Avainsana-arkisto: koronavirus

Anglosaksinen lähetystehtävä

Tämä on Project Avalonin Bill Ryanin kertomus erään englantilaisen haastattelusta, jonka hän oli tehnyt vuonna 2010. Haastateltava kertoi olleensa kokouksessa, joka pidettin kesäkuussa 2005. He suunnittelivat koronapandemiaa jo tuolloin. Korona oli tarkoitettu biologiseksi aseeksi Kiinaa vastaan, harventamaan maailman populaatiota puoleen. Kiinaa halutaan ärsyttää myös sotilaallisesti aktiiviseksi, ja se on edelleen mahdollista Taiwanin tilanteen kanssa. Iranin tilanne on osittain purkautunut maan ajauduttua kaaokseen monien ihmisten osoittaessa jatkuvasti mieltä maan johtoa vastaan.

Itse haastattelun puhtaaksikirjoitus seuraa Billin johdannon jälkeen.

Historioitsijat kertovat, että ”anglosaksinen lähetystehtävä” viittaa kristinuskon leviämiseen 800-luvulla. Mutta yli tuhat vuotta myöhemmin sanonnalla on nyt toinen, paljon synkempi merkitys.

Saimme hiljattain 11 sivua tietoa sisäpiiriläiseltä, joka oli fyysisesti läsnä korkean tason muurareiden kokouksessa London Cityssä vuonna 2005. Se, mistä keskusteltiin, on luihin ja ytimiin asti jäätävää.

Minä (Bill) tein äänihaastattelun lähteemme, erään englantilaisen kanssa, jonka henkilöllisyyden olemme varmistaneet ja jonka kaikki yksityiskohdat ovat tiedossa ja vahvistettu. Tämä mies, kuten monet muutkin, joiden kanssa olemme puhuneet, ei enää pysty elämään omantuntonsa kanssa tai pitämään tätä tietoa salassa.

Alkuperäinen ajatukseni oli julkaista haastattelusta transkriptio, kuten olemme tehneet aiemminkin. Mutta siinä käsitelty aineisto on niin kriittistä — ja minulle sen tarjoamat puuttuvat palat olivat niin tärkeitä — että olen ottanut askeleen esittää tiedot videolla. Transkriptio, jossa on mukana lähteemme, joka ei ole videolla, on saatavilla täällä.

Lähteemme raportoi seuraavaa:

 • Suunnitteilla on kolmas maailmansota, joka on ydinsota ja biologinen sota. Lähteemme uskoo, että se on käynnistymässä seuraavien 18-24 kuukauden aikana (vuodesta 2010 eteenpäin).
 • Se on suunniteltu alkavaksi Israelin iskulla Iraniin. Joko Iran tai Kiina provosoituu ydinvastaisuuteen. Lyhyen ydinaseiden käytön jälkeen solmitaan tulitauko. Maailma ajautuu pelkoon ja kaaokseen — kaikki huolellisesti suunniteltua.
 • Äärimmäistä jännitystilaa käytetään perustelemaan raskasta sosiaalista ja sotilaallista valvontaa kaikissa läntisissä ensimmäisen maailman maissa. Sitä varten on jo olemassa suunnitelmia.
 • Ydinaseiden tulitauon aikana tapahtuu suunniteltu biologisten aseiden peitelty vapauttaminen. Nämä suunnataan aluksi kiinalaisia vastaan. Kuten lähteemme kertoi meille hyytävästi, ”Kiina vilustuu”. Biologinen sodankäynti leviää edelleen länteen. Infrastruktuuri heikkenee kriittisesti.
 • Tämän on tarkoitus olla vasta alkua. Tämän jälkeen käynnistettäisiin täysi ydinsota: ”oikea” sota, jossa tuhoa ja ihmishenkien menetyksiä olisi laajalti. Lähteemme kertoo, että näiden yhdistettyjen keinojen avulla suunniteltu väestön väheneminen on 50 prosenttia. Hän kuuli tämän luvun ilmoitettavan kokouksessa.

Tätä kauhuskenaariota on suunniteltu sukupolvien ajan. Kaksi ensimmäistä maailmansotaa olivat osa tämän lopullisen maailmanlopun valmistelua — samoin kuin taloudellisten resurssien keskittäminen, joka käynnistyi lokakuun 2008 yhtä hyvin suunnitellun taloudellisen romahduksen myötä.

Aivan kuin tämä kaikki ei olisi vielä riittänyt, lähteemme spekuloi, että tämä kaikki tapahtuu tulevan ”geofysikaalisen tapahtuman” taustalla — samanlaisen tapahtuman, jonka esi-isämme kokivat noin 11 500 vuotta sitten. Jos tämä tapahtuma tapahtuu — ei välttämättä vuonna 2012, mutta joskus seuraavan vuosikymmenen aikana — se tuhoaisi sivilisaation sellaisena kuin me sen tunnemme, ja se jäisi jopa ydinsodan vaikutusten varjoon.

Esitin kysymyksen lähteellemme: Jos katastrofi on odotettavissa, miksi aloittaa kolmas maailmansota? Hänen vastauksessaan oli ensimmäistä kertaa minulle hirvittävästi järkeä.

Todellinen tavoite, hän selitti, on perustaa katastrofin jälkeinen maailma. Varmistaakseen, että tämä ”uusi maailma” [huomaa termi] on sellainen kuin valvojat haluavat, totalitaaristen valvontarakenteiden on oltava paikallaan katastrofin tapahtuessa — tekosyyllä, että kansa hyväksyy ja vaatii niitä. Sotatilalaki oikeissa, huolellisesti valituissa maissa ennen katastrofin tapahtumista mahdollistaa ”oikeiden” ihmisten selviytymisen ja menestymisen katastrofin jälkeisessä maailmassa ja seuraavan 11 500 vuoden syklin alussa. Se, mitä on ehkä huolellisesti suunniteltu salassa maailmanlaajuisessa mittakaavassa viimeisten sukupolvien ajan, ei ole mitään muuta kuin se, kuka perii maapallon.

Ketkä ovat ”oikeita” ihmisiä? Valkoihoiset ihmiset. Tämä saattaa olla syy siihen, miksi tämän projektin nimi on Anglosaksinen lähetystehtävä. Siitä juontaa juurensa kiinalaisten suunniteltu kansanmurha — jotta ”me” perisimme uuden maailman, eivät ”he”.

Lähteellemme ei kerrottu toisen ja kolmannen maailman maiden, kuten Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian maiden, suunnitellusta kohtalosta. Hän kuitenkin olettaa, että niiden annettaisiin pärjätä omillaan, eivätkä ne luultavasti selviäisi hyvin — tai eivät ehkä ollenkaan. Länsimaisten, valkoisten ihmisten totalitaariset sotilashallitukset tulevat olemaan perillisiä.

Tämä suunnitelma on niin pahuuden täyteinen, niin rasistinen, niin pirullinen ja niin valtava, että se on lähes uskomaton. Mutta se kaikki vastaa sitä, mitä monet kommentaattorit, tutkijat ja sisäpiirin ilmiantajat ovat todenneet jo muutaman vuoden ajan. Minulle henkilökohtaisesti se on selkein kuva siitä, miksi maailma on sellainen kuin se on ja miksi salaisuuksia suojellaan niin kovasti: kyse voi olla rotusyrjinnästä. Neljäs valtakunta elää ja voi hyvin.

Hämmästyttävää kyllä, lähteemme ei ollut pessimistinen. Hän korosti, kuten me ja monet muutkin tutkijat ja kommentaattorit, että tietoisuus herää nopeasti kaikkialla planeetalla ja että nämä suunnitellut tapahtumat eivät ole väistämättömiä. Jos koskaan on ollut syytä tehdä tiivistä yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi meitä kaikkia uhkaavasta todellisesta uhasta, niin tämä on se.

Katsokaa tämä video, kuunnelkaa tarkkaan vahva toivon ja rohkaisun viesti ja levittäkää sitä kauas ja laajalle. Aiomme tehdä tekstityksen monilla kielillä — myös kiinaksi. Edustamme sellaisen yhtenäisen ihmiskunnan potentiaalista mahtavuutta, joka ei tunne roturajoja tai erotteluja. Tapahtuipa katastrofi tai ei — ja monet, me itse mukaan lukien, väittävät, ettei se tapahdu — meidän on luotava yhdessä oma tulevaisuutemme, vaadittava voimamme ja tehtävä kaikkemme varoittaaksemme ihmisiä meitä ympäröivistä vaaroista… jotta voimme olla yhdessä vahvempia jälkeläistemme ja maapallon kaikkien elävien olentojen perinnön vuoksi.

 

Artikkelin julkaissut Project Avalon


Anglosaksinen lähetystehtävä

haastattelu tammikuulta 2010

BILL RYAN (B): Haluan kiittää siitä, että kerroit minulle heti, kun olin lukenut kirjallisen selontekosi, että sinulla on erittäin merkittäviä tietoja, jotka on jaettava. Ja meidän tehtävämme Project Camelotissa on auttaa tavoittamaan ihmisiä, jotka ovat tarpeeksi valveutuneita ymmärtääkseen mitä sanot, miksi se on tärkeää, ja suhteuttamaan sen muihin tietoihin, joita heillä saattaa olla.

Ja kaiken tämän aluksi voisitko kertoa, mitä olet valmis kertomaan taustastasi, historiastasi… vain yleisesti siitä, mitä mielestäsi on oikein kertoa siitä, miten olet itse asiassa saaneet käsiisi tiedot, joista aiot raportoida.

TODISTAJA (W): W: Selvä. No, ne tiedot, jotka olen jo jakanut kanssanne, eivät mielestäni ole mullistavia. Minusta tuntuu, että monet ihmiset ovat jo ymmärtäneet sen tiedon määrän, joka on jo levinnyt internetissä.

Jos tarjoamassani tiedossa on jotain ainutlaatuista, joka mielestäni pitäisi jakaa kanssanne, on se, että se on ensikäden tietoa, ja se annetaan vapaasti niille, jotka haluavat käyttää sitä ja saada tietoa itselleen. Luulen, että tämä on alkuperäinen kantani tähän asiaan.

Omalta osaltani vietin pitkän aikaa armeijassa ja olin sitten johtavassa asemassa London Cityssä, ja molemmissa toimielimissä sain hyvin läheisen kuvan tapahtumista, joita valmistettiin salaa ja peitellysti erään ihmisryhmän puolesta — en voi sanoa, että se olisi ollut jonkin kansakunnan tai yhteisön puolesta, koska se ei todellakaan ole mitään sellaista — mutta se liittyy varmasti johonkin ihmisryhmään, jonka intressit ovat itsessään, ja siihen, mitä he tekevät pakottaakseen tapahtumien sarjan tapahtumaan.

Kun nyt katson taaksepäin, näen melko selvästi, että he ovat onnistuneet hyvin siinä, mitä he tekevät. Ja koska tiedän sen, mitä tiedän, minusta tuntuu, että näiden ihmisten aika on käymässä vähiin.

Joten aikajana, jota aion kuvata, on jotenkin … ja se on oikeastaan osuva nimi, koska aikajana alkaa jostain ja päättyy jonnekin, ja nämä ihmiset ovat hyvin tietoisia siitä.

Olemme nyt lähestymässä kriittistä aikaa, josta kaikki keskustelevat tällä hetkellä. Olen hyvin tietoinen siitä. Mutta antamani tiedot saattavat antaa muille ihmisille hieman lihaa luiden päälle, jotta he voivat miettiä asiaa.

Ja mitä tulee niiden todenperäisyyteen, voin vain sanoa teille, että se, mitä aion kertoa teille, on totuudenmukaista, vaikka monet ihmiset saattavatkin pitää sitä käsityksenä. Minulle riittää sekin. Mutta se on ollut minun kokemukseni, ja aion jakaa sen kokemuksen.

B: Niin. Olisi hienoa, jos voisit erottaa toisistaan tiedon, joka tuli sinulle omakohtaisesti, kun olit fyysisesti tapaamisissa joidenkin näiden ihmisten kanssa, ja muun tiedon, jonka olet saanut subjektiivisemmin keinoin, mihin saatat tuntea olevasi hyvin luottavainen. On tärkeää erottaa toisistaan tiedon alkuperä. Sinulle ja monille muille tätä lukeville ihmisille se muodostaa kuitenkin yhtenäisen kuvan. Eikö niin?

W: Kyllä. Se on mielestäni tärkeää. Mielestäni kaiken tämänkaltaisen on oltava johdonmukaista. Ja tietysti siinä on subjektiivinen elementti, sitä en voi kieltää. Mutta, tiedättehän, kaikkea sitä voidaan pitää subjektiivisena, mutta se on myös todistajan näkökulmasta. Toivottavasti ihmiset näkevät subjektiivisten tuntemusteni läpi sen, miten aion kuvata sitä, ja pääsevät tapahtumien ytimeen.

B: Aivan. Voisitko nyt lisätä hieman yksityiskohtia ryhmästä, johon viittasit. Onko tällä ryhmällä jokin nimi, jolla he kutsuvat itseään? Onko tämä ryhmä sellainen, jonka muut tätä lukevat ihmiset tunnistaisivat, kun he vertaavat tietoja toisiinsa?

W: Minulla on ollut itselläni vaikeuksia kuvata näitä ihmisiä. Olen kutsunut heitä ikään kuin ”veljeskunnaksi”. Olen myös kutsunut heitä ”ylihallitukseksi”. Voisin kutsua heitä myös muilla nimillä, joista osa on halventavia, ja se olisi ansaittua. [nauraa] Mutta mielestäni paras tapa, järkevin tapa kuvata näitä ihmisiä, jotta ihmiset ymmärtäisivät, millaisia he ovat, on se, että he ovat kuin ylihallitus, koska sitä he tekevät.

B: Puhutko tässä briteistä vai kansainvälisistä ihmisistä?

W: Kokouksessa, johon viittaan myöhemmin, kaikki olivat brittiläisiä, ja jotkut heistä ovat hyvin tunnettuja hahmoja, jotka ihmiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa tunnistavat heti. Ne kansainväliset, jotka saattavat lukea tätä, joutuvat ehkä vähän tutkimaan heitä. Jotkut heistä ovat kuitenkin kansallisia henkilöitä.

B: Ovatko he poliittisia hahmoja? Vai ovatko he niin sanotusti ”aatelisluokan” hahmoja?

W: Kyllä, siellä on jonkin verran aristokratiaa, ja jotkut heistä tulevat varsin aristokraattisesta taustasta. Yksi, jonka tunnistin tuossa kokouksessa, on korkea-arvoinen poliitikko. Kaksi muuta oli poliisin johtohahmoja ja yksi armeijasta. Molemmat ovat kansallisesti tunnettuja, ja molemmat ovat avainhenkilöitä nykyisen hallituksen neuvonantajina — tällä hetkellä.

B: Sikäli kuin tässä on poliittinen komponentti, onko tämä poliittinen komponentti molempien puolueiden yhteinen?

W: Ei, tämä vanhempi poliittinen komponentti kuuluu Britannian oikeistopuolueeseen, konservatiivipuolueeseen.

B: Selvä. Amerikkalaisille lukijoille tiedoksi, että se vastaisi republikaaneja.

W: Niin.

B: Hyvä on. Se on siis sisäpiiriryhmä, joka toimii Britanniassa, kuten monet tämän transkriptin amerikkalaiset lukijat tunnistaisivat analogisesti — se on kuin amerikkalainen salainen hallitus. Puhutaan kulissien takana olevista poliitikoista, jotka ovat edelleen hyvin vaikutusvaltaisia, yhteyksistä poliisiin, yhteyksistä armeijaan. Onko siellä myös amerikkalaisia sotilaallisia yhteyksiä?

W: Kyllä.

B: Selvä.

W: Yksi merkittävä sotilashahmo, joka on nyt eläkkeellä, mutta joka toimii aktiivisesti hallituksen neuvonantajana.

B: Selvä. Oletko tietoinen tai oletko kuullut keskustelua kirkon viranomaisten tai Vatikaanin tai jonkin maailman uskonnon osallistumisesta? Mainittiinko tämä osana strategista suunnittelua tätä kaikkea varten?

W: Ei. Ei lainkaan, mutta tiedän, että erityisesti Englannin kirkko on osallisena kaikessa, mitä tapahtuu, täysin osallisena.

B: Selvä. Ja tiedätkö tämän, koska Englannin kirkon johtohenkilöt ja ryhmä, jonka tapasit London Cityssä, ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa?

W: Ehdottomasti. Ei tarvita rikosteknistä asiantuntijaa sen selvittämiseen. Se on aivan avointa.

B: Okei. Onko tämä kaikki pohjimmiltaan vapaamuurarillista?

W: Ehdottomasti. Siitä ei ole epäilystäkään. Kaikki käyvät läpi tuon prosessin, vapaamuurarillisen prosessin, ja sitten he tapaavat toisensa.

Se on asia, joka ihmisten on ymmärrettävä. Vapaamuurariudessa on tasoja. Tiedättekö, useimmat vapaamuurarit eivät oikeastaan tiedä yhtään mitään, ja he tekevät hyvää työtä suurimmaksi osaksi ja saavat hyötyä eräänlaisesta ”kerhosta”. Mutta se kulkee eri tasoilla. Jotkut kutsuvat sitä ”asteiksi” tai miksi tahansa. Mutta se on kuin kuka on kuka. Eli — keneen voi luottaa, kenet voi koota yhteen, kenellä on valtaa, kuka todennäköisesti kehittää lisää valtaa.

Ja nämä ihmiset vetävät toisiaan puoleensa ja he kokoontuvat yhteen, koska heillä kaikilla on yksi ja sama asia. Mutta se ei ole aivan kuin vapaamuurarien asia. Se on jotakin, jota voidaan verrata siihen, mutta se ei ole sama asia.

B: Voisitko selittää sen hieman selkeämmin?

W: No, mielestäni paras tapa selittää tämä on: Vapaamuurarius on tietääkseni vain väline näille ihmisille. Se antaa heille mahdollisuuden kokoontua yhteen hiljaa, salassa, suljettujen ovien takana, tutustua toisiinsa, tuntea olonsa turvalliseksi ja varmaksi tietäen luottavaisesti, että se, mitä näissä kokouksissa sanotaan, ei mene pidemmälle kuin näihin kokouksiin. Siinä on siis vapaamuurarillinen elementti, mutta tämä menee aivan eri tasolle.

Nyt, siinä kokouksessa, josta puhun, en edes pidä näitä ihmisiä merkittävällä tasolla olevina — tarpeeksi merkittävänä minulle tuolloin — mutta he keskustelivat asioista, jotka oli jo sovittu ja suunniteltu ja saneltu. He todella kokoontuivat yhteen jakamaan tietoa, selvittämään, miten hyvin asiat sujuivat ja mitä tarvittiin, jotta ne pysyisivät aikataulussa.

B: Asiat oli siis jo päätetty tätä korkeammalla tasolla. Sitäkö tarkoitat?

W: Se oli hyvin selvää. Kuulemani mukaan he eivät olleet päätöksentekoryhmä. He olivat ikään kuin toimintaryhmä. He olivat ihmisiä, joiden piti kokoontua silloin tällöin keskustelemaan yhdessä siitä, mitä on tehtävä tai mitä ollaan tekemässä ja mitä pitäisi tehdä. Ja sitten he hajaantuvat ja palaavat takaisin tekemään sitä, mitä heidän on tehtävä näiden kokousten tuloksena.

B: Selvä. Ja sinä osallistuit yhteen kokoukseen?

W: Vain yhteen.

B: Ja missä ominaisuudessa osallistuit tähän kokoukseen?

W: Ihan sattumalta! Luulin, että se oli tavallinen kolmen kuukauden välein pidettävä kokous, koska katsoin sähköpostilistaa, jossa oli tuttuja nimiä, ja minä olin siinä. Mutta siihen mennessä, koska minulla oli kaupungin sisällä korkea asema, ajattelin, että oli aivan normaalia, että minut oli varattu tällaiseen kokoukseen.

Kun menin kokoukseen, se ei ollut sama paikka kuin aiemmin. Se oli maksuliikeyhtiön tiloissa, mikä on melko epätavallista, mutta ei niin epätavallista, että ihmettelisin, miksi. Menin tähän kokoukseen, eikä se ollut sellainen kokous, jota odotin. Uskon, että minut kutsuttiin… se johtui asemastani ja siitä, että he uskoivat, että olin yksi heistä, kuten he itse.

B: Sinut siis otettiin mukaan, koska he jo tunsivat sinut. Sinua pidettiin varmana kätenä.

W: Ehdottomasti. Kyllä. Olin turvallinen käsi. Olin tekijä. Olin yksi niistä ihmisistä, jotka omalla tasollani organisaatiossa saivat asiat tehtyä.

B: Selvä.

W: Ja minua pidettiin sellaisena. Monet olivat tunteneet minut jo jonkin aikaa, jopa organisaation korkeimmat johtohenkilöt. Tarkoitan, että puhuimme toisillemme etunimillä ja sen sellaista. Minut oli myös säännöllisesti kutsuttu erilaisiin tilaisuuksiin, sosiaalisiin tilaisuuksiin ja sen kaltaisiin asioihin, jolloin tulin tutuksi joidenkin kanssa ja jotkut heistä tulivat hyvin tutuiksi kanssani.

Se oli siis leppoisaa, melko ammattimaista, ei mitään tavallisesta poikkeavaa, vaikka kellot alkoivat soida siitä, mitä he puuhasivat ja mitä he tekivät ja millaisia päätöksiä he tekivät, mutta en suurimmaksi osaksi välittänyt siitä. Se tuntuu epätavalliselta, mutta osa minusta halusi olla välittämättä siitä, mitä oli tekeillä.

B: Tarkoitatko, että tässä nimenomaisessa kokouksessa, josta puhumme, kokoukseen osallistuneet ihmiset olivat sinulle suurelta osin tuttuja ja olit osallistunut muihin kokouksiin heidän kanssaan aiemmin, mutta tämä oli erilainen kokous, koska se oli eri paikassa ja sillä oli eri asialista, vaikka kokouksen edustajat olivat periaatteessa sama ryhmä? Sitäkö tarkoitat?

W: Ei, ei aivan. Tunsin useimmat kokouksen osanottajat, mutta en kaikkia. Kokouksessa oli noin 25 tai 30 ihmistä. Se oli melko epävirallinen, ihmiset tutustuivat toisiinsa ja tutustuivat uudelleen, kuten ihmiset tekevät. Siinä ei ollut mitään epätavallista. Hämmästykseni siitä, mitä sanottiin, alkoi nousta, kun aiheet alkoivat nousta esiin.

B: Oliko se kuin virallinen kokous pöydän ääressä, jossa oli muistiinpanoja ja vesilasit ja kaikkea sellaista?

W: Ei mitään sellaista. Mitään muistiinpanoja ei tehty — ei mitään. Se oli oikeastaan suljettujen ovien takana pidetty kokous, jossa ihmiset puhuivat toistensa päälle, jotkut ihmiset pitivät yleisöä, kertoivat, mitä heidän huolenaiheensa olivat, ja siirtyivät muihin asioihin, jotka heidän mielestään koskivat heitä.

Ja sitten kuvailtiin, mitä voin vain sanoa ”tapahtumien aikajanaksi”, jonka he olivat odottaneet tapahtuvan, olevan kurssilla, ja paljon huolia, koska näin ei ollut. Ja mitä aikajanalla piti tapahtua, mutta ei ollut tapahtunut, ja mitä toimia aiottiin toteuttaa, jotta se tapahtuisi.

Ja tässä vaiheessa asiat alkoivat muuttua melko surrealistisiksi — koska en ollut koskaan ollut ollut tällaisten ihmisten seurassa, jotka puhuivat tuolla tavalla.

Ihmisryhmä, jonka tunsin parhaiten, ihmiset, jotka tekevät työtä kaupungin sisällä, kuuluvat erilaisiin tunnettuihin talouskomiteoihin; jotkut niistä ovat varsin erilaisia komiteoita, mutta he kaikki kuuluvat samaan organisaatioon. Nämä ihmiset ovat ihmisiä, joita ei nähdä; useimmat ihmiset eivät tiedä, keitä he ovat. Minä tunnen heidät. Tunnen heidät näköpiiristä, tunnen heidät nimeltä. Tunnen heidät siitä, mitä he tekevät.

Minut yllätti se, että muut ihmiset, jotka olivat paikalla tuolloin, yllättivät minut. Erityisesti kolme muuta. Siellä oli muitakin ihmisiä, jotka olivat heidän tasoillaan, joita en oikeastaan tunnistanut, mutta kolme merkittävää ihmistä, aivan varmasti.

B: Okei, milloin tämä kokous pidettiin? Laitetaan sille päivämäärä.

W: Selvä. Puhumme vuodesta 2005. Se oli toukokuun parlamenttivaalien jälkeen — silloin Blair äänestettiin takaisin valtaan. Kokous pidettiin varmasti joskus kesäkuussa samana vuonna.

B: Voiko pöytäkirjaan kirjata, että se oli kesäkuussa?

W: Kesäkuu 2005 on hyvä. Kyllä.

B: Hyvä on. Voisitko sitten selventää, mistä tuossa kokouksessa keskusteltiin?

W: No, kuten mainitsin, olin melko yllättynyt nähdessäni, kuinka paljon ihmisiä oli paikalla. Kokouksessa käytiin useita keskusteluja, joissa käsiteltiin useita asioita tai asioita, joita maailmassa tapahtui tuolloin, joten siellä käytiin melko laaja keskustelu maan sisäisestä turvallisuudesta. Ja yksi noista kolmesta avainhenkilöstä on nyt ottanut vastuun tästä… itse asiassa tekee sitä nyt. Hän on siellä nyt. Hän on siinä asemassa juuri nyt.

Suuri asia tuolloin oli Irak. Se oli asialistalla, mutta yllättäen myös Iranista keskusteltiin ja puhuttiin paljon. Ja mikä yllätti minut ja todella nosti kulmakarvojani, oli maininta, avoin maininta — ihmiset puhuivat mukavasti keskenään, eivät riidelleet tai huutaneet — vaan puhuivat mukavasti Israelin haluttomuudesta iskeä ja provosoida Irania aseelliseen toimintaan. Se oli asia, joka todella nosti niskakarvat pystyyn.

Ja vaikutti siltä, että Israelin hallitus oli sidottu siihen, mitä täällä tapahtui, ja että sillä oli rooli, joka saneltiin Israelin rajojen ulkopuolella. Vuotta myöhemmin Israel hyökkäsi Iranin tukemia Hizbollahin tukikohtia vastaan Libanonissa.

Toinen asia, joka tuli esiin ja jonka muistan melko selvästi, oli maininta Japanin haluttomuudesta aiheuttaa tuhoa Kiinan rahoitusalalla.

En todellakaan ymmärtänyt, miksi siitä puhuttiin ja miksi sillä oli mitään merkitystä. Se, mitä tästä sain selville, näytti siltä, että Japanin hallitusta tai Japanissa toimivia tahoja pakotettiin tai käskettiin tekemään jotain, joka tuhoaisi tai hidastaisi Kiinan nousua taloudelliseen valtaan.

Mainittiin, että Kiina kasvoi liian nopeasti, ja tuosta kasvusta hyötyi ennen kaikkea Kiinan armeija, jota nykyaikaistettiin lähinnä maailmanmarkkinoilta saadun rahan avulla.

Ja sitten asioita… ja tässä kohtaa en voi olla subjektiivinen, Bill. Muistan nimittäin, että tuolloin aloin tuntea itseni melko pahoinvoivaksi siitä, mistä puhuttiin, ja hyvin levottomaksi siitä, mistä puhuttiin.

Olin tämän kokouksen reunalla ja tunsin ahdistuksen nousevan sisälläni, koska näistä asioista puhuttiin kuin itsestään. Siitä ei ilmoitettu kenellekään. Nämä asiat olivat asioita, joista he jo tiesivät.

Sitten puhuttiin avoimesti biologisten aseiden käytöstä, siitä missä ja milloin niitä käytettäisiin ja ajoituksesta. Ja ajoitus näyttää aina olevan ratkaiseva.

Ja sitten puhuttiin enemmän siitä, miten Irania on sotilaallisesti sitouduttava, jotta Kiinalta saataisiin haluttu sotilaallinen vastaus.

Oli selvää, että Iranin odotettiin ajautuvan jonkinlaiseen aseelliseen konfliktiin lännen kanssa, jolloin Kiina tulisi Iranin avuksi. Tämän houkuttelun avulla joko Kiina tai Iran käyttäisi jonkinlaista taktista ydinasetta.

Ja kuten mainitsin, nämä ihmiset eivät tehneet päätöksiä. He keskustelivat jostain, joka oli jo suunniteltu, joten he vain jakoivat tietojaan keskenään. Ja keskustelujen edetessä kävi selväksi, että kokouksen keskeinen kysymys oli se, milloin ilmapallo nousisi ilmaan — milloin kaikki tämä tapahtuisi.

Muissa keskusteluissa keskityttiin käsittelemään taloutta, resursseja, omaisuuden suojelua ja näiden resurssien hallintaa sekä ulkopuolisten resurssien tuomista mukaan. Voin käydä tämän tapahtumaketjun läpi kanssasi, Bill, jos haluat.

B: Menen todella mielelläni niin pitkälle yksityiskohtiin kuin sinusta tuntuu siltä, että voit.

W: Hyvä on. Kuten aiemmin mainitsin, he tarvitsivat joko kiinalaisten tai iranilaisten olevan syyllisiä ydinaseiden ensimmäiseen käyttöön, jotta he voisivat perustella seuraavan vaiheen.

Nyt olen jo lisännyt, ja tämä on anekdoottista, joten sitä ei voi vahvistaa. Mutta tässä kokouksessa ja muualta saamani tiedot viittaavat siihen, että iranilaisilla on todellakin taktinen ydinkapasiteetti juuri nyt. He eivät ole kehittämässä sitä. Heillä on se.

B: Jotkut sanovat, että he ovat saattaneet saada sen venäläisiltä, ehkä. Onko sinulla siitä mitään käsitystä?

W: Uskon, että se on peräisin kiinalaisilta.

B: Kiinalaisilta… okei.

W: Se johtuu siitä, että kiinalaista teknologiaa on jo vuosia käytetty heidän ohjusjärjestelmissään. He saavat ohjusteknologiaa myös venäläisiltä, mutta tämä on enimmäkseen maasta ilmaan -ohjusjärjestelmiä ja sen sellaista — puolustusaseita. Taktiset ohjusaseet — tämä teknologia tulee Kiinan kautta.

B: Onko sinulla jonkinlaista asiantuntemusta tästä aiheesta oman sotilaallisen taustasi vuoksi?

W: Kyllä, minulla on.

B: Okei, tämä tarkoittaa siis sitä, että tässä kokouksessa, jossa kuulit näitä tietoja, pystyit kuulemaan ne sotilashattu päässä, sotilaskokemuksen kanssa, ja ymmärtämään strategisesti ja taktisesti, mistä he puhuivat ja miksi.

W: Voi, ehdottomasti. Olisin voinut jopa puuttua asiaan ja korjata heidän terminologiaansa, koska uskon, että he ymmärsivät sen väärin, mutta he vain kuvasivat sen parhaalla mahdollisella tavalla.

B: Aivan.

W: Niinpä kyllä, minulla on melko syvällinen tietämys tämäntyyppisistä aseista ja asejärjestelmistä yleensä.

B: Asejärjestelmistä yleensä; totta kai. Okei, palatakseni siihen, mihin jäimme, se oli pieni alaviite, jonka laitoit sinne, jossa sanoit että sinulla on tuntemus, mutta olet myös varma siitä, että Iranilla on nykyisin ydinasevalmiudet.

W: Kyllä, jos saan laittaa tämän tähän, Bill, ennen kuin tämä menee minulta ohi… se on anekdoottista siinä mielessä, että keskustelussa ei mainittu, että Iranilla ei olisi niitä. Keskustelu kallistui sen puoleen, että iranilaisilla on tämäntyyppisiä aseita ja että heillä ei ole niitä. Luulen, että ero olisi tehty siinä — jos heillä ei olisi ollut niitä. Ei mainittu, että heillä EI olisi niitä. Se viittasi siihen, että heillä on jo tällaisia aseita.

B: Ymmärrän. En halua viedä sinua sivuraiteelle, mutta tässä on mahdollinen analogia Irakin tilanteeseen, jossa länsimaiden hallitukset ja armeija, tiesivätpä ne sitten totuuden tai eivät, kertoivat varmasti yleisölle, että Irakin sotilaalliset voimavarat olivat paljon suuremmat kuin ne todellisuudessa olivat. Onko mahdollista, että Iranin voimavaroja koskeva harhaluulo oli olemassa? Vai uskotteko, että he todella tiesivät, mitä iranilaisilla on ja mihin he voisivat pystyä?

W: Vertailun tekeminen Irakiin on luonnollista. Tässä yhteydessä se voi kuitenkin mielestäni johtaa harhaan.

Irakin saama tuki Iranin ja Irakin sodan aikana oli enimmäkseen länsimaista. Ja ”länsimainen” tarkoittaa tietysti myös Israelia, joten todennäköisyys sille, että Irak saisi ydinaseen, jota se ei ole itse valmistanut, vaan jonka se saisi tuotua maahan, olisi äärimmäisen pieni.

Kolikon toinen puoli on Iran. Irania tukevat jatkuvasti Kiina ja myöhemmin venäläiset ja myös muut maat. Sotilasmarkkinat ovat melko avoimet, ja niihin voidaan sisällyttää jopa ranskalaiset, jotka vievät aseitaan melko itsenäisesti minne vain voivat.

B: Niin.

W: Jopa uhmaten voimassa olevia yleissopimuksia, jotka koskevat aseiden myyntiä ulkomaille. Mutta tämä menee hieman pidemmälle. Puhumme maasta, jota toinen maa on käyttänyt varsin hyvin hyväkseen koko vallankumouskauden ajan — jossa sitä on pidetty kaikkien länsimaiden ja myös Persianlahden valtioiden vihollisena.

B: Tarkoitatko, että Kiina käyttää Irania hyväkseen?

W: Kiina. Niin. Molemmat tietysti käyttävät toisiaan. Kiinan talous on huimassa nousussa. En tiedä, onko se nyt saavuttanut tasonsa vai ei, enkä puhu siitä. Mutta aseiden määrä ja tekninen asiantuntemus, jota Iran saa Kiinan armeijalta — tuntuu käsittämättömältä, että ydinaseita ei ole sisällytetty mihinkään sinne menevään pakettiin, olipa se sitten Iranin vallankumouskaartin suorassa valvonnassa tai iranilaisten ja kiinalaisten yhteisessä valvonnassa. Siitä ei voi olla varma.

Mutta palaan siihen, mitä sanoin aiemmin, että tuossa kokouksessa oletettiin — ja se oli aivan selvää — että iranilaisilla oli tällaisia aseita hallussaan, koska päinvastaista ei mainittu.

B: Ymmärrän. Ja aiot puhua siitä, miten tätä Iranin ja Kiinan välistä yhteistyötä aiottiin käyttää keinona päästä Kiinaan käsiksi — koska Kiina on pääkohde. Pitääkö tämä paikkansa?

W: Aivan oikein. Kiina on ollut pääkohde ainakin 70-luvun puolivälistä lähtien — ja jälleen kerran, nämä tiedot ovat kolmansien osapuolten kautta, joten en voi antaa teille mitään suoraa omakohtaista todistetta tästä — mutta se on aina ollut Kiina. Se on aina ollut Kiina, joka on ollut suuri tavoite tällä aikajanalla.

B: Mm hm.

W: Se on Kiina, jota he jahtaavat juuri nyt, ja kyse on vain siitä, miten pakottaa ja luoda skenaario, jossa tämäntyyppinen — no, siitä tulee sota, Bill, siitä tulee sota — miten tämä voidaan toteuttaa ja miten se voidaan tehdä uskottavaksi kaikille täällä lännessä asuville?

Ja tapa, jolla se tehdään uskottavaksi, on se, että Iranin kaltaista valtiota käytetään syntipukkina käyttämään ydinasetta sotatilan aikaansaamiseksi.

B: Ja koko tämän oikeutuksena on siis huijata Kiinaa sotaan, millä perusteella?

W: Kiina tulee sitten Iranin avuksi, hyvin nopeasti. Ja me puhumme näistä ”teistä Jerusalemiin”, niin sanotusti. Eikä pitäisi olla mikään yllätys, että kiinalaisilla on niin sanotusti oma ”tiensä Jerusalemiin”, koska siellä on öljyä — heidän elinehtonsa — ja siellä heidän valtansa voisi laajentua paljon enemmän kuin missä se on tällä hetkellä.

B: En ymmärtänyt, mitä tarkoitit Jerusalemilla. Oliko se vertauskuva, kun puhuit Iranista?

W: Kyllä. Se oli minun metaforani. Vaikka en ole maininnut sitä teille aiemmin, tiedättehän, että puhutaan ikään kuin ”tiestä Jerusalemiin”. Benjamin Netanjahun kaltaiset ihmiset käyttävät sitä melko paljon. Obama on käyttänyt sitä. Kiinan presidentti on itse asiassa käyttänyt sitä, uskoakseni myös. Hänen nimensä on Hu Jintao. He ovat itse asiassa käyttäneet tätä metaforaa.

B: En tiennyt sitä.

W: Kyllä he ovat. Se on se, missä tuo tie on. Kulkeeko se Teheranin läpi, yhteen suuntaan? Vai kulkeeko se taas Teheranin läpi, toiseen suuntaan?

B: Okei, käytät sitä siis periaatteessa metaforana halutusta päämäärästä, jostain, joka on saavutettu ja saavutetaan.

W: Aivan niin.

B: Okei. Tarkoitat siis, että on olemassa pitkäaikainen suunnitelma, josta on päätetty jo kauan sitten, jotta tilanne, shakkilauta, maailmanlaajuinen shakkilauta, olisi sellainen, että sota Kiinan kanssa tulisi. Tätä sanot.

W: Kyllä, pähkinänkuoressa. Juuri niin. Se on kokonainen sarja tapahtumia, ja monet niistä ovat toteutuneet. Ja jälleen voin vain korostaa, että aika näyttää olevan kriittinen.

B: Mitä on tapahtunut ja mitä on vielä tapahtumatta, ja mikä on mahdollinen käyttöönottosuunnitelma, jonka he haluavat toteuttaa, jos kaikki heidän haluamansa toteutuu?

W: No, suunnitelmana on, että sytytyslanka sytytetään Lähi-idässä uudelleen, tavalla, joka saisi aiemmat konfliktit Lähi-idässä näyttämään leikkikentän romuilta.

Siihen liittyy ydinaseiden käyttö, ja jälleen kerran, tarkoituksena on luoda kaaoksen ja äärimmäisen pelon ilmapiiri, ei vain lännessä vaan koko maailmassa, ja saada aikaan se, minkä olen maininnut yhtenäisinä totalitäärisinä länsimaisina hallituksina; ja tätä varten Kiina on otettava pois, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, jotta tämä voisi tapahtua.

B: He siis lyövät kaksi kärpästä yhdellä iskulla. He käyttävät tätä perusteluna luodakseen sen, mitä monet internetissä ovat kutsuneet Yhden maailman hallitukseksi, paitsi että siihen ei sisälly Kiina. Puhut länsimaista, jotka ovat liittoutuneet tätä uutta uhkaa vastaan.

W: Kyse on nimenomaan länsimaista, mutta luulen, että meidän on otettava myös Japani mukaan tähän.

B: Entä Venäjä? Mitä mieltä Venäjä on?

W: Uskon, että Venäjä on mukana, mutta minulla ei ole todisteita. Jostain syystä tai toisesta Venäjä ei todellakaan saa katsetta tähän, ja se on vain oletukseni, että Venäjän hallitus, joka on tällä hetkellä vallassa, on käsi kädessä lännen hallitsevien pelaajien kanssa, jotka ovat täällä lännessä.

B: Hm. Sanot siis, että koska tässä kokouksessa, johon osallistuit, Venäjää ei mainittu merkittävänä tekijänä.

W: Ei, ei lainkaan. Ainoa tapa, jolla se mainittiin, oli se, että koko ajatuksena on luoda kaaoksen tila koko maailmaan. Se tarkoittaisi biologisten aseiden myöhempää käyttöä, laajaa elintarvikepulaa, joka vaikuttaisi haavoittuviin maihin kaikkialla maailmassa, jota seuraisi joukkonälänhätä ja taudit.

Ainoa maininta, jonka Venäjä saa tässä yhteydessä, on outo, jota en osaa selittää, ja ehkä joku muu osaa. En oikein ymmärrä tätä. Mutta tässä kokouksessa se mainittiin: ”saada Kiinan armeija hyökkäämään Itä-Venäjälle”. En osaa selittää sitä ja miksi se mainittiin kokouksessa — en vain tiedä.

B: Okei. Palatakseni siihen, mitä mainitsin hetki sitten, kahdesta kärpäsestä yhdellä iskulla. Yksi tavoite on siis luoda länsimaiden yhtenäinen liittouma, jossa on eräänlainen totalitaarinen ”hätäsodan jalusta”, raskas valvonta-aspekti. Ja toinen näkökohta on itse asiassa tämän sodan sytyttäminen, joka johtaa kaikenlaiseen kaaokseen ja oletettavasti valtavaan määrään ihmisiä kuolee jossain.

W: Niin.

B: Kiinan väestö? Vai kaikki ihmiset planeetalla? Onko tämä osa väestön vähentämissuunnitelmaa? Mitä he sanoivat?

W: No, puhuttiin siitä, että käytettäisiin biologisia aineita, joita kuvailtiin flunssan kaltaisiksi ja jotka leviäisivät kulovalkean tavoin. He eivät maininneet sitä tässä kokouksessa, mutta tiedän nyt, että se hyökkää ihmisiin geneettisesti, ei kaikkiin yhdessä. Miten se tapahtuisi… En ole geneetikko, en todellakaan tiedä. Voi vain olettaa, että se liittyy jollain tavalla DNA:han.

B: Mm hm.

W: Ja eroihin, joita löytyy DNA:sta. Nämä erot on tunnistettu, ja voidaan tehdä viruksia, jotka voivat tappaa ihmisen ja tehdä sen melko nopeasti.

B: Tarkoitatko siis, että virukset ovat geneettisesti kohdennettuja?

W: Kyllä.

B: Geneettisesti kohdennettuja rotutyypille, vai vielä tarkemmin?

W: Rotutyyppiin. Voin olla melko varma siitä. He puhuvat kokonaisen ihmisrodun osan sukupuuttoon kuolemisesta, ja tekevät sen geneettisesti.

B: Todellako? Mainitsivatko he sen tässä kokouksessa, noilla termeillä?

W: Ei varsinaisesti. Nuo ovat minun termejäni. Mutta näin se mainittiin, ja tämä on minun muistikuvani siitä ja siitä, miten tämä tuli esiin ja miten olen tulkinnut sen.

B: Selvä.

W: Mutta siihen se aivan varmasti viittasi.

B: Puhutaanko siitä, että kiinalaiset halutaan saada pois tieltä, koska he ovat hankala suurryhmä, joka ei pelaa palloa globaalien suunnitelmien kanssa? Vai puhutaanko tästä tekosyynä harventaa koko maailman väestöä, myös länsimaiden väestöä?

W: No, se on erittäin hyvä kysymys, ja nähdäkseni se on hypoteettinen kysymys. En taaskaan voi antaa siihen vastausta. Henkilökohtaisesta näkökulmasta katsottuna näyttää ehdottomasti siltä, että maailman väestöä harvennetaan ja että se saadaan hallittavissa olevaan kokoon tulevaa hallitusta varten, jotta he voivat saada haluamansa hallinnan. Muuten he eivät saisi sitä.

Minua jopa kuvottaa puhua tästä nyt, todella kuvottaa. Minua ällöttää loputtomasti se, että he menisivät eteenpäin ja tekisivät tällaista; että tällaisista asioista on todella puhuttu. He laskevat väestöä siihen, minkä he kylmästi uskovat olevan ”hallittavissa oleva taso”.

B: Voitko viitata tässä kokouksessa, johon osallistuit, näihin tasoihin, tai lukuihin, tai prosenttiosuuksiin, tai johonkin konkreettiseen, jonka muistat?

W: Kyllä. He puhuvat puolesta.

B: Vau. Se on paljon ihmisiä.

W: Niin. Niin on.

B: Okei.

W: Se vähentää sitä puoleen.

B: Se on siis enemmän kuin kiinalaiset. Se vastaa tuohon kysymykseen, eikö niin?

W: No, ydinaseiden vaihdossa — ja uskon, että tulee olemaan rajoitettu ydinaseiden vaihto — tulee olemaan jonkinlainen tulitauko. Siitä puhuttiin; he odottivat nopeaa tulitaukoa, mutta ei ennen kuin miljoonia ihmisiä oli jo kuollut, pääasiassa Lähi-idässä.

Joten puhumme luultavasti Israelista, Israelin väestöstä, joka uhrataan. Myös paikoista kuten Syyriasta, Libanonista, mahdollisesti Irakista, varmasti Iranista, tiedättehän, kaupungeista ja suurista kaupungeista, voimalaitoksista ja niin edelleen, tuollaisista asioista. Ja sitten tulitauko ennen kuin se menee täydellä teholla.

B: Tulitauko…? Vau. Anteeksi, keskeytän, pyydän anteeksi. Tulitauko ennen täysimittaista leviämistä?

W: Niin, se on kuin jonkinlainen pokeripeli, jossa he tietävät jo, mitä käsiä jaetaan. He tietävät, mitä jaetaan. He tietävät, että skenaario voidaan saada aikaan ja että skenaario voidaan lopettaa uudelleen tulitauolla. Meillä on siis tulitauko, ja tulitauon aikana tapahtumat alkavat todella käynnistyä.

B: Tiedätkö miten?

W: Kyllä. Silloin käytetään biologisia aseita.

B: Ai…

W: Tämä luo olosuhteet, joissa biologisia aseita voidaan käyttää. Ja tässä teidän on kuviteltava maailma, joka on ydinsodan tai rajoitetun ydinsodan jälkeen, kaaoksessa, talous romahtaa, totalitaariset hallitukset tulevat paikalle.

B: Ja paljon vahinkoa infrastruktuurille.

W: Ihmiset elävät täydellisessä pelossa ja paniikissa — näin tulee tapahtumaan seuraavaksi. Teillä on skenaario … ja tästä taas puhuttiin, ja voin mennä yksityiskohtiin siitä, miten ihmisistä tulee entistä hallittavampia, kun kukaan ei tule kiistelemään siitä, mitä tulee tapahtumaan, koska heidän oma turvallisuutensa ja turvansa on nyt asetettu tiukasti niiden käsiin, jotka sanovat voivansa suojella sitä parhaiten.

Ja tässä ydinaseiden vaihdon jälkeisessä kaaoksessa nämä biologiset aseet otetaan käyttöön sellaisella tavalla, että kenelläkään ei ole mitään rakennetta, mitään turvaverkkoja, joilla torjua tämäntyyppisiä biologisia hyökkäyksiä.

Ja niille, jotka eivät ole tietoisia, on syytä mainita, että biologiset aseet ovat aivan yhtä tehokkaita kuin ydinaseet; se vain kestää hieman kauemmin — siinä kaikki.

B: Niin. Biologisten aseiden käyttöönotto tulitauon jälkeen, tapahtuuko se salaa, kuten että ihmiset alkavat yhtäkkiä sairastua, eikä kukaan tiedä, mistä se on peräisin? Vai onko tämä avoin aseiden käyttöönotto, joka olisi hyvin ilmeinen?

W: En usko, että se olisi avointa, koska kiinalaiset saavat flunssan! Joten ehkä tulee maailmanlaajuinen influenssaepidemia, josta Kiinan kaltainen maa — tai Kiina, koska Kiina mainitaan — tulee kärsimään eniten.

B: Selvä. Jos olisit kiinalainen sotilaskomentaja, mitä tekisit tässä tilanteessa? Oletettavasti tekisit vastatoimia.

W: Kyllä, todellakin. Kiinan asevoimat eivät voisi toteuttaa sellaisia vastatoimia, joita pidetään lännessä. Aseet, joita länsimaat voivat käyttää hyvin, hyvin nopeasti, ovat paljon suurempia kuin mikään, mitä Kiinan asevoimat tällä hetkellä teknisesti pystyvät hallitsemaan — vaikkakin ne paranevat ajan mittaan.

Mutta kun puhun Kiinasta, puhumme Kansan vapautusarmeijasta, kansanarmeijasta, joka kokoontuu yhteen melko nopeasti, ja puhumme joukkojen joukkoliikkeistä jotenkin alueille, joilla ne voivat taistella vastapuolen kanssa.

Ja tämäntyyppisessä vaihdossa, joka tulee olemaan ydinsota… siksi mainitsin heti alussa… aluksi tulee olemaan tavanomainen sota, sitten se menee nopeasti ydinsodaksi joko Iranin tai Kiinan provosoitua käyttämään ensin ydinasetta, koska he eivät pysty puolustautumaan kunnolla sitä vastaan, mitä länsi voi toimittaa tavanomaisesti ilman, että he käyttävät ensin ydinasetta.

B: Selvä. Kiinalaisten on siis pakko tehdä ennalta ehkäisevä isku.

W: Kyllä, kaikki heidän vaihtoehtonsa viedään heiltä pois… kostovaihtoehdot viedään heiltä pois melko nopeasti, eikä heillä olisi aikaa toipua.

B: Okei, nyt, mitä kuvailit tuossa, oli tilanne ennen tulitaukoa, kun Kiina olisi provosoitunut käyttämään ydinaseita.

W: Mielestäni on parasta tarkastella tätä vaiheittain. Puhumme siis eräänlaisesta tavanomaisesta sodasta; tämä sota saa sitten aikaan sen, että joko kiinalaiset tai iranilaiset käyttävät ydinasetta.

B: Selvä.

W: Todennäköisesti todennäköisemmin Iranin toimesta, jotta se ei menisi pidemmälle. Sitten puhumme aseiden vaihdosta ja sitten tulitauosta, ennen kuin meillä on jotain, joka ei enää rajoitu maantieteelliseen alueeseen.

B: Miltä se näyttää? Onko tämä maailmanlaajuista? Tarkoitatko esimerkiksi ydinaseita Yhdysvaltojen alueella, Euroopassa ja niin edelleen?

W: Ei. Maailmanlaajuista ydinsotaa ei mainittu.

B: Selvä.

W: Se oli vain puhtaasti maantieteellinen, Lähi-itä.

B: Okei. Joten itse asiassa jotkut ihmiset kutsuisivat tätä Harmageddon-sodaksi, sodaksi, joka on ennustettu.

W: Niin. Aivan oikein. Niille, jotka katsovat noita teitä pitkin, tiedättehän, se varmasti korostaa aikaa, jolloin tällaista tapahtuu. Mutta luultavasti ei sillä tavalla kuin he ajattelivat, koska en voi korostaa tätä liikaa: ihmiset yleensä joutuvat sellaiseen paniikin ja pelon tilaan, että he toivovat vahvaa hallitusta kaikkialle.

He eivät kutsu niitä totalitaristisiksi hallituksiksi, vaan ne ovat sotilashallituksia, joissa siviilihallitus on edelleen olemassa mutta tarpeettomana. Sotilaat määräävät asioista — samaan tapaan kuin kenraali tekee Afganistanissa tai aiemmin Irakissa. Komentava kenraali ottaa paikan haltuunsa. Hän tekee päätökset.

Meidän on siis kuviteltava samanlainen tilanne sellaisessa maassa, jossa on sotilasvetoinen siviilihallitus, joka määrää, ja niin sanottu vaaleilla valittu hallitus on lähes tarpeeton. Sotilaallinen hallitus huolehtii niiden ihmisten turvallisuudesta, jotka asuvat näissä maissa, joihin tämäntyyppinen hyökkäys ei ole vielä vaikuttanut.

B: Selvä. Mikä on tämän tapahtumasarjan ajoitus, parhaan tietämyksesi mukaan?

W: Tietääkseni… 18 kuukautta. Ehdottomasti ennen vuotta 2012.

B: Selvä.

W: Tai vuoden 2012 tienoilla, joskus sinä vuonna.

B: Nyt joku tätä lukeva kysyy: Okei, tästä siis keskusteltiin vuonna 2005. Mistä voit tietää, että tämä suunnitelma on edelleen oikeilla jäljillä, että asiat eivät ole muuttuneet radikaalisti, että he eivät ole hylänneet sitä kokonaan, että tässä ei ole tapahtunut jotain suurta täyskäännöstä tai oivallusta? Mikä saa sinut niin varmaksi, että tämä on edelleen suunnitelma?

W: Vuoden 2005 jälkeen tapahtuneiden tapahtumien vuoksi. Mielestäni se on luultavasti johdonmukaisin tapa tarkastella asiaa. Meillä on jo ollut niin sanottu taloudellinen romahdus. Se ei ollut lainkaan romahdus. Se oli taloudellisen vallan keskittämistä. Niin on tapahtunut. Se on varmasti tapahtunut Yhdysvalloissa. Se on tapahtunut aivan varmasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitä on tapahtunut varmasti Ranskassa ja Saksassa. Kaikki läntisen maailman keskeiset toimijat keskittivät rahoitusvarallisuutensa.

B: Puhuttiinko tästä kokouksessa?

W: Kyllä! Se vei melko suuren osan kokouksesta, jossa puhuttiin siitä, miten se tapahtuisi. Muistakaa, missä kokous pidettiin — London Cityssä. City on kiistatta maailman rahoituskeskus.

B: Tarkoitat siis, että kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet heidän suunnitelmansa mukaisesti.

W: Aivan oikein — ja kaikki valmistelut, jotka on tehtävä ennen tämäntyyppistä konfliktia, on myös jo tehty.

B: Kuten mitä? Mihin viittaat?

W: No puhutte siitä, että avainhenkilöt ottavat vallan. Otetaanpa hyvä esimerkki, josta useimmat ihmiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa eivät luultavasti ole tietoisia, on se, että Britannian yksityinen turvallisuusala työllistää noin 500 000 ihmistä, mikä on paljon enemmän kuin Yhdistyneen kuningaskunnan armeija. Yhdistyneen kuningaskunnan armeija on paljon pienempi. Yhdistyneen kuningaskunnan armeija on vain parisataatuhatta. Yksityisen turvallisuusalan palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 500 000 ihmistä.

Ennen vuotta 2005 tätä alaa ei säännelty. Heille ei ollut koulutusta. Näitä ihmisiä ei ollut yhdistetty. Ja kulissien takana — ja tämä on asia, josta ihmisten pitäisi olla tietoisia, etenkin Britanniassa asuvien — oli vuonna 2001 annettu yksityistä turvallisuusalaa koskeva laki.

Tämä laki tarkoitti, että kaikkien yksityisellä sektorilla työskentelevien oli suoritettava tietty koulutus. Heidän oli myös oltava poliisin tarkastamia. On eräänlainen siviilijärki, että ihmisten, jotka työskentelevät turvallisuusvastuualueilla, pitäisi olla poliisin tarkastamia.

Nämä poliisitarkastukset… kaikki selviää. Kyse ei ole vain siitä, oletko tehnyt rikoksen vai et. Uskokaa minua, poliisitarkastuksen avulla voidaan saada selville paljon muutakin kyseisestä henkilöstä.

Ja sitten on vielä koulutus. Tässä koulutuksessa on kyse konfliktien hallinnasta: mitä tehdä konfliktien aikana, miten hallita niitä ja miten hallita niitä. Ja sitten heille opetetaan, miten käyttää hallittua voimaa. Se jatkuu siitä eteenpäin.

B: Puhut siis kansalaislevottomuuksien ja muiden ongelmien käsittelystä. Tämä kaikki on valmistautumista siihen.

W: Todellakin. Voi ottaa esimerkiksi mielenosoitukset, joita järjestettiin vuoden 2003 Irakin maihinnousun jälkeen täällä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Länsi-Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa, mutta enimmäkseen Länsi-Euroopassa. Se oli melkein kuin joukkokapina Irakin sotaa vastaan. Se ei toistu enää koskaan. Ei toistu.

Tämän alan ihmisillä on kuitenkin oltava lailliset valtuudet tehdä työtään, koska he työskentelevät edelleen suojellen omaisuutta, joten he tekevät edelleen työtään. Tällä hetkellä turvallisuusalan järjestö hakee ja saa lisää valtuuksia niiden valtuuksien lisäksi, jotka sille on jo annettu. Heillä on jo lupa toimia laillisesti siviiliympäristössä. Nyt ne saavat tarvitsemiaan poliisivaltuuksia.

Tämä ei koske vain Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuusalan toimijoita, vaan myös niitä, joita kutsutaan ”siviilivalvontaviranomaisiksi”: pysäköinninvalvojia ja muita vastaavia; yhteisön poliisiviranomaisia; niitä, jotka auttavat poliisia tekemään työtään, ja he saavat valtuudet, jotka ovat oikeassa suhteessa vastuuseen, jota he tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä tehokkaasti. Puhumme siis pidättämisvaltuuksista, pidättämisvaltuuksista, puhumme näistä asioista. Ja näin tulee tapahtumaan.

B: Tapahtuuko näin myös muissa länsimaissa, tiedätkö?

W: No, sitä on jo tapahtunut muissa länsimaissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, joissa useat poliisivoimat työskentelevät yhdessä. Ei ole yhtä poliisivoimaa, jonka voisi tunnistaa ja sanoa: No, he ovat poliisi. Heillä on muitakin virastoja, ja niillä kaikilla on samanlaiset valtuudet.

Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuusalalla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tällaisia valtuuksia. Niitä on jo olemassa Yhdysvalloissa, ja täällä käytetään pääasiassa Yhdysvaltojen mallia.

B: Selvä. Ennen kuin puhuit näistä yksityiskohdista, puhuimme aikataulusta — ja kysyin sinulta, mitä vastasit jollekin, joka halusi tietää, miten voit olla niin varma siitä, että tämä on enemmän tai vähemmän aikataulussa, vaikka kokous, johon osallistuit, oli neljä vuotta sitten.

W: Melkein viisi vuotta sitten.

B: Melkein viisi. Kyllä.

W: Kyllä. Voin vain sanoa, Bill, että ottakaa huomioon se, mitä olen maininnut, ja jos se herättää kenessäkään mielleyhtymiä — sanottujen asioiden todenperäisyys voidaan tarkistaa itse, jos he niin haluavat.

B: Niin.

W: Kaikki ei ole piilossa. He eivät voi mitenkään salata kaikkea, ja sitten he voivat itse koota palapelin palaset yhteen, ja sitten he huomaavat, että se on varsin uskottavaa.

B: Niin. Minun on myönnettävä, että se on hyvin uskottavaa, mikä on hyvin raitistavaa. Aivan keskustelumme alussa sanoit, että… tämä on vain sanatarkka lainaukseni… sanoit, että heidän näkökulmastaan tämä oli kilpajuoksua aikaa vastaan. Miksi?

W: Lähivuosina tapahtuu paljon, ja kaikki liittyy valtaan. Rehellisesti sanottuna en itsekään täysin ymmärrä joitakin niistä. Mutta sen perusteella, mitä ymmärrän, on meneillään melko paljon vallan välitystä, ja se johtuu pääasiassa siitä, että ne, jotka ovat hallinneet suurinta osaa yhteiskunnasta ei vain satoja vuosia vaan tuhansia vuosia, haluavat jatkaa tätä hallintaa. Ja sitä varten on luotava tapahtumasarja, jotta se voisi tapahtua. Se, mitä juuri kuvailin teille, on luultavasti ensimmäinen osa.

Joten suuntaamme tähän sotaan, ja sitten sen jälkeen… enkä voi antaa teille aikataulua siitä, milloin tämä tapahtuu… maapallolla tapahtuu geofysikaalinen tapahtuma, joka vaikuttaa kaikkiin.

Siihen mennessä olemme kaikki käyneet läpi ydin- ja biologisen sodan. Jos tämä tapahtuu, maapallon väestö vähenee rajusti. Kun tämä geofysikaalinen tapahtuma tapahtuu, jäljelle jäävät luultavasti jälleen puolittuvat. Ja se, kuka siitä selviytyy, ratkaisee, kuka vie maailman ja sen eloonjääneen väestön seuraavaan aikakauteen.

Puhumme siis kataklysmisen tapahtuman jälkeisestä aikakaudesta. Kuka tulee olemaan johdossa? Kuka tulee hallitsemaan? Kyse on siis siitä. Ja siksi he haluavat niin epätoivoisesti, että nämä asiat tapahtuisivat tietyn aikataulun puitteissa. Muuten he häviävät.

B: Selvä. Salli minun leikkiä paholaisen asianajajaa ja puhua siitä näkökulmasta, että sinulla on melko paljon syvällistä sotilaskokemusta ja olet perehtynyt sotilaalliseen ajatteluun. Miksi sotaa ja totalitaarisen hallituksen perustamista ja pelon ilmapiiriä ja niin edelleen ja niin edelleen tarvitaan, miksi sitä kaikkea tarvitaan, jos on tulossa suuri geofysikaalinen tapahtuma, kuten sanoit, joka häiritsisi entisestään infrastruktuuria, johtaisi moniin kuolemantapauksiin ja kaikenlaisiin hätätilanteisiin kaikkialla maailmassa, maanjäristyksiin, tsunameihin ja ties mihin. Jo pelkästään se oikeuttaisi sotatilalain useimmissa maissa ja hätätilan, ja samat ryhmittymät voisivat helposti perustella vallankaappauksen tällaisessa hätätilassa. Miksi sota on osa tätä skenaariota? En ymmärrä sitä.

W: Mielestäni asiaa on tarkasteltava eri näkökulmasta. Katastrofaalisen tapahtuman jälkeen on vain vähän tai ei lainkaan rakennetta. Ja jos rakennetta ei ole, se tarkoittaa, että rakenne on palautettava paikalleen.

Rakenteen on oltava paikoillaan ennen kuin se tapahtuu, ja sen on oltava jonkinlainen varmuus siitä, että se selviytyy siitä, mitä tulee — jotta se voi laskeutua molemmille jaloilleen seuraavana päivänä ja pysyä vallassa ja saada sen vallan, josta se on nauttinut aiemmin.

B: Se on siis perustelu sille, että infrastruktuurin kriittisiä osia on vahvistettava katastrofiin valmistautumiseksi, jotka eivät ehkä ole niin vahvoja tavanomaisina siviiliaikoina. Tätäkö tarkoitat?

W: Todellakin. Ja menen alueelle, jossa voin antaa vain subjektiivisia näkemyksiä, kuten kuka tahansa muukin voisi, mutta tunne, ja se on hyvin intuitiivinen, on, että heidän on ryhdistäydyttävä nyt. Heidän on saatava valtapohjansa kunnolla kuntoon. Ja ainoa tapa, jolla he voivat tehdä sen, on luoda olosuhteet, joissa se voi tapahtua, eli konflikti.

Ja me kaikki voimme katsoa historiaa taaksepäin. Jokaisella sodalla on saavutettu tavoite. Kärsimyksen, inhimillisen kärsimyksen lisäksi, sillä on aina saavutettu jokin tavoite. Ja tavoite on aina voittajan puolella.

Katsomme siis tätä totalitaarista hallintoa, joka on mielestäni jo totalitaarinen joka tapauksessa. Tarkoitan, että meillä ei ole lainkaan demokratiaa. Kenelläkään ei ole sananvaltaa. Tämä on jo päätetty yli kaikkien muiden.

Meillä ei ole mitään väliä, niin sanotusti. Meillä ei todellakaan ole väliä. Heillä on väliä, ja heidän vallallaan on väliä, ja se on ainoa asia, jota asiasta ajatellaan. Ja uskon, että jos pääsisitte sellaisen ihmisen ajattelutapaan, joka toimii tuolla tavalla, ymmärtäisitte, mitä he aikovat tehdä ja miksi he tekevät sen ja miksi he haluavat hallita loppupeliä ja olla vallassa sen lopussa, ehjinä, koska tämä geofysikaalinen tapahtuma on selviytyvä.

B: Onko mitään viitteitä siitä, milloin tämä tapahtuu? Tämä viittaa siihen, mitä sanot, että he tavallaan odottavat, että jotain tapahtuu vuonna 2012. Onko tämä vuoden 2012 tapahtuma?

W: Ei, tämä ei oikeastaan keskity 21. joulukuuta 2012 ympärille. En tiedä, mitä tapahtuu 21. joulukuuta 2012.

Minulla on vahva epäilys, että se tulee olemaan jotain muuta, ehkä jotain mukavaa kaikille. En todellakaan tiedä. Mutta varmasti tuohon aikaan olemme konfliktissa, joka kestää niin kauan kuin se kestää. Mutta puhumme muutamista vuosista vuoden 2012 jälkeen, kun tämä geofysikaalinen tapahtuma tapahtuu. Olen arvioinut sen tapahtuvan minun elinaikanani.

B: Okei. Anna kun palautan tämän sinulle, tämä kuvaamasi tapahtumien kulku: ydinaseiden käyttö ja tulitauko, ja sitten biologisten aseiden käyttö… sanot, että tämä johtaa sellaiseen kaaokseen, että ihmiskunnalta menee sukupolvi kaiken tämän uudelleen rakentamiseen. Ja sinä aikana on oltava jonkinlainen raskas totalitaarinen infrastruktuuri, jotta voidaan selviytyä tästä jatkuvasta hätätilanteesta ja rakentaa uudelleen. Ja sitten jossain välissä tapahtuu tämä suuri geofysikaalinen tapahtuma, mutta se on aloitettava mahdollisimman pian. Onko näin?

W: Aivan oikein. Aivan oikein.

B: Luuletko, että he tietävät, milloin tämä tapahtuu? Vai luuletko, että he luulevat sen tapahtuvan vain ”joskus”?

W: Kyllä. Luulen, että heillä on hyvä käsitys siitä, milloin se tapahtuu. Minä en tiedä, milloin se tapahtuu. Minulla on kuitenkin hyvin vahva tunne, että se tapahtuu minun elinaikanani, vaikkapa 20 vuoden sisällä. Sitä voisi varmaan siirtää vieläkin kauemmaksi — nykyhetken ja kymmenen vuoden välille, nykyhetken ja viiden vuoden välille.

B: Hm.

W: Tiedätkö, en todellakaan tiedä. Kunpa tietäisin. Se on jotain, jonka haluaisin tietää, mutta olemme nyt astuneet siihen ajanjaksoon, jolloin tämä geofysikaalinen tapahtuma on tapahtumassa, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa on kulunut edellisestä, joka tapahtui noin 11 500 vuotta sitten, ja se tapahtuu noin 11 500 vuoden välein, syklisesti. Sen on nyt määrä tapahtua uudelleen.

B: Niin.

W: Voi vain kuvitella, missä määrin se tulee vaikuttamaan maailmaan, ja olen varma, että varasuunnitelmat ovat jo nyt valmiina tuon tapahtuman varalta, koska uskon, että se on laajalti tiedossa näissä piireissä. He ymmärtävät, että se tulee tapahtumaan. He tietävät varmasti, että se tapahtuu. Heillä saattaa olla aikataulu, ja näyttää todennäköiseltä, että heillä on. Jälleen kerran, se on yksi näistä asioista — olisi käsittämätöntä, jos he eivät tietäisi. Tarkoitan, että maailman parhaat aivot työskentelevät heidän kanssaan tämän parissa. Tiedättekö? Ja he tietävät kaiken siitä, ja minä henkilökohtaisesti en tiedä.

B: Puhuttiinko tästä kokouksessanne lainkaan?

W: Ei, siitä ei puhuttu avoimesti. Anna minun tiivistää, mistä kokouksessa keskusteltiin:

Iraniin hyökätään, mahdollisesti 18 kuukauden kuluessa. Kiina tulee Iranin avuksi suojellakseen omia etujaan. Ydinaseita käytetään joko Iranin tai Kiinan toimesta, ja Israel provosoi ensimmäisen käytön. Suuri osa Lähi-idästä tuhoutuu. Miljoonia kuolee hyvin lyhyessä ajassa. Ja jostain syystä tämä on täällä, enkä osaa sanoa miksi: Kiina siirtyy väkisin osiin Venäjää laajentaakseen tulitaukolinjoja. Sen jälkeen biologisia aseita käytetään Kiinaa vastaan. Kiina ”vilustuu”.

Ja oman käsitykseni mukaan Britannia, Yhdysvallat ja muut länsivallat, ja tähän kuuluu myös Japani, ovat tehneet jonkinlaista pahansuopaa ET-allianssia 50 vuoden ajan.

Ja kun puhumme pahansuovasta ET-liitosta, se liittyy mustiin hankkeisiin, ja tämä on teknologioiden vaihtoa, joka on ollut käynnissä jo huomattavan kauan. Joten siinä on osuutta, ja tätä osuutta en voi täysin selittää itse.

Ja ymmärrän myös, että on olemassa humanitäärisempiä ja epäitsekkäämpiä ET-entiteettejä, jotka työskentelevät tätä aikajanaa vastaan ja jotka jotenkin pitävät yllä epävarmaa tasapainoa puuttumatta itse suoraan asiaan. Ja jälleen kerran, en voi täysin selittää sitä, mutta on tietty intuitiivinen tunne, että tämä toimii, ja on muitakin kokemukseni näkökohtia, jotka ovat saaneet minut tekemään tämän lausunnon — mutta se on toinen tarina.

Puhumme siis siitä, että länsivallat tavoittelevat ”totaalista sotaa” — tehden niin koko 1900-luvun ajan aina tähän päivään asti, koska tämä aikajana ulottuu kauas taaksepäin. Puhumme siis vuosikymmenistä tai sadoista vuosista, jolloin tämä aikajana on ollut käytössä.

Ja mielestäni on myös melko tärkeää liittää aikajana sen toiseen viittaukseen, jonka olen kuullut jo useaan otteeseen: sitä kutsutaan ANGLOSAKSISEKSI LÄHETYSTEHTÄVÄKSI. Minusta on tärkeää lisätä se, koska se saattaa soida joillekin ihmisille, koska en usko, että sitä on mainittu aiemmin.

B: Olen kuullut tuon lauseen ennenkin. En halua eksyä tässä, mutta se, mitä minulla on sitä vastaan — ja itse asiassa alan todella ymmärtää sen, ja se on niin kylmäävää kuin se vain voi olla, sen perusteella, mitä sanot — että syy miksi sitä kutsutaan Anglosaksiseksi lähetystehtäväksi on se, että pohjimmiltaan suunnitelmana on pyyhkiä kiinalaiset pois niin, että kataklysmin jälkeen ja kun asiat rakennetaan uudelleen, anglosaksit ovat ne, jotka ovat asemassa, jossa he voivat rakentaa uudelleen ja periä uuden maapallon, eikä ketään muuta ole paikalla. Onko näin?

W: En todellakaan tiedä, onko se oikein, mutta olen kanssasi samaa mieltä. Ainakin koko 1900-luvun ajan ja jopa sitä ennen 1800- ja 1700-luvuille asti tämän maailman historiaa on johdettu pääasiassa lännestä ja planeetan pohjoisilta alueilta. Muut ovat yrittäneet mutta epäonnistuneet.

Ja on turvallista sanoa, että ensimmäinen ja toinen maailmansota olivat tehtailtuja sotia. Olen siitä aivan varma. Ja niitä käytettiin ponnahduslautana, jotta päästiin sinne, missä nyt ollaan. Kuka tahansa historioitsija kertoo teille, että jos näin ei olisi tapahtunut, tätä ei olisi tapahtunut. Meillä ei olisi ollut YK:ta, Yhdysvalloista ei olisi tullut supervaltaa näin lyhyessä ajassa. Niistä tuli supervalta neljän vuoden sodan jälkeen. Ja heillä oli lopulta ydinaseita.

Mielestäni ihmisten on otettava tämä asia omiin henkilökohtaisiin asialistoihinsa. Länsimaista on tulossa hallitseva voima maailmassa. Se on kiistaton asia.

B: Jälkikäteen tarkasteltuna voi nähdä eräänlaisen pitkän aikavälin strategian, joka ulottuu useiden sukupolvien yli, vaikka tuolloin ei nähnyt metsää puilta.

W: Sellainen on ihmisten luonne — oikeastaan. Me vain elämme omaa elämäämme perheidemme ja läheistemme kanssa ja teemme parhaamme. Emme kovin usein työnnä päätämme kaiteen yläpuolelle ja katsomme ympärillemme nähdaksemme, mitä todella tapahtuu. Pelkäänpä, ettemme ole kovin hyviä siinä.

Minä olen hyvä esimerkki. Olen ollut mukana niin monissa asioissa, että olen vain vetänyt pääni alas ja jatkanut työtäni, jättänyt huomiotta, mitä on tapahtunut, ja mahdollisesti alitajuisesti kieltänyt tapahtumat, kunnes minun on todella pitänyt sanoa asiasta jotain.

B: Niin. Henkilökohtaisesti totean, että on varmaan aika vaikeaa elää tämän henkilökohtaisen kokemuksen kanssa, jonka olet saanut siitä, että olet ollut osallisena näissä keskusteluissa, ja tietää, että tämä ei ole vain fantasiaa, koska olet kuullut näiden ihmisten puhuvan tästä ja nauravan sille.

W: No, se oli aika epävirallista. Tarkoitan, että he puhuivat tästä hyvin leppoisasti.

Miten voisin kuvailla ihmisiä, joista puhun, paremmin? Ihmiset, joista puhun, ovat ihmisiä, jotka huokuvat valtaa. He herättävät pelkoa. He vaativat tottelevaisuutta, ja luoja paratkoon, he saavat sitä! Ja sillä tavalla, miten he puhuvat, he sanelevat niin sanotuille vaaleilla valituille hallituksille, joita meillä on parlamentissa tai Washingtonissa tai Berliinissä tai Pariisissa. Näistä ihmisistä huokuu tuollainen valta, ja mitä muuta voin sanoa?

Olen varma, että muutkin ihmiset ovat törmänneet tällaisiin hahmoihin elämässään. Heissä ei ole yhtään myötätuntoista luuta. Heistä ei resonoi minkäänlaista henkistä lämpöä. He ovat kylmiä ja laskelmoivia. Käyttääkseni täällä yleistä sanontaa, ”voi ei sulaisi heidän suussaan”.

B: Monet ihmiset spekuloivat, että jollakin tasolla, ehkä ei niiden ihmisten tasolla, joita tapasit huoneessa, mutta jollakin tasolla, tässä kulissien takana olevassa hallituksessa, joka orkestroi tätä koko suunnitelmaa, on ei-inhimillinen älykkyys.

Ja yksi perusteluista tälle on se, että tarvitaan valtavasti pitkäjänteistä ajattelua, strategista oveluutta, jotta voidaan suunnitella useiden sukupolvien ajan, mikä on seurausta äärimmäisen korkeasta älykkyydestä, jotta voidaan pelata tätä shakkipeliä näin valtavassa mittakaavassa. Joten jotkut ihmiset, minä mukaan lukien, ehdottavat, että tämän takana on oltava ei-inhimillinen älykkyys.

W: Kyllä. Ja minun käsitykseni on, että tämä älykkyys on uskomattoman looginen, ilman minkäänlaista empatiaa, ilman rakkautta, huolenpitoa, ymmärrystä tai myötätuntoa. Ne ovat kylmiä ja laskelmoivia ja loogisia, yli kaiken sen logiikan, jota me normaalisti voisimme käyttää. He menevät paljon pidemmälle — he ovat niin äärimmäisen älykkäitä ihmisiä. Nämä ihmiset pystyvät tuottamaan vastauksia todella vaikeisiin kysymyksiin silmää räpäyttämättä. He ovat hyvin, hyvin älykkäitä ihmisiä, mutta älykkäitä vain siinä mielessä, että heidän logiikkansa on poikkeuksellista.

B: Mitä tavalliset ihmiset voivat tehdä? Miten heidän pitäisi reagoida? Miten heidän pitäisi ajatella? Katsotko itse, että tämä on väistämätöntä? Luuletko, että olemme kaikki jollakin tavalla tuomittuja?

W: Ei, ehdottomasti ei. Olen miettinyt tätä usein, Bill, ja tämä on tietysti henkilökohtainen näkemys: Me kestämme. Mutta kestäminen, ihmisestä toiseen, tarkoittaa sitä, että emme enää työskentele heille. Se on sitä, että lakkaa työskentelemästä heidän puolestaan. Se ei ole väkivaltaista reagoimista heitä vastaan, koska he voittavat. He haluaisivat, että niin tapahtuisi, silloin se antaa heille tekosyyn. He lisääntyvät pelolla ja väkivallalla — pelon aiheuttamalla reaktiolla. Se olisi heille kuin mehiläiset hunajalle. He haluaisivat sen tapahtuvan.

Tarvitaan väkivallatonta reaktiota: yksinkertaisesti vain sitä, että emme enää tee työtä heidän puolestaan. Vertailun vuoksi, Bill. Oli eräs mies, jonka historia on pitkälti jättänyt huomiotta. Hän oli ranskalainen, nimeltään Jean Jaurès. Minua on aina ihmetyttänyt, miksi tämä uskomaton hahmo ei ole koskaan päässyt historiankirjoihin. Hänet tunnetaan Ranskassa joissakin piireissä melko hyvin, mutta ei laajalti.

Hän ennusti ensimmäisen maailmansodan syttymisen. Hän halusi, että kansainvälinen työväenliike ei noudattaisi kuninkaallisten perheiden ja aristokratian sääntöjä, ja kun luette hänestä, saatte tämän itse selville. Vain pari kuukautta ennen sodan puhkeamista, kun arkkiherttua Ferdinand murhattiin Serbiassa, Jaurès murhattiin ranskalaisessa kahvilassa. Hänet tapettiin. Hänet ammuttiin kuoliaaksi, ja hänen mukanaan katosi tuo liike.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa hän näki kirjoituksen seinällä. Hän näki, että Euroopan aristokratiat ja kuninkaalliset perheet asettuivat vastakkain suuressa taistelussa. Hän tiesi, että Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta olivat kaikki teollisuusmaita. Hän ymmärsi myös, että koska ne ovat teollistuneita, seuraava sota tulee olemaan teollinen sota, jossa saattaa kuolla miljoonia ihmisiä.

Hän perusti liikkeen, jota jotkut ovat kutsuneet kommunistiseksi. Se oli kansainvälinen työväenliike, eikä sillä ole mitään tekemistä politiikan kanssa. Hänen ajatuksensa oli, että tavalliset ihmiset eivät tekisi mitään, eivät menisi sotaan, pysyisivät vain kotona, ja he eivät saisi haluamaansa sotaa.

Itse uskon, että jos väkivallattomuus otetaan käyttöön ja ihmiset tulevat tietoisemmiksi siitä, mitä tapahtuu, nämä ihmiset menettävät hyvin, hyvin nopeasti sen vallan, joka heillä on. He elävät vallasta. He elättävät itsensä pelolla. Jos heiltä otetaan nämä elementit pois, heistä tulee voimattomia. He tarvitsevat meitä tekemään sen, mitä he tekevät. He eivät voi tehdä sitä yksin, vaikka he ovat joka tapauksessa pirun vaarallisia, mutta he eivät voi tehdä kaikkea yksin.

Ja se olisi minun viestini, että meidän on vain herättävä hieman, nähtävä, mitä ympärillämme tapahtuu, nostettava päämme kaiteen yläpuolelle ja pelkäämättä sitä, tuntematta pelkoa, vedettävä syvään henkeä, katsottava ympärillemme, nähtävä, mitä tapahtuu, ja sitten ihmiset pian tajuavat: Niinpä niin. Okei. Tänne me menemme. Tänne olemme menossa, enkä voi tehdä asialle paljoakaan. Mutta he voivat!

Kuten olen sanonut, ei pidä reagoida väkivaltaisesti. Ja jos ihmiset ovat asemissa, joissa nämä ihmiset tarvitsevat heitä, älkää vain työskennelkö heille. Lakatkaa vain tekemästä töitä heille. Ottakaa työvoimanne pois, koska he tarvitsevat joukkoja, jotka tekevät tämän työn. Emme puhu vain armeijan ihmisistä. Puhumme jokaisesta siviilihenkilöstä kaikissa väestöryhmissä ympäri maailmaa. Sanokaa vain: Ei, koska tämä ei ole meidän asiamme. Me emme halua tehdä tätä.

Ja se on tuon valinnan tekemistä. Se kuulostaa naurettavan yksinkertaiselta. Uskon, että sen toteuttaminen on niin yksinkertaista, ja se on hyvin voimissamme ihmisolentoina, tietoisesti elävinä, hengittävinä ihmisolentoina, joilla on yhteistä myötätuntoa toisiamme kohtaan, tehdä se. Koska jos emme tee niin, he jatkavat ja sitten he ymmärtävät loppupelinsä.

B: Uskotko oman sotilaskokemuksesi perusteella, että armeijassa on tarpeeksi ihmisiä, jotka sanovat: Tiedättekö mitä? En ilmoittautunut tähän. En aio tehdä tätä. Vai uskotko, että he uskovat kaikki ne perustelut, joita tällä hetkellä esitetään?

W: No, länsimainen armeija ei yleisesti ottaen ole asevelvollisuusarmeija. Se on ammattiarmeija, ja se on ylpeä ammattitaidostaan. Se on ylpeä siitä, että se toimii niiden ihmisten puolesta, jotka ovat valinneet hallituksen, joka on lähettänyt sen tekemään sitä työtä, jota se tekee. Kysymykseen on hyvin vaikea vastata. Ja tietenkin nämä joukot ovat erinomaisesti koulutettuja, ja he uskovat, he uskovat täysin, kuten minäkin uskoin ollessani armeijassa, että teette työtä kaikista oikeista syistä.

Jos tällaisissa ammateissa työskenteleville ihmisille tulisi selväksi — kyse ei ole vain armeijasta, vaan puhumme pelastuspalveluista, poliisista, kaikista niistä, jotka ovat tehneet tiensä turvallisuusalalle, puhumme kaikista näistä ihmisistä. Jos tarpeeksi paljon ääniä kuullaan, niin ne sotilaat, jotka eivät ole saavuttaneet mitään merkittävää arvoa, joilla ei ole mitään erityistä panosta pelissä, heräävät sitten itsekin aivan yhtä pian kuin kuka tahansa muukin.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että länsivalloilla on ammattimaiset sotilaslaitokset, ja on vaikea asia tehdä selväksi ja antaa näiden miesten ja tyttöjen ymmärtää, että he eivät taistele oikeita ihmisiä vastaan.

B: Toki. Salli minun kysyä toinen kysymys. Viitattiinko ”turvallisiin tai turvallisempiin paikkoihin”? Tarkoitan fyysisesti.

W: Ei. Ei lainkaan.

B: Ei mitään sellaista, että eteläinen pallonpuolisko on ok, pohjoinen pallonpuolisko on ongelma? Ei mitään sellaista?

W: Ei, ei siinä kokouksessa. Sitä ei mainittu lainkaan.

B: Selvä. Toinen kysymys, jonka haluaisin kysyä sinulta, ja siitä on kiehtovaa keskustella niiden ihmisten kesken, jotka ovat virittäytyneet tähän koko alueeseen, on henkilökohtainen kysymys: miksi sinusta tuntuu, että hyväntahtoiset ET:t, ja olen varma, että niitä on olemassa, miksi luulet, että ne eivät astu esiin sanoakseen: Okei, kaverit, normaalisti me emme puutu asiaan, mutta tämä alkaa olla vakavaa, emmekä anna tämän tapahtua. Onko se mahdollista? Miksi he säilyttävät tällaisen etäisyyden?

W: No, ensin muutama juttu. ”Nämä hyväntahtoiset avaruusolennot” — en oikeastaan pidä siitä, että kutsun niitä ”avaruusolennoiksi”… Uskon, että nämä ihmiset ovat meitä ja me olemme heitä.

B: Niin.

W: He ovat olleet olemassa paljon kauemmin kuin se hallinto, joka on tällä hetkellä vallassa. Tätä nykyistä hallintoa, tätä valtaan perustuvaa hallintoa, jotkut ovat kutsuneet heitä reptiliaaneiksi, ja minulla ei ole mitään ongelmaa kutsua heitä siksi, koska juuri sellaisia he ovat — täysin kylmäsydämisiä. He ovat olleet olemassa paljon, paljon kauemmin ja he ovat ne, jotka ovat todella tehneet ihmiskunnasta sen, mitä se on nykyään.

Interventiot? Uskon, että he ovat puuttuneet asioihin parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta puhumme hyvin henkisesti kehittyneistä olennoista, kuten ihmiskunta on hyvin henkisesti kehittynyt — ehkä siksi palaamme tänne niin usein, takaisin tälle planeetalle.

Mutta näille ihmisille, jotka ovat meitä ja me olemme heitä, kuten mainitsin, he eivät näe aikaa samalla tavalla kuin me ymmärrämme ajan täällä fyysisessä maailmassa. Heille 11 500 vuotta sitten oli silmänräpäys. Se ei ollut mitään, ja he tietävät jo, mikä loppupeli tulee olemaan. He uskovat, kuten minäkin uskon, että tämä tällä hetkellä vallassa oleva hallinto, joka haluaa totaalista hallintaa maapallosta ja kaikesta, mitä siinä on, ei tule voittamaan. Heillä on nyt aikansa ja heidän aikansa on päättymässä.

B: Millä perusteella olet sitä mieltä? Tämä on hyvin tärkeää tätä kirjoitusta lukeville ihmisille, koska jotkut tuntuvat turtuneilta ja järkyttyneiltä esittämistäsi tiedoista ja ajattelevat: Voi luoja, olemme todella jumissa.

W: Kyllä, luulen, että jos asiaa tarkastellaan puhtaasti fyysisestä näkökulmasta. Se ei tarkoita, että meillä kaikilla olisi itsetuhoinen mieli tai jotain sellaista. Me kaikki haluamme elämämme, me kaikki vaalimme elämäämme, kaikki vaalivat sitä. Rakastamme elämäämme ja haluamme kokea sen täysin kaikin tavoin, parhaalla mahdollisella tavalla.

Meitä estetään tällä hetkellä tekemästä sitä tämän hallinnon vuoksi, joka perustuu pelkoon; kyse on pelosta. Ja suurin pelko, joka meillä on fyysisesti, on kuolemanpelko, ja se on osa suurinta valtaa, joka heillä on meihin, on tämäntyyppinen pelko, tämä ahdistus, jota he voivat nostaa tai laskea — mitä he tekevät koko ajan.

En voi ajatella hetkeä, jolloin näin ei olisi tapahtunut, jolloin tämä pelko ei tulisi esiin ja sitten reagoimme siihen sillä tavalla kuin reagoimme. Se tuntuu täysin luonnolliselta. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun emme, lopetamme tämän tunteen tuntemisen ja sanomme: Se on vain pelkoa. Voimme päästä tämän yli, silloin se on sen napauttamista, keitä me todella olemme.

En usko, että tällä hetkellä on vielä tarpeeksi ihmisiä, jotka tietävät, keitä he ovat. He määrittelevät itsensä oman fyysisen olemassaolonsa kautta, mikä kaikki perustuu pelkoon, ja se on syklistä, eivätkä he vain pääse siitä pois. Ja ilmeisesti heidän on löydettävä tiensä ulos siitä.

Uskon henkilökohtaisesti, että kun tämä siirtymä tulee — kutsun sitä siirtymäksi, koska uskon sen tapahtuvan; maankuori siirtyy noin 30 astetta, noin 1700-2000 mailia etelään, ja se aiheuttaa valtavan mullistuksen, jonka vaikutukset kestävät hyvin pitkään. Ihmiskunta ei kuitenkaan kuole pois. Me olemme yhä täällä. Se, keitä me olemme tuon lopussa — se on se, mitä ajattelen. Ja mitä tähän hallintoon tulee, se on heidän mielessään. Siksi he tekevät mitä tekevät, koska he haluavat olla vallassa sen lopussa.

Nyt, jos puhumme väliintulosta, silloin on ”hyväntahtoisten ET:iden” väliintulo. Ihmiset, jotka ovat oikeasti meitä, silloin se saattaa tapahtua, mutta en tiedä. Minulla on vahva intuitiivinen tunne, että se tapahtuu, mutta tällä hetkellä tilanne, joka meillä on juuri nyt, ei ole suotuisa tuon tyyppiselle väliintulolle. Ei juuri nyt.

Heidän mielestään nyt ei ole oikea aika. Ja joka tapauksessa fyysinen elämä on vain hyvin, hyvin pieni osa siitä, keitä me oikeasti olemme, joten miten paljon merkitystä annatte sille, kun tiedätte, että kun kävelette tästä ovesta seuraavaan oveen, olette joka tapauksessa takaisin kotona?

Kaikki tämä on siis otettava huomioon, ja olen varma, että on ihmisiä, jotka osaavat ilmaista tämän paljon paremmin kuin minä nyt. Voin ilmaista tämän vain hyvin henkilökohtaisesta näkökulmasta, ja intuitiivisesti tunnen, että näin saattaa tapahtua. Ja sanon saattaa, koska tiedän hyvin, että voin olla varma omassa itsessäni, että sellaista tapahtuu, ja se on vain tuska, joka meidän on käytävä läpi saavuttaessamme sen pisteen, jossa tällä hallinnolla ei ole enää sitä valtaa, joka sillä on.

Ihmiset heräävät, ottavat selvää, mitä ympärillä tapahtuu, ja katsovat todella tarkkaan ja nostavat tietoisuustasoaan niin kuin he eivät ole koskaan ennen tehneet, ja sitten kaikki napsahtaa paikoilleen melko nopeasti. Ja kun se tapahtuu, valta, joka näillä ihmisillä on, putoaa heistä kuin pyyhe, putoaa heistä kuin pyyhe, ja he paljastuvat siksi, mitä he ovat.

B: Tuo on hyvin inspiroiva ajatus. Tuntuuko sinusta henkilökohtaisesti, että… Salli minun täsmentää useita vaihtoehtoja: Että koko sotaa ei ehkä tapahdu ollenkaan, että koko juttu vain hajoaa? Vai että kaikki hajoaa sodan jälkeen mutta ennen kataklysmaa? Tai että kaikki tämä hajoaa kataklysmin jälkeen, ja sanotaanko, että nöyrät perivät maan?

W: Kyllä. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Otetaanpa huomioon kaksi asiaa: ensimmäinen asia on tämän hallinnon silkka päättäväisyys, paremman sanan puutteessa, silkka päättäväisyys, että he haluavat tämän tehdä. He ovat epätoivoisia. He tekevät kaikkensa, jotta tämä tapahtuisi. He luovat skenaarioita, sisään ja ulos. Se on säälimätöntä, se on taukoamatonta, ei ole hengähdystaukoa. Ja kun on hengähdystaukoa, tarkoitan, kun ihmiset alkavat rentoutua asioiden suhteen, jotain muuta ilmaantuu pitämään meidät siinä pelon otteessa, jonka he ovat luoneet.

Se on valtavan voimakas voima, joka heillä on, valtavan voimakas, eikä sitä pidä koskaan aliarvioida. Se on sellainen asia, joka ajaa hyvät ja rehelliset ihmiset nurin, ja se vie ihmiset aikaisin hautaan stressin ja ahdistuksen takia. On päästävä irti siitä ja nähtävä se sellaisena kuin se on.

Jos on tarpeeksi ihmisiä, jotka pystyvät nostamaan tietoisuuden tasoa ja näkemään, mitä tapahtuu, niin kaikki muutkin nostavat päätään. Mielestäni tarvitaan vain yksi tai kaksi ihmistä, jotka nostavat päänsä ylös ja sanovat: Jep. Kaikki on selvää, ja kaikki muutkin tulevat esiin. Sitten näette kaikkialla maailmassa, eri maissa, vain uuden tunteen, paremman tunteen kuin mitä meillä on ollut aiemmin, ja kyse on siitä, että yksilöt voimaannuttavat itseään tunnustamalla, keitä he todella ovat.

Eikä siinä ole mitään mystistä. Se ei ole mitään syvästi kulttimaista tai mitään sellaista. Sillä on hyvin vähän tekemistä uskonnon kanssa. Kyse on ihmishengestä ja tietoisuudesta, jonka kautta elämme ja jonka me kaikki jaamme, ja tietoisuudesta, jonka me kaikki epäilemättä jaamme — mutta joka on tällä hetkellä tukahdutettu. Ja meidän on päästävä noiden tukahduttavien voimien ohi, jotta voimme ymmärtää, keitä olemme. Kun se tapahtuu — kaikki muu seuraa aivan luonnollisesti ja tuo hallinto, niin vaarallinen kuin se onkin — en voi korostaa tätä liikaa: He ovat pirun vaarallisia ihmisiä, äärimmäisen vaarallisia — heidän valtansa katoaa.

B: Tämä on äärimmäisen lähellä sitä, mistä David Icke puhuu. Se on äärimmäisen lähellä sitä, mistä tohtori Bill Deagle puhuu, ja mistä olemme puhuneet useita kertoja.

W: Kyllä.

B: Että planeetalla on meneillään tietoisuuden nousu, mutta he yrittävät epätoivoisesti sulkea kannen ja nopeuttaa omia suunnitelmiaan, jotta he voivat ottaa käyttöön hallinnan rautaisen nyrkin. Asiat voivat pahentua ennen kuin ne paranevat, mutta ne eivät lopulta voita, koska tietoisuus ylittää kaiken voiman ja kaiken sotilaallisen voiman ja kaiken strategisen suunnittelun, jonka ne voisivat toteuttaa. Ja kyse on siitä, että tämä kollektiivinen tietoisuus jatkaa laajentumistaan, niin kuin se näyttää olevan.

Ja tällä haastattelulla, jota teemme täällä, on oltava osansa siinä. Koska kyse ei ole ihmisten pelottelusta ja siitä, että kaikki piiloutuisivat bunkkereihin hätäruoan kanssa. Kyse on itse asiassa siitä, että sanotaan: Kuunnelkaa, tämän ei tarvitse olla tällaista, jos voimme olla niin suuria kuin olemme, niin rohkeita kuin voimme olla, niin vahvoja kuin voimme olla ja ymmärtää, keitä todella olemme. Ja jos tarpeeksi moni meistä tekee niin, niin tämä ei tule menemään niin.

W: Aivan oikein. Tulen sanomaan juuri näin. Ymmärrän, etten sano mitään ainutlaatuista, mutta kuten osoitat, se on toistettava. Ihmisten on oltava tietoisia siitä, että on toivoa ja että asioiden ei tarvitse olla niin kuin ne ovat. Niiden ei ole koskaan tarvinnut olla niin kuin ne ovat. Tilanne voi olla paljon, paljon parempi.

Pelon yli on päästävä; ihmisten on päästävä yli tästä pelosta. Meidän ei tarvitse olla psykiatreja tai psykologeja tai mitään sellaista — he käsittelevät vain mieltä. Meidän ei tarvitse olla uskonnollisia johtajia tai suuria henkisiä ajattelijoita ollaksemme tietoisia tästä, koska se on meillä kaikilla sisällämme. Se on luontaista meissä. Kyse on siis siitä, että katsoo itseensä ja sitten tulee mukavaksi sen kanssa, kuka on, ja sitten tietää, mitä on meneillään, ja tietää, että se on väärin. Ja kaikki muut… se vain leviää.

Jopa ne, jotka on indoktrinoitu tähän pelon hallintoon, eivät pysty vastustamaan sitä, koska se on vain itsensä vastustamista ja sen vastustamista, keitä he todella ovat. Ja se on ihmeellinen asia, siitä tässä universumissa on kyse ja siitä koko tässä kokemuksessa on kyse. Ja se tekee näistä kausista, näistä viimeisistä niin monista tuhansista vuosista, vain … ei edes huonoa muistoa … vain kuin: Hm! No, olemme oppineet siitä. Onko selvä? Ja me varmistamme, ettei niin tapahdu enää koskaan, ja etteivät tällaiset hahmot, jotka voivat tuottaa tällaista pelkoa, tiedäthän, saa enää koskaan valtapohjaa täällä.

Joten kyllä, uskon, että nuo päivät ovat tulossa ja jos se tapahtuu ajallaan — ja ”aika” on yksi niistä sanoista, joita käytetään hyvin varovasti, koska tämä hallinto on hyvin aikapohjainen, kun ihmistietoisuus ei oikeastaan ole niinkään huolissaan ajasta, mutta he ovat ehdottomasti huolissaan maapallon fyysisen luonteen vuoksi. Se tekee asioita tiettyinä aikoina. Meillä on vuodenaikoja: kevät, kesä, syksy, talvi. Muutos, joka on tulossa, on kuin uusi vuodenaika.

Se, mitä tulee tapahtumaan, on geofysikaalinen muutos, se on toinen vuodenaika, ja hyvin tietoinen ihmiskunta voisi mitä todennäköisimmin ottaa sen vastaan ja selvitä siitä todella hyvin.

Tiedän, että mainitsitte turvallisista paikoista, joihin ihmiset voivat mennä. En todellakaan tiedä. Mutta henkilökohtaisesta näkökulmasta tiedän, missä minun pitäisi olla, ja missä minun pitäisi olla, on se, missä olen juuri nyt. Sillä, onko se turvallista vai ei, ei ole merkitystä; se on paikka, jossa minun pitäisi olla juuri nyt, ja tunnen oloni mukavaksi sen kanssa.

B: Niin. Kun ihmiset kysyvät meiltä kysymyksen siitä, missä heidän pitäisi olla, vastaamme siihen aina ja huomautamme, että vastaus on erilainen jokaiselle yksilölle ja perustuu asioihin, joita kukaan muu kuin he itse eivät voi tietää.

Joidenkin ihmisten voi olla tarpeen pysyä paikallaan, joidenkin voi olla tarpeen matkustaa, mutta syy siihen voi olla se, että heillä on tapaamisia ja tekemistä jossakin toisessa paikassa. Se riippuu todella monista tekijöistä, eikä vain siitä, mikä on objektiivisesti katsoen turvallista ja missä meidän pitäisi piileskellä. Kyse on enemmänkin siitä, miten voimme parhaiten hyödyntää kaikkia kykyjämme, joita meillä on tässä ja nyt, jotta voimme tehdä sen, mitä olemme täällä tekemässä. Ja se on jokaiselle yksilöllistä.

W: Ehdottomasti. Niin on. Luulen, että mitä tietoisemmiksi ihmiset tulevat, sitä enemmän pelkoa häviää. Emme elä tuossa pelossa, joten se, mitä aiemmin pelkäsitte, ei ehkä ole enää pelkoa tuolle yksilölle tai tuolle ihmisryhmälle. Sitä ei vain enää ole.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö huolia, kipua tai muuta sellaista olisi, vaan tietysti on. Mutta kaiken tämän lisäksi pelot, joita tällä hetkellä koemme, fyysiset pelot epävarmuudesta ja asioiden arvaamattomuudesta, katoavat — ne vain katoavat. Meille jäämme olemaan ihmisiä, joita olemme, ja mielestäni ihmiskunta kokonaisuudessaan on pirun hieno.

B: Niin. Se on hieno asia, jonka ihmiset voivat ottaa mukaansa, ja olemme usein maininneet sen. On olemassa hieno elokuva. Se on vuodelta 1984, Jeff Bridgesin elokuva Starman. Starman on avaruusolio, joka on täällä rauhanomaisissa tarkoituksissa ja yrittää ymmärtää ihmiskuntaa, koska hän on joutunut outoon tilanteeseen. Ja hän yrittää päästä takaisin kotiin.

Elokuvan loppupuolella hän sanoo: Haluaisitko tietää, mitä pidän kauniina lajissasi? Olette parhaimmillanne, kun asiat ovat pahimmillaan.

En ole koskaan unohtanut tuota repliikkiä. Se liittyy siihen, että ihmiskunnassa on ihmeellistä kyky ylittää ongelmat ja päästä syvälle sisimpäänsä saadakseen itsestään parhaan mahdollisen irti pahimmissakin tilanteissa. Ja tietysti armeijassa tuollaiset tilanteet ovat melkein perinne, että poikkeuksellisen paineen alla ihmiset käyttäytyvät uskomattoman sankarillisesti, ja juuri tämä reagointi paineeseen tekee meistä ihmeellisiä.

W: Niin, se on huomattavampaa armeijassa, koska siitä raportoidaan. Ihmisen tietoisuus ja se, miten olemme olemassa tässä fyysisessä maailmassa, on äärimmäisen sitkeää. Hyvä huomioitavaa on se, että joskus saatamme ajatella, että eettinen ajattelumme on umpikujassa joidenkin asioiden suhteen, mutta todellisuudessa näin ei ole. Asiat vain eroavat toisistaan ihmisestä toiseen, mikä on mielestäni toinen hieno asia, koska se voi pitää keskustelut käynnissä ikuisesti, mikä on fantastista. Käymämme vuoropuhelu auttaa meitä ymmärtämään itseämme paljon paremmin.

Mutta se ylittää mielestäni umpikujan. Se menee sitä pidemmälle. Se ylittää sen, minkä tiedämme olevan eettisesti oikein ja niin edelleen. Se vie meidät eri tasolle, kun näitä asioita tapahtuu, kun kestävyyttämme koetellaan näin äärimmäisellä tavalla. Olemme kaikki kykeneviä tekemään hyvin hienoja asioita, ja näyttää todennäköiseltä, hyvin todennäköiseltä, että olemme siinä vaiheessa, kun tämä sietokyky koetellaan äärimmilleen.

Korostan vielä kerran, että pelaamme erittäin vaarallisia ihmisiä vastaan, erittäin vaarallisia ihmisiä, uskomattoman voimakkaita ihmisiä. Ja tiedän omasta kokemuksestani, että harvalla ihmisellä on omakohtaista kokemusta tuon tyyppisestä vallasta ja siitä, miten se huokuu ja miten se vaikuttaa ihmiseen… se voi tehdä ihmisestä hyvin, hyvin sairaan, tehdä hänet sairaaksi romahdukseen asti. Tai sitten liittoudut heidän kanssaan, alat alistua ja olla mielistelevä kaikessa, mitä he haluavat tehdä, koska ihmiset, jotka työskentelevät heille ja noudattavat heidän käskyjään — ja heitä on melko suuri määrä — ovat uskomattoman kuuliaisia ja uskomattoman alistuvia. He eivät ole lainkaan sitä, mitä voi kutsua ”vapaiksi hengiksi”. Heidät on vangittu, he ovat ottaneet heidät mukaansa.

Ehkä ihmisten pitäisi alkaa tiedostaa se, millainen valta heillä on tällä hetkellä, enkä usko että sitä on vielä täysin ymmärretty. Ihmiset yrittävät nähdä marginaalien väliin saadakseen selville, mitä tapahtuu, ja he saavat tiedonpätkiä, ja nämä pätkät tulevat olemaan hyvin, hyvin tärkeitä.

Mutta jos niitä vastaan toimitaan millään tavalla, se voi olla melko katastrofaalista. Minulla on ollut tällainen kokemus, ja uskon, että monilla, monilla muillakin ihmisillä on. Ehkä juuri siksi meidän pitäisi kertoa tarkalleen, keitä he ovat, meidän pitäisi ilmoittaa itsestämme ja olla pelottomia sen suhteen. Se johtuu tuosta pelosta… se on kaiken sen pohjalla, mikä on edelleen olemassa.

B: Puhuimme aiemmin, kun keskustelimme muutama päivä sitten, että näissä ihmisissä on äärimmäistä ylimielisyyttä, jonka olet kokenut omakohtaisesti ja jota George Green kuvaili, kun tapasimme ja puhuimme hänen kanssaan noin vuosi ja kolme neljäsosaa sitten. Hän sanoi: He luulevat voittaneensa. He eivät ole enää huolissaan mistään. He eivät yritä vaientaa kaikkia vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä. Ei oikeastaan. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mitä eroa on parilla äänellä? Suunnitelma jatkuu edelleen. He uskovat, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sinä tai minä sanomme.

W: No, olen samaa mieltä kuin George Green sanoi. Hän maalasi paljon paremman kuvan kuin minä pystyin, koska juuri sellaista se on. He ovat uskomattoman ylimielisiä. Muiden heidän ominaisuuksiensa ohella heillä on tuo ylimielisyys. Se on aivan käsin kosketeltavaa. Kyllä. Ja he ovat vain tyytyväisiä siihen, mitä tekevät, täysin tyytyväisiä. He eivät piileskele ja hiiviskele. Tarkoitan, nämä ovat melko avoimia ihmisiä, jotkut heistä, julkisuuden henkilöitä.

B: Selvä. Jäikö meiltä jotain huomaamatta? Onko jotain, mitä halusit sanoa, mutta et saanut tilaisuutta laajentaa sitä täysin? Haluatko lisätä jotain, mitä en ole edes kysynyt sinulta?

W: Luulen, että tarina on vielä kerrottavana, koska olen hyvin tietoinen siitä, että ihmisten on nähtävä, että se, mitä olen kuvannut teille, on uskottavaa, ja se on kai aina vaikeaa. Mutta voin vain sanoa, että olen ollut tietoinen tästä aikajanasta jo 70-luvun alusta lähtien, mutta olin liian nuori ymmärtääkseni, mitä se silloin oli. Itse asiassa se vaikutti minusta varsin jännittävältä asialta, mitä oli meneillään, ja silloin kuulin ensimmäistä kertaa ”Anglo Saxon Missionin” olemassaolosta.

Ja yksityiskohdat siitä, mitä tiedän, minusta tuntuu, että jos alkaisin mainita erityisesti nimiä ja mitä mainittiin ja missä olin tuolloin, saattaisin vaarantaa virkasalaisuuslain, jonka osapuoli olen edelleen monilta osin. Sanon armeija. Jos kyseessä on siviiliympäristö, en puhu siitä mielelläni.

Toivon, että voisin jotenkin kuvata muita tapahtumia, joista olette tietoinen, ja tehdä sen niin, että ihmiset ymmärtäisivät minua paljon paremmin kuin mitä olen selittänyt täällä. Silloin he ymmärtäisivät tarkalleen, mistä tulen, missä olen ollut ja mitä olen kokenut. Minusta tuntuu, että silloin ihmiset voisivat järkiperäistää sanottua paljon paremmin.

Mutta minusta tuntuu, että se, mitä tähän mennessä on sanottu, riittää, jotta ihmiset voivat halutessaan itse tutkia asiaa ja löytää muutamia kiviä. Ja jos siitä tulee esiin jotain merkittävää, jonka muut ihmiset voivat vahvistaa, se olisi fantastista. Se olisi hyvä, koska todisteet… Tiedättehän, tiedän, että tällaisten asioiden tekeminen on niin tärkeää, eikä mitään savuavaa asetta sinänsä ole. On vain yksi henkilö, joka raportoi jostakin, joka tapahtui pääasiassa viisi vuotta sitten, mutta sen ympärillä on paljon, paljon laajempi tarina, josta olette tietoisia, ja meidän on oltava erittäin varovaisia sen suhteen, mihin menemme sen kanssa.

B: On tietenkin monia ihmisiä, joilla on pääsy samoihin tietoihin kuin teillä. Tämä on jotain, jonka tietävät tuhannet ihmiset talouselämässä, armeijassa ja politiikassa. Se on laajalti tiedossa. Se on hyvin pieni osa maailman väestöstä, mutta se on silti hyvin laajalti tiedossa.

W: Ehdottomasti. Kyllä.

B: Ja jotain, mihin olemme aina kannustaneet, ja sanomme sen uudelleen täällä, on se, että kannustamme kaikkia, jotka ovat kokeneet sen omakohtaisesti tai jopa toisen käden kokemuksella, minkä tahansa näkökohdan tästä, astumaan esiin ja tietämään, että lukuisat ihmiset ovat turvassa. Mitä useammat ihmiset rikkovat rivejään ja uskaltavat puhua kuten sinä, sitä enemmän heitä kuullaan, sitä enemmän heitä ymmärretään, ja koko asia on kuin vähitellen pyörivä lumipallo. Lumipallo rullaa. Se on melko pieni, mutta se rullaa.

W: Niin on. Niin on. Tulee aika, jolloin nimiä tullaan nimeämään, jos yleisö antaa tarpeeksi tukea, ja me vaadimme vastauksia näiltä ihmisiltä.

Kun todisteiden puusta irtoaa tarpeeksi hedelmiä, näitä ihmisiä voidaan haastaa kunnolla, ja silloin voimme nähdä paljon erilaisen tarinan kuin se, jonka kaltaiseni ihmiset kertovat teille. Siitä tulee todellisempi, paljon todellisempi. Me voimme tehdä sen. Voimme asettaa ihmiset vastuuseen.

B: Selvä. Hyvä on. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Haluan lopettaa sanomalla: kiitos rohkeudestasi ja kiitos hengestäsi.

W: Kiitos myös sinulle paljon, Bill.

 

Artikkelin julkaissut Project Avalon


Näistä ajatuksista on puhunut myös tunnettu edesmennyt vapaamuurari ja UFO-filmintekijä Juhan af Grann:

Se tuhoaa naiset, myrkyttää rintamaidon, murhaa vauvat; ja piilottaa totuuden

Kirjoittanut Naomi Wolf

Pahinta, mitä ihmislajille voi tapahtua, on tapahtumassa.

War Roomin/DailyCloutin Pfizer-dokumenttien vapaaehtoistutkijat — ryhmä lääketieteen ja tieteen asiantuntijoita, jotka ovat epäitsekkäästi ryhtyneet analysoimaan kymmeniä tuhansia Pfizerin aiemmin sisäisiä asiakirjoja, jotka julkaistiin tuomioistuimen määräyksestä Aaron Sirin yrityksen Siri & Glimstadin nostaman kanteen ja avoimuutta ajavien kansanterveyden ja lääketieteen ammattilaisten FOIA-tietopyynnön jälkeen — ovat nyt osoittaneet, että Pfizerin mRNA-rokotteet kohdistuvat ihmisen lisääntymiseen kattavalla, todennäköisesti peruuttamattomalla tavalla.

Tähän mennessä 3 250 vapaaehtoista tutkijaa on 39 täysin siteeratussa raportissa dokumentoinut todisteita siitä, mitä olen kutsunut ”360 asteen haitaksi” lisääntymiselle.

Pfizerin asiakirjat paljastavat hirvittäviä vahinkoja kuukautisille, vahinkoja kiveksille ja lisäkiveksille, vahinkoja penikselle, hirvittäviä vahinkoja munasoluille ja munasarjoille, istukan vahingoittamismekanismeja, lapsiveden saastumista ja vahinkoja vastasyntyneille. Ne paljastavat, että neljän naisen rintamaito muuttui sinivihreäksi. Ne paljastavat ainakin yhden vastasyntyneen vahingoittuneen rintamaidon nauttimisen aiheuttamat vammat, jotka ulottuvat kuolemaan (tai murhaan). Ne paljastavat hirvittävän määrän keskenmenoja. Ne paljastavat, että Pfizer määritteli rokotteen ”altistumisen” käsittävän myös sukupuoliyhteyden, erityisesti hedelmöityshetkellä. Niistä käy ilmi, että nisäkkäiden seksuaali- ja lisääntymiskysymyksiin on keskitytty oudosti.

Kaikki nämä kauhut esiintyvät laajasti Pfizerin asiakirjoissa, joiden ei koskaan odotettu näkevän päivänvaloa. https://dailyclout.io/category/campaigns/pfizer-documents-analysis/.

Pian ihmiskunta tajuaa, että pahinta, mitä sille on koskaan tapahtunut, on tapahtunut.

Pian ihmiskunta tajuaa, että Igor Chudovin dokumentoimat keskenmenot ja syntyvyyden maailmanlaajuinen lasku, elinajanodotteen lasku, vastasyntyneiden kuolemantapaukset, munasolujen ja munasarjojen tuhoaminen on tehty heille tietoisesti ja että monissa hedelmällisyyteen liittyvissä tapauksissa naisten elimistön parannuskeino ei ole tiedossa.

Joka päivä sähköpostilaatikkoni pursuaa viestejä naisilta, jotka kysyvät: ”Voidaanko lipidinanohiukkaset poistaa munasarjoista?”. Tyttäreni sai keskenmenon heti sen jälkeen, kun hän oli saanut Pfizerin rokotteen…”. ”Miniäni rokotettiin raskaana ollessaan. Mitä hänelle voidaan tehdä?”

Mutta valtavirran uutistoimistot, saati sitten valtion virastot, eivät auta naisia tässä kriisissä. Pikemminkin ne pyrkivät kaasuvalottamaan meidät siitä ja tappamaan maineemme tai sensuroimaan ne meistä, jotka tuovat nämä todisteet päivänvaloon.

Tässä vain yksi esimerkki:

Pfizerin asiakirjojen huikeista haitoista ja ylösalaisin olevasta tieteestä — eräs vapaaehtoinen teki hiljattain virheen.

Vapaaehtoinen laski 12. elokuuta 2022 julkaistussa viestissään virheellisesti 11 keskenmenoa tai spontaania aborttia naisilta, jotka olivat saaneet pistoksen Pfizerin kliinisessä tutkimuksessa, 22:ksi. Keskenmenot/spontaanit abortit oli lueteltu kahdessa eri taulukossa 3 645-sivuisessa Pfizerin asiakirjassa, mutta aiheen koodit paljastivat, että osa niistä oli päällekkäisiä. https://pdata0916.s3.us-east-2.amazonaws.com/pdocs/070122/125742_S1_M5_5351_c4591001-interim-mth6-adverse-events.zip Saimme tietää tästä virheestä 17. elokuuta Naked Emperorin Substackissa tekemän työn ja Phil Kerpenin Twitterissä tekemän työn ansiosta. Korjasimme virheen tietenkin välittömästi. Huomautin korjauksesta julkisesti jokaisessa podcastissa, jossa esiinnyin.

Sekä Associated Press että Reuters, kaksi maailman suurinta uutistoimistoa, lähtivät peräämme.

Ovatko nuo uutistoimistot, jotka hyökkäsivät niin aggressiivisesti erittäin pätevien tutkijoiden ryhmän uskottavuutta vastaan ja tekivät julkista palvelua — itse asiassa ne eivät ole ristiriidassa?

AP — vai pitäisikö sanoa ”AP/Xinhua” — ajoi meitä takaa artikkelilla, jossa Pfizer vapautettiin virheellisesti vastuusta — artikkeli, joka ilmestyi lähes kaikissa maan paikallislehdissä: https://apnews.com/article/fact-check-pfizer-covid-vaccine-trial-44-percent-miscarriage-545842340316.

Associated Press on ristiriidassa tämän jutun uutisoinnissa, koska sillä on suorat taloudelliset siteet Kiinan kansantasavallan viralliseen valtion uutistoimistoon Xinhua News Agencyyn. Xinhua on myös Kiinan kommunistisen puolueen (CCP) valtioneuvoston alainen ministeriötason laitos, ja se on Kiinan korkea-arvoisin valtion mediaorganisaatio.

AP:llä on ”yhteistyöpöytäkirja” Xinhuan kanssa, jota Toimittajat ilman rajoja kutsuu ”maailman suurimmaksi propagandakoneeksi”. Kongressin jäsenet ovat pyytäneet AP:tä julkaisemaan asiakirjoja tämän yhteistyöpöytäkirjan ehdoista. https://www.washingtonpost.com/opinions/2018/12/24/congress-demands-answers-aps-relationship-with-chinese-state-media/. Kuten The Washington Postin pääkirjoituksessa vuonna 2018 todettiin: ”Kiinan valtiolliset mediayhtiöt laajentavat nopeasti integroitumistaan länsimaisten uutistoimistojen kanssa osana Pekingin maailmanlaajuista kampanjaa ulkomaisen vaikutusvallan operaatioista. Washingtonissa molempien puolueiden lainsäätäjät peräänkuuluttavat tällaisia järjestelyjä ja vaativat yhdysvaltalaisia mediayhtiöitä varmistamaan, ettei niistä tule Kiinan hallituksen propagandan välineitä.” Xinhuan ja CCP:n pyrkimysten soluttautua länsimaisiin uutisorganisaatioihin tavoitteena on keskeyttää tai heikentää länsimaista kritiikkiä — CCP:tä kohtaan.

Kongressin jäsenet eivät saaneet vastausta tähän viihtyisään kumppanuuteen: ”Kirjoitan tänään vakuuttaakseni teille, että AP:n liikesuhde Xinhuan kanssa on luonteeltaan puhtaasti kaupallinen”, AP:n silloinen toimitusjohtaja Gary Pruitt vakuutti huolestuneille Yhdysvaltain senaattoreille vuonna 2019. No niin… eihän tässä ole mitään nähtävää: https://blog.ap.org/announcements/ap-response-to-questions-about-recent-xinhua-meeting.

Niin; kuka oli arvostellut CCP:tä ja sen kumppanuutta Pfizer/BioNTechin kanssa?

Allekirjoittanut.Toisaalla tässä Substackissa kerroin, miten Pfizerin injektionesteet itse asiassa valmistetaan BioNTechin ja Fosun Pharmaceuticalsin, Kiinan Shanghaissa sijaitsevan CCP:n johtaman lääkeyrityksen, välisen yhteisymmärryspöytäkirjan avulla. Selitin, miten Fosun Pharmaceuticals oli avannut ”Fosun Pharma US” -nimisen yrityksen, jolla on tuotantotoimipaikkoja Bostonissa, MA:ssa ja Princetonissa, NJ:ssä, niin että kun sinulle annetaan rokote tänä vuonna 2022, sinulle saatetaan hyvinkin ruiskuttaa CCP:n valvomaa materiaalia tai IP:n kautta. https://fosunpharmausa.com/.

Kerroin myös tarinan siitä, miten BioNTechin SEC-ilmoitus vuodelle 2021 lasketaan 100-prosenttisesti täydelliseksi, ”teknologian siirroksi” ”Kiinaan”: [Tohtori Naomi Wolfin kirjoittamasta kirjasta ”Facing the Beast” (Pedon kohtaaminen), Outspokenin kautta]: ”Pfizerin injektiot tuotetaan itse asiassa BioNTechin ja Fosun Pharmaceuticalin välisellä yhteisymmärryspöytäkirjalla (MOU)

AP onnistui myös jotenkin saamaan FDA:n — joka näki ja allekirjoitti jokaisen Pfizerin julkaiseman kymmenien tuhansien asiakirjojen joukon — olemaan sanomatta yhtään mitään.

Kyllä, luitte oikein; Associated Press, tuo maailmanlaajuinen voimayhtiö, ei saanut Yhdysvaltain veronmaksajien rahoittamaa liittovaltion virastoa, jonka tehtävänä on suojella amerikkalaisten lääkkeiden ja elintarvikkeiden turvallisuutta ja terveyttä, vastaamaan sen puheluihin:

Tämä on erityisen epäuskottavaa, koska nämä asiakirjat ovat FDA:n laillisessa hallussa: juuri FDA oli pyytänyt tuomioistuinta lykkäämään Pfizerin asiakirjojen luovuttamista 75 vuodella. Monien Pfizerin asiakirjojen alareunassa on teksti ”FDA CONFIDENTIAL”.

AP antoi Pfizerin myös väittää kiistatta, että vuonna 2020 tehty kliininen vaiheen 3 tutkimus, johon osallistui ”yli 44 000 ihmistä”, joista puolet oli naisia, osoitti Pfizerin mukaan, että ”keskenmenoja ei raportoitu rokotteen sivuvaikutuksena”.

Ensinnäkään tutkimuksessa ei itse asiassa ollut ”yli 44 000 ihmistä”: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-publication-results-landmark.

Toiseksi AP ei linkittänyt tai näyttänyt tarkistavan tätä tutkimusta, joka julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä. Jos se olisi tehnyt niin, sen olisi pitänyt ilmoittaa lukijoille, että raskaana olevat naiset oli jätetty tutkimuksen ulkopuolelle: ”Tässä raportissa ei käsitellä Covid-19:n ehkäisyä muissa väestöryhmissä, kuten nuoremmissa nuorissa, lapsissa ja raskaana olevissa naisissa. Turvallisuutta ja immuunivastetta koskevat tiedot tästä tutkimuksesta 12-15-vuotiaiden nuorten rokottamisen jälkeen raportoidaan myöhemmin, ja lisätutkimuksia on suunnitteilla BNT162b2:n arvioimiseksi raskaana olevilla naisilla, alle 12-vuotiailla lapsilla ja erityisiin riskiryhmiin kuuluvilla, kuten immuunipuutteisilla henkilöillä.”

Jos siis jätetään raskaana olevat naiset pois, ”keskenmenoja ei tietenkään ole raportoitu rokotteen sivuvaikutuksena”.

AP linkitti myös Mayo Clinicin verkkosivujen viestiin vuodelta 2021 (vuosi, jolloin rokotetut äidit alkoivat saada keskenmenoja laajalti) väittääkseen, ettei Pfizerin asiakirjoissa olevissa keskenmenojen määrissä ollut mitään epätavallista. Mayo Clinicin sivustolla väitettiin, että ”normaali” keskenmenoprosentti on 10-20 prosenttia.

Mutta tähänkin väitteeseen liittyy ongelmia. Sivustolla todetaan, että ”keskenmeno on raskauden spontaani menetys ennen 20. viikkoa. Noin 10-20 prosenttia tunnetuista raskauksista päättyy keskenmenoon.” Sivustolla ei kuitenkaan mainita, että ”useimmat keskenmenot tapahtuvat ennen 12. raskausviikkoa” — ennen kuin etsitään kohta ”Oireet”.

MedicalNewsTodayn sivustolla todetaan, että keskenmenojen osuus voi olla jopa 25 prosenttia ensimmäisellä kolmanneksella, jolloin 80 prosenttia keskenmenevistä raskauksista päättyy. Kalifornian yliopiston Davis Health -sivusto toteaa, että toisen raskauskolmanneksen ”normaali” keskenmenoprosentti on noin kaksi tai kolme 20 raskausviikkoon asti ja laskee alle 0,5 prosenttiin, kun noin 20 raskausviikko on saavutettu. Kolmannella raskauskolmanneksella sikiön kuolema on kuitenkin harvinaista, eikä sitä kutsuta keskenmenoksi vaan se luokitellaan ”syntymäksi kuolleena”.

Vuonna 2018 Human Reproduction 2018 Apr 1;33(4):728-735. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29490045/ julkaistussa tutkimuksessa ”Biomarkers of Preconception Stress and the Incidence of Pregnancy Loss” (Raskaudenkeskeytystä edeltävän stressin biomarkkerit ja raskaudenkeskeytyksen ilmaantuvuus) todettiin myös, että raskauden menetys ensimmäisellä raskauskolmanneksella on 28 prosenttia, mutta vain 0,5 prosenttia raskaudenkeskeytyksen menetyksistä tapahtuu toisella raskauskolmanneksella.

Toisin sanoen noin 25 prosenttia raskauksista päättyy keskenmenoon ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Mutta ei pidä paikkaansa, että 10-20 prosenttia toisen tai kolmannen raskauskolmanneksen raskauksista päättyy keskenmenoon tai raskauden menetykseen. Mayo Clinicin vakuuttelut, joiden mukaan yksi nainen kymmenestä tai yksi nainen viidestä saattaa normaalisti menettää lapsensa ensimmäisellä tai toisella raskauskolmanneksella tai myöhemmin, ovat siis AP:n siteeraamat vakuuttelut, jotka ovat vakavasti harhaanjohtavia.

Mutta nyt muut uutissivustot ja blogit sekä muut kommentoijat, jotka haluavat vähätellä tai ”kumota” rokotettujen tulevien äitien vauvojen raskaudenkeskeytysten/raskaudenkeskeytysten korkeaa määrää, jonka me ja monet muut ovat löytäneet Pfizerin asiakirjoista ja VAERS:stä, toistavat AP:n väittämää harhaanjohtavaa ”uutta normaalitilannetta”, jossa vauvat kuolevat kohdussa.

Tämä raskausaikaa koskeva kysymys on todella tärkeä, jos olet nainen. On surullista saada keskenmeno ensimmäisellä raskauskolmanneksella, jolloin monet naiset eivät edes tiedä olevansa raskaana; mutta keskenmeno ensimmäisellä raskauskolmanneksella, niin surullista kuin se onkin, voi tuntua yllättävältä ajanjaksolta.

Mutta on aivan eri asia kertoa naisille, että on normaalia, että jopa joka viides heistä saa keskenmenon toisella tai jopa kolmannella raskauskolmanneksella. Kolmannen raskauskolmanneksen aikana kuollut vauva voi merkitä sanoinkuvaamatonta traumaa, kiireellistä sairaalakäyntiä, varsinaista synnytystä ja tarvetta toimittaa vauvan jäännökset. Se voi merkitä vaaraa, joka aiheutuu osittain syntyneestä istukasta tai epätäydellisesti irronneesta sikiöstä — kaikkia synnytykseen liittyviä vaaroja, mutta niihin liittyy myös valtava suru.

Ei siis ole totta, että on normaalia, että yksi kymmenestä viiteen sikiötä kuolee raskauden aikana. AP siis harhaanjohtavasti normalisoi sikiökuolemat ja jopa kuolleena syntyneet lapset, samaan tapaan kuin sarjakuvissa normalisoidaan nykyään lasten sydänlihastulehdus.

Reuters kävi myös kimppuumme ja hyökkäsi virheen kimppuun, joka oli siihen mennessä ollut jokseenkin metafyysinen, koska se oli korjattu ainakin viiden päivän ajan: https://www.reuters.com/article/factcheck-pfizer-miscarriage/fact-check-incorrect-44-miscarriage-figure-linked-to-pfizer-covid-vaccine-in-social-media-posts-is-based-on-miscalculation-idUSL1N3010NY.

Annoin Reutersin toimittajalle saman lainauksen, jonka olin antanut AP:lle: vaikka olimme korjanneet virheellisen 44 prosentin keskenmenoluvun, huomautin, että Pfizerin asiakirjoissa muualla olevat keskenmenoluvut olivat vieläkin korkeampia. Lisäsin Reutersille antamaani lainaukseen tohtori Pierre Coryn Substackin, jossa hän analysoi Pfizerin asiakirjaa ja jossa hänkin oli päätynyt siihen, että 85 prosenttia raskauksista oli päättynyt keskenmenoon.

War Roomin/DailyCloutin Team 5, joka työskenteli Linnea Wahlin kanssa, oli toukokuussa 2022 osoittanut, että Pfizerin asiakirjojen yhdessä osassa oli 78 prosentin keskenmenoprosentti. https://dailyclout.io/the-facts-about-pfizer-mrna-vaccine-risks-to-unborn-babies/ Tri. Pierre Kory, kuten edellä todettiin, oli tutkinut tuon saman osan ja todennut yli 85 prosentin keskenmenoprosentin: https://trib247.com/articles/dr-pierre-kory-massive-miscarriage-rates-among-vaxxed-women-buried-in-pfizer-documents. Tohtori Joseph Mercola vahvisti Pfizerin asiakirjoissa olevan merkin rokotettujen äitien korkeasta keskenmenoprosentista: hän havaitsi, että keskenmenojen ja vastasyntyneiden kuolemien osuus oli 87,5 prosenttia: https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-pfizer-pregnant-women-cola/.

Mutta kuten AP, Reuters jätti täysin huomiotta koko lainaukseni sekä WarRoom/DailyCloutin Team 5:n, tohtori Coryn ja tohtori Mercolan riippumattomat havainnot Pfizerin asiakirjojen tuhoisista keskenmenoasteista.

Reuters puolestaan on myös törkeän ristiriidassa; suorien siteidensä kautta, uskomatonta kyllä, James Smithin kautta: tämä herra oli vuoteen 2020 asti Reutersin toimitusjohtaja: ”Yrityksille ja ammattilaisille älykkäitä tietoja tarjoavan Thomson Reutersin toimitusjohtaja vuodesta 2012 maaliskuuhun 2020 ja sen operatiivinen johtaja syyskuusta 2011 joulukuuhun 2011 sekä Thomson Reutersin ammattiosaston toimitusjohtaja vuodesta 2008 vuoteen 2011. ” Hän toimii nyt Thomson Reutersin tukeman, Lontoossa sijaitsevan hyväntekeväisyysjärjestön Thomson Reuters Foundationin hallituksen puheenjohtajana.

Mitä muuta James Smith, joka on tällä hetkellä Thomson Reuters -säätiön puheenjohtaja, tekee nykyään?

”Pfizerin johtaja vuodesta 2014. Palkitsemisvaliokuntamme puheenjohtaja ja tarkastusvaliokuntamme jäsen.” [https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors/james_smith]”

Nämä jälkimmäiset ovat itse asiassa samanaikaisia:

Ja vielä tämä, varmuuden vuoksi:

Vielä kerran: Reutersin suorat siteet Pfizerin johtokuntaan ovat ristiriidassa sen kanssa, kun se uutisoi meistä tai mistä tahansa Pfizeriin liittyvästä jutusta, koska Reuters ei paljastanut näitä siteitä Pfizerin arvostelijoita koskevassa artikkelissa: https://www.pfizer.com/people/leadership/board_of_directors/james_smith.

Paljastiko Reuters tavanomaisen journalistisen etiikan mukaisesti törkeät ristiriitansa tämän aiheen osalta? ”Vältä todellisia tai oletettuja eturistiriitoja. Ilmoita väistämättömät ristiriidat”, kuten Society of Professional Journalistsin eettiset säännöt aivan oikein edellyttävät?

Reuters ei tehnyt niin.

Reutersin mukaan tohtori Fauci vetosi viime viikolla myös, mikä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon tämä tausta, senaattori Rand Paulin ”faktatarkastukseen” tohtori Faucin eduksi:

Tällaista korruptiota ei voi sepittää päästään.

Sen jälkeen, kun nämä artikkelit ilmestyivät, kaksi oikeusjuttua on paljastanut, että sekä CDC:n Carol Crawford että Valkoinen talo itse keskustelivat vuonna 2021 tarkasta twiitistäni, jossa varoitin naisia mRNA-rokotteiden aiheuttamista kuukautis- ja siten hedelmällisyyshaitoista. DailyCloutin tiedottaja Ellen Kinally kirjoitti loistavan lehdistötiedotteen, jossa tämä uutinen asetetaan muiden War Room/DailyCloutin tiimin havaitsemien, ihmisten lisääntymisvaurioihin liittyvien vahinkojen yhteyteen:Heti kun Kinnally yritti julkaista sen EIN Presswire -lehdessä, kyseinen taho sulki hänen — ja meidän — tilimme ja ilmoitti meille, ettemme voi koskaan avata sitä uudelleen.

The Gateway Punditin Jim Hoft totesi, että: ”He [WarRoom/DailyClout-tutkimusryhmä] ovat AINOA ryhmä, joka tutkii kymmeniätuhansia asiakirjoja, jotka Big Pharma halusi tuomioistuinten sinetöivän 75 vuodeksi. Juuri vaikuttava DailyClout-tiimi paljastaa kaikki rokotteisiin liittyvät terveysriskit, poistetut datat, vääristellyt koetulokset ja Covid mRNA:n salaliiton misinformaation.”

Hoft tutki, ketkä ovat EIN Presswiren takana, ja löysi samanlaisia irvokkaita eturistiriitoja:

”EIN Presswire -palvelu estää DailyClout-tiimiä julkaisemasta lehdistötiedotteita tuhansille uutistoimistoille. Tohtori Wolf selitti tämän hämmästyttävän kehityksen äskettäisessä WarRoom TV -haastattelussaan. Tämän newswire-palvelun johtajat ovat sijoittajia potilashoitoon ja lääkkeisiin, ja heillä on syvät juuret demokraattien suohon. Jos Naomi avaisi toisen tilin, EIN Presswire pitäisi nämä rahat, eikä niitä palautettaisi.”

Myös heidän C-sviittinsä on suoraan yhteydessä lääkealan etuihin: ”Petr Stanekis, heidän (COO) Chief Operating Officer, otti yhteyttä osoitteeseen petr@einpresswire.com”. Stanek on myös Machavert Pharmaceuticalsin osakesijoittaja.” https://www.thegatewaypundit.com/2022/09/ein-presswire-shuts-naomi-wolfs-account-without-notice-closer-look-background-revealing/.

Jos jätetään huomiotta näiden yhä surrealistisempien pyrkimysten ostettu tai korruptoitunut luonne, jotka on toteutettu aiemmin eettisinä pidetyillä foorumeilla niiden ruman pyrkimyksenä vaientaa varoituksemme kanssaihmisillemme siitä, että nämä mRNA-rokotteet vahingoittavat tai tuhoavat heidän lisääntymisterveyttään:

Onko Pfizerin rokote turvallinen raskaana oleville ja imettäville naisille? Sikiöille ja vauvoille? Ei.

Ja ei.

Ja ei.

War Roomin/DailyCloutin Pfizer-paperien tutkimusvapaaehtoinen, arvostettu vertaisarvioija tohtori Robert Chandler, urheilulääketieteen asiantuntija, joka on hoitanut Angelsia ja Lakersia, havaitsi, että lipidin nanohiukkaset, piikkiproteiini ja mRNA lähtevät injektiokohdasta 15 minuutissa ja kulkeutuvat moniin elimiin, kuten maksaan, pernaan ja lisämunuaisiin. Tämä vahvistaa Pfizerin vuosi sitten tekemän japanilaisen biodistribuutiotutkimuksen havainnon. Nämä nanohiukkaset jäävät myös munasarjoihin, eikä niiden poistuminen munasarjoista ole näkyvissä. Hypoteettisesti naiset siis lisäävät LNP:tä munasarjoihinsa jokaisella injektiolla ja jokaisella tehosteella. https://dailyclout.io/how-pfizer-hurt-womens-reproductive-and-sexual-health-video https://www.phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf

Tohtori Robert Chandler löysi Pfizerin asiakirjoista myös yli kaksikymmentä termiä, jotka tarkoittavat eri tavoin vahingoittuneita kuukautisia, ja hän totesi, että naiset kärsivät 72 prosentista Pfizerin asiakirjoissa ilmoitetuista haittavaikutuksista — joista 16 prosenttia on ”lisääntymishäiriöitä”.

Toisin sanoen Pfizer tiesi, että se pilasi naisia ja tappoi vauvoja:

https://dailyclout.io/women-have-three-times-the-risk-of-adverse-events-than-men-risk-to-the-reproductive-organs-is-even-greater-report/

Pfizerin asiakirjoista käy ilmi, että erityisesti LNP:t on joko suunniteltu tai niiden sallitaan pilata naiset kuukautisiaan kantavina olentoina ja olentoina, jotka voivat turvallisesti tulla raskaaksi, kantaa, synnyttää ja imettää lapsiaan.

LNP:t aiheuttavat tulehduksia. Tohtori James Thorp, äitiys- ja sikiölääketieteen erikoislääkäri, julkisti ultraäänikuvan mRNA-rokotetun raskaana olevan naisen heikentyneestä istukasta, jossa on kalkkikertymien verkko: https://gettr.com/post/p1p8hpx67cb.

Tohtori Thorpin kuva istukan vaurioitumisesta näkyy myös tässä: https://rumble.com/v1i4bv7-dr.-naomi-wolf-explains-finding-from-study-on-placentas-from-covid-vaccine.html

Tämä tohtori Thorpin kanssa tekemäni haastattelu kauhistuttaa teitä. Hän selittää, että hän näkee näitä kalkkeutumia rokotettujen potilaidensa istukoiden ympärillä, jotka hänen mukaansa johtuvat tulehduksesta (lipidin nanohiukkaset ovat tulehdusta aiheuttavia). Tohtori Thorp varoittaa, että nämä kalkkeumat rajoittavat sikiön kasvua ja kehitystä. Hän havaitsee myös kromosomipoikkeavuuksia ja epämuodostumia vauvoilla, jotka syntyvät hänen mRNA-rokotettujen potilaidensa lapsilla:

https://www.bitchute.com/video/kvkiLhD7TIiQ/

Myös miehiä vastaan hyökätään lisääntymiskyvyn kannalta. War Roomin/DailyCloutin Pfizer Documents Research Volunteers -hankkeen johtaja ja DailyCloutin COO Amy Kelly havaitsi, että Pfizer-rokotteen ainesosat läpäisevät kivekset ja vaikuttavat lisäkiveksiin, Sertolin soluihin — kivesten ”hoitajasoluihin” — Leydigin soluihin, jotka ovat testosteronin ensisijaisia lähteitä miehillä, ja sukusoluihin https://www.ncbi.nlm. nih.gov/books/NBK556007/. Toisin sanoen sen lisäksi, että injektiot vähentävät siittiöiden määrää ja liikkuvuutta, ne vahingoittavat myös poikavauvojen, pikkupoikien ja teini-ikäisten poikien kykyä kasvaa normaalisti itse maskuliinisuuden kehittymisen kannalta: https://dailyclout.io/pfizer-fda-cdc-hid-proven-harms-to-male-sperm-quality-testes-function-from-mrna-vaccine-ingredients/.

Neiti Kellyn tietokantaan tekemän tarkastelun mukaan mRNA-injektiot ovat myös aiheuttaneet vakavia vammoja mRNA-rokotettujen miesten peniksille: https://dailyclout.io/mrna-vaccine-adverse-events-include-severe-injury-to-penis/.

Jopa seuraavat sukupolvet ovat hyökkäyksen kohteena: Zhen Qin, Aurélie Bouteau, Christopher Herbst ja Botond Z. Igyártó ovat kirjoittaneet uuden tutkimuksen esipainoksen ””Pre-exposure to mRNA-LNP inhibits adaptive immune responses and alters innate immune fitness in an inheritable fashion”, joka osoittaa, että mRNA-injektio voi vaikuttaa tuleviin sukupolviin: ”…mRNA-LNP-alustalle esialtistetut hiiret voivat siirtää hankitut immuunipiirteet jälkeläisilleen…”.” Jatkossa sanotaan: ”Näin ollen nämä tiedot kaikki yhdessä tukevat sitä, että mRNA-LNP-rokotteen vanhemmille aiheuttamat immuunimuutokset voivat siirtyä jälkeläisiin”, sekä ”…tutkimuksemme…osoittaa näiden rokotteiden kyvyn siirtää suojaa sukupolvelta toiselle…”.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.16.484616v2.full

Esipainos sisältää alla olevan kuvan, joka havainnollistaa, miten hiiriin ruiskutettujen lipidinanohiukkasten välityksellä siirretyn RNA:n vaikutukset säilyvät hiirten jälkeläisissä kahdesta neljään pentuetta — jotka ovat peräisin samoista vanhemmista.

MRNA-injektiot eivät vahingoita vain kohdussa olevia vauvoja tai seuraavan sukupolven vauvoja.

Nyt eläviä vauvoja vahingoitetaan juuri imettämisen yhteydessä, joka on vastasyntyneen ihmisen pyhin ja alkukantaisin tapa kokea tukea, ravintoa ja rakkautta.

Polyetyleeniglykoli (PEG), öljyn sivutuote, joka päällystää lipidin nanohiukkasia, kulkeutuu rintamaitoon, ja NIH:n tutkimukset vahvistavat tämän. Mitä se tekee mRNA:n syöttämisellä rintamaidossa vastasyntyneille? Emme tiedä sitä. Se tekee vauvoista varmasti huonovointisia ja lohduttomia: ”Verkkokyselyssä, johon osallistui 4455 imettävää äitiä, jotka saivat joko Pfizer-BioNTech- tai Moderna-rokotteen, havaittiin, että 7,1 prosenttia äideistä ilmoitti haittavaikutuksesta imettävään lapseensa. Yleisimmät oireet olivat lisääntynyt uneliaisuus ja lisääntynyt kiukkuisuus, molemmat noin 3 %:lla imeväisistä, ja niiden esiintymistiheys oli suurempi toisen annoksen jälkeen. Harvemmin raportoituja haittavaikutuksia olivat kuume, ihottuma, ripuli, oksentelu, muutokset ruokailutiheydessä ja muut sekalaiset oireet. Kaikkia esiintyi lukumääräisesti, mutta ei tilastollisesti useammin toisen annoksen jälkeen.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK565969/.Samassa tutkimusten yhteenvedossa löydettiin mRNA:ta rokotettujen naisten rintamaidosta. (Raporttia muuten muutettiin 15. elokuuta 2022, kun näiden asioiden tutkiminen alkoi toden teolla).

On odotettavissa, että vauvat kuolevat kaikkialla maailmassa, kun ne ovat syntyneet ympäristössä, jossa lipidin nanohiukkaset vahingoittavat tai tulehduttavat istukkaa, aiheuttavat kalkkeutumista ja rajoittavat sikiön kasvua, ja kun ne ovat syntyneet, ne kamppailevat selviytyäkseen rintamaidon, mRNA:n ja polyetyleeniglykolin ruokavaliolla.

Raportoin ensimmäisen kerran maailmanlaajuisesta ”vauvakuolemasta” täällä kolme kuukautta sitten:

BBC, kuten mainitsin edellä mainitussa kirjoituksessa, raportoi Skotlannin vauvakuolemien ”piikistä” (heidän kiertoilmaisunsa kuolleiden vastasyntyneiden määrän kaksinkertaistumiselle): https://www.bbc.com/news/uk-scotland-59347464. Raporttini Skotlannin ”vauvakuolemasta” on huolenaihe, jonka skotlantilaiset naisryhmät, jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä ja etsineet vastauksia, toistavat. Etana Hecht ja Igor Chudov ovat vahvistaneet vauvakuoleman muualla.

Etana Hechtin raportoima ryhmä israelilaisia naistoimittajia löysi VAERS-raportteja, joista käy ilmi, että — toisin kuin FDA:n tiedotusasiakirjassa, jossa väitetään, että suurin osa Pfizerin kliinisen tutkimuksen haittavaikutuksista ei ollut vakavia — mRNA-rokotteita saaneilla alle 3-vuotiailla lapsilla raportoitiin ainakin 58 tapausta, joissa oli ollut hengenvaarallisia sivuvaikutuksia. Joidenkin vauvojen osalta on epäselvää, jäivätkö he henkiin. On myös epäselvää, miksi vauvoja ylipäätään rokotettiin ja kuuluivatko he kliinisiin tutkimuksiin.
VAERS-tietokannassa kummittelee kuolleita vauvoja: VAERS-tietokannasta löytyi myös yli 3800 vauvaa, jotka kuolivat sen jälkeen, kun heidän äitinsä olivat saaneet mRNA-rokotteita:

”VAERS:n mukaan vuoden 1998 (varhaisin VAERS-raportointipäivä) ja toukokuun 2022 välisenä aikana kaikkia tauteja vastaan rokotettujen raskaana olevien naisten kokonaismäärä, jotka sitten menettivät vauvansa, oli 6 695 naista. Nämä vauvat kuolivat spontaaneihin abortteihin ja sikiön häiriöihin, kuten sydänpysähdykseen ja kystiseen hygroomaan” (sikiön kaulaan muodostuva nestetäytteinen pussi, joka on merkki imunestejärjestelmän poikkeavuudesta).

Mutta vain parin viime vuoden aikana 3 816 vauvaa kuoli sen jälkeen, kun heidän äitinsä olivat saaneet Modernan, Pfizer/BioNTechin tai Janssenin valmistamaa COVID-19-rokotetta (taulukko 1). Nämä naiset rokotettiin joulukuun 2020 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Tämä tarkoittaa, että 57 prosenttia kaikista rokotuksista, jotka johtivat vauvan tai sikiön kuolemaan viimeisten noin 25 vuoden aikana, tapahtui, kun raskaana olevat naiset alkoivat saada COVID-19-rokotteita.

”VAERSin mukaan tiedämme myös, että hyvin pian — 10 ensimmäisen päivän aikana — sen jälkeen, kun nämä äidit oli rokotettu COVID-19-rokotetta vastaan, 1 559 heidän vauvaansa tai sikiöään kuoli. Loput 2 257 vauvaa kuoli 10. päivästä alkaen. Raskaana olevista naisista, jotka saivat spontaaneja abortteja tai joiden vauvat kuolivat muihin sikiön sairauksiin, 20 prosenttia menetti vauvansa samana päivänä, jona äidit rokotettiin, ja 21 prosenttia menetti vauvansa seuraavien 9 päivän aikana (taulukko 2). Voisiko olla sattumaa, että COVID-19-rokotuksen saanut nainen menettää vauvansa, ja 41 %:ssa tapauksista vauva kuolee 10 päivän kuluessa äidin rokottamisesta?” https://dailyclout.io/risks-to-babies-of-vaccinated-mothers-as-reported-in-vaers/.

Tämä tarina, jonka kerron ja jonka Amy Kelly ja War Room/DailyClout Research Volunteers kertovat, ja jossa ensisijainen lähde toisensa jälkeen dokumentoi tarinan, paljastaen 360 asteen haitat ihmisen lisääntymiselle, kuten Pfizerin asiakirjoista käy ilmi, näyttää rikkovan massiivisen mediatabun.

Se ei ole yllättävää.

Jos olisit tahallasi tai vahingossa pilannut ihmiskunnan tulevaisuuden tai pilannut noin puolet siitä ja tappanut ja epämuodostanut matkan varrella paljon vauvoja, yrittäisit luultavasti myös ampua viestintuojaa.

Panin merkille mRNA-rokotteiden lapsille aiheuttamat haitat ja Pfizerin asiakirjoissa raportoidut hirvittävät lisääntymisvauriot ja rintamaidolle aiheutuneet vahingot Mark Steynin Yhdistyneen kuningaskunnan ohjelmassa. Panin merkille, että BBC (joka saa Gatesin rahaa) vältti kertomasta, että Skotlannissa kuolee kaksinkertainen määrä vauvoja tavanomaiseen verrattuna.

Tämä oli ilmeisesti niin ”radioaktiivinen” aihe, että BBC:n asiantuntija nimeltä tohtori Matthew Sweet BBC3-radioasemalta (joka on ollut perässäni vuodesta 2019 lähtien, kun kirjoitin kirjan, jossa oli luku siitä, miten 1800-luvun pandemia johti siihen, että valtio otti haltuunsa kansalaisten ruumiit ja yksityiselämän) kirjoitti hysteerisen kirjeen GB Newsille ja Mark Steynille hyökkäämällä Steynin uutisointia vastaan; hän julkaisi kirjeen Twitterissä:

Tohtori Sweet vertasi Steynin työtä ”rannalle läikytettyyn jäteveteen”; hän mainitsi minut (muiden Mark Steynin ohjelman aiempien vieraiden ohella) leimalla ”salaliittoteoreetikko”.

Metro UK, entinen objektiivinen uutissivusto, uutisoidessaan tästä tarinasta otti erään twiittini (jossa lainataan suoraan Modernan verkkosivustoa, joka käytti ”ohjelmistoalustaa” metaforana) harhaanjohtavasti irti asiayhteydestään. Tämä on nykyään monille uutistoimistoille tyypillinen taktiikka, joka on tullut esiin säännöllisesti sen jälkeen, kun CDC ja jopa Valkoinen talo ilmeisesti tekivät Twitterin kanssa yhteistyötä keskustellessaan siitä, miten minut voitaisiin vaientaa lisääntymisvaurioita koskevasta kysymyksestä: https://metro.co.uk/2022/09/14/gb-news-served-with-brutal-rejection-letter-from-potential-guest-17378176/.

Annoin tohtori Simon Goddekille, ystävälleni, arvostetulle tiedemiehelle, joka on sankari kirjassani The Bodies of Others: Covid-19, the New Authoritarians, and the War Against the Human, haastattelun hänen podcastissaan istukoille, vauvoille ja raskaudelle aiheutuvista haitoista.

Spotify sensuroi haastattelun, hän kertoi minulle.

Kuten tiedottajani Ellen Kinnally asian ilmaisi, nimeni sisältävä muistio on ilmeisesti lähtenyt liikkeelle.

Voisiko kaikki tämä uuvuttava ja väsyttävä sensuuri ja tämä epäamerikkalainen vastaisku tarkoittaa sitä, että kun paljastamme tiukasti ja ensisijaisten asiakirjojen avulla mRNA-rokotteiden aiheuttamat lisääntymisvauriot naisille ja vauvoille sekä miehille, näyttää siltä, että olemme ohittaneet kaikkein suurimman kohteen?

#####

Eikö AP:n, Reutersin ja BBC:n pitäisi tehdä omia riippumattomia raporttejaan ja kysyä itsenäisesti (eikä ”kysyä Pharman edustajilta”) näitä kysymyksiä:

Haittaavatko mRNA-rokotteet raskaana olevia naisia? Haittaavatko ne rintamaitoa ja vastasyntyneitä? Haittaavatko ne kiveksiä ja lisäkiveksiä, Leydigin soluja, Sertolin soluja ja sukusoluja? Läpäisevätkö ne istukan? Vaarantavatko ne sen? Pääseekö rintamaitoon öljyn sivutuotetta, PEG:tä?

Pilaavatko nämä mRNA-injektiot naisia ja murhaavatko ne vauvoja?

Kyllä, AP:n ja Reutersin, Guardianin ja BBC:n, New York Timesin ja Washington Postin — todellakin, kaikkien Gatesin rahojen ja CARES Actin rahojen, prostituoitujen — pitäisi kysyä näitä kysymyksiä.

EIN Presswiren, joka on myös ilmeisesti ristiriidassa, pitäisi antaa meidän lähettää lehdistötiedote, jossa kerrotaan maailmalle, että CDC, Big Tech ja mahdollisesti jopa Valkoinen talo tukahduttivat vakavasti otettavat naisten terveyttä ja hedelmällisyyttä koskevat keskustelut, mikä vahingoitti miljoonia amerikkalaisia naisia ja heidän lapsiaan.

Kyllä, näiden ”yleishyödyllisten” laitosten pitäisi toimia vastuunsa mukaisesti ihmiskuntaa kohtaan.

Mutta tämä visio korruptoitumattomasta uutis-, lehdistötiedote- ja kommentaattoriympäristöstä on nykyään naiivi unelma.

Herään päivittäin henkilökohtaiseen karmalliseen taakkaani, joka koostuu siitä, että War Room/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteersin loistavien raporttien kautta saan uutta tietoa siitä, mitä historia pian kuvaa systeemiseksi globaaliksi hyökkäykseksi ihmiskuntaa vastaan ja sen kykyä lisääntyä turvallisesti vastaan — hyökkäys, joka melkein tuhosi sen.

Me kannamme päivittäin taakan tämän synkän mutta elintärkeän tarinan kertomisesta maailmalle — koska ne, jotka kutsuvat itseään toimittajiksi, jotka kutsuvat itseään tietopalveluiksi, jotka kutsuvat itseään lehdistötiedotuspalveluiksi, jotka kutsuvat itseään Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen yleisradioyhtiöiksi, ovat valitettavasti niin korruptoituneita, että niitä ei ole saatavilla.

Kun ihmisen selviytymisen kuilu aukeaa, nämä ihmiskunnan petturit ovat liian kiireisiä dokumentoidakseen sitä, koska he ovat kiireisiä.

Heillä on kiire lunastaa shekkejä.

 

Artikkelin julkaissut naomiwolf.substack.com

Koronarokote kehitettiin puoli vuotta ennen taudin ’löytämistä’

Tässä artikkelissa osoitetaan, että “Uudenlaisen koronavirusrokotteen” työstäminen on alkanut paljon aiemmin kuin “Uudenlainen koronavirus” virallisesti löydettiin, mikä tuo esiin epäilyksiä siitä miten he olisivat tienneet tästä patogeenista ennen sen virallista esiintuloa.

Tässä näytetään myös, että ennen kuin virus oli virallisesti tunnettu, virukseen kehitettyjä rokotekandidaatteja lähetettiin henkilölle, joka teki kokeita HIV-sekvenssien lisäämisellä koronaviruksiin (Ralph Baric).

Käyttäjän @MrSmith2Washgtn twiitti herätti kiinnostukseni.

Hän viittasi mielenkiintoiseen promovideoon jonka NIH oli julkaissut tammikuun 31. päivä 2020 tieteentekijöistä, jotka väsymättä työskentelevät kehittääkseen rokotetta “Uudenlaiseen koronavirukseen”.

 

Tämä video näyttää 1:00 minuutin kohdalla naisen, joka ottaa pakastimesta laatikollisen koeputkia, jossa lukee “KC 2019 Uudenlainen koronavirusrokote”.

 

Omituisin videon osuus on tämä kuvakaappaus, jossa näkyy päivämäärä 23.7.2019 laatikossa “2019 Uudenlainen koronavirusrokote”!

 

Mitä? Miten voi “2019 Uudenlainen koronavirusrokote” olla päivätty 23.7.2019, kun “Uudenlainen koronavirus” Sars-Cov-2 “löydettiin” vasta joulukuussa 2019?

Tutkitaan lisää.

Laatikossa on nimilappu “Ruckwardt”, joka kuulostaa harvinaiselta nimeltä, joten kaivelin siitä hieman tietoa. Se viittaa Tracy Ruckwardtiin, NIH:n tieteentekijään.

 

Tracyn nimen esiin kaivaessa näen, että hän on kirjoittanut monia mielenkiintoisia artikkeleita, joita käyn läpi, kuten tämän tässä.

 

Ensimmäistä kuvakaappausta, jossa lukee “KC 2019 Uudenlainen koronavirusrokote” katsellessani tajuan, että “KC” laatikon koeputkissa viittaa Tracyn kirjoittajatoveriin yllä mainitussa tutkimuksessa, “Kizzmekia Corbettiin”:

 

Corbett vaikuttaa näkyvän myös videolla. Huomaa, että Kizzmekia EI OLE henkilö, joka avaa ja sulkee pakastimen, vaikka niin luulin aluksi. Corbett näkyy toimiston perällä kun koeputkea, jossa lukee “DNA”, ravistellaan.

Tämä on kaikki hienoa, eikö niin? Me rakastamme tiedettä, me ylistämme tieteentekijöitä, me haluamme lisää hyödyllistä tutkimusta. Kaikki on hyvin?

Joo, mutta MIKSI laatikon päivämäärä on 23.7.201) Miten he voivat luoda “uudenlaisen koronavirusrokotteen” ennen kuin “uudenlaista koronavirusta” on löydettykään?

Kun laatikoita vertaa hyllyllä oleviin, jotka ovat keränneet monen vuoden jääpeitteen, Kizzmekian koeputkilaatikon pinnasta puuttuu selvästi kuura ja sitä on todennäköisesti käytetty silloin kun video on kuvattu. AINOA päivämäärä joka näkyy on 23.7.2019. Omituista.

Toiset laatikot hyllyssä liittyvät Corbettin ja Ruckwardtin artikkeliin, kuten laatikko jossa lukee “HKU1 Neutralisaatioanalyysi”, “OA MERS”, jne.

 

Sitten videon henkilö käsittelee viljelmäliuosta, jossa lukee “WUCOV S-2P Fd PN1 1/2 OA 01/24/2020”. Tämä muistuttaa minua aiemmasta pakastinkuvasta, jossa näkyy laatikko nimilapulla “KC COV S-2P Proteiinit” (ylin rivi toinen laatikko ylhäältä). Laatikko pakastimessa on todella jään peitossa ja näyttää siltä kuin se olisi ollut siellä jo pitkän aikaa. Liittyvätkö nämä toisiinsa?

Tässä on joitain herkullisia lainauksia artikkelista:

mRNA-koronavirusrokotekandidaatti siirrettiin NIAIDilta UNC:n Ralph Baricille joulukuun 16. päivä 2019

Nämä tieteentekijät vaikuttavat työskennelleen todella väsymättä ENNEN KUIN Sars-Cov-2 löydettiin, mutta he tiesivät vähän liikaa siitä mitä tulisi tapahtumaan ENNEN KUIN löydös tehtiin. Tässä me näemme Modernan rokotekandidaattia siirrettävän NIAIDilta UNC:n Ralph Baricille joulukuun 12. päivänä 2019:

 

Ralph Baric on tiedemies, joka teki kokeita HIVin geenisekvenssien lisäämisellä koronaviruksiin tehostaakseen niiden toimintaa:

 

Tämä artikkeli ei pyri antamaan lopullisia vastauksia. Tässä kysytään kysymyksiä. Jos kaivat syvemmälle, löydät mahdollisesti lisää.

 

Artikkelin julkaissut Igor Chudov


Yhdysvaltain operaatio ”influenssarokotteiden uudistamiseksi” käynnistettiin syksyllä 2019:

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-modernizing-influenza-vaccines-united-states-promote-national-security-public-health/

Onko SARS-Cov-2 edes olemassa?

Edes Robert Koch Institute ja muut terveysviranomaiset eivät kykene esittämään ratkaisevaa näyttöä siitä, että uusi virus nimeltään SARS-CoV-2 piinaisi meitä. Tämä asia jo yksistään tekee vastuuttoman pelolla mässäilyn vaarallisista virusmutanteista ja niinkutsutusta SARS-CoV-2 PCR-testistä täysin turhaksi touhuksi.

Pyydettyään nähtäväksi tutkimusta, jossa näkyisi väitetyn SARS-Cov-2 -viruksen partikkelien eristys ja puhdistaminen, Michael Laue maailman yhdestä tärkeimmästä COVID-19 laitoksesta, saksalaisesta Robert Koch Institutesta (RKI) vastasi [1]:

Minulla ei ole tiedossa tutkimusta, jossa eristetty SARS-Cov-2 olisi puhdistettu.

Tämä on enemmän kuin huikea lausunto, se myöntää täydellisen epäonnistumisen. Tämä myöntö on yhdenmukainen omassa “COVID-19 PCR Tests Are Scientifically Meaningless”-artikkelissamme esitettyjen väitteiden kanssa, jonka OffGuardian julkaisi kesäkuun 27. päivä 2020 — teksti joka oli ensimmäinen maailmanlaajuinen läpikäynti siitä miksi SARS-CoV-2 PCR-testit eivät ole minkään veroisia virusinfektioiden diagnoosissa.

Yksi analyysin tärkeistä pointeista oli, että tutkimukset jotka väittävät SARS-CoV-2:n olevan uusi ja potentiaalisesti kuolettava virus eivät ole oikeutettuja näin väittämään, erityisesti siksi koska tutkimukset, jotka väittävät eristäneen niinkutsutun SARS-Cov-2 viruksen, eivät itse asiassa ole eristäneet (puhdistaneet) kyseisen viruksen viruspartikkeleja.

Kysyimme tutkijoilta asiaa ja saimme tätä tukevia vastauksia, jotka on listattu taulukkoon — niiden joukossa on maailman tärkein tutkimus SARS-Cov-2:n olemassaolon todistamisesta (tehnyt Zhu ym.), joka on julkaistu New England Journal of Medicinessa helmikuun 20. päivä 2020.

Sattumalta meillä on hallussamme muita samanlaisia vastauksia Australialaisen tutkimuksen tekijöiltä [2].

Etsitään: SARS-COV-2 -virus

Lisäksi Christine Massey, kanadalainen biotilastotieteilijä syöpätutkimuksen alalla, sekä hänen uusiseelantilainen kollegansa Michael Speth, sekä useat muut henkilöt ympäri maailman (joista useimmat haluavat pysyä anonyymeina) ovat jättäneet FOIA-tietopyyntöjä kymmenille terveydenhuoltoalan ja tieteen instituutioille sekä kouralliselle poliittisia toimistoja ympäri maailman.

He etsivät mitä tahansa näyttöä, joka kuvaisi SARS-Cov-2 -viruksen eristämisprosessin tartunnan saaneelta potilaalta otetuista koskemattomista näytteistä.

Mutta kaikki 46 vastannutta instituutiota/toimistoa jättivät kylmäksi eivätkä kyenneet tarjoamaan mitään todistetta tai viitettä todisteisiin siitä, että “SARS-COV-2” olisi eristetty; ja Saksan terveysministeriö sivuutti tietopyynnön kokonaan.

Saksalainen yrittäjä Samuel Eckert pyysi nn. Münchenin, Düsseldorfin ja Zürichin terveysviranomaisia tarjoamaan todisteet siitä, että niinkutsutttu SARS-CoV-2 olisi eristetty ja puhdistettu. Hän ei ole saanut sellaisia vielä.

Palkkio eristämisen ja kausaliteetin osoittavista todisteista

Samuel Eckert tarjosi jopa €230,000 Christian Drostenille jos hän kykenisi osoittamaan minkään tekstin kohdan mistään julkaisusta, jossa tieteellisesti kuvataan SARS-CoV-2:n geeniaineksen eristäminen. Deadline (joulukuun 31. 2020) on mennyt ilman että Drosten vastasi Eckertille.

Toinen deadline meni myös ilman haluttua dokumentaatiota. Tässä tapauksessa saksalainen journalisti Hans Tolzin tarjosi €100,000:n palkkiota tieteellisestä julkaisusta, jossa kuvataan onnistunut infektion aikaansaaminen SARS-CoV-2:n avulla, joka johtaa koehenkilöissä hengitystiesairauden syntymiseen.

Partikkelien koko vaihtelee ja se muuttaa virushypoteesin absurdiksi

Meitä on peloteltu väitetyillä uusilla “SARS-CoV-2”:n varianteilla, mutta nuo väitteet eivät perustu kunnolliseen tieteeseen.

Ensinnäkään ei voi määrittää viruksen varianttia jos alkuperäistä virusta ei ole koskaan eristetty.

Toiseksi, oletettuja uusia variantteja on jo löydetty kymmeniä tuhansia viime talven jälkeen ympäri maailman. Itse asiassa, GISAID-virustietopankissa on jo nyt yli 452,000 erilaista geenisekvenssiä jotka väittävät esittävänsä SARS-Cov2 -varianttia.

Joten sen väittäminen että meillä on yhtäkkiä “uusia variantteja” on höpöhöpöä, koska siitä perspektiivistä katsottuna virukset mutatoituvat muutenkin jatkuvasti. Näin he voivat jatkuvasti väittää löytäneensä uuden variantin ja jatkaa pelkopornon levittämistä.

Sellainen pelottelu on vieläkin absurdimpaa kun tarkastelee elektronimikrografikuvia, joita relevanteissa tutkimuksissa on esitelty, joissa näkyy partikkeleja joiden oletetaan esittävän SARS-CoV-2:a. Nämä kuvat paljastavat, että nämä partikkelit vaihtelevat kooltaan erittäin paljon. Itse asiassa, kaistanleveys vaihtelee 60-140 nanometrin (nm) välillä. Virus jonka koko vaihtelee näin suuresti ei oikeasti voi olla olemassa.

Esimerkiksi, voidaan sanoa että ihmisolennot kooltaan vaihtelevat arviolta 1.50 metristä 2.10 metriin, kun ihmiset ovat eri pituisia. Jos sanoo, että kaikki virukset yleisesti kooltaan vaihtelevat välilä 60-140 nm — niinkuin Zhu ym. tekivät — se voi olla järkeenkäypää, mutta jos sanoo että yksittäiset SARS-Cov2 virionit (eli viruspartikkelit) vaihtelisivat näin paljon, se olisi sama kuin sanoisi että John muuttaa kokoaan 1.60 metristä 2 metriin olosuhteista riippuen!

Voitaisiin vastata sanomalla, että virukset eivät ole ihmisolentoja, mutta virologian mukaan on myös totta, että jokaisella viruksella on varsin stabiili rakenne. Joten SARS-Cov-2:n kanssa he venyttävät määritelmän rajoja, mikä yhä vain enemmän puhuu sen puolesta että kaikki tämän tietyn viruksen kanssa on vieläkin satunnaisempaa kuin normaalisti. Ja lupa käyttää tuollaista rajoittamatonta määritelmää on johtanut siihen, että koronaviruksen Wikipediatekstiä on muutettu, ja siinä kerrotaan nyt, että “kukin SARS-CoV-2 virioni on läpimitaltaan arviolta 50-200 nm”.

Se olisi sama kuin väittäisi, että Johnin pituus vaihtelee metristä 4 metriin olosuhteista riippuen!

Se mitä on luultu SARS-Cov2:ksi on itse asiassa kaikenlaisia partikkeleja, kuten voidaan nähdä myös Zhu:n ja kumppaneiden tutkimuksesta. Alla on valokuva, jota Zhu ym. esittelevät valokuvana SARS-Cov2:sta

Ruudun kokomittauksen (FreeRuler) avulla kirjoittajien SARS-Cov-2:ksi kutsumat hiukkaset voidaan mitata. Suurennetut partikkelit vasemmalla ovat arviolta 100 nm kukin (100 nm:n asteikolla). Mutta oikeanpuoleisessa kuvassa kaikki pienet partikkelit, joita nuolilla on merkitty kuvaan SARS-CoV-2:ksi, ovat kokoluokassa 1 mikrometri (1000 nm), niiden kokoluokka on täysin eri.

Mustat nuolet osoittavat itse asiassa rakkuloita. Joidenkin näiden partikkelien mittaaminen mittarilla kertoo, että keskirakkulan ylin partikkeli keskellä on lähes 52nm, Zhun esittämän välin (60-140 nm) alle; heti sen oikealla puolella oleva partikkeli on arviolta 57.5nm, edelleen alle rajan; melkein keskellä oleva alin rakkula, sen suurin partikkeli (keltainen nuoli) on arviolta 73.7 nm, joka osuu Zhun ym. rajoihin; ja viimeisenä vasen alempi rakkula, suurin partikkeli on 155.6nm, eli huomattavasti Zhun ym. rajojen maksimin yläpuolella (140nm).

On todennäköistä, että Wikipedian korjaus on myöhemmin tehty tämän ongelman peittämiseksi.

On vahvoja viitteitä siitä, että SARS-CoV-2:na pidetyt partikkelit voivat olla harmittomia tai jopa hyödyllisiä partikkeleja, niinkutsuttuja “solun ulkopuolisia vesikkeleitä” (EV:t), joiden koko vaihtelee suuresti (20:sta 10 tuhanteen nanometriin), mutta jotka suurimmaksi osaksi vaihtelevat 20-200 nanometrin välillä, ja joihin kuuluu niiden alakategoriana “eksosomit”.

Eksosomit ovat omien solujemme tuottamia partikkeleita, jotka sisältävät nukleiinihappoja, lipidejä ja proteiineja. Ne ovat mukana eri kehomme toiminnoissa, kuten immuunimolekyylien ja kantasolujen siirroissa, sekä solun kuona-aineiden poistossa.

Eksosomit ovat mahdollisesti suurin EV-luokka, ja niitä on tutkittu paljon 50 vuoden ajan. Vaikka harvat ovat kuulleet näistä hyödyllisistä partikkeleista, tieteellinen kirjallisuus niistä on laaja, ja PubMedissa tutkimuksia hakusanalla tulee 14 tuhatta! Me emme voi syventyä eksosomeihin enempää tässä, mutta on tärkeää huomauttaa miten niitä ei voi erottaa viruksista, ja useat tieteentekijät ovat sitä mieltä, että vaarallisena viruksena pidetty asia ei todellisuudessa olekaan muuta kuin hyödyllinen eksosomi.

Elektronimikroskoopissa näkyy tällaista [3]:

Kuten voidaan havaita, suurin eksosomeista on saman kokoinen ja rakenteeltaan samanlainen kuin väitetty SARS-CoV-2, ja täten on uskottavaa, että COVID-19 -potilaan keuhkonestenäytteen suuressa partikkelimeressä sen pinnalla lilluvat asiat eivät olekaan virusta vaan eksosomeja.

Miksi puhdistus on tärkeää SARS-COV-2:n olemassaolon osoittamiseksi

Loogisesti, jos meillä on useiden erittäin samanlaisten partikkelien viljelmä, partikkelien puhdistuksen tulee olla ensimmäinen askel, jotta voisimme todella määrittää ovatko viruksena pitämämme partikkelit oikeasti viruksia (puhdistuksen lisäksi tulee myös määrittää aiheuttavatko partikkelit sairauksia oikean elämän olosuhteissa, eikä pelkästään laboratoriossa).

Jos mitään partikkelien “puhdistusta” ei ole missään tehty, miten voidaan väittää että RNA on saatu virusgenomista? Ja miten sellainen RNA sitten voisi olla laajassa käytössä uusien virusten diagnosointiin, joko PCR-testillä tai muulla menetelmällä? Olemme kysyneet näitä kysymyksiä useilta virallisen koronanarratiivin edustajilta ympäri maailmaa, mutta kukaan ei ole osannut vastata niihin.

Siispä, kuten olemme esittäneet aiemmassa artikkelissa, se että RNA-geenisekvenssit — joita tieteentekijät ovat keränneet kudosnäytteistä heidän in vitro -tutkimuksiinsa käytettäviksi ja joiden perusteella niinkutsutut SARS-CoV-2 RT-PCR-testit on “kalibroitu” — kuuluisivat uudelle patogeeniselle virukselle nimeltä SARS-CoV-2 perustuu pelkkään puhtaaseen uskoon, ei faktoihin.

Tämän seurauksena ei voida väittää, että RNA-geenisekvenssit, jotka on “kerätty” näitä tutkimuksia varten valmistelluista kudosnäytteistä, joiden päälle PCR-testit on “kalibroitu”, olisivat minkään tietyn viruksen sekvenssejä, tässä tapauksessa SARS-CoV-2:n.

Sen sijaan kaikissa tutkimuksissa, jotka väittävät eristäneensä tai edes testanneensa virusta, ovat tehneet jotain aivan täysin muuta: tutkijat ottivat näytteitä potilaiden kurkusta tai keuhkoista, ajoivat ne sentrifugin läpi (näytteitä pyöritetään suurella nopeudella) ja erottelivat raskaat molekyylit kevyistä, ja sitten ottivat pinnalle kellumaan jääneet hiukkaset tutkittavakseen.

Tätä he kutsuvat “isolaatiksi”, mihin he sitten käyttivät PCR-testiä. Mutta tämä pinnalla lillunut tavara sisältää kaikenlaisia molekyylejä, miljardeja eri mikro- ja nanopartikkeleita, mm. edellämainittuja solun ulkoisia vesikkeleitä (EV:t) sekä eksosomeja, joita oma kehomme tuottaa ja jotka ovat usein mahdottomia erottaa viruksista:

Nykyään on melkein mahdoton tehtävä erotella EV:t ja virukset millään kanonisella vesikkelien erottelumenetelmällä, kuten differentiaalisentrifugilla, koska ne kiinnittyvät yhteen useasti niiden samankaltaisen koon takia,

…sanotaan tutkimuksessa The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses, joka on julkaistu toukokuussa 2020 Viruses-journaalissa.

Joten tieteentekijät “luovat” viruksen PCR:llä: otetaan alukkeita, eli aiemmin olemassaolevia geenisekvenssejä geenipankeista, muokataan niitä perustuen puhtaan hypoteettiseen päättelyyn, ja sitten asetetaan ne kosketuksiin erotellun pinnalla lilluneen liemen kanssa, kunnes ne kiinnittyvät (hehkutus) joihinkin liemen RNA-molekyyleihinM sitten käänteistranskriptaasientsyymillä muutetaan näin “kalastettu” RNA keinotekoiseksi tai komplementti-DNA:ksi (cDNA), jota voidaan sitten, ja vain ja ainoastaan sitten, prosessoida PCR:llä ja moninkertaistaa useiden PCR-testisyklien avulla.

(Jokainen sykli tuplaa DNA:n määrän, mutta mitä suurempi syklien määrä on tarpeen havaittavan “virusmateriaalin” tuottamiseksi, sitä matalampi PCR:n luotettavuus on — eli sen kyky oikeasti “tuottaa” mitään merkittävää sentrifugiliemen pinnalta kuoritusta tavaraasta. Syklien määrän ollessa yli 25, tulokset tuppaavat olemaan merkityksettömiä, ja kaikki nykyiset PCR-testit tai protokollat käyttävät aina yli 25 sykliä, monesti 35-45 sykliä.)

Asiaa ei helpota se, että alukkeet koostuvat 18-24 nukleotidista (emäspari) kukin; SARS-Cov-2 -viruksen oletetaan koostuvan 30 tuhannesta nukleotidista; joten alukkeet ovat ainoastaan 0.08 prosenttia viruksen genomista. Tämä tekee vieläkin mahdottomammaksi valita tietty virus mitä oikeasti etsitään niin hätäisin perustein, ja lisäksi miljardien erittäin samankaltaisten partikkelien keskeltä.

Mutta tämä ei vielä pääty tähän. Etsittävän viruksen ollessa uusi, selvästikään ei ole valmiita geenialukkeita joita vastaan verrata tiettyjä viruksen osia; joten otetaan alukkeita joiden uskotaan olevan lähimpänä hypoteettista viruksen rakennetta, mutta se on pelkkää arvailua, ja kun alukkeita sovelletaan sentrifugiliemeen, alukkeet voivat kiinnittyä mihin tahansa miljardeista liemen molekyyleistä, eikä sinulla ole oikeasti mitään ideaa siitä mitä olet saanut aikaan ja onko se nyt sitten etsimäsi virus. Se on, itse asiassa, uusi tutkijoiden luomus, jota he sitten kutsuvat SARS-Cov-2:ksi, mutta sillä ei ole minkäänlaista kytköstä oletettuun “todelliseen” virukseen, joka on taudinaiheuttaja.

“Virusgenomi” ei ole MITÄÄN muuta kuin tietokonemalli

Täyttä SARS-Cov-2 -virusgenomia ei ole koskaan sekvensoitu ja sen sijaan se on “parsittu kasaan” tietokoneella. Kalifornialainen lääkäri Thomas Cowan kutsui tätä “tieteelliseksi huijaukseksi”. Eikä hän ole ainoa!

Cowan kirjoitti lokakuun 15. päivä 2020:

Tällä viikolla kollegani ja ystäväni Sally Fallon Morell toi tietooni CDC:n julkaiseman huikean artikkelin, julkaistu kesäkuussa 2020. Artikkelin tarkoitus oli, että 20 virologia kuvaisi uuden SARS-Cov-2 -viruksen eristämisen, puhdistamisen ja biologisen määrittelyn taustalla olevan tieteen, ja jakaisi tämän inforn muulle tiedeyhteisölle.

Läpikotainen tekstin lukeminen paljastaa shokeeraavia yksityiskohtia.

Artikkeli kohdassa, jonka alaotsikko on “Täyden genomin sekvensointi”, sanottiin että “sen sijaan että genomi olisi eristetty ja sekvensoitu alusta loppuun”, CDC “suunnitteli 37 paria sisäkkäisiä PCR-testejä, jotka ulottuvat koko genomin mitalle, jotka perustuvat koronaviruksen referenssisekvenssiin” (GenBank accession no. NC045512).

Joten voidaan kysyä, miten he sitten sekvensoivat viruksen, eli analysoivat sen geneettisesti?

No, he eivät analysoineet koko genomia, vaan sen sijaan ottivat joitain sekvenssejä, joita viljelyistä oltiin löydetty, väittivät ilman minkäänlaisia todisteita että ne kuuluivat tietylle virukselle, aj sitten tekivät jonkinlaisen geneettisen tietokonepalapelin, jolla täyttivät tyhjät aukot.He käyttivät tietokonemallintamista käytännössä luomaan viruksen tyhjästä, niinkuin Andrew Kaufman sanoo.

Ehkäpä ei olekaan kauhean yllättävää, että yksi näistä alukkeista on Pasteur Instituten kehittämä, joka vastaa tasan tarkkaan ihmisgenomin kromosomia nro. 8.

Ei todisteita SARS-Cov-2:n lentokyvystä

Oletettavasti uuden viruksen leviämisen estämiseksi meitä pakotetaan turvaväleihin, pysymään toisistamme kaukana ja pitämään maskeja. Tämän idean taustalla on, että virukset ja erityisesti SARS-Cov-2, jonka uskotaan olevan hengitystiesairaus COVID-19:n taustalla, leviävät pisaratartuntana niiden kautta, jotka yskivät tai niistävät, ja joidenkin mukaan myös niiden jotka pelkästään puhuvat.

Mutta totuus on, että kaikki nämä teoriat viruksen leviämisestä ovat pelkkiä hypoteeseja eikä niitä ole koskaan osoitettu todeksi.

Näyttö tälle uupui alusta alkaen. Kuten raportoitiin Naturen artikkelissa huhtikuussa 2020, asiantuntijat eivät ole yhtä mieltä siitä, että SARS-CoV-2 leviäisi ilmassa, ja WHO:n itsensä mukaan “näyttö ei ole vakuuttavaa.”

Jopa kaikkein puhdasoppisimmassa mielessä ainoat tutkimukset, joissa koronaviruksen (ei siis SARS-Cov-2) leviäminen ilmateitse on “osoitettu” edes alustavasti, on tehty sairaaloissa ja hoivakodeissa, paikoissa joiden sanotaan tuottavan kaikenlaisia infektioita johtuen niiden hygieniaolosuhteista.

Mutta mikään tutkimus ei ole osoittanut, että virukset leviäisivät ilmateitse, tai suljetuissa mutta ilmastoiduissa tiloissa. Edes että olettaisi että ilmateitse leviäminen olisi mahdollista, pitää painottaa että “tartunnan” esiintymiseksi on tarpeen että oletetussa tartunnassa mukana olleet ovat lähikontaktissa vähintään 45 minuutin ajan.

Lyhyesti, radikaalit turvavälitoimet eivät perustu mihinkään tieteelliseen pohjaan.

Ei ole mitään oireetonta “infektiota”

Koska partikkelien puhdistaminen on korvaamaton vaatimus muille askelile, eli kausaliteetin ja testien “kalibroinnin” suorittamiselle, meillä on käsillämme testejä joiden diagnostinen merkitsevyys on nolla, ja täten WHO:n Tedros Adhanom Ghebreyesus’n hokema “testaa, testaa, testaa”-mantra, joka on mainittu kesäkuun 27. päivän artikkelissamme, on epätieteellinen ja harhaanjohtava.

Tämä pätee erityisesti ihmisten testaamiseen, joilla ei ole oireita. Tässä kontekstissa jopa kiinalainen tutkimus Wuhanista, joka julkaistiin Naturessa marraskuun 20. päivä 2020, jossa lähes 10 miljoonaa ihmistä oli testattu ja kaikki oireettomat positiiviset, uudelleen positiiviset ja heidän kanssaan lähikontaktissa olleet tapaukset eristettiin kahdeksi viikoksi kunnes PCR-testi oli negatiivinen, oli saanut selville, että:

Kaikki oireettomien positiivisten tapauksten kanssa lähikontaktissa olleet saivat negatiivisen testituloksen, mikä puhuu siitä että tässä tutkimuksessa selville saadut oireettomat positiiviset tapaukset eivät todennäköisesti olleet saaneet tartuntaa.

Jopa puhdasoppinen British Medical Journal hiljattain liittyi mukaan kritiikkiin.

Hieman ennen joulua tiedelehti oli julkaissut artikkelin otsikolla “COVID-19: Massatestaus on epätarkkaa ja antaa väärän turvallisuudentunteen, ministeri myöntää”, jossa selitettiin että eri puolilla Britanniaa käytössä olleet testit eivät olleet mitenkään tarkkoja oireettomien ihmisten tapauksessa. Artikkeli sanoi että se ei voi tarkasti määrittää onko jonkun testitulos positiivinen vai negatiivinen, niinkuin Collective Evolution kirjoitti. (WHO itse on myöntänyt tämän. Kahdesti. )

Ja viikkoja ennen oli mahdollista lukea BMJ:sta että:

COVID-19 -massatestaus on huonosti suunniteltu, huonosti arvioitu ja kallis sotku,

Ja että:

Ei ole tiedossa minkä arvoista terveiden populaatioiden testaaminen COVID-19:n varalta on, mutta sitä kuitenkin ollaan ottamassa käyttöön koko maan kattavasti

Ja että [tummennus oma]:

“UK:n pandemiatoimet nojaavat liian vahvasti tieteentekijöihin ja muihin valtion nimittämiin henkilöihin, joiden intressit ovat hämäräperäiset, mm. osakeomistuksia yhtiöissä jotka valmistavat diagnostisia COVID-19 testejä, hoitoja ja rokotteita

Tuon lisäksi lakimies Reiner Füllmich, Saksan ulkoparlamentaarisen “Stiftung Corona Ausschuss”-tutkimuskomitean jäsen, sanoi että Stefan Hockertz, farmakologia ja toksikologian professori, oli sanonut hänelle että tähän mennessä mitään tieteellistä näyttöä ei ole löydetty oireettomalle infektiolle.

Kun asiasta kysyttiin, Robert Koch Institute ei kyennyt mainitsemaan yhtäkään tutkimusta, joka olisi näyttänyt että (a) “positiivinen” oireeton kantaja olisi sairastuttanut jonkun toisen (ei ainoastaan jonkun toisen “positiivisen”), että (b) “positiiviset” henkilöt joilla on sairauden oireita olisivat sairastuttaneet jonkun toisen (ei ainoastaan “positiivisen”), ja että (c) kaikki ne jotka yleensäkään saivat “positiivisen” SARS-CoV-2 -testituloksen olisivat tehneet jostain toisesta henkilöstä “positiivisen”. [4]

“Jos ei enää testattaisi, korona katoaisi”

Jo muinoin toukokuussa suuret julkaisut kuten Journal of the American Medical Association sanoivat, että “positiivinen” PCR-testitulos ei välttämättä tarkoita että olisi virus”, kun taas The Lancetin tuore tutkimus sanoo että “RNA:n löytymistä ei voida käyttää tartuttavuuden päättelyssä“.

Tätä taustaa vasten voidaan vain olla yhtä mieltä Franz Kniepsin, monta vuotta Angela Merkelin lähipiirissä toimineen saksalaisten eläkerahastojen liiton johtajan, kanssa hänen tammikuun puolessa välissä annetusta lausunnostaan, että “jos ei enää testattaisi, korona katoaisi”.

Kiinnostavaa kyllä, jopa ylipuhdasoppinut saksalainen virustsaari ja valtion pääneuvonantaja karanteeneissa ja muissa keinoissa, Christian Drosten, on puhunut itsensä pussiin PCR-testin luotettavuudesta. Vuonna 2014 tehdyssä haastattelussa niinkutsutun MERS-CoVin PCR-testauksesta Saudi-Arabiassa hän sanoi:

[PCR] metodi on niin herkkä, että se voi havaita viruksen yksittäisen perimämolekyylin. Esimerkiksi, jos sellainen patogeeni sattuisi pääsemään hoitajan nenän limakalvoille päiväksi ilman, että hän sairastuisi tai huomaisi mitään, silloin hän onkin yhtäkkiä MERS-tapaus. Siellä missä ennen raportoitiin kuolemantapauksia, raportoidaan nyt lieviä tapauksia ja ihmisiä, jotka ovat olleet täysin terveitä, otetaankin mukaan tilastoihin. Tämä selittäisi myös sen miksi Saudi-Arabiassa on yhtäkkiä niin paljon tapauksia. Paikallismedia on revitellyt ongelmaa aivan poskettomasti.”

Kuulostaako tutulta?

Ja jopa Olfert Landt kritisoi PCR-testituloksia, sanoen että vain puolet niistä jotka ovat saaneet “koronatartunnan” levittävät sitä. Tämä on enemmän kuin huikeaa, sillä Landt ei ole vain Drostenin työpari joka on ollut kirjoittamassa Corman et al. paperia — ensimmäistä PCR-testiprotokollaa jonka WHO hyväksyi, joka on julkaistu tammikuun 23. 2020 Eurosurveillancessa — vaan myös TIB Molbiolin toimitusjohtaja, yrityksen joka valmistaa testejä tuon protokollan mukaan.

Valitettavasti tämä eturistiriita ei ole mainittu missään Corman/Drosten et al. paperissa, kun 22 tieteentekijää — joiden mukana oli yksi tämän artikkelin kirjoittajista, Stefano Scoglio — kritisoi sitä hiljattain syväluotaavalla tavalla.

Scoglio ja hänen kollegansa saivat selville “useita eturistiriitoja ainakin neljällä kirjoittajalla”, Christian Drosten mukaanlukien, sekä muita perustavanlaatuisia tieteellisiä ongelmia. Tämän takia he totesivat, että “Eurosurveillancen tieteellinen toimitus ei voi tehdä muuta kuin vetää julkaisu pois.”

Tammikuun 11. päivä 2021, Eurosurveillancen toimitus vastasi Torsten Engelbrechtille sähköpostilla kommenttipyyntöön hänen analyysistaan:

Me olemme tietoisia sellaisesta pyynnöstä [vetää pois Corman/Drosten et al. paperi] mutta me toivomme että ymmärrätte että me emme tällä hetkellä kommentoi tätä asiaa. Kuitenkin, me työskentelemme päästäksemme sopuun tammikuun loppuun 2021 mennessä.

Tammikuun 27. päivänä Engelbrecht lähestyi tiedejulkaisua jälleen kerran: “Nyt on tammikuun loppu. Sallikaa minun kysyä uudelleen: Mikä on kantanne mainittuun analyysiin Corman/Drosten et al. paperista? Ja aiotteko vetää Cormanin et al. paperin pois — vai mitä aiotte tehdä?” Kaksi päivää myöhemmin Eurosurveillancen päätoimitus vastasi seuraavasti:

Tämä kestää koska useita ihmisiä on mukana. Me kommunikoimme päätöksemme tulevassa julkaisun numerossa.

Miljardeja ja miljardeja on haaskattu testeihin joilla ei ole mitään arvoa

Kun mietitään uuden viruksen havaitsemisen faktoja ja SARS-CoV-2 PCR-testien merkityksellisyyttä, se on täysi skandaali että testien kustannuksista ei puhuta julkisesti, sillä ne ovat järkyttävät. Usein me saamme kuulla poliitikkojen ja puhuvien päiden suista, että tietyt kriteerit määrittävät tilanteet mahdollistavat sen ettei testeistä tarvitse maksaa, mutta se on aivan täyttä valetta. He tarkoittavat, että sinä et maksa heti, vaan veroissasi.

Mutta huolimatta siitä miten maksat testeistä, Sveitsissä esimerkiksi, PCR-testin hinta vaihtelee välillä CHF140-CHF200 (€134 – €191). Joten lasketaampa. Kirjoittamisen aikaan Sveitsissä, jossa on 8.5 miljoonaa asukasta, tehtiin arviolta 3,730,000 SARS-CoV-2 PCR-testiä, ja lisäksi noin 500,000 antigeenitestiä, jotka ovat hieman halvempia.

Jos testin keskihinta on CHF170 (€162) per PCR-testi, siitä tulee hulppeat CHF634 miljoonaa, eli €607 miljoonaa. Ja huolimatta oireettomien ihmisten testaamisen absurdiudesta, tammikuun 27. päivä Sveitsin liittovaltioneuvosto jälleen kerran pyysi että ihmiset menisivät testeihin. Se ilmoitti, että seuraavasta päivästä alkaen Sveitsin on maksettava veroissa oireettomien ihmisten massatestaus. Sveitsin liittovaltioneuvosto arvioi, että tämän hinta on arviolta 1 miljardia Sveitsin frangia.

Epidemiologi tri. Tom Jefferson sanoi Daily Mailin haastattelussa:

Useimmat PCR-testipakkaukset silti maksavat yli £100 yksityiseltä ostettuna, esimerkiksi, ja [UK] valtio sanoo, että se nyt toimittaa 500,000 päivässä. Mutta silloinkin nämä luvut jäävät paitsioon £100 miljardin summasta jonka pääministeri on valmistellut kulutettavaksi ‘kuun taivaalta’ tavoittelemiseen jossa kaikelle kansalle annettaisiin testipakkauksia [PCR ja muunlaisia] enemmän tai vähemmän tarpeen mukaan — summa joka on ainoastaan £29 miljardia vähemmän kuin koko NHS:n vuosibudjetti.

Saksassa hinta vaihtelee hurjasti, riippuen siitä onko testi yksityiseltä vai julkiselta puolelta, mutta keskimäärin se on noin saman verran kuin Britanniassa, ja testejä on tähän päivään mennessä tehty arviolta 37.5 miljoonaa.

Eli, miljardeja ja miljardeja haaskataan testeihin, joilla ei ole mitään arvoa ja joilla etsitään ympäri maailman molekylaarisesti ja digitaalisesti virusta jota ei ole koskaan löydetty.

 

Artikkelin julkaissut biblescienceforum.com

Lausunto viruksen eristämisestä (SOVI)

Eristys: Eristämisen teko; eristäminen käsitteenä tai olosuhteena tai yksin oleminen; erillisyys muista asioista tai henkilöistä; yksinolo.

– Oxford English Dictionary

Kiistely siitä onko SARS-CoV-2 -virusta koskaan eristetty tai puhdistettu jatkuu. Kuitenkin, käyttäen yllä esitettyä määritelmää, maalaisjärkeä, logiikan sääntöjä sekä tieteen ohjenuoria, jokaisen puolueettoman henkilön tulee tulla johtopäätelmään, joka sanoo että SARS-Cov-2 -virusta ei koskaan ole eristetty tai puhdistettu. Tämän seurauksena viruksen olemassaololle ei löydy tukea. Tämän faktan loogiset, maalaisjärkiset ja tieteelliset seuraamukset ovat seuraavat:

 • jonkin sellaisen rakennetta ja koostumusta, jonka olemassaoloa ei ole osoitettu, ei ole mahdollista tietää, tähän kuuluu kaikkien hypoteettisten piikkiproteiinien ja muiden proteiinien olemassaolo, rakenne ja toiminta;
 • jonkin sellaisen geenisekvenssi, jota ei ole koskaan löydetty, ei voi olla tiedossa;
 • jonkin sellaisen, jonka olemassaoloa ei ole osoitettu, “variantteja” ei voida tuntea;
 • on mahdotonta osoittaa, että SARS-CoV-2 aiheuttaa Covid-19 -nimellä tunnettua sairautta.

Niin lyhytsanaisesti kuin mahdollista, tässä on oikea tapa eristää, määrittää ja havainnollistaa uusi virus. Ensin, otetaan näytteitä (verta, ysköksiä, eritteitä) monilta ihmisiltä (esim. viideltä sadalta), joilla esiintyy oireita jotka ovat uniikkeja ja tarpeeksi ominaisia, joilla voidaan luonnehtia sairautta. Ilman että näitä näytteitä sekoitetaan MINKÄÄN kudoksen tai tuotteen kanssa joka sisältää geneettistä materiaalia, virologi liottaa, suodattaa ja käyttää sentrifugissa, eli siis puhdistaa, näytteen. Tämä yleinen käytössä oleva virologian tekniikka, jota on tehty vuosikymmenten ajan eristämään bakteriofageja1 ja niinkutsuttuja jättiviruksia kaikissa virologian laboratorioissa, mahdollistaa virologin havainnollistaa elektronimikroskoopissa tuhannet identtisen kokoiset ja muotoiset partikkelit. Nämä partikkelit ovat eristettyjä ja puhdistettuja viruksia.

Nämä identtiset partikkelit sitten tarkastetaan että ne ovat fyysisesti yhtenäisiä fyysisillä ja/tai mikroskooppisilla tekniikoilla. Kun puhtaus on määritetty, partikkeleja voidaan edelleen jatkotutkia. Näihin tutkimuksiin kuuluu partikkelien rakenteen, morfologian ja kemiallisen koostumuksen tarkastelu. Seuraavaksi niiden geneettinen koostumus määritellään ottamalla suoraan puhdistetuista partikkeleista geneettistä materiaalia ja käyttämällä geenisekvensointitekniikoita, kuten Sangerin sekvensointi joka on ollut olemassa vuosikymmenten ajan. Sitten tehdään analyysi sen varmistamiseksi, että nämä yhtenäiset partikkelit ovat eksogeenisiä (ulkosyntyisiä) alkuperältään, niinkuin viruksen käsitetään olevan, eikä normaaleja hajoamistuotteita kuolevasta ja kuolleesta kudoksesta.2 (Toukokuuhun 2020 mennessä me emme tiedä ketään virologia, joka olisi kyennyt määrittämään ovatko heidän näkemänsä partikkelit viruksia vaiko vain normaaleja kuolleiden ja kuolevien kudosten hajoamistuotteita.)3

1  Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake Elmenteita, KenyaJuliah Khayeli Akhwale et al, PLOS One, Published: April 25, 2019. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734 — noudettu 2/15/21
2  “Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death and Regeneration,” Maojiao Li1 et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020 October 2. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2020.573511/full — noudettu 2/15/21
3  “The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses,” Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May

Jos me olemme päässeet näin pitkälle, silloin meillä on täysin eristetty, määritetty ja geneettisesti sekvensoitu eksogeeninen viruspartikkeli. Kuitenkin edelleen pitäisi näyttää, että se on kausaalisuhteessa sairauteen. Tämä tapahtuu altistamalla ryhmä terveitä koehenkilöitä (eläimiä käytetään tähän yleensä) eristetylle, puhdistetulle virukselle tavalla, jolla taudin ajatellaan leviävän. Jos eläimet sairastuvat samaan tautiin, mikä määritetään kliinisillä kokeilla ja ruumiinavauksilla, silloin on näytetty että virus oikeasti aiheuttaa sairauden. Tämä demonstroi sairautta aiheuttavan taudinaiheuttajan infektiivisyyden ja välittymisen.

Yhtäkään näistä vaiheista ei ole yritetty SARS-CoV-2 -viruksen tapauksessa, eikä näitä askelia ole otettu yhdenkään niinkutsutun patogeenisen viruksen tapauksessa. Kirjallisuuskatsauksestamme käy ilmi, että yksikään tutkimus ei ole näyttänyt näitä askelia suoritetun lääketieteessä.

Sen sijaan vuodesta 1954 lähtien virologit ovat ottaneet puhdistamattomia näytteitä suhteellisen vähälukuiselta määrältä ihmisiä, usein kymmenen tai alle, joilla on ollut samankaltainen sairaus. Sitten he minimaalisesti prosessoivat tätä näytettä ja laittavat tätä puhdistamatonta näytettä kudosviljelmään, joka sisältää yleensä neljästä kuuteen muuntyyppistä materiaalia — joista kaikki sisältävät identtistä geneettistä materiaalia, jota kutsutaan “virukseksi”. Kudosviljelmää näännytetään ja myrkytetään ja se luonnollisesti hajoaa monentyyppisiksi partikkeleiksi, joista jotkut sisältävät geneettistä materiaalia. Kaiken järjen, logiikan, englanninkielen ja tieteellisen rehellisyyden vastaisesti tätä prosessia nimitetään “viruksen eristämiseksi”. Tämä uusi keitos sisältää geeninpalasia monista lähteistä, ja sille sitten tehdään geneettinen analyysi, josta luodaan tietokonesimulaatiolla väitetyn viruksen väitetty geenisekvenssi, niinkutsuttu in silico genome. Missään kohtaa oikeaa virusta ei tarkasteltu elektronimikroskoopilla. Missään kohtaa genomia tai sekvenssiä ei ole saatu oikeasta viruksesta. Tämä on tieteellinen petos.

Havainto siitä, että puhdistamaton näyte — joka laitetaan kudosviljelmään toksisten antibioottien, lehmän sikiökudoksen, vesikalvonesteen ja muiden kudosten kanssa — tuhoaa munuaiskudoksen jolle se asetetaan, tulkitaan todisteena viruksen olemassaolosta ja patogeenisuudesta. Tämä on tieteellinen petos.

Tästä eteenpäin, kun joku antaa sinulle tutkimuksen joka puhuu siitä miten SARS-Cov-2 -virus on eristetty, tarkasta menetelmäosuus. Jos tutkijat ovat käyttäneet verosoluja tai mitä tahansa muuta viljelymenetelmää, tiedät jo että heidän prosessinsa ei ollut eristäminen. Kuulet seuraavia tekosyitä sille miksi eristystä ei ole suoritettu:

 1. Potilaista ei löydetty tarpeeksi viruspartikkeleita analysoitavaksi.
 2. Virukset ovat solujen sisällä eläviä parasiitteja; niitä ei löydy solujen ulkopuolelta tällä tavoin.

Jos kohta numero 1 pitäisi paikkansa, ja me emme löytäisi virusta sairaiden ihmisten ysköksistä, mihin näyttöön he silloin luulevat perustavansa sen, että virus on vaarallinen tai jopa tappava? Jos kohta numero 2 pitäisi paikkansa, miten virus sitten leviäisi ihmisestä toiseen? Meille sanotaan, että se syntyy solussa ja infektoi muita. Miksi sitä siis ei olisi mahdollista löytää?

Näiden virologian tekniikoiden ja päätelmien kyseenalaistaminen ei ole jokin harhaanjohtava tai erimielisyyttä aiheuttava ongelma. Tämän totuuden valottaminen on olennaista sille, että voimme lopettaa tämän kauhean petoksen, joka ihmiskunnalla on tällä hetkellä vastassaan. Sillä, kuten me nyt tiedämme, jos virusta ei oltaisi koskaan eristetty, sekvensoitu tai osoitettu aiheuttavan sairautta, jos virus olisi mielikuvituksen tuotetta, miksi meidän tulisi pitää maskeja, turvavälejä ja laittaa koko maailma vankilaan?

Lopuksi, jos patogeenisia viruksia ei ole olemassa, mitä noihin injektoitaviin piikkeihin, joita me virheellisesti nimitämme “rokotteiksi”, on oikein laitettu ja mikä niiden todellinen tarkoitus on? Tämä tieteellinen kysymys on aikamme kaikkein kiireellisin ja relevantein ratkaistava ongelma.

Me olemme oikeassa. SARS-Cov-2 -virus ei ole olemassa.

Sally Fallon Morell

Sally Fallon Morell, MA

Thomas Cowan

Dr. Thomas Cowan, MD

Andy Kaufman

Dr. Andrew Kaufman, MD

 

Artikkelin julkaissut andrewkaufmanmd.com


Tekstin tueksi suomenkielinen video:

 

Miljoonan rahapalkkio tarjottu sille, joka osoittaa Sars-Cov-2 -viruksen olevan olemassa

Monet tutkimukset ja raportit on hiki päässä kirjoitettu ja julkaistu ympäri maailmaa tuhoisasta COVID-19 (eli CCP) -viruksesta, mutta kuitenkaan eräille ihmisille ja instituutioille mediavouhkaus ei ole ollut riittävä tae osoittamaan, että esiintyneet kuolemat voitaisiin liittää uuteen virustautiin.

Monta aloitetta myöhemmin, jotka ovat tarjonneet palkkioita sille joka kykenee eristämään viruksen joltain, jonka väitetään saaneen siitä tartunnan, evankelistapastori ja journalisti Samuel Eckertin vetämä ryhmä rikkoi ennätykset tarjoamalla miljoona euroa palkkioksi löytäjälle.

1 miljoonaa € tieteellisestä näytöstä, joka osoittaa koronaviruksen olevan olemassa, mukaanlukien kaikista prosessin vaiheista dokumentoidut todisteet”, sivuilla ilmoitetaan. (toim. huom. palkkiota on nyt nostettu 1,5 miljoonaan euroon! https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/ )

Tulisi huomauttaa, että viruksen olemassaoloa ei tässä epäillä, vaan sen sijaan epäillään sitä, että virus olisi kuolinsyy kaikilla niillä ihmisillä, jotka siitä ovat tartunnan saaneet.

Verkkosivuilla lukee lisäksi: “Tämänhetkinen tarjous 1 miljoonaa EUROa tullaan maksamaan täysin Team Samuel Eckertin pussista. Kiitos paljon omistautumisestanne! Ottakaa yhteyttä.

Hän oli jo kerännyt arviolta $13500, jotka tullaan palauttamaan lahjoittajille.

Eckert on vain yksi monista ihmisistä, jotka epäilevät koko CCP-viruksen narratiivia ja sitä kovaa pakottamista jolla rokotteita ollaan haluttu ihmisten ottavan ympäri planeettaa.

Hän on myös luonut kanavat Telegramiin ja muihin medioihin, jotka toimivat keskustelupalstoina kaikille samanmielisille. Yhdellä hänen Telegram-tilillään on 120 tuhatta seuraajaa.

Italialainen toimittaja Cesare Sacchetti kertoo hieman enemmän Eckertin palkkioon oikeuttavan kilpailusuoritteen vaatimuksista.

Saksalainen journalisti Samuel Eckert tarjoaa 1 miljoonan dollarin palkkiota niille, jotka esittävät kiistämättömät näytöt COVID-19 -viruksen olemassaolosta”, hän kirjoittaa eräässä twiitssään.

Näytöllä hän tarkoittaa viruksen eristämistä Kochin postulaattien mukaisesti. Tähän päivään mennessä kukaan ei ole kyennyt vastaamaan Eckertin haasteeseen”, muistuttaen että käsillämme oleva pandemiavirus ei täytä klassisia Kochin 1900-luvun alussa luonnostelemia vaatimuksia virustaudin määritelmälle.

Robert Koch oli saksalainen lääkäri, joka voitti lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1905 hänen työstään tuberkuloosin parissa, ja hän määritteli viruksen sen tappavuuden perusteella, ei olemassaolon perusteella.

Monet kysymykset pandemian ympärillä sekä WHO:n ristiriidat ja vaikeudet viruksen alkuperän määrittämisessä Wuhanin laboratoriosta Kiinassa eivät selkiytä asiaa yhtään.

Yhä enemmän ja enemmän kysymyksiä jää avoimeksi, kuten Etelä-Kalifornialaisen immunologi-virologi tri. Derek Knaussin jättämä oikeusjuttu yhdessä hänen kollegoidensa kanssa 7 yliopistosta CDC:tä vastaan petoksesta.

Testattuaan 1500 näytetää “positiivisen” CCP-virustestituloksen saaneilta, nämä tieteentekijät saivat selville, että KAIKKI näytteet sisälsivät influenssa A:ta tai B:tä, mikä oltiin saatu selville muuallakin, eikä yhtään COVID-19:a.

Kun labratiimini ja minä ajoimme näytteet Kochin postulaattien läpi ja tarkastelimme niitä elektronimikroskoopilla, kävi ilmi että näytteissä EI OLLUT YHTÄÄN COVIDia. Löysimme 1500 näytettä lähinnä influenssa A:ta tai B:tä, mutta ei COVIDia.”, sanoi Knauss.

Artikkelin julkaissut Principia Scientifica

 

Samuel Eckertin lupaus maksaa 1,5 miljoonaa euroa COVID-viruksen osoittamisesta kuolinsyyksi

Me olemme saaneet selville…

Kaikki virologit, ei ainoastaan tässä listatut, ovat petkuttaneet itseään ja kansaa kun he ovat väittäneet, että SARS-Cov-2 aiheuttaa sairautta. Virologit ovat tahattomasti tappaneet soluja koeputkessa, uskoen että tämä olisi näyttöä viruksen olemassaolosta ja sen eristyksestä. Virologit ovat konstruoineet ainoastaan mentaalisesti geenisekvenssin kuolleiden solujen palasista, ja esittäneet sen faktana. Testiproseduurit täten eivät ole päteviä tai merkityksellisiä. He ovat raportoineet tyypillisiä elektronimikroskoopilla nähtäviä kuolevan solun rakenteita. Tällaisia ​​rakenteita ei ole koskaan aikaisemmin voitu havaita tai tunnistaa ihmisestä!

Meidän tavoitteemme

Nämä erehdyksessä aikaansaadut tapahtumat ovat etäännyttäneet lääketieteen kauas todellisuudesta ja todellisen terveyden ymmärryksestä. Me haluamme tuoda oman panoksemme kattavaaan terveyden ja sairauksien ymmärrykseen kaikilla ihmisillä.

Me takaamme:

1,5 miljoonaa € virologille, joka esittää tieteelliset todisteet koronaviruksen olemassaolosta, mukaanlukien dokumentoidut kontrollikokeet kaikista todistuksen eri vaiheista.

Hienoa, veto on voimassa!

Nämä asiat on kumottava:

1. Virologit tulkitsevat solukuolemaa laboratoriossa ja sanovat sitä viruksen aiheuttamaksi. Johtuen kontrollikokeiden puutteesta, he sivuuttavat sen seikan että he itse tappavat soluja laboratoriossa ja tahattomasti, myrkyttämällä niitä ja pitämällä niitä ravinnotta. Tämä väärintulkinta perustuu yhteen ainoaan John Franklin Endersin ja hänen kollegoidensa tekemään tieteelliseen julkaisuun 6/1/1954. Tämä julkaisu on korkeimman oikeuden määräyksellä sanottu olevan pätemätön tuhkarokon tapauksessa, sekä myöskin kaikessa muussa virologiassa vuodesta 1954 eteenpäin ja erityisesti koronahysteriassa.

2. Virologit mentaalisesti/tietokoneilla kasaavat kuolleiden solujen niinkutsutusta geneettisestä informaatiosta lyhyitä pätkiä yhteensovittamalla pitkän geneettisen koodin, jonka he esittävät viruksen geneettisenä koodina. Mentaalista/laskennallista prosessia kutsutaan kohdistukseksi. Näin tekemällä he eivät ole tehneet kontrollikokeita, ja mentaalisesti/laskennallisesti halutun perimäketjun rakentamista lyhyistä pätkistä yrittämällä he ovat sovittaneet yhteen geneettisen tiedon palasia myös ei-tartunnan saaneista lähteistä.

3. Virologit tarvitsevat aina viruksen geneettisen koodin, jotta kohdistus voitaisiin suorittaa. Kuitenkin, he ovat käyttäneet perimäsäiettä, joka on luotu mentaalisesti/laskennallisesti eikä koskaan sellaista, joka olisi löydetty oikeasta elämästä. He eivät näin milloinkaan ole yrittäneet kontrolloida sitä voidaanko saatavilla olevan ”viruksen” perimätiedon datajoukolla myös konstruoida joitain muitakin aivan täysin asiaan liittymättömiä viruksia.

4. Virologit eivät koskaan ole nähneet tai eristäneet ”viruksia” ihmisistä, eläimistä, kasveista tai niiden nesteistä. He ovat tehneet tämän ilmeisesti ainoastaan epäsuorasti, ja aina erittäin erikoisin ja keinotekoisin solujärjestelmin laboratoriossa. He eivät koskaan ole maininneet tai dokumenteoineet kontrolliyrityksiä siitä ovatko he onnistuneet esittämään ja eristämään virusta myös ihmisistä, eläimistä, kasveista tai niiden nesteistä.

5. Virologit eivät koskaan ole eristäneet oletettuja viruksia, jotka he ovat valokuvanneet elektronimikrografeilla, määrittäneet biokemiallisesti tai joista he ovat saaneet oletetun geneettisen materiaalin. He eivät koskaan ole suorittaneet tai julkaisseet kontrollikokeita, joilla määritettäisiin ovatko he, näiden rakenteiden eristämisen jälkeen, voineet havaita ”virusproteiineja” (viruskuori) tai varsinkaan viruksen perimäketjua, jonka oletetaan olevan keskeinen komponentti viruksen ominaisuuksien joukossa.

6. Virologit pitävät viruksina tai viruskomponentteina virhehavaintoja kuolevista soluista/kudoksista ja tyypillisistä rakenteista, joita muodostuu kun solukomponentteja kuten proteiineja, lipidejä ja muita liuotinaineita ajetaan koneiden läpi. Jälleen kerran tässäkin kontrollikokeet puuttuvat, ja saman käsittelyn saaneita soluja/kudoksia ei-tartunnan-saaneilta ei verrata havaintoihin.

7. Niinkutsutut tartuntakokeet, joita virologit suorittavat osoittaakseen oletettujen virusten tarttuvuuden ja patogeenisuuden, vievät pohjan koko virologialta. On varsin selvää, että kokeet itsessään aiheuttavat oireita, jotka tulkitaan väärin eläinkokeissa todisteina oletettujen virusten olemassaolosta ja vaikutuksista. Taas kerran kontrollikokeet uupuvat, joissa tehtäisiin sama käsittely ei-infektoituneille tai steriloiduille materiaaleille.

 

Artikkelin julkaissut samueleckert.net

Tuhannet lääkärit ovat allekirjoittaneet Rooman julistuksen

Lääkärien julistus GLOBAL COVID SUMMIT – Rooma, Italia

International Alliance of Physicians and Medical Scientists, syyskuu 2021

(italiaksi) (slovakiaksi) (hollanniksi) (espanjaksi)

[PÄIVITYS: kello 16:45 ET mennessä 1.10.2021 yli 8,600 lääkäriä ja tieteilijää on allekirjoittanut Rooman julistuksen. Liity mukaan ja allekirjoita täällä: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/]

Me maailman lääkärit, yhdessä ja lojaaleina Hippokrateen valalle, tunnustamme lääkärin ammatin harjoittamisen siten kuin me sen tunnemme olevan tällä hetkellä tienhaarassa, olemme pakotettuja julistamaan seuraavaa;

OTTAEN HUOMIOON, että meidän äärimmäisenä vastuuna ja tehtävänämme on ylläpitää ja palauttaa lääketieteen kunnia, rehellisyys, tieto ja taito;

OTTAEN HUOMIOON, että meidän kykyämme vastaan huolehtia potilaistamme hyökätään ennennäkemättömällä tavalla;

OTTAEN HUOMIOON, että päätöksentekijät ovat valinneet pakottaa “yksi koko sopii kaikille”-mallin hoitostrategiaa, mikä on johtanut tarpeettomaan sairauteen ja kuolemaan, sen sijaan että oltaisiin ylläpidetty yksilöllisen, henkilökohtaisen potilashoidon peruskäsitteitä, jotka ovat osoittautuneet turvallisiksi ja tehokkaammiksi;

OTTAEN HUOMIOON, että lääkärit ja muut terveydenhuoltoalan toimijat, jotka ovat työskentelemässä eturintamassa hyödyntäen epistemologian, patofysiologian ja farmakologian tietojaan, ovat usein ensimmäisiä jotka tunnistavat uudet, potentiaalisesti henkiä pelastavat hoitomuodot;

OTTAEN HUOMIOON, että lääkäreitä kielletään yhä enemmän käymästä avointa ammattikeskustelua ja ideoidenvaihtoa uusista ja kehittyvistä sairauksista, mikä sekä vaarantaa lääkärin ammatin olemuksen että, vielä tärkeämpänä, vielä traagisempana, vaarantaa potilaittemme hengen;

OTTAEN HUOMIOON, että tuhansilta lääkäreiltä on estetty hoidon tarjoaminen potilailleen apteekkien, sairaaloiden ja terveydenhuoltoalan laitosten asettamien rajoitusten seurauksena, mikä on tehnyt suuresta osasta tervedenhuoltoalan työntekijöitä avuttomia suojelemaan potilaitaan taudin uhatessa. Lääkärit neuvovat nyt potilaitaan yksinkertaisesti menemään kotiin (mikä antaa viruksen replikoitua) ja palaamaan kun sairaus pahenee, mikä johtaa satoihin tuhansiin tarpeettomiin potilaskuolemiin koska hoitoa ei ole annettu;

OTTAEN HUOMIOON, että tämä ei ole lääketiedettä. Tämä ei ole hoitoa. Nämä käskyt saattavat olla rikos ihmiskuntaa vastaan.

ON TODETTAVA, ETTÄ ON:

PÄÄTETTY, että lääkäri-potilassuhde tulee palauttaa. Lääketieteen koko ydin on tässä suhteessa, mikä mahdollistaa lääkärin parhaiten ymmärtää potilastaan ja hänen sairauttaan, suunnitella hoitoa jolla on parhaat selviämismahdollisuudet, kun potilas aktiivisesti osallistuu hoitoonsa.

PÄÄTETTY, että poliittinen tunkeutuminen lääketieteen ja lääkäri/potilassuhteen harjoittamiseen tulee loppua. Lääkärien, ja kaikkien terveydenhuoltoalan työntekijöiden, tulee olla vapaita harjoittamaan lääketieteen tietoja ja taitoja ilman pelkoa rangaistuksista, sensuurista, pilkkaamisesta tai kurinpidollisista toimista, mm. mahdollisesta toimiluvan menettämisestä, vakuutussopimusten menettämisestä tai valtion tahojen ja organisaatioiden väliintulosta — mikä vielä pahemmin estää meitä hoitamasta tarpeessa olevia potilaita. Enemmän kuin koskaan oikeutta ja kykyä objektiivisesti keskustella tieteellisistä havainnoista, mikä lisää meidän ymmärrystämme sairaudesta, tulee suojella.

PÄÄTETTY, että lääkärien tulee puolustaa oikeuttaan määrätä hoitoa, kun he noudattavat dogmia ENSINNÄKIN, ÄLÄ VAHINGOITA. Lääkäreitä ei tule rajoittaa määräämästä turvallisia ja tehokkaita hoitoja. Nämä rajoitteet yhä vain aiheuttavat tarpeetonta sairautta ja kuolemaa. Potilaan oikeudet, sen jälkeen kun heitä on täysin informoitu jokaisen vaihtoehdon riskeistä ja hyödyistä, tulee palauttaa näiden hoitojen vastaanottamiseksi.

PÄÄTETTY, että me kutsumme maailman kaikkia lääkäreitä ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia liittymään mukaan tähän jaloon tavoitteeseen meidän ponnistellessamme palauttamaan luottamus, rehellisyys ja ammattimaisuus lääketieteen harjoittamiseen.

PÄÄTETTY, että me kutsumme kaikkia maailman tieteentekijöitä, joiden osaaminen on biotieteiden tutkimuksessa, ylläpitämään mitä korkeimpia eettisiä ja moraalisia standardeja, vaatimaan itseltään kykyä tehdä ja julkaista objektiivista, empiiristä tutkimusta ilman pelkoa kostoiskuista heidän uralleen, maineelleen tai elinkeinolleen.

PÄÄTETTY, että me kutsumme potilaita, jotka uskovat lääkäri-potilassuhteen tärkeyteen ja kykyyn olla aktiivisena vastaanottajana hoidossa, vaatimaan pääsyä tieteeseen perustuvaan lääketieteelliseen hoitoon

TÄMÄN VAKUUDEKSI, tämän Julistuksen allekirjoittaneet ovat kirjoittaneet nimensä alle ensimmäisen nimenkirjoittajan päivämäärästä eteenpäin.

ALLEKIRJOITA JULISTUS: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/

Jo allekirjoittaneet

Lääkärit ja lääketieteen tutkijat

Dr. Ira Bernstein, co-founder, Canadian Covid Care Alliance; lecturer, Dept. of Family and Community Medicine, University of Toronto

Dr. Paul E. Alexander, clinical epidemiologist, former WHO-PAHO and US HHS consultant/senior Covid Pandemic advisor

Dr. Pierre Kory, critical care and pulmonary medicine specialist, former Chief of Critical Care Service and Medical Director of Trauma and Life Support Center at University of Wisconsin

Dr. Tess Lawrie, Director, The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd; founder, British Ivermectin Recommendation Development; CEO of non-profit Ebmcsquared CiC

Dr. Héctor Carvallo, former professor of Internal Medicine, Universidad de Buenos Aires, former Director Ezeiza Hospital, Buenos Aires, Argentina

Dr. Mobeen Syed, physician, computer scientist, CEO of DrBeen Corp (US), clinical consultant (Pakistan)

Dr. Paul E. Marik, professor of medicine and Chief of Pulmonary and Critical Care Medicine, Eastern Virginia Medical School

Dr. Flavio Cadegiani, endocrinologist & visiting professor, faculty of Floriano (FAESF); ad hoc consultant, Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisa); consultant for National Commission for Incorporation of New Technologies, Devices and Drugs, Brazil, Brazil

Dr. Marc G. Wathelet, molecular biologist, innate immunology and coronavirus expert, consultant, Belgium

Dr. Eivind H. Vinjevoll, senior consultant of anesthesiology and intensive care medicine, chief medical advisor of emergency medicine, Volda, Norway

Dr. Heather Gessling, family medicine doctor in Columbia, Missouri

Dr. Mark McDonald, double board-certified child and adolescent psychiatrist, Los Angeles, California

Dr. Olufemi Emmanuel Babalola, professor of ophthalmology, IP HOD Surgery, Bingham University, Jos/Karu, Nigeria

Dr. Richard Urso, scientist, sole inventor of an FDA-approved wound healing drug, former Chief of Orbital Oncology at MD Anderson Cancer Center

Dr. John Littell, family physician, with practices in Kissimmee and Ocala, Florida

Dr. Ryan Cole, board-certified pathologist, CEO of Cole Diagnostics, Boise, Idaho

Dr. Brian Tyson, family medicine doctor, Urgent Care Covid Clinic, Imperial Valley, California

Prof. Andrea G. Stramezzi, Italy

Dr. Zsuszanna Ragó, specialist in coronavirus, primary care; IVERCOV project leader, University of Debrecen, Hungary

Dr. Robert W. Malone, gene therapy, bio-defense, vaccines and immunology; discoverer of in-vitro and in-vivo RNA transfection and architect of mRNA vaccine platform

Dr. Jean-Jacques Rajter, critical care, pulmonary medicine, sleep medicine

Dr. Wong Ang Peng, Malaysian Alliance for Effective Covid Control (MAECC)

Dr. Peter McCullough, clinical cardiologist, preventive cardiology and advanced lipidology, former vice chief of internal medicine at Baylor University Medical Center

Dr. Jose Iglesias, associate professor, Hackensack Meridian School of Medicine at Seton Hall

Dr. Geert Vanden Bossche, virology, vaccine R&D, former Sr Ebola Program Manager, Global Alliance for Vaccines & Immunization (GAVI), former Head of Vaccine Development Office, German Center for Infection Research

Dr. Catherine L. Lawson, research professor, Institute for Quantitative Biomedicine, Rutgers University, Piscataway, New Jersey

Dr. Barton Lane, emeritus professor of diagnostic radiology, Stanford University Medical Center, Palo Alto, California

Dr. Claudio Saliba de Avelar, medical coordinator, Espaço Mulher, Pardini Institute, Belo Horizonte, Brazil

Dr. Claudia Chaufan, professor, Health Policy and Global Health, York University, Toronto

Dr. Gregory Dembo, director of Transplant Anesthesia, University of Washington Medical Center, Seattle, Washington

Dr. Panayiotis A. Ellinas, family medicine, former US Army Lt Colonel and Army Surgeon General Subject Matter Expert in preventive medicine

Dr. Brian J. Koos, maternal and fetal medicine, UCLA Medical Center, Los Angeles, California

Dr. Giovanni Frajese, endocrinology and cancer research; associate professor, Applied Medical Technical Sciences, University of Rome “Foro Italico”, Rome, Italy

Dr. Eric Wargotz, Clinical Professor of Pathology & Laboratory Medicine, the George Washington University School of Medicine, Washington, DC

Dr. Phillip Sirota, Veterans Affairs Health Care System, Phoenix, Arizona

Dr. Donald W. Miller, retired Professor Emeritus of Surgery, former Chief of Division of Cardiothoracic Surgery, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington

Dr. Xiaoxu Lin, former microbiologist, Walter Reed Army Institute of Research, Viral Diseases Branch, former in-theater infectious diseases surveillance lab head, US Army

Dr. R. Duane Cook, thoracic and cardiovascular surgeon, University of Florida Health

Dr. Ming Chu Wang, Department of Anesthesia, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

Dr. Ondrej Halgas, biomedical researcher, University of Toronto, Canada

Dr. Mark Kreimer, board certified emergency medicine physician, Brooklyn, New York

Dr. Ram Duriseti, clinical associate professor, Stanford University Division of Emergency Medicine, Palo Alto, California

Dr. Kraig Lage, diagnostic radiology, University Of Missouri HealthCare, Columbia, Missouri

Dr. Annie L. Emmick, board certified pediatric specialist, Northwestern Medicine, Illinois

Dr. Brent Stewart, Emeritus Professor, Diagnostic Physics, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington

Dr. Andrei N. Tchernitchin, director of Laboratory of Experimental Endocrinology and Environmental Pathology ICBM, Faculty of Medicine, University of Chile

Dr Simon J Thornley, public health physician, lecturer and researcher in epidemiology and biostatistics, University of Auckland, New Zealand

Dr. Spiro P. Pantazatos, Assistant Professor of Clinical Neurobiology (Psychiatry) at Columbia University, research scientist at New York State Psychiatric Institute

Dr. Marialuisa Partisani, deputy head, general medicine, HIV infection care center, Hopitaux Universitaires de Strasbourg, France

Dr. Allesandro Santin, professor of obstetrics, gynecology, and reproductive sciences, Yale School of Medicine; Disease Aligned Research team leader, Yale Cancer Center, New Haven, Connecticut

Dr. Marie Kuffner, former professor of clinical anesthesiology and former chief of staff, UCLA Medical Center; past president of the California Medical Association


Sekä tuhannet muut lääkärit ja lääketieteen tutkijat ympäri maailman.   Artikkelin julkaissut https://doctorsandscientistsdeclaration.org/

COVID-rokotteet: tarve, tehokkuus, turvallisuus

Poistamista edeltänyt versio on arkistoitu täällä.

*

Tiivistelmä: COVID-19 rokotevalmistajat ovat saaneet kierrettyä tuotevastuunsa rokotteen aiheuttamalta haitalta. Täten kaikkien COVID-19 rokotteita valtuuttavien, pakottavien ja niitä antavien tulee ymmärtää rokotteista esitetyt näytöt hyödyistä ja haitoista, sillä vastuu lankeaa heille.

Lyhykäisyydessään, saatavilla oleva näyttö ja tiede viittaavat siihen, että COVID-19 rokotteet ovat tarpeettomia, tehottomia ja turvattomia.

 • Tarve: Henkilöt, joiden immuunijärjestelmä toimii normaalisti (immunokompetentit), ovat suojassa SARS-CoV-2:lta soluimmuniteetillaan. Vähäriskisten ryhmien rokottaminen on täten tarpeetonta. Immuunipuutteisille henkilöille, jotka sairastuvat COVID-19 tautiin, on olemassa laaja valikoima lääketieteellisiä hoitoja, jotka on osoitettu turvallisiksi ja tehokkaiksi. Haavoittuvaisten ihmisten rokottaminen on täten yhtä tarpeetonta. Sekä immunokompetentit että immuunipuutteiset ryhmät suojataan paremmin eri SARS-CoV-2 -variantteja vastaan oman kehon luonnollisella immuniteetilla ja lääkinnällä eikä niinkään rokottamalla.
 • Tehokkuus: COVID-19 rokotteilta puuttuu pätevä toimintamekanismi SARS-CoV-2:n aiheuttamaa hengitystieinfektiota vastaan. Vasta-aineiden tuottaminen ei voi estää SARS-CoV-2:n kaltaisen taudinaiheuttajan aiheuttamaa infektiota, joka tunkeutuu hengitysteihin. Lisäksi mitkään rokotteet eivät ole koekäytössä tarjonneet näyttöä siitä, että rokottaminen ehkäisisi rokotettujen ihmisten infektioita. Kehoitus ottaa rokote “toisten suojelemiseksi” on täten perusteeton.
 • Turvallisuus: Rokotteet ovat vaarallisia sekä terveille henkilöille, että kroonisia sairauksia sairastaville, seuraavista syistä: kuolettavan ja ei-kuolettavan veritukoksen muodostumisen riski, mm. verenvuodot, aivojen tromboosi, infarkti ja sydänkohtaukset; autoimmuuni- ja allergiset reaktiot; taudin vasta-ainevahvistus (ADE); ja rokotteiden epäpuhtaudet hosumalla tehdystä pikaisesta valmistuksesta ja tuotantostandardeista johtuen, joita ei ole valvottu normaaliin tyyliin.

Riski/hyötylaskelma on täten selkeä: kokeelliset rokotteet ovat tarpeettomia, tehottomia ja vaarallisia. Kokeellisia COVID-19 rokotteita valtuuttaneet, pakottaneet tai antaneet tahot altistavat populaatiot ja potilaat vakavalle, tarpeettomalle ja perusteettomille lääketieteellisille riskeille.

1. Rokotteet ovat tarpeettomia

1. Useat tutkimukset viittaavat siihen, että immunokompetenteilla ihmisillä esiintyy “robusti” ja pitkäkestoinen solullinen (T-solu) immuniteetti SARS-CoV viruksia vastaan [1], mukaanlukien SARS-CoV-2 ja sen variantit [2]. T-solujen suoja johtuu sekä altistumiselta SARS-CoV-2:lle itselleen että ristireaktioimmuniteetista, joka on seurausta aiemmasta altistumisesta nuhakuumeelle ja SARS-koronaviruksille [1,3-10]. Sellainen immuniteetti on havaittavissa infektioiden jälkeen jopa 17 vuoden takaa [1,3]. Täten immunokompetenttien ei tarvitse ottaa rokotetta SARS-Cov-2:a vastaan.

2. Luonnollinen T-soluimmuniteetti tarjoaa vahvemman ja kattavamman suojan kaikkia SARS-CoV-2 -variantteja vastaan rokotteisiin verrattuna, koska luonnollinen immuniteetti tunnistaa useita viruksen epitooppeja ja kostimulatiivisia signaaleja, ei pelkästään yksittäistä (piikki) proteiinia. Näin immunokompetentit ihmiset ovat omalla immuniteetillaan paremmin suojassa SARS-CoV-2:a vastaan sekä kaikkia muita mahdollisesti syntyviä variantteja vastaan verrattuna nykyiseen rokotevalikoimaan.

3. Rokotteita on markkinoitu keinona estää asymptomaattiset taudin muodot [11], ja täten myös “asymptomaattinen taudin levittäminen”. Kuitenkin, “asymptomaattinen taudin levittäminen” on epäsoveltuvan ja epäluotettavan PCR-testiprosessin ja sen tulkinnan tuote, mikä johtaa korkeaan väärien positiivisten tulosten esiintymisasteeseen [12-15]. Näyttö viittaa siihen, että PCR-positiivinen, oireeton henkilö on terve ja saanut väärän positiivisen testituloksen, eikä hän ole taudinkantaja. Kattava tutkimus 9899828 henkilöstä Kiinassa sai selville, että positiivisen COVID-19 testituloksen saaneet eivät olleet koskaan tartuttaneet muita ihmisiä [16]. Päin vastoin, CDC:n lainaamat tutkimukset [17,18] joilla oikeutetaan väitteet oireettomasta tartuttamisesta perustuvat hypoteettisiin malleihin, ei empiirisiin havaintoihin. Ne esittävät oletuksia ja arvioita eikä niinkään tutkimusnäyttöä. Asymptomaattisen infektion ehkäiseminen ei ole kelpo järkisyy suuren kansanosan rokottamiselle.

4. Useimmissa maissa useimmilla henkilöillä on nyt immuniteetti SARS-CoV-2:a vastaan [19]. Riippuen heidän aiemmin hankitusta risti-immuniteetistaan, heillä ei ole ollut mitään oireita, heidän oireensa ovat olleet vähäisiä tai taudinkuvalle epätavallisia, tai vakavampia, mahdollisesti esim. anosmia (hajuaistin katoaminen) tai muu COVID-19 taudille tavanomaisempi oire. Huolimatta taudin vakavuudesta, heillä on nyt riittävä immuniteettisuoja taudin vakavalta muodolta, mikäli he sille altistuisivat. Tämä suurin osa kansasta ei hyödy rokottamisesta mitenkään.

5. Populaation maailmanlaajuinen henkiinjäämisaste COVID-19:n tapauksessa ylittää 99.8% [20-22]. Maissa, joissa infektioita on esiintynyt paljon viime kuukausina, alle 0.2% populaatiosta on kuollut ja heidän kuolemansa näin olisi merkattu ‘COVID-19 kuolemaksi’. COVID-19 on myös tyypillisesti vähäisestä keskivakavaan oleva sairaus. Täten ylivoimaisesti suurin osa kansasta ei ole vaarassa COVID-19:sta eikä tarvitse rokotusta omaksi suojakseen.

6. Vakavan tartunnan riskissä oleville COVID-19 on hoidettavissa oleva sairaus. Todistusaineisto on suppenemassa päätelmään, että varhaisen vaiheen hoito olemassaolevilla lääkkeillä vähentää sairaalahoidon tarvetta ja kuolleisuutta ~85% ja 75%, vastaavasti [23-27]. Näihin lääkkeisiin kuuluu monia kokeiltuja ja oikeasti tulehdusta vähentäviä lääkkeitä, viruslääkkeitä ja veritukoksia vähentäviä läkkeitä, sekä monoklonaalisia vasta-aineita, sinkkiä, C- ja D-vitamiineja.

Teollisuuden ja valtion päätökset sivuuttaa sellaiset hyväksi havaitut hoitomuodot selektiivisesti valitsemalla tutkimusnäyttöä [24], puolueellisella sääntelyllä ja jopa suorilla sanktioilla niitä lääkäreitä vastaan, jotka kehtaavat käyttää näitä hoitoja omasta aloitteestaan, ovat toimineet voimassa olevan lainsäädännön, standardien lääketieteellisten käytäntöjen ja tutkimuksen vastaisesti; juridinen vaatimus tarkastella oikean elämän tutkimusnäyttöä on sivuutettu [28].

Näiden toimivien hoitomuotojen systemaattinen kieltäminen ja mustamaalaus on peittänyt alleen rokotteiden saaman hätäkäyttöluvan harhaanjohtavan oikeutuksen, joka vaatii että “mitään muuta yleisesti hyväksyttyä standardihoitomuotoa ei saa olla saatavilla” [29]. Suoraan sanottuna, rokotteet eivät ole tarpeellisia vakavan taudin estämiseksi.

2. Rokotteet ovat tehottomia

1. Mekanistisella tasolla, immuniteetin hankkiminen COVID-19:n antamalla vasta-aineita COVID-19 rokotteen avulla on lääketieteellistä hölynpölyä. Ilmassa leviävät virukset kuten SARS-CoV-2 tulevat kehoon sisään hengitysteitä ja keuhkoja pitkin, joissa vasta-ainekonsentraatiot ovat liian pieniä ehkäisemään infektiota. Rokotteiden avulla kehoon tuodut vasta-aineet liikkuvat pääosin verenkierrossa, kun taas limakalvojen konsentraatiot keuhkoissa ja hengitysteillä ovat matalat.

Ottaen huomioon, että COVID-19 pääosin leviää ja aiheuttaa sairauden infektoimalla näitä limakalvoja, rokotteilta menee täysin ohi immunologinen merkki. Rokotevalmistajien eri sääntelytahoille jättämistä dokumenteista ei käy ilmi mitään näyttöä siitä, että rokotus ehkäisisi ilmatartuntaa, joka voi olla kriittistä leviämisketjun katkaisemiseksi. Näin rokotteet ovat immunologisesti sopimattomia COVID-19:n.

2. Keskipitkän ja pitkän aikavälin rokotetehokkuus ei ole tiedossa. Kolmannen vaiheen keskipitkän 24 kuukauden kokeet eivät ole valmiit kuin vasta vuonna 2023. Ei ole olemassa mitään keskipitkän tai pitkän aikavälin longitudinaalista dataa COVID-19 rokotteen tehokkuudesta

3. Lyhyen aikavälin data ei näytä, että rokotus estäisi vakavan sairauden. Euroopan lääkevirasto on huomauttanut Comirnaty (Pfizerin mRNA) -rokotteesta, että vakavat COVID-19 tapaukset “olivat harvinaisia tutkimuksessa, ja tiettyjä tilastollisia päätelmiä ei voi tehdä” siitä [30]. Samalla tavoin Pfizerin FDA:lle jättämä dokumentti [31] toteaa, että kuolleisuuteen vaikuttavaa tehokkuutta ei voitu osoittaa. Näin rokotteiden ei ole osoitettu estävän kuolemaa tai taudin vakavaa muotoa edes lyhyellä aikavälillä.

4. Korrelaatit suojalle COVID-19:a vastaan eivät ole tiedossa. Tutkijat eivät vielä ole saaneet selville miten mitata COVID-19:a vastaan syntyvää suojaa. Tämän johdosta tehokkuustutkimukset ovat käsienheiluttelua pimeässä. Vaiheen 1 ja 2 tutkimusten loppuunsaattamisen jälkeen, paperi Vaccine-julkaisussa huomautti, että “ilman että ymmärrämme suojan korrelaatteja, ei ole mahdollista tällä hetkellä ottaa kantaa kysymyksiin rokotteiden antamasta suojasta, riskistä COVID-19:n uudelleentartunnalle, laumasuojasta tai mahdollisestia SARS-CoV-2:n eliminoitumisesta ihmispopulaatiosta” [32]. Näin rokotteen tehokkuutta ei voida arvioida, koska mittarit sille ei vielä ole selvillä.

3. Rokotteet ovat vaarallisia

1. Niinkuin tupakointi saattaa ja ennustettiin aiheuttavan keuhkosyöpää, kaikki geenirokotteet voidaan odottaa aiheuttavan verenhyytymiä ja verenvuototautia [33], perustuen niiden molekyylitason toimintaan. Tämän kanssa yhdenmukaista on, että tämänkaltaisia tauteja on havaittu kaikissa ikäryhmissä, joka tulee johtamaan rokotteiden antamisen pysäyttämiseen ympäri maailman: rokotteet eivät ole turvallisia.

2. Vastoin väitteitä siitä, että rokotteiden jälkeiset verisairaudet ovat “harvinaisia”, monet yleiset rokotteista aiheutuneet sivuvaikutukset (päänsärky, pahoinvointi, oksentelu ja verenpurkauman kaltainen “ihottuma” ympäri kehoa) voi tarkoittaa tromboosia ja muita vakavia poikkeavuuksia. Lisäksi, rokotteiden aiheuttamat mikrotromboosit keuhkoissa voivat saada aikaan keuhkokuumeen kaltaisia oireita ja ne saatetaan väärindiagnosoida COVIDiksi. Tukkeumat, jotka saavat tällä hetkellä mediassa huomiota, ovat todennäköisesti vain “jäävuoren huippu” [34]: rokotteet eivät ole turvallisia.

3. Johtuen immunologisesta pohjustuksesta, verenhyytymien, verenvuoron ja muiden negatiivisten vaikutusten riskin voidaan olettaa kasvavan jokaisen lisäpiikin ja jokaisen näiden välissä tapahtuvan koronavirukselle altistumisen myötä. Ajan mittaan, oli se sitten kuukausia tai vuosia [35], tämä tekee sekä rokotteista että koronaviruksesta vaarallisen nuorille ja terveille ikäryhmille, jotka ilman COVID-19 rokotetta eivät olisi olleet merkittävässä vaarassa. Rokotteen käyttöönoton jälkeen COVID-19:n ilmaantuvuus on kasvanut useilla alueilla samaa tahtia kuin piikkejä on annettu [36-38].

Useita COVID-19 kuolemia on sattunut tämän lisäksi pian rokotteen antamisen jälkeen vanhainkodeissa [39,40]. Nämä tapaukset ovat voineet sattua sekä vasta-ainereaktiosta (ADE) että yleisestä rokotteiden immuniteettiä heikentävästä vaikutuksesta, joka käy ilmi Herpes zosterin lisääntyneestä esiintyvyydestä tietyillä potilailla [41].

Immuunitukahdutus on voinut aiheuttaa aiemmin oireettoman infektion muuttumisen kliinisesti näkyväksi. Huolimatta siitä mikä tarkka mekanismi näiden raportoitujen kuolemien taustalla on, meidän tulee odottaa, että rokotteet lisäävät eivätkä niinkään vähennä COVID-19:n kuolettavuutta — rokotteet eivät ole turvallisia.

4. Rokotteet ovat määritelmän mukaan kokeellisia. Ne tulevat pysymään vaiheen 3 kokeilussa vuoteen 2023 asti. Rokotteen saajat ovat ihmiskoehenkilöitä, jotka ovat oikeutettu vapaaseen, tietoiseen suostumukseen Nürnbergin koodien ja muiden juridisten suojakeinojen nojalla. Näihin kuuluu lisäksi Euroopan neuvoston päätöslauselma 2361 [43] ja FDA:n hätäkäyttölupa [29]. Vaiheen 1 ja 2 kokeiden turvallisuusdataan liittyen, huolimatta alkuvaiheen suuresta otoskoosta, Vaccine-julkaisu raportoi, että “jatkokehityksen pohjaksi valittu rokotestrategia on saattanut perustua niinkin pienen ryhmän kuin 12 osallistujan otokseen” [32].

Niin äärimmäisen pienellä otoskoolla julkaisu huomauttaa, että “tarvitaan kolmannen vaiheen tutkimuksia, joiden aikaväli on pidempi” turvallisuuden määrittämiseksi. Kolmannen vaiheen kokeissa selvitettäväksi jääneisiin riskeihin, jossa kokonaiset kansakunnat ovat koehenkilöiden otosjoukkoina, kuuluu sekä tromboosi ja veren epätavallisuudet että muita autoimmuunireaktioita, allergisia reaktioita, rasvananopartikkelien tuntemattomia tropismeja [35], vasta-ainereaktioita (ADE) [43-46] sekä kiireellä läpiviedyt, kyseenalaisella tavalla toteutetut, huonosti säännellyt [47] ja kertoman mukaan epäjohdonmukaisilla menetelmillä valmistetut rokotteet aiheuttavat riskejä mahdollisesti haitallisten epäpuhtauksien, kuten hallitsemattomien DNA -jäämien johdosta [48]. Rokotteet eivät ole turvallisia, ei rokotteen ottajille eikä niiden antajille tai niille jotka ne käyttöön hyväksyvät.

5. Alkuvaiheen kokemukset viittaisivat siihen, että adenoviruksesta johdetut rokotteet (AstraZeneca/Johnson & Johnson) aiheuttavat vakavampia sivuvaikutuksia kuin mRNA- (Pfizer/Moderna) rokoteet. Kuitenkin injektioiden toistuessa ensiksi mainitut tulevat pian indusoimaan vasta-aineita adenovirusproteiinivektoria vastaan. Nämä vasta-aineet sitten neutraloivat suurimman osan rokotteen viruspartikkeleista ja aiheuttavat niiden hävityksen ennen kuin ne voivat infektoida muita soluja, mikä näin rajoittaa kudosvaurioiden intensiteettiä.

Sitä vastoin mRNA-rokotteissa ei ole proteiiniantigeeniä, jota vasta-aineet tunnistaisivat. Näin, huolimatta siitä mikä on jo olemassaoleva immuniteetin kunto, mRNA-rokote tulee saavuttamaan kohteensa — kehon solut. Nämä tulevat sitten ilmaisemaan piikkiproteiinia ja sen jälkeen kärsimään immuunijärjestelmän hyökkäyksestä koko sen voimalla.

mRNA-rokotteiden tapauksessa vakavien sivuvaikutusten riski käytännössä varmasti kasvaa jokaisen annetun lisäpiikin myötä. Pitkässä juoksussa ne tulevat olemaan jopa vaarallisempia kuin vektorirokotteet. Niiden ilmeinen paremmuus suhteessa jälkimmäisiin on mitä suurin huolenaihe; nämä rokotteet eivät ole turvallisia.

4. Eettisiä ja juridisia kysymyksiä pohdittavaksi

Eturistiriitoja on mielin määrin tieteellisessä kirjallisuudessa organisaatioiden suositellessa ja mainostaessa rokotteita ja demonisoidessa vaihtoehtoja (luonnolliseen immuniteettiin ja varhaiseen hoitoon luottaminen). Viranomaiset, lääkärit ja terveydenhuoltoalan työntekijät joutuvat suojaamaan itseään etsimällä informaationlähteistään viitteitä eturistiriidoista äärimmäisen tarkkaan.

Viranomaiset, lääkärit ja terveydenhuoltoalan henkilöstö joutuvat olemaan tarkkana etteivät he sivuuta uskottavaa ja riippumatonta kirjallisuutta rokotteiden tarpeellisuudesta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta, kun otetaan huomioon tulevat joukkokuolemat ja haitat, joita joudumme odottamaan ellei rokotekampanjaa lopeteta.

Rokotevalmistajat ovat hankkineet itselleen koskemattomuuden negatiivisten sivuvaikutuksien juridisesta vastuusta ihan syystä. Kun rokotekuolemia ja haittoja esiintyy, juridinen vastuu siirtyy niille, jotka ovat vastuussa rokotteen hyväksymisestä, antamisesta ja/tai pakottamisesta rokotepassein, joista mitään ei voida oikeuttaa selväpäisellä, näyttöön perustuvalla riski-hyötyanalyysilla.

Kaikki COVID-rokotuksissa mukana olevat poliittiset, valvovat ja lääketieteelliset toimijat tulisi velvoittaa tutustumaan Nürnbergin sääntöihin ja muihin juridisiin säädöksiin.

Lähdeviitteet

[1] Le Bert, N.; Tan, A.T.; Kunasegaran, K.; Tham, C.Y.L.; Hafezi, M.; Chia, A.; Chng, M.H.Y.; Lin, M.; Tan, N.; Linster, M.; Chia, W.N.; Chen, M.I.; Wang, L.; Ooi, E.E.; Kalimuddin, S.; Tambyah, P.A.; Low, J.G.; Tan, Y. and Bertoletti, A. (2020) SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 584:457–462. [back]

[2] Tarke, A.; Sidney, J.; Methot, N.; Zhang, Y.; Dan, J.M.; Goodwin, B.; Rubiro, P.; Sutherland, A.; da Silva Antunes, R.; Frazier, A. and al., e. (2021) Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+ and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccinees. bioRxiv -:x-x.[back]

[3] Anonymous, (2020) Scientists uncover SARS-CoV-2-specific T cell immunity in recovered COVID-19 and SARS patients. [back]

[4] Beasley, D. (2020) Scientists focus on how immune system T cells fight coronavirus in absence of antibodies. Reuters, 10/07/2020. [back]

[5] Bozkus, C.C. (2020) SARS-CoV-2-specific T cells without antibodies. Nat. Rev. Immunol. 20:463. [back]

[6] Grifoni, A.; Weiskopf, D.; Ramirez, S.I.; Mateus, J.; Dan, J.M.; Moderbacher, C.R.; Rawlings, S.A.; Sutherland, A.; Premkumar, L.; Jadi, R.S. and al., e. (2020) Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 181:1489–1501.e15. [back]

[7] Mateus, J.; Grifoni, A.; Tarke, A.; Sidney, J.; Ramirez, S.I.; Dan, J.M.; Burger, Z.C.; Rawlings, S.A.; Smith, D.M.; Phillips, E. and al., e. (2020) Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. [back]Science 370:89–94. [back]

[8] McCurry-Schmidt, M. (2020) Exposure to common cold coronaviruses can teach the immune system to recognize SARS-CoV-2. La Jolla Institute for Immunology. [back]

[9] Palmer, S.; Cunniffe, N. and Donnelly, R. (2021) COVID-19 hospitalization rates rise exponentially with age, inversely proportional to thymic T-cell production. J. R. Soc. Interface 18:20200982. [back]

[10] Sekine, T.; Perez-Potti, A.; Rivera-Ballesteros, O.; Strålin, K.; Gorin, J.; Olsson, A.; Llewellyn-Lacey, S.; Kamal, H.; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. and al., e. (2020) Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell 183:158–168.e14. [back]

[11] Drake, J. (2021) Now We Know: Covid-19 Vaccines Prevent Asymptomatic Infection, Too.[back]

[12] Bossuyt, P.M. (2020) Testing COVID-19 tests faces methodological challenges. Journal of clinical epidemiology 126:172–176. [back]

[13] Jefferson, T.; Spencer, E.; Brassey, J. and Heneghan, C. (2020) Viral cultures for COVID-19 infectivity assessment. Systematic review. Clin. Infect. Dis. ciaa1764:x-x. [back]

[14] Borger, P.; Malhotra, R.K.; Yeadon, M.; Craig, C.; McKernan, K.; Steger, K.; McSheehy, P.; Angelova, L.; Franchi, F.; Binder, T.; Ullrich, H.; Ohashi, M.; Scoglio, S.; Doesburg-van Kleffens, M.; Gilbert, D.; Klement, R.J.; Schrüfer, R.; Pieksma, B.W.; Bonte, J.; Dalle Carbonare, B.H.; Corbett, K.P. and Kämmer, U. (2020) External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false-positive results. [back]

[15] Mandavilli, A. (2020) Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.[back]

[16] Cao, S.; Gan, Y.; Wang, C.; Bachmann, M.; Wei, S.; Gong, J.; Huang, Y.; Wang, T.; Li, L.; Lu, K.; Jiang, H.; Gong, Y.; Xu, H.; Shen, X.; Tian, Q.; Lv, C.; Song, F.; Yin, X. and Lu, Z. (2020) Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China. Nat. Commun. 11:5917.[back]

[17] Moghadas, S.M.; Fitzpatrick, M.C.; Sah, P.; Pandey, A.; Shoukat, A.; Singer, B.H. and Galvani, A.P. (2020) The implications of silent transmission for the control of COVID-19 outbreaks. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 117:17513–17515.[back]

[18] Johansson, M.A.; Quandelacy, T.M.; Kada, S.; Prasad, P.V.; Steele, M.; Brooks, J.T.; Slayton, R.B.; Biggerstaff, M. and Butler, J.C. (2021) SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA network open 4:e2035057.[back]

[19] Yeadon, M. (2020). What SAGE got wrong. Lockdown Skeptics.[back]

[20] Ioannidis, J.P.A. (2020) Global perspective of COVID‐19 epidemiology for a full‐cycle pandemic. Eur. J. Clin. Invest. 50:x-x. [back]

[21] Ioannidis, J.P.A. (2021) Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID‐19: An overview of systematic evaluations. Eur. J. Clin. Invest. -:x-x. [back]

[22] CDC, (2020) Science Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. [back]

[23] Orient, J.; McCullough, P. and Vliet, E. (2020) A Guide to Home-Based COVID Treatment. [back]

[24] McCullough, P.A.; Alexander, P.E.; Armstrong, R.; Arvinte, C.; Bain, A.F.; Bartlett, R.P.; Berkowitz, R.L.; Berry, A.C.; Borody, T.J.; Brewer, J.H.; Brufsky, A.M.; Clarke, T.; Derwand, R.; Eck, A.; Eck, J.; Eisner, R.A.; Fareed, G.C.; Farella, A.; Fonseca, S.N.S.; Geyer, C.E.; Gonnering, R.S.; Graves, K.E.; Gross, K.B.V.; Hazan, S.; Held, K.S.; Hight, H.T.; Immanuel, S.; Jacobs, M.M.; Ladapo, J.A.; Lee, L.H.; Littell, J.; Lozano, I.; Mangat, H.S.; Marble, B.; McKinnon, J.E.; Merritt, L.D.; Orient, J.M.; Oskoui, R.; Pompan, D.C.; Procter, B.C.; Prodromos, C.; Rajter, J.C.; Rajter, J.; Ram, C.V.S.; Rios, S.S.; Risch, H.A.; Robb, M.J.A.; Rutherford, M.; Scholz, M.; Singleton, M.M.; Tumlin, J.A.; Tyson, B.M.; Urso, R.G.; Victory, K.; Vliet, E.L.; Wax, C.M.; Wolkoff, A.G.; Wooll, V. and Zelenko, V. (2020) Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Reviews in cardiovascular medicine 21:517–530. [back][back]

[25] Procter, {.B.C.; {APRN}, {.C.R.{.; {PA}-C, {.V.P.; {PA}-C, {.E.S.; {PA}-C, {.C.H. and McCullough, {.{.P.A. (2021) Early Ambulatory Multidrug Therapy Reduces Hospitalization and Death in High-Risk Patients with SARS-CoV-2 (COVID-19). International journal of innovative research in medical science 6:219–221. [back]

[26] McCullough, P.A.; Kelly, R.J.; Ruocco, G.; Lerma, E.; Tumlin, J.; Wheelan, K.R.; Katz, N.; Lepor, N.E.; Vijay, K.; Carter, H.; Singh, B.; McCullough, S.P.; Bhambi, B.K.; Palazzuoli, A.; De Ferrari, G.M.; Milligan, G.P.; Safder, T.; Tecson, K.M.; Wang, D.D.; McKinnon, J.E.; O’Neill, W.W.; Zervos, M. and Risch, H.A. (2021) Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Am. J. Med. 134:16–22. [back]

[27] Anonymous, (2020) Real-time database and meta analysis of 588 COVID-19 studies. [back]

[28] Hirschhorn, J.S. (2021) COVID scandal: Feds ignored 2016 law requiring use of real world evidence.[back]

[29] Anonymous, (1998) Emergency Use of an Investigational Drug or Biologic: Guidance for Institutional Review Boards and Clinical Investigators. [back] [back]

[30] Anonymous, (2021) EMA assessment report: Comirnaty. [back]

[31] Anonymous, (2020) FDA briefing document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. [back]

[32] Giurgea, L.T. and Memoli, M.J. (2020) Navigating the Quagmire: Comparison and Interpretation of COVID-19 Vaccine Phase 1/2 Clinical Trials. Vaccines 8:746. [back][back]

[33] Bhakdi, S.; Chiesa, M.; Frost, S.; Griesz-Brisson, M.; Haditsch, M.; Hockertz, S.; Johnson, L.; Kämmerer, U.; Palmer, M.; Reiss, K.; Sönnichsen, A.; Wodarg, W. and Yeadon, M. (2021) Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety Concerns. [back]

[34] Bhakdi, S. (2021) Rebuttal letter to European Medicines Agency from Doctors for Covid Ethics, April 1, 2021. [back]

[35] Ulm, J.W. (2020) Rapid response to: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us. [back][back]

[36] Reimann, N. (2021) Covid Spiking In Over A Dozen States — Most With High Vaccination Rates.[back]

[37] Meredith, S. (2021) Chile has one of the world’s best vaccination rates. Covid is surging there anyway.[back]

[38] Bhuyan, A. (2021) Covid-19: India sees new spike in cases despite vaccine rollout. BMJ 372:n854. [back]

[39] Morrissey, K. (2021) Open letter to Dr. Karina Butler. [back]

[40] Anonymous, (2021) Open Letter from the UK Medical Freedom Alliance: Urgent warning re Covid-19 vaccine-related deaths in the elderly and Care Homes. [back]

[41] Furer, V.; Zisman, D.; Kibari, A.; Rimar, D.; Paran, Y. and Elkayam, O. (2021) Herpes zoster following BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccination in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases: a case series. Rheumatology -:x-x. [back]

[42] Anonymous, (2021) Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations. [back]

[43] Tseng, C.; Sbrana, E.; Iwata-Yoshikawa, N.; Newman, P.C.; Garron, T.; Atmar, R.L.; Peters, C.J. and Couch, R.B. (2012) Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PLoS One 7:e35421. [back]

[44] Bolles, M.; Deming, D.; Long, K.; Agnihothram, S.; Whitmore, A.; Ferris, M.; Funkhouser, W.; Gralinski, L.; Totura, A.; Heise, M. and Baric, R.S. (2011) A double-inactivated severe acute respiratory syndrome coronavirus vaccine provides incomplete protection in mice and induces increased eosinophilic proinflammatory pulmonary response upon challenge. J. Virol. 85:12201–15. [back]

[45] Weingartl, H.; Czub, M.; Czub, S.; Neufeld, J.; Marszal, P.; Gren, J.; Smith, G.; Jones, S.; Proulx, R.; Deschambault, Y.; Grudeski, E.; Andonov, A.; He, R.; Li, Y.; Copps, J.; Grolla, A.; Dick, D.; Berry, J.; Ganske, S.; Manning, L. and Cao, J. (2004) Immunization with modified vaccinia virus Ankara-based recombinant vaccine against severe acute respiratory syndrome is associated with enhanced hepatitis in ferrets. J. Virol. 78:12672–6. [back]

[46]Czub, M.; Weingartl, H.; Czub, S.; He, R. and Cao, J. (2005) Evaluation of modified vaccinia virus Ankara based recombinant SARS vaccine in ferrets. Vaccine 23:2273–9 [back]

[47]Tinari, S. (2021) The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability. BMJ 372:n627 [back]

[48] Anonymous, (2021) Interview with Dr. Vanessa Schmidt-Krüger, Hearing #37 of German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee 30 January, 2021. [back]

 

Artikkelin julkaissut off-guardian.org

SARS-CoV-2 on laboratoriossa tuotettu apinavirus, jota levitetään rokotteissa

Tri. Judy Mikovits oli haastateltavana Brighteon Conversationsissa, eikä hän säästellyt yhtään hänen kertoessaan siitä mikä aiheuttaa oikeasti SARS-CoV-2 -infektion, sekä siitä millaista vehkeilyä pandemian ja ihmisten immuunijärjestelmien lamauttamisen taustalla on ollut. Tri. Mikovits on aiemmin toiminut Yhdysvaltain valtiolla virologina, ja hän on eristänyt ja tutkinut viruksia. Hän on luonut solulinjoja, jotka tukevat viruksien replikaatiota, ymmärtääkseen sitä miten ne tarttuvat ihmisiin. Hän on kirjoittanut kirjan Ending Plague, A Scholar’s Obligation in an Age of Corruption.

Tri. Mikovits vahvisti, että eristettyä, sertifioitua referenssimateriaalia SARS-CoV-2:sta ei ole olemassa. Virusta ei ole koskaan eristetty ihmisten soluista, eikä se ole koskaan ollut ihmisissä esiintyvä virus alunperinkäään. SARS-CoV-2 virusta voidaan ainoastaan tuottaa ja replikoida apinoiden vero-solulinjoissa, joka on epiteelisolujen ryhmä, joka on eristetty Afrikan viherapinoista 1960-luvulla. Näitä apinoiden solulinjoja, joissa esiintyy paljon latentteja retroviruksia, on injektoitu ihmisiin rokotteissa 90-luvun puolivälistä eteenpäin. Rokotteet kuten influenssa, MMR ja polio ovat ainoa tautivektorilähde, josta SARS-CoV-2 on voinut päästä ihmisiin. Näyttö osoittaa siihen, että SARS-CoV-2:a on levitetty ihmisiin muissa rokotteissa.

Jokainen tason 4 bioturvallinen laboratorio, joka väittää eristäneensä SARS-CoV-2:n ihmisistä, on laittanut näytteen apinoiden munuaissolulinjaan, jolla sen replikaatio on “osoitettu”. Tämä virus ei ole todella eristetty ihmisistä, koska sitä voidaan replikoida ainoastaan apinoiden munuaissoluissa. Sen määrittämiseksi onko SARS-CoV-2 tarttuva ihmisiin, sitä pitää löytää infektoituneen ihmisen verestä, ysköksistä tai keuhkoeritteestä, mutta SARS-CoV-2:n infektoitunutta RNA:ta ei ole koskaan viljelty ihmisten solulinjoissa, joka tukisi viruksen replikaatiota. Koska tämä uusi koronavirus replikoituu ainoastaan apinoiden vero-solulinjoissa, sen ei ole koskaan osoitettu olevan peräisin ihmisestä tai leviävän ihmisestä toiseen, puhumattakaan siitä että se voisi levitä terveiden ihmisten keskuudessa.

Koska tämän hetken influenssa-, MMR- ja poliorokotteet sisältävät näitä samoja apinoiden vero-solulinjoja, ainoa tapa jolla SARS-CoV-2 voisi levitä on neulojen transfektion avulla. SARS-CoV-2 on laboratoriossa luotu sekvenssi, joka on peräisin ja leviää nykyisten influenssarokotteiden avulla. Tämä voi olla syy sille miksi puolustusministeriö on saanut selville, että influenssarokotteiden saajat vuosina 2017-2018 olivat paljon alttiimpia koronavirustartunnalle.

“Kun otat synteettisen viruksen ja kasvatat sitä apinoiden munuaissoluissa, voit saada aikaan kaikkien apinavirusten rekombinaatioita, joten kyseessä on apinavirus”, Mikovits vahvistaa, ja vittaa COVID-19:n hengitystieinfektioon. HIV-komponentti on peräisin apinan immuunikatoviruksesta, joka on myös apinoilla luonnollisesti esiintyvä virus.

Lupaava vektori ihmiskunnan pelastamiseksi levittääkin tautia

Mikovits vahvistaa, että Fauci tiesi asiasta, rahoitti ja hankki solulinjoja ja geneettistä materiaalia bioturvallisesta laboratoriosta USA:ssa, jota voitaisiin käyttää aseena Wuhanissa. Mikovits sanoo, että nämä viruskokeet apinoiden solulinjoilla voivat luoda loputtomasti varantteja. “Kaksi aminohappomuutosta piikkiproteiinin pinnassa voi muuttaa leukemiaviruksen Parkinsonin tautia aiheuttavaksi virukseksi”, hän sanoo ja viittaa aiempaan tekemäänsä tutkimukseen. Nämä sekvenssit on mahdollista muuttaa laboratoriossa ja luoda loputtomasti variantteja samasta taudinaiheuttajasta.

Ja kuitenkin rokotetieteen virheet pannaan luontoäidin syyksi. minkä takia tri. Anthony Fauci ja kaikki muut näissä epäeettisissä ihmiskokeissa viruksilla ovat kiireen vilkkaa pakottamassa uusia rokotteita ihmisiin, kontrolloidakseen narratiivia ja siivotakseen oman pesänsä rikoksista. Tri. Fauci ja tri. Daszak koordinoivat teknologiafirmojen kanssa sensuroidakseen tieteellistä keskustelua SARS-CoV-2:n alkuperästä, koska heidän virustutkimuksensa osoittautuu rokotetieteen virheeksi, joka on myrkyttänyt populaation ja ajanut ihmisiin uusia infektioita jo vuosien ajan.

Tri. Fauci ja tri. Daszak vehkeilivät yhdessä mediayritysten kanssa pelotellakseen kollegansa hiljaisiksi SARS-CoV-2 -viruksen alkuperästä, koska he käyttivät no-see-um -tekniikoita luodakseen näitä sekvenssejä apinoiden solulinjoilla. No-see-um -lähestymistapa on käytössä gain-of-function -tutkimuksessa, joka aiheuttaa rekombinaatioprosessin apinoiden solulinjoissa, ja tästä syntyvät virusluomukset eivät ole etukäteen tiedossa. Viruksen kuori, koronaviruksen piikkiproteiinin S-1 -aliyksikkö, hyökkää ihmisiin niillä samoilla vektoreilla, joilla Faucin kaltaiset tiedemiehet ovat luvanneet meidät pelastaa. Nämä uudet tarttuvat sekvenssit ovat solulinjoissa, joita sitten injektoidaan ihmisiin rokotteissa.

Katso tri. Mikovitsin haastattelu Brighteon.comista.

https://www.brighteon.com/embed/dc43ea4a-e64b-42a4-8737-1efb436751b5

Lähteitä:

Brighteon.com

Pubmed.gov

  Artikkelin julkaissut Natural News

Rokoteasiantuntijan vetoomus: Älkää rokottako kun pandemia on käynnissä

Kirjoittanut Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, rippumaton virologi ja rokoteasiantuntija, aikaisemmin ollut työsuhteessa GAVIlla ja The Bill & Melinda Gates Foundatonilla.

Kaikille viranomaisille, tieteentekijöille ja asiantuntijoille ympäri maailman, jota asia koskee: koko maailman populaatio

Minä olen kaikkea muuta kuin rokotevastainen. Tiedemiehenä en yleensä vetoa millään tämänkaltaisilla alustoilla kehenkään tehdäkseni kantaani julki rokoteaiheisista asioista. Asialleni omistautuneena virologina ja rokoteasiantuntijana voin tehdä poikkeuksen ainoastaan silloin, kun terveysviranomaiset sallivat rokotteiden antamisen tavoilla, jotka uhkaavat kansanterveyttä, erityisesti silloin kun tieteellistä näyttöä on tullut esiin mutta se sivuutetaan. Nykyinen äärimmäisen kriittinen tilanne pakottaa minut tähän avunhuutoon. Ennennäkemättömän laaja ihmisten tekemä interventio Covid-19 -pandemiaan on nyt vaarassa aiheuttaa globaalin katastrofin, jollaista ei olla aiemmin nähty, ja tätä avunhuutoa ei voi huutaa tarpeeksi kovaa ja vahvasti.

Kuten sanottua, en ole rokotuksia vastaan. Päinvastoin, voin vakuuttaa teille että jokainen nykyisistä rokotteista on suunniteltu, kehitetty ja tuotettu välkkyjen ja pätevien tieteentekijöiden työnä. Kuitenkin tämän tyyppiset ennaltaehkäisevät rokotteet ovat täysin sopimattomia, ja jopa erittäin vaarallisia, kun niitä käytetään massarokotuskampanjoissa keskellä viruspandemiaa. Vaccinologit, tieteentekijät ja kliiniset tutkijat ovat lyhytaikaisten positiivisten tulosten sokaisemia yksittäisissä potilaissa, mutta eivät tunnu vaivautuvan tekemään mitään sen tuhoisille vaikutuksille globaaliin terveyteen. Ellei minua osoiteta tieteellisesti vääräksi, on vaikeaa ymmärtää sitä mitä nykyiset ihmisten interventiot tekevät ehkäistäkseen tautivarianttien muuttumista villeiksi hirviöiksi.

Juoksukilvassa kelloa vastaan viimeistelen tieteellistä artikkeliani, jonka julkaisun aika on valitettavasti todennäköisesti liian myöhään, kun ottaa huomioon yhä kasvavan uhan nopeasti leviävistä, erittäin tarttuvista varianteista. Tämän takia olen päättänyt julkaista LinkedInissä tiivistelmän löydöksistäni jo nyt, sekä pitämäni esitelmän tuoreessa Ohiossa pidetyssä Vaccine Summitissa. Viime maanantaina tarjosin kansainvälisille terveysjärjestöille, mm. WHO:lle, analyysini pandemian nykytilasta, joka perustui Covid-19:n immuunibiologisiin tieteellisiin löydöksiin. Kun ottaa huomioon hätätilan vakavuuden, usutin heitä käymään läpi havaintoni ja käynnistämään keskustelun ‘viraalin immuunijärjestelmän ohittamisen’ tuhoisista vaikutuksista. Niille, jotka eivät ole tämän alan asiantuntijoita, liitän alle lisätietoa ja avaan hieman tämän kaamean ilmiön tieteellisiä käsitteitä.

Vaikka aikaa ei ole hukattavaksi yhtään, en ole saanut vielä mitään palautetta. Asiantuntijat ja poliitikot ovat pysyneet hiljaisina, vaikka ilmiselvästi he ovat halukkaita puhumaan infektion estämisen sääntöjen höllentämisestä ja ’keväisestä vapaudesta’. Lausuntoni perustuvat pelkkään tieteeseen. Myös tiede tulee olemaan ainoastaan se joka on lausuntojani vastaan. Vaikka vääriä tieteellisiä lausuntoja on vaikeaa tehdä ilman kritiikkiä vertaiskritiikkiä, tuntuu siltä kuin nämä eliittitieteilijät, jotka tällä hetkellä antavat neuvoja maailman johtajille, haluaisivat pysyä asiasta hiljaa. Riittävä tieteellinen näyttö on tuotu esiin. Valitettavasti se jää vaille niiden ihmisten huomiota, joilla on valta toimia. Miten pitkään voimme sivuuttaa ongelman kun on olemassa jo tällä hetkellä massiivisesti näyttöä viraalin immuunijärjestelmän pakoilmiöstä, joka nyt uhkaa koko ihmiskuntaa? Me emme todellakaan voi sanoa ettemme me tienneet — tai että meitä ei olisi varoitettu.

Tässä tuskallisessa kirjeessä laitan koko maineeni ja uskottavuuteni peliin. Odotan teiltä, ihmiskunnan vartijat, vähintäänkin samaa. Tämä on mitä kiireellisin asia. Avatkaa keskustelu. Kaikin mokomin: kääntäkää kurssi!

Kansainvälisen mittakaavan julkisen terveydenhuollon hätätila

Miksi massarokottaminen keskellä pandemiaa luo tukahduttamattoman hirviön

Keskeinen kysymys on: miksi kukaan ei vaivaudu pohtimaan viruksen immuunipakoa? Antakaa kun selitän tämän ilmiön helpommin ymmärrettävällä ilmiöllä: mikrobien vastustuskyvyllä. On helppoa ekstrapoloida tämä ilmiö itse tuottamiemme antibioottien vastustuksesta. Todellakin, vasta-aineita (VA:t) joita oma immuunijärjestelmämme tuottaa voidaan pitää itsetehtyinä antibiootteina, huolimatta siitä ovatko ne osa meidän luontaista immuunijärjestelmäämme (niinkutsutut ’luonnolliset’ VA:t) vai ovatko ne syntyneet vasteena tiettyyn patogeeniin (mikä johtaa niinkutsuttuihin ’hankittuihin’ VA:iin). Luonnolliset VA:t eivät kohdistu millekään tietylle basillille, kun taas hankitut VA:t ovat kohdistettu suoraan tiettyä hyökkäävää patogeenia vastaan. Syntymässä luontainen immuunijärjestelmämme on ’kokematon’ mutta hyvin toimiva. Se suojaa meitä monenmoisilta patogeeneilta, ja näin se estää näitä patogeeneja aiheuttamasta sairauksia. Koska luontainen immuunijärjestelmämme ei voi muistaa kohtaamiansa patogeeneja (luontaisella immuniteetilla ei ole niinkutsuttua ’immunologista muistia’), me voimme ainoastaan jatkaa luottamista siihen, olettaen että me pidämme sen tarpeeksi ’kunnossa’. Kunnossapito saavutetaan toistuvalla altistumisella monenlaisille ympäristön taudinaiheuttajille, mm. patogeeneille.

Kuitenkin meidän ikääntyessämme me tulemme yhä useammin kohtaamaan tilanteita, joissa luonnollinen immuniteettimme (niinkutsuttu ’immuunipuolustuksen eturintama’) ei ole tarpeeksi vahva pysäyttääkseen patogeenia sen tullessa sisään (yleensä limakalvoilta hengitysteitä pitkin tai sisäelimien epiteelikudoksen kautta). Kun tämä tapahtuu, immuunijärjestelmä joutuu luottamaan erikoistuneempiin efektoreihin immuunijärjestelmässämme (eli antigeenispesifisiin VA:isiin ja T-soluihin) patogeenia vastaan taistellakseen. Joten meidän kasvaessa me yhä enemmän kasvatamme patogeenispesifistä immuniteettia, mm. erittäin erikoistuneita VA:ta. Koska näillä on vahvempi affiniteetti (hengenheimolaisuus) patogeenin kanssa (esim. virus) ja ne voivat reagoida suurissa konsentraatioissa, ne varsin helposti voittavat kilpailun luonnollisten VA:den kanssa patogeenin/viruksen sitomisesta. Erityisesti tämän tyypin erittäin spesifit, korkean affiniteetin VA:t ovat niitä joita nykyiset Covid-19 rokotteet saavat aikaan. Tottakai näiden VA:den jalo tarkoitus on suojella meitä Covid-19:lta. Joten miksi sitten pitäisi huolestua näiden rokotteiden käyttämisestä Covid-19:a vastaan taistelussa?

No, samat säännöt pätevät kuin klassisille antibiooteille. On tärkeää, että itsetuottamamme ’antibiootit’ otetaan käyttöön riittävän suuressa määrin ja että ne ovat riittävän räätälöityjä tiettyjä vihollispatogeenin ominaisuuksia vastaan. Siksi bakteeritautien tapauksessa on kriittistä valita oikean tyyppisen antibiootin (perustuen antibiootin biogrammiin, sopivuustaulukkoon) lisäksi ottaa antibioottia tarpeeksi pitkään (lääkärin määräyksen mukaan). Jos näin ei tee, voi olla vaarana antaa mikrobeille mahdollisuuden selviytyä, ja näin saada tauti tulemaan uudestaan takaisin. Samanlainen mekanismi pätee myös viruksiin, erityisesti viruksiin jotka mutatoituvat nopeasti ja helposti (joka tässä on kyseessä: koronavirukset). Kun armeijan (lue: populaation) aiheuttama paine immuunijärjestelmälle alkaa uhata viruksen kopioitumista ja tarttumista, silloin virus ottaa ylleen toiset vaatteet niin, että sitä ei voida enää tunnistaa yhtä helposti, ja näin isännän immuunijärjestelmä ei hyökkää yhtä helposti sen kimppuun. Nyt virus kykenee pääsemään pakoon immuunijärjestelmää (niinkutsuttu immuunipako, ‘immune escape’). Kuitenkin virus voi luottaa tähän strategiaan ainoastaan jos sillä on vielä tilaa replikoitua. Virukset, toisin kuin suurin osa bakteereista, joutuvat luottamaan eläviin isäntäsoluihin kopioituakseen. Tämän takia ’pakenevien mutanttien’ esiintyminen ei huoleta niin paljon kunhan todennäköisyys sille, että nämä variantit nopeasti löytävät uuden isännän, on pieni. Kuitenkin viruspandemian keskellä asia ei ole näin! Pandemian aikaan virus leviää kaikkialle maailmaan ja monet ihmiset levittävät virusta (myös niinkutsutut asymptomaattiset ’kantajat’, oireettomat ihmiset). Mitä suurempi viruskuormitus on, sitä suurempi todenäköisyys on virukselle hypätä henkilöön, joka ei ole vielä saanut infektiota tai joka on saanut infektion mutta oireettomana. Ellei heidän luontainen immuunijärjestelmänsä suojele heitä riittävästi (luonnollisten VA:den avulla), he saavat Covid-19 -sairauden sillä he eivät voi nojautua toisiin VA:siin, eli hankittuihin VA:siin.

Laajalti on raportoitu, että S (piikki)-spesifisisten VA:den lisääntyminen oireettomasti infektoituneissa ihmisissä on varsin rajattu ja lyhytaikainen. Lisäksi nämä vasta-aineet eivät ole saavuttaneet täyttä maturiteettia. Virusinfektion ja taustalla pyörivän alioptimaalisen VA-maturiteetin ja -konsentraation yhdistelmä mahdollistaa viruksen valita mutaatioita, jotka pakenevat immuunipainetta. Niiden mutaatioiden valikoituminen tapahtuu S-proteiinissa, sillä tämä on virusproteiini joka on vastuussa viruksen tartuttavuudesta. Kun valikoidut mutaatiot antavat lisää infektiivistä kapasiteettia virukselle, nyt viruksen on paljon helpompaa aiheuttaa vakava sairaus infektoiduissa henkilöissä. Mitä useammilla on oireellinen tauti, sitä paremmin virus voi turvata sen leviämisen ja jatkumisen (ihmiset jotka saavat vakavan taudin, heillä on enemmän virusta ja pidemmän aikaa kuin oireettomasti infektoiduilla on). Valitettavasti lyhytikäinen S-spesifisten VA:den kasvu kuitenkin riittää ohittamaan ihmisten luontaisen/luonnollisen VA:n. Luontaiset sivuutetaan, koska niiden samankaltaisuus S:n on pienempi kuin affiniteetti S-spesifisiin VA:iin. Tämä tarkoittaa, että infektiomäärien kasvu populaatiossa johtaa siihen, että taudin saavien ihmisten lukumäärä, kun heidän S-spesifisten VA:den määrä lisääntyy, kasvaa tasaisesti.

Tästä seuraa, että ihmisten lukumäärä, jotka saavat infektion heidän luontaisen immuniteetin tilapäisesti heikentyessä, kasvaa. Sen seurauksena tartunnan mahdollisesti saavien määrä kasvaa, ja heistä tulee alttiimpia vakavammalle sairauden muodolle eikä niinkään lieville oireille tai että he olisivat oireettomia. Pandemian aikaan tämä kehityskulku koskettaa erityisesti nuoria, kun heidän luontaiset VA:t eivät vielä ole ’hankittujen’, antigeeni-spesidisten vasta-aineiden tukahduttamia. Luonnolliset VA:t ja luonnollinen immuniteetti yleensäkin ovat kriittisessä roolissa suojelemassa meitä patogeeneilta, sillä ne ovat meidän eturintaman immuunipuolustuksemme. Päinvastoin kuin hankittu immuniteetti, luontaiset immuunivasteet suojelevat meitä suurelta määrältä erilaisia patogeeneja (joten älä vaaranna tai uhraa luontaista immuunipuolustustasi!). Koska luontaiset VA:t ja luontaiset immuunisolut tunnistavat laajalta spektriltä erilaisia vieraita (eli ei omasta itsestä peräisin olevia) taudinaiheuttajia (joista vain joillain on patogeenista potentiaalia), on todella tärkeää pitää immuunijärjestelmä riittäävän altistettuna ympäristön haasteille. Pitämällä luontaisen immuunijärjestelmän (jolla valitettavasti ei ole muistia) KUNNOSSA, me voimme paljon helpommin vastustaa pöpöjä joilla on todellista patogeeista potentiaalia. On esimerkiksi raportoitu ja tieteellisesti todistettu, että altistuminen muille, varsin harmittomille ’nuhaa’ aiheuttaville koronaviruksille voi tarjota suojaa, vaikkakin lyhytaikaista, Covid-19:a ja sen infektoivampia variantteja vastaan.

Luontaisen immuniteetin tyrehdyttäminen, erityisesti nuorissa ikäryhmissä, saattaa täten muuttua varsin ongelmalliseksi. Ei ole epäilystäkään siitä, että koska emme ole voineet altistua nuhalle, joka johtuu pandemian alkuvaiheessa käyttöön otetuista tiukemmista karanteenitoimista, se ei ole ollut hyödyllistä ihmisen luontaisen immuniteetin kunnossa pidolle. Ja jos tämä ei ole vielä vahvasti luontaista immuniteettia haittaava toimi populaatiossa, on vielä toinen voima joka astuu kuvioihin mukaan, joka dramaattisesti pahentaa kuolleisuuslukuja nuorissa ikäryhmissä: VANHUSTEN MASSAROKOTUKSET. Mitä laajemmin vanhemmat ikäryhmät rokotetaan, ja täten suojataan, sitä enemmän virus on pakotettu jatkamaan taudin aiheuttamista nuorten keskuudessa. Tämä tulee mahdolliseksi mikäli se pakenee S-spesifisiä vasta-aineita, joita hetkellisesti syntyy aiemmin oireettomasti sairastaneissa. Mikäli virus onnistuu niin tekemään, se voi hyötyä (hetkellisesti) tyrehdytetystä luontaisesta immuniteetista, ja näin se aiheuttaa sairautta yhä suuremmissa määrin näissä ihmisissä ja varmistaa oman jatkuvuutensa. S-piikkiproteiinin avulla mutaatioiden valitseminen on täten se tapa millä virus tehostaa omaa tartuttavuuttaan kandidaateissa, jotka ovat alttiita taudille johtuen ohimenevästä luontaisen immuunijärjestelmän heikentymisestä.

Mutta samaan aikaan meillä on myös käsillämme paha ongelma rokotettujen kanssa, sillä nyt heitä vastassa on yhä suurempi määrä tarttuvia variantteja, joilla on S-tyypin piikkiproteiini, joka on yhä erilaisempi verrattuna niihin S-proteiineihin jotka rokotteen mukana tulivat (myöhempi versio on peräisin alkuperäisestä, paljon vähemmän tarttuvasta variantista pandemian alkuvaiheessa). Mitä useampi variantti muuttuu tarttuvaksi (esim. sen seurauksena että rokotettu populaation osa suojataan virukselta), sitä vähemmän rokotteiden vasta-aineet oikeasti suojaavat. Jo nyt suojan puute johtaa viruksen puhkeamiseen ja siirtymiseen rokotteiden saaneisiin, jotka altistuvat näille paljon tartuttavammille varianteille (mitkä ovat yhä vain dominantimpia). Tällä tavoin me teemme rokotetuista oireettomia kantajia, jotka levittävät tarttuvia variantteja.

Jossain kohtaa, todennäköisesti erittäin pian lähitulevaisuudessa, tulee olemaan kannattavampaa (’mutantin valinnan’ mielessä) virukselle vain lisätä muutama mutaatio (mahdollisesti vain yksi tai kaksi) virusvarianttien S-proteiiniin (joissa on jo nyt useita tarttuvuutta lisääviä mutaatioita), jotta tehostettaisiin lisää sen kiinnittymistä ACE-2 -reseptoriin epiteelisolujen pinnalle. tämä mahdollistaa uusien varianttien voittaa rokotteiden antamat vasta-aineet kisassa kiinnittyä ACE-reseptoriin. Tämä tarkoittaa, että tässä kohtaa vaadittaisiin varsin vähän lisämutaatioita virusreseptoriin sitoutumiseen, jotta vastustettaisiin täysin S-spesifiä Covidin vasta-ainetta, huolimatta siitä onko se saatu rokotteella vain luonnollisen infektion kautta. Tässä kohtaa virus on saanut pääsyn suureen määrään kohteita, jotka ovat nyt varsin alttiita taudille, sillä S-spesifiset VA:t ovat nyt muuttuneet käyttökelvottomiksi suojauksena, mutta silti ne onnistuvat olemaan luontaisen immuniteetin esteenä (eli luontaisen infektion esteenä, erityisesti rokotteet tuottavat pitkäaikaisia vasta-aineita). Alttiiden joukkoon kuuluu sekä rokotettuja että niitä joilla on jo S-spesifejä vasta-aineita aiemmasta Covid-infektiosta.

Joten TEHTÄVÄ SUORITETTU Covid-19:lle, mutta TUHOISA TILANNE kaikille rokotetuille ja Covid-19 -seropositiivisille ihmisille, sillä he ovat nyt menettäneet sekä heidän luontaisesti saadun immuunipuolustuskyvyn Covid-19:a vastaan (samalla kun erittäin tarttuvia variantteja kiertää joka puolella). Se on pieni askel virukselle, suuri jättiläiskatastrofi ihmiskunnalle, mikä tarkoittaa että nuoremmat saavat viruksen jossa Covid-19:n muuttuminen erittäin tarttuvaksi ei vaadi paljoakaan, joka täysin ohittaa sekä luontaisen immuniteettimme että adaptiivisen/hankitun immuniteetin (huolimatta siitä onko vasta-aineet hankittu rokotteilla vaiko luonnollisella infektiolla). Työmäärä virukselle on nyt muuttumassa minimaaliseksi, kun ottaa huomioon että monet rokotteen saaneet altistuvat nyt erittäin tarttuville virusvarianteille ja samalla he ovat saaneet vain yhden rokoteannoksen. Näin heillä on vasta-aineita jotka eivät vielä ole saaneet optimaalista toimintakykyä. Ei ole tarpeen selittää, että tämä ainoastaan lisää immuunipakoa entisestään. Periaatteessa pian meillä on vastassamme supertarttuva virus, joka täysin kykenee vastustamaan kaikkein arvokkainta puolustusmekanismiamme: ihmisen immuunijärjestelmää.

Kaiken yllämainitun perusteella on yhä vain vaikeampaa kuvitella mitkä ovat laajamittaisen ja väärin perustein tehdyn ihmisten intervention seuraukset tälle pandemialle, kuinka se tulee pyyhkimään suuren osan ihmispopulaatiosta. Mieleen tulee ainoastaan pari muuta strategiaa, joilla voidaan saavuttaa sama tehokkuus jolla muuttaa harmiton virus tuhoisaksi bioaseeksi.

On myös tarpeen mainita, että S-proteiinin mutaatioiden (eli tasan tarkkaan samaan proteiinin jonka perusteella valinta tehdään pakenevissa mutaatioissa) tiedetään mahdollistavan koronavirusten hyppäämisen lajista toiseen. Tämä tarkoittaa, että rokotteiden mahdollistama immuunipaon riski, joka mahdollistaa viruksen hypätä muihin eläinlajeihin, erityisesti teolliseen karjaan (esim. sikoihin ja kanoihin), ei ole mitätön. Näiden lajien tiedetään toimivan jo nyt isäntinä monille eri koronaviruksille, ja niitä pidetään tiiviisti farmeilla (kyseenalaisissa olosuhteissa suom. huom.). Samalla tavoin kuin influenssaviruksen kanssa, nämä lajit voivat toimia lisävarantoina SARS-COVID-2 -virukselle.

Patogeenien kehittyessä yhdessä isännän immuunijärjestelmien kanssa, luonnolliset akuutin itseään rajaavan virusinfektion pandemiat ovat muotoutuneet sellaisiksi, että niiden vaikutus ihmisten elämään ei ole suurempi kuin oikeasti on tarpeen. Johtuen ihmisten tekemästä interventiosta, tämän pandemian suunta on häiriintynyt heti alusta lähtien. Laajamittaiset ja ankarat infektion ehkäisytoimet yhdistettynä massarokotuksiin riittämättömillä rokotteilla epäilemättä johtavat tilanteeseen, jossa pandemia ’lähtee lapasesta’.

Paradoksaalista kyllä, ainoa interventio joka voi tarjota mahdollisuuden tämän pandemian pysäyttämiselle (muu kuin antaa tuhoisan kehityksen kehittyä) on… ROKOTTAMINEN. Sen tyypin rokotteet joilla silloin rokotettaisiin eivät olisi normaaleja rokotteita, eli B- tai T-solurokotteita, vaan NK-solurokotteita. On olemassa uskottavaa tieteellistä näyttöä siitä, että nämä solut ovat keskeisessä roolissa Covid-19:n täydessä eliminoinnissa oireettoman infektion alkuvaiheessa. NK-solut ovat osa luontaista immuunijärjestelmäämme, ja toisin kuin vasta-aineet, ne kykenevät tunnistamaan ja hyökkäämään monien erilaisten taudinaiheuttajien kimppuun. On pätevää tieteellistä näyttöä siitä, että on mahdollista olettaa, että NK-solut pystyttäisiin ’virittämään’ tavalla, joka sallisi niiden tunnistaa ja tappaa koronavirukset kaikkine variantteineen infektion alkuvaiheessa. NK-soluilla on kuvattu olevan kyky hankkia immuunimuisti. Kouluttamalla näitä soluja tavoilla, jotka mahdollistavat niiden kestävästi tunnistaa ja hyökätä koronaviruksen infektoimia soluja kohti, immuunijärjestelmämme voisi olla oikeasti saanut puolustuskyvyn taistella koronaviruksia vastaan ennen niille altistumista. NK-pohjaiset immuunipuolustusjärjestelmät tarjoavat steriloivan immuniteetin ja mahdollistavat laajan spektrin nopean suojan. On järkevää olettaa, että omien luontaisten immuunisolujemme käyttäminen tulee olemaan ainoan tyypin ihmisten tekemä interventio, joka pysäyttää vaaralliset ja erittäin tarttuvat Covid-19 -variantit.

Jos me ihmisolentoina olemme sitoutuneet jatkamaan lajiamme, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päästä näistä erittäin tarttuvista varianteista eroon. Tämä tulee vaatimaan laajamittaisia rokotuskampanjoita. Kuitenkin NK-pohjaiset rokotteet tulevat mahdollistamaan luonnollisen immuniteetin valmistautua paremmin ja parantaa laumasuojaa (joka on tasan tarkkaan päinvastoin mitä nykyiset Covid-19 -rokotteet tekevät, sillä ne muuttavat rokotteen saajat oireettomiksi kantajiksi jotka levittävät virusta). Joten ei ole aikaa haaskattavissa vaihtaa nykyiset tappajarokotteet elämän pelastaviin rokotteisiin.

Vetoan WHO:hon ja kaikkiin mukanaoleviin osapuoliin, huolimatta heidän vakaumuksestaan, että he välittömästi julistavat sellaisen toimen KAIKKEIN TÄRKEIMMÄKSI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON KANSAINVÄLISEKSI HÄTÄTILAKSI.  


Vetoomus englanniksi: https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2-076208015556/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf


Geertin twiitti aiheesta:


Haastattelu:


Lisäys: todisteita siitä, että nuoret ovat jo vakavan infektion vaarassa muiden rokottamisen takia:

https://www.paho.org/en/news/5-5-2021-hospitalizations-and-deaths-younger-people-soar-due-covid-19-paho-director-reports


Lisäys: toinen luento

Tiivistelmä päätelmistä:

 • Oireettomat kantajat tulevat vääjämättä toimimaan vieläkin tartuttavampien varianttien kylväjinä
 • Tiukkojen infektiota ehkäisevien toimien massakäyttöönotto tulee tehostamaan tartuttavampien varianttien kylvöä, ja näin ne ovat suurempi uhka nuorille ikäryhmille ja muille jotka olisivat muuten ’luonnollisesti suojattuja’
 • Massarokottaminen edistää varianttien kylvöä, jotka muuttuvat vieläkin tartuttavammiksi ja lopulta kehittyvät rokoteresistenteiksi varianteiksi
 • Vahusten ja muutoin heikossa asemassa olevien massarokottaminen uhkaa nuoria ja muulla tavoin ’luonnollisesti suojattuja’
 • Vanhusten (tai muutoin heikossa asemassa olevien) massarokottaminen, jota seuraa nuorten massarokottaminen (tai muutoin ’luonnollisesti suojattujen’) massarokottaminen on yhä suurempi uhka näille ikäryhmille, johtuen suuren infektiivisen viruspaineen ja NAb-välitetyn suojauksen tukahduttamisen yhdistelmästä
 • Massarokottaminen dramaattisesti heikentää infektion ehkäisemistoimien vaikutusa (poislukien täysi karanteeni)
 • Vanhusten tai muuten heikossa asemassa olevien rokoteresistenssi uhkaa kaikkia rokottamattomia ihmisiä johtuen suuresta infektiopaineesta