, koska se on poistanut kirkkauden lähteen ja näin tarjonnut tälle avaruus/ajalle pimeyden mahdollisuuden, missä ennen oli valoa. Siinä tapauksessa, että se onnistuisi orjuuttamaan välikappaleen mieli/keho/hengen, se olisi orjuuttanut varsin voimakkaan olennon, ja näin tämä olisi kasvattanut sen voimaa. (B4, 49)

VII. RA:N KOMMENTTI SIITÄ MITEN NÄHDÄ CARLAN POISTAMISTA YRITTÄVÄ NEGATIIVINEN OLENTO

RA: Monilla olemassaolon tasoilla on niitä, joiden jokainen karva iloitsee palveluksesta, ja sitten on niitä, kuten tämä olento, joka on vastuussa psyykkisistä hyökkäyksistä, jotka toivovat vain lakkauttavansa tämän instrumentin (Carla) kolmannen tiheyden elämän. Kaikki ovat Luojaa.

On ainoastaan yksi valtava ennakkoluulojen ja vääristymien, värien ja sävyjen kirjo, lakkaamattomassa kuviossa.

Niiden tapauksessa, jotka eivät ole resonanssissa, heille toivotetaan rakkautta, valoa, iloa ja kaikkea hyvää. Tätä enempää ette voi tehdä,

SILLÄ TEIDÄN LUOJAN OSANNE ON SELLAINEN KUIN ON. TEIDÄN KOKEMUKSENNE JA TARJOAMAT KOKEMUKSILLE, JOTTA NE VOISIVAT OLLA ARVOKKAITA, JOUTUVAT OLEMAAN ENEMMÄN JA ENEMMÄN TÄYDELLINEN ESITYS SIITÄ KEITÄ TE TODELLA OLETTE.

Voisitteko silloin palvella negatiivista olentoa tarjoamalla sille instrumentin elämän (eli Carlan fyysinen keho kuolisi niin, että se voitaisiin tuhota)? On epätodennäköistä, että te pitäisitte sitä todellisena palveluksena.

Näin te näette monissa tapauksissa, että rakastava tasapaino saavutetaan. Rakkautta tarjotaan, valoa lähetetään.

ITSEÄÄN PALVELEVA OLENTO TUNNUSTETAAN KIITOLLISUUDELLA, MUTTA SE HYLÄTÄÄN TEIDÄN OMALLE MATKALLENNE KÄYTTÖKELVOTTOMANA TÄNÄ AIKANA. NÄIN TE PALVELETTE YHTÄ LUOJAA ILMAN PARADOKSEJA. (B3, 129-130)

VIII. MAHDOLLISTAAKO ENSIMMÄINEN VÄÄRISTYMÄ PSYYKKISEN HYÖKKÄYKSEN CARLAA VASTAAN?

KYSYMYS: Miten negatiivisen viidennen tiheyden olento, joka hyökkäsi Carlaa vastaan, läpäisi karanteenin?

RA: Tämä saatiin aikaan erittäin kapean ikkunan läpi, jota vähemmän maagisesti suuntautuneet olennot eivät olisi osanneet hyödyntää. (B3, 131)

KYSYMYS: Miksi ikkuna oli olemassa? Liittyykö se ensimmäiseen vääristymään (vapaa tahto)? Koemmeko me saman tyyppistä tasapainotusta vastaanottamalla tarjouksia tältä olennolta niinkuin planeetta kokonaisuuten vastaanottaa?

RA: Tämä pitää tarkalleen paikkansa.

Planeetan hyväksyessä yhä kehittyneempiä olentoja tai ryhmiä, joilla on tarjota informaatiota, sama mahdollisuus tulee antaa yhtä viisaille negatiivisesti suuntautuneille olennoille. (B3, 131)

KYSYMYS: Kaikki tämä on seurausta vääristymästä, jolla luodaan täysin vapaa ilmapiiri Luojalle tulla tietoisemmaksi Itsestään sen eri osien välisellä vuorovaikutuksella, yksi suhteessa toiseen. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, 166)

RA: Tämä pitää paikkansa.

46. MITEN VASTATA NEGATIIVISESTI SUUNTAUTUNEISIIN OLENTOIHIN

I. MITEN NÄITÄ VAIKUTUKSIA VOIDAAN EHKÄISTÄ?

A. MEDITOI RAKKAUDEN TILASSA NEGATIIVISTEN PUOLESTA

RA: Rakkaudessa meditointi näiden kuvien ja valon lähettäjien puolesta on kaikkein eniten saatavilla oleva keino sellaisten tapausten vaikutusten ehkäisyyn. Näiden kokemusten väheksyminen käyttämällä älyä tarkoittaa vaikutusten pitkittämistä. On paljon parempi jakaa näitä kokemuksia ja liittyä yhteen muiden sielujen ja sydämien kanssa rakkaudessa ja valossa myötätunnolla näiden lähettäjiä kohtaan, oma itse panssaroituna. (B5, 75)

B. RAKASTA HEITÄ NIINKUIN RAKASTAT OMAA PIMEÄÄ PUOLTASI

Carla Rueckert: “Jos näitä kokemuksia ”hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta” pidettiin vähemmän tärkeinä kuin elintärkeinä, se tarkoitti, että ne jatkuivat. Kun ne kohdattiin ja niitä pohdittiin täysimääräisesti ilman pelkoa, pelkästään olemalla näiden energioiden kanssa ja rakastamalla niitä, näkemällä ne oman itsen pimeänä puolena, tervehdykset olivat yksinkertaisesti kokemuksia, joita kokea ja pohtia, samalla kun työskentelee kohti oman itsen täydellistä hyväksymistä.

Tervehdyksen ottaminen vastaan itsestä tulevana ja itsensä rakastamana on sen hampaiden vetämistä ja sen myrkyn neutraloimista.” (B5, 72)

RA: Lähetä heille rakkautta, valoa, rauhaa ja iloa, ja toivota kaikkea hyvää. (B3, 129)

II. ARVOSTA MAHDOLLISUUTTA TARJOTA VALOA JA RAKKAUTTA

KYSYMYS: Sitten koemme tässä oletettavassa vaikeudessa ensimmäisen vääristymän viisauden ja täten meidän tulee täysin hyväksyä se mitä me koemme. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, 131)

RA: Menisimme itse vieläkin pidemmälle. Voi ilmaista arvonantoa tästä mahdollisuudesta. Tämä on intensiivinen mahdollisuus, sillä se vaikuttaa välikappaleen (Carlan) kivun ja huimauksen vääristymiin, se mahdollistaa instrumentin jatkuvasti valita palvella toisia ja palvella Luojaa. Samalla tavoin se mahdollistaa lisää tilaisuuksia jokaiselle ilmaista tukensa ja esitellä Äärettömän Luojan valoa ja rakkautta. (B3, 132)

III. HYVÄKSY POLARISOITUNUT JA TASAPAINOTETTU POSITIO

KYSYMYS: Ei ole mitään muuta palvelusta tänä aikana, jota me voisimme tarjota tälle viidennen tiheyden Orionin olennolle. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. Tätä olentoa on luonnollisesti vaikeaa palvella johtuen siitä, että tämä olento pitää teidän tarjoamaanne palvelusta epäpalveluksena.

TEIDÄN LÄHETTÄESSÄNNE TÄLLE OLENNOLLE RAKKAUTTA JA VALOA JA TOIVOTTAESSANNE SILLE KAIKKEA HYVÄÄ, SE MENETTÄÄ POLARITEETTIAAN JA SE JOUTUU UUDELLEENRYHMITTÄYTYMÄÄN.

Toisaalta, jos sallitte sen tuottaa palvelusta ja poistaa Carlan keskuudestanne, te saattaisitte mahdollisesti nähdä tämän epäpalveluksena.

Tässä teillä on tasapainotettu ja polarisoitu näkemys Luojasta; kahdenlaista tuotettua palvelusta, jotka hylätään molemmilta puolilta, ja tasapainotilassa, jossa vapaa tahto säilyy ja kummankin sallitaan kulkea omaa polkuaan kokien Yksi Ääretön Luomakunta. (B3, 133)

IV. ÄLÄ TARJOA PALVELUSTA SILLOIN KUN SITÄ EI PYYDETÄ

KYSYMYS: Jos on olemassa jotain mitä voin tehdä tälle tietylle olennolle, jos voisit kommunikoida sen pyynnöt meille, me ainakin voisimme harkita niitä, koska me haluamme palvella kaikin mahdollisin tavoin.

RA: Me huomaamme, että me emme ole kyenneet selventämään palvelustanne suhteessa haluunne palvella. Teidän, meidän nöyrän mielipiteen mukaan, tarvitsee

LUOPUA HALUSTA PALVELLA SIELLÄ MISSÄ MITÄÄN PALVELUSTA EI PYYDETÄ. YLPEILKÄÄ TEIDÄN POLARITEETTINNE VOIMALLA JA SALLIKAA VASTAKKAISELLE POLARITEETILLE TEHDÄ SAMOIN,

nähkää suuri huumori tämän polariteetin katsantokannassa kuudennen tiheyden näkökulmasta, jossa nämä kaksi polkua yhdistyvät. (B3, 134)

V. OLI VAIN YKSI TAPA JOLLA RYHMÄ KYKENI LOPETTAMAAN PSYYKKISET TERVEHDYKSET

KYSYMYS: Onko jotain mitä instrumentti (Carla) voisi tehdä eliminoidakseen hänen ongelmansa, eli hyökkäysten kylmän tunteen? (B3, 85)

RA: Kyllä.

KYSYMYS: Mitä?

RA: Voitte lopettaa pyrkimyksenne olla kanavia Yhden Äärettömän Luojan rakkaudelle ja valolle. (B3, 85)

VI. ON USEITA TURVAMEKANISMEJA

KYSYMYS: Carla tuottaa palvelusta, joka liittyy Liiton jäsenten kanavoimiseen. Me olemme haluttomia jatkamaan tätä, johtuen siitä mahdollisuudesta, että hän saattaisi vajota transsiin ja tarjota palvelusta negatiivisesti polarisoituneelle olennolle. Onko olemassa joitain turvamekanismeja, joilla luoda tilanne jossa hän ei vajoaisi transsiin, poislukien suojeltu työskentely kuin tämä? (B3, 146)

RA: Niitä on kolme. Kolmas on yksinkertainen keino pitää instrumentti sen fyysisessä kompleksissa. Voitte pitää kädestä.

KYSYMYS: Sanotko, että pelkästään pitämällä Carlaa kädestä kanavointisessioiden aikana, se estäisi transsin? (B3, 147)

RA: Tämä pitää paikkansa. Se estää ne meditaation tasot, jotka ovat tarpeen ennen transsia. (B3, 147)

VII. VAPAA TAHTO EI TAKAA “RAUHALLISTA PURJEHDUSTA

KYSYMYS: Mainitsit positiivisesti suuntautuneen olennon, joka ‘vieteltiin‘ siirtymään negatiivisesti polarisoituun aika/avaruuteen. Olen varma, että jos positiivisesti suuntautunut olento olisi täysin ymmärtänyt mitä hän teki, hän ei olisi tehnyt niin. Mikä filosofinen periaate tässä on toiminnassa (eli, rikottiinko vapaata tahtoa)? (B3, 146)

RA: Tässä on kaksi tärkeää pointtia.

(1) ENSINNÄKIN, VAPAA TAHTO EI TARKOITA, ETTÄ EI TULISI OLEMAAN MITÄÄN OLOSUHTEITA JOLLOIN LASKELMAT MENEVÄT MÖNKÄÄN. TÄMÄ PÄTEE KAIKKIIN ELÄMÄNKOKEMUKSIIN. VAIKKA MITÄÄN VIRHEITÄ (A Course In Miracles sanoisi syntejä) EI TÄSSÄ OLEKAAN, ON SILTI YLLÄTYKSIÄ. (B3, 146)

(2) Toiseksi, se, mitä me ja te teette, kuten tämä tässä, kantaa mukanaan maagista varausta, jos käytetään tätä paljon väärin ymmärrettyä termiä, ehkäpä me voisimme sanoa metafyysistä voimaa.

Ne, jotka tekevät voimakasta työtä, voivat kommunikoida arviolta yhtä voimakkaiden olentojen kanssa.

On onnekasta, että Orionin olennolla ei ole tämän ryhmän luonnollista voimaa. Kuitenkin se on varsin kurinalainen, siinä missä tältä ryhmältä puuttuu yhtäläinen hienovaraisuus kuin sillä on voimassaan. Kumpikin työskentelee tietoisuudessa, mutta ryhmä ei ole vielä alkanut toimia ryhmänä. (B3, 146)

47. 10 KÄSKYÄ

RA: 10:n käskyn alkuperä seuraa negatiivisten olentojen lakia, jotka ovat painaneet tietonsa positiivisesti suuntautuneisiin mieli/keho/henki-komplekseihin. Informaatio yritti kopioida tai apinoida positiivista informaatiota, samalla kun se piti negatiiviset piirteensä. Orionin ryhmä teki tämän. (B1, 152)

KYSYMYS: Mikä tarkoitus tämän tekemisellä oli?

RA: Heidän tarkoituksensa on valloittaminen ja orjuutus. Tämä tapahtuu perustamalla eliitti ja saattamalla muut palvelemaan eliittiä erilaisin keinoin, kuten juuri mainitsemasi lait. (B1, 152)

RA: He loivat eliitin nimeltä Levin pojat. (B3, 67)

KYSYMYS: Oliko käskyjen vastaanottaja (Mooses) positiivisesti vaiko negatiivisesti suuntautunut?

RA: Vastaanottaja oli äärimmäisen positiivinen. (B1, 152)

RA: Hän (Mooses) antoi planeettanne kansalaisille mahdollisuuden kulkea polkua Yhden Äärettömän Luojan luokse, joka oli täysin positiivinen. (B3, 67)

KYSYMYS: Jos olento olisi Yhden Laista tietoinen, se ei käskyjen tavoin sanoisi “Älä”. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 152)

Artikkelin julkaissut Divine Cosmos

Viesti valonkantajille

Rakkaat lukijat, näinä niin suuren hävityksen ja hämmennyksen aikoina toivomme on, että nämä viestit tuovat teille informaatiota ja rohkaisua. Älkää lannistuko, sillä nykyajat ovat juuri se syy miksi valitsitte olla Maapallolla tänä aikana.

Siirtymä, jota niin monet ovat toivoneet ja rukoilleet, on alkanut mutta se ei näytä siltä miltä niin monet odottavat sen näyttävän. Tämä johtuu siitä, että he kuvittelivat sen kolmiulotteisilla konsepteilla miltä täydellinen uusi maailma näyttäisi. Kaikki pahat ihmiset poistettaisiin ja kaikki hyvät ihmiset eläisivät onnellisina elämänsä loppuun asti ilman ongelmia. Päästäkää irti kaikista jäljellä olevista käsityksistä, joita teillä saattaa edelleen olla koskien Maapallon ylösnousemusta, ja sallikaa prosessin edetä niinkuin sen tulee.

Monet vanhat ja hyvin vakiintuneet kolmiulotteiset luomukset tulee ensin tuoda pintaan, jotta ne voitaisiin nähdä ja tunnustaa sen suhteen mitä ne todella edustavat ennen kuin enemmistö voi tulla tietoisiksi niistä, hylätä ne ja lakata energeettisesti ruokkimasta niitä. Tämä on prosessi, mutta niinkuin kartoissa lukee: ”Olet tässä”.

Tämä tulee jatkumaan jonkin aikaa ja lisää on tulossa. Pysykää keskittyneinä kaikkein korkeimpaan henkiseen oivallukseenne tarkkailijana, mutta sellaisena joka on avoin auttamaan silloin kun apua kaivataan. Jotkut teistä saavat ohjeistusta ottaa aktiivisen roolin, kun taas toisten tulee yksinkertaisesti pitää Valoa yllä. Kumpikaan ei ole toistaan tärkeämpi, mutta molempia tulee toteuttaa ilman egon väliintuloa. Seuratkaa intuitiotanne, kuunnelkaa, luottakaa ja tietäkää että saatte aina opastusta.

