Avainsana-arkisto: natsit

Saksalaiset salaseurat kolonisoivat Marsin 1940-luvulla

Kirjoittanut Michael Salla

Viimeisimmässä haastattelussaan Gaia TV:n Cosmic Disclosure -ohjelmassa ilmiantaja Corey Goode kuvailee yksityiskohtaisesti Saksan salaisen avaruusohjelman yrityksiä perustaa tukikohtia Marsiin toisen maailmansodan aikana. Hän väittää, että myöhempien kolonisaatiopyrkimysten aikana saksalaiset kävivät kiivaita aluetaisteluita Marsissa asuvien lajien kanssa, jotka asuttivat suuria laavaputkia, jotka kulkivat pitkin Marsin maanalaisia alueita.

Goode kertoo, että 1940-luvun alussa, kun toinen maailmansota oli vielä käynnissä, saksalaiset salaseurat — Thule, Vril ja Musta Aurinko — olivat menestyksekkäästi perustaneet tukikohdan kuuhun ja käyttäneet sitä Marsiin suuntautuvien operaatioiden lähtöalustana. Kuun ja Marsin välinen matka-aika oli saksalaisille useita tunteja. Goode vertasi tätä nykyiseen salaiseen avaruusohjelmaan, joka on lyhentänyt matka-ajan muutamaan minuuttiin!

Goode kuvailee tietoja Saksan varhaisista kolonisaatiotapahtumista, jotka hän sai ”älylasityynyistä”, joihin hänellä oli pääsy avaruuspalveluksensa aikana ”intuitiivisena empaattina” vuosina 1987-2007. Hän sanoo, että saksalaiset asiakirjat ja valokuvat, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti näistä Kuu- ja Mars-lennoista, oli arkistoitu älylasityynyille.

Nazi Base on Mars

Goode kuvaili aiemmin saksalaisten salaseurojen valtaa Hitlerin Saksassa. Thule-, Vril- ja Black Sun -seurat olivat luoneet avaruusohjelman, joka oli täysin riippumaton natsien SS:n ponnisteluista aseistaa lentäviä lautasia sotatoimia varten.

Nämä saksalaiset salaseurat olivat perustaneet Etelämantereelle ja Etelä-Amerikkaan tukikohtia, jotka välttyivät suurimmalta osalta toisen maailmansodan taisteluista. Hyvin piilossa ja suojassa näissä syrjäisissä paikoissa saksalaiset olivat kehittäneet kehittynyttä avaruusmatkailuteknologiaa, jossa käytettiin painovoimanestoa ja aika-avaruusportaaleja.

Goode on aiemmin kuvannut Saksan salaisen yhteisön pyrkimyksiä perustaa rinnakkainen avaruusohjelma 20. toukokuuta 2015 tehdyssä sähköpostihaastattelussa, Cosmic Disclosure -ohjelman aiemmissa jaksoissa ja sitä on käsitelty yksityiskohtaisesti kirjassa Insiders Reveal Secret Space Programs (2015).

Cosmic Disclosure -ohjelman 10. marraskuuta 2015 ilmestyneessä jaksossa Goode antaa aiempaa enemmän tietoa haasteista, joita varhaiset saksalaiset siirtolaiset kohtasivat perustaessaan tukikohtia Marsiin ja Kuuhun.

Saavutettuaan aseman Marsin päiväntasaajan alueilla hän kuvailee, kuinka saksalaiset kohtasivat rajuja hiekkamyrskyjä, jotka olivat erittäin sähköisesti latautuneita. Ukkosmyrskyt tekivät tuhoa heidän teknologiansa elektroniikalle. Gooden todistusta tukee NASA:n tutkimus, joka on vahvistanut, että Marsin pölymyrskyjen aikana esiintyy valtavia salamapurkauksia.

Tämän vuoksi saksalaiset alkoivat etsiä muualta Marsista sopivampia alueita tukikohdilleen. He huomasivat, että pohjoiset ja eteläiset alueet 20. leveyspiirin yläpuolella tarjosivat tukikohtien rakentamiselle suotuisamman ympäristön, kaukana valtavista sähköisistä Marsin pölymyrskyistä. Saksalaiset löysivät muinaisen laavaputkijärjestelmän, joka oli noin 10 kertaa Maan laavaputkia suurempi, ja siirsivät tukikohtansa tänne.

Marsin laavaputket ja muut maanalaiset alueet eivät kuitenkaan olleet asumattomia. Saksalaiset kohtasivat kaksi älykästä asukaslajia, joita vastaan he joutuivat käymään kiivaita aluetaisteluja tukikohtia perustaessaan. Goode kuvaili näitä kahta lajia matelijoiksi ja hyönteisiksi. Nämä raa’at taistelut johtivat monien saksalaisten henkilöstön ja resurssien menetykseen aina 1950-luvun loppupuolelle asti, jolloin Yhdysvaltain sotateollisuuskompleksi alkoi auttaa saksalaisia salaseuroja Marsissa.

Vuoden 1952 puolivälissä saksalaiset olivat suorittaneet Washington D.C.:n yllä useita lentäviä lautaslentoja voimannäytöksenä. Tämä johti virallisten suhteiden alkamiseen saksalaisten salaseurojen kanssa. Eisenhowerin hallinnon aikana Yhdysvallat taipui saksalaisten keskeisiin vaatimuksiin, mikä johti sotateollisen kompleksin soluttautumiseen.

Kun Yhdysvaltojen teollinen voima oli nyt heidän takanaan, saksalaiset salaseurat pystyivät vihdoin vakiinnuttamaan Mars-tukikohtansa ja suojelemaan niitä Marsissa asuvilta marsilaisilta.

Onko Gooden uskomattomien väitteiden tueksi mitään todisteita? Voimme ensinnäkin tarkastella muita ilmiantajia, jotka myös väittävät viettäneensä aikaa Marsissa palvellessaan salaisissa avaruusohjelmissa.

Gooden todistuksessa on useita tärkeitä yhtäläisyyksiä aikaisemman Marsista kertoneen Randy Cramerin todistukseen, joka kertoo viettäneensä 17 vuotta Marsissa (1987-2004) eliittijoukkojen sotilasyksikössä, joka puolusti siviilisiirtokuntia Marsissa asuvilta marsilaisilta.

Huhtikuussa 2014 tehdyssä haastattelusarjassa (kuusi kuukautta ennen Gooden julkista esiintymistä syyskuussa) Cramer kertoi, että hänen yksikkönsä kävi säännöllisesti reviiritaisteluita kahden älykkään Marsilajin, matelijoiden ja hyönteislajien, kanssa – samojen kahden, jotka Goode on tunnistanut.

Cramer kuvaili Marsissa asuvia marsilaisia raivokkaiksi alueellisiksi asukkaiksi, jotka ryhtyisivät taisteluun, jos heidän aluettaan uhattaisiin. Toisinaan ne jättivät ihmissiirtolaiset rauhaan. Tämäkin vastaa Gooden väitteitä saksalaisten ja marsilaisten välisistä taisteluista.

Cramer ei maininnut mitään yhteyksiä Saksaan, mutta hän teki selväksi, että sotilasyksikkö, jossa hän palveli, oli alisteinen Marsin operaatioista vastaavalle yritykselle. Tämä sopii yhteen Gooden väitteiden kanssa Marsia johtavasta ”interplanetaarisesta konsernikonglomeraatista”, johon saksalaiset salaseurat ja niiden natsi-SS-tukijat olivat aiemmin soluttautuneet ja ottaneet sen haltuunsa.

SS oli ottanut käyttöön orjatyövoimakäytäntöjä, jotka olivat yleisiä natsi-Saksassa ja saksalaisten salaseurojen tukikohdissa Etelämantereella ja Etelä-Amerikassa. Natsi-Saksan asevarusteluministeri Albert Speerin mukaan natsi-SS:llä oli suunnitelmia jatkaa näitä orjatyökäytäntöjä vielä pitkään sodan jälkeen.

Cramerin ja Gooden todistukset avaruusohjelman salaisista taisteluista Marsin alkuperäiskansojen kanssa sopivat yhteen kolmannen ilmiantajan, Michael Relfen, kanssa, joka väittää viettäneensä Marsissa 20 vuotta (vuosina 1976-1996). Relfe kuvailee taistelleensa erilaisia alkuperäisväestön ja maan ulkopuolisten ihmisten aiheuttamia uhkia vastaan Marsin operaatioita pyörittävän salaisen avaruusohjelman toiminnassa. Gooden, Cramerin ja Relfen todistuksia verrataan ja vastakkain kirjan Insiders Reveal Secret Space Programs luvussa 13.

Cramerin ja Relfen todistajanlausuntojen lisäksi, jotka ovat yhdenmukaisia Gooden väitteiden kanssa, on myös tärkeää aihetodistusaineistoa. British Interplanetary Society järjesti 11.-12. kesäkuuta symposiumin, jonka aiheena oli ”Kuinka kaataa Marsin diktatuuri”.

Brittiläisen Interplanetary Societyn kuvaama skenaario oli yritysten johtama avaruusohjelma Marsissa, jota hallitsivat johtajat, jotka käyttäytyivät kuin diktaattorit, jotka riistivät työntekijöitä orjatyövoimana. Skenaariossa on paljon yhtäläisyyksiä Gooden ja Cramerin kuvaamien skenaarioiden kanssa, joissa Marsin toimintaa johtavat yritykset, jotka käyttävät sotilaallisia eliittijoukkoja avaruuden palkkasotureina taisteluissaan.

Symposiumista kertoi Britannian yleisradioyhtiön toimittaja Richard Hollingham, joka viittasi MI-6:n yhteyksiin. Symposium järjestettiin samaan aikaan kuin Goode raportoi 22. kesäkuuta tarkastuskäynnistään nykyisessä Mars-tukikohdassa, jota näytti johdettavan kuin diktatuuria. On enemmän kuin todennäköistä, että nykyisten Marsin tukikohtien yrityskäytännöt liittyvät niiden edeltäjiin, varhaisiin saksalaisiin tukikohtiin, jotka jatkoivat natsien käytäntöä käyttää orjatyövoimaa.

Näiden Cosmic Disclosure -jaksojen, joissa Goode puhaltaa pilliin suurelta yleisöltä salatuista keskeisistä historiallisista tapahtumista, jos ne ovat totta, on muutettava maailmankuvamme, jotta voimme suhtautua vastuullisesti tulevaisuuteen.

Kaksi muuta väitettyä salaista avaruusohjelman ilmiantajaa tukevat Gooden väitteitä, samoin kuin uskottavat aihetodisteet, joihin kuuluu NASAn tietoja, jotka tukevat hänen väitettään Marsin ohuesta hengittävästä ilmakehästä. Toistaiseksi on hyvä syy päätellä, että Goode paljastaa todellisen sisäpiirin näkökulman saksalaisten salaseurojen roolista tukikohtien perustamisessa ja Marsin asuttamisessa 1940-luvulla.

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Salainen Antarktis-kartta paljastaa sisäänkäynnin Onttoon Maahan

Venäläinen journalisti Nikolai Subbotin analysoi KGB:n dokumentteja ”Orion”-nimellä julkaistusta tiedostosta, joka käsittelee natsien aktiviteetteja Etelänapamantereella ennen toista maailmansotaa ja sen aikana.

Käytävän sijainti josta pääsee Agarthan sisämaailmaan
Käytävän sijainti josta pääsee Agarthan sisämaailmaan

Alla on käännetty lainaus joka on koostettu eri aihetta käsittelevistä raporteista.

Tämä kartta näyttää päämantereen tällä pallonpuoliskolla, jonka nimi on Asgard. Asgardin mantereella, sen keskustassa, sijaitsee Ases-niminen kaupunki. Alhaalla vasemmalla voimme selkeästi nähdä Neu Schwabenland ja sen pääkaupunki Neu Berlin.

Asgard ja Etelänapamanner
kuva: imperialgermans.com
Tämä kartta näyttää meille tämän pallonpuoliskon päämantereen jonka nimi on Liberia. Sen keskustassa, oikealla, ovat Fera-saaret. Alla on Shambalan kaupunki (jumalten kaupunki).

Asgard ja Etelänapamanner

kuva: Imperialgermans.com

Tiibetiläiset munkit sanovat että Shambalan kaupunki todella on olemassa, mutta ei planeettamme pinnalla vaan planeetan sisällä. Shambalan kartta kertoo että kyseessä on kaupunki maapallon sisällä, sen kuoressa.
Tämä osa Reichsdeutschenin karttaa kuvaa allaolevan polun johon kuuluu yksityiskohtainen kirje ohjeineen siitä miten sukeltaa ja päästä Aghartan sisämaailmaan sukellusveneellä.

