Avainsana-arkisto: salaliitto

Termi “salaliittoteoria” on CIA:n keksintö

Kirjoittanut pastori Douglas Wilson, Project Unspeakablen ydinryhmän jäsen

Luettuani JFK:n ja the Unspeakablen vuosia sitten, olen miettinyt Kennedyn salamurhaa aika paljon ja nähnyt miten “salaliittoteoriaa” käytetään lopettamaan keskustelu, signaloimaan että nyt astutaan “puhumattomalle” alueelle. Joten aloin miettiä liittyykö termin Salaliittoteoria käyttöön salaliittoa itsessään.

Aloin tutkia, ja yllätys yllätys, vuodelta 1967 löytyy CIA:n muistio, joka esittää monia Warrenin komission raportin käyttämiä vastalauseita, joita yleisesti kuullaan Kennedyn salamurhaan liittyen. CIA omisti 250 mediayritystä 1960-luvulla, käytti lähes miljardi dollaria (nykypäivän dollareissa) levittämään informaatiota, ja sillä oli paljon ihmisiä palkkalistoillaan tekemässä sen tahdon mukaisesti jokaisessa maailman suuressa kaupungissa. Ei siis ole yllättävää, että he kykenivät levittämään tämän idean muillekin.

Tämä ongelma on myös nykyään, se ei ole ainoastaan historiallinen. Cass Sunstein on Obaman hallinnon sisäpiiriläinen, joka uusi kirja Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas on sofistikoitunut apologia nykysysteemille. Viimeisenä artikkelisarjassa on CIA:n vuoden 1967 muistio itsessään.

CIA-dokumentti numerolla 1035-960: Aseistetun termin perusta

Lähde Memory Hole: Reflections on Media and Politics

© Memory Hole Blog / James F. Tracy

alunperin julkaistu tammikuun 20. 2013

“Salaliittoteoria” on termi, joka luo pelkoa ja ahdistusta lähes jokaisen julkisuuden henkilön sydämeen, erityisesti toimittajien ja akateemikkojen. 1960-luvulta lähtien leima on muuttunut kuritustoimenpiteeksi, joka on ollut yllättävän tehokas määrittelemään tiettyjä rajoja sille miten asioista saa puhua tai niitä tutkia. Erityisesti USA:ssa legitiimien kysymysten kysyminen epäilyttävistä narratiiveista, joita käytetään julkisen mielipiteen ohjailuun (ja täten myös poliittisten päätösten ohjailuun) on suuri ajatusrikos, joka tulee poistaa kansan psyykeestä kaikin keinoin.

CIA

Salaliittoteorian akuutin negatiiviset konnotaatiot voidaan jäljittää liberaalihistorioitsija Richard Hofstadterin tunnettuun vehkeilyyn “Uutta Oikeistoa” vastaan. Kuitenkin juuri CIA:n keskustiedustelu oli todennäköisesti se, joka oli suurimmassa roolissa termin tehokkaassa “aseistamisessa”. Kansan kyseenalaistaessa Warrenin komission raportin löydöksiä presidentti John F. Kennedyn murhasta, CIA lähetti yksityiskohtaisen direktiivin kaikille sen toimistoille. Otsikolla “Warrenin komission raporttia vastaan esitettyyn kritiikkiin vastaaminen” nimetty direktiivi oli merkittävässä roolissa sanan “salaliittoteoria” muuttamisessa aseeksi lähes kaikkia yksilöitä ja ihmisryhmiä vastaan, jotka halusivat kyseenalaistaa valtion salaiset ohjelmat ja aktiviteetit.

Tätä tärkeää muistiota ja sen laajoja vaikutuksia amerikkalaiseen politiikkaan ja julkiseen keskusteluun käsitellään Florida State Universityn valtiotieteilijä Lance deHaven-Smithin kirjassa Conspiracy Theory in America. Tohtori deHaven-Smith kehitteli käsitteen valtion rikokset demokratiaa vastaan tulkitsemaan ja selittämään potentiaalista valtion mukanaoloa tapahtumissa kuten Tonkininlahden tapaus, 1960-luvun suuret poliittiset murhat ja 9/11.

CIA:n documentti 1035-960 julkistettiin vastauksena vuoden 1976 FOIA-tietopyyntöön, jonka New York Times oli tehnyt. Direktiivi oli erityisen merkittävä, koska se kuvaili CIA:n huolia koskien “Amerikan hallituksen yleismainetta” mitä tulee Warrenin komission raporttiin. Virasto oli erityisen kiinnostunut säilyttämään oman julkisuuskuvansa ja roolinsa kun se “kontribuoi informaatiota [Warrenin] tutkimukseen.”

Muistio yksityiskohtaisesti kuvaa useita toimia ja tekniikoita joilla “vastata salaliittoteoreetikoiden väitteisiin ja pilkata niitä niin, että estetään sellaisten väitteiden kiertäminen muihin maihin.” Esimerkiksi lähestyttäessä “ystävällisiä eliittikontakteja (erityisesti poliitikkoja ja päätoimittajia”, tulee priorisoida heidän muistuttamistaan Warrenin komission suoraselkäisyydestä ja rehellisyydestä. “[K]riitikkojen esittämät väitteet eivät perustu millekään vakavalle”, dokumentissa sanotaan, ja “spekulatiivinen lisäkeskustelu pelaa ainoastaan [kommunistisen] opposition pussiin.”

Virasto on myös ohjeistanut sen jäseniä “[k]äyttämään propagandaa levittäviä yhteyshenkilöitä [kumoamaan] ja ehkäisemään kriitikkojen hyökkäykset. Kirja-arvostelut ja asiasta kirjoitettavat artikkelit ovat erityisen sopivia tähän tarkoitukseen.”

1035-960 lisäksi kuvaa erityisiä tekniikoita, joilla vastata “salaliittoihin” perustuviin argumentteihin, jotka pyörivät Warrenin komission löydösten ympärillä. Sellaiset vastareaktiot ja niiden yhdistäminen pilkkanimeen ovat olleet rutiininomaisessa käytössä eri syistä korporaatiomediassa, kommentaattoreiden ja poliitikkojen puheenvuoroissa tähän päivään asti niitä vastaan, jotka vaativat totuutta ja suoraselkäisyyttä käänteentekevistä tapahtumista maailmalla.

Vasta-argumentteja:

  • Yhtään uutta merkittävää näyttöä ei ole tullut esiin mitä [Warrenin] komissio ei olisi tarkastellut.
  • Kriitikot yleensä antavat liikaa painoarvoa tietyille kohdille ja sivuuttavat toiset.
  • Niin suuren mittakaavan salaliitto kuin tässä on esitetty olisi mahdoton pitää salassa Yhdysvalloissa.
  • Kriitikoita vaivaa yleensä älyllisen ylpeyden eräs muoto: he esittävät jonkin teorian ja rakastuvat siihen.
  • Oswald ei olisi ollut kenenkään selväjärkisen valinta ottaa mukaan mihinkään salaliittoon.
  • Sellaiset epäselvät syytökset kuten “yli kymmenen ihmistä kuoli mystisesti” [Warrenin komission tutkinnan aikana] voidaan aina selittää jollain luonnollisella syyllä: kyseiset henkilöt ovat suurimmaksi osaksi kuolleet luonnollisista syistä.

Nykyään enemmän kuin koskaan uutisten mediapersoonat ja kommentaattorit ovat valtaa käyttävässä asemassa, joista on helppo levittää propagandaa joka muistuttaa läheisesti dokumentissa 1035-960 kuvattua, ketä tahansa sellaista ihmistä vastaan joka saattaisikin kyseenalaistaa valtion hyväksymät narratiivit ja huonosti ymmärretyt tapahtumat. Dokumentissa kuvatut motiivit ja menetelmät on onnistuneesti syötetty pajunköytenä kaikelle kansalle median kautta, ja tapausten kuten Oklahoma Cityn pommitus, 9/11 ja viimeisimpänä Sandy Hookin joukkoampumiset ovat suurimmalta nielty uutisten kautta täysin kyseenalaistamatta.

Akatemian ja journalismin tutkimus näistä selittämättömistä tapauksista saattaa saada liikkeelle asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja syntyy keskustelua, jolla on aina ollut dramaattinen ja kauaskantoinen vaikutus. Ei tarvitse kuin katsoa kehittyvää poliisivaltiota ja kansalaisoikeuksien ja perustuslaillisen suojan katoamista todisteina siitä miten hyvin tämä hienovarainen ja valheellinen pelottelutaktiikka on perustavanlaatuisesti toiminut ja rampauttanut tulevaisuuden riippumattoman itsemääräämiskyvyn ja kansalaisten voimaantumisen.

Älä hämäänny ‘salaliittoteoria’-leimakirveestä

Lähde Washington’s Blog

kirjoittanut Andrew Kreig

alunperin postattu toukokuun 28. 2014

CNN ja Newsweek jokin aika sitten kirjoittivat mieltä tylsyttäviä reposteluja niinkutsuttuja “salaliittoteorioita” vastaan. Dag Hammarskjöld

Samaan aikaan Wall Street Journal julkaisi artikkelin YK harkitsee uudelleen tutkia vuoden 1961 törmäystä joka tappoi Dag Hammarskjöldin, raportti joka mainitsi ohimennen mahdollisuudesta että Yhdysvallat olisi saattanut olla mukana YK:n pääjohtajan kuolemassa, joka näkyy valokuvassa. Sellaisten viestien ymmärtämiseksi pyydän lukijaa arvioimaan todisteita avoimin mielin — ja erityisesti epäillä sellaisia kommentaattoreita jotka käsittelevät asiaa toistellen yksikantaan termiä “salaliittoteoria” ilman minkäänlaisia oikeita todisteita mistään.

Kenelläkään ei ole aikaa tutkia kaikkea ilman jotain etukäteisajatusta asiasta. Tehokkaasti toimiaksemme me luotamme osittain lempilähteidemme esittämiin puolueellisiin kommentaareihin. Mutta jos kyseessä on suuret panokset ja me haluamme olla rehellisiä (ainakin itsellemme), meidän tulisi myöntää, että alustavat johtopäätöksemme tulisi muuttua sitä myöden kun saamme lisää dataa aiheesta.

Ehdotukseni on, että seurata Justice Integrity Projectin henkeä JFK:n salamurhatutkimuksen “Oppaasta”. Se on 11-osainen sarja, joka alkoi listalla kirjoja, arkistoja, raportteja ja videoita. Sitten se siirtyi arvioimaan eri teorioita presidentti Kennedyn vuoden 1963 murhasta. Tähän mennessä me tiedämme julkisiksi tehdyistä dokumenteista, että CIA pyöritti massiivista ja salaista kampanjaa, jolla mustamaalata Warrenin komission kriitikot “salaliittoteoreetikon” pilkkanimellä. Kampanja käytti useita CIA:lle ystävällisiä valtavirtamedioita, esimerkiksi mustamaalaamaan neworleansilaista syyttäjää Jim Garrisonia, joka näkyy alla. Garrison syytti neworleansilaista liikemiestä Clay Shawia niinkutsutusta salaliitosta murhata Kennedy. Shaw, joka on korkea-arvoisen brittiläisen tiedustelu-upseerin tuttu toisen maailmansodan ajalta, perusti tunnetun kauppapaikan New Orleansiin pian sodan jälkeen. Garrison syytti Shawia siitä, että hän oli tavannut JFK:n oikeistovastustajia suunnitellakseen heidän kanssaan Kennedyn murhan. (toim. huom. englanninkielisen artikkelin kommenteisa huomautetaan, että Shaw ennen kuolemaansa paljastui CIA-yhteyshenkilöksi: https://www.maryferrell.org/pages/The_CIA_and_the_JFK_Assassination.html) Jim Garrison

50-sivuinen CIA:n muistio nimeltään “CIA Dispatch 1035-960” ohjeisti agentteja kontaktoimaan medialähteitä ja pilkkaamaan Garrisonia ja hänen kaltaisiaan siitä, että he kritisoivat Warrenin komission päätelmää, että Lee Harvey Oswald olisi tappanut Kennedyn ja toiminut yksin. Vuoden 1967 dokumentti on tässä alkuperäisenä, ja täällä tiivistelmänä.

Pöytäkirja CIA-tapaamisesta samalta vuodelta kertoo siitä pelosta, että Garrison olisi voittanut yleisen mielipiteen puolelleen.

Mutta jury antoi sapiskaa Shawille potentiaalisten silminnäkijöiden kuolemasta (mukaanlukien itsemurhasta) ja kovasta mustamaalauskampanjasta Garrisonia vastaan, jota mediassa käytiin. NBC News palkkasi entisen oikeusministeriön virkamiehen Walter Sheridanin, joka oli ollut varhainen supersalaisen NSA:n työntekijä 1950-luvulla. Julkisesti Sheridan oli tutkiva journalisti, joka oli mukana myös Garrisonin pilkkaamisoperaatiossa.

Operation Mockingbird oli CIA:n salainen ohjelma, jolla ujutettiin uutistarinoita kansakunnan kaikkein hyvämaineisimpiin uutistoimistoihin.

“Tämän [CIA:n] muistion ja CIA:n mediavaikutuksen avulla”, kirjailija Peter Janney kirjoitti kolumnissaan, “‘salaliittoteoreetikon’ käsite tuotiin kansan käyttöön ja syövytettiin poliittiseen käsitteistöön ja siitä tuli se mitä se on nykypäivänä: termi jolla pilkata, mustamaalata, saattaa naurunalaiseksi ja tuhota kaikkien maine, jotka yrittävät puhua mistään tahansa rikoksesta, jonka valtio, armeija tai tiedustelupalvelut ovat koskaan tehneet.”

Janney, jonka edesmennyt isä Wistar Janney oli ollut korkea-arvoinen CIA-pomo, jatkoi: “Ihmiset, jotka haluavat jatkaa sen leikkimistä että salaliittoja ei ole olemassa — kun ne itse asiassa ovat kaikkein yleisin modus operandi merkittäville historiallisille muutosliikkeille ympäri maailman ja meidän maassamme — raivostuvat silmittömästi kun heidän naiivi illuusionsa kyseenalaistetaan.”

Tuota taustaa vasten tarkastellaan hieman viimeaikaisempia termin käyttötapauksia valtavirran mediassa, joilla on pilkattu niitä, jotka ehdottavat että valtio on mukana pahamaineisissa tapahtumissa.

CNN, Newsweek älähtävät valtiota kritisoiville

CNN:n Jake Tapper teki vähän muutakin kuin pelkästään haukkui rumasti ihmisiä hänen ohjelmassaan ‘Truthers’ to protest 9/11 Museum. Tapper otti ohjelmaan mukaan samanmielisen vieraan, Salonin kolumnistin Emily Bazelonin, joka joka käyttää samanlaista puskista revittyä spekulaatiota protestihenkilöiden pilkkaamiseen.

Toinen esimerkki selektiivisestä analyysista oli Newsweekin peitetarina toukokuun 15. päivälle The Plots to Destroy America, jonka on käsikirjoittanut Kurt Eichenwald. Yllättävää kyllä Newsweekin sensaatiomaiseen otsikkoon itsessään jo kuului viittaus salaliittoon — että useat valtiota kritisoivat vasemmiston ja oikeiston tahot yrittivät “tuhota” kansakunnan “juonillaan”.

Minä huomasin kaavan. Kolme vuotta sitten juonsin kirjailija Jonathan Kayn haastattelua viikoittaisessa radio-ohjelmassani Washington Update. Kay, joka on kanadalainen sanomalehtitoimittaja ja oikeustieteen tutkinnon haltija, oli kirjoittanut 340-sivuisen kirjan Among the Truthers. Sen luettuani tajusin, että se laittoi hälytyskellot päälle ja pilkkasi virallisten 9/11-tutkijoiden kriitikkoja, mutta ei analysoinut heidän argumenttejaan.

Samalla tavalla Eichenwald siteeraa auktoriteettina kourallista systeemimielisiä “asiantuntijoita”, jotka pilkkasivat niitä jotka kritisoivat valtiota tai muuta systeemin instituutiota.

Newsweekin siteeraamien asiantuntijoiden joukossa oli Cass Sunstein, Harvardin oikeustieteen professori, joka on kirjoittanut kirjan Conspiracy Theories, ja joka on entinen Obaman hallinnon virkamies. Obaman ensimmäisellä kaudella Sunstein valvoi kaikkea liittovaltion lainsäädäntöä Valkoisen talon valtiovarainhallinnosta. Biden, Sunstein and Power

Samantha Power vannoo virkavalansa  Joe Bidenin kanssa, jossa Cass Sunstein on keskellä

Valkoisen talon valokuva näyttää Sunsteinin vaimonsa kanssa, joka on Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Samantha Power, kun varapresidentti Joe Biden vannotti hänet virkaansa. Hänen nimityksensä seurasi sen jälkeen kun hän oli tehnyt korkea-arvoista kansallisen turvallisuuden työtä Valkoisessa talossa ja ulkoministeriössä Obaman ensimmäisellä kaudella. Kuten kirjassani Presidential Puppetry esitän, hän on kaikkein kovaäänisimmin ajanut vallanvaihtoa ja armeijan väliintuloa globaalisti humanitääristen periaatteiden nimissä.

Lisäksi Obama nimitti Sunsteinin neljän muun nimen kanssa komissioon käsittelemään NSA-tietovuotaja Edward Snowdenin paljastuksia massiivisesta amerikkalaisten vakoilusta. Eichenwald retostelee tällä kovalla kansallisen turvallisuuden taustallaan ja retoriikalla, jota tarvitaan kansan tuen voittamiseksi globaaleille väliintuloille. Vieläkin relevantimpaa on se, että Eichenwald epäonnistui huomauttamaan siitä, että Sunstein oli mukana kirjoittamassa vuonna 2008 tutkielmaa, joka puhui propagandatekniikoiden käyttöönoton puolesta.

Tutkielmassa “Conspiracy Theories” Sunstein kannatti sitä, että valtio salaa palkkaisi akateemikkoja ja journalisteja liittovaltion viranomaisten tulkinnan mukaan vaarallisten uskomusten kumoamiseksi, joita miljoonilla äänestäjillä oli mm. siitä, että valtio oli mukana 9/11:ssa tai salaamassa sitä.

Sunsteinin oma ehdotus kuulostaa aika tavalla sellaiselta juonittelulta, joita valtion kritisoijat pitävät orwellilaisen isovelivaltion perustuslaillisten oikeuksien rikkeenä.

Ja kuitenkin Eichenwald esitti, että “rahtuakaan näyttöä” ei ole olemassa hänen ajamistaan teorioista. Hän kutsui niitä “huuhaaksi ilman todisteita”. Mutta hän epäonnistui, kuten kaikki muutkin hänenkaltaiset, kumoamaan hänen kohteidensa esittämiä parhaita argumentteja.

Sen sijaan hän toistuvasti siteerasi hyvämaineisia asiantuntijoita, jotka suurimman osan aikaa taputtivat valtion virkamiehiä selkään ja trivialisoivat valittajien huolia. Sellainen elitistinen, puolueellinen Newsweekin ja CNN:n raportointi kuvaa hyvin sitä miksi näiden tahojen lukijamäärät ovat romahtamassa ja lafkat keskittyvät puolitotuuksiin, jotka ovat tärkeitä joillekin mutta eivät yleisölle. Internet tarjoaa vaihtoehtoisia uutislähteitä.

Vuonna 2010 Washington Post myi Newsweekin vain yhdellä dollarilla ja velkojen kuittaamisella. Post ilmoitti, että se halusi antaa lafkan samanmielisen julkaisijan käsiin. Tämä oli Sidney Harman, kongressiedustaja Jane Harmanin aviomies (dem-Kalifornia), Harvardin oikeustieteistä valmistunut kaveri ja tunnettu sotateollisen kompleksin lobbari. Newsweek, paljon kuten CNN, on vain haikea muisto entisestä ja se on myyty kahdesti eteenpäin sen jälkeen kun Sidney Harman kuoli.

Useimmat meistä edelleen nojaavat suuresti massamediaan tukemaan muiden lähteiden väitteitä.

Esimerkki tästä on YK-kirjeenvaihtaja Joe Laurian rapotti Wall Street Journalissa.

Lauria ammensi vuosien kokemuksestaan ja raportoi Journalille, että YK saattaa ottaa uudestaan käsittelyyn Hammaskjöldin tapauksen, sillä uutta todistusaineistoa oli tullut esiin, määrittämään sen oliko Hammarskjöld murhattu tieten tahtoen vuoden 1961 rauhanturvaoperaatiossa.

Pari vuotta aiemmin urallani Journaliin kirjoittaneena voin kuvitella miten paljon tutkimusta toimittajan on ollut tuotettava ennen kuin sellainen tarina pääsisi painoon asti. Hänen saavutuksensa on erityisen huomattava Murdochin omistamassa sanomalehdessä, jonka omistaja on paremmin tunnettu siitä, että hän hyötyy omasta asemastaan, eikä niinkään tämän aseman henkilöiden paljastamisesta.

Ja mitä jos YK menee asian kanssa eteenpäin ja löytää todisteita siitä, että pääjohtaja kuoli kepulipelin seurauksena?

Yksi asia on selvää, se ei olisi hyvä uutinen niille, jotka kiistävät salaliittojen olemassaolon. Mutta he varmasti löytäisivät tavan välttää syvälle menevän journalismin.

Artikkelin julkaissut Justice Integrity Project (www.justice-integrity.org)

“Salaliittoteorioiden” psykolingvistisen koodin murtaminen: Riippumattoman tutkimuksen ja analyysin vastainen noitavaino

Lähde Global Research

kirjoittanut Prof. James F. Tracy

alunperin julkaistu toukokuun 21. 2014

Uudenlainen ristiretki näyttää olevan käynnissä riippumatonta tutkimusta ja analyysia vastaan, jota tehdään vaihtoehtoisessa uutismediassa. Maaliskuussa julkaistiin “kognitiivisen soluttautumisen” kannattajan Cass Sunsteinin uusi kirja Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas. Huhtikuussa liittovaltion tiedusteluelin Southern Poverty Law Center (SPLC) julkisti uuden raportin “Agenda 21: The UN, Sustainability, and Right Wing Conspiracy Theory.” Viimeisimpänä Newsweek-lehti julkaisi peitetarinan otsikolla “The Plots to Destroy America: Conspiracy Theories Are a Clear and Present Danger.”

Kuten diskurssi esittää, tämä propagandakampanja toteutettiin käyttämällä nyt tuttua “salaliittoteoria”-leimakirvestä, kuten CIA:n dokumentti 1035-960 esittää, vuoden 1967 muistio jossa käsitellään strategiaa CIA:n “mediatyöläisille”, jolla vastata Warrenin komissiota vastaan esitettyyn kritiikkiin ja hyökätä riippumattomien presidentti John F. Kennedyn murhaa tutkivien kimppuun. Tuohon aikaan kohteisiin kuului lakimies Mark Lane ja neworleansilainen syyttäjä Jim Garrison, jotka saivat toistuvasti osakseen pilkkaa ja mustamaalausta amerikkalaisessa uutismediassa.

Julkistettu valtiollinen dokumentti on osoittanut Lanen ja Garrisonin väitteet CIA:n mukanaolosta salamurhassa suurelta osin todenmukaisiksi. Siitä huolimatta uhka siitä, että omaan niskaan lyötäisiin salaliittoteoreetikon leima, on edelleen voimakas ase jolla uhkailla kirjailijoita, journalisteja ja tutkijoita ja estää heitä käsittelemästä monimutkaisia tapahtumia, poliittisia päätöksiä ja muita mahdollisesti arkaluonteisia asioita.

Kuten Newsweekin jutun otsikko antaa ymmärtää, pääasiallinen nykypäivän propagandakampanjan elementti, joka käyttää salaliittoteor(ian/eetikon) leimaa, on antaa ymmärtää, että kansalaisten epäluottamus valtion tekemisiä ja imperatiiveja kohtaan johtaa väkivaltaisuuksiin. Termi “salaliittoteoreetikko” on tahallaan sekoitettu “salaliitossa mukanaolijaan” ja näin nämä kaksi yhdistetään kansan alitajunnassa. Kuvat Lee Harvey Oswaldista, Timothy McVeigh’sta ja Osama bin Ladenista lyödään aina pöytään vaivihkaa kun maagiseen termiin viitataan. Todellisuudessa juuri länsivallat tyypillisesti käyttävät poliisia tai armeijaansa, jotka ovat yleisimpiä väkivallan käyttäjiä ja sillä uhkailijoita — sekä kotimaassa että ulkomailla.

Newsweekin artikkelissa kirjailija ja journalisti Kurt Eichenwald selektiivisesti käyttää SPLC:n, Sunsteinin sekä muutaman tieteentekijän väitteitä postuloimaan orwellimaisesti, että riippumaton tutkimus ja analyysi Yhdysvaltojen Agenda 21:sta, “Common Core”-koulutusohjelman koulutuksen vastaisuudesta sekä rokotevammojen ja veden fluorauksen vaaroista että syyskuun 11. päivästä — kaikki tärkeät poliittiset päätökset ja asiat jotka ovat vakavan tutkimisen arvoisia — ovat päiväpolitiikalle “tartuntatauti”.

Toimintakuntoisessa yhteiskunnassa rehelliset akateemikot ja toimittajat saisivat ilman esteitä keskittyä näihin ongelmiin sekä samanlaisiin muihin ongelmiin — geenimanipulaatioon, valtion toteuttamaan terrorismiin, ei-ionisoivan säteilyn vaaroihin — erityisesti siksi koska sellaiset ilmiöt ovat vakava uhka sekä kansan suvereeniudelle että itsemääräämiskyvylle. Tällaiset intellektuaalit toiminnallaan tarjoaisivat tärkeitä havaintoja julkiselle keskustelulle.

Kun tällaista ei ole, kansan tietyt osat, jotka edelleen kykenevät kriittiseen ajatteluun, joutuvat turvautumaan informaatioon joka saa heidät kyseenalaistamaan byrokratiaa ja joissain tapauksissa ehdottamaan mahdollisesti laajempaa poliittista agendaa. Nykypäivän maailmassa kuitenkin sellaiset huuhaatutkimusprojektit, jotka ovat äärimmäisen varauksellisia valtiota tai säätiörahoitteisia teknokraatteja kohtaan, “vääristävät sitä debattia, joka on demokratialle kriittisen tärkeää”, sanoo Dartmouthin valtiotieteilijä Brendan Nyhan.

Pitäen ylläolevan mielessä, yksinkertainen mutta informatiivinen harjoitus salaliittoteoriapropagandan psykolingvistisistä tekniikoista on korvata ilmaus “salaliittoteor(ia/eetikko)” fraasilla “riippumaton tutkimus ja analyysi” tai “riippumattomat tutkijat.” Soveltakaamme tätä seuraavaksi joihinkin Eichenwaldin Newsweek-artikkelin kappaleisiin. Esimerkiksi, “Psykologian tutkimus on näyttänyt, että ainoa piirre, joka johdonmukaisesti viittaa mahdollisuuteen siitä, että joku uskoo salaliittoteorioita riippumatonta tutkimusta ja analyysia on, jos henkilö uskoo muihin salaliittoteorioihin riippumattomiin tutkimuksiin ja analyyseihin”, Eichenwald viisaasti esittää.

“Eräs kaikkein yleisin tapa esitellä salaliittoteorioita riippumatonta tutkimusta ja analyysia on ‘vain kysyä kysymyksiä’ viranomaisten sanomisista,’’’ sanoo Karen Douglas, British Journal of Social Psychologyn eräs päätoimittajista ja vanhempi akateemikko… Britannian University of Kentissa.”

Itse asiassa, fraasien korvaaminen tällä tavoin koko läpi koko artikkelin merkittävästi neutralisoi sen yleisen propagandistisen vaikutuksen.

Tutkijat ovat samaa mieltä: riippumaton tutkimus ja analyysi, jota kansa tekee jokaisella yhteiskunnan tasolla, on tapa etsiä rauhaa elämän kaaokseen, joskus yksinkertaisesti vahvistamalla omia uskomuksia. 9/11 conspiracy theorists independent researchers protest outside the World Trade Center in 2011

9/11 salaliittoteoreetikot riippumattomat tutkijat protestoivat World Trade Centerilla vuonna 2011

Vaikka uutislähteiden määrän kasvu on auttanut levittämään riippumatonta tutkimusta ja analyysia, se ei ole mitenkään verrattavissa sosiaalisen median ja internetin vaikutukseen, sanovat asiantuntijat.

“Jos sinulla on sosiaalisia verkostoja, joissa ihmiset keskustelevat keskenään, silloin riippumaton tutkimus ja analyysi voi levitä nopeasti’’ sanoo Cass Sunstein, Harvard Law Schoolin professori … “Se on kirjaimellisesti kuin tartuntatauti.”

Vaikka jotkut voivat sivuuttaa riippumattoman tutkimuksen tietämättömänä tai epävakaana, tieteellinen tutkimus on näyttänyt tämän aivan muuta. “Idea siitä, että ainoastaan tyhmät ihmiset uskovat tähän, on väärin’’ sanoo Dartmouthin Nyhan.

Ihmiset, jotka vahvemmin uskovat riippumattomaan tutkimukseen ja analyysiin, merkittävän paljon todennäköisemmin jättivät käyttämättä aurinkorasvaa tai käymättä vuosittain lääkärintarkastuksessa. Southern Poverty Law Centerin julkaiseman raportin mukaan huhtikuussa riippumatonta tutkimusta ja analyysia virtasi Alabaman senaatin koulutuskomitean kuulemisesta koskien lainsäädäntöä jolla sallia koulujen hylätä Common Core -opetus. Se on totta. Syyskuun 11. päivästä 2001 lähtien internet on yhä enemmän mahdollistanut perusjantterin hakea, tutkia ja jakaa informaatiota tärkeistä tapahtumista ja ilmiöistä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja tutkimus, jonka on julkaissut nimekäs journaali Frontiers of Psychology, esittää, että “vaihtoehtoisiin salaliittoteorioihin” vetoaminen mieluummin kuin valtion virallisiin selityksiin syyskuun 11. päivän 2001 hyökkäyksistä on merkki “individuaatiosta”, eli psykologisesta hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä.

Sellainen ympäristö on selvä uhka niille, jotka toivovat saavansa itselleen poliittisen vallan. Todellakin, kyky vapaasti levittää ja keskustella valtion kammottavista teoista on kaikkein painavin tyrannian vastavoima. Koska tätä kykyä ei voida takavarikoida tai tukahduttaa, sitä tulee pilkata, marginalisoida ja jopa diagnosoida se psykiatriseksi sairaudeksi.

Nettineutraaliuden hylkääminen saattaa lopulta vaikeuttaa riippumatonta tutkimusta, ajattelua ja analyysia. Siihen asti korporaatiomedian yritykset maalittaa ja pelotella kansalaisia salaliittoteoriameemillä tulevat olemaan merkki siitä mikä tänä päivänä on vielä uutisia ja kommentaaria.

CIA Document 1035-960

200px-CIA.svg

1967

CIA Document 1035-960

Koskien Warrenin raporttia kohtaan esitettyä kritiikkiä

1. Meidän huolemme. Presidentti Kennedyn salamurhan päivästä lähtien on ollut spekulaatioita hänen murhansa vastuullisuudesta. Vaikka tämä oli perua Warrenin komission raportista (joka julkaistiin syyskuun lopulla 1964), eri kirjoittajilla on nyt ollut aikaa käydä läpi komission julkaisema raportti sekä dokumentit joiden varjolla kysellä uudelleen lisää, ja useita kirjoja ja artikkeleja on julkaistu, jotka kritisoivat komission löydöksiä. Useimmissa tapauksissa kriitikot ovat spekuloineet jonkinlaisella salaliitolla, ja usein he ovat vihjailleet, että komissio itse olisi ollut mukana. Gallup, jonka tulokset oletettavasti ovat seurausta Warrenin komission raportin lisääntyneestä kyseenalaistamisesta, sanoivat että 46% amerikkalaisista ei ollut sitä mieltä, että Oswald oli toiminut yksin, kun taas yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että komissio oli jättänyt joitain kysymyksiä ratkaisematta. Epäilemättä gallupit ulkomailla näyttäisivät samanlaisia, tai jopa vieläkin kielteisempiä tuloksia.

2. Tämä mielipidetrendi on huolenaihe Yhdysvalloille, mm. meidän organisaatiollemme. Warrenin komission jäsenet oli valittu heidän suoraselkäisyytensä, kokemuksensa ja hyvämaineisuutensa perusteella. He olivat molemmista suurista puolueista, ja he ja heidän apulaisensa oltiin valittu kaikista osista maata. Komission jäsenten kannan takia pyrkimykset tahrata heidän puhtoisuuttaan ja viisauttaan luovat epäilyksen varjon koko amerikkalaisen yhteiskunnan johtajiston päälle. Lisäksi tuntuu olevan yhä suurempi pyrkimys vihjailla, että presidentti Johnson itse, ainoana ihmisenä jonka voitaisiin sanoa hyötyneen tilanteesta, oli jollain tavalla vastuussa salamurhasta. Sellaisten vakavien väitteiden aiheuttama häiriö vaikuttaa sekä henkilöön, jota kohtaan ne esitetään, että koko Amerikan hallinnon maineeseen. Organisaatiomme itse on suoraan ollut mukana: me annoimme muiden faktojen muassa informaatiota tutkimukseen. Salaliittoteoriat ovat usein luoneet epäilyä organisaatiotamme kohtaan, esimerkiksi valheellisesti väittäen, että Lee Harvey Oswald työskenteli meille. Tämän muistion tarkoituksena on esittää materiaalia, jolla vastata salaliittoteoreetikoiden väitteisiin ja pilkata niitä niin, että estetään sellaisten väitteiden kiertäminen muihin maihin. Taustainformaatiota annetaan salaisessa osuudessa ja useassa salaamattomassa liitteessä.

3. Toiminta. Me emme suosittele, että keskustelua salamurhakysymyksestä aloitettaisiin siellä missä sitä ei jo käydä. Missä keskustelu on aktiivista, [liiketoiminnan] sijaintipaikkoja pyydetään:

a. Keskustelemaan julkisesti ongelmasta sekä [?]:n että ystävällisten eliittikontaktien kanssa (erityisesti poliitikkojen ja päätoimittajien), ja huomauttamaan heille, että Warrenin komissio teki niin läpikotaisen tutkimuksen kuin inhimillisesti oli mahdollista, että kriitikoiden väitteillä ei ole vakavastiotettavaa perustaa, ja että lisäspekulaatiot ainoastaan pelaavat opposition pussiin. Huomauttakaa myös, että salaliittopuheet vaikuttavat kommunistipropagandan levittäjien tahallaan tekaisemilta. Usuttakaa heitä käyttämään vaikutusvaltaansa lopettamaan perusteeton ja vastuuton spekulointi.

b. Käyttämään propagandaa levittäviä yhteyshenkilöitä [kumoamaan] ja ehkäisemään kriitikkojen hyökkäykset. Kirja-arvostelut ja asiasta kirjoitettavat artikkelit ovat erityisen sopivia tähän tarkoitukseen. Tähän ohjeistukseen liittyvien kaikkien nähtävillä olevien liitteiden tulisi tarjota hyödyllistä taustamateriaalia, jota antaa propagandanlevittäjien käyttöön. Meidän viestimme tulisi huomauttaa, silloin kun on soveliasta, että kriitikot ovat (I) kiintyneet teorioihin, jotka on kehitetty ennen kuin näyttöä niille oli olemassa, (II) poliittisessa intressiryhmässä, (III) taloudellisessa intressiryhmässä, (IV) liian nopeita ja epätarkkoja tutkimuksissaan, tai (V) viehättyneet heidän omista teorioistaan. Keskustelujen myötä koko kritiikin ilmiö, hyödyllinen strategia voi olla sulkea pois Epsteinin hyökkäysteoria, käyttäen Fletcherin [?] artikkelia ja Spectatorin juttua tausta tietoina. (Vaikka Mark Lanen kirja on paljon vähemmän vakuuttavampi kuin Epsteinin ja näyttää huonolta kun asiasta jotain tietävät kriitikot esittävät siitä kritiikkiä, siihen on myös paljon vaikeampi vastata kokonaisuutena, sillä helposti hukkuu nippelitiedon keskelle.)

4. Yksityisissä mediakeskusteluissa, jotka ei ole osoitettu kenellekään yksittäiselle kirjoittajalle, tai hyökätessä tulevia julkaisuja vastaan, seuraavat argumentit voivat olla hyödyllisiä:

a. Mitään merkittävää näyttöä ei ole tullut esiin, jota komissio ei olisi tarkastellut. Salamurhaa on joskus verrattu (esim. Joachim Joesten tai Bertrand Russell) Dreyfusin tapaukseen; kuitenkin, toisin kuin tuo tapaus, hyökkäys Warrenin komissiota kohtaan ei ole tuottanut uutta näyttöä, uusia tekijöitä ei ole identifioitu, eikä kriitikkojen keskuudessa olla yhtä mieltä. (Parempi vertauskuva, vaikkakin epätäydellinen, voi olla Reichstagin tulipalo vuonna 1933, jonka jotkut pätevät historioitsijat (Fritz Tobias, AJ.P. Taylor, D.C. Watt) nyt uskovat Vander Lubben sytyttämäksi hänen omasta aloitteestaan, ilman että hän olisi toiminut natsien tai kommunistien nimissä; natsit yrittivät maalittaa häntä syyttämään kommunisteja, mutta jälkimmäiset olisivat olleet menestyksekkäämpiä vakuuttamaan maailman siitä että natsit ovat syypäitä.)

b. Kriitikot yleensä antavat liikaa painoarvoa tietyille kohdille ja sivuuttavat toiset. He pyrkivät antamaan enemmän painoarvoa yksittäisten todistajien muistoille (jotka ovat vähemmän luotettavia ja enemmän eroavat toisistaan — ja näin niitä voi kritisoida enemmän) ja vähemmän ballistiikalle, ruumiinavaukselle ja valokuvatodisteille. Komission tallenteiden lähitarkastelu yleensä näyttää, että ristiriitaisiin silminnäkijäkuvauksiin viitataan irti kontekstista tai komissio on jättänyt ne pois hyvästä ja riittävästä syystä.

c. Niin suuren mittakaavan salaliitto kuin tässä on esitetty olisi mahdoton pitää salassa Yhdysvalloissa, erityisesti koska informantit voivat odottaa saavansa suuria palkkioita jne. Huomaa, että Robert Kennedy, joka oli valtakunnansyyttäjä tuohon aikaan ja John F. Kennedyn veli, olisi viimeinen mies joka sivuuttaisi tai salaisi mitään salaliittoa. Ja kuten eräs tutkija huomautti, kongressiedustaja Gerald R. Ford tuskin olisi ollut hiljaa demokraattihallinnon puolesta, ja senaattori Russellilla olisi ollut kaikki poliittiset syyt paljastaa mikä tahansa Warrenin tekemä sikailu. Salaliittoilija lisäksi tuskin valitsisi sellaista sijaintia ampujalle, joka riippuisi niin paljon olosuhteista joita hän ei hallitse mitenkään: reitti, autojen nopeus, liikkuva kohde, riski siitä että salamurhaaja jäisi kiinni. Rikkaiden salaliittoilijoiden ryhmä olisi järjestänyt paljon turvallisemmat olosuhteet.

d. Kriitikoita vaivaa yleensä älyllisen ylpeyden eräs muoto: he esittävät jonkin teorian ja rakastuvat siihen; he myös ovat nihkeitä komissiota kohtaan koska se ei aina vastaa kaikkiin kysymyksiin yksikäsitteisesti suuntaan tai toiseen. Itse asiassa komission ja sen henkilöstön koostumus oli loistava suoja millekkään teorialle liikaa omistautumista vastaan, tai vastaan laitonta mahdollisuuksien kääntämistä varmuuksiksi.

e. Oswald ei olisi ollut kenenkään selväjärkisen valinta ottaa mukaan mihinkään salaliittoon. Hän oli ”yksinäinen”, sekaisin, hänen todellisuudentajunsa oli arveluttava ja tuntematon millekkään ammattimaiselle tiedustelupalvelulle.

f. Mitä tulee syytteisiin siitä, että komission raportti oli hätäisesti hosuttu, se valmistui kolme kuukautta alkuperäisen deadlinen jälkeen. Mutta kun komissio yritti jouduttaa raporttiaan, tämä johtui suurelta osin vastuuttoman spekulaation ilmestymisen aiheuttamasta paineesta, joka joissain tapauksissa oli peräisin samoilta kriitikoilta jotka kieltäytyivät myöntämästä virheitään ja nyt esittivät uudenlaista kritiikkiä.

g. Sellaiset epäselvät syytökset kuten “yli kymmenen ihmistä kuoli mystisesti” [Warrenin komission tutkinnan aikana] voidaan aina selittää jollain luonnollisella syyllä: kyseiset henkilöt ovat suurimmaksi osaksi kuolleet luonnollisista syistä; komission henkilöstö kuulusteli 418 silminnäkijää (FBI haastatteli paljon useampaa, teki 25 tuhatta haastattelua ja uusintahaastattelua), ja niin suuressa ryhmässä voidaan odottaa tietty määrä kuolemia. (Kun Penn Jones, joka oli eräs ”kymmenen mystistä kuolemaa”-sutkautuksen keksijöistä, esiintyi televisiossa, kävi ilmi että kaksi kuolemaa listalla oli sydänkohtauksia, yksi syöpä, yksi oli yhteentörmäys sillalla ja yksi tapahtui kun kuski ajoi sillan tukirakenteeseen.)

5. Aina kun mahdollista, esittäkää vastaspekulaatiota rohkaisemalla viittaamaan komission raporttiin itseensä. Avomieliset lukijat tulevat siltikiin yllättymään siitä huolellisuudesta, läpikotaisuudesta, objektiivisuudesta ja nopeudesta jolla komissio teki työnsä. Muitten kirjojen arvioijat voivat rohkaistua lisäämään omiin todistuksiinsa idean siitä, että raporttia tarkastellessa he tajusivat sen olevan paljon parempi kuin sen kriitikoiden esittämät jutut.


Artikkelin kommenteista: Mark Robinowitz Hyvä artikkeli. On myös tärkeää tunnustaa, että yksi apologistien taktiikoista on korostaa (tai luoda) vääriä väitteitä salalitosta, jota sitten pilkata. Disinformaatio on tärkeä pilkkaamisen työkalu. Esimerkiksi, Sunstein on kirjoittanut, lainausmerkeissä, väittestä että lentokone ei osunut Pentagoniin, nokkelasti huomauttaen että jotkut meistä tajusivat tämän olevan fiksu huijaus, mutta hän sivuuttaa sen miten varoitukset vääjäämättömistä hyökkäyksistä tukahdutettiin. JFK:ta vastan tehty vallankaappaus sisältää paljon valheellisia väittämiä, joita on ripoteltu oikean näytön sekaan. Tämä tekee siitä vaikeampaa havaita itsestäänselvän — JFK:n poistaminen virastaan johtui huomattavista kiistoista sotateollisen kompleksin kanssa. Kahden valinnan lähestymistapa tässä, että oli virallinen tarina ja sitten vastaväitteet, on riittämätön. Jupakassa on erilaisia perääntymiskantoja ja vähättelevää disinformaatiota, jolla luoda hämmennystä.   Artikkelin julkaissut Project Unspeakable

Salainen Kovenantti

Maaliskuun 25. päivänä 2004 sain sähköpostiin kopion dokumentista nimeltä ”Salainen Kovenantti”. Se vaikutti olevan suunnitelma maailmanvalloitusta ajavalle mestarisalaliitolle. Kirjoittaja oli anonyymi, ja alkuperäinen teksti on päivätty kesäkuun 21. päivä 2002. Posti lähetettiin sähköpostiosoitteesta joka ei toiminut.

Tästä huolimatta teksti oli niin vakuuttava, että rouva joka minulle sen lähetti uskoi, että viesti oli aidolta Illuminatin jäseneltä.

Hän kirjoitti:

Hra. Griffin:

Ehkäpä olette jo tietoinen tästä tuntemattoman kirjoittajan dokumentista mutta ajattelin että olisi sen arvoista lähettää tämä teille ihan varmuuden vuoksi.

Se on niin voimakas sen viestissään, että ette voi kuvitellakaan sen olevan väärennös; kuka tahansa jonka mieli on terve huomaa, että me olemme jo tuossa maailmassa. Tuntuu siltä kuin se varoittaisi meitä, mutta kuinka moni tulee uskomaan sitä. Sinä ja minä tiedämme että tuo maailma on jo täällä. Se mikä minua hämmästyttää on, että se on yksi näistä ”Illuminateista” joka meitä varoittaa.

Pyydän kommenttejanne,

M.C.
Quebec City

”Salainen Kovenantti” on alla.

Minun vastaukseni on lopussa.

SALAINEN KOVENANTTI

Bankindexin päätoimitus kiittää teitä kaikista sähköposteista liittyen tähän kirjoitukseen, mutta me EMME tiedä kuka hän on. Kirjoitus tuli erään lomakkeemme kautta, ja kirjoittaja jätti sähköpostiosoitteen joka ei toimi. Kiitos.

Kirjoittanut TUNTEMATON kirjoittaja, joka on jättänyt toisen version,

Julkaistu 6/21/2002
http://www.bankindex.com

”Se on illuusio, niin suuri, niin laaja että se pakenee heidän havaintokykyään.

”Niitä jotka näkevät sen, heitä tullaan pitämään hulluina. Me luomme eri rintamia estämään heitä näkemästä yhteyksiä meihin. Me käyttäydymme kuin me emme liittyisi toisiimme pitääksemme illuusion elossa. Tavoitteemme tullaan saavuttamaan yksi kerrallaan niin, että koskaan meidän niskoillemme ei lankea epäilyä. Tämä estää myös heitä näkemästä muutoksia silloin kuin ne tapahtuvat.

”Me tulemme aina seisomaan heidän osaamisalueensa yläpuolella, sillä me tiedämme absoluuttiset salaisuudet. Me työskentelemme yhdessä aina, ja tulemme aina pysymään sidottuina toisiimme verisitein ja salaisuuksin. Kuolema tulee sille joka puhuu.

”Me pidämme heidän elinajanodotteensa lyhyenä ja heidän mielensä heikkoina samalla kun esitämme, että teemme juuri päinvastoin. Me käytämme tieteellistä tietoamme ja teknologiaamme hienovaraisin tavoin, niin että he eivät koskaan tule näkemään sitä mitä tapahtuu. Me käytämme pehmeitä metalleja, ikääntymisen kiihdyttäjiä ja rauhoittavia ruoassa ja vedessä, ja lisäksi myös ilmassa. He tulevat olemaan myrkkyjen keskellä kaikkialla missä he ovatkin.

”Pehmeät metallit saavat heidät menettämään järkensä. Me lupaamme löytää heille lääkkeen monilla rintamillamme, ja kuitenkin me syötämme heidät täyteen myrkkyä. Myrkyt absorboituvat heidän ihonsa ja suunsa läpi, ne tuhoavat heidän mielensä ja lisääntymiselimistönsä. Kaikesta tästä heidän lapsensa tulevat syntymään kuolleina, ja me peitämme tämän kaiken tiedon.

”Myrkyt tullaan piilottamaan kaikkeen heidän ympärillään, siihen mitä he juovat, syövät, hengittävät ja pitävät päällään. Meidän tulee olla nerokkaita myrkkyjen levittämisessä, sillä he kykenevät näkemään pitkälle. Me opetamme heille, että myrkyt ovat hyvä asia, iloisten kuvien ja äänien avulla. Ne, joihin he kääntävät katseensa, auttavat heitä. Me listaamme heidän nimensä jotta he voisivat puskea myrkkyjään.

”He tulevat näkemään tuotteemme käytettyinä elokuvissa ja he tottuvat niihin, eivätkä he koskaan halua tuntea niiden todellista vaikutusta. Kun he synnyttävät, me ruiskutamme myrkkyjä heidän lapsiinsa ja vakuutamme heidät niiden tarpeesta. Me aloitamme heti varhaisessa vaiheessa, kun heidän mielensä ovat nuoria, me osoitamme heidän lapsiinsa niitä asioita joita heidän lapsinsa rakastavat eniten, makeita asioita.

”Kun heidän hampaansa tuhoutuvat, me täytämme ne metalleilla jotka tuhoavat heidän järkensä ja vievät heiltä heidän tulevaisuutensa. Kun heidän kykyynsä oppia on vaikutettu, me luomme lääkkeitä jotka tekevät heistä yhä sairaampia ja saavat aikaan muita tauteja, joille me luomme yhä lisää lääkkeitä. Me teemme heistä lammasmaisia ja heikkoja meidän edessämme meidän omalla vallallamme. Heistä tulee masentuneita, hitaita ja lihavia, ja kun he tulevat luoksemme pyytäen apua, me annamme heille yhä vain lisää myrkkyä.

”Me siirrämme heidän huomionsa kohti rahaa ja materiaalisia asioita niin, että he eivät koskaan pääse yhteyteen todellisen sisimpänsä kanssa. Me harhautamme heitä nussimisella, ulkoisella mielihyvällä ja peleilllä, niin että he eivät enää koskaan voivat olla yhteydessä kaikkeen. Heidän mielensä kuuluvat meille, ja me teemme niille niin kuin me sanomme. Jos he kieltäytyvät, me löydämme keinoja ottaa heidän elämässään käyttöön mieleen vaikuttavaa teknologiaa.

”Me käytämme pelkoa aseenamme. Me asetamme heidän hallituksensa, ja me asetamme opposition niille. Me omistamme molemmat puolet. Me aina piilotamme tavoitteemme, mutta jatkamme suunnitelmamme toteuttamista. He tekevät meille työtä ja me vaurastumme heidän vaivannäöllään.

”Perheemme eivät koskaan sekoitu heidän kanssaan. Veremme tulee olla aina puhdasta, sillä niin sen kuuluu olla. Me saamme heidät tappamaan toisensa silloin kun se meille sopii. Me pidämme heidät erossa ykseydestä dogmeilla ja uskonnoilla. Me kontrolloimme kaikkia aspekteja heidän elämissään, ja kerromme heille mitä heidän tulee ajatella ja miten. Me ohjaamme heitä ystävällisesti ja hellästi, sallien heidän ajatella että he ohjaavat itse itseään.

”Me kylvämme eripuraa heidän keskuuteensa omien faktioidemme kautta. Kun valo paistaa heidän joukossaan, me tukahdutamme sen pilkalla, tai kuolemalla, milloin se sopii meille parhaiten. Me saamme heidät repimään sydämen toistensa rinnasta ja tappamaan omat lapsensa. Me saavutamme tämän käyttäen vihaa liittolaisenamme, kiukkua ystävänämme. Viha sokaisee heidät täysin, eivätkä he koskaan tule näkemään sitä, että heidän konflikteistaan me nousemme heidän johtajinaan.

”He tulevat olemaan kiireisiä tappaessaan toisiaan. He tulevat kylpemään heidän omassa veressään ja tappamaan naapurinsa niin kauan kuin me näemme tämän parhaaksi.

”Me hyödymme tästä suuresti, sillä he eivät näe meitä, sillä he eivät kykene näkemään meitä. Me jatkamme vaurastumista heidän sodistaan ja heidän kuolemastaan. Je toistamme tämän kerta toisensa jälkeen uudelleen ja uudelleen, kunnes lopullinen päämäärämme on saavutettu. Me jatkamme heidän pelossa ja vihassa pitämistään, käyttäen kuvia ja ääniä. Me käytämme kaikkia työkaluja, joita meillä on käsissämme tämän saavuttamiseksi. Työkalut meille tarjoaa heidän oma työvoimansa. Me saamme heidät vihaamaan itseään ja heidän lähimmäisiään.

”Me tulemme aina piilottamaan jumalallisen totuuden heiltä, sillä me olemme kaikki yhtä. Tätä he eivät saa koskaan tietää! Heidän ei tule koskaan saada tietää, että [ihon] väri on pelkkä illuusio, heidän tulee aina ajatella että he eivät ole samanarvoisia. Pala palalta, pala palalta me edistämme tavoitettamme. Me otamme haltuun heidän maansa, resurssit ja vaurauden ja pitääksemme niistä täyttä kontrollia itsellämme. Me petkutamme heidät hyväksymään lakeja, jotka varastavat sen pienen vapauden heiltä, joka heillä on. Me asetamme rahajärjestelmän, joka vangitsee heidät ikuisesti, pitäen heidät ja heidän lapsensa veloissa.

”Kun he lyöttäytyvät yhteen, me syytämme heitä rikoksista ja esitämme eri tarinan maailmalle, sillä me aiomme omistaa kaiken median. Me käytämme mediaamme kontrolloimaan informaation liikkeitä ja heidän tunteitaan meidän eduksemme. Kun he nousevat meitä vastaan, me murskaamme heidät kuin hyönteiset, sillä he ovat hyönteistäkin alempana. He ovat avuttomia tekemään yhtään mitään, sillä heillä ei ole aseita.

”Me rekrytoimme joitain heidän omiaan toteuttamaan meidän suunnitelmiamma, me lupaamme heille ikuisen elämän, mutta ikuista elämää heillä ei koskaan tule olemaan, sillä he eivät ole meitä. Värvättyjä kutsutaan ”kokelaiksi” ja heidät indoktrinoidaan uskomaan vääriin siirtymäriitteihin, joilla päästä korkeampiin todellisuuksiin. Näiden ryhmien jäsenet luulevat heidän olevan yksi meistä, eivätkä he koskaan tiedä totuutta.

”He eivät koskaan saa tietää tätä totuutta, sillä he kääntyisivät meitä vastaan. Heidän työstään heidät palkitaan maallisilla asioilla ja komeilla titteleillä, mutta koskaan heistä ei tule kuolemattomia eivätkä he liity meihin, koskaan he eivät ota vastaan valoa tai matkaa tähtiin. He eivät koskaan saavuta korkeampia todellisuuksia, sillä heidän omiensa tappaminen estää heitä saavuttamasta valaistumisen maailmaa. Tätä he eivät koskaan tiedä.

”Totuus tullaan piilottamaan heidän silmistään, niin läheltä että he eivät kykene keskittymään siihen kunnes on liian myöhäistä. Voi kyllä, niin suuri vapauden illuusio tulee olemaan, että he eivät koskaan tiedä olevansa orjiamme.

”Kun kaikki tämä on paikallaan, todellisuus jonka olemme luoneet heille tulee omistamaan heidät. Tämä todellisuus tulee olemaan heidän vankilansa. He elävät itsepetoksessa. Kun tavoitteemme on saavutettu, uusi hallitsemisen aika alkaa. Heidän mielensä tulee olemaan sidottuja heidän uskomuksiinsa, niihin uskomuksiin jotka me olemme asettaneet muinaisina aikoina.

”Mutta jos he koskaan tajuavat, että he ovat meidän vertaisiamme, silloin me tuhoudumme. TÄTÄ HEIDÄN EI TULE KOSKAAN TIETÄÄ. Jos he koskaan tajuavat, että yhdessä he voisivat kukistaa meidät, silloin he tarttuisivat toimeen. Heidän ei koskaan, ikinä tule saada tietää mitä me olemme tehneet, sillä jos ne niin tekevät, meillä ei ole paikkaa minne paeta, sillä tulee olemaan helppoa nähdä keitä me olemme kun verho on pudonnut alas. Toimemme ovat paljastaneet keitä me olemme, ja he metsästävät meidät eikä kukaan anna meille suojaa.

”Tämä on salainen kovenantti, jolla me tulemme elämään loput nykyisistä ja tulevista elämistämme, sillä tämä todellisuus ylittää monet sukupolvet ja elinajat. Tämä kovenantti on sinetöity verellä, omalla verellämme. Me olemme niitä, jotka tulimme taivaasta maahan.”

”Tätä kovenanttia ei KOSKAAN, IKINÄ tule saada tietää olemassaolevaksi.

Siitä ei KOSKAAN, IKINÄ tule kirjoittaa tai puhua, sillä jos siitä niin tehdään, tietoisuus jonka se on saanut aikaan tulee vapauttamaan PÄÄLUOJAN vihan päällemme, ja meidät heitetään takaisin syvyyksiin joista me tulimme, ja pysymme siellä itse ikuisuuden ajan loppuun asti.”

MINUN VASTAUKSENI

Kiitos kun lähetit Salaisen Kovenantin.

Koska pyysit mielipidettäni, se on että tämä dokumentti ei ole autenttinen. Uskon, että se on varsin tarkka tiivistelmä siitä mitä maailmassamme tapahtuu, ja että se on voinut tarkasti ilmaista korkeimpien mestareiden, jotka sellaisia suunnitelmia ajavat, pimeitä motiiveja, mutta on erittäin todennäköistä että kukaan heistä kuvaisi agendaansa näin itseään tuomitsevalla kielellä.

Jos he koskaan painaisivat paperille tällaisen suunnitelman (joka olisi heidän osaltaan typerää), kieli olisi kiemuraista ja itseään palvelevaa, mikä saisi jokaisen teon vaikuttamaan oikeutetulta ja viisaalta.

Uskon, että tämän on kirjoittanut jokin hyvää tarkoittava sielu, joka halusi käyttää sitä vakuuttamaan ystävänsä totuudesta, jota hän on puhunut alunperinkin. Se on samankaltainen kuin Siionin Viisaiden Protokollat, joka on kiertänyt vapautta ajavien ryhmien keskuudessa jo yli 50 vuotta.

Protokollat ilmaisevat lähestulkoon identtisen suunnitelman, mutta esittävät sen juutalaisten salaliittoilijoiden kirjoittamaksi. Kuitenkin, kuten esitit viestissäsi, vain ne jotka ovat jo tietoisia maailman tapahtumien näkymättömästä kädestä tulevat koskaan ymmärtämään näitä dokumentteja — ja he ihan oikeutetusti tulevat kyseenalaistamaan niiden validiteetin.

Autenttisia dokumentteja ja verifioitavissa olevaa historiaa on paljon, millä todistaa lähes kaikki mitä Salaisessa Kovenantissa kerrottiin.

Meidän ei tarvitse keksiä mitään millä saada ystäviemme huomio. Meidän tulisi pysyä mieluummin varmistettavissa olevassa tallenteessa kuin luottaa dokumentteihin, joita ei voida todistaa oikeiksi. Anonyymit lähteet lähes aina heikentävät omaa tapaustamme.

Kiitos siitä, että pyysit analyysiani. Toivottavasti olet samaa mieltä sen kanssa.

Ed Griffin

 

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Hakkerit ovat saattaneet saada haltuunsa observatorion New Mexicossa

Eräässä kaikkein omituisimmista vuoden 2018 tietovuodoista, oletettu DARPAn sisäpiiriläinen nimeltään ”Sam” esiintyi Clyde Lewisin Ground Zero -radioshowssa keskiviikkona, jolloin hän väitti, että kiinalaiset pahantekijät todennäköisesti joutuvat syytettyjen penkille siitä että he hakkeroivat itsensä sisään aurinko-observatorioon Sunspotissa, New Mexicossa, ja ovat saattaneet käyttää tai pyrkiä käyttämään tiloja aurinkoaseena, mikä on saanut FBI:n ottamaan tilat haltuun syyskuussa, mukaanlukien läheisen postitoimiston ja useita asuntoja, raportoi Intellihub.

”Syy hakkeroinnille johtuu siitä, että observatorio on osa sisäverkkoa johon kuuluu myös HAARP, HAMMER ja SMACC”, hän selittää. ”Tämän verkon avulla on mahdollista manipuloida aurinkoa ja aikaansaada koronan purkauksia hallitusti.”

Sisäpiiriläinen kertoi Lewisille, ”he käyttävät skalaariaaltoja aikaansaamaan niitä” jotka ”välitetään HAARPin kautta” ”ennennäkemättömillä” tehon suuruuksilla.

“Ymmärtäkää, että HAARP kykenee välittämään signaalitehoja yli 50 gigawatin teholla”, hän sanoi. ”Ne vaativat niin paljon energiaa ja energian täytyy olla niin laadukasta että sen voi tarjota vain SMACC.”

“SMACCilla on omat ydinreaktorinsa ja sinun täytyy kontrolloida sähkön laatua, taajuutta tarkkaan äärimmäisille mikrotasoille asti samalla kun välitetään ennennäkemättömiä jännitteitä.”

“Hakkeroimalla itsensä sisään observatorion koneille heillä on nyt pääsy intranetiin — intranet kytkee observatorion, HAARPin, HAMMERin ja SMACCin koska ne kaikki tuottavat tarpeita toisilleen”, hän kertoo.

“Sinulla täytyy olla verkko koska niin monia tuhansia gigoja informaatiota liikkuu jatkuvasti niiden välillä jotta tämä kaikki toimisi… se on herkkää.”

Heidän tehtävänsä on saada haltuun auringon pinta ja Maapallon meteorologinen kokoonpano — he haluavat kontrolloida säätä — he haluavat kontrolloida aurinkoa.”

HAARP tulee sanoista High-frequency Active Auroral Reseach Program.

HAMMER tulee sanoista High Altitude Meteorological Manipulation Energy Reseach.

SMACC tulee sanoista Scalar Magnetic Amplification Cognizant Configuration.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Onko valtionjohdossa liskoja?

Monet meistä ovat tietoisia David Icken reptiliaaniteorioista. Väite siitä, että kauan aikaa sitten avaruusolennot ovat soluttautuneet keskuuteemme ja pitäneet itsensä vallassa vuosikausia pitäen sukunsa vallassa. Ovatko he kyenneet pitämään kaiken tiedon alkuperäisistä juuristaan omanaan riippuu yksittäisestä teoriasta, mutta väite on se, että nämä ihmiset ovat vähintäänkin hybridejä, ovat tietoisia siitä, ja yrittävät käyttävät yhteyksiään ja valtaansa kontrolloidakseen maailmaa. Kuitenkin se mitä monet eivät tajua, on että teorian pääpointti on tuota vielä naurettavampi.

Totuus on, että monet yksityiskohdat reptiliaanien historiasta lisättiin teoriaan paljon myöhemmin, jotta se saataisiin kuulostamaan uskottavammalta. Teorian pääasiallinen evidenssi on, että suurin osa niistä jotka ovat kuninkaallisia tai pysyneet korkeissa viroissa ovat toistensa kaukaisia serkkuja tai muuten sukua toisilleen. Ihmiset pitävät tätä jonkinlaisena salaliittona, vaikka se ei ole edes maapallon ulkopuolinen.

Kuitenkin, se että ihmiset ovat sukua ei ole mitenkään liian omituista. Kuka tahansa joka on pelannut peliä “Six Degrees of Kevin Bacon” tietää teorian että ketkään ihmiset eivät ole toisistaan erossa enemmän kuin kuuden ihmisen ketjun päässä. Monet kuninkaalliset menivät naimisiin poliittisesta tarpeesta. Ei tunnu omituiselta että kuninkaalliset tai poliitikot ovat kaukaista sukua, tai ainakin naimasiteiden sitomia.

 

Artikkelin julkaissut Listverse

Varo laasereita taivaalta!

Mikä on todennäköisyys että kun kolme suurinta ilmailuteollisuuden laser-valmistajaa sijaitsevat kaikki samalla alueella, Kalifornian Santa Rosan tulipaloissa yksikään näistä ei palanut?

L-3 technologies, Keysight, AEG Industries ja Sonoma Design Group sijaitsevat kaikki Santa Rosassa ja ne omistaa maailman suurimmat asevalmistajat.

Lisäksi virallinen tarina puhuu siitä miten niin monet tulipalot saivat itsestään alkunsa keskellä yötä. Liittyvätkö laaserit tulipalojen syttymiseen ja miten?

5G, Pacific Gas and Electric? Ilmastonmuutos? Kaikista puhutaan mutta yksikään ei selitä tulipaloja, jotka polttivat metallin, lasin, kumin, graniitin jne maan tasalle minuuteissa, ja kuitenkin jättivät puut ja muut rakennukset pystyyn.

Toisella videolla Debora Tavares on Jeff Rensen haastateltavana vuonna 2015, ja siinä on hyvät todisteet Sonoman ja Mendocinon piirikuntien tulipaloista Pohjois-Kaliforniassa. Näissä käytettiin mikroaaltoaseita.

RFID-seurantalaitteita käytetään paikantamaan murskeen keskeltä löytyviä uhreja. Heidän asuinpaikoistaan ei ole jäljellä enää mitään.

Toisessa osassa käsitellään metsuriyritysten pyrkimyksiä antaa massiivisia määriä länsirannikon tulipaloille.

Tämä kaikki on osa Agenda 21:a, joka on täydellä teholla pyörimässä heti tulipalojen jälkeen.