Me näemme monia muutoksia tulevan piakkoin ja vielä enemmän paljastuu esiin siitä, mikä ei ole vielä energeettisesti valmis ilmentymään. Älkää järkyttykö ja suuttuko kun ihmiset ja ongelmat alkavat paljastua siksi mitä ne ovat ja mitä ne edustavat. Te olette valmiita ja teitä on tasapuolisesti varoitettu, mutta osa informaatiosta tulee olemaan järkyttävää niille, jotka elävät vielä vanhoissa energioissa. Teitä saatetaan pyytää paikalle tyynnyttelemään ja avustamaan niitä, jotka eivät ole valmiita informaatiolle ja muutokselle.

Se voi olla juhlan aikaa mikäli sallitte sen olla sitä ja jos kykenette päästämään irti käsityksistä siitä miltä kaiken tulisi tai ei tulisi näyttää. Matka kohti korkeammin resonoivalle Maa-planeetalle on alkanut ja mikään määrä häirintää niiltä, jotka pyrkivät hidastamaan prosessia, ei kykene sitä pysäyttämään.

Suuri osa nykypäivän kaaoksesta on niiden toimintaa, jotka eivät halua maailman heräävän uudelle tietoisuuden tasolle, sillä se tarkoittaisi sitä, että he eivät voisi enää manipuloida ja kontrolloida. Heiltä on kuitenkin loppumassa vaihtoehdot, sillä Valolla on henkinen laki tukemassa, ylläpitämässä ja ravitsemassa itseään, kun taas väärillä uskomuksilla ja konsepteilla ei ole.

Kun henkilökohtainen tietoisuus valaistuu, sitä alkaa päästä yhteyteen ja resonoida aiemmin saavuttamattomissa olleiden korkeamman ulottuvuuden värähtelyjen kanssa, kun linjautuu niiden kanssa. Tämä taas johtaa irtaantumiseen linjasta joidenkin muiden asioiden kanssa, kuten eräiden ruoka-ainesten.

Välttäkää prosessoitua roskaruokaa ja vääriä ruokia, huolimatta siitä miten herkullisia ja terveellisiä niiden pakkaukset sanovat niiden olevan. Tämä pätee myös hedelmiin ja vihanneksiin, joita on myrkytetty hyönteismyrkyillä, jotka on poimittu kauan ennen kypsymisaikaa, joskus jopa värjätty pinnasta, ja sitten asetettu kauniisti näytille ostettavaksi. Valitkaa ruokia, jotka ovat paremmin linjassa oman energianne kanssa ja luottakaa intuitioonne kun olette kaupassa. Taivas ei romahda niskaanne jos syötte jotain matalamman kanssa resonoivaa, mutta tunnette olonne paremmiksi ja energiaanne tueataan mikäli valitsette korkeammalla värähteleviä ruokia.

Uudet energiatasot aiheuttavat myös sen, että jotkut viihteet, TV-ohjelmat, kirjat ja ajanvietteet eivät enää resonoi siten kuin aiemmin. Perhe ja ystävät, jotka pysyvät linjassa näiden asioiden kanssa, eivät ymmärrä sitä miksi valitsette enää olla osallistumatta, ja he saattavat tulkita kiinnostuksen puutteenne henkilökohtaiseksi hylkäämiseksi, mikä usein tuo mukanaan eripuraa ja väärinymmärryksiä.

Se voi olla rakastava ele jatkaa osallistumista, kun jokin, joka ei enää ole tärkeää teille on erittäin tärkeää toisille, mutta älkää koskaan luopuko suoraselkäisyydestänne tai henkilökohtaisesta voimastanne toisia miellyttääksenne tai ”sopiaksenne joukkoon”. Älkää salliko ryhmäpaineen tai halun pitää yllä rauhaa aiheuttaa teidän lankeamistanne takaisin paikkoihin, joista olette kasvaneet irti, tai saada aikaan sen että uskoisitte että teissä on jotain vikaa. Kyse ei ole koskaan oikeasta tai väärästä, kyse on yksinkertaisesti energeettisestä väärinsuuntautumisesta.

Älkää koskaan luovuttako sisäistä voimaanne Jumalallisena Olentona, vaan olkaa samaan aikaan valppaina välttääksenne vastarintaa omalta osaltanne, joka voi helposti taantua egon peliksi ja kolmiulotteiseksi vallantunteeksi. Munankuorilla hiippailu toisten miellyttämiseksi tulee loppua mikäli henkilö aikoo koskaan kokea omaa sisäistä voimaansa.

Elämässänne on tilanteita ja lisää tulee, jolloin tunnette yksinkertaisesti ja ilman katumusta tai syyllisyydentunnetta että astua pois siitä. Seiskää aina henkisesti selkä suorana (voimassanne) rakastavasti mutta vankasti ilman, että teette kärpäsestä härkästä väärässä uskomuksessa siitä, että teidän on pakko olla jotain mieltä kaikesta huolimatta. Se yksinkertaisesti antaa vallan pois jollekin henkilölle tai toiminnalle jolla itsellään ei ole mitään valtaa.

Valta ei ole koskaan henkilökohtaista, joka olisi annettu vain muutamalle harvalle. Yksin Jumala on valta ja se valta virtaa lävitsenne sisällänne olevasta Alkulähteestä — se on syntymäoikeutenne. Egolla, tai tunteella omasta itsestään erillisenä Jumalasta, ei ole koskaan todellista valtaa vaikka monet jatkavat sellaisten väitteiden esittämistä omasta itsestään ja vaikka ulkoisesti se siltä näyttäisikin.

Koska kolmiulotteiseen elämään vaaditaan fyysinen keho, te olette joissain mielissä rajoittuneita ja usein kollektiivisen ajattelun vaikutuksen alaisia. Kun totuus yhä enemmän muuttuu teidän saavuttamaksenne tietoisuuden tasoksi, monet kolmiulotteiset käsitteet lipuvat pois, minkä myötä te koette yhä enemmän Jumalallisen Tietoisuuden ominaisuuksia, jotka olivat aiemmin pelkkää intellektuaalista tietoa. Kun totuus muuttuu realisoiduksi tietoisuuden tilaksenne, te ette enää ole linjassa sitä koskevien yleisesti hyväksyttyjen mutta valheellisten uskomusten kanssa.

Te alatte huomata, että te usein tiedätte tai toimitte ilman tietoista ajatusta, ja että se osoittautuu täydelliseksi toimeksi siihen tilanteeseen. Te alatte automaattisesti tietää mitä ruokia teidän kehonne kaipaa ja mitkä aktiviteetit ovat teille oikeita. Synkronisiteetteja tapahtuu ja asioita alkaa loksahdella paikoilleen helposti ja ilman vaivannäköä. Oikeat ihmiset astuvat elämäänne oikealla hetkellä. Oman realisoidun Tietoisuutenne harmonia, täydellisyys, kokonaisuus ja äly ilmaistaan kauttanne ilman henkilökohtaista vaivannäköä. Te sallitte sen sijaan että yrittäisitte pakottaa asioita tapahtumaan. Olette sen sijaan että teette.

Vielä heräämättömille luennointi, saarnaaminen tai heidän rankaiseminen ei koskaan saa aikaan kestävää muutosta, sillä kukin on kykenevä elämään vain saavutetulla tietoisuuden tasolla, kunnes he voiat avautua seuraavalle tietoisuuden tasolle, mikä yleensä on mahdollista kokemusten kautta. Vankila, terapia ja äärimmäiset kokemukset voivat kaikki mahdollisesti herättää jonkun mikäli he ovat vastaanottavaisia, mutta korkeampaa tietoisuutta ei koskaan voida pakottaa toiselle.

Älkää koskaan pelätkö tai vastustako tiettyjen ihmisten poistumista elämästänne mikäli he valitsevat pysyä vanhassa energiassa ja te huomaatte, että ette enää ole linjassa heidän kanssaan. Se ei ole teidän tehtävänne pelastaa ketään, se on jokaisen henkilökohtainen tehtävä, sillä jokaisella henkilöllä on Korkeampi Itse ja oppaansa.

Teidän työnne on ojentaa auttava käsi ja olla saavutettavissa aina kun joku toinen valitsee siihen tarttua, mutta se ei koskaan tarkoita heidän likasankoonsa tunkeutumista ja heidän nostamistaan sieltä pois ilman heidän suostumustaan tai tahtoa. Heidän tilanteensa voi hyvin olla suunniteltu osa heidän evoluution polkuaan. Aina sallikaa intuition olla oppaananne näissä tilanteissa, sillä henkilö saattaa itse asiassa etsiä apua mutta hän ei näytä siltä, kun taas joku toinen saattaa haluta teitä avukseen yksinkertaisesti aktivoimaan hänet.

Herääminen tapahtuu kun Korkeampi Itse määrittää, että henkilö on valmis ja korkeamman taajuuksinen energia ja senhetkinen tilanne palvelevat tuohon valmiuteen siirtymisessä. Energian uusi aalto tulee varsin pian, sellainen joka paljastaa ja muuttaa monia asioita. Teidän herännyt tietoisuutenne tulee vetämään puoleensa ne, jotka ovat valmiita kuulemaan mitä teillä on heille sanottavana siitä mitä oikeasti tapahtuu henkilökohtaisesti ja globaalisti.

Rakkaus on kaikkien asioiden ytimessä ja olemuksessa, sillä se on monien energeettinen yhteys YHDESSÄ. Tämä kaiken yhdistävä energia on olemassa kaikissa olennoissa, mutta se on tulkittu väärin kolmiulotteisella mielellä. Lopputuloksena on ollut monenmoisia yleisesti hyväksyttyjä uskomuksia rakkaudesta, vetovoimasta, emootioista, seksistä, hallitsemisesta sekä joitain varsin negatiivisia.

Tämän hetkiset olosuhteet pakottavat monet ensimmäistä kertaa alkamaan kokea ykseyden tunnetta. Te todistatte omin silmin korkeamman rakkaudentunteen syntyä kollektiivisessa ajattelussanne, kun virus ja eristys pakottaa kaikki ”samaan veneeseen” niinkutsutusti.

Koska on vain YKSI, Rakkaus syleilee kaikkea elämää huolimatta ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, rodusta, vauraudesta, ulkonäöstä tai mistään mikä on kautta historian toiminut ihmisiä erottelevana tekijänä. Rakkaus on sisäistä tietämistä (tietoisuus), että kaikki asiat on yhdistetty. Kaikentyyppiset suhteet saavat alkunsa ykseystietoisuudesta (tavoitteet, kiinnostuksen kohteet, vetovoima, mistä pitää, mistä ei pidä jne.) mutta ne koetaan osapuolten tietoisuuden tasolla.

Usein ykseyden tunne syntyy siitä, kun on kytkeytynyt toiseen ihmiseen jollain tavalla aiemmassa elämässä, mikä sitten ilmenee tässä elämässä joko vetovoimana tai hylkivänä voimana, riippuen aiemmasta suhteesta. Useimmat heteroseksuaaliset sekä homoseksuaaliset suhteet tapahtuvat kahden ihmisen välillä, jotka ovat lähentyneet toinen toistaan aiempien yhteisten elämänkokemusten kautta.

Kun puhtaan Rakkauden todellisuus integroituu ja muuttuu henkilön saavutetuksi tietoisuuden tasoksi, hän alkaa automaattisesti ja ilman ajatusta tai egon esittämää tavoitetta vastata kaikkiin elämäntilanteisiin rakkauden paikasta, koska hän on muuttunut Rakkaudeksi. Muistakaa aina, te olette Tietoisuutta.

Kaikki edistyy suunnitelman mukaan. Luottakaa. Sallikaa. Rakastakaa.

Juna on lähtenyt asemalta.  

 

Artikkelin julkaissut Oneness of All

Lauantaimeditaatio 7.12.2019

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

joulukuu 7, 2019

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona tänä hetkenä. Me tervehdimme jokaista teistä rakkaudessa ja valossa. Olemme otettuja, jälleen kerran, kun meitä kutsutaan ryhmänne luo, sillä teillä on niitä kysymyksiä mielessänne, sydämessänne ja hengessänne jotka ovat tärkeitä teille, ja me tahtoisimme puhua noista kysymyksistä niinkuin ne meille esitetään. Kuitenkin, kuten tiedätte, me emme ole äärimmäisiä auktoriteetteja. Me olemme veljiänne ja siskojanne. Me olemme nauttineet tästä etsinnän matkasta ehkäpä hieman pidempään kuin te, vaikka me olemme yhtä teidän kanssanne tässä etsinnässä, ja siksi me pyytäisimme että tekisitte meille palveluksen: Ottakaa ne sanat ja konseptit jotka me tarjoamme teille tänä ilapäivänä, ja käyttäkää niitä kuten parhaaksenne katsotte, jättäen sivuun kaiken sen millä ei ole teille mitään merkitystä tänä aikana. Jos teette meille tämän palveluksen, me tunnemme itsemme vapaiksi vastaamaan kysymyksiinne.

Onko kysymystä tähän hetkeen jolla aloittaa?

Gary: Tämä tulee Coreylta. Corey kirjoittaa, “Tällä hetkellä pohdin näkymättömän metafyysisen merkityksessä tuottamani palveluksen arvoa ja laatua, kun se on annettu stressaantuneena tai huonossa mielialassa. Työskentelen sosiaalipalveluissa mielisairaiden parissa. Työkaverini ja minä pidämme aikomuksenamme palvella ja parantaa niiden elämää, joiden parissa työskentelemme. Joinain päivinä me saatamme olla huonolla tuulella mistä tahansa syystä, ja toisina päivinä asiat luistavat. Pyrin rukoilemaan, meditoimaan ja kuuntelemaan, niin että voin olla paras mahdollinen itseni sille mitä päivä sitten tarjoaakin. Joskus kun mikään ei meinaa onnistua, näen viitteitä siitä etten ole yhteydessä muihin tai tee työtäni läheskään niin harmonisesti kuin aiemmissa tilanteissa jolloin kaikki sujui. Tässä lihan ja veren illuusiossa alemmat värähtelyni noina hetkinä, niinsanotusti, ovat huomattavasti haitanneet minun ja muiden päivääni. Joten se mitä mietin on näyttääkö se tuolta myös näyttämön takahuoneesta katsottuna. Olen pohtinut mitä Q’uo saattaisi sanoa koskien sitä miten asenteemme ja mielenlaatumme voivat vaikuttaa palvelukseemme, jota pyrimme tuottamaan päivittäisessä kokemuksessamme ja jota yritämme siihen tuoda.”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Tämä on kysymys jonka kanssa jokainen tietoinen totuuden etsijä voi tuntea harmoniaa, sillä jokainen etsijä käy läpi päivittäin kokemuksia eri asenteilla, aikeilla, haluilla ja tavoitteilla. Nämä ovat motivaattoreita, sanoisimmeko, moottoreita jotka saattavat katalyyttisen prosessin käyntiin. Kun jokainen etsijä liikkuu päivittäisen kokemuksen läpi, huomaten positiivisen harmonian ja oman olemuksensa halujen suhteellisen puutteen tai läsnäolon, silloin voi syntyä huoli siitä, joka on tämän kysymyksen ydin: Määrittääkö asenne palveluksen arvon?

Sisareni, me sanoisimme että asenne tarjoaa eräänlaisen perustan jolla jokainen voi kulkea niin, että askeleet voivat olla enemmän tai vähemmän kevyitä kun asenne on positiivinen, tuntien hetken ilon ja harmonian, ja jakaa tuo ilo ja harmonia niiden kanssa, joita pyrkii palvelemaan. Tällä tavoin asenne on se mikä helpottaa energian vaihdantaa sinun ja työtovereidesi välillä, sekä niiden välillä joita te kaikki pyritte palvelemaan.