Kuva on otettu allaolevasta videosta. Katso allaoleva linkki jossa näkyy täydellinen kartta ja alkuperäinen ohjekirje.

Ilmeisesti he ovat löytäneet sisäänkäynnin Maan sisälle. Lisäksi salainen natsien tutkimusretkikunta, jota kapteeni Ritscher johti, oli pakotettu laskeutumaan lähelle Queen Maud Landia ja perustamaan salaisia tukikohtia sinne.

Tämä selittää myös sen miksi Saksan UFO-tieteilijät, valitut ihmiset ja Haunebu 1-4 -prototyyppialukset ja Andromedan laite, joka on mahdollisesti rakennettu avaruusolentojen avustuksella, puuttuivat heidän paettuaan Antarktiksen tukikohdista.

Syväluotaavan analyysin jälkeen tutkijat ovat julkaisseet koordinaatit, joista löytyy sisäänkäynti maanalaiseen Agharthan maailmaan.

Sijainti: 68°00’00.0″S 1°00’00.0″E

 

Kuten näet, käytävä Sisämaahan sijaitsee Lazarevin merellä, joka on sama paikka, jossa Venäjän Itämeren laivaston meritutkimusalus Admiral Vladimirsky teki viime vuonna hydrografisia tutkimuksia Etelämantereen vesialueilla.

Tutkijoiden mukaan Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton hallitukset ovat tienneet yli 40 vuoden ajan Aghartan salaisesta sisäänkäynnistä Maan sisäosaan ja sen asukkaista sekä salaisista maanalaisista natsien tukikohdista, mutta ne eivät ole tienneet, miten käsitellä asiaa, ja siksi ne ovat salanneet totuuden.

Nyt näyttää siltä, että nämä maanalaiset natsitukikohdat ovat edelleen olemassa ja toiminnassa. Lisäksi he uskovat, että Hitlerin viimeinen pataljoona työskentelee yhdessä maan sisäisten olentojen kanssa ja he astuvat toimintaan, kun maailma on syvällä talouskriisissä.

Kaikkien näiden tietojen perusteella, jos ne ovat totta, tulee askel askeleelta selväksi, miksi niin monet tunnetut ihmiset sekä Yhdysvaltain ja Venäjän laivasto käyvät arktisella alueella.

Linkit kaikkiin alkuperäisiin kuviin ja kirjeisiin sekä lisätietoja lähteistä Hollow Earth Blog ja Imperialgermans.

Englanniksi:
Linkit alkuperäisiin kuviin ja kirjeisiin: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.imperialgermans.com%2FDE%2Fdocuments.html

Saksaksi:
Linkit alkuperäisiin kuviin ja kirjeisiin: www.imperialgermans.com/DE/documents.html

Blogi ontosta maasta:
http://hollowplanet.blogspot.co.id/2011/07/wwii-german-maps-of-antarctic-entrance.html

 

Saksalaisinsinööri: Natsi-UFOt ’olivat työn alla jo vuonna 1941’

“Saksalainen sanomalehti julkaisi George Kleinin haastattelun, joka on saksalainen lentokoneinsinööri ja ilmailuasiantuntija, joka kertoo hänen vuosina 1941-1945 tekemästään ‘lentävien lautasten’ suunnittelusta.” (Lähde CIA:n sähköinen asiakirja-arkisto)

CIA:n FOIA-sivustolta ei puutu omituisia dokumentteja. Monissa niissä kerrotaan lafkan toimista pitää kirjaa muiden maiden teknologisesta kehityksestä, erityisesti toisen maailmansodan aikaan ja sen jälkeen.

Eräässä asiakirjassa puhutaan kuuluisasta saksalaisinsinööristä nimeltä Georg Klein, joka asiakirjan sanoi “vaikka monet uskovat  ‘lentävien lautasten’ olevan sodanjälkeinen keksintö, niitä suunniteltiin jo saksalaisissa lentokonetehtaissa vuonna 1941.”

Klein mainitsee myös kokeen:

“Lentävä lautanen” saavutti 12 400 metrin korkeuden 3 minuutissa ja 2200 kilometrin tuntivauhdin. Klein painotti, että saksalaisten suunnitelmien mukaan näiden “lautasten” nopeus saavuttaisi 4000 kilometriä tunnissa. Kleinin mukaan eräs vaikeus oli “lautasten” rakentamiseen vaadittujen materiaalien hankkiminen, mutta jopa tämänkin saksalaiset insinöörit ratkaisivat vuoden 1945 loppua kohden, ja alusten rakennus saattoi alkaa, Klein lisää.

Kleinin mukaan vuoteen 1944 mennessä saksalaiset olivat jo rakentaneet kolme lentävää lautasta koekäyttöä varten. Olivatko nämä amerikkalaispilottien havaitsemia “foo”-hävittäjiä? Asiakirja kuvaa kolme lautasalusta:

Yksi malli oli lautasen muotoinen, jossa oli sisätila, ja se rakennettiin tehtaissa, joissa valmistettiin myös V2-raketteja. Malli oli 42 metriä läpimitaltaan. Toinen malli oli sormuksen muotoinen, jonka reunat olivat korkeat ja sen pilotin ohjaamo oli pallomainen, renkaan keskellä . . . [ja] molemmat mallit kykenivät nousemaan pystysuoraan maasta ja laskeutumaan äärimmäisen rajatuille alueille, helikopterin tyyliin.

Insinöörien käskettiin tuhoamaan lautaset, myös kaikki piirustukset niistä. “Miten tehtailla Breslaussa, kuitenkin, insinöörit eivät saaneet tarpeeksi ajoissa varoitusta neukkujen tulosta, ja näin neuvostoliittolaiset saivat heidän materiaalinsa haltuun. Suunnitelmat ja erikoistuneet henkilöt lähetettiin heti Neuvostoliittoon tiukkojen vartiotoimien saattelemana.”

Kirjailija Nick Cook on eräs, joka tätä aihetta on tutkinut kovasti. Vuonna 2002 hän tuli päätelmään, että natsit olivat tehneet kokeita “tiedemuodolla, josta muulla maailmalla ei ollut mitään käsitystä” ja joka on tähänkin päivään asti sensuroitu. (lähde)

Täytyy vain ihmetellä mitä Yhdysvallat edes saivat, kun otetaan huomioon Operation Paperclip, jossa monia saksalaisia huipputiedemiehiä siirrettiin USA:n.

“[Italialainen tutkija] Renato Vesco esitti, että saksalaiset olivat kehittäneet antigravitaation. Levyn ja kellon muotoisia aluksia rakennettiin ja koeajettiin toisen maailmansodan loppupuolella, joka on hänen mukaansa foo-hävittäjille paras selitys. Amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset kehittelivät hänen mukaansa näitä konsepteja, jotka johtivat suoraan lentäviin lautasiin.” –- Richard Dolan

Tohtori David Clarke on tutkiva journalisti ja luennoitsija Sheffield Hallam Universityssa Englannissa. Hän on myös Britannian kansallisarkiston UFO-projektin kuraattori vuosina 2008–13, ja hän usein kommentoi UFOja kansalliselle ja kansainväliselle medialle.

Tri. Clarke sanoi The Daily Mailille,

Vaikka niitä onkin sensuroitu, he eivät voi salata sitä seikkaa, että Britannian armeija oli kiinnostunut UFO-teknologian haltuun saamisesta, mitä he itse kutsuivat viekkaasti ‘uudeksi aseteknologiaksi’… Ja tiedoista käy ilmi, että he epätoivoisesti halusivat tätä teknologiaa — mistä se sitten olikaan peräisin — ennen kuin venäläiset tai kiinalaiset pääsevät siihen käsiksi… Vaikka tämä oli 1997, Venäjää pidettiin edelleen tuhoamattomana vihollisena, jolla oli länttä uhkaava aseohjelma.

Joten, ehkäpä tämä takaisinmallintaminen alkoi kauan aikaa sitten? Tuore aiheeseen liittyvä tietovuoto viittaisi siihen.

Jutun juoni

UFO-aihe jatkaa suosion kasvattamista, erityisesti kun otetaan huomioon, että massamediassa asiaa legitimoidaan päivä päivältä enemmän. Tausta-aikeet ovat taasen toinen aihe, mutta yksi asia on varmaa, että  “Ilmiö on jotain todellista eikä vain fiktiota tai visionääristä.” — kenraali Nathan Twining  (lähde)

Ihmiskunnalla on historiansa kaikenlaisten asioiden uskomisessa, ja sitten paradigman hajottamisessa heti vähän perästä. Esimerkkinä mainittakoon vaikka fyysikko lordi Kelvin, joka sanoi vuonna 1900, että “Fysiikassa ei ole löydettävissä mitään uutta tällä hetkellä. Ainoa mitä tällä hetkellä tehdään, on vain tarkempia ja tarkempia mittauksia.” Pian tämän jälkeen Einstein julkaisi tutkimuksensa erikoisesta suhteellisuusteoriasta. Einsteinin teoriat haastoivat hyväksyttyä senaikaista tietoa ja pakottivat tiedeyhteisön avautumaan toisenlaisille maailmankuville.

Tällainen avautuminen jatkuu läpi koko ihmiskunnan historian, ja sitä tapahtuu nykyään vieläkin enemmän kuin koskaan ennen.

Elämme todellakin kiinnostavia aikoja.

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Omega-tiedosto: Salaiset natsien UFO-tukikohdat paljastuvat

Tämä on Branton-nimisen UFO-tutkijan useampiosaisen The Omega File -tekstin ensimmäiset kaksi lukua. Tekstiä levitettiin vuosituhannen vaihteessa netissä tekstitiedostojen kokoelmana.


1. Johdanto

Huomio kaikki siepatut!!! Ladatkaa näissä dokumenteissa kuvatut tiedot ja levittäkää niitä, erityisesti kaikille tuntemillenne abduktiohenkilöille. Jos, niinkuin edesmennyt J. Allen Hynek on väittänyt, että joka 40:s on siepattu ja ’avaruusolentojen/varjohallitus’ on ’prosessoinut’ heidä agendallaan — tai tuoreempien tietojen mukaan joka 10:s — silloin sinäkin varmasti tunnet JONKUN joka on siepattu ja joka TIETÄÄ olevansa.

Tämä informaatio on heille. Niille, jotka eivät ole “UFO-siepattuja“, informaatio tiedoissa on yhtä lailla tärkeää ja soveltuvaa. Jos uskot informaatio “Avaruusolennoista” rajoittuvan ainoastaan niihin, jotka ovat menettäneet kosketuksensa todellisuuteen, PYYDÄN että hyväksyt sen informaation näistä dokumenteista jonka VOIT hyväksyä, ja jätä loput sivuun, ainakin nyt. Tulevaisuutesi voi riippua siitä.Tämä tiedosto sisältää kaikkein yksityiskohtaisimpia tietoja globaalista salaliitosta, joka tuntuu olevan juurtunut avaruusolentojen ja sotateollisuuden väliseen yhteistyöhön, jonka aikeena on tuoda kaikkine rauhaa rakastavien ihmisten maailma sen kontrolliin, globaalin hallituksen valtaantuomisella, mitä yleisesti kutstutaan ‘Uudeksi Maailmanjärjestykseksi‘.

Me emme mielistele ketään ja lyömme kaikki kortit pöytään Uuden Maailmanjärjestyksen agendasta siten kuin minä ja muut näihin tietoihin ovat oman panoksensa antaneet. Jos olet joku heistä, joka suuttuu helposti, varoituksen sana. Useimmat lukijat tajuavat, että sitä on saattanut henkilökohtaisesti ukea muodossa tai toisessa — vaikka tietämättään — tiettyjä uskonnollisia, taloudellisia tai poliittisia järjestöjä, joita eri tasoilal kontrolloi voimat, jotka työskentelevät Uuden Maailmanjärjestyksen toteuttamiseksi.

