Aihearkisto: Eksopolitiikka

Artikkeleja ulkoavaruuden politiikasta ja tietoisuuksista.

Paljastusten vuosi 2021

Kirjoittanut Bryce Zabel

Kongressi on antanut amerikkalaisille tiedustelupalveluille kesäkuun 25. päivään asti aikaa raapia kasaan rapotti UAP:sta (tunnistamattomat ilmailmiöt).

Hyvää uutta vuotta UFO-tutkijoille ja -aktiiveille. Näyttää siltä kuin vuosi 2021 kulkisi warp-nopeudella mitä tulee merkittäviin UAP-paljastuksiin.

Nopea kertaus: Viime kesäkuussa USA:n senaatin tiedustelukomitea pyysi kansallista tiedustelujohtajaa kasaamaan raportin UAP-toiminnasta 180 päivän aikana siitä kun Intelligence Authorization Act hyväksyttäisiin laiksi. IAA oli osa lakipakettia, jonka molemmat kongressin huoneet hyväksyivät laiksi presidentin ehdotuksesta COVIDia vastaan. Laki meni läpi. Kello tikittää nyt.

Ollaan tarkempia. Lakiehdotuksen kieliasu (no. 116–233) on selkeydessään varsin täsmällinen.

Komitea tukee Unidentified Aerial Phenomenon Task Forcen pyrkimyksiä Office of Naval Intelligencessa standardoida tunnistamattomien ilmailmiöiden raportointi ja tiedonkeruu, sekä raportointi ja tiedonkeruu kaikista yhteyksistä, joita heillä on vihollisvaltoihin, sekä raportointi ja tiedonkeruu siitä uhasta, mikä niillä on Yhdysvaltain armeijan varoille ja tukikohdille.

Täten komitea ohjeistaa DNI:tä, puolustusministerin sekä muiden sellaisten tahojen johdolla, joita johtaja ja ministeri pitävät relevantteina, jättämään raportin 180 päivän aikana Lain voimaansaattamisesta kongressin tiedustelu- ja asevoimakomiteoille tunnistamattomista ilmailmiöistä (jotka myös tunnetaan ”anomaalisina ilma-aluksina”), mukaanlukien havaituista ilmaesineistä, joita ei ole tunnistettu.

Kun tämä julkaistiin ensi kertaa, osa sen shokkiarvosta oli, että se suoraan sanoo että on olemassa UAP-toimikunta (UAPTF), joka toimii laivaston puolustustiedustelun (Office of Naval Intelligencen ONI) alaisuudessa.

Se mitä senaattorit (Marco Rubion johdolla) eivät tienneet tätä puskiessaan ulos komiteasta kesäkuussa oli, että se jäisi presidentti Bidenin harteille. Ja tottakai Rubio ei enää ole uuden kongressin johdossa kun demokraatit hallitsevat senaattia. Uusi puheenjohtaja tulee olemaan Mark Warner Virginiasta.

Uutta verta kansallisen tiedustelun johdossa

Tämä tarkoittaa, että nykyinen kansallisen tiedustelun johtaja John Ratcliffe ei joudu huolehtimaan asiasta. Hän ei ollut riippumattoman ajattelun airut, ottaen huomioon Trumpin hallinnon ennätykset tiedustelussa, mutta se ei ollut pahaksikaan.

Avril Haines tulee olemaan presidentti Bidenin kansallisen tiedustelun johtaja (Director of National Intelligence).

Tuo ero osuu nyt entisen Obaman hallinnon kansallisen turvallisuuden vastuuhenkilölle ja varaneuvonantajalle Avril Hainesille, josta tulee ensimmäinen nainen kansallisen turvallisuuden johdossa, Office of the Director of National Intelligencessa.

Näin Biden sanoi kun hän teki ilmoituksen Hainesista ja muusta nimitetystä tiimistään.

“Tarvitsen tiimin valmiiksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien auttamaan minua saamaan Amerikan takaisin pöydän ääreen, ottamaan maailma mukaan vastaamaan suurimpiin aikamme haasteisiin ja parantamaan turvallisuuttamme, vaurauttamme ja arvojamme… Me emme voi vastata uudenlaisiin haasteisiin vanhalla ajattelulla ja muuttamattomilla tavoilla — tai ilman taustojen ja perspektiivien monimuotoisuutta.”

Tottakai hän puhui asioista kuten Venäjä, Kiina, NATO, EU, Iran, Israel, Pohjois-Korea ja niin edelleen. Silti se heijastelee Bidenin näkemystä hänen presidenttiydestään. Hän todennäköisesti tuo mukanaan samat arvot UAP-asioiden hoitoon, erityisesti ottaen huomioon, että Kamala Harris istui komiteassa, joka tuota lainsäädäntöä luonnosteli.

Haines on työskennellyt Bidenin kanssa hänen ollessa varaneuvonantaja senaatin ulkoasiainkomitealle vuosina 2007-2008, kun Biden oli itse puheenjohtaja. Haines työskenteli Valkoisessa talossa vuodesta 2010 juridisena neuvonantajana kansallisen turvallisuuden asioissa. Vuonna 2013 hänestä tuli CIA:n varajohtaja ja kaksi vuotta myöhemmin hän palasi Valkoiseen taloon kansallisen turvallisuuden varaneuvonantajaksi — ensimmäisenä naisena tuossa roolissa.

Sanotaan vain näin. Avril Hainesin täytyy jo nyt tietää hyvä määrä UFOista. Hänen täytyy myös tietää, että hänen pomonsa ja hänen oikea kätensä tietävät myös paljon asioista.

Joten hän tulee jatkamaan Bidenin puolustusministeri Lloyd Austinin hännystelyä nähdäkseen mitä tämä ajattelee vaikeasta kysymyksestä ja mitä Austin itse saattaa jo tietää. Sitten tulee olemaan vähintään neljän tahon neuvottelut, johon kuuluu Joe Biden, Kamala Harris, Lloyd Austin ja Avril Haines.

Saan jonkin verran luottamuksentunnetta tietää sen, että noissa neuvotteluissa tulee olemaan kaksi neljästä paikasta varattu koville, päteville, älykkäille naisille. Tämä on suuri päätös, jonka kanssa he kamppailevat.

 • Aikovatko he väistää koko asian, sekoittaa pakkaa, siirtää kaikki herkut salaisiin kansioihin ja yleisesti hidastaa UFO-todellisuuden paljastamista?
 • Vai aikovatko he käyttää tätä raporttia ja sen deadlinea mahdollisuutena tehdä suuria loikkia eteenpäin ja aloittaa keskustelut myöntämällä, että UFOt ovat todellisia, me emme ole luoneet niitä ja että me olemme varmoja että Venäjä tai Kiina eivät myöskään ole luoneet niitä?

Tottakai on mahdollisuuksien rajoissa, että Bidenin hallinto väittelee tästä ja päättää että ei nyt, kun ottaa huomioon että on koronavirusta ja talous on kuralla ja niin monta muutakin asiaa hoidettavana.

Lisää salailua vai askelia kohti totuutta?

Perustuen siihen mitä senaatin tiedustelukomitea (Senate Select Committee on Intelligence, SSCI) on pyytänyt, voi olla aikamoinen raportti tulossa. Tästä komitea odottaa kuulevansa kansallisen tiedustelun johtajalta viimeistään kesäkuun 25. päivä 2021.

Komitea lisäksi ohjeistaa raporttiin otettavan mukaan:

 1. Yksityiskohtainen analyysi tunnistamattomia ilmailmiöitä käsittävästä datasta ja tiedusteluraporteista, jotka on kerätty tai joita Office of Naval Intelligence säilyttää, mukaanlukien data ja tiedusteluraportit, joita Unidentified Aerial Phenomena Task Force säilyttää.
 2. Yksityiskohtainen analyysi tunnistamattomia ilmiöitä käsittelevästä datasta, jota on kerätty:
  • geospatiaalisella tiedustelulla;
  • signaalitiedustelulla;
  • ihmistiedustelulla, ja
  • mitta- ja signaalitiedustelulla.
 3. Yksityiskohtainen analyysi FBI:ltä saadusta datasta, joka oli johdettu tunnistamattomien ilmailmiöiden tunkeiludatasta suljettujen ilmatilojen yllä USA:ssa.
 4. Yksityiskohtainen kuvaus integraatioprosessista, jolla varmistetaan oikea-aikainen datankeruu ja keskitetty analyysi kaikista tunnistamattomista ilmailmiöistä, joita liittovaltion hallitus on raportoinut, huolimatta minkä palvelun tai viraston alaisuudessa tieto on saatu.
 5. Virallisen vastuuhenkilön identifiointi prosessille, joka on kuvattu kappaleessa 4.
 6. Potentiaalisen ilmatilan tai muun uhan identifiointi, joka tunnistamattomista ilmailmiöistä aiheutuu kansalliselle turvallisuudelle, ja arvio siitä ovatko nämä tunnistamattomien ilmailmiöiden aktiviteetti liitettävissä yhteen tai useampaan ulkomaiseen vihollisvaltaan.
 7. Minkä tahansa tapaturman tai kuvion identifiointi, joka viittaa siihen, että potentiaalinen vihollinen voi olla saavuttanut läpimurron ilmailukyvykkyydessä, mikä voisi saattaa Yhdysvaltain strategiset tai tavanomaiset voimat vaaraan; ja
 8. Suosituksia koskien kasvanutta datankeruuta, ehostettua tutkimus- ja kehitystyötä, sekä lisärahoitusta ja muita resursseja.

Laki jatkaa ja pyytää suosituksia lisääntyneestä datankeruusta, parantuneesta tuotekehityksestä jne.

Vieläkin tärkeämpänä raportti tulee jättää julkisena, mutta siihen voi kuulua salaisia liitteitä.

Tiedän, tiedän. On vaikeaa uskoa, että tämä voisi olla totta. Se pitää nähdä omin silmin. Tässä on direktiivi niinkuin senaatti sen määräsi. Kun sen näkee virallisesti mustaa valkoisella joutuu muutaman kerran räpsyttelemään silmiä.

Jos sun tartteee kysyä…

The War Zone on aina kirjoittanut selkeästi ja asiallisesti tästä aiheesta. He tekevät seuraavan hienon huomion:

Ehkä kaikkein kiinnostavin, ja huolestuttavin osio tässä on myöntö siitä, että senaattorit jotka ovat Amerikan tiedustelutietojen keräämistoimien johdossa eivät edelleenkään ymmärrä kunnolla liittovaltiollisten virastojen välistä keskitetyn UFO-tiedonkeruun prosessia, tai sitä kuka saattaisi olla kaikkein korkein vastuuhenkilö tuosta prosessista, jos sellainen on olemassa. On vaikeaa ymmärtää miten asian laita voi olla näin kaiken sen ajan jälkeen, joka on annettu sille mahdollisuudelle, että nämä kohtaamiset voivat olla uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle, mahdollisuus johon kuuluu Amerikan mahdolliset viholliset.

Mitä nyt?

Tiivistäen, senaatin tiedustelukomitean jäsenet haluavat julkisen läpikäynnin UAP-todellisuudesta, joka on tarkoitus tehdä julkiseksi amerikkalaisille.

Tuleeko se olemaan taas yksi valkopesuprojekti niinkuin ilmavoimien Project Blue Book ennen sen lakkauttamista vuonna 1969?

Vai tuleeko se olemaan jotain mutua? Jotain mikä laittaisi prosessin oikeasti käyntiin ja muuttaisi historiaa?

Minun mielipiteeni on, että mahdollisuus on kummalle tahansa.

Perästä kuuluu….

Artikkelin julkaissut medium.com

Unohdettu UFOn nouto vuodelta 1941

Richard & Tracey Dolan puhuvat mahdollisesti ensimmäisestä UFO-törmäysnoutotapauksesta: Cape Girardeun tapaus Missourissa huhtikuussa 1941. Maailma oli tuolloin varsin erilainen paikka, ja amerikkalaiset turvallisuusauktoriteetit eivät olleet silloin saaneet vielä edes alkuaan.

Tapaus oli tuntematon 1990-luvulle asti, jolloin eräs uskottava silminnäkijä, Charlotte Mann, astui esiin tarinan kanssa hänen isoisästään, pastori William Huffmanista.

Kyseessä ei ollut lentokone tai mikään sellainen mitä hän olisi koskaan aiemmin nähnyt. Se oli hajalla ja palasina ympäriinsä maassa, mutta yksi suuri palanen oli edelleen kasassa ja näytti pyöreän muotoiselta. Siinä ei ollut reunoja tai saumoja. Sen pinta oli erittäin kiiltävän metallinen.

Sisälle pystyi näkemään läpi, jossa näkyi metallisen istuimen näköinen muoto paneelin edessä, jossa oli monia nappuloita ja vipuja — joista mikään ei näyttänyt hänelle tutulta.

Sisällä oli kolme ruumista, jotka eivät olleet ihmisiä, jotka oli otettu pois hylystä ja viety makaamaan maahan. Isoisä lausui rukoukset heidän ylleen, joten hän näki ne läheltä, mutta ei koskenut niihin.

Hän ei tiennyt mikä ne oli tappanut, koska ne eivät näyttäneet vahingoittuneilta eikä palaneilta. Oli vaikea hänen sanoa olivatko ne pukuja vaiko niiden ihoa, mutta ne olivat päästä varpaisiin rypistyneen alumiinin näköisen peitteen peitossa.

Paikalla oli useita ihmisiä ottamassa kameroilla kuvia kaikesta. Kaksi siviilipukuista miestä otti erään ruumiista, piti sitä käsissään ja heistä otettiin valokuva.

Tämä on todella huikea tarina, ja vaikka todisteiden varmentaminen rajoittuukin vain muutamaan henkilöön, monta vakavaa tutkijaa on sitä mieltä, että tämä on oikeasti tapahtunut.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Robert Bigelow avautuu AAWSAPista ja Tic Tac -UFOista

MYSTERY WIRE — Avaruusyrittäjä Robert Bigelow teki kryptisen ilmoituksen syyskuussa 2008 radiohaastattelussa George Knappin kanssa. Bigelow oli juuri paljastanut, että hän oli luonut BAASS:n, Bigelow Aerospacen sivuliikkeen, ja että BAASS oli liittoutunut nimettömän tahon kanssa tutkimaan UFO-mysteeriä ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Kansa ei tiennyt tuosta tuohon aikaan, mutta viikkoa aiemmin Bigelow oli allekirjoittanut sopimuksen puolustustiedusteluvirasto DIA:n (Defense Intelligence Agency) kanssa toteuttaa tutkimus AAWSAPin alaisuudessa (Advanced Aerospace Weapons Systems Application Program).

Ohjelman idea oli kehitetty vuotta aiemmin kun DIA:n vanhempi tieteentekijä vieraili Skinwalker Ranchilla ja oli kokenut erittäin epätavallisen kohtaamisen tuntemattoman älyn kanssa.

Tieteentekijä palasi Washingtoniin, tapasi senaattorit Harry Reid, Daniel Inouye ja Ted Stevens, ja hän ehdotti näille että luotaisiin erityinen, salainen UFO-ilmiöiden tutkimusohjelma. Kolme lainsäätäjää suostuivat sponsoroimaan sellaista ohjelmaa ja he saivatkin 22 miljoonaa dollaria rahaa. AAWSAP oli syntynyt.

Bigelow ja hänen tiiminsä palkkasivat kymmeniä tutkijoita, tieteentekijöitä ja tukihenkilöitä, jotka ryhtyivät hommiin aikeinaan luoda suuri tietokanta, joka koostuu alkuperäisistä tutkimuksista, sekä UFO-tiedoista jotia on saatu muista maista. BAASSin tutkimien tapausten joukossa oli nyt tunnettu Tic Tac -kohtaaminen Etelä-Kalifornian rannikolla vuonna 2004.

Tic Tac video

Tässä pätkässä Mystery Wiren haastattelua Bigelow puhuu ensimmäistä kertaa AAWSAPista, Tic Tacista ja hommista Lue Elizondon kanssa, Skinwalkerin roolista AAWSAP-tutkimuksissa ja siitä miten BAASSin tutkimukset suoraan liittyvät Bigelowin uuteen projektiin, kuoleman jälkeisen elämän tutkimukseen.

 

 

Artikkelin julkaissut Mystery Wire

Robert Bigelow avautuu Bob Lazarista

MYSTERY WIRE — Kerran tuntematon armeijan tukikohta Nevadassa on nyt tunnettu joka puolella maailmaa. Area 51 on inspiroinut kirjoja, elokuvia, uutisia ja salaliittoteorioita. Mies joka pani Area 51:n kartalle on UFO-paljastaja Bob Lazar.

Kun Bob Lazarin huikeat väitteet tulivat julki vuonna 1989, UFOista tuli muotijuttu. Media ja kansa pakkautuivat Area 51:n ulkopuolelle.

Lazar väitti avaruusolentojen teknologiaa säilytettävän ja testattavan salaisessa laitoksessa Area 51:n lähellä. Eräs ensimmäisistä ihmisistä, joka kiinnostui Lazarin väitteistä, oli lasvegasilainen liikemies Robert Bigelow, miljardööri joka on käyttänyt enemmän rahaa UFO-tutkimukseen kuin kukaan muu ihminen historiassa.

Bigelow ei ole koskaan puhunut Lazarista julkisesti ennen kuin hän istui alas Mystery Wiren kanssa.

Lazar ja Bigelow perustivat yrityksen yhdessä, Zeta Retuculi 2, ja Bigelow rahoitti pientä labraa Lazarille jossa tehdä töitä.

Lazarin kriitikot ovat pitkään väittäneet, että Bigelow oli pannut välit poikki Lazarin kanssa sen perusteella, että Lazar olisi ollut huijari.

Se ei ole mitä Bigelow kertoi Mystery Wirelle.

“Bob oli kiinnostava koska hän tiesi niin paljon”, Bigelow sanoi tuoreessa haastattelussa. “Hän on välkky kaveri. Hän ei ole taukki. Hän on älykäs. Ja erittäin luova. Ja niin minun on sanottava, että todisteet puhuvat hänen puolesta, hän on legitiimi.”

Haastattelussa Bigelow puhuu siitä miten Lazar näytti hänelle aerogeeliä. Siihen aikaan Lazar selitti aerogeelin saapuneen pakattuna materiaalina, joka ympäröi hänelle lähetettyä Alkuaine 115:a. Lazar ei tiennyt mitä aerogel oli, ainoastaan että se tuli samasta paikasta kuin 115. Vuosien mittaan Lazarin kriitikot ovat väittäneet, että hän on valehdellut Bigelowille sanomalla, että aerogel olisi sama asia kuin 115. Lazar ei ole koskaan väittänyt niin.

Bob Lazar

“Aerogeeliä on kahta tyyppiä kun puhutaan sen reagoinnista veden kanssa –  hydrofobista (hylkii vettä) ja hydrofiilistä (absorboi vettä). Pii-aerogeeli jota meillä oli tuolloin oli hydrofiilistä pii-aerogeeliä. Se tunnetaan ja sitä käytetään ultratehokkaana adsorbenttina. Se itse asiassa imee itseensä 5 kertaa painonsa verran vettä, minkä minä mittasin tuolloin kun en tuntenut materiaalia.”

Bigelow on vahvistanut Mystery Wirelle, että Lazar ei koskaan väittänyt aerogeelin olevan mystistä alkuainetta 115. Bigelow sanoo, että Lazar kylläkin väitti aerogeelin absorboivan viisi kertaa painonsa verran vettä. Bigelow myöhemmin löysi lehtiartikkelin, joka selitti aerogelin alkuperän, mutta hän ei löytänyt näyttöä siitä että aerogeeli olisi ollut absorbentti. Tämä sekaannus on syy kaikille väitteille siitä, että Bigelow pani välit poikki Lazarin kanssa, että Lazar olisi valehdellut hänelle aerogeelin olevan alkuainetta 115. Todellisuudessa näin ei koskaan tapahtunut, ja Bigelow puhui suunsa puhtaaksi.

NASAn mukaan “aerogeelit ovat kaikkein kevyimpiä kiinteitä aineita, joiden tiedämme olevan olemassa. Niitä luodaan liuottamalla polymeerejä liuottimiin ja näin muodostamalla geeli, ja sitten poistamalla neste geelistä ja korvaamalla se ilmalla. Aerogeelit ovat erittäin huokoisia ja erittäin matalatiheyksisiä. Ne ovat kiinteitä. Tämä läpikuultava aine on eräs kaikkein hienoimmista eristeistä mitä on saatavilla.”

Robert Bigelow vastasi kysymykseen Lazarista ja muista aiheista joita hän on tutkinut viimeisen 30 vuoden aikana, osittain koska hän promoaa uusinta projektiaan, Bigelow Institute for Consciousness Studiesia, eli BICSia.

Bigelow, joka tunnetaan UFO-tutkimusprojekteistaan, käynnisti uuden projektinsa pari viikkoa sitten.

BICS pitää globaalin kirjoituskillpailun jossa etsitään tieteentekijöiden, uskontotutkijoiden, tietoisuustutkijoiden ja kaikkien muiden aiheesta kiinnostuneiden mielipiteitä kuoleman jälkeisen elämän todisteista.

Palkintona BICS antaa puoli miljoonaa dollaria parhaimmalle esseelle, $300,000 toiseksi parhaalle ja $150,000 kolmannelle.

 

 

Artikkelin julkaissut Mystery Wire

Robert Bigelow: Alieneita ”suoraan ihmisten nenän edessä”

MYSTERY WIRE — Avaruusyrittäjä Robert Bigelow nostatti kulmakarvoja antamalla provokatiivisen kommentin CBS Newsin 60 Minutes -ohjelmassa marraskuussa 2017.

Bigelow sanoi kirjeenvaihtaja Lara Loganille, että avaruusolennot ovat jo täällä Maapallolla, “suoraan ihmisten nenän edessä”.

Ohjelman julkaisun jälkeen UFOista kiinnostuneet ihmiset ympäri maailman ovat ihmetelleet mitä Bigelow tarkoitti lausunnollaan.

Istuimme Bigelowin kanssa alas ja kysyimme häneltä.

Artikkelin julkaissut Mystery Wire

Astronautin UFO-havainnot mystisesti poistettiin valtion UFO-tutkimuksesta

Kirjoittanut John Greenewald, Jr. — The Black Vault

Condonin komitea

Parinkymmenen vuoden ajan, vuosina 1947 – 1969, Yhdysvaltain ilmavoimat pyöritti kolmen voittajan UFO-tutkimusohjelmaa nimeltään Projektit Sign, Grudge ja Blue Book. Kansa tuntee parhaiten jälkimmäisen näistä kolmesta, epäilemättä samannimisen History Channelin ohjelman tutuksi tehneenä. Kuitenkin vähemmän UFO-asiaa tunteville on selvää miksi nuo tutkimusprojektit lakkautettiin. Se johtui melkein 1500-sivuisesta raportista, jonka oli kirjoittanut Condonin komiteaksi nimetty ryhmä, joka kokoontui vuosina 1966-1968 Coloradon yliopistossa. Sen tehtävänä oli arvioida oliko UFOjen jatkotutkimuksissa mitään pointtia. Spoilerina kerrottakoon, että UFOt eivät olleet tutkimukseen käytetyn ajan väärti. Kuitenkin jotain omituista tapahtui raportille vuosien mittaan. Palanen siitä katosi.

Edward Condon, Condonin komitean johtaja Coloradon yliopistossa.

Raportti on aina ollut kaikille julkinen, ja nyt sitä levittää Yhdysvaltain valtio, pääosin sen puolustustekninen tutkimuskeskus (Defense Technical Information Center, DTIC), jos siis osaat sieltä sitä etsiä. Black Vault sai kokonaiseksi raportiksi luulemansa dokumentin vuonna 2018 FOIA-tietopyynnön myötä, kun pyynnön mukana lähetettiin 3-osainen tutkimus. Kuitenkin 70 sivua raportista puuttui mystisesti ”täydellisestä” versiosta.

Puuttuva osio, luultavasti, oli kaikkein kiinnostavin osa. Sisällysluettelon mukaan puuttuva osa käsitteli astronauttien UFO-havaintoja.

Amerikkalaisten astronauttien UFO-havaintoja käsittelevän kappaleen sisällysluettelo

Puuttuvat sivut

Yritys päästä käsiksi puuttuviin sivuihin DTIC:n kautta epäonnistui, sillä ilmeisesti alkuperäinen dokumentti oli viraston skannaus, eikä sillä ollut hallussaan sivuja.

https://www.theblackvault.com/documentarchive/wp-content/uploads/2020/06/6-26-2020-6-16-01-AM.jpg

Satunnaiset haut tuovat esiin 6 kappaletta ”kokonaista” raporttia. Oikeat kokonaiset raportit löytyvät NCAS:n tekstistä vuodelta 1999, mutta myös DTIC:n raporttia levitetään niinkuin se olisi kokonainen.

Tulisi huomata, että verkosta löytyy Condonin raportteja, pääasiassa tekstimuodossa, ja useimmissa niistä on puuttuvat sivut. Joten puuttuvat sivut löytyvät kyllä. Kuitenkin valtion virallisesta kopiosta sivujen poistaminen pysyy edelleen mysteerinä.

Condonin raportin kopioiden löytäminen Yhdysvaltain viranomaisten ulkopuolelta verkosta ei vaadi paljoa, tarvitsee vain katsoa jotain omituista paikkaa. Hakukone löytää nuo kuusi kappaletta. Kaikki nuo versiot tuntuvat olevan peräisin “National Capital Area Skepticsin” luomasta kopiosta yli 20 vuotta sitten, sen jälkeen kun he olivat työskennelleet suoraan Coloradon yliopiston kanssa tuottaakseen sen verkkoon.

Huolimatta verkosta saatavilla olevista versioista, alkuperäiset DTIC:n levittämät kopiot ovat vajaita tätä artikkelia kirjoitettaessa.

Kadonneiden sivujen etsintä

Black Vault aloitti ALKUPERÄISTEN sivujen etsinnän joulukuussa 2019. Kaikkein loogisin paikka etsiä oli Coloradon yliopisto, jossa tutkimus tehtiin. Kuitenkin sähköpostit ja ääniviestit jätettiin vastaamatta. Pikakelaus kesäkuuhun 2020 ja täydellinen kopio puuttuvista sivuista löytyi National Technical Information Servicen (NTIS) arkistoista, joka on toisen maailmansodan jälkeen perustettu kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto. Oman missionsa mukaan he ”tarjoavat tukea ja rakenteita, jotka auttavat kumppaneita turvallisesti tallettamaan, analysoimaan, lajittelemaan ja aggregoimaan dataa uusin tavoin.” Heillä on suuri tietokanta teknisiä raportteja, jotka vuosikymmenten ajan ovat olleet maksumuurin takana, mutta jotka nyt näyttävät olevan saatavilla kaikille.

Siellä kaiken keskellä on täydellinen Condonin komitean raportti; täysi skannaus alkuperäisestä raportista puuttuvine 70 sivuineen. Ja puuttuvat sivut todellakin osoittautuvat kiinnostaviksi. Kappaleessa 6 kolme astronauttien UFO-havaintoa kuvataan selittämättöminä.

Osio kappaleesta 6 näyttää kolme UFO-havaintoa, joilta Condonin komitean mielestä puuttui riittävä selitys.

Lista puuttuvista sivuista:

Condonin raportin puuttuvat sivut  [70 sivua, 3MB]

Astronautin selittämättömät havainnot

Condonin komitean raportti sanoi, että kolme astronauttien James McDivitt ja Frank Borman havaintoa Gemini-missioilla 4 ja 7 olivat mysteeri, eikä niillä ollut riittävää selitystä.

Astronautti James McDivitt

Raportti kuvasi ”sylinterimäisen kappaleen, jossa oli pullistuma”, jonka McDivitt näki Gemini 4:stä. Siinä jopa sanottiin, että tuntemattomasta esineestä oli filmikuvaa, jonka NASA oli ottanut neljän päivän ajan. Kun NASA julkaisi ”kolme tai neljä” kuvaa, McDivitt sanoi, että ne eivät olleet hänen näkemänsä kappale. Sitten ilmeisesti McDivitt päätyi siihen, että kuvat olivat vain vääristyneet  suurennuksen johdosta, ja että kappale oli ”mahdollisesti miehittämätön satelliitti”.

Kuitenkaan Condonin komitea ei kyennyt osoittamaan mikä satelliitti oli. NORAD oli lähettänyt listan mahdollisuuksia, ja he päätyivät Pegasus B:hen, joka oli 1200 mailin päässä. Condonin komitea totesi, että kuvauksen perusteella tämä ei täsmää, ja että havainto pysyy mysteerinä.

Astronautti Frank Borman

Raportissa puhuttiin myös havainnosta Gemini 7:llä. Tässä tehtävässä oli havainto, jota kutsuttiin termillä ”bogey” (viholliskone). Kun Capcom yritti määrittää oliko kyseessä kantoraketti, Borman vahvisti, että hänellä oli lisäksi kantoraketti näkyvissä.

Mikä tuo ”bogey” sitten olikin, se jäi tunnistamattomaksi.

Osio UFOista ja astronauteista totesi seuraavaa:

“Kolme selittämätöntä havaintoa, jotka on kerätty suuresta määrästä raportteja, ovat haaste analyytikolle. Erityisen hämmentävä on listan ensimmäinen, päiväsaikainen havainto kappaleesta, jossa näkyy yksityiskohtia kuten käsivarsia (antenneja?) törröttämässä rungosta, joka oli huomattavan kallistunut. Jos NORADin listaus kappaleista lähellä GT-4 -avaruusalusta havainnon tekoaikaan on täydellinen, niinkuin se oletettavasti on, me joudumme etsimään rationaalista selitystä, tai vaihtoehtoisesti, pitämään sen tuntemattomien listallamme.

Metadata

Metadata, tai piilotieto tietyissä tiedostoissa, käytiin läpi Condonin raportin tiedoissa. Black Vault vertaili NTIS:n versiota (täydellinen) DTIC:n versioon (epätäydellinen).

Paljastui, että NTIS:n versio oli skannattu kuusi vuotta ennen kuin se, joka DTIC:llä oli tallessa. Käytetty softa oli eri, joten todennäköisesti kyseessä oli kaksi eri fyysistä/manuaalista skannausta.

Huolimatta siitä miten kadonneet sivut katosivat, se ”miksi” sivut katosivat pysyy edelleen mysteerinä. Yksi, kaksi, jopa muutama sivu kadoksissa lähes 1500-sivuisesta dokumentista voi tapahtua, erityisesti silloin kun se on puolen vuosisataa vanha dokumentti, ja mahdollisesti kyseessä voi olla pelkkä inhimillinen erehdys.

Kuitenkin 70 sivun palasen poistaminen dokumentista on todennäköisesti tarkoituksellista. Jälleen kerran kysymys kuuluu miksi.

Emme välttämättä koskaan saa tietää todellista vastausta. Verkkokopioiden ollessa olemassa muutamassa paikassa sivut eivät ole kokonaan kadonneet. Kuitenkin UFO-dokumenteilla on taipumus kadotua USA:n valtion ja armeijan lafkojen hallusta.

Voi olla, että DTIC päätettiin pääasialliseksi levityskanavaksi dokumentille, ja luultiin että kukaan ei huomaisi 70 sivun katoamista. Siksi vuosien ajan dokumenttia levitettiin täytenä.

Tai sitten kyseessä on pelkkä yhteensattuma.

###

Arkisto

TÄYDELLINEN NTIS-versio Scientific Study of Unidentified Flying Objects Conducted by the University of Colorado under Contract NoF44620-67-C-0035 with the United States Air Force, by Dr. Edward U. Condon [1,496 sivua, 67MB]


Epätäydellinen versio — arkistoitu vertailun vuoksi

EPÄTÄYDELLINEN DTIC-versio Scientific Study of Unidentified Flying Objects Conducted by the University of Colorado under Contract NoF44620-67-C-0035 with the United States Air Force, by Dr. Edward U. Condon [1,425 sivua, 98.7MB]

 

Artikkelin julkaissut The Black Vault

Mitä tapahtui abduktiotutkija Rima Laibowille?

Kirjoittanut Keith Basterfield

Australia

1980-luvun lopulla Australiassa oli suhteellisen vähän ihmisiä, jotka kertoivat henkilökohtaisista UFO-abduktiokokemuksista. Muistan haastatelleeni muutamia heitä tuona aikana. Kuitenkin muutaman vuoden päästä sellaisia kertomuksia alkoi tulvia. Tein työtä pysyäkseni kärryillä ulkomailla tehdystä tutkimuksesta, ja minulla oli onnea olla ainoa australialainen tutkija, joka kutsuttiin vuode 1992 monipäiväiseen symposiumiin Bostoniin, U.S.A:han, jonka oli perustanut Liechtensteinin prinssi Hans-Adam yhdessä Las Vegasin Robert Bigelowin kanssa. Eräs pääpuhujista ja keskeinen amerikkalaistutkija oli tohtori Rima E. Laibow. Mietin yksi päivä mitä hänelle tapahtui. Internet-etsinnät ja muutaman kirjan läpikäynti, mm. Jacques Valleen päiväkirjat, antoivat joitakin vastauksia.

1988

Patrick Huyghen mukaan, joka haastatteli tri. Laibowia syyskuun 1993 OMNI-lehden artikkelia varten, vuosi 1988 oli Laibowin abduktiouran startti. 43-vuotias potilas oli tullut Laibowin luokse, hänen oireinaan oli ahdistus ja paniikki, ”…koska silmäkulmastaan hän oli nähnyt Communionin kannen.” Hän ei ollut koskaan lukenut kirjaa itse. Potilas kertoi Laibowille, että hänellä oli ”…muistikuvia kohtaamisista olentojen kanssa, sellaisten kuten kirjan kannessa oli.” Laibow diagnosoi posttraumaattisen stressioireyhtymän (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), mutta mitään tunnettua traumaa ei tapaukseen tuntunut liittyvän.

Laibow kertoi Huyghelle, että sitten hän luki kaiken minkä hän vain sattui saamaan käsiinsä avaruusolentojen abduktioista, ja pyysi neuvoja amerikkalaisilta abduktiotutkijoilta Budd Hopkinsilta ja David Jacobsilta. Lukemisen, keskustelujen ja asian pohdinnan jälkeen Laibow sanoi, että hän oli muodostanut ryhmän toukokuussa 1989, ”For the Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma (TREAT)”, johon kuului termin ”avaruusolentojen abduktio” uudelleenbrändääminen ”koettuna anomaalisena traumana” (Experienced Anomalous Trauma). Hänen vaivannäkönsä kiinnosti valtavirran lääkäriä John P. Wilsonia, joka oli PTSD-asiantuntija, ja jolla oli Project Blue Bookin parissa työskennellyt naapuri.

Lisäksi vuonna 1988 loka-joulukuun ”Quarterly reportin” numero Fund for UFO Research -julkaisusta raportoi:

”Rahastolle on lähetetty useita muita abduktiotutkimusprojektiehdotelmia. …Tri. Rima Laibow on ehdottanut ”abduktiokriisikeskuksen” perustamista, jossa kuuma linja vastaisi emotionaalisesti omista kokemuksistaan häiriintyneiden puheluihin. Sellaiseen keskukseen otettaisiin töihin ihmisiä, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen ja jota pyörittäisi kliininen psykologi tai psykiatri. Tohtori Laibow ehdotti myös kliinisen psykologian ja psykiatrian konferenssia, joka käsittelisi abduktioilmiötä…”

Toukokuu 1989

TREAT 1 -konferenssi, ”Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma”, pidettiin Fairfield Universityssa Fairfieldissa, CT.

11. heinäkuuta 1989

Jacques Vallee lounasti tutkijatohtori Richard Hainesin kanssa.

”Hän ei ollut ottanut osaa prinssi Hans-Adamin abduktiotapaamisiin pari kuukautta sitten, mutta hän oli kuullut, että nainen nimeltä Rima Laibow oltiin pantu ryhmän johtoon. Valitettavasti hänellä ei ollut hypnoosikoulutusta.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume 3.” p.407.)

9. syyskuuta 1989

”Nyt minua ollaan kutsumassa konferenssiin ”koetusta anomaalisesta traumasta”. Liuta ufologeja, joilla ei kenelläkään ole taustaa kliinisessä psykologiassa, jotka näyttävät yhtäkkiä muuttuneen trauma-asiantuntijoiksi, vetävät keskusteluja. Järjestäjä on tri. Rima Laibow, joka lähestyy aihetta innostuksen ja herkkäuskoisuuden sekaisuudella, mitä minä pidän hälyttävänä. Kieltäydyin osallistumasta, sillä mielipiteeni, vaikka minun sallittaisiinkin puhua, olisivat epätoivottuja ja ne mahdollisesti sensuroitaisiin.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Three.” p.428.)

16. marraskuuta 1989

”Tri. Rima Laibow, joka järjestää viimeisintä abduktiokonferenssiaan, on kertonut minulle huolistaan koskien Budd Hopkinsia. Hän viittasi erääseen episodiin, jossa Hopkins hypnotisoi naisabduktoidun, jolla ei ollut oikein sen tyyppistä kokemusta avaruusolennoista, mitä hän odotti. Tri. Laibowin mukaan hän alkoi huutaa naiselle tämän ollessa transsissa. Tämä herätti naisessa trauman siitä kun häntä oltiin piesty lapsena: hän on nyt psykiatrisessa terapiassa oikeiden lääkärien alaisuudessa.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Three.” p.465.)

Tammikuu 1990

TREAT II -konferenssi pidettiin Blacksburgissa, Virginiassa. Lääkärit, fyysikot ja UFO-tutkijat tapasivat viiden päivän ajan tammikuussa 1990, ainoastaan kutsulla. Suuri konferenssin hyväntekijä oli Liechtensteinin prinssi. Raportti konferenssista sanoi, että Laibow oli ennen ollut läheisissä tekemisissä Budd Hopkinsin kanssa, ja että ”Laibowin raportoidaan olevan siepattu”, vaikka mitään viitteita ei tarjottu tämän väitteen tueksi.

5. helmikuuta 1990

Tri. Richard Niemtzow soitti Teksasista koskien psykiatri Rima Laibowin ”abduktiotraumaa” käsitellyttä tapaamista. Arviolta 40 ihmistä oli paikalla, mm. joitain lääkäreitä kuten Paul Tyler, mutta ei yhtään UFOjen lääketieteellisten vaikutusten hoitoon keskittynyttä asiantuntijaa. ”Ryhmällä ei ollut mitään ideaa metodeista”, Richard huomautti. ”Kun joku mainitsi, että heillä oli silminnäkijäyhteyshenkilöiden veri- ja virtsanäytteitä mutta he eivät tienneet minne lähettää ne, Rima huusi ’Lähettäkää mällit minulle!’ vihjaten siihen että hän haluaisi analysoida ne.” ”Ei ole järkeä lähettää mällejä sinulle”, Richard oli sanonut hänelle, ”jos sinulla ei ole mitään pohjaa mihin verrata tuloksia. Niin kävi juurikin ranskalaisten santarmien kanssa Cergy-Pontoisessa.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Four.” p.20.)

Heinäkuu 1990

Laibow esitti julkaisun ”Experienced Anomalous Trauma New Directions” heinäkuun 1990 MUFON International Symposiumissa, joka pidettiin Pensacolassa, Floridassa.

6. elokuuta 1990

”Tri. Rima Laibow, nykyinen avaruusolentosieppausten ympärillä pyörivän spekulaation selvittelijä, tuli tänään illalliselle. Hän tilitti Budd Hopkinsin, Leo Sprinklen ja muiden tekemisistä. Hän kuvasi videonauhaa, jolla Sprinkle kuulustelee Judy Doratya, joka oli ensimmäisenä kuvannut idean maanalaisista sammioista, joissa avaruusolentohirviöt keittävät ihmisruumiin osia; ”Voisin vanooa, että Sprinkle on se joka on hypnotisoitu”, hän sanoi. ”Hänen päänsä madaltui, hän puhui matalalla, unisella äänellä. Nainen oli erittäin eloisa, puhelias. Yhdessä kohtaa hän tuntui olevan valmis itkemään, sitten hän avaa silmänsä apposen ammolleen, ottaa nenäliinan ja pyyhkii sillä huolellisesti silmäluomensa nähdäkseen valuuko hänen maskaransa… onko tuo syvähypnoosia? Olen tehnyt satoja terapiasessioita enkä kertaakaan ole nähnyt potilastani tarkastamassa meikkiään.” Rima uskoo, että on olemassa ”kulttimonikertoja”, ihmisiä jotka ovat kehittäneet keinotekoisia sivupersoonia tai joille on annettu tiettyjä omituisuuksia, joita voidaan kontrolloida läpi heidän elämänsä. Se on tärkeä idea.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Four.” pp. 56-57.)

8. elokuuta 1990

”Rima Laibow kertoi minulle yllättävän anekdootin. Ensimmäisen Abduction Trauma -tapaamisen jälkeisellä illallisella prinssi oli sanonut hänelle, että KGB, CIA ja NATOn tiedustelu olivat briiffanneet prinssiä. He sanoivat hänelle, että ihmisiä oli ”viety” jokaisesta maasta.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Four.” p.58.)

Maaliskuu 1991

TREAT III -konferenssi pidettiin Kansas Cityssa 7.-10. maaliskuuta 1991, jonka Laibow oli järjestänyt. Konferenssin esitysten pöytäkirjoja editoi Rima Laibow ja Robert N. Sollod.

10. huhtikuuta 1991

”Rima Laibow etsii jotakuta vetämään uutta UFO-tutkimusprojektia. Huhun mukaan rahat ovat peräisin Scott Jonesilta, joka on saanut noin $300,000 Rockefellerilta ja Claiborne Pell Foundationilta. Kieltäydyin, konteksti ei ole oikea.”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Four.” p.82.)

Elokuu 1991

Laibow otti osaa tapahtumaan, jossa esiintyi kievilläinen psykiatri ja parantaja Anatoly Kashperovsky. Laibow sanoi, että ”…tämä keisarinleikkauksen arpi joka minulla oli, joka oli paksu ja rupinen ja erittäin näkyvä…. alkoi kutisemaan.” Heti kun hän kykeni, hän tarkasteli arpea, ja sanoi sen kadonneen. Hän sanoi, että hänen gynekologinsa tarkastelu löysi erittäin ohuen viirun joka oli enää näkyvillä.

1992

TREAT IV -konferenssi pidettiin 12. huhtikuuta 1992 Decaturissa, Georgiassa. Tällä kertaa aiheina oli viljakuviot, kaukokatselu sekä sieppaukset. Baltimore Sun -sanomalehden raportti sanoi, että konferenssin oli järjestänyt tri. Rima Laibow. Siellä raportoitiin olleen 75 osanottajaa.

Laibow, Rima E., Sollod, Robert N. & Wilson, John P. (eds) ”Anomalous Experience & Trauma: Current Theoretical, Research and Clinical Perspectives” oli Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauman julkaisun otsikko (Dobbs Ferry, New York). 320 sivua oli jattu kolmeen osioon; teoreettisiin ja konseptuaalisiin aiheisiin; tutkimusnäyttöön ja metodikuvaukseen; sekä kliiniseen interventioon ja hoitomuotojen käsittelyyn. Paperit olivat sekä kliinisiltä että UFO-tutkijoilta.

12 elokuuta 1992

”Gueymard kertoi meille hauskan anekdootin kenraali Stubblebinesta ja Rima Laibowista joka kävi Ranskassa tuoreeltaan. Pierre ei kertonut hänelle paljoakaan. Laibow hoiti häitisesti hypnoottisen session hänen kanssaan, koska hänen oli mentävä shoppailemaan mustia sukkanauhavöitä: ”Kenraali pitää näistä!”

(Vallee, Jacques. ”Forbidden Science: Volume Four.” pp130-131.)

TREAT V -konferenssi pidettiin myös Decaturissa, Georgiassa.

1993

Laibow kirjoitti kappaleen posttraumaattista stressioireyhtymää käsitelleeseen kirjaan. Kappaleen tiivistelmässä sanottiin:

”Koettu anomaalinen trauma (Experienced Anomalous Trauma, EAT) näkyy potilailla, joilla on stressiresponssitrauma mutta ei suoraan identifioitavaa traumaattista tapahtumaa huolimatta huolellisista tutkimuksista. Näillä potilailla on usein posttraumaattista stressioireyhtymää (Posttraumatic stress disorder, PTSD). Sellaisilta henkilöitä puuttuu usein suuri psykopatologia ja heillä saattaa olla fysikaalista ja emotionaalista traumaoireilua. Ennen hoitoa muistinkaltaisia transseja saattaa esiintyä skenaariossa, joka korreloi psykologisen ja fyysisen stressaavan tapahtuman stigman kanssa. Kuten tässä kappaleessa esitetään, EAT saattaa esiintyä kaikkien etnisyyksien ja/tai väestökohortin potilailla. Kuten muualla huomautettu tässä teoksessa, PTSD on kuvattu alunperin taisteluväsymyksenä, vaikka se saattaa esiintyä monenlaisissa kliinisissä muodoissa.”

Laibow, R.E., Laue, C.S. (1993.) ”Posttraumatic Stress Disorder in Experienced Anomalous Trauma.” Sivut 93-103. Teoksessa: Wilson, J.P., Raphael, B. (eds.) ”International Handbook of Traumatic Stress Disorders.” Springer Science. Boston.

TREAT VI -konferenssi, ”Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma” pidettiin Santa Fessa, New Mexicossa.

1994

TREAT VII -konferenssi, ”Treatment and Research on Experienced Anomalous Trauma” pidettiin Virginia Beachissa, Virginiassa.

1994-2002

Hänen vuonna 2004 julkaistun CV:nsä mukaan, vuosina 1994-2002 Laibow kirjoitti useita tieteellisiä julkaisuja yhdessä seuraavien kirjoittajien kanssa: N. Bounias; A Stubblebine; H. Sanderound ja M. Bonaly, koskien heidän tutkimuksiaan biotakaisinkytkennästä. Esimerkki löytyy mm. täältä. Vuonna 1998 Laibow, Stubblebine ja Bounias julkaisivat paperin ”From Lethality to Neuropsychotoxicology: A Major Paradigm Shift in Toxicology”, J. Environ. Biol. 19(3):221-229.

2004

Tri. Rima Laibow meni naimisiin kenraalimajuri Albert N. Stubblebinen kanssa (evp) vuonna 1994 tapailtuaan jo 1980- ja 1990-luvuilla. Pariskunta perusti National Solutions Foundationin vuonna 2004.

CV vuodelta 2004 paljastaa, että Laibow oli syntynyt 30. syyskuuta 1943; saanut kandinsa (Engl. kirjallisuus.) vuonna 1965; ja hänestä tuli lääkäri vuonna 1970. Hän oli pitänyt yksityispraktiikkaa vuodesta 1972 ja erikoistunut sekä aikuisten, lasten että nuorten psykiatriaan. Hän on kirjoittanut yhdessä monien tutkijoiden kanssa biotakaisinkytkennästä ja autistisista ihmelapsista.

Joulukuu 2008

DVD julkaistiin ostikolla ”UFO Abductions and the Government cover up”, jossa on mukana mm. tri. Laibow sekä C.B. Scott Jones.

2014

Ebola-epidemian kiihtyessä Länsi-Afrikassa esitettiin monia väitteitä ”lääkkeistä” tähän sairauteen. Yksi näistä oli tri. Laibowin myymä ”Nano-Silver”.

Verkkoartikkelissa päivämäärällä 14. elokuuta 2014 otsikolla ”The Controversial woman behind Nano Silver, the new ”Ebola drug’ being tried in Nigeria”, kirjoittaja Chidi Chima toteaa:

”Amerikkalaislääkäri, joka sanoi että hänellä on lääke Ebola-virustautiin ja jonka hoito on nyt saatavilla Nigeriassa nimettömän lahjoittajan kautta, on kampanjoinut perinteisten lääkevalmistajien ”salaliittoa” vastaan.” Tuo lääkäri oli Rima Laibow.

2019-2020

Hänen aviomiehensä kuoltua vuonna 2017, Laibow teki vaatimuksen oikeudessa, johon kuului syytöksiä välinpitämättömyydestä, useita lääketieteen harjoittajia ja instituutioita vastaan. Vaateet kumottiin marraskuussa 2019 ja tammikuussa 2020.

2020

Verkkoartikkelissa päivämäärällä 13. marraskuuta 2020 ilmoitettiin, että USA:n oikeusministeriö oli jättänyt raastupaan jutun ”lopettaakseen newjerseyläisen tahon hyväksymättömän ’nano-silver’ -tuotteen myynnin, jota aiemmin oltiin markkinoitu COVID-19 -hoitona.”

”…Yhdysvallat väitti, että National Solutions Foundation, tri. Rima Laibow ja Ralph Fucetola myivät ja jakelivat nanohopeatuotetta, jonka syytetyt väittivät parantavan, lievittävän, hoitavan tai ehkäisevän COVID-19:a.”

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

CIA:n UFO-tiedot

Taustaa

Alta löydät kokoeilman CIA:n UFO-tietoja. Black Vaultin yhteys CIA:lle näiden tietojen julkaisemiseksi ulottuu vuoteen 1996.

Alunperin CIA:n piti julkistaa arviolta 1000 sivua, jotka oli aiemmin tehty julkiseksi FOIA-tietopyyntöön liittyvässä oikeusjutussa 1980-luvulla. He eivät koskaan kommentoineet tietoja, jotka oli päivämäärätty vuosia oikeusjutun jälkeen.

Valokuva CIA:n Black Vaultille lähettämästä CD-ROMista.

Black Vault käytti vuosia tämän kanssa vääntämiseen, ja monet itedot julkaistiin 1990-luvun lopulla. Kuitenkin CIA teki CD-ROM -kokoeilman UFO-dokumenteistaan, joihin kuuluu alkuperäiset tiedot sekä ne, joista väännettiin vuosia oikeudessa.

Jotta Black Vault pysyisi ajantasaisena, ostimme 2020-vuoden puolessavälissä CD-ROMin jotta tiedot saataisiin tehtyä julkiseksi Black Vaultin käyttäjille. Tiedostot on ladattavissa alta alkuperäisessä muodssaan, sekä konvertoituina OCR-PDF:inä. (Vaikka CIA väittää, että tämä on heidän ”koko” kokoelmansa, sitä ei ole mitenkään mahdollista varmentaa. Black Vault jatkaa tutkimuksia sen selvittämiseksi olisiko CIA:lla mahdollisesti holveissaan vielä jotain muutakin.)

Koko CIA:n UFO-kokoelma CD-ROM (2,780 sivua)

Allaolevat linkit tarjoavat kahdenlaisia latauksia. Alkuperäisen CD-ROMin sisältö, sellaisena kuin se on saatu, jossa on usean sivun .tif-tiedostoja (ei etsittävissä) ja vastaavat tekstitiedostot ovat suurelta osin käyttökelvottomia.

Toinen linkki on konvertoidut tiedostot, joissa Black Vault on konvertoinut .tif-tiedostot etsittävään .pdf-muotoon. Tämä on kaikkein suosituin tapa ladata tiedot ja etsiä niistä juttuja, mutta molemmat on tässä tehty saataville.

 Alkuperäinen CIA:n UFO-kokoelma CD-ROM  [149MB] – Tämä on koko kokoelma, zipattuna, täysin prosessoimattomana. Tässä se on alkuperäisenä.

CIA UFO-kokoelma CD-ROMin sisältö  – Etsittävissä oleva PDF – [342MB] – Tässä .zip-tiedostossa on kaikki ylläolevat tiedot, mutta ne on konvertoitu etsittävään PDF-muotoon. PDF:tä EIVÄT OLE täydellisiä. Monet näistä dokumenteista on huonosti kopioitu, ja tietokoneen tekstintunnistus kykenee ainoastaan niin hyvin tunnistamaan tekstiä kuin alkuperäinen laatu on.

Yksittäiset tiedostot (etsittäviä .pdfiä)

C05515622.pdf 2021-01-07 07:26 477K
C05515624.pdf 2021-01-07 07:26 396K
C05515625.pdf 2021-01-07 07:26 385K
C05515646.pdf 2021-01-07 07:26 551K
C05515647.pdf 2021-01-07 07:26 390K
C05515648.pdf 2021-01-07 07:26 425K
C05515649.pdf 2021-01-07 07:26 382K
C05515650.pdf 2021-01-07 07:26 420K
C05515651.pdf 2021-01-07 07:26 417K
C05515652.pdf 2021-01-07 07:26 416K
C05515653.pdf 2021-01-07 07:26 394K
C05515654.pdf 2021-01-07 07:26 413K
C05515655.pdf 2021-01-07 07:26 397K
C05515656.pdf 2021-01-07 07:26 404K
C05515657.pdf 2021-01-07 07:26 406K
C05515658.pdf 2021-01-07 07:26 414K
C05515659.pdf 2021-01-07 07:26 452K
C05515660.pdf 2021-01-07 07:26 402K
C05515661.pdf 2021-01-07 07:26 427K
C05515662.pdf 2021-01-07 07:26 423K
C05515663.pdf 2021-01-07 07:26 468K
C05515664.pdf 2021-01-07 07:26 502K
C05515665.pdf 2021-01-07 07:26 425K
C05515686.pdf 2021-01-07 07:26 743K
C05515687.pdf 2021-01-07 07:26 520K
C05515688.pdf 2021-01-07 07:26 628K
C05515689.pdf 2021-01-07 07:26 544K
C05515691.pdf 2021-01-07 07:26 434K
C05515692.pdf 2021-01-07 07:26 517K
C05515694.pdf 2021-01-07 07:26 417K
C05515695.pdf 2021-01-07 07:26 432K
C05515698.pdf 2021-01-07 07:26 493K
C05515699.pdf 2021-01-07 07:26 525K
C05515701.pdf 2021-01-07 07:26 526K
C05515702.pdf 2021-01-07 07:26 422K
C05515703.pdf 2021-01-07 07:26 407K
C05515704.pdf 2021-01-07 07:26 384K
C05515705.pdf 2021-01-07 07:26 512K
C05515706.pdf 2021-01-07 07:26 402K
C05515707.pdf 2021-01-07 07:26 437K
C05515708.pdf 2021-01-07 07:26 434K
C05515709.pdf 2021-01-07 07:26 602K
C05515711.pdf 2021-01-07 07:26 451K
C05515712.pdf 2021-01-07 07:26 427K
C05515713.pdf 2021-01-07 07:26 430K
C05515714.pdf 2021-01-07 07:27 654K
C05515715.pdf 2021-01-07 07:26 436K
C05515716.pdf 2021-01-07 07:26 476K
C05515718.pdf 2021-01-07 07:26 433K
C05515719.pdf 2021-01-07 07:26 548K
C05515720.pdf 2021-01-07 07:26 423K
C05515721.pdf 2021-01-07 07:26 399K
C05515722.pdf 2021-01-07 07:26 378K
C05515724.pdf 2021-01-07 07:26 385K
C05515725.pdf 2021-01-07 07:27 383K
C05515766.pdf 2021-01-07 07:26 442K
C05515767.pdf 2021-01-07 07:27 388K
C05515768.pdf 2021-01-07 07:27 458K
C05515771.pdf 2021-01-07 07:27 513K
C05515772.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05515773.pdf 2021-01-07 07:27 383K
C05515774.pdf 2021-01-07 07:27 392K
C05515775.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05515777.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05515780.pdf 2021-01-07 07:27 392K
C05515781.pdf 2021-01-07 07:27 388K
C05515783.pdf 2021-01-07 07:27 393K
C05515784.pdf 2021-01-07 07:27 386K
C05515785.pdf 2021-01-07 07:27 395K
C05515806.pdf 2021-01-07 07:27 401K
C05515807.pdf 2021-01-07 07:27 397K
C05515808.pdf 2021-01-07 07:27 395K
C05515809.pdf 2021-01-07 07:27 395K
C05515810.pdf 2021-01-07 07:27 405K
C05515811.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05515812.pdf 2021-01-07 07:27 389K
C05515813.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05515823.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05515824.pdf 2021-01-07 07:27 381K
C05515825.pdf 2021-01-07 07:27 381K
C05515866.pdf 2021-01-07 07:27 382K
C05515867.pdf 2021-01-07 07:27 406K
C05515868.pdf 2021-01-07 07:27 384K
C05515869.pdf 2021-01-07 07:27 396K
C05515870.pdf 2021-01-07 07:27 389K
C05515871.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05515872.pdf 2021-01-07 07:27 382K
C05515873.pdf 2021-01-07 07:27 399K
C05515874.pdf 2021-01-07 07:27 388K
C05515875.pdf 2021-01-07 07:27 392K
C05515876.pdf 2021-01-07 07:27 392K
C05515877.pdf 2021-01-07 07:27 485K
C05515928.pdf 2021-01-07 07:27 409K
C05515929.pdf 2021-01-07 07:27 462K
C05515930.pdf 2021-01-07 07:27 393K
C05515931.pdf 2021-01-07 07:27 412K
C05515932.pdf 2021-01-07 07:27 1.2M
C05515933.pdf 2021-01-07 07:27 734K
C05515934.pdf 2021-01-07 07:27 411K
C05515935.pdf 2021-01-07 07:27 657K
C05515936.pdf 2021-01-07 07:27 440K
C05515937.pdf 2021-01-07 07:27 432K
C05515938.pdf 2021-01-07 07:27 634K
C05515939.pdf 2021-01-07 07:27 406K
C05515940.pdf 2021-01-07 07:27 428K
C05515941.pdf 2021-01-07 07:27 417K
C05515942.pdf 2021-01-07 07:27 416K
C05515943.pdf 2021-01-07 07:27 814K
C05515944.pdf 2021-01-07 07:27 856K
C05515945.pdf 2021-01-07 07:27 401K
C05515966.pdf 2021-01-07 07:27 507K
C05515967.pdf 2021-01-07 07:27 532K
C05515968.pdf 2021-01-07 07:27 387K
C05515969.pdf 2021-01-07 07:27 423K
C05515970.pdf 2021-01-07 07:27 453K
C05515971.pdf 2021-01-07 07:27 426K
C05515972.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05515973.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05515974.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05515975.pdf 2021-01-07 07:27 394K
C05515976.pdf 2021-01-07 07:27 409K
C05515977.pdf 2021-01-07 07:27 436K
C05515978.pdf 2021-01-07 07:27 377K
C05515979.pdf 2021-01-07 07:27 529K
C05515980.pdf 2021-01-07 07:27 397K
C05515981.pdf 2021-01-07 07:27 437K
C05515982.pdf 2021-01-07 07:27 405K
C05515983.pdf 2021-01-07 07:27 663K
C05515984.pdf 2021-01-07 07:27 394K
C05515985.pdf 2021-01-07 07:27 404K
C05515986.pdf 2021-01-07 07:27 388K
C05515987.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05515988.pdf 2021-01-07 07:27 410K
C05515989.pdf 2021-01-07 07:27 431K
C05515990.pdf 2021-01-07 07:27 1.0M
C05515991.pdf 2021-01-07 07:27 469K
C05515992.pdf 2021-01-07 07:27 440K
C05515993.pdf 2021-01-07 07:27 484K
C05515994.pdf 2021-01-07 07:27 457K
C05515995.pdf 2021-01-07 07:27 392K
C05515996.pdf 2021-01-07 07:27 453K
C05515997.pdf 2021-01-07 07:27 472K
C05515998.pdf 2021-01-07 07:27 431K
C05515999.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05516000.pdf 2021-01-07 07:27 387K
C05516001.pdf 2021-01-07 07:27 431K
C05516002.pdf 2021-01-07 07:27 424K
C05516003.pdf 2021-01-07 07:27 426K
C05516004.pdf 2021-01-07 07:27 439K
C05516005.pdf 2021-01-07 07:27 587K
C05516023.pdf 2021-01-07 07:27 548K
C05516026.pdf 2021-01-07 07:27 690K
C05516027.pdf 2021-01-07 07:27 515K
C05516028.pdf 2021-01-07 07:27 472K
C05516029.pdf 2021-01-07 07:27 400K
C05516030.pdf 2021-01-07 07:27 499K
C05516031.pdf 2021-01-07 07:27 381K
C05516032.pdf 2021-01-07 07:27 406K
C05516033.pdf 2021-01-07 07:27 417K
C05516034.pdf 2021-01-07 07:27 430K
C05516035.pdf 2021-01-07 07:27 407K
C05516036.pdf 2021-01-07 07:27 404K
C05516037.pdf 2021-01-07 07:27 426K
C05516038.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05516039.pdf 2021-01-07 07:27 405K
C05516040.pdf 2021-01-07 07:27 401K
C05516041.pdf 2021-01-07 07:27 442K
C05516042.pdf 2021-01-07 07:27 520K
C05516043.pdf 2021-01-07 07:27 402K
C05516044.pdf 2021-01-07 07:27 461K
C05516045.pdf 2021-01-07 07:27 408K
C05516046.pdf 2021-01-07 07:27 397K
C05516047.pdf 2021-01-07 07:27 379K
C05516048.pdf 2021-01-07 07:27 459K
C05516049.pdf 2021-01-07 07:27 402K
C05516050.pdf 2021-01-07 07:27 537K
C05516051.pdf 2021-01-07 07:27 396K
C05516052.pdf 2021-01-07 07:27 380K
C05516053.pdf 2021-01-07 07:27 388K
C05516054.pdf 2021-01-07 07:27 438K
C05516055.pdf 2021-01-07 07:27 467K
C05516056.pdf 2021-01-07 07:27 433K
C05516058.pdf 2021-01-07 07:27 482K
C05516059.pdf 2021-01-07 07:27 418K
C05516060.pdf 2021-01-07 07:27 591K
C05516061.pdf 2021-01-07 07:27 478K
C05516062.pdf 2021-01-07 07:27 436K
C05516063.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05516064.pdf 2021-01-07 07:27 397K
C05516065.pdf 2021-01-07 07:27 435K
C05516067.pdf 2021-01-07 07:27 440K
C05516068.pdf 2021-01-07 07:27 565K
C05516069.pdf 2021-01-07 07:27 466K
C05516070.pdf 2021-01-07 07:27 464K
C05516072.pdf 2021-01-07 07:27 388K
C05516073.pdf 2021-01-07 07:27 442K
C05516074.pdf 2021-01-07 07:27 443K
C05516076.pdf 2021-01-07 07:27 442K
C05516077.pdf 2021-01-07 07:27 386K
C05516079.pdf 2021-01-07 07:27 563K
C05516085.pdf 2021-01-07 07:27 419K
C05516086.pdf 2021-01-07 07:27 418K
C05516087.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05516088.pdf 2021-01-07 07:27 472K
C05516109.pdf 2021-01-07 07:27 387K
C05516110.pdf 2021-01-07 07:27 386K
C05516112.pdf 2021-01-07 07:27 374K
C05516113.pdf 2021-01-07 07:27 374K
C05516115.pdf 2021-01-07 07:27 907K
C05516118.pdf 2021-01-07 07:27 1.5M
C05516119.pdf 2021-01-07 07:27 684K
C05516120.pdf 2021-01-07 07:27 464K
C05516124.pdf 2021-01-07 07:27 802K
C05516125.pdf 2021-01-07 07:27 400K
C05516126.pdf 2021-01-07 07:27 1.1M
C05516128.pdf 2021-01-07 07:27 1.6M
C05516131.pdf 2021-01-07 07:27 1.3M
C05516143.pdf 2021-01-07 07:27 506K
C05516145.pdf 2021-01-07 07:27 6.4M
C05516146.pdf 2021-01-07 07:27 470K
C05516147.pdf 2021-01-07 07:27 447K
C05516149.pdf 2021-01-07 07:27 446K
C05516152.pdf 2021-01-07 07:27 586K
C05516154.pdf 2021-01-07 07:27 390K
C05516155.pdf 2021-01-07 07:27 595K
C05516157.pdf 2021-01-07 07:27 499K
C05516158.pdf 2021-01-07 07:27 567K
C05516159.pdf 2021-01-07 07:27 442K
C05516160.pdf 2021-01-07 07:27 407K
C05516165.pdf 2021-01-07 07:27 624K
C05516168.pdf 2021-01-07 07:27 601K
C05516171.pdf 2021-01-07 07:27 483K
C05516188.pdf 2021-01-07 07:27 456K
C05516189.pdf 2021-01-07 07:27 502K
C05516190.pdf 2021-01-07 07:27 460K
C05516191.pdf 2021-01-07 07:27 450K
C05516192.pdf 2021-01-07 07:27 509K
C05516194.pdf 2021-01-07 07:27 602K
C05516195.pdf 2021-01-07 07:27 419K
C05516196.pdf 2021-01-07 07:27 439K
C05516198.pdf 2021-01-07 07:27 632K
C05516200.pdf 2021-01-07 07:27 520K
C05516201.pdf 2021-01-07 07:27 391K
C05516202.pdf 2021-01-07 07:27 391K
C05516204.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05516206.pdf 2021-01-07 07:27 410K
C05516207.pdf 2021-01-07 07:27 501K
C05516208.pdf 2021-01-07 07:27 402K
C05516209.pdf 2021-01-07 07:27 458K
C05516210.pdf 2021-01-07 07:27 408K
C05516212.pdf 2021-01-07 07:27 375K
C05516214.pdf 2021-01-07 07:27 462K
C05516218.pdf 2021-01-07 07:27 434K
C05516220.pdf 2021-01-07 07:27 432K
C05516221.pdf 2021-01-07 07:27 680K
C05516222.pdf 2021-01-07 07:27 525K
C05516224.pdf 2021-01-07 07:27 636K
C05516225.pdf 2021-01-07 07:27 1.4M
C05516226.pdf 2021-01-07 07:27 588K
C05516227.pdf 2021-01-07 07:27 732K
C05516229.pdf 2021-01-07 07:27 532K
C05516230.pdf 2021-01-07 07:27 412K
C05516231.pdf 2021-01-07 07:27 491K
C05516234.pdf 2021-01-07 07:27 445K
C05516235.pdf 2021-01-07 07:27 471K
C05516237.pdf 2021-01-07 07:27 463K
C05516239.pdf 2021-01-07 07:27 488K
C05516241.pdf 2021-01-07 07:27 415K
C05516242.pdf 2021-01-07 07:27 391K
C05516243.pdf 2021-01-07 07:27 418K
C05516245.pdf 2021-01-07 07:27 427K
C05516246.pdf 2021-01-07 07:27 409K
C05516247.pdf 2021-01-07 07:27 464K
C05516248.pdf 2021-01-07 07:27 440K
C05516572.pdf 2021-01-07 07:27 496K
C05516573.pdf 2021-01-07 07:27 408K
C05516574.pdf 2021-01-07 07:27 397K
C05516575.pdf 2021-01-07 07:27 418K
C05516576.pdf 2021-01-07 07:27 451K
C05516577.pdf 2021-01-07 07:27 434K
C05516578.pdf 2021-01-07 07:27 467K
C05516579.pdf 2021-01-07 07:27 396K
C05516580.pdf 2021-01-07 07:27 429K
C05516581.pdf 2021-01-07 07:27 396K
C05516582.pdf 2021-01-07 07:27 431K
C05516583.pdf 2021-01-07 07:27 444K
C05516584.pdf 2021-01-07 07:27 403K
C05516585.pdf 2021-01-07 07:27 433K
C05516586.pdf 2021-01-07 07:27 401K
C05516587.pdf 2021-01-07 07:27 462K
C05516588.pdf 2021-01-07 07:27 2.3M
C05516589.pdf 2021-01-07 07:27 402K
C05516590.pdf 2021-01-07 07:27 429K
C05516591.pdf 2021-01-07 07:27 418K
C05516592.pdf 2021-01-07 07:27 385K
C05516593.pdf 2021-01-07 07:27 377K
C05516594.pdf 2021-01-07 07:27 373K
C05516596.pdf 2021-01-07 07:27 871K
C05516597.pdf 2021-01-07 07:27 780K
C05516598.pdf 2021-01-07 07:27 406K
C05516599.pdf 2021-01-07 07:27 837K
C05516600.pdf 2021-01-07 07:27 1.0M
C05516601.pdf 2021-01-07 07:27 873K
C05516602.pdf 2021-01-07 07:27 862K
C05516603.pdf 2021-01-07 07:27 1.0M
C05516604.pdf 2021-01-07 07:27 1.1M
C05516605.pdf 2021-01-07 07:27 945K
C05516626.pdf 2021-01-07 07:27 872K
C05516627.pdf 2021-01-07 07:28 939K
C05516629.pdf 2021-01-07 07:27 921K
C05516631.pdf 2021-01-07 07:27 704K
C05516632.pdf 2021-01-07 07:27 506K
C05516633.pdf 2021-01-07 07:27 423K
C05516634.pdf 2021-01-07 07:27 450K
C05516635.pdf 2021-01-07 07:27 464K
C05516636.pdf 2021-01-07 07:28 828K
C05516637.pdf 2021-01-07 07:28 458K
C05516639.pdf 2021-01-07 07:28 503K
C05516640.pdf 2021-01-07 07:28 579K
C05516641.pdf 2021-01-07 07:28 696K
C05516642.pdf 2021-01-07 07:28 614K
C05516643.pdf 2021-01-07 07:28 598K
C05516644.pdf 2021-01-07 07:28 382K
C05516645.pdf 2021-01-07 07:28 366K
C05516648.pdf 2021-01-07 07:28 366K
C05516649.pdf 2021-01-07 07:28 361K
C05516650.pdf 2021-01-07 07:28 367K
C05516651.pdf 2021-01-07 07:28 366K
C05516652.pdf 2021-01-07 07:28 743K
C05516653.pdf 2021-01-07 07:28 366K
C05516655.pdf 2021-01-07 07:28 640K
C05516657.pdf 2021-01-07 07:28 364K
C05516658.pdf 2021-01-07 07:28 596K
C05516659.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516660.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516661.pdf 2021-01-07 07:28 857K
C05516662.pdf 2021-01-07 07:28 944K
C05516663.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516664.pdf 2021-01-07 07:28 530K
C05516665.pdf 2021-01-07 07:28 569K
C05516666.pdf 2021-01-07 07:28 483K
C05516667.pdf 2021-01-07 07:28 477K
C05516668.pdf 2021-01-07 07:28 387K
C05516669.pdf 2021-01-07 07:28 672K
C05516670.pdf 2021-01-07 07:28 386K
C05516671.pdf 2021-01-07 07:28 637K
C05516672.pdf 2021-01-07 07:28 685K
C05516673.pdf 2021-01-07 07:28 447K
C05516674.pdf 2021-01-07 07:28 736K
C05516675.pdf 2021-01-07 07:28 906K
C05516676.pdf 2021-01-07 07:28 611K
C05516677.pdf 2021-01-07 07:28 526K
C05516678.pdf 2021-01-07 07:28 408K
C05516679.pdf 2021-01-07 07:28 971K
C05516687.pdf 2021-01-07 07:28 1.1M
C05516688.pdf 2021-01-07 07:28 585K
C05516689.pdf 2021-01-07 07:28 502K
C05516690.pdf 2021-01-07 07:28 571K
C05516691.pdf 2021-01-07 07:28 381K
C05516692.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516693.pdf 2021-01-07 07:28 864K
C05516694.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516695.pdf 2021-01-07 07:28 915K
C05516696.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516697.pdf 2021-01-07 07:28 1.1M
C05516698.pdf 2021-01-07 07:28 964K
C05516699.pdf 2021-01-07 07:28 949K
C05516700.pdf 2021-01-07 07:28 923K
C05516701.pdf 2021-01-07 07:28 801K
C05516702.pdf 2021-01-07 07:28 895K
C05516703.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516704.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05516705.pdf 2021-01-07 07:28 943K
C05516706.pdf 2021-01-07 07:28 882K
C05516707.pdf 2021-01-07 07:28 532K
C05516708.pdf 2021-01-07 07:28 920K
C05516709.pdf 2021-01-07 07:28 701K
C05516710.pdf 2021-01-07 07:28 446K
C05516711.pdf 2021-01-07 07:28 377K
C05516712.pdf 2021-01-07 07:28 432K
C05516713.pdf 2021-01-07 07:28 391K
C05516714.pdf 2021-01-07 07:28 374K
C05516715.pdf 2021-01-07 07:28 405K
C05516716.pdf 2021-01-07 07:28 452K
C05516717.pdf 2021-01-07 07:28 560K
C05516720.pdf 2021-01-07 07:28 396K
C05516721.pdf 2021-01-07 07:28 419K
C05516722.pdf 2021-01-07 07:28 435K
C05516723.pdf 2021-01-07 07:28 415K
C05516724.pdf 2021-01-07 07:28 925K
C05516725.pdf 2021-01-07 07:28 965K
C05516726.pdf 2021-01-07 07:28 540K
C05516728.pdf 2021-01-07 07:28 394K
C05516729.pdf 2021-01-07 07:28 907K
C05516730.pdf 2021-01-07 07:28 954K
C05516731.pdf 2021-01-07 07:28 436K
C05516732.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05516733.pdf 2021-01-07 07:28 396K
C05516752.pdf 2021-01-07 07:28 403K
C05516753.pdf 2021-01-07 07:28 394K
C05516754.pdf 2021-01-07 07:28 451K
C05516755.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05516756.pdf 2021-01-07 07:28 402K
C05516757.pdf 2021-01-07 07:28 493K
C05516758.pdf 2021-01-07 07:28 427K
C05516759.pdf 2021-01-07 07:28 449K
C05516760.pdf 2021-01-07 07:28 448K
C05516761.pdf 2021-01-07 07:28 403K
C05516762.pdf 2021-01-07 07:28 2.1M
C05516763.pdf 2021-01-07 07:28 521K
C05516764.pdf 2021-01-07 07:28 434K
C05516765.pdf 2021-01-07 07:28 420K
C05516766.pdf 2021-01-07 07:28 2.2M
C05516767.pdf 2021-01-07 07:28 612K
C05516768.pdf 2021-01-07 07:28 418K
C05516769.pdf 2021-01-07 07:28 416K
C05516770.pdf 2021-01-07 07:28 957K
C05516771.pdf 2021-01-07 07:28 430K
C05516772.pdf 2021-01-07 07:28 586K
C05516773.pdf 2021-01-07 07:28 597K
C05516774.pdf 2021-01-07 07:28 441K
C05516775.pdf 2021-01-07 07:28 405K
C05516776.pdf 2021-01-07 07:28 596K
C05516777.pdf 2021-01-07 07:28 589K
C05516779.pdf 2021-01-07 07:28 434K
C05516780.pdf 2021-01-07 07:28 404K
C05516781.pdf 2021-01-07 07:28 563K
C05516783.pdf 2021-01-07 07:28 614K
C05516784.pdf 2021-01-07 07:28 401K
C05516785.pdf 2021-01-07 07:28 434K
C05516786.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05516787.pdf 2021-01-07 07:28 591K
C05516788.pdf 2021-01-07 07:28 414K
C05516789.pdf 2021-01-07 07:28 655K
C05516790.pdf 2021-01-07 07:28 381K
C05516791.pdf 2021-01-07 07:28 714K
C05516792.pdf 2021-01-07 07:28 2.2M
C05516793.pdf 2021-01-07 07:28 369K
C05516794.pdf 2021-01-07 07:28 409K
C05516795.pdf 2021-01-07 07:28 391K
C05516796.pdf 2021-01-07 07:28 459K
C05516812.pdf 2021-01-07 07:28 2.0M
C05517113.pdf 2021-01-07 07:28 407K
C05517117.pdf 2021-01-07 07:28 587K
C05517118.pdf 2021-01-07 07:28 424K
C05517119.pdf 2021-01-07 07:28 675K
C05517120.pdf 2021-01-07 07:28 386K
C05517121.pdf 2021-01-07 07:28 431K
C05517456.pdf 2021-01-07 07:28 666K
C05517457.pdf 2021-01-07 07:28 564K
C05517458.pdf 2021-01-07 07:28 574K
C05517459.pdf 2021-01-07 07:28 516K
C05517460.pdf 2021-01-07 07:28 436K
C05517461.pdf 2021-01-07 07:28 443K
C05517462.pdf 2021-01-07 07:28 657K
C05517463.pdf 2021-01-07 07:28 409K
C05517464.pdf 2021-01-07 07:28 381K
C05517465.pdf 2021-01-07 07:28 428K
C05517466.pdf 2021-01-07 07:28 388K
C05517467.pdf 2021-01-07 07:28 396K
C05517468.pdf 2021-01-07 07:28 416K
C05517469.pdf 2021-01-07 07:28 1.7M
C05517470.pdf 2021-01-07 07:28 391K
C05517471.pdf 2021-01-07 07:28 496K
C05517472.pdf 2021-01-07 07:28 386K
C05517473.pdf 2021-01-07 07:28 597K
C05517474.pdf 2021-01-07 07:28 598K
C05517475.pdf 2021-01-07 07:28 389K
C05517476.pdf 2021-01-07 07:28 387K
C05517477.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05517478.pdf 2021-01-07 07:28 581K
C05517479.pdf 2021-01-07 07:28 385K
C05517480.pdf 2021-01-07 07:28 627K
C05517482.pdf 2021-01-07 07:28 672K
C05517483.pdf 2021-01-07 07:28 605K
C05517484.pdf 2021-01-07 07:28 430K
C05517485.pdf 2021-01-07 07:28 407K
C05517486.pdf 2021-01-07 07:28 424K
C05517487.pdf 2021-01-07 07:28 418K
C05517488.pdf 2021-01-07 07:28 381K
C05517489.pdf 2021-01-07 07:28 406K
C05517490.pdf 2021-01-07 07:28 414K
C05517491.pdf 2021-01-07 07:28 398K
C05517492.pdf 2021-01-07 07:28 434K
C05517493.pdf 2021-01-07 07:28 372K
C05517494.pdf 2021-01-07 07:28 382K
C05517495.pdf 2021-01-07 07:28 385K
C05517496.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05517497.pdf 2021-01-07 07:28 386K
C05517498.pdf 2021-01-07 07:28 407K
C05517499.pdf 2021-01-07 07:28 401K
C05517500.pdf 2021-01-07 07:28 455K
C05517501.pdf 2021-01-07 07:28 407K
C05517502.pdf 2021-01-07 07:28 390K
C05517503.pdf 2021-01-07 07:28 389K
C05517504.pdf 2021-01-07 07:28 382K
C05517505.pdf 2021-01-07 07:28 400K
C05517506.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05517507.pdf 2021-01-07 07:28 391K
C05517508.pdf 2021-01-07 07:28 444K
C05517509.pdf 2021-01-07 07:28 836K
C05517510.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05517511.pdf 2021-01-07 07:28 1.0M
C05517512.pdf 2021-01-07 07:29 3.3M
C05517513.pdf 2021-01-07 07:28 2.2M
C05517514.pdf 2021-01-07 07:28 1.5M
C05517515.pdf 2021-01-07 07:28 1.4M
C05517516.pdf 2021-01-07 07:28 1.1M
C05517517.pdf 2021-01-07 07:28 496K
C05517518.pdf 2021-01-07 07:28 395K
C05517519.pdf 2021-01-07 07:28 394K
C05517520.pdf 2021-01-07 07:28 417K
C05517521.pdf 2021-01-07 07:28 405K
C05517522.pdf 2021-01-07 07:28 455K
C05517523.pdf 2021-01-07 07:28 383K
C05517524.pdf 2021-01-07 07:28 409K
C05517525.pdf 2021-01-07 07:28 387K
C05517526.pdf 2021-01-07 07:28 1.4M
C05517527.pdf 2021-01-07 07:28 1.7M
C05517528.pdf 2021-01-07 07:28 416K
C05517529.pdf 2021-01-07 07:28 380K
C05517530.pdf 2021-01-07 07:28 703K
C05517531.pdf 2021-01-07 07:28 1.5M
C05517532.pdf 2021-01-07 07:28 627K
blank C05517533.pdf 2021-01-07 07:28 452K
blank C05517534.pdf 2021-01-07 07:29 1.0M
blank C05517535.pdf 2021-01-07 07:28 438K
blank C05517536.pdf 2021-01-07 07:28 597K
blank C05517537.pdf 2021-01-07 07:29 3.2M
blank C05517538.pdf 2021-01-07 07:28 941K
blank C05517539.pdf 2021-01-07 07:29 1.1M
blank C05517540.pdf 2021-01-07 07:28 391K
blank C05517541.pdf 2021-01-07 07:28 438K
blank C05517542.pdf 2021-01-07 07:29 482K
blank C05517543.pdf 2021-01-07 07:29 496K
blank C05517545.pdf 2021-01-07 07:29 875K
blank C05517546.pdf 2021-01-07 07:29 402K
blank C05517547.pdf 2021-01-07 07:29 676K
blank C05517548.pdf 2021-01-07 07:29 577K
blank C05517549.pdf 2021-01-07 07:29 608K
blank C05517550.pdf 2021-01-07 07:29 412K
blank C05517551.pdf 2021-01-07 07:29 1.4M
blank C05517552.pdf 2021-01-07 07:29 472K
blank C05517553.pdf 2021-01-07 07:29 412K
blank C05517554.pdf 2021-01-07 07:29 482K
blank C05517555.pdf 2021-01-07 07:29 479K
blank C05517556.pdf 2021-01-07 07:29 400K
blank C05517558.pdf 2021-01-07 07:29 401K
blank C05517559.pdf 2021-01-07 07:29 619K
blank C05517565.pdf 2021-01-07 07:29 644K
blank C05517566.pdf 2021-01-07 07:29 408K
blank C05517567.pdf 2021-01-07 07:29 509K
blank C05517568.pdf 2021-01-07 07:29 441K
blank C05517569.pdf 2021-01-07 07:29 427K
blank C05517674.pdf 2021-01-07 07:29 526K
blank C05517675.pdf 2021-01-07 07:29 684K
blank C05517677.pdf 2021-01-07 07:29 562K
blank C05517678.pdf 2021-01-07 07:29 2.4M
blank C05517679.pdf 2021-01-07 07:29 397K
blank C05517680.pdf 2021-01-07 07:29 422K
blank C05517681.pdf 2021-01-07 07:29 497K
blank C05517682.pdf 2021-01-07 07:29 428K
blank C05517684.pdf 2021-01-07 07:29 429K
blank C05517685.pdf 2021-01-07 07:29 427K
blank C05517686.pdf 2021-01-07 07:29 430K
blank C05517687.pdf 2021-01-07 07:29 420K
blank C05517688.pdf 2021-01-07 07:29 431K
blank C05517689.pdf 2021-01-07 07:29 389K
blank C05517690.pdf 2021-01-07 07:29 496K
blank C05517691.pdf 2021-01-07 07:29 389K
blank C05517692.pdf 2021-01-07 07:29 438K
blank C05517694.pdf 2021-01-07 07:29 445K
blank C05517695.pdf 2021-01-07 07:29 491K
blank C05517696.pdf 2021-01-07 07:29 449K
blank C05517697.pdf 2021-01-07 07:29 406K
blank C05517698.pdf 2021-01-07 07:29 422K
blank C05517699.pdf 2021-01-07 07:29 418K
blank C05517700.pdf 2021-01-07 07:29 406K
blank C05517701.pdf 2021-01-07 07:29 430K
blank C05517702.pdf 2021-01-07 07:29 425K
blank C05517705.pdf 2021-01-07 07:29 448K
blank C05517706.pdf 2021-01-07 07:29 484K
blank C05517707.pdf 2021-01-07 07:29 392K
blank C05517708.pdf 2021-01-07 07:29 455K
blank C05517709.pdf 2021-01-07 07:29 416K
blank C05517710.pdf 2021-01-07 07:29 419K
blank C05517711.pdf 2021-01-07 07:29 467K
blank C05517712.pdf 2021-01-07 07:29 481K
blank C05517713.pdf 2021-01-07 07:29 494K
blank C05517714.pdf 2021-01-07 07:29 481K
blank C05517715.pdf 2021-01-07 07:29 470K
blank C05517716.pdf 2021-01-07 07:29 502K
blank C05517717.pdf 2021-01-07 07:29 445K
blank C05517718.pdf 2021-01-07 07:29 426K
blank C05517719.pdf 2021-01-07 07:29 434K
blank C05517720.pdf 2021-01-07 07:29 508K
blank C05517721.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517722.pdf 2021-01-07 07:29 438K
blank C05517723.pdf 2021-01-07 07:29 481K
blank C05517724.pdf 2021-01-07 07:29 436K
blank C05517725.pdf 2021-01-07 07:29 434K
blank C05517727.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517728.pdf 2021-01-07 07:29 488K
blank C05517729.pdf 2021-01-07 07:29 432K
blank C05517730.pdf 2021-01-07 07:29 462K
blank C05517731.pdf 2021-01-07 07:29 377K
blank C05517732.pdf 2021-01-07 07:29 553K
blank C05517733.pdf 2021-01-07 07:29 463K
blank C05517734.pdf 2021-01-07 07:29 428K
blank C05517735.pdf 2021-01-07 07:29 430K
blank C05517736.pdf 2021-01-07 07:29 431K
blank C05517737.pdf 2021-01-07 07:29 448K
blank C05517740.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517741.pdf 2021-01-07 07:29 397K
blank C05517742.pdf 2021-01-07 07:29 1.7M
blank C05517743.pdf 2021-01-07 07:29 429K
blank C05517744.pdf 2021-01-07 07:29 406K
blank C05517745.pdf 2021-01-07 07:29 495K
blank C05517746.pdf 2021-01-07 07:29 524K
blank C05517747.pdf 2021-01-07 07:29 412K
blank C05517748.pdf 2021-01-07 07:29 663K
blank C05517749.pdf 2021-01-07 07:29 403K
blank C05517751.pdf 2021-01-07 07:29 488K
blank C05517752.pdf 2021-01-07 07:29 506K
blank C05517753.pdf 2021-01-07 07:29 413K
blank C05517757.pdf 2021-01-07 07:29 403K
blank C05517758.pdf 2021-01-07 07:29 383K
blank C05517759.pdf 2021-01-07 07:29 399K
blank C05517760.pdf 2021-01-07 07:29 417K
blank C05517761.pdf 2021-01-07 07:29 421K
blank C05517762.pdf 2021-01-07 07:29 410K
blank C05517763.pdf 2021-01-07 07:29 499K
blank C05517764.pdf 2021-01-07 07:29 432K
blank C05517765.pdf 2021-01-07 07:29 394K
blank C05517786.pdf 2021-01-07 07:29 416K
blank C05517787.pdf 2021-01-07 07:29 414K
blank C05517788.pdf 2021-01-07 07:29 402K
blank C05517789.pdf 2021-01-07 07:29 411K
blank C05517790.pdf 2021-01-07 07:29 383K
blank C05517791.pdf 2021-01-07 07:29 426K
blank C05517792.pdf 2021-01-07 07:29 392K
blank C05517793.pdf 2021-01-07 07:29 396K
blank C05517794.pdf 2021-01-07 07:29 392K
blank C05517795.pdf 2021-01-07 07:29 457K
blank C05517797.pdf 2021-01-07 07:29 481K
blank C05517798.pdf 2021-01-07 07:29 438K
blank C05517799.pdf 2021-01-07 07:29 1.1M
blank C05517800.pdf 2021-01-07 07:29 611K
blank C05517801.pdf 2021-01-07 07:29 374K
blank C05517802.pdf 2021-01-07 07:29 390K
blank C05517803.pdf 2021-01-07 07:29 430K
blank C05517805.pdf 2021-01-07 07:29 470K
blank C05517806.pdf 2021-01-07 07:29 476K
blank C05517807.pdf 2021-01-07 07:29 434K
blank C05517808.pdf 2021-01-07 07:29 455K
blank C05517809.pdf 2021-01-07 07:29 457K
blank C05517810.pdf 2021-01-07 07:29 438K
blank C05517811.pdf 2021-01-07 07:29 401K
blank C05517812.pdf 2021-01-07 07:29 429K
blank C05517813.pdf 2021-01-07 07:29 484K
blank C05517814.pdf 2021-01-07 07:29 482K
blank C05517815.pdf 2021-01-07 07:29 485K
blank C05517816.pdf 2021-01-07 07:29 437K
blank C05517818.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517819.pdf 2021-01-07 07:29 423K
blank C05517820.pdf 2021-01-07 07:29 435K
blank C05517821.pdf 2021-01-07 07:29 438K
blank C05517822.pdf 2021-01-07 07:29 478K
blank C05517823.pdf 2021-01-07 07:29 442K
blank C05517824.pdf 2021-01-07 07:29 400K
blank C05517825.pdf 2021-01-07 07:29 420K
blank C05517826.pdf 2021-01-07 07:29 494K
blank C05517828.pdf 2021-01-07 07:29 463K
blank C05517829.pdf 2021-01-07 07:29 454K
blank C05517830.pdf 2021-01-07 07:29 439K
blank C05517831.pdf 2021-01-07 07:29 420K
blank C05517832.pdf 2021-01-07 07:29 441K
blank C05517833.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517834.pdf 2021-01-07 07:29 495K
blank C05517835.pdf 2021-01-07 07:29 447K
blank C05517836.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517837.pdf 2021-01-07 07:29 432K
blank C05517838.pdf 2021-01-07 07:29 441K
blank C05517839.pdf 2021-01-07 07:29 403K
blank C05517840.pdf 2021-01-07 07:29 448K
blank C05517841.pdf 2021-01-07 07:29 439K
blank C05517842.pdf 2021-01-07 07:29 478K
blank C05517843.pdf 2021-01-07 07:29 518K
blank C05517844.pdf 2021-01-07 07:29 444K
blank C05517845.pdf 2021-01-07 07:29 428K
blank C05517846.pdf 2021-01-07 07:29 405K
blank C05517847.pdf 2021-01-07 07:29 423K
blank C05517848.pdf 2021-01-07 07:29 412K
blank C05517849.pdf 2021-01-07 07:29 416K
blank C05517850.pdf 2021-01-07 07:29 495K
blank C05517851.pdf 2021-01-07 07:29 418K
blank C05517852.pdf 2021-01-07 07:29 425K
blank C05517853.pdf 2021-01-07 07:29 502K
blank C05517854.pdf 2021-01-07 07:29 495K
blank C05517855.pdf 2021-01-07 07:29 443K
blank C05517856.pdf 2021-01-07 07:29 502K
blank C05517857.pdf 2021-01-07 07:29 453K
blank C05517858.pdf 2021-01-07 07:29 453K
blank C05517859.pdf 2021-01-07 07:29 440K
blank C05517860.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05517861.pdf 2021-01-07 07:29 440K
blank C05527990.pdf 2021-01-07 07:29 639K
blank C05527991.pdf 2021-01-07 07:29 433K
blank C05527992.pdf 2021-01-07 07:29 408K
blank C05527993.pdf 2021-01-07 07:29 430K
blank C05527994.pdf 2021-01-07 07:29 594K
blank C05527995.pdf 2021-01-07 07:29 498K
blank C05530814.pdf 2021-01-07 07:29 415K

Alkuperäiset julkaisut – Arkisto

Tässä on alkuperäiset julkaisut, jotka menevät vuoteen 1997 asti. Ylläoleva CD-ROM sisältää kaikki tiedot myös, mutta ne on tässä arkistoitu referenssiksi.

blank PDF File #1 (32 megaa) | blank PDF File #2 (35 megaa)

blank Central Intelligence Agency julkaisee useita dokumentteja koskien pyyntöjä, jotka on jätetty DIA:lle vuonna 2009 [65 sivua, 1.37MB] Julkaistu syyskuussa 2009 – Nämä tiedot todistavat, että CIA kerää edelleen tiedustelutietoa UFOista, ja että materiaali parilta viime vuodelta tulkitaan uhaksi kansalliselle turvallisuudellemme.

 

Artikkelin julkaissut The Black Vault

Charles Hall, Pitkät Valkoiset ja Richard Boylan

Kirjoittanut Michael Salla

Sain viestin eräältä Richard Boylanin listoista, jotka puhuivat hänen näkemyksistään Pitkistä Valkoisista, joista puhutaan Charles Hallin muistelmissa Millennial Hospitality, osat 1-3. (Viesti on kopioitu tänne).

Mielestäni on häiritsevää, että Boylan on nopeasti siirtynyt ilmeiselvästi promoamaan Pitkiä Valkoisia, joista Charles Hallin kirjoissa puhutaan, hänen eri sähköpostilistoillaan. Koska Boylanilla on suuret sähköpostilistat ja täten jonkin verran vaikutusvaltaa muokata ihmisten mielipiteitä eri ET-roduista, haluaisin puhua hieman lisää aiemmasta postauksesta keskustelufoorumilla, jossa puhuin Pitkistä Valkoisista ja Boylanin niiden mainostamisesta.

Sallikaa minun myös vahvistaa aiempi näkemykseni, että Hallin informaatio on tarkka kuvaus siitä mitä tapahtui Nellisin ilmatukiohdassa hänen palveluksensa aikana ja täten se ansaitsee vakavaa huomiota.

Tutkija Paola Harris on läpikotaisin käynyt läpi Hallin väitteitä ja pitää niitä uskottavina hänen esittäessään tämän tapauksen eksopoliittisen merkityksen.

Hall kuvaa Pitkiä Valkoisia varsin kuumottaviksi heidän käytöksensä suhteen ja sen miten he toistuvasti väijyivät armeijan henkilökuntaa palvelustehtävissä kaukaisessa aavikkosijainnissa, jossa Hall oli palveluksessa. Pitkät Valkoiset toistuvasti saivat aikaan voimakkaita pelon ja jopa kauhun tunteita armeijan sotilaissa, jotka eivät ymmärtäneet näitä avaruusolentoja ja jotka eivät olleet valmiita kanssakäymiseen niiden kanssa ystävällisesti.

Kuitenkin Pitkät Valkoiset kykenivät ilmaisemaan ystävyyttä ja toimivat jopa opettajina, kuten Hallin tapauksessa.

Olen nyt saanut luettua Hallin muistelmien kaksi ensimmäistä osaa ja tähän mennessä Pitkien Valkoisten käytös vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin abduktio/kokijaraportit avaruusolennoista, jotka menevät ’Pitkien Harmaiden’ kategoriaan.

Pitkien Valkoisten käytöksessä on ylimielisyyttä ja halveksuntaa niitä armeijan ihmisiä kohtaan, jotka eivät ymmärtäneet heitä tai pelkäsivät heitä. Tämä on samanlaista kuin miten ’Pitkät Harmaat’ valvovat monia abduktioita ja kontrolloivat/rankaisevat ihmisiä, jotka vastustavat geenikokeita.

Hall esimerkiksi kuvaa yhtä naispuoleista Pitkää Valkoista, joka halusi tappaa armeijan palvelusmiehen, joka tietämättään oli heittänyt hänen lastaan kivellä ja murtanut tämän käden. Palvelusmies heitti kiven kohti hahmoa, jonka hän luuli olevan häntä vahtaava valkoinen koira hänen majansa ympärillä.

Koska Pitkät Valkoiset usein väijyivät palvelusmiehiä, monet palvelusmiehet luulivat niden olevan villieläimiä ja he pelkäsivät niit äkovin. Tämä tapaus johti siihen, että Pitkä Valkoinen uhkaili palvelusmiestä kuolemalla jos hän ei lähtenyt välittömästi ja luvannut olla palaamatta koskaan.

Kyseessä oleva kuvasi tapauksen Hallille näin:

Yritin puhua hänelle järkeä. Sanoin hänelle että en ollut murtanut kenenkään pikkupojan kättä ja että tykkäsin leikkiä lasten kanssa. Hän ei kuunnellut. Hän sanoi minulle että olin liian tyhmä tajutakseni sitä mitä olin tehnyt. Sitten hän sanoi minulle, että amerikkalaiset kenraalit olivat pyytäneet, että minulle annettaisiin yksi varoitus ennenkuin hän ja hänen ystävänsä tappaisivat minut. Hän sanoi, että tämä oli se varoitus. Hän sanoi, että jos koskaan palaisin alueelle yksin, heidän kapteeninsa tappaisi minut. (osa 1, s. 247)

Toisilla palvelusmiehillä on ollut samanlaisia kohtaamisia ’Pitkien Valkoisten’ kanssa. Eräs tapaus erityisesti on erittäin paljastava, sillä siihen liittyi armeijan tukikohdan kokki, joka tahattomasti meni keittiöalueelle päivänä jolloin se oli suljettu. Häntä uhkailtiin kuolemalla, koska hän oli yksinkertaisesti pelästyttänyt joitain Pitkien Valkoisten lapsia. Mitään luita ei ollut murtunut tai heitä satutettu, hän yksinkertaisesti pelotti heitä.

Näin Charles ’Charlie Baker’ Hall kuvasi kokin kertomaa tapausta:

”Ne ovat tuolla takana, Charlie. Älä mene sinne. Pelästytät ne niinkuin minä tein. Ne tappavat sinut jos pelästytät ne. Ne sanoivat minulle niin. Tuo pitkä tuolla nurkassa, hän sanoi minulle niin. Hän sanoi että tappaisi minut jos koskaan pelästyttäisin heidän lapsiaan enää” (osa 1, s. 469).

Boylan esittää pointin hänen allaolevassa postauksessaan Pitkistä Valkoisista, jotka käyttävät 8 tuuman mikroaaltotainnutusaseita tekemään ihmisistä toimintakyvyttömiä. Ihmisten tainnuttaminen ei kuitenkaan ilmeisesti ole Pitkien Valkoisten käytäntö, mikä käy ilmi seuraavasta kohdasta jossa naispuoleinen Pitkä Valkoinen puhuu ilmavoimien kenraalille siitä miten Charles Hall pelasti hänen tyttärensä:

”Tiedättekö kenraali, ennen tätä en koskaan olisi ajatellut sen olevan mahdollista. Jos minun tyttäreni olisi yrittänyt lähestyä muita, sillä tavalla jolla hän käveli Charlien luokse tänään, he olisivat panikoineet ja me olisimme joutuneet tappamaan heidät kaikki” (osa 1, s. 452).

Jos Pitkät Valkoiset ovat niin inhimillisiä tainnutusaseineen, miksi he joutuisivat tappamaan kaikki panikoivat sotilaat, sen sijaan että he vain tainnuttaisivat heidät niinkuin Boylan kuvaa?

Charles Hall pelasti Pitkän Valkoisen lapsen hengen, jonka äiti oli ’Opettaja’ ja tämän jälkeen hänet tunnettiin nimellä ’Opettajan Lemmikki’ hänen aloittamassa projektissa, jossa yritettiin saada Pitkien Valkoisten lapset tottumaan ihmisiin.

Tällä tavoin ’opettaja’ esitteli Charlien joidenkin Pitkien Valkoisten lapsien äideille:

”Tämä on ’Charlie Baker’ [Hall]”, opettaja sanoi ylpeänä. ”Hän on täydellinen pikku projektiini. Katsokaa miten lempeä hän on, ja katsokaa miten helposti me voimme kontrolloida häntä” (osa 1, s. 448).

Joten on selvää miten kontrolloivia nämä Pitkät Valkoiset avaruusolennot olivat, ja millainen on niiden ylimielinen asenne jopa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat tehneet heille palveluksen.

Siitä huolimatta Hallin rooli opettajan projektissa antoi hänelle tiettyä arvoa ”opettajan lemmikkinä”, mikä tarkoitti että Pitkät Valkoiset tappaisivat muut palvelusmiehet, jotka olisivat saattaneet uhata Charles Hallin elämää arkaluontoisessa turvallisuusympäristössä, joka Pitkien Valkoisten ympärillä oli tukikohdan operaatioissa.

Seuraavassa kappaleessa kersantti kertoo sotilaspoliisitoverilleen niistä seuraamuksista, joita Pitkän Valkoisen nimeltään ’Harry’ mukaan seurasi, jos he uhkailisivat ”opettajan lemmikkiä”. Ilmeisesti turvallisuusharjoituksissa he osoittivat aseensa johonkin, joka väitti olevansa ”opettajan lemmikki”:

Harry sanoi, että todellinen opettajan lemmikki oli liian arvokas, että häntä voitaisiin koskaan osoittaa aseella.
Hän sanoi, että jos todellinen opettajan lemmikki koskaan tapettaisiin, häntä ei voitaisi korvata. Vanha Harry sanoi, että jos Sam ja minä olisimme kohdanneet todellisen opettajan lemmikin, kun me osoitimme pyssyillä häntä, tai kun hän kaatui maahan, molemmat meistä oltaisiin tapettu heti, ennen kuin me olisimme edes ollleet tietoisia että meitä ammutaan. Hän sanoi, että ne olivat hänen saamiaan ohjeita suoraan Opettajalta. Hän sanoi, että sekä Sam että minä oltaisiin tapettu ilman varoitusta, ja että me emme olisi ehtineet edes ampua. (vol 2. 179).

Kuitenkin huolimatta siitä, että hän oli pelastanut opetajan lapsen ja oli ”opettajan lemmikki”, tämä ei olisi pelastanut Hallia jos hän olisi varomattomasti satuttanut lasta opettajan projektissa, niinkuin käy ilmi äidin puheista hänen Pitkälle Valkoiselle pojalleen Hallin läsnäollessa:

”Selvä”, vastasi hänen äitinsä, ”Voit liittyä opettajan lemmikkiprojektiin. Muista! Älä kuitenkaan mene liian lähelle häntä, ja muista, jos jotain menee pieleen, jos Charlie koskan koskee sinuun, minä pyydän setääni Harrya tappamaan hänet (vol 1, p.449).

Hallia myös uhkailtiin kuolemalla jos hän jollain tavalla häiritsisi Pitkien Valkoisten suunnitelmia, jotka on kuvattu seuraavassa heidän käymässään keskustelussa Hallin läsnäollessa:

Sitten Vartija sanoi tomerasti, ”Tiedätkö, että jos jokin menee pieleen tämän suunnitelman kanssa, me voimme tappaa sinut koska vain halutessamme.” Seisoin paikallani täristen pelosta ja vastasin, ”Kyllä, mutta en ole antanut teille syytä tappaa minua. Jokatapauksessa, ette ole tappaneet minua vielä, joten ette varmaan niin aiokaan tehdä.” Vartija hymyili ja vastasi, ”Olet aivan oikeassa. Me olisimme voineet tappaa sinut sänkyysi toisena yönä jos me olisimme niin halunneet tehdä.” Sitten hän kääntyi ja käveli valatilaisuuteen. Hetkeksi hän pysähtyi lyhyemmän naisen viereen ja sanoi: ”Näetkö. Nyt hän tietää varmasti, että me tapamme hänet jos jokin menee pieleen.” (vol 2, p. 113.)

Jos lukijan mielessä on mitään epäilystä siitä tappoivatko Pitkät Valkoiset oikeasti ihmisiä, jotka eivät totelleet heitä tai jotka uhkailivat heitä, tässä on se mitä eräs kersantti sanoi toiselle, jotka kuuluivat kenraaliluutnantin mukana oleeseen sotilasryhmään, jotka olivat tapaamassa Pitkiä Valkoisia:

”Sano heille (kersanttien ryhmä) että muistaa opettajan käskyn pysyä poissa näköpiiristä loungen takana. Muistakaa, että jos he niskuroivat opettajan käskyjä vastaan, hän tappaa heidän niinkuin hän tappoi toiset, eikä ole mitän mitä minä voin tehdä sille.” (vol 1, p. 447)

Joten meillä on käsillämme brutaali käskyjä rikkovien sotilaiden tappamisen doktriini, joka on ollut käytössä aiemminkin.

Nyt Pitkien Valkoisten identiteettiin. Hall osoittaa Arcturuksen heidän alkuperäkseen, mihin viitataan seuraavassa kappaleessa, jossa Hall puhuu ryhmälle Pitkiä Valkoisia:

Tunteiden aalto läpäisi yleisön minun mainitessani Arcturus-tähden, joka on noin 36 valovuoden päässä. Lyhyen paussin jälkeen vanha rouva kysyi yllätyneenä, ”Opettaja, tietääkö Charlie mistä me tulemme?” (vol 2, p. 147)

Pitkien Valkoisten häiritsevä käytös ei mitenkään ole yhdenmukainen niiden kuvausten kanssa, joita olen nähnyt arcturuslaisista. Jos jotain yhteyttä Arcturukseen on, se voi olla puhtaasti geneettistä, sillä Pitkät Harmaat ovat geneettisen materiaalin keräjän maineessa eri roduilta.

Yhteys Arcturukseen voi olla pelkkä ajanjakso, jolloin arcturuslaiset vietiin heidän tahtomattaan Harmaiden alukseen ja otettiin mukaan heidän geenikokeisiinsa paljon samalla tavalla kun Harmaat ovat vieneet ihmisiä. Näin ihmis-Harmaa hybridit voidaan viedä toisiin tähtijärjestelmiin ja heidn voidaan väittää olevan Maapallolta kotoisin, ja kuitenkin tämä on puhdas geneettinen yhteys.

Mitä tulee Pitkien Valkoisten pohjoismaiseen ulkonäköön, tämä on todennäköisesti perua kyseiseltä rodulta haetusta geneettisestä materiaalista.

Esimerkiksi, George Andrews kuvaa kirjassaan Extraterrestrial Friends and Foes (p. 153) sitä miten kontaktihenkilölle kerrottiin Harmaiden ottaneen haltuunsa pohjoismaisen maailman Procyonilta seuraavasti:

Harmaat alkoivat vierailla luonamme, ensin muutama suurlähettiläs, sitten asiantuntijoita eri aloilta, joilla oli meille käyttökelpoista asiantuntemusta, osanottajina eri ohjelmiin joihin liittyi vastavuoroista yhteistyötä, ja lopulta turisteina. Se mikä oli alkanut harmittomana häivähdyksenä muuttui virraksi, kun heitä tuli yhä surempia määriä, hitaasti mutta varmasti he soluttautuivat yhteiskuntamme kaikille tasoille, tunkeutuessaan jopa salaisimpiin valtaeliittiryhmittymiin… Aivan kuten teidänkin planeetallanne, he saivat haltuunsa keskeisiä CIA:n ja KGB:n jäseniä käyttämällä näille tuntemattomia tekniikoita kuten telepaattista hypnoosia, joka manipuloi liskoaivojen osia, niin myös Procyonilla he käyttivät samoja tekniikoita… he saivat johtajamme eräänlaisen telepaattisen hypnoosin valtaan. Johtajamme ja melkein kaikki meistä muista, koska se oli kuin me olisimme olleet loitsun alaisina, mikä johti meidän tuhoomme, aivan kuin meitä ohjelmoitaisiin eräänlaisela mustalla rituaalimagialla jonka olemassaolosta me emme tienneet mitään.”

Hall mainitsee kirjassaan, että Pitkät Valkoiset alkoivat siirtyä Nevadan alueelle vuonna 1954 (vol, p. 236).

Tuo oli sama vuosi kun Eisenhower tapasi ja solmi sopimuksen Orionin Pitkien Harmaiden kanssa. Minun päätelmäni on, että Pitkät Valkoiset läheisesti liittyvät Orionin Pitkiin Harmaisiin. Nämä todennäköisesti tulevat Orionin tähtijärjestelmästä nimeltään Rigel, joka oli entinen pohjoismaisten avaruusolentojen maailma ennen Harmaiden haltuunottoa. Olen kuvannut tämän tapauksen avaruusolentojen motivaatioita koskevassa raportissani.

Tämä selitää Pitkien Valkoisten pohjoismaiset piirteet, jotka Hall kuvaa, ja heidän Harmaa/Reptiliaani-piirteet kuten 4-sormiset kädet, joissa on parin tuuman kynnet ihmissormien sijaan.

Yleinen lopputulemani on sama kaikkien avaruusolentojen rotujen kansa, jotka ovat solmineet sopimuksia Yhdysvaltain hallituksen kanssa ja jääneet Maahan vaihdossa avaruusolentojen teknologiasta, ja jotka työskentelevät yhteisprojekteissa. Heitä tulisi pitää tarkasti silmällä ja suoraan sanoen nähdä samanlaisella epäluulolla heidän motivaationsa suhteen olla osapuolena sellaisissa sopimuksissa.

Ottaen huomioon sen Pitkien Valkoisten häiritsevän käyttäytymisen, jonka Hall kuvaa, olen suoraan sanoen tyrmistynyt siitä, etä Boylanin kaltainen tutkija voisi pitä sellaista rotua esimerkillisenä Tähteläisvieraana, jollaisten kanssa meidän tulisi kaveerata, niinkuin hän nyt esittää.

Kuten olen kuvannut Raportissani avaruusolentojen motivaatioista, on monia muita avaruusolentojen rotuja, jotka ovat kunnioitettavampia ja joilla on paljon ylevämpiä ominaisuksia. Kun lukee ’kontaktihenkilöiden’ raportteja avaruusolennoista Pleiadekselta, Andromedasta, Lyrasta, jne., ei jää epäluottamuksen tai epäröinnin tunteita. Päinvastoin usein tuntee suuresti rakkautta ja iloa, joka paistaa läpi.

Esimerkiksi muistan lukeneeni George Adamskin tekstiä ’Venuslaisista’ ja siitä miten he mieluummin antaisivat elämänsä pahassa paikassa kuin tekisivät vahinkoa toiselle itsetietoiselle elämänmuodolle.

Kuulostaa hyvin Kristusmaiselta, ja vaikka en henkilökohtaisesti ole samaa mieltä siitä, että sellainen asenne on mitenkään käytännöllinen, sillä on emotionaalinen vaikutus kun saa tietää, että jotkut avaruusolennot harjoittavat ylevää etiikkaa, sellaista jota suurin osa pitää Kristusmaisena. Kontrasti Hallin kuvaamiin ’Pitkiin Valkoisiin’ ei voisi olla suurempi.

Vielä tärkeämpänä kontaktihenkilöt kuten Billy Meier, Alex Collier, Enrique Castillo jne. sanovat, että Seulasten ja Andromedan avaruusolennot, joiden kanssa he ovat olleet kanssakäymisissä, varoittivat työskentelemästä Harmaiden kanssa, joilla on maine maailmoihin soluttautumisessa ja niiden valtaamisessa käyttäen kaapattua populaatiota geneettisen materiaalin lähteenä.

Tämä lopulta tuo minut Richard Boylaniin, joka nyt avoimesti ajaa tukijoillensa telepaattisen kommunikaatioyhteyden luomista Pitkiin Valkoisiin koesarjan avulla. Kuten hänen postauksestaan on mahdollista lukea, hän ei mainitse häiritseviä tapauksia, joita Hallin kirjassa on kuvattu, ja hän vain antaa hehkuvan arvion Pitkistä Valkoisista ja tarpeesta päästä yhteyteen heidän kanssaan.

Boylan on yhdenmukaisesti sivuuttanut kaiken näytön avaruusolentojen kuten Harmaat, Reptiliaanit ja muut negatiivisesta käytöksestä ja kritisoinut tutkijoita tai ’siepattuja’, jotka ovat huomauttaneet negatiivisesta käytöksestä. Olen kirjoittanut lyhyen tekstin jokin aika sitten Boylanin tutkimusnäkökulman virheistä, mutta hän ei ole ottanut vihjeestä vaaria vaihtaakseen kantaansa.(http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-11.htm)

Boylan käyttäytyy kuin propagandanlevittäjä Pitkien Valkoisten puolesta, sivuuttaen Pitkien Valkoisten negatiiviset tapaukset, joita Hall itse onkuvannut. Tämä on informaation väärintulkintaa, jotain mitä Boylan on harrastanut muiden sisäpiiriläisten kuten Michael Wolfin kanssa.

Paola Harris esimerkiksi haastatteli Wolfia ja sai selville, että hän vastasi kysymykseen pahan/hyväntahtoisten avaruusolentojen ongelmasta ja Maata ympäröivästä ’alienkilvestä’ seuraavalla tavalla:

”Negatiiviset avaruusolennot saattavat joskus päästä läpi, ja se on se mitä monet anti-alien ufologit aina huomauttavat.” (The Earth Must Survive! … – The Michael Wolf Tapes II – April 1999)

Nyt tri. Wolf on täällä tunnustamassa negatiivisten avaruusolentojen olemassaolon, joten varmastikaan se ei ole disinformaatiota puhua negatiivisista avaruusolennoista ellei tri. Wolf itse levitä disinformaatiota.

Ja kuitenkin Boylan on nähnyt vaivaa siinä ettei tunnusta tätä informaatiota tai salli sitä levitettävän hänen listoillaan. Hän on tehnyt samanlaisia asioita muiden sisäpiiriläisten kuten Robert Dean ja Clifford Stone kanssa, jotka viittaavat negatiivisiin avaruusolentoihin.

Tiivistääkseni, Boylan sivuuttaa Hallin kirjassa kuvatut negatiiviset tapahtumat ja antaa ylipositiivisen arvion interaktioista Pitkien Valkoisten kanssa. Boylan toimii nyt Pitkien Valkoisten propagandistina ja esittää heidät eräänlaisena esimerkkimallina ’Tähtivierailijoista’, joita meidän tulisi innokkaasti tavoitella tapaavamme. https://www.youtube.com/watch?v=UPGvfDanq2M

Pitkät Valkoiset ovat todennäköisesti Pitkien Harmaiden variaatio, ja todennäköisesti ne ovat kotoisin Rigelin tähtijärjestelmästä Orionista, josta useat kontaktihenkilöt ovat väittäneet että siellä sijainneeseen pohjoismaiseen maailmaan soluttauduttiin ja se kaapattiin. Tämä pohjoismainen maailma, jonka geneettistä materiaalia on käytetty useiden muiden rotujen kuten Arcturuslaisten ohella, on ollut käytössä hybridien tuottamiseksi, jotka lopulta näyttävät pohjoismaisilta avaruusolennoilta, mutta ovat paljon lähempänä ’Pitkiä Harmaita’ ja niiden kyseenalaisia agendoja.

Pitkiä Valkoisia tulisi käsitellä äärimmäisellä varovaisuudella ja epäilyksellä. Suosittelen valintaa luoda kontakti hyväntahtoisempien rotujen kuten Siriuslaiset, Plejadit, Andromedalaiset kanssa, joilla ei ole historiaa ihmisten sieppaamisessa tai heidän pelottelussa.

Richard Boylanin hänen jäsenilleen esittämät ajatuskokeet päästä yhteyteen Pitkien Harmaiden kanssa perustuvat Pitkien Valkoisten ’tähtivieraiden’ propagandaversioon.

Rauhaa.

Artikkelin julkaissut exopolitics.org