Kuitenkin sellaisella asenteella, joka on jonkin verran kulunut, tai epäharmoniassa, voi olla riski että palvelu on myös ehtynyt. Me ehdottaisimme, että se on vain ajatus joka on mielessänne, metafyysisessä merkityksessä, sillä metafyysisessä merkityksessä näkökulma on paljon laajempi, ja kun katsotte taaksepäin, tai läpi, sitä kokemusta mikä teillä on siitä laajemmasta näkökulmasta, saatatte nähdä, että on vaikeaa määrittää mikä onkaan oikeastaan ollut palvelukseksi, tai mikä ei ole palvellut, tai miten palvelukseen on vaikuttanut sen tapainen asenne joka on sinulla ja ympärillä olevillasi. Tästä laajemmasta näkökulmasta voitaisiin nähdä, että on ollut erilaisia tekijöitä, kuten se laatu josta olemme puhuneet asenteeseen liittyen, sekä potilaan itsensä olosuhteet joka ottaa vastaan sen mitä sinä tai työtoverit hänelle antavat; voi myös olla niin että ulkopuolella on syntymässä myrsky ja tuuli pieksää ikkunoita, tai että aurinko paistaa niin kirkkaasti ja linnut laulavat niin iloisesti. Potilas on voinut saada informaatiota sukulaisiltaan tai ystäviltään joka on järkyttänyt häntä, niin että olkoon asenteesi mikä tahansa, potilas näkisi vain sen minkä hän näkee, oman koetun informaationsa linssin läpi ja sen miten se on vaikuttanut potilaaseen, ja niin edelleen.

Joten me sanoisimme sinulle, että ei ole suoraa tapaa havaita sitä miten omat tunteesi ja älysi voisivat vaikuttaa palvelukseen jota haluat tarjota. Ainoa tapa vaikuttaa tähän palvelukseen, jota haluat tarjota, johon voidaan luotettavasti nojautua, on aikeesi. Aikomuksessasi lepää kaikki polaarisuuden metafyysinen voima. Aikomuksesi on ainoa mitä voit kontrolloida. Se on kaikki mitä sinulla on tarjottavanasi vakaasti, niin että voit nähdä kaiken vaivannäkösi voimaantuvan sisimmässään omasta aikomuksestasi. Kaikki maallisen luonteiset pyrkimykset, kaikilla totuuden etsijöillä, voidaan sitten nähdä tässä laajemmassa näkökulmassa joka näkee, että ei ole mitään maallista tai kuolevaista tarjottavaa muuta kuin aikomus, jolla on kyky tulla luotetuksi vakaaseen ja turvalliseen tapaan.

Näin me ehdottaisimme sinulle, sisareni, että mitä tahansa uskomuksia tai asenteita voikaan päivän mittaan esiintyä, olisi hyvä aloittaa päivä meditaatiolla koskien päiväsi aikeita. Tällä tavoin voit tarjota sen mikä on sinulla kaikkein parasta tarjottavaa kaikille niille, jotka päivän aikana etsinnän ja palveluksen matkallasi kohtaat jokaikinen olemassaolosi päivä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Ei koskien tuota kysymykstä, kiitos Q’uo.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Austin: Minulla on hieman tähän liittyvä kysymys, joka voi olla kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa Ra puhui positiivisesta polusta, että se on kapea ja suora, ja he puhuivat tuosta sadonkorjuukelpoisuuden yhteydessä. Voisitko puhua siitä mitä tarkalleen tarkoittaa se kun polku on suora ja kapea?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Totuudenetsijän polku tässä kolmannen tiheyden illuusiossa on niin suora kuin aikeet siitä tekevät. Totuudenetsijän aikeet kulkea tätä etsinnän polkua ja palvella toisia ovat niitä arvoja, kuten olemme aiemmin maininneet, jotka ovat pääasiallinen perusta kaikelle halutun energiankulutukselle ja toisten palveluun pyrkimiselle. Näin suora polku on polku, joka on puhdas eikä sitä vääristä muut aikeet. Sen aikomukset ja halut ovat puhtaat niin, että energiankulutus on tehokasta ja joka pääsee maaliin, sanoisimmeko, tai tavoitteeseensa totuudenetsijän, joka tahtoo palvella, prosessissa polarisoitua henkisesti positiivisella polulla.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Kyllä, ja tämä tavallaan liittyy siihen mitä sanoi energiankulutuksesta liittyen suoraan ja kapeaan polkuun. Antaakseni esimerkin mahdollisesti kahdesta ihmisestä, jotka elävät kahta erityylistä elämää.

Yhdellä on yleisesti rakkautta sydämessään, hän kehittyy henkisesti elämässään, mutta myös osallistuu maalliseen peliin jossa hän teke asioita jotka vaikuttavat siltä että hän on henkisesti unessa: hän nauttii telkkarin katselemisesta, ulkona käymisestä ja viikonloppuisin juomisesta ystävien seurassa, jne. Mutta kaiken tämän hän tekee rakkaus sydämessään ja palvelee silloin kun pystyy.

Ja toinen on jatkuvasti muokkaamassa elämäänsä ja pyrkii jättämään sivuun kaikki ne asiat, jotka eivät häntä suoraan palvele. Molemmilla näistä henkilöistä on rakkaus sydämessään, mutta yksi kuluttaa energiaansa suoraan palvelukseen, ja toinen taas elää elämäänsä rakkaus sydämessään. Ovatko molemmat näistä henkilöistä suoralla ja kapealla polulla, vai onko vain se joka omistaa polkunsa jatkuvaan palvelukseen?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, sillä se kertoo tai paljastaa sen tyyppisen etsinnän joka liikkuu korkeammalle ja korkeammalle ihmisolennon energiakeskuksia pitkin. Olento, joka toimii parhaansa mukaan antaen rakkauttaan joka tilanteessa, vaikka ei tietoisesti pyri ehostamaan rakkauden antamistaan, tämän Yhden Äärettömän Luojan rakkaus/valon tai praanan korkeammille ja korkeammille ilmaisuille, työskentelee punaisen, oranssin ja keltaisen energiakeskuksen kautta ja edistyy avaamaan vihreän säteen sydänkeskusta. Tämä on se mitä jokainen olento planeetallanne pyrkii tekemään tänä aikana, sillä tämä on se tavoite — liikkua korkeammalle ja korkeammalle alemmista energiakeskuksista niin, että sydän avautuisi ehdottomassa rakkaudessa jokaista olentoa kohtaan. Tämä mahdollistaa olennon käyttää mitä tahansa hänelle tapahtuvaa kokemusta, olipa se erityisen henkinen, vapaa-ajan, maallinen, proseduraalinen tai mikä tahansa, avaamaan sydäntään niin, että hän värittää jokaisen kokemuksen sävyn tai värin tällä ehdottomalla rakkaudella joka hänelle annetaan sellaisena kuin se on, sanoisimmeko, yksinkertaisena ehdottoman rakkauden säteilynä yhdestä kaikkea kohtaan. Tämä on erittäin avulias tapa olla, sillä se on se mikä tuottaa sen sadonkorjuukelpoisuuden jota jokainen olento tavoittelee Planeetta Maassa tänä aikana.

Ja sitten, otamme toisen olennon, joka, kuten mainitsit, pyrkii ehostamaan tätä henkistä etsintää tavalla joka on tehokkaampi, joka on keskittyneempi, joka on tietoisemman luontoinen niin, että korkeammat energiakeskuset ovat näin aktivoituneet niin että vihreä energiakeskus, täten, on avoin niin paljon että älykäs energia, eli praana, Yhdestä Luojasta, liikkuu läpi vihreän, siniseen, niin että on selkeä kommunikaatio muille olennoille ykseydestä, ja kyky vastaanottaa samantyyppistä selkeää kommunikaatiota näiltä olennoilta, joten tapahtuu vaihdantaa, sanoisimmeko, Luojalta omassa olemuksessa, luojalle omaa itseä ympäröivien olemuksessa.

Tämä on adeptin työtä kun se alkaa liikuttaa energioita sinisestä indigoon säteeseen, jossa älykäs energia Yhdestä Äärettömästä Luojasta löytää resonanssin sen laatuisella olemuksella, joka paljastetaan indigo-säteen energiakeskuksessa. Tämä on korkeamman itsen keskus, sen itsen joka näkee koko elämänkaaren, se itse joka voi luoda muutoksia omassa tietoisuudessaan tahdosta. Tämä on adeptin polku, ja se on polku jota seuraavat vain harvat jotka ovat kyenneet pääsemään vihreän säteen energiakeskuksen tuolle puolen, sillä tässä illuusiossa etäisyyden matkaamista pidetään varsin riittävänä sadonkorjuukelpoisuudelle neljännen tiheyden rakkauteen ja ymmärrykseen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Vain yksi lisäkysymys. Kun vaeltajat inkarnoituvat Maahan, onko silloin joitain, jotka inkarnoituvat suunnitelman kera tai toiveenaan elää sitä aiempaa elämää, jossa se on vain yleisesti rakastavan luonteista tavallisilla maallisilla tavoilla, vai toivovatko useimmat vaeltajat yleisesti, että siinä inkarnaatiossa he valitsevat adeptin polun ja jatkuvasti parantavat palvelustaan koko elämän?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Vaeltajat ovat sellaista lajia olentoja jotka sisältävät tietyn halun joka on niin vahva liikkumaan kolmannen tiheyden väärinymmärtämisen, hämmennyksen, epäharmonian, minkä tahansa itsetietoisuuden puutteen illuusioon, joka ei ole mitään muuta kuin että synnytään ja eletään tietty määrä vuosia ja kuollaan. Tämä vaatii tietyn asteista rohkeutta, sanoisimmeko, sillä on suuri mahdollisuus sille että vaeltaja ei kykene muistamaan haluttua ohjelmointiaan inkarnaatiolle.

Jokaselle vaeltajalle on yhteistä muiden kanssa ensimmäinen ja kaikkein peruslaatuisin halu, joka on — koko sen olemukseltaan, ilmaista rakkautta muille — kyetä ehostamaan Maatason värähtelykuvioita ja intensiteettiä, kolmannen tiheyden illuusiota, joka on niin kaottisessa rasituksessa että rakkauden tunteella on potentiaalia vähentää stressiä ja lisätä mahdollisuuksia nähdä selkeämmin havaintoja kaaoksen, hämmennyksen, epäharmonian ja niin edelleen läpi.

Kaikilla vaeltajilla on, toisena tavoitteenaan, halu tarjota tietyn tyyppisiä palveluja heidän uniikkien kykyjensä mukaan. Joistain tulee henkisten periaatteiden opettajia, joistain tulee mentaalisten, emotionaalisten, henkisten tai fyysisten vaikeuksien parantajia, joistain tulee niitä jotka voidaan nähdä luovina taiteilijoina jotka ilmaisevat sanan, maalauksen, musiikin avulla Yhden Äärettömän Luojan rakkautta ja valoa, kaiken luomakunnan ykseyttä ja niin edelleen. Toiset yksinkertaisesti jatkavat päivittäisissä aktiviteeteissaan, siinä mikä voitaisiin nähdä kolmannen tiheyden normaaliksi kokemukseksi, ja ovat äitejä, isiä, opettajia, pappeja, piispoja ja niin edelleen, ja näin pyrkivät palvelemaan, tarjoamaan sitä rakkauden värähtelyä mikä värjää jokaisen palveluksen tavalla jolla palveluksen vastaanottavat olennot sen näkevät, jos eivät tietoisella tasolla, niin silloin alitajuisella tasolla, niin että vaikutus on, sanoisimmeko, rakkauden värähtely oman olemuksen perustasta, ylöspäin ja ulospäin oman uniikin olemuksen tietoiseen ilmaisuun.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Olen Q’uo ja jälleen me kiitämme sinua, veljeni. Onko toista kysymystä tällä kertaa?

Brandon: Minulla olisi yksi. Luomalla blogini ja kertomalla tarinani haluan puhua Yhden Lain periaatteista. Pitääkö minun huolestua niiden ihmisten vapaan tahdon rikkomisesta jotka lukevat blogiani ja kun kerron tarinani ja miten nuo periaatteet ovat auttaneet minua pääsemään yli traumasta?

Q’uo: Olen Q’uo ja olent tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Jälleen kerran kaikki totuuden etsijät, jotka haluavat tarjota itsensä toisten palvelukseen, ovat varsin vapaita valitsemaan etsinnän ja palvelun polkunsa, sillä te olette samaa kuin kaikki ne joita te pyritte palvelemaan, tekemällä mitä tahansa se onkin mitä valitsette tehdä — olipa se sitten blogi, tapa jolla elätte elämäänne, kokemukset joita jaatte niiden kanssa jotka ovat lähimpiänne, ja niin edelleen.

Jokaisella totuuden etsijällä on kyky ja vapaus olla ja jakaa mitä tahansa hänen sydämensä toivoo näyttävänsä muille ja jakaa muille tarjotessaan rakkauttaan ja palvelustaan, ei ainoastaan muille vaan myös Yhdelle Äärettömälle Luojalle, joka on olemassa kaikissa ihmisissä, mukaanlukien sinussa, joille kirjoitat blogia.

Nämä toiset itset tulevat näkemään sinut aina samana kuin jokainen toinen itse, joita pyrit palvelemaan, sillä jokainen tietää, että kaikilla itseillä on suuri halu palvella jos he ovat positiivisella polulla; ja kuitenkan tämä halu ei riitä poistamaan kaikkia vääristymiä, sanoisimmeko, sillä jokaisella olennolla on nuo epätäydellisyyden tai vääristyneisyyden ominaisuudet, jotka ovat esi-inkarnatiivisia valintoja jotka mahdollistavat tiettyjen oppituntuntien oppimisen.

Näin jokaisella olennolla on, sanoisimmeko, savijalat. Jokainen olento on ihminen, jokaisella olennolla on erehtymisen mahdollisuus kaikissa sen olemuksen osissa. Joten tämä on kaikkien tiedossa, ja usein jotkut ylikorostavat tätä vähentääkseen oman itsen tai toisten palvelun tehokkuutta. Kuitenkin jokainen olento myös tietää, että syvällä itsen sisällä on yksi Luoja joka halajaa ilmaista itseään teidän ja jokaisen asian avulla jonka teette päivittäisissä toiminnoissanne.

Jos kykenette avaamaan itsenne sille tarpeeksi puhtaalla halukkuudessa, niin että se voi liikkua lävitsenne ja elää elämäänne teissä joissain tapauksissa, usein sillä tavalla jolla te puhutte niin, että muututte Yhden Luojan inspiroimiksi, antaaksenne tämän tai tuon informaation jyvän sellaisella tavalla, joka voi olla enemmän avuksi kuin jos ette olisi avanneet itseänne sille joka kaikissa on sisällä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Brandon: Ei, tuo oli hyvä, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, suurimman osan Ra-kontaktia Ra käyttää termiä “kontrolli” itseään palvelevan polariteetin yhteydessä. Kuitenkin on tapauksia, joissa kontrollia käytetään positiivisessa tai ei-negatiivisessa kontekstissa. Miten positiivisella polulla kulkijat käyttävät kontrollia omassa elämässään tai omassa katalyytissaan, tai omassa piirissään?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Jälleen kerran me palaamme aikomuksen käsitteeseen. Minkään tyyppisen kontrollin käyttö määritetään joko positiiviseksi kontrolliksi tai negatiiviseksi kontrolliksi kontrollin käytön taustalla olevien aikomusten mukaan. Jos aikomuksena ja toiveena on kontrolloida tietyn tyyppisiä sanoja tai emootioita tai toimia itsessä niin, että ei mentäisi toisen itsen vapaan tahdon valinnan väliin, tällainen aikomus on positiivisesti suuntautunut. Jos halutaan kontrolloida aikomuksia tai aikomusten ilmaisuja, jotta saataisiin hyötyä toisesta itsestä tai toiselta itseltä jotain omalle itselle — eli toisen itsen valta kontrolloimalla ja ylivallalla toisen itsen yli — se on negatiivinen aikomus. Täten aikomus, jälleen kerran, määrittää sen mikä määrittää kokemuksen luonteen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Ei tuossa asiassa. On kysymys lukijalta nimeltään Julio, joka kirjoittaa: “Luulin tulleeni varsin hyväksi katalyytin käytössä, mutta viimeaikaiset tekojeni seuraamukset puhuvat toista kieltä. Onko teillä hyviä neuvoja miten käyttää parhaalla tavalla ja tulkita katalyyttia, joka minulla on käsilläni tällä hetkellä, tai mahdollisesti katalyyttia yleensä, jotta kaikki voivat hyötyä tästä.”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me ehdottaisimme, että jos haluatte määrittää sen miten katalyytti tai käyttäytymisesi toista olentoa kohtaan vaikuttaa tuohon olentoon, silloin olennon kanssa voidaan käydä keskustelu joka kysyy sitä miten olento havaitsee sen interaktion, jonka se on kokenut kanssasi sinisen säteen kommunikaatiolla. Vaikeus ja hämmennys voi laantua niin, että voitte nähdä selkeämmin miten tekonne, ajatuksenne ja sananne vaikuttavat toiseen olentoon. Jos olette huolissanne teoistanne yleisesti, ja siitä miten se tarjoaa katalyyttia muille joiden kanssa tällaista keskustelua ei voi käydä, me suosittelisimme että vetäytyisitte meditatiiviseen tilaanne, katsoistte olemustanne ja näkisitte sen miten teistä voisi tulla toinen itse, tai miten toiset itset voisivat kokea itsenne luonteen jakamisen jota sinä kuvaat katalyyttisenä.