Ne, jotka ovat antaneet panoksensa näihin tietoihin, eivät ole paljastaneet tai pidätelleet mitään siitä mitä he pitävät totuutena tämän salaliiton asiassa. Me emme mielistele ketään sillä meidän mielestämme tämä agenda on jo vahingoittanut Amerikan kansaa tavoila, joita emme voi edes kuvitella, ja se pysyy edelleenkin uhkana koko kansan olemassaololle ja vauraudelle kunnes tämä ‘vihollinen‘ on lopullisesti puhdistettu kansakunnastamme ja kansallista turvallisuuttamme uhkaavat vastuuhenkilöt ja Amerikan Yhdysvaltojen perustuslaillisen tasavallanmyyneet‘ tuodaan oikeuden eteen.

Tarkastellaan tätä SODAN julistamisena niitä ekopoliittisia voimia ja niiden erittäin ankaria tukijoita vastaan, jotka haluavat tuhota varallisuutemme ja vapautemme omaksi hyödykseen. Joten ilman sen kummempia, me toistamme Louisianan piirisyyttäjän ja JFK:n salamurhan tutkijan James Garrisonin sanat, joka rohkeasti esitti asiansa ennen tästä maailmasta poistumistaan…“TOTUUS TULKOON JULKI, VAIKKA TAIVAS TIPPUISI NISKAAN!”


2. ALKU

  “…Ja toinen hahmo oli PAHAN kasvot… 

‘HÄN NÄYTTÄÄ SAKSALAISELTA NATSILTA. HÄN ON NATSI… 

HÄNEN SILMÄT! HÄNEN SILMÄT. EN OLE KOSKAAN NÄHNYT TUOLLAISIA SILMIÄ!!!”

Ylläoleva lainaus on peräisin hypnoottisesta regressiosta eräältä ensimmäisistä julkisista’ UFO-abduktiohenkilöistä’, Barney Hillilta, joka yhdessä hänen vaimonsa Bettyn kanssa väitti tulleensa harmaaihoisten olentojen sieppaamaksi, jotka ilmeisesti olivat tulleet avaruusaluksella Zeta Reticulin tähtijärjestelmästä.  Harmaat avaruusolentosieppaajat ilmeisesti työskentelivät ihmisten sotilasvoimien kanssa yhdessä, joiden erään upseerin Barney kohtasi. Tämä upseeri oli ilmeisesti täysi natsi, vaikkakin tapaus sattui 15 vuotta sen jälkeen kun Eurooppa oli ‘oletetusti’ de-natsifikoitu. Tämä lainaus löytyy paranormaalien ilmiöiden sanakirjasta “MYSTERIES OF THE MIND, TIME & SPACE”, sivulta 1379.

Ne, jotka ovat tietoisia natsien ja UFOjen välisistä yhteyksistä, saattavat pitää tätä tekstiä helpommin hyväksyttävänä kuin ne, joilla ei ole tullut vastaan raportteja natsien salaisista lentävien lautasten kokeista, puhumattakaan salaisesta yhteistyöstä niinkutsuttujen harmaiden avaruusolentojen kanssa vuosia ennen kuin Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen korporaatiofasistiset agentit alkoivat solmia omia sopimuksiaan näiden samaisten käärmemäisten ‘alienien’ kanssa.

8-kerroksisesta maanalaisesta tukikohdasta Camp Heron alla Montauk Pointin lähellä Long Islandissa on julkaistu paljon tietoja, jossa  natsit ja CIA-agentit ovat työskennelleet kehittyneiden aika-avaruusmanipulaatiokokeiden parissa, sekä mikroaaltojen avulla tapahtuvan mielenhallinnan kokeiden parissa, jotka on suunnattu suurten populaatioiden kontrolliin, jotka ovat tutkijoiden  Al Bielek ja Preston Nicholes mukaan yleisemmässä käytössä kuin koskaan aiemmin Alaskan (toim. huom. ja myös Suomen)  ‘HAARP’-projektissa.

Los Angelesin mellakat 1992  (kuva: ATOMIC Hot Links)
Los Angelesin mellakat 1992  (kuva: ATOMIC Hot Links)

On sanottu, että Los Angelesin yllä havaittiin omituisia taajuuslähetyksiä ennen siellä esiintyneitä mellakoita vuonna 1992. Pian mellakoiden alkamisen jälkeen esitettiin, että mellakat olivat osa “Operation Garden Plot”-nimistä sosiaalista koetta, jossa tutkittiin poikkeustilan julistamista Amerikkaan potentiaalisen rotusodan ehkäisemisen nimissä.

Montauk-projektit, yhteistyössä Brookhaven National Labsin; I.T.T.-korporaation [jonka ilmeisesti saksalainen Kruppin suku omisti, joka rakensi ammustehtaita Hitlerille ja jolla Al Bielekin mukaan on ikuinen pääsy “Alternative-2 mustan budjetin maanalaiseen verkostoon” eräistä sen suurista laitosrakennuksista]; sekä Baijerin THULE-seura [joka tarjosi suurimman rahoituksen ‘Montauk’ ja ‘Phoenix’ -projekteille]… ovat — useiden lähteiden, mm. siepattujen mukaan — työskennelleet läheisesti Orionin ja Draconiksen  ‘Reptiliaanien’ ja ‘Harmaiden’ kanssa maanalaisessa tukikohdassa New Mexicon DULCEssa.

Tämä informaatio on peräisin Preston Nicholsilta, Duncan Cameronilta, Al Bielekilta ja Peter Moonilta… jotka kaikki väittävät heillä olevan jotain yhteyksiä Montauk-projekteihin, vaikkakin useimmissa tapauksissa CIA:n mielenhallintateknologiaa käytettiin tuottamaan toinen persoona työntekijöille vakuudeksi siitä, että toiminta pysyisi salassa.

Alpha Draconiksen reptiliaanit ja Rigeliläiset väittävät, että he ovat käyneet Maapallolla esihistoriallisina aikoina ja olivat osa kaksin jaloin kävelevää liskorotua. Nyt he ovat tulleet takaisin ottamaan ‘heidän planeettansa’ ihmisrodulta. Jotta tämä onnistuisi, he käyttävät monitasoista petkusta ja propagandaa — lähinnä ‘kanavoitujen’ informaatiolähteiden sekä  ‘abduktiohenkilöille’ syötetyn informaation kautta — jotta ihmiset vakuuteltaisiin kapituloimaan itsensä avaruusolentoina esiintyville ‘oppaille’ ja näin annettaisiin avaruusolennoille pääsy heidän mieliinsä ja sitä kautta muuttaa koko yhteiskunta. Tämä sama taktiikka, eri kontaktihenkilöiden [Billy Meier, Jefferson Souza, Israel Norkin, Maurice Doreal, George Andrews, Thomas Castello, Alex Collier, jne.] mukaan, on toiminut monissa muissa siirtokuntamaailmoissa jotka ‘Harmaat’ ovat valloittaneet, ja se on myös toiminut tässä maailmassa niin hyvin, että he ovat saaneet haltuunsa suuren osan ‘maanalaisesta mustan budjetin imperiumista’ — laaja toisiinsa kytkeytyneiden sotateollisten tukikohtien ja kaupunkien verkosto, joka on rakennettu BILjOONILLA [kyllä, sanoin BILJOONILLA] dollareilla, jotka on varastettu Amerikan taloudesta veroilla, huumeilla, mafiarikollisuudella jne. Rahaa, joka on kirjaimellisesti mennyt ‘vessasta ala’, jättäen talouden kaaoksen tilaan.

Tästä eteenpäin kun tässä käytetään termiä ‘sotateollinen’ kompleksi, me emme puhu USA:n armeijasta. Voitaisiin sanoa, että on syntymässä väkivaltainen konflikti “toimeenpanevan sotateollisen” kompleksin ja “kongressin edustajien sotateollisen” kompleksin välillä …

Amerikkalaisia groomataan taloudelliseksi orjayhteiskunnaksi palvelemaan maanalaista ‘Herrarotua’ ILMAN heidän tietoa. Hinnat jatkavat nousuaan, ja kuitenkaan palkat eivät nouse. Muutos on melkein näkymätön, kuin sammakko kattilassa odottamassa keittymistä. Tämä avaruusolentojen-fasistien maanalainen toiminta jatkuu ja se nojaa meidän hyväuskoisuuteemme ja tietämättömyyteemme, jotta imperiumin rattaat pysyisivät pyörimässä. ERäs kaikkein varjelluimmista salaisuuksista, ja se mitä pitää suojella kaikin hinnoin, on että natsit eivät oikeasti hävinneet toista maailmansotaa. Tiedän että tämä voi kuulostaa uskomattomalta, mutta jatka lukemista.

Reptiliaanien ja fasistien yhteinen maanalainen imperiumi, jossa on myös massiivisia ‘keskitysleirejä’ jotka jättävät toisen maailmansodan leirit kylmäksi, on valinnut Amerikan kohteekseen, koska Amerikka on viimeinen vapauden linnake Maapallolla.  ‘Haltuunotto’ on enemmän tai vähemmän täydellinen maanalaisissa tunneleissa, kuitenkin useat yritykset saada Amerikkaan aikaan Draco-Fasistinen diktatuuri ovat epäonnistuneet voimakkaan vastarinnan ja perustuslaillisen hallitusken tuella. Jumala ja perustuslain toinen lisäys ovat voimia, jotka ovat täydellisen vallankaappauksen tiellä. Tämä on estänyt ‘ulkomaailmaa’ joutumasta tämän karmaisevan hyökkäyksen uhriksi.

Nyt kun tämä suunnitelma on paljastumassa, he ovat epätoivoisia. Heidän mahdollisuuksien ikkunansa on sulkeutumassa ja heidän pitää toimia nopeasti, ennen kuin avaruusolentojen manipuloima sotateollinen kompleksi ajautuu ‘patrioottien’ haltuun, ja heidän hallussaan oleva ‘alienteknologia’ annetaan TODELLISILLE amerikkalaisille. Tämä tarkoittaisi, että jokainen — ei ainoastaan mielenhallinnassa oleva ‘eliitti’ — pääsee käsiksi planeettainväliseen teknologiaan, joka tas vuorostaan tarkoittaa, että vapautta rakastavat amerikkalaiset lopulta saavat tukea planeettainvälisiltä kulttuureilta, jotka ovat ajautuneet Draco-Orionin imperiumin alaisuuteen.

Monet näissä maailmoissa elävistä tässä osassa galaksia ovat sukua siirtokuntalaisille, joiden alkuperäinen perimänsä on lähtöisin täältä Maapallolta! Tämä kuulostaa uskomattomalta, mutta syy tälle selitetään myöhemmin. Monet heistä ovat esiskandinaavista tai ‘pohjoismaista’ perimää, ja he ovat rauhanomaisia ja eettisiä olentoja. Toistan, en sano että KAIKKI ‘pohjoismaiset’ joita tulee vastaan ‘avaruusaluksissa’ [tai UFOissa] ovat eivät halua puuttua asioihimme ja toivovat meille kaikkea hyvää. On monia, jotka ovat liittyneet kollektivistisiin interventionisteihin Dracojen ja Orionin joukkojen kanssa, ja monia muita jotka ovat pahantahtoisten ‘alienien’ suorassa psykologisessa kontrollissa. Enkä yritä vihjata sellaistakaan, että KAIKKI reptiliaanit haluaisivat tuhota meidät. Voisi olla realistisempaa käyttää termiä INTERVENTIONISTI (sellainen joka haluaa puuttua asioihimme) ja EI-INTERVENTIONISTI (joka ei halua puuttua asioihimme), huolimatta siitä mikä ‘avaruusolentojen’ laji on kyseessä.

On myös kolmas ryhmä, joita voisimme kutsua KOLLEKTIVISTEIKSI. He eivät osaa päättää interventionistien ja ei-interventionistien välillä. Useat kontaktihenkilöt ovat esittäneet, että ei-interventionistit ovat liitossa keskenään suurimmaksi osaksi Seulasista ja Andromedalta peräisin olevien humanoidikulttuurien kanssa; kun taas interventionistit ovat liitossa lähinnä Draconiksen ja Orionin reptiliaanikulttuurien kanssa. Suurin osa interventionisteista on reptiliaaneja ja ei-interventionisteista humanoideja.

Jos me sovellamme tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmanteen kappaleeseen, silloin vaikuttaisi siltä että ‘käärmeiden’ rotu on ‘villin’ turmeltunut rotu, joka toimii eläimellisten vaistojen varassa. Koska reptiliaaneilla on tai oli yksilönvalinta aiemmin rajoittunutta ja koska ne ovat kaikki yhteydessä ‘rotumuistiin’, tämä on jossain määrin heidän kollektiivinen vikansa. Kuitenkin, ihmiskunnan tulee ottaa myös tästä osa vastuulleen, sillä — Jumalan ‘kuvaksi’ luotu olento jolla on sielu, joka reptiliaaneilta kuulemma puuttuu [poislukien niintkutsutut geneettiset ‘hybridit’] —  ihmiskunta on alunperin luotu henkisesti käärmerotua ylivertaisemmaksi, tai ainakin aiemmat ihmiset olivat niitä henkisesti ylivertaisempia alussa. Toisin sanoen, ihmisen haltuun annettiin fysikaalinen luomakunta, jotain mitä enkelit itse eivät voineet tehdä, koska ne eivät ole materiaalisia olentoja. Ja kyllä,  niille annettiin myös alaisuuteen kaikkein viekkain ja älykkäin kaikista ‘pedoista’, ‘käärmeiden’ rotu [1. Moos. 3:1].

Jos aiot hyväksyä tuon raamatunkohdan symbolisen ja/tai kirjallisen tulkinnan, silloin kapinoivat enkelit olivat niitä, jotka vaikuttivat käärmerotuun ja heidän kauttaan ja petkuttivat ja tuhosivat ihmiskunnan yhteyden Luojaan ja kaiken ELÄMÄN lähteeseen. Kun tämä yhteys oli rikottu, jumalallinen ylimaallinen virtaus rikkoutui ihmistasolla, ja luomakunnasta, joka aiemmin oli ollut täydellinen ja harmoniassa, alkoi tulla VILLI. Lusiferiaanit ovat saattaneet vedota käärmerodun ihmiskuntaa kohtaan tuntemaan kateellisuuteen, kun otetaan huomioon se että ihmiskunta on saanut heidän rotuaan korkeamman statuksen, ja kun lusiferiaanit tarjoutuivat antamaan heille valtaa ihmiskunnasta ja luomakunnasta vaihdossa siitä, että he antaisivat kapinallisten enkelien inkarnoitua heidän rotuunsa, reptiliaanit hyväksyivät.

Näin tekemällä käärmerotu suurimmaksi osaksi menetti identiteettinsä ja heistä tuli langenneiden enkelien fyysisiä  ‘nukkeja’. Näiden korruptoituneiden olentojen [1. Moos 3:15, jolla uskon olevan kaksinainen fyysinen JA henkinen tulkinta] jälkeläiset ovat okkultistis-teknologisten manifestaatioiden enemmistö ilmiöissä, jotka me tunnemme nimellä  “UFO-kohtaamiset”. Vasta nykypäivänä “käärme” saapuu “harmaan avaruusolennon” muodossa ja tarjoaa “kiellettyä hedelmää” suureellisina lupauksina ja teknologiana, jonka oletettavasti pitäisi antaa ‘eliitille’ ‘jumalankaltaiset’ voimat kanssaihmisistä.

Voit nyt todeta että olen menettänyt kosketuksen todellisuuteen, että olen lukenut liikaa satukiroja tai mennyt teologisten tai eskatologisten spekulaatioiden liian syvään päätyyn. Mutta mieti tätä.  JOS pahantahtoisia avaruusolentojen voimia on olemassa, eikö niille olisi loogista soluttautua Maapallon valtaapitäviin järjestöihin ja jatkuvasti takoa massojen mieliin että avaruusolentoihin ja avaruusaluksiin uskovat ovat hulluja, typeryksiä, imbesillejä ja paranoideja jotka ovat menettäneet kosketuksen todellisuuteen ja heitä tulisi pitää mielisairaina? Se on JUURI TASAN TARKKAAN se mitä he yrittävät tehdä, huolimatta MASSIIVISESTA määrästä todisteita, jotka puhuvat päinvastaista, että sellainen todellisuus ON KUIN ONKIN olemassa.

Yksi suurista kusetuksista, joilla ‘Dracot’ ovat yrittäneet sumuttaa ihmisiä on, että HE — eli siis avaruusolennot — ovat geneettisesti luoneet ihmisrodun ja asettaneet meidät tänne planeetalle, ja näin he olisivat meidän ‘jumalia’.

Ja näin voimakkaat ihmiset, joiden kanssa avaruusolennot kommunikoivat — ja joille on annettu lupauksia, jotka kuulostavat liian hyvältä ollakseen totta, koska ne OVAT, vaihdossa heidän yhteistyöstä — ovat avanneet ovia avaruusolennoille, joilla soluttautua ja tunkeutua yhteiskuntamme kaikille tasoille. Eli, reptiliaanipohjaisten ’Harmaina’ ja ’Reptiloideina’ tunnettujen kollektivisti-interventionistiolentojen soluttautuminen yhteiskuntaamme. Ja Baijerin muinaiset gnostiset käärmekultit’ olivat valmiita ja halukkaita ryhtymään ‘järkiavioliittoihin’ liskojen kanssa, koska sekä he että avaruusolennot halusivat hallita planeettaa. Avaruusolennot tarvitsivat ‘baijerilaisten’ salaseurojen globaaleja ja taloudellisia kontakteja, kun taas ihmisten ‘eliitti’ tarvitse avaruusolentojen mielenhallintateknologiaa. Baijerin elitistit suostuivat tiettyyn prosenttiosuuteen planeettaa sen jälkeen kun ‘Uusi Maailmanjärjestys’ olisi toteutettu.

Jotkut ‘kontaktihenkilöt’ kuten Maurice Doreal väittävät, että esihistoriallisina aikoina reptiloidit olisivat eläneet Antarktiksen alueella, joka silloin oli trooppista aluetta, ja että sen jälkeen esipohjoismainen ihmisrotu olisi ajanut ne maan alle. Ihmisrodun kauan sitten menetetty ja unohdettu sivilisaatio olisi syvällä Gobin autiomaan uumenissa. Jotkut näistä tieteellisesti pitkälle kehittyneistä ‘pohjoismaisista’ muuttivat länteen päin ja lopulta synnyttivät heimoja, jotka ajan mittaan toimisivat perustana Skandinavian valtioille, kun taas muut menivät maan alle maailmaan nimeltä ‘Agharti’, joka sijaitsee Keski-Aasian ja Gobin alueella. Miljoonat buddhalaiset ovat kuulleet Aghartin legendasta, mutta he pitävät sitä pyhänä tietona eivätkä halua paljastaa ‘salaisuuksien salaisuutta’ skeptisille länkkäreille. Maailmanmatkaajat kuten  Nicholas Roerich kirjassaan “SHAMBHALA” ja Ferdinand Ossendowski teoksessaan “BEASTS, MEN AND GODS” olivat saaneet näiden asukkaiden luottamuksen ja saaneet kuulla ‘Aghartin’ legendoista nöyrällä ja kunnioittavalla tavalla.

Muinaisten kristallikidehologrammitallenteiden mukaan, jotka Dorealin ‘blondit’ ystävät — maanalaisessa siirtokunnassa Mt. Shastan alla Kaliforniassa — näyttivät hänelle muinaisessa talletusholvissa Himalajan alla, nämä muinaiset ‘esipohjoismaiset’ sotivat planeetan pinnalla ja myöhemmin maan alla ‘käärmerotuja’ vastaan, jotka olivat asettuneet massiivisiin monikerroksisiin maanalaisiin tunneleihin Himalajan lounaisosien ja Intian mantereen alla. Hindut tuntevat nämä luolastot nimellä ‘Patala’ eli ‘Käärmemaailma’, jossa ‘Nagat’ eli käärmeihmiset elävät pääkaupunki Bhoga-vitassa. Monet hindut pitävät ‘Nagoja’ ‘demoneina’, kun taas toiset ovat taipuvaisia palvomaan niitä Arjalaishindujen legendat kertovat ainakin kahdesta sisäänkäynnistä Nagojen maanalaiseen ‘maailmaan’, yksi kolmeasta hindukosmologian maailmasta. Yksi sisäänkäynti uskotaan olevan Sheshan kaivo Benaresissa, Intiassa, ja toinen sijaitsee Tiibetin Manasarovar-järven ympärillä olevilla vuorilla. Sekä ‘Reptiliaanit’ että ‘pohjoismaiset’ lopulta poistuivat planeetalta, jättäen muinaiset rauniot ja kulttuurinsa jämät maanalaisiin luolastoihin. Samanlaisia jäänteitä käytetään nykyään maanalaisina tukikohtina Kuun ja Marsin pinnan alla, joissa on jäänteitä muinaisista humanoidien ja reptiliaanien välisistä sodista, joissa on taisteltu aurinkokuntamme kontrollista ennen sitä, kun molemmat lajit keksivät miten manipuloida hyperavaruutta, ja ne alkoivat lähettää tutkimusmatkaajia ja siirtokuntalaisia läheisiin tähtijärjestelmiin.

Lopulta ihmiset kolonisoivat mm. Lyran, Seulaset ja Andromedan tähtikuviot; kun taas reptiliaanit kolonisoivat mm. Draconiksen, Orionin ja Reticulumin järjestelmät. Tarinat, joita kontaktihenkilöt kertovat tuhoisista taisteluista ja galaktisista massamurhista — jotka melkein joka tapauksessa ovat kollektivisti/interventionististen reptiloidien/harmaiden aloittamia — kahden galaktisen supervallan välillä ovat integraali osa ufologiaa, vaikkakain niissä on kontroversiaaleja elementtejä. Nyt ‘sota’ oli tulossa ‘takaisin kotiin’ niinsanotusti, jossa ‘äiti Maa’, sen lisäksi, että se on alkuperäinen kotiplaneetta, se on myös mahdollisesti kaikkein strategisin maailma galaksissamme, kun tarkastellaan sen sijaintia ja miten paljon täällä on geneettistä materiaalia, vettä, kemikaaleja, mineraaleja, kasveja, jne.

‘Draco-Orionin’ imperiumin agentit — jotka joidenkin kontaktihenkilöiden mukaan operoivat  ‘Hale-Boppin’ ja muiden asteroidien sisältä tässä järjestelmässä, jotta niiden toimintaa ei havaittaisi — ovat täällä rakentamssa ihmispalvelijoiden armeijaa [sieppausten, mielenhallintaimplanttien jne. avulla], joita he voivat ohjelmoida ja joiden identiteettejä vaihtaa, jotka aktivoituvat abduktiokokemuksessa. He tajuavat, että Terralla on luonnollista soturivaistoa ja potentteja ‘metageneettisiä tekijöitä’, jotka johtavat monien rodullisten linjojen sekoitukseen, mikä voi tuottaa geneettisiä erikoiskykyjä eri ihmisille… aisteja ja vaistoja, joita Harmaa-Reptiloidien interventionistit uskovat voivan käyttää paremmin hyväkseen kuin joita vastaan taistella.

He aikovat käyttää näitä ohjelmoituja abduktiohenkilöitä ‘ihmiskilpinä’ tai aseina muinaisessa sodassa heidän vihollisiaan  ‘Andro-Pleiadean’ Liitossa vastaan, joilla sattuu olemaan massiivinen maanalainen tukikohtajärjestelmä, joka keskittyy Kalifornian Kuolemanlaakson ympärille. Tämän ‘tukikohdan’ alunperin perusti 2500 e.Kr.  muinaiset kreikkalaiset ja intialaiset navigaattorit, jotka löysivät laajat luolastot Panamintin vuorilta. Paiuten intiaanilegendojen mukaan nämä “Hav-musuvit” olivat pukeutuneet kreikkalaisten tyyliin ja rakentaneet suuria “marmorikauneuden” kaupunkeja, joissa oli syviä luolastoja Mojaven autiomaan alueiden alla, kaupunkeja joita Paiute-päälliköt olivat omin silmin nähneet.

“Havmusuvit” myöhemmin kehittivät lentotaidon, kun sisämaa, joka täytti koko Kuolemanlaakson muinaisina aikoina, katosi. Aluksi nämä ‘hopeiset lentävät kanootit’ ilmestyivät taivaille joskus 1000-2000 e.Kr., ne olivat pieniä, niissä oli siivet ja ne liikkuivat kovaäänisellä ‘surinalla’ . Myöhemmät mallit olivat suurempia, siivettömiä ja hiljaisempia. Hienompia aluksia ilmestyi, jotka kykenivät kulkemaan maailmoista toisiin, ja myöhemmin tähtien välillä, ja heidän keksittyään  ‘Hyperavaruusmatkailun’ salat, he kykenivät kolonisoimaan muita tähtijärjestelmiä. Hyperavaruuden manipulointi oli aluksi osa Philadelphia/Rainbow -projekteja 1940-luvulla ja Phoenix/Montauk -projekteja 1980-luvulla. Hyperavaruuskentän luominen ei ole niin vaikeaa kuin luulisi, ja olennaisesti siinä tuotetaan ja manipuloidaan sähkömagneettisesti  magneettisia ja antimagneettisia kenttiä. Sellaisten kenttien tarkka  ‘fokusointi’ on missä homma muuttuu monimutkaiseksi, kun halutaan saada aikaan tiettyjä asioita ilman tuhoisia sivuvaikutuksia.

Andro-Plejadilaisen Liiton joukot Kuolemanlaakson alapuolella olivat kertoman mukaan yhteydessä Nikola Teslaan — jonka avulla he ohjasivat laivaston Philadelphia-kokeita kulisseista. 40 vuotta myöhemmin Draco-Orionin joukot Archuleta Mesan alla olivat saaneet yhteyden tohtori John von Neumanniin, joka oli Montauk-projektien johtaja natsien Thule-seuran puolesta. Laivaston Philadelphia/Rainbow-teknologian kavaltaminen Thule-seuran Phoenix/Montauk-projekteihin saatiin aikaan yhdessä CIA/NSA-SIRIUS-DRACO “kaksoisagenteilla”, joita kutsuttiin “Mustiksi Munkeiksi”, jotka olivat mukana SEKÄ Philadelphia ETTÄ Montauk-projekteissa.

Tämä järjestö tuotiin Draconiksen psykologisen kontrollin alaisuuteen — Baijerin yhteistyö — ja siitä tuli näiden ulkopuolisten voimien väline soluttautua Amerikan tiedustelupalveluihin, ja itse asiassa kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Mitä tulee Phoenix- [Montauk] ja Philadelphia- [Rainbow] projekteihin, nämä kerrotaan viedyn loppuun erillisten ’natsien’ ja amerikkalaislaivaston tiedustelujoukkojen voimin, niinkin myöhään kuin 1990-luvulla, ja tämä johti siihen mitä voitaisiin kutsua aika-avaruussodaksi Andromedan-Pleiadeksen-amerikkalaislaivaston tukemien “Philadelphian” agenttien ja Draco-Orion-natsien tukemien “Phoenixin” agenttien välillä. Huhuja liikkuu jopa siitä, että Nikola Teslan kuolema olisi feikattu, ja että hän pääsi pakoon ja liittyi salaiseen “Marconin” tieteelliseen maanalaiseen siirtokuntaan jossain päin Etelä-Amerikkaa. Mikäli tällaiset huhut pitävät yhtään paikkansa, silloin se, ovatko he ovat olleet tekemisissä salaisten ’natsien’ tukikohtien kanssa Etelä-Amerikassa, pysyy edelleen mysteerinä.

Yllä esitetyn lisäksi, kontaktihenkilö Israel Norkinin mukaan, Draconiksen ja Orionin agentit ovat soluttautuneet niinkutsuttuun “Ashtarin” kollektiivin looseihin Sirius-B:llä, ja ovat ilmeisesti ohjanneet osia implantteihin perustuvasta kollektiivisesta “parviälystä” sähköisesti omiin tarkoituksiinsa, naamioituen “ylösnousseiksi mestareiksi” helpottaakseen Siriuksen kulttilaisten manipulointia heidän omiin tarkoitusperiinsä. Toiset siriuslaiset ovat kyenneet näkemään tämän petkutuksen läpi ja liittyneet ‘Federaation’ [Andromeda, Pleiades, Tau Ceti, Procyon, Koldas, jne.] puolelle, ja alkaneet erkaantua Ashtarin kollektiivin kulttimaisuudesta ja kehittää omaa henkilökohtaista suvereniteettiaan ja alkaneet käydä karmeaa sisällissotaa Orionin-Siriuksen yhteisvoimia vastaan, ajaen heidät ulos tähtijärjestelmästä.

Siriuksen vastarintaliike on saattanut saada alkunsa niistä patrioottisista siriuslaisista, jotka muistivat tuhoisat sodat, joita aiemmin Orionia vastaan on sodittu siitä kuka saa toimia yliherrana tässä avaruuden sektorissa [21 tähtijärjestelmässä, mukaanlukien Sol]. Nyt koko galaktisen taistelun keskus on siirtymässä Solin järjestelmään, kun draconilaiset, orionilaiset ja heidän ihmisavustajansa saapuvat tänne massoittain tukemaan Uuden Maailmanjärjestyksen agendaa, joka toimii valtapohjana jonka päälle he voivat jälleen kerran rakentaa joukkonsa. Ilmeisesti Maapallo, alkuperäinen ‘kotimaailma’, on tämän kaiken AVAIN. Jos draconilaiset ja orionilaiset voivat saada aikaan fasistisen Uuden Maailmanjärjestyksen planeetallemme, jota johtaa ihmisten eliitti, jotka ovat täysin myyneet itsensä agendalle, he uskovat, että he voivat käyttää Maapalloa ja Uutta Maailmanjärjestystä perustana, jonka avulla tuhota vastustajansa Liitossa.

Preston Nicholsin mukaan Liiton agentit Andromedalta ja Seulasista ‘sädettivät’ itsensä Montaukin tukikohtaan Camp Heron alle Long Islandin kaikkein pohjoisimpaan kärkeen. He uhrasivat elämänsä yrityksessä sabotoida projekteja siellä ja estää erittäin todellisen ja potentiaalisen maailmanlopun mittakaavassa olevan avaruus-aikakatastrofin, jota fasistien ja avaruusolentojen tieteentekijät avittivat, jotka leikkivät jumalaa tekemällä kokeita universumin voimilla. Tämä on saattanut olla samaa luokkaa, tai jopa pahempi, kuin avaruus-aikakatastrofi, jonka aiheutti muinainen rotu, joka jätti ’repeämän’ aika-avaruusjatkumoon nykyisen Bermudan kolmion alueelle. Useita tuhansia nuoria ihmisiä on joutunut CIA:n, natsien ja Harmaiden yhteisten sieppausten kohteeksi, sanovat Preston Nichols, Peter Moon ja Al Bielek. Lapset on viety Montaukin tukikohtaan ’ohjelmoitaviksi’.

Useita tuhansia muita lapsia, jotka ovat olleet osa Montauk-projekteja — ennen kuin projektit sabotoitiin vuonna 1985 — siepattiin ja heidät laitettiin aika-avaruusikkunaan ja mielenhallintakokeisiin. Useimmat näistä lapsista olivat yleensä ’katulapsia’ tai ’kodittomia’, joita kukaan ei ’kaipaisi’ yhtä paljon kuin rikkaiden perheiden lapsia. He ’katosivat’ muihin ulottuvuuksiin näiden kokeiden seurauksena.

Ei ole epäilystäkään — niinkuin he tekivät Saksan maanalaisissa laitoksissa myös — siitä, että ’natsit’ ja ’Harmaat’ tekevät yhteistyötä tänäkin päivänä maanalaisissa tukikohdissa Camp Heron [Montauk Point, Long Island]; Area 51:n [Nelliksen ilmatukikohta, Nevada]; Dulcen [Archuleta Mesa, New Mexico], ja Denverin lentokentän alla olevissa maanalaisissa tukikohdissa. Tätä jälkimmäistä laitosta, joidenkin lähteiden mukaan, valmistellaan käyttöön Uuden Maailmanjärjestyksen kontrollikeskukseksi Amerikassa. Poislukien monet anomaaliset tarinat, joita on tullut esiin, lentokentällä kerrotaan olevan omituisia tunneleita ja laitteita, jotka eivät ole missään käytössä —  ‘turhia’ siinä mielessä, että jos ei aio sulkea ja kuljettaa suuria määriä ihmisiä maanalaisiin keskitysleireihin, joiden huhutaan olevan jo nyt aktiivisia ja jonne on nyt joitain epäonnisia viety, naisia ja lapsia jotka ovat mystisesti ‘kadonneet’ muusta yhteiskunnasta.

Monet amerikkalaiset nyt tiedostamattomalla tai intuitiivisella tasolla tuntevat, että jokin on mennyt kamalalla tavalla pieleen heidän maassaan, ja että avaruusolennot/fasistit yrittävät epätoivoisesti kääntää tätä turhautumista sisäänpäin, jotta he voisivat vieläkin enemmän horjuttaa ja epävakauttaa amerikkalaista yhteiskuntaa. Hyväksikäytettyä yhteiskuntaa, joka purkaa heidän turhautumisensa mitä tahansa he ‘pitävätkin’ hyväksikäytön lähteenä. Ja monissa tapauksissa todelliset hyväksikäyttäjät tai pahantekijät pääsevät pälkähästä luomalla harkittuja ‘syntipukkeja’, jotka saavat syytteet ja kansakunnan kollektiivisen vihan niskoilleen… Olipa syntipukin nimi sitten Lee Harvey Oswals, Sirhan Sirhan, Tim McVey, Aldrich Ames tai joku muu. Vaikka sellaiset ihmiset onkin ‘ohjelmoitu’ tekemään tekonsa, he EIVÄT todellakaan olleet niitä jotka ovat lopulta tästä kaikesta vastuussa.

Olemmeko me ajautumassa sotaan “maanalaista imperiumia” vastaan, jonka avaruusolennot ja kansallissosialistit ovat yhdessä perustaneet, jolle sotateollinen kompleksi antoi turvapaikan toisen maailmansodan lopulla? Area 51, Montaukin tukikohta, Denverin lentokenttä ja Dulcen tukikohta tuntuvat olevan SUURIA Pohjois-Amerikan keskuksia Baijerin Mustan Aateliston [jotka ovat hallinneet rahoitusimperiumeita Euroopassa 1500 vuoden ajan] agenttien ja Harmaiden avaruusolentojen välisessä yhteistyössä — vaikka muualla maailmassa onkin olemassa muitakin tukikohtia. Yksi näistä on natsien ja avaruusolentojen yhteinen verkosto, jonka sanotaan olevan olemassa Antarktiksen Neu Schwabenlandin vuorten alla — mahdollisesti se on se tukikohta, josta operoivat Betty ja Barney Hillin siepanneet avaruusolennot. Toinen on  “M.A.L.T.A” eli “Montauk Alsace-Lorraine Time Archives”-tukikohta — jonka sanotaan sijaitsevan Elsassin alueella Ranskan ja Saksan välisessä vuoristossa. Jälleen yksi tukikohta on Dulcen tyyppinen, jonka sanotaan sijaitsevan lähellä Alice Springsia / Pine Gapia Australiassa.

 

Artikkelin julkaissut Think About It

Operation Highjump: Etsikää ja tuhotkaa salainen natsitukikohta

Elokuussa 1946 toteutettiin sotilasoperaatio, joka tunnettiin nimellä Operation Highjump. Sitä johti amiraali Richard Byrd, joka oli merkittävä merivoimien upseeri. Retkikunnan ensisijaisena tavoitteena oli sotilaskoulutus ja tieteellinen tutkimus. Operaatioon sisältyi myös muita tavoitteita.

Yksi operaation tavoitteista oli laajentaa Yhdysvaltain suvereniteettia Etelämantereella. Sen tehtävänä oli myös löytää ja tuhota natsien tukikohta ja kaapata niiden uusi ase, joka oli tiettävästi lentäviä lautasia.

Natsit olivat jo aiemmin tutkineet Etelämannerta. Vuonna 1938 Hitler määräsi SS Schwabenlandin suorittamaan tutkimusretken, jolla pyrittiin löytämään muinaisia esineitä. Retkikunta, joka alkoi 17. joulukuuta, oli yksi monista Hitlerin suunnittelemista.

SS Schwabenlandin SS-joukkoon, joka koostui pääasiassa tiedemiehistä ja insinööreistä, kuului myös saksalaisen okkultistisen Thule-seuran jäseniä. Ryhmä uskoi, että syvällä maan sisällä asui arjalaisiksi kutsuttu ihmisrotu. Ryhmän tehtävänä oli löytää ja ottaa yhteyttä onttoon Maahan asusteleviin arjalaisiin sekä perustaa salainen maanalainen tukikohta.

Saavuttuaan Etelämantereen rannikolle alus jatkoi mantereen kartoittamista seuraavien parin viikon ajan. Lentotiedustelun aikana he pystyivät näkemään niin sanotun arktisen keidasalueen, joka oli jäästä vapaa alue, jossa oli kasvillisuutta.

Alue oli ihanteellinen tukikohdaksi, koska siellä oli geoterminen aukko, joka piti meren suhteellisen lämpimänä. Tälle alueelle perustettaisiin tukikohta 211, joka oli maanalainen laitos.

Toisen maailmansodan aikana laitoksesta tuli massiivinen kompleksi, joka oli suunniteltu hyökkäystukikohdaksi. Se rakennettiin alun perin sukellusveneiden ja muiden ohjusten säilyttämistä varten. Natsijoukkojen kohtalon muuttuessa päätettiin kuitenkin, että tukikohta 211 oli ihanteellinen paikka paeta.

Sodan aikana Etelämantereelle kuljetettiin valtava määrä tarvikkeita ja varusteita. Sodan päättyessä tuhansia natsiupseereita ja -sotilaita salakuljetettiin Etelä-Amerikkaan. Yksi merkittävimmistä saksalaisista upseereista, jotka pystyivät pakenemaan, oli Hans Kamler.

Yksi Kamlerin käyttämistä lentokoneista oli hänen insinööriensä valmistama huoltokoneen prototyyppi. Se tunnettiin nimellä Ju390, ja sen kantama oli yli 4000 mailia. Valitettavasti koneesta tai Kamlerista ei ole löydetty merkkejä.

Sodan jälkeisinä kuukausina Etelä-Amerikassa raportoitiin tuhansista oudoista havainnoista. Yhdysvaltain hallitus oli huolissaan siitä, että Kamler ja hänen tiedemiehensä piileskelivät Etelämantereella. Kyse oli kuitenkin vain huhuista, ja ainoa tapa selvittää, mitä heille tapahtui, oli vierailla mantereella.

Operaation komentaja, amiraali Byrd, ei ollut mikään pseudotieteellisen fiktion asiantuntija. Hän oli reaalimaailman sotilasupseeri, joka oli hyvin varustautunut tehtävään. Hän oli retkikunnan nuorin amiraali laivastossa tutkimusmatkan aikaan, ja hän johti massiivista työryhmää, joka lähetettiin Etelämantereelle.

Amiraali Byrdin tehtävän yksityiskohdat Etelämantereella ovat edelleen epäselviä. Yhdysvaltain laivaston virallisessa raportissa todettiin, että operaatio, joka tunnettiin nimellä Operation Highjump, oli menestys. Sitä johti amiraali Byrd, joka oli tuohon aikaan yksi maailman merkittävimmistä laivastoupseereista.

Operaation ensisijaisena tavoitteena oli sotilaskoulutus ja tieteellinen tutkimus. Sillä oli kuitenkin myös muita tavoitteita. Yksi niistä oli saada Amerikan suvereniteetti mantereeseen, minkä hallitus kielsi useaan otteeseen. Toinen tavoite oli löytää ja tuhota natsien tukikohta.

Natsit olivat tutkineet Etelämannerta jo aiemmin. Joulukuussa 1938 Hitler määräsi mantereelle retkikunnan, joka tunnettiin nimellä SS Schwabenland, joka oli yksi niistä aluksista, jotka lähetettiin osallistumaan operaatioon. Tänä aikana Hitler keskittyi löytämään muinaisia artefakteja, joilla voisi olla uskomaton voima.

Jotkut SS Schwabenland -aluksella olleista tiedemiehistä ja insinööreistä kuuluivat myös saksalaiseen okkultistiryhmään, joka tunnettiin nimellä Thule-seura. He uskoivat, että etelänavalla asui kehittynyt ihmisrotu, arjalaiset. SS Schwabenlandin tehtävänä oli löytää salainen maanalainen laitos, jonka avulla voitaisiin ottaa yhteyttä arjalaisiin.

Saavuttuaan Etelämantereen rannikolle alus jatkoi koko mantereen kartoittamista kolmen viikon ajan. Lentotiedustelun aikana he pystyivät havaitsemaan niin sanotun arktisen keidasalueen, joka oli jäästä vapaa ja täynnä lämmintä vettä.

Alue oli ihanteellinen tukikohdaksi, koska siellä oli geoterminen aukko, joka piti veden lämpimänä. Natsit rakensivat sitten pahamaineisen tukikohtansa, joka tunnettiin nimellä Base 211 ja joka sijaitsi tällä alueella.

Toisen maailmansodan aikana tukikohdasta 211 tuli uskomattoman suuri kompleksi. Alun perin laitos suunniteltiin hyökkäyskeskukseksi, johon saksalaiset voisivat sijoittaa sukellusveneitä ja muita ohjuksia. Sodan edetessä kävi selväksi, että tukikohta 211 oli ihanteellinen paikka paeta.

Sodan aikana natsit pystyivät kuljettamaan valtavia määriä varusteita ja tarvikkeita Etelämantereelle. Sodan päättyessä tuhannet saksalaiset upseerit pääsivät pakenemaan ja piileskelivät Etelä-Amerikassa. Yksi merkittävimmistä henkilöistä, jotka pystyivät pakenemaan, oli Hans Kamler, joka johti natsien salaista aseohjelmaa.

Yksi Kamlerin käyttämistä lentokoneista oli hänen insinööriensä valmistama huoltokoneen prototyyppi. Se tunnettiin nimellä Ju390, ja sen kantama oli yli 4000 mailia. Valitettavasti koneesta tai Kamlerista ei ole löydetty merkkejä.

Sodan jälkeisinä kuukausina Etelä-Amerikassa tehtiin tuhansia raportteja ufohavainnoista. Yhdysvaltain hallitus uskoi, että Kamler ja hänen tiiminsä olivat Etelämantereella, ja että heillä oli salainen sotilastukikohta. Nämä olivat kuitenkin vain huhuja.

Operaation komentaja, amiraali David Byrd, ei ollut mikään pseudotieteellinen salaliittoasiantuntija. Hän oli 41-vuotiaana laivaston historian nuorin amiraali. Etelämantereella ollessaan hän kuului retkikuntaan, joka oli suurin mantereelle lähetetty merivoimien erikoisjoukko. Valitettavasti yksityiskohdat siitä, mitä amiraali Byrd ja hänen ryhmänsä löysivät Etelämantereelta, ovat edelleen epäselviä.

Joidenkin kertomusten mukaan amiraali Byrdin radio alkoi toimia sen jälkeen, kun se oli ollut kateissa tunnin. Vaikka sen signaali oli vääristynyt, ääni alkoi puhua saksaksi ja ilmoitti amiraali Byrdille, että hänen koneensa laskeutuisi seitsemän minuutin kuluttua. Sen jälkeen häntä vastaan tuli joukko pitkiä vaaleita miehiä.

Sitten amiraali Byrdiin liittyy ryhmä ihmisiä, jotka leijuvat. He ryntäävät kohti kaupunkia kovaa vauhtia. Sitten hän nousee hissiin, joka vie hänet maanalaiseen kammioon. Siellä hänen on tarkoitus tavata ”mestari”.

Amiraali Byrd viedään sitten huoneeseen. ”Mestari” istuu pöydän ääressä vanhemman miehen kanssa, joka väittää, että hänet ja hänen muukalaisryhmänsä tunnetaan nimellä Ariani. Hän sanoo, että rotu, johon amiraali Byrd kuuluu, on liian kypsymätön atomienergian käyttöön.

”Mestari” väittää sitten, että heidän alustensa kimppuun on hyökätty ja hävittäjät ovat ajaneet heitä takaa aina, kun he ovat yrittäneet ottaa yhteyttä. Hän ja hänen ryhmänsä päättivät käyttää amiraali Byrdiä tämän viestin välittämiseen, koska hän oli hyvin arvostettu henkilö.

Kokouksen jälkeen amiraali Byrd saatetaan takaisin koneeseen. Siellä radioääni ilmoittaa amiraalille, että hänen koneensa on nyt hänen hallinnassaan. Sitten ääni sanoo, että se on arjalainen ja kysyy, voisiko hän mitenkään katkaista sen yhteyden.

Maaliskuussa 1947 amiraali Byrdiä kuulusteltiin Pentagonissa hänen saavuttuaan. Sen jälkeen hänet määrättiin vaikenemaan tehtävästä. Hän ei enää koskaan puhunut tehtävästä, ja viimeinen merkintä hänen päiväkirjassaan on useiden vuosien takaa.

Päiväkirjassaan amiraali Byrd kertoo pitkästä yöstä, jonka hän koki arktisella alueella. Hänestä tuntuu, että hän on nähnyt navan takana olevan maan, ja pimeydessä olevat tuodaan valoon.

Kolme kuukautta myöhemmin amiraali Byrd kuoli. Hänen päiväkirjansa löydettiin ja julkaistiin kunnianosoituksena hänen muistolleen. Seuraavana vuonna solmittiin Etelämanner-sopimus, joka kielsi luvattomien henkilöiden matkan alueelle. Etelämanner on kooltaan suurempi kuin Australia ja Eurooppa, ja se on kielletty kaikilta. Alueella saa vierailla vain muutamalla pienellä alueella.

Vuonna 1947 merimiehet puhuivat alueella näkemistään oudoista asioista, kuten natsien salaisesta tukikohdasta ja mahdollisuudesta, että sivilisaatio elää maan alla. Koska heitä kiellettiin menemästä heidän maailmaansa, avaruusolennot saattoivat yrittää varoittaa amiraali Byrdiä ennen hyökkäystä. Tämä voisi vaikuttaa maailman tulevaisuuteen.

Operaatio Highjumpin yksityiskohdat ovat edelleen mysteeri, vaikka erilaisia teorioita ja kertomuksia tehtävästä on kumottu. On epävarmaa, oliko amiraali todella kohdannut avaruusolentoja vai oliko päiväkirja tekaistu. Maan ulkopuolisten olentojen olemassaolo ja natsien väitetty salainen tukikohta Etelämantereella ruokkivat edelleen salaliittoteorioita.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

 

Esittivätkö saksalaiset astronautit venuslaisia Adamskin tapaamisessa?

Ensimmäisessä osassa otettiin esiin mahdollisuus, että George Adamskille oltaisiin uskoteltu, että hänen joulukuussa 1952 tapaamansa Orthon oli tullut lentävällä lautasella Venukselta. Adamskin vuoden 1952 kontaktitapauksessa on useita aspekteja, jotka vievät meidät kohti päätelmää, että Orthon olisi ollut osa saksalaisten salaista avaruusohjelmaa ja/tai kytköksissä avaruusolentojen liittoon, joka oli aktiivisesti auttanut natsi-Saksaa toisen maailmansodan aikaan.

Lentävät lautaset, joita Adamski oli valokuvannut, läheisesti muistuttivat Haunebun antigravitaatioalusta, jonka väitetään kehitetyn Natsi-Saksassa.

Tarkat Haunebu-aluksen speksit olivat SS-natsien tiedoissa, jotka Vladimir Terziski on julkaissut ensimmäisenä, insinööri ja entinen Bulgarian tiedeakatemian tiedemies. Natsitiedot julkaistiin Varsovan sopimuksen rikkouduttua helmikuun 25. päivä 1991, ja ne kulkeutuivat Terziskin haltuun sen jälkeen kun hän oli muuttanut USA:n vuonna 1984.

Alla on vertailtu vuoden 1943 Haunebu II -lautasaluksen designia, jonka natsien SS-joukot kehittivät sotaa varten, sekä Adamskin joulukuussa 1952 valokuvaamaa partioalusta.

 

Huomaa, että tärkein ero on, että natsien aluksessa oli jonkinlainen tykki, joka merkitsi pyrkimystä aseistaa lentävä lautanen sotaa varten. Vuonna 1950 ilmestyi artikkeleita sanomalehtiin ympäri maailman, jotka lainasivat haastatteluja nimekkäiden Italian ja Saksan tieteentekijöiltä, jotka vahvistivat että akselivallat olivat tehneet yhteistyötä aseistaakseen lentäviä lautasia.

Vuoden 1943 Haunebu-aluksen kokoonpano on niin samankaltainen Adamskin vuoden 1952 kuvan kanssa, että josko se ei olisikaan saman tyyppinen alus, niin kuka hyvänsä sen sitten onkin suunnitellut on ollut samanlaisella kehitysasteella kuin saksalaiset 1940-luvun puolivälissä.

Jos Orthon kuitenkin oli Venukselta, ja osa planeettainvälistä liittoa josta Zirger puhuu kirjassaan We Are Here: Visitors without a Passport (2017)niin miten ensimmäinen natsien lentävien lautasten sukupolvi voi olla melkein identtinen verrattuna siihen alukseen, joka on paljon teknologisesti edistyneemmällä planeettainvälisellä yhteiskunnalla?

Eräs selitys tälle on, että avaruusolennot antoivat aluksen natseille, jotta se voitaisiin takaisinmallintaa. Tätä ajatusta tukee entisen ilmailualan insinöörin William Tompkinsin tiedot, joka sanoo, että Yhdysvaltain laivaston vakoojat olivat raportoineet laivaston ilmatukikohdassa 1942-1946 pidetyissä salaisissa briiffauksissa San Diegossa, että saksalaiset olivat saaneet yli kymmenen erilaista toimivaa antigravitaatioaluksen mallia.

Natsit yrittivät vimmatusti takaisinmallintaa näitä sotaa varten, mutta lopulta eivät siinä onnistuneet, mitä heidän Euroopan ohjelmiinsa tulee.

Tompkinsin informaatio auttaa meitä ymmärtämään, että vuoden 1943 Haunebu II -piirustukset olivat natsien yritys aseistaa antigravitaatiolla toimiva lentävä lautanen, minkä avaruusolentoliittolaiset olivat antaneet Hitlerin kolmannelle valtakunnalle salaisen sopimuksen nojalla.

Orthon voikin siis olla vain esittänyt olevansa Venukselta, jotta hän salaisi saksalaisen avaruusohjelman olemassaolon, joka oli jäänyt toimintaan toisen maailmansodan jälkeen.

Orthon viesti Adamskille sanattomasti käsimerkein vuoden 1952 Desert Centerin kohtaamisessa. Adamski selitti luennolla, että Orthon “puhui lähinnä omituista murretta, jota Adamski ei ymmärtänyt” (We Are Here, Kindle-versio, s. 903 / 5403).

Oliko “omituinen murre” saksaa, jonka, niinkuin  ensimmäisessä osassa mainittiin, Reinhold Schmidt tunnisti avaruusalusten matkaajien puheeksi hänen vuoden 1957 kontaktikokemuksessaan. Schmidtilla oli saksalaistaustaa ja hän oli opiskellut saksaa myös koulussa, mutta Adamski ei kyennyt tunnistamaan saksalaismurteita. Hän oli puolalais-amerikkalainen.

Adamski on saattanut myös tietää, että Orthon puhui saksaa, mutta hänen ei annettu julkisesti paljastaa tätä kansallisen turvallisuuden syistä.

On pitkään huhuttu, että hänen kontaktikokemuksiensa jälkeen Adamski salaa lennätettiin Kaliforniasta Pentagoniin ilmavoimien koneella, jossa häntä briiffattiin hänen kontakteistaan. Toukokuussa 2009 julkaistiin harvinainen video, jossa oli silminnäkijöiden haastatteluja, jotka tiesivät Adamskista ja hänen salaisista briiffauksistaan Pentagonissa.

Silminnäkijät vahvistivat, että Adamskilla oli armeijan henkilötietokortti, jolla hän pääsi Pentagoniin. Armeijan henkilökortin oli omin silmin nähnyt useampi ihminen, jotka olivat työskennelleet puolustusministeriössä eri pesteissä.

Silminnäkijöiden joukossa oli William Sherwood, joka aiemmin oli työskennellyt Yhdysvaltain armeijan varusvarastolla ja hänellä oli oma passinsa varastolle. Sherwood näki Adamskin passin ja vahvisti sen aitouden.

Sherwoodin ja muiden todistukset antavat uskottavuutta huhuille siitä, että Adamski oli kuin olikin salaa saanut briiffausta Pentagonissa hänen kontakteistaan.

Vuonna 1952 Pentagon tiesi, että Saksan avaruusohjelma oli jäänyt toimintaan toisen maailmansodan jälkeen ja aloittanut toiminnan Amerikan mantereella. Korkea-arvoiset Pentagonin upseerit halusivat pitää tämän salassa. Tämän seurauksena on erittäin mahdollista, että Adamskille sanottiin, että hän ei saisi kertoa Orthonin puhuneen saksaa, jotta kansalle ei kerrottaisi totuutta.

On mahdollista, että Orthon oli osa Saksan salaista avaruusohjelmaa, joka toimi Etelänapamantereelta käsin, jota pyöritettiin Amerikan maaperällä. Tämä mahdollisuus on vieläkin todennäköisempi kun otetaan huomioon vuoden 1952 Washingtonin ylilennot. Tämä tapahtui ainoastaan kuukausia ennen Adamskin kohtaamista Orthonin kanssa.

(Jatkuu osassa III, klikkaa tästä lukeaksesi ensimmäinen osa)

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Dark Journalist haastattelee Joseph Farrellia JFK:n salamurhasta

Dark Journalist Daniel Liszt ja tri. Joseph Farrell syventyvät salaiseen masinointiin, joka on kehittyneen UFO-teknologian taustalla ja joka pitää sen salassa.

He tarkastelevat CIA:n 75-vuotista obfuskointia ja poliittisia valheita, jotka ovat pitäneet UFOjen piilottamisleikkiä käynnissä kulisseissa aina tähän päivään asti.

Olemmeko me saavuttaneet murtumispisteen päästessämme vuoteen 2023 Argentinaan kadonneen natsien kelloaluksen, UFO-paljastuksen vuoksi toteutetun presidentti Kennedyn salamurhan sekä Operaatio Paperclipin tiedemiesten kanssa?

Käsiteltyjä aiheita:

Apollon Kuutehtävä — natsien kelloalus

NASAn sensuroimat artefaktit

mustan budjetin UFOt

Kennedyn yrittämä UFO-paljastus

Werner von Braun – Hans Kammler – Walter Dornberger

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Natsi-UFOjen legenda

Lähempänä toisen maailmansodan loppua natsit alkoivat kokeilla enemmän epätavallisilla lentokonedesigneilla. Ja teknologioilla, joita jotkut pitäisivät epäluonnollisina.

Tällä uudella lentävällä lautasella oli kyky lentää mihin tahansa suuntaan, se oli näkymätön tutkalle ja se pystyi ampumaan kohteeseen hakeutuvia ohjuksia.

Kysymys kuuluu edelleen, rakensivatko natsit koskaan UFOA ja mitä projektille tapahtui?

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Vladimir Terziski: Salaseurat ja natsien teknologia

Tutkija Vladimir Terziski uskoo, huolimatta kaikista siepattujen antamista kertomuksista ’avaruusolennoista’, että ’Illuminati’ on myös rakentanut avaruusaluksia, jotka hyödyntävät heidän ’avaruusolentokysymyst’ yrittämällä saada näyttämään omat mustat projektit ’avaruusolentojen teknologiana’. Vaikka Terzinski onkin epävarma niinkutsuttujen ’harmaiden’ olemassaolosta, hän myöntää uskomuksensa muinaisiin ihmisen kaltaisiin yhteiskuntiin, joilla oli hallussaan antigravitaatioaluksia.

Terziski sanoo, että huolimatta siitä ovatko ’harmaat’ olemassa, Uusi Maailmanjärjestys saattaa käyttää ’ulkoista’ avaruusolentojen uhkaa keinona saada maailmaan aikaan ykseys Venäjän romahtamisen jälkeen, kun taas ”…samaan aikaan sadat validit, mutta epähaluttavat avaruusolentokontaktit… kehittyneempien rotujen kanssa sivuutetaan tai debunkataan valtion toimilla.”

Jos eräät tutkijat ovat oikeassa, Baijerin tiedustelupalvelu (Illuminatin Skull & Bones -järjestö, Thule-järjestön ”natsi-imperiumi, sekä CIA-NSA -verkosto jonka Baijerin Illuminati ja Baijerin Thule-seura ’siemensivät saksalaisista’) itse asiassa työskentelevät ’harmaiden’ kanssa salassa. Vaikka Uusi Maailmanjärjestys julistaisikin ’sodan’ näille olennoille, toisin kuin ruohonjuuritason ’ihmisten vastarintaliike’, voidaan olla varmoja että tämä sota on farssi, niinkuin ovat olleet kaikki muutkin aiemmat sodat. Sitä voitaisiin verrata Korean sodan konfliktiin, jossa SOSIALISTIT ’Yhdistyneissä Kansakunnissa’ suorittivat ’poliisitoimia’ kaakkoisaasialaisia KOMMUNISTEJA vastaan. Kenraali George Douglas MaCarthur on eräs syytetyistä YK:n sosialisteista, jota syytetään tarkoituksella omien joukkojensa SABOTOINNISTA Koreassa vuotamalla amerikkalaisten sijaintipaikkoja kommunistiliittolaisille. Viime vuosina ’patrioottiset’ organisaatiot ovat varoitelleet mahdollisesta  YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN sotilaiden suorittamasta ’PUNAISTEN’ sosialistien vallankaappauksesta USA:ssa, joilla on nyt yhä suurempi armeija YK-joukkoja ’koulutuksessa’ USA:n rajojen sisäpuolella. (Jos sellainen vallankaappaus tapahtuisi, me voisimme sanoa että YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN kompleksi New York Cityssa joutuisi nostamaan turvallisuustoimiaan tuhatkertaiseksi puolustaakseen itseään vastaiskulta, joka siitä seuraisi. Sanotaan nyt vaikka, että kokonainen ruohonjuuritason patrioottien ’armeija’ odottaa pääsevänsä puolustamaan Amerikkaa sellaiselta uhalta mikäli sellaista invaasiota yritettäisiin.) Baijerin ’kansallis’sosialistit, joiden kontrollissa YK on, kuten trilateraalinen komissio, ovat kuuleman mukaan sotkeutuneet reptiliaanien ja harmaiden imperiumiin, joten minkäänlaista vastarintaa tuskin Yhdistyneiden Natsien (eli siis Yhdistyneiden Kansakuntien) troijalaisen hevosen hyökkäykselle esiintyy. Sellainen ’sota’ voisi olla suuri finaali machiavelliläisten konfliktien sarjassa, joita Baijerin imperiumi on ’järjestänyt’ kansakuntien välillä vuosisatojen mittaan yksinkertaisena tarkoituksenaan pitää ihmiskunta jatkuvan kaaoksen, hämmennyksen ja pelon tilassa, joka on niin tarpeen heille, jotta he voisivat varmistaa lopullisen tavoitteensa — absoluuttisen elektronisen diktatuurin, jossa jokainen ihmisolento tullaan ’leimaamaan’ ja polttomerkitsemään kuin karja elektronisella mikrosiruimplantilla, joka tekee heistä henkisiä, mentaalisia ja fyysisiä ’Uuden Maailmanjärjestyksen’ orjia. Monia tullaan petkuttamaan ottamaan tämä Pedon (vaiko Käärmeen?)  ’merkki’  ja näin tekemällä he ovat antaneet pois suurimman heillä olevan asian, heidän VAPAAN TOIMIJUUTENSA (ja sen myötä heidän sielunsa).

Terziski väittää, että Illuminati on ollut mukana huippusalaisessa ’avaruustutkimuksessa’ aina 1900-luvun alusta lähtien, ja että natsit, American Eastern Establishment ja KGB ovat olleet hommassa myös mukana. Toisin sanoen, kaikkien näiden kansakuntien alemmat luokat ovat olleet suurimmaksi osaksi onnellisen tietämättömiä sellaisesta salaisesta tutkimuksesta, vaikka ’Illuministit’ globalistien korkeimmilla tasoilla olivat ja ovat mukana.

Vaikka tämä voi kuulostaa uskomattomalta, Terziski väittää, että hänellä on tätä tukevaa informaatiota kuten ”…natsi-UFOjen ensimmäinen videotodiste. Saksalaisten/japanilaisten lautasalusten laskeutuminen Kuuhun ja Marsiin 1944-46, Marconin ryhmän laskeutuminen Marsiin 1956… videokuvaa natsien planeettainvälisistä rahtilaivoista ja salaisesta neuvostoliitto/amerikkalaisesta lautasalusten laskeutumisesta Marsiin.” Vaikka monet ’harmaista’ onkin kuvattu neosauroidien näköisiksi, toisilla ’harmailla’ on erilainen alkuperä, ja ne vaikuttavat olevan enemmän biosynteettisiä tai’ valmistettuja’. Vladimir Terziski esittää, että nämä harmaat voivat olla ”Yhdysvaltain hallinnon biogeneettisen kyborgitutkimusohjelman tuote.”

(Huom: Akselivaltioilla on saattanut olla ”salaseura”kytköksiä. Italian JESUIITAT, tutkija Edmond Parisin mukaan, olivat läheisessä yhteydessä Adolf Hitlerin SS:n kanssa, ja itse asiassa ovat saattaneet työskennellä yhdessä Saksan THULE-SEURAN kanssa tehdäkseen SS:stä Saksan tiedustelupalvelun. Trevor Ravenscroftin mukaan natsien okkulttiset loosit olivat läheisessä yhteydessä Japanin VIHREÄN LOHIKÄÄRMEEN seuran kanssa. Italia, Saksa ja Japani olivat akselivaltioiden yhteisliittymässä, jotka taistelivat liittoutuneita vastaan: Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa ja jossain määrin myös Venäjää vastaan. — Branton)

Terziski on ”…bulgarialainen insinööri ja fyysikko, Tokai-yliopiston cum laude -maisteriohjelmasta valmistunut vuonna 1980. Hän on työskennellyt aurinkoenergiatutkijana Bulgarian tiedeakatemiassa ennen USA:n muuttoa vuonna 1984. Hän on kansainvälinen UFO-tutkija ja osaa englantia, japania, venäjää, saksaa ja bulgariaa. Hän toimii luennoitsijana luomallaan ufologian peruskurssilla.”

Kesäkuun 5. päivä 1993 haastattelussa talkshowisäntä Sam Russellin kanssa K-TALK -radiossa Utahin Salt Lake Cityssa, Vladimir Terziski esitti rohkean väitteen, että tavalla tai toisella kaikki riippumattomat tieteentekijät, jotka keksivät salaisen ’vapaan energian’ sähkömagneettisen voimanlähteen, Baijerin Illuminati hyvin pian joko ostaa pois, kieltää toimimasta tai tappaa. Järjestö on vuosisatojen ajan ollut äärimmäisen määrätietoinen pitääkseen sellaisen teknologian monopolin itsellään ja poissa kansan käsistä. Baijerin imperiumin sotilashaara, Kolmas Valtakunta, sai luvan ’koekäyttää’ tätä teknologiaa toisessa maailmansodassa, kun baijerilaiset aikoivat perustaa ’Uuden Maailmanjärjestyksen’, pakolla jos on tarpeen.

Terziski sanoi myös, että Saksan ja Japanin yhteiset ’harakirijoukot’ käyttivät ’takavarikoitua’ Illuminatin ’vapaan energian teknologiaa’ — Hanz-Kohler -rahtilaivaa joka konvertoi painovoimaa sähkövoimaksi, jättiläisalusta joka  on läpimitaltaan 70 metriä — laskeutui Marsiin tammikuun puolivälissä 1946, 8 kuukautta kestäneen raskaan lennon jälkeen. Hän ei sanonut mitä tästä tutkimusretkestä jäi käteen, mutta hän sanoi että Saksan Illuminati oli perustanut tukikohdan Kuuhun ja laittanut sinne natsilipun salkoon vuosia ennen Apollo-ohjelmaa. Terziski sanoi myös, että ’salainen’ amerikkalais-venäläinen avaruusohjelma — virallisen ohjelman kulissien takana — oli myös vienyt ihmisiä Kuuhun ENNEN Apollo-lentoja, ja he olivat löytäneet sieltä ”ex-natsitukikohdan” joka oli ollut siellä aiemmin.

Vielä eräs hämmentävä väite, jonka Terziski esitti haastattelussa oli, että Saksan kokeet mielenhallinnalla, geeniteknologialla ja ihmisten ja eläinten välisellä hybridisaatiolla — jonka löytämistä auttoi mikroskooppiteknologian keksiminen Saksassa, mm. Teslan skalaariaaltomikroskooppi joka auttoi Saksaa selvittämään ihmisgenomin salat — toistettiin kymmenenkertaisina niiden vahvuudessa salaisessa natsien Etelänapamantereen tukikohdassa tai maanalaisessa ’kaupungissa’. Tämä tukikohtakaupunki, huhujen mukaan, tunnetaan nimellä ’UUSI BERLIINI’ ja siellä on noin 2 miljoonaa natsifilosofialle lojaalia asukasta. Näihin kuuluu niinkutsutut puhdasveriset ’arjalaiset SS-joukot’, jotka käyttivät huhun mukaan orjatyövoimaa laajentamaan maanalaista imperiumiaan. Geenikokeet tässä maanalisessa metropoliksessa (kuten Dulcen-Dreamlandin-Lunan kolmikantaisissa laitoksissa) jatkuvat ilmeisesti keskeytyksettä.

Terziski väittää, että saksalaiset okkultistit saivat pääsyn maanalaisiin tiloihin Tiibetissä Ahrimanin ja Lusiferin salaseurojen avustuksella, jossa he pääsivät käsiksi muinaisiin tallenteisiin aiemmasta Maassa olleesta sivilisaatiosta, joka kehitti sen omaa mielenhallintateknologiaa. Vladimirin mukaan natsit olivat saaneet yhteyden ’puoleen tusinaa’ avaruusolentojen rotuja, joihin kuului pahantahtoisia reptiliaaneja, mikä voi selittää sen miksi he olivat niin menestyksekkäitä teknologian kehittämisessä. Onko natsien/harmaiden imperiumiliittoa pelännyt Yhdysvaltain hallitus valinnut neuvotella tämän voimakkaan tahon kanssa, eikä niinkään taistella sitä vastaan? (”Jos et voi voittaa heitä, liity heihin”) Jos näin on, se on silloin saattanut olla traagista, säälittävää ja pelkurimaista päättää niin, ei ainoastaan heidän taholtaan vaan myös jälkeentulleiden takia. Ilmeisesti natsit/saksalaiset/Illuminati olivat solmineet ’sopimuksen’ käärmerotujen kanssa vuosia ennen Amerikan ’salaista’ hybridihallitusta.

Etelänapamantereen tukikohta Vladimir Terziskin mukaan on myös aktiivisesti mukana avaruusmatkailussa, ja mikäli W. A.
Harbinsonin ja muiden teoriat pitävät paikkaansa, ne saattavat itse asiassa olla ’Arjalaisia’ blondeja, jotka ovat työskennelleet yhdessä harmaiden ja reptiliaanien kanssa UFO-skenaarioissa, joissa yritetään siepata, implantoida ja ohjelmoida ihmisten mieliä pitkäaikaisessa agendassa valloittaa kokonaisten kansakuntien MIELET, ja näin saada kansakunnat haltuun. Koska niin ei onnistuttu tekemään päivänvalossa toisessa maailmansodassa, yrittääkö Baijerin ja Dracojen liitto nyt salaista vallankaappausta planeetallamme Etelänapamantereen tukikohdasta? Harbinsonin mukaan he yrittävät…

 

Artikkelin julkaissut whale.to

W. Tompkins: Dracot auttoivat natseja tuhoamaan ihmisiä

William Tompkins (1923-2017) oli yksi salamyhkäisimmistä tiedemiehistä USA:ssa. Tompkins aluksi suunnitteli merenkulkualuksia ja sitten avaruusaluksia. Heinäkuussa 2017 hän teki ennenkuulumattoman lausunnon lehdistötilaisuudessa. Hän työskenteli Douglas Aircraft Companylla avaruusolentojen parissa. Se oli 4-7 vuotta ennen NASAn perustamista. Kaksi vuotta ennen haastattelua hän kirjoitti kirjan avaruusolentosivilisaation kanssa työskentelystä, joka järisytti maailmaa. Journalistit tavoittelivat insinööriä ja vaativat saada puhua avaruusolennoista salaisessa avaruusohjelmassa.

Bill Tompkins
Bill Tompkins

Näiden lausuntojen lisäksi Tompkins väitti, että toisen maailmansodan aikaan natsit saivat teknologiaa avaruusolennoilta, minkä takia he kykenivät rakentamaan suuria maanalaisia laitoksia Antarktikselle. Tuhannet työntekijät vietiin sinne töihin näihin laitoksiin, jotka valmistivat lentäviä lautasia.

Tompkins sanoi, että teknologiat siirrettiin Saksaan sivilisaatiosta, joka tunnetaan nimellä “Draco”. He rakensivat Saksassa avaruusaluksia ja kouluttivat saksalaisia sodan aikaan. Dracojen suunnitelma oli eliminoida ihmiset Maapallolta. Ensisilmäyksellä kaikki nämä väitteet ovat aivan pöyristyttäviä. Mutta on useita viitteitä joiden mukaan Antarktiksella on edelleen jokin ennennäkemättömän kamala salaisuus.

Vuonna 1947 amerikkalainen laivastoupseeri amiraali Richard Byrd, yhdessä 13 sota-aluksen kanssa, seilasi Antarktikselle. Ja syy retkikunnalle oli salaiset dokumentit, joita löytyi natsien laivaston kantahenkilökunnan arkistoista.

Paperien mukaan vuodesta 1938 eteenpäin Antarktiksen jään alla saksalaiset ovat asuttaneet uutta maata, nimeltään Swabia. Suuri kuljetusalus rakennettiin viemään sinne tavaroita. Kymmenet sukellusveneet olivat mukana operaatiossa, ja erittäin pätevät asiantuntijat lähetettiin paikan päälle ilman oikeutta palata takaisin.

Vuonna 1945 Hitlerin kukistamisen jälkeen amerikkalaiset tiedustelujoukot löysivät useita dokumentteja. Niistä kävi ilmi, että saksalaiset tekivät tutkimusmatkoja Antarktiksen jään alla olevissa tiloissa.

Sodan jälkeen amerikkalaiset saapuivat Etelänapamantereelle ja alkoivat rakentaa lentokenttää. Mutta kuuden kuukauden sijaan heidän retkensä kestikin vain pari viikkoa. Amiraali Byrd ei ottanut varoitusta vakavasti mahdollisista alueella tavattavista UFOista.

Ja kun mystisiä kappaleita ilmaantui taivaille, he avasivat tulen niiden suuntaan. Tämän tuloksena laivue menetti useita sukellusveneitä ja useita kuljetusaluksia. Puolet lentokoneista ammuttiin alas. Ja kaksi lentotukialusta pakotettiin kääntymään takaisin.

Paluun yhteydessä kaikki päiväkirjat, lokit, paperit ja dokumentit takavarikoitiin ja salattiin.

Ajan mittaan saksalaisten joukot ja tieteentekijät päätyivät USA:an. Tässä tapauksessa oletus on varsin realistinen siitä, että amerikkalaiset ovat onnistuneet saamaan solmituksi sopimuksen avaruusolentojen kanssa, ja fasistien salaiset tukikohdat Antarktiksella 40-luvun lopussa olisivat päätyneet amerikkalaisten haltuun.

Tompkins sanoi, että kolme avaruusolentoa laskeutui Las Vegasiin. He viettivät kaksi viikkoa niiden kanssa ja sitten siirtyivät Douglasiin. Yksi tyttö oli moottorien asiantuntija, toinen oli vastuussa kontaktista hänen suuntaansa. Ja siellä oli myös joku tyyppi joka auttoi heitä. Tämän tapaamisen johdosta Apollo-ohjelma saatiin käyntiin.

Bill Tompkins
Bill Tompkins: Pohjoismaiset avaruusolennot auttoivat Yhdysvaltoja aloittamaan Apollo-ohjelman

Amerikkalaislehdet 40-luvun lopulla olivat täynnä informaatiota UFO-havainnoista. Byrdin retkikunta kukistui maaliskuun 3. päivänä ja artikkeleja alkoi ilmestyä lehtiin toukokuun puolessa välissä 1947, joten tämä on mielenkiintoinen yhteensattuma.

Tompkinsin mukaan kaksi eri liittoumaa eri puolilta galaksia auttoi heitä. Nämä avaruusolennot tunnetaan kollektiivisesti nimellä ”pohjoismaiset”. Ne olivat henkilökohtaisesti läsnä ”Los Angelesin taistelussa” (1942), kun tuhansia ammuksia ammuttiin UFOja kohti, ja yksi pohjoismaisten alus on saattanut valita Tompkinsin edustajakseen kilpailussa ilmaherruudesta.

Mutta miksi Antarktiksesta ei näy mitään satelliiteille? Tutkijat ovat olettaneet, että nämä kappaleet piilotetaan ihmisten silmistä rinnakkaistodellisuuteen. Kuukausi shokeeraavan lehdistötilaisuuden jälkeen Tompkins kuoli yllättäen elokuun 21. päivä 2017 Kalifornian San Diegossa 94 vuoden iässä.

 

Artikkelin julkaissut howandwhys.com