Seuraus tiedejulkaisujen sensuroinnista: Patologit eivät tiedä mihin rokotetut kuolevat

kirjoittanut LT Pierre Kory

Olin muutama kuukausi sitten ryhmäillallisella, jossa oli paljon ”normoja” (ihmisiä, jotka eivät ole hereillä tai ovat tietämättömiä rokotekatastrofista ja monista muista petollisista näkökohdista, joita hallituksemme ja lääkeyhtiöiden Covid-operaatio sisältää). Useimmat olivat rokotettuja — kovinkaan usein en ole kuulunut tähän ryhmään tai saanut kutsuja siihen viime vuosina.

Paikalla oli joka tapauksessa patologi, ja keskustelimme Covidista, sen hoidosta jne. Hän tiesi, että olin Covid-tieteen ja -hoidon ”asiantuntija”, ja kun puhuimme, en voinut hillitä itseäni. Täräytin kysymyksen: ”Käytättekö te käytännössä rutiininomaisesti piikkiproteiinivärjäystä ruumiinavauksissa ja/tai kasvain- ja ihobiopsioissa?”. Hänen vastauksensa:

“Mikä on piikkiproteiini? Liittyykö se jotenkin rokotuksiin tai johonkin? En ymmärrä, mitä ongelmia ihmisillä on rokotteen kanssa, tiedän vain sen, että rokotetut ovat sairaana 2 päivää, kun taas rokottamattomat ovat sairaana 2 viikkoa.”

Unohdetaan suurin osa tuosta mielettömän tietämättömästä vastauksesta ja keskitytään sen sijaan siihen, että hän on patologi, mikä tarkoittaa, että hänen erikoisalansa on ”taudinaiheuttajien” tunnistaminen. Patogeeni on mikä tahansa organismi tai aine, joka voi aiheuttaa sairauksia. Patologit on koulutettu tunnistamaan epänormaaleja muutoksia soluissa, kudoksissa ja elimissä tutkimalla näytteitä, jotka on saatu biopsioiden, ruumiinavausten tai muiden toimenpiteiden avulla. Sen lisäksi, että he etsivät karkeat, avoimet muutokset (ateroskleroottiset plakit, hyytymät, infarktin saaneista kudoksista, leikatuista verisuonista jne.), he etsivät myös organismeja, vierasesineitä ja/tai solutyyppien kertymiä tulehduksen ja/tai syövän havaitsemiseksi.

Patologit tunnistavat taudinaiheuttajat muun muassa asettamalla kudosnäytteet mikroskoopin objektilasille, minkä jälkeen he levittävät kudokseen erityistä väriainetta tai ”värjäystä” ja tutkivat sitä mikroskoopilla. Heillä on lukemattomia väriaineita, jotka on suunniteltu tarttumaan vain kiinnostavaan patogeeniin tai soluun. Jos patogeeniä tai solua ei ole kudoksessa, väriaine ei tartu kudokseen. Jos organismia tai solutyyppiä esiintyy runsaasti, se tarttuu värjättyyn väriaineeseen, ja se on helppo tunnistaa kudoksissa.

Patologin edellä olevan vastauksen perusteella minulle kävi tuskallisen selväksi, että tieteellisen tiedon, joka osoittaa, että piikkiproteiini on erittäin myrkyllinen ja tappava patogeeni (ja bioaseita koskevan tutkimuksen tuote), maailmanlaajuinen tukahduttaminen on ollut järkyttävän onnistunutta. Miten ”he” onnistuivat tässä? Mielestäni tähän onnettomuuteen johti neljä päätaktiikkaa tai dynamiikkaa:

 1. Sääntelyviranomaiset kaikkialla maailmassa ovat luopuneet pitkäaikaisesta käytännöstä, jonka mukaan kaikki kuolemantapaukset tai vammat, joiden ilmoitetaan liittyvän uuteen hoitoon, katsotaan hoidon aiheuttamiksi, kunnes toisin todistetaan. Sen sijaan mRNA-rokotteiden kohdalla virastot kaikkialla maailmassa hylkäsivät välittömästi kaikki ilmoitukset kuolemantapauksista ja vammoista, jotka eivät liittyneet niihin, ennen kuin niiden syy-yhteys on osoitettu. Annan tunnustusta tohtori Peter McCullough’lle siitä, että hän oli yksi ensimmäisistä ja äänekkäimmistä, jotka huomauttivat tästä nykyaikaisen sääntelykäytännön ennennäkemättömästä kumoamisesta.
 2. Kuolinsyyntutkijat kaikkialla maailmassa (huomaa, että he kaikki ovat patologeja) ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta järjestelmällisesti välttäneet ”piikkiproteiinin värjäystä” ruumiinavauksissa. Tämä on estänyt heitä määrittelemästä todellista kuolinsyytä. Kuten rakas ystäväni ja kollegani tohtori Ryan Cole (patologi) on toistuvasti sanonut: ”Et voi löytää sitä, mitä et etsi”.
 3. Vaikutusvaltaiset lääketieteelliset aikakauslehdet sensuroivat ja/tai peruuttivat kaikki tutkimukset, joissa tehtiin kattavia data-analyysejä, jotka osoittivat rokotteiden laajalle levinneet katastrofaaliset vaikutukset (katso seuraavassa postauksessa yksityiskohtainen katsaus näihin ennennäkemättömiin peruuttamisiin). Mielenkiintoista on, että lääketieteelliset lehdet sen sijaan sallivat yksittäisten tapausraporttien julkaisemisen tuhansittain (viimeisimmän laskentani mukaan ennennäkemätön määrä, yli 3600). Lähes jokaisessa julkaisussa haittavaikutus tai kuolemantapaus kuvataan kuitenkin ”harvinaiseksi, hyvin harvinaiseksi tai toistaiseksi raportoimattomaksi”, mutta samalla lukijaa muistutetaan aina, että rokotteita on pidetty ”turvallisina ja tehokkaina ja että ne ovat pelastaneet miljoonia ihmishenkiä”. Mikä maailma.
 4. Valtavirran uutistoimituksille maksettiin siitä, että ne tahallaan toteuttivat massiivista propagandakampanjaa ”turvallisuudesta ja tehokkuudesta” sensuroimalla ja/tai välttämällä kaikki maininnat loukkaantumisista tai kuolemista.

Edellämainitut toimet ovat aiheuttaneet sen, että mRNA-alustan ja erityisesti piikkiproteiinin myrkyllisyyttä ja tappavuutta koskevat todisteet on laajalti hävitetty. Jos oletetaan, että kaikki kuolemantapaukset eivät liity rokotteeseen tai piikkiproteiiniin, ja varmistetaan, että patologit eivät voi toistuvasti todistaa syytä värjäämällä ruumiinavausnäytteistä piikkiproteiinia, voidaan luoda tilanne, jossa kaikkia tuhansia raportteja odottamattomista ja äkillisistä kuolemantapauksista pidetään yksinkertaisesti ”traagisina mysteereinä” ja ”valitettavina tai harvinaisina tapahtumina”. Ed Dowdin osuvasti otsikoitu kirja ”Cause Unknown”:

Mennään nyt tämän viestin aiheeseen. Onneksi on ollut muutama luopio-patologi, jotka ovat asianmukaisesti tutkineet odottamattomia kuolemantapauksia ja yrittäneet selvittää, onko rokote aiheuttanut ne. Julkisimpia olivat tohtorit Arne Burkhart ja Sucharit Bhakti Saksasta ja tohtori Ryan Cole täällä Yhdysvalloissa. Vaikka tohtori Bakhti on eläkkeellä, hän oli yksi suorapuheisimmista, ja hän on joutunut kärsimään lukuisista hyökkäyksistä sen seurauksena (älkää lukeko hänen Wikipedia-sivuaan). Tohtori Cole on yllättäen joutunut kärsimään lukuisista hyökkäyksistä toimilupaansa ja liiketoimintaansa vastaan (vakuutusyhtiöt eivät ottaneet asiakkaaksi, mikä pakotti hänet myymään vastaanoton). Tohtori Burkhart on nyt kuollut. Hän ilmeisesti kuoli uidessaan järvessä. En kommentoi.

Joka tapauksessa ennen Burkhartin kuolemaa hän suoritti ruumiinavauksia ja/tai tarkisti ruumiinavausnäytteitä käyttäen piikkiproteiinivärjäyksiä. Hän teki tämän perheille, jotka kääntyivät hänen puoleensa uskoen, että rokotteet aiheuttivat heidän läheisensä kuoleman.

Burkhartin havainnot ovat julkisimpia, koska hän piti luentoja useissa laajalti julkisuutta saaneissa Covid-konferensseissa. Yksi mieleenpainuvimmista oli tammikuussa 2023 Ruotsissa pidetty konferenssi, jossa myös minä luennoin. Olimme kaikki ihastuneita sekä häneen (älykäs, asiantuntija, ystävällinen, ystävällinen) että hänen luentoonsa.

Hän raportoi 51 ruumiinavauksesta, jotka hän ja hänen tutkimusryhmänsä suorittivat toissijaisesti. Jokaisessa tapauksessa omaiset kääntyivät hänen ryhmänsä puoleen, koska he epäilivät rokotteen aiheuttaneen heidän läheisensä kuoleman. Huomaa, että paikallinen kuolinsyyntutkija ei ollut tehnyt piikkiproteiinivärjäystä.

 • potilaiden iät vaihtelivat 21 – 94 vuoden välillä, 26 miestä, 25 naista
 • kaikki kuolemantapaukset tapahtuivat 7 päivän ja 6 kuukauden välisenä aikana viimeisestä mRNA-rokotteesta
 • kaikkia kuvattiin ”äkillisiksi tai odottamattomiksi kuolemantapauksiksi”
 • paikalliset kuolinsyyntutkijat päättelivät, että lähes kaikki olivat ”luonnollisia tai epävarmoja kuolinsyitä”
 • perheet kieltäytyivät uskomasta kuolinsyyntutkijan päätelmiä
 • perheet kuulivat ensin muita patologeja, jotka kieltäytyivät katsomasta dioja
 • sen jälkeen he kuulivat Burkhartia ja hänen 10 kansainvälisestä patologista, kuolinsyyntutkijasta, biologista, kemististä ja fyysikosta koostuvaa tiimiään.

Vuoden 2022 elokuuhun mennessä he olivat saaneet valmiiksi 51 tapausta ja noin sata tapausta tammikuuhun 2023 mennessä (hänen luentonsa koski vain 51 ensimmäistä tapausta, muiden tapausten tulokset eivät ole vielä tiedossani, ja se on osa tämän viestin tarkoitusta). Alkuperäiset ruumiinavaukset olivat taas sairaalapatologien tai oikeuslääkäreiden tekemiä, ja kahta lukuun ottamatta kaikki tapaukset katsottiin epävarmoiksi tai luonnollisista syistä johtuviksi. Yllättäen paikallinen kuolinsyyntutkija piti yhtä tapausta ”todennäköisesti rokotuksesta johtuvana” (arvelen, että potilas oli luultavasti melko terve ja kuoli tuntien sisällä rokotuksesta, eli siihen ei tarvittu salapoliisia — tämä on muuten puhdas arvelu/hypoteesi minun puoleltani).

Burkhartin työryhmä värjäsi sekä viruksen (käyttäen ”nukleokapsidi”-värjäystä, koska nukleokapsidi on viruksen ulkokuori) että itse piikkiproteiinin värjäyksen, jotta koronaviruksen piikki voitaisiin erottaa rokotteella valmistetusta piikistä (injektoitava mRNA ei koodaa nukleokapsidia, kuten sen olisi pitänyt). Kun nukleokapsidia ei esiintynyt, mutta piikkiproteiini tunnistettiin, he katsoivat, että piikkiproteiini oli tuotettu yksinomaan rokotteen mRNA:n avulla.

Sitten he luokittelivat kaikki kuolemantapaukset yhdellä kolmesta tavasta sen mukaan, oliko rokote/piikkiproteiini syynä: ”erittäin todennäköinen/ todennäköinen”, ”mahdollinen/epäselvä” ja ”poissuljettu” (yksi tapaus). He havaitsivat, että 80 prosentissa tapauksista rokotteen aiheuttama piikkiproteiini vaikutti tai aiheutti suoraan dokumentoituja fysiologisia vaurioita verisuonissa ja kudoksissa, jotka johtivat potilaan kuolemaan. Huomionarvoista on, että yhdeksäntoista kuolemantapausta oli ”aikuisten äkkikuoleman oireyhtymä” (SADS), ja näistä kuolemantapauksista viisitoista tapahtui sairaalan ulkopuolella.

Heidän luomansa piikkiproteiinivärjäys toimii alla olevan kuvan mukaisesti. Periaatteessa, kun solu omaksuu mRNA:n ja alkaa ilmentää spike-proteiinia pinnallaan, immuunisolumme tuottavat vasta-aineita, jotka kiinnittyvät spike-proteiiniin (koska se on oletettavasti vieras proteiini). Värjäys koostuu vasta-aineesta, joka kiinnittyy omaan spike-vasta-aineeseemme, ja siinä on entsyymi, joka kiinnittyessään aiheuttaa ruskean pigmentin laskeutumisen.

Alla on kudosta erään rokotteeseen kuolleen miehen eturauhasesta. Pyöreät, kirkkaat alueet ovat eturauhasen pieniä rauhasia. Rauhaset ovat kirjaimellisesti ympyröity ja/tai täynnä ruskeaksi värjäytynyttä piikkiproteiinia. Huomaa, että tämä on eturauhasessa. Ei käsivarressa.

Hän näyttää myös diaesityksen erään kuolleen potilaan aivoista. Jälleen piikkiproteiini-infiltraatio. Ei ihme, että kaikilla potilailla on aivosumua.

Ainoastaan edellä esitetyn perusteella, kuten olen kirjoittanut laajasti aiemmin AMD:n kanssa tekemässäni katsauksessa piikkiproteiinin irtoamisen taustalla olevasta tieteestä ja todisteista, piikkiproteiini voi levitä mihin tahansa ja kaikkiin elimiin.

Kuolemantapausten taustalla on eniten se, mitä piikkiproteiini aiheuttaa verisuonille, erityisesti verisuonten sisäpinnalle, jota kutsutaan endoteeliksi. Burkhart havaitsi, että verisuonten ja verisuonten seinämien tulehdus, repeytyminen, nekroosi ja tukkeutuminen oli tärkein kuolinsyy. Katso tämän valtimon seinämää vuoraileva ja siihen tunkeutuva piikki:

Alla hän vertaa pienen suonen tilaa normaalilla potilaalla ja rokotuksen jälkeen kuolleella potilaalla. Huomaa oikealla olevan laskimon täydellinen tuhoutuminen.

Alla hän näyttää todisteita siitä, että piikkiproteiini sekä tukkii että kaventaa sydämen verisuonia:

Hän otti myös koepaloja neljästä elävästä potilaasta, joista yksi oli entinen maratonjuoksija, joka sai vakavia verenkiertohäiriöitä rokotteen jälkeen. Katsokaa hänen jalkojensa valkoisia alueita, jotka edustavat alueita, joilla verenkierto on heikkoa tai olematonta, mikä johtuu verisuonten tukkeutumisesta ja tuhoutumisesta, kuten edellä on kuvattu. Ilmeisesti hänen jalkansa ovat niin kivuliaat, ettei hän usein pysty kävelemään.

Sitten hän siirtyy suuriin verisuoniin, kuten aorttaan (elimistömme suurin verisuoni, joka johtaa verta kaikkiin elimiin):

Tässä hän tekee yhteenvedon havainnoistaan sekä pienissä että suurissa verisuonissa:

Hän käytti ilmaisuja kuten ”immunologinen reaktio ja endoteelin tuhoutuminen”.

He tutkivat myös yhtä niistä ikävistä ”kuitumaisista valkoisista hyytymistä”, joista palsamoijat ja hautaustoimistojen johtajat ovat raportoineet laajalti ja jotka alkoivat näkyä vuoden 2021 alussa rokotekampanjan käyttöönoton jälkeen.

Hautaustoimiston johtaja Richard Hirschman ja Yhdysvaltain ilmavoimien eläkkeellä oleva majuri Thomas Haviland ovat olleet keskeisimpiä yrittäessään saada tätä tietoa yleisön tietoon (ei voi unohtaa mainita Anna Fosteria ja hautaustoimiston johtajia John O’Loonea ja Chad Whisnatia). Paras ja yksityiskohtaisin katsaus tietoihin, jotka he ovat keränneet palsamointiliikkeille tehdyistä tutkimuksista, löytyy AMD:n artikkelista täällä. Tuore twiitti Hirschmanilta juuri viime viikolla:

Katso myös tämä Laura Kasnerin Substack, jossa näytetään lukuisia elävistä ihmisistä sydämen ja toimenpideradiologian katetrointiosastoilla (”katetrointilaboratorioissa”) poistettuja hyytymiä.

Burkhartin luennosta ja analyysistä:

Tässä hän näyttää hyytymän poikkileikkauksen ja kuvaa sitä mikroskooppisesti suurelta osin akellulaariseksi ja täynnä outoja proteiineja.

Sitten he käyttivät massaspektrometriaksi kutsuttua tekniikkaa, jonka avulla he pystyivät tunnistamaan hyytymästä 137 eri proteiinia, joita ei ollut seerumissa! Alla punaisella luetellut proteiinit ovat endoteelin osia, mikä osoittaa, että verisuonen seinämät ovat tuhoutuneet. ”Endoteelin jatkuva vaurioituminen.”

Eräs tutkija, joka on myös tutkinut laajasti näitä hyytymiä, kirjoitti eräässä sähköpostiryhmässä, johon kuulun:

 • Voimme vahvistaa, että näissä valkoisissa hyytymissä EI ole havaittavissa trombiinia, trombospondiinia eikä mitään ”normaaleja” veren hyytymisproteiineja.
 • Edellä esitettyjen havaintojen perusteella on tärkeää ymmärtää, että näissä valkoisissa hyytymissä ei ole ”normaalia” veren hyytymismekanismia.
 • Mikroskoopissa ne näyttävät paljon kumimaisemmilta ja kuitumaisemmilta.

Amyloidi määritellään vääristyneeksi tai vialliseksi proteiiniksi. Kehomme tuottaa paljon proteiineja lukemattomia toimintoja varten, ja yksi kriittinen osa niiden muodostumista on se, että kun ne on tuotettu, niiden täytyy taittua tiettyyn muotoon, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti. Amyloidista tai amyloidoosista on kyse silloin, kun proteiinit sekä taittuvat väärin että kerääntyvät kudoksiin aiheuttaen elinvaurioita ja toimintahäiriöitä. Lisäksi sillä voi olla tämä kauhistuttava ominaisuus, että se ”leviää itsestään” siten, että väärin taitetut proteiinit aiheuttavat sen, että myös lähellä olevat normaalit proteiinit taittuvat väärin (prionit ovat samankaltaisia, paitsi että prionit ovat tarttuvia, kun taas amyloidi ei ole).

Kaiken kaikkiaan amyloidi on kriittinen osa tai seuraus monista eri sairauksista, ja systeeminen amyloidoosi voi johtaa kuolemaan. Jo varhain tutkijat esittivät, että piikkiproteiini voi aiheuttaa tai luoda amyloidiproteiineja:

Totta kai tohtori Burkhart näyttää lukuisia esimerkkejä amyloidin vuorauksesta ja täytteestä verisuonissa ja verisuonten seinämissä (huomaa, että patologeilla on amyloidille erityinen värjäys nimeltä Congo Red, joka tekee siitä hyvin erottuvan ja helposti tunnistettavan).

Hän sanoo, että ”jo varhaisessa vaiheessa havaitsimme näitä akellulaarisia kerrostumia verisuonten seinämissä, jotka puristavat verisuonia.” Hän jatkaa: ”Epäilimme, että kyseessä oli amyloidi.” Vasemmalla alhaalla olevassa kuvassa hän käytti Congo Red -värjäystä amyloidikerrostuman tunnistamiseen:

Loppujen lopuksi voimme vain epätäydellisesti teoretisoida, miksi jotkut rokotetut pysyvät oireettomina ilman ongelmia, kun taas toiset kuolevat yllättäen verisuonitauteihin, kun taas toiset saavat kroonisen sairauden jo vuosien ajan (kärsimättä näistä tappavista verisuonitapahtumista). Esimerkiksi yli 1200 kroonisesti ja usein vakavasti sairasta potilasta, joita olemme hoitaneet Leading Edge -klinikalla joko Long Covidin (30 %) tai ”Long Vaxin” (70 %) vuoksi, olemme havainneet vain yhden odottamattoman sydänkohtauskuoleman. Voin vain sanoa, että nämä Covidin ja rokotteen jälkeiset oireyhtymät ovat kaikkein monimutkaisimpia ja ”vaikeimmin ennustettavia” sairauksia, joita olen koskaan kohdannut. Luultavasti siksi, että tämä on ensimmäinen bioaseen aiheuttama sairauteni (ei sillä, etteikö niitä olisi ollut muitakin, mutta ne eivät vain kuuluneet entiseen erikoisalaani).

Haluan vain, että ihmiset saavat tietoa, jotta he voivat ryhtyä toimiin suojellakseen itseään ja läheisiään. Yhdessä tutkivan toimittajan Mary Beth Pfeifferin kanssa olemme kirjoittaneet kolme merkittävää mielipidekirjoitusta tiedotusvälineille ylikuolleisuuden kasvusta (USA Today, Newsweek, The Hill) ja hiljattain kaksi muuta kirjoitusta tiettyjen syöpien äkillisestä lisääntymisestä ja aggressiivisuudesta nuorilla ( Washington Times, RealClear Health). Julkaisimme myös mielipidekirjoituksen äitiyskuolleisuuden massiivisesta noususta vuonna 2021 välittömästi CDC:n ja ACOG:n antaman häikäilemättömän suosituksen jälkeen, jonka mukaan kaikki raskaana olevat naiset olisi rokotettava (TrialSiteNews).

P.S. Niille, joita asia edelleen kiinnostaa, Burkhartin ruumiinavauksissaan tekemien patologisten löydösten joukossa on toinenkin asia, jota en maininnut edellä. Päätin sen sijaan laittaa sen maksumuurin taakse, koska se saattaa aiheuttaa tarpeetonta tai liiallista huolta sen vaikutusten vuoksi (joita ei vielä tässä vaiheessa täysin tunneta, eikä Burkhart mennyt riittävästi yksityiskohtiin).

 

Artikkelin julkaissut Pierre Kory’s Medical Musings

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.