Tällä tavoin teidän alkaessa osallistua toisen olennon todellisuuden luonteeseen, voitte kyetä määrittämään sen miten toimenne vaikuttavat muihin, ja näin muuttaa käyttäytymistänne, jos niin haluatte. Tai voitte, todellakin, mennä vieläkin pidemmälle, ja käyttää teidän saamaanne havaintoa muuttumalla toiseksi itseksi ja ryhtyä tasapainottavaan prosessiin niin, että otatte sen käytöksen jonka olette toiselle tarjonnut, ja tasapainotatte sen lisäämällä sen voimaa, sen ilmaisua niin, että se saa kasvaa niin paljon että se on toisen ilmaisun kanssa yhtä suuri, ja sitten hyväksyä itsenne tasapainotettuna olentona tässä mielessä.

Onko vielä viimeistä kysymystä tällä kertaa?

Austin: Minulla on yksi aikomuksiin liittyen. Joskus polullani olen havainnut tiedostamattomia aikomuksia, jotka olivat tavallaan piilossa väärien aikeiden taustalla — ajattelin että aioin jotain positiivista, ja sitten tajusin että minulla oli syvempi, löytämätön motivaatio tuon aikomuksen taustalla. Joten mietin jos puhuu aikomuksesta, tarkoitatko sitä että se on se syvällä oleva todellinen aikomus eikä vain pinta-aikomus, ja miten me voimme auttaa ymmärtämään näitä piilossa olevia aikeita mikäli meillä on niitä.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kyllä, todellakin, ne aikomukset joita ensin ilmaistaan ovat tietoisen mielen ilmaisemia, jotka ovat seurausta totuuden etsijän pinta-aikomuksista. Nämä aikomukset ovat valideja ja riittävän merkittäviä palvelemaan arvonannossa metafyysisessä mielessä mille tahansa teolle tai sanalle, joka saattaa olla peräisin totuuden etsijästä.

Kuitenkin, kuten olet ilmaissut, kaikkeen kokemukseen liittyy kerroksia. Useimmat näistä kokemuksen kerrostumista ovat niitä, mitkä sijaitsevat olennon tuleevaisuudessa kun se edistyy ohi vihreän säteen energiakeskuksen ja muuttuu adeptiksi, tai, todellakin, kun olento liikkuu kolmannen tiheyden illuusion yli neljänteen tiheyteen ja siitä seuraaviin joissa aikomusten tasapainotusprosessi on vieläkin hienovaraisempaa, sillä jokainen aikomus, ja jokaisen tyyppinen katalyytti, ja jokaisen tyyppinen kokemus joka totuuden etsijästä on peräisin, on saanut alkunsa sisältä, ja sillä on näitä kerroksia jotka sallivat etsijän nähdä hienovaraisemmin ja hienovaraisemmin enemmän ja enemmän sen omaa olemusta kunnes tämä olemus laajenee ulospäin tavalla, joka sisältää koko luomakunnan, sekä Yhden Äärettömän Luojan joka asuu sisällä.

Yksi Luoja, se osa itseäsi joka etsii aikomuksen syvintä tasoa, voi löytää näitä olemuksen kerroksia, ja kyetä kanavoimaan, sanoisimmeko, tätä informaatiota käyttökelposella tavalla päivittäisiin toimiin inspiroivasti. Aikomusten kerrostumat, silloin, paljastavat enemmän todellisesta itsestäsi sinulle, kun mennään läpi epäilyksen pimeyden, väärintulkinnan pimeyden ja niin edelleen, ja ne alkavat nähdä päivänvalon, päivän kirkkaimman valon, keskipäivän auringon joka paistaa itselle, niin että kaikki paljastuu kirkkaasti Yhtenä Äärettömänä Luojana, joka tuntee itsensä jokaisen olemuksen jokaisessa teossa koko ajan, iankaikkisesti.

Nyt me jätämme instrumentin ja tämän ryhmän. Jälleen kerran me kiitämme jokaista teistä kun kutsuitte meidät läsnä etsijöiden piiriinne tänä päivänä. Kuten aina, te tarjoatte meille mitä suurimman inspiraation koska te liikutte läpi tämän painavan, raskaan, kemiallisen illuusion, tämä väärän informaation ja epäilyksen sekasotkun, tämän oman olemuksen jakavan luonteen joka ei tunne Yhtä Luojaa, joka ei tunne etto jokaisessa sielussa on rakkautta, jokaisessa hetkessä on rakkautta. Te kuljette tätä polkua urheasti ja me tervehdimme teitä — olette sankareitamme. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Adonai vasu borragus

Suuri Herääminen: 144 000 Suuren Hengen Viestintuojaa

Me olemme niin syvästi kiitollisia ja siunattuja saadessamme olla täällä Torontossa, Yhden Lusikan Aterian Maassa, jakamassa nämä kauniit ilon hetket — jakamassa Esi-isiemme opetuksia ja kulkiessamme tämän uskomattoman yhteisön keskellä tuomassa parantavaa energiaa tämän pyhän paikan keskuuteen.

Tänä voimakkaan muutoksen aikana, joka tunnetaan Cherokee -esi-isieni keskuudessa nimellä Ajan Aikalisä, me näemme monien henkisten johtajien synnyn ja nousun.

Jotkut näistä ihmisistä kuuluvat Raamatusta tuttuun 144,000:n joukkoon. Tästä luvusta ja sen merkityksestä on monia tulkintoja. Jotkut uskovat sen edustavan hajallaan olevia Israelin heimoja. Jotkut uskovat sen edustavan pyhiä Suuren Hengen viestintuojia, jotka ovat tulleet Maahan tänä massiivisen muutoksen aikana joka vaikuttaa jokaiseen ihmiseen tällä planeetalla.

“Ja myös niinä päivinä tahdon minä palveliain ja piikain päälle vuodattaa minun Henkeni.” – Joel 2:29

Cherokee-perinteessä Lintuklaanin kansa on Suuren Hengen sanansaattajia, jotka on lähetetty tuomaan ihmisten rukoukset taivaaseen ja inspiroimaan heitä ja opettamaan heille Jumalan tavat.

Ympäri maailman nämä joita me kutsumme Lintuklaanin Viestintuojiksi ovat heräämässä todelliseen henkiseen tarkoitukseensa. Heidän elämänsä ei ole ollut helppo monien elämässä olleiden traumojen, addiktioiden, kodittomuuden, perheisiinsä ja kulttuureihinsa menetettyjen yhteyksien takia.

EarthAngels1
Kuva: Jon Doe Forty (https://flickr.com/photos/jondoeforty1/7477541122/in/album-72157630366754738/)

Nämä mahtavat soturit ovat sekä selvinneet olosuhteistaan että kukoistavat ja liikkuvat eteenpäin johtamaan yhteisöjään tulevien sekavien aikojen läpi.

Meidän omat Native Turtle Island Oglala Lakota -profeettamme kuten Päällikkö Crazy Horse, Pyhä Miehemme ja Poppamiehemme Black Elk, sekä Päällikkö Arvol Looking Horse, 19. sukupolven  Pyhän Valkoisen Buffalovasikan Piipun Kantaja, ovat kaikki kertoneet meille, että ihmiskunnan suuri päätöksen aika on tullut.

Niiden, jotka uskovat olevansa 144 tuhannen joukossa, tulee löytää kykynsä lentää monien maailmojen välillä. Ymmärtää Maapallon elämän sotilaallisia ja poliittisia aspekteja ja sitä miten nämä muokkautuvat meidän tietoisuutemme avulla. Me emme voi sivuuttaa politiikkaa tänä aikana tai enää koskaan tai muuten meillä on riski menettää planeettamme ikuisesti suurelle pahalle.

FB_IMG_1574967191911

Niiden, jotka uskovat olevansa 144 tuhannen joukossa, tulee kyetä ymmärtämään ja tulkitsemaan monien kulttuurien henkisiä opetuksia ja olla avoimia oppimaan ja käymään dialogia toisten kimppuun hyökkäämisen sijaan.

Kuten suuret johtajamme ovat meille opettaneet, me saamme paljon enemmän ystäviä ja menetämme paljon vähemmän elämiä rauhallisen keskustelun kautta kuin toistemme kurkkuun käymällä.

AscendedMasters

Ne jotka uskovat olevansa 144 tuhannen joukossa tulevat pitämään päivittäin (joskus jatkuvasti) henkistä harjoitusta, johon kuuluu rukouksen lisäksi seremonia ja ruohonjuuritason työ heidän yhteisöissään.

Me olemme nähneet, että monet näistä ihmissistä käyttävät jo sosiaalista mediaa jakaakseen kauniita viestejä liittyen Suureen Heräämiseen. Me näemme tämän teknologian parhaana tapana saavuttaa suuri määrä ihmisiä.

EagleUpFromTheWater

Ne jotka uskovat olevansa 144 tuhannen joukossa joutuvat aktiivisesti valmistelemaan itseään johtajarooleihin — astumaan siihen tehtävään johon jokainen on suostunut ennen saapumistaan tälle planeetalle henkimaailmasta.

Vastaanotin tämän voimakkaan opetuksen poppanaiseltani,  Geraldine Standupilta Anishnawbe Health Torontossa.

Isoäiti Standup, joka on saattanut henkeni takaisin ruumiiseeni kotkansulalla ja suitsukkeella seremoniassa, kertoi että Mohawkien perinteessä me jokainen kirjoitamme oman tarinamme jokaiselle päivälle minkä elämme todeksi Maan päällä vielä ennen tänne saapumista. Jokainen henkillö, jonka kohtaamme, on suostunut olemaan osa matkaamme auttaakseen meitä saavuttamaan oman tarkoituksemme — joka aina tulee kivun ja tuskan kautta.

Tämä on kaunis anteeksiannon opetus. Se näyttää meille, että (koska me kasvamme kivun kautta) ne jotka satuttavat meitä kaikkein eniten fyysisessä maailmassa ovat niitä jotka rakastavat meitä eniten henkimaailmassa.

Mutta tämä opetus myös rohkaisee meitä omassa itsemme ja tarkoituksemme ymmärryksessä täällä Äiti Maan luona tänä tiettynä aikana.

Kun me olemme linjassa henkemme kanssa, me olemme paljon selkeämmin tietoisia omasta identiteetistämme ja tehtävästämme.

Ne jotka uskovat olevansa 144 tuhannen joukossa ovat työskennelleet oman paranemisensa ja suuntaamisensa kanssa kohti Suurta Henkeä jo hyvin pitkän aikaa. He ovat tehneet läksynsä ja levittäneet viestiä silloinkin kun se on maksanut ihmissuhteet, työpaikat, ja yleensä se on vaatinut vanhan elämän täydellisen menettämisen. Sillä ainoastaan antautumisen kautta kykenemme suuntautumaan totuutta kohti.

Tämä ei ole heikkosydämisten polku. Mutta palkkiot ovat todellakin suuret.

Tässä on paljon prosessoitavaa. Jätän teidät tämän viestin myötä:

Tervetuloa Suureen Heräämiseen kaikki te, jotka olette totuudennälkäisiä. Kiinnittäkää turvavyöt, 144 tuhatta viestintuojaa. Tämä on herätyskutsunne. Teidän validointinne. Lentäkää korkealle.

On kunnia olla viestintuojanne.

S’gi (tarkoittaa kiitos Cherokee-kielellä)

Lintuklaanin viestintuoja

On kunnia-asiani vastaanottaa ja jakaa teille nämä opetukset oppailtani ja Esi-isiltäni. Nämä viestit on vastaantotettu ja kirjoitettu parhaan ymmärrykseni mukaan. Jos olen tehnyt virheitä, olisin kiitollinen siitä että sanotte niin. Jos nämä viestit eivät resonoi, se on ookoo. Toivon teille hyvää. Ja jos nämä viestit resonoivat — tervetuloa perheeseen.

— kandace keithley, namadaki aandeg miimiiwe gekek kwe (nainen joka istuu korppien keskellä & tanssii haukkojen kanssa) ~ Tsa-La-Gi 

Crow In The World

 

Artikkelin julkaissut Bird Clan Messenger

Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia, osa 4

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia. Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla.

Tekstit maalaavat kuvan tulevaisuuden ihmiskunnasta. Kanavointien päivämäärät eivät vastaa kaikilta osin nykyisen aikalinjamme menneitä tapahtumia, mutta on paljon viitteitä siitä, että monet tekstin kertomista asioista liittyen yhteiskuntaamme voivat vielä käydä toteen, mikäli jokainen tekee osansa. Tekstit ovat mielenkiintoinen katsaus tulevaisuuden utopiaan, maailmaan jossa henkiset arvot ovat etusijalla. Tällaiseen maailmaan pääsy riippuu täysin meistä itsestämme, miten hyvin osaamme maailman ympärillämme sellaiseksi rakentaa.

Sarjan aiemmat osat:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-2/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-3/


 

kirjoitettu 4.10.2003

Ekoyhteisön esoteerinen puoli

Polaarisuus ja kolminaisuus

Ekoyhteisön Maan ja Taivaan välinen yhteys kuvaa syvällistä esoteerista merkitystä, jossa ihminen toimii näiden kahven voiman ja energian välillä, kuin mysteerikoulussa, jossa vihittävä tai oppilas on kahden pylvään välillä; Jumalan vasemman käden eli vasemmalla puolella oleva musta Jakin-niminen (Jumala vahvistaa), joka edustaa tuomiota ja oikeudenmukaisuutta, ja Jumalan oikean käden eli oikealla puolella oleva valkoinen Boas-niminen (Hänessä on voima), joka edustaa siunausta ja armoa, kuvaten henkistä liittoa ja näiden voimien/energioiden yhdistämistä. Sama ajatus löytyy myös Kabbalasta; vasemmalla on Ankaruuden pylväs ja oikealla Armon pylväs ja näiden keskellä Tasapainon pylväs.

Kaikin puolin Taivaan ja Maan välinen liitto ajatuksena tulee esille monissa eri muinaisen viisauden filosofioissa, mm. okkultismissa, jossa on Taivaallinen eli Suuri Ihminen ts. Makrokosmos eli Universumi, ilmentyvä maailmankaikkeus. Henkistä olemusta, joka valvoo ja ohjaa sen toimintoja sanotaan Logokseksi eli Makroprosofukseksi ja ihminen on Mikrokosmos ja ihmistä kontrolloivaa henkistä olemusta kutsutaan Mikroprosofukseksi.

Yli 7000 vuotta vanhassa kiinalaisessa Feng Shuissa ham edustaa energian saamista tai vastaanottamista taivaankappaleilta ja yu Maapallon suhdetta Linnunrataan. Kiinalaisen mentaliteetin mukaan ihminen seisoo taivaan ja maan välissä ja yhdistää nämä kaksi, ja Tao-ympyrässä yksi puoli muodostaa mustan varjon, eli Yin, joka edustaa maata, kuuta, yötä, ainetta, näkyvää, lepoa, liikkumattomuutta, supistumista, matalaa, alaspäin menevää suuntaa, pehmeätä, kylmää, vettä, äitiä, hapanta ja tätä täydentävä puoli on valkoinen valo, eli Yang, joka edustaa taivasta, aurinkoa, päivää, valoa, aineettomuutta, näkymätöntä, toimintaa, liikettä, laajentumista, korkeaa, ylöspäin menevää suuntaa, kiinteää/kovaa, kuumaa, tulta, isää, makeaa.

Pohjimmaisena esiintyy vastakohtaparit Henki ja Aine, Elämä ja Muoto, Subjekti ja Objekti, Purusha ja Prakriti intialaisessa filosofiassa.

Maya-kulttuurissa myös esiintyy ajatus Maan ja Taivaan yhdistämisestä eli Universaalisten, Kosmisten energioiden virtaaminen Aikalaiva Maan käyttöön Hunab Kuun Keskusauringosta, jotka kanavoidaan Elämän Puun ja chakrakäsitteen yhdistelmän avulla.

Shamanismissa Ylinen tarkoittaa jumalten maailmaa, Taivasta ja taivaan sfäärejä, ja Alinen tarkoittaa vainaha- ja eläinhenkien maailmaa, Manalaa/Tuonelaa, Kesämaata eli kuolleiden valtakuntaa ja Keskinen tätä fyysistä maailmaa, jossa me elämme.

Kaikin puolin eri vastakohtaisuudet täydentävät toisiaan, sillä alussa oli Ykseys /Yksi, eli Ikuinen Ehdoton Absoluutti, Ain Sof, joka polarisoitui itsestään kaksinaisuudeksi, subjektiivisuudeksi (näkymätön) ja objektiivisuudeksi (näkyvä) ja tästä liikkeestä syntyi kaikki ilmennyt Universumi, jossa Ykseys voi ilmentää itseään ja kaikki sen olennot (mineraalit, kivet, kasvit, eläimet, ihmiset) ovat tämän Ykseyden soluja, jotka keräävät kokemuksia ilmenneessä Universumissa.

Yhdestä syntyy kaksi ja niiden välisestä suhteesta kolmas, jossa muodostuu Itse = subjekti + objekti.

Ekoyhteisö Taivaan ja Maan välissä

Miten tämä kaikki liittyy ekoyhteisöön?

Ekoyhteisö on suunniteltu hyvin pitkälle ottamaan huomioon Äiti-Maan maasäteilyverkosto ja ekoyhteisön ”keskushermosto”. Keskustornin alle sijoitetaan ekoyhteisön sähkön ja lämmön käyttövoimanlähde, joka sijoitetaan Maan voimapisteen kohdalle, jonka energiaa Merkaba-hissi nostaa liikkeellään ylöspäin. Se säteilee koko yhteisön alueelle, mitä säätelevät porttikivet rivitalojen edessä. Samaisesta Keskustornista avautuu yhteys myös ylöspäin Kosmisille virtauksille, jossa nämä voimat/energiat yhdistyvät ja yhdessä muodostavat täydellisen energialatauksen ja energianlähteen, joka riittää koko yhteisölle.

Tuo avautuminen Kosmisille energioille mahdollistaa myös avautumisen korkeammin värähteleville ulottuvuuksille eli tasoille sekä jumalallisille energioille/voimille.

Asuessaan ekoyhteisössä ihmiset kokevat samalla olevansa vihittyjä salaisuuksiin, joihin pääsevät vain totuuden etsijät, mutta täällä jokainen tulee osalliseksi Maan ja Taivaan yhdistymisestä ja jumalallisesta Liitosta oman Itsensä kanssa. Ihminen vapautuessaan dualistisuudesta, sidonnaisuudesta vanhoihin kaavoihin sekä riippuvuuksiin, tuntiessaan olevansa yhä suvaitsevaisempi eri näkemyksiä kohtaan kaikilla elämänalueilla (fyysisellä, psyykkisellä/sielullisella ja henkisellä tasolla), saa aivan uusia ulottuvuuksia elämäänsä. Myös koko värähtelytaso nousee asuinalueella ja se leviää ympäristöön ja lopulta koko maailmaan.

Ihminen mikrokosmoksena, ollessaan osana suurta makrokosmosta, on osa suurempaa kokonaisuutta ja siten myös on otettava huomioon ympäristö eli muut ihmiset, eläimet, kasvit, ja mineraalikunta, joten autmaattisesti ekologinen elämäntapa tulee osaksi jokaisen elämää, koska tuo jumalallisten energioiden virtaaminen luo harmoniaa ympäristön kanssa, ja on osa syvempää ekologisuutta ja kestävää kehitystä, kuin pinnallinen ulkoisiin arvoihin ja kaavoihin takertuminen.

Tämä aukaisee laajemman ymmärryksen siihen, miten eri elämänmuodot kuuluvat ja liittyvät laajempaan kokonaisuuteen.

Kristallikiderakenteet ja niiden ominaisuudet sekä hieman sähköoppia

Rakennuksien kristallien erilaiset kiderakenteet muodostavat erilaisia sähköteknisiä ratkaisuja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan erilaisten kristalliin perustuvien kodinkonelaitteiden käyttöön, sekä positiivisen elävän sähkön kuljettamiseen rakenteissa, esim. eristeominaisuus, sähkönjohtavuus, varastoituminen, energian tuottaminen eli lisääntyminen, watti- tai volttimäärän ohjaaminen jne.

Kodinkoneista löytyy siis kristallikiderakenteeseen perustuvaa teknologiaa, esim. pikakristalliuuni, joka vastaa mikroaaltouunia, mutta on vaikutuksiltaan terveellisempi, koska se lisää ruoan tai juoman bioenergiaa, lämmittämisen ja kypsentämisen lisäksi.

Kristalliuuni taas muistuttaa tavallisen uunin toimintaa ja toimittaa sen virkaa. Nämä kristalliteknologiaan perustuvat uunit lämmittävät ja kypsentävät vain elävää materiaa, joka koostuu soluista, joten muista aineista rakennetut astiat jäävät kylmäksi.

Kristallilamput saavat alkusysäyksen toimiakseen elävän olennon biosähköstä ja ne reagoivat vain siihen, tosin voidaan säätää, etteivät ne reagoi turhaan kasvin tai eläimen biosähköön, paitsi esim. kasvilamput voidaan säätää reagoimaan kasvin valontarpeen tyydyttämiseen.

Kodinkonelaitteista vielä jääkaappi ja pakastin toimivat myös kristallimenetelmällä.

Kideteknologiaan kuuluu myös paristot, akut, generaattorit.

Imurien ja muiden puhdistusjärjestelmien, soittimien, televisioiden, videoiden ja tietokoneiden transistorit ja mikropiirit on valmistettu kideteknologiaa hyväksikäyttäen ja siten ne voivat välittää langattomasti toisilleen viestejä ilman alkeellista Maan ihmisten keksimää bluetooth-menetelmää (tai 5G!!! toim. huom.).

Kristallirakenne reagoi vain elävään biosähköön, jonka jokainen elävä olento/olevaisuus, kasvit, eläimet ja ihmiset tuottavat solutasolla. Tätä ilmiötä henkisissä piireissä kutsutaan auraksi, mutta tieteellisissä piireissä sille ei ole annettu mitään erityistä merkitystä. Tosin viime aikoina siihen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Biosähköä solutasolla syntyy hyvin pieniä määriä, esim. kasvien solukalvon sähköpotentiaali vaihtelee -40 – 250 mV välillä. Miinus tarkoittaa sitä, että solun sisäpinta on miinusnapainen ja siten soluilla on sellainen sähköinen ominaisuus, että ne vetävät puoleensa plusmerkkisiä alkuaineita, mineraaleja, protoneita, ioneita ja energiaa sekä hylkivät miinusmerkkisiä vastaavia asioita.

Ja eläin- sekä ihmissolussa sähköpotentiaali vaihtelee 0 – 90 mV välillä ja lepokalvopotentiaalina se on -60 mV (0,06 V). On myös joitakin eläimiä, joiden tietyt solut ovat erikoistuneet tuottamaan joko kylmää ja elävää (bio)valoa, joko bakteereista tai kemiallisista reaktioista, tai biosähköä. Esim. sähköankerias voi tuottaa jopa 650 voltin jännitteen.

Sen lisäksi, että kiderakenteilla on niin monipuolisia sähkömagneettiseen energiaan liittyviä ominaisuuksia, se on myös hyvin nopea tiedonvälittäjä (fotonikide on kova sana tulevaisuuden tietokoneissa, Tiede 2000 -lehden artikkeli no: 8/2002), esim. timanttitransistori reagoi siihen tulevaan signaaliin nopeammin kuin nykyiset transistorit. Timanttitransistorien hyvä lämmönjohtavuus mahdollistaa sen, että kiderakenne lähettää ja vastaanottaa energiaa, säilyttää ja siirtää ajatusmalleja ja informaatiota, vahvistaa ääniaaltoja radiovastaanottimessa ja valoaaltoja tv-vastaanottimessa, vahvistaa tietoisuuden ajatusaaltoja ihmisaivojen vastaanottimissa (voi nostaa tietoisuuden tasoa ja näin mm. edistää psyykkisten kykyjen esiintymistä ja kehittymistä, vahvistaa näkymättömän eli eteerisen energian värähtelyä). Siementen viereen laitettuna kristallit nopeuttavat huomattavasti siemenien itämistä ja edistävät kasvua. Kristalli voi myös varastoida siihen imeytyneen informaation, energian, äänen, lämmön tms. ja myöhemmin säteillä/lähettää sitä ympärilleen, tai johtimia pitkin siirtää paikasta toiseen.

Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia, osa 3

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia. Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla.

Tekstit maalaavat kuvan tulevaisuuden ihmiskunnasta. Kanavointien päivämäärät eivät vastaa kaikilta osin nykyisen aikalinjamme menneitä tapahtumia, mutta on paljon viitteitä siitä, että monet tekstin kertomista asioista liittyen yhteiskuntaamme voivat vielä käydä toteen, mikäli jokainen tekee osansa. Tekstit ovat mielenkiintoinen katsaus tulevaisuuden utopiaan, maailmaan jossa henkiset arvot ovat etusijalla. Tällaiseen maailmaan pääsy riippuu täysin meistä itsestämme, miten hyvin osaamme maailman ympärillämme sellaiseksi rakentaa.

Sarjan aiemmat osat:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-2/


kirjoitettu 31.1.2003

Ekoyhteisö

Kerron teille tarinan, jonka joskus v. 1994-95 sain kokea, joka johti ekoyhteisön suunnitteluun.

Minulla oli tuolloin, ja on jonkin verran edelleen, yhteys Galaktisen Liiton Hallinnollisiin Jäseniin, jotka opettivat minua ja antoivat kosmisia, henkisiä ja universaalisia opetuksia, jotka olen kirjoittanut ylös kolmeen monisteeseeni: Galaktisen Liiton Opetuksia Maan Ihmisille, UFOt ja humanoidit 1 & 2.

He näyttivät minulle vision, jossa oli jokin yhteisö astraalisella tasolla Maan päällä. Siellä asui monenlaisista eri kulttuureista ja planeetoilta kotoisin olevia humanoideja/olentoja. Tämä heidän salainen siirtokuntansa oli tuolloin jo useita vuosisatoja vanham mutta osittain jo hylätty. Siellä oli enää kourallinen, noin 15, asukasta jäljellä, siitä mitä se oli loistonsa aikana. Se oli yhteisön keskus, jossa asui aikanaan 100-150 asukasta ja läheisessä kyläyhteisössä muutama tuhat asukasta.

GL:n jäsenet ilmoittivat, että minun tuli tutustua tähän yhteisöön, koska jonain päivänä minä tulen pitämään siitä huolta ja sillä tulee olemaan merkittävä osuus Maan ihmiskunnan muutoksen ajassa.

Yhteisön nimeksi muodostui myöhemmin Valokylä (Village of Light) ja sen eri rakennuksien alkuperäiset nimet ja suunnat ja värit tulevat vanhasta Maya-intiaanien viisaudesta ja kalenterista 7000 tuhannen vuoden takaa. Siihen on yhdistetty jonkin verran myös muutama tuhat vuotta kiinalaista feng shui -rakennussuunnittelua ja uuteen tulevaan kopioon lisätään antroposofista orgaanista arkkitehtuuria, jossa mukaillaan luonnon muotoja ja värejä, jossa tietyillä väreillä on tietty vaikutus ja merkitys. Alkuperäisessä oli mukana myös useita miljoonia vuosia vanhaa menetelmää Seulasista pyramideineen (joita jäljitettiin Maassa joitakin satoja tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten Atlantiksessa, noin 7000-5000 vuotta sitten Etelä-Amerikan Maya-intiaanien mailla, sekä Egyptissä), energiaohjausjärjestelmineen ja energianlähteineen.

Näin, kuinka yhteisö oli rakennettu kokonaan kristallista. Voimanlähde oli puoliksi kristalligeneraattori ja ionigeneraattori, joka sai energiansa Maan energialinjojen risteyskohdalta eli voimapaikalta. Voimanlähteen monimutkainen systeemi on yhdistetty Vihreän Keskuslinnan hissin Mer-Ka-Ba -järjestelmään, joka noustessaan ylöspäin ja samalla myötäpäivään kiertäen nostaa Maan energiavirtaa ylöspäin ja tullessaan alaspäin vastapäivään kiertäen levittää pumpun männän tavoin linnan tornin yläosassa säteittäin myötäpäivään pyörivän energiavirran koko yhteisön keskustan muihin rakennuksiin, jonka vastaanotto- eli porttikivet ja energiajärjestelmän ohjaussysteemiin kuuluvat pyramidit ja maasäteilyverkoston pääilmansuuntien linjat johdattaa rakennuksien asuinhuoneiden ja varastopyramidien käyttöön. Keskuslinnan tornista säteilevä energia luo ympärilleen energeettisen kuvun, jolla on seuraavanlaisia ominaisuuksia: päivisin se kerää itseensä valoenergiaa, jota se sitten pimeän tultua luovuttaa itsestään hohtaen ja luo näin valoa ympärilleen (kuvun sisälle). Samainen kupu myös pidättää imeytyneen lämpöenergian, jota vapautuu ulkolämpötilan jäähtyessä kuvun sisälle kasvihuoneilmiön tavoin.

Alueella on neljä asuinrakennusta, jotka ovat tyyliltään rivitaloja, joiden keskellä olevasta ovesta pääsee niiden käytävään, josta taas on kullekin asuinhuoneistoon oma ovi. Pääoven molemmin puolin sijaitsevat porttikivet (pareittain sijoittelulla on tietty merkitys vastakkaisenergian eli polariteetin luomiseen, ylläpitämiseen, säätämiseen ja ohjaamiseen), jotka koostuvat osin grafiitista (rikki- ja magneettikiisun kanssa), jotka vetävät säteilevän energian itseensä ja myös asuinrakennuksien takana olevat pyramidirakennelmat vetävät energiaa puoleensa ja siten ohjaavat säteilevän energian pääilmansuuntien maasäteilyverkostoa pitkin kohti porttikiviä.

Kirjoittajan tehtävä ja ekoyhteisön merkitys Maan ihmiskunnalle

Tällä hetkellä tämä astraalinen yhteisö toimii vajaamiehityksellä niin, että välttämättömimmät ylläpitotoiminnat jatkuvat, ja sen vaikutus mahdolliseen vastaavanlaiseen kopioon ja sen välille on, että pystytään luomaan ja ylläpitämään yhteys, ja että tämän yhteisön vaikutus ihmiskunnan tietoisuuteen ja Maan värähtelytason säätelyyn tulevissa muutoksissa voidaan säilyttää.

Tämä näytettiin minulle visiona ja tieto siitä annettiin minulle ensimmäisen kerran 19.8.1995. Kun sain vierailla tässä yhteisössä, huomasin monia Maan ihmisille ja sen nykyteknologialle mahdottomia ympäristöystävällisiä sovelluksia, joita minun tehtäväkseni tuli tuoda myös fyysisen tason teknologiaan ja ihmiskunnan tietoisuuteen.

Tämän yhteisön jäseniltä, jotka kuuluvat Galaktisen Liiton Maanpäälliseen siirtokuntaan, sain tehtävän rakennuttaa vastaavanlaisen ekoyhteisön kristalliteknologiaa käyttäen, mutta tällä hetkellä 31.1.2003 olen todennut kristalliteknologian kehittämisen mahdottomaksi, joten olen saanut luvan käyttää olemassa olevia Maan rakennusaineita sen rakentamiseksi. Kuitenkin siihen on liitettävä jonkin verran kristalliteknologiaa, jotta se toimii edes osittain alkuperäisen systeemin mukaisesti.

Tämän rakennettavan ekoyhteisön tarkoitus on seuraavanlainen:

Yhteisön tarkoitus (14.7.1999)

Yhteisön tarkoituksena on toimia kuvaten ihmisen henkistä kehitystä todellista ihmisyyttä ja korkealle kehittynyttä sivilisaatiota kohti, saavuttaen näin sekä Maan, Auringon että koko Kosmoksen Universaalisen Älyn tietoisuuden ylösnousemuskanavaa eli Kuvan Suumia pitkin Hunab Ku’unin, Keskusauringon, eli galaksimme keskustan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhteisö on rakennettu (rakennetaan) noudattaen Mayojen Universaalisia tietoja ja taitoja Maan ihmiskunnan ja Aikalaiva Maan palauttamiseksi sen alkuperäiselle asemalleen takaisin Galaktisen Liiton yhteisön jäseneksi, ihmiskunnan eristäytymisen ja alas syöksymisen pimeän vaiheen loppumisen aikana vuonna 2012, joulukuun 21. päivänä.

Yhteisön on siis tarkoitus valmistua viimeistään vuoteen 2012 joulukuun 21. päivään mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäinen astraalinen yhteisö välittää tietynlaista Valonenergiaa kopiolle, ja kopion kautta se nostattaa tietoisuuden tasoa ja säätelee muutosenergioiden vaikutusta Maahan ja kiviin, kasveihin, eläimiin ja ihmisiin, ja lieventää haitallisia vaikutuksia, auttamalla kehoa sopeutumaan energeettisiin muutoksiin. Samalla tämän alkuperäisen sekä kopion yhteisvaikutus myös nostattaa energiatasoa niin, että helpottuu siirtyminen uudelle ulottuvuustasolle eli neljännelle tai viidennelle ulottuvuudelle.

Tämä Valoenergia välittyy myös muille olemassa oleville ekoyhteisöille ja muille yhteisöille, joilla on henkinen aspekti mukana, ja myös kristallienergiaa käytössään tavalla tai toisella, jossakin muodossa.

Siksi toivoisin, että saisin apua teiltä muilta ihmisiltä tämän idean toteuttamiseksi täällä Maan päällä. Jos teillä hyvät lukijat on aikaa ja halua vaikuttaa tässä muutoksen ajassa siirtymäkauden edistymiseen osallistumalla ja tuomalla tietonne ja taitonne tai jopa rahanne käyttöön ihmisten ja koko planeetan hyvinvoinnin kannalta merkittävien asioiden eteenpäinviemiseksi, voitte tulla mukaan tähän ekoyhteisö-projektiin. Kaikkia ennakkoluulottomia ihmisiä tarvitaan, mm. laboratorio, jossa kristalliteknologiaa voidaan kehittää ja jossa tarvitaan tiedemiehiä, arkkitehtejä suunnitteluun virallistamiseksi ja virallisten rakennuspiirustusten tekemiseen, rakennusfirma joka hoitaa rakentamisen, lakimiehiä, jotka hoitavat lupa-asiat, talousneuvonantajat, jotka hoitavat rahoituksen jne.

Yhteisön rakennukset ja niiden tehtävät

Asuinrakennukset ja kopion vierastalo

Nimet, asettelu ja tehtävät tulevat Maya-viisaudesta ja -kalenterista:

1. Punaisen Käärmeen (Punainen lohikäärme) vierasrivitalo, jota voidaan kutsua myös Itäisen Valon Taloksi. Pääväri on punainen, joka edustaa Kevättä ja alkua. Punaisen Itäisen Talon tehtävänä ovat: (ravitseminen,) syntyminen, aloittaminen, alku. 1. Itä – Punainen Kääntymisen Linna

2. Valkoisen Koiran (Valkoinen tuuli) asuinrivitalo, joka edustaa Talvea ja hengen jalostamista, joka on pääväriltään valkoinen, jota voidaan kutsua myös Pohjoisen Yön Taloksi. Valkoinen Pohjoinen Talo: talon tehtävänä on toimia hengen jalostajana, kommunikointi. Tämän takana voi olla Mayatemppeli. 2. Pohjoinen – Valkoinen Linna.

3. Sinisen Kotkan (Sininen yö) asuinrivitalo, joka edustaa Syksyä ja muutoksia. Se on pääväriltään sininen, jota voidaan kutsua myös Läntiseksi Muodonmuutoksen Taloksi. Sininen Läntinen Talo edustaa muuntumista, muuttumista, muuntamista, transformaatiota. 3. Länsi – Sininen Palamisen Linna.

4. Keltaisen Auringon asuirivitalo, jota voidaan kutsua myös Etelän Ikuisen Auringon Taloksi, jonka pääväri on keltainen, joka edustaa Kesää ja kypsymistä. Keltainen Eteläinen Talo edustaa laajentumista, laajentamista, kypsymistä, kypsyttämistä, ylösnousemusta. 4. Etelä – Keltainen Antamisen Linna.

Keskelle sijoittuu viides Vihreä lumottu keskuslinna, jossa on viisi kerrosta:

1) Katutaso edustaa fyysistä ulottuvuutta, sisäisesti väriltään punainen eli huoneet ovat punaisia. Tällä tasolla/kerroksessa toimii kahvila, ruokala, odotustila, aula.

2) Toinen taso, toinen kerros, astraalinen ulottuvuus on sisäisesti valkoinen, joka pitää sisällään opetustiloja, luokkahuoneita, luentosaleja, auditorioita, pienryhmähuoneita, kokoushuoneita. Luento- ja opetusvälineet. Kirjasto. (Suihkut, sauna, uima-allas sijaitsevat kellarikerroksessa.)

3) Välitaso on vihreä. (Tätä ei tarvitse olla kopiossa, jolloin tulee vain neljä kerrosta.)

4) Kolmas kerros, mentaalinen ulottuvuus, on sisäisesti väriltään sininen, jonka tarkoituksena on toimia sellaisena keskuksena, jossa tehdään käsille ja aivoille töitä, mm. käsityöt, kädentaidot, runsaus, yltäkylläisyys, visiot, luominen (luovuus), magiikka (leikit, teatteri, tanssi ovat suurhallissa).

Lisäys 3.12.1999: (Keltainen Resonoiva Siemen) Fysiikan opettaja Pirkko Kärnä ehdotti tätä. Täällä lapset, nuoret, ja aikuiset osallistuvat yhteisön toimintaan valmistamalla biologista saippuaa ja pesuaineita, vanhoista papereista tehdään paperimassaa ja siitä koriste-esineitä, hattuja, lampunvarjostimia, rumpuja yms. tarve-esineitä. Räsyistä ja ylijäämäkankaista kudotaan räsymattoja kangaspuilla ja esiintymisasuja teatteriin.

5) Neljäs kerros, Kristus-tietoisuuden ulottuvuus, on sisäisesti väriltään keltainen, jossa on meditaatio- eli hiljentymishuone. Valaistuminen. Vasta Auringossa tulee ylösnousemus. Kristus-taso on kullankeltainen.

Keskuslinnaa ympäröi neljällä sivuistoilla vihreät pylväät eli tukirakenteet. Vihreän keskuslinnan keskustassa maan alla on yhtä syvällä kuin pinnalla korkein kohta, käyttövoimanlähde eli kristalli-ionigeneraattori, voimala.

Seuraava rakennus, joka sijoittuu pohjoiseen yhteisöstä, on (valkoinen) Universaali Viisauden Temppeli, joka palvelee erilaisia kirkollisia toimituksia kuten ristiäisiä, kastetilaisuuksia, sukujuhlia, vihkiäisiä ja hautauksia. Lisäksi erilaisia eri kirkkojen tarjoamia juhlia ja tilaisuuksia. Voidaan myös käyttää meditaatiotiloina, hiljentymisenä, ja henkisen/hengellisen kasvun paikkana ja opastajana. Mahdollisuus on tutustua eri kirkkokuntien, uskontojen, ideologioiden ja maailmankatsomusten tarjoamiin mahdollisuuksiin tämän tilan kautta. Ja samalla voi tutustua jopa Maan ulkopuolisten ”uskonajatuksiin” Kosmisena Kirkkona.

Seuraava rakennus sijoittuu etelään yhteisöstä, (keltainen) Kasvihuone, jossa suurin osa yhteisön ruuasta kasvetaan ja kopiossa kasvatetaan trooppisia tuotantokasveja ja puita. Se samalla toimii myös virkistys- ja opetuspaikkana, johon voidaan sijoittaa pieni puro putouksineen ja joitakin lintuja, perhosia sekä muitakin trooppisia eläimiä.

Seuraava rakennus sijoittuu pohjoiseen yhteisöstä, (valkoinen) Edistyneiden Hoitojen Parannuskeskus, eteen ja oikealle, koska oikealla puolella annetaan parantavaa energiaa. Täällä annetaan erilaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja sekä avaruusteknisiä hoitomuotoja hoitohuoneessa, joka on tuttu joillekin avaruusaluksissa käyneille.

Seuraava rakennus sijoittuu etelään yhteisöstä, (keltainen) Monitoimihalli, eteen ja vasemmalle puolelle sisääntuloväylän mukaan katsottuna, koska vasemmalla puolella vastaanotetaan informaatioenergiaa. Kopiossa voidaan järjestää eri henkisten, kosmisten, rajatiedon yms. alojen suurempia tapahtumia, kuten minimessuja ja muitakin messuja, teatteriesityksiä ja virtuaaliesityksiä virtuaalisessa hologrammihallissa.

Alkuperäisessä yhteisössä neljä keskikokoista varastopyramidia on sijoitettu kunkin rivitalon taakse, muodostaen niiden väliin kolmionmuotoisen, pienen, henkilökohtaisen viljelytilan. Viljelytilan ja rivitalon välissä on lisäksi jokaisella oma piha. Kopiossa on suunniteltu kolme varastopyramidia ja yksi pieni tila sisääntuloportin kohdalla.

Ihmisen 8 aistia

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli ihmisen aisteja, fyysisiä ja henkisiä.


Ensimmäinen askel ymmärrykseen teidän omista sisäisistä kyvyistänne on mahdollisesti selkiyttää muutama määritelmä siitä kuka ja mikä te oikeasti olette, jopa edes fysiologisina olentoina. Monet teistä nyt, siinä mitä nimitätte New Age -tietoisuudeksenne, ovat arvuutelleet sitä, että teillä saattaisi olla enemmän kuin viisi aistia. Olette viitannut telepatian ja psyykkisen toiminnan ja ESP:n ideoihin, kaikkiin näihin asioihin mysteereinä, ja, mahdollisesti joillekin, ei niin mystisenä kuudentena aistina. Itse asiassa, teillä kaikilla on kahdeksan aistia. Yksi niistä on transsendentaalinen, seitsemän niistä on fysiologisia. Olette tulleet tutuiksi ensimmäisen viiden kanssa enemmän, koska ne perustuvat välittömämmin fyysisen todellisuuden elektrokemiallisiin ilmentymiin, joiden kanssa olette tekemisissä. Nämä tottakai ovat ne mitä normaalisti kutsutte näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaisteiksenne. Toista kahta fysiologista aistia voidaan kutsua orientaatio- ja värähtelyherkkyydeksi, tai aisteiksi jos niin haluatte.

Orientaation idea liittyy siihen suhtautumiseen mitä nimitätte avaruus-ajaksi: fyysisen todellisuuden määritelmä alunperinkin. Se on teidän poskionteloissanne, ja se perustuu poskionteloissa esiintyvään aineeseen nimeltä magnetiitti. Tämä on se, mitä eläintietoisuus käyttää hyväkseen planeetallanne navigoimaan. Sitä voidaan nimittää myös ”kotiin löytämisen vaistoksi”, tai niin kuin monet teistä ymmärtävät luonnollisen kyvyn yksinkertaisesti tietää mitä suuntaa kohden katsotte ja mihin suuntaan teidän tulee kulkea päästäksenne haluamaanne kohteeseen. Teidän avaruus-ajan orientaationne on todellinen fyysinen aisti, ja se on yksi niistä jota monet teistä eivät välttämättä ajattele — samassa joukossa muiden viiden kanssa.

Seitsemäs aisti on se, mitä usein nimitätte kuudenneksi aistiksinne, mikä on kyky erotella värähtelyjä. Tämä on seitsemäs koska se on tavallaan hienosäädetympi kuin kuudes varsinaisen avaruus-ajan orientaation fyysinen aisti. Värähtelyjen erottelukyky, seitsemäs aisti, on se mikä kytkee kaikki teidät yhteen mentaalisella elektromagneettisella tasolla. Siellä missä olette telepaattisesti kosketuksissa jokaisena hetkenä, olittepa tietoinen siitä tai ette, jokaisen toisen olennon kanssa, ei ainoastaan omalla planeetallanne vaan kaikilla muilla planeetoilla kaikissa muissa kokemuksenne ulottuvuuksissa, joka kytkeytyy yleensäkään elektromagneettisiin ilmiöihin. Se on koteloitu teidän kehonne solurakenteeseen — ja orientaatiopiste, ilmentymisen piste, fyysisen todellisuuden sytytyspiste, elektromagneettisessa mielessä seitsemännestä aistista puhuttaessa on jossain määrin teidän kehonne rauhasjärjestelmissä. Erityisesti idea, jota kutsutte käpyrauhaseksi ja muiksi erilaisiksi aivojen keskuksiksi. Erityisesti aivopuoliskojen keskellä, mitä nimitätte teknisellä nimellä corpus callosum — siinä aivan keskellä.

Nämä ideat, nämä kalvot ovat herkkiä elektromagneettisislle värähtelyille ja te aistitte aaltoja ja taajuuksia elektromagneettisista ajatuskuvioista, joita jokainen elävä olento todellisuudessanne säteilee. Olette osa verkostoa, osa verkkoa, tavallaan, ja jokainen säie, jota näpäytetään missä tahansa päin universumia tuossa elektromagneettisessa kentässä, on jossain määrin teidän saatavillanne. Nuo värähtelyt säteilevät ulospäin eri tavoin. Ja ne eivät ainoastaan säteile ulos fyysisessä mielessä valon nopeudella, vaan ne myös ylittävät sen, erään toisen tyyppisenä aaltomuotona, kahdeksanteen aistiin — transsendentaaliseen aistiin oman itsen Tietoisuudesta. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa — jokainen asia luomakunnassanne on itse asiassa saman YHDEN asian ilmentymä, Kaiken Sen Mikä On, joka ilmentää itsensä kaikilla tavoilla joilla se vain pystyy, yhtä aikaa.

Joten tavallaan fyysisenä olentona teidät on valmistettu seitsemästä tietystä aistikokemuksen dimensiosta, jossa kahdeksas, oktaavi itse, on se joka koteloi kaiken, joka on se teidän sisäinen tietoisuutenne, se joka esittää myös niinkutsuttua alkupistettänne, ei-fyysisenä olentona ennen kuin manifestoiduitte fyysisen todellisuuden spektriin. Te jo, toisin sanoen, olette kosketuksissa jokaisen yksittäisen kommunikaatiolinjan kanssa, jokaisen yksittäisen kyvyn jonka kanssa teidän tarvitsee olla yhteydessä tehdäksenne sitä mitä haluatte täysin omavaraisena ja voimaantuneena olentona.

Tämä ei nyt millään muotoa tarkoita, että teidän tulee käyttäytyä kuin eristäytynyt ihminen. Että teidän tarvitsisi leikata itsenne irti, niin kutsutusti. Käyttäytyä itsekkäästi ja sanoa ”no, se tarkoittaa että kaikki on minulle ja unohtaa kaikki muut”. Idea, joka tulee ymmärtää, on että tässä käsitteessä on paradoksi — kun tiedätte että olette täysin realisoineet itsenne, silloin tiedätte että olette yhteydessä Kokonaisuuteen. Tiedätte, että olette Kokonaisuuden ilmaisu, oma versionne Kokonaisuuden ideasta ilmaisemassa olemassaoloaan yksittäisenä olentona, joka te olette tässä fokuksessa. Sekä tietysti kaikki muut yksilöt, jotka te olette kaikissa muissa elämissä tai kokemuksen dimensioissa, joissa te olette olemassa. Kaikki nämä elämät, kaikki nämä kokemukset ovat olemassa samanaikaisesti ja teillä on pääsy kaikkiin niihin, milloin ja missä teidän niin tarvitseekin. Mutta idea yksinkertaisesti on, että kun olette tajunneet olevanne osa Kokonaisuutta, että olette Kokonaisuus itse, silloin voitte ymmärtää varsin loogisesti, sanoisimmeko, että Kokonaisuuden tukeminen on se mikä tukee teitä myös, kaikkein helpoimmin ja vaivattomimmin.

Jos kuvittelette itsenne eristetyksi, todella irtaantuneeksi Kokonaisuudesta, se luo vastustusta elämäänne ja vaikeuksia elämäänne ja tekee asioista joita haluatte elämäänne vaikeammin teille saatavia, jolloin se kestää kauemmin. Kun sallitte itsenne tietää, että voitte virrata, omana versionanne Kokonaisuudesta, että luomakunnan Kokonaisuus virtaa teidän lävitsenne, silloin voitte säteillä tuota Rakkautta, säteillä tuota yhteyden tunnetta ulospäin. Olkaa avuksi, tukekaa, rakastakaa kaikkia teidän heijastuksianne teidän ympärillänne, joita kaikki muut yksilöt todellisuudessanne ovat — heijastuksia teistä. Heijastaen teille kaikuna takaisin kaikki ne eri ideat, joita teidän tulee tarkastella tullaksenne siksi joksi haluatte tulla. Ja tukien kaikkia niitä heijastuksia, tukien sitä kokonaisideaa, silloin te vaivattomasti ja automaattisesti saatte myös tukea. Sen sijaan, että teidän tarvitsisi työskennellä sen parissa, niinkuin sanotte, kamppailla sen puolesta, taistella siitä, yksilöllisenä näkökantana. Sen idea, että tiedätte olevanne Kokonaisuus, ei millään muotoa — jälleen paradoksi — poista teiltä yksilöllisyyttänne. Se itse asiassa vahvistaa sitä, koska mitä vahvempia yksilöinä olette, sitä vahvempi versio Kokonaisuudesta olette, ja täten sitä helpompaa teille on tukea mitä tahansa versiota Kokonaisuudesta, koska ymmärrätte että kaikki versiot ovat teille samanarvoisia. Aivan yhtä kelpaavia, koska ne ovat, loppujen lopuksi, heijastuksia siitä YHDESTÄ todellisuudesta, joka te olette ja jonka heijastus te myös olette.

Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia, osa 2

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia. Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla.

Tekstit maalaavat kuvan tulevaisuuden ihmiskunnasta. Kanavointien päivämäärät eivät vastaa kaikilta osin nykyisen aikalinjamme menneitä tapahtumia, mutta on paljon viitteitä siitä, että monet tekstin kertomista asioista liittyen yhteiskuntaamme voivat vielä käydä toteen, mikäli jokainen tekee osansa. Tekstit ovat mielenkiintoinen katsaus tulevaisuuden utopiaan, maailmaan jossa henkiset arvot ovat etusijalla. Tällaiseen maailmaan pääsy riippuu täysin meistä itsestämme, miten hyvin osaamme maailman ympärillämme sellaiseksi rakentaa.

Sarjan aiempi osa:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia/


kanavoitu torstaina 12.12.1996

Asumisolosuhteet

Tulette asumaan yhteisöissä, välttääksenne miljoonakaupunkien huonon ilmapiirin. Teillä on tilaa asua myös luonnon keskellä, koska maapallo on isompi, laajempi, kevyempi sen puhtauden ja korkeamman värähtelytason myötä. Sen lisäksi ihmismäärä on rajujen muutoksien takia karsiutunut, toiset luonnollisen kehosta poistumisen, eli kuoleman, takia, syntyen toisille planeetoille, tai kehittyneet henkisesti niin pitkälle, etteivät he enää tarvitse fyysistä kolmi- tai neliulotteista (astraali) kehoa. Toiset sopeutumattomat ovat jääneet jäljelle entiselle likaiselle Maapallolle, sen hajoamiseen saakka, joka kestää muutoksien jälkeen n. 100 Maan vuotta, jolloin sinne ei enää synny uusia jälkeläisiä (tosin Maa puhdistetaan uusien puhdistustekniikoiden avulla, esim. ionisoitu tai muuten käsitelty vesi).

Uutta planeettaanne asuttaa n. 2-3 mrd. ihmisasukasta, joista n. 0,5 mrd. ovat uusia, toisilta planeetoilta tulevia asukkaita. Heidän tehtävänään on rauhoittaa kanssaihmisiä ja opettaa heitä sopeutumaan uusiin olosuhteisiin ja elämäntapaan, ja osa näistä muualta tulleista ovat itsekin oppimassa. Maan jälkeläisiä on n. 1,5-2,5 mrd., jotka jakaantuvat tasaisesti noin 500 tuhannelle eri suuruiselle yhteisölle (lukumäärä voi olla enemmän), alkaen sadasta 100 tuhannen ihmisen yhteisöihin.

Näiden asuinyhteisöjen lisäksi tulee olemaan pienempiä koulutuskeskuksia, osa niistä on yhteisöissä, osan sijaitessa kauempana yhteisöjen välisillä kauttakulkuliikenneväylillä. Opiskelupaikkoja niissä tulee olemaan n. 10-100, suuremmissa 100-100. Näitäkin tulee olemaan vähintään 100 tuhatta (määrä voi vaihdella).

Yhteisöjen asukkaiden lukumäärä aloitetaan 10:stä, josta sitten kasvatetaan 100:n -> 100 tuhanteen. Tämän jälkeen perustetaan uusi yhteisö, usein aloittaen pää- ja väli-ilmansuuntien mukaisesti säteittäin seuraten Maan omia sähkömagneettisia viivoja (maaästeilysuuntien mukaisesti), alkaen säännöllisesti 100km välimatkojen päähän (myöhemmin kahden väliin eli 50km päähän toisistaan). Näitä yhdistämään rakennetaan punaiset ohjausvalot 15m välein, joiden kautta kulkee suorat kauttakulkuliikennelinjat. Näitä käyttävät uudet ajoneuvotyypit, joista kerrotaan myöhemmin (kiiturit, magneettiautot, helibussit).

Yhteisöissä asutaan PERHEKUNNITTAIN (isä, äiti, lapsi 1 tai 2kpl) tai SUKUKUNNITTAIN (isä, äiti, lapsi, isovanhemmat) tai SUKULAISUUSKUNNITTAIN (edellisten lisäksi serkut, tädit, sedät).

Jokaisella on oma sielunsuunnitelmaansa kuuluva tehdävä, jota voi toteuttaa yhteisössä. Ne, joiden kuuluu perustaa perhe, tulevat asumaan isoimmissa asunnoissa. He saavat valita itselleen ja/tai sukulaisilleen sopivan kokoisen asunnon. Niiden, jotka asuvat perhekunnittain, isovanhemmat asuvat vanhemmille ihmisille tarkoitetussa yhteisössä tai samassa yhteisössä perheen ja muiden yhteisössä asuvien huolenpidon kohteena. Ne, jotka asuvat sukukunnittain, huolehtivat koko perhe isovanhempiensa hyvinvoinnista jakaen työt keskenään, ja myös isovanhemmat osallistuvat perheen sisäisiin velvoitteisiin omien voimiensa mukaisesti. Ne, jotka asuvat sukulaisuuskunnittain, huolehtivat toistensa keskinäisestä huolenpidosta.

Ne, joiden sielunsuunnitelmaan ei kuulu perustaa perhettä, tulevat asumaan yksin tai ystäviensä kanssa tilavassa yksiössä, kaksiossa tai soluasunnossa, joissa on toisessa päädyssä yhteiset oleskelutilat. Näiden asunnot tulevat sijaitsemaan rivitalossa tai kerrostalossa.

Työtehtävät ja ammatit

Ihmisen kehittyminen nopeammassa tahdissa kuin ennen muutoksia saa aikaan sen, että sielusuunnitelman sisältö saattaa elämän aikana muuttua. Esimerkiksi aikaisemmin henkilöllä lasten hankinta kuului siihen, mutta myöhemmin ei, jolloin kyseinen henkilö voi ottaa eron tai muuttaa suhteen avoliitoksi.

Muutos voi myös tapahtua toisin päin. Aikaisemmin lasten hankinta ei kuulunut ohjelmaan, mutta myöhemmin kyllä. Tällöin kyseinen ihminen voi mennä valittunsa kanssa naimisiin ja suorittaa tehtävänsä kasvattaen uudet sielut hyvin henkisessä ja sivistyneessä ilmapiirissä (Kosmisten ja Henkistel lakien mukaan).

Niillä, joiden tehtävään sielunsuunnitelman mukaisesti kuuluu perustaa ennemmin tai myöhemmin perhe, ei tarvitse samanaikaisesti olla muita tehtäviä, mutta tämän tehtävän suorittajia tulee olemaan vähemmistö, jolloin säilyy harmonia maapallon kestävyydessä (ihmisten ja ympäristön välillä). Luonnon tasapainoon mukautuen säilyy jokaiselle tänne syntyneellä sielulla mahdollisuus henkisesti rikkaaseen ja onnelliseen elämään tarvittavat puitteet: puutetta tasapainoisesta ravinnosta ja puhtaasta vedestä ei ole. Ihmismäärä Maaoallolla säilyy samana kuin muutoksen jälkeen, n. 3 miljardissa.

Perheellisten tehtävänä on siis säilyttää Maan ihmiskunnan määrä tasaisena Maan kestokyvyn mukaan. Tämä on yksi monista erilaisista tehtävistä. Suurin osa ihmiskunnasta suorittaa muita tehtäviä sielunsuunnitelman mukaisesti ilman sitoutumista perhe-elämään, sillä siihen ja muihinkin tehtäviin keskitytään täysipainoisesti työtehtävän ja ammatin kautta eläen. Työtehtävien tai ammattien suorittamiseen käytettävä aika ei ole ennalta määrätty, vaan usein itsenäisissä työtehtävissä tai ammateissa tämä on oman innostuksen ja mielekkyyden varassa. Jos kuitenkin itse säätää työajan liian pieneksi, tuotantomäärien vaatimustasoihin verrattuna, tarvitaan kyseisiin työtehtäviin tai ammatteihin lisää ihmisiä samasta tai eri yhteisöstä kattamaan tuotannon vaatimustasot (määrä vastaa tarvetta), jottei mistään tule pulaa.

Aina sitä tuotantovajavuutta ei täytetä, jotta laiska yksilö oppisi näkemään laiskuutensa seuraukset, jolloin hänelle tarjoutuu mahdollisuus oppia virheistään ja korjata asia itse.

* Tiedotetaan seurauksista siten, että se panee jokaisen itse kunkin miettimään omalta kohdaltaan onko itse jollain tavoin vaikuttanut asioiden kulkuun.

* Jos tulee äkkinäinen sairaus tai onnettomuus (hyvin harvinaista, ennaltaehkäisevää hoitoa ja elämää), silloin varalla olevat pääsevät heidän tilalle ja sillä aikaa lomalle menevää autetaan pääsemään oppiläksystään yli. Näin hän voi palata joko entiseen työapikkaansa/työtehtävään tai ammattiin, tai vaihtaa toiseen jos oppiläksyn läpikäyminen sitä vaatii.

* Tuleva sairaus tai onnettomuus merkitsee yhteiskunnassa jonkin tietyn asian huomioon ottamista, syyn ja siitä seuraavan seurauksen oppiminen, tiedostamaton viha tai muut negatiiviset tunteet tai ajattelu, omat rajoittavat pelot, epäilykset, uskomukset, ennakkoluulot tai -käsitykset, asioiden uudelleen arvioiminen, välinpitämättömyys jossakin asiassa jne…

Yleensä kaikki sairaudet ja onnettomuudet pyritään ennaltaehkäisemään oikeilla elämäntavoilla. Niissä työtehtävissä tai ammateissa, joissa toinen vaikuttaa hyvin kiinteästi toisen työtulokseen, eli ryhmätyöskentelyssä, on työssäoloaika sovitettava mukanaolevien kanssa, jottta saadaan tuotannon vaatimustaso täytetyksi.

Niissä työtehtävissä tai ammateissa (itsenäisissä tai ryhmätyössä), joissa ei ole tuotannon vaatimustasoa ennalta määrätty, on paljon vaihtelevammat työssäoloajat. Ne vaihtelevat keskimäärin 4 tunnista vuorokauteen. Tämä työssoloaika määräytyy koko yhteisön, kaupungin, kunnan, läänin, valtion tai koko maan ihmiskunnan tarpeiden ja hyvinvoinnin mukaan. Tarkoituksena on, että työtehtävän tai ammatin on täytettävä koko yhteisön tai koko maan ihmiskunnan odotukset heidän asettaman vaatimustason mukaisesti.

Työtehtävät ja ammatit jaetaan kolmeen työtasoon:

Raskain, fyysinen työ: Peruselinkeinot. Maanviljelys, kalankasvatus, viljelykasvien jalostus, sadonkorjuu, kylvö, tehtaiden ja teollisuuslaitosten tuotantosuunnat vaatimustasoineen, rakentaminen, uuden teknologian aikaansaaman likennevälineiden ja kodinlaitteiden valmistus.

Kevyempi, puolifyysinen työ: Hoito-, sosiaali- ja palveluammatit; Lasten hoito ja kasvattaminen, vanhusten, vammaisten ja sairaiden hoitaminen. Opetus ja koulutus; seminaarit, luennot, kurssit, messut, näyttelyt yms. Visionääriset työt; virtuaalitodellisuus-, internet-, digitaali-, TV- ja puhelinpohjaiset opetus- ja tutkimustyöt, tutkimus- ja matkailutehtävät, joista kaksi edellistä suoritetaan puolieteerisen Maan sisällä, päällä ja yläpuolella, kattaen tehtäväkokonaisuudet myös Maan ulkopuolisten kanssa, koodikuvioiden avaaminen.

Kevyin, henkinen työ: Energianvälitystyöt; tiedon välittäminen, puhtaan energian välittäminen Maahan, erilaisilla energianmuodoilla väluitettävä kauko- ja kontaktiparannus (neutraali-, Kristus-, kristalli-, enkeli-, ja rakkausenergioilla). Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan (henkilääkärin, avaruusystävän, henkioppaan tai enkelin tms.) kanssa suoritettava parantamistehtävä, valontyöntekijä yms. Meditointi, visualisointi, jooga, energiatanssit, astraali- ja mentaalimatkat, meediotyöskentely, kanavointi (luonnonhenkien, avaruusystävien, Valonmestarien, Valkoisen Veljeskunnan, muiden Mestarien, gurujen, Valaistuneiden, Maan hierarkioiden, enkelikunnan ja/tai oman Korkeimman Itsensä kanssa), ennustajat, kehittymättömien henkien auttaminen kehittymään kohti valoa. Energioiden puhdistaminen; ympäristön, paikkojen, rakennusten, huoneiden puhdistaminen. Psykometrian käyttö; paikoista, esineistä ja ihmisistä säteilevän energian informaation tulkintaa. Selvänäkijät ja -kuuloiset ja muut henkisiä aisteja käyttävät ihmiset työskentelevät tässä tehtäväkentässä.

Kaikkein helpommat työtehtävät ja ammatit löytyvät niiltä aloilta, joissa on ennalta määrätyt tuotantojen vaatimustasot. Ne voivat olla itsenäisiä tai ryhmätyöskentelyä sisältäviä. Näissä vastuu rajoittuu tuotantoon ja sen vaatimustason täyttämiseen.

Seuraavaksi tulee vähän vaikeampitasoinen tehtäväkenttäalue, jossa ennaltamäärätyt tuotantojen vaatimustasot vaihtelevat tai niitä ei ole ollenkaan. Ne voivat olla itsenäisiä tai ryhmätyöskentelyä sisältäviä. Näissä vastuu muodostuu yleensä yksittäisten ihmisten, ryhmien, yhteisöjen, koko yhteiskunnan tai koko maan yhteiskunnan mukaan. Helpon on tyydyttää yhden ihmisen tarpeet, kuin koko Maan ihmiskunnan tarpeet. Ja kaikki tältä väliltä. Myös vaatimustaso määräytyy muiden ihmisten ehdoilla. Alat voivat olla esim. helpommasta päästä sosiaali- ja palveluammatteja. Tämän alan työt ovat kevyempiä ja henkistä kapasiteettia vaativia. Henkisten kykyjen ja aistien käyttö ovat apuna työtehtävien suorittamisessa. Näille alueille vaaditaan sellaisilla ominaisuuksilla varustettuja henkilöitä kuin: halu palvella ihmisiä ja auttaa muita, henkisten asioiden arvostaminen ja edistäminen, toisten kunnioittaminen. Eri alojen erikoisosaamisvalmiudet, esim. entiset elämät, ovat avuksi. Valintaan kuuluu testisovellutus ja intuitiivinen ”kutsumustunne”. Henkisen kehitystason avulla he eriskoistuvat tietyille alueille, missä kehitystaso on keskivertoa korkeampi, soveltuvat alat valituille ihmisille.

Vaikeimman tason työtehtävien kenttäalueessa vaatimustasot muodostuvat eri ihmisyksiöiden ja/tai ympäristötilanteiden mukaan. Täysin henkinen työ kohdistuu ihmisyksilöittäin, yhteisöille tai koko Maan ihmiskunnalle, Maan kokonaisuutta ajatellen alkaen kivikunnasta, kasvikunnan kautta eläinkuntaan ja lopulta vaikuttaen Maan ihmiskuntaan. Useimmiten ryhmätyöskentelyä kuin itsenäistä. Alat ovat helpoimmasta päästä ryhmässä kauko- ja/tai kontaktiparannusta tai energianvälitystä, visualisointi (myös yksin), jooga ja meditaatio. Työt ovat hyvin kevyitä ja täysin henkisiä, näissä jo vaaditaan täysin henksiten kykyjen ja -aistien käyttöä ja hallintaan alaansa erikoistuen, koska ne ovat välttämättömiä työtehtävän suorittamisessa. Näiden alojen ihmisiltä vaaditaan jo täysin henkinen ajattelutapa ja Kosmisten/Henkisten Lakien mukaista elämää. He ovat täysin henkisiä ihmisiä, joiden henkinen kehitystaso on paljon korkeampi monilta osin keskivertoihmisiin verrattuna. Valintaan kuuluu täysin itsetietoiset sovellutustiedot.

Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia. Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on välitetty 90-luvulla.

Tekstit maalaavat kuvan tulevaisuuden ihmiskunnasta. Kanavointien päivämäärät eivät vastaa kaikilta osin nykyisen aikalinjamme menneitä tapahtumia, mutta on paljon viitteitä siitä, että monet tekstin kertomista asioista liittyen yhteiskuntaamme voivat vielä käydä toteen, mikäli jokainen tekee osansa. Tekstit ovat mielenkiintoinen katsaus tulevaisuuden utopiaan, maailmaan jossa henkiset arvot ovat etusijalla. Tällaiseen maailmaan pääsy riippuu täysin meistä itsestämme, miten hyvin osaamme maailman ympärillämme sellaiseksi rakentaa.

Sarjan muut osat:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-2/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-3/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-4/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-5/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-6/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-7/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-8/


Uuden ajan ihmiskunta

Kerron teille ensin millainen on tulevaisuuden ihmiskunta ja miten he elävät. Tämä osuus on saatu kanavoituna joskus vuonna 1996 ja kirjoitettu v. 2001. Julkaistu vasta 13.8.2007.

– Ihmiset luopuvat vanhoista karmoista ja elämäntavoista, ottaakseen vastaan Uuden Ajan haasteet, joita teille nyt tarjotaan.
– Ihmiset eivät tule enää palvelemaan ulkoisia virikkeitä, kuten rahan valtaa, materialismia, keinottelua, korruptiota, uskontoja, sotia ym., vaan ihmiset kääntyvät sisäänpäin, millä keräätte henkistä pääomaa, joka kasvattaa korkoa korolle siirryttyänne toiseen ulottuvuustasoon. Elääksenne siellä on teidän hyväksyttävä persoonanne muuttuminen Korkeimmaksi Tietoisuudeksi (ego-sielu, persoona on poissa), jossa korostuu toisten hyväksyminen sellaisena kuin hän on, eli erilaisuuden hyväksyminen. Tämä taas johtaa toisten kanssa tehtävään yhteistyöhän luodessanne yhteisen korkeamman värähtelyn Tietoisuuskentän, jossa vallitsee täydellinen toistensa ymmärtäminen ja KUNNIOITUS VAPAATA TAHTOA KOHTAAN sekä SUVAITSEVAISUUS.

Ryhmien perustaminen

Tulevat ryhmät elävät Kosmisten/Henkisten lakien mukaisesti: Kunnioitus, Vastuu ja Universaali Rakkaus. On eri tasoisia ryhmiä, joissa kukin ryhmä ottaa omaksi tehtäväkentäkseen ryhmän jäsenten vahvojen ominaisuuksien kannustamisen luonteenlaatujen, moraalisen ja henkisen kasvun vaatimalle tasolle. Toisille aukeaa vaativamman tasoinen tehtäväkenttä, kuten esim.

  • Korkeatasoisten viestien välittäminen eteenpäin (transkommunikaatio ja muut tekniset saavutukset) koko Maan kansan tietoon
  • Maailmanhallituksen perustaminen juuri oikeiden ihmisten avustuksella
  • Parannustyö kristalli- ja neutraalienergioilla sekä Kristustason energiavirtojen virtaamisella, saaden aikaan parantumisen Kosmisella Rakkaudella (parannusta voidaan suorittaa myös muullakin energiavälitystoiminnolla, kuten valotyöllä, kaukoparannuksella tai auttamalla avaamaan koodikuvia)
  • Muut esim. Punaisen Ristin avustusryhmät, poliisi, palokunta, sosiaaliset, poliittiset & yhteiskunnalliset vapaaehtoiset (EU, ETY, YK, Mannerheimin lastensuojeluliitty ym.), kansainväliset yhdistykset, kansainväliset avustustyöryhmät, pelastustahot ja palveluammatit sekä muutkin humanitääriset tahot muuttuvat toiminnassaan tärkeämmäksi ja muuttumaan henkisempään ja pehmeämpään suuntaan koko Maan yhteiskunnassa.

Politiikan muutokset

Politiikassa on mukana monia ystäviämme (henkisiä ihmisiä), esim. Yhteyshenkilöitä löytyy Suomessakin kansanedistajistossa. He tulevat vielä ensi vuosituhannen vaihteessa (n. vuonna 2000) saamaan läpi useita pehmeitä, kokonaisvaltaisempia arvoja korostavia lakiesityksiä, jotka vapauttaisivat ihmiset käyttämään omaa luovuuttaan yhteiskunnan hyväksi perustamalla esim. aivan omia uudenlaisia yrityksiä, tuotantolaitoksia, tehtaita, yhdistyksiä, säätiöitä, liittoja, yhtiöitä, osuuskuntia, rakennuksia, keskuksia ilman monimutkaisia lakisäänteisiä rajoituksia.

Uudet sulautetut ja siten vähennetyt ja yksinkertaistetut lait mahdollistavat myös työttömien vapaan kulkemisen omassa maassaan ja myös ulkomailla sekä vapaamman mahdollisuuden opiskella omaan tahtiinsa ja omalla sopivalla tavallaan uusia asioita, joista ei sakoteta.

Yhteisöt, uusi asumistapa

Uudet säädökset mahdollistavat useiden itsenäisten yhteisöjen perustamisen erilaisille ihmisille, esim. vanhuksille, nuorille, henkisille ihmisille ja myös näiden sekayhteisöjä.

Yhteisöillä ja koulutuskeskuksilla on oma energianlähteensä ja vedenkäyttöjärjestelmänsä, eivätkä ne ole riippuvaisia minkään kaupungin, kunnan, valtion tai suuremman (instanssin) tarjoamista energioista ja palveluista. Yhteisöt ovat siten mahdollisimman omavaraisia. Näiden yhteydessä voi olla erilaisia koulu-, tutkimus-, rakennus-, tuotanto- ja tehdaslaitoksia, markkina- ja parkkipaikat, torit, isot liikehuoneistot, päiväkodit ja kauppakeskukset. Ne ovat siis pieniä kyliä.

Suurien yhteiskuntarakennelmien yhteydessä voi sijaita kaikki nämä, ja suurin osa ihmisistä tulevat asumaan yhteisöissä. Erillisiä suuria miljoonakaupunkeja ei ole (johtuen väestöromahduksesta, epidemioista, saasteista, tilan ahtaudesta, köyhyydestä, slimmiutumisesta), eikä niitä rakenneta, vaan entistä enemmän väki pakenee pois huonon ilmapiirin takia ja palaa mieluummin maaseutuympäristöön, jota yhteisöt myös edustavat omine viljelyaloineen.

Yhteisöjen palkkaustavat

Työ- ja kotimatkat ovat pienet, sillä ne, jotka asuvat yhteisössä, tekevät siinä myös työnsä tai tekevät etätyötä. Palkkaus ei aina ole raha, vaan se toimitetaan etuisuuksina esim. eri ostoksissa, asumisessa ja palveluiden saamisessa.

Sosiaalisissa ja palveluammateissa saadaan usein toisilta vastapalveluita (esim. vaihtopiiri).

Yhteisöjen koulutus ja opetus

Työtehtävät ja ammatit löydetään oman osaamisen myötä. Ammatteja etsitään vertailemalla omia luonteenpiirteitä ja omaa henkistä kehitystasoa työtehtävien ja ammattien vaatimustasoon vanhojen opittujen asioiden kautta käyttäen omaa korkeampaa muistia, ominaisuuksia ja henkisiä sekä fyysisiä lahjoja. Ne kohdat, jotka eniten vastaavat toisiaan, valitaan lähemmin tutustuttaviksi työtehtäviksi tai ammateiksi. Ja jos se on vielä helppo oppia, eli omaksua siihen kuuluvat asiat henkistä tyydytystä tuottavalla tavalla (eli tunne tätä minä haluan tehdä, tämä on minulle mieluinen tehtävä/työ), eli tuntien olevansa omassa tehtäväkentässään oikeassa paikassa. Tällöin voi valita kyseisen työtehtävän tai ammatin.

Alan vaihtaminen on helppoa ja toimii samalla tavalla seuraten yksilön omaa kehitystasoa.

Koulutus kyseiseen työtehtävään tai ammattiin tulee mukauttaa yksilön omaan kehitystasoon. Siten koulutus vaihtelee yksilöittäin saman työtehtävän tai ammatin suhteen.

Toiset käyttävät oppimisessa apunaan omaa Korkeampaa Muistiaan soveltaen käytäntöön aikaisemmassa persoonassa opittuja asioita (edelliset elämät). Toisille taas on helpompaa käyttää UNIOPETUSTA. Apuna toimii omat unioppaat (sama energia, ulkonäkö vaihtelee uniteeman mukaan).

Yleisin opiskelumuoto tulee olemaan ITSEOPISKELU. Apuna käytetään kirjastoja, internetyhteyksiä, digi-TV:tä, luentoja, seminaareja, kursseja, eri ihmisten haastatteluja, lehtiä, TV:tä, radiota ja tietokoneiden tietokantoja tutkien aikaisempia historiallisia tapahtumia erilaisten virtuaalitodellisuusohjelmien kautta sekä henkisten kykyjen avulla (esim. psykometria).

Myös matkustetaan kohteisiin joita pitää tutkia. Monet seuraavat vanhempaa tekijää kyseisessä työssään matkien ja kirjoittaen siitä muistiinpanoja ja tekemällä siitä tutkimuksia, esim. kysymällä kysymyksiä ”Miksi hän tekee niin?”, ”Mistä se johtuu?”, ”Mikä aiheuttaa jonkun reaktion tai seurauksen?” jne. Lopuksi oppimastaan voi tehdä joko yksin tai ryhmässä tutkielman, luennon, seminaarin, kurssin tai väitöskirjan.

Tällä tavalla opiskelemalla yksin tai ryhmässä voi löytää uusia ulottuvuuksia tai toteutumiskelpoisia ideoita, jotka kehittävät alaa eteenpäin.

Pakko-opiskelua perus- tai ammattikoulun tunneilla ei tarvitse käydä (kirjoista ulkoa opitut asiat), koska tämä opetustapa tulee jäämään pois. Aluksi tulee tavallisen tunnin rinnalle valinnaisia aineita ja vaihtoehtoisia tapoja opiskella, kunnes tavallisten osuus vähenee.

  • Lapset saavat unelmoida ja ideoida, sillä he tuovat uutta kehitystä
  • Päiväkodeissa ja -kerhoissa lapset oppivat peruskäyttäytymisen, peruslaskennon ja lukutaidon
  • Pienestä pitäen lapsia kannustetaan itsenäiseen opiskeluun, joka tuo omat piilevät lahjat, kyvyt luovuuden kautta esiin. Lasten kyselyihin vastataan totuuden mukaisesti ja kuunnellaan heitä kaikissa asioissa ottaen huomioon heidän omat ideat, kunnioittaen niitä eikä tukahduteta heidän orastavaa henkisten aistien käyttöä, vaan kannustetaan niitten käyttämiseen tasapainoisesti fyysisten aistien kanssa jokapäiväisessä elämässä.
  • Tämä ei tuo eriarvoisuutta, sillä jokaisella on nämä kyvyt ja kukin keskittyy kehittämään omaa vahvinta kykyään, jota voidaan käyttää yhteiskunnan palvelussa kaikkien hyödyksi (mm. röntgenkatse, telekinesia pelastustoimissa, psykometria poliisitöissä ja historiantutkimuksessa yms.)

Henkiset asiat opetetaan lapsille pienestä pitäen niiden ehdoilla, esim. leikkien, pelien kautta kertoen heille vastuusta, moraalista ja eettisestä puolesta.

 

Artikkeli Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia

Eksopolitiikka, UFOt, Paranormaalit ilmiöt, Tietoisuus